alt du vil vite om eierskifteforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "alt du vil vite om eierskifteforsikring"

Transkript

1 alt du vil vite om eierskifteforsikring

2 Innhold Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet Hytter Nyere boliger Hva betyr eierskifteforsikring for deg som skal kjøpe bolig? Boligsalgsrapport gir trygghet Ulike reklamasjoner Protector & avhendingsloven 2 3

3 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring er din mulighet til å forsikre det ansvaret du som boligselger har etter avhendingsloven. Du synes kanskje det høres umoralsk ut? På ingen måte; kjøperen har naturligvis de samme rettighetene uansett. Mange boligselgere vet ikke at de i følge loven har et potensielt mangelsansvar i 5 år etter at boligen selges. Dette gjelder selv om boligen selges som den er, slik det gjøres i de aller fleste tilfeller. Du kan altså risikere å få et betydelig erstatningskrav på nakken flere år etter at du solgte boligen din for en feil du ikke visste noe om! Tallene viser at nesten hver 5. boligkjøper klager på boligen, og at reklamasjoner kommer på alle typer boliger, uavhengig av alder. Fukt- og råteskader er øverst på klagetoppen, men kjøper reklamerer også på arealavvik, dårlige naboforhold, byggtekniske feil m.m. Krav kan fort komme opp i hundretusenkronersklassen eller mer. I tillegg til å måtte forholde seg til en vrien kjøper, kan det komme en rettssak, som både koster tid og penger i form av advokatutgifter. Tegner du eierskifteforsikring i Protector, behøver du ikke bekymre deg for verken krav eller rettssaker. Det tar vi oss av. 4 5

4 Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Selv om du har bodd i boligen i mange år, kan det være feil du ikke er kjent med. Konstruksjonsfeil er slett ikke uvanlig, men dette er vanskelig å oppdage, selv for en fagmann. Slike feil er en hyppig årsak til reklamasjoner, og erstatningskravene dreier seg ofte om svært store beløp. Når det gjelder eldre boliger må man selvsagt forvente at feil kan forekomme, det gjelder både for kjøper og selger. Likevel er det jo ingen selger som kalkulerer med et erstatningskrav. Dette kan komme som en svært ubehagelig overraskelse. I nye boliger er naturligvis sannsynligheten for skjulte feil mindre, men det gjøres dessverre feil under bygging også i dag. Terskelen for å gi kjøper medhold i sine krav er lavere, ettersom han eller hun har høyere forventninger til en ny bolig. Ulempen for deg som selger, er at du må forholde deg til alle klager og eventuelle erstatningskrav også de som er uberettigede og urimelige. Om saken ender i retten kan du også risikere å måtte dekke saksomkostninger, selv om du vinner saken. Med Protector Eierskifteforsikring unngår du alt dette. Våre advokater tar seg av både klager og rettssaker, og selvfølgelig et eventuelt prisavslag. Dette er grunnen til at 8 av 10 selger med eierskifteforsikring. EKSEMPEL Andelsleilighet bygget i 1929 og solgt for kr ,- Ved kjøp av leilighet ble det i salgsoppgave og kjøpekontrakt opplyst at fellesgjeld var kr ,- I ettertid fant kjøper ut at faktisk fellesgjeld var kr ,-. Av dette var kr ,- direkte relatert til utskiftning av vinduer og fasade. Dette ble ikke opplyst om muntlig eller skriftlig. Selger døde kort tid etter salget, noe som gjorde det ekstra vanskelig å dokumentere hvilke opplysninger som var gitt av selger og ikke. Det var også umulig å undersøke hva han visste og ikke. 6 Protector utbetalte kr ,- som en minnelig løsning. 7

5 Brukt bolig Å kjøpe en brukt bolig er i prinsippet ikke annerledes enn å kjøpe en brukt bil. Du vet at du kjøper noe som er slitt, enkelte ting kan til og med være defekt. Det viktige er at du får det du betaler for. Avhendingsloven sier at selger har et ansvar dersom boligen avviker i vesentlig grad fra forventet standard. Tenk etter: Hva ville du betalt for et 20 år gammelt bad, dersom du kunne kjøpe dette isolert? Sannsynligvis ikke mye. Det betyr at dersom du kjøper en bolig der badet er 20 år, og finner en feil ja, så kan du heller ikke regne med noen erstatning. Lov og praksis sier at dette må forventes, og følgelig kan heller ikke selger holdes ansvarlig. Det er altså kun når noe avviker vesentlig fra forventet stand at du kan kreve å få erstatning, eller mer korrekt: Prisavslag. Størrelsen på erstatningen/prisavslaget er med andre ord avhengig av bygningsdelens alder og forventet levetid. På de neste sidene finner du noen tabeller som gir en nyttig pekepinn om forventet levetid (vedlikeholdsintervall) på ulike bygningsdeler. 8 9

6 Selgers mulige ansvar Selgers mulige ansvar Fullt ansvar Delvis ansvar TAK TEKKET MED SHINGEL Fullt ansvar Delvis ansvar BAD/VÅTROM FLISLAGT Ikke ansvar Ikke ansvar 5 år Forventning som nytt 10 år redusert verdi 20 år utskiftet 30 år utskiftet 40 år utskiftet 5 år Forventning som nytt 10 år redusert verdi 15 år redusert verdi 20 år utskiftet Hva er forventet levetid? Protector Eierskifteforsikring dekker selgers ansvar hvis det er vesentlige avvik fra forventet stand. Men, hva kan du forvente av et bad som er 10, 20 eller 30 år gammelt? Eller hvor lang levetid kan du forvente av et tak tekket med shingel? Det finnes ikke noen fasitsvar på disse spørsmålene. Vi har likevel satt opp noen eksempler som indikerer forventninger. Selgers mulige ansvar Selgers mulige ansvar Fullt ansvar Delvis ansvar TAK TEKKET MED TAKSTEIN Fullt ansvar Delvis ansvar BAD/VÅTROM VINYL ELLER TAPETBELAGT Ikke ansvar Ikke ansvar 5 år Forventning som nytt 10 år redusert verdi 20 år redusert verdi 30 år redusert verdi 40 år utskiftet 5 år Forventning som nytt 10 år redusert verdi 15 år utskiftet 20 år utskiftet 10 11

7 Andelsleilighet Som selger av en leilighet i et borettslag kan du havne i ansvar for både forhold i og utenfor leiligheten. I tillegg til de klassiske feilene som bad, elektrisk anlegg, naboforhold og støy, kan du som selger også komme i ansvar knyttet til felleskostnader, fellesgjeld, felles oppussing, parkeringsplass, garasje, boder osv. Det er du som boligselger som i siste instans står ansvarlig for opplysninger som gis til kjøper ved salget. Dette gjelder også opplysninger som kommer fra borettslaget. Generelt kan det fort oppleves som «selgers feil», hvis informasjon gitt av borettslaget, takstmannen eller forretningsføreren ikke stemmer med virkeligheten. Forsikringspremien er lav på andelsleiligheter og det skal ikke mange advokattimer til før premien er inntjent om kjøper reklamerer. Derfor anbefaler vi at du alltid tegner Protector eierskifteforsikring på andelsleiligheter. EKSEMPEL Bad i andelsleilighet: Bygget er fra 1924, badet er fra Kjøpesum kr ,-. Kjøper klaget på feil fall mot sluk og annen konstruksjon på badet. Takst bekreftet feilene og estimerte utbedringskostnaden til kr ,-. Protector utbetalte prisavslag i tråd med takst

8 Hytter Boligselgere er i følge loven ansvarlige for skjulte feil og mangler i 5 år. Salg av hytte omfattes av de samme reglene. Likevel selges mange hytter uten eierskifteforsikring! Når det gjelder eldre hytter må man selvsagt forvente at feil kan forekomme, ikke minst fordi mange hytter står tomme store deler av året. Mange er også arvet og bygget med egeninnsats. Fukt- og råteskader er ikke overraskende øverst på klagetoppen, men byggtekniske feil og skadedyr forekommer også hyppig. I nye hytter er naturligvis sannsynligheten for skjulte feil mindre, men det gjøres dessverre feil under bygging også i dag. Feil ved nye hytter blir fort svært kostbare å utbedre. Derfor anbefaler vi alltid at du tegner Protector eierskifteforsikring på hytter. EKSEMPEL Tømmerhytte bygd i Solgt for kr ,- Etter kjøp ble det funnet store mengder stokkmaur og masse egg i takkonstruksjon og krypkjeller. Deler av bjelkelag og diverse andre trematerialer var hardt angrepet, i tillegg til svekket gulvkonstruksjon. Verken selger eller kjøper hadde forutsetninger for å kjenne til feilkonstruksjonen på salgstidspunktet. Protector utbetalte kr ,

9 Nyere bolig Som selger av en nyere bolig må du huske at kjøper stiller høyere krav til boligen enn ved en «eldre bolig» Terskelen for å gi kjøper medhold i sine krav er lavere siden man har høyere forventninger til en ny bolig. Utbyggergarantien er liten og reduseres hvert år. Mange reklamasjoner kommer etter noen år og da kan mye av garantien være utløpt. Entreprenør og underleverandør kan være konkurs, det kan være utført dårlig arbeid og arealavvik kan oppstå som følge av feilmålinger. Mangelsansvar kan også basere seg på feilinformasjon om for eksempel garasje og parkeringsforhold eller naboforhold. Derfor anbefaler vi at du alltid tegner Protector eierskifteforsikring på en nyere bolig. Eksempel Råte og feilkonstruksjon på nyere bolig: Flott enebolig fra 2007 solgt for kr ,-. Huset ble solgt i juli 2011 og kjøper reklamerte i februar Skader på huset for kr ,-. Kondens i taket/manglende lufting resulterte i store soppskader og kondens i bærebjelker. Entreprenør og håndverkere var gått konkurs så ingen å forfølge. Protector utbetalte kr ,- til kjøper

10 Hva betyr eierskifteforsikring for deg som skal kjøpe bolig? Fordi de fleste boliger i dag selges som den er har selgeren fraskrevet seg ansvaret for eventuelle skjulte feil dette ansvaret overføres til kjøper. I praksis innebærer dette at kjøper må ta ansvar for feil og mangler som må være forventet i forhold til alder på boligen samt opplysninger gitt ved salget. En brukt bolig vil naturlig nok ofte ha svakheter som en ny bolig ikke har; det være seg slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessighet eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard, etc. Dette er forhold man må forvente ved kjøp av en eldre bolig, og kostnader forbundet med utbedring av slike forhold kan ikke kreves erstattet av selger. Som kjøper kan du ha et krav mot selger hvis boligen avviker i vesentlig grad fra forventet stand. Protector dekker alltid selgers ansvar etter avhendingsloven, kun med unntak av når selger har opptrått forsettelig eller grovt uaktsomt. Har selger en Protector Eierskifteforsikring er du sikret en likvid motpart. Det er dessverre nok av eksempler på at privatpersoner ikke er i stand til å gjøre opp for seg

11 Boligsalgsrapport gir trygghet for både kjøper og selger Boligsalgsrapport er en takst som går mer detaljert og grundig til verks. Den benytter blant annet levetidsbetraktninger og tilstandsgrader på bygningsdeler. Dette gir kjøper en god mulighet til å danne seg et reelt bilde av boligens tilstand. Ved bruk av boligsalgsrapport vil det være et riktigere forventningsnivå mellom kjøper og selger. Med bedre opplysninger om boligen blir det også enklere for Protector å behandle eventuelle skader. Vi gir derfor 20% rabatt på eierskifteforsikring for eneboliger som selges med boligsalgsrapport

12 Septiktank Enebolig fra Kjøpesum kr ,-. Etter overtakelse ble det oppdaget en nedgravd septiktank på eiendommen. Den lå et stykke under plenen og var ikke koblet til kommunalt avløp. Problemet oppstod ved en total kollaps av septiktank og rør rett etter kjøpet. Fra de kommunale opplysningene fremkom det at selger hadde betalt kloakkavgift og det ble da lagt til grunn at det var offentlig påkobling. Dette ble opplyst i salgsdokumentasjonen. Protector utbetalte kr ,- for tilkobling til offentlig nett, og for sprenging av ny rørgate. Kravet var opprinnelig kr ,-, men det ble gjort betydelig fradrag for alder. Problemer med enebolig Enebolig oppført i Da kjøper skulle begynne oppussing oppdaget han en rekke feil og mangler ved eiendommen. Det manglet grunnmursplater og det trakk derfor inn fuktighet. Takvann ble drenert mot grunnmur og gikk inn i denne. I tillegg ség terrassen, det var skjevheter i gulv, høye fuktverdier og muggsopp i mange av veggene. Dette var mangler som kjøper ikke hadde noen forutsetninger til å avdekke i forkant. Protector konkluderte med at boligen hadde en rekke konstruksjonsfeil som utgjorde en vesentlig mangel etter avhl. 3-9, 2.pkt. Som utgangspunkt for utmåling av prisavslaget ble befaringsrapport innhentet av Protector lagt til grunn da kjøpers takstmann ikke hadde vært på befaring av eiendommen. Med noe fratrekk for standardheving grunnet alder, samt at kjøper fikk en økt levetid på de forhold som ble utbedret, fikk kjøper et prisavslag på kr ,- Skade på konstruksjon Hus bygd i 1928, solgt for dødsbo. Da kjøper skulle bytte garderobeskapet på soverommet løsnet en del av takplatene. Det ble deretter foretatt en kontroll av huset og rapporten viste omfattende råteskader i stort sett alle bærekonstruksjoner. Dette var av et slikt omfang at hele bygningsmassen var å regne som totalt råtten. Kjøpesummen var kr ,- og kjøper fikk tilbud på kr ,

13 Som boligselger er du ansvarlig i 5 år etter salget. Du kan altså risikere å få et betydelig erstatningskrav på nakken flere år etter at du solgte boligen din for en feil du ikke visste noe om! Med Protector Eierskifteforsikring overlater du alt ansvaret til oss

14 Protector & avhendingsloven Dette sier Høyesterett Høyesterett avsa i februar 2010 en dom som er klargjørende for tolkning av avhendingsloven (og dermed eierskifteforsikringen). Det er særlig på to områder dommen er klargjørende: En feil ved boligen må være vesentlig for at kjøper kan kreve erstatning. Som vesentlig har Høyesterett indikert 5-6% av kjøpesummen. Det må reklameres raskt etter at en feil er oppdaget. Venter boligkjøper mer enn 2-3 måneder vil man miste sin rett. Avhendingsloven regulerer forholdet mellom selger og kjøper ved salg av brukt bolig. Det er særlig kjøperens interesser som blir ivaretatt gjennom loven, på en slik måte at han eller hun unngår den store smellen. Avhendingsloven gir selger et ansvar dersom forholdet utgjør et vesentlig avvik fra forventet stand eller det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, som kjøper hadde grunn til å forvente å få opplysning om. Det skal og ha vært opplysninger som har virket inn på avtalen. Det er dette ansvaret selger har overlatt til Protector Forsikring. Selgeren har ansvar i 5 år dersom mangelen kan defineres til å være vesentlig. Protector Eierskifteforsikring dekker selgers ansvar for vesentlige feil ved boligen i tråd med avhendingsloven

15 Eierskiftebrosjyre Filipstad Brygge 1, P.b Vika, 0113 Oslo. Telefon: Telefax:

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL -1105_Norwegian_Broker_eierskifteforsikring_SELGER.indd 1 07.04.15 09:40

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL KLAGESAKER FRA BOLIGKJØPERE DE SISTE ÅRENE 25% 20% X 15% HVORFOR HA? Som selger av bolig, uansett

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN 1 ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) og Norges Takseringsforbund (NTF) er av den oppfatning av at

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2)

SALGSOBJEKT (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) SELGER (1) SELGER (2) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring.

Boligsalgsrapport (BSR) ved tegning av eierskifteforsikring. EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport

Andel/aksje alle typer boliger inkl. fritidsbolig Enebolig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr./bnr. u/boligsalgsrapport EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer