C3V 03V/VA. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje DK N S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S"

Transkript

1 C3V 03V/VA Printed in Germany Copyright 2000 ALTO/Wap Bellenberg ALTO/Wap Bellenberg Wap Reinigungssysteme GmbH Guido-Oberdorfer-Str. 2-8 D Bellenberg Tel.: +49 (0) DK S FI Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2 C TEMP C

3 VIKTIG: Les nøye igjennom instruksjonsboken før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskinen er en varmtvanns-høytrykksvasker som frembringer en vannstråle under høyt trykk og varmt vann, og feil bruk kan medføre store skader. Derfor er en fullstendig forståelse av innholdet i denne instruksjonsboken nødvendig for å unngå skader på Dem selv, gjenstander og personer i omgivelsene, samt på selve maskinen. Innhold Indhold DK 1.0 Modelloversikt Typeskilt Tekniske data Bruksanvisning...22 Sikkerhetsanvisninger og advarsler 2.1 år maskinen tas i bruk Ved drift Generelt Brukerveiledning Tilkoblinger Høytrykksslange Vanntilkobling El. tilkobling Drivstoff påfylling Spylehåndtak - tilbehør Rengjøringsmidler - doseringsenhet Kjelestenbegrensning...26 VA modeller - ALTO o Scale 3.2 Start Drift Temperaturregulering Lanse, trykk/vannmengderegulering Stopp/avmontering av høytrykksslange Transportanvisninger Oppbevaring - frostsikring Bruksområder og arbeidsmetoder Bruksområder Arbeidstrykk Rengjøringsmidler Dosering av rengjøringsmidler Arbeidsmetoder Funksjonsbeskrivelse Generell beskrivelse Høytrykkspumpen Motoren Brennersystem - styresystem Pleie og vedlikehold Generelt Olje Slamglass Vannfilter Drivstoffilter Tømning av drivstofftanken Avkalking av kjelespiralen Rensing av høytrykksdyse Feilsøking og feilretting...37 Betegnelser (Se tegning på omslaget bak i boken) 1. Varmtvannshøytrykksslange 2. Tilkobling for høytrykksslange 3. Tilkobling av vann 4. El. kabel 5. Drivstoff påfylling 6. Spylehåndtak 7. Lanser 8. Sugeslange for rengjøringsmiddel 9. Doseringsgrep for rengjøringsmiddel 10. ALTO o Scale * 11. Start/stopp bryter 12. Temperaturregulering 13. Temperaturavlesning 14. Kontrollampe for motor omdreiningsretning 15. Pumpekontroll og påfylling 16. Vannmengdereguleringsventil 17. Manometer 18. Påfyllingstrakt for frostvæske 19. Kjørehjul 20. Dreiehjul med bremser 21. Typeskilt 22. Slange-/kabelholder (Winder) 23. Lanseholder * Kalkstenhindrende middel ALTO s miljøpolitikk ALTO har gjort det til en naturlig del av firmaets idégrunnlag å redusere påvirkningen av vårt miljø mest mulig. Vi bruker store ressurser i utviklingsavdelingen for å kunne bruke resirkulerbare materialer flest mulig steder i våre maskiner for derigjennom å redusere belastningen på miljøet i den grad vi kan. Også dette produktet er preget av ALTO s holdning til miljøet. Under produksjonen av denne høytrykksvaskeren er ny produksjonsteknikk innenfor renere teknologi brukt. Forbruket av ikke nødvendige hjelpematerialer er minimert, og i den avsluttende produkttest gjenbrukes testvannet. 20

4 1.0 Modelloversikt 1.1 Typeskilt Denne ALTO varmtvannsvasker har seriebetegnelsen 03V/VA-C3VA. Modellbetegnelsen framgår av teksten på kabinettet samt av typeskiltet som sitter bak på maskinen. Typeskiltet inneholder følgende viktige opplysninger: 1. Fabrikant 2. Modell 3. Produksjonsår 4. Serienummer 5. ettspenning 6. Koblingsmåte 7. ettfrekvens 8. Strømforbruk 9. Opptatt effekt 10. Pumpetrykk 11. Kapasitet, vannmengde 12. Maks. trykk 13. Maks. temperatur, avgang ALTO Danmark A/S Tekniske data 5003V/VA 4203V/VA Modell 50C3VA 42C3VA Pumpetrykk bar Vannmengde 1), min/maks. trykk l/min 21 / 19,5 20 / 18,5 Maks. temp. inngangsvann C Vanntemperatur regulerbar C /150 2) /150 2) Drivstoff forbruk ved 50 C l/t 7,3 6,8 Drivstoff forbruk ved 88 C Max l/t Drivstoff tank, innhold l Lanser: Spredevinkel, høytrykk/lavtrykk grader 15 / / 65 Dysetype Reaksjonskraft, maks. /kp 50 / 5,1 45 / 4,6 Lydtrykksnivå L pa målt iht ISO [AVSTAD 1m] [FULL LAST]: 81 db(a). Denne maskin er fremstilt i overensstemmelse med Lavspenningsdirektivet 73/23/EØF og EMC-direktivet 89/336/EØF med etterfølgende endringer. 1) Full vannmengde = vannmengdereguleringsventil lukket. (Helt redusert vannmengde = 8 l/min). 2) Damp ved 150 o C oppnås ved redusert vannmengde. VA-modeller er utstyrt med automatisk startfunksjon og bløtleggingsutstyr. Data oppgitt ved 12 o C varmt tilgangsvann. Vi forbeholder oss retten til endringer. 21

5 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger og advarsler Før du tar i bruk din høytrykksvasker skal du lese avsnittene 2.0 Bruksanvisning, samt 3.0 Betjeningsveiledning, og alle anvisninger og veiledninger som står der må følges for å sikre beskyttelse av bruker, omgivelser og maskin. 2.1 år maskinen tas i bruk Du bør ved utpakkingen gjennomgå produktet nøye for å konstatere evt. mangler eller skader. Hvis skader eller mangler konstateres, bes du kontakte nærmeste ALTO forhandler. Kontroller el. kabel El. kabelens isolasjon skal være helt feilfri og uten sprekker. Er det noen tvil om dette, kontakt da en fagmann eller nærmeste ALTO forhandler. Kontroller spenning Kontroller at den på typeskiltet oppgitte spenning tilsvarer spenningen i ditt strømnett. Strømforbruk, sikringsforhold Kontroller det på typeskiltet angitte strømforbruk og kontroller deretter korrekt sikring. El. tilkobling Feil tilkobling til maskinen kan medføre livsfarlig elektrisk støt. 1. Maskinen må kun tilkobles el-installasjon med jordkontakt. 2. Hvis du er i tvil vedrørende jordledningssystemet, kontakt da din el. fagmann for korrekt installasjon. 3. Det anbefales at maskinen tilkobles en strømkilde utstyrt med en jordfeilbryter (HFI) som avbryter strømtilførselen hvis lekkasje til jord overstiger 30mA i 30ms. 4. Må kun kobles til el. installasjon som er utført av autoriserte el. installatører, og i h.t. siste utgave av IEC installasjonsbestemmelser. (Wiring Regulations). Skjøtekabler Ved ønske om større aksjonsradius anbefaler ALTO at dette oppnås ved å bruke skjøteslange i stedet for skjøteledning. Hvis du ønsker å bruke skjøtekabel ved drift av en tre-faset høytrykksvasker, skal du bruke kabeldimensjoner som angitt i nedenforstående skjema: (Bruken av de nevnte kabeldimensjoner forutsetter at nettspenningen er stabil og svarende til den på typeskiltet oppgitte spenning). I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp 16<I<25 Amp 25<I<32 Amp m mm² mm² mm² mm² ,5 1,5 2,5 4, ,5 2,5 2,5 4, ,5 2,5 4,0 6,0 Husk! Ved bruk av skjøtekabel skal jordledning etableres og sikres gjennom støpselet til jordledningen i din el. installasjon i.h.t. gjeldende forskrifter. 5. Skjøtekabel, støpsel og stikkontakt skal være i vanntett utførelse. 6. Bruk alltid samme type kabel som montert på maskinen, d.v.s. med jordtilkobling og beregnet til utendørs bruk. Hvis du er i tvil, kontakt din el. fagmann eller nærmeste ALTO forhandler. 7. Kabelkveiler i forbindelse med skjøtekabler skal holdes tørre og vekk fra bakken. 8. Kontroller skjøtekablene før bruk. Skadede kabler må ikke brukes. 2.2 Ved drift Denne maskinen frembringer et høyt trykk og en høy vannmengde og uforskrifsmessig bruk kan føre til store skader. For din egen og andres sikkerhet skal følgende regler alltid overholdes: 1. ADVARSEL! Rett aldri vannstrålen mot mennesker, dyr, elektriske installasjoner eller mot selve maskinen. 2. ADVARSEL! Forsøk aldri å rengjøre klær eller fottøy som sitter på deg selv eller andre personer med maskinen. 3. Det anbefales å bruke beskyttelsesbriller under arbeidet. 4. Arbeid aldri med bare føtter eller sandaler. 5. Det anbefales at brukeren og enhver som oppholder seg i umiddelbar nærhet av rengjøringsplassen, beskytter seg mot løse partikler under vaskingen.

6 Sikkerhetsanvisninger og advarsler 6. Ifølge gjeldende regler må personer under 18 år ikke betjene maskinen til rengjøring hvis arbeidstrykket overstiger 70 bar. (Gjelder for denne maskinen). 7. Maskinen skal plasseres så langt vekk fra rengjøringsplassen som mulig. 8. La kun instruert personale betjene maskinen. 9. Maskinen må først startes når høytrykksslangen er riktig tilkoblet. 10. Spylehåndtak og lanser påvirkes av en tilbakeslagskraft når maskinen brukes - hold derfor alltid lansen fast med begge hender. 11. Ved arbeidspauser stoppes maskinen og utløsergrepet på spylehåndtaket sikres med låseanordning for å forhindre utilsiktig aktivering. 12. Utløsergrepet må kun aktiveres med hånden, det må aldri bindes fast eller fikseres på annen måte. 13. Unngå skadelig påvirkning av høytrykkslanger i form av overkjøring, klemming, trekk, knuter/knekk, etc. samt kontakt med olje og skarpe eller varme gjenstander, da dette kan medføre sprengning av slangen. 14. Avmonter aldri høytrykkslangen når vanntemperaturen er over 50 C (skoldingsfare), eller når maskinen er i drift. Stopp maskinen og vanntilførselen før høytrykksslangen frakobles. 15. Trekk ikke i kabelen for å dra ut stikkontakten. 16. Ta aldri støpslet ut av stikkontakten før maskinen kobles fra evt. skjøtekabler. 17. Unngå skadelig påvirkning av el. kabler i form av overkjøring, klemming, trekk, knuter etc., samt kontakt med skarpe eller varme gjenstander. 18. Maskinen må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser. 19. ADVARSEL! Høytrykksslanger, dyser og koblinger er viktige for sikkerheten ved bruk av maskinen. Bruk kun de av ALTO foreskrevne høytrykksdampslanger (påtrykt maks. temperatur på 150 C), dyser og koblinger. 20. Av sikkerhetsmessige grunner må det kun brukes originalt ALTO tilbehør og reservedeler. 21. Start aldri maskinen før maskinen, slanger og tilbehør er opptint. I motsatt fall kan maskinen bli skadet. 22. Maskinen må ikke tildekkes under drift. 23. Kjelens forbrenningsgasser er farlige å innånde. Sørg alltid for riktig utlufting ved drift av kjelen innendørs. 24. ADVARSEL! Bruk av feil drivstoff kan være farlig. BRAFARE! * Sett alltid maskinen minst 1 meter fra bygninger eller annet utstyr når den er i drift. * Sett aldri lett antennelige produkter, som f. eks. bensin, tett ved maskinen når den er i drift. * Maskinen må ikke settes i umiddelbar nærhet av varmekilder (gassbrennere, varmeovner etc..). 2.3 Generelt 1. Høytrykksvasking av asbestholdige materialer er forbudt, med mindre spesialutstyr brukes. 2. Personer som er påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og medisin må ikke bruke maskinen. 3. Rør ikke støpsel og stikkontakt med våte hender. 4. ADVARSEL! Denne maskinen er konstruert for å bruke ALTO rengjøringsmidler med ph 5,5-8,5. Bruk av andre rengjøringsmidler eller kjemikalier kan medføre drifts- og sikkerhetsmessige problemer. 5. Ved bruk av rengjøringsmidler skal de medfølgende instruksjoner nøye overholdes. 6. Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før du foretar rengjøring og vedlikehold av maskinen. 7. Maskinen må ikke brukes hvis tilgangskabelen eller viktige deler av utstyret er skadet - f.eks. sikkerhetsanordninger, høytrykksslanger, spylehåndtak, kabinett. 23

7 3.0 Bruksanvisning 3.1 Tilkoblinger Høytrykksslange Bruk kun ALTO høytrykksdampslanger med påtrykt maks. temp. 150 C. Max. skjøtekabel: 50m Høytrykksslangen (1) som er påtrykket maks. arbeidstrykk og temperatur (150 o C) kobles til avgangsnippel (2) med hurtigkoblingen Vanntilkobling Min. slangelengde: 6 m 3/4". Rens vanntilgangsfilteret (3) hver måned. Maks. vanntrykk 10 bar. Vannforsyningen må kunne levere den vannmengde som er oppgitt i avsnitt 1.2 Tekniske data. La vannet renne gjennom tilgangsslangen så evt. urenheter fjernes. Kobl tilgangsslangen til vanntilkoblingen (3). Hvis det er risiko for flytesand i tilgangsvannet (f.eks. fra egen brønn), skal det anvendes flytesandfilter. Kontakt din ALTO forhandler for ytterligere informasjon. MERK! Ved tilkobling til offentlig vannverk skal dette foretas i h.h. til gjeldende forskrifter El. tilkobling Tilkobl kun til godkjent el. installasjon med jordkontakt. Kontroller spenning, sikring, kabler og skjøtekabler i henhold til avsnitt 2.1 år maskinen tas i bruk. I land hvor det brukes mange forskjellige typer støpsler, leveres maskinen med el. kabel uten støpsel. Denne skal monteres av en fagmann. MERK! Den røde lampen (14) på betjeningspanelet må ikke lyse når strømmen kobles til maskinen. Lyser lampen må maskinen ikke startes fordi motoromdreiningen da blir feil, se avsnitt 3.2 Start og 7.0 Feilsøking og feilretting. 24

8 C C TEMP TEMP C C Bruksanvisning Drivstoff påfylling 13 Bruk kun fyringsolje eller autodiesel. 5 ADVARSEL! Brukes feil drivstoff kan dette være farlig! Tankinnhold: 40 liter. Påfylling av drivstoff til kjelen gjennom påfyllingsstussen (5). Tankinnhold 40 liter. Det må kun brukes fyringsolje eller autodiesel. Ved drivstoffmangel tennes alle seks indikatorlampene i termometeret (13) på betjeningspanelet. Brennstofftilførselen til brenneren avbrytes automatisk før drivstofftanken er tom Spylehåndtak - tilbehør 6a 7a Rengjør stikknippel for evt. urenheter hver gang lansen har vært avmontert. Trekk spylehåndtakets grå hurtigkoblingsgrep (6a) frem. Stikk lansens stikknippel (7a) inn i koblingen og slipp hurtigkoblingsgrepet. Trekk lansen eller annet tilbehør fremover for å sikre korrekt montering før vaskeren tas i bruk. Maks. reaksjonskraft på spylehåndtak og lanse- se avsnitt 1.2. Tekniske data Rengjøringsmidler - doseringsenhet 9 Bruk ALTO rengjøringsmidler. Bruk av aggressive midler kan skade utstyr og miljø; ph 5,5-8,5. Bruk alltid sugefilteret. Skyll etter bruk.. Bruk kun rengjøringsmidler eller kjemikalier med ph 5,5-85. Gjennom det innebygde doseringssystemet kan det tilsettes rengjøringsmidler til vannet under både høy- og lavtrykksdrift. Sugeslangen (8) med sugefilter føres ned i rengjøringsmiddeldunken*) og doseringsgrepet (9) stilles inn på den ønskede prosentvise (0-8%) tilsetning av rengjøringsmiddel. år dunken er tom eller det ikke brukes rengjøringsmidler, skal doseringskranen lukkes ved å vri doseringsgrepet til 0. Etter utleggingen av rengjøringsmiddel skal det suges rent vann gjennom systemet i ca. 1 minutt på 8% innstilling og deretter kan doseringskranen lukkes. *) Dunkholder: Kontakt din ALTO forhandler for ytterligere informasjon. 25

9 C TEMP C Bruksanvisning Kjelestensbegrensing - ALTO o Scale >> o Scale << Standardutstyr på VA modeller. Bruk kun ALTO o Scale. VA-modellene er utstyrt med bløtgjøringsutstyr. For å unngå kalkdannelser i kjelens rørsystem, og dermed sikre en optimal drift, tilsettes maskinen et kjelestenshindrende middel ALTO o Scale (kan kjøpes hos din ALTO forhandler). o Scale -dunken (19) er plassert foran på maskinen og midlet blir automatisk tilsatt vannet i flottøren i en tilpasset dosering. Det kan monteres automatisk bløtgjøringsutstyr på V-modellene. Kontakt din ALTO forhandler for ytterligere informasjon. 3.2 Start O I Kontroller olje. Still temperaturreguleringen til det BLÅ feltet. Vri til stilling I for start. Kontroller at oljen i oljeglasset (15) står mellom MI og MAKS merkene. Drei temperaturgrepet (12) til det blå feltet. Sørg for at høytrykksslangen er riktig tilkoblet. Drei start/stopp knappen (11) til pos. I. Etter startprosedyren er maskinen umiddelbart klart til vasking med kaldt vann. MERK! Maskiner med automatisk start/stopp - modell VA. Maskinen må først startes når høytrykksslangen er riktig tilkoblet. år maskinen er i drift og spylehåndtaket lukkes, vil maskinen stoppe etter ca. 40 sekunder. Maskinen kan gjenstartes ved bare å aktivere spylehåndtaket. MERK! Maskiner uten automatisk start - modell V. år maskinen er i drift og spylehåndtaket lukkes, vil maskinen stoppe etter ca. 11 minutter. Maskinen gjenstartes ved å dreie start/stopp knappen (11) tilbake til pos. O og deretter til pos. I. Motoromdreiningsretning Den røde lampen (14) på betjeningspanelet må ikke lyse når strømmen kobles til maskinen. Lyser lampen må maskinen ikke startes fordi motoromdreiningsretningen vil bli feil. Ved ukorrekt motoromdreiningsretning er det ingen lufttilførsel til kjelen og det vil oppstå alvorlige driftsfeil hvis maskinen brukes. For hjelp til denne situasjonen - se avsnitt 7.0 Feilsøking og feilretting. 26

10 C TEMP C Bruksanvisning 3.3 Drift 6c 6b Hold alltid lansen med begge hender! Lås alltid spylehåndtaket når vaskeren ikke er i bruk. Høytrykksvaskeren aktiveres med spylehåndtakets utløsergrep (6b). Ved oppstart kan trykket være uregelmessig fordi det er luft i pumpesystemet. Etter kort tids drift er luften ute av systemet og trykket blir stabilt. år vaskeren ikke er i bruk, låses spylehåndtaket ved å vri sikringsgrepet (6c) til posisjon 0. MERK! Maskiner uten automatisk start - Modell V Selv om det er en automatisk stoppfunksjon på maskinen, vil det være lurt å gjøre det til en vane å stoppe maskinen hvis den ikke er i bruk i en periode på mer enn 5 minutter. Dermed unngås unødvendig strømforbruk og unødvendig slitasje på motorpumpeenheten. 3.4 Temperaturregulering Kaldtvannsdrift 0-50 C Varmtvannsdrift C Dampdrift C Den ønskede vanntemperaturen velges ved hjelp av temperaturreguleringen (12). Indikatorlamper på termometeret (13) angir den aktuelle temperatur på avgangsvannet. Kaldtvannsdrift: Varmtvannsdrift: Dampdrfit: Etter startprosedyren er maskinen umiddelbar klar til vasking med kaldt vann. Temperaturvelgeren (12) stilles inn på den ønskede temperatur, C. Vannmengdereguleringsgrepet (16) skrus helt inn (med klokken), og temperaturvelgeren (12) stilles inn på den ønskede temperatur, C. MERK! Den maksimale temperatur på 150 C oppnås kun med lansens reduksjonsventil (7) innstilt på høytrykk (drei helt med klokken). VIKTIG! Ved innstilling av temperaturer over 95 C skal vannmengdereguleringsgrepet (16) skrus helt inn (med klokken), og deretter stilles temperaturgrepet (12) på den ønskede temperatur, C. 27

11 C TEMP C Bruksanvisning 3.5. Dyse, trykk/vannmengderegulering Reduksjonsventil dreies: Med klokken (B): Høytrykk Mot klokken (A): Lavtrykk Lansen er utstyrt med 2 dyser, en høytrykksdyse og en lavtrykksdyse. Høytrykksdrift Maskinens maksimale arbeidstrykk oppnås når reduksjonsventilen (7) er helt stengt (B) og vannmengdereguleringsventilen (16) er skrudd helt ut (pilens retning). I denne stillingen brukes kun høytrykksdysens høytrykksdrift. Vannmengden kan innstilles trinnløst mellom min og maks ytelse. Med spylehåndtaket lukket, skrus vannmengdereguleringsventilen (16) helt inn (motsatt av pilens retning). Dette tilsvarer et driftstrykk på 30 bar og en vannmengde på ca. 8 l/min. Ønskes større vannmengde dreies ventilen i pilens retning helt til den ønskede endringen er oppnådd. 1 omdreining gir en trykkstigning på ca. 40 bar. Lavtrykksdrift Ønskes helt redusert trykk, åpnes reduksjonsventilen helt (A). Dysetrykket vil da være ca. 5 bar. I denne stillingen brukes begge lanser - lavtrykksdrift. 3.6 Stopp - Avmontering av høytrykksslange Skoldingsfare! Avmonter aldri høytrykksslangen når vanntemperaturen er over 50 C. Hvis maskinen settes bort rett etter varmtvanns- eller dampdrift, bør den først avkjøles ved kaldtvannsdrift til temperaturen er under 50 C. Drei temperaturgrepet (12) til det BLÅ feltet for kaldt vann og aktiver spylehåndtaket inntil temperaturen (13) er under 50 C. Deretter lukkes vanntilførselen og maskinen stoppes ved å dreie start/stopp knappen (11) til pos. O. å kan høytrykksslangen frakobles. MERK! Maskiner med automatisk start/stopp - Modell VA år maskinen er i drift og spylehåndtaket lukkes, vil maskinen stoppe etter ca. 40 sekunder. Maskinen kan gjenstartes ved å aktivere spylehåntaket. MERK! Maskiner uten automatisk start - Modell V år maskinen er i drift og spylehåndtaket lukkes, vil maskinen stoppe etter ca. 11 minutter. Maskinen gjenstartes ved å dreie start/stopp knappen (11) tilbake til pos. 0 og deretter til pos. I. 28

12 C TEMP C Bruksanvisning 3.7 Transportanvisninger Bruk løftestropper ved kranløft. Ved løft med gaffeltruck skal det plasseres en gaffel på hver side av kjørehjulene (19). Den ene gaffelen skal plasseres så tett inntil dreiehjulet (20) som mulig. Ved kranløft skal det brukes et løftebeslag som kan fås som tilbehør. Fest alltid maskinen forsvarlig under transporten. Bremsen på dreiehjulet (20) skal benyttes under transporten. 3.8 Oppbevaring - frostsikring 18 Frostfritt eller frostvæske. Det anbefales å oppbevare maskinen i et frostfritt rom mellom arbeidsoppgavene. Maskinen skal tømmes for vann før den settes bort for lengre oppbevaring. Dette gjør du på følgende måte: 1. Tilgangsslangen tas av, lansen frakobles og tømmes for vann. 2. Start maskinen, la den gå med åpent spylehåndtak til det ikke lenger kommer vann ut. Spiralen tømmes deretter ved å skru ut bunnproppen (25). FROSTSIKRIG Hvis oppbevaringsstedet ikke er frostfritt, skal maskinen beskyttes med frostvæske. Frostsikring foretas ved å følge ovenstående to punkter. Skru så bunnproppen igjen og gjør følgende: 3. Lokket på frostvæsketrakten (18) tas av og ca. 8 liter frostvæske helles langsomt på mens maskinen går. 4. Spylehåndtaket (uten lanse) plasseres over frostvæsketrakten og spylehåndtaket aktiveres så frostvæsken kan sirkulere. Spylehåndtaket aktiveres 2-3 ganger og vannmengdereguleringsventilen åpnes og lukkes noen ganger. 5. Til slutt kan frostvæsken ledes tilbake til dunken igjen. B! Frostvæsken vil etter gjentatt bruk bli fortynnet med vann og dermed minste sin frostsikrende virkning. 29

13 4.0 Bruksområder og arbeidsmetoder 4.1 Bruksområder De viktigste bruksområder for dette produktet er: Landbruk Rengjøring av maskiner, redskap, stall/fjøs, inventar og bygninger. Bilbransjen Bygg/anlegg Industri Service Rengjøring av lastebiler, busser samt rengjøring av motorrom m.m.. Bygningsrengjøring og rengjøring/avfetting av entreprenørmaskiner, materialer, bygninger m.m.. Avfettigsoppgaver samt rengjøring av maskiner og kjøretøy. Rengjøring av kjøretøy og avfettingsoppgaver. 4.2 Arbeidstrykk Høytrykksvaskeren kan brukes med høyt eller lavt trykk etter brukerens valg. På den leverte standardlansen justeres arbeidstrykket ved å vri på reduksjonsventilen. Lavtrykk Brukes først og fremst under utlegging av rengjøringsmiddel, og ved skylling. Høytrykk Mellomtrykk Brukes under selve vaskingen. Brukes f. eks. ved rensing av bløte overflater som ikke tåler for kraftig vannstråle. 4.3 Rengjøringsmidler Den mest effektive rengjøring oppnås ved å bruke rengjøringsmidler i forbindelse med høytrykksrengjøring. ALTO tilbyr en rekke produkter spesielt utviklet til høytrykksvasking, bruksområdene er som følger: Rengjøring av kjøretøy, maskiner, stall/fjøs m.m. Avfetting av emner Avkalkning Desinfeksjon Vedlikehold av høytrykksvaskeren Produktene er vannbaserte og fosfatfrie og de tensider vi benytter (overflateaktive stoffer) oppfyller nåtidens krav om biologisk lettnedbrytbarhet. Kontakt din ALTO forhandler for anvisning av det/de produkter som oppfyller ditt behov. Bruksmetoden og doseringen av de enkelte produktene fremgår av produktetikettene eller databladet. Innstillingen av doseringen foretas på høytrykksvaskerens doseringsenhet. Bruk kun rengjøringsmidler eller kjemikalier med ph 5,5-8, Dosering av rengjøringsmiddel Høytrykksvaskeren har en innebygd injektor som gjør det mulig å dosere rengjøringsmidlet til vannet, både når vaskeren brukes ved høy- og lavtrykksdrift. Med denne doseringsenheten kan trinnløs dosering av rengjøringsmidlet foretas innenfor doseringsområdet 0-8% og dermed vil de aller fleste rengøringsoppgaver være dekket. (Se avsnitt 3.1-6) Ved skumrengjøring påmonteres den spesielle skuminjektor mellom høytrykksvaskeren og høytrykksslangen. Sugeslangen på injektoren føres ned i skumrengjøringsmidlet. Skumrøret monteres på spylehåndtaket og skum kan legges ut. Etter utleggingen frakobles skuminjektoren og skumrøret erstattes med lansen. Deretter kan vaskingen foretas. 30

14 Bruksområder og arbeidsmetoder 4.5 Arbeidsmetoder Din høytrykksvasker er utviklet til rengjøring etter den såkalte»2-trinns metoden«. TRI 1 TRI 2 Utlegging av rengjøringsmiddel Høytrykksvasking I praksis fastlegges selve arbeidsprosessen i forhold til den konkrete oppgaven, men som utgangspunkt kan følgende prosess følges: 1. Rengjøringsmiddel utlegges med lavtrykk. Dosering iht. oppgaven, innstilling foretas med doseringsgrepet på betjeningspanelet. 2. Avvent virketiden. Rengjøringsmidlet skal virke på skitten/overflaten en liten stund - normalt noen få minutter før vasking. 3. Høytrykksvasking. Den egentlige høytrykksvaskingen gjennomføres. 4. Evt. etterskylling. Gjennomføres for å sikre at alt løst smuss fjernes fra overflaten. I forbindelse med arbeidsprosessen vil den mest optimale høytrykksrengjøringen oppnås ved å følge disse tre gode råd: Råd nr. 1 år man bruker rengjøringsmiddel legges dette alltid på tørr overflate. Spyles overflaten først med vann, kan overflaten ha vanskeligheter med å oppta rengjøringsmidlet og resultatet er en redusert effekt av rengjøringsmidlet. Råd nr. 2 Ved utlegging av rengjøringsmiddel på store loddrette flater (f.eks. sidene på en lastebil) legges rengjøringsmidlet på nedenfra og oppover. Dermed unngår du at rengjøringsmidlet renner av overflaten via kanaler og at det oppstår mørke striper på overflaten i forbindelse med rengjøringen. Råd nr. 3 Under høytrykksvaskingen arbeider du slik at høytrykksvannet ikke renner over den overflaten som ikke er vasket. Dermed sikrer du at det er nok rengjøringsmiddel på overflaten når høytrykksvannet treffer overflaten. Til visse rengjøringsoppgaver kan det med fordel brukes rengjøringsmiddeldosering ved høytrykksdrift, f. eks. avvoksing av biler. 31

15 5.0 Funksjonsbeskrivelse 5.1 Generell beskrivelse Vannet ledes via hurtigkoblingen (A) gjennom et vannfilter (B) til flottøren (C) hvor det suges inn i høytrykkspumpen (D). Høytrykksvannet sendes gjennom pumpens avgangssystem, hvor sikkerhets- og omløpsventilen (E) er plassert, og deretter passerer det strømningskontroller (F1 - F2) og inn i kjelen (G). Her oppvarmes vannet til den ønskede temperatur. Etter kjelen passerer det varme høytrykksvannet termostaten (H) og videre til spylehåndtaket (J) og lansen (K). Drivstoffet suges fra drivstofftanken gjennom drifstoffilteret (L) av drivstoffpumpen (). Pumpen sender drifstoffet frem til dysen (P) hvor det antennes. For vaskere med automatisk start/stopp - VA modeller. Høytrykkspumpen (D) er på trykksiden utstyrt med en strømningskontroll (F1) og en tilhørende meldeledning som aktiveres av vanngjennomstrømning i spylehåndtak/lanse. En timerfunksjon fanger opp strømningskontrollens signaler og registrerer dem som enten start eller stopp signaler, og maskinen starter eller stopper automatisk. Etter ca. 40 sek. uten vann gjennom spylehåndtaket/lansen stopper maskinen automatisk. 5.2 Høytrykkspumpen Høytrykkspumpen er på trykksiden utstyrt med en omløpsventil (E). Denne ventilen leder vannet tilbake til pumpens sugeside når spylehåndtaket lukkes eller hvis en dyse blokkeres. Omløpsventilen fungerer også som en sikkerhetsventil og er innstilt å åpne ca. 25 bar over arbeidstrykket. Ventilen er innstilt og plombert fra fabrikken. Denne innstillingen må ikke forandres!. Ved stopp blir maskinen automatisk trykkløs. 5.3 Motoren Motoren er beskyttet mot overbelastning. Det er innebygget et motorvern i start/stopp enheten. Hvis motoren overbelastes eller kjølesystemet for motoren avbrytes, vil termobryteren avbryte strømmen så maskinen stopper. Den kan deretter først startes på betjeningspanelet når motoren er avkjølt. (Se avsnitt 7.0 Feilsøking og feilretting ). I tilfelle strømsvikt skal maskinen startes på nytt. 5.4 Brennersystem - styreenhet Brennersystemet overvåkes og styres av en styreenhet. Via en rekke sikkerhetskretser og sensorer overvåkes driftstilstanden for de inngående komponenter i brennersystemet. Sammen med styreenheten sikrer sensorene korrekt funksjon av maskinen, samt sikrer at maskinen stopper ved evt. feil tilstand. Vanntemperaturen reguleres av temperaturføleren (H) som regulerer drivstofftilførselen til brenneren via magnetventilen (O). Da brenneren kun må arbeide når vannet strømmer i systemet (dvs når spylehåndtaket er åpent), er maskinen utstyrt med to strømningskontroller (F1 - F2) som via den elektroniske styreenheten styrer drivstofftilførselen. år vannstrømmen i systemet opphører, påvirkes strømningskontrollene og drivstofftilførselen stoppes. Ved ny vannforsyning aktiveres strømningskontrollene igjen og tillater drifstofftilførselen. Sikkerhetskretsen i den elektroniske styreenheten kontrollerer at begge strømningskontrollene er virksomme. Det medfører at drivstofftilførselen avbrytes når kun en av strømningskontrollene aktiveres. Ved ny vannforsyning tillater styreenheten kun drivstofftilførsel hvis begge strømningskontroller har vært aktivert. Da drivstoffpumpen ikke må kjøre uten drivstoff er det innebygget en nivåføler (M) i drivstofftanken; denne avbryter drivstofftilførselen til brenneren før alt drivstoffet i tanken er oppbrukt. B! Endring i maskinens elektriske kobling er ikke tillatt. 32

16 Funksjonsdiagram S T X Q R W P G H I Y J K A B C U V D E Z Ø L F F O M A B C D E F G H I J K L M Hurtigkobling, tilgang Vannfilter Flottør Høytrykkspumpe Omløpsventil Strømningskontroller Kjele Temperaturføler Hurtigkobling, avgang Spylehåndtak Lanse Sugefilter, drivstoff ivåføler Drivstoffpumpe O Olje magnetventil P Brennersystem - dyse Q Flammeføler R o Scale pumpe *) S o Scale dunk T Manometer U Rengjøringsmiddelinjektor V Doseringssystem for rengjøringsmiddel W Vannmengderegulering X Automatisk utluftingsventil *) Y Reduksjonsventil Z Kontraventil*) Ø Påfylling *) Kun for modell VA Det er innebygget følgende sensorer i systemet: - Strømningskontroller (F1-F2) Sikrer at det er vanngjennomstrømming gjennom kjelen før denne kan startes. - Flammeføler (lysføler) (Q) Overvåker at kjelen brenner når drivstoff tilføres og at kjelen går ut når drivstofftilførselen opphører. - Temperaturføler (H) Måler temperaturen på høytrykksvannet fra kjelen. Avhengig av høyere eller lavere temperatur, tennes og slukkes brenneren. - ivåføler for tank (M) Slukker kjelen før tanken tømmes helt. Dette hindrer ødeleggende slitasje på oljepumpen. 33

17 6.0 Pleie og Vedlikehold 6.1 Generelt For å sikre at din ALTO høytrykksvasker alltid er i driftsklar stand, er det en god idé å la den gjennomgå regelmessige ettersyn, utført av en ALTO servicetekniker. Det gjelder spesielt for de mest utsatte komponenter, at et minimum av vedlikehold kan sikre en langvarig og problemfri drift. Det er derfor lurt å gjøre følgende til en vane: Før vanntilgangsslangen og høytrykksslangen monteres, skylles hurtigkoblingene rene for støv og sand. Før lansen eller annet tilbehør monteres på spylehåndtaket startes maskinen og hurtigkoblingen skylles ren for sand og støv. I perioder hvor rengjøringsmidler ikke benyttes, gjennomskylles injektorsystemet med rent vann for å unngå uttørking/tilstopping av såpe i systemet. Vanntilgangsfilteret renses en gang i måneden eller oftere etter behov. Det anbefales å oppbevare maskinen frostfritt. Hvis maskinen ved en feiltagelse er frosset, må den ikke startes. Tin maskinen, slanger og tilbehør før start. Hvis rommet maskinen oppbevares i ikke er frostfritt, skal maskinen frostsikres med frostvæske. Skift drivstoffilter (28) en gang pr. år eller oftere etter behov. 6.2 Olje Oljen skiftes etter 1000 timers drift. Lokket på oljeglasset (15) tas av. Oljetappeproppen (26) skrus ut. La oljen renne av. Rens tappeproppen for smuss. Skru proppen på og fyll på ny olje gjennom oljeglasset. Innhold: Ca. 1 liter. Pumpen er ved levering påfylt zinkfri hydraulikkolje - ALTO Pumpe olje 100. Ved etterfylling og oljeskift skal denne eller en olje med følgende spesifikasjoner brukes: ISO nr. 100 Viskositetsindex (VI) min. Flytepunkt mindre enn -30 o C. 6.3 Slamglass Den oljen som er brukt samles opp i et slamglass (27). Glasset skal tømmes før det er fylt opp; innholdet må ikke gjenbrukes i pumpen. VER ATURE Spillolje og oljeslam skal tas vekk på en forskriftsmessig måte. 6.4 Vannfilter I vanntilkoblingen (3) sitter det et filter som skal hindre at urenheter kommer inn i høytrykkspumpen. Dette vanntilgangsfilteret skal renses en gang pr. måned eller oftere avhengig av vannets renhet. Filteret kan tas ut når hurtigkoblingen (3) er skrudd av. 6.5 Drivstoffilter Mellom drivstofftanken og drivstoffpumpen er det et filter (28) som hindrer urenheter i å komme inn i drivstoffpumpen. Filterenheten skiftes, avhengig av drivstoffets renhet, minst en gang pr. år. 34

18 Bunnpropp for kjelespiral 26. Oljetappepropp 27. Slamglass 28. Drivstoffilter 29. Tappeskrue for drivstofftank 35

19 Pleie og Vedlikehold 6.6 Tømning av drivstofftanken Drivstofftanken tømmes en gang pr. måned eller etter behov, for å fjerne evt. urenheter og kondensvann. Tømningen er mest hensiktsmessig når drivstofftanken er tom. Dette indikeres ved at alle seks lamper i termometeret (13) lyser. Maskinen stoppes. Tappeskruen fra drivstofftanken (29) skrus ut. Etter at brennstofftanken er tømt, skrus tappeskruen på. Deretter skal det straks fylles minst 3 liter drivstoff i tanken. 6.7 Avkalking av kjelespiralen Er vannforsyningen din av bløt eller middels kvalitet, dvs. mindre enn 15 dh (Tyske hardhetsgrader) kan avkalking være unødvendig. Dette gjelder bare maskiner med automatisk bløtgjøringsutstyr og under forutsetning av at kjelstenhindrende middel o Scale alltid er påfylt. Se avsnitt Er vannets hardhet høyere enn 15dH, bør maskinen avkalkes minst en gang pr. år eller oftere etter behov. Tilkalking av lanser eller minsket dyseeffekt er tegn på behov for avkalking. Avkalking foretas på følgende måte: 1. Høytrykksslangen kobles fra. 2. Lukk opp for tilgangsvannet. 3. Sett rengjøringsmiddel-sugeslangen (8) i en beholder med avkalkingsmiddel, ALTO Stonex. 4. Innstill doseringsgrepet (9) på 8% (se avsnitt 3.1-6). 5. Start maskinen på kaldtvannsdrift. 6. Stopp maskinen når vannet fra avgangsstussen er farget av avkalkingsmiddel. ADVARSEL: Blandingen kan være etsende. Det må ikke komme luft inn i systemet, derfor må beholderen ikke tømmes helt. 7. La maskinen stå i 5-10 minutter. 8. Sett sugeslangen (8) i en beholder med rent vann. 9. Start maskinen og la den gå i 5-10 minutter for å få avkalkingsmidlet ut av systemet. 10. Hvis nødvendig gjentas prosedyren fra punkt Doseringsventilen lukkes og maskinen er klar til bruk. Merk! Avkalkingen skal alltid nøye følge de anvisninger som følger med avkalkingsmidlet. 6.8 Rensing av høytrykksdyse En tett dyse medfører for høyt pumpetrykk og rensing er da straks påkrevd. 1. Stopp vaskeren og avmonter lansen. 2. Rens dysen forsiktig. Bruk evt. ALTO-dyserensenål nr VIKTIG! Rensenål o.l. må KU brukes når lansen er avmontert. 3. Skylle lansen bakenifra med vann. 4. Hvis trykket fortsatt er for høyt, gjentas punkt

20 7.0 Feilsøking og feilretting Du har valgt et kvalitetsprodukt og fortjener derfor den beste service. For å unngå unødvendige ergelser bør du, før du kontakter en ALTO servicemann, forsøke følgende: Feil Årsak Utbedring Maskinen vil ikke starte Sikringen er gått Skift sikring. Strømmen er ikke påkoblet Koble på strømmen. Defekt skjøtekabel Prøv uten skjøtekabel. Defekt stikkontakt Prøv en annen stikkontakt. Termokontakter aktivert Avkjøl motoren. Start maskinen og kontroller at arbeidstrykket ikke er for høyt, samt at nettspenningen tilsvarer spesifikasjonene. Pumpen er frosset Tin opp pumpen. Maskinen stopper kort Sikringen er gått Skift sikring. etter start Termokontakt aktivert La motoren avkjøles. Kontroller deretter at trykk og nettspenning tilsvarer spesifikasjonene. Feil drivstoff Skift til riktig drivstoff (se avs ). (f. eks.petroleum) Feil nettspenning Kontroller at nettspenningen tilsvarer typeskiltets angivelser (se avs. 1.1). Skjøtekabler med uriktige Fjern skjøtekabel eller bruk riktig kabeldimensjoner dimensjon (se avsn. 2.1). Sikringer går Skift til sikringer som min. tilsvarer maskinens ampere forbruk. Arbeidstrykket for høyt Dysen er delvis tett Rens dysen (se avsnitt 6.8). Arbeidstrykket for lavt Vannmengderegulerings- Vannmengdereguleringsventilen lukkes ventilen er ikke innstilt på helt opp. Drei i pilens retning. maks. vannmengde. Arbeidstrykket er ujevnt Luft i pumpen Utlufting gjentas.kontroller at doseringsventilen (9) er helt lukket. Høytrykksslanger for lange Avmonter høytrykksskjøteslanger og prøv igjen. Skjøteslange maks. 50 m. B! Unngå lange skjøteledninger med mange sammenkoblinger. Vannforsyningen for liten Avmonter inngangsslange og sjekk vannmengden (se avsnitt 1.2). B! Unngå lange tynne slanger (min. 3/4"). Vanntilgangsfilter tett Rens filteret (se avsn. 6.4). Kjelespiral tilkalket Avkalk kjelspiral (se avsn. 6.7). Ikke arbeidstrykk Dyse tett Rens dysen (se avsn. 6.8). Ikke tilgangsvann Kontroller vanntilkoblingen. Slanger/lanse frosset Tin opp. Brenneren tenner ikke Drivstoff mangel Fyll på drivstoff. Drivstoffilter tett Drivstoffilter skiftes. Flammesvikt Skift drivstoffilter (se avsn. 6.5). (3-fasede maskiner) Feil omløpsretning Bytt to faseledninger i støpselet. (Tilkall fagmann) Dårlig oppvarming Kjelespiralen tilkalket Avkalk kjelspiralen (se avsnitt 6.7). Skulle andre enn de her nevnte driftsforstyrrelser forekomme, må du kontakte nærmeste ALTO serviceavdeling. Kundeservice: ALTO orge AS Tlf.: Bjørnerudveien 24 Fax.: Oslo 37

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... www.alto-online.com HIGH FLOW DK S FI Instruktionsbog... 3-14 Instruksjonsbok... 15-26 Instruktionsbok... 27-38 Käyttöohje... 39-50 14 10 1 2 1-2 3 1 2 5 8 12 7 4 9 15 6 HIGH FLOW 13 11 VIKTIG: Les nøye

Detaljer

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK S FI P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Detaljer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk. Denne maskin

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR http://no.yourpdfguides.com/dref/3470730

Din bruksanvisning NILFISK CONTRACTOR http://no.yourpdfguides.com/dref/3470730 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Detaljer

COMPACT BOOSTER. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

COMPACT BOOSTER. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... COMPACT BOOSTER 10-05-2005 DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 1 Viktig: Les denne instruksjonsbok før høytrykksvaskeren tas i bruk.

Detaljer

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER 11-08-2005 DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 VIKTIG: Les nøye igjennom instruksjonsboken før høytrykksvaskeren

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruksjonsbok Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynner å bruke høytrykksvaskeren...6 4 Slik

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung...

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... STC 2000 STC 3000 DK N S GB D Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... 37-47 6 4 3 1 2 14 5 7 15 9 8 10 16 12 11 17 19 18

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Nilfisk varmtvannsvaskere

Nilfisk varmtvannsvaskere MH serien Nilfisk varmtvannsvaskere - maksimal rengjøring med det mest effektive drivstoff-forbruket MH serien MH-serien har høy yteevne, lang levetid og god ergonomi Innovative varmtvannsvaskere i et

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker

Modelloversikt. Bruksområder. Innhold. Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Gratulerer med din nye ALTO Høytrykksvasker Vi er overbevist om at ALTO s nye høytrykksvasker lever opp til dine forventninger om rask og effektiv rengjøring. Du har nå en høytrykksvasker som vil lette

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HDS 13/20-4 S. Servicebryter. Doseringsenhet for rengjøringsmiddel. Oppbevaring av tilbehør. LED Display

HDS 13/20-4 S. Servicebryter. Doseringsenhet for rengjøringsmiddel. Oppbevaring av tilbehør. LED Display HDS 13/20-4 S En kraftig høytrykksvasker for rengjøringsoppgaver som krever optimal ytelse og kvalitet fra en mobil maskin. Velegnet for vask av større kjøretøyer, anleggsmaskiner etc. 1 Servicebryter

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Montasje- og driftsveiledning

Montasje- og driftsveiledning Montasje- og driftsveiledning For NØYTRALISERINGSFILTER DN 30 60 VIKTIGE DATA FOR DET LEVERTE FILTER 1.44 Hovedformål med filteret Nøytralisering Type filter DN 30 Normal kapasitet Maks driftstrykk / Min

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Techthor AS - PRIMUSKONGEN:

Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Tel: 90789207-55221422 E-post: techthor@online.no Nettbutikk: www.primuskongen.no eller www.techthor.com Besøksadresse / utsalg: Ulsmågveien 26 5224 Nesttun BRUKSANVISNING Sikkerhetsregler

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Stasjonære vaskeløsninger. -effektiv og tidsbesparende rengjøring tilpasset ditt behov

Stasjonære vaskeløsninger. -effektiv og tidsbesparende rengjøring tilpasset ditt behov Stasjonære vaskeløsninger -effektiv og tidsbesparende rengjøring tilpasset ditt behov Vaskehall med skinnegang I denne hallen henger slanger for både høytrykk og skum. Avfetting fra trommel plassert på

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11)

Pro. Og dette er inkludert med samtlige Pro modeller: (for flere muligheter, se side 10-11) Pro METAL PUMP BUILT TOUGH P 150.2-10 X-TRA Maks pumpetrykk 150 bar 10 m stålarmert høytrykkslange Trykkregulering Integrert tralle Integrert slangetrommel Teleskop håndtak Integrert rengjøringsmiddeltank

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer