vann AV BÅRD ANDERSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vann AV BÅRD ANDERSSON"

Transkript

1 Telekompå dypt vann Før var de konger. Nå spises telekomselskapene opp av innovative it-bedrifter som er i ferd med å vinne slaget om utnyttelse av telenettene. Nye tjenester danker dem ut, mens de gamle melkekyrene deres skranter. Selv mobilt bredbånd er i ferd med å stagnere. AV BÅRD ANDERSSON 10 økonomisk rapport 1/2012

2 økonomisk rapport 1/

3 Bare hvert tredje telekom-selskap skaper verdier for sine aksjonærer. Det viser en analyse fra Salvador Baille i konsulentselskapet Core Group. Selskapene taper dessuten markedskampen mot innovative programvaresleksaper. Telekom utgjorde i 2005 nærmere 25 prosent av IKT-sektoren i Norge. I 2009 hadde dette tallet vokst til mer enn 40 prosent. Nå flater veksten ut. I 2010 opplevde hele IKTnæringen en omsetningsvekst på over fem prosent, mens telekom bare klarte to prosent, ifølge tall fra SSB, Post- og teletilsynet og IKT-Norge. Særlig er de tradisjonelle teleselskapene, det vil si de som har egne telenett, er ille ute. De skulle ha tjent penger på å levere innholdstjenester via disse nettene, men blir utkonkurrert av programvareselskaper. Når du taster på smarttelefonen din, kan du for eksempel laste ned musikk, lese bøker og spille Word Feud (Scrabble). Det samme kan du gjøre på PC-en eller lesebrettet. Dette kan du gjøre fordi programvareselskapene utvikler enorme mengder tjenester som vi kan bruke uansett plattform (lesebrett, mobil etc.). De tradisjonelle telekomm-selskapene faller igjennom når det gjelder innholdstjenester som dette. De er trengt opp i et hjørne. It-selskapenes seier. De nye tjenestene har gitt en eksplosiv vekst i datatrafikken. Paradoksalt nok er det slik at veksten i datatrafikk ikke øker inntektene til de tradisjonelle telekomselskapene i særlig grad. Tenk deg at du vil bruke smarttelefonen din til å sjekke flyavgangene, da velger du et tilgjengelig trådløst nettverk, og dermed blir internettsurfingen kostnadsfri. Den som eier det trådløse nettverket betaler en fast pris for det, mens det ikke betales for trafikken. Seniormanager Salvador Baille i Core Group fastslår at de billige, og i mange tilfeller kostnadsfrie kommunikasjonsformene, danker ut tradisjonell mobilbruk og fasttelefoni, som telekomselskapene tradisjonelt har tjent penger på. Nye kommunikasjonsformer. Infrastrukturen når det gjelder telekom blir i stadig større grad IP-basert (internettbasert), og programvareutviklerne, som Google og Facebook, gjør sine standarder åpne (tilgjengelig for alle) slik at datakyndige kan utvikle tjenester på eller til dem. Dette har gitt en global, internettbasert infrastruktur, som igjen har fått fram nye kommunikasjonstjenester, som Skype. Med Skype kan du sende meldinger, chatte og ringe kostnadsfritt. Alt dette har satt telekombedriftene på sidelinjen, mener Salvador Baille. Mens e-post og SMS var enerådende før, kan du nå chatte, twittre, eller kommunisere via Facebook. Dessuten blir tradisjonell tale, både på fast- og mobiltelefon, i stadig større grad internettbasert, med alternative forretningsmodeller. Baille poengterer at disse forretningsmodellene, som Skype og Facebook, erstatter de tellerskrittbaserte modellene. Annonsørene betaler, brukeren får tjenesten gratis. «Vi tror at bakgrunnen for fallet i meldinger har sammenheng med utbredelsen av alternative tekstmeldingsteknologier, som instant messaging, Skype og Facebook på mobile plattformer» Salvador Baille Videokonferansemarkedet og markedet for løsninger som binder ulike former for kommunikasjon sammen i én plattform, vokser også frem. Denne utviklingen drives hovedsaklig av it-selskapene, som viser liten vilje til å dele inntektene med telekomoperatørene. Den siste gruppen mister derfor inntekter, men må likevel transportere stadig mer data. Internettrafikken øker, uten at telekomselskapene får glede av det. Dette har ført til en omveltning i den tradisjonelle telekombransjen, sier Baille. Nedgang. Gjennomsnittlig årsvekst for telekomoperatørene er to prosent i perioden , men veksten har avtatt kraftig de siste årene. Mens den var åtte og 13 prosent i 2005 og 2006, falt den kraftig i årene etter. For fast bredbånd, som i en årrekke har vært en nødvendighet i alle hjem, er festen over. Veksten flater ut. Baille påpeker at mens den årlig gjennomsnittlige veksten var oppe i 18 prosent i vekst, har vekstratene vært nedadgående siden 2003, da den lå på 72 prosent. I dag er veksten nede på syv prosent, forteller Baille. Core Group har foretatt en grundig analyse av telekombransjen. Rapporten viser at bruken av fasttelefoni er halvert i perioden, og vanlige kommunikasjonsformer som sms og mms har nådd toppen. 12 økonomisk rapport 1/2012

4 STUPER: Ifølge Core Groups bransjeanalyse stuper telekombransjen. Salvador Baille har avdekket at det i dag bare er selskaper som tilbyr mobilt bredbånd som tjener penger. FOTO: BÅRD ANDERSON Siden 2003 har omsetningen i telekommarkedet hatt en årlig vekst på to prosent. 26,9 mrd Fasttelefoni Mobile Internett Annen datacom CAGR= 2% 31,6 mrd KILDE: CORE GROUP Omsetningsveksten for fast bredbånd synker som en stein. 72 % 58 % 35 % 26 % 12 % 12 % 8 % 7 % KILDE: CORE GROUP I 2010 opplevde telekomoperatørene for første gang en nedgang i antall sendte sms-er i forhold til foregående år. Selv ferske tjenester som Mms (sending av bilder over mobilnettet) og innholdsmeldinger viste en nedadgående kurve allerede i Vi tror at bakgrunnen for fallet i meldinger har sammenheng med utbredelsen av alternative tekstmeldingsteknologier, som im (instant messaging/chatting i sanntid, red. anm.), Skype og Facebook på mobile plattformer, sier Baille. Tapere og vinnere. En gjennomgang av aktørene i telekombransjen viser at taperne har store problemer. Etablerte firmaer som Hello Norway sliter med en resultatgrad på - 104,3 i Resultatgraden viser i hvilken grad selskapene har truffet med sine investeringer Telenor Norge har den beste resultatgraden med 28,4. Her er en oversikt over vinnerne og taperne blant de etablerte telekomselskapene (se tabell). Det store unntaket er de største telekomselskapene. Baille peker på at både TeliaSonera og Telenor klarer veldig høye driftsmarginer på godt over 20 prosent. Det samme gjelder for de største aktørene i programvarebransjen. Når en viss kritisk kundemasse er nådd, er faktisk telekombransjen i snitt mer lønnsom enn it-bransjen, presiserer Baille. Han utdyper dette med at den marginale kostnaden per kunde da er nesten uvesentlig, mens omsetningen per kunde ivaretas når telekombedrifter når denne massen nås. Kunsten er altså å nå en viss kundemasse, men det klarer nesten ingen telekomselskaper. Mobilt bredbånd vil stagnere. I dag er det bare selskaper som leverer mobilt bredbånd som tjener penger. For få år siden virket en slik situasjon utenkelig. Det dystre bildet av telekombransjen bekreftes av bransjeanalysen fra Core Group. Ifølge Salvador Baille er det bare et tidsspørsmål før den siste melkekua, mobilt bredbånd, også vil stagnere. Dersom telekomoperatørene ikke ser nærmere på hvor sårbare de er for den nye, konkurrerende teknologien, eller forbedrer kapasiteten sin, i form av samarbeid med andre aktører eller konsolidering, er de ferdige slik vi kjenner dem i dag, sier han. Baille forteller at Core Group i sin analyse har sett på 86 norske telekomselskaper, som alle har en omsetning på over 10 millioner kroner. Av disse skaper bare hvert tredje selskap verdier for sine aksjonærer. Han belegger det med at bare 28 av de 86 undersøkte selskapene har en ROIC (return on invested capital) på mer enn 10 prosent. 36 prosent av de analyserte selskapene har en negativ ROIC. Core Group har brukt Post- og Teletilsynets liste over norske telekomoperatører i analysen. ROIC for alle selskapene ligger bare på rundt 10 prosent, en grense som bransjen selv bruker som benchmark, ifølge Baille. En ROIC på under 10 prosent gir for lite avkastning i forhold til risiko og alternative investeringer, ifølge Core Group. Hvis en bedrift ikke tjener mer, vil det være tap å investere i den fremfor å sette pengene andre steder, sier Baille. Han sier at analysen deres viser at driften og utnyttelse av investert kapital er ineffektiv. Hvordan tjene penger? Mobiloperatørene står overfor en stor utfordring; hvordan skal de tjene penger? I dag taper de inntekter fra både trafikk og innholdsbaserte tjenester til it-selskapene som leverer alternative teknologier, sier Baille. Han forteller at utviklingen i både den internasjonale telekombransjen og i it-bransjen peker i retning av stadig mer samarbeid eller konsolidering i forbindelse med både utbygging og drift av infrastruktur. Norske telekomoperatører må restrukturere virksomheten gjennom økonomisk rapport 1/

5 å konsolidere infrastruktur og driftsfunksjoner. De vil skape vekst ved å tilpasse innovasjonsprosessen til det internettbaserte økosystemet. Dessuten må de samarbeide mer dersom målet er å skape verdier for sine eiere, sier Baille. Ulike målinger. Tidligere BI-rektor, professor Torger Reve presenterte nylig, sammen med Amir Sasson, seks næringer det offentlige burde satse forsknings- og utviklingsmidler på, og presenterte samtidig boken «Et kunnskapsbasert Norge». Her nevner de nevner telekom spesielt som en bransje med høy verdiskaping per ansatt. I 2009 var det bare olje og gass samt finans som skåret høyere. Forskerne er derfor ikke bekymret for bransjen, men mener tvert i mot at den er attraktiv å satse på i fremtiden. Salvador Baille i Core Group kjøper ikke Reves metode for måling av lønnsomhet i bransjen. Han mener at lønnsomhet må måles uavhengig av antall ansatte i bransjen. Generelt er lønnsomhet per ansatt en god måte å måle finansiell ratio på. Imidlertid er en stor del av produksjonen i denne bransjen flyttet eller outsourcet. Derfor mener vi at denne måten å måle lønnsomhet blir misvisende i forhold til hvilken bransje eller selskap som er mest lønnsom. Vi fokuserer på den helhetlige lønnsomheten, presiserer han. Han poengterer at telekombransjen er en kapitalintensiv bransje. Det betyr at det er få ansatte i forhold til investert kapital, og da blir nødvendigvis avkastningen mål per ansatt høy. Det kan den bli selv om lønnomheten ikke er høy. Baille forteller at Core Group også har gjort tilsvarende analyser av lønnsomheten i it-bransjen. Ifølge Baille er ikke telekombransjen mer lønnsom enn it-bransjen. Et gjennomsnitt NY MOTGANG: Toppen for SMS-trafikk ble nådd i Siden har det gått nedover Kilde: Core group av driftsmarginen, som er forholdet mellom driftsresultat og omsetning, for bedrifter i telekombransjen ligger på mellom -9 % for bredbånd og 11 % for ip- og fasttelefoni (tall fra 2010). Driftsmarginen for bedrifter i itbransjen ligger derimot på rundt 20 prosent (tall fra 2009, red.anm.). IT best egnet for innovasjon. Store it-selskaper som Google, som også er cloudbasert (nettsky, red.anm.) og baserer sin virksomhet på plattform, har for lengst passert Vinnerne Firma Regnskapsår Resultatgrad Telenor Norge ,4 Lyse ,2 Get ,0 TeliaSonera ,7 Tele2Norge ,5 Taperne Firma Regnskapsår Resultatgrad Hello Norway ,3 Nordialog ,9 Mobildata - Kjeden ,5 Ludo Mobil ,3 Ventelo Privat ,8 Kilde: Brønnøysundregistrene sin kritiske kundemasse, sier han. Baille understreker at Core Groups konklusjon er at de nye innovative og lønnsomme bedriftene er å finne i it-bransjen, ikke i telekombransjen. Derimot vil det, i en langsiktig strategi, muligens være mest meningsfullt å satse forsknings- og utviklingsressurser på telekombransjen. Likevel er payback-horisonten vesentlig lengre siden bare store aktører med nødvendig kritisk kundemasse kan dra inn tilsvarende lønnsomhet som it-selskapene, og da må de attpå til ha gjennomgått en konsolidering. Det tar lengre tid for telekomoperatørene enn for it-selskaper å nå den kritiske massen, sier Baille. Han peker på at en sammenslåing av infrastruktur og driftsfunksjoner i telekomselskaper vil kunne få dem til å nå en kritisk masse raskere. Vi ser at dette skjer akkurat nå med fiberoperatørene, sier han. Baille poengterer at det er viktig å initiere en dialog med de etablerte aktørene i begge bransjer hvis det skal satses FOU-midler på bedriftene, siden de store aktørene i bransjen har en tendens til å fokusere på lønnsomhet, og ikke på innovasjon. Det er viktig å få kartlagt disse aktørenes holdning til innovasjon, og hvordan innovasjon kan bidra til deres bunnlinje i konkurransepregete miljøer, sier Baille. Han forteller at it-bransjen, i segmentet programvareutvikling mot telekom, har firedoblet seg i løpet av de siste 10 årene. 14 økonomisk rapport 1/2012

6 UNNTAKET: Jon Fredrik Baksaas måtte finne seg i at indisk høyesterett tok fra Telenor mobillisensen i India. Satsingen her har så langt krevd en kontantstrøm på 15 milliarder kroner siden lansering, ifølge analytiker Thomas Heath i Handelsbanken Capital Markets, men Telenor er likevel unntaket blant telekom-selskapene. Selskapet går bra. Bare 28 av de 86 bedriftene som Core Group har analysert gir mer enn det som bransjen regner som nødvendig av verdier til sine eiere FOTO: SCANPIX Bedrifter med ROIC <0 % KILDE: CORE GROUP Bedrifter med ROIC <0 % og <10 % Bedrifter med ROIC >10 % Totalt Salgsutstilling Pictures in the Dark Maleri og grafikk Åpner 11. februar Tom Erik Andersen Drammen Surrealistisk Filosofisk Humoristisk Forhåndstitt: Try to read between the lines Et av Skandinaviens største og mest internasjonale gallerier - etablert 1985 Galleri PinGvin Møllergata 13, Oslo Tlf: E-post: økonomisk rapport 1/

7 «Det har vært skriften på veggen de siste TRENDER: Truls Berg i Motivation sier at alle modne markeder i telekombransjen er i ferd med å bli borte. åtte årene» Forum Norway Økonomisk Rapport har snakket med nøkkelpersoner i telekombransjen. Noen mener at bransjen er et offer for sin egen suksess. Andre mener at bildet er mer nyansert, og at det fortsatt er store muligheter for suksess. AV BÅRD ANDERSSON Truls Berg, styreleder i Innovation Leder for Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Paul Chaffey, mener bransjen selv har bidratt til situasjonen. Likevel er han ikke pessimistisk på telekomnæringens vegne. Telekombransjen er på sett og vis et offer for sin egen suksess, i den forstand at hovedgevinsten når det gjelder teknologiutvikling og innovasjon tilfaller kundene. Det er vel ingen andre bransjer der det du får igjen for pengene har økt så kraftig som i telekom. Jeg tror likevel ikke man skal svartmale situasjonen for bransjen selv. Den teknologiske utviklingen gjør at det stadig er rom for nye produkter og tjenester. I dag er det for eksempel flere mobiltelefoner med internettoppkobling enn pc-er i verden, og smarttelefonene er for mange brukere blitt det primære data- og kommunikasjonsverktøyet de bruker. Det gir masse nye muligheter for de som utvikler programvare og tjenester, sier han. Chaffey peker på at når et marked modnes vil det bli ubehagelig når man har vært vant til høy vekst i en lang periode. I de delene av markedet der man når et tak, betyr det at det blir enda større fokus på effektivitetsforbedringer og stordriftsfordeler, og lavere priser til kundene. Men det er som nevnt rom for nye tjenester som kan bidra til å løfte veksten, ikke minst når det gjelder tjenester som forutsetter mer bruk av mobilt bredbånd, sier han. Nye spilleregler. Abelia-sjefen er optimistisk med tanke på næringens fremtid, men ikke nødvendigvis på alle aktørenes vegne. Konvergensen mellom it, tele og media gjør også at spillereglene og mulighetene endres. Vi må også passe på ikke å låse oss inne i en forestilling om at dette handler om at vi alle har hver vår telefon og at det handler om å få oss til å bruke den mest mulig. Vi har nå en utvikling der hver av oss har flere ulike dingser som kan kobles til WiFi (tråløs nettverk, red.anm.) og eventuelt også til mobilnettet, inkludert nettbooks, ipad, Kindle, spillkonsoller, radioer, alarmer og lignende. Utfordringen er å utvikle forretningsmodeller og tjenester som gjør at veksten i antall enheter også blir en inntektsvekst, understreker Chaffey. Utnyttelse. Ifølge Chaffey ligger det store muligheter innen utvikling av teknologi, og spesielt utnyttelse av den nye teknologien. Dagens smarttelefoner er i realiteten veldig forskjellige fra mobiltelefonene vi hadde bare for kort tid siden i den forstand at de i likhet med en PC kan programmeres til å gjøre det man ønsker, for eksempel å gjøre det samme som en PC. Det gir mange nye muligheter, også for aktører som utnytter det åpne nettet og de åpne standardene til å rulle ut disruptive (nyskapninger som forstyrrer et eksisterende marked, red.anm.) tjenester. Nå har telekombransjen, i motsetning til mange andre bransjer, opplevd at både operatørene og systemprodusentene, som dominerte fasttelefonplattformen, også har blitt med over til «Fokuset i bransjen har hele tiden vært på pris. Nå endres fokus, fra pris til restrukturering, nytenkning og utvikling» Per Morten Hoff mobilplattformen, med stor suksess, sier han. Chaffey mener at suksessen her dels skyldes regulatoriske forhold, som har gjort det vanskeligere å være fullstendig disruptiv, men også at bransjen er preget av at det er mange innovative aktører som behersker raske endringer. Disse endringene tar aldri slutt, og i neste fase med økt konvergens mellom internett, it og telekom vil vi se at flere nye aktører prøver seg med tjenester i tilgrensende bransjer, slik Apple allerede har gjort, da de beveget seg fra å lage pc-er, via forbrukerelektronikk og inn i telekomutstyr- og tjenester, sier han. Styreleder i Innovation Forum Norway, Truls Berg, er heller ikke bekymret for bransjens fremtid. Det er riktig at bransjen ikke var brukerorientert eller innovativ, men denne utviklingen har snudd. I dag er bransjen både nytenkende og global, presiserer han. Han mener ikke at det er noe svakhetstegn 16 økonomisk rapport 1/2012

8 FOTO: SCANPIX for bransjen at det i dag bare er en tredjedel av selskapene som skaper verdier for sine eiere. Det betyr jo at resten lykkes. Det ser jeg som positivt, sier han. Telekomselskapene som smeltes sammen med it- og medieselskaper er heller ikke noe nytt, ifølge Berg. Det har vært skriften på veggen de siste åtte årene. Bransjen så tidlig at man ville komme i en skvis. Operatørene måtte ta en kamp med leverandørene, legger han til. Struktur. Berg peker på at alle modne markeder i telekombransjen er i ferd med å bli borte. De store selskapene må være flinke på STORE MULIGHETER: Paul Chaffey mener det er store muligheter i bransjen, knyttet til produktutvikling. FOTO: ABELIA struktur og orden, men behovet for gode vekstvilkår for bedriftene må innfris fra Innovasjon Norge og det øvrige virkemiddelapparatet for at det skal bli lettere å lykkes, sier han. Per Morten Hoff, som er leder av IKT- Norge, IKT-næringens interesseorganisasjon, mener telekombransjen nå er inne i en fase der det foregår mye tankevirksomhet. Fokuset i bransjen har hele tiden vært på pris. Nå endres fokus, fra pris til restrukturering, nytenkning og utvikling, sier han. Hoff mener bransjen har skutt seg selv i foten, ved å være for lite opptatt av utvikling. Tjenestefokuset har vært mye større i andre land. Der har de ikke opplevd problemene i like stor grad. Hoff tror også at finanskrisene har vært VEKK FRA PRIS: IKT Norge-sjef Per Morten Hoff mener bransjen må flytte fokus fra pris til nytenkning. FOTO: IKT NORGE en årsak til dårlige tider for bransjen. Jeg tror vi er på vei inn i en fase der det skjer mange oppkjøp og sammenslåinger. I fjor solgte Hafslund sin fiberdel til et private equity-selskap. Det kan sees på som et signal på at det er bevegelse i markedet. Det kommer oppkjøp og konsolideringer, sier han. Hoff tror ikke at hardwareoperatørene kan ta hele markedet fra telekomoperatørene. Selv om vi kan si at det har skjedd en revolusjon, så vil hardware og telekom fortsatt være gjensidig avhengige av hverandre. Nå har dessuten telekombransjen nærmest blitt tvunget til nytenkning av hardwarebransjen, sier Hoff. Hoff presiserer at det i telekomselskapene også er gjennomført store investeringer, med tanke på fremtidige gevinster. Likevel mener han at det må ringe noen bjeller hvis det går for lang tid før det kommer synlige resultater. Bransjen har hatt plass til mange aktører, og har levd godt i løpet av relativt kort tid. Nå er kvalitet og nye tjenester veien å gå, ikke fokus på pris, understreker han. økonomisk rapport 1/

9 Regjeringen har en plan for bransjen Regjeringen trodde at fiberproblematikken kunne løses raskt. Vi tok feil, sier statssekretær Lars Erik Bartnes. AV BåRd AndERsson Arbeidet med å kunne tilby fast bredbånd til alle lager grå hår på regjeringen. Ulike bestemmelser og svært forskjellig praksis i kommunene gjør at Samferdselsdepartementet har store problemer med å få implementert arbeidet med graving og utvikling av fiberkabler over hele landet. Dette er en viktig del av vekstmulighetene i telekombransjen, medgir statssekretær Lars Erik Bartnes. Uff, dette arbeidet har vært langt tøffere enn det vi forutså. Grunnene til dette er mange, men de mest utfordrende har vært å finne kompromisser mellom veimyndighetene og telekombransjen, sier han. Som ansvarlig for begge deler, må Samferdselsdepartementet dessuten bekle flere hatter. Det er også en utfordring, sier Bartnes. Vi vil ha lave byggekostnader for vei, samtidig som vi ønsker likere standarder for fibergraving, men det har vist seg problematisk å få til dette tilfredsstillende så langt, sier han. Stein i glasshus. Per Morten Hoff i IKT- Norge sier at han og bransjen ikke ønsker å fremstå som sutrete ved å be om subsidier. Likevel nevner han i klare ordelag at myndighetene snarest må få på plass felles bestemmelser for graving og utvikling av fibernett. Hvis ikke får det ytterligere økonomiske konsekvenser for bransjen. Det er ubegripelige store forskjeller mellom kommunene. I Kragerø trenger man bare grave 10 centimeter for å legge fiberkabler, mens man må 120 cm ned i jorda i Skedsmo. Dette skaper problemer for bransjen. Kostnadene i Drammen har allerede økt med over 300 prosent, og der er den vedtatte fiberdybden 90 centimeter, sier han. Hoff mener Samferdselsdepartementet kaster stein i glasshus, siden de både har ansvaret for fiber og veibygging. Det gjør ikke arbeidet noe enklere at det er den tidligere samferdselsministeren (Terje Moe Gustavsen, red.anm.) som i dag er leder i Veidirektoratet, legger han til. Til tross for at utbyggingen går sakte, tror Per Morten Hoff at veksten i markedet for høyhastighets bredbånd vil komme. Spørsmålet er når den kommer, sier han. Nå beroliger Lars Erik Bartnes med at regjeringen har en plan som skal få fart på arbeidet med graving og utvikling av fibernettet. Regjeringen jobber for tiden med å få på plass en avtale med en nøytral, privat aktør som skal fungere som et kompromiss mellom veimyndighetene og telekombransjen. Vi lover at vi skal rydde opp i dette, og få en løsning som alle er fornøyde med, sier han. Vil ha en tredje aktør. Ifølge Lars Erik Bartnes viser en fersk rapport fra Post- og Teletilsynet at det fortsatt er vekst i telekombransjen. Rapporten viser at det fortsatt er vekst i både mobilt og fast bredbånd. Vi har tett kontakt med telekombransjen, og er klar over bransjens utfordringer. Vi har imidertid mest kontakt med de store selskapene, sier han. Han karakteriserer bransjen som offensiv, med stor investeringsvilje, og mener en annen av regjeringens viktigste oppgaver er å sørge for god og riktig konkurranse i bransjen. Ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon, red.anm.) korrigerer konkurransen. I tillegg til denne, ønsker regjeringen å legge til rette for at det kommer en ny, stor aktør på markedet, slik at vi har tre store telekom-selskaper. Det vil være bra for forbrukerne, sier han. Bartnes er ikke bekymret for telekombransjen, men mener den må satse mer på utvikling av nye produkter og tjenester. «Aktørene må investere mer i innovasjon og utvikling nå som konkurransen har blitt tøffere» Lars Erik Bartnes PekefingeR: Myndighetene må snarest få på plass felles bestemmelser for graving og utvikling av fibernett. Hvis ikke får det ytterligere økonomiske konsekvenser for bransjen, mener Per Morten Hoff. Aktørene må investere mer i innovasjon og utvikling nå som konkurransen har blitt tøffere, sier han. Rammebetingelser. Ifølge Paul Chaffey bør regjeringen legge til rette for bedre rammebetingelser, slik at telekomnæringen kan hevde seg internasjonalt. Myndighetenes viktigste rolle er å sørge for at vi fortsatt har et regulatorisk regime som fremmer konkurranse og som gjør det lønnsomt å investere i infrastruktur og innovasjon. Vi må ha rammebetingelser for telekomaktørene som behandler dem som det de faktisk er internasjonalt konkurranseutsatt næringsliv og ikke som en form for offentlig infrastruktur, sier han. I tillegg mener han at må vi være opptatt av innovasjonsvirkemidlene i Norge, for 18 økonomisk rapport 1/2012

10 Foto: DAg håkon hellevik Sofistikerte Mobiltelefoner n Bruksmønsteret for telekomtjenester er i ferd med å endres radikalt n telefonen er ikke lenger først og fremst forbeholdt tale n De siste års fremvekst av stadig mer avanserte mobiltelefoner og andre mobile terminaler, koblet til høyhastighets datanettverk, skaper nye forretningsmuligheter n Denne endringen utfordrer de tradisjonelle telekomoperatørenes evne til å fange inntekter i en verden hvor det ikke lenger bare er abonnementet og sim-kortet som knytter kunden til tjenesten Åpne standarder og globale økosystemer n Den underliggende infrastrukturen blir i stadig større grad ip-basert n Dette åpner opp for mer innovasjon da den underliggende teknologien blir mer standardisert og åpen n i tillegg til dette globale ip-nettverket skjer det en enorm vekst i utvikling av globale økosystemer, med Apple, google, Amazon og Facebook i spissen n Utviklingen utfordrer i stadig større grad inntektsstrømmen til operatørene, i form av deres evne til å ta seg betalt for slike tjenester Økt konkurranse n Fremveksten av et globalt økosystem, basert på et globalt ip-nettverk, skaper muligheter for andre aktører å tilby telekomtjenester n Aktører som Apple, google, Facebook, Skype og Microsoft er i ferd med å spise av deler av markedet forbeholdt telekomoperatører, som telefoni og meldingsutveksling n Utviklingen utfordrer i stadig større grad den tradisjonelle telekommodellen, med å ta seg betalt for transport av tale og data, ved at tjenestetilbyderne opptrer som «free-riders», og ikke betaler for seg eksempel gjennom Innovasjon Norge. Forskningsrådet og offentlig innkjøpspolitikk fremmer tjenesteinnovasjon. I tillegg må det legges til rette for økt bruk av helse- og omsorgsteknologi som gjør at flere eldre kan bo hjemme lenger på en trygg og god måte, legger han til. Kunnskapsteknologi. Truls Berg, mener regjeringen må innse at kommunikasjons- og UndervUrderte: Statssekretær Lars Erik Bartnes forteller at regjeringens arbeid med utvikling av fibernettet har vært langt tyngre enn antatt. Foto: REgjERingEn.no informasjonsteknologi er infrastrukturen for ethvert kunnskapssamfunn. Samferdselsdepartementet må spørre seg selv om det ikke er like viktig med ikt som med bygging av vei og bane, sier han. Han er krystallklar på at kunnskapsteknologi må prioriteres i et kunnskapssamfunn, og mener at kompetansen om hva slags samfunn vi skal utvikle må inn i regjeringen. Vi trenger et kollegium basert på sterke enkeltpersoner som alle vet at vi er på vei mot et digitalt kunnskapsbasert samfunn. Det handler om Norges konkurransekraft, og mer kunnskap om it og telekom i regjeringskontorene ville uten tvil bidratt til å forbedre kvaliteten på våre jobber, våre privatliv og våre liv, sier han. Berg mener at det må bli lettere å få støtte for gode ideer. Det er dumt at virkemiddelapparatet ikke har definert ikt som et satsingsområde. Hvis vi ikke følger med på teknologien, stiller vi oss laglig til for hugg. De største aktørene i bransjen var ikke der for fire år siden. Ting skjer fort, og alle overlever ikke, sier han. I tillegg mener Berg at det må ryddes opp i strukturelle barrierer i departementene. Det er i dag problemer i samarbeidet mellom departementene, siden en del av ansvaret for denne bransjen nylig ble overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Dette må det ryddes opp i, sier han. Truls Berg sier at det er fullt mulig å lykkes i bransjen, selv om bedriften ikke skulle få støtte fra det offentlige. Bedrifter som Opera, Software Innovation og Fast fikk ingen støtte, avslutter han. n økonomisk rapport 1/

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? Bredbånd mot 2020 Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? KORT OM GET 820 ANSATTE LEVERER TIL 500 000 HJEM - 1,3 MILL NORDMENN 36 PARTNERNETT 2,4 MRD OMSETNING THE DEATH OF TV

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Vårt konsept. Hva er Com2gether?

Vårt konsept. Hva er Com2gether? Vårt konsept Hva er Com2gether? Com2gether er en forhandlerkjede i telecombransjen som leverer tilpassede og komplette kommunikasjons løsninger for bedriftsmarkedet. Vi har lang telecom-erfaring, og består

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013. Per Morten Hoff, IKT-Norge

Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013. Per Morten Hoff, IKT-Norge Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013 Per Morten Hoff, IKT-Norge Norge i verden - hva skjer Norge taper konkurransekraft Vi stuper når det gjelder konkurransekraft Vi stuper når det

Detaljer

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning

Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Rogaland på høyden i en flat verden om kunnskapsbedrifter, innovasjon og utdanning Paul Chaffey, Abelia Hvordan har det gått? Gigantisk redningsoperasjon med skattebetalerpenger Island er konkurs og

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Explosive. Et unikt konsept

Explosive. Et unikt konsept Explosive Et unikt konsept Explosive 2016 består av to virksomheter, Explosive Marketing og Explosive Gambling. Etter som vår medlemsbase vokser vil vi også lansere nye konsepter, hvor våre nyskapende

Detaljer

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic DIGI-universet. Hvordan blir fremtiden? Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Megatrendene Super Computeren Sosiale medier 1998 2004 -> 2007 Nettskyen Internet of things

Detaljer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer 1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011 Øystein Meyer Hva er 1881 Mobilsøk? Opplysningen 1881 Mobilsøk er ett avansert og effektivt søkeverktøy tilpasset for bruk på mobiltelefonen.

Detaljer

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia

Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Hvor er fremtidens arbeidsplasser? Paul Chaffey, Abelia Noen spørsmål: Hvor mye skjer på 20 år? Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Hvor fort er fort? Hvem blir truffet av «the next itunesmoment?»

Detaljer

Står varehandelen foran sin største transformasjon noensinne? Bente Sollid Storehaug

Står varehandelen foran sin største transformasjon noensinne? Bente Sollid Storehaug Står varehandelen foran sin største transformasjon noensinne? Bente Sollid Storehaug Twitter:@bentesollid Oslos neste generasjon Kilde: DIBS 2017 En av ti nordmenn handler dagligvarer på nett, Kilde: DIBS

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv

Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv Velferdsteknologi på teknologiens eller brukernes premisser: Et bedriftsperspektiv Norwegian Smart Care Cluster 9. juni 2016 Martin Gjelsvik Velferdsteknologi arbeidspakke 3 11 intervjuer med ARENA bedrifter/leverandører

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Vil nettnøytraliteten overleve finanskrisen? - Et bedriftsøkonomisk perspektiv

Vil nettnøytraliteten overleve finanskrisen? - Et bedriftsøkonomisk perspektiv Core group Vil nettnøytraliteten overleve finanskrisen? - Et bedriftsøkonomisk perspektiv Salvador Baille; Partner Telekom & Mobil Telecruise, 24-26 april 2013 Core group Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft

Detaljer

Hvordan ser bankene på fintech? Christoffer O.

Hvordan ser bankene på fintech? Christoffer O. Hvordan ser bankene på fintech? Christoffer O. Hernæs @hernaes Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres 1 2 3 4 Dampmaskinen 1784 Masseproduksjon 1870 IT 1970 Smarte maskiner 2016 Det gjelder å følge

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS Telekombransjens syn på telereguleringen Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS TeliaSonera en internasjonal telegigant Norsk mobilkjempe med solid fotavtrykk NetCom og Chess 1,65 millioner kunder Omsetter

Detaljer

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge Paul Chaffey, Abelia Antall bedrifter i Abelia 2001-05: 420 370 Nå: 448 medlemsbedrifter 320 270 220 170 Start: 187 medlemsbedrifter

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012 Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober 2012 1 Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av 2012. Totalt 176 ved utgangen av 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Skolelinux og forslag til ÅVL

Skolelinux og forslag til ÅVL Skolelinux og forslag til ÅVL Krav til digital kompetanse Hvordan lovforslaget stopper Skolelinux Sterk vekst i mediebruk DRM Digital Restriction Management Dine Rettigheter Minker Våre forslag Digital

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 30. oktober Endret 13. november Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk... 6 2.1 Telefoni... 6 2.2 Fast og mobilt bredbånd...

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene ipad PC Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene digital musikk gjør data enklere digitale helsemålinger SmartEnhet: musikk med Bluetooth Hva bruker jeg?

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 40 000 35 000 30 000 25 000 37 % av

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Ethernet aksess til fremtiden //BROADNET.NO //

Ethernet aksess til fremtiden //BROADNET.NO // Ethernet aksess til fremtiden Telecomutvikling siste 20 år Vi har bygget: Ethernet Frame relay ATM SDH PDH IP/VPN MPLS nettverk.. Ethernet er nå den globale standarden for lukkede nett Ethernetmarkedet

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget transport-kommunikasjon@stortinget.no Vår dato Vår referanse 23.04.2017 Høring NTP Deres dato 23.04.2017 Deres referanse HØRINGSINNSPILL MELD. ST. 33 (2016-17)

Detaljer

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på

Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Lync en ny, smartere og morsommere måte å kommunisere på Av Eldar Hovda, Husbanken 23. nov. 2012 1 Hva er Microsoft Lync 2010? Lync er en intuitiv tjeneste som lar deg snakke, ha videokonferanse, chatte,

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Telecom 101 Forelesning i telecomorientert forretningsutvikling NTNU august 2013 !"#$%&'()*+$%),,-# !""#$%&'$%#( >?$-#+%5 &*"#/%3?

Telecom 101 Forelesning i telecomorientert forretningsutvikling NTNU august 2013 !#$%&'()*+$%),,-# !#$%&'$%#( >?$-#+%5 &*#/%3? Telecom 101 Forelesning i telecomorientert forretningsutvikling NTNU august 2013!"#%&'()*+%),,-# H(,""B,-#5,"%"I 7*/-2 &*+,-"#!""#%&'%#( >?-#+%5 &*"#/%3?(#.,-%6'/%"# =36#@"*@ >?-#"@4@FG).,-##/ *0 )*+,-"#"

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Attraktivitet, kompetanse og endringsvilje - og hvordan teknologi og innovasjon forandrer spillereglene. Paul Chaffey, Abelia

Attraktivitet, kompetanse og endringsvilje - og hvordan teknologi og innovasjon forandrer spillereglene. Paul Chaffey, Abelia Attraktivitet, kompetanse og endringsvilje - og hvordan teknologi og innovasjon forandrer spillereglene Paul Chaffey, Abelia Noen spørsmål: Hvor mye skjer på 20 år? Tradisjonelle klynger eller nye teknologibedrifter?

Detaljer

Produktivitetskommisjon en 19.05.2015

Produktivitetskommisjon en 19.05.2015 Produktivitetskommisjon en 19.05.2015 Roger Schjerva Sjeføkonom IKT-Norge IKT løfter produktiviteten i Norge Hvor står vi? Mest omfattende måling av landenes IKT-modenhet (55 kriterier innenfor 10 hovedområder)

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5 Dato: 22. januar 2009 Byrådsak 37/09 Byrådet Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen ANDH SARK-172-200800021-5 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok i forbindelse med behandling av Strategisk

Detaljer

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy

Morgendagens mobile virkelighet. Arne Joramo redaktør Telecom Revy Morgendagens mobile virkelighet Arne Joramo redaktør Telecom Revy Et nettsentrisk perspektiv Mobilnettene utvider og begrenser Nye nett betyr økte muligheter Terminalens funksjoner overgår ofte nettenes

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Grønn innovasjon på digital trampoline

Grønn innovasjon på digital trampoline Grønn innovasjon på digital trampoline Håkon Haugli, Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. 11. mai 2017 #DetSkjer 2 Taktskifte i norsk næringsliv 3 Smart grønn vekst 4 "That's one

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

Fintech fra et bankperspektiv

Fintech fra et bankperspektiv Fintech fra et bankperspektiv Christoffer O. Hernæs Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren Finansbransjen er i endring og innovasjonen

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Vekst, kjøpt sånn eller blitt sånn

Vekst, kjøpt sånn eller blitt sånn Vekst, kjøpt sånn eller blitt sånn Ja, hvorfor være stor når man er lykkelig som liten? De fleste gikk det ille, som større være ville. Vær alltid du så høy som det naturlig er for kroppen. Så ikke hig

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 23. oktober Endret 20. desember NØKKELTALL 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 465 748 1 321 325-9,9 % Av dette: Privat 1 151 019 1 025

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg?

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? 27. mai 2015 1 2015 Deloitte AS Agenda 1.Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbank

Detaljer

Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars. Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic

Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars. Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Disrupsjon, digitalisering og Connected Cars Bente Sollid Storehaug, CEO ESV Digital, Nordic Twitter @bentesollid Hva skjer? Endret kundeadferd Nye partnerskap Digital transformasjon Digitalisering endrer

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge Utvikling krever endring 2 Om NetCom Norges nest største mobiloperatør Norges raskeste

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Berøringsskjerm - og hva så?

Berøringsskjerm - og hva så? Contents Berøringsskjerm - og hva så?... 2 Navigasjon på en berøringsskjerm... 3 Hva bør jeg velge - mobiltelefon eller nettbrett?... 4 Android eller ios - hva fungerer best uten syn?... 4 (Dette innholdet

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS

Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS Hvilke inntekter kan jeg forvente i oppstartsfasen? Ketil Salvesen Økonomidirektør Lindum AS Oslo 26.mai 2011 MIN BAKGRUNN Siviløkonom fra BI VG -10 år økonomidirektør 5 år Daglig leder PWC Shared Services

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Outsourcing av småceller/femtoceller

Outsourcing av småceller/femtoceller Outsourcing av småceller/femtoceller Teknas kursdager, Trondheim 9. januar 2014 Geir Ove Jenssen CTO Norsk mobildekning i media 2013: Mobildekning på jobben Moderne energieffektive bygg stopper signalene

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15 1. Eit rammeverk for statistikk om informasjonssamfunnet...7 2.1.1. Arbeidsproduktivitet i 2002-2006, etter intensitet av IKT-kapital (kvartiler) og bruk av høyt kvalifisert arbeidskraft (prosent). Bearbeidingsverdi

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer