Videreføring av hospiteringsordninger Kontaktmøte i Sandvika 16. og 17. oktober Deltakerhefte. I dette heftet finner du:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015. Kontaktmøte i Sandvika 16. og 17. oktober 2013. Deltakerhefte. I dette heftet finner du:"

Transkript

1 Videreføring av hospiteringsordninger Kontaktmøte i Sandvika 16. og 17. oktober 2013 Deltakerhefte I dette heftet finner du: 1. Program 2. Deltakerliste 3. Plan for gjennomføring i perioden , Aust Agder fylkeskommune 4. Plan for gjennomføring i perioden , Møre og Romsdal fylkeskommune 5. Program, oppsummering, gruppeoppgaver og deltakerliste 10. og 11. juni 2013

2

3 Videreføring av hospiteringsordninger Program for kontaktmøte oktober 2013 Thon Hotel Oslofjord, Sandvika 16. oktober Dag 1 11:30 12:30 Registrering og Lunsj 12:30 12:45 12:45 13:00 13:00 13:30 Velkommen Kort informasjon om programmet v/ Åge Risdal, Utdanningsdirektoratet Informasjon om arbeidet med samfunnskontrakten frem til nå v/ Marianne Westby, Koordinator for samfunnskontrakten i Utdanningsdirektoratet Oppsummering av rapportene levert 10. oktober 13:30 13:45 Pause 13:45 16:00 Pause etter behov Fokus på de største utfordringene Utfordringene som peker seg ut i rapportene Utfordringene som fylkeskommunen spiller inn før dette møtet. To eksempler: Aust-Agder legger frem sitt arbeid og planer, Leif Jonassen Møre og Romsdal gjør det samme, Harald Johnny Tomren 19:00 Middag 17. oktober Dag 2 Tema fra Buskerud: Hvordan definerer det enkelte fylke hospitering I BFK sier vi at det betyr å besøke en annen arbeidsplass - å besøke verksteder på egen skole eller andre skoler definerer vi ikke som hospitering. Er det å samarbeide internt på skolen også definert av noen fylker som hospitering? 08:30 09:00 Oppsummering fra dag 1. 09:00 11:00 Følgegruppa presenterer sitt engasjement i hospiteringen Representanter fra følgegruppa (oppnevnt av Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen, SRY) presenterer sitt engasjement i videreføringen av hospiteringsordningen. Pause etter behov Astrid Sund, Utdanningsforbundet Gry Benedikte Sterner, LO Inger Lise Blyverket, Virke Jørgen Leegaard, faglig råd (BNL) Hans Jacob Edvartsen, Telemark fylkeskommune, fagopplæringssjef Settes av tid til diskusjoner 11:00 11:30 Oppsummering og vel hjem 11:30 Lunsj Kontaktperson i Utdanningsdirektoratet: Åge Risdal

4 Deltakerliste Videreføring av hospiteringsordninger KONTAKTPERSONER Deltar Middag Over- Deltar Fylkeskommune Navn 16.okt 16.okt natting 17.okt Akershus Trond Pettersen Aust-Agder Leif Jonassen Buskerud Ingunn Ek Pedersen Finnmark Svein Tore Jacobsen Hedmark Cecilie Ruud Dangmann Hordaland Monica Håkonsli Møre og Romsdal Harald Johnny Tomren Nordland Merethe Schjem Nord-Trøndelag Per-Kristian Storstad Oppland Ingerid Myrvold Oslo Anita Tjelta Rogaland Magne Frøyland Sogn og Fjordane Odd Einar Fimreite Sør-Trøndelag Marit Heggeriset Sør-Trøndelag Randi Kristin Svarva Telemark Eva Lisa Ørvik Troms Keilin A. Jacobsen Vestfold Marit Sæthern Østfold Hilde Enoksen FØLGEGRUPPA Virke Inger Lise Blyverket LO Gry Benedikte Sterner Faglig råd BA (BNL) Jørgen Leegård Utdanningsforbundet Astrid Sund Fylkeskommunen Hans Jacob Edvartsen* Fafo Torgeir Nyen RESSURSPERSONER Eidsvoll vgs (AKFK) Hanne Iren Østby Borgund vgs (MRFK) Heidi Kim Bech KONTAKTPERONER I UDIR Utdanningsdirektoratet Åge Risdal Utdanningsdirektoratet Marianne Seim Morken

5 Videreføring av hospiteringsordninger Samfunnskontrakten Plan for gjennomføring i perioden Fylkeskommune: Aust Agder 2 Kontaktperson i fylke: Leif Jonassen 3 Hovedmålsettingen for hospiteringen: Våres hovedmålsetting i Aust Agder med hospiteringsordningen er som følger: 1. Økt gjennomføring i videregående opplæring. 2. Bedre overgang fra vg2 til vg3 fagopplæring % økning i læreplasser i Aust Agder. 4 Delmål ( ): Økt kompetanse innen den enkelte lærer sine fagområder, praktiske eksempler til undervisning, gi instruktører/faglige ledere innblikk i og mulighet til å dele av sin kompetanse inn i skolehverdagen samt innblikk i og påfyll av skolefaglige temaer. Vi vil øke kvaliteten i fag og yrkesopplæringen som foregår i skole og bedrift, med økt kjennskap til hverandre sine arbeidsmetoder og utfordringer. Se helheten i at yrkesopplæringen foregår over fire år på to forskjellige opplæringsarenaer. Legge grunnlag for inngåelse av intensjonsavtaler mellom næringsliv og skole med bakgrunn i Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter. Økt kompetanse i dybde spesielt for programfaglærere og i bredde for fellesfaglærere. Videreutvikle fellesfaglærernes kompetanse i å yrkesrette og gjøre opplæringen relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram og bli bedre kjent med sine bransjer. 5 Tidligere erfaringer: 6 Ingen eller få erfaringer i Aust Agder som vi (fylkeskommunene - utdanningsavdelingen) har vært involvert i de senere år. Enkelte opplæringskontor har hatt stipend men med dårlig søkning til disse midlene og bruk av dem. a. Deltakende skoler og bedrifter: Alle våre videregående skoler og Opplæringskontor i Aust Agder med sine medlemsbedrifter er invitert til deltakelse via brev. b. Utdanningsprogram: I utgangspunktet alle, men Service og samferdsel vil få prioritet hvis det blir nødvendig på grunn av den satsing vi gjør lokalt imot dette programområdet. Bakgrunnen for det er at vi har en for lav formidlingsprosenten på dette programområdet.

6 c. Antall hospitanter (programfaglærere, fellesfaglærere, instruktører og faglige ledere) Før ingen.* 10 stk før *For øvrig Se punkt 12 7 Overordnet framdriftsplan inkl Møter, samlinger, konferanser Hvor har informasjon blitt gitt og saken behandlet: Behandlet forankret i Yrkesopplæringsnemnda 3/ Fellessamling med alle våre Opplæringskontor 13 / Rektor samling/forum høsten 2013 Rådgiversamling 17/ Div møter i løpet av høsten med skoler, som f eks team møte med ansatte på programområdet SSS på Dahlske videregående skole nå i oktober. Fremdriftsplan er som følger: Brev sendt ut med søknadsfrist uke 46 i 2013 for de som skal hospitere i Det vil bli sendt ut tilsvarende invitasjon høsten 2014 for de som skal ut i hospitering Det legges opp til en felles dag / workshop med deltakere i januar(uke 2) 2014 for de som skal hospitere i Planlagt antall hospitanter i vårsemesteret er 4 stk og antallet for høstsemesteret 2014 er 6 stk. Det legges opp til en felles dag / workshop med deltakere i november 2014 for de som skal hospitere Oppsummering /evaluerings samling høsten 2015 felles for alle deltakere. Vi stiller oss til rådighet fra seksjon fagopplæring om å delta på interne møter hvor den enkelte hospitant/virksomhet planlegger hospiteringsopphold. Dette vil være et tilbud til skoler, opplæringskontor og bedrifter i hele hospiteringsperioden for om mulig ha en katalysator effekt på de aktuelle kandidatene. 8 Nettverksbygging og involvering av partene: Det har vært i Sør vest samarbeidet mellom fagopplærings seksjonene i fylkeskommunene, Yrkesopplæringsnemnda i Aust Agder og derigjennom LO, NHO, KS, YS, Spekter. Det politiske miljøet på fylkesnivå er også representert i Yrkesopplæringsnemnda slik at de kan ta viderebringe informasjon og lignende til de politiske arenaene(utdannings- og helsekomiteen f eks.) For å engasjere partene/organisasjonene i arbeidslivet så vil Yrkesopplæringsnemnda

7 være hovedplattformen hvor kontakt og informasjonsutveksling foregår i Aktiv informasjonsutveksling mot Opplæringskontor som igjen knytter kontakt til bransjeforeninger som f.eks Kokkenes mesterlaug i Aust Agder, MEF oa. Direkte kontakt med enkelt av våre Opplæringskontorer som dekker forskjellige program/fagområder(bilfag, transportfag, bygg og anleggsfag, hotell og restaurant f.eks) Dette som er beskrevet her er at vi bruker eksisterende nettverk i all hovedsak. 9 Organisering, kort beskrivelse av modell Som et ledd i satsingen på etterutdanning/ kompetanseheving av yrkesfag/fellesfaglærere i skole og instruktører/faglige ledere i bedrift så vil vi benytte muligheten for å tilby en hospiteringsordning med finansiering i Aust Agder. Det vil bli mulighet å søke støtte til dette og delta i et prosjekt via utdanningsavdelingen/seksjon fagopplæring fra den enkelte skole eller opplæringskontor/bedrift. Hvem kan delta, hvor, hvordan og varighet. Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole. Programfaglærere og fellesfaglærere kan hospitere i en bedrift. For begge parter så skal hospiteringen ha en varighet av 5 dager, sammenhengende eller fordelt ut over skoleåret. Fortrinnsvis bør lærebedrifter(godkjente) som skolen bruker, f. eks i PTF være arena som hospiteringsbedrift. Innholdet/arbeidsoppgavene må være relevante og godt planlagt på forhånd slik at hospitanten deltar i de daglige gjøremål. Det må være aksept og forankring i skoleledelsen for å få dette til og at de aktuelle Opplæringskontorene kan ha en koordineringsrolle mot næringslivet. Skoleledelsen skal ha en pådriver rolle sammen med Opplæringskontorene. Det forventes en rapport fra hver hospitant etter hospiterings perioden. Hvilke programområder I utgangspunktet er det åpent for alle, men begrenset med ressurser vil gi begrensninger ved tildeling av midler. Forankring i skoleledelsen ved den enkelte skole og et tett samarbeid med næringsliv og aktuelle opplæringskontor er en forutsetning for tildeling av midler. 10 Ressursbruk og budsjett Pr dd ingen forbruk belastet budsjett. Det har kun medgått administrasjon og planleggingstid fra seksjon fagopplæring. Økonomi Stipend til hver skole/bedrift på kr ,- pr. deltaker Dette skal dekke administrasjon, planlegging o a utgifter. (Dvs. tapt arbeidsfortjeneste inkl alle sosiale avgifter / feriepenger / reise osv for 7 dager, 5 dager med hospitering + 2 dags samlinger totalt kr ,- pr deltaker/hospitant. Planleggings tid i skole/bedrift + div utgifter kr 6000.pr deltaker max kr , pr skole/bedrift/opplæringskontor ved flere deltakere fra samme arbeidsplass) Administrasjonstilskudd seksjon fagopplæring kr ,- 3 stk fellessamlinger kr ,-, fordelt på 2 stk oppstartssamlinger og 1 stk

8 oppsummering/evalueringssamling. *Se punk 12 vedr nytt budsjett. Deltakere Antall x stk pris SUM 15 Stk personer som 15 x kr ,- kr hospiterer Fellessamling 3 stk 1 x x ,- kr Admin kost seksjon 1 x ,- kr ,- kr fagoppl TOTALT ,- kr 11 Koblinger til Ny-GIV/FYR, til andre tiltak i samfunnskontrakten og andre prosjekter i regi av utdanningsmyndighetene sentralt eller i fylket: Spesielt fokus er det på område Service og samferdsel der det er utarbeidet en egen avtale Samfunnskontrakten for flere læreplasser - Intensjonsavtale for service og samferdsel i Aust Agder Her er LO i Aust Agder, NHO i Agder, Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder, Opplæringskontoret for Transportfagene i Agder,HK/ Handel og kontor avdeling Agder og Rogaland og Aust Agder fylkeskommune med som deltakere. Se spesielt punkt 2 og 3 som er Aust Agders fylkeskommune sitt ansvar. 2.bidra til kvalitetsheving av søkere til læreplass ved kompetanseheving for yrkesfaglærere og instruktører i bedrift 3.finansiering og organisering av hospiteringsordninger for yrkesfaglærere og instruktører Avtalen er lagt ved som vedlegg til denne rapporten. 12 Annet: Fra punkt 6 og 10 Tidsaspektet fra søknad om deltakelse og manko på kapasitet/menneskelige ressurser hos oss har medført en forsinkelse i løpet av høsten. Vi hadde planlagt å ha aktuelle kandidater klare nå i oktober for 2014, men ser vel nå at vi først i månedsskifte november/desember er første mulighet. Det har blitt en forsinkelse med 4-6 uker. Vi legger opp til å gjennomføre med 10 stk personer Mulighet for mere midler. For øvrig så kom forespørsel om ekstra midler til oss og vi hadde et ønske om at flere kunne komme inn under denne ordningen slik at for 2015 er det 11 stk hospitanter som er vårt mål. Dvs si at 21personer totalt. Nytt budsjett med innlagt ekstra midler og økning i antall deltakere. Deltakere Antall x stk pris SUM 21 Stk personer som 21 x kr* ,- kr hospiterer Fellessamling 3 stk 1 x x ,- kr Admin kost seksjon fagoppl 1 x ,- kr ,- kr TOTALT ,- kr

9 SAMFUNNSKONTRAKTEN FOR FLERE LÆREPLASSER Intensjonsavtale for service og samferdsel Aust-Agder AUST-AGDER AGDER Avdeling Agder og Rogaland

10 Avtaleparter Kontrakten er inngått mellom LO Aust-Agder, NHO Agder, Handel og Kontor Agder og Rogaland Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder, Opplæringskontoret for Transportfagene i Agder, og Aust-Agder fylkeskommune. Kontrakten omfatter også samarbeid med underliggende aktører som rekrutterer fra utdanningsprogrammet service og samferdsel. Avtalepartene skal nedsette en ressursgruppe innen service og samferdsel. Ressursgruppen skal bestå av representanter fra: LO Aust-Agder og NHO Aust-Agder Handel og kontor Agder og Rogaland Opplæringskontor for mat og servicefag Agder Opplæringskontor for Transportfagene i Agder Representanter fra fylkesrådmannens kontor, seksjon fagopplæring Representanter fra de videregående skolene (PTF lærere/yrkesfaglærere fra alle de videregående skolene innen Vg2 salg, service og sikkerhet, Vg 2 transportfag og Vg2 reiselivsfag) Gruppen skal i samarbeid diskutere målsettingene partene er enige om i samfunnskontrakten. Formålet er å utvikle, gjennomføre og evaluere tiltak i tråd med samfunnskontraktens målsetninger. Hovedmål Partenes overordnete mål er å sikre en god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner til serviceyrkene. Resultatmål Partene vil samlet søke å nå følgende målsetninger innen utgangen av 2015: Øke antall lærebedrifter med (tallfestes) Formidlingsprosenten skal øke fra 45% i 2012 til 65% (Godkjente lærekontrakter per 1 desember blant primærsøkere til læreplass med ungdomsrett i Aust-Agder.) Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst i 2015 i forhold til nivået ved utgangen av desember kontrakter til 51 kontrakter 1. desember Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev (tallfestes?) Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev (tallfestes?) Opplæringen i skole skal gjøre elevene kvalifisert til å gå ut i lære En forutsigbar formidlingsprosess for søkere til lærelass innen programområde service og samferdsel, skoler og lærebedrifter En godt fungerende lærlingordning. Tiltak og forpliktelser Alle parter forplikter seg til å gjennomføre konkrete tiltak som beskrevet nedenfor. 1. Høst 2013 Studietur til EUC Nord Hjørring -fleksible opplæringsmodeller og samarbeid skole og næringsliv. Avklare forventninger til hverandre i forhold til å nå ovennevnte resultatmål. (Sette opp forslag til mulige lokale målsetninger og tiltak). 2. Vinter 2013/14 Bedriftsbesøk og orientering om bedriftenes syn på lærlingordningen og prosjekt til fordypning Handlingsplan og konkretisering av tiltak, avtale gjennomføring og ansvarsfordeling. 3. Samling 3 høst 2014 Evaluere tiltak, drøfte nye tiltak, blant annet koblet til elevundersøkelsen, lærlingundersøkelsen og bedriftsundersøkelsen.

11 Aust-Agder fylkeskommune vil bidra med: 1. dekke utgifter knyttet til samlinger for ansatte i Aust-Agder fylkeskommune som deltar i ressursgruppen. 2. bidra til kvalitetsheving av søkere til læreplass ved kompetanseheving for yrkesfaglærere og instruktører i bedrift 3. finansiering og organisering av hospiteringsordninger for yrkesfaglærere og instruktører 4. å tilgjengeliggjøre og formidle statistikk om de målene partene er blitt enige om 5. å ta opp hvordan, og aktivt bidra til at formidlingen til lærebedrifter og inngåelse av lærekontrakter kan skje på et så tidlig tidspunkt som mulig. 6. bidra til at rådgivningen til elevene styrkes, slik at elever som har behov for det, får god støtte i søkefasen før læreplass 7. bidra til at PTF gjennomføres i henhold til ressursgruppens anbefalinger 8. bidra til gjennomføring av skole/lærlingkonkurranser 9. bidra til gjennomføring av formidlingen til læreplass i henhold til praksis anbefalt av ressursgruppen felles forståelse av forventninger fra opplæringskontor/bransje Partene i arbeidslivet vil bidra med: 1. dekke utgifter knyttet til samlinger for deltakere fra partene i arbeidslivet 2. bidra til framskaffing av nye lærebedrifter innen programområde (Nasjonal aksjon lærebedrift) 3. bidra til gjennomføring av skole/lærlingkonkurranser 4. bidra til utvikling av fleksible utdanningsløp for å sikre økt gjennomstrømming 5. bidra med innspill i dimensjoneringsarbeidet av videregående skole Opplæringskontorene vil bidra med: 1. dekke utgiftene knyttet til samlinger for deltakere fra opplæringskontorene 2. bidra til gjennomføring av formidlingen av søkere til læreplass i henhold til praksis anbefalt av ressursgruppen 3. tilby og gjennomføre instruktøropplæring 4. tilby skolene gode lærebedrifter for gjennomføring av PTF 5. ta initiativ til og delta aktivt i gjennomføringen av lærlingkonkurranser Generelle avtalevilkår og oppsigelse Kontrakten trer i kraft fra undertegnelsesdato og varer fram til Avtalen evalueres årlig. Kontrakten kan endres etter forhandlinger mellom kontraktspartene. Kontrakten er undertegnet i 5 eksemplarer, hvorav avtalepartene beholder et eksemplar hver. Arendal LO Aust-Agder Leder Aust-Agder fylkeskommune Agder NHO Agder Opplæringskontoret for mat og servicefag Fylkesordfører Daglig leder Opplæringskontoret for Transportfagene i Agder Daglig leder

12

13 Videreføring av hospiteringsordninger Samfunnskontrakten Plan for gjennomføring i perioden Fylkeskommune: Møre og Romsdal 2 Kontaktperson i fylke: Harald Johnny Tomren ( / ) 3 Hovedmålsettingen for hospiteringen: 1. Fylkesplanen Handlingsplan for kompetanse (2013) 2. Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Strategi for kompetanseutvikling Tilstandsrapport for utdanningssektoren i fylket Årlig kvalitetsmelding 5. Mandat for de yrkesfaglige nettverkene i Møre og Romsdal Mandat for de fellesfaglige og studieforberedende nettverkene i Møre og Romsdal Alle de 4 styringsdokumentene og de 2 mandatene som nevnes over, har klare målsettinger om å styrke skole og næringslivssamarbeidet på et bredt grunnlag. Hospiteringsordninger nevnes som ett av de tiltakene som kan være med på å legge grunnlag for og understøtte en tett og god dialog med næringslivet rundt hver enkelt videregående skole, med tanke på å skaffe til veie flere praksisplasser i faget «Prosjekt til fordypning» og videre med tanke på tidlig formidling av elever til læreplass i bedriftene. Styringsdokumentene evalueres og revideres årlig, og behandles politisk av Fylkestinget i Møre og Romsdal. Se vedlegg 1-6 Hovedmål for å være med i prosjektet kan beskrives slik: 1. Gir god etterutdanning og kompetanseutvikling for lærere i utdanningsprogrammet 2. Kompetanseheving for instruktører og faglige ledere ved hospitering i skole gjennom: a) Tett dialog med lærere om felles forståelse og tolking av læreplaner og læreplanmål b) Se på undervisningsopplegg i skolen (noe har overføringsverdi til bedriftene) c) Diskutere pedagogiske utfordringer med lærere d) Faglig dialog og erfaringsutveksling mellom instruktører/faglige ledere og lærere 3. Dialog om felles utfordringer med rekruttering av fagfolk med etterspurt kompetanse i fylket (Gi råd til skoleeier ved rullering av «Skolebruksplanen» i fylket). 4. Forenkle overgangen for elevene fra skole til bedrift ved å: a) Ta i bruk nye arenaer til å samarbeid mellom skolene og bedriftene med tanke på flere praksisplasser i «Prosjekt til fordypning», noe som igjen kan føre til at bedriftene tar inn flere lærlinger 5. Integrering av FYR-prosjektet med tanke på å gi alle elevene økt motivasjon og forståelse i fellesfagene, gjennom å yrkesrette fagene og gi dem relevans i forhold til det utdanningsprogrammet elevene har valgt. 6. Hospiteringsprosjektet gir lærere mulighet til å gi god yrkes- og karriererettledning for elevene både i bredde og dybde. 7. Øke antallet av elever som velger yrkesfag og som fullfører det 4-årige utdanningsløpet

14 4 Delmål ( ): Delmål for skolene: 1. Hospiteringsprosjektet skal gi programfaglærere og fellesfaglærere etterutdanning og kompetanseheving både i bredde og dybde 2. Skolene skal bruke de faglige nettverkene som en samarbeidsarena med fagopplæringa i fylket og bedrifter/opplæringskontor 3. Samarbeid mellom skole/bedrifter og fagopplæringen med tanke på å skaffe flere praksisplasser i PTF og læreplasser ute i bedriftene 4. Øke lengden på tidsperiodene elevene får være ute i bedrift i PTF 5. Gi bedre yrkes- og karriererettledning overfor elevene i samarbeid med bedriftene 6. Øke antallet elever som velger yrkesfag, og som fullfører og får bestått Delmål for bedriftene: 1. Hospiteringsprosjektet skal bidra til kompetanseheving for instruktører og faglige ledere i bedrift gjennom hospiteringsopphold i skolene 2. Opprette tettere kontakt med skolene og fagopplæringa i fylket med tanke på rekruttering av riktig arbeidskraft til regionen 3. Samarbeide med skolene om å tilby flere praksisplasser i PTF 4. Tilby flere elever lærekontrakt 5. Gi god yrkes- og karriereveiledning til elevene i samarbeid med skolene 6. Samarbeide med lærere for å få til bedre og felles læreplanforståelse og bruke gode pedagogiske opplegg Nettverksbygging: Det skal gjennom de faglige nettverkene arbeides med å koble skolene opp mot lokale bedrifter. Arbeidet må skje lokalt på hver enkelt skole men med aktiv medvirkning fra nettverkene og opplæringskontorene i fylket. Bruke erfaringer fra «FYRprosjektet» og «Vurdering for læring» til å finne gode undervisningsopplegg som motiver elevene og som øker tallet på elever som fullfører yrkesutdanningen med bestått. Antall hospitanter for 2013 og 2014 I tallene under er både programfaglærere, fellesfaglærere og instruktører/faglige ledere talt med (tar med antall skoler og antall utdanningsprogram i oversikten): Antall skoler som er med: 6 Antall utdanningsprogram som er med: 7 Totalt antall hospitanter er i 2013 planlagt til: 47 Totalt antall hospitanter er i 2014 (vårtermin) planlagt til: 34 5 Tidligere erfaringer: Møre og Romsdal fylke har deltatt i pilot-prosjektet «Utprøving av hospiteringsordninger i fag og yrkesopplæringen» i tidsrommet To skoler deltok i prosjektet, Romsdal vgs v/avdeling teknikk og industriell produksjon, og Borgund vgs v/avdeling restaurant og matfag. I sluttrapporten fra prosjektleder i fylket heter det: «Gjennom hospiteringsordninga har yrkesfaglærene fått faglig påfyll, sett sammenhengen i det 4-årige utdanningsløpet, og fått med seg relevante og konkrete eksempel tilbake til skolen, og som kan benyttes i undervisningen. Lærerne har blitt bedre kjent med de karriereveiene som finnes for de ulike fagene, og har knyttet kontakter som kommer elevene til gode, f.eks. i faget prosjekt til fordypning og hjelp til å finne riktig læreplass ute i bedrift»

15 Videre heter det: «En av målsettingene med prosjektet har vært å styrke samarbeidet mellom skole og bedrift. Rapportering og forskning av FAFO, viser at dette har vært vellykket. Lærere mener det har blitt lettere å skaffe praksisplasser i «Prosjekt til fordypning» i de utdanningsprogrammene som har deltatt i prosjektet. Instruktører og faglige ledere som har vært inne i skolen opplever å få en bedre forståelse av elevene og de læringssituasjonene som er i skolen». FAFO-rapporten trekker fram 3 områder som viktige for å få til god hospitering: a) God planlegging b) Fleksibilitet i forbindelse med hospiteringstidspunktene både for lærere ut i bedrift og for instruktører og faglige ledere inn i skolen c) At prosjektet er godt forankra i ledelsen både på skolene, hos skoleeier og i bedriftene Møre og Romsdal har lagt sterk vekt på dette i planleggingsfasen for videreføringen av hospiteringsprosjektet. 6 (Se vedlegg 7) d. Deltakende skoler og bedrifter: Skoler: 1. Borgund videregående skole 2. Romsdal videregående skole 3. Kristiansund videregående skole 4. Ulstein videregående skole 5. Sykkylven videregående skole 6. Tingvoll videregående skole Bedrifter/Institusjoner/stat og kommune: 1. Ålesund Kommune 2. Spilka 3. Brages 4. Telenor/Fornebu 5. Stortinget 6. Triohus A/S 7. Glassmester Solbjør A/S 8. Tradbo A/S 9. Statoil Tjeldbergodden 10. Shell Ormen Lange Aukra 11. Shell - driftssenter - Kristiansund 12. Lom bakeri 13. NRK 14. Kvernberget print og reklame 15. Statkraft vindkraftanlegg Smøla 16. NEAS 17. Draugen oljeplattform 18. MIFO A/S 19. Elmo Teknikk A/S 20. Istad A/S 21. Voie Elektroservice 22. Serit IT Partner Møre 23. Hårfint A/S 24. Luggen A/S

16 25. Reklameservice A/S 26. Hareid Group A/S 27. Tussa Installasjon A/S 28. Sykkylven kommune 29. Ekornes fabrikker A/S 30. Formvac A/S Det vil komme til flere avtaler med bedrifter I RM og DH. e. Utdanningsprogram: 1. Helse- og oppvekstfag 2. Teknikk og industriell produksjon 3. Bygg- og anleggsfag 4. Restaurant og matfag 5. Design og håndverk 6. Elektrofag 7. Medium og kommunikasjon f. Antall hospitanter (programfaglærere, fellesfaglærere, instruktører og faglige ledere) Skolene har ikke planlagt hospitering for høsten 2014 ennå. Dette betyr at vi kun har tall for våren Programfaglærere Fellesfaglærere Instruktører og faglige ledere programfaglærere er planlagt å hospitere i Av disse så har 5 allerede fullført hele eller deler av hospiteringstiden 6 fellesfaglærere er planlagt inn i prosjektet i instruktører og faglige ledere er planlagt inn i skole i instruktører har allerede hospitert i en av skolene 16 programfaglærere er foreløpig planlagt inn i hospitering 8 fellesfaglærere er planlagt inn i prosjektet i instruktører og faglige ledere er foreløpig planlagt inn i hospitering 7 Overordnet framdriftsplan inkl. møter, samlinger, konferanser 1. Informasjon om søknadsfrist for deltakelse i prosjektet, og om forventet innhold i søknaden ble sendt ut av seksjonsleder fagopplæring den Møte om hospiteringsprosjektet på Utdanningsavdelinga Valg av prosjektleder/kontaktperson for Møre og Romsdal Frist for å levere søknad og prosjektskisse den Oppstartskonferanse i Udir Møte med behandling av søknader i hospiteringsprosjektet på Utdanningsavdelinga den Planleggingsmøter for oppstart i hospiteringsprosjektet på Utdanningsavdelinga den og Oppstartsmøte hospiteringsprosjektet Informasjon, etablering av prosjektgruppe, justering av prosjektskisser, fordeling av ressurser til skolene m.m. den Frist for levering av justert prosjektskisse Frist for innsending av prosjektplan til Udir den Konferanse for kontaktpersoner i fylkene i regi av Udir

17 11. Møte i referansegruppa november -13 Ikke datofestet 12. Inspirasjonssamling for fellesfaglærere i prosjektet nov/des -13 Ikke datofestet 13. Møte i prosjektgruppa Tema: Rapportering på aktiviteter og budsjett til fylket - den Rapportering fra kontaktperson i fylket til Udir Møte i prosjektgruppa Tema: Erfaringsspredning mars - 14 Ikke datofestet 16. Erfaringsspredningskonferanse på Fylkeshuset i Molde mars - 14 Ikke datofestet 17. Eventuell samling i regi av ORN (opplæringsregion Nord) Ikke bestemt ennå 18. Eventuell nasjonal konferanse i regi av Udir Ikke datofestet 19. Møte i referansegruppa mai/juni - 14 Ikke datofestet 20. Planlegging av hospiteringsprosjektet fase 2 for høsten 2014 mai/juni 14 8 Nettverksbygging og involvering av partene: Styringsgruppe /Ressurs Ledelse av prosjektet: Møre og Romsdal fylke ønsker at prosjektet er forankret i skoleledelse, fagopplæringa på Utdanningsavdelinga og blant partene i arbeidslivet. Dette gjøres ved at prosjektet får en styringsgruppe/prosjektgruppe av skoleledere fra de skolene som deltar i prosjektet, som involverer seksjonsledere fra Utdanningsavdelinga og som sammen med prosjektleder for Møre og Romsdal fylke, er ansvarlige for å rapportere om prosjektplanene og prosjektutviklingen til en referansegruppe bestående av partene i arbeidslivet, yrkesopplæringsnemnda, lærerorganisasjonene og skoleeier. Styringsgruppa består av: Seksjonsleder Inger Anita Sjømæling Utdanningsavdelinga Seksjonsleder Geir Løkhaug Utdanningsavdelinga Rådgiver Harald Johnny Tomren- Utdanningsavdelinga (prosjektleder i Møre og Romsdal) Avdelingsleder Martin Lyngstad Romsdal vgs Avdelingsleder Ingunn Havnen Romsdal vgs Ass rektor Kristiansund vgs Marit Bjerkestrand Avdelingsleder Jørn Lie Kristiansund vgs Avdelingsleder Dagfinn Fredly Sykkylven vgs Avdelingsleder Torhild Hagfonn Devold Borgund vgs Avdelingsleder Elisabeth Halvorsen Borgund vgs Avdelingsleder Bjørn Rolland Tingvoll vgs Avdelingsleder Karen Topphol Ulstein vgs Hver av skolekontaktene har mulighet til å ta ut en liten administrasjonsressurs av de tildelte midlene. Møre og Romsdal fylke har søkt Udir. om ekstramidler til prosjektet og som i hovedsak vil gå til å finansiere møter for deltakere i styringsgruppa, referansegruppa og til erfarings- og spredningskonferanser for alle skolene i fylket. Referansegruppe: Gruppa er i ferd med å bli etablert og vi mangler foreløpig navn på noen av deltakerne. Men vi tenker oss en slik deltakelse: Medlem fra NHO (representerer bedriftene) Medlem fra LO (representerer arbeidstakerne/lærlinger) Medlem(mer) fra Yrkesopplæringsnemnda i Møre og Romsdal Medlem fra Utdanningsforbundet (representerer lærerne) Assisterende fylkesutdanningssjef Rune Opstad Utdanningsavdelinga (Repr.skoleeier) Hospiteringsprosjektet skal knyttes tett opp mot arbeidet i de faglige nettverkene i fylket. Vi har det siste året arbeidet med et nytt mandat for nettverkene (se vedlegg 5 og 6) der vi knytter skolene, seksjon for fagopplæring og opplæringskontorene/bedriftene tettere sammen. Arbeidsutvalgene for de yrkesfaglige nettverkene består nå av skoleledere og

18 programfaglærere fra skolene, rådgivere fra seksjon fagopplæring på Utdanningsavdelinga og ledere av opplæringskontor som representerer ulike bedrifter med ulike yrker i utdanningsprogrammet. For de små yrkene som ikke har eget opplæringskontor, så vil representanter fra bedrifter delta i arbeidsutvalgene. Fra hver enkelt skole velges det en fagkontakt i hvert utdanningsprogram, som skal representere skolen på fagnettverksmøtene. I fagnettnettverksmøtene så ser vi for oss en samarbeidsarena, der 3 viktige parter (skole, opplæringskontor/bedrifter og fagopplæringen i fylket) i skole/bedriftssamarbeidet kan møtes og ha dialog. Gjennom nettverksmøtene kan skolene på denne måten bruke opplæringskontor og bedriftsrepresentanter, samt rådgivere fra fagopplæringen på Utdanningsavdelinga, til å få kontakt med lærebedrifter i nærområdet rundt skolene. Det er viktig for skolene å ha et nettverk av bedrifter å samarbeide med når elevene skal utplasseres i «Prosjekt til fordypning» Vi vet av erfaring at et slikt samarbeid vil føre til at flere bedrifter blir mer positive til å ta inn lærlinger. Vi vet at det er veldig ulik tradisjon i de ulike utdanningsprogrammene om utplassering av elever i «Prosjekt til fordypning». Dette medfører at mange elever ikke får anledning til å se, oppleve og utprøve alle de ulike og spennende yrkene som finnes i utdanningsprogrammet, som igjen medfører at de gjør omvalg eller ikke fullfører utdanningen. Mange starter på allmennfaglig påbygging, der vi vet at mange «stryker» og ikke gjennomfører. Ved å systematisere dette viktige arbeidet gjennom de faglige nettverkene, så vil skolene være mindre avhengige av hver enkelt lærer sitt personlige nettverk ut mot næringslivet. Vi har mange gode eksempler i fylket på utdanningsprogram som har et formalisert, tett og nært samarbeid med næringslivet. Disse kan brukes som modeller for de utdanningsprogrammene som er i startfasen for å etablere slik kontakt. Møre og Romsdal fylke ønsker også å trekke fellesfaglærere med i prosjektet. En av våre deltakende skoler i prosjektet er knutepunktskole for FYR-prosjektet i fylket. Skolen har 4 lærere som er frikjøpt, for å være ressurspersoner i fellesfagene naturfag, matematikk, norsk og engelsk. Alle skolene i fylket har valgt hver sin FYR-kontakt i disse fagene. Ved å knytte FYR-prosjektet til hospiteringsprosjektet, kan vi få til et bedre internt samarbeid på skolene mellom programfaglærere og fellesfaglærere, men det gir oss også muligheten til å la fellesfaglærere få komme ut i bedrifter. Dette for å kunne forstå og få informasjon om fagområdet og yrkene og ha en dialog med programfaglærere og bedriftene om hvordan fellesfagene best kan yrkesrettes og gi relevans i forhold til de yrkene i utdanningsprogrammet/utdanningsprogrammene som læreren arbeider i. Vi vet at en del av elevene på yrkesfag sliter både faglig og med å motivere seg i noen av fellesfagene. Noen av dem stryker i ett eller flere fellesfag. Dette gjør at disse elevene blir vanskelig å formidle til lærebedrifter og til en eventuell lærekontrakt. Ved å yrkesrette fellesfagene kan dette gi elevene nok motivasjon til å fullføre med bestått. Mandatet for de fellesfaglige nettverkene har derfor som ett av hovedmålene at det skal legges til rette for god yrkesretting og relevans til utdanningsprogrammet. Hospiteringsprosjektet gir oss en god mulighet til å finne samarbeidstid og samarbeidsarenaer mellom programfaglærere og fellesfaglærere, samt gi fellesfaglæreren korte hospiteringsopphold i bedrifter for å se sammenhenger og få god informasjon om fagområdet. 9 Organisering, kort beskrivelse av modell Skolene skaffer seg oversikt over bedrifter og kontaktpersoner i disse, gjennom samarbeidet i de faglige nettverkene i fylket. Skolekontaktene tar kontakt med bedriftene for å informere og lage skriftlige samarbeidsavtaler. Man prøver så godt som mulig å tidfeste gjensidige hospiteringstidspunkter, men være bevisst på å være fleksible.

19 Programfaglærerne velger seg bedrift ut fra om vedkommende ønsker kompetanseheving i bredde (kompetanseheving og informasjon om andre yrker/fag enn sitt eget) eller i dybde (fordypning i eget fag). Instruktører og faglige ledere hospiterer i skolen for å komme i dialog med lærere om undervisningsopplegg, læreplanforståelse, og utveksling av informasjon om ny teknologi og nye produksjonsmetoder i fagområdet. Instruktører og faglige ledere kan også gi relevant og god yrkes- og karriererettledning for elevene når de er inne i skolen. Fellesfaglærere vil hospitere både internt i skolene og ute i bedrift. Dette for å kunne yrkesrette og for å gi undervisningen relevans, men også for å skaffe seg informasjon om fagene og yrkenes egenart. Dette skal gjøres i tett samarbeid med både programfaglærere og bedriftene. Ved å hospitere i bredde kan lærerne også kunne gi bedre yrkes- og karriererådgiving for elevene. Det vil bli utarbeidet loggskjema som forenkler lærernes og de faglige lederes og instruktørers rapportering til skolekontaktene (som sammenfatter logger for sine lærere og bedrifter). Skolekontaktene rapporter til prosjektleder i fylket, som igjen oppsummerer og rapporterer til Utdanningsdirektorat og skoleeier i fylket. For å få til et tett og nært samarbeid mellom skoler og bedrifter er det viktig å sette av samarbeidstid både for skolene og bedriftene, slik at samarbeidet blir formalisert og at det blir prioritert av partene (i første omgang gjennom de faglige nettverkene, men senere gjennom faste møter mellom skolene og de «fadderbedriftene» de knytter til seg). 10 Ressursbruk og budsjett Møre og Romsdal fylke er tildelt kr ,- for Prosjektgruppa har fordelt ressursene til hver enkelt skole (kriteriene for tildeling gikk på størrelse på skole og antall utdanningsprogram som skal involveres i første fase av prosjektet). Prosjektgruppa har foretatt følgende tildeling: 1. Borgund vgs kr ,- 2. Kristiansund vgs kr ,- 3. Romsdal vgs kr ,- 4. Ulstein vgs kr ,- 5. Tingvoll vgs kr ,- 6. Sykkylven vgs kr ,- Dette gir et totalbudsjett på kr ,- i Skolekontaktene og økonomistaben på hver enkelt skole disponerer beløpet. Det er gitt beskjed om at det skal tas høyde for at bedrifter kan søke om tilskudd fra de tildelte midlene, når bedriftene hospiterer inne på skolene. Dette må avklares når skolene inngår skriftlige samarbeidsavtaler med bedriftene. Skolekontaktene på hver enkelt skole har mulighet til å sette av en liten administrasjonsressurs til seg selv. Midlene skal plasseres med eget prosjektnummer/tjeneste i økonomibudsjettet på hver enkelt skole og utgifter/kostnader føres fortløpende. Skolene rapporterer om bruken av midler til prosjektleder i fylket, som samordner tallene og videresender rapport til Utdanningsdirektoratet innen 1.januar Skolene disponerer midlene på en slik måte at vi får mest mulig hospitering for pengene. Det skal utprøves og utarbeides ulike modeller for hospitering, som kan videreføres og integreres som en varig ordning i skolenes drift fra skoleåret 2015/16. Det er lagt føringer fra skoleeier på hva som kan føres av utgifter i prosjektet. Det har vært diskutert om hver enkelt lærer skal få utbetalt et stipend, eller om det skal utbetales et beløp per dag hver lærer, faglig leder eller instruktør hospiterer. Vi konkluderte med at vi foreløpig ser dette

20 an, og lar skolekontaktene ha en viss fleksibilitet. Dette vil bli diskutert fortløpende i prosjektgruppa. 11 Koblinger til Ny-GIV/FYR, til andre tiltak i samfunnskontrakten og andre prosjekter i regi av utdanningsmyndighetene sentralt eller i fylket: Som nevnt tidligere i prosjektplanen, så vil fellesfaglærere bli involvert i prosjektet gjennom FYR-satsingen i Ny Giv Overgangsprosjektet som de fleste skolene er involvert i. Seksjonsleder for karriere, oppfølging og entreprenørskap er med i prosjektgruppa og vil virke som en koordinator mellom fylkets knutepunktskole, de ressurspersonene som er tilknyttet FYR-prosjektet og de ulike skolene i hospiteringsprosjektet. Vi kan ellers på sikt også tenke oss at prosjekter innenfor vekslingsmodeller og Vg-3 i skole, kan dra nytte av å være med i dette samarbeidet. En av skolene vil også prøve å komme i dialog med bedriftene vedrørende mulig arbeidsplass/dagtilbud for elever med utviklingshemminger. 12 Annet: Det er flere av våre studieforberedende utdanningsprogram som også ønsker å jobbe tett opp mot næringslivet. Det er i dag mange skoler som knytter undervisningen opp mot teknologibedrifter i regionen og mot høyskolesentra. Dette er litt på siden av retningslinjene som er gitt for hospiteringsprosjektet, men også et samarbeid vi bør ta vare på her i vårt fylke, som har en industri og et næringsliv som mangler rekruttering på flere viktige fagområder, her tenkt både på fagarbeidernivå og høyskoleutdannede.

21 Program 10. Og 11. juni juni Dag 1 09:00 10:00 Registrering og noen rundstykker 10:00 10:55 Informasjon om videreføringen av hospiteringsprosjektet v/ Utdanningsdirektoratet: Anne-Ma Grønlie (Avdelingsdirektør, Avdeling for skoleutvikling) Anne Katrine Kaels (Avdelingsdirektør, Avdeling for fag- og yrkesopplæring) Åge Risdal (Seniorrådgiver, Avdeling for skoleutvikling) 10:55 11:10 Pause Stortingsmelding 20 «På rett vei» og Samfunnskontrakten Utprøving av hospitering Videreføringen av hospiteringsordning :10 12:15 Hvilke erfaringer har fylkeskommunene frem til i dag? Fylkeskommunene deles inn i grupper Hva gjør vi og hva får vi til? 12:15 13:15 Lunsj 13:15 14:15 Hedmark fylkeskommune v/ Cecilie Ruud Dangmann (Rådgiver fag- og yrkesopplæring) Erfaringer med to modeller i Hedmark og kobling til Vurdering for læring Spørsmål og diskusjon 14:15 14:30 Pause 14:30 15:30 Buskerud fylkeskommune v/ Ingunn Ek Pedersen (Rådgiver, Utdanningsavdelingen) Erfaringer i Buskerud med SS og BA - To helt forskjellige utdanningsprogram Utvikle nettverk, fylkeskommunens rolle Kiwi og Treringen Spørsmål og diskusjoner 15:30 15:45 Oppsummering av seminardagen for alle - takk for nå 15:45 16:45 Eget opplegg for fylkeskommunene: Hvordan kan fylkeskommunene samarbeide videre til 2015? Fylkeskommunene deles inn i grupper 18:00 Middag 11. juni Dag 2 08:30 09:00 09:00 10:30 Oppsummering fra Dag 1. Akershus fylkeskommune v/trond Pettersen (Rådgiver, Avdeling videregående opplæring - AVO) Erfaringer i Akershus innen bygg og anleggsteknikk Kompetansekartlegging Bruke av nettverk Tanker om yrkesretting av fellesfag Spørsmål og diskusjoner 10:30 10:45 Pause 10:45 12:00 Videre arbeid med fremdrift og samarbeidsformer Oppsummering og avslutning 12:00 Lunsj og god tur hjem Kontaktperson i direktoratet: Åge Risdal

22 1. Oppsummering av seminaret Oppstartsseminaret ble gjennomført iht program. Totalt deltok 45 personer på seminaret 14 fylkeskommuner deltok, totalt 30 deltakere En fra Matematikksenteret, flere fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og en representant fra følgegruppen deltok på hele eller deler av seminaret. Gruppearbeidet ble gjennomfør iht program. I tillegg til de tre fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Hedmark, fikk Oppland anledning til å dele sine tanker i plenum på Dag Kontaktperson og kontaktnett Utdanningsdirektoratet ønsker at det utnevnes en kontaktperson pr fylke. Denne kontaktpersonen i dette Kontaktnettet får i oppgave å være bindeleddet mellom direktoratet og fylke. Personer i dette kontaktnettet vil også være naturlig å benytte ifm samarbeid/dialog mellom fylkene. 3. Kontaktmøter: Vi diskuterte behov for forskjellige typer møter hvor alle fylker inviteres til å delta. Konklusjonen ble at deltakerne ønsket et kontaktmøte i slutten av oktober, etter 10. oktober. Direktoratet foreslår dagsmøte 17. oktober Sted ble ikke diskutert, men vi foreslår Oslo. Med kontaktmøte mener vi her møte med de 19 kontaktpersonene i hvert fylke. Tema for møte vil være status i arbeidet (iht rapporten levert 10. oktober) 4. Rapport status 10. oktober 2013: Direktoratet ønsket en statusrapport tidlig høst. I diskusjonen under seminaret, kom vi frem til at 10. oktober 2013 var en fornuftig frist. Da ville alle fylker få inn nødvendig informasjon fra skolene osv. Mer om rapporten se neste side. 5. Nettsted: Det planlegges et nettsted for «Videreføring av hospitering» under en felles nettportal for samfunnskontrakten. Dette nettstedet er enda ikke utviklet. Vi legger derfor all tjenlig informasjon på nettstedet: Hva som skal ligge på siden og hvordan den skal brukes videre, vil vi komme tilbake til. Intensjonen er at den skal være til nytte for deltakende fylkeskommuner og alle andre målgrupper som ønsker å sette seg inn i prosjektet. 6. Årlig landskonferanse: I samfunnskontrakten er det en målsetting at det skal gjennomføres en årlig landskonferanse. Det er enda ikke bestemt om dette er en konferanse hvor alle tiltak blir tema eller ikke. Om det ikke gjennomføres en landskonferanse for alle tiltakene, vil det bli vurdert en egen landskonferanse for «Videreføring av hospiteringsordninger» Tidspunkt er enda ikke bestemt, men det vil være naturlig å gjennomføre dette etter fylkeskommunenes rapportering til direktoratet (ift tiltakene Vg3, Veksling og hospitering), og direktoratets rapportering til Kunnskapsdepartementet. Med forbehold: senest før påske Resultatet fra gruppearbeid 1 og 2 (Dag 1) vil bli digitalisert og oppsummert innen rimelig tid. Direktoratet roser deltakerne for god innsats og mange flotte innspill til videre arbeid takk. Direktoratet fikk tilbakemelding på at deltakerne var fornøyd med oppstartsseminaret. Vi takker for rosen.

23 Gruppearbeid Dag 2 Videre arbeid med fremdrift og samarbeid: Gruppearbeid Dag 2 ble gjennomført mellom 11:00 og 11:50. Hovedfokus var «Plan» (Mål 2). Deltakerne ble nå delt inn i de tre samarbeidsregionene. Alle leverte en kort oppsummering av diskusjonen i gruppene se under. Direktoratet vil bruke dette som grunnlag i videre arbeid, og spesielt i utviklingen av rapportmal til bruk ved statusrapport som skal leveres 10. oktober Sør-Vest Samarbeid: Fylkeskommunene direktorat viktigst Fylkeskommunen må «finne likesinnede» etter behov. Planer: Lage en matrise der: Organisering Antall hospitanter Antall skoler Antall nettverk Kontaktpersoner Krav til søknaden fra skole/lærer/instruktør Verktøy som er i bruk Møter, samlinger, konferanser Mål for hospitering Forventninger til Udir: Spredning av gode eksempler, kontaktpunkt, litteraturformidling, lage gode maler, drive portalen. Nord Samarbeid: Kontaktmøte med ressurspersoner* Samarbeid i ORN om utfordringer ressurspersoner kommer med innspill, 1 gang høst 2013 Kontaktmøte høst og vår Nasjonal samling 1gang i året med deltakere i prosjektet Planer: OK innhold i planer Forventninger til Udir: God informasjon hjemmeside egen portal Oppfølging i fylkene Mal forenkling (* ressurspersoner = kontaktpersoner) Østlandssamarbeidet Plan: 10. Oktober Forslag om felles forside for alle fylkene med «fakta informasjon». F eks: Fylke Deltakende skoler/bedrifter Antall: o Programfaglærere o Fellesfaglærere o Instruktører Kort beskrivelse av modell Utdanningsprogram som deltar Kontaktperson e-post Planlagte møter/samlinger (så kan andre fylker og Udir komme )

24 GRUPPEARBEID 1 Hvilke erfaringer har fylkeskommunene frem til i dag? Oppgave 1) Alle fylkene presenterer kort hvilke erfaringer de har med hospitering frem til i dag. Hva mener fylkene selv de får til hva er de gode på når det gjelder hospitering? Oppgave 2) a) Hva er suksesskriteriet nr 1? Hva er det som gjør at ditt fylke får til hospitering i den form dere gjennomfører det i dag? b) Hva er den store utfordringen? Hva er det som gjør hospitering vanskelig og spesielt utfordrende å få til hos dere? GRUPPEARBEID 2 Hvordan kan fylkeskommunene samarbeide videre til 2015? Utgangspunktet er: en årlig landskonferanse i 2014, 2015 og 2016 (sluttkonferanse) minst et kontaktmøte med kontaktpersonene i hvert fylke 2013 (høst), 2014, 2015 og Hvordan skal vi få til dette på en god måte? o Hvordan organisere oss?, Hva skal vi samarbeide om?, Hvilken fremdrift ønsker vi? Oppgave 1) - Organisering Diskuter hvordan dere ønsker å samarbeide med de andre fylkeskommunene og hvordan ønsker dere å samarbeide med Utdanningsdirektoratet. Samarbeide med nabofylket?, Samarbeide med de fylkene som alt er i Østlandssamarbeidet, Sør- Vest og N-Norge?, Ønsker nasjonale seminarer eller konferanser?, Antall kontaktmøter med direktoratet Oppgave 2) Innhold Hva ønsker dere å samarbeide om? Hva skal innholdet i disse møtene, seminarene, konferansene være? Hvem skal delta? Oppgave 3) - Planer Har dere forslag til fremdrift, tidspunkt for møter/seminarer/konferanser, sted, målgruppe? Videre arbeid med fremdrift og samarbeidsformer Med utgangspunkt i seminaret disse to dagene, ønsker direktoratet å nå følgende mål: Mål 1 - samarbeid: Bli enige om hvordan: fylkeskommunene skal samarbeide fylkeskommunene og direktoratet skal samarbeide (kommunisere) Fastsette nødvendige tidspunkt frem til sommeren Mål 2 planer. Bli enige om innholdet i en mer detaljert plan for perioden frem til sommeren Leveres direktoratet 20. september. Planen er ment som informasjon og legges ut på nettstedet «Samfunnskontrakten.no/Hospitering» eller «Udir.no/Hospitering» Planen skal si noe om (forslag til drøfting under seminaret): o Organiseringen av tiltaket i fylket o Antall hospitanter og hvilke målgrupper o Antall skoler, utdanningsprogram og bedrifter o Bruk av nettverk o Møter, samlinger, konferanser Mål 3 forventninger til Udir: Fylkeskommunene beskriver konkret hva de forventer av direktoratet i arbeidet videre.

25 Deltakerliste Oppstartseminar juni 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania Fornavn Etternavn Arbeidssted 1 Trond Pettersen Akershus fylkekommune 2 Per-Arne Brunvoll Akershus fylkekommune 3 Ingunn Ek Pedersen Buskerud fylkeskommune 4 Hilde Reitan Buskerud fylkeskommune 5 Espen Eriksen Buskerud fylkeskommune (Kiwi) 6 Jan Larsen Buskerud fylkeskommune (Tre-ringen) 7 Elisabeth Klogh Hegge Finnmark fylkeskommune 8 Svein Tore Jakobsen Finnmark fylkeskommune 9 Turid Borud Hedmark fylkeskommune 10 Cecilie Ruud Dangmann Hedmark fylkeskommune 11 Harald Johnny Tomren Møre og Romsdal fylkeskommune 12 Inger Anita Sjømæling Møre og Romsdal fylkeskommune 13 Frid Sund Nordland fylkeskommune 14 Per Kristian Storsrad Nord-Trøndelag fylkeskommune 15 Bent Robert Sæther Nord-Trøndelag fylkeskommune 16 Jørgen Richenberg Oppland fylkeskommune 17 Ingrid Myrvold Oppland fylkeskommune 18 Anita Tjelta Oslo kommune 19 Aage Berge Oslo kommune 20 Odd Einar Fimreite Sogn og Fjordane fylkeskommune 21 Marit Heggeriset Sør-Trøndelag fylkeskommune 22 Terje Haukedal Telemark fylkeskommune 23 Hans Jacob Edvardsen Telemark fylkeskommune 24 Marit Sæthern Vestfold fylkeskommune 25 Lillian Kaupang Vestfold fylkeskommune 26 Frank Halhjem Hordaland fylkeskommune 27 Anne Sara Svendsen Hordaland fylkeskommune 28 Monica Håkonsli Hordaland fylkeskommune 29 Marianne Haaland Hordaland fylkeskommune 30 Jens Arne Meistad Matematikksenteret 31 Jørgen Leegård Følgegruppe, NHO (BNL) 32 Astrid K. Moen Sund Følgegruppe, Utdanningsforbundet 33 Gry Benedikte Sterner Følgegruppe, LO 34 Dagfinn Hetzberg Kunnskapsdepartementet 35 Alsten Elisabeth Kunnskapsdepartementet 36 Marianne Seim Morken Utdanningsdirektoratet 37 Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 38 Knut Maarud Utdanningsdirektoratet 40 Anne-Ma Grønlie Utdanningsdirektoratet 41 Hafsa Nadeem Utdanningsdirektoratet 42 Svein Erik Fjeld Utdanningsdirektoratet 43 Åge Risdal Utdanningsdirektoratet 44 Unni Teien Utdanningsdirektoratet Kontaktperson i direktoratet: Åge Risdal

Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni Deltakerhefte

Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni Deltakerhefte Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Clarion Hotel Royal Christiania Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni 2013 Deltakerhefte I dette heftet finner du: 1. Program 2. Deltakerliste 3. Gruppeinndeling

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika.

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Leif Jonassen/Aust Agder Fylkeskommune - fagopplæring Aust Agder 112 000 innbyggere og 15 kommuner Videregående

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring 2010 2012 Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Program 10:00-10:30 Velkommen, informasjon om rammer for utprøvingen v/ Anne-Ma Grønlie og Åge Risdal

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger - Rapport for 2015

Videreføring av hospiteringsordninger - Rapport for 2015 Videreføring av hospiteringsordninger - Rapport for 2015 Svar - seksjon fagopplæring Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes Innsendt av: Leif Jonassen Innsenders e-post: leif.jonassen@austagderfk.no

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Fylkeskommunenes rapporter 2014 En oppsummering. Åge Risdal Utdanningsdirektoratet. 25. mars 2015

Fylkeskommunenes rapporter 2014 En oppsummering. Åge Risdal Utdanningsdirektoratet. 25. mars 2015 Fylkeskommunenes rapporter 2014 En oppsummering Åge Risdal Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 God planlegging - Sikre fleksibilitet - Forankring i ledelsen 0830-0845 Møtestart i møtelokaler på hotellet,

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11.

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11. Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken Trondheim, 11. mai 2017 Skole og videregående opplæring Yrkesfaglærerløftet for

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger

Videreføring av hospiteringsordninger Videreføring av hospiteringsordninger Videreføring av hospiteringsordninger Samfunnskontrakten Rapport 2014 Alle fylkeskommuner Utkast - Versjon: 19.03.2015 1 Innledning I dette hefte finner du en kort

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet Bredere

Detaljer

Rapport Samfunnskontrakten

Rapport Samfunnskontrakten Videreføring Rapport Samfunnskontrakten av hospiteringsordninger Vi viser til: «Oppdragsbrev om oppfølging av samfunnskontrakten», 04-13, datert 21.02.13, fra Kunnskapsdepartementet «Invitasjon til å delta

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen SINTEF NIFU Fafo: Organisering, aktørenes roller

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Status samfunnskontrakten

Status samfunnskontrakten Avdeling for fagopplæring Nettverkssamling vekslingsmodeller 13. oktober 2014 Status samfunnskontrakten Jan Tvedt, nestleder Målsettinger Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etasje Dato: 08.11.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org tlf. 62 54 45

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Videregående opplæring Notat Til Videregående skoler i Oppland Fra Fylkesopplæringssjefen Vår ref.: 201404751-1 Lillehammer, 23. mai 2014 Deres ref.: INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Fylkesopplæringssjefen

Detaljer

Hospitering. Cecilie Dangmann

Hospitering. Cecilie Dangmann Hospitering Cecilie Dangmann Innhold Utprøving av 2 modeller Kombinasjon av to prosjekter Hospitering/Vurdering for læring Erfaringer Videreføring Hva bør dere tenke på? Viktige faktorer og praktiske tips

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 Kl 0900-1315 Tilstede: Hege Søberg Torbjørn Dybsand Gerd Kjølstad Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Tone

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

-Torbjørn Røe Isaksen

-Torbjørn Røe Isaksen FORSIDE MED BILDE «Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler ressursene

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Yrkesfagkonferansen 1. februar 2017 Klara Rokkones Jarle Landro 1 Dette tar vi opp: Yrkesfaglærerløftet Tilbud ved NTNU: Utdanning av yrkesfaglærere to grunnutdanninger

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Målgruppene i vår kompetanseplan «Løfter vi lærerne, løfter vi elevene..» (Strategi for videregående

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring:

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser. Samhandlingsdagen Verdal

Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser. Samhandlingsdagen Verdal Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser Samhandlingsdagen Verdal 12.11.2014 Disposisjon Noen resultater fra kvalitetsmeldinga Arbeid med tilbudsstruktur Kvalitetsnettverket et samarbeid mellom

Detaljer

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012

Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Ny LederGIV i Rogaland, september 2012 Knut Alfarnæs, prosjektleder FRAFALLSPAKKA Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgingsprosjektet Overgangsprosjektet Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Per-Arne Brunvoll, Trond Pettersen, Margrethe H. Mobæk 29.januar Hospitering for hvem? Hvorfor og hvordan kartlegge dybde og breddebehov?

Per-Arne Brunvoll, Trond Pettersen, Margrethe H. Mobæk 29.januar Hospitering for hvem? Hvorfor og hvordan kartlegge dybde og breddebehov? Per-Arne Brunvoll, Trond Pettersen, Margrethe H. Mobæk 29.januar 2013 Hospitering for hvem? Hvorfor og hvordan kartlegge dybde og breddebehov? Endring i praksis profesjonsutvikling av lærere og skoleledere

Detaljer

FYR et nødvendig virkemiddel

FYR et nødvendig virkemiddel FYR et nødvendig virkemiddel Geir Lund, avdelingsleder utvikling og informasjon Godalen videregående skole Mandag 15. april 2013 Presentasjon av oss Hvorfor vi vil være knutepunktskole / hvorfor er FYR-prosjektet

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT Geir Rune Larsen avdelingsleder Restaurant- og matfag - Strinda vgs. Leder av fagnettverker for RM i STFK. Stephanie Bang Munkvold opplæringsrådgiver - Opplæringskontoret for

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale satsingen Vurdering for læring - pulje 4

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale satsingen Vurdering for læring - pulje 4 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no og hbh@udir.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/5682 Deres referanse:

Detaljer

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Fra Meld. St.31 (2007-2009) Om kvalitet i skolen Departementet vil styrke arbeidet rettet mot skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å komme

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Elverum videregående skole Dato: 06.09.2016 Kl 09:00-14:00 Til stede: Odd Erik Kokkin (LO) Fred Bakkejord (NHO) Trond Lesjø (KS) til kl.12 Rudi Syversen (lærerorganisasjonene) Gunn Randi

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling 22.4.2015 FYR-koordinator og prosjektledersamling 22.4.15 09:00 Åpning v/lone Lønne Christiansen, Udir 09:10 Fylkeseksempel: Sør-Trøndelag, Charlottenlund videregående

Detaljer