Offentlig journal. Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode:15022013-21022013"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei

2 04/ Dok.dato: Jour.dato: I Fra: Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Sak: Gml sak /01204 a Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS ( SNSG ) - Kullundersøkelser Dok: Klage på tillatelse til leteaktivitet etter kull Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 04/ I Fra: Kystverket Beredskapssenter Sak: Gml sak /00119 a Oljevern og oljevernplan Dok: Innkalling til lederøvelse for Utvalg mot Akutt forurensning på Svalbard uke Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / SME 05/ I Fra: Kartverket Sak: Statens kartverk - søknad om helikopterflyging i forbindelse med GPS-målinger i bosettingene Ny-Ålesund, Longyearbyen og Svea Dok: Utfyllende opplysninger om tidspunkt for målinger i Ny-Ålesund Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 05/ I Fra: Kartverket Sak: Statens kartverk - søknad om helikopterflyging i forbindelse med GPS-målinger i bosettingene Ny-Ålesund, Longyearbyen og Svea Dok: Nye koordinater til fastpunkter Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side1

3 06/ I Fra: Avinor AS, Longyearbyen Sak: Gml sak /00105 a Miljøforhold relatert til bruk av avisingsmidler ved Svalbard lufthavn Dok: Varsel om at forbruket av de-icervæske har nådd 86 % av utslippstillatelsen Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TEH 07/ I Fra: Politidirektoratet Sak: Særavtale om arbeidstidsbestemmelser - ATB - avtale Dok: Invitasjon til samling for personalsjefer, LØP-, og TTA- medarbeidere på Gardemoen 18. og 19. april Foreløpig program Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 07/ U Til: Høgskolen Ålesund Sak: Spørsmål om Svalbard i forbindelse med skoleoppgaver / studier Dok: Svar på spørsmål i forbindelse med bacheloroppgave Saksansv: STAB / STAB-1 / LAØ Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 07/ I Fra: Politiets data- og materielltjeneste Sak: Politiets data- og materielltjeneste ( PDMT ) - Anskaffelser og avhending av utstyr i Politi- og lensmannsetaten Dok: Utskifting av medlemmer i brukergruppe for kriminalteknisk materiell Saksansv: PAVD / PAVD-1 / PAN Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / PAN Side2

4 07/ Dok.dato: U Til: Direktoratet for økonomistyring avd. konsernkontosystemer Sak: Svalbards miljøvernfond - Likviditetsrapport Dok: Likviditetsrapport for Svalbards miljøvernfond - januar 2013 Saksansv: ADM / ADM-1 / BAS Saksbeh: ADM / ADM-1 / JSA 08/ I Fra: Politiets data- og materielltjeneste Sak: Politiets data- og materielltjeneste ( PDMT ) - Sambandskonferanser Dok: Sambandskonferanse flyttet til Saksansv: PAVD / PAVD-1 / ENY Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TOL 09/ U Til: Direktoratet for økonomistyring, region Trondheim Sak: Svalbards miljøvernfond - S-prerapport, Bevilgningsregnskapet Dok: Signert s-prerapport Svalbards miljøvernfond (M4) pr Saksansv: ADM / ADM-1 / BAS Saksbeh: ADM / ADM-1 / JSA 09/ I Fra: Kystverket Sak: Grunnstøting sør for Bjørnøya mai Russisk fryseskip " Petrozavodsk " Dok: Bilder av skipsvraket Petrozavodsk på Bjørnøya Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TEH Side3

5 09/ Jour.dato: I Fra: Russian Academy of Sciences Sak: Polar-Alpine Botanical Garden-Institute, Kola Science Center, Russian Academy of Science ( PABGI ) - Prosjekt : Study of Flora, vegetation and productivity of Arctic plant communities in Svalbard - RIS-ID 3449 Dok: Søknad om feltarbeid - Grønfjorden, Colesbay, Agardhdalen, Trygghamna, Ymerbukta, Linnedalen, Bockfjorden, Murchisonfjorden, Barentsøya og Duvefjorden - RIS-ID 3449 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / GTV Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / ESS 09/ Jour.dato: I Fra: Riksantikvaren Sak: Faglig bistand til Svalbards miljøvernfond Dok: Vurdering av søknader - Faglig bistand Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 10/ Grad: UO 2 Par.: Offl. 15.3/15.2 U Til: Riksantikvaren Sak: Longyearbyen planområde - Vinkelstasjonen i Endalen - Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Dok: Drøfting av lyssettingen på vinkelstasjonen i Endalen Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HTO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HSO Side4

6 10/ U Til: Kings Bay AS Sak: Gml. sak a Kings Bay AS - dispensasjon fra førerkortkravet for motorvogn i klasse D1E Dok: Svar på søknad om dispensasjon til å føre lastebil med personløfter i Ny-Ålesund Saksansv: PAVD / PAVD-1 / PAN Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / IME 10/ I Fra: Politiets data- og materielltjeneste Sak: Innkjøpsstrategi i Politi- og lensmannsetaten Dok: Informasjon om bestilling av kjøretøy Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / PAN 10/ U Til: Kartverket Sak: Statens Kartverk - Nytt geodesi observatorium i Ny-Ålesund, Ny-Ålesund arealplanområde Dok: Tilbakemelding på spørsmål om avrenning ved Knutsenvannene Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 10/ I Fra: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 10/86 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS Dok: Prosjektnummer 10/86 - Status pr. februar Vedlikehold av rørkasser i Ny-Ålesund Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR Side5

7 10/ Dok.dato: Jour.dato: U Til: Trust Arktikugol Sak: Avfallsplan for Barentsburg Dok: Avfallsplan Barentsburg - ferdigstillelse Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TEH 10/ U Til: UNINETT AS Irene Skauen Sandodden Sak: Fiberkabel mellom Ny-Ålesund og Longyearbyen Dok: Avklaringer i etterkant av møte med Uninett om kabeltrasee Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 11/ Jour.dato: I Fra: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 11/01 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS Dok: Prosjektnummer 11/01 - Tilstandsrapport damplokomotiv i Ny-Ålesund og status for prosjektet Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 11/ I Fra: Bakken, Linda Sak: Lån av Sysselmannens fangststasjoner Dok: Fangst på Svalbard Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: STAB / STAB-1 / OOI Side6

8 11/ I Fra: Aasen, Norvald Sak: Lån av Sysselmannens fangststasjoner Dok: Søknad om lån av fangsthytte - Austfjordneset og Polheim Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 11/ I Fra: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 11/38 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS Dok: Prosjektnummer 11/38 - Status prosjekt pr. februar Vedlikeholdsplan for bygningene i Ny-Ålesund Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 11/ I Fra: Justis- og beredskapsdepartementet Sak: Invitasjon til Sjefskurs ved Forsvarets høgskole Dok: Forsvarets høyskole - Invitasjon til Sjefskurs nr. 11 Saksansv: STAB / STAB-1 / OOI Saksbeh: STAB / STAB-1 / OOI 11/ I Fra: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 11/70 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS Dok: Prosjektnummer 11/70 - Status prosjekt pr. februar Tålegrenseprosjekt - forprosjekt Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR Side7

9 11/ I Fra: Norsk Polarinstitutt, Tromsø Sak: Prosjektnummer 11/75 - Svalbards miljøvernfond - Norsk Polarinstitutt, Tromsø Dok: Prosjektnummer 11/75 - Sluttrapporteringsskjema og sluttrapport Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 11/ I Fra: Norsk Polarinstitutt, Tromsø Sak: Prosjektnummer 11/75 - Svalbards miljøvernfond - Norsk Polarinstitutt, Tromsø Dok: Prosjektnummer 11/75 - Regnskap Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 11/ Dok.dato: I Fra: Multiconsult Sak: Longyearbyen planområde - Planarbeid og høring av planprogram for ny kullkai på Hotellneset i Longyearbyen Dok: Tiltaksplan Hotellneset, mindre justering av deponiareal Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TEH 11/ Dok.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Sak: Brannøvingsfelt Longyearbyen Dok: Rapportering av øvelser og forbruk av brennstoff og slokkemiddel på brannøvingsfeltet 2012 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TEH Side8

10 11/ I Fra: Kunnskapsdepartementet Sak: Høring - Utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dok: Rundskriv - Prøveordning for fagskoler Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 12/ U Til: Justis- og beredskapsdepartementet v/polaravdelingen Sak: Hovedtariffavtalen i staten Dok: Hovedtariffavtalen annet avtaleår - anmodning om innspill Saksansv: ADM / ADM-1 / BBR Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 12/ I Fra: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 12/04 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS Dok: Prosjektnummer 12/04 - Status prosjekt pr. februar Merking av gruveområdet i Ny-Ålesund Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 12/ I Fra: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 12/05 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS Dok: Prosjektnummer 12/05 - Status prosjekt pr. februar Tiltak på freda bygninger i Ny-Ålesund Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR Side9

11 12/ I Fra: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 12/19 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS Dok: Prosjektnummer 12/19 - Status prosjekt pr. februar ENØK-tiltak på servicebygg Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 12/ Jour.dato: U Til: Coop Svalbard Sak: Prosjektnummer 12/96 - Svalbards miljøvernfond - Coop Svalbard SA Dok: Prosjektnummer 12/96 - Forprosjekt til ny miljøstasjon i Svalbardbutikken - Godkjenning av endring i prosjekt og utvidelse av prosjektperiode Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 12/ Dok.dato: I Fra: Huskyfarm Sak: Huskyfarm (Björn Klauer) - Turoperatør 2013 Dok: Oppdatert informasjon, hundesledetur til Nordaustlandet 12/ I Fra: Huskyfarm Sak: Huskyfarm (Björn Klauer) - Turoperatør 2013 Dok: Oppdatert melding om turoppleggg - Björn Klauer Side10

12 12/ Dok.dato: I Fra: Wegge, Markus Sak: Markus Wegge - Svalbardsurf ( " Nordfor sola 2 " ) Dok: Kommunikasjon om turen 12/ U Til: Wegge, Markus Sak: Markus Wegge - Svalbardsurf ( " Nordfor sola 2 " ) Dok: Begrunnelse for avventing av ferdigbehandling 12/ Dok.dato: I Fra: Longyearbyen lokalstyre Sak: Stortings- og sametingsvalget 2013 Dok: Stortings- og sametingsvalget Oppnevning av forhåndsstemmemottakere i Longyearbyen lokalstyre Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 12/ U Til: Ollivier, Yann Sak: Pol Decelle / Yann Ollivier - Tur til Svalbard sommer 2013 Dok: SAR-beløp Side11

13 12/ Dok.dato: U Til: Trust Arktikugol Sak: Radioaktive kilder - tilsyn og oppfølging Dok: Radioaktive kilder - regelverk og forespørsel om bruk Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TEH Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TEH 12/ Dok.dato: I Fra: Den Norske Ambassade i Portugal Sak: Besøk Diverse mindre besøk til Svalbard Dok: Forespørsel om orientering - Rektorer fra Portugal - Tema: Hav, miljø og klimaendring Saksansv: ADM / ADM-1 / TBI Saksbeh: ADM / ADM-1 / TBI 12/ U Til: Den Norske Ambassade i Portugal Sak: Besøk Diverse mindre besøk til Svalbard Dok: Svar på forespørsel om orientering - Rektorer fra Portugal - Tema: Hav, miljø og klimaendring Saksansv: ADM / ADM-1 / TBI Saksbeh: ADM / ADM-1 / TBI 12/ I Fra: Trygderetten Sak: Besøk Diverse mindre besøk til Svalbard Dok: Besøk på Svalbard - forespørsel om foredrag Saksansv: ADM / ADM-1 / TBI Saksbeh: ADM / ADM-1 / TBI Side12

14 12/ U Til: Trygderetten Sak: Besøk Diverse mindre besøk til Svalbard Dok: Tilbud om orientering Saksansv: ADM / ADM-1 / TBI Saksbeh: ADM / ADM-1 / TBI 12/ Dok.dato: U Til: Rogaland politidistrikt v/kjetil Føyen Sak: Besøk Diverse mindre besøk til Svalbard Dok: Svar på forespørsel om besøk i mars Saksansv: ADM / ADM-1 / TBI Saksbeh: ADM / ADM-1 / TBI 12/ I Fra: Aarhus Universitet, Institutt for Bioscience Sak: Prosjektnummer 12/118 - Svalbards miljøvernfond - Aarhus Universitet, Danmark, RIS-ID 5147 Dok: Prosjektnummer 12/118 - Avklaring av forskningsområder - Den sårbare Svalbardtundra - effekter av gåsegressing Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 12/ Dok.dato: I Fra: KV Svalbard Sak: Søknad om landingstillatelse på Karl XII-øya Dok: Søknad om landingstillatelse Karl XII-øy Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side13

15 12/ Jour.dato: U Til: KV SVALBARD Sak: Søknad om landingstillatelse på Karl XII-øya Dok: Landingstillatelse Karl XII-øy Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ U Til: Master Mariner AB Sak: Alkohol Import-, kjøpe- og skjenkebevillinger / tillatelser - Søknader fra offentlige og private virksomheter Dok: Skjenkebevilling M/S Origo / SMYR Saksansv: ADM / ADM-1 / TBI Saksbeh: ADM / ADM-1 / TBI 12/ U Til: Master Mariner AB Sak: Alkohol Import-, kjøpe- og skjenkebevillinger / tillatelser - Søknader fra offentlige og private virksomheter Dok: Importtilllatelse M/S Origo / SMYR Saksansv: ADM / ADM-1 / TBI Saksbeh: ADM / ADM-1 / TBI 12/ I Fra: Feneon, Damien Sak: Damien Feneon - Seiltur til Svalbard sommeren 2013 Dok: Meldeskjema, Damien Feneon Side14

16 12/ U Til: Feneon, Damien Sak: Damien Feneon - Seiltur til Svalbard sommeren 2013 Dok: SAR-beløp 12/ Dok.dato: U Til: Directflight Ltd. V/David Simpson Sak: Søknad om flytillatelser til bruk i forskning på Svalbard Dok: UK Atmospheric Research Aircraft - ACCACIA Campaign mars 2013 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 12/ I Fra: Oceanwide Expeditions Sak: Oceanwide Expeditions - Plancius, Ortelius, Sea Spirit, Noorderlicht - Turoperatør 2013 Dok: Søknad om ilandstiging i Virgohamna - Noorderlicht 12/ U Til: Oceanwide Expeditions Sak: Oceanwide Expeditions - Plancius, Ortelius, Sea Spirit, Noorderlicht - Turoperatør 2013 Dok: Informasjon om tillatelse/ søknad for ilandstigning i Virgohamna Side15

17 12/ I Fra: Oceanwide Expeditions Sak: Oceanwide Expeditions - Plancius, Ortelius, Sea Spirit, Noorderlicht - Turoperatør 2013 Dok: Søknad om tillatelse til ilandstigning i Virgohamna 12/ U Til: Oceanwide Expeditions Sak: Oceanwide Expeditions - Plancius, Ortelius, Sea Spirit, Noorderlicht - Turoperatør 2013 Dok: Tillatelse til ilandstigning i Virgohamna - Informasjon om Clean Up Svalbard / Jour.dato: I Fra: Luftfartstilsynet Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Dok: Netjets - Flytillatelse til / fra Svalbard Kopi av brev til Netjets Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ U Til: Netjets Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Dok: Informasjon om miljøregelverk - Netjets - Mr Pereira / Mr Gezinus Schuring Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side16

18 12/ I Fra: Netjet Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Dok: Netjet - Flytillatelse til / fra Svalbard - Kopi av brev til Luftfartstilsynet Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Netjet Transportes Aereos SA Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Dok: Netjets - Søknad om flytillatelse til / fra Svalbard Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: FinkCAS Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Dok: FinkCAS - Flytillatelse til / fra Svalbard Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Luftfartstilsynet Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Dok: Aerotrans - Flytillatelse til / fra Svalbard Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side17

19 12/ I Fra: Luftfartstilsynet Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Dok: Europe Airpost - Flytillatelse til / fra Svalbard Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Netjets Sak: Flytillatelser til / fra Svalbard Dok: Informasjon om formål med flygingen - Netjets og 22. mars 2013 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Seljeset, Egil Sak: Egil Seljeset - Skitur på Svalbard 2013 Dok: Meldeskjema - Egil Seljeset 12/ I Fra: Spitsbergen Experience AS Sak: Næringshytter i reiselivet - rapportering 2012 Dok: Næringshytte i reiselivet - Rapport for Adolfbukta Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO Side18

20 12/ Dok.dato: I Fra: Politihøgskolen i Oslo Sak: Politihøgskolen - Kurs og utdanning 2013 Dok: Utlysning av Videreutdanning i beredskapsplanlegging Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 12/ Dok.dato: I Fra: Politihøgskolen i Oslo Sak: Politihøgskolen - Kurs og utdanning 2013 Dok: Utlysning av Ledelse og organisasjonsutvikling 2 Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 12/ Jour.dato: I Fra: Politihøgskolen i Oslo Sak: Politihøgskolen - Kurs og utdanning 2013 Dok: Utlysning av studiet kulturforståelse og mangfold Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 12/ Jour.dato: I Fra: Politihøgskolen i Oslo Sak: Politihøgskolen - Kurs og utdanning 2013 Dok: Utlysning av sekretariatsarbeid for forliksrådet modul 2 C Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST Side19

21 12/ I Fra: Politihøgskolen i Oslo Sak: Politihøgskolen - Kurs og utdanning 2013 Dok: Utlysnings av videreutdanning i avhør av barn og ungdom Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 12/ I Fra: Hernes, Marit T Sak: Søknader om dispensasjon for ferdsel med snøscooter utenfor område 10 og i scooterfrie områder Dok: Klage på avgjørelse om ferdsel utenfor Forvaltnings område 10 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ I Fra: Hernes, Marit T Sak: Søknader om dispensasjon for ferdsel med snøscooter utenfor område 10 og i scooterfrie områder Dok: Trekking av klage - Marit T Hernes Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ U Til: Hernes, Marit T Sak: Søknader om dispensasjon for ferdsel med snøscooter utenfor område 10 og i scooterfrie områder Dok: Tilbakemelding på trekking av klage, informasjon om regelverk - Marit T Hernes Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side20

22 12/ I Fra: Velve, Per Ivar Sak: Søknader om dispensasjon for ferdsel med snøscooter utenfor område 10 og i scooterfrie områder Dok: Motorferdsel for tidligere fastboende Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 12/ Jour.dato: U Til: Svalbard Reiselivsråd Sak: Tiltak for tilrettelegging av ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard Dok: Svar på brev fra Svalbard Reiseliv Saksbeh: STAB / STAB-1 / LEA 12/ Jour.dato: U Til: Miljøverndepartementet Sak: Tiltak for tilrettelegging av ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard Dok: Vedrørende notat fra Sysselmannen på Svalbard om mulig tiltak til ikke-motorisert ferdsel og turisme Saksbeh: STAB / STAB-1 / LEA 12/ Jour.dato: U Til: Miljøverndepartementet Sak: Tiltak for tilrettelegging av ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard Dok: Oversendelse av svar på brev fra Svalbard Reiselivsråd Saksbeh: STAB / STAB-1 / LEA Side21

23 12/ U Til: Direktoratet for naturforvaltning Sak: Tiltak for tilrettelegging av ikke-motorisert friluftsliv og turisme på Svalbard Dok: Svar på brev fra Miljøverndepartementet - nasjonal strategi for aktivt friluftsliv Saksbeh: STAB / STAB-1 / LEA 13/ I Fra: LNS Spitsbergen AS Sak: Grave / boremeldinger 2013 Dok: Grave / boremeldinger - gnr. 22 bnr. 437 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ISS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / ISS 13/ Grad: UO 2 Par.: Offl. 14 I Fra: Justis- og beredskapsdepartementet v/polaravdelingen Sak: Det interdepartementale polarutvalg Dok: Polarutvalget ettersending av protokoll på nytt Saksansv: STAB / STAB-1 / OOI Saksbeh: STAB / STAB-1 / OOI 13/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Skatt Nord Sak: Vielser hos Sysselmannen på Svalbard 2013 Dok: Prøvingsattest Saksansv: ADM / ADM-1 / JSA Saksbeh: ADM / ADM-1 / JSA Side22

24 13/ Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Skatt Nord Sak: Vielser hos Sysselmannen på Svalbard 2013 Dok: Prøvingsattest Saksansv: ADM / ADM-1 / JSA Saksbeh: ADM / ADM-1 / JSA 13/ I Fra: Svalbardposten Sak: Innsynsforespørsler fra pressen, konsulatet i Barentsburg m.fl Dok: Innsyn uke 8 Saksansv: ADM / ADM-1 / MKV Saksbeh: ADM / ADM-1 / MKV 13/ U Til: Kings Bay AS Sak: Brannsyn 2013 Dok: Underretning om brannsyn hos Kings Bay AS, Saksansv: PAVD / PAVD-1 / TAU Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TAU 13/ U Til: Statsbygg Nord Sak: Brannsyn 2013 Dok: Underretning om brannsyn på Sverdrupstasjonen i Ny Ålesund Saksansv: PAVD / PAVD-1 / TAU Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TAU Side23

25 13/ U Til: Statsbygg Nord Sak: Brannsyn 2013 Dok: Underretning om brannsyn på Hopen og Bjørnøya, Saksansv: PAVD / PAVD-1 / TAU Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TAU 13/ U Til: Poli Arctici AS Sak: Brannsyn 2013 Dok: Underretning om brannsyn i næringshytte tilhørende Poli, Poli Arctici, Saksansv: PAVD / PAVD-1 / TAU Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TAU 13/ U Til: Svalbard Experience AS Sak: Brannsyn 2013 Dok: Underretning om brannsyn i næringshytte tilhørende Svalbard Experience AS, Saksansv: PAVD / PAVD-1 / TAU Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TAU 13/ U Til: Spitsbergen Travel AS Sak: Brannsyn 2013 Dok: Underretning om brannsyn i næringshytte tilhørende Spitsbergen Travel AS, Saksansv: PAVD / PAVD-1 / TAU Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TAU Side24

26 13/ I Fra: Longyearbyen lokalstyre Sak: Uttalelser - Skjenkebevillinger Dok: Anmodning om uttalelse ad søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Forfatterkveld med Stein P. Aasheim, Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 13/ I Fra: Longyearbyen lokalstyre Sak: Uttalelser - Skjenkebevillinger Dok: Anmodning om uttalelse ad søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Konsert med Åge Aleksandersen og Sambandet, Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 13/ I Fra: Longyearbyen lokalstyre Sak: Uttalelser - Skjenkebevillinger Dok: Anmodning om uttalelse ad søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Spansk aften med tapas og musikk, Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 U Til: Avskjermet Sak: Engasjement som feltinspektører - politi 2013 Dok: Tilsetting i engasjement som feltinspektør Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR Side25

27 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 U Til: Avskjermet Sak: Engasjement som feltinspektører - politi 2013 Dok: Tilsetting i engasjement som feltinspektør Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 U Til: Avskjermet Sak: Engasjement som feltinspektører - politi 2013 Dok: Tilsetting i engasjement som feltinspektør Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 U Til: Avskjermet Sak: Engasjement som sysselmannsbetjenter - Sommerbetjenter 2013 Dok: Tilsetting i engasjement som sysselmannsbetjent Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 U Til: Avskjermet Sak: Engasjement som sysselmannsbetjenter - Sommerbetjenter 2013 Dok: Tilsetting i engasjement som sysselmannsbetjent Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR Side26

28 13/ Dok.dato: Jour.dato: U Til: Norsk Polarinstitutt, Tromsø Sak: Norsk Polarinstitutt - Søknad om dispensasjoner i forbindelse med feltarbeid på Svalbard RIS ID 361, 2318, 3399, 5623, 5812, 5356, 4706, 5090, 3231, 2203, 2949, 6274, 3467, 6249, 6270 Dok: Svar på søknad for gjennomføring av målinger på breer i Ny-Ålesund området - RIS ID 3231 og 2203 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 13/ Grad: UO 2 Par.: Offl U Til: Justis- og beredskapsdepartementet Sak: Tilgang til satellittbasert kommunikasjonskapasitet Dok: Satellittbasert kommunikasjon Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 13/ I Fra: Holte, Rune Sak: Rune Holte - Seiltur til Svalbard juli 2013 Dok: Meldeskjema, Rune Holte 13/ U Til: Holte, Rune Sak: Rune Holte - Seiltur til Svalbard juli 2013 Dok: SAR-beløp Side27

29 13/ Dok.dato: U Til: Poli Arctici AS Spitsbergen Travel AS Basecamp Spitsbergen AS Sak: Næringshytter i reiselivet - møte vedrørende vilkår for rapportering med mer Dok: Næringshytter i reiselivet - Nytt skjema for rapportering Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 13/ Dok.dato: I Fra: Basecamp Spitsbergen AS Sak: Næringshytter i reiselivet - møte vedrørende vilkår for rapportering med mer Dok: Næingshytter i reiselivet - rapportering - Tilbakemelding Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 13/ Dok.dato: I Fra: Spitsbergen Travel AS Sak: Næringshytter i reiselivet - møte vedrørende vilkår for rapportering med mer Dok: Næingshytter i reiselivet - rapportering - Tilbakemelding Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 13/ Dok.dato: I Fra: Poli Arctici AS Sak: Næringshytter i reiselivet - møte vedrørende vilkår for rapportering med mer Dok: Næingshytter i reiselivet - rapportering - Tilbakemelding Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO Side28

30 13/ U Til: Limmen, Bert Sak: Bert Limmen - Seiltur til Svalbard sommer 2013 Dok: SAR-beløp og ber om mer presis rute 13/ I Fra: Limmen, Bert Sak: Bert Limmen - Seiltur til Svalbard sommer 2013 Dok: Seilingsrute 13/ I Fra: Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening Sak: Strategi for forvaltning av Svalbardrøye Dok: Forvaltning av svalbardrøye Saksansv: MAVD / MAVD-1 / GTV 13/ I Fra: Fuchs, Meik Sak: Mike Fuchs - Skitur på Svalbard april 2013 Dok: Skitur på Svalbard april Rute Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / GTV Side29

31 13/ U Til: Fuchs, Meik Sak: Mike Fuchs - Skitur på Svalbard april 2013 Dok: Kommentarer til rute 13/ I Fra: Fuchs, Meik Sak: Mike Fuchs - Skitur på Svalbard april 2013 Dok: Alternativ rute 13/ U Til: Fuchs, Meik Sak: Mike Fuchs - Skitur på Svalbard april 2013 Dok: SAR-beløp 13/ I Fra: Fuchs, Meik Sak: Mike Fuchs - Skitur på Svalbard april 2013 Dok: Rute mellom Sassendalen og Lomonosovfonna Side30

32 13/ Jour.dato: I Fra: Kings Bay AS Sak: Prosjektnummer 13/10 - Svalbards miljøvernfond - Kings Bay AS - Restaurering av Telegrafen i Ny-Ålesund Dok: Prosjektnummer 13/10 - Restaurering av Telegrafen i Ny-Ålesund - Avtale med Telenor ASA Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 13/ Dok.dato: I Fra: Zondag, Marie-Jose Sak: Marie-Jose Zondag - Skitur på Svalbard april 2013 Dok: Meldeskjema - Marie-Jose Zondag 13/ Dok.dato: I Fra: Zondag, Marie-Jose Sak: Marie-Jose Zondag - Skitur på Svalbard april 2013 Dok: Skitur på Svalbard - Kart 13/ Dok.dato: Jour.dato: U Til: Longyearbyen lokalstyre Sak: Bjørndalen - gbnr 22/527/7 - Flytting av festepunkt Dok: Svar på søknad om flytting av festepunkt - dispensasjon frå delplan for Bjørndalen Saksansv: MAVD / MAVD-1 / SBR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / SBR Side31

33 13/ U Til: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: UNIS - Landingstillatelser 2013 Dok: Svar på søknad om landingstillatelse i Rijpfjorden - UNIS - RIS ID 6025 CLEOPATRA II Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 13/ U Til: Universitetssenteret på Svalbard AS Sak: UNIS - Søknad om feltarbeid på Rieperbreen - RiS ID Glacier mice life support systems for terrestrial invertebrates Dok: Svar på søknad om feltarbeid på Rieperbreen - RiS ID Glacier mice life support systems for terrestrial invertebrates Saksansv: MAVD / MAVD-1 / ESS Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE 13/ Jour.dato: U Til: Terres Oubliées Sak: Terres Oubliées - Turoperatør 2013 Dok: Melding om turopplegg Terres Oubliées 13/ I Fra: Politidirektoratet Sak: Tildelingsbrev Politidirektoratet 2013 Dok: Disponeringsskriv til politi- og lensmannsetaten 2013 Saksansv: STAB / STAB-1 / OOI Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST Side32

34 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Forlenget åremålstilsetting Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 13/ U Til: Storm, Johan Herman Sak: Johan Herman Storm - Seiltur rundt Svalbard 2014 Dok: Kommunikasjon rundt tidspunkt for innmelding av turen 13/ U Til: Stenberg, Nils Sak: Spørsmål om isbjørn på Svalbard Dok: Svar på spørsmål om isbjørn Saksansv: MAVD / MAVD-1 / BBE 13/ U Til: Schett, Albert Sak: Albert Schett - Seiltur til Svalbard 2013 Dok: Informasjon om SAR og seiltur på Svalbard Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / BBE Side33

35 13/ U Til: Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Sak: Redningsfartøy ved Svea flyplass Dok: Ønske om utfyllende opplysninger - luftputebåt til redningstjenesten ved flyplassen Saksansv: MAVD / MAVD-1 / GTV Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 13/ I Fra: Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Sak: Redningsfartøy ved Svea flyplass Dok: Utfyllende opplysninger - luftputebåt til redningstjeneste Saksansv: MAVD / MAVD-1 / GTV Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML 13/ Grad: UO 2 Par.: 13.1 jf fvl U Til: Longyearbyen lokalstyre Sak: Bekymringsmelding til barnevernet Dok: Bekymringsmelding til barnevernet Saksansv: PAVD / PAVD-1 / TOL 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Tilsetting i engasjement - Avskjermet Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TOL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR Side34

36 13/ U Til: Saville, Samantha Sak: Samantha Saville - PhD studie - Forholdet mellom natur og kultur på Svalbard Dok: Svar på spørsmål, PhD studie - Forholdet mellom natur og kultur på Svalbard 13/ U Til: Lund, John Amund Sak: John Amund Lund - Tur til Svalbard - Hornsund april/mai 2013 Dok: Ber om mer informasjon 13/ I Fra: Lund, John Amund Sak: John Amund Lund - Tur til Svalbard - Hornsund april/mai 2013 Dok: Ytterligere informasjon om turen 13/ U Til: Lund, John Amund Sak: John Amund Lund - Tur til Svalbard - Hornsund april/mai 2013 Dok: Informasjon om SAR og skitur/ fottur på Svalbard Side35

37 13/ I Fra: Tall Ship Company Sak: Tall Ship Company - Seilbåten " Antigua " - Turoperatør 2013 Dok: Melding om turopplegg Vessel questionnaire 13/ U Til: Tall Ship Company Sak: Tall Ship Company - Seilbåten " Antigua " - Turoperatør 2013 Dok: Ber om mer informasjon 13/ I Fra: Huber, Wolfgang Sak: Wolfgang Huber - Skitur på Svalbard 2013 Dok: Skitur på Svalbard / U Til: Mountain Spirit Sak: Wolfgang Huber - Skitur på Svalbard 2013 Dok: Informasjon om SAR og turoperatørvirksomhet på Svalbard Side36

38 13/ Dok.dato: I Fra: Statsbygg Sak: Strålevernforskriften - radonmålinger i utleieboliger Dok: Strålevernforskriften - Spørsmål om radonmålinger i utleieboliger på Svalbard Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 13/ Dok.dato: I Fra: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH Sak: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH - MV Hanseatic - Turoperatør 2013 Dok: MV Hanseatic - Seilingsplan / Dok.dato: I Fra: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH Sak: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH - MV Hanseatic - Turoperatør 2013 Dok: MV Hanseatic - Svalbard Vessel questionnaire 13/ U Til: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH Sak: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH - MV Hanseatic - Turoperatør 2013 Dok: Ber om mer informasjon Side37

39 13/ I Fra: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH Sak: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH - MV Hanseatic - Turoperatør 2013 Dok: Kommunikasjon om turopplegget 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Signert arbeidsavtale Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 13/ Jour.dato: U Til: Svalbard Villmarkssenter Sak: Svalbard Villmarkssenter AS- Næringshytte / camp i scooterfritt område Dok: Næringshytte/camp i skuterfritt område - foreløpig svar Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 13/ Dok.dato: I Fra: Utdanningsdirektoratet Sak: Høring - Justering av læreplanene for norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte Dok: Høring - justering av læreplanene for norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side38

40 13/ I Fra: Haugen El-installasjon Sak: Haugen El-installasjon ( Tom Haugen ) - Turoperatør 2013 Dok: Melding om turprogram / U Til: Haugen El-installasjon Sak: Haugen El-installasjon ( Tom Haugen ) - Turoperatør 2013 Dok: Ber om mer informasjon 13/ I Fra: Haugen El-installasjon Sak: Haugen El-installasjon ( Tom Haugen ) - Turoperatør 2013 Dok: Ytterligere informasjon til melding om turopplegg 13/ U Til: Haugen El-installasjon Sak: Haugen El-installasjon ( Tom Haugen ) - Turoperatør 2013 Dok: Kommunikasjon om turopplegget og krav til guider Side39

41 13/ I Fra: Haugen El-installasjon Sak: Haugen El-installasjon ( Tom Haugen ) - Turoperatør 2013 Dok: Informasjon om turkonsept og hjelpeguider 13/ U Til: Haugen El-installasjon Sak: Haugen El-installasjon ( Tom Haugen ) - Turoperatør 2013 Dok: Informasjon om regelverk og ber om tur-/ rutebeskrivelser 13/ Dok.dato: I Fra: Haugen El-installasjon Sak: Haugen El-installasjon ( Tom Haugen ) - Turoperatør 2013 Dok: Utfyllende informasjon til melding om turopplegg 13/ I Fra: Terra Nova Natur Sak: Terra Nova Natur - Turoperatør 201 (Tidl. Terra Nova Safaris) Dok: Melding om turopplegg 2013 Side40

42 13/ I Fra: Lian, Sissel Sak: Lån av statens hytter påsken 2013 Dok: Søknad om lån av statens hytter påsken 2013 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HSO 13/ I Fra: Persson, Malin Sak: Lån av statens hytter påsken 2013 Dok: Søknad om lån av statens hytter påsken 2013 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HSO 13/ I Fra: Lampe, Doreen Sak: Lån av statens hytter påsken 2013 Dok: Søknad om lån av statens hytter påsken 2013 Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HSO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HSO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HSO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HSO 13/ I Fra: Universitetet i Bergen Sak: Universitetet i Bergen - SVALEX - seismisk studenttokt med F/F " Håkon Mosby " RIS-ID 3004 Dok: Søknad om tillatelse til seismisk datainnsamling i området Isfjorden, Van Mijenfjorden og sokkelområdet mellom - perioden feltkurset Saksansv: MAVD / MAVD-1 / EML Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / EML Side41

43 13/ Dok.dato: I Fra: Politiets sikkerhetstjeneste Sak: Politiets sikkerhetstjeneste PST - Landskonferanse 2013 Dok: Landskonferanse Saksansv: PAVD / PAVD-1 / TAU Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / TAU 13/ Jour.dato: U Til: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sak: Utgifter til redningsaksjoner 2013 Dok: Refusjon av utgifter etter redningsaksjon Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 13/ U Til: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sak: Utgifter til redningsaksjoner 2013 Dok: Refusjon av utgifter etter redningsaksjon Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 13/ I Fra: Statens Barnehus Tromsø Sak: Statens Barnehus Tromsø - Årsmelding 2012 Dok: Årsmelding for Statens Barnehus Tromsø 2012 Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / SME Side42

44 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl , 0 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Takker ja til stillingen Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL 13/ Jour.dato: I Fra: Trå, Jarle Sak: Jarle Trå - Turoperatør 2013 Dok: Melding om planlagt turopplegg - Jarle Trå Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 13/ Jour.dato: I Fra: Svea Fritidsklubb Sak: SNSK - Gruveløpet 2013 Dok: Søknad om tillatesle til oppkjøring av løype og scooterkjøring i forbindelse med gruveløpet Saksansv: MAVD / MAVD-1 / HRO Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / HRO 13/ Jour.dato: I Fra: Camp Svalbard Sak: Camp Svalbard 2013 Dok: Henvendelse angående Camp Svalbard 2013 Saksansv: STAB / STAB-1 / LEA Saksbeh: STAB / STAB-1 / LEA Side43

45 13/ Jour.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl , 0 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Takker ja til stilling - Avskjermet Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 13/ Jour.dato: I Fra: Polar Geophysical Institute Sak: Kola science center - Tillatelse til bruk av frekvens for tomografisk instrument Dok: Søknad om tillatelse til bruk av frekvens for tomografisk instrument Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 13/ Dok.dato: U Til: Polar Geophysical Institute Sak: Kola science center - Tillatelse til bruk av frekvens for tomografisk instrument Dok: Videresending av forespørsel til Post- og teletilsynet Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 13/ Dok.dato: I Fra: Politidirektoratet Sak: Åremål - konstitusjon av politimestere Dok: Åremål - konstitusjon av politimestere Saksansv: STAB / STAB-1 / LEA Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL Side44

46 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 U Til: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Vurdering av lønnsplassering etter Hovedtariffavtalen punkt Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / BBR 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Signert arbeidsavtale Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL 13/ Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Takker ja til stillingen - Avskjermet Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL 13/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Kongsberg Satellitt Service AS - Søknad om kommunikasjon med satellitt ALOS-2 Dok: Førespurnad om kommentarar - ALOS-2 Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS Side45

47 13/ Dok.dato: I Fra: Post- og teletilsynet Sak: Kongsberg Satellitt Service AS - Søknad om kommunikasjon med satellitt AISSAT-2 Dok: Førespurnad om kommentarar - AISSAT-2 Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 13/ Dok.dato: I Fra: Justis- og beredskapsdepartementet Sak: Høring - Forslag til endring i politiloven Dok: Høring - Forslag til endring i politiloven - adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til å regulere pengeinnsamling på offentlig sted Saksansv: STAB / STAB-1 / IAS Saksbeh: STAB / STAB-1 / IAS 13/ Dok.dato: I Fra: Universitetet i Tromsø Sak: Universitetet i Tromsø - Outreachtokt 2013 Dok: Søknad om ilandstigningstillatelse i Virgohamna og Mushamna - Outreachtokt / Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl , 0 I Fra: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Søknad om forlengelse av åremålet Saksansv: ADM / ADM-1 / ØAL Saksbeh: ADM / ADM-1 / ØAL Side46

48 13/ Dok.dato: I Fra: Pole Position Spitsbergen AS Sak: Losplikt på Svalbard Dok: Spørsmål om losplikten på Svalbard 13/ Dok.dato: U Til: Pole Position Spitsbergen AS Sak: Losplikt på Svalbard Dok: Svar på spørsmål om los på Svalbard 13/ Dok.dato: I Fra: Statens strålevern Sak: Atomberedskapsøvelse 2013 Dok: Forespørsel om bistand under atomberedskapsøvelse Saksansv: PAVD / PAVD-1 / JST Saksbeh: PAVD / PAVD-1 / JST 13/ I Fra: Miljøverndepartementet Sak: Svalbard miljøvernfond - medlemmer i styret Dok: Svalbard miljøvernfond - Oppnemning av styremedlemer - Kopi av brev til Anne Line Pedersen Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR Side47

49 13/ I Fra: Miljøverndepartementet Sak: Svalbard miljøvernfond - medlemmer i styret Dok: Svalbard miljøvernfond - Oppnemning av styremedlemer - Kopi av brev til Stefan Norris Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR 13/ I Fra: Miljøverndepartementet Sak: Svalbard miljøvernfond - medlemmer i styret Dok: Svalbard miljøvernfond - Oppnemning av styremedlemer - Kopi av brev til Siri Hoem Saksansv: MAVD / MAVD-1 / TKR Saksbeh: MAVD / MAVD-1 / TKR Side48

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013

Offentlig journal. Periode:08022013-14022013 Offentlig journal Periode:08022013-14022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00242-30 I Fra: Longyearbyen lokalstyre

Detaljer

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012 Offentlig journal Periode:12102012-18102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00323-57 U Til: DNB Bank ASA Sak: Gml

Detaljer

Offentlig journal. Periode:25012013-31012013

Offentlig journal. Periode:25012013-31012013 Offentlig journal Periode:25012013-31012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00367-133 Dok.dato: 25012013 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:24082012-30082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-156 Dok.dato: 22082012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013 Offentlig journal Periode:04012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00038-12 Dok.dato: 02012013 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:05102012-11102012

Offentlig journal. Periode:05102012-11102012 Offentlig journal Periode:05102012-11102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 06/00880-7 Dok.dato: 07102012 U Til: Trust

Detaljer

Offentlig journal. Periode:27072012-02082012

Offentlig journal. Periode:27072012-02082012 Offentlig journal Periode:27072012-02082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00996-8 Grad: UO 2 Par.: 13.1 jf fvl

Detaljer

Offentlig journal. Periode:17082012-23082012

Offentlig journal. Periode:17082012-23082012 Offentlig journal Periode:17082012-23082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00303-31 Dok.dato: 23082012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:10082012-16082012

Offentlig journal. Periode:10082012-16082012 Offentlig journal Periode:10082012-16082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00420-51 U Til: Adam Mickiewicz University

Detaljer

Offentlig journal. Periode:08112012-15112012

Offentlig journal. Periode:08112012-15112012 Offentlig journal Periode:08112012-15112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-162 Dok.dato: 01112012 I Fra:

Detaljer

Sysselmannen på Svalbard 20122012. Offentlig journal. Periode:14122012-20122012

Sysselmannen på Svalbard 20122012. Offentlig journal. Periode:14122012-20122012 Offentlig journal Periode:14122012-20122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-78 U Til: Airlift AS, Førde Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:28092012-04102012

Offentlig journal. Periode:28092012-04102012 Offentlig journal Periode:28092012-04102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-160 Dok.dato: 19092012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:19102012-25102012

Offentlig journal. Periode:19102012-25102012 Offentlig journal Periode:19102012-25102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00290-73 Dok.dato: 03102012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:26102012-01112012

Offentlig journal. Periode:26102012-01112012 Offentlig journal Periode:26102012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00139-25 Grad: UO 2 Par.: 13.1 jf fvl

Detaljer

Sysselmannen på Svalbard 14122012. Offentlig journal. Periode:07122012-13122012

Sysselmannen på Svalbard 14122012. Offentlig journal. Periode:07122012-13122012 Offentlig journal Periode:07122012-13122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-88 I Fra: Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:16112012-22112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-163 Dok.dato: 20112012 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:02112012-07112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/01280-17 Dok.dato: 02112012 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:31082012-06092012

Offentlig journal. Periode:31082012-06092012 Offentlig journal Periode:31082012-06092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00148-29 I Fra: Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Periode:13072012-19072012

Offentlig journal. Periode:13072012-19072012 Offentlig journal Periode:13072012-19072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-155 Dok.dato: 18072012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013 Offentlig journal Periode:20122012-03012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-80 Jour.dato: 28122012 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:01022013-07022013

Offentlig journal. Periode:01022013-07022013 Offentlig journal Periode:01022013-07022013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00323-58 Jour.dato: 05022013 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012

Offentlig journal. Periode:06072012-12072012 Offentlig journal Periode:06072012-12072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-84 Dok.dato: 12072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:11012013-17012013

Offentlig journal. Periode:11012013-17012013 Offentlig journal Periode:11012013-17012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00148-30 Dok.dato: 15012013 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:14092012-20092012

Offentlig journal. Periode:14092012-20092012 Offentlig journal Periode:14092012-20092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00303-33 Dok.dato: 10092012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012

Offentlig journal. Periode:23112012-29112012 Offentlig journal Periode:23112012-29112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-77 Dok.dato: 28112012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:21092012-27092012

Offentlig journal. Periode:21092012-27092012 Offentlig journal Periode:21092012-27092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 06/00610-28 Dok.dato: 24092012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:18012013-24012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00148-31 U Til: Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012

Offentlig journal. Periode:29062012-05072012 Offentlig journal Periode:29062012-05072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00420-47 Dok.dato: 03072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:03082012-09082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00237-85 Dok.dato: 02082012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:30112012-06122012

Offentlig journal. Periode:30112012-06122012 Offentlig journal Periode:30112012-06122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 05/00307-15 Dok.dato: 23112012 U Til:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:

Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:20072012-26072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00228-157 Dok.dato: 25072012 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:07092012-13092012

Offentlig journal. Periode:07092012-13092012 Offentlig journal Periode:07092012-13092012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00303-32 Dok.dato: 30082012 U Til:

Detaljer

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014 Offentlig journal Periode:31012014-31012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2002/00484-13 Dok.dato: 21012014 Grad:

Detaljer

Høring av konsekvensutredninger for etablering av næringshytter på Svalbard

Høring av konsekvensutredninger for etablering av næringshytter på Svalbard Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Att.: Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012

Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 Offentlig journal Periode: 02012012-06012012 06/00644-13 I Dok.dato: 03012012 Jour.dato: 03012012 Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: P Par.: Offl 13, FVL 13.1 Avsender: Avskjermet Mottaker: Personal -

Detaljer

Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006

Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006 Offentlig postjournal 30.10.200 6-05.11.2006 Snr: 05/01082-011 U Datert: 31.10.06 Arkiv L40 22/1 Saksbe SR-SRSA-VHO Til: Barlindhaug Consult AS Sak: Vei 100 gbnr. 22/1 - Nybygg barnehage Dok: Vei 100 gbnr.

Detaljer

Journaldato: 19.3.2015-25.3.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.03.2015.

Journaldato: 19.3.2015-25.3.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.3.2015-25.3.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 29.03.2015 Rekrutteringssak Ledige lærerstillinger ved Longyearbyen skole - grunnskolen

Detaljer

Romerike politidistrikt 22012014. Offentlig journal. Periode:21012014-21012014

Romerike politidistrikt 22012014. Offentlig journal. Periode:21012014-21012014 Offentlig journal Periode:21012014-21012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2009/00309-179 I Fra: Nittedal kommune

Detaljer

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:29012014-29012014

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:29012014-29012014 Offentlig journal Periode:29012014-29012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2005/03970-19 Dok.dato: 21012014 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014

Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Offentlig journal Periode: 21-02-2014-21-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-268 I Dok.dato: 20.02.2014 Jour.dato: 21.02.2014 Digital

Detaljer

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2013-9.1.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 11.01.2013 Sluttrapport - Energioppfølgingssystem (EOS-system) Energioppfølgingssystem

Detaljer

Journaldato: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I, U, N, X, S, Status: J,A. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.7.2013-31.7.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,, N, X, S, Status: J, 02.08.2013 vlevering - s forgjengere vlevering av avsluttet materiale - med foretak

Detaljer

Romerike politidistrikt 29012014. Offentlig journal. Periode:27012014-27012014

Romerike politidistrikt 29012014. Offentlig journal. Periode:27012014-27012014 Offentlig journal Periode:27012014-27012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2005/00134-12 Dok.dato: 14012014 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032007-16032007

Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-166 Dok.dato: 14032007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013

Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Offentlig journal Periode: 19-02-2013-19-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-110 I Pasientreiser Helse Fonna Fritt sykehusvalg Fritt sykehusvalg

Detaljer

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:28012014-28012014

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:28012014-28012014 Offentlig journal Periode:28012014-28012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2004/03254-32 Dok.dato: 22012014 Grad:

Detaljer

Sammen bevarer vi miljøet på Svalbard. Anne-Line Pedersen, nestleder i styret for Svalbards miljøvernfond

Sammen bevarer vi miljøet på Svalbard. Anne-Line Pedersen, nestleder i styret for Svalbards miljøvernfond SVALBARDS MILJØVERNFOND Sammen bevarer vi miljøet på Svalbard Anne-Line Pedersen, nestleder i styret for Svalbards miljøvernfond Om fondet Opprettet i 2007 Økonomisk virkemiddel i miljøvernarbeidet på

Detaljer

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd

S S ys y s s elm s a e n l nen m p a å n Sva n l e ba n rd Sysselmannen på Svalbard Innhold 2-3 Sysselmannen på Svalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politi og påtale 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Materielle ressurser 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013

Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Offentlig journal Periode: 19-04-2013-19-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-106 N Dok.dato: 18.04.2013 Jour.dato: 19.04.2013 IKT Fagavdeling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122012-10122012. Helse Sør-Øst RHF 11122012

Offentlig journal. Periode: 10122012-10122012. Helse Sør-Øst RHF 11122012 Helse Sør-Øst RHF 11122012 Offentlig journal Periode: 10122012-10122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 11122012 08/00572-21 Dok.dato:

Detaljer

Romerike politidistrikt 02022014. Offentlig journal. Periode:30012014-30012014

Romerike politidistrikt 02022014. Offentlig journal. Periode:30012014-30012014 Offentlig journal Periode:30012014-30012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2009/01279-13 Dok.dato: 29012014 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:20112008-21112008

Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Offentlig journal Periode:20112008-21112008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-23 Dok.dato: 17112008 Grad: 0 Par.: I Fra: Statistisk

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013

Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Offentlig journal Periode: 24-06-2013-24-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00120-7 U Pasientreiser Moelv Familievernkontor Forespørsel til

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014

Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Offentlig journal Periode: 14-03-2014-14-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-274 I Pasientreiser Helse Førde Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013

Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Offentlig journal Periode: 30-04-2013-30-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/00121-71 I Dok.dato: 29.04.2013 Jour.dato: 30.04.2013 Tilg. kode:

Detaljer

S S yss ys elm s a e n l nen på Sv mann alb e a n rd

S S yss ys elm s a e n l nen på Sv mann alb e a n rd Sysselmannen på Svalbard Innhold 2-3 Sysselmannen på Svalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politioppgaver 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Transportmidler og utstyr 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00125-138 I Pasientreiser Helse Fonna Dekning av kost - og overnattingsutgifter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-01-2013-11-01-2013

Offentlig journal Periode: 11-01-2013-11-01-2013 Offentlig journal Periode: 11-01-2013-11-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00262-27 I Dok.dato: 02.01.2013 Jour.dato: 11.01.2013 Helsedirektoratet

Detaljer

Periode: 21042009-21042009

Periode: 21042009-21042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00842-9 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Seksjon

Detaljer

Journaldato: 21.2.2013-27.2.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.2013.

Journaldato: 21.2.2013-27.2.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2013-27.2.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J,A 01.03.2013 Oversendelse av dokumentasjon for Elevmappe - - grunnskole 2009/823-11

Detaljer

Offentlig journal Periode:16102007-16102007

Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-199 Dok.dato: 04102007 Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10-07-2015-10-07-2015

Offentlig journal Periode: 10-07-2015-10-07-2015 Offentlig journal Periode: 10-07-2015-10-07-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/01171-3 U Arkivdel: Landbruk Halvard Sigurd Kleven

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00309-228 I Lister DPS Dekning av reiseutgifter til kurs - konferanse

Detaljer

Romerike politidistrikt 27012014. Offentlig journal. Periode:24012014-24012014

Romerike politidistrikt 27012014. Offentlig journal. Periode:24012014-24012014 Offentlig journal Periode:24012014-24012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2006/00140-39 Dok.dato: 01012014 Grad:

Detaljer

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode:

DocuLive rapport Offentlig journal. Periode: Offentlig journal Periode:07082017-14082017 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja Saksframlegg: Nei 14/00326-4 Dok.dato: 28062017 U Til: Posten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00189-114 U Dok.dato: 25.03.2013 Jour.dato: 25.03.2013 Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-11-2013-06-11-2013

Offentlig journal Periode: 06-11-2013-06-11-2013 Offentlig journal Periode: 06-11-2013-06-11-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00121-28 U Tilg. kode: UO Par.: Offl 13, Fvl 13 Sak: Dok: Avskjermet

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-08-2015-19-08-2015

Offentlig journal Periode: 19-08-2015-19-08-2015 Offentlig journal Periode: 19-08-2015-19-08-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00765-12 U Arkivdel: Tilg. kode: UO Par.: Offl

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00071-10 Avgivelse av personell Avgivelse av personell til pågående etterforsking Politiets sikkerhetstjeneste Dok. dato: 13.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09-12-2013-09-12-2013

Offentlig journal Periode: 09-12-2013-09-12-2013 Offentlig journal Periode: 09-12-2013-09-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00626-4 I Dok.dato: 06.12.2013 Jour.dato: 09.12.2013

Detaljer

Periode: 21-07-2011-21-07-2011

Periode: 21-07-2011-21-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 22.07.2011 Offentlig journal Periode: 21-07-2011-21-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-42 I Dok.dato: 19.07.2011 Jour.dato:

Detaljer

Journaldato: 9.5.2013-15.5.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2013.

Journaldato: 9.5.2013-15.5.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2013-15.5.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 16.05.2013 Driftsmøte 05/13 Veivedlikehold Drift veier 2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00337-70 I Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ledsagerbehov

Detaljer

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04230-35 I Dok.dato: 15122009 Jour.dato: 0 olav.andreas.bryge@tollbodadvokatene.no

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Journaldato: 1.1.2014-8.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2013.

Journaldato: 1.1.2014-8.1.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2014-8.1.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 14.01.2014 Rapport fra branntilsyn ved Forskningsparken og nis, desember 2013 Brannsyn

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013

Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00100-7 X Dok.dato: 03.12.2012 Jour.dato: 03.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02-01-2014-02-01-2014

Offentlig journal Periode: 02-01-2014-02-01-2014 Offentlig journal Periode: 02-01-2014-02-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-246 I Oslo Universitetssykehus - Pasientreiser Oslo Akershus

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Forside: MS/ Nordstjernen i Magdalenefjorden sommeren 2012 Foto: Margrete. N. S. Keyser/ Sysselmannen på Svalbard

Forside: MS/ Nordstjernen i Magdalenefjorden sommeren 2012 Foto: Margrete. N. S. Keyser/ Sysselmannen på Svalbard REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2012 Forside: MS/ Nordstjernen i Magdalenefjorden sommeren 2012 Foto: Margrete. N. S. Keyser/ Sysselmannen på Svalbard INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2012 Forside:

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21-12-2012-21-12-2012

Offentlig journal Periode: 21-12-2012-21-12-2012 Offentlig journal Periode: 21-12-2012-21-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00073-18 I Nærmeste sted - studenter Finansieringsansvaret for

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00233-50 U Pasientreiser Helse Fonna Reise ut av helseregion 10/00233-48

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00099-34 I - Oppdragsbekreftelse - Avskjermet 10/00102-33 I - Oppdragsbekreftelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.01.2013-06.01.2013 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/280-14 Sakstittel Dok.dato 28.12.2012 Regnskap - Standard

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012

Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012 Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00058-20 X Personal Personalmappe - Avskjermet Tillegg til arbeidsavtale

Detaljer

Periode: 18062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00783-29 U Dok.dato: 30052011 Jour.dato: IOP for skoleåret

Detaljer

Periode: 31-03-2012-31-03-2012

Periode: 31-03-2012-31-03-2012 DMS2002 - Software nnovation 09.04.2012 Offentlig journal Periode: 31-03-2012-31-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01810-20 Tilg. kode: Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10-02-2015-10-02-2015

Offentlig journal Periode: 10-02-2015-10-02-2015 Offentlig journal Periode: 10-02-2015-10-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00506-40 I Kontrollutvalget - Wibekke-Helen Viken

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle.

Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle. Offentlig journal Periode: 12082013-12082013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater ()Q: Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00511-72 Sak: Mammografiprogrammet i Helse Sør-ost Dok: Innsyn 08/00511-70

Detaljer