Novellae bibliothecenses mensis Augusti anni MMXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Novellae bibliothecenses mensis Augusti anni MMXI"

Transkript

1 Novellae bibliothecenses mensis Augusti anni MMXI (Nytt fra biblioteket august 2011) Kjære bibliotekbrukere, UB-bygget har fått en ansiktsløftning. Det vises kanskje ikke på fasaden, men innvendig er nesten hele boksamlingen blitt flyttet rundt på i løpet av sommeren. Den viktigste endringen er at det ikke lenger finnes egne hyller for bøker i stort format; de såkalte qvart-hyllene er fjernet. Bøker med en «q» i oppstillingssignaturen er nå blitt flettet inn i de alminnelige bokhyllene og står sammen med bøker av vanlig størrelse. Det innebærer at man slipper å gå til to ulike hyller for å finne bøker om nøyaktig samme emne. Eksempelvis vil bøker om etterkrigstiden, «q940.55» og «940.55» nå stå sammen, side ved side. Klassiske forfattere er å finne omtrent der hvor de var før. Men bøker innen arkeologi, geografi og historie har fått nye ståsteder, så det nytter ikke for faste travere å koble inn den gamle «autopiloten» når man kommer oppover i etasjene. Forhåpentligvis kan den vedlagte skissen over den aktuelle delen av tredje etasje være til hjelp. Hver enkelt hylle er merket på nytt, så sørg for å lese på hylleveggene mens du går omkring på bokjakt. For øvrig er det bare å spørre i skranken. Lykke til! Med vennlig hilsen Per Pippin Aspaas Fagansvarlig for historie, arkeologi, gresk og latin Universitetsbiblioteket i Tromsø Tlf.: (P.S.: For eventuelle nye lesere tar jeg med følgende informasjon fra tidligere nyhetsbrev: Novellae bibliothecenses forfattes av fagansvarlig for historie, arkeologi, gresk og latin ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Undertegnede akter å sende ut et par slike nyhetsbrev i semesteret, og de vil gå til alle forskere og undervisere i historie, arkeologi, gresk og latin samt tilgrensende fag ved det fusjonerte UiT. Mengden post blir altså ikke all verden. Skulle noen likevel ønske å reservere seg mot dette nyhetsbrevet, er det bare å gi beskjed, så skal jeg slette deg fra lista. Videresending til andre er fritt tillatt og tilbakemeldinger velkomne)

2 Detalj fra boksamlingene i tredje etasje på UB-bygget, oppdatert primo august 2011

3 * DIGITALITATES -- LESEBRETT UB har anskaffet seg en bunke lesebrett av typen ipad (fra Apple) og Galaxy (fra Samsung). Disse er tilgjengelig for korttidslån. Grunnen til at UB har gått til anskaffelse av disse, er erkjennelsen av at lesebrettene virkelig har begynt å ta av. Stadig flere foretrekker å lese alt fra aviser til tidsskriftsartikler til hele bøker på disse dingsene. Nysgjerrig? Stikk innom skranken på UB-bygget og lån med deg en ipad eller Galaxy i noen dager! -- search.books2ebooks.eu Mange av oss er blitt vant til å søke etter eldre litteratur hos books.google.no. Google har sin styrke dels i de enorme mengdene de formår å mate inn i sine systemer, dels i sin brukervennlighet. Men langt fra alt blir fanget opp av Google. Og noen aktører vil av ulike årsaker ikke ha noe med Google å gjøre i det hele tatt, selv om de er aldri så gratis og brukervennlige. Dette store EU-prosjektet er vel verd å se på. Velg Advanced [Search] og orienter deg i mulighetene for å avgrense søket. Kommer en tittel opp som «ebook», er det bare å klikke seg inn i selve boka. Kommer den opp som «Book», betyr det at du ved å betale noen hundrelapper kan sørge for at den blir prioritert. Den vil da bli digitalisert og gjort tilgjengelig for alle og enhver på verdensveven innen kort tid th Century British Library Newspapers I alt 48 britiske aviser fra 1800-tallet er utvalgt for digitalisering i dette prosjektet. Så langt det har latt seg gjøre, er hver eneste avisside i hver bidige utgave fra 1800 til 1900 digitalisert og gjort søkbar. Takket være øyrikets nordområdeinteresser er det ikke vanskelig å finne fram til omtaler av Tromsø, Spitsbergen, Nansen osv. For den som kjenner Atekst, er dette mye av det samme, bare for en annen periode og et annet land. Gå til uit.no/ub, velg Finn database og skriv «19th». * SUBTERRALITATES -- Comparative Archaeologies: A Sociological View of the Science of the Past / Ludomir R. Lozny (red.) / Springer, 2011 Arkeologifaget er, som de fleste samfunnsfag, preget av teoriutvikling og -diskusjon. I denne boka diskuteres arkeologiens utvikling i en lang rekke land verden over, med spesiell vekt på spørsmål knyttet til spenningsfeltet mellom det globale og det lokale. Innfallsvinkelen er ikke rent historisk, men like mye kritisk og framtidsrettet: Hvordan har arkeologien blitt bedrevet, og hvordan bør den bedrives, i ulike områder så som Tyskland (Ulrich Veit), Danmark (Kristian Kristiansen), Finland (Viisa Immonen & J.-P. Taavitsainen), Russland (Nikolay Kradin), Israel og Palestina (David Small), det sørøstligste Europa (Predrag Novaković) osv. Finnes både som e- bok og som trykt bok i Bibsys. -- Fire: The Spark that Ignited Human Evolution / Frances D. Burton / University of New Mexico Press, The Archaeology of Fire: Understanding Fire as Material Culture / Dragos Gheorghiu & George Nash / Archaeolingua, 2007 Promethevs lærte menneskene å bruke ilden, ifølge en gammel fortelling. Disse bøkene går ikke akkurat inn i mytens innhold, men forsøker å bruke naturvitenskap, antropologi og arkeologi til å sy sammen en oppdatert forståelse av ildens betydning i forhistoriske samfunn. Frances D. Burton er sågar førmenneskelig orientert, og ser på ildens rolle i evolusjonen fram mot Homo sapiens som art. Bidragsyterne til The Archaeology of Fire er mer distinkt arkeologifaglig orienterte, og bringer empiri fra vidt forskjellige perioder og leveområder, men dog med det fellestrekk at de alle behandler menneskelige samfunn. * ANTIQUITATES -- The Cambridge World History of Slavery, bind I: The Ancient Mediterranean World / Keith Bradley & Paul Cartledge (red.) / Cambridge University Press, 2011 Første bind ut i slaveriets verdenshistorie fra Cambridge dekker den gresk-romerske antikken. Foruten redaktørene, som har nestorstatus innen henholdsvis canadisk og britisk antikkforskning, inneholder boka bidrag fra en rekke velmeritterte forskere. Ian Morris drøfter arkeologiske kilder til slaveriet i Hellas; Jennifer Glancy kaster lys over den tidlige kristendommens forhold til slaveriet; Catherine Hezser gjør det samme for

4 jødedommen; Mark Golden ser på slaver i det greske familielivet; Jonathan Edmondson gjør det samme for det romerske familielivet; osv. osv. Bind III, som utkommer i disse dager, er forresten viet slaveriets historie i Afrika, Asia og Amerika i perioden fra 1420 til Orosius: Seven Books of History against the Pagans / A. T. Fear (overs., red.) / Liverpool University Press, 2010 Få bøker med en så omfattende virkningshistorie blir lest av så få som Orosius verdenshistorie/-geografi fra 400-tallet. Her på berget er vi vant til å forholde oss til Ottars beretning, som er bevart som et tillegg til den angelsaksiske oversettelsen fra Kong Alfreds tid på 800-tallet. Her er originalen, nitid oversatt fra latinen, uten andre tillegg enn et lærd forord, en bibliografi, en index nominum og et tusentalls forklarende noter. -- Blackwell Companions to the Ancient World: A Companion to Archaic Greece / Kurt A. Raaflaub & Hans van Wees (red.) / Blackwell, 2009 «Recent years have seen powerful developments in the study of archaic Greece [ca BCE], with the emergence of new areas of interest, new ways of thinking about old problems, radical new approaches to the sources, and new evidence.» (fra bokomslaget). Denne boka har UB tilgjengelig både på papir og som e-bok, takket være vårt abonnement på e-bøkene Blackwell Reference (jf. Novellae bibliothecenses mars 2011). * MEDIAEVALITATES -- Regesta Norvegica vol. IX: / Gunnar I. Pettersen (red.) / Riksarkivet, 2010 Regestaen, eller sammendragene av aktstykker som omhandler norsk historie i middelalderen, kom i fjor fram til sitt niende bind. Gunnar I. Pettersen, Peter Fink og Espen Karlsen har skrevet sammendragene. Et omfattende emne-, person- og stedsnavnsregister hjelper leseren med å orientere seg. -- Empires and Barbarians: The Fall of Rome and the Birth of Europe / Peter Heather / Oxford University Press, 2011 «Here is a fresh, provocative look at how a recognizable Europe came into being in the first millennium A.D. With sharp analytic insight, Peter Heather explores the dynamics of migration and social and economic interaction that changed two vastly different worlds the undeveloped barbarian world and the sophisticated Roman Empire into two remarkably similar societies and states» (fra bokomslaget). -- Encyclopedia of the Medieval Chronicle vol. 1-2 / Graeme Dunphy (hovedred.) / Brill, 2010 I en tid hvor stadig flere går til nettet for å finne informasjon, er det verd å minne om at det tradisjonelle, alfabetisk ordnede oppslagsverket fortsatt lever. Dette tilfellet, visstnok det første i sitt slag, dekker tolv århundrer og hele Europa samt Nord-Afrika og Midtøsten. Oppslagsordene spenner fra enkeltforfattere/-verk til større oversiktsartikler som Classical Historical Writing (inkl. middelalderens resepsjon av denne), Chronology and chronometry (om juliansk vs. gregoriansk kalender m.m.) og Layout (dvs. krønikenes visuelle karakter). * MODERNITATES -- The 1926/27 Soviet Polar Census Expeditions / David G. Anderson (red.) / Berghahn, 2011 «In 1926/27 the Soviet Central Statistical Administration initiated several yearlong expeditions to gather primary data on the whereabouts, economy and living conditions of all rural peoples living in the Arctic and sub-arctic at the end of the Russian civil war. Due partly to the enthusiasm of local geographers and ethnographers, the Polar Census grew into a massive ethnological exercise, gathering not only basic demographic and economic data on every household but also a rich archive of photographs, maps, kinship charts, narrative transcripts and museum artifacts. To this day, it remains one of the most comprehensive surveys of a rural population anywhere» (fra baksideteksten). -- Russia before the Radiant Future : Essays in Modern History, Culture, and Society / Michael Confino / Berghahn, 2011 En samling artikler om Russland i de to århundrene fram mot 1917, skrevet gjennom en lang forskerkarriere av den bulgarskfødte israelske forskeren Michael Confino ( ). Flere av artiklene inneholder komparasjon med samtidige utviklinger i vesteuropeiske land. Det nyskrevne åpningskapitlet «The Discipline and I» er en historiografisk behandling av russisk historie som forskningsdisiplin og Confinos synspunkter på feltets utvikling.

5 -- Troubled Waters: A Social and Cultural History of Ireland s Sea Fisheries / Jim Mac Laughlin / Four Courts Press, 2010 Nå som flerbindsverket Norsk fiskerihistorie skal skrives, som et samarbeidsprosjekt mellom flere fagmiljøer og enkelthistorikere i Norge, finner jeg det på sin plass å trekke fram denne parallellen. Riktignok bare et enmannsprosjekt i ett bind om et land forholdsvis langt borte, men likevel... * LOCALITATES -- Fiske, fangst og tradisjonell kunnskap i indre Varanger (Tromsø Museums Skrifter, XXXII) / Johan Albert Karlstad (forf.), Ivar Bjørklund & Einar Eyþórsson (red.) / Tromsø museum, 2011 «Gjennom en treårsperiode [ ] reiste Johan Albert [Karlstad, død 2008] rundt i Nesseby og Vestre Jakobselv og intervjuet eldre mennesker om fiske, fangst og næringsliv slik de husket det. Ikke minst var han opptatt av de marine ressurser og de kunnskaper og den teknologi som var knyttet til utnyttelsen. For første gang ble det nå gjort en systematisk kartlegging av den samiske kunnskapen om fisk og andre marine arter og de samiske stedsnavnene på sjøen [ ]. Manuskriptet er skrevet ut av Einar Eyþórsson [ ]. Kartet over grunner og fiskeméder er utarbeidet av Pål Julius Nilsen på basis av de kartskisser som Karlstad etterlot seg., de er lagt inn på et kart og en CD som følger med boken» (fra Ivar Bjørklunds forord). -- Norges slektsleksikon, Finnmark fylke: Porsanger kommune bind I-II / Ole Johan Nikodemussen / Eget forlag, 2008 Over samme lest som han tidligere har utgitt bind om Kvalsund (2 bind, 1994) og Måsøy (2 bind, 2000), har forfatter Ole Johan Nikodemussen laget en slektshistorisk oversikt om Porsanger kommune. Bøkene er flott redigert av Bjørnar Lunga og foreligger i påkostet innbinding. -- Slekt etter Morten Johnsen, Masjok / Astrid Therese Ballo / Eget forlag, [2009] Morten Johnsen (f. Sør-Fron, Gudbrandsdalen 1856, d. Masjok ved Tana 1936) og hustru Angela Marie Therese Johnsen (f. Vadsø 1869, d. Masjok 1955), med hele deres etterslekt dokumenteres i dette lokalhistoriske verket. Her finnes stoff som belyser både migrasjonshistorie, evakueringserfaringer og kulturmøter mellom dølakultur og læstadianisme. * POSTMODERNITATES -- Bordering: Identity Processes between the National and Personal / Anders Linde-Laursen / Ashgate, 2010 Bak denne tittelen skjuler det seg en analyse av Danmarks og Sveriges historie, med vekt på landenes syn på hverandre. Her er det snakk om grensedragninger i både konkret og abstrakt forstand, om politisk historie så vel som kulturhistorie. De lange linjene fra stridene omkring Skåne, Blekinge, Härjedalen, Jämtland i tidlig nytid fram mot EU og Øresundsbroen diskuteres, med et omfattende teoretisk apparat. Deler av teksten er tidligere publisert som Det nationales natur: Studier i dansk-svenske relationer (doktoravhandling, Lunds universitet, 1995). -- At skrive Holocaust : En introduktion til vidnesbyrdlitteraturen. Primo Levi, Elie Wiesel og Jorge Semprún / Morten Lassen / Museum Tusculanum Forlag, 2011 «Siden afslutningen på Anden Verdenskrig har amerikanske historikere, jødiske politikere, alverdens museumsfolk, Hollywood-instruktører og mange andre forsøgt at tage patent på den rette forståelse af Holocaust. De overlevende vidnesbyrd modsætter sig derimod lette konklusioner og viser, at traumet Auschwitz ikke kan sættes på museum. I deres vidt forskellige vidnesbyrd reflekterer Levi, Wiesel og Semprún over vanskelighederne ved at skrive Holocaust. [ ] Morten Lassens analyser af de tre forfatterskaber viser, at et vidnesbyrd ikke er en hellig tekst, men et stykke erindringslitteratur med alt hvad det indebærer.» (fra forlagets hjemmeside) -- The Secret State : Preparing for the worst, / Peter Hennessy / Penguin, 2010 Et skremmende innblikk i britisk etterretnings håndtering av worst case-scenarioer fra atomkrig til terrorangrep, fra utbruddet av den kalde krigen til jakten på Bin Laden. På toppen av hele fryktpyramiden sitter Joint Intelligence Committee, «as centrally placed in monitoring the Soviet threat during the Cold War as it is in dealing with terrorism today» (fra Michael S. Goodmans anmeldelse i Times Literary Supplement, Nov 5, 2010). Opprinnelig utgitt i 2002, nå revidert som følge av frigivelsen av en del hemmeligstemplede dokumenter.

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Last ned Forandring og forankring - Lars Thue. Last ned

Last ned Forandring og forankring - Lars Thue. Last ned Last ned Forandring og forankring - Lars Thue Last ned Forfatter: Lars Thue ISBN: 9788215022772 Antall sider: 431 Format: PDF Filstørrelse:37.95 Mb Historien om sparebanknæringen i Norge er historien om

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

http://gpweb.us/vlcoldwarindex.htm The Cold War Museum er et virtuelt museum med en utstilling viet denne epoken: www.coldwar.org/index.

http://gpweb.us/vlcoldwarindex.htm The Cold War Museum er et virtuelt museum med en utstilling viet denne epoken: www.coldwar.org/index. 226 Velkommen til Internett på midten av 1990-tallet, hadde det gått mindre enn fem år siden den kalde krigens slutt. Konfrontasjonen mellom de to politiske og militære blokkene hadde preget livet til

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Last ned Samisk religion og læstadianisme - Roald Kristiansen. Last ned

Last ned Samisk religion og læstadianisme - Roald Kristiansen. Last ned Last ned Samisk religion og læstadianisme - Roald Kristiansen Last ned Forfatter: Roald Kristiansen ISBN: 9788245001556 Antall sider: 95 Format: PDF Filstørrelse:15.86 Mb I Samisk religion og læstadianisme

Detaljer

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver

PRØVER OG STØRRE SKRIFTLIGE/MUNTLIGE ARBEIDER: Kapittelprøver Skriftlige/muntlige oppgaver Gloseprøver Årsplaner, Nordhordland Kristne Grunnskole, 2012/2013 LÆREBOK: Searching 10, Gyldendal Norsk Forlag, 2008 MÅL FOR FAGET: I henhold til mål fra læreplan av 2006 (Kunnskapsløftet) og lokal tilpasning. Faglærer:

Detaljer

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse Rune Blix Hagen Hekser Fra forfølgelse til fortryllelse HUMANIST FORLAG 2003 OMSLAG: ANNLAUG AUESTAD, STAVANGERILLUSTRATØRENE TILRETTELAGT FOR EBOK AV PROGRAPH AS ISBN: 978-82-8282-000-4 ISBN: 82-90425-62-7

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Engelsk årsplan 2017/2018 Hinna Skole

Engelsk årsplan 2017/2018 Hinna Skole Engelsk årsplan 2017/2018 Hinna Skole World Wide English Augustseptember Engelsk som verdensspråk bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne i forstå og bruke et generelt

Detaljer

Last ned Pedagogisk psykologi - Anita Woolfolk. Last ned

Last ned Pedagogisk psykologi - Anita Woolfolk. Last ned Last ned Pedagogisk psykologi - Anita Woolfolk Last ned Forfatter: Anita Woolfolk ISBN: 9788251918633 Antall sider: 480 Format: PDF Filstørrelse:15.10 Mb Denne boka er den mest benyttede innføringsboka

Detaljer

Årsplan i engelsk 10.trinn Eidsvåg skole 2015/2016

Årsplan i engelsk 10.trinn Eidsvåg skole 2015/2016 Årsplan i engelsk 10.trinn Eidsvåg skole 2015/2016 Læreverk: Searching 10, Anne - Brit Fenner og Geir Nordahl Pedersen. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode:

Detaljer

Ny litteraturhistorie 1

Ny litteraturhistorie 1 1 Perkins, David: "Litteraturhistorie - en aktuel diskussion" 1 Kilde: Litteraturhistoriografi Aarhus Universitetsforlag, 2005 ISBN: 8779341225 2 Flaubert, Gustave: "Sentimental Education" 18 Kilde: Sentimental

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen Samfunnskunnskap SAMFUNNSFAG 1. KLASSE 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Canada Montreal On an Aussie s account Bill Bryson Goes Down

Detaljer

RELIGIONSHISTORIE master

RELIGIONSHISTORIE master RELIGIONSHISTORIE master LITTERATUR : RESSURSER & SØKING Svein Helge Birkeflet Oktober/16 LITT PRAKTISK INFO FULL TILGANG TIL UBOs RESSURSER bibliotekkort UiO brukernavn & passord være på UiO-nettet koble

Detaljer

Tema: Willem Barentsz Nordøstpassasjen Mellomtrinn. Kunnskapsløftet sier:

Tema: Willem Barentsz Nordøstpassasjen Mellomtrinn. Kunnskapsløftet sier: Tema: Willem Barentsz Nordøstpassasjen Mellomtrinn Kunnskapsløftet sier: Historie Mål for opplæringa er at eleven skal kunne bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid ved å plassere

Detaljer

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN

IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN DIGITAL STORYTELLING I ENGELSKFAGET. DEL 1: IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN Av: Anita Normann, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim. Alle skoler har i dag teknologien som trengs for

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Geir Lundestad DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Nobels fredspris fra 1901 til i dag Forord N obels fredspris handler om drømmen om fred på jord. Intet mindre. I hvilken grad har prisen faktisk bidratt til å realisere

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

RELIGIONSHISTORIE BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet September / 17

RELIGIONSHISTORIE BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING. Svein Helge Birkeflet September / 17 RELIGIONSHISTORIE BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING Svein Helge Birkeflet September / 17 DETTE TRENGER DU FOR FULL BIBLIOTEKTILGANG lånekort UiO brukernavn & passord være på UiO-nettet koble til databaser

Detaljer

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter

Hur finansiera och driva open accesstidskrifter Hur finansiera och driva open accesstidskrifter vid ett universitet? Kungliga biblioteket, Stockholm 25. oktober 2012 Jan Erik Frantsvåg Open Access-rådgiver Universitetsbiblioteket i Tromsø Litt om meg

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

5. Grensetraktaten mellom Norge og Sverige 2. oktober 1751, major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745 og grensekart nr.

5. Grensetraktaten mellom Norge og Sverige 2. oktober 1751, major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745 og grensekart nr. 5. Grensetraktaten mellom Norge og Sverige 2. oktober 1751, major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745 og grensekart nr. 21 3.1 Sammendrag med beskrivelse av dokumentene 3.1.1. Dokumenter

Detaljer

Yuval Noah Harari SAPIENS. En kort historie om menneskeheten. Oversatt av Lene Stokseth, MNO

Yuval Noah Harari SAPIENS. En kort historie om menneskeheten. Oversatt av Lene Stokseth, MNO Yuval Noah Harari SAPIENS En kort historie om menneskeheten Oversatt av Lene Stokseth, MNO Bazar Forlag AS Ankerveien 209 1359 Eiksmarka www.bazarforlag.com Originalens tittel: SAPIENS A Brief History

Detaljer

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB - eller: finnes det ikke på nett, finnes det ikke i det hele tatt Svein Arne Brygfjeld Nasjonalbiblioteket Tidene skifter vi skal endres Nasjonalbiblioteket

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi?

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Even Hartmann Flood, førstebibliotekar, UBiT Powerpoint presentasjonen finnes på http://folk.ntnu.no/flood/brukstatistikk.ppt 1 Disposisjon Bruk økning 2006

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

PHD BIBLIOTEKKURS. Svein Helge Birkeflet September / 17

PHD BIBLIOTEKKURS. Svein Helge Birkeflet September / 17 PHD BIBLIOTEKKURS B Svein Helge Birkeflet September / 17 MÅL å mestre den bibliografiske prosessen : finne relevant faglitteratur organisere bibliografisk info i EndNote gjenbruke bibliografisk info i

Detaljer

BIBELFAGLIGE DATABASER. Svein Helge Birkeflet januar2014

BIBELFAGLIGE DATABASER. Svein Helge Birkeflet januar2014 BIBELFAGLIGE DATABASER Svein Helge Birkeflet januar2014 BASEOVERSIKT BIBSYS ATLA Religion Database IXTHEO Index Theologicus R & TA Religious & Theological Abstracts EBAF École Biblique et Archéologique

Detaljer

Klassiske fag - Bachelor i Antikkens kultur - Bachelor i klassisk språk og litteratur - Årsstudium i latin - Frie emner

Klassiske fag - Bachelor i Antikkens kultur - Bachelor i klassisk språk og litteratur - Årsstudium i latin - Frie emner PENSUMLISTER Høsten 2011 Klassiske fag - Bachelor i Antikkens kultur - Bachelor i klassisk språk og litteratur - Årsstudium i latin - Frie emner Institutt for historie og klassiske fag Det historisk-filosofiske

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

RELIGIONSHISTORIE master

RELIGIONSHISTORIE master RELIGIONSHISTORIE master BIBLIOTEKRESSURSER & LITTERATURSØKING Svein Helge Birkeflet oktober -15 LITT PRAKTISK INFO FACTS OM UBO det største og viktigste fagbiblioteket i Norge dekker litteraturbehovet

Detaljer

ISBN: 978-82-7374-488-3

ISBN: 978-82-7374-488-3 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi» ja «Avtale mellom staten og rettighetshavernes

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Morten Storm PÅ INNSIDEN AV AL-QAIDA

Morten Storm PÅ INNSIDEN AV AL-QAIDA Morten Storm med Paul Cruickshank og Tim Lister AGENT STORM PÅ INNSIDEN AV AL-QAIDA OVERSATT AV GUNNAR NYQUIST PAX FORLAG A/S, OSLO 2015 ORIGINALENS TITTEL: AGENT STORM. MY LIFE INSIDE AL- QAEDA COPYRIGHT

Detaljer

Last ned Oppgjør - Bjørn Westlie. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Oppgjør Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Oppgjør - Bjørn Westlie. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Oppgjør Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Oppgjør - Bjørn Westlie Last ned Forfatter: Bjørn Westlie ISBN: 9788203291968 Antall sider: 182 Format: PDF Filstørrelse:17.37 Mb Dette er beretningen om inndragningen av jødiske formuer i Norge

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

Side 1 av 5 INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE Historie, 31. mai 2013 HIS1300MET NYERE VERDENSHISTORIE MED METODE.

Side 1 av 5 INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE Historie, 31. mai 2013 HIS1300MET NYERE VERDENSHISTORIE MED METODE. Side 1 av 5 INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE 2013 Historie, 31. mai 2013 HIS1300MET NYERE VERDENSHISTORIE MED METODE 6 timer Bokmål Viktig informasjon: Kandidaten må angi øverst på besvarelsen

Detaljer

Dr. Thea Selliaas Thorsen, Klassiske fag, NTNU, er akademisk hovedredaktør for Kanon-serien.

Dr. Thea Selliaas Thorsen, Klassiske fag, NTNU, er akademisk hovedredaktør for Kanon-serien. Dr. Thea Selliaas Thorsen, Klassiske fag, NTNU, er akademisk hovedredaktør for Kanon-serien. TERENTS Evnukken GJENDIKTET FRA LATIN AV Iris Aasen Brecke FORORD EVNUKKEN BLIR AV FORSKERE i dag regnet som

Detaljer

Fordi du ser meg. av Jennifer Niven. oversatt av Eli-Ann Tandberg

Fordi du ser meg. av Jennifer Niven. oversatt av Eli-Ann Tandberg Fordi du ser meg av Jennifer Niven oversatt av Eli-Ann Tandberg Originaltittel: Holding Up the Universe Copyright originalutgave Jennifer Niven, 2016 All rights reserved. First published in the United

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

ANMELDELSESPROSJEKTET VED ÅS BIBLIOTEK Prosjektrapport ved Gunhild Gjevjon. Innsyn, utsyn og vidsyn

ANMELDELSESPROSJEKTET VED ÅS BIBLIOTEK Prosjektrapport ved Gunhild Gjevjon. Innsyn, utsyn og vidsyn ANMELDELSESPROSJEKTET VED ÅS BIBLIOTEK Prosjektrapport ved Gunhild Gjevjon Innsyn, utsyn og vidsyn Anmeldergruppen: De tre Gratier og Don Quijote Anmeldelsenes/anbefalingenes form Vi ønsket å synliggjøre

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Oppgåveløysing, bade munnleg Canada Montreal On an Aussie

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Oppgåveløysing, bade munnleg Canada Montreal On an Aussie

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

Engelsk årsplan 10. trinn Vår 2017

Engelsk årsplan 10. trinn Vår 2017 Engelsk årsplan 10. trinn Vår 2017 A Cold War Januar-februar Den kalde krigen bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne i forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Modernisering av tradisjonell kildeutgivelse. Innledning, XX nordiske arkivdager, 8.8.2003. Knut Johannessen

Modernisering av tradisjonell kildeutgivelse. Innledning, XX nordiske arkivdager, 8.8.2003. Knut Johannessen Innledning, XX nordiske arkivdager, 8.8.2003. Knut Johannessen Temaet for seminaret er modernisering av tradisjonell kildeutgivelse. Med uttrykket tradisjonell kildeutgivelse forstår vi nokså løselig sagt

Detaljer

Last ned Klokke & katedral - Helge Erik Solberg. Last ned

Last ned Klokke & katedral - Helge Erik Solberg. Last ned Last ned Klokke & katedral - Helge Erik Solberg Last ned Forfatter: Helge Erik Solberg ISBN: 9788292922217 Antall sider: 192 Format: PDF Filstørrelse:19.89 Mb "Jeg ønsker alle lesere en spennende reise,

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer?

Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? Susanne Mikki og Marta Zygmuntowska, førstebibliotekarer, Universitetsbiblioteket i Bergen Resultater fra en studie Hva betyr dette for forskerne? PAGE 2 Vi kjenner

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Last ned Perspektiver på PR. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Perspektiver på PR Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Perspektiver på PR. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Perspektiver på PR Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Perspektiver på PR Last ned ISBN: 9788245020786 Antall sider: 212 Format: PDF Filstørrelse:11.90 Mb Det skrives og menes mye om PR-bransjen. I denne boken har vi tatt sikte på å belyse PR-faget

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Last ned Isfritt. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Isfritt Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Isfritt. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Isfritt Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Isfritt Last ned ISBN: 9788243008342 Antall sider: 160 Format: PDF Filstørrelse:12.83 Mb Hva gjør forskere når de er ute i felten, hvordan måler de hvor tykk isen er på Grønland og hva har måkefanging

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

Editor: CandPolit Jan Eirik Brun Cover design: Jenny Hole Kristiansen Text design: Are Johan Rasmussen

Editor: CandPolit Jan Eirik Brun Cover design: Jenny Hole Kristiansen Text design: Are Johan Rasmussen Copyright Shaker Publishing 2011 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,

Detaljer

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI

NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI NORDISKE STUDIER I LEKSIKOGRAFI Titel: Forfatter: Forord Ruth Vatvedt Fjeld og Marit Hovdenak Kilde: Nordiske Studier i Leksikografi 12, 2013, s. 5-8 Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden, Oslo

Detaljer

Last ned Naturfag som allmenndannelse - Svein Sjøberg. Last ned

Last ned Naturfag som allmenndannelse - Svein Sjøberg. Last ned Last ned Naturfag som allmenndannelse - Svein Sjøberg Last ned Forfatter: Svein Sjøberg ISBN: 9788205376441 Antall sider: 440 Format: PDF Filstørrelse:32.32 Mb Naturfag som allmenndannelse er blitt et

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 9.TRINN 2017/2018 Faglærere: Bjørnar Gundersen, Eirik Holm Alfarnes og Nils Jerfoss Gulbrandsen

ÅRSPLAN I ENGELSK 9.TRINN 2017/2018 Faglærere: Bjørnar Gundersen, Eirik Holm Alfarnes og Nils Jerfoss Gulbrandsen ÅRSPLAN I ENGELSK 9.TRINN 2017/2018 Faglærere: Bjørnar Gundersen, Eirik Holm Alfarnes og Nils Jerfoss Gulbrandsen Tema Kompetansemål Lærestoff Kjennetegn på måloppnåelse Kompetansemål fra Læreplanen, L06:

Detaljer

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Helge Salvesen og Marit Allern, Universitetet i Tromsø Temamøte H: Virtuelle læringsmiljø - planer, visjoner

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Last ned Samtaler - Gregor I den store. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Samtaler Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Samtaler - Gregor I den store. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Samtaler Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Samtaler - Gregor I den store Last ned Forfatter: Gregor I den store ISBN: 9788203356582 Antall sider: 269 sider Format: PDF Filstørrelse:10.28 Mb Pave Gregor (540-604) levde i en urolig tid,

Detaljer

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Hvordan skrive gode artikler for wikipedia Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Wikipediaartikkel Sjanger Relevans Format Kilder Sjanger = leksikon Beskrivende, ikke fortellende Distansert, ikke personlig

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

Nasjonalbiblioteket og de små bibliotekene. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar

Nasjonalbiblioteket og de små bibliotekene. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Nasjonalbiblioteket og de små bibliotekene Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Namsos bibliotek 100 år - Nasjonalbiblioteket Multimedialt kunnskaps- og kultursenter 400 medarbeidere fordelt 50/50

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Slipp brukerne løs det er PDA!

Slipp brukerne løs det er PDA! Slipp brukerne løs det er PDA! Ane Grydeland Mariann Løkse Universitetsbiblioteket UiT Bibsyskonferansen 2015 PDA: Patron driven acquisition Brukerstyrt kjøp av bøker Brukeren får tilgang når han/hun trenger

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 2016/2017

Årsplan i samfunnsfag 2016/2017 Årsplan i samfunnsfag 2016/2017 Antall timer pr. uke: 2 Lærer: Irene Fodnestøl Læreverk: Midgard Oppgaver elever: https://sites.google.com/site/norskoppgaver/y---samfunnsfag/midgard-5 Nettsted: http://lokus123.lokus.no/?sitenodeid=1890575

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Vedlegg til årsmelding: Oversikt over foredrag, konferanser og annet i 2008: Foredrag/forelesninger: Institusjon/forlag/ oppdragsgiver: Tittel:

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Digital Strategi i en E- handelskontekst. Dynamics User Group Norge - September 2017

Digital Strategi i en E- handelskontekst. Dynamics User Group Norge - September 2017 Digital Strategi i en E- handelskontekst Dynamics User Group Norge - September 2017 Meg Bio Bachelor of Business Administration 1996 Jobber på hovedkontoret til Dynamicweb i Danmark 15 års erfaring med

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Last ned Dødehavsrullene. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Dødehavsrullene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Dødehavsrullene. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Dødehavsrullene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Dødehavsrullene Last ned ISBN: 9788276345889 Antall sider: 458 Format: PDF Filstørrelse:27.36 Mb Boken er en oppdatert innføring i skriftene som ble funnet i elleve huler i nærheten av Qumran-ruinene

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Last ned Folk uten land? - Norunn Askeland. Last ned

Last ned Folk uten land? - Norunn Askeland. Last ned Last ned Folk uten land? - Norunn Askeland Last ned Forfatter: Norunn Askeland ISBN: 9788283140941 Antall sider: 245 Format: PDF Filstørrelse:15.98 Mb Hva slags status kan medlemmer av en folkegruppe ha

Detaljer

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015

Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Strategisk plan for Universitetsbiblioteket i Bergen 2010-2015 Innhold 1. Visjon... 1 2. Virksomhetsidé... 2 3. Verdigrunnlag... 2 4. Hovedmål og delmål... 2 Hovedmål 1: Bygge opp samlinger av fag- og

Detaljer

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete Søkeveiledning Norsk versjon Logg inn via http://www.khib.no/norsk/omkhib/biblioteket/elektroniske-ressurser-og-databaser/ Brukernavn: ns147057main Passord: main Brukernavn

Detaljer

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Internet Explorer Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 1 Innhold ORIA... 3 Cochrane library... 4 DOAJ (Open access)... 5 EBSCO Academic Search Premier,

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Last ned Greske guder og helter - Leo Hjortsø. Last ned

Last ned Greske guder og helter - Leo Hjortsø. Last ned Last ned Greske guder og helter - Leo Hjortsø Last ned Forfatter: Leo Hjortsø ISBN: 9788253027692 Antall sider: 297 Format: PDF Filstørrelse:10.76 Mb Boken er både et oppslagsverk og en samling fortellinger

Detaljer

Utdanning mellom styring og danning

Utdanning mellom styring og danning Astrid Grude Eikseth, Carl F. Dons og Ninna Garm (red.) Utdanning mellom styring og danning Et nordisk panorama i UNIVERSITÅTSBIBUOTHEK KIEL i j - ZENTRALBiBiJfffflEK- [ akademika" forlag Forord 13 Ninna

Detaljer