TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDE'T TARIFFOPPGJØRET i 990_ VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ I f. MEDLEM AV i"" :'I., '."Jl. "r" l..\?:' _:,' /;. 1,.",_";., &.c,. 'i"r",, AIRCRAFT ENGiNEERS INTERNATIONAL, '..1,!.. ".,i._..:.,.1-,.t.,_. "'." "ll. -íi..'c.:"_;. I :,../././--:.:..' i. t' '". \"..:. S.11\-l 'P rll.m Flving...

2 L nrsk flytekniker rganisasjn _."--_._-._-_. SENTRALSTYRET -90 STYREMEOLEMMER: Kjell Naas SAFE SVG Helge Sla SAFE SVG Arv i d Rsenberg SAFE OSL Gunnar Thrs tensen FOF OSL Men I. Arnesen SAS OSL Kjell Paul sen SAS OSL Lars Stamnes SAS TOS Per Pettersen SAS OS L Magne Guldstein Rlf Skindl WF BOO WF BOO Geir Sj øhl t Sterling GEN NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON Pstbks 60, N Osl Lufthavn tlf.: ( ) REDAKSJON REOAKT0R TROND W. HEOSTEN SAS OSL AVO. SAFE JAN K. LANGEBRO SAFE SVG AVD.WF NILS TERJESEN WF BOO AVO. SAS KNUT GR0NSKAR SAS OSL AVO. STERLING MAGNE GULOSTEIN STERLING GEN A VD. FOF J ARLE STR0MSENG FOF OSL STOFF/INNLEGG TIL IO Redaksjnen setter str pris på tilsendte innlegg eller annet stff sm kan være av interesse fr 1 eserne. Tips mttas gså med takk. Send stff til Frnebu, el ler ti 1 redaktøren; NFO kntret, helst direkte Trnd W. Hedsten SAS OSLTS-E/3 tl f eller privat tl f

3 Cf':O:J LQi 0. 3 CUl 0. Ul I OJ OJ X' 0: X' Ul 1-. 3Hi Hi 3 LQ 0 f-. 3 rd 'U f-. '" Ul LQ OJ LQ Ul W. 3lS Hi 0 c' L. 0. OJ. 1-1 f-. Hi H Cf c: LQ f- Cf X' OJ tj Ul C 0: tj X' II II C 0: Cf OJ w_ 0: X'. Cf OJ 3 0: 0: LQ X' f-. f-- 0: f- LQ Cf f- Ul 3 OJ l- 3: OJ 0. OJ 0: 11. tj 0 'U tr 'U X' 3 0: f- 0. tj, OJ Ul X' f- Hi 0. f-. Hi 1-. rj Hi ls f-. LQ '7 J /J :$ ti :t ;J ;J U tr f- " w êff DC J \ Hi tj i ṫr :s OJ 0. Cf : 0. OJ. 0: 1-. Hi Cf OJ. 'U Cf f-. tr OJ LQ 3 i. f- LQ 'U OJe z Ul N X'. X' OJ Ul 'U OJe Hi X' 3 c tj tj Ul L. II OJ X'LQ 0: ' rj OJ f LJ. f- OLQ tj LQ LJ_ Cf OJ LQ:3 O LQ f-. tj 0. X' OJ. X' 0. f-- f-. f-. X'Hi X' 0: IlUl LQ.i..X' C X' Ul X' LQ OJ 1- X' Hi II UlUlOJ f- f-- Ul3 0: ls ff f- 11 f-. f Hi LJ. 3. 0: OJe 3 Cf OJ 3 Ul tj 3 Hi UlO 11 '" c Ul 'U Hi OJe 1-' C LQ Cf 0, 1-- 'U LQ 'U Cf OJ X' f-. LQ Ul 1- LQ 3 CJ LQ. LQ 0: f-- c: (D OJe ' Cf OJ íd 0: Hi Hi f-. $lj.3 Cf íd 1-, f-- LJ.. OJ 8: 0. OJ e 0. f-- X' (j X' (j OJ f- OJ Z X' 0: OJ' X' (j 3 LJ. 0: 0. (j 1-. LQ 3 0: Ul 3 (j (j OJ X' (j OJ X' (j 0. (j S 0. (j 0. (j (j. 1-. tj f- Ul 'U OJ' 'U 'U 'U 0. OJ OJ LQ (j X' OJ OJ f- tj (j f-. (j 0. Ul LQ Cf 1-. 0: 0 (j 0. (j z f-. rj l- i. rj (j Ul X' OJ (j (j 'U HiHi(j tj (joooj l- Ul X' c: f-. LJ. (j Hi Hi (j l-o: Hi i. 0 Ul i. '" tj OJ LQ (j LQ '" OJ 0. X' LQ 0. LJ_ ls LQX' (j.. '" (j '"' c: c: 1- f- w. LQ (j 0. OJ LJ. f-. C 0..LQ LQ (j Ul (j (j (j Hi OJ 0. X' 0 LQ : rj rjx'hi 0. (j LJ. X' X' (j OJ (j 0: 3 (j 0: (j f-- UlLQX' (j (j C c: Hi Hi UlOHi 1-. Hi 0. Ul (j (j OJ 0 LQ 0: 0. LJ. 0: 0 (j (j 3 0. (j Cf '" 0. LQCf (joje Hi'U Ul w. (j 0 (j X' Cf Cf Cfw.Cf f (j tj 11 0., 0. f-. LQ (j 0: OJ' (j LQ ui tj f-. 0 (j ui Cf f- Hi LQ 0 X' 3 X' OJ f- X'w. 0. X' (jlq OJ " 11 ui f-. f- X' Cf ui X' X' 3' (j OJ (j f-. f-. OJ (j X' ' 0: Cf LQ (j OJe 0: f--'u f- X' Cf OJ C Cf (j OJ i. Ul OJ f- (j 3 LQUlCfHi OJ c: 3 LJ. (j. LQ tj OJ 1-. f- 0. X' Ul X' Hi 0: 0. (j rj X' f-. f- 0. LQ X' 3 f-. 0 (j 3 (j 0 f- 3 (j 3 (j i f-. LQ 0. Z 0(j 0 OJe X' OJ 3 LJ. OJ. OOJ 0: C OJ 0. Cf (j O. S tj w. 0. (j 0 (j LQ Hi OJ. (j 0 1. Cf 1. tj r OJ f-. C X' Ul Cf (j LQ 1-. f- c: X' X' ui 3 ui (j 3 0. OJ LQ 0. Ul Al Cf f X' 3 LQ X'. Hi f- H tj 0. Ul Hi f- 0: f--lq Hi 3 0 OJ 3 LQ 1 ls Ul i. Cf

4 :; 'ì A c: "' C 0 c: :i :J tr c: rj 0 i Cl 0 ty "i 10 3: f-. l' l 0 10 rj c: Cl rj H f-. 3 H rj A 0 '0 f-. c: :; T tj :- l. l l Ol.\Q 10 f-. 0 rj rj c- c- ff 0 :i e- l 'S 0 c- 'S 0 t- c: ci 10 t- :i 0 :i '7 l 10 0 t- 1-- f-- l l. f" t: 10. c: l tr 1-. c- 3 :i A '7 rj c- c- l c- 0. :i l C 1-. '7 f-. :i A:i l c- l rj c- :i :i '0 r f-. 10 rj rj. c: rj rj l c-:i A c: l rj l c- 0 c- l 10 A CT A :i '0 rj l- f-. f-. w. A C '- Ci 10 w_ A rj 1-. Ole rj 1-0. rj c- 3 l :i l 0( l tr 3 l 10 f-. 0 rj c- c- 'N f-- c- ('t f-. rj c- l 1-. rj c: c: :i l 0. t- w. rj l :i 1-. l 10 OJ rj 3 'S 1-- f-. :i r: A f-- :i rj :i l ' f-. Q. c- tr l 1-. :i 10 CT 10 rj Ci OJ u: rj c-:i A c-. f-. r, N (' 3 A c- Ol 10 0 "l l l OJ c- A A 0 c- l Ol:J. ti '7 rj 10 IV 0 f-. 'S \Q eii c- f-. CT A rj 0 C l rj f-. 'S '0 rj rj rj Q. c: l Q. c- tr c- 0( u: 'S C':i l 0 c- rt '0 f-. c: '7 f-. 10 :i 3 c- 0. A 1-. l. f-. '0 ty ' '7 '" 3: c L"'j l- c- A '0 l. c- 3 A Ol.:i ' c- '7 0 I 0 rj '" rj c- l. tr tí f-- 0 c- f-- 0 rj 3 3 c-c-col C:'SrJ'Oc- O'7'"c-e-\Q c "ol c-rjl/\ t- OlrJ'OA :i c- :i c- :i :i 0 l f--:i l c: l f-. '0 0( C '7 l c: rj 0. c- 0 l l :i l l H c- Q. l ;: rj :i '7:i Ul :i c- rj :i '7 c- A l :i c- c- 0( rj 3 0' c- L rj f-. tr 3 c- f-. f-. ' c: c- 0. c: f-. rj 0 :2 l" '0 c- c- f-. f- r. f-. c- 3 rj rt l e- ;: l :i 0 3 l 'S 10 l c: c- rj l rj 0 l. A u: ff 0 L"'j :i \QO\Q\Q\QC 3c- Ol:ic-'OrJ 3rJ03rJ c-o c-c:aaoae- :Jc-c-l m f-. c- 3 ø '0 :i:i f-. 0. c- '7 '7 f-. 0( l. A c: C :i f-. rj l- 3 l i. l u: IJ J. rj c- c- c- Q. f-. l 0. c- ' c- 0 rj c- 1-. A c- 10 c: c- rj t- c- rj 0 c- 0. f-. 3 rt.i 10 0 i. 10 c- rj :i rj l A rj 1-. O. rj c L"'j 'V \Q rj rj '0' l l '0 0 l rj rj c- f-. rj l 0 '" C:' l. 3 0 A 3:i 10 r, c- A 10 f-. f-. :i A 10 l. 10 rj 10 ' A 0 tí 10 c- :i f-. 10 l 0 A l rj 0. :i IV f-. 0" l' c- l. l 10 c- w. 10 c- rj CT l. '7 \Q ty 3 0. c-. l u: e- rj C ;: 0 A c- rj:i - c: l C '7 '0 :2 c- rj f-. W Ole '0 0 :J l :i Ol-:i Q. 10 rj A c- A 1-. C 0 '7 C :i Ol;: 0 '0 i 'S C f-. '7 A 0 l l- "' i. rj c- u: c- 0( f-. rj l '0 i. ;: 10 3 '0 f-. A 10 c- c l 10 rj 10 rj CT tr f-. rj rj ;: W. '7 f- ' c- c- c-l A "l A:i :i :i l. '0 c-' \Q:i rj 3c l Olif c- rj c-:ic-c- 0. l Ol. 1- OO '7 0 rj O u:ol.ole-\q' e-:i c-ol's' C:\Q.tr.c-OlAc-c- c-:irjo c-oll-.\q. ;:c- Olc- \Q.u::i c-oc- OltyC: rj i.\q\q:i'soj c- ;: rjl-c-c:rj Ol\Q:J AC c-c-e- Ol'O:i \QrJOl ;:( 10 c-t:ojff 'S c- u:rj rj 3:i3'O:i0( l :i '73 C:l c- 'Oe-:i ;:'O '0' c-rj c-olaololc- rj.c- 0(30.3rJrJ'S c-:il-o r. rj c: Ol. ;: l. l l.' f-- rj t-. 10 c: 'S :i ty 0 l rj 0" l l Q. :i.t - 0 rj ty f-. l', c- rj '0 c- :2 rj f-. W. 3 "l l c-:i rj '" 3 0( 3 c- f-. c- '" l 0 ;: rj c- 3 CT l 3 l 0 0 l. 3 ;: 0 :i l. c- c- ' C rj l 10 f-. f-. ':i:i A 1-. c- 'S '0 c- rj 0 l c- f-- "' 0. l + :i 0. e- 10 c- c: c- 10 t- 1-. '" 1-. A. rj 10 0" l 0. :i tr '7 i. '7 0 c- l. f-. '7 rj rj c- :i c- rj c- rj 3 0 'ö 10 i. w. t/ c- :i l 0 3 'rjc-ct 0 10 OrJOlOl c-. f- \Q \QOlx \QOl O(rJ \Q'SOc- \Qc-rJ:ii.Ol:ic- i. c- '" 'ö 0. c: f-. 0 ui w. l- l 'ö \Q;: 'ö c- t/ 0 rj 3 A Q. c- rj 'S 'ö :i f-. 3 A:i 'ö c- c- '" l 0 'ö O:i:i f-. c l. 0. :i c- c- 0( '7 0 :i Ol. c-. ' '"' 0 c- t : l c- f-. c- f-. 3 f-. tv:i '7 c l c- c- 1-. c- t/ c: 0 c- 0 c- l '" c: C rj t/ :i l ;: 10 rj f-. c- l c- ' '7 c- 3 ( f-. c- "i c- 3 '0 0( l :i 'S A A c-' 10.:ic- I. :il-tr\q 0 '" C: AO :i c-trac- :it/ l rj c 'S t/ 10 c: 0 c- rj. io c- 0 A c- w. ;i ' rj c w. c: 'ö 0 0 c- :i u: 0 rj l l 0. c- C ff c- c f-. 0 l 10 '0. 10 :J l. t c- c- 10 A :i 0. f-. c: 10 c 'ö ;: C 'ö f-. 'ö tyu:\q rj3 "c-rj OlrJ rj'ö c-:i C:c- \Q t-\q.rj Ou:cc: 0 c- f- 'ö rj l. c: l 0. c- 10 ty f-. :2 '0 (D 1-. c- 'ö '7:i rj c-. :i c: 1-. '7 c: c- l c- ' t/ f-. c- 'ö c: 10 l c- \Q:i 0 'ö c: c- c: c c: '7 l c- 1-. c: rj :i 0. '7 c- rj 1-. CT f- c- 0" t- c-;:ct/ 0.1- :ic- O c-\q rj:i Ol rjaol;: c- \Q\QOl l :'7c- 0" c- \QC c-' c-'"'so C:O" :i'"o 1-C: OLOC-;: L C 10 '0 l \Q:i 0 c: c- c: 0 10 '7 l 10 f-. 0 w. A rj f-. 0 ;: t/ w. w. u: ;: c- rj 'S rj :i f-. 1- rj' 10 w. 10. '"' f-- 'S '" A c- :i c: 0 rj c- c- A rj w. c-' 3' :J l l 0 '0 0 c- 0. +:i t/ w ;: :i f-. c- '7 '7 l 0 3 A u: c- 3 f-. c- 10 ;: 0. 'S c- 'ö rj 3 t: t/ c- l ty A l c- 1-. i. 3 c: ;: 1-. Ole 3: 0 t/.ty O lrjc: c-ctc-ol \QrJ ty l-tyc:ic:;: \Q'örJ 'ö f-. 3' ' 1-. A rj l. r. c- t/ 0. c- N l c: A l l c- rj :i 0 c- f-. 0' ;: '1 l- c: :i c- C f-. 0 l c- 1-. :i 10., rj l c: c: :i t/ c- CT c- 10 C rj 3: f-. rj rj l tí 'd 3 f ' w. 10 l :i :i i. rj rj 'ö 1-. t/ 10 rj OJ 1-. : t/ c- rj 'ö ' C CT 0 e- c: l c- 0 c- 0 0 rj l- rj '":ic-. ;:\Qc-;: c-c-'ö O" ty A Oc- 1-. '" 10 c- 'ö s. 0. c- c- 10 'S 0. rj X 'ö' ;: f-. 3 l l t- rj Ol:i 0 '73t/c-;:ff i. A l 0. :i l f-. l rj 0. A c- f-. '10 c- l w. ;: l rj 0. '. :i 0( rj f- ;: 10 c- 1-- c- c- i i I 0 rj rj I A '7 'S A 10 :i i.:i c- c- rj t-. c c- c- 10 A rj 1-. rj i 0. i 1 I I 10' i ;:. c-c-c- i rj (' 10 l.. A' w. rj ' 3 OJ 3 0. :i A c:.'.l.

5 VAR F.ASTE SKRIBENT _ - ROGER INOP - Fr å ta pp suksessen fra frrige INFO vii Rger i dette nr. fsette sin kntrversielle utredning av flytekniske saker & ting: Denne gangen tar vi fr ss EROPS (Extended Range Operatins) - Dette er en ny betegnelse fr ETOPS (Extended Twin Engine Overwater Operatins). Dette med Twin Engine Overwater, skippa' rem (flk kunne j bli nervøse), derfr EROPS. Det te nye fenmenet (EROPS ETOPS) har sneket seg pa ss sm et resultat av at amerikanerne på en eller aen måte fikk kntrllen ver Hawaii g øyene rund t der, + at de kns truee Being 767. Først Ii tt histrikk: Tidlig på 50-tallet bestemte ICAO Annex 6 at tmtrs trafikkfly aldri måtte være mer enn 90 minutter fra en passende flyplass. Dette var 90 minutter med t mtrs speed. (Base pa den tid's stempelmtr drifts ikkerhet). Man hadde al tså ikke tatt hensyn til at hvis en mtr stppet, ville hastigheten synke betraktelig. Man må da gå ut fra at den friske. / \. ROc TNO P mtren måtte jbbe hysterisk i minutter, ne sm igjen redusee sannsynligheten fr at den "friske" mtren ville verleve. Amerikanerne gikk inn fr større restriksjner, sm begrenset t g tre mtrs fly til 60 minutter med én mtr knka ut. Mange andre land valgte 60 min. regelen bl. a. Canada, Australia g England. Frankrike valgte f. eks. 90 minutter. Omgj i jet-hastigheter er dette 740 km (60 min) g 1110 km fr 90 min. Al t u tenfr dette er betegnet EROPS. Fr å drive EROPS må både flyet g selskapet gdkjennes av de enkelte lands nasjnale myndigheter i -77 g -80 gay F.A.A. t selskaper tillatelse til 75 min. fr å perere i Caribien ( f. eks. New Yrk Pue Ric). Siden 1985 har virkelig dette EROPS-greiene tatt av. 5 (fs.neste side)

6 Ettersm flere luftfasmyndigheter har satt pp passende standarder g gdkjent spesifikke fly/mtr kmbinasjner, g selvfølgelig peratører. Flyene det gjelder er Being 7 5 7, 767, g , Airbus A g A g Den gamle 60 min. regelen blir da vanligvis 120 min. Nen ganger gså 1 80 min. Det te var primæ fr å tillate flyvninger mellm Hnlulu g fastlandet "Junai ten". Denne strekningen er på 3856 km. En annen rådgi ver fr EROPS er B.767 sm er pønska ut fr å kunne perere ut fra "Ht & High" flyplasser (Denver- Mexic). Resul tatet er en megadiger vinge, sm hadde gde muligheter fr ekstra fuel g dermed rekkevidde. Being regner med at ved årskiftet ville 'er (fløyet av 28 peratører) være EROPS utsty. En telling av 767'ens EROPS perasjner i mai -88 viste 1750 flyvninger i måneden. 951 av disse var ver Biåmyra, resten ver Stillehavet. Ttalen dengang var flyvningere Terien bak det hele er at s jansen fr at begge mtrene skulle stanse av frskjellige årsaker er frsvinnende Ii ten. Hvis begge skulle stanse av samme arsak, ( tmt fr fuel, f. eks.) da går du i drinken uanset t hvr mange mtrer du har. Denne hyptesen er ikke så halvgal, men skulle du treff på en vulkansky med fire mtrer er f. eks. muligheten fr å få sta igjen den dbbelte. (B.A. feis inn i en vulkansky i ft med en 747 fr nen år siden. AIle mtrene knka ut. I 5000 ft fikk de fyr på mtr #3 igjen g 3000 ft fikk de mtr # 1 i gang. Da klae de a hlde høyden. Etter en stund staet gså #4 igjen g man begynte å klatre; #2 frble dævv). En annen ting er at før i tiden ble fly test di tchet (landing på vann) enten i full størrelse eller med mdell frsøk. I dag er mtrene knstrue fr å brekke av, g man frventer at flyet skal duppe rundt i vannskrpa til kmmisjn' kmmer g fiskern pp. Passasjerfly er i dag seifise fr "Di tchabili ty" på grunnlag av tidligere tester eller matematiske analyser. Ptensielle årsaker til dbbelt mtrbfall er reduse ved å skjerpe vedlikehldet g inspeksjner g ved at man må vise til meget gd driftssikkerhet før man får EROPS klarering. Fly /mtr kmbinasjnen må ha minst timer bak seg, g peratøren må ha fløyet denne 6

7 ._,----- q,' rr? "" '-./--. \ -7 "' -1I6 -'/' J D %. DEN FRI SkE MOTOREN MX--E. JO&ßE. H'ISiCR',SK ; /S-110 M;"'uTTc''' Dr-NtC;L-- kmbinasjnen i minst timer. I tillegg, fr å få 120 min. klarering må kmbinasjnen vise til en "Unrelightable Inflight Shut Dwn Rate" bedre enn 0,05 pr 1000 mtimer. Ved en 180 min. klarering regner man en driftsikkerhet på nærmere 0,02. Bsett fra den tekniske skjerpinga skal peratøren trene crew' et i Lng Range Opera tins, nødlandinger, di tchinger g verlevelses kurs. Der vanlige selskaper regner med at flyene går videre med nen kmpnenter g systemer ute av drift er EROPS flyene ppsatt med en utvidet M.E.L. ver saker & ting sm må virke før man tar av. 0 Et EROPS fly ma gsa ha med seg hauger av nødutstyr, g systemer sm gjør at flyet virkelig vii hlde seg i lufta i 120/180 min et ter at lykken har snudd. Pallevis av brannslukningsutstyr g ekstra generatrer f. eks. Men gammel fly g lett. nar ROGER INOP valget star mellm en haug av et firemtrs en "ny" 767 blir valget Cand. fly. phils 7

8 BRAAfff' VS Etterat frrige nummer utkm uten ne bidrag fra ss får vi frsøke denne gang en. En meget hektisk g krevende vinter-/vårsesng er nå tilbakelagt. Arbeidspress med st frbruk av veid er resultatet i aile ledd. Nyåret staet med en havare F27-200, g en sterkt frsinket leveranse av gamle LN-SUP sm var bli tt verhal t hs Aeech i England. Et ter mange ukers frsinkelse km flyet til Sla fr verlevering til Transwede. Det ble f ppdaget at flyet hadde flere fuellekkasjer g disse var svæ vanskelig å bli kvi tt. Etter ytterligere ukers pphld med bruk av både utenlandsk ekspeise g egne flk ble flyet tilslutt verleve. Samtidig fikk vi F27' en på vingene igjen. Samtidig med dette pågikk det mer eller mindre inspeksjn på 2 andre fly (C-sjekker). på tppen av dette km aile F inn til ekstra vibrasjnssjekker. Peridevis hadde en inntrykk av at enkelte bdde mer på jbb enn hjemme. Pr. dags dat har vi avleve de 3 eldste B til Transwede g en nyere til SWAL, Japan. I tilvekst har vi fått 3 stk. B g 2 stk. -500, g flere er ventet i løpet av smmer g høs t. Innen smmerferien skal 6 kurs av 16 mann ha gjennmgått et 2 måneders diff. kurs på B /400/500. Hva sm vii skje etter smmerferien er ne ukla, men det er mye sm tyder på at det vii bli et F27 kurs. Nye kurs på B737 vii da stae etter jul. Ny hangar 6C ble tatt i bruk ffisielt mai/juni d.å Dessverre gjenstår det endel innredningsarbeide når det gjelder hangarverksteder g kntrll g frmannskntrer. Hapet er at dette blir utfø i løpet av smmerferien. Likeledes sliter vi med gamle vinge- g skrgdkker sm ikke er tilpasset den nye hangaren. Det en merker best med de nye lkalene er lysfrhldene sm er bli tt mye bedre g at det generelle støynivå er senket betraktelig. Likeledes er vi bli tt kvi tt vår illeluktende hydr. rigg. Nå har vi istedet fått en hel elektrisk kntrllpul t g kun et par slanger pp fra gulvet. Frhåpentligvis vii det bli en hyggelig vergang. Nye gjester har veatt vår gamle plass i H6B til str 8

9 skuffelse fr Line Service sm håpet på hele hangaren alene. Nå må de dele med Helikpter Avdelingen sm nå er inne i sin ppbyggingsfase. Ett helikpter er ankmmet g brukes i ppkjøringen frem mt sta 1. september d. å Tiden får vise m det har Ii vets rett sm det sa smukt heter. Arbeidsprgrammet fr smmeren g høsten ser ut til å bli like tett sm det har væ hele våren. Senhøstes er det freløpig et pusterm de siste 6-7 ukene før årski ftet, men vi vet at det jbbes fr å fylle disse gså. Det er grei t å ha arbeide, men det bør j 0 være rm fr å kunne bruke fri tiden en har uten å måtte føle presset av veid fr sterkt. Nytt mtrverksted skal gsa stå ferdig til bruk i løpet av smmeren. Nen har allerede flyttet inn på ingeniørsiden. Den nye testcellen fr CF5 mtren er prøvekjø g den hører man knapt når den brukes. Hapet hadde væ m JT8D cellen hadde bli tt likeledes, fr da hadde det bli tt fredelig. Ifølge Stavanger Aftenblad skal Luftfasverket stae bygging av en såkal t testhall fr kjøring av både sivile g militære fly på Sla i løpet av Dette fr å redusere 'støynivået rundt plassen m kvelder g netter. Sm bruker av plassen til støyende kjøring får en vel ønske til taket velkmmen m det etter mitt syn er svæ sent. Håper likeledes at vi får et rd med i laget slik at det sm lages er brukelig til si tt frmål. J. K. L. KflN ÇUTA Mt- MP Tfi l7q((lf6cn. HARfliG 'l JfØ HflR 6ØV/JPROßIleM6I ijfø ( AI? 06 iæøfif? Mff8 ø, 9

10 NV'TT F'RA WIDER0E Sm mange langs kysten sikke har bserve, så kan en med tiden når mlakkeringen av Widerøes flyer ferdig, ikke lenger kalle Twin Otterne fr de små grønne. Flyene vii få et mer helhetlig utseende, helt hvi tt skrg, hale g vinger. Langs skrget går tre striper i matchende grønnfarger, med selskapets lg på hver side av skrget g måken på halen. Prgrammet er i sin begynnelse, så det er bare de tre første Twin Ottere sm er ferdig. se så ver til Widerøe/SAS Cmmuter: I henhld til avtalefrslag mellm de t, skal Widerøe utføre vedlikehld på de F-50 flyene sm skal perere i Nrd- Nrge. Det består av A-sjekk g C-sjekk sm skal fregå hver tredje helg, fra fredag til søndag. I den frbindelse reiser 10 aut. mek. på F-50 kurs den 19. mars, hvr fleallet skal til Kjøpenhavn, resten til Osl. Etter kurset skal jb training fregå i Osl. Etterat Widerøe vek Nrsk Air har selskapet hatt 2 instruktører g en ingeniør på Brasilia kurs i Brasil. så nå dri ver Widerøes skleavdeling pplæring på al t persnell til Brasilia. 5 autrisee mekan kere i Widerøe har tatt ut seifikat på flytypen, slik at Widerøe sm selskap har fått verkstedgdkjenning på flyet. I frbindelse med avisskri verier m ur blant SAS ansatte på flyplassen i Bdø, henger det sammen med at Widerøe skal vea handling av egne fly fra 1. juni i Bdø g Bergen, hvr Nrsk Air skal utføre tjenestene fr begge. Det te gj elder de tjenester sm ikke går på bagasjehandling g mttak av fly. Ârsaken til veakelsen er at Widerøe regner med mindre utgifter til handling, enn ved å leie disse hs SAS. Stillingene sm skal besettes er utlyst internt i Widerøe g SAS. N. Terjesen Avd. Widerøe 10

11 TEKNISK ADMINISTRATIVE RUTINER I LINE MAINTENANCE. Administrative rutiner er ne sm vi aile har en tendens til å ta litt lett på, til trss fr at det er papirene sm dkumenterer at flyarbeide er endelig avsluttet g at aile rutiner er fulgt. Innen vår egen regin kan sikke de fleste huske den siste "drive" i TECHLOG-regi sm egentlig aldri ble fulgt pp i driften. Et fremskri tt ble dg et bligatrisk TS/OM-kurs på 5 dager kjø umiddelba etter endt førstegangs-seifikatkurs, hvr del takerne var vel frsynt på teri allerede. Etter at vi gså staet med. cmputer sequence cntrl på feilk (P711 IP845) har mangt et ppgi tt individ frlatt sin VDU i frustrasjn ver A-cmplaint, B-inf g IA. RELS er et prblemmråde hvr vi taper prduktivitet, hvr en av faktrene er manglende pplæring m hvrdan systemet fungerer. Den 8. januar 1990 bestemte Line Maintenance ledergruppe at den administrative kunnskap skulle styrkes. Dette skapte prsjekt TECHCOMM LINE, hvr herrene re! S B"dellng Førrisdal/Thrndsen var reginens represen tan ter. Knseptet ret ter seg inn på likt ni vå innen skandinavia med lkale varianter, sm fr ss f. eks. kntrllrdningen ved OSLTS. Hele planen er del titre ni våer: MAB (Maintenance Administratin Basic) MAL (Maintenance Administratin Lisence) MAS (Maintenance Administratin S/E) Da vi ble fre spu m å delta mars/april fikk vi høre at aile CBT-prgrammene (skjermbase trening) var ferdig utviklet g bare klassermsundervisningen fr MAS (Statin Engineer) st igjen, m.a 90% var gj ferdig fr vi km med!!!! En Ii ten frklaring til nivåene: MAB: Flyfagarbeider MAL: Flytekniker/lnsp. MAS: Utestasjne seifisee Når det gjelder MAB ligger det en betydelig nødvendig økning, hvr f. eks. spesialarbeider kan få deler av dette pplegg. 11 (fs. neste side)

12 SAS Teknlsk avdellng Fr aile ni våer er det utviklet tildels glimrende CBT-prgram g innlæringen er tenkt integre i andre kurspplegg, eller separat. Hele pplegget krever at man på en enkel må te behersker da hele _ gevinsten en PC, er å bruke prgrammene i det daglige, vi må derfr kraftig utstyres med egnede PC, g tilpasset pplæring. TECHCOMM-LINE har virket sm en meget gd arbeidsgruppe CPHTH sm den kla førende på CBTfrnten med ressurser vi bare kan drømme m, pa linje med STO. Vi fikk frøvrig meget bra kntrfacili teter ver den gamle smia, g håper at vi ikke frstyrret Birger steen al tfr mye mens vi var der. De ca. 2 mndr. vi var avsatt til prsjektet laget vi utkast til "stand-up" undervisning på aile nivåer fr å dekke/utfylle reginale ulikheter samt fremmet frslag til nye MOM instrukser g Prsjektet gled relativt lett frver til vi km til RELS, her ppstd det en reell uenighet m hvilket innlesningsnivå Line Maintenance skulle legge gr ". " unn av mye synsing g mang- seg på. Her stppet vi pp på lende frankring i MOM. Vi avsluttet derfr prsjektet fr smmeren 2. juni ved at de herrer fra Regin Nrge versendt Line Maintenance Directr Jørgen ørstam et frslag til RELS-instruks frankret i MOM g dermed dekkende fr SAS. Det gjenstår enda endel jbb før pplegget er kla, men dette skulle være relativt kurant vi avventer derfr en avgjørelse g del sentrale ledelse. hldning til enpunkter fra vår Og sm tidligere, blant annet med TECHLOG, læe vi mye nyt t i løpet av 2 mndr. med snusing i selskapets håndbøker g frskrifter. Erik Thrndsen Maintenance inspectr OSLTS Skift II MEDARBEIDERSAMTALER Dette er ne nytt fr ss i LM/N. I første mgang skal dette gjennmføres fr ansatte i Line på Frneb. NFO avd. SAS har hele tiden væ skeptisk til slike samtaler, men efter at vi har fått en avklaring m retningslinjene samtalene skal gjennmføres efter, 12

13 har vi sagt "g" fr prsjektet. Prsjektet skulle væ sluttfø i begynnelsen av Juli, men har så langt undeegnede har brakt i erfaring kun hi ttil blitt gjennmfø fr staben. Knut Knut ANSETTELSESRÂD I LINE MAINTENA- CE NORWAY!! Et eget råd sm skal vurdere søkere til aile stillinger utlyst i L/M-Nrway er nå bli tt pprettet. I rådet sitter TS-H, TS-T samt en representant i fra Verkstedklubben g en fra NFO avd. SAS. Sm representant fr NFO sitter Men Arnesen. Rådet har ingen besluttningsmyndighet, men vii slevfølgelig søke å kmme frem til en felles instilling. Knut FELLES UTDANELSESRÂD FOR FREM- MED HANDLING. NFO avd. SAS har på lik' linje med våre søsterrganisasjner i Sverige g Danmark, blitt invi te til å delta i et felles Scandinavisk utdannelsesråd. Rådet skal se på hva sm måtte trengs av utdannelse fr a kun- 13 ne handle flytyper vi sel v ikke har i SAS. INFO avd. SAS har vi et eget utvalg T.U.R. (Teknisk Utdannelse & Requirments) sm ikke driver med annet, slik at vi burde være gdt skdd til denne ppgaven. SL0SING MED FLY Ne annet kan det ikke kalles når stre deler av EUROLINK sin flyfiåte blir tatt ut av prduksjn på dagtid fr å få gj Service Chech g annen maintenance. I dag står det F50 maskiner på nattstpp i JKG - NRK - VXO - VST g 2 stk. i KRS. Her har SAS Cmmuter blankt nektet de lkale teknikerne å gjøre Service Check på nattst- pp. Resultatet fløyet til er at flyene blir CPH hvr sjekken gjøres på dagtid. Hvis vi tar 5 maskiner g ganger med 3 timer sm i praksis er den tiden det tar å få gj en SC på F-50, får vi 15 timer. 15 timers prduksjn stap hver dag. Fr a fylle pp dette tapet må Cmmuter ha 1,4 fly ekstra. En F-50 kster ny ca. kr (fs. neste side)

14 Na har det blitt en prinsippsak fr teknisk direktør i SAS Cmmuter at sjekkene på Eurlinkfly skal gjøres i CPH av Cmmuters egne flk. Det fr dg være grenser fr hva man kan tillate seg av å ri prinsipper. Dette påfører eierne tap i millinklassen. Skulle vi ha pere vår DC-9 flåte efter EUROLINK knseptet ville vi måtte ha utøket antallet DC-9 med 31 fly!!! Ne ma være ri v ruskende gait med flydispneringen hs EUROLINK. Fr rdenskyld gjøres det ppmerksm på at både NORLINK g WESTLINK pereres på nrmal måte ved at maintenance gjøres pa natta g flyene flyr g tjener penger på dagtid. K. Grønskar MD-80. Ttal t 184 kursplasser. I stedet har OSLTH g NFO utarbeidet et helt nytt kursknsept sm sammenslår brush-up på aile DC-9 variantene til ett std. kurs. I dette inngår altså simulatrkjøring sm en del av kurset. Jbbpraksis blir gså innebygd i kurset. Dette er først g fremst til tenkt linjenettet slik at det vii bli en differensiering basel linjenett. Det første kurset er satt pp med kurssta i uke 39. Før kurssta skal vi reise en tur til Flight. Academy i STO g prøve s imula trpplegget g justere dette til ønsket ni vå. Dette fr at vi fr engangs skyld skal slippe å ha første kurs sm prøveklut. Det er satt pp med 7 slike brushupkurs neste kursår. (Høst 90/vår 91) Det er enighet m at denne kurstakten skal hldes hve ar heretter slik at vi kan ENDELIG S IMULATORKJØRING PÂ verhlde TTG m BRUSHUP!! brushup. Â få simulatrkjøring inn sm en del av brushupkursene har nå endelig lykkes. NFO avd. SAS har jbbet med dette i en årrekke. Det blir sm regel kjøp g salg i slike saker g maluen i begeret er at vi har måttet sette en strek ver den pparbeidet "backlg" vi har ss mht. brush-up pa DC-9 g K. Grønskar SAS Teknlsk avellng LOKALOPPGJØRET 1990 NFO SAS: Lønnslven fikk en dramatisk avslutning gjennm hestehandelen mellm NHO g LO. En hestehandel sel v LO medlemmene sa 14

15 nei til. Unntaksåret var dermed ikke unntaksår lenger. NFO' s ppgjør ble avsluttet g aksepte med det såkal te unntaksåret innbakt. NFO sentralt burde i langt større grad tatt ett ppgjør med NHO m dette før man sendte lkalavdelingene ut på egenhånd, bastet g bundet i frm av dater, påståtte rammer g smi tteeffektprblemer. I etterhånd må det sies at dette ikke kunne ende annerledes enn sm det gjrde. Resultatet er redgj fr i annen sammenheng, så det skal vi ikke behand- Ie her. SAS må i tiden sm kmmer i langt større grad pptre sm en selvstendig bedrift g ikke sm NHO' s frlengede arm. Oppgjøret denne gang hjemmler ikke gjennmslag fr verenskmstens bestemmelser fr lka- Ie lønnstillegg. Med rentehevingen nå midt i smmervarmen på tppen av det hele, kmmer de fleste ut med dårligere reallønssvekst enn det n en hadde frutsagt. Dette får ikke skje en gang til! Fr ss er det en alvrlig situasjn frdi avtal te lønnsreguleringsparametre ikke lenger blir belønnet sm avtalefestet fr t år tilbake. / men "FL YTEKNIKER 90" SAS har nu avsluttet dette prsjektet. Sm i tidligere analge prsjekter, så sm L-check mekaniker, Maintenance Release tidlig på 80 tallet, har målet væ å angripe flyteknikerens utdannelse, arbeidsfelt g ansvarsmråder. på trss av en ri vende utvikling innen Eurpa, i fastsettelse av egne g felles bestemmelser fr sivil luftfa, g revisjn av ieao AN- NEX 1 Persnell Licensing, har 0 man valgt a bse fra dette. så vidt meg bekjent har man ikke engang riente seg m utviklingen innen disse mråder i si tt eget arbeide med utdannelse av flyteknisk persnell på 90 tal let. Vi kan j bare knstatere at dette prsjektet gså denne gang endte i uenighet mellm de faglige rganisasjner g selskapet. vi gjenntar fr vår del, at vi kan kun aksepter at det persnell sm skal signere fr Airwiness- Maintenance Release, skal være utdannet g seifise i samsvar med ICAO ANNEX 1. Begrav prsjektet g sats på flytekniker utdannelsen Allt annet vii vi bare være "BULL", sm en av våre kllegaer ynder å aikulere seg ved pplagte innslag av nai vi teter. Det vi kan være med pa, er en arbeidsrganigjennmgang av sasjnen fr å hva flytekniker skal benyttes til tilrettelegge utdannelsen Flytekniker seifikatet er ikke "ne" sm skal gi rett til å skru eller utføre arbeide på fly. Flyten 15 (rs.neste side)

16 00 0 t: 3 1O ;i O w. w. c O 1O 1O 1O 0" 1O Ul 3 f-. 0. i 0. i tr ;i 1O. f-. 0 ;i ;i t: 0" p, O 00 w l '" '" 1O 1O 3: ;i 00 w. 1O 1O lo 00 (' 1O i ;i 00 '- 00 ;i i ;i 3 1O 15 p, 0 00 ;i 00 f ;i ;ip,p, f-. ;i 3 ClO'- ri w ;i 0" i I C I 00 3 ;i 0. '" I C 3 1O. 0" -c ;i f-. 0. Op,p, 3 f-. 1O 1O 00 0 lo '" 3 ;i Ul f w. 0 '- ;i 0. f-. ;i 1O f-. C '- 3 0 p, 15 _ i I Oi O 3 0. ;i f-. ;i 1O ;i 0. i I 00 1O 00 w. 0 3 OOlO '"I5 0 3 OO ;i 1O 3 0 1O. 15 ;i C C " ;i 3 I I 1O O C 0" Ul t: i 0. t" H Z t: c:. 0 t: f-. 1O 3 0 Z 1O H 0. Z G) 00 t: 0 Z 3 0 t" 15 1O 15 1O w. Ul I H 3: Z I' 0 t: Z 0" t' 00 ;i 0 1O w. 0. Ul f- C " t' 0. i 1O 00 1O 00 C w f-. '" '" Ul f-. tr 00 3: H 00 Z t: 0. Z C 0 tr ;i f C 1O i i I I 00 w. 1O ;i 1O w C ;i 00 3: 0. 0" 15 0 t' ;i 1O H Z t: C 0. ;i 0 I 1O 0" 0. I rṭ 00 3 '- 0 1O O 1O 1O Oi C ;i 00 w Ul 00 t: 1O 1O '" 1O 1Ọ 1O 0. Oi t' H Z 00 ;i t: 3 3: 0. 1O H 1O Z 00 0 t: 0. Z ;i 0 Z H Z G) C '0 Z tr O t: lo ;i Z'" O 00 w. 15 C 3: 0 0'" 00 ;ih 0. trp,lo Ul Z 00 Z '" 3 1O t' 00 Rl l' '" 3 w. OW. 00 3: 0 O t:p, 0. t'1o 0 i 3 0. ti g Z 0. Õ t' H 'g 1O C 1O 1O Oi 1O Z 00 I'O t: 0. i 3: G) '- O ti 0" H t" 00 ;i 15 0". ll 00 ;i ;i 00 3 ;i I I I 0. '" 1O 0 i i "";i ;i C Ul ;i tr O 1O w. 31O 0 3: w. OO 0. 3 H Z '" 00 p, tr Ul 0.0 Z 0 i 3 H 1O 00 i

17 SAS Teknfsk aydenng SAS Teknfsk avdenng ance Nrway. Tjenesteinnstruks fr flyteknikere. Nye jbbprfiler fr aile stillinger. Til slutt skal aile disse persner plasseres i et felles driftskntr ved TS-O, slik at pptimalt samarbeide g fellesskape ved å "se g høre" hverandre gir pptimal t samarbeide g løsning m vå felles mål "-WE KEEP THEM FLYING". Målet er at aile innstrukser, håndbøker g driftskntr skal være ferdig slik at 1. september er stadat. Dette vii bli kunngj g meddelt gjennm TS ledelsen i gd tid får vi håpe!! Dermed er første etappe i Leivestads "perasjn gulvteppeløft" iverksatt. Neste biter innen TS vii åpenba bli OM tjenesten g støttefunksjnene under det vi kan benevne sm TEKNISK SERVICE (-hangarer, bygninger, pushback, avisning, rangering, parkering, utstyr, biler sv). Fra vår side kan jeg ikke annet si at vi har fått en leder sm ønsker å markere g støtte pp m LINE MAINTENANCE. Vi skal gså bemerke CPHML's støtte, evne g i handling utvetydige vilje til å lytte, satse g gi, men gså kreve g ta er ne vi ikke har væ bskjemt med. OSLMG's rlle g funksjn er med dette kla en verlevning! Den eneste riktige vei er å samle LINE MAINTENANCE sm en skandinavisk enhet. MORTEN PRODUKTIVITETSA VTALE LINE MAIN- TENANCE NORWAY. I periden siden lønnsppgjøret har det væ avhldt fire møter m etablering av en slik premieringsavtale. Utsiktene til å nå et resul tat må kunne sies å være frsiktig pptimistiske. Utvalget har kmmet frem til ett første knsept sm OSLTS-H har til øknmisk beregning. Innen neste møte 08AUG90 skal vi kunne se knturene av dette. Målet er å ha en avklaring klar til ca 17AUG90. Saken vii bli bredt redgj fr i styret,- så ta kntakt med tilli tsmann fr utfyllende pplysninger. iy10rten FAGARBEIDER- "HJELPEMEKKER" PÂ LINJESTASJONER: I den senere tid har spørsmålet m hva man skal bruke hj elpemekker til på linjestasjner. Det er viktig her å siå fast med en gang, at disse er regule gjennm våre administrative rutiner beskrevet i håndbøkene. Arbeidsmarkedet er stramt g flymekaniker utdannelsen gir idag tilstrekkelig tilførsel av i 7 (fs_ neste side)

18 C tn f-. tn ;i ;i 0. f-. 0 w. tn '" a ;i ;i C ;i 0. ;i O lq tn '- Rl f-. tn '" t' 15 f-. ;i f-. 0 w. lq tn f-. tn '" '" ;i 0" '" 0 f-. tn a w. '" '- 1-0 lq 0" lq 15 0" lq 0" lq tn I I I ;i ;i. 1_ f i '" lq tn a tn 0" f-. ;i 0. f-. 0. C tn '" p, tn tn tnlq p, tn tn w. a t' a '" 0. 0 f-. tn lq lq tn f-. t: ;i ;i a Z ;i = tn -c Ul = Ul I c: tn 0 Ul w. 0 f-. tn tn a f-. 0" w. Rl 15 f-. 0 f-. tn f-. '" lq 0 0. lq lq '" 0 g: c: f-. t: a f-. ;i -c Ul f-. 15 tn -c H 3: Z t: '" c: ø \D 0. 0" w. f-- tn tn 0" f-. f-. 0" 0. tn a w. C f-. lq '- 0. tn 15 Rl f-. 0. IlQ ;i f tn tn tn p,a 0 tn 0 ;i 1- '" t: 15 ;i ;i C f-. a tn t: lq w. lq 0 f-. 0. '" t' f-. '" f-. O" I tn a a tn f-. lq tn p,;i 15 tn ;i C Rl lq tn '" 15 ;i '" ;i tn '" tn tn lq Ctn Ul C aao f w. p,p, p,tn C p, 3:;itn lqlq (' l' lq p, tr ": tn OC15 f-. Otn tn 3:p,O l'tn 0 a 1- tn O(,O Ul a ;i '- c;i '- tn;i1- ;i '- 00" ;i '" 1-t'0 O '- I I lq i a I lq I '" w. 0" '" ;i 0. a Ul f-. '" ;i C 0. a 0. a Ul 15 Ul Rl '" '" Rl lq lq 0. a w. f- CX tn tn w. a C ti 0. tn '- - 0 tn '" lq i lq tn f-. tn tn O,,p, Ul 0" 0 f-. f-. l' 0 ;i 0. f-. tn l'a lq 0. Z tn ;i 0 00 c: ""O lq 0 0" f-. tn lq f-. '" COlQ O 0. lq a lq 0 0" 0 tn tn 0. '";i Ul a tn l' f-. 0 ;i Ul ;i a tn Ul Ul p, '" tn t:tn Ul 0" w. 0 tn C tn p,tn p, 0. 0 a t: O". f-. 0 f-- au 15 tn lq f-. tn Oi f-. tn 0 ;i1- O ;i f-. tn C lq 0 ;i lq Rl tn p, a tn I i 0 a I C I lq '" 1- C 0. p,ul 0" tn Ul f-. Ul 0.. 0" C Ul a lq tn H ;i w. ;i c a f-. 0 ;i t' 0" lq lq a tn tn 0. ;i a tn C tn tn 15 tn I 0 lq. C tn '- Z ;i 0 ;i lq tr C ø 0. '" '" '"

19 0 0 '" '" '" tn tn w. tn tn 0. C. 3: t: i t' t: t: 0 Z lq lq OlQ 0 ":'" tn'- 0. (' ;i (' 0" lq ;i 0 i 0" a ;i lq a 0" 0. w '' ø 0. tn 3:lQ": 3: t: f-. (' tn (' 0 Z Ul tn (' 0;i0 a tn I a t' tn tn w. ": lq a C 0." tn f-. tn ;i'- '" tn 15 tn a tn a '" '" 0 lq a a C t' a 0 0. ;i lq lq tn tn 0" C tn l i t_ f l- 1. l- '" c- rj :i rj CT rj f-. '-' f ;i 0. tn w. f-. '" tn 0. tn ;i lq a '- C Z tn f-. 0. lq w t' l' lq tn a. '" f-. f-. 0. i I tn 0 0. a 0. tn;i w. ;ic 15 tn 0. ;i a f-. ;i 15 tn 0 lq a tn 0. f-. f-. 0" a f-. tn 15 a f-. tn C f-. '- f-. tn a f-. a tn C t' tn15 0. ;i ;i w. '" f-. '" ;i f-. 'v tn '- '" lq '" lq '" a 0. tn H a 0. C ;i a a f-. lq lq '" I' Z Z t: 0 lq f-.. i a I tn f-. tn '- lq lq C ;i tn 0" a lq lq Oi 0 w. tn '" 0 0 a tn '- ;i a ;i i I C i C, tn ;i '" l' tn. ;i '- 0 ;i. tn tn lq a 0. 0 tn '- '" a tn a ;i a 0.. 3: a '0 a 0 '- tn tn lq tn f-. 0. tn 0. tn tn a '" tna C 0 Oi tn lq OilQ lq 0. ;i 0. lq f-. Cp, lq 0 C 0. tn 0. tn tn 0. lq '" i 0. 0 tn,,tn ;i tn 0.0" a O' 0'" Oi 0 I lq tn '- 15 w. O ;i tnc ;i lq 0 '" w. 0" f-. 0" ;i O"lQ i i ø t: Z I' -c Ul tn tn C tn tn w. ;i '"

20 ser på pptil kr , -. Det sm er mest skremmende, er at når vi er på jbb på vå nrmale arbeidssted innenfr arbeidstiden, er vi ikke frsikret utver det sm heter yrkesskadefrsikring. Denne frsikringen ble ved lv innfø pr Når det gj elder yrkesskadefrsikringer, er det mange mdeller å velge mellm. SAS har her tegnet det sm betraktes sm lvens minmum (billigst). Skulle du bli utsatt fr en ulykke/ sykdm vii en eventuell erstatning bli utregnet ved skjønn, g dette vii sannsynligvis frløpe slik. Att-føring, eventuelt msklering g i verste fall flketrygd, kan man så etter dette påberpe seg et "lidt tap" g erstatning vii altså utregnes etter skjønn. ut fra dette vii jeg påstå at vi er meget dårlig frsikret, m ikke uten. Dette synet frsterker seg ytter-ligere da en vet at våre kllegaer i andre selskaper er dekket med ulykke/ sykdms/ g dødsrisikfrsikring, dekkende 24 t i døgnet g med 1 millin sm høyeste er-statningsbeløp. Til slutt bør det nevnes at vi ser en Ii ten lysning i tunellen; fr tiden utredes spørsmålet m en kllekti v gruppeli v- /ulykkes-frsikring. Denne skal dekke døgnets 24 timer g med en øvre grense på kr ,- (nrmal t innen frsikringsverdenen er 30 Geller 1 millin). Denne utredningen frventes ferdig fra selskapets side innen (blir den vedtatt?). så frem til bedre frsikringstider bør vi "trø varsmt" g at ter en gang se igjennm de persnlig tegnede frsikringer. Gd sikring H. Richardsen Kll6Ka& 6fi60V OK KfN FA MfØ 11i A 60VlJr'? PIB CrlHHAGIH 8ANK6 (JVNf( "AM6'. Ij/J. 20

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Presentasjon av Kristne Friskolers Forbund (KFF)

Presentasjon av Kristne Friskolers Forbund (KFF) Presentasjn av Kristne Frisklers Frbund (KFF) Sklelederknferansen 2015 Jan Erik Sundby generalsekretær Krt m Kristne Frisklers Frbund KFF jbber med de kristne sklealternativene Krav til medlemskap gitt

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen?

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen? Hva er Den nrske mr g barn-undersøkelsen? Den nrske mr g barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble gså invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Fornyelse av eldre vannkraftverk

Fornyelse av eldre vannkraftverk Frnyelse av eldre vannkraftverk - Miljøvennlig frnybar energi Gr Trnsen Gr Trnsen Agder Energi Hvr strt er ptensialet? Opprustingsprsjekt mulige tiltak g knsekvenser Knkrete eksempel: Håverstad, Bjelland

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager Vedlegg 1. EASA OPS OPERATØRER FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE Stilling Pensum Verifikasjnsmetde Ansvarlig leder Accuntable Manager Samtale Generell kjennskap 1

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell?

INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en norsk modell? INTERNASJONALISERINGSREGIMER Finnes det en nrsk mdell? Det histriske perspektivet Universiteter del av lkal fyrstemakt g av Kristenheten Ett språk Omreisende studenter Knkurranse (til en viss grad) m prfessrer

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER BACHELOR I SYKEPLEIE Høgsklen i Gjøvik Seksjn fr sykepleie 2012/2013 INNHOLD PRAKSISSTUDIER 1 RETNINGSLINJER FOR STUDENTENES VAKTPLAN. 2 MAL FOR VAKTPLAN 3 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013

Løsningsforslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Løsningsfrslag eksamen 4MX230UM2-K 5.desember 2013 Oppgave 1 a) Løs andregradslikningen med fullstendige kvadraters metde. En gutt står på en brygge.

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt.

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt. Prsjekt: Afghanistan Samfunnsfag (del 1) Slørdebatten, frdmmer g fremmedfrykt. Hensikten med dette undervisningspplegget er at du skal lære å kjenne igjen frskjellige varianter av muslimske slør få innsikt

Detaljer