Vi er ikke alle sosialdemokrater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er ikke alle sosialdemokrater"

Transkript

1 Vi er ikke alle sosialdemokrater Date : 06/09/2011 Denne innledningen ble holdt på Galleri 0047 under Tekstallianse 2011, i forbindelse med lanseringen av Vagant 3/2011. Den tar utgangspunkt i den pågående artikkelserien «Utopia I- IV», men kan leses uavhengig av disse artiklene.? I de tre siste numrene av Vagant har jeg skildret arbeiderbevegelsens utvikling fra den relative splittelsen som preget den i årene rundt Marx og Bakunins diskusjoner i den første Internasjonalen, via den absolutte splittelsen som fant sted årene rundt første verdenskrig og den russiske revolusjon, frem til situasjonen vi står i i dag. Jeg har diskutert noen av de spørsmålene som i mange år skilte vannene, og antydet at de kanskje ikke er særlig relevante lenger. Med fare for å utviske viktige forskjeller venstrepartiene imellom, så mener jeg det er uproblematisk å hevde at det i dag finnes tre sosialdemokratiske partier i Norge: Arbeiderpartiet, SV og Rødt. I tillegg har vi Senterpartiet, som gjennom det rødgrønne samarbeidet kan regnes som del av et sosialdemokratisk prosjekt. Mitt utgangspunkt er at dette er et ubetinget gode. Det finnes sikkert de i SV og Rødt som vil oppfatte dette som kritikk, men det er ikke ment slik tvert imot. Den pragmatiske samarbeidsånden som har preget den norske venstresiden de siste årene, og den selvstendige, men støttende rollen fagbevegelsen har inntatt overfor det rødgrønne prosjektet, har gjort at vi i Norge har lyktes med å gjenvelge den mest radikale regjeringen som har sittet ved makta i noe europeisk land på svært lenge. Har det betydning? Det er bare å ta en titt på våre to naboland for å få et svar. De borgerlige regjeringene der har med all tydelighet vist hvor mye det er som står på spill. Selv om både Civita og Høyre det siste året har brukt mye ressurser på å fremstille det som om Einar Førde har sine ord om at «vi alle er sosialdemokrater» i behold, så viser deres alliansepartnere i Danmark og Sverige hva som skjuler seg bak de røde slipsene og alt snakket om «det nye Arbeiderpartiet». Gjennom den tilforlatelige «kulturkampen» har det danske samfunnet, som jeg selv var en del av mellom 2003 og 2007, endret karakter, og i både Sverige og Danmark har velferdsstaten gått over til å bli det noen har kalt en konkurransestat noe grunnleggende annet enn det frigjøringsprosjektet velferdsstaten opprinnelig var en del av. Så er det selvsagt naturlig å innvende: Hva med sosialdemokratiets rolle i denne omdanningen? Har ikke de danske sosialdemokratene gått løs på etterlønnen, de svenske kastet pensjonssparingene ut på aksjemarkedet, eller de norske innført foretaksmodellen i helsevesenet? Joda, det stemmer det. Men disse reformene, og mange flere, stammer fra en tid der det var nyliberalismen som utgjorde det paradigmet politikken hadde å forholde seg til. Slik er det ikke lenger. 1 / 11

2 Turbulence-kollektivet, som har gitt ut en rekke tekstsamlinger i forbindelse med det siste tiårets mange toppmøtemobiliseringer og sosiale forum, senest ved klimatoppmøtet i København desember 2009, skriver i sin tekst Livet i limbo om det de kaller «middelgrunnen»: diskursene og handlemåtene som utgjør det politiske feltets sentrum. De skriver at nyliberalismen lenge utgjorde et slikt felt. Men nå er «den tiden da billige lån, stigende huspriser og synkende varepriser kunne kompensere for stagnerende lønninger forbi». Og ettersom det ikke er blitt skapt noen ny middelgrunn befinner vi oss i «en tilstand der vi er fanget i verken det ene eller det andre i limbo. (...) Til tross for at prosjektet i det store og hele ikke gir noen mening lenger, vakler den videre som en zombie fra en 70-talls-splatterfilm: stygg som juling, insisterende til det siste og dødsens farlig. ( ) Nyliberalismen er ikke lenger et relativt sammenhengende politisk-økonomisk program, men minner mer om en plyndrende hær på tilbaketog, som samtidig legger ut miner i det politiske systemet (...) I alle land som har gitt store hjelpepakker og/eller har opplevd finansielle kriser er det nå massive underskudd i statskassene, som brukes av de aktørene som har hatt flest fordeler av det hele.» Turbulence-kollektivet opererer også med et begrep de kaller «fellesgrunnen». Fellesgrunnen defineres i stor grad av sitt forhold til middelgrunnen. Som eksempel bruker de alterglobaliseringsbevegelsen. For den besto fellesgrunnen av «et rungende nei til nyliberalismens monopoliserende logikk, koblet sammen med en aksept av at det var mange mindre ja, bestående av et mangfold av oppfatninger om økonomi, allmenninger og sosial organisering (One No Many Yeses)». Denne fellesgrunnen hadde som en av sine viktigste oppgaver å tydeliggjøre at konflikter og antagonismer fremdeles fantes, i en tid der klassemotsetninger ble feid under teppet med henvisning til ideen om historiens og de indre motsetningsforholds endelikt. Men hva nå, når historien har begynt igjen? Når konfliktene presser seg på, og nyliberalismens hegemoni er tapt? Den nye situasjonen får selvsagt dramatiske konsekvenser for fellesgrunnen, den «bevegelsen av bevegelser» som oppsto gjennom blokadene av Verdens Handelsorganisasjon i Seattle i 1999, som samlet seg til sosiale fora, og som ble skutt på, banka opp og fengslet i unntakstilstandenes Göteborg og Genova sommeren for ti år siden. Men hvilke konsekvenser får det? Det er det ennå litt for tidlig å si noe om. Men det betyr blant annet at den nyliberale ideologien ikke lenger vil definere politikkens betingelser. Dessuten har nyliberalismens sosiale basis 2 / 11

3 forsvunnet. «Det finnes ikke lenger en sosial gruppe som kan påberope seg det sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle lederskapet i samfunnet,» hevder Turbulence. Dette kan synes virkelighetsfjernt, all den tid store deler av Europa for tiden er underlagt et finansielt diktatur som forandrer samfunnene langt raskere og mer grunnleggende enn noen regjering valgt på et nyliberalt program noensinne har gjort. Likevel tror jeg Turbulence har et poeng. Nyliberalismen har etterlatt seg noen alvorlige kriser den ikke selv er i stand til å svare på, og dens tid er over. Eller som Nourel Roubini nylig (Project Syndicate, 15. august d.å.) formulerte det i artikkelen med den megetsigende tittelen «Is Capitalism Doomed?»: Den har gått tom for kaniner den kan trekke opp av hatten. Krisepakker, lave renter, to runder med kvantitative lettelser, inngjerding av råtten gjeld og trillioner av dollar i hjelpepakker til bank- og finansnæringen: «Politikerne har prøvd alt. Nå er de tomme for kaniner.» Spørsmålet er så: Hva skal vi trekke opp av hatten dersom det ikke er flere kaniner igjen? Den som bare hadde visst. Det finnes imidlertid ikke noen ny middelgrunn ennå. Ser man på den europeiske venstresida, den parlamentariske så vel som den utenomparlamentariske, så befinner den seg i en dyp identitetskrise. Da de europeiske sosialdemokratiske partiene nylig møttes til rådslag i Oslo var det mange spørsmål og få svar. Foreløpig befinner vi oss alle i problemformuleringsfasen svarene skal bli til i tiden som kommer. Men en ting er sikkert: Problemene står i kø, og diskusjonen er for lengst i gang. Nye folkebevegelser har oppstått der krisa har rammet hardest; på Island, på gata og torgene i Nord- Afrika og Midt-Østen, i Hellas, Spania og Portugal og nå senest i Tel Aviv. Selv i Israel har en sosial bevegelse oppstått, og den legger ikke skjul på at inspirasjonen er hentet fra Tahrirplassen i Kairo. «Markedet er fritt, men vi er slaver» var et av slagordene som lød da mennesker samlet seg til protester 6. august. De av oss som har kritisert nyliberalismen som et dødsdømt prosjekt basert på kreditt, kortsiktighet og oppløsning av samfunnets bindemidler, kunne i en situasjon som dette ha klappet hverandre på ryggen og sagt «hva sa vi?». Det gjør vi imidlertid ikke og grunnen er enkel: Vi har ikke noen bud på hvor veien bør gå videre.? Forfatteren Freddy Fjellheim døpte (i Klassekampen 6. august) reaksjonene på terroraksjonen i Norge for «rosebevegelsen», og spurte hvordan vi skal få den «stille folkebevegelsen som tilfører det norske demokratiet ny våkenhet» til å vare. Han satte våkenheten, medfølelsen og den menneskelige beredskapen vi har fått et så konkret forhold til, opp mot det «fattige menneskebildet» som kun har hatt mer materiell velstand som mål. Fjellheim mente å ane intet mindre enn konturene av «et nytt grunnlag for politikk og kultur» i rosebevegelsen. Verdigheten som preget reaksjonene på terroraksjonen 22. juli har utvilsomt forsterket min egen følelse av nybrott, av at noe er i ferd med å begynne igjen. Men er ikke Fjellheim overoptimistisk? Kanskje. Kanskje ikke. Det er faktisk opp til oss selv. Å si det kunne høres ut som en meningsløs floskel før 22. juli, men når man ser at andre også er i bevegelse, oppleves det 3 / 11

4 forhåpentligvis som om det man gjør faktisk vil utgjøre en forskjell. AUF-leder Eskil Pedersen sa i sin tale under Rosemarsjen i Oslo 25. juli: «Landet vårt har forandret seg for alltid. Men det er vi som bestemmer hva forandringen skal være. Hvert skritt vi går etter denne tragedien former framtidas Norge.» Etter hvert som mye faller tilbake til det normale, har vi alle et ansvar for å minne hverandre på dette. Selv tror jeg at det aviskommentatorene har døpt en sympatibølge for AP, er noe langt sterkere og mer varig enn som så. Det hittil siste tegnet på det fikk jeg da jeg tidligere denne uka møtte min gamle arbeidsgiver på gata utenfor regjeringskvartalet. Sammen med ham har jeg vært med på å pusse opp en del dusin kontorer i de bygningene, og i Høyesterett har vi pådratt oss kraftig nakkekink sammen mens vi har lagt bladgull i takene. Han var på vei inn i sistnevnte bygning for å reparere skadene etter bomba som gikk av utenfor, og vi ble stående en stund og snakke om ukene som har gått. «Vi må benytte oss av denne anledningen,» sa han en ellers lite sentimental fyr, med en annen politisk tilhørighet enn meg selv «til å skape et bedre samfunn. Det er vi nødt til.» For min egen del har denne ansvarsfølelsen ført til at jeg for første gang i mitt liv har meldt meg inn i et politisk parti. At det ble Arbeiderpartiet handler ikke så mye om at terroristen hadde som uttalt mål å strupe rekrutteringen til dette partiet (selv om det nok fremskyndet beslutningen), men om prosesser som ble innledet lenge før 22. juli. Etter at jeg i 2002 flyttet til Irland og ble gående utenlands noen år, gikk det opp for meg hvor mye vi det vil si sosialdemokratiet egentlig hadde oppnådd i Norge. Parallelt med dette skjedde det (mye takket være et initiativ fra fagbevegelsen), en nyorientering av det sosialdemokratiske prosjektet i Norge. En reorintering vekk fra de nyliberale tendensene som hadde slått langt inn i arbeiderbevegelsen på 1990-tallet, i retning av et rødgrønt samarbeid og mer kontakt med de sosiale bevegelsene. Dette medførte at jeg sakte men sikkert graviterte mot sosialdemokratiet i løpet av 2000-tallet ikke så mye i form av å stemme Arbeiderpartiet (det har jeg stort sett alltid gjort), men i form av politisk overbevisning. Avstanden ble gradvis mindre, og de siste årene har det først og fremst vært noen umodne fordommer mot karrierister og yrkespolitikere som har gjort at jeg har forblitt uorganisert. Siden jeg ga opp politiske smågrupper på midten av 1990-tallet har jeg kun jobba politisk i fagbevegelsen og skrevet litt her og der, og avfunnet meg med det. Etter 22. juli synes jeg ikke lenger det er tilstrekkelig. Det handler imidlertid også om mer enn terroren. Det handler dels om en internasjonal situasjon som er svært åpen og hvor mye står på spill i årene som kommer, dels en gjennomtenkning av hva det vil si å være sosialist i dag, og dels om det sosialdemokratiske prosjektet i Norge, både før og i tiden vi går i møte. Jeg vil bruke den andre halvdelen av dette foredraget til å si noen ord om disse tre punktene. Den internasjonale situasjonen Forandringene som nå skjer i ekspressfart i Europa er så dramatiske at vi vanskelig kan forstå det her i Norge. Dette kommer til å skape misnøye, sinne, avmakt og uro, og åpner for dramatiske forandringer i det politiske landskapet. I Guardian Weekly (5. august) beskriver Angelique Chrisafis bevegelsen som har vokst frem i Hellas denne sommeren, og kaller det som er i ferd med å skje for et paradigmeskifte. Chrisafis uttrykker sterk optimisme for hva tiden 4 / 11

5 fremover vil bringe. Fra grekere jeg selv kjenner er tonen mer dempet, og flere peker på at høyrekreftene, også de ekstreme, er i sterk vekst. Mange steder ser vi nå en revitalisert høyrebevegelse vokse frem, som selv om den ofte er finansiert fra oven også lykkes faretruende godt med å mobilisere nedenfra. Noen, jeg husker ikke hvem, har kalt dem «kunstgress-bevegelser»: tilsynelatende folkelige grasrotbevegelser, men styrt og finansiert av rike onkler som holder seg i bakgrunnen. (Litt som Stein Erik Hagen, Christen Sveaas og Frp kan man kanskje si.) Slike populistiske høyrekrefter, som Tea Partybevegelsen i USA er det fremste eksempelet på, bedriver virkelighetsfornektende liksompolitikk, henter mye av sin næring i misnøyen med og skepsisen til statsmakten og de politiske elitene. Om disse kreftene etter hvert skulle lykkes i å erobre statsmakten, som nå utgjør fiendebildet, vil jakten på syndebukker raskt kunne flytte seg til den internasjonale scenen og bli til utenrikspolitikk for syndebukker klarer ikke slike prosjekter seg foruten. Kombinert med et Europa i dyp krise, et mer aggressivt Kina som kan få et stort behov for lynavledere mot indre sosiale opprør, og en åpen situasjon i hele Midt-Østen, gir dette grunn til uro. Og de innenrikspolitiske virkningene er ikke mindre bekymringsfulle. Høyrekreftenes angrep på statsmakten forstått som offentlighet og velferdsstat, ikke det repressive apparatet den også kan være vil garantert føre til en situasjon av usikkerhet og uforutsigbarhet, som igjen kan fremkalle et behov for styring. Da er veien kort til det autoritære. Den internasjonale økonomiske krisen understreker med andre ord behovet for realpolitiske løsninger som kan komme en nyfascistisk utvikling i forkjøpet. Men alt ser ikke mørkt ut, så langt derifra. Det sosiologen Asef Bayat har kalt den arabiskerefolusjonen, de merkverdige og kraftfulle hybridene mellom revolusjoner og reformbevegelser som i løpet av noen uker veltet flere tiår gamle tyrannier i Egypt og Tunisia tidligere i år, har vært eksemplariske oppvisninger i samfunnsforandring. Samtidig uttrykker de, som Bayat har påpekt, et paradoks: «De utøver en voldsom samfunnsmessig makt, men er uten administrative redskaper; de utøver et bemerkelsesverdig hegemoni, men regjerer ikke i praksis. Den sittende makten forblir intakt; det har ikke oppstått noen nye stater eller styrende organer, ingen nye midler til eller metoder for statsmakt.» Dette gjør dem sårbare, men har også sørget for at de hittil ikke har degenerert til borgerkriger slik så mange revolusjoner før dem har gjort. Med Libya ble imidlertid bildet mer komplisert: Der utviklet revolusjonen seg nettopp til den borgerkrigen de unngikk i Egypt og Tunisia, og da opprørerne ba om assistanse i kampen mot Gadafi fikk vi konflikten i fanget. Dermed ble det også en test på refleksene til venstresida i land som vårt eget. Jeg støttet ideen om en flyforbudssone og bruk av jagerfly mot Gadafis styrker, og mener SV og Arbeiderpartiet besto en viktig test i en pressa situasjon. Selv om operasjonen som fulgte langt ifra har vært uproblematisk, illustrerte den for meg en viktig forskjell på realpolitikken og idealismen: Hadde Rødt og de som meldte seg ut av SV fått tvile seg ferdig før vi kunne ta en beslutning som innebar noe annet enn å «søke en forhandlingsløsning», ville Gadafi ha fått tid til å knuse revolusjonen, og gitt sine diktatorkollegaer en mønsteroppskrift på hvordan man overlever opprør. Selv om utfallet av de siste månedenes krigshandlinger fremdeles er usikkert, er i alle fall én ting sikkert: Kun en revolusjon som overlever kan videreføres. Den arabiske våren ga oss med andre ord noen utenrikspolitiske utfordringer som krevde svar, 5 / 11

6 og som tydeliggjorde noen viktige skillelinjer på venstresida. Men den arabiske våren har realpolitisk relevans for oss også på andre vis. For selv om revolusjonene i alle høyeste grad var politiske, var de også utenkelige uten den sosiale dimensjonen. Slik kan man si at de var foranlediget av noen av de samme krisene vi skal finne svar på også i Europa: Den økonomiske krisen, som Sadats nyliberale «åpne dør»-politikk var et foregangseksempel på i den arabiske verden, og den globale oppvarmingen, som medførte kraftig stigende matvarepriser i desember og januar, og som de siste årene har forsterket konfliktene rundt vannressursene i Midt-Østen. Vi er alle anti-autoritære sosialister At Norge i så liten grad merker den internasjonale økonomiske krisa handler ikke primært om olje eller protestantisk arbeidsetikk. Det handler om at arbeiderbevegelsen her til lands har lyktes i å realisere sitt prosjekt om et fritt og egalitært samfunn bedre enn noen annen arbeiderbevegelse. Det er ikke et uttrykk for selvgodhet eller nasjonalisme å hevde dette: det er bare å peke på kjensgjerningene. Vi har utviklet en samfunnsmodell som ligger nærmere et sosialistisk ideal enn noe annet land i verden og det uten å ha gått gjennom traumatiske borgerkriger, blodige revolusjoner eller statskupp der friheten har blitt ofret i likhetens navn. Til tross for dette kaller Arbeiderpartiet seg et samfunnskritisk parti. Det finnes en vilje der til å ville komme videre, og å bidra til at suksessen ikke går oss til huet og forhindre at vi trekker opp stigen etter oss. Det er en konstruktiv form for samfunnskritikk, som er så lite populistisk som tenkes kan. Populismen drives av misnøye, forurettethet, sinne og frustrasjon. Det er krefter som bidro til å mobilisere meg selv som tenåring, og jeg husker den dype avgrunnen jeg følte mellom ungdomspolitikerne og elevrådsledertypene, og folka jeg selv var en del av. Det var oss og dem. Men vår politikerforakt var aldri særlig prinsipiell (jeg har for eksempel alltid stemt ved valg); den var emosjonell. Følelser er ofte sterkere enn fornuften. Etter 22. juli falt de siste skansene som har eksistert mellom partipolitikken og meg selv. Det betyr ikke at indignasjonen som drivkraft er borte. Det betyr bare at den inngår i en allianse med den dype takknemligheten og ærbødigheten jeg føler for det de før meg har bygd opp. Da jeg var tenåring opplevde jeg det offentlige gjennom en skole jeg var lei av, et politi som banka meg opp, glattceller jeg ble kasta inn på. De siste årene har jeg først og fremst møtt det gjennom besteforeldre og venner som har opplevd sykdom og død. Jeg har også opplevd to barnefødsler. Det er samfunnet, fellesskapet, som gjør at vi kan møte slike livskriser og store øyeblikk uten frykt og med verdighet. Samfunnet gjør dette via staten. Grunnen til at vi har lyktes med å skape et såpass godt samfunn som vi har, er ikke å finne i Nordsjøen. Det er heller ikke det ytterste venstre sin fortjeneste. Det skyldes en sosialdemokratisk bevegelse, som har lyktes i å forene pragmatisme, samfunnsmessige visjoner og politisk og byråkratisk håndverk, og samtidig klart å opprettholde en mobilisering på grasrota i form av en av verdens sterkeste fagbevegelser. Det er ikke noen liten bedrift, selv om det ofte går ubemerket hen blant de som utgjør prosjektets venstre falang, opptatt som de har vært av å anklage sosialdemokratiet for mangel på visjoner eller rent ut klasseforræderi. Sannheten er imidlertid at Arbeiderpartiet har gått foran i de store og viktige diskusjonene, mens 6 / 11

7 de andre har kommet etter. Dette blir ikke minst synlig om man ser på det som formodentlig skiller de tre venstrepartiene fra hverandre: Rødts revolusjon og SVs sosialisme. Aslak Sira Myhre og Knut Kjeldstadli er blant de mer ideologisk skolerte i hvert av disse partiene. Sira Myhre skriver i sin bok Herskap og tjenere (Oktober, 2010) at «det gode norske livet har ødelagt grunnlaget for en norsk kommunisme. [ ] Hadde hele verden vært som Norge, ville det ikke vært noen grunn til å være kommunist.» Det eneste som gjør at Sira Myhre fortsetter å kalle seg kommunist fremfor sosialdemokrat, er å finne i utenrikspolitikken. Bare slik kan han unndra seg «det sjøltilfredse vestlige viet» og, som romanfiguren gymnaslærer Pedersen, «la være å opptre som en hvit mann». Til dette kan man si mye. Jeg skal bare si dette: Dersom Sira Myhre mener dette innebærer et «realistisk» oppgjør med idealismen og «den etiske venstresida», slik han hevder, har han bommet. For noe tydeligere eksempel på en etisk identitetspolitikk, der klasseforskjeller handler om rikdom («en global overklasse») og ikke produksjonsforhold, og hvor kommunist bare er noe man kaller seg, skal man lete lenge etter. Kjeldstadli ble på sin side nylig utfordret av Arild Rønsen til å skrive noe om hva han mener sosialisme er, hvilket han også gjorde (i Klassekampen 28. juni). Kjeldstadli skriver at sosialismen ikke er «ett ferdig system, ikke en samfunnsstillstand. Sosialismen er en prosess, mot en annen samfunnstilstand, en retning vi skal arbeide etter. Sosialisme er antikapitalisme, radikalt demokrati, vidtgående omfordeling og utjamning, og et økonomisk system uten veksttvang som truer vår overlevelse. ( ) Sosialisme her og nå betyr å ha målestokker, kjennetegn, for hvorvidt vi beveger oss i riktig retning, nasjonalt og internasjonalt.» Han skriver også at «det må være mange autonome beslutningstakere og mange former for eiendom. I stedet for å sette et hovedskille mellom privat og offentlig virksomhet bør skillet trekkes mellom fortjenesteorientert og fellesskapsorientert virksomhet.» Og han avslutter med en formaning om at «[d]en moderne sosialismen må ha kvittet seg med slagg fra en problematisk autoritær historie». Så vidt jeg har kunnet registrere har han ikke møtt noen protester, bare en anerkjennende kommentar fra Rønsen. For få år siden ville det vært utenkelig. Særlig med tanke på at en slik prosessuell definisjon av sosialismen vakte mye oppsikt og diskusjon da Arbeiderpartiets landsmøte i 1981 vedtok et program som definerte sosialismen nettopp som en prosess, ikke en avsluttet tilstand, og sa at partiet ønsket å utvikle samfunnet «i sosialistisk retning» i stedet for å arbeide for «et sosialistisk samfunn». Dette ble i sin tid sett på som et skritt mot høyre. Det samme ble det at man trakk opp klarere grenser mot den autoritære statssosialismen, og at man sa at det var ønskelig med «flere alternativer og større mangfold i måten produksjonslivet eies, organiseres og styres på». Men det er bare mulig å si at det representerte et skritt til høyre dersom den rendyrka statssosialismen utgjør en venstreposisjon. Og det er det langt ifra selvsagt at den gjør. Siden har Arbeiderpartiet fått følge av den resterende partipolitiske venstresida i sitt oppgjør med statssosialismen. Det betyr at den anti-autoritære sosialismen anarkistene om du vil ikke lenger har noen autoritær sosialisme å opponere mot. Man møter ikke lenger folk som 7 / 11

8 forsvarer proletariatets diktatur, demokratisk sentralisme eller den leninistiske partimodellen. Den sosialismen er død. Og akkurat som nyliberalismens død får konsekvenser for det vi-et alterglobaliseringsbevegelsen utgjorde, må den autoritære sosialismens død få konsekvenser for anarkistene. Dersom den ikke gjør det, kan det bare bety en ting: at anarkistene har utviklet en ideologi de også, slik Guy Debord hevdet i Skuespillsamfunnet fra De sitter med en magisk oppskrift som gir det samme, gamle svaret uansett hva utfordringen måtte bestå i. Om dette er riktig har ikke anarkistene, som ofte har vært et nødvendig maktkritisk korrektiv i arbeiderbevegelsen, særlig mye å by på lenger. Noen vil kanskje innvende at sosialdemokratiet bare er en parantes i historien, at konflikten mellom klassene nå igjen skjerpes, og at kapitalismens dager er talte. Kjeldstadlis eneste innsigelse mot sosialdemokratiet er for eksempel nettopp at det ikke har vært godt nok forberedt på motkreftene som etter hvert slo inn, at det har vært for naivt. «For å være en effektiv sosialdemokrat i dag, må du være sosialist,» hevder han derfor. Jeg vil hevde at det gir mer mening å si det motsatt: «For å være en effektiv sosialist i dag, må du være sosialdemokrat.» I artiklene jeg har skrevet i Vagant dette året har jeg vært mer interessert i hva som forener anarkismen og sosialdemokratiet enn hva som skiller dem. Begge advarte mot leninismens antidemokratiske statskupp-sosialisme, og hadde et evolusjonært syn på samfunnsforandring (selv om anarkistene så for seg en revolusjon som den uunngåelige kulminasjonen på en slik langsiktig prosess). De delte troen på at politikken har forrang: At historien ikke er bestemt av økonomiske utviklingslover, slik de ortodokse marxistene hevdet. Begge fokuserte på å bygge institusjonell motmakt og gi vanlige folk demokratisk utdanning gjennom organisatorisk praksis. Anarkistene har dessuten aldri, selv om de ofte hevder det selv, vært alene om å påpeke faren for profesjonalisering og byråkratisering av politiske prosesser. Sosialdemokratiet har stort sett vist en beundringsverdig vilje og evne til selvkritikk og forandring, og det at de helt til våre dager har overlevd som enbevegelse gjør også at de har en bredde og dybde som gjør at de fungerer som et politisk verksted. Men hva så med idealet om at alle skal ha mulighet til å delta i de beslutningene som angår dem? Gjennom mange års aktivitet i den faglige arbeiderbevegelsen, i noen år kombinert med diverse aktiviteter i alterglobaliseringsbevegelsen, har jeg til gode å se noen ivareta dette idealet bedre enn mine trauste, sosialdemokratiske fagforeningskamerater. Og selv om også et mannsdominert forbund som mitt eget sliter med virkningene av tv, fritidstilbud og likestilling, som har gjort at færre av gubbemedlemmene våre finner det naturlig å stille på møter støtt og stadig, så er jo ikke dette et problem vi er alene om. I siste nummer av Anarcho-Syndicalist Review(nr ), skriver den amerikanske fagforeningsveteranen Jon Bekken i artikkelen «Democracy and accountability in the Syndicalist Movement», at mindre enn en tredjedel av medlemmene i Industrial Workers of the World den syndikalistiske fagforeningen Martin Tranmæl var medlem av da han som ung malersvenn jobbet iusa engang tok seg bryet med å stemme i den siste uravstemningen. Fellesforbundet kan vise til bedre resultater enn det i sine uravstemninger. 8 / 11

9 Bekken diskuterer også de ulike metodene syndikalistiske organisasjoner har innført for å unngå byråkratisering, og nevner den mest utbredte av dem, som er å unngå å ha betalte funksjonærer ansatt i organisasjonen. «Dette medfører bare at arbeidet (og dermed makten) blir overført til et kader av frivillige funksjonærer, som er vanskelig å holde ansvarlige, ettersom de utfører oppgaver ingen andre ønsker (eller er i stand til) å løse, og som er essensielle for fagforeningens daglige drift,» skriver han. Disse vil ta på seg mer og mer ansvar, til de til slutt sitter med langt mer makt enn noen formelt valgt leder ville hatt. Han kritiserer også den overdrevne troen på lokalt selvstyre i ethvert spørsmål, som han sier har vært en sterkt medvirkende årsak til alle splittelsene man har sett i den internasjonale syndikalistbevegelsen de tre siste tiårene. De klassiske problemene med maktfordeling, beslutningsmyndighet og medlemsinnflytelse har altså heller ikke anarkistene noen hokus-pokus-løsninger på. Nå er det snart to tiår siden jeg har trodd akkurat det, men jeg nevner det her fordi det er et vesentlig element i en kritikk av et tilsynelatende «anti-autoritært» tankegods som strekker seg langt utover anarkistenes tynne rekker. Selv har jeg foreløpig konkludert som følger: Det er ikke sånn at alle vil ha en hånd på alt. Vi delegerer bort, vi fokuserer krefter, vi velger folk til å gjøre en jobb, og vi velger dem slik at de kan utvise lederskap. Vi skal ikke ha mulighet til å kalle valgte delegater tilbake så snart vi er uenige med dem vi får vente til de er på valg. Alternativet er et nerdenes tyranni, der de som holder ut lengst på møtet bestemmer. På den annen side: Om møtet i tillegg skal tyranniseres av de motefenomenene som har tatt livet av mangt et sosialt forum det siste tiåret, med konsensusbeslutninger og allmøteromantikk, er det mindre fare for at det trekker ut i langdrag: I så fall vil det ikke være mange som orker å dukke opp. I tillegg til slike problemer er det noen særlige tendenser i den internasjonale anarkistbevegelsen som jeg finner svært urovekkende. Det gjelder ikke minst tendensene til dystopisk og apokalyptisk samfunnstenkning, slik den blant annet kommer til uttrykk i den såkalte insurreksjonalismen, som ble utviklet av kretsen rundt den sicilianske anarkisten Bonnano på 1980-tallet, og som vel har fått sine mest ekstreme uttrykk i deler av den greske anarkistbevegelsen. Pamfletten L Insurrection qui vient (Det kommende opprøret, La fabrique, 2007), som jeg skrev om i Vagant1/2011, er det til nå tydeligste uttrykket for denne tendensen. Mange anarkister har en foruroligende tendens til å dyrke de samme avmaktmetaforene, den samme politikerleden og den samme populistiske anti-elitismen som manes frem med så stor suksess av høyrepopulister verden over, kanskje mest suksessrikt av Tea Party-bevegelsen. Anarkistbevegelsen har dessuten en lei tendens til å falle i en av to feller: Livsstilspolitikk for middelklasseungdom på den ene siden, og dogmatisk ideologi og revolusjonsromantikk på den andre. Helt siden jeg på midten av 90-tallet valgte å bruke mine krefter i fagbevegelsen fremfor i diverse smågrupper, har jeg dessuten vært kritisk til det overdrevne fokuset på konflikt som driver mange av disse gruppene. Det gjør for eksempel at man i en situasjon som i London nå nylig er mer tilbøyelige til å bli med på opptøyene enn på opprydningsaksjonene og dugnaden dagen derpå. Tett sammenvevd med dette er perspektivet om alt eller ingenting, der man ser revolusjon og 9 / 11

10 reformer som motsetninger. Anarkosyndikalismen var en sunn reaksjon på den samme tendensen for litt over 100 år siden, men utgjør dessverre bare en minoritet i den internasjonale anarkistbevegelsen i dag. Det er for øvrig et tragikomisk paradoks at anarkosyndikalismen, som oppsto for å skape enhet i arbeiderbevegelsen på en tid da fagforeningene sto i fare for å bli revet i stykker av partipolitiske konflikter, mange steder selv endte opp som en dogmatisk sekt, mer i stand til å skape splid enn enhet. Et av unntakene var Norge, der de fleste forble i LO. Men det er en annen historie. Vi er ikke alle sosialdemokrater Til slutt: Hvorfor ble det akkurat Arbeiderpartiet jeg meldte meg inn, og ikke noen av de to andre venstrepartiene? Sosialt, kulturelt og organisatorisk hadde jeg ikke noe valg. Partiet er det eneste av de tre partiene jeg føler meg hjemme i, og som minner meg mest om det jeg kjenner fra fagbevegelsen. Det har gode prosesser for å forankre beslutninger i medlemsmassen, en velutviklet organisasjon, og en bredde og et mangfold som i seg selv er en forutsetning for god politikkutvikling. Bredde skaper debatt og bevegelse. Så er det selvsagt slik at et parti av en viss størrelse ikke bare får større meningsmangfold, men også må ta mer ansvar og gjøre vanskelige prioriteringer. Dette handler ikke om å bli «mer reformistisk» eller «begå forræderi», slik norske maoister i så mange år hevdet. Det er en naturlig konsekvens av at man er en demokratisk bevegelse fremfor en menighet eller sekt. Fra utsiden fremstår Arbeiderpartiet for meg som et parti fullt av grundige, tålmodige og løsningsorienterte mennesker. Jeg foretrekker det fremfor mennesker som er i stand til å brolegge hele veien til helvete og tilbake med gode intensjoner, og populistiske kampanje- og overbudspolitikere som bedriver drømmepolitikk og paroleverksteder. For meg er Arbeiderpartiets pragmatisme et udelt honnørord, selv om jeg garantert kommer til å gremme meg over noe av politikken som blir vedtatt der. Heller det, enn å gjøre det beste til det godes fiende. Evnen til å finne løsninger fremfor å formulere problemer fremstår kanskje som langt mindre heroisk, men i mine øyne er det nettopp beinhard antipopulisme vi trenger mer av i tiden som kommer. Og i et skuespillsamfunn som vårt, der fristelsen til å «spisse budskaper» og å love gull og grønne skoger så å si er innbakt i politikkens premisser, er det nettopp pragmatismen, statsmannskunsten, byråkrathåndverket og antipopulismen som er heroisk.? Den danske sosialdemokraten Svend Auken definerte, i sitt siste intervju før han døde, sosialdemokratiet som «opgøret med almuesindet. Altså det med, at det er de andre, som bestemmer, og dem er vi tossede på og skriver sange om, men vi kan ikke noget selv. Vi er bare tyende. Vi er bare arbejdskraft. Det almuesind er ved at vende tilbage i den globaliserede verdensorden. Danskerne er igen ved at blive tilskuere,» skrev han. Turbulence-kollektivet skriver i en selvkritisk kommentar at «den sunne mistenksomheten» alterglobaliseringsbevegelsen næret mot institusjonene og statsmakten førte til «en manglende evne til aktivt å modellere økonomi og politikk». Det er en slik evne vi må finne tilbake til. Men vi trenger heldigvis ikke finne opp hele hjulet på nytt: Det finnes et verksted det kan jobbes i. Det 10 / 11

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant kalles sosialdemokratiet. Til slutt: Jeg har ikke noen «plan» eller noe program for min innmeldelse i Arbeiderpartiet; jeg har ingen illusjoner om å forandre noe, og «entrer» ikke, slik trotskistene hadde for vane å gjøre i organisasjoner de vil ta over, men ender med å ta livet av. Jeg går inn med ærbødighet, for å finne svar på nye spørsmål sammen med andre, i det nest største politiske verkstedet arbeiderbevegelsen har etter fagbevegelsen. Skal jeg være ærlig så hadde det vært mye lettere å forbli utenfor, og jeg har gått noen runder med meg selv i forhold til hvorvidt jeg kunne gjort en bedre jobb ved å være partipolitisk uavhengig og fortsette med utelukkende å være aktiv i fagbevegelsen, slik jeg har gjort de siste 16 årene. Men etter 22. juli opplevdes det som en fordømt plikt å bli med i partiet, og ta stilling for det stille, tålmodige arbeidet med å forbedre samfunnet. Selv om Høyre snakker om «mennesker, ikke milliarder», og Siv Jensen bruker røde kjoler og holder taler på campingplasser og motorsykkelstevner 1. mai, representerer de et annet samfunn enn det sosialdemokratiet gjør. Vi er ikke alle sosialdemokrater selv om et flertall av oss er det. Nei, vi er ikke alle sosialdemokrater. Vi har nettopp fått et eksempel på at noen hatersosialdemokratiet, og det samfunnet det har vært med på å skape. Utfordringen fremover blir å videreutvikle de beste sidene ved dette samfunnet, gjøre det økologisk bæredyktig, og ikke minst: Få landets mange sosialdemokrater til å innse at det er det de er. 11 / 11

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Hundre og femti års ulydighet

Hundre og femti års ulydighet Hundre og femti års ulydighet 1 / 5 //]]]]> ]]> Bok: Sivil ulydighet og andre politiske tekster Henry D. Thoreau Den arabiske vårens ikkevoldelige rettighetsforkjempere har latt seg inspirere av Henry

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA Situasjonen rundt Hellas har vært den som har høstet de største overskriftene i starten av juli. De fleste innlegg i debatten i hjemlige medier

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig?

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6. Desember 2014) I en tale i FN nylig uttalte president (og Nobelprisvinner) Barack Obama at verden i dag står overfor tre store farer: Ebola, Russland

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ytringsfriheten er alle andre friheters mor

Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Ytringsfriheten er alle andre friheters mor Tale av Frank Rossavik (styremedlem i Fritt Ord) ved tildelingen av Fritt Ords Honnør til Flemming Rose og Vebjørn Selbekk, 22. september 2015. De to redaktørene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

TILBAKE TIL POLITIKKEN

TILBAKE TIL POLITIKKEN AKSEL BRAANEN STERRI TILBAKE TIL POLITIKKEN HVORDAN ARBEIDERPARTIET IGJEN SKAL BLI FOLKETS PARTI 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Harvey Macauley, Imperiet Layout og ebok: akzidenz as Dag Brekke Omslagsillustrasjon:

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

Er konkurranseutsetting og NPM en nødvendig forutsetning for gjennomføring av nye samfunnsreformer? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

Er konkurranseutsetting og NPM en nødvendig forutsetning for gjennomføring av nye samfunnsreformer? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Er konkurranseutsetting og NPM en nødvendig forutsetning for gjennomføring av nye samfunnsreformer? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Skal vi ta en prøveavstemning? Ja eller Nei? En dramatisk

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE Forord Vi har alltid forstått at medfølelse er svært viktig. Hvordan vi har det med oss selv, og hva vi tror at andre mennesker tenker og føler om oss, har en enorm innvirkning på vårt velvære. Hvis vi

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ Skamløs Kjære deg som blir fortalt at du må være stille og ta liten plass som ikke får ha de vennene du vil, eller velge utdanning og jobb selv som aldri blir

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Christensen Etikk, lykke og arkitektur 2010-03-03

Christensen Etikk, lykke og arkitektur 2010-03-03 1 2 Plansmia i Evje 3 Lykke Hva gjør vi når ikke alle kan få det som de vil? Bør arkitekten ha siste ordet? Den som arkitekten bygger for? Samfunnet for øvrig? Og hvordan kan en diskusjon om lykke hjelpe

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

- Jeg kommer aldri til å bli gammel

- Jeg kommer aldri til å bli gammel - Jeg kommer aldri til å bli gammel «Åndenes makt»-profil Lilli Bendriss drømte aldri om å bli medium. Først da hun møtte veggen kom vendepunktet. VG+ Av Sindre Nordengen, Terje Bringedal Publisert 16.08.2015

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Likhet, ansvar og skattepolitikk

Likhet, ansvar og skattepolitikk Likhet, ansvar og skattepolitikk Av Alexander Cappelen Innledning Den grunnleggende utfordringen for en radikal omfordelingspolitikk er å kunne forene ønsket om utjevning av inntektsmuligheter med ønsket

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

Den internasjonale økonomiske krisa og fascismen

Den internasjonale økonomiske krisa og fascismen Den internasjonale økonomiske krisa og fascismen USA i mellomkrigstid Woodrow Wilson: ville at USA skulle tjene som internasjonal modell for demokratiske prinsipper 1919: kongressen vedtok at USA ikke

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

PROGRAM. torelag ta. /ir r 4 4 i. utgitt av MLG. arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti. ;Ir STUDIESIRKEL 4. MØTE: KOPIIIINIS115\1,

PROGRAM. torelag ta. /ir r 4 4 i. utgitt av MLG. arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti. ;Ir STUDIESIRKEL 4. MØTE: KOPIIIINIS115\1, f r STUDIESIRKEL 4. MØTE: arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti /ir r 4 4 i FØ T NYTT KOPIIIINIS115\1, * PARTi - 0174 er vv torelag ta PROGRAM ;Ir utgitt av MLG STUDIEOPPLEGG MØTE 4-8 TUDIEOPPLEGG

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

BLIKK PÅ NORDEN - europeisk perspektiv på arbeidsmarked og økonomi

BLIKK PÅ NORDEN - europeisk perspektiv på arbeidsmarked og økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/12 BLIKK PÅ NORDEN - europeisk perspektiv på arbeidsmarked og økonomi 1. Lavere arbeidsløshet i Norden; men? 2. Må også se på sysselsettingsraten

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer