Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP"

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Torfinn Stub Medlem H Tom Skare (Perm fra kl. 18:40) Medlem FRP Ragnhild Nordal Medlem FRP Nils Vang Medlem KRF Frode Arntsen Medlem AP Einar Sivertsen Medlem AP Jan Morten Bjerkan Medlem AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Erik Knutshaug (Perm fra Medlem AP 18:05) Trygve Sivertsen Medlem AP Åse Mastad Medlem SP Stig Nidar Selvåg Medlem H Kjersti Marie Hestnes Hjertø Medlem H (Møtte kl. 15:00 ) Otto J. Lien Medlem FRP Roy Arild Angelvik Medlem FRP Cicilie Sivertsen (Perm fra Medlem FRP 16:00-18:35) Ole L. Haugen Ordfører AP Lars P. Hammerstad (Perm fra Varaordfører SP 18:05) Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Bertil Sæther MEDL SV Leif Arne Westrum MEDL FRP

2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hilde Jørgensen (fra kl. 15:00) Svein Bertil Sæther SV Bodil Birkeland (kl:13:00-15:00) Svein Bertil Sæther SV Olaus Selvaag (Kl. 13:00-15:00) Kjersti Marie Hestnes H Hjertø Bente Kjerringvåg Leif Arne Westrum FRP Heidi Merete Furuvik (Fra kl. 15:30) Per Ervik FRP Roy Prol (Fra kl. 16:00) FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Roger Antonsen Rådmann Judith Singsø Protokoll Innkalling var utsendt 18: Det fremkom ingen merknader. Journalist Venke M. Glørstad slutter i lokalavisa Hitra*Frøya, og ble ønsket lykke til videre av ordfører og overrakt blomster. Kommunestyret startet med å synge sangen Dei vil alltid klaga og kyta av Ivar Aasen. Omdelt i kommunestyret Protokoll fra kommunestyret korrigering av vedtak sak 134 og Sak 151/10 Budsjett 2011/Økonomiplan Høringsuttalelser: Fillan skole 1. Utdanningsforbundet klubben ved Fillan skole. Barman oppvekstsenter 2. Samarbeidsutvalget ved Barman oppvekstsenter 3. FAU ved Barman oppvekstsenter 4. Tillitsvalgt for medlemmene i utdanningsforbundet barnehage 5. Foreldregruppa ved Barman oppvekstsenter Strand oppvekstsenter: 6. Samarbeidsutvalget for Strand oppvekstssenter 7. FAU ved Strand oppvekstsenter Knarrlagsund oppvekstsenter: 8. Klubben i utdanningsforbundet ved Knarrlagsund oppvekstsenter 9. Samarbeidsutvalget ved Knarrlagsund oppvekstsenter 10. Personalet ved Knarrlagsund oppvekstsenter, barnehagen. 11.Uttalelse fra Hitra lokallag av NFU 12. Ansatterepresentanter i AMU 13. Vedtak fra Brukerråd, AMU, Eldres Råd 14. Høringsuttalelse fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet 15. Høringsuttalelse Budsjett 2011 fra Fagforbundet. 16. Høringsuttalelse fra Delta 3. Sak 153/10 Avtale mellom Hitra kommune og Hamos forvaltning IKS

3 4. Sak 154/10 Ny selskapsavtale for Hamos Forvaltning IKS 5. Sak 155 og 157 a. Mail dat fra Harald Kristoffersen, Statkraft b. Brev. dat fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Høring av kraftledningsog vindkraftprosjekter i Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal fylker. c. Pressemelding og mail fra LNVK. d. Rapport fra ASK Rådgivning side 3, 5, 8-23 og Sak 158/10 Sammen om fremtida (SoF) avklaringer fortsettelse eller avvikling. 7. Tilleggssak 159/10 Forskrift med tilhørende gebyrregulativ for enhetene Drift, Brann/feiing og PLM for 2011 gebyrberegning for frlivillige lag og organisasjoner 8. Tilleggssak 160/10 Hamos forvaltning IKS Gebyr for renovasjon og slam samt budsjett for Kommunal og regionaldepartementets rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Innleiing og sammendrag. KonSek s notat om hovedpunktene. 10. Jordbruket i Hitra noen sentrale tall 11. Befolkningsutviklinga i øyregionen Brev fra Samarbeidskomiteen i Orkdalsregionen og ordfører i Meldal til Næringsminister Trond Giske Ironman på Tjeldbergodden. 13. Status Rådhuset rehabilitering Kultur SFO notat om bruk av prosjektmidler fra Kulturdepartementet 15. Protokoll fra FSK-møte den Tilråding i sakene 152, 153, 154, 157, 158, 159 og 160. Tilleggssakene: 159/10 Forskrift med tilhørende gebyrregulativ for enhetene Drift, Bran/Feiing og PLM for 2011 gebyrberegning for frivillige lag og oraganisasjoner 160/10 Hamos Forvaltning IKS gebyr for renovasjon og slam samt budsjett for Begge sakene ble enstemmig vedtatt å ta med til realitetsbehandling. Rokkering på saklisten: Tilleggssak 160 behandles før sak 150 på utsendt sakliste Tilleggssak 159 behandles før sak 151 på utsendt sakliste Sak 157 behandles før sak 155 på utsendt sakliste. Permisjoner: Per Ervik fra kl. 15:30 Tom Skare fra kl. 18:00 Cicilie Sivertsen i tiden 16:00 19:00 Lars P. Hammerstad fra kl. 19:00 Permisjonene ble innvilget. Protokollen Til undertegne ble Eldbjørg Broholm og Torfinn Stub valgt. Ordførerens orientering i KST Vannforsyningen Fått noe underlag Fortsatt mangler, i alle fall så vidt jeg vet, noe utredninger/kvalitetssikring

4 TrønderEnergi og fjernvarmeanlegget Besøk av Fiskeriministeren m.fl.: Men vi får håpe rådmann kan ha noe klart til neste møte Sist sa jeg: Fått bekreftet at TrønderEnergi er villig til å levere rørene som må til mellom sentrumsområdet og Vikan. Dermed kan de enda åpne grøfter utnyttes Beklager, dette var tuftet på feil grunnlag: o Kostnadene og vurderingene holder ikke o Noe beror på feil vurderinger, her på huset Grøftene fylles o Men det forberedes slik at det skal være relativt enkelt å legge rør senere, iflg rådmann Siden vi sist var samlet: o Besøk av Fiskeriministeren o Flere kystordførere NFKK o Styret for KS Bedrift havn, med flere havnedirektører Positive møter, der alle ga anerkjennelse for vår utvikling, våre planer og ambisjoner Det jobbes med flere konkrete oppfølgingssaker, etter denne samlingen o Noe kan forhåpentlig også få direkte konsekvens for oss, bl.a. i form av lokale prosjekt Rådmannen orienterte: - Nytt organisasjonskart iverksatt fra Utlysning av stilling som kultur- og næringssjefstilling vil gjennomføres i neste uke. - Det vil bli satt fokus på balansert målstyring. - Ny organisering av vaktmestertjenesten er gjennomført fra Arealplanen legges fram politisk i uke 48/49, og vil bli fremmet for behandling i siste kommunestyremøte før jul. - Arbeidet med finne ny virksomhet i Kvenvær Omsorgssenters lokaler er i gang. - Intensjonsavtale mellom Telenor, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hitra kommune, for bedre mobildekning over Hitra er undertegnet Varaordfører forlot møtet etter behandling av sak 151/10. Som settevaraordfører ble Liv K. Vaagen valgt. Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 145/10 Godkjenning av protokoll i møte PS 146/10 Hitra Storkjøkken KF - Budsjett 2011/Økonomiplan

5 PS 147/10 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2011 PS 148/10 PS 149/10 PS 150/10 Gebyrendring for boligeiendom som benyttes til fritidsbruk Ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer for eierkommunene i Hamos Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2011 PS 151/10 Budsjett 2011 / Økonomiplan PS 152/10 PS 153/10 PS 154/10 PS 155/10 PS 156/10 Finansforvaltning oktober Avtale mellom Hitra kommune og Hamos Forvaltning IKS Ny selskapsavtale for Hamos Forvaltning IKS Høringsuttalelse - Konsesjonssøknad for samordnet nettilknytning av flere vindkraftsverk i Snillfjord, Hitra og Hemne kommuner Søknad om fritak fra politiske verv - Hege Lie PS 157/10 Utvidelse av Hitra Vindkraftpark på Eldsfjellet - Høringsuttalelse PS 158/10 PS 159/10 PS 160/10 RS 1/10 Sammen for fremtiden (SoF) - avklaringer fortsettelse eller avvikling Forskrift med tilhørende gebyrregulativ for enhetene Drift, Brann/feiing og PLM for gebyrberegning for frivillige lag og organisasjoner Hamos Forvaltning IKS - Gebyr for renovasjon og slam samt budsjett for 2011 Referatsaker 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane RS 2/10 Høringsuttalelse til formannskapets budsjett 2011 RS 3/10 RS 4/10 RS 5/10 RS 6/10 Vedr. Bemanningssituasjonen på Nye Øytun Høringsuttalelse til F-skapets innstilling til budsjett Høringsuttalelse til formannskapets innstilling til budsjett 2011 Uttalelse fra ansatterepresentanter i AMU RS 7/10 Vedr. kommunebudsjettet for 2011 RS 8/10 Høringsuttalelse til budsjett 2011 RS 9/10 Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget ved Knarrlagsund oppvekstsenter RS 10/10 Høringsuttalelse til budsjett 2011 RS 11/10 Uttalelse fra personalet ved Knarrlagsund

6 RS 12/10 oppvekstsenter, barnehagen Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Strand oppvekstsenter RS 13/10 Høringsuttalelse budsjett 2011 RS 14/10 Høringsuttalelser Budsjett 2011 Fagforbundet RS 15/10 Høringsuttalelse til budsjett 2011 PS 145/10 Godkjenning av protokoll i møte Saksprotokoll i Kommunestyre Protokollen fra møte den ble godkjent som framlagt. PS 146/10 Hitra Storkjøkken KF - Budsjett 2011/Økonomiplan Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar årsbudsjett for Hitra Storkjøkken KF for 2011 slik det fremgår av budsjettskjema 1 A og 2 A. 2. Hitra Storkjøkkens rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 D. 3. Hitra kommunestyre vedtar økonomiplan for Hitra Storkjøkken KF for slik det fremgår av budsjettskjema 1 C og 1 D. 4. Investeringer for 2011 er satt til kr 0 Saksprotokoll i Kommunestyre Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Hitra kommunestyre vedtar årsbudsjett for Hitra Storkjøkken KF for 2011 slik det fremgår av budsjettskjema 1 A og 2 A. 2. Hitra Storkjøkkens rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 D. 3. Hitra kommunestyre vedtar økonomiplan for Hitra Storkjøkken KF for slik det fremgår av budsjettskjema 1 C og 1 D. 4. Investeringer for 2011 er satt til kr 0

7 PS 147/10 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2011 Innstilling: 1. Staten har i statsbudsjettet ikke foreslått endringer i betalingssatsene for barnehageplass for budsjettåret Satsene for egenbetaling for mat holdes uendret med kr. 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i Pris for ekstra dag i barnehagen økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. ekstra dag. 2. Satsene for brukerbetaling i SFO reduseres fra kr ,- til kr ,- for fulltids plass. De øvrige satsene for deltidsplass i SFO justeres forholdsvis. Det vises til vedlagte betalingsregulativ. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret, kr. 8,- pr. måltid. Saksprotokoll i Kommunestyre Hitra Frp v/tom Skare fremmet følgende forslag: 1. Som innstillingens pkt Satsene for brukebetaling i SFO reduseres fra kr til kr for fulltids plass. De øvrige satsene for deltidsplass i SFO justeres forholdsvis. Det vises til vedlagte betalingsregulativ. Satsen for brukerbetaling for mat holdes uendret, kr. 8,- pr. måltid. Bakgrunnen for å sette satsene ytterligere ned enn det som er foreslått fra rådmannen (på 2.200) er at vi tror en skikkelig nedsettelse vil bidra til økt bruk av dette tilbudet. Når vi i tillegg nå får satsing på kulturskolen inn i SFO-tilbudet vil dette være et unikt tilbud til alle barn i 1-4. klasse og deres foreldre. Inndekningen av redusert foreldrebetaling tas inn av forventet økning av elevtall i SFO. For å dekke en reduksjon på ytterligere 200 kroner i forhold til rådmannens innstilling vil medføre at vi trenger ca. 8 flere heltidsbrukere av SFO-tilbud, noe vi tror er meget realistisk. Det vil ikke medføre økte personalressurser da det er stor nok kapasitet slik det er i dag, der vi nå har alt for dårlig dekning på de fleste SFO-tilbud. Hvis det viser seg at reduksjon av betalingssatsen ikke gir utslag i økt bruk, må vi ved nest budsjettbehandling se på om det satsene må tilbake til gammel størrelse igjen. Ved alternativ votering mellom Formannskapets tilråding og Frp s forslag fikk Formannskapets tilråding 4 stemmer og falt. Frp s forslag fikk 19 stemmer og ble vedtatt.. 1. Staten har i statsbudsjettet ikke foreslått endringer i betalingssatsene for barnehageplass for budsjettåret Satsene for egenbetaling for mat holdes uendret med kr. 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i Pris for ekstra dag i barnehagen økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. ekstra dag. 2. Satsene for brukerbetaling i SFO reduseres fra kr ,- til kr ,- for fulltids plass. De øvrige satsene for deltidsplass i SFO justeres forholdsvis. Det vises til vedlagte betalingsregulativ. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret, kr. 8,- pr. måltid.

8 Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Det ble fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 3. Oppvekstkomiteen ber rådmannen om å intensivere markedsføringen knyttet til bruk av skolefritidsordningene (SFO). Hjemmeside til skolene bør oppdateres / videreutvikles slik at foreldrene ser hvilke kvaliteter som ligger i SFO. Oppvekstkomiteen viser til at satsene for SFO reduseres med ca. 14 %. 1. Staten har i statsbudsjettet ikke foreslått endringer i betalingssatsene for barnehageplass for budsjettåret Satsene for egenbetaling for mat holdes uendret med kr. 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i Pris for ekstra dag i barnehagen økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. ekstra dag. 2. Satsene for brukerbetaling i SFO reduseres fra kr ,- til kr ,- for fulltids plass. De øvrige satsene for deltidsplass i SFO justeres forholdsvis. Det vises til vedlagte betalingsregulativ. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret, kr. 8,- pr. måltid. 3. Oppvekstkomiteen ber rådmannen om å intensivere markedsføringen knyttet til bruk av skolefritidsordningene (SFO). Hjemmeside til skolene bør oppdateres / videreutvikles slik at foreldrene ser hvilke kvaliteter som ligger i SFO. Oppvekstkomiteen viser til at satsene for SFO reduseres med ca. 14 %. Votering: Enstemmig Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Forslag fremmet i møtet: Saken utsettes. Behandles i ekstraordinært møte den Saken utsettes. Behandles i ekstraordinært møte den PS 148/10 Gebyrendring for boligeiendom som benyttes til fritidsbruk Innstilling: 1. Hitra kommunestyre opphever følgende i tidligere vedtak i k-sak 109/2000:

9 a) Boligeiendommer som benyttes som fritidsbolig belastes med kommunale avgifter som for fritidsbolig den perioden eiendommen benyttes til dette formål. b) Fritidseiendommer som benyttes som boligeiendom belastes med kommunale avgifter for boligeiendom den periode eiendommen benyttes til dette formål. 2. Endringen trer i kraft med virkning fra Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, slam, renovasjon og feiing) beregnes derfor som følgende fra a) Boligeiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. b) Fritidseiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. Saksprotokoll i Kommunestyre Teknisk komites tilråding ble enstemmig vedtatt. 1 Hitra kommunestyre opphever følgende i tidligere vedtak i k-sak 109/2000: a) Boligeiendommer som benyttes som fritidsbolig belastes med kommunale avgifter som for fritidsbolig den perioden eiendommen benyttes til dette formål. b) Fritidseiendommer som benyttes som boligeiendom belastes med kommunale avgifter for boligeiendom den periode eiendommen benyttes til dette formål. 2 Endringen trer i kraft med virkning fra Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, slam, renovasjon og feiing) beregnes derfor som følgende fra a) Boligeiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. b) Fritidseiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble ikke fremmet andre forslag. 1. Hitra kommunestyre opphever følgende i tidligere vedtak i k-sak 109/2000: a) Boligeiendommer som benyttes som fritidsbolig belastes med kommunale avgifter som for fritidsbolig den perioden eiendommen benyttes til dette formål. b) Fritidseiendommer som benyttes som boligeiendom belastes med kommunale avgifter for boligeiendom den periode eiendommen benyttes til dette formål.

10 2. Endringen trer i kraft med virkning fra Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, slam, renovasjon og feiing) beregnes derfor som følgende fra a) Boligeiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. b) Fritidseiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. PS 149/10 Ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer for eierkommunene i Hamos Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer oversendt fra Hamos Forvaltning IKS. 2. Forskriften trår i kraft fra Saksprotokoll i Kommunestyre Teknisk komites innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer oversendt fra Hamos Forvaltning IKS. 2. Forskriften trår i kraft fra Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble ikke fremmet andre forslag. 1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer oversendt fra Hamos Forvaltning IKS. 2. Forskriften trår i kraft fra

11 PS 150/10 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2011 Innstilling: Vedlagte forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling i kommunens pleie og omsorgstjenester for perioden , legges ut på høring. Saksprotokoll i Kommunestyre Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. Forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling vedtas, slik som framlagt. Saksprotokoll i Eldres Råd Leder refererte satsene for egenbetaling /vederlagsbetaling innen pleie og omsorgstenesten. Forslag til nye satser for vederlagsbetaling/egenbetaling innen pleie- og omsorg for 2011 tas til orientering. Enst. Saksprotokoll i Brukerråd Forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling vedtas, slik som framlagt. Enst. Saksprotokoll i Formannskap Helse- og omsorgskomiteens tilråding ble enstemmig vedtatt. Tilråding:

12 Forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling vedtas, slik som framlagt. Enst. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling vedtas, slik som framlagt. Enst. Saksprotokoll i Formannskap Helse- og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedlagte forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling i kommunens pleie og omsorgstjenester for perioden , legges ut på høring. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedlagte forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling i kommunens pleie og omsorgstjenester for perioden , legges ut på høring. PS 151/10 Budsjett 2011 / Økonomiplan Innstilling: Budsjettet legges fram uten innstilling fra rådmannen. Formannskapet fremmer innstilling for kommunestyret i sitt møte 9. november. Saksprotokoll i Kommunestyre Lars P. Hammerstad (SP) la fram følgende forslag: Delfinansiering av kryssing av Dolmsundet spleiselag. (forslag 1a)

13 Hitra SP ønsker at Hitra kommune skal innta en enda mer aktiv rolle i finansieringen av lokal andel av spleiselaget for kryssingen av Dolmsundet. Hitra SP er av den formening at dette angår en stor gruppe Hitterværinger som er bosatt på Dolmøya i tillegg til de mange som pendler på jobb til Frøya hver dag og de som pendler fra Frøya, til jobb på Hitra. I tillegg har vi et ikke ubetydelig lokalt næringsliv på Dolmøya samt den betydelige utvekslingen næringslivet på Hitra og Frøya representerer finner Hitra SP det riktig å bidra sammen med Frøya kommune i spleiselaget. 1. Under forutsetning av at Frøya kommune bidrar til spleiselaget med kr. 2 mill., bidrar Hitra kommune med kr. 1 mill. inklusiv reguleringsomkostninger til spleiselaget for kryssingen av Dolmsundet. 2. Hitra kommunes andel av spleiselaget til kryssingen av Dolmsundet finansieres med bruk av egenkapital. Frikjøp av treningstid i Hitrahallen for aldersbestemte klasser 0-19 år. (forslag 1b) RO 5: 1. Til reduksjon av halleie for aldersbestemte klasser, økes bevilgningen til Hitrahallen med kr ,- 2. Tiltaket finansieres ved reduksjon av avsetning til formannskapets nærmere bestemmelser med kr ,- og justering av rentemargin med kr ,- RO 2: Avsetning til oppstart av friluftsbarnehage benyttes til å redusere nedtrekket av dagens bemanning i barnehagene. Tekstdel: Hitra kommunestyre vil snarest mulig binde renta på alle innlån til lavest mulig rentefot. Det delegeres til økonomiutvalget å gjennomføre prosess for å binde renta innen en lavest mulig rentefot. Det opparbeidede rentefondet frigjøres til kapitalfond til bruk etter formannskapets nærmere bestemmelser. All bruk av fondet skal meldes /rapporteres uten ugrunnet opphold til påfølgende kommunestyremøte. Oversendingsforslag. (forslag 1 c) Veg fra vegkryss Kjerringvåg til Vikstrømkrysset overtas av Hitra kommune. Vegen omgjøres til gang- og sykkelsti. Besparelsen Sør-Trøndelag fylkeskommune får på denne overtakelsen, kapitaliseres opp over 30 år og synliggjøres i tillegg til det foreslåtte bidrag i pkt. 1 Torfinn Stub (Høyre) fremmet følgende alternative budsjettforslag: (forslag 2) 1 a - For - å oppnå større økonomisk forutsigbarhet og - økt økonomisk handlingsrom bindes renten på resterende lån for 5 år. Med bakgrunn i Norges Bank sin renteprognose samt den seinere tids utvikling i verdensøkonomien med reduserte internasjonale vekstutsikter, vurderes det som overveiende sannsynlig at fastrenten kan komme ytterligere ned i løpet av første halvår Det vurderes derfor som sannsynlig at det vil være mulig å binde renten ned mot 3,5 % i løpet av første halvår. b Rentedifferanse som en følge av eventuell rentebinding høyere enn 3,5 % dekkes av rentefondet. c Resten av rentefondet brukes til reduksjon av kommunens store lånegjeld.

14 2. Skatt på eiendom økes med kr ,- Renten fastsettes til 3,5 % for Renteutgiftene reduseres med kr ,- Reduserte kapitalutgifter som følge av nedbetaling av lån kr ,- Sum frigjorte midler kr ,- 3. Ressursene i skolen dreies mot småskoletrinnet i tråd med statens pålegg om styrking gjennom økt antall pedagoger pr. elev. I tråd med dette økes ressursene på 1. trinn slik at tettheten på voksne økes til 2 når elevtallet passerer 15 elever. Dette tiltaket kostnadsberegnes til kr ,-, gjennomføres fullt ut allerede fra våren Tiltaket finansieres med kr av de frigjorte midler. 4. Tiltak Mottaksklasse med en årlig kostnad på kr iverksettes i tråd med oppvekstkomiteens vedtak. Kr finansieres av de frigjorte midler. 5. Tiltak Økt elevtall for 10. trinn fra høsten 2011, med en antatt kostnad i 2011 på kr , tas inn i budsjettet for 2011 med klassedeling også for våren (9. trinn). Tiltaket finansieres med kr av de frigjorte midler. Resten finansieres med nedtrekk på ramma med kr Rådmannens tiltak med bortfall av svømmeundervisning for mellomtrinnet tas ut. Rådmannen bes om å gå gjennom organiseringa av skolesvømminga slik at skysskostnadene reduseres. Tiltaket sees også i sammenheng med tilførte til praksisnær undervisning/partnerskapsavtaler. Samarbeidet med næringslivet prioriteres ytterligere. 7. Rådmannen bes om å lage en langsiktig plan (over 2 år) for oppjustering av ressurser til ledelse ved enhetene. Rådmannen bes om, i første omgang, å omdisponere ca. kr av rammeområdets midler til tiltaket. 8. Rådmannen bes om snarest å ferdigstille arbeidet knyttet til utredning av friluftsbarnehager. Utredningen skal danne utgangspunkt for eventuell utprøving av friluftsbarnehage. 9. Tiltakene - avtaleforpliktet leie av idrettsparken (kr ). - reduksjon av halleia for de aldersbestemte klasser (kr ) og - Den kulturelle spaserstokken (kr ) gjennomføres. Tiltakene finansieres med kr av de frigjorte midler og kr innenfor ramma. 10. Tiltakene ny fastlegehjemmel (kr ) og fysioterapeut (kr ) iverksettes. Kommunestyret har tillit til at rådmannen gjennomfører tiltakene innenfor rammen, i tråd med signaler gitt under formannskapsbehandlingen. 11. For øvrig som formannskapets innstilling. 12. Kr settes av til Reserverte tilleggsbevilgninger etter formannskapets nærmer bestemmelse. Dette for å møte uforutsette behov samt for å øke fleksilibiliteten med å kunne gjennomføre tiltakene som er forutsatt finansiert innenfor rammen. Frode Arntsen ba på vegne av AP, SV, KRF og SP om gruppemøte.

15 Lars P. Hammerstad på vegne av gruppemøtet la fram følgende forslag (forslag 3) Nytt pkt. (1) a. Med henvisning til: statsbudsjettets Kap. 586 "Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser", der det framgår at statens investeringstilskudd til slike formål økes fra 25 til 35 % et antatt økende behov for slike bo- og omsorgstilbud den vedtatte kommuneplana for omsorgstjenester, og så ber kommunestyret rådmann om å gjennomføre en nærmere klarlegging og utredning av hvilke muligheter og behov som ligger i dette. Denne må foreligge slik at de aktuelle tilskuddsmuligheter kan nyttiggjøres, og senest må den foreligge til budsjettbehandlingen neste år. b. Utredninga må vektlegge å finne fram til en lokalisering og boform som sammen med eksisterende kapasitet og tilbud vil gi en best mulig og bærekraftig drift i åra framover. c. Som foreløpig bevilgning til de aktuelle formål avsettes kr 10 millioner i investeringsbudsjettet for 2012, fordelt med en finansiering på h.h.v. 2 millioner i egenkapital og kr 8 millioner i låneopptak. Med det forutsatte tilskuddet fra staten vil dette kunne gi en sum investeringsramme på vel 15 millioner kroner. Nytt pkt (2) a. For å oppfylle kommunestyrets budsjettvedtak for 2009 (pkt. 11) om opprettelse av intermediæravdeling og til oppgradering, kapasitetsforbedring og utstyr ved Hitra helsetun bevilges på investeringsbudsjettet for 2011: Kortidsavdelinga kr Legekontor og det øvrige helsetun kr Sansehage/pasienters og beboeres uteområde kr SUM kr b. Bevilgningen i pkt a finansieres ved låneopptak Nytt pkt (3) a. Til styrking av bemanningen ved barnehagene i 2011, bevilges kr b. Bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond Nytt pkt (4) Kommunestyret ber rådmann særlig overvåke situasjonen med høyt elevtall på ungdomstrinnet, og eventuelt foreta grep hvis dette skulle bli nødvendig for skoleåret 2011/2012 Tom Skare (FrP) la fram følgende alternative budsjettforslag (forslag 4)

16 Inntektsøkninger: Hitra kommunestyre finner inndekning for ytterligere tiltak og styrking av følgende områder med å frigjøre midler gjennom; Økt rentemargin for 2011 med kr ,-. Økt brukerbetaling SFO ved flere brukere kr ,-. Totalt økning til disponering kr ,-. Disse midlene benyttes ved å styrke rammene innenfor følgende felt i : Utgifter: RO 2 Lese-/skriveopplæring Ledelse Svømmeundervisning Total økning av ramme innenfor dette området kr ,- Redusert brukerbetaling SFO kr ,- TOTAL ØKNING TIL RO 2 kr ,- RO 3 Lege/fysioterapeut kr ,- TOTAL ØKNING TIL RO 3 kr ,- RO 5 Kunstgressbane (manglende finasiering) kr ,- Reduksjon halleie 0-19 år kr ,- Kulturell spaserstokk, styrking eldretiltak kr ,- TOTAL ØKNING TIL RO 5 kr ,- TOTAL ØKNING ALLE RAMMEOMRÅDER kr Verbalforslag: Vi ber rådmannen vurdere konkurranseutsetting av deler av Helse og omsorgstjenestene og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for en ev. slik konkurranseutsetting på områder der vi ser det er muligheter for dette. Torfinn Stub (H) ba om gruppemøte Avstemming. -Høyres forslag (forslag 2) fikk 3 stemmer og falt. 20 stemte imot. -FrP s forslag (forslag 4) fram til Verbalforslag, fikk 7 stemmer og falt. 16 stemte i mot. -Punktvis avstemming over AP, SV, SP og Krf s forslag /(forslag 3). Pkt. 1 fikk 16 stemmer og ble vedtatt. 7 stemte i mot Pkt. 2 fikk 16 stemmer og ble vedtatt. 7 stemte i mot Pkt. 3 fikk 13 stemmer og ble vedtatt. 10 stemte i mot Pkt. 4 fikk 13 stemmer og ble vedtatt. 10 stemte i mot -Lars P. Hammerstads forslag (forslag 1) Pkt 1 a Delfinansiering fikk 2 stemmer og falt. 21 stemte imot Pkt. 1b RO 5 fikk 9 stemmer og falt. 14 stemte i mot Pkt. 1b RO 2 fikk 2 stemmer og falt. 21 stemte i mot.

17 Tekstdel : fikk 2 stemmer og falt. 21 stemte i mot. Oversendelsesforslaget (forslag 1c) fikk 2 stemmer og falt. 21 stemte imot. -FrP s Verbalforslag fikk 7 stemmer og falt. 16 stemte i mot. -Punktvis avstemming over formannskapets tilråding: Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 fikk 22 stemmer 1 stemte imot Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt Pkt. 4 ble enstemmig vedtatt Pkt 5 12 ble enstemmig vedtatt. 1a Med henvisning til: statsbudsjettets Kap. 586 "Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser", der det framgår at statens investeringstilskudd til slike formål økes fra 25 til 35 % et antatt økende behov for slike bo- og omsorgstilbud den vedtatte kommuneplana for omsorgstjenester, og så ber kommunestyret rådmann om å gjennomføre en nærmere klarlegging og utredning av hvilke muligheter og behov som ligger i dette. Denne må foreligge slik at de aktuelle tilskuddsmuligheter kan nyttiggjøres, og senest må den foreligge til budsjettbehandlingen neste år. b c Utredninga må vektlegge å finne fram til en lokalisering og boform som sammen med eksisterende kapasitet og tilbud vil gi en best mulig og bærekraftig drift i åra framover. Som foreløpig bevilgning til de aktuelle formål avsettes kr 10 millioner i investeringsbudsjettet for 2012, fordelt med en finansiering på h.h.v. 2 millioner i egenkapital og kr 8 millioner i låneopptak. Med det forutsatte tilskuddet fra staten vil dette kunne gi en sum investeringsramme på vel 15 millioner kroner. 2a. For å oppfylle kommunestyrets budsjettvedtak for 2009 (pkt. 11) om opprettelse av intermediæravdeling og til oppgradering, kapasitetsforbedring og utstyr ved Hitra helsetun bevilges på investeringsbudsjettet for 2011: a. Kortidsavdelinga kr b. Legekontor og det øvrige helsetun kr c. Sansehage/pasienters og beboeres uteområde kr i. SUM kr b Bevilgningen i pkt a finansieres ved låneopptak 3a. Til styrking av bemanningen ved barnehagene i 2011, bevilges kr b Bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond

18 4 Kommunestyret ber rådmann særlig overvåke situasjonen med høyt elevtall på ungdomstrinnet, og eventuelt foreta grep hvis dette skulle bli nødvendig for skoleåret 2011/2012 5Årsbudsjett for 2011 Hitra kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til årsbudsjett for Hitra kommune med de endringer som framgår av pkt. 1-4 foran, inklusivt årsbudsjett for Hitra Storkjøkken KF for år 2011, både for drift og investeringer slik det fremgår av budsjettskjemaene 1 A og 2 A. Komiteenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 D. Komiteenes rammer er for år 2011 netto driftsrammer. 6Økonomiplan Hitra kommunestyre vedtar økonomiplan for , både for drift og investeringer slik det fremgår av budsjettskjema 1C, 2B og Investeringer - detaljert. 7Betalingssatser og gebyrer Husleie, betalingssatser for gebyrer/avgifter/egenandeler er økt slik det fremkommer i budsjettkommentarenes side 24, og disse betalingssatser og gebyrer er lagt til grunn for kommunestyrets vedtak til budsjett for Renovasjons- og slamgebyrer er økt i henhold til forslag i styret for HAMOS. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp/slam og feiing, samt Hitra Storkjøkken KF. 8Skatt a. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 10 fastsettes eiendomsskatten for år 2011 til 7 0/00 b Skatteøret fastsettes til 11,30 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c Skatteanslaget fastsettes til kr for år Renter/lån Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjett for år 2011 med mill. kr, jfr. Budsjettskjema 2 A og spesifisert investeringsbudsjett. Eksisterende og nye låneopptak er beregnet med 3,60 % rente i 2011, 3,60 % i 2012, 3,60 % i 2013 og 3,60 % i Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil 4 mill kr. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret, 10 Lønnsvekst I budsjett for år 2011 er innlagt reserver med 7,5 mill. kr til lønnsglidning, øvrige lønnsforhandlinger samt reserver til eventuelle nye tiltak/opprettinger. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer i året. 11 Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd til bl.a. grunnskolereformen, kompensasjonstilskudd renter og avdrag og momskompensasjon er budsjettert i tråd med de føreringer som ligger fra

19 overordnede myndigheter, jfr skjema 5 Noter. 12 Opptrappingsplan for psykisk helse Budsjettet for psykisk helse er vedtatt som en del av årsbudsjett og økonomiplan, jfr. Opptrappingsplan for psykisk helse i hht. rundskriv 1524/2005, jfr. eget skjema som viser forbruk av midler innen psykisk helse. 13 Kontrollutvalgets budsjett er innarbeidet i fremlagt budsjettet. 14 Delegering til rådmannen Rådmannen delegeres å foreta tekniske opprettinger samt formelt oversende saksdokumenter med vedtak og vedlegg til fylkesmannen. 15 Oversendelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag a) Det vedtatte budsjett for Hitra kommune og Hitra Storkjøkken KF. b) Obligatoriske budsjettskjema, jfr. 5 og 6 i forskrift om kommunale årsbudsjetter. c) Formannskapets innstilling samt kommentarer til denne. d) Utskrift av kommunestyrets behandling den , jfr. Kommuneloven 45, nr Budsjettforslaget med de endringsforslag som er vedtatt, fastsettes som Hitra kommunes budsjett for året Saksprotokoll i Brukerråd Det ble fremmet følgende forslag: 1. Foreløpig vedtak i møte tas inn i vedtak i dette møte. 2. For øvrig tar Brukerrådet budsjett 2011/Økonomiplan til orientering. Vedtatt med 4 stemmer. Ingen stemte imot. 1. Gjennomgang av rutiner for hjemmebasert omsorg. Lovpålagte tjenester må være 1.prioritering Disse skal gå foran alle andre ikke lovpålagte tjenester. Rehailiteringsplanen må gjennomføres. Er Hitra kommune en rehabiliteringskommune? Hvordan informeres pasienter? Brukerrådet mener rehabilitering skal prioriteres i budsjettet. 2. For øvrig tar Brukerrådet budsjett 2011/Økonomiplan til orientering. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Vedtak - AMU sak 13/10 - Budsjett 2011 / Økonomiplan Arbeidsmiljøutvalget i Hitra kommune (AMU) tar budsjettet for 2011 / Økonomiplan til orientering.

20 2. AMU viser til Formannskapets innstilling og ber om at lovbestemt bedriftshelsetjeneste for undervisningspersonalet og personell innenfor helse- og pleie- og omsorgstjenesten inntas i budsjettet for De ansattes representanter i AMU vil formulere en egen uttalelse vedr. budsjett og økonomiplan. Uttalelsen vedlegges protokollen. 4. AMU ber om at budsjett- og økonomiplanprosessene gjennomgås for å sikre god medvirkning fra de tillitsvalgte i tråd med avtaleverkets bestemmelser. Votering: Enstemmig Som ansatterepresentanter i AMU vil vi komme med følgende bemerkninger i forhold til budsjett 2010: 1. Det er uheldig at budsjett, og konsekvenser av dette for de ansatte, ikke er belyst på tilfredsstillende måte. Det burde vært en mer involverende prosess der ansatte reelt kunne brukt sin rett til bli hørt. Vi viser her til HA del B 3-1 der det står om arbeidsgivers plikter i forhold til drøftinger. 2. Vi registrer Fagkomiteen har fattet vedtak i forhold til opprettelse av mottatksklasse. Her er det heller ikke blitt avholt drøftinger med de tillitsvalgte. Vedtak i Oppvekstkomiteen vedrørende opprettelse av mottaksklassse finansieres bl.a ved kutt i barnehagene, dette frykter vi kan gå utover arbeidshverdagen til de som jobber i barnehagene. Vi ble i AMU informert om at det ville føre til litt mer alenetid både på morgen og på ettermiddag. 3. Vi vil bemerke at Hitra`s lånegjeld er nesten 500 millioner. Det står i budsjett 2011 at: Lånegjelden påvirker driftrammene.. (side 19) Vi anmoder om at det vises forsiktighet i forhold til fremtidige investeringer. Samtidig sier vi også at vi ser at det er nødvendig og investere noe. 4. Vi ser med bekymring at det i budsjettet ikke er lagt inn økonomiske rammer til flere ansatte på Personalavdelingen. Slik det er organisert i dag er det kun ett årsverk på personal vi ser at denne avdelingen er sårbar og belastningen på avdelingen er stor. 5. Vi stiller oss undrende til at Hitra Kommunes HMS arbeid ikke er nevnt i forslag til budsjett. 6. Vi vil bemerke at det ikke er lagt inn midler til lovpålagt Bedriftshelsetjeneste neste år. 7. Vi oppfordrer til god budsjettdisiplin i kommende år dette vil gjøre jobben lettere for oss alle. Med hilsen Karl Johnny Karlsen og Wenche Lervold Helsø. /sign Saksprotokoll i Brukerråd Foreløpig vedtak: 1. Gjennomgang av rutiner for hjemmebasert omsorg.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.11.2013 kl. 09:00 16:30 og 28.11.2013 kl. 10:00 22:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Brukerrådet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 13:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trond Ole Faxvaag

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP.

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 15:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan Nestleder Arbeiderpartiet Ida Broholm Medlem Arbeiderpartiet Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 15:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom SLG, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Malfrid Olava Knutshaug Medlem Ivar Bjarne Kvernø

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Malfrid Olava Knutshaug Medlem Ivar Bjarne Kvernø Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Malfrid Olava

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 12:45 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 16:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan MEDL AP Kjersti Marie Hestnes Hjertø MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan MEDL AP Kjersti Marie Hestnes Hjertø MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Oppvekstkomiteen Utvalg: Møtested: Møterommet, Barman oppvekstsenter Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frode

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 18:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen Møtested: Frivilligsentralen Dato: 28.02.2011 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Nordal

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 15:00 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 15:00 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Johan Harald Lervåg MEDL PP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Johan Harald Lervåg MEDL PP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møtrom1, Hitra rådhus Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 15:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder AP Tore Knut Meland Medlem H Johan Harald Lervåg Medlem PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder AP Tore Knut Meland Medlem H Johan Harald Lervåg Medlem PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 17:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll)

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 16:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 29.08.2012 Tidspunkt: 15:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 10:50 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm VARAORDF AP Lars P. Hammerstad MEDL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm VARAORDF AP Lars P. Hammerstad MEDL SP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Klasserom 1, Knarrlagsund oppvekstsenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem Medlem. For øvrig møtte leder av Helse- og omsorgskomitéen Eldbjørg Broholm.

Medlem Medlem. For øvrig møtte leder av Helse- og omsorgskomitéen Eldbjørg Broholm. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: 10:30 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 15:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 16:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Laila E. Hjertø Rådmann May H. Lian Økonomisjef Kjell R. Sæther Personal- og kommunikasjonssjef/protokollfører

Laila E. Hjertø Rådmann May H. Lian Økonomisjef Kjell R. Sæther Personal- og kommunikasjonssjef/protokollfører Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 29.11.2016 Tidspunkt: 09:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Barman oppvekstsenter Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 08:30 14:12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 02.07.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:30 16:10

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:30 16:10 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 10:30 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 11:00 18:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 11:00 18:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 11:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Arne Westrum Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Miriam Aclima Baglund MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Miriam Aclima Baglund MEDL MDG Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen - kommunereform, Hitra rådhus Dato: 13.01.2016 Tidspunkt: 13:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand.

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand. Side 2 Ingen merknader til innkalling og saksliste utsendt 29.05.2015. ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Mary Hestnes MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 19:00 20:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt 14.11.2013. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt 14.11.2013. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 15:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 14.06.2016 Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.08.2011 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eli Moen Ingrid Wahl Moen SP Roger Refseth Berit Johanne Sølberg Storrø FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører AP Kristin Gunhildsøien

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Hammerstaddalen, DalPro Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 15:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 09:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell Aasebø

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder i Teknisk komite AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder i Teknisk komite AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 09:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 09:15 12:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 03.09.2013 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1/kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 01.02.2016 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer