Birdstep Technology ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birdstep Technology ASA"

Transkript

1 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009

2 Innhold Dette er Birdstep Technology i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang... 8 Markedsrisiko... 8 Kredittrisiko... 8 Likviditetsrisiko... 8 Ansatte og organisasjon... 8 Forskning og utvikling... 9 Birdsteps virksomhet... 9 Egenkapital, utbytte og aksjonærforhold Markedsutsikter Viktige hendelser hittil i Anvendelse av årets resultat Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Virksomhetsstyring Konsolidert Årsregnskap 2009 (IFRS) Konsolidert resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap (Comprehensive income) Konsolidert balanse (eiendeler) Konsolidert balanse (eiendeler) Konsolidert egenkapitaloppstilling Konsolidert kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskap 2009 (NGAAP) Morselskapets selskapsregnskap Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskaper Revisorberetning Styre og ledelse Kontaktinformasjon Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 2 av 95

3 Dette er Birdstep Technology Tenk deg en verden hvor du enkelt kan koble deg til internett, intranett og e-post, enten du er på jobb, hjemme eller på reise. Som bruker trenger du ikke vite hvordan du blir tilkoblet du bare blir det. Birdstep Technology gjør den mobile visjonen til realitet gjennom å levere brukervennlige tilkoblingsløsninger til bedriftskunder og forbrukere. Selskapet har i 2009 vært organisert i følgende forretningsområder: EasyConnect: tilkoblings- og tjenesteadministreringsklienter for nettverksoperatører og produsenter av bærbare pc-er SafeMove: sømløs mobilitet og høy informasjonssikkerhet for OEM-tilbydere og bedrifter Orbyte: setter mobiloperatører og tjenestetilbydere i stand til å levere og håndtere brukervennlige bredbåndsløsninger gjennom en skalerbar serverløsning Raima: høykvalitets integrerte databaseløsninger Fra 1. januar 2010 er forretningsområdene EasyConnect og SafeMove slått sammen og representerer selskapets kjernevirksomhet under navnet Birdstep Technology. Det er implementert en felles funksjonell organisasjon som vil muliggjøre uttak av synergier på tvers av de to tidligere forretningsområdene. Birdstep Technology er notert på Oslo Børs under børskoden BIRD. Selskapet har hovedkontor i Oslo og har 101 ansatte. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 3 av 95

4 2009 i korte trekk Driftsinntektene økte til NOK 107,8 millioner fra NOK 103,6 millioner i Driftsresultatet ble NOK -36,0 millioner, sammenlignet med NOK -232,7 millioner i Kontantstrømmen var NOK -26,0 millioner, sammenlignet med NOK -30,1 millioner i Kontantbeholdningen var NOK 55 millioner ved utgangen av året. 85 prosent inntektsvekst for forretningsområdet EasyConnect 1,96 millioner nye kunder aktiverte USB-modemer med EasyConnect GO-programvare i Alex Gundersen utnevnt som CFO Selskapet har fortsatt sin vellykkede satsing på teknologi og produkter for mobilt bredbånd og mobilitet. Restrukturering offentliggjort i november Birdstep Technology ASA inndeles i 3 forretningsområder, Birdstep, Orbyte og Raima, der Birdstep vil være et resultat av sammenslåing av tidligere EasyConnect og SafeMove, samtidig med at forretningsområdet organiseres i en funksjonell struktur som vil gjøre det mulig å ta ut synergier på tvers av virksomhetene samt å øke fokus på salg. EasyConnect-avtaler undertegnet med Eircom Meteor, Acer, 3UK, TDC Denmark, Toshiba, Elisa & Saunalahti, kontrakt for 2009 SafeMove-satsingen på det internasjonale markedet ble ytterligere styrket ved ansettelse av en direktør for internasjonalt salg og etablering av en dedikert salgsstab i England. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 4 av 95

5 Brev til aksjonærene Mot tredje fase i mobil bredbånd revolusjonen Birdstep Technology ASAs visjon er å gi mobile brukere tilgang til internett, nettjenester og nettbaserte programmer uavhengig av hvor de måtte befinne seg. Vi er stolte av å kunne si at vi i 2009 har gjort dette mulig for nesten 2 millioner nye brukere. Sammenlignet med 2008 representerer dette en dobling av det antallet kunder som har tatt i bruk USB-modem med programvare utviklet av Birdstep Technology. Likevel hadde vi siktet høyere. Året 2009 bød på mange utfordringer som følge av finanskrisen. Selv om inntektene viser vekst, og selv om selskapet har stått av det verste uværet, er også vi blitt rammet av den økonomiske nedgangen, spesielt innen forretningsområdene SafeMove og Orbyte, som har sett betydelige innstramminger og kostnadsreduserende tiltak blant sine kunder. Som følge av dette er det blitt tegnet færre nye kundekontrakter, og vi har sett et øket prispress. Når dette er sagt, må vi også nevne at vi har gjennomført en rekke tiltak som respons på dette i løpet av året, ikke minst har vi innført en organisasjonsmodell som vil innebære en betydelig styrking av vårt salgsfokus. Vi har også styrket salgsorganisasjonen internasjonalt. I en utfordrende tid for selskapet vil jeg rette en stor takk til våre aksjonærer for at de har beholdt troen på selskapet og alle våre dedikerte ansatte. Den første fasen innen utviklingen av mobilt bredbånd handlet om nettilgang for bærbare datamaskiner ved bruk av såkalte PCMCIA-kort. For å være ærlig var nettverkene langsomme, og de første løsningene var kompliserte for mange brukere. Gjennombruddet kom med raskere nett og introduksjonen av USB-modemer og innebygde modemer som var langt enklere i bruk. Vi regner dette som fase to i utviklingen. Med introduksjonen av USB-modemene har spredningen av mobilt bredbånd virkelig eksplodert. Men dette har også skapt nye utfordringer for tjenesteleverandørene. Disse utfordringene knytter seg blant annet til mobiloperatørenes håndtering av sin kundemasse og til store virksomheter som skal administrere sin mobile arbeidsstokk. Vi ønsker den tredje fasen i utviklingen velkommen! Vi tror den tredje fasen i utviklingen vil by på et økende antall muligheter for Birdstep Technology ved at vi kan bygge på vår evne til å bistå med kontroll og tilrettelegging og med løsninger som letter Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 5 av 95

6 håndteringen av betalingsstrømmene. For i den kommende tiden vil både EasyConnect- og SafeMoveplattformen bli tilrettelagt med et klart veikart for slik innovasjon. Vi ser at den mobile revolusjonen nå har fått et solid fotfeste både livsstilsmessig og i næringslivet, og at behovet for sikkerhet, oppkobling og mobilitet vil fortsette å øke i tiden fremover. Vi tror Birdstep Technology er godt posisjonert for å ta del i disse mulighetene, og vi tror at vi skal være med på å legge til rette for mobilitet og sikkerhet for millioner av nye brukere i årene som kommer. Torbjörn Sandberg administrerende direktør / CEO Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 6 av 95

7 Styrets beretning Birdstep Technology ASAs driftsinntekter steg fra NOK 103,6 millioner i 2008 til NOK 107,8 millioner i Økningen skyldes den sterke inntektsveksten på 85 prosent for selskapets viktigste forretningsområde, EasyConnect. De øvrige forretningsområdene har i 2009 opplevd til dels meget utfordrende markedsvilkår. Spesielt gjelder dette SafeMove, som har en betydelig kundeportefølje av finske statlige kunder, og Orbyte som har opplevd til dels betydelig nedgang i kundenes investeringer i infrastruktur grunnet økonomisk vanskeligere rammevilkår. I november 2009 offentligjorde Birdstep Technology at selskapet fra 1. januar 2010 skulle deles i 3 forretningsområder, Birdstep, Orbyte og Raima. Birdstep vil være et resultat av sammenslåing av tidligere EasyConnect og SafeMove, samtidig med at forretningsområdet organiseres i en funksjonell struktur som vil gjøre det mulig å ta ut synergier på tvers av virksomhetene samt å øke fokus på salg. Orbyte og Raima vil rapporteres som de øvrige segmenter i virksomheten. Samtidig ble det kommunisert at selskapet ser på Birdstep som konsernets kjernevirksomhet, og at det er innenfor dette området man forventer de største mulighetene for vekst i tiden som kommer. Økonomiske resultater Konsernets inntekter på NOK 107,8 millioner økte med NOK 4,2 millioner, fra NOK 103,6 million i Driftsinntektene økte dermed 4,0 prosent. Morselskapets salgsinntekter var på NOK 48,5 millioner, mot NOK 25,0 millioner i Av konsernets inntekter sto EasyConnect for 41,0 prosent, SafeMove 18,8 prosent, Orbyte for 22,8 prosent og Raima for 17,4 prosent. Driftskostnadene for konsernet ble redusert fra NOK 336,4 millioner i 2008 til NOK 143,8 millioner i Morselskapets driftskostnader var på NOK 75,2 millioner, tilsvarende i 2008 var NOK 78,1 millioner. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 7 av 95

8 Resultat etter skatt for konsernet var på NOK -36,9 millioner i 2009, mot NOK -243,9 millioner i Morselskapets resultat etter skatt var på NOK -20,1 millioner i 2009 og NOK -293,9 millioner i Utvannet resultat per aksje var NOK -0,52 i 2009, sammenlignet med NOK -3,42- i Totalkapitalen i konsernet var NOK 212,2 millioner den mot NOK 282,7 millioner den Kortsiktig gjeld ble redusert fra NOK 68,2 millioner i 2008 til NOK 32,2 millioner i Egenkapitalandelen har økt fra 73,1 til 81,1 prosent. Konsernet har ikke aktivert utviklingskostnader i Det er styrets og selskapsledelsens vurdering at beregnet nåverdi av total fremtidig inntjening av aktivert utvikling på balansedagen overstiger balanseførte verdier. Det anses derfor ikke være behov for nedskrivning av verdiene. Finansiell gjennomgang Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er tilfredsstilt. Selskapets årsregnskap er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) fastsatt av EU, og morselskapets årsregnskap er utarbeidet i henhold til Norwegian GAAP. Markedsrisiko Konsernet er eksponert for valutarisiko, spesielt i forhold til EUR, USD og SEK. En betydelig del av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Imidlertid befinner også store deler av de ansatte seg i de samme landene, og en viss andel av konsernets driftskostnader er i de samme valutaene, noe som reduserer netto valutaeksponering. Konsernet benytter for tiden ingen instrumenter for å begrense valutarisikoen, men dette vurderes løpende. Kredittrisiko Kredittrisikoen anses som lav til moderat, og det har historisk vært få betydelige tap på fordringer. Selskapets kunder anses gjennomgående å ha en høy grad av kredittverdighet. Per er det avsatt totalt NOK 3,5 millioner til tap på fordringer. Likviditetsrisiko Konsernet hadde en kontantbeholdning ved utgangen av 2009 på NOK 55,7 millioner, sammenlignet med NOK 85,0 millioner i Morselskapets kontantbeholdning ved utgangen av 2009 var NOK 40,1 millioner, sammenlignet med NOK 56,0 millioner i Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for konsernet var NOK -24,1 millioner og reflekterte den underliggende driften. Differansen mellom kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter for konsernet og konsernets underskudd før skatt utgjøres hovedsakelig av avskrivninger og endringer i arbeidskapital. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 8 av 95

9 Kontantstrømmen i morselskapet reflektere den underliggende driften. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i morselskapet var på NOK -9,7 millioner. Differansen mellom kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter for morselskapet og morselskapets underskudd før skatt utgjøres hovedsakelig av avskrivninger og endringer i arbeidskapital. Styret anser kontantbeholdningen for å være tilstrekkelig for fortsatt drift i 2010, og konsernets evne til egenfinansiering anses tilstrekkelig. Ansatte og organisasjon Birdstep Technology ASA er en global kunnskapsbedrift som ved utgangen av 2009 hadde 101 ansatte, hvorav 3 i Norge, 49 i Sverige, 21 i Finland, 2 i Storbritannia og 26 i USA. Birdstep Technology ASA søker å tilby like muligheter og rettigheter for ansatte av begge kjønn. Selskapet tilbyr fleksitid for samtlige ansatte, og utstyr som gjør det mulig å jobbe fra hjemmekontor. Ansatte med opprinnelse fra en rekke forskjellige nasjoner og kontinenter og med ulik kulturell og religiøs bakgrunn er ansatt i Birdstep Technology ASA. Selskapets ansettelsespolitikk søker å legge til rette for dette, og selskapet bruker blant annet internettbaserte metoder for stillingsutlysning som muliggjør bredde i søkermassen. Av de ansatte er 85 menn og 16 kvinner. Birdstep Technology ASAs vektlegging av like muligheter og rettigheter for menn og kvinner gjenspeiles også i selskapets rekrutteringsprosess. Styret vurderer likestillingen som tilfredsstillende gitt omgivelsene selskapet opererer i. Selskapet arbeider for å fremme en økt kvinneandel blant de ansatte blant annet gjennom individuelle tilpasninger og fleksible arbeidsordninger. Selskapet arbeider for å fremme et arbeidsmiljø som er helsefremmende, trygt, rettferdig og i henhold til gjeldende lover og regler. Det har ikke forekommet noen skader på arbeidsplassen i Sykefraværet i morselskapet var i 2009 på 1 prosent, sammenlignet med 1,5 prosent i I konsernet har sykefraværet vært på 1,5 prosent, sammenlignet med 2,4 prosent i 2008 Det er styrets mening at Birdstep Technology ASAs virksomhet ikke har noen vesentlig effekt på det ytre miljø. Forskning og utvikling Birdstep Technology ASA driver løpende både større og mindre utviklingsprosjekter, både i egen regi og i regi av tredjepart. I 2009 har hovedfokus vært vedlikehold av tidligere utviklet programvare samt planlegging av fremtidig programvareutvikling. Selskapet har derfor kostnadsført utgifter til disse aktivitetene ettersom den ikke tilfredsstiller kravene til IFRS om aktivering. Det er forventet at selskapet igjen vil foreta programvareutvikling i tiden som kommer, som vil tilfredsstille regnskapsreglenes krav og derfor bli balanseført. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 9 av 95

10 Birdsteps virksomhet Birdstep Technology ASAs misjon er å være den ledende tilbyder av produkter og tjenester for enkel tilgang til mobile nettverk, mobile tjenester, sømløs mobilitet og sikkerhet og avanserte databaser. Birdstep Technology ASA leverer mobile tilkoblingsløsninger rettet mot mobiloperatører og bedriftskunder, i tillegg til avanserte databaseløsninger for bedriftskunder. Egenkapital, utbytte og aksjonærforhold Birdstep Technology ASA hadde ved utgangen av 2009 ingen beholdning av egne aksjer. Generalforsamlingen er fastsatt til den 20. mai Styret foreslår at det ikke betales utbytte, da selskapet er i en vekstfase og behøver tilgjengelige likvide midler for fortsatt vekst. Selskapet har ved utgangen av 2009 ingen fri egenkapital. Markedsutsikter Nedenfor drøftes markedsutsikter for de enkelte forretningsområdene. Styret understreker at alle estimater om fremtidige forhold er forbundet med stor grad av usikkerhet. EasyConnect Det globale markedet for mobile bredbåndsløsninger fortsatte sin sterke vekst i Spesielt markedet basert på USB-modemer har opprettholdt en meget sterk vekst. Markedet har blant annet vært drevet av økende konkurranse mellom mobiloperatører og et øket tilbud av fastprismodeller til konsumenter og bedrifter samt offensive markedsføringskampanjer. På den annen side har det vært økende konkurranse også blant tilbyderne av tilkoblingsløsninger og økt fokus på utvikling av alternative forretningsmodeller. Selskapet har videre registrert en klar trend i retning av at mobiloperatørene ønsker og etterspør innovative og innholdsrike tilkoblingsløsninger som muliggjør administrasjon, mer automatisert kundestøtte samt muligheter for kommunikasjon med sluttbrukerne. Selv om mobiloperatørenes krav og etterspørsel etter innhold i tilkoblingsløsningene varierer fra en geografisk region til en annen, ser man en klar trend til en økt etterspørsel etter kundestøtteløsninger, sikkerhet og tilleggstjenester som musikk, internett-tv og mulighet for annonsering og reklamefinansierte tjenester. Birdstep Technology ASA tilbyr tilkoblingsløsninger og mobilitetsløsninger som gir brukeren en enkel, stabil og sikker nettverkstilgang, sammen med programvare som gir operatørene muligheten til å administrere sluttbrukerens internettaktivitet og tilby verdiøkende tjenester. Etter sammenslåingen av EasyConnect og SafeMove vil selskapet være i stand til å levere en bredere portefølje av mobile løsninger til felles kunder og samordne salget av disse og på den måten ta ut betydelige synergier mellom de to tidligere enhetene. For eksempel er det mulig at SafeMoves kompetanse og teknologi innenfor mobil IP vil kunne utnyttes innenfor EasyConnects område samtidig med at vi oppnår muligheter for å krysselge løsninger mellom bedriftskundemarkedet og mobiloperatører. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 10 av 95

11 Selskapet anslår at EasyConnect har anslagsvis 5 prosent av totalmarkedet for USB-modemer, mens vi samtidig anslår at markedsandelen i segmentet for USB-modemer med programvare for innholdsrike tjenester er betydelig høyere. Birdstep Technology ASA har inngått avtaler med Acer, Toshiba og HP om utvikling og salg av EasyConnect Inside, som er selskapets tilkoblingsløsning for innebygde modemer. Fremdeles er imidlertid markedet for innebygde modemer i en tidlig fase, og i likhet med tidligere år har også veksten i 2009 i markedet for USB-modemer langt oversteget veksten for innebygde løsninger. SafeMove SafeMove har en sterk posisjon i hjemmemarkedet Finland, spesielt innenfor offentlig sektor var et svært utfordrende år for SafeMove, som opplevde betydelig nedgang i etterspørselen som følge av at en rekke institusjoner og kunder i offentlig sektor fikk sine innkjøps- og investeringsbudsjetter redusert. Av den grunn ble også flere pågående salgsprosesser utsatt eller skjøvet fremover i tid. På grunn av selskapets brede tilstedeværelse i hjemmemarkedet antas det at ytterligere vekst for dette forretningsområdet hovedsakelig vil komme som følge av internasjonalt salg. I 2009 har Birdstep Technology ytterligere restrukturert og styrket den internasjonale satsingen. Det er ansatt en meget erfaren leder for internasjonalt salg, og en liten dedikert salgsstab er etablert og er nå operativ med base i England. Så langt har man sett en økning av antall potensielle kunder, og utviklingen er lovende. Orbyte På lik linje med SafeMove har også Orbyte opplevd forverrede markedsvilkår i Enkelte større kunder har pga. nedgangstidene redusert sine budsjetter for investeringer innenfor trådløst nettverk betydelig, og Orbyte har opplevd tilsvarende svikt i salget til disse kundene. Samtidig har Orbyte økt den teknologiske bredden i sitt tilbud, og situasjonen oppleves som noe mer stabil ved inngangen til 2010 enn på samme tid i fjor. Raima Grunnet en noe høyere USD i 2009 enn foregående år opplevde Raima kun en meget svak nedgang i salget sammenlignet med Likevel har også Raima merket betydelig forverring i markedsvilkårene som følge av finanskrisen, og man forventer fremdeles en utfordrende markedssituasjon i tiden som kommer. Viktige hendelser hittil i 2010 Med effekt fra 1. januar 2010 er konsernet organisert i tre forretningsområder, Birdstep (tidligere EasyConnect og SafeMove), Orbyte og Raima. Det nye forretningsområdet, Birdstep, representerer konsernets kjernevirksomhet, og sammenslåingen vil øke fokus på markedssegmenter hvor selskapet anser at vekstutsiktene er de beste, samtidig som man har ønsket å øke salgsinnsatsen og utnytte synergier mellom de to virksomhetene. Anvendelse av årets resultat Morselskapet hadde i 2009 et resultat etter skatt på NOK tusen. Styret foreslår at underskuddet overføres til udekket tap. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 11 av 95

12 Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2009, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et riktig bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at opplysningene i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står ovenfor. Oslo, 22. april 2010 Styret og daglig leder i Birdstep Technology ASA Tom Nyman Terje Thon Terje Christoffersen styreformann styremedlem styremedlem Wenche Holen Arne Aarnes Eva Lindqvist styremedlem styremedlem styremedlem Kirsten English styremedlem Torbjörn Sandberg daglig leder / CEO Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 12 av 95

13 Virksomhetsstyring Birdstep Technology ASAs prinsipper for god virksomhetsstyring skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping, til glede for eiere, ansatte, andre interessenter og samfunnet som helhet. Disse prinsippene kan ikke erstatte tiltak for kontinuerlig å fremme en sunn virksomhetskultur i alle deler av selskapet, men må sees i sammenheng med disse tiltakene. Respekt, ansvarlighet og likebehandling underbygger tilliten til Birdstep Technology ASA, både internt og eksternt. Birdsteps Technology ASAs prinsipper for virksomhetsstyring er basert på norsk lov, retningslinjer fra Oslo Børs og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Hovedtrekkene i Birdstep Technology ASAs retningslinjer for virksomhetsstyring er tilgjengelige på selskapets nettsider under Investor Relations og Corporate Governance, og er beskrevet nedenfor: Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner med nærstående parter Alle aksjonærene i Birdstep Technology ASA har like rettigheter og lik status. Selskapet har kun én aksjeklasse. Alle aksjer kan handles fritt og kan overføres uten begrensninger. Birdstep Technology ASA forholder seg strengt til prinsippet om likebehandling av samtlige aksjonærer. Selskapets handel med egne aksjer utføres i tråd med Oslo Børs retningslinjer. Selskapet har en forsiktig holdning når det gjelder transaksjoner med aksjonærer, styremedlemmer, ledende ansatte og nærstående parter til de ovennevnte. Åpenhet og forsiktighet må utvises i sammenheng med investeringer som kan innebære en uheldig nær involvering eller en uheldig nær relasjon mellom selskapet og et styremedlem. For å sikre at slike situasjoner håndteres på best mulig måte, oppfordrer styret til bruk av åpenhet og god dømmekraft i enhver transaksjon hvor både selskapet og et styremedlem eller nærstående parter til styremedlemmet kan ha interesser. Birdstep Technology ASA vil følge prinsippene for likebehandling av nærstående parter og mulige transaksjoner med nærstående parter beskrevet i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 13 av 95

14 Selskapet har i 2009 hatt en avtale med Tell It AS, som er arbeidsgiver for styremedlem Terje Christoffersen. Etter at denne avtalen ble avsluttet i 2009 er tilsvarende avtale inngått med Lineco AB, som er arbeidsgiver for styremedlem Eva Lindqvist. Det er redegjort nærmere for disse avtalene i note 4. Fritt omsettelige aksjer Hver Birdstep Technology ASA-aksje skal ha like rettigheter og er fritt omsettelig. Generalforsamlinger Den ordinære generalforsamlingen er selskapets øverste beslutningsorgan, der selskapets aksjonærer kan utøve sin innflytelse. Birdstep Technology ASA oppfordrer alle aksjonærer til å delta på og benytte sine rettigheter i forbindelse med selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen velger styret. Styret skal i henhold til vedtektene ha 3 8 medlemmer som velges av aksjonærene for en periode på to år. Birdstep Technology ASAs administrerende direktør er ikke medlem av selskapets styre. Styret skal sammensettes slik at det oppnås en bred representasjon av selskapets aksjonærer. Ved valg av styremedlemmer skal selskapets behov for ekspertise, kapasitet og balanserte beslutninger også tas hensyn til. Birdstep Technology ASA har som målsetting og vil søke å gjennomføre generalforsamlinger i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Med dette menes blant annet at innkalling til generalforsamling og saksdokumenter skal gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes, og at tidsfristen for å melde fra om deltakelse på generalforsamlingen er så kort som praktisk mulig. Aksjonærer som ikke har mulighet til å delta, kan stemme gjennom å gi fullmakt. Selskapet vil tilstrebe differensiert stemmeavgivning etter fullmakt når og så langt dette er praktisk implementerbart, og man vil søke å avholde spesifikk stemmegivning vedrørende styrefullmakter til kapitalforhøyelser og ikke som samlefullmakt. Styrets medlemmer, valgkomiteen og revisor skal delta på selskapets ordinære generalforsamling. Valgkomité Birdstep Technology ASA har en valgkomité som velges av den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteen har i 2009 bestått av tre personer som er aksjonærer eller representerer aksjonærer. Valgkomiteen arbeider i henhold til instruksjoner fra styret og med mandat og autoritet fra selskapets aksjonærer og utarbeider en anbefaling av styrekandidater til selskapets ordinære generalforsamling. Alle medlemmene velges av den ordinære generalforsamlingen. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 14 av 95

15 Valgkomiteen har i 2009 bestått av Kent Sander, leder Axel Roos Lloyd Aasen Sammensetning og uavhengighet i forhold til medlemmer av bedriftsforsamling og styre Sammensetningen av styret møter kravene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med hensyn til medlemmenes uavhengighet i forhold til selskapets utøvende ledelse og i forhold til viktige forretningsrelasjoner. Bedriftsforsamlingens og styrets arbeid Birdstep Technology ASA har ingen bedriftsforsamling. Styret møtes normalt 8 12 ganger per år med mindre virksomheten tilsier noe annet, og enkelte av møtene avholdes som videokonferanse eller telefonmøte. I tillegg til det lovpålagte ansvaret arbeider styret i henhold til selskapets styreinstruks. Styreinstruksen og retningslinjene for styrearbeidet inkluderer forberedelse av møteagenda, personvern og konfidensialitet, kompetanse, ansvar for å etablere et ledelsessystem som sikrer at selskapets virksomhet drives i henhold til selskapets kjerneverdier, etiske retningslinjer og prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, informasjon om bruk av komiteer og evaluering av styrets aktivitet og kompetanse. I henhold til retningslinjene og prosedyrene som er beskrevet over, er styret ansvarlig for å utarbeide strategier, forretningsplaner og budsjetter for selskapet i den grad det er nødvendig. Styret er også ansvarlig for å sikre at selskapet har en kompetent ledelse med en klar ansvarsfordeling og arbeidsfordeling. Styret har etablert to utvalg for å håndtere avgrensede oppgaver, utvalget for godtgjørelse til ledende ansatte og revisjonsutvalget. Utvalget for godtgjørelse til ledende ansatte har i 2009 bestått av: Tom Nyman, Terje Thon og Arne Aarnes. Revisjonsutvalget har bestått av Wenche Holen og Terje Christoffersen. Risikostyring og internkontroll I Birdstep Technology ASA har samtlige ledere et ansvar for at risikostyring og internkontroll er en del av den daglige driften. Dette betyr at større avgjørelser tilfredsstiller følgende krav: bruk av businesscase-analyser kostnadseffektivitet i gjennomføringen Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 15 av 95

16 være i henhold til det eksisterende finansielle rapporteringssystemet overholde gjeldende lovgivning og forskrifter Birdstep Technology ASAs system for risikostyring er grunnleggende for å nå disse målene, og det stilles høye krav til den finansielle rapporteringen og de systemer og prosesser som denne bygger på. Styret danner seg løpende et bilde av kvaliteten på den finansielle rapporteringen i selskapet, og selskapets revisjonsutvalg uttaler seg også om dette i sine referater til styret. Alle større aktiviteter og transaksjoner som involverer en vesentlig forretningsmessig risiko for selskapet, må godkjennes av selskapets styre. Godtgjørelse til styrets medlemmer All godtgjørelse til selskapets styremedlemmer er beskrevet i note 4 i regnskapet til Birdstep Technology ASA. Styremedlemmene deltar ikke i selskapets opsjonsprogram. Styret er uavhengig av selskapets ledelse, og styremedlemmene mottar ikke kompensasjon fra selskapet utover styrehonorar eller honorar for deltakelse i eventuelle underkomiteer til styret for sitt arbeid. Styrets medlemmer har ikke vært ansatt av selskapet i de siste årene, bortsett fra Terje Christoffersen som var fungerende administrerende direktør i selskapet fra 1. januar 2008 inntil Torbjörn Sandberg tiltrådte 16. mai Ytelser til Terje Christoffersen og/eller hans arbeidsgiver for enkelte rådgivertjenester til selskapets daglige leder er redegjort for i note 4. Det samme gjelder ytelser til Eva Lindqvist og/eller hennes arbeidsgiver som har innehatt en tilsvarende rådgiverrolle som Terje Christoffersen etter at sistnevntes avtale opphørte. Selskapet yter ikke lån til styrets medlemmer eller medlemmer av selskapets ledelse. Styrets medlemmer mottar NOK og styrets formann NOK i årlig styrehonorar. I tillegg disponerer styret inntil NOK i honorar for arbeid i oppnevnte komiteer og NOK til valgkomiteens medlemmer. Godtgjørelse til ledelsen Styret behandler og utarbeider årlig retningslinjene for godtgjørelse og aksjebasert avlønning til selskapets ledelse. Disse retningslinjene vil gjennomgås og fremlegges til rådgivende avstemning på selskapets ordinære generalforsamling i Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 16 av 95

17 Informasjon og kommunikasjon Birdstep Technology ASA har som målsetting å gi finansmarkedet transparent, presis og lik informasjon til korrekt tidspunkt, slik at markedsaktørene skal ha et best mulig grunnlag for kontinuerlig å prise selskapets aksjer korrekt. Likebehandling Birdstep Technology ASA publiserer alle børsmeldinger gjennom distribusjonssystemet til Oslo Børs / Cision, noe som sørger for lik behandling av alle aktørene i finansmarkedet. Birdstep Technology ASA anser som det primære IR-verktøyet og gjør alle børsmeldinger, presentasjoner, prospekter og pressemeldinger umiddelbart tilgjengelig på hjemmesiden. Hjemmesiden oppdateres kontinuerlig med aksjonærlister, analysedekning, aksjekursutvikling, finanskalender og annen relevant informasjon. Kurssensitiv informasjon, ekstraordinære hendelser og kontraktstildelninger Birdstep Technology ASA definerer kurssensitiv informasjon som informasjon som direkte og indirekte sier noe om dagens eller fremtidens finansielle utvikling, og som sannsynligvis vil ha en virkning på aksjekursen, samt som noe en rasjonell investor vil benytte som en del av sin investeringsbeslutning. Definisjonen gjelder enten informasjonen er positiv eller negativ. Ekstraordinære hendelser som fusjoner, oppkjøp og lederendringer, som vil påvirke verdsettelsen av selskapet, offentliggjøres uten forsinkelse og i full overensstemmelse med retningslinjene fra Oslo Børs. Birdstep Technology ASA har i 2009 vært organisert i fire forretningsområder i fire til dels ulike markeder: EasyConnect, SafeMove, Orbyte og Raima. Driftsinntektene fra EasyConnect-kontraktene er for en stor del knyttet til det fremtidige antall kunder som kjøper USB-modemer med programvaren som selskapet utvikler. Kontraktsverdiene av avtalene på tidspunkt for avtaleinngåelse er av den grunn vanskelige å anslå. Følgelig vil Birdstep Technology ASA normalt ikke offentliggjøre vanlige EasyConnect-avtaler når de inngås, men oppdatere markedet om de senest inngåtte avtalene i en egen børsmelding når kvartalsresultatene offentliggjøres hver tredje måned. Slike retningslinjer vil bli fortløpende vurdert, og endringer i dem vil offentliggjøres på selskapets hjemmeside. For å øke transparensen til markedet offentliggjør Birdstep Technology ASA den 10. hver måned, eller første påfølgende børsdag, antallet nye EasyConnect GO-kunder som har aktivert sine USB-modemer den seneste måneden. For SafeMove, Orbyte og Raima offentliggjøres kontrakter som overstiger euro gjennom egne børsmeldinger. I forbindelse med at EasyConnect og SafeMove per 1. januar 2010 er sammenslått til én forretningsenhet, vil disse retningslinjene bli tilpasset det nye forretningssegmentet. Kvartalsrapportering Birdstep Technology ASA avholder offentlige kvartalspresentasjoner i Oslo før børsens åpningstid på dagen for kvartalsfremleggelsen. Presentasjonen distribueres som hovedregel gjennom webcast og er tilgjengelig på Selskapet offentliggjør samtidig presentasjonen og tilhørende materiale gjennom distribusjonssystemet til Oslo Børs / Cision. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 17 av 95

18 Kapitalmarkedsdag Birdstep Technology ASA har de siste årene årlig avholdt en kapitalmarkedsdag. Denne avholdes vanligvis mellom andre- og tredjekvartalsrapporteringen. På kapitalmarkedsdagen gir selskapet en omfattende gjennomgang av selskapets drift, strategi og markedsutsikter. Ved behov kan selskapet beslutte å avholde ytterligere kapitalmarkedsdager gjennom året. Guidance Birdstep Technology ASA gir ikke veiledning på direkte kvantitative mål for selskapets perioderesultater. Selskapet avgrenser også gjennomgangen av analytikernes rapporter til å korrigere feil, samt å understreke informasjon som avviker fra hva som er skrevet i offentlig tilgjengelige børsmeldinger. Birdstep Technology ASA distribuerer ikke meglerhusenes analyser. Stille periode Birdstep Technology ASA avholder ikke investormøter og minimerer kontakten med investorer, analytikere og journalister i de siste fire ukene før kvartalsrapporteringen. Selskapet vil i denne perioden ikke kommentere spørsmål knyttet til selskapets finansielle stilling, dette for å sikre lik behandling av alle interessenter. Talspersoner Administrerende direktør og finansdirektør er selskapets talspersoner overfor finansmarkedet og pressen. Sosialt ansvar Selskapet anstrenger seg for å sikre et arbeidsmiljø som er helsefremmende, trygt, rettferdig og i henhold til gjeldende lover og regler. Det har ikke forekommet noen skader på arbeidsplassen. Sykefraværet i morselskapet var i 2009 på 1% prosent, sammenlignet med 1,5 prosent i Det er styrets mening at Birdstep Technology ASAs virksomhet ikke har noen vesentlig effekt på det ytre miljø. Overtakelser Styret søker ikke å hindre eller vanskeliggjøre noen overtakelsestilbud på selskapets eiendeler, aktiviteter eller aksjer, med mindre det er spesielle grunner til å gjøre dette. I en situasjon med et oppkjøpstilbud, som diskutert i punkt 14 i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, vil styret søke å være i overensstemmelse med anbefalingen, samt med relevante lover og forskrifter. Revisor BDO AS er valgt av generalforsamlingen som selskapets revisor og skal overfor generalforsamlingen bekrefte at Birdstep Technology ASAs årsoppgjør har vært forberedt og presentert i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Revisoren skal være uavhengig av selskapet. Som en konsekvens vil Birdstep Technology ASA ikke benytte den valgte revisoren til andre oppgaver enn til den finansielle gjennomgangen som loven krever. Revisoren er imidlertid engasjert i spørsmål som er naturlig knyttet til revisjonen, som teknisk Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 18 av 95

19 skatteassistanse, årsoppgjør, forståelse av skatteregler, samt til bekreftelse av finansiell informasjon i ulike kontekster. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 19 av 95

20 Konsolidert Årsregnskap 2009 (IFRS) Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Side 20 av 95

Årsrapport 2008. Global Reports LLC

Årsrapport 2008. Global Reports LLC Birdstep Technology ASA Årsrapport 2008 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2008 Side 2 av 96 Innhold Dette er Birdstep Technology... 4 2008 i korte trekk... 5 Brev til aksjonærene... 6 Styrets beretning...

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl.

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl. Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap regnskap Et årsregnskap består etter regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling regnskap Kun for morselskap i et konsern Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer