EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE"

Transkript

1 EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 -

2 INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig er et botilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelse som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos foreldre/pårørende. Vi har 3 leiligheter til dette formålet leiligheten består av stue, soverom, bad og gang. Barna/de unge har også tilgang på andre fellesrom stue og lekerom/hems. Eikenga avlastningsbolig er et avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelse som bor hjemme hos foreldre/foresatte. Tilbudet er rettet mot familier som har et tyngende omsorgsarbeid. På Eikenga vil barnet få et eget rom med tilgang på bad, samtidig som de har tilgang på andre fellesrom spisestua, stue og lekerom/hems. Vi ser det som svært viktig at pårørende føler seg trygge på at tilbudet på Eikenga er godt for barna. Dette informasjonsskrivet vil fortelle litt om hva vi gjør og hva dere som foresatte må gjøre for at tilbudet skal bli best mulig for barna deres. Kort om inntaksrutiner Alle som vurderer muligheten for å benytte seg av tilbudet ved Eikenga, kan ta direkte kontakt med Eikenga for å avtale et besøk. Formell søknad om tilbud på Eikenga skal eventuelt sendes virksomhet Habiliteringde har sine kontorer på Eikenga. Søknaden blir saksbehandlet i virksomheten - dette kan innebære hjemmebesøk/samtale med søker. Endelig vedtak fattes av virksomhet Habilitering. Dersom opphold på Eikenga blir innvilget, vil Eikenga ta direkte kontakt med familien for et nytt møte - på dette møtet planlegger en sammen hvordan omsorgstilbudet på Eikenga skal være, når og hvordan oppstart skal skje osv. Vi ønsker å ta imot et barn vi kjenner, og da ønsker vi å bli kjent med foreldrene først. Det er også viktig for barnet at dere har sjekket ut om Eikenga er et trygt sted å være. Det er familien som vet best hvordan oppstarten bør være for at den skal bli vellykket

3 Team/primærkontakt kontakten mellom hjem og Eikenga Barnet vil få en primærkontakt/ett team som følger dem når de er på Eikenga. Det er den/de som skal ha hovedansvaret for å tilrettelegge for en god omsorg på Eikenga i nært samarbeid med dere som foresatte/pårørende. Vi ønsker et tett og godt samarbeid mellom primærkontakt/team og foresatte/pårørende dette ser vi på som en forutsetning for at vi skal kunne ta godt vare på barnet. Dere kjenner barnet aller best og vi er helt avhengig av å få vite hva dere synes er viktig for å kunne ta godt vare på barnet deres. Vi ønsker å vise at vi kan ta godt vare på barnet deres for det er når dere kan gi barnet tillatelsen til å ha det godt på Eikenga, barnet kan oppleve det som et trygt og godt sted å være. Vi ønsker å tilrettelegge for en åpen og ærlig dialog med dere. Hjemmebesøk/Henting og bringing Det er ønskelig at barna i barneboligen har faste avtaler om besøk hjemme. Det kan også være veldig koselig for brukeren å få besøk av familie og venner på Eikenga. Det er fint hvis besøket kan avtales på forhånd da er dere sikre på at vi er der når dere kommer og vi har fått muligheten til å forberede besøket. Transporten til og fra avlastning ved avlastningens start og slutt skal i utgangspunktet dekkes av kommunen. Dette vil imidlertid ofte falle sammen med kjøring til og fra skole, og dermed bli dekket av fylkeskommunen. (Eikenga prioriterer først og fremst de barna som har behov for et døgntilbud.) Pårørende til barn som har avlastningstilbud på Eikenga har ansvaret for at barnet kommer hit etter skole/sfo den dagen avlastningen starter hvis ikke annet er avtalt. Avreise skjer på morgenen den dagen tilbudet er slutt hvis ikke annet er avtalt. Etter endt avlastning på søndager, skal barnet hentes på Eikenga innen kl hvis ikke annet er avtalt. Dersom det er skoleferie og det er avtalt at pårørende skal hente om morgenen, ønsker vi at bruker hentes seinest kl Hva Eikenga dekker under oppholdet/hva barnet må ha med seg/holde selv Eikenga dekker kost og losji under oppholdet. (Husk å informere oss om eventuelle spesialdietter som skal følges og hva slags matpakke barnet ditt skal ha med seg på skolen. Eikenga holder alt av håndklær, kluter og sengetøy

4 Barna/pårørende må holde følgende selv : Hygieneartikler såpe, tannbørste/krem, deodorant, hårbørster og lignende Bleier, hvis bruker benytter dette Klær og ytterklær etter forholdene Innesko Spesielle leker til å ha på eget rom hvis det er ønskelig Bruker er også velkommen til å ha andre personlige ting på rommet Lommepenger - valgfritt beløp se eget punkt Medisiner se eget punkt For barna i barneboligen kan det være naturlig at primærkontakt/team kjøper inn dette for penger de får fra pårørende for brukerne i avlastningsboligen er det naturlig at pårørende kjøper inn dette selv. Uansett avtal dette direkte med primærkontakt/team. Barnets klær Alle klær må være merket med brukerens navn slik at vi vet hvem det er sitt tøy. Vi vasker selvfølgelig alt tøyet til barna som bor i barneboligen. For brukerne i avlastningsboligen vasker vi det tøyet vi har mulighet/kapasitet til. Hvis dere ønsker å vaske tøyet selv, så må vi få beskjed om dette. Medisiner Det skal foreligge en skriftlig avtale mellom bruker/pårørende og Lier kommune angående håndtering av medisiner til barnet her på Eikenga. Denne skal vise hvem som har ansvar for resepter og kvitteringskort, henting av medisiner, dosering, kontakt med lege osv. Alle medisiner som kommer til Eikenga skal enten komme i forseglet originalpakning eller være dosert. Dosetten skal kun være dosert for de dagene bruker er her på avlastning. Det skal ikke legges reservemedisiner i dosetten. Ønsker dere å oppbevare ekstra medisiner på Eikenga, må disse komme i forseglet originalpakning. Medikamenter med brutt forsegling kan ikke tas imot. De av barna som bruker flytende medikamenter, må ha egen flaske på Eikenga. Dette fordi slik medisin ikke kan doseres hjemmefra

5 Alle barnas legemiddelkort må kontrolleres og signeres av lege hver 3. mnd. Dette sørger Eikenga for hvis ikke annet er avtalt. Dersom det blir gjort forandringer i medisineringen, må legemiddelkortet bringes med til legen slik at vi får dette oppdatert. Dette fordi all seponering ( avslutning og/eller nedtrapping) og all tilskriving av medikamenter må gjøres av lege. Personalet på Eikenga har ingen myndighet til å dele ut annen medisin enn det som står oppført på legemiddelkortet, og som er undertegnet av lege. Dette gjør medikamenthåndteringen trygg og forebygger at barna ikke blir feilmedisinert. Dersom barnet kan få ekstra medikamenter ved behov som f.eks Paracet og Ibux, må dette stå oppført under eventuelt-kolonnen på legemiddelkortet og være undertegnet av lege. Dersom slikt ikke står oppført, har personalet på Eikenga ingen myndighet til å dele ut slik medisin. Dersom bruker får tilskrevet medisiner av lege for sykdom av kortere varighet (eks penicillin for halsbetennelse), må også disse medisinene noteres på legemiddelkortet til bruker. Det kan gjøres av vernepleier på Eikenga, men det må foreligge en skriftlig melding fra lege om hvilke medisiner som er foreskrevet. Eventuelle spørsmål i forhold til medikamenthåndteringen ved Eikenga kan rettes til primærkontakt eller fagkoordinator Gry Elizabeth Juvelid. Aktiviteter i regi av Eikenga/tilfeldige aktiviteter/spesielle aktiviteter Aktiviteter i regi av Eikenga Vi ønsker å følge opp etablerte fritidsaktiviteter så langt det lar seg gjøre for de barna som har et stort avlastningsomfang vi kan også være med på å etablere nye fritidsaktiviteter. Snakk med primærkontakt/team om hva som er mulig. Vi må imidlertid finne løsninger som tar hensyn til alle barna våre. Vi er også mye ute i nærområdet vårt her leker vi og går turer mm. I helgene prøver vi også å ta noen lengre turer ut skogsturer, byturer mm. Aktiviteter inne på Eikenga Formingsaktiviteter Musikkaktiviteter Transport og ledsager til disse aktivitetene under oppholdet har Eikenga ansvar for

6 For de barna som har avlastning i helgene, vil foresatte få tilsendt en plan for helgen uken før. Det vil gi dere en mulighet til å forberede helgen godt sammen med barnet deres. Tilfeldige aktiviteter som f.eks avslutningsdager/underholdningskvelder på skole, fødselsdager, bryllup, konfirmasjoner og lignende, vil ikke være å anse som en naturlig aktivitet for avlastningen å følge opp. Dersom avlastningen likevel velger å følge på tilfeldige aktiviteter, kan utgifter til transport kreves dekkes av foreldrene. Dersom pårørende ønsker at barna skal gjennomføre spesielle, som f.eks kino- og teaterbesøk, stå på ski/snowboard e. lign., vil utgifter til selve aktiviteten måtte dekkes av barnets lommepenger. Vanligvis vil utgifter til deltager dekkes gjennom ledsagerbevis, men dersom det ikke gjør det, må også barnet betale for ledsager. Bruk av offentlig transport vil også kunne kreves dekket av barnet/foreldrene. Slike aktiviteter vil ikke være å anse som en naturlig del av avlastningsoppholdet. Det samme vil gjelde lengre utflukter, som f.eks turer til fjellet, til badeland, fornøyelsesparker og lignende. Eikenga ønsker i utgangspunktet ikke å legge opp til aktiviteter som f.eks kafebesøk det er en type aktivitet vi mener det ikke er riktig å bruke våre ressurser på. Hvis en slik aktivitet imidlertid er spesielt ønsket og avtalt med foreldre, kan dette gjennomføres, men da må barnet dekke kostnadene for seg selv og ledsager. Snakk med primærkontakt om dette drøft hva slags aktiviteter dere synes er viktig at bruker er med på og drøft når det er mest hensiktsmessig for bruker å delta på ulike aktiviteter, når de er hjemme eller når de er på Eikenga. Samlinger med bruker, pårørende og ansatte Vi ser det som viktig for oss alle at vi ved enkelte anledninger samler barn, pårørende og ansatte i forhold til en felles aktivitet eks nyttårsfest og dugnad. Kom gjerne med ideer til aktiviteter vi kan være sammen om. Lommepenger Snakk med primærkontakt om hva dere ønsker barnet skal delta på av aktiviteter og hva dere ønsker at lommepengene skal brukes til. Primærkontakt/team vil kunne fortelle dere litt om hva slags aktiviteter som vi anser som en naturlig del av oppholdet på Eikenga og hva som er viktig å ta hensyn til i forhold til fellesskapet med de andre brukerne. Se eget punkt ovenfor vedr. aktiviteter

7 Aktiviteter som vi ikke anser som en naturlig del av oppholdet på Eikenga, må barnet betale selv. I tillegg må brukeren også betale for den voksne som følger dersom dette ikke dekkes ved bruk av ledsagerbevis. Barnet må også selv betale godterier og lignende som en ønsker å spise selv - barnet skal derimot ikke betale for det personalet eventuelt spiser. Den voksne har ansvaret for å føre regnskap med hva lommepengene blir brukt til. Et viktig tema i dialogen med primærkontakten, kan være synet på det å spandere/dele med andre. Det vil være lurt at barnet skaffer seg ledsagerbevis dette kan vi være behjelpelige med. Søknadsskjema kan fåes av oss- dere trenger et passfoto av barnet. Ferier Vi ser det som svært viktig for barnet at vi som voksne langtidsplanlegger ferieperioder som høstferie, jul, vinterferie, påske og sommerferie. Vi ønsker å strekke oss langt for å tilrettelegge en best mulig ferie for bruker i disse periodene vil det være mulig å lage andre avtaler enn de faste avtalene vi har i forbindelse med hjemmebesøk/avlastningsdøgn. Dette vil være et viktig tema mellom primærkontakt og dere som pårørende. Avlastningsboligen holdes i utgangspunktet stengt lille julaften fra kl til 3.juledag kl lille nyttårsaften fra kl til 2. nyttårsdag kl de to siste ukene i juli og første uke i august 17.mai Vi ønsker også at barna i barneboligen kan være hjemme fra juleaften kl til 1. juledag kl dersom dette er mulig. Avlastningsboligen har som regel en/to fagdager pr. halvår. På disse dagene ønsker vi at barna kan være hjemme og at vi eventuelt kan tilby alternativ avlastning dersom det er behov for dette. Rutiner og husregler på Eikenga Vi har utarbeidet egne rutiner og husregler på Eikenga disse vil dere få utdelt ved oppstarten av tilbudet. Det vil være fint om dere kan snakke litt om disse reglene hjemme også

8 Bruk av privat PC Eikenga har ikke PC`er tilgjengelig på rom og leiligheter. Dersom barna ønsker å bruke privat PC, må de også ha mobilt bredbånd privat for å kunne benytte internett. Syke barn Eikenga-personalet kan ta vare på syke barn under et avlastningsopphold, men vi vil alltid ta kontakt med foreldre i forbindelse med barnets sykdom. Det vil være naturlig at Eikenga-personalet og foreldre drøfter hvordan en best tar vare på barnet i denne situasjonen. Låsing av dører På Eikenga må vi ofte holde dørene låst. Årsaken til dette, er at vi har enkelte barn på huset som har behov for et avgrenset område å bevege seg fritt på, for deres egen sikkerhet og trygghet. Det vil selvfølgelig alltid være personale tilstede i de avlåste enhetene. Ytterdøren holder vi låst slik at ikke uvedkommende kommer inn. Samtykke Det er ønskelig at primærkontakt/team og pårørende avtaler hva en får lov til under oppholdet på Eikenga vi tenker her spesielt på bruk av Eikenga bilen/privatbil, fotografering, bading og bruk av trampoline. Vi vil gjerne ha dette skriftlig i form av en samtykke- erklæring. Dette kommer primærkontakt til å snakke med dere om ved oppstarten av oppholdet. Akutt eller periodevis behov for mer avlastning Eikenga ønsker å kunne tilby mer avlastning i perioder hvis det er behov for dette. Hvis familien har perioder som er spesielt vanskelig, ønsker vi at dere skal ta kontakt med oss for å drøfte muligheten for ekstra hjelp i en kortere periode. Det trengs i utgangspunktet ikke å søke skriftlig om dette. Eikenga, november 2012 Anne Kirkenær Mortvedt Virksomhetsleder - 8 -

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer