Vekeplan 10. trinn Veke 8 og 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekeplan 10. trinn Veke 8 og 9"

Transkript

1 Vekeplan 10. trinn Veke 8 og 9 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Finna eit språkleg emne å fordjupa deg i. Kunna arbeida sjølvstendig og strukturert med dette over tid. Presentera emnet på ein god måte. Engelsk Få meir erfaring med munnleg prøve. Læra om The Commonwealth. Matematikk Lære om statistiske undersøkelser. Kunne presenter data i tabeller og diagrammer. Kunne bruke kildekritikk. Kunne vurdere diagrammer. Kunne bruke kombinatorikk og sannsynlighetsregning. Samfunnsfag Kunna gjera greie for motpartar og alliansar i den kalde krigen. Kunna fortelja om og fortolka sentrale hendingar under konflikta. Drøfta årsaker til og verknader av den kalde krigen. Visa korleis hendingar kan framstillast ulikt og drøfta korleis interesser og ideologi kan prega synet på kva som blir opplevd som fakta. KRLE Kunna forklara kva nyreligiøsitet er. Kunna diskutera ulike syn på forholdet mellom religion og vitskap. Kunna forklara ulike måtar å kritisera religion på. Naturfag Forklara nokre typiske trekk ved organiske stoff. Beskriva hydrokarbon, alkoholar, karboksylsyrer, og nokre vanlege karbohydrat. Kjenna til nokre organiske løysemiddel. Spansk Snakka om fritidsaktivitetar og daglegdagse ting. Tysk Kunna fortelja om ei reise til Tyskland. Kunna finna relevant informasjon på internett. Kunna bruka tal i ulike situasjonar. Eng fordj Lesa tekstar, samtala om og formidla kunnskap om ulike måtar å kommunisera på. Læra, forstå og bruka ord og uttrykk til tema. Bruka rettskriving (diktat), grammatikk (preteritum samtidsform) og setningsbyggjing. Bruka digitale verktøy til å læra engelsk. Kunst og handverk Nytta ulike materiale og reiskapar i arbeid med bilete ut frå eigne interesser. Stilisera motiv med utgangspunkt i eigne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogram. Designa produkt ut frå ein kravspesifikasjon for form og funksjon.

2 Laga funksjonelle bruksgjenstandar og vurdera kvaliteten på eige handverk. Ny kunst ute på BUS: I løpet av vekene før påske vil faglærarane leggja inn ei totimars økt med fokus på dei to nye kunstverka ute av kunstnarane Petter Hepsø og Vigdis Fjellheim. Det blir ei oppgåve i samband med dette som skal leverast inn. Kroppsøving Dans: Bruka leik og ulike treningsformer for å utvikla eigen kropp og helse. Trena på og utøva dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar og saman med medelevar skapa enkle dansekomposisjonar. Trena på å bruka ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar. Fair Play/Innsats: Praktisera fair play og innsats ved å bruka eigne ferdigheiter og kunnskapar til å gjera andre gode. Musikk Kjenna att og skildra musikalske stiltrekk frå improvisert musikk og rytmisk musikk. Diskutera særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og folkemusikk og gjera greie for eigne musikkpreferansar. Kjenna att ulike instrument og ensemble innan ulike sjangrar. Fysisk aktivitet og helse: Fotball Fysisk aktivitet og helse: Idrett Produksjon av varer og ten. Delta i gruppeaktivitetar eller individuelle aktivitetar som utfordrar både koordinative og fysiske ferdigheiter. Gjera sitt beste, samhandla med og oppmuntra medelevar. Delta i gruppeaktivitetar eller individuelle aktivitetar som utfordrar både koordinative og fysiske ferdigheiter. Gjera sitt beste, samhandla med og oppmuntra medelevar. Planleggja, handla, setja opp budsjett, tenkja over kva folk vil kjøpa av (gjærdeig)produkt og marknadsføra. Produsera, selja og evaluera. Sal og scene Samarbeida om å utvikla eit audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løysningar. Presentera ein eller fleire produksjonar for publikum.

3 Natur, miljø og friluftsliv Kartlegga korleis naturen vert brukt i lokalmiljøet og vurdera om det er ei bærekraftig forvalting av ressursane. Utforska og registrera lokale miljøendringar og reflektera over moglege forklaringar til endringane. Forslå tiltak som kan bidra til å hindra uønska miljøendringar. Medier og Arbeid med avis. informasjon Olweus Nettvett (Hashtag 5/8 og diskusjon). Klassemiljø (leik). PRØVAR, INNLEVERINGAR OG FRAMFØRINGAR Fag Kva Vurdering Veke/dato Alle fag Prøvemunnleg Karakter Veke 8 Musikk Presentasjon av eige Karakter Veke 8-9 musikkval. Naturfag Skriftleg prøve frå kap. 5 Karakter Veke 10, 5. time K & H Innlevering av oppgåve om kunst Godkjent Veke 8-12 etter avtale med faglærar INFORMASJON TIL HEIMEN Prøvemunnleg Måndag til onsdag i veke 8 er det prøvemunnleg. Elevane får øvd på korleis det vil vera å gå opp til munnleg eksamen. For meir informasjon sjå heimesida vår under 10.trinn og menyen til høgre, eller sjå her. Arbeidslivsfag Arbeidslivsfag tysdag går ut. Elevane møter til vanleg tid kl. 8 for å trekkja oppgåve og få rettleiing i faget dei har kome opp i. SØK NO! Fristen for å søkja vidaregåande skule er 1. mars. Skulen tilrår likevel å søkja no med det same. Finn fram brevet med Min ID og gå inn på VIGO.no for å søkja. På den måten slepp elevane å stressa siste kvelden! Frå helsesyster: Alle elevene på 10.trinn fikk i haost tilbud om vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. I sambamd med dette blei vaksinasjonsstatusen til alle elevane sjekka. Dei som av ulike årsaker berre har fått ein dose med MMR (meslinger, kusma og raude hundar) vaksine, får/har fått informasjonsskriv med heim med tilbod om dose 2 som vil bli sett i mars. Frist for tilbakemelding om de ønskjer vaksinen er ut februar.

4 Dei som tidlegare har takka nei til ulike vaksinar, men som nå ønskjer vaksinen, kan ta direkte kontakt med helsesyster på ungdomsskulen for å avtala dette (vaksinar i barnevaksinasjonsprogrammet er gratis når ein går i grunnskulen). Dette gjeld HPV (vaksine mot livmorhalskreft) og MMR- vaksine. Anne Jolaug: tlf (ons. og tors.) eller Helsing dei vaksne på 10.trinn HEIMEARBEID VEKE 8 1. På torsdag vil dokker få presentert ulike oppgåver. Vel ei Norsk som di fordjupingsoppgåve. 1. Prøvemunnleg. Engelsk Matematikk Kat. 1-3 Prøvemuntlig - ingen lekser Samfunnsfag 1. Prøvemunnleg - ingen lekser KRLE 1. Prøvemunnleg - ingen lekser Naturfag 1. Les s (Alkoholar). Nemn kjenneteikn på alkohol og metanol. Lever på Showbie/ON. 2. Les s (Alkoholar). Nemn kjenneteikn på alkohol, metanol, etanol og fleirverdige alkoholar. Lever på Showbie/ON. Spansk 1. Prøvemunnleg-ingen lekser Tysk 1. Prøvemunnleg ingen lekser Eng fordj 1. Leksefri (prøvemunnleg) Kroppsøving Dans: Framføring. Hugs å ta med inneklede og innesko. De får beskjed av kroppsøvingslærar kva de skal gjera neste time.

5 HEIMEARBEID VEKE 9 1. Jobb med fordjupingsoppgåva. Ho skal framførast i veke 10 Norsk og Arbeid i Book Creator. Nytt kapittel: The Commonwealth Engelsk of Nations. Set inn eit kart som viser kva for land som er med i The Commonwealth. 2. Arbeid i Book Creator. Nytt kapittel: The Commonwealth of Nations. Set inn eit kart som viser kva for land som er med i The Commonwealth. Forklar kva The Commonwealth er. 3. Work in Book Creator. New chapter: The Commonwealth of Nations. Add a map showing the members of The Commonwealth. Explain what The Commonwealth is and why it was established. What good is it today? Kat. Skriv en egenvurdering. Matematikk 1-3 Hva har jeg lært? Kriterier: Minst 2 punkt. Fagord/-uttrykk (omgrep) skal benyttes. Hva må jeg øve på? Kriterier: Minst 2 punkt. Hvordan og hvor finner jeg hjelpen jeg trenger. Lever på OneNote/Showbie. Kat. 1 Oppg , 6.109, i oppgaveboka. Kriterier: Ukenummer som overskrift. Lever på OneNote/Showbie. Kat. 2 Oppg , 6.209, 6.211, i oppgaveboka. Kriterier: Ukenummer som overskrift. Lever på OneNote/Showbie. Kat. 3 Oppg , 6.310, 6.312, i oppgaveboka. Kriterier: Ukenummer som overskrift. Lever på OneNote/Showbie. Samfunnsfag 1. Les s Kva tenkjer du når du ser på biletet på s. 120? Skriv 3-4 setningar og lever på Showbie/ON. 2. Les s Kva tenkjer du når du ser på biletet på s. 120? Skriv 5-7 setningar og lever på Showbie/ON. KRLE 1. Følg med på nyheitene to til tre gonger denne veka. Skriv ned saker der du kan kobla inn religion og religionskritikk. Ha dette med i timen til diskusjon. Naturfag 1. Les s Nemn kjenneteikn på karboksylsyrer, og organiske løysemiddel. Lever på Showbie/ON. 2. Les s Nemn kjenneteikn på karboksylsyrer, organiske løysemiddel og karbohydrat.

6 Lever på Showbie/ON. Spansk 1. Øv på gloser på OneNote og øv godt på å seia noko om deg sjølv og kva du likar å gjera i fritida. Tysk 1. Lag eit tankekart/lag ferdig tankekartet over kva du vil ha med i presentasjonen din. 2. Lag eit tankekart/lag ferdig tankekartet over kva du vil ha med i presentasjonen din. Lag i innleiing. Eng fordj 1. Read pp (On the Move 3). Learn 5 (7) new words p. 168 Answer two (three) quick ones p.170. Dictation on Wednesday: I have had the same best friend since kindergarten. Obviously, I can`t tell you her real name, so let`s call her Maia. (It seemed like Maia and I had been together always, sharing thoughts, toys, joys and sorrows. ) Kroppsøving Dans: Framføring. Hugs å ta med inneklede og innesko. De får beskjed av kroppsøvingslærar kva de skal gjera neste time. Bryne ungdomsskule

Vekeplan 10. trinn Veke 5 og 6

Vekeplan 10. trinn Veke 5 og 6 Vekeplan 10. trinn Veke 5 og 6 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Leseveke: Læringsstrategiar. Å henta informasjon ut frå ein ukjend tekst. Lesa i sjølvvald bok. Skriveøkt. Bruka kunnskap frå fleire

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 46 og 47

Vekeplan 10. trinn Veke 46 og 47 Vekeplan 10. trinn Veke 46 og 47 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Kunna finna viktig informasjon i ein tekst. Kunna finna verkemiddel i ei novelle. Vita kva samtidslitteratur er. Engelsk Kunna presentera

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 1 og 2

Vekeplan 10. trinn Veke 1 og 2 Vekeplan 10. trinn Veke 1 og 2 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Skriva eit kåseri om noko du meiner noko om. Bruka ironi som verkemiddel. Bruka humor som verkemiddel. Engelsk Tileigna seg faktakunnskap

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 3 og 4

Vekeplan 10. trinn Veke 3 og 4 Vekeplan 10. trinn Veke 3 og 4 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Skriva og framføra eit kåseri om noko du meiner noko om. Bruka ironi som verkemiddel. Bruka humor som verkemiddel. Engelsk Presentera

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 35 Klasse: 8a Orden: Sondre og Magnus

Arbeidsplan. Veke: 35 Klasse: 8a Orden: Sondre og Magnus Arbeidsplan. Veke: 35 Klasse: 8a Orden: Sondre og Magnus Måndag vert det foreldremøte kl. 18.00 Tysdag er det kartleggar i lesing i 2. 3. time og MOT i 4. 6. time Fredag reiser vi på ungdomsløpet i Knarvik

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 48 og 49

Vekeplan 8. trinn Veke 48 og 49 Vekeplan 8. trinn Veke 48 og 49 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Bruka ulike typar argument og underbyggja påstandar Bruka argument og underbyggja påstandar i ein argumenterande tekst Norsk Delta i diskusjonar

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Minner om foreldremøte måndag 28. august klokka

Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Minner om foreldremøte måndag 28. august klokka Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Minner om foreldremøte måndag 28. august klokka 18.00. Måndag 2. og 3. time skal elevane ta kartleggingsprøve i norsk På tysdag er det MOT dei tre første timane.

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 50-51

Vekeplan 10. trinn Veke 50-51 Vekeplan 10. trinn Veke 50-51 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Kjenna att og analysera kåseri, essay og blogg. Skriva kåseri, der ironi og humor er brukte som verkemiddel. Engelsk Læra meir om utdannings

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 44 og 45

Vekeplan 10. trinn Veke 44 og 45 Vekeplan 10. trinn Veke 44 og 45 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Kunna finna viktig informasjon i ein tekst. Kunna finna verkemiddel i ei novelle. Vita kva samtidslitteratur er. Engelsk Kunna presentera

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 5 og 6

Vekeplan 8. trinn Veke 5 og 6 Vekeplan 8. trinn Veke 5 og 6 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Presentera resultatet av fordjuping i eit forfatterskap Presentera tema og uttrykksmåtar i eit utval av sentrale samtidstekstar og nokre

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 34

Vekeplan 8. trinn Veke 34 Vekeplan 8. trinn Veke 34 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk -Lytte til, oppsummera hovudinnhald og trekke ut informasjon i munnlege og skriftlege tekstar -Samtala om form og innhald og formål i litteratur,

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 48 og 49

Vekeplan 10. trinn Veke 48 og 49 Vekeplan 10. trinn Veke 48 og 49 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Lesa i sjølvvald bok/tekst. Kunna sjå samanhengar mellom det du les og tida det er skrive i. Kunna samtala om boka di med medelevar

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 17 og 18

Vekeplan 10. trinn Veke 17 og 18 Vekeplan 10. trinn Veke 17 og 18 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Kunna seia noko om kva ei avis er, kvifor aviser er viktige og korleis dei er bygde opp. Kunna samanlikna papiravis og nettavis. Kunna

Detaljer

Vekeplan 9. trinn Veke 42 og 43

Vekeplan 9. trinn Veke 42 og 43 Vekeplan 9. trinn Veke 42 og 43 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk verta betre kjent med forfattar Terje Torkildsen kjenna att dystopi som tema reflektera rundt og uttrykkja draumar/planar om eiga framtid

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 8-9

Arbeidsplan for 10d veke 8-9 Arbeidsplan for 10d veke 8-9 Ordenselevar: Martin H, Viljar og Susanne Namn: Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat INFO: Kroppsøving Kunst/handtverk Krle

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke:36 Opplysningar: Tysdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i engelsk. Onsdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i matematikk.

Arbeidsplan for 8B Veke:36 Opplysningar: Tysdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i engelsk. Onsdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i matematikk. Arbeidsplan for 8B Veke:36 Opplysningar: Tysdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i engelsk. Onsdag 5. og 6. time er det kartleggjaren i matematikk. Kontaktlærar: Anne Julie Hetland (40552322) e-post:

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 4-5

Arbeidsplan for 10d veke 4-5 Arbeidsplan for 10d veke 4-5 Namn: Ordenselevar: Benjamin, Natasa, Isabell. Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat Kroppsøving Kunst/handtverk Krle 09.25-10.25

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 1-2

Vekeplan 8. trinn Veke 1-2 Vekeplan 8. trinn Veke 1-2 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk/ Samfunnsfag føremål. Læra om samansett tekst: Reportasje, forskjellige typar, kjenneteikn og Læra om intervju: Forskjellige typar, sjangertrekk

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 6-7

Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Ordenselevar: Marielle, Kristian og Jonas. Namn: Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat Husk: Kroppsøving Kunst/handtverk

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 46 og 47

Vekeplan 8. trinn Veke 46 og 47 Vekeplan 8. trinn Veke 46 og 47 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Kjenna att og analysera ein reportasje. Klara å skriva ein reportasje etter tydelege kriterium. Læra meir om teiknsetjing. Presentera tema

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 39 og 40

Vekeplan 8. trinn Veke 39 og 40 Vekeplan 8. trinn Veke 39 og 40 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: -Læra om ulike sjangrar brukt til å fortelja med -Sjå samanheng mellom fantasysjangeren og andre forteljande sjangrar -Kjenne att og bruka

Detaljer

Vekeplan 9. trinn Veke 48 og 49

Vekeplan 9. trinn Veke 48 og 49 Vekeplan 9. trinn Veke 48 og 49 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Finna meininga i ulike tekstar, kva vil forfattaren læra deg? Leita etter tema og verkemiddel i eiga valt bok. Setja deg inn i andre

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 33 og 34

Vekeplan 10. trinn Veke 33 og 34 Vekeplan 10. trinn Veke 33 og 34 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Kunna ta ordet i ein debatt og argumentera. Lesa og forstå artiklar. Finna ei sjølvvald bok. Kunna skriva debattinnlegg. Engelsk Snakka

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 35 og 36

Vekeplan 8. trinn Veke 35 og 36 Vekeplan 8. trinn Veke 35 og 36 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Lesa skjønnlitteratur og saktekstar. Sjå film. Samtala om form, innhald og formål i skjønnlitteratur, saktekstar og film. Planleggja,

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 37 og 38

Vekeplan 8. trinn Veke 37 og 38 Vekeplan 8. trinn Veke 37 og 38 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: -læra om ulike måtar å fortelje på -læra om ulike sjangrar brukt til å fortelja med -læra meir om setningar og teiknsetjing -Uttrykke seg

Detaljer

E-post adressa mi: (Mob )

E-post adressa mi: (Mob ) Arbeidsplan kl. 10b Veke: 34 Ordensteneste:Elise & Lena (Hugs nyhende til onsdag og torsdag) Meldingar: Alle bøker skal ha bokbind når vi går i gang med veke 35 Hugs å levere oppdatert adresselapp 28.08:

Detaljer

Arbeidsplan for klasse veke 14 og 15 Arbeidsplan for 10D veke 13 og

Arbeidsplan for klasse veke 14 og 15 Arbeidsplan for 10D veke 13 og Arbeidsplan for klasse veke 14 og 15 Arbeidsplan for 10D veke 13 og 14 2013 Styringsfag: Ordenselevar: v14: Dorthe og Johan v15: Mathilde og Joachim Tentamensdagar: V14: Ons.03.04: V15: Mån. 08.04: hovudmål

Detaljer

Arbeidsplan for 10B veke 01 og 02

Arbeidsplan for 10B veke 01 og 02 Arbeidsplan for 10B veke 01 og 02 Ordenselevar: Joar og Jostein Viktig info: Undreskrifter: - tentamen i norsk, engelsk med underskrift. - karakterutskrifta Veke 2: Fredag: prøve i naturfag rettinga av

Detaljer

Lindås ungdomsskule: Tlf. skule: Heimeside: no/8-a nn.html

Lindås ungdomsskule: Tlf. skule: Heimeside:  no/8-a nn.html Arbeidspla n 9a Veke 42 Lindås ungdomsskule: Tlf. skule: 56 37 50 54 Heimeside: http://www.lindas.kommune. no/8-a.358260.nn.html Kontaktlærar: Borghild Toft E-post: borghild.toft@lindas.kommune.no Tlf./

Detaljer

Arbeidsplan for 10b Veke 6 og 7

Arbeidsplan for 10b Veke 6 og 7 Arbeidsplan for 10b Veke 6 og 7 Styringsfag: Tema: Avis Viktig informasjon: Veke 6: tekst måndag Musikkprøve måndag Naturfagsprøve kap. 3 Besøk frå Møre-Nytt 10bd 4. time torsdag Veke 7: : framføring,

Detaljer

Vekeplan 9. trinn Veke 46 og 47

Vekeplan 9. trinn Veke 46 og 47 Vekeplan 9. trinn Veke 46 og 47 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Verta betre kjent med forfattar Terje Torkildsen Kjenna att dystopi som tema Reflektera rundt og uttrykkja draumar/planar om eiga framtid

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke: 38 Opplysningar: Ordenselevar: Timeplan:

Arbeidsplan for 8B Veke: 38 Opplysningar: Ordenselevar: Timeplan: Arbeidsplan for 8B Veke: 38 Opplysningar: Måndag; Nasjonal prøve i engelsk. Torsdag; Nasjonal prøve i rekning. Fredag i 4. time; BlimE-dansen. Ta på raud, svart eller kvit genser. Kontaktlærar: Anne Julie

Detaljer

Dersom du ikkje blir ferdig med det vi jobbar med i timen, må du gjere det ferdig heime.

Dersom du ikkje blir ferdig med det vi jobbar med i timen, må du gjere det ferdig heime. Arbeidsplan kl. 8b Veke: 6 Ordensteneste: Mikael og Magnus Meldingar: Minner om elevstyrt oppvarming i kroppsøving måndag. Vi skal i gang med førebuing til foreldrekvelden «Litterær aften» torsdag 25.02.2016.

Detaljer

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål

Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen. Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12 Tors 3.12 Fre 4.12 Haustprøve i norsk hovudmål Veke 48 Mån 23.11 Frist innlevering av FRIkontrakt Tys 24.11 Innlevering av 2. utkast i norsk i slutten av timen Ons 25.11 Tors 26.11 Haustprøve i engelsk Fre 27.11 Veke 49 Mån 30.11 Tys 1.12 Ons 2.12

Detaljer

Arbeidsplan for 10b veke 48 og 49

Arbeidsplan for 10b veke 48 og 49 Arbeidsplan for 10b veke 48 og 49 Ordenselevar: Nadja og Herman Viktig info: Veke 48: Tysdag, tentamen i norsk hovudmål. Torsdag, tentamen i engelsk. Prøve i musikk for 10B og 10D Veke 49: Tysdag, tentamen

Detaljer

Arbeidsplan for klasse 17 veke og 18

Arbeidsplan for klasse 17 veke og 18 Arbeidsplan for klasse 17 veke og 18 Ordenselevar: Magnus og Khaled Viktig informasjon: Utekle til kroppsøving! NB! Det er sendt med heim (ranselpost) informasjon om Ungdata undersøkinga. Veke 17 fredag

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 42 og 43

Vekeplan 10. trinn Veke 42 og 43 Vekeplan 10. trinn Veke 42 og 43 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Kunne samanlikna En folkefiende og Haisommer. Kunne samtale om drama. Kunne trekka ut meining i tekst. Kunne seia litt om Ibsen si

Detaljer

Arbeidsplan for 9B Veke: 42

Arbeidsplan for 9B Veke: 42 Arbeidsplan for 9B Veke: 4 Opplysningar: Forandringar i timeplanen Ordenselevar: Cecilia og Victoria Kontaktlærer: Yngve Hopen Epost: yngve.hopen@lindas.kommune.no TLF/SMS: 9576966 Time Måndag Tysdag Onsdag

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 35 og 36

Vekeplan 8. trinn Veke 35 og 36 Vekeplan 8. trinn Veke 35 og 36 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: -læra om ulike måtar å fortelje på -læra om ulike sjangrar brukt til å fortelja med -læra meir om setningar og teiknsetjing -Uttrykke seg

Detaljer

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen)

Læringsmål. Tidsfrist. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Veke 16 9a Samfunnskunnskap! Samfunnsfag Naturfag Matematikk Engelsk Læringsmål Kunne bøye substantiv ( side 156-157) kunne bøye adjektiv ( side 158 kunne bøye svake verb ( side 160-161 ) vite kva et genitivsuttrykk

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 50-51

Vekeplan 8. trinn Veke 50-51 Vekeplan 8. trinn Veke 50-51 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Læra om samansett tekst: Reportasje, forskjellige typar, kjenneteikn og føremål. Læra om intervju: Forskjellige typar, sjangertrekk og

Detaljer

Rekne overflate og volum av forskjellige Mål: figurar. Mål:

Rekne overflate og volum av forskjellige Mål: figurar. Mål: Vekeplan 9. klasse Namn:.. Veke 40 Norsk: Matte Kunne alt du treng om adjektiv for å Mål: skrive rett og for å brujke adjektiv rett i framandspråk Rekne overflate og volum av forskjellige Mål: figurar

Detaljer

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk

Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring historie. Ons 09.12. Haustprøve i matematikk Veke 50 Veke 51 Mån 07.12 Mån 14.12 Tys 08.12 Haustprøve i norsk sidemål Ons 09.12 Haustprøve i matematikk Tors 10.12 Presentasjon samanlikning buddhismen/ hinduismen Tys 15.12 Ons 16.12 Tors 17.12 framføring

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 7-8

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 7-8 ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 7-8 Takk for ein kjekk skidag! Helsing lærarar, assistentar og studentar Fag Kompetansemål L-06 Matematikk Sam.fag RLE Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske

Detaljer

Arbeidsplan for klasse 10D, veke 17 og 18

Arbeidsplan for klasse 10D, veke 17 og 18 Arbeidsplan for klasse 10D, veke 17 og 18 Viktig informasjon: Utekle til kroppsøving! NB! Det er sendt med heim (ranselpost) informasjon om Ungdata undersøkinga. Veke 17 fredag 29.04 naturfagprøve Veke

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Musikk. Trinn: 9 og 10

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Musikk. Trinn: 9 og 10 ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Musikk Trinn: 9 og 10 9.trinn Periode 1: veke 34-42 Tema: Folkedans Kompetansemål gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk skape

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 44 og 45

Vekeplan 8. trinn Veke 44 og 45 Vekeplan 8. trinn Veke 44 og 45 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk -kjenna att og analysera ein reportasje -klara å skriva ein reportasje etter tydelege kriterium -læra meir om teiknsetjing -presentera

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Fysisk aktivitet og helse. Trinn: 10

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Fysisk aktivitet og helse. Trinn: 10 ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Fysisk aktivitet og helse Trinn: 10 Periode: veke 35-40 Tema:Golf -delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 47 Klasse: 9a Orden: Ken Jøran og Bjørnar Måndag; matteprøve Tysdag; norsktentamen Fredag; Elevbedrift i 4. -6.

Arbeidsplan. Veke: 47 Klasse: 9a Orden: Ken Jøran og Bjørnar Måndag; matteprøve Tysdag; norsktentamen Fredag; Elevbedrift i 4. -6. Arbeidsplan. Veke: 47 Klasse: 9a Orden: Ken Jøran og Bjørnar Måndag; matteprøve Tysdag; norsktentamen Fredag; Elevbedrift i 4. -6. time FAG: MÅL: PÅ SKULEN: Norsk Norsktentamen: - Du nyttar tida godt og

Detaljer

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste!

Norsk: Lag setningar med øveorda i Heimeboka di. Skriv så fint du kan, sjå sjekkliste! VEKEPLAN FOR 6. TRINN VEKE 36 RESPEKT - mål: Alle skal kjenne seg inkludert. Rommetveit skule Vekelekser: Matematikk: A) Gjer oppgåve 1.42, 1.46 i Multi s. 15. Skriv av oppgåvene og vis utrekning i H-boka

Detaljer

Arbeidsplan for 10b veke Torsdag 5. fredag 20.november Namn:

Arbeidsplan for 10b veke Torsdag 5. fredag 20.november Namn: Arbeidsplan for 10b veke 46-47 Torsdag 5. fredag 20.november Namn: Heisann No er vi inne i ein periode med ein del prøvar, så det er viktig at du prioriterer riktig med tanke på skulearbeidet, og at du

Detaljer

8. trinn Plan for veke 37, Prøvar, innleveringar og framføringar

8. trinn Plan for veke 37, Prøvar, innleveringar og framføringar 8. trinn Plan for veke 37, 2016 Namn: Øv på grunnstega i swing! "Bak-fram-tå-steg-tå-steg" Tysdag 13.september slutter alle elevane til lunsj, altså 11.20. Prøvar, innleveringar og framføringar Fag Kva

Detaljer

måndag tysdag onsdag torsdag fredag 4 MAT MUS / M&H ENG SAMF FR.SPRÅK

måndag tysdag onsdag torsdag fredag 4 MAT MUS / M&H ENG SAMF FR.SPRÅK Vekeplan nr. 38 18.- 22. september 2017 9.KLASSE måndag tysdag onsdag torsdag fredag 1 M&H / NAT SAMF /VALF SYMJ KR.ØV KRLE Partal/ Oddetal 2 «KRLE / VALF FR.SPRÅK «MUS 3 «SAMF/ VALF MAT ENG NAT 4 MAT

Detaljer

Vekeplan 9. trinn Veke 5 og 6

Vekeplan 9. trinn Veke 5 og 6 Vekeplan 9. trinn Veke 5 og 6 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Kunna skriva gode handlingsreferat Sjå film om ungdomstid og finna virkemiddel Kunna begrep knytta til filmanalyse Læra fleire litterære

Detaljer

Arbeidsplan for 10A Veke: 14

Arbeidsplan for 10A Veke: 14 Arbeidsplan for 10A Veke: 14 Opplysningar: Prøvemunnleg i v.16 e-post: torild.herstad@lindas.kommune.no (40218922) Ordenselevar: Adrian, Sigrid VÅR I LUTFA! SNART ER DET SOMMAR! Time Måndag Tysdag Onsdag

Detaljer

Arbeidsplan for 10b veke 2 og 3

Arbeidsplan for 10b veke 2 og 3 Arbeidsplan for 10b veke 2 og 3 Viktig informasjon: Hugs: Underskrift karakterark. Eg har fått om lag 10 stk. Fri onsdag veke 2 grunna planleggingsdag. Hugs å ta godt vare på brevet du får i posten med

Detaljer

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 19-20

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 19-20 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 19-20 NAVN... INFO NÅR HVA HVEM OG HVOR Uke 19 ti/on Uke 19/onsdag Uke 19/torsdag Uke 19 mandag/onsdag Uke 19 mandag/onsdag Uke 19 KH: Fremføring Land

Detaljer

LEKSEPLAN 10. TRINN VEKE 15 og 16

LEKSEPLAN 10. TRINN VEKE 15 og 16 LEKSEPLAN 10. TRINN VEKE 15 og 16 INFO: Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 15 4-6t: Førebuing engelsk Heildagsprøve engelsk Heildagsprøve matematikk 16 MOT-10D (4.-6.t) 10 B: RLE Prøve CD: Musikk

Detaljer

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Veke 6 Mån 8.2 Tys 9.2 Ons 10.2 Tors 11.2 Prøve kap 3 KRLE Fre 12.2 Veke 7 Mån 15.2 Tys 16.2 Ons 17.2 Tors 18.2 Prøve i matematikk Se. planen Fre 19.2 Prøve Naturfag s 134-146 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag

Detaljer

Arbeidsplan. Veke: 43 Klasse: 8a Orden: Jørgen og Egil. Turid skal på kurs måndag og tysdag, då vil de få vikar. Fredag; prøve i geografi

Arbeidsplan. Veke: 43 Klasse: 8a Orden: Jørgen og Egil. Turid skal på kurs måndag og tysdag, då vil de få vikar. Fredag; prøve i geografi Arbeidsplan. Veke: 43 Klasse: 8a Orden: Jørgen og Egil Turid skal på kurs måndag og tysdag, då vil de få vikar. Fredag; prøve i geografi I veke 43 og 44 vert det utviklingssamtalar. Sjå eige skriv OD-

Detaljer

Valgfag på ungdomstrinnet

Valgfag på ungdomstrinnet Valgfag på ungdomstrinnet Innført på 8.trinn fra skoleåret 2012/13 Trinnvis innføring 8 valgfag fra 2012 og 7 nye fra 2013 Omfang på 57 årstimer per. år Sluttkarakter hvert år, snitt på vitnemål Elevene

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2014/2015 Fag: Kroppsøving Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede.

Detaljer

Vekeplan 9. trinn Veke 14 og 16

Vekeplan 9. trinn Veke 14 og 16 Vekeplan 9. trinn Veke 14 og 16 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Framføra ein tale du har skrive sjølv. Bruka ironi og humor i eige arbeid. Kunna kjenna igjen nokre verkemiddel som blir brukt i tale.

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur:

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur: Vekeplan 9. klasse Veke 18 Namn:. Norsk: Bokmål: Når du skriv tekstar, kan du bruke det du har lært til å unngå feil Mål: Nynorsk:Du skal ha kunnskap om korleis auka nasjonalkjensle førte til at vi blei

Detaljer

Arbeidsplan for 9B Veke: 36

Arbeidsplan for 9B Veke: 36 Arbeidsplan for 9B Veke: 36 Opplysningar: orsk og samfunnsfag byttar time denne veka (sjå timeplan) Ordenselevar: Elias & Kevin Kontaktlærer: Yngve Hopen Epost: yngve.hopen@lindas.kommune.no TLF/SMS: 9576966

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Fysisk aktivitet og helse. Trinn: 9

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Fysisk aktivitet og helse. Trinn: 9 ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Fysisk aktivitet og helse Trinn: 9 FormålValgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk

Detaljer

Opplysningar: Konsert på tysdag. Ball på torsdag! Fri på fredag! Elev- og foreldrekveld den 23/2

Opplysningar: Konsert på tysdag. Ball på torsdag! Fri på fredag! Elev- og foreldrekveld den 23/2 Arbeidsplan for 8B Veke: Opplysningar: Konsert på tysdag. Ball på torsdag! Fri på fredag! Elev- og foreldrekveld den 23/2 Ordenselevar: Amy og Magnus Kontaktlærer: Yngve Hopen Epost: yngve.hopen@lindas.kommune.no

Detaljer

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Veke 6 Mån 8.2 Tys 9.2 Ons 10.2 Tors 11.2 Prøve kap 3 KRLE Fre 12.2 Veke 7 Mån 15.2 Tys.2 Ons 17.2 Tors 18.2 Prøve i matematik k Se. planen Fre 19.2 Prøve Naturfag s 134-146 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 43-44

ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 43-44 ARBEIDSPLAN FOR 9. TRINN veke 43-44 Takk for turen! Fag Kompetansemål L-06 Norsk Planlegge, utforme og arbeide med egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere Engelsk dei underveis i prosessen ved hjelp

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 24 og 25

Vekeplan 8. trinn Veke 24 og 25 Vekeplan 8. trinn Veke 24 og 25 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Kunna bruka artiklane "a" og "an". Kunna ord om oppfinningar,teknologi og design. Fortelja om biosfæren og om korleis landområda er delte

Detaljer

Arbeidsplan 10C Uke 40-43

Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Arbeidsplan 10C Uke 40-43 Informasjon til elever og foresatte i klasse 10C: I uke 40 er Hallgeir i Tyskland på Erasmus+-programmet. Han er tilbake etter høstferien. Fravær og lignende kan meldes på mail

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole

PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Til tysdag: Sjå gjennom utgangspunkt i forkunnskapane sine, digital kompetanse.

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: KOMMENTAR: Til tysdag: Sjå gjennom utgangspunkt i forkunnskapane sine, digital kompetanse. Arbeidsplan kl. 8b Veke: 4 Ordensteneste: Julie og Andra Meldingar: Det vert kapittelprøve i matematikk tysdag 02.02.2016 i kapittel G. Heimesida til skulen: http://www.lindas.kommune.no/lindaas-ungdomsskule.358252.nn.html

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2016/2017. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2016/2017 Fag: Kroppsøving Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang

Detaljer

Vekeplan 9. trinn Veke 44 og 45

Vekeplan 9. trinn Veke 44 og 45 Vekeplan 9. trinn Veke 44 og 45 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Forstå og bruka ironi som verkemiddel i eigen tekst. Kunna skriva ein tekst med ein tydeleg bodskap til ein oppgitt mottakar. Teksten

Detaljer

Arbeidsplan for 9C veke 48

Arbeidsplan for 9C veke 48 Arbeidsplan for 9C veke 48 Tema for perioden: Eg tek ordet Ordenselevar: Steffen og Emilie Hugs: Munnleg 9B og 9C førebuing torsdag, munnleg fredag Arb.livsfag 3 timar glutenfri baking fredag 28. nov.

Detaljer

Arbeidsplan for 10D veke 48 og

Arbeidsplan for 10D veke 48 og Arbeidsplan for 10D veke 48 og 49-2012 Styringsfag: Ordenselevar: V48:Sivert og Emilie V48: V49: Marie og Magnus tentamen i engelsk mån.26.november tentamen i matte 29.november fredag: Kartprøve V49: onsdag

Detaljer

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 Fag Kompetansemål L-06 Norsk Engelsk Matematikk Gjere greie for nokre kjenneteikn ved hovudgrupper av talemål i Noreg, og diskutere haldningar til ulike talemål og til

Detaljer

Vekeplan for 5.klasse Veke 48

Vekeplan for 5.klasse Veke 48 Vekeplan for 5.klasse Veke 48 INFORMASJON: REFLEKSVESTKONKURRANSEN. Ha på refleksvest kvar morgon! Det blei ein fin tur til Vitengarden på fredag. Elevane var med på «musikkverkstad» og lærte å lage ulike

Detaljer

Kompetansemål etter 4. årssteget

Kompetansemål etter 4. årssteget KROPPSØVING Kompetansemål etter 4. Aktivitet i ulike rørslemiljø bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar kroppsøving handlar mellom anna om å kunne formidle inntrykk

Detaljer

Arbeidsplan for 9B Veke:

Arbeidsplan for 9B Veke: Arbeidsplan for 9B Veke: Opplysningar: asjonal prøve i lesing tysdag.sep. asjonal prøve i rekning onsdag 0.sep Ordenselevar: Amy & Sandra Kontaktlærer: Yngve Hopen Epost: yngve.hopen@lindas.kommune.no

Detaljer

Arbeidsplan. Veke:40 Klasse: 10A Orden: Sivert og Timmy

Arbeidsplan. Veke:40 Klasse: 10A Orden: Sivert og Timmy Arbeidsplan. Veke:40 Klasse: 10A Orden: Sivert og Timmy eldingar: Hugs nyhende! Lever lapp om konferansetimar! FAG: ÅL: PÅ SKULEN: Studere ei novelle og skrive ei Norsk oppgåve om denne novella. Heftet

Detaljer

VEKEPLAN 5. KL. Veke 3-4 2016 Namn:

VEKEPLAN 5. KL. Veke 3-4 2016 Namn: VEKEPLN 5. KL. Veke 3-4 2016 Namn: Veke 3: 18. 22.jan 2016 MÅN TY ON TOR FRE 5 5B 5C 5 5 5B 5C 5 5 5B 5C 5 5 5B 5C 5 5 5B 5C 5 Matte Norsk Engelsk Norsk Norsk ata / Eng Matte Engelsk ym amfunnsfag Norsk

Detaljer

Læringsmål. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist. Læringsmål : Kunna fakta om samane

Læringsmål. Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist. Læringsmål : Kunna fakta om samane Veke 44 10a Læringsmål Låg Middels Høg Aktiviteter og arbeidsoppgåver (Heimearbeid og arbeid på skulen) Tidsfrist Naturfag Matematikk Engelsk Læringsmål : Kunna fakta om samane Learning target: Learn expressions

Detaljer

Veke: 5-6. Namn: Rune Sirevåg tlf.:

Veke: 5-6. Namn: Rune Sirevåg tlf.: Veke: 5-6 Namn: Info til heimen: Torsdag 2.2. er me invitert til førestilling på Tryggheim ungdomsskule. Elevane kan gå heim sjølv etter førestillinga ca. 13.45. Tysdag 7.2. skal heile skulen ha ein dag

Detaljer

Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 19 1 Samf framføring. Trekking av oppgåver. Obligatorisk førebuing på biblioteket/ kl.rom

Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 19 1 Samf framføring. Trekking av oppgåver. Obligatorisk førebuing på biblioteket/ kl.rom Namn: Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 19 1 Samf Mat- prøve! Oppmøte 08.30 Prøvemunnleg! Trekking av oppgåver. (Klaus) 2 Samf (Anne Marie) Krø Orientering 3 Spv Samf (Hanne) Obligatorisk førebuing

Detaljer

Gjennomgående plan i kroppsøving for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i kroppsøving for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i kroppsøving for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 Fagets egenart s. 4 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL,

Detaljer

Arbeidsplan for 10Aveke 48 og 49

Arbeidsplan for 10Aveke 48 og 49 Arbeidsplan for 10Aveke 48 og 49 Ordenselevar: Arnstein og Ingeborg Viktig info: 10A matteprøve tys. 25/11, 6.time kap. 2+3 Utdanningsval: Ta med ferdige utfylte skjema frå hospiteringsdagane. 4 8 1 Måndag

Detaljer

Vekeplan 9B veke 43. Ordenselever: Maya L og Sara. Viktig:

Vekeplan 9B veke 43. Ordenselever: Maya L og Sara. Viktig: Norsk Naturfag Ordenselever: Vekeplan 9B veke 43 Maya L og Sara Viktig: TIL FORELDRE/FORESATTE: Fredag 1. desember er det juleball. 9b må stille med to vakter. Om du har høve kan du ta kontakt med Vivi

Detaljer

Vekeplan 10. trinn Veke 35 og 36

Vekeplan 10. trinn Veke 35 og 36 Vekeplan 10. trinn Veke 35 og 36 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Kunna ta ordet i ein debatt og argumentera for synspunkta sine. Kunna følja reglar i debatt. Kunna skilja mellom innlegg og replikk.

Detaljer

Vekeplan 8. trinn Veke 46-47

Vekeplan 8. trinn Veke 46-47 Vekeplan 8. trinn Veke 46-47 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Tema i litteratur: Indre og ytre krefter. Læra om føremål, kjenneteikn og verkemiddel i teikneseriar. Lesa, analysera og tolka skjønnlitteraturutdrag

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:.. Veke 7. Matte Forhol mellom tal. Samf Mat frå jorda Eng Munnleg framføring

Vekeplan 9. klasse. Namn:.. Veke 7. Matte Forhol mellom tal. Samf Mat frå jorda Eng Munnleg framføring Vekeplan 9. klasse Veke 7 Namn:.. Norsk: Nynorsk: Når veka er over, skal du kunne finne alle setningsledda vi har arbeidd med Mål: siste tida Bokmål: Når uka er over, skal du kunne alt vi har lært om substantiv-og

Detaljer

Vekeplan 9. trinn Veke 35 og 36

Vekeplan 9. trinn Veke 35 og 36 Vekeplan 9. trinn Veke 35 og 36 LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: Fag: Norsk Kjenna att netthat og framandgjering som tema Reflektera rundt og uttrykkja meiningar om sosiale media Relatera tema, handling og personar

Detaljer

8. trinn 2016/2017 Bryne ungdomsskule. Overgangen til ungdomsskulen Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni

8. trinn 2016/2017 Bryne ungdomsskule. Overgangen til ungdomsskulen Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni 8. trinn 2016/2017 Bryne ungdomsskule Overgangen til ungdomsskulen Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Kva er annleis? Nye klassar Nye lærarar Valfag og språk Periodeplanar

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 33-34

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 33-34 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 33-34 NAVN... INFO UKE HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 33 Torsdag "Topptur" i nærområdet (Mokollen, Mølleråsen og Midtåsen) Hele 8.tr, vi går teamvis Uke 34

Detaljer

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: VURDERING Norsk Kunne samtale om form, innhold og formål i litteratur

FAG: MÅL: ARBEID PÅ SKULEN: ARBEID HEIME: VURDERING Norsk Kunne samtale om form, innhold og formål i litteratur Arbeidsplan kl. 9b Veke: 39 Ordensteneste: Andra og Camilla Meldingar: Tysdag 27.09: MOT besøk dei 3 siste timane. E-post adressa mi: Hege.Wilhelmsen.Bardsen@lindas.kommune.no (Mob.91590560) FAG: MÅL:

Detaljer

Arbeidsplan for 10a veke 48-49 Måndag 23.november til fredag 4.desember

Arbeidsplan for 10a veke 48-49 Måndag 23.november til fredag 4.desember Arbeidsplan for 10a veke 48-49 Måndag 23.november til fredag 4.desember Namn: Daniel Lars HUGS: Tysdag 24.11: Innlevering norsk Onsdag 25.11: Mattelab Prøve Utdanningsmessa: torsdag 26.11 og fredag 27.11.

Detaljer

Arbeidsplan 10A uke 48-49

Arbeidsplan 10A uke 48-49 Arbeidsplan 10A uke 48-49 Informasjon: Torsdag 26.11:15: Yrkesmesse kl 08.45 11.00. Dere møter opp direkte på Stavanger forum. Frank/ Ole Kristian tar fravær. Tirsdag 01.12.15: Oppsamlingsdag for heldagsprøver.

Detaljer

Arbeidsplan for 8B Veke: 35

Arbeidsplan for 8B Veke: 35 Arbeidsplan for 8B Veke: 3 Opplysningar: Hugs foreldremøtet på måndag kl. 18.00 Ungdomsløpet i knarvik på fredag Ordenselevar: Sandra og Amy Timeplan: Kontaktlærer: Yngve Hopen Epost: yngve.hopen@lindas.kommune.no

Detaljer