Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03."

Transkript

1 Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB

2 Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO). Hovedkontoret Distriktskontorer 2

3 Ny strategi Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer

4 Innovasjon Norge Realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet kroner årlig Flere gode gründere 41 oppdragsgivere fra Fylkeskommunene, NFD, LMD, KMD, og UD 750 medarbeidere i Norge og internasjonalt Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljø 15 mrd låneportefølje prosjekter der vi har levert kompetanse eller finansiering

5 Våre tjenester Profilering Finansiering Kompetanse Rådgivning Nettverk

6 Våre tjenester

7 Du får mer enn penger Foto: Innovasjon Norge 7

8 Vi kan mer enn finansiering Vi stiller krav til deg Vi hjelper deg ut i verden

9 Fra lokale ideer til globale muligheter Innovasjon Norge (og andre offentlige institusjoner) vil bidra til at din bedrift skal lykkes Kontor i utlandet Ditt distriktskontor Kontor i utlandet Kontor i utlandet

10 Trender

11

12 Todelingen av norsk økonomi

13 Større deindustrialisering i Østfold enn i resten av landet 25% 20% 15% 10% 5% % -5% Industrien i Norge Industrien i Østfold % -15% -20% 13

14 Hvordan står det til med norsk innovasjonsevne - egentlig? FoU som andel av BNP Prosent 4,5 4,0 3,5 Offentlig sektor Universitets- og høgskolesektor Foretakssektor 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Israel Finland Korea Sverige Japan (2009) Danmark Island (2008) Sveits (2008) Taiwan (2009) Tyskland USA (2009) Kilde: NIFU/Indikatorrapporten 2012 Østerrike Totalt OECD (2009) Singapore (2009) Frankrike Australia (2008) Slovenia Belgia EU 27 Nederland Irland Canada Storbritannia Kina (2009) Norge Luxemburg Estland Tsjekkia Portugal Spania New Zealand (2009) Italia Russland Sør-Afrika (2008) Tyrkia Polen Slovakia Romania

15 Utvikle (videreutvikle?) forretningsmodellen

16 Markedsorientering Hvilke aktiviteter må du utføre? Hva og hvordan er kundene dine villige til å betale for å få dekket det behovet?

17 Rådgivning - IPR-rådgivning

18 IPR teamet tilbyr veiledning om: Kartlegging av din IPR status Hvordan beskytte dine immaterielle verdier Innovasjonsgrad og nyhet i ditt prosjekt Eierskap til din innovasjon Hvordan du kan utnytte IPR i forretningsutviklingen IPR systemet, kostnader og tidsfrister, aktører Målgruppe: SMB bedrifter og gründere som jobber med innovasjonsprosjekter

19 Kompetanse

20 FRAM Innovasjon Østfold - et samarbeid mellom Eker Design, Østfoldforskning og Innovasjon Norge. Formål Legge til rette for vekst og økt lønnsomhet hos bedrifter i Østfold Overordnede målsettinger for programmet: Bidra til gjennomføring av riktige innovasjonsprosjekt for deltagerbedriftene Øke kvaliteten i innovasjonsprosjekt gjennom kompetanseutvikling for bedriftens ledelse og ansatte Tilstrekkelig innovasjonsgrad i prosjektet som betyr at bedriften styrker sine muligheter til å lykkes med realisering i markedet Styrke gjennomføringsevnen av innovasjonsprosjekt fra ide til realisering etter avsluttet FRAM-program Prosjektleder: Tor Nordbye Interforum Partners

21 Fram Innovasjon Hvorfor? Bedrifter som innoverer er mer lønnsomme Innovasjon Norge vil stimulere norske bedrifter til lønnsom vekst Utgangspunkt i konkrete prosjekter Hver bedrift skal jobbe målrettet med sitt prosjekt Programskisse 5 to dagers samlinger for en gruppe på 10 bedrifter Hver bedrift får 70 timer fra rådgiver som bidrar mellom samlingene

22 Bedriftsnettverk

23 Bedriftsnettverk Styrke bedriftenes: Samarbeidsevne Innovasjonsevne Konkurranseposisjon Lønnsomhet Side 23

24 Aktuelle samarbeidsområder Markedsdrevet innovasjon og markedsutvikling Internasjonalisering og eksport Produktutvikling, design og omdømmebygging Logistikk og distribusjon Side 24

25 Hvem kan delta? Norske SMB er hoveddeltakere Etablerte nettverk som ønsker å utvikle samarbeidet KRAV: Minimum 3 bedrifter Utenlandske bedrifter og FoUaktører kan være deltakere Nettverk med internasjonalt og langsiktig potensial Større bedrifter kan være med i nettverket Horisontale og vertikale nettverk Side 25

26 Innovasjon Norges støtte til bedriftsnettverk Forstudie: Avklare mulig samarbeid (3 mnd.) inntil kroner, 100 % av eksterne kostnader Forprosjekt: Utarbeide forretningsplan (3 9 mnd.) inntil kroner, maks 50 % av totalkostnadene Hovedprosjekt: Realisere forretningsplanen (inntil 3 år) inntil kroner per år, maks 50 % av totalkostnadene Side 26

27 Profilering

28 Internasjonale messer Oil & Gas OTC Houston - May 2014, Texas Neftegaz Moscow, May 2014 Rio Oil & Gas, September 2014 ADIPEC - November 2014, Abu Dhabi

29 Finansiering

30 Skattefunn Forskningsrådet Innovasjon Norge Enova Transnova Effektiv forvaltning av energiressurser Miljøvennlig energiomlegging Forskerprosjekter Kompetanseprosjekter for næringslivet Miljøteknologiordningen Innovasjonsprosjekter for næringslivet Markedsintroduksjon av ny teknologi Markedsendring Næringsutvikling Utviklingstilskudd Risikolån Miljøvennlige transportløsninger Prosjektstøtte og investeringstilskudd

31 Finansieringstjenester Etablerertilskudd Forsknings- og utviklingskontrakter Miljøteknologiordningen Innovasjonslån (risikolån) Markedslån (lavrisikolån) SkatteFUNN og flere

32 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle kilder Etablerertilsk MILJØTEK INs risikolåneordning Forskningsmidler IFU -OFU Internasjonal vekst Forny BIA Distriktsutviklingsmidler Ikke-kommersielle kilder Skattefunn Idé Utvikling Kommersialisering Vekst Skatteinsentiv 32

33 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle kilder Etablerertilsk MILJØTEK INs risikolåneordning Forskningsmidler IFU -OFU Internasjonal vekst Forny BIA Distriktsutviklingsmidler Ikke-kommersielle kilder Skattefunn Idé Utvikling Kommersialisering Vekst Skatteinsentiv 33

34 Etablerertilskudd Type 1 Type 2 Etableringsfasen Markedsintroduksjonsfasen 34

35 Hvor mye kan du få? 50% Etableringsfase ,- Markedsintroduksjonsfase ,- NB! Kun kostnader påløpt etter dato for innsending av søknad som godkjennes. 35

36 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle kilder Etablerertilsk Forskningsmidler MILJØTEK IFU -OFU INs risikolåneordning Internasjonal vekst Forny BIA Distriktsutviklingsmidler Ikke-kommersielle kilder Skattefunn Idé Utvikling Kommersialisering Vekst Skatteinsentiv 36

37 OFU - IFU OFU (offentlige forsknings- og utviklings-kontrakter) = samarbeid mellom en norsk leverandør-bedrift og en norsk offentlig virksomhet IFU (industrielle forsknings- og utviklings-kontrakter) = samarbeid mellom en leverandørbedrift og en krevende kundebedrift i privat sektor

38 Støtte til forpliktende utviklingssamarbeid Forpliktende samarbeidsavtaler: forsknings- og utviklingskontrakter Avtale om å skape et nytt produkt eller tjeneste Vi tilbyr økonomisk og faglig støtte til prosjektet Rammer 2014: 285 mill. kroner Foto: Green Turtle 38

39 IFU/OFU-modellen Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning IFU/OFU-kontrakt Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Kompetent norsk leverandørbedrift Krevende kunde SMB med vekstambisjoner Markedsdrevet innovasjon Privat eller offentlig virksomhet Foto: CC by o5com Innovasjonshøyde Markedspotensial Gjennomføringsevne Utløsende Spesifikasjoner Referanse Markedskanal 39

40 Hva er hensikten med IFU-kontrakter? IFU-tjenesten skal utvikle konkurransedyktige produkter og tjenester i et internasjonalt marked Gjennom forpliktende samarbeid får leverandørbedriftene tilgang til ny kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og internasjonale markeder Foto: Kongsberg Maritime 40

41 Hva er hensikten med OFU-kontrakter? Bidra til å skape nye og unike løsninger som forbedrer kvaliteten på og reduserer kostnadene ved offentlige tjenester Etablere forpliktende samarbeid mellom norske innovative leverandørbedrifter og norske offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, statsetater, sykehus, Forsvaret osv.) Foto: Medi-Stim 41

42 Innfrir prosjektet kravene? Produktet eller tjenesten er en nyvinning Det finnes et marked Verdiskapingen skal skje i Norge Støtten fra Innovasjon Norge vil være utløsende Foto: CC by kkirugi 42

43 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Etablererstipend MILJØTEK Såkornfond INs risikolåneordning Investinor Kommersielle kilder Forskningsmidler IFU -OFU Internasjonal vekst Forny Distriktsutviklingsmidler BIA Ikke-kommersielle kilder Skattefunn Idé Utvikling Kommersialisering Vekst Skatteinsentiv 43

44 Miljøteknologiordningen Mål for ordningen Skal fremme norsk miljøteknologi og bidra til at norsk næringslivs konkurranseevne styrkes Hva er miljøteknologi? Teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger

45 Viktige kriterier: Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde Internasjonalt vekstpotensial Miljøeffekt skal dokumenteres, kvalitativ og kvantitativ Støtten skal være utløsende, risikoavlastning Gjennomføringsevne viktig, økonomisk, administrativt og teknisk. Utvikling og investering i Norge Innovasjon Norges formål er verdiskaping i Norge.

46 Hvor stort tilskudd kan gis? Store bedrifter: inntil 25 % Mellomstore bedrifter: inntil 35 % Små bedrifter: inntil 45 % Tilskuddet kan økes i samarbeidsprosjekter 260,3 mill i 2013; 200 mill i 2014 Yngve Ask/ Innovation Norway

47 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle kilder Etablerertilsk Forskningsmidler MILJØTEK IFU -OFU Risikolån Internasjonal vekst Forny BIA Distriktsutviklingsmidler Ikke-kommersielle kilder Skattefunn Idé Utvikling Kommersialisering Vekst Skatteinsentiv 47

48 Innovasjonslån (Risikolån) Moderate krav til sikkerhet Rente på 5,75% Toppfinansiering med inntil 50 % av kapitalbehovet Avdrags- og rentefrie perioder mulig Avdragstiden normalt mellom 5-10 år Maks engasjement per kunde/konsern 25 mill./125 mill. Lånet utbetales normalt etterskuddsvis, når påløpte kostnader er revisorbekreftet Delutbetaling mulig

49 Lavrisikolån (markedslån) Gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi, gjeldsbetjeningsevne og betryggende sikkerheter Normalt nye investeringer, men kan også være med på kapitalstyrking Gis på konkurransedyktige, markedsmessige betingelser

50 Lavrisikolån (markedslån, forts.) Lang løpetid tilpasset levetid og panteobjekt, men normalt < 25 år på bygg og 10 år på utstyr Maks engasjement per kunde 100 mill. Maks engasjement per konsern 200 mill. Samfinansiering med bank gjør det enklere å tilby ytterligere finansiering Negativ pantsettelse er mulig for store lån/bedrifter

51 Muligheter og begrensinger, lån Vi skal prioritere SMB med vekstambisjoner og potensial. Store bedrifter er også aktuell målgruppe Kan gis til de fleste typer investeringer og utviklingsprosjekter Vi skal finansiere bedrifter lokalisert i Norge Finansiering av internasjonaliserings- eller utenlandsaktiviteter skal bidra til økt verdiskaping og vekst i Norge

52 Muligheter og begrensinger, lån Sannsynliggjøres at lån kan betjenes gjennom kontantstrømmen i bedriften. Større lån skal normalt deles med andre. Nye penger fra oss skal normalt utløse nye penger fra andre balansert risikodeling der IN ikke overtar risiko som normalt skal bæres av andre. Finansiering med lån (og tilskudd) vil være et supplement til egenkapitalen i bedriftene, men skal på ingen måte erstatte egenkapitalen.

53 Informasjonskildene (ved søknad om finansiering) Forretnings-/strategiplan: Hva er selskapets langsiktige ambisjon, og hvilke strategier skal iverksettes for stegvis å realisere ambisjonen? Prosjektplan: IN (og selskap) må forstå omsøkt prosjekt som neste naturlige steg for å realisere selskapets ambisjon og deres kommersielle potensial? Budsjetter: IN trenger budsjetter for å vurdere de økonomiske konsekvensene av forretningskonseptet og prosjektet

54 SkatteFUNN

55 Økonomiske forhold Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 % Egenutført FoU Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon Maksimalt antall timer per ansatt per år Timesats Maksimal timesats 8 millioner 22 millioner 1850 timer 1,2 promille av årslønn 600 kroner

56 Oversikt Søknadsprosessen 1 Søker skriver og sender søknad 2 Innovasjon Norges 1. vurdering 3 Forskningsrådet vurderer og vedtar 4 Brev sendes til bedriften 5 men det er ligningskontoret som endelig godkjenner Ved skatteoppgjøret, med grunnlag i regnskap/selvangivelsen

57 FoU-prosjektet Viktige punkter i søknaden Prosjektet må dreie seg om forskning og utvikling, slik skatteloven definerer FoU. Forskningsprosjekter Utviklingsprosjekter Prøveproduksjon, prototyper, og kommersielle forsøksprosjekter Målrettet og avgrenset Ny kunnskap eller nye ferdigheter Nyttig for søkerbedriften Nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser

58 Søknadsfrist Inntil 1. september Det betyr at du kan sende inn din søknad i tidsrommet fra 1. januar til 1. september, og få en garanti på at søknaden blir behandlet det inneværende året. For søknader som kommer inn etter 1. september, gis det ingen garanti på at du får med deg inneværende kalenderår i søknadsgrunnlaget.

59 Oppsummering

60 Jeg har berørt Tjenestetyper Basistjenester Tjenestetyper Basistjenester Rådgivning Nettverk Kompetanse Internasjonal Vekst Strategisk posisjonering Designrådgivning Internasjonale handelsregler IPR-rådgivning EU-rådgivning Mentortjeneste for gründere Bedriftsnettverk ARENA-programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) Globale Centres of Expertice (GCE) Global Entrepreneurship Training (GET) FRAM Ledermentor Profilering Finansiering Norske fellesstands i utlandet Profilering av Norge som reisemål Næringslivsdelegasjoner Etablerertilskudd Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Garantier Lavrisikolån Miljøteknologiordningen Risikolån - Innovasjonslån Tilskudd Skattefunn

61 Gründertelefonen veileder og henviser til rett kompetanse

62 Bør du beskytte ideen din?

63

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Sortland og Svolvær, mars 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT Innovasjon Norge OCC, OMT og NNN 7. mai 2013 Ole Johan Borge ph.d., avdelingsleder helse og IKT Agenda 1. Om IN 2. Hva skal til for åkvalifisere for INs tjenester 3. Tilskudd og lån 4. Rådgivning Victoria

Detaljer

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte Innovasjon Norges finansielle virkemidler 28. mai 2015 www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte 28.05.15 «Finansielle tjenester og erfaringer» www.innovasjonnorge.no Drømmeløftet 3 Fra særstilling

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 E-bok 037 STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold STØTTE FOR SMÅBEDRIFTEN R!SANGERS E-BOK 037 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010 2010 Detaljrapporter Vedlegg til Årsrapport 2010 Omslagsfoto: Yngve Ask/Innovasjon Norge. Innholdsfortegnelse 1. SATSINGER, PROGRAMMER OG TJENESTER I 2010... 4 2. INNOVASJON NORGES SATSINGER I 2010...

Detaljer

INNHOLD. Nøkkeltall 2013 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08

INNHOLD. Nøkkeltall 2013 03. 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06. 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 INNHOLD Nøkkeltall 2013 03 1.0 Hilsen fra administrerende direktør 06 2.0 Introduksjon til virksomhet og hovedtall 08 3.0 Årets aktiviteter og resultater 14 4.0 Styring og kontroll i virksomheten 31 5.0

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Om Internasjonalisering og Innovasjon Norges tjenestetilbud. juni 2010

Om Internasjonalisering og Innovasjon Norges tjenestetilbud. juni 2010 Om Internasjonalisering og Innovasjon Norges tjenestetilbud juni 2010 Innhold Internasjonalisering og globalisering Innovasjon og internasjonalisering Internasjonalisering i en finansiell krisetid Innovasjon

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613,

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet 6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid er konsentrert om tre områder: formidling av informasjon og kunnskap

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer