TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TARIFFOPPGJØRET i 990_. VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ MEDLEM AV"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDE'T TARIFFOPPGJØRET i 990_ VAR SKRIBENT ROGER INOP_ LESERINl'fLEGG _ NYTT FRA FLYSELSKAPENE_ RAPPORT FRA SOLAKONFERANSEN_ I f. MEDLEM AV i"" :'I., '."Jl. "r" l..\?:' _:,' /;. 1,.",_";., &.c,. 'i"r",, AIRCRAFT ENGiNEERS INTERNATIONAL, '..1,!.. ".,i._..:.,.1-,.t.,_. "'." "ll. -íi..'c.:"_;. I :,../././--:.:..' i. t' '". \"..:. S.11\-l 'P rll.m Flving...

2 L nrsk flytekniker rganisasjn _."--_._-._-_. SENTRALSTYRET -90 STYREMEOLEMMER: Kjell Naas SAFE SVG Helge Sla SAFE SVG Arv i d Rsenberg SAFE OSL Gunnar Thrs tensen FOF OSL Men I. Arnesen SAS OSL Kjell Paul sen SAS OSL Lars Stamnes SAS TOS Per Pettersen SAS OS L Magne Guldstein Rlf Skindl WF BOO WF BOO Geir Sj øhl t Sterling GEN NORSK FL YTEKN I KER ORGAN I SASJON Pstbks 60, N Osl Lufthavn tlf.: ( ) REDAKSJON REOAKT0R TROND W. HEOSTEN SAS OSL AVO. SAFE JAN K. LANGEBRO SAFE SVG AVD.WF NILS TERJESEN WF BOO AVO. SAS KNUT GR0NSKAR SAS OSL AVO. STERLING MAGNE GULOSTEIN STERLING GEN A VD. FOF J ARLE STR0MSENG FOF OSL STOFF/INNLEGG TIL IO Redaksjnen setter str pris på tilsendte innlegg eller annet stff sm kan være av interesse fr 1 eserne. Tips mttas gså med takk. Send stff til Frnebu, el ler ti 1 redaktøren; NFO kntret, helst direkte Trnd W. Hedsten SAS OSLTS-E/3 tl f eller privat tl f

3 Cf':O:J LQi 0. 3 CUl 0. Ul I OJ OJ X' 0: X' Ul 1-. 3Hi Hi 3 LQ 0 f-. 3 rd 'U f-. '" Ul LQ OJ LQ Ul W. 3lS Hi 0 c' L. 0. OJ. 1-1 f-. Hi H Cf c: LQ f- Cf X' OJ tj Ul C 0: tj X' II II C 0: Cf OJ w_ 0: X'. Cf OJ 3 0: 0: LQ X' f-. f-- 0: f- LQ Cf f- Ul 3 OJ l- 3: OJ 0. OJ 0: 11. tj 0 'U tr 'U X' 3 0: f- 0. tj, OJ Ul X' f- Hi 0. f-. Hi 1-. rj Hi ls f-. LQ '7 J /J :$ ti :t ;J ;J U tr f- " w êff DC J \ Hi tj i ṫr :s OJ 0. Cf : 0. OJ. 0: 1-. Hi Cf OJ. 'U Cf f-. tr OJ LQ 3 i. f- LQ 'U OJe z Ul N X'. X' OJ Ul 'U OJe Hi X' 3 c tj tj Ul L. II OJ X'LQ 0: ' rj OJ f LJ. f- OLQ tj LQ LJ_ Cf OJ LQ:3 O LQ f-. tj 0. X' OJ. X' 0. f-- f-. f-. X'Hi X' 0: IlUl LQ.i..X' C X' Ul X' LQ OJ 1- X' Hi II UlUlOJ f- f-- Ul3 0: ls ff f- 11 f-. f Hi LJ. 3. 0: OJe 3 Cf OJ 3 Ul tj 3 Hi UlO 11 '" c Ul 'U Hi OJe 1-' C LQ Cf 0, 1-- 'U LQ 'U Cf OJ X' f-. LQ Ul 1- LQ 3 CJ LQ. LQ 0: f-- c: (D OJe ' Cf OJ íd 0: Hi Hi f-. $lj.3 Cf íd 1-, f-- LJ.. OJ 8: 0. OJ e 0. f-- X' (j X' (j OJ f- OJ Z X' 0: OJ' X' (j 3 LJ. 0: 0. (j 1-. LQ 3 0: Ul 3 (j (j OJ X' (j OJ X' (j 0. (j S 0. (j 0. (j (j. 1-. tj f- Ul 'U OJ' 'U 'U 'U 0. OJ OJ LQ (j X' OJ OJ f- tj (j f-. (j 0. Ul LQ Cf 1-. 0: 0 (j 0. (j z f-. rj l- i. rj (j Ul X' OJ (j (j 'U HiHi(j tj (joooj l- Ul X' c: f-. LJ. (j Hi Hi (j l-o: Hi i. 0 Ul i. '" tj OJ LQ (j LQ '" OJ 0. X' LQ 0. LJ_ ls LQX' (j.. '" (j '"' c: c: 1- f- w. LQ (j 0. OJ LJ. f-. C 0..LQ LQ (j Ul (j (j (j Hi OJ 0. X' 0 LQ : rj rjx'hi 0. (j LJ. X' X' (j OJ (j 0: 3 (j 0: (j f-- UlLQX' (j (j C c: Hi Hi UlOHi 1-. Hi 0. Ul (j (j OJ 0 LQ 0: 0. LJ. 0: 0 (j (j 3 0. (j Cf '" 0. LQCf (joje Hi'U Ul w. (j 0 (j X' Cf Cf Cfw.Cf f (j tj 11 0., 0. f-. LQ (j 0: OJ' (j LQ ui tj f-. 0 (j ui Cf f- Hi LQ 0 X' 3 X' OJ f- X'w. 0. X' (jlq OJ " 11 ui f-. f- X' Cf ui X' X' 3' (j OJ (j f-. f-. OJ (j X' ' 0: Cf LQ (j OJe 0: f--'u f- X' Cf OJ C Cf (j OJ i. Ul OJ f- (j 3 LQUlCfHi OJ c: 3 LJ. (j. LQ tj OJ 1-. f- 0. X' Ul X' Hi 0: 0. (j rj X' f-. f- 0. LQ X' 3 f-. 0 (j 3 (j 0 f- 3 (j 3 (j i f-. LQ 0. Z 0(j 0 OJe X' OJ 3 LJ. OJ. OOJ 0: C OJ 0. Cf (j O. S tj w. 0. (j 0 (j LQ Hi OJ. (j 0 1. Cf 1. tj r OJ f-. C X' Ul Cf (j LQ 1-. f- c: X' X' ui 3 ui (j 3 0. OJ LQ 0. Ul Al Cf f X' 3 LQ X'. Hi f- H tj 0. Ul Hi f- 0: f--lq Hi 3 0 OJ 3 LQ 1 ls Ul i. Cf

4 :; 'ì A c: "' C 0 c: :i :J tr c: rj 0 i Cl 0 ty "i 10 3: f-. l' l 0 10 rj c: Cl rj H f-. 3 H rj A 0 '0 f-. c: :; T tj :- l. l l Ol.\Q 10 f-. 0 rj rj c- c- ff 0 :i e- l 'S 0 c- 'S 0 t- c: ci 10 t- :i 0 :i '7 l 10 0 t- 1-- f-- l l. f" t: 10. c: l tr 1-. c- 3 :i A '7 rj c- c- l c- 0. :i l C 1-. '7 f-. :i A:i l c- l rj c- :i :i '0 r f-. 10 rj rj. c: rj rj l c-:i A c: l rj l c- 0 c- l 10 A CT A :i '0 rj l- f-. f-. w. A C '- Ci 10 w_ A rj 1-. Ole rj 1-0. rj c- 3 l :i l 0( l tr 3 l 10 f-. 0 rj c- c- 'N f-- c- ('t f-. rj c- l 1-. rj c: c: :i l 0. t- w. rj l :i 1-. l 10 OJ rj 3 'S 1-- f-. :i r: A f-- :i rj :i l ' f-. Q. c- tr l 1-. :i 10 CT 10 rj Ci OJ u: rj c-:i A c-. f-. r, N (' 3 A c- Ol 10 0 "l l l OJ c- A A 0 c- l Ol:J. ti '7 rj 10 IV 0 f-. 'S \Q eii c- f-. CT A rj 0 C l rj f-. 'S '0 rj rj rj Q. c: l Q. c- tr c- 0( u: 'S C':i l 0 c- rt '0 f-. c: '7 f-. 10 :i 3 c- 0. A 1-. l. f-. '0 ty ' '7 '" 3: c L"'j l- c- A '0 l. c- 3 A Ol.:i ' c- '7 0 I 0 rj '" rj c- l. tr tí f-- 0 c- f-- 0 rj 3 3 c-c-col C:'SrJ'Oc- O'7'"c-e-\Q c "ol c-rjl/\ t- OlrJ'OA :i c- :i c- :i :i 0 l f--:i l c: l f-. '0 0( C '7 l c: rj 0. c- 0 l l :i l l H c- Q. l ;: rj :i '7:i Ul :i c- rj :i '7 c- A l :i c- c- 0( rj 3 0' c- L rj f-. tr 3 c- f-. f-. ' c: c- 0. c: f-. rj 0 :2 l" '0 c- c- f-. f- r. f-. c- 3 rj rt l e- ;: l :i 0 3 l 'S 10 l c: c- rj l rj 0 l. A u: ff 0 L"'j :i \QO\Q\Q\QC 3c- Ol:ic-'OrJ 3rJ03rJ c-o c-c:aaoae- :Jc-c-l m f-. c- 3 ø '0 :i:i f-. 0. c- '7 '7 f-. 0( l. A c: C :i f-. rj l- 3 l i. l u: IJ J. rj c- c- c- Q. f-. l 0. c- ' c- 0 rj c- 1-. A c- 10 c: c- rj t- c- rj 0 c- 0. f-. 3 rt.i 10 0 i. 10 c- rj :i rj l A rj 1-. O. rj c L"'j 'V \Q rj rj '0' l l '0 0 l rj rj c- f-. rj l 0 '" C:' l. 3 0 A 3:i 10 r, c- A 10 f-. f-. :i A 10 l. 10 rj 10 ' A 0 tí 10 c- :i f-. 10 l 0 A l rj 0. :i IV f-. 0" l' c- l. l 10 c- w. 10 c- rj CT l. '7 \Q ty 3 0. c-. l u: e- rj C ;: 0 A c- rj:i - c: l C '7 '0 :2 c- rj f-. W Ole '0 0 :J l :i Ol-:i Q. 10 rj A c- A 1-. C 0 '7 C :i Ol;: 0 '0 i 'S C f-. '7 A 0 l l- "' i. rj c- u: c- 0( f-. rj l '0 i. ;: 10 3 '0 f-. A 10 c- c l 10 rj 10 rj CT tr f-. rj rj ;: W. '7 f- ' c- c- c-l A "l A:i :i :i l. '0 c-' \Q:i rj 3c l Olif c- rj c-:ic-c- 0. l Ol. 1- OO '7 0 rj O u:ol.ole-\q' e-:i c-ol's' C:\Q.tr.c-OlAc-c- c-:irjo c-oll-.\q. ;:c- Olc- \Q.u::i c-oc- OltyC: rj i.\q\q:i'soj c- ;: rjl-c-c:rj Ol\Q:J AC c-c-e- Ol'O:i \QrJOl ;:( 10 c-t:ojff 'S c- u:rj rj 3:i3'O:i0( l :i '73 C:l c- 'Oe-:i ;:'O '0' c-rj c-olaololc- rj.c- 0(30.3rJrJ'S c-:il-o r. rj c: Ol. ;: l. l l.' f-- rj t-. 10 c: 'S :i ty 0 l rj 0" l l Q. :i.t - 0 rj ty f-. l', c- rj '0 c- :2 rj f-. W. 3 "l l c-:i rj '" 3 0( 3 c- f-. c- '" l 0 ;: rj c- 3 CT l 3 l 0 0 l. 3 ;: 0 :i l. c- c- ' C rj l 10 f-. f-. ':i:i A 1-. c- 'S '0 c- rj 0 l c- f-- "' 0. l + :i 0. e- 10 c- c: c- 10 t- 1-. '" 1-. A. rj 10 0" l 0. :i tr '7 i. '7 0 c- l. f-. '7 rj rj c- :i c- rj c- rj 3 0 'ö 10 i. w. t/ c- :i l 0 3 'rjc-ct 0 10 OrJOlOl c-. f- \Q \QOlx \QOl O(rJ \Q'SOc- \Qc-rJ:ii.Ol:ic- i. c- '" 'ö 0. c: f-. 0 ui w. l- l 'ö \Q;: 'ö c- t/ 0 rj 3 A Q. c- rj 'S 'ö :i f-. 3 A:i 'ö c- c- '" l 0 'ö O:i:i f-. c l. 0. :i c- c- 0( '7 0 :i Ol. c-. ' '"' 0 c- t : l c- f-. c- f-. 3 f-. tv:i '7 c l c- c- 1-. c- t/ c: 0 c- 0 c- l '" c: C rj t/ :i l ;: 10 rj f-. c- l c- ' '7 c- 3 ( f-. c- "i c- 3 '0 0( l :i 'S A A c-' 10.:ic- I. :il-tr\q 0 '" C: AO :i c-trac- :it/ l rj c 'S t/ 10 c: 0 c- rj. io c- 0 A c- w. ;i ' rj c w. c: 'ö 0 0 c- :i u: 0 rj l l 0. c- C ff c- c f-. 0 l 10 '0. 10 :J l. t c- c- 10 A :i 0. f-. c: 10 c 'ö ;: C 'ö f-. 'ö tyu:\q rj3 "c-rj OlrJ rj'ö c-:i C:c- \Q t-\q.rj Ou:cc: 0 c- f- 'ö rj l. c: l 0. c- 10 ty f-. :2 '0 (D 1-. c- 'ö '7:i rj c-. :i c: 1-. '7 c: c- l c- ' t/ f-. c- 'ö c: 10 l c- \Q:i 0 'ö c: c- c: c c: '7 l c- 1-. c: rj :i 0. '7 c- rj 1-. CT f- c- 0" t- c-;:ct/ 0.1- :ic- O c-\q rj:i Ol rjaol;: c- \Q\QOl l :'7c- 0" c- \QC c-' c-'"'so C:O" :i'"o 1-C: OLOC-;: L C 10 '0 l \Q:i 0 c: c- c: 0 10 '7 l 10 f-. 0 w. A rj f-. 0 ;: t/ w. w. u: ;: c- rj 'S rj :i f-. 1- rj' 10 w. 10. '"' f-- 'S '" A c- :i c: 0 rj c- c- A rj w. c-' 3' :J l l 0 '0 0 c- 0. +:i t/ w ;: :i f-. c- '7 '7 l 0 3 A u: c- 3 f-. c- 10 ;: 0. 'S c- 'ö rj 3 t: t/ c- l ty A l c- 1-. i. 3 c: ;: 1-. Ole 3: 0 t/.ty O lrjc: c-ctc-ol \QrJ ty l-tyc:ic:;: \Q'örJ 'ö f-. 3' ' 1-. A rj l. r. c- t/ 0. c- N l c: A l l c- rj :i 0 c- f-. 0' ;: '1 l- c: :i c- C f-. 0 l c- 1-. :i 10., rj l c: c: :i t/ c- CT c- 10 C rj 3: f-. rj rj l tí 'd 3 f ' w. 10 l :i :i i. rj rj 'ö 1-. t/ 10 rj OJ 1-. : t/ c- rj 'ö ' C CT 0 e- c: l c- 0 c- 0 0 rj l- rj '":ic-. ;:\Qc-;: c-c-'ö O" ty A Oc- 1-. '" 10 c- 'ö s. 0. c- c- 10 'S 0. rj X 'ö' ;: f-. 3 l l t- rj Ol:i 0 '73t/c-;:ff i. A l 0. :i l f-. l rj 0. A c- f-. '10 c- l w. ;: l rj 0. '. :i 0( rj f- ;: 10 c- 1-- c- c- i i I 0 rj rj I A '7 'S A 10 :i i.:i c- c- rj t-. c c- c- 10 A rj 1-. rj i 0. i 1 I I 10' i ;:. c-c-c- i rj (' 10 l.. A' w. rj ' 3 OJ 3 0. :i A c:.'.l.

5 VAR F.ASTE SKRIBENT _ - ROGER INOP - Fr å ta pp suksessen fra frrige INFO vii Rger i dette nr. fsette sin kntrversielle utredning av flytekniske saker & ting: Denne gangen tar vi fr ss EROPS (Extended Range Operatins) - Dette er en ny betegnelse fr ETOPS (Extended Twin Engine Overwater Operatins). Dette med Twin Engine Overwater, skippa' rem (flk kunne j bli nervøse), derfr EROPS. Det te nye fenmenet (EROPS ETOPS) har sneket seg pa ss sm et resultat av at amerikanerne på en eller aen måte fikk kntrllen ver Hawaii g øyene rund t der, + at de kns truee Being 767. Først Ii tt histrikk: Tidlig på 50-tallet bestemte ICAO Annex 6 at tmtrs trafikkfly aldri måtte være mer enn 90 minutter fra en passende flyplass. Dette var 90 minutter med t mtrs speed. (Base pa den tid's stempelmtr drifts ikkerhet). Man hadde al tså ikke tatt hensyn til at hvis en mtr stppet, ville hastigheten synke betraktelig. Man må da gå ut fra at den friske. / \. ROc TNO P mtren måtte jbbe hysterisk i minutter, ne sm igjen redusee sannsynligheten fr at den "friske" mtren ville verleve. Amerikanerne gikk inn fr større restriksjner, sm begrenset t g tre mtrs fly til 60 minutter med én mtr knka ut. Mange andre land valgte 60 min. regelen bl. a. Canada, Australia g England. Frankrike valgte f. eks. 90 minutter. Omgj i jet-hastigheter er dette 740 km (60 min) g 1110 km fr 90 min. Al t u tenfr dette er betegnet EROPS. Fr å drive EROPS må både flyet g selskapet gdkjennes av de enkelte lands nasjnale myndigheter i -77 g -80 gay F.A.A. t selskaper tillatelse til 75 min. fr å perere i Caribien ( f. eks. New Yrk Pue Ric). Siden 1985 har virkelig dette EROPS-greiene tatt av. 5 (fs.neste side)

6 Ettersm flere luftfasmyndigheter har satt pp passende standarder g gdkjent spesifikke fly/mtr kmbinasjner, g selvfølgelig peratører. Flyene det gjelder er Being 7 5 7, 767, g , Airbus A g A g Den gamle 60 min. regelen blir da vanligvis 120 min. Nen ganger gså 1 80 min. Det te var primæ fr å tillate flyvninger mellm Hnlulu g fastlandet "Junai ten". Denne strekningen er på 3856 km. En annen rådgi ver fr EROPS er B.767 sm er pønska ut fr å kunne perere ut fra "Ht & High" flyplasser (Denver- Mexic). Resul tatet er en megadiger vinge, sm hadde gde muligheter fr ekstra fuel g dermed rekkevidde. Being regner med at ved årskiftet ville 'er (fløyet av 28 peratører) være EROPS utsty. En telling av 767'ens EROPS perasjner i mai -88 viste 1750 flyvninger i måneden. 951 av disse var ver Biåmyra, resten ver Stillehavet. Ttalen dengang var flyvningere Terien bak det hele er at s jansen fr at begge mtrene skulle stanse av frskjellige årsaker er frsvinnende Ii ten. Hvis begge skulle stanse av samme arsak, ( tmt fr fuel, f. eks.) da går du i drinken uanset t hvr mange mtrer du har. Denne hyptesen er ikke så halvgal, men skulle du treff på en vulkansky med fire mtrer er f. eks. muligheten fr å få sta igjen den dbbelte. (B.A. feis inn i en vulkansky i ft med en 747 fr nen år siden. AIle mtrene knka ut. I 5000 ft fikk de fyr på mtr #3 igjen g 3000 ft fikk de mtr # 1 i gang. Da klae de a hlde høyden. Etter en stund staet gså #4 igjen g man begynte å klatre; #2 frble dævv). En annen ting er at før i tiden ble fly test di tchet (landing på vann) enten i full størrelse eller med mdell frsøk. I dag er mtrene knstrue fr å brekke av, g man frventer at flyet skal duppe rundt i vannskrpa til kmmisjn' kmmer g fiskern pp. Passasjerfly er i dag seifise fr "Di tchabili ty" på grunnlag av tidligere tester eller matematiske analyser. Ptensielle årsaker til dbbelt mtrbfall er reduse ved å skjerpe vedlikehldet g inspeksjner g ved at man må vise til meget gd driftssikkerhet før man får EROPS klarering. Fly /mtr kmbinasjnen må ha minst timer bak seg, g peratøren må ha fløyet denne 6

7 ._,----- q,' rr? "" '-./--. \ -7 "' -1I6 -'/' J D %. DEN FRI SkE MOTOREN MX--E. JO&ßE. H'ISiCR',SK ; /S-110 M;"'uTTc''' Dr-NtC;L-- kmbinasjnen i minst timer. I tillegg, fr å få 120 min. klarering må kmbinasjnen vise til en "Unrelightable Inflight Shut Dwn Rate" bedre enn 0,05 pr 1000 mtimer. Ved en 180 min. klarering regner man en driftsikkerhet på nærmere 0,02. Bsett fra den tekniske skjerpinga skal peratøren trene crew' et i Lng Range Opera tins, nødlandinger, di tchinger g verlevelses kurs. Der vanlige selskaper regner med at flyene går videre med nen kmpnenter g systemer ute av drift er EROPS flyene ppsatt med en utvidet M.E.L. ver saker & ting sm må virke før man tar av. 0 Et EROPS fly ma gsa ha med seg hauger av nødutstyr, g systemer sm gjør at flyet virkelig vii hlde seg i lufta i 120/180 min et ter at lykken har snudd. Pallevis av brannslukningsutstyr g ekstra generatrer f. eks. Men gammel fly g lett. nar ROGER INOP valget star mellm en haug av et firemtrs en "ny" 767 blir valget Cand. fly. phils 7

8 BRAAfff' VS Etterat frrige nummer utkm uten ne bidrag fra ss får vi frsøke denne gang en. En meget hektisk g krevende vinter-/vårsesng er nå tilbakelagt. Arbeidspress med st frbruk av veid er resultatet i aile ledd. Nyåret staet med en havare F27-200, g en sterkt frsinket leveranse av gamle LN-SUP sm var bli tt verhal t hs Aeech i England. Et ter mange ukers frsinkelse km flyet til Sla fr verlevering til Transwede. Det ble f ppdaget at flyet hadde flere fuellekkasjer g disse var svæ vanskelig å bli kvi tt. Etter ytterligere ukers pphld med bruk av både utenlandsk ekspeise g egne flk ble flyet tilslutt verleve. Samtidig fikk vi F27' en på vingene igjen. Samtidig med dette pågikk det mer eller mindre inspeksjn på 2 andre fly (C-sjekker). på tppen av dette km aile F inn til ekstra vibrasjnssjekker. Peridevis hadde en inntrykk av at enkelte bdde mer på jbb enn hjemme. Pr. dags dat har vi avleve de 3 eldste B til Transwede g en nyere til SWAL, Japan. I tilvekst har vi fått 3 stk. B g 2 stk. -500, g flere er ventet i løpet av smmer g høs t. Innen smmerferien skal 6 kurs av 16 mann ha gjennmgått et 2 måneders diff. kurs på B /400/500. Hva sm vii skje etter smmerferien er ne ukla, men det er mye sm tyder på at det vii bli et F27 kurs. Nye kurs på B737 vii da stae etter jul. Ny hangar 6C ble tatt i bruk ffisielt mai/juni d.å Dessverre gjenstår det endel innredningsarbeide når det gjelder hangarverksteder g kntrll g frmannskntrer. Hapet er at dette blir utfø i løpet av smmerferien. Likeledes sliter vi med gamle vinge- g skrgdkker sm ikke er tilpasset den nye hangaren. Det en merker best med de nye lkalene er lysfrhldene sm er bli tt mye bedre g at det generelle støynivå er senket betraktelig. Likeledes er vi bli tt kvi tt vår illeluktende hydr. rigg. Nå har vi istedet fått en hel elektrisk kntrllpul t g kun et par slanger pp fra gulvet. Frhåpentligvis vii det bli en hyggelig vergang. Nye gjester har veatt vår gamle plass i H6B til str 8

9 skuffelse fr Line Service sm håpet på hele hangaren alene. Nå må de dele med Helikpter Avdelingen sm nå er inne i sin ppbyggingsfase. Ett helikpter er ankmmet g brukes i ppkjøringen frem mt sta 1. september d. å Tiden får vise m det har Ii vets rett sm det sa smukt heter. Arbeidsprgrammet fr smmeren g høsten ser ut til å bli like tett sm det har væ hele våren. Senhøstes er det freløpig et pusterm de siste 6-7 ukene før årski ftet, men vi vet at det jbbes fr å fylle disse gså. Det er grei t å ha arbeide, men det bør j 0 være rm fr å kunne bruke fri tiden en har uten å måtte føle presset av veid fr sterkt. Nytt mtrverksted skal gsa stå ferdig til bruk i løpet av smmeren. Nen har allerede flyttet inn på ingeniørsiden. Den nye testcellen fr CF5 mtren er prøvekjø g den hører man knapt når den brukes. Hapet hadde væ m JT8D cellen hadde bli tt likeledes, fr da hadde det bli tt fredelig. Ifølge Stavanger Aftenblad skal Luftfasverket stae bygging av en såkal t testhall fr kjøring av både sivile g militære fly på Sla i løpet av Dette fr å redusere 'støynivået rundt plassen m kvelder g netter. Sm bruker av plassen til støyende kjøring får en vel ønske til taket velkmmen m det etter mitt syn er svæ sent. Håper likeledes at vi får et rd med i laget slik at det sm lages er brukelig til si tt frmål. J. K. L. KflN ÇUTA Mt- MP Tfi l7q((lf6cn. HARfliG 'l JfØ HflR 6ØV/JPROßIleM6I ijfø ( AI? 06 iæøfif? Mff8 ø, 9

10 NV'TT F'RA WIDER0E Sm mange langs kysten sikke har bserve, så kan en med tiden når mlakkeringen av Widerøes flyer ferdig, ikke lenger kalle Twin Otterne fr de små grønne. Flyene vii få et mer helhetlig utseende, helt hvi tt skrg, hale g vinger. Langs skrget går tre striper i matchende grønnfarger, med selskapets lg på hver side av skrget g måken på halen. Prgrammet er i sin begynnelse, så det er bare de tre første Twin Ottere sm er ferdig. se så ver til Widerøe/SAS Cmmuter: I henhld til avtalefrslag mellm de t, skal Widerøe utføre vedlikehld på de F-50 flyene sm skal perere i Nrd- Nrge. Det består av A-sjekk g C-sjekk sm skal fregå hver tredje helg, fra fredag til søndag. I den frbindelse reiser 10 aut. mek. på F-50 kurs den 19. mars, hvr fleallet skal til Kjøpenhavn, resten til Osl. Etter kurset skal jb training fregå i Osl. Etterat Widerøe vek Nrsk Air har selskapet hatt 2 instruktører g en ingeniør på Brasilia kurs i Brasil. så nå dri ver Widerøes skleavdeling pplæring på al t persnell til Brasilia. 5 autrisee mekan kere i Widerøe har tatt ut seifikat på flytypen, slik at Widerøe sm selskap har fått verkstedgdkjenning på flyet. I frbindelse med avisskri verier m ur blant SAS ansatte på flyplassen i Bdø, henger det sammen med at Widerøe skal vea handling av egne fly fra 1. juni i Bdø g Bergen, hvr Nrsk Air skal utføre tjenestene fr begge. Det te gj elder de tjenester sm ikke går på bagasjehandling g mttak av fly. Ârsaken til veakelsen er at Widerøe regner med mindre utgifter til handling, enn ved å leie disse hs SAS. Stillingene sm skal besettes er utlyst internt i Widerøe g SAS. N. Terjesen Avd. Widerøe 10

11 TEKNISK ADMINISTRATIVE RUTINER I LINE MAINTENANCE. Administrative rutiner er ne sm vi aile har en tendens til å ta litt lett på, til trss fr at det er papirene sm dkumenterer at flyarbeide er endelig avsluttet g at aile rutiner er fulgt. Innen vår egen regin kan sikke de fleste huske den siste "drive" i TECHLOG-regi sm egentlig aldri ble fulgt pp i driften. Et fremskri tt ble dg et bligatrisk TS/OM-kurs på 5 dager kjø umiddelba etter endt førstegangs-seifikatkurs, hvr del takerne var vel frsynt på teri allerede. Etter at vi gså staet med. cmputer sequence cntrl på feilk (P711 IP845) har mangt et ppgi tt individ frlatt sin VDU i frustrasjn ver A-cmplaint, B-inf g IA. RELS er et prblemmråde hvr vi taper prduktivitet, hvr en av faktrene er manglende pplæring m hvrdan systemet fungerer. Den 8. januar 1990 bestemte Line Maintenance ledergruppe at den administrative kunnskap skulle styrkes. Dette skapte prsjekt TECHCOMM LINE, hvr herrene re! S B"dellng Førrisdal/Thrndsen var reginens represen tan ter. Knseptet ret ter seg inn på likt ni vå innen skandinavia med lkale varianter, sm fr ss f. eks. kntrllrdningen ved OSLTS. Hele planen er del titre ni våer: MAB (Maintenance Administratin Basic) MAL (Maintenance Administratin Lisence) MAS (Maintenance Administratin S/E) Da vi ble fre spu m å delta mars/april fikk vi høre at aile CBT-prgrammene (skjermbase trening) var ferdig utviklet g bare klassermsundervisningen fr MAS (Statin Engineer) st igjen, m.a 90% var gj ferdig fr vi km med!!!! En Ii ten frklaring til nivåene: MAB: Flyfagarbeider MAL: Flytekniker/lnsp. MAS: Utestasjne seifisee Når det gjelder MAB ligger det en betydelig nødvendig økning, hvr f. eks. spesialarbeider kan få deler av dette pplegg. 11 (fs. neste side)

12 SAS Teknlsk avdellng Fr aile ni våer er det utviklet tildels glimrende CBT-prgram g innlæringen er tenkt integre i andre kurspplegg, eller separat. Hele pplegget krever at man på en enkel må te behersker da hele _ gevinsten en PC, er å bruke prgrammene i det daglige, vi må derfr kraftig utstyres med egnede PC, g tilpasset pplæring. TECHCOMM-LINE har virket sm en meget gd arbeidsgruppe CPHTH sm den kla førende på CBTfrnten med ressurser vi bare kan drømme m, pa linje med STO. Vi fikk frøvrig meget bra kntrfacili teter ver den gamle smia, g håper at vi ikke frstyrret Birger steen al tfr mye mens vi var der. De ca. 2 mndr. vi var avsatt til prsjektet laget vi utkast til "stand-up" undervisning på aile nivåer fr å dekke/utfylle reginale ulikheter samt fremmet frslag til nye MOM instrukser g Prsjektet gled relativt lett frver til vi km til RELS, her ppstd det en reell uenighet m hvilket innlesningsnivå Line Maintenance skulle legge gr ". " unn av mye synsing g mang- seg på. Her stppet vi pp på lende frankring i MOM. Vi avsluttet derfr prsjektet fr smmeren 2. juni ved at de herrer fra Regin Nrge versendt Line Maintenance Directr Jørgen ørstam et frslag til RELS-instruks frankret i MOM g dermed dekkende fr SAS. Det gjenstår enda endel jbb før pplegget er kla, men dette skulle være relativt kurant vi avventer derfr en avgjørelse g del sentrale ledelse. hldning til enpunkter fra vår Og sm tidligere, blant annet med TECHLOG, læe vi mye nyt t i løpet av 2 mndr. med snusing i selskapets håndbøker g frskrifter. Erik Thrndsen Maintenance inspectr OSLTS Skift II MEDARBEIDERSAMTALER Dette er ne nytt fr ss i LM/N. I første mgang skal dette gjennmføres fr ansatte i Line på Frneb. NFO avd. SAS har hele tiden væ skeptisk til slike samtaler, men efter at vi har fått en avklaring m retningslinjene samtalene skal gjennmføres efter, 12

13 har vi sagt "g" fr prsjektet. Prsjektet skulle væ sluttfø i begynnelsen av Juli, men har så langt undeegnede har brakt i erfaring kun hi ttil blitt gjennmfø fr staben. Knut Knut ANSETTELSESRÂD I LINE MAINTENA- CE NORWAY!! Et eget råd sm skal vurdere søkere til aile stillinger utlyst i L/M-Nrway er nå bli tt pprettet. I rådet sitter TS-H, TS-T samt en representant i fra Verkstedklubben g en fra NFO avd. SAS. Sm representant fr NFO sitter Men Arnesen. Rådet har ingen besluttningsmyndighet, men vii slevfølgelig søke å kmme frem til en felles instilling. Knut FELLES UTDANELSESRÂD FOR FREM- MED HANDLING. NFO avd. SAS har på lik' linje med våre søsterrganisasjner i Sverige g Danmark, blitt invi te til å delta i et felles Scandinavisk utdannelsesråd. Rådet skal se på hva sm måtte trengs av utdannelse fr a kun- 13 ne handle flytyper vi sel v ikke har i SAS. INFO avd. SAS har vi et eget utvalg T.U.R. (Teknisk Utdannelse & Requirments) sm ikke driver med annet, slik at vi burde være gdt skdd til denne ppgaven. SL0SING MED FLY Ne annet kan det ikke kalles når stre deler av EUROLINK sin flyfiåte blir tatt ut av prduksjn på dagtid fr å få gj Service Chech g annen maintenance. I dag står det F50 maskiner på nattstpp i JKG - NRK - VXO - VST g 2 stk. i KRS. Her har SAS Cmmuter blankt nektet de lkale teknikerne å gjøre Service Check på nattst- pp. Resultatet fløyet til er at flyene blir CPH hvr sjekken gjøres på dagtid. Hvis vi tar 5 maskiner g ganger med 3 timer sm i praksis er den tiden det tar å få gj en SC på F-50, får vi 15 timer. 15 timers prduksjn stap hver dag. Fr a fylle pp dette tapet må Cmmuter ha 1,4 fly ekstra. En F-50 kster ny ca. kr (fs. neste side)

14 Na har det blitt en prinsippsak fr teknisk direktør i SAS Cmmuter at sjekkene på Eurlinkfly skal gjøres i CPH av Cmmuters egne flk. Det fr dg være grenser fr hva man kan tillate seg av å ri prinsipper. Dette påfører eierne tap i millinklassen. Skulle vi ha pere vår DC-9 flåte efter EUROLINK knseptet ville vi måtte ha utøket antallet DC-9 med 31 fly!!! Ne ma være ri v ruskende gait med flydispneringen hs EUROLINK. Fr rdenskyld gjøres det ppmerksm på at både NORLINK g WESTLINK pereres på nrmal måte ved at maintenance gjøres pa natta g flyene flyr g tjener penger på dagtid. K. Grønskar MD-80. Ttal t 184 kursplasser. I stedet har OSLTH g NFO utarbeidet et helt nytt kursknsept sm sammenslår brush-up på aile DC-9 variantene til ett std. kurs. I dette inngår altså simulatrkjøring sm en del av kurset. Jbbpraksis blir gså innebygd i kurset. Dette er først g fremst til tenkt linjenettet slik at det vii bli en differensiering basel linjenett. Det første kurset er satt pp med kurssta i uke 39. Før kurssta skal vi reise en tur til Flight. Academy i STO g prøve s imula trpplegget g justere dette til ønsket ni vå. Dette fr at vi fr engangs skyld skal slippe å ha første kurs sm prøveklut. Det er satt pp med 7 slike brushupkurs neste kursår. (Høst 90/vår 91) Det er enighet m at denne kurstakten skal hldes hve ar heretter slik at vi kan ENDELIG S IMULATORKJØRING PÂ verhlde TTG m BRUSHUP!! brushup. Â få simulatrkjøring inn sm en del av brushupkursene har nå endelig lykkes. NFO avd. SAS har jbbet med dette i en årrekke. Det blir sm regel kjøp g salg i slike saker g maluen i begeret er at vi har måttet sette en strek ver den pparbeidet "backlg" vi har ss mht. brush-up pa DC-9 g K. Grønskar SAS Teknlsk avellng LOKALOPPGJØRET 1990 NFO SAS: Lønnslven fikk en dramatisk avslutning gjennm hestehandelen mellm NHO g LO. En hestehandel sel v LO medlemmene sa 14

15 nei til. Unntaksåret var dermed ikke unntaksår lenger. NFO' s ppgjør ble avsluttet g aksepte med det såkal te unntaksåret innbakt. NFO sentralt burde i langt større grad tatt ett ppgjør med NHO m dette før man sendte lkalavdelingene ut på egenhånd, bastet g bundet i frm av dater, påståtte rammer g smi tteeffektprblemer. I etterhånd må det sies at dette ikke kunne ende annerledes enn sm det gjrde. Resultatet er redgj fr i annen sammenheng, så det skal vi ikke behand- Ie her. SAS må i tiden sm kmmer i langt større grad pptre sm en selvstendig bedrift g ikke sm NHO' s frlengede arm. Oppgjøret denne gang hjemmler ikke gjennmslag fr verenskmstens bestemmelser fr lka- Ie lønnstillegg. Med rentehevingen nå midt i smmervarmen på tppen av det hele, kmmer de fleste ut med dårligere reallønssvekst enn det n en hadde frutsagt. Dette får ikke skje en gang til! Fr ss er det en alvrlig situasjn frdi avtal te lønnsreguleringsparametre ikke lenger blir belønnet sm avtalefestet fr t år tilbake. / men "FL YTEKNIKER 90" SAS har nu avsluttet dette prsjektet. Sm i tidligere analge prsjekter, så sm L-check mekaniker, Maintenance Release tidlig på 80 tallet, har målet væ å angripe flyteknikerens utdannelse, arbeidsfelt g ansvarsmråder. på trss av en ri vende utvikling innen Eurpa, i fastsettelse av egne g felles bestemmelser fr sivil luftfa, g revisjn av ieao AN- NEX 1 Persnell Licensing, har 0 man valgt a bse fra dette. så vidt meg bekjent har man ikke engang riente seg m utviklingen innen disse mråder i si tt eget arbeide med utdannelse av flyteknisk persnell på 90 tal let. Vi kan j bare knstatere at dette prsjektet gså denne gang endte i uenighet mellm de faglige rganisasjner g selskapet. vi gjenntar fr vår del, at vi kan kun aksepter at det persnell sm skal signere fr Airwiness- Maintenance Release, skal være utdannet g seifise i samsvar med ICAO ANNEX 1. Begrav prsjektet g sats på flytekniker utdannelsen Allt annet vii vi bare være "BULL", sm en av våre kllegaer ynder å aikulere seg ved pplagte innslag av nai vi teter. Det vi kan være med pa, er en arbeidsrganigjennmgang av sasjnen fr å hva flytekniker skal benyttes til tilrettelegge utdannelsen Flytekniker seifikatet er ikke "ne" sm skal gi rett til å skru eller utføre arbeide på fly. Flyten 15 (rs.neste side)

16 00 0 t: 3 1O ;i O w. w. c O 1O 1O 1O 0" 1O Ul 3 f-. 0. i 0. i tr ;i 1O. f-. 0 ;i ;i t: 0" p, O 00 w l '" '" 1O 1O 3: ;i 00 w. 1O 1O lo 00 (' 1O i ;i 00 '- 00 ;i i ;i 3 1O 15 p, 0 00 ;i 00 f ;i ;ip,p, f-. ;i 3 ClO'- ri w ;i 0" i I C I 00 3 ;i 0. '" I C 3 1O. 0" -c ;i f-. 0. Op,p, 3 f-. 1O 1O 00 0 lo '" 3 ;i Ul f w. 0 '- ;i 0. f-. ;i 1O f-. C '- 3 0 p, 15 _ i I Oi O 3 0. ;i f-. ;i 1O ;i 0. i I 00 1O 00 w. 0 3 OOlO '"I5 0 3 OO ;i 1O 3 0 1O. 15 ;i C C " ;i 3 I I 1O O C 0" Ul t: i 0. t" H Z t: c:. 0 t: f-. 1O 3 0 Z 1O H 0. Z G) 00 t: 0 Z 3 0 t" 15 1O 15 1O w. Ul I H 3: Z I' 0 t: Z 0" t' 00 ;i 0 1O w. 0. Ul f- C " t' 0. i 1O 00 1O 00 C w f-. '" '" Ul f-. tr 00 3: H 00 Z t: 0. Z C 0 tr ;i f C 1O i i I I 00 w. 1O ;i 1O w C ;i 00 3: 0. 0" 15 0 t' ;i 1O H Z t: C 0. ;i 0 I 1O 0" 0. I rṭ 00 3 '- 0 1O O 1O 1O Oi C ;i 00 w Ul 00 t: 1O 1O '" 1O 1Ọ 1O 0. Oi t' H Z 00 ;i t: 3 3: 0. 1O H 1O Z 00 0 t: 0. Z ;i 0 Z H Z G) C '0 Z tr O t: lo ;i Z'" O 00 w. 15 C 3: 0 0'" 00 ;ih 0. trp,lo Ul Z 00 Z '" 3 1O t' 00 Rl l' '" 3 w. OW. 00 3: 0 O t:p, 0. t'1o 0 i 3 0. ti g Z 0. Õ t' H 'g 1O C 1O 1O Oi 1O Z 00 I'O t: 0. i 3: G) '- O ti 0" H t" 00 ;i 15 0". ll 00 ;i ;i 00 3 ;i I I I 0. '" 1O 0 i i "";i ;i C Ul ;i tr O 1O w. 31O 0 3: w. OO 0. 3 H Z '" 00 p, tr Ul 0.0 Z 0 i 3 H 1O 00 i

17 SAS Teknfsk aydenng SAS Teknfsk avdenng ance Nrway. Tjenesteinnstruks fr flyteknikere. Nye jbbprfiler fr aile stillinger. Til slutt skal aile disse persner plasseres i et felles driftskntr ved TS-O, slik at pptimalt samarbeide g fellesskape ved å "se g høre" hverandre gir pptimal t samarbeide g løsning m vå felles mål "-WE KEEP THEM FLYING". Målet er at aile innstrukser, håndbøker g driftskntr skal være ferdig slik at 1. september er stadat. Dette vii bli kunngj g meddelt gjennm TS ledelsen i gd tid får vi håpe!! Dermed er første etappe i Leivestads "perasjn gulvteppeløft" iverksatt. Neste biter innen TS vii åpenba bli OM tjenesten g støttefunksjnene under det vi kan benevne sm TEKNISK SERVICE (-hangarer, bygninger, pushback, avisning, rangering, parkering, utstyr, biler sv). Fra vår side kan jeg ikke annet si at vi har fått en leder sm ønsker å markere g støtte pp m LINE MAINTENANCE. Vi skal gså bemerke CPHML's støtte, evne g i handling utvetydige vilje til å lytte, satse g gi, men gså kreve g ta er ne vi ikke har væ bskjemt med. OSLMG's rlle g funksjn er med dette kla en verlevning! Den eneste riktige vei er å samle LINE MAINTENANCE sm en skandinavisk enhet. MORTEN PRODUKTIVITETSA VTALE LINE MAIN- TENANCE NORWAY. I periden siden lønnsppgjøret har det væ avhldt fire møter m etablering av en slik premieringsavtale. Utsiktene til å nå et resul tat må kunne sies å være frsiktig pptimistiske. Utvalget har kmmet frem til ett første knsept sm OSLTS-H har til øknmisk beregning. Innen neste møte 08AUG90 skal vi kunne se knturene av dette. Målet er å ha en avklaring klar til ca 17AUG90. Saken vii bli bredt redgj fr i styret,- så ta kntakt med tilli tsmann fr utfyllende pplysninger. iy10rten FAGARBEIDER- "HJELPEMEKKER" PÂ LINJESTASJONER: I den senere tid har spørsmålet m hva man skal bruke hj elpemekker til på linjestasjner. Det er viktig her å siå fast med en gang, at disse er regule gjennm våre administrative rutiner beskrevet i håndbøkene. Arbeidsmarkedet er stramt g flymekaniker utdannelsen gir idag tilstrekkelig tilførsel av i 7 (fs_ neste side)

18 C tn f-. tn ;i ;i 0. f-. 0 w. tn '" a ;i ;i C ;i 0. ;i O lq tn '- Rl f-. tn '" t' 15 f-. ;i f-. 0 w. lq tn f-. tn '" '" ;i 0" '" 0 f-. tn a w. '" '- 1-0 lq 0" lq 15 0" lq 0" lq tn I I I ;i ;i. 1_ f i '" lq tn a tn 0" f-. ;i 0. f-. 0. C tn '" p, tn tn tnlq p, tn tn w. a t' a '" 0. 0 f-. tn lq lq tn f-. t: ;i ;i a Z ;i = tn -c Ul = Ul I c: tn 0 Ul w. 0 f-. tn tn a f-. 0" w. Rl 15 f-. 0 f-. tn f-. '" lq 0 0. lq lq '" 0 g: c: f-. t: a f-. ;i -c Ul f-. 15 tn -c H 3: Z t: '" c: ø \D 0. 0" w. f-- tn tn 0" f-. f-. 0" 0. tn a w. C f-. lq '- 0. tn 15 Rl f-. 0. IlQ ;i f tn tn tn p,a 0 tn 0 ;i 1- '" t: 15 ;i ;i C f-. a tn t: lq w. lq 0 f-. 0. '" t' f-. '" f-. O" I tn a a tn f-. lq tn p,;i 15 tn ;i C Rl lq tn '" 15 ;i '" ;i tn '" tn tn lq Ctn Ul C aao f w. p,p, p,tn C p, 3:;itn lqlq (' l' lq p, tr ": tn OC15 f-. Otn tn 3:p,O l'tn 0 a 1- tn O(,O Ul a ;i '- c;i '- tn;i1- ;i '- 00" ;i '" 1-t'0 O '- I I lq i a I lq I '" w. 0" '" ;i 0. a Ul f-. '" ;i C 0. a 0. a Ul 15 Ul Rl '" '" Rl lq lq 0. a w. f- CX tn tn w. a C ti 0. tn '- - 0 tn '" lq i lq tn f-. tn tn O,,p, Ul 0" 0 f-. f-. l' 0 ;i 0. f-. tn l'a lq 0. Z tn ;i 0 00 c: ""O lq 0 0" f-. tn lq f-. '" COlQ O 0. lq a lq 0 0" 0 tn tn 0. '";i Ul a tn l' f-. 0 ;i Ul ;i a tn Ul Ul p, '" tn t:tn Ul 0" w. 0 tn C tn p,tn p, 0. 0 a t: O". f-. 0 f-- au 15 tn lq f-. tn Oi f-. tn 0 ;i1- O ;i f-. tn C lq 0 ;i lq Rl tn p, a tn I i 0 a I C I lq '" 1- C 0. p,ul 0" tn Ul f-. Ul 0.. 0" C Ul a lq tn H ;i w. ;i c a f-. 0 ;i t' 0" lq lq a tn tn 0. ;i a tn C tn tn 15 tn I 0 lq. C tn '- Z ;i 0 ;i lq tr C ø 0. '" '" '"

19 0 0 '" '" '" tn tn w. tn tn 0. C. 3: t: i t' t: t: 0 Z lq lq OlQ 0 ":'" tn'- 0. (' ;i (' 0" lq ;i 0 i 0" a ;i lq a 0" 0. w '' ø 0. tn 3:lQ": 3: t: f-. (' tn (' 0 Z Ul tn (' 0;i0 a tn I a t' tn tn w. ": lq a C 0." tn f-. tn ;i'- '" tn 15 tn a tn a '" '" 0 lq a a C t' a 0 0. ;i lq lq tn tn 0" C tn l i t_ f l- 1. l- '" c- rj :i rj CT rj f-. '-' f ;i 0. tn w. f-. '" tn 0. tn ;i lq a '- C Z tn f-. 0. lq w t' l' lq tn a. '" f-. f-. 0. i I tn 0 0. a 0. tn;i w. ;ic 15 tn 0. ;i a f-. ;i 15 tn 0 lq a tn 0. f-. f-. 0" a f-. tn 15 a f-. tn C f-. '- f-. tn a f-. a tn C t' tn15 0. ;i ;i w. '" f-. '" ;i f-. 'v tn '- '" lq '" lq '" a 0. tn H a 0. C ;i a a f-. lq lq '" I' Z Z t: 0 lq f-.. i a I tn f-. tn '- lq lq C ;i tn 0" a lq lq Oi 0 w. tn '" 0 0 a tn '- ;i a ;i i I C i C, tn ;i '" l' tn. ;i '- 0 ;i. tn tn lq a 0. 0 tn '- '" a tn a ;i a 0.. 3: a '0 a 0 '- tn tn lq tn f-. 0. tn 0. tn tn a '" tna C 0 Oi tn lq OilQ lq 0. ;i 0. lq f-. Cp, lq 0 C 0. tn 0. tn tn 0. lq '" i 0. 0 tn,,tn ;i tn 0.0" a O' 0'" Oi 0 I lq tn '- 15 w. O ;i tnc ;i lq 0 '" w. 0" f-. 0" ;i O"lQ i i ø t: Z I' -c Ul tn tn C tn tn w. ;i '"

20 ser på pptil kr , -. Det sm er mest skremmende, er at når vi er på jbb på vå nrmale arbeidssted innenfr arbeidstiden, er vi ikke frsikret utver det sm heter yrkesskadefrsikring. Denne frsikringen ble ved lv innfø pr Når det gj elder yrkesskadefrsikringer, er det mange mdeller å velge mellm. SAS har her tegnet det sm betraktes sm lvens minmum (billigst). Skulle du bli utsatt fr en ulykke/ sykdm vii en eventuell erstatning bli utregnet ved skjønn, g dette vii sannsynligvis frløpe slik. Att-føring, eventuelt msklering g i verste fall flketrygd, kan man så etter dette påberpe seg et "lidt tap" g erstatning vii altså utregnes etter skjønn. ut fra dette vii jeg påstå at vi er meget dårlig frsikret, m ikke uten. Dette synet frsterker seg ytter-ligere da en vet at våre kllegaer i andre selskaper er dekket med ulykke/ sykdms/ g dødsrisikfrsikring, dekkende 24 t i døgnet g med 1 millin sm høyeste er-statningsbeløp. Til slutt bør det nevnes at vi ser en Ii ten lysning i tunellen; fr tiden utredes spørsmålet m en kllekti v gruppeli v- /ulykkes-frsikring. Denne skal dekke døgnets 24 timer g med en øvre grense på kr ,- (nrmal t innen frsikringsverdenen er 30 Geller 1 millin). Denne utredningen frventes ferdig fra selskapets side innen (blir den vedtatt?). så frem til bedre frsikringstider bør vi "trø varsmt" g at ter en gang se igjennm de persnlig tegnede frsikringer. Gd sikring H. Richardsen Kll6Ka& 6fi60V OK KfN FA MfØ 11i A 60VlJr'? PIB CrlHHAGIH 8ANK6 (JVNf( "AM6'. Ij/J. 20

norsk flytekniker organisasjon

norsk flytekniker organisasjon l l-. ' i'.,. 4' p norsk flytekniker organisasjon Postboks 60, 1330 OSLO LUFTHAVN, Tlf: 67.590660 SENTRALSTYRET 1993 FORMANN : ROLF DYBWAD, Braathen Værnes Arb. 07.825950 Ugleveien 23, 7500 STJØRDAL Priv.

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

-.., 'e- ? ' ,.m. 't. 'It-

-.., 'e- ? ' ,.m. 't. 'It- P l -.., A + -.. - 'e-,.m? ' 't. 'It- Du kan nå velge mellom 4 velutstyrte Peugeot 405 In Business-modeller under den magiske 200.000-grensen. Og her er det ikke bare utstyr som servostyring, sentrallås

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

...&BJW..&AD ~.' numm er 3-82. ... norsk flytekniker organisasjon --- - - interesser. í /_.J~.~-'_?~ '\ N Fa: Den eneste norske organisasj~n som

...&BJW..&AD ~.' numm er 3-82. ... norsk flytekniker organisasjon --- - - interesser. í /_.J~.~-'_?~ '\ N Fa: Den eneste norske organisasj~n som ~~DJ ~~~ ~.' ~ MEDLEM AV í /_.J~.~-'_?~ '\ AIRCRAFT ENGINEERS INTERNATIONAL \:-, \, ',_', (''1 N Fa: Den eneste norske organisasj~n som ivaretar autoriserte fiytekn~keres interesser....&bjw..&ad... norsk

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

for Nors~ -. -. Flytekniker Organisasjon n --" " 1

for Nors~ -. -. Flytekniker Organisasjon n --  1 for Nors~ -. -. Flytekniker Organisasjon n --" " 1 PANT p QUATY v SAFETY l LARCRA- - Y RrTROPEAW --w& - --- REPURBSC Yb &'g 189 55 12 FAX d 'ANT REMOVNG S AN lmjuktant FACTOK N THE ARCRAFT NDUSTR. EUROPEAN

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

I NR. 1 2002. Medlemsblad for Norsk Flytek ;P-

I NR. 1 2002. Medlemsblad for Norsk Flytek ;P- I NR. 1 2002 Medlemsblad for Norsk Flytek ;P- I .raem.renui ie Vi bygger ditt HL- i rnnvu på Romerike I ENEBOLIGER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vår nye katalog. Arnt Borgen

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Flytel

Medlemsblad for Norsk Flytel Medlemsblad for Norsk Flytel r PANT QUALT SAFETY " PANT STRPPNG S AN MPORTANT PART OF ARCRAFT MANTENANCE. EUROPEAN - THE ONLY COMPANY N NORWAY OFFERNG YOU A TOTAL PACKAGE N ARCRAFT REFURBSHNG. HGHLY SKLLLED

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI:

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: flygelederen NYTT TRAFIKKSYSTEM Gir grønn GEVINST og økt kapasitet SIDE 8-12 1 08 LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: Ny vurdering av Røyken SIDE 14-15 Lederkabalen løst SIDE 20-25 Tok hjem prestisjepris

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer