Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR"

Transkript

1 Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR Grunnfondsbeviskonferansen 21. september 2005 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Seminar grunnfondsbevis

2 Agenda Statusbildet bankene Resultatutvikling Konkurransesituasjonen Grunnfondsbevisets stilling De viktigste driverne Fokus på andre driftsinntekter Utvikling i sparebanksektoren 2

3 Hva fryktet vi i 2003? Lavt rentenivå og marginskvis Ja og hva skjedde Fundingulempe for mindre/mellomstore banker Nei Økt konkurranse pga. sterkere innslag av utenlandske finansinstitusjoner og fusjonseffekter DnB NOR Store regionale ulikheter i konkurransen om bedriftsmarkedet At grunnfondsbeviset skulle bli et mindre interessant verdipapir Den teknologiske utfordringen Ja Ja Nei Kompetanseutfordringer i egne organisasjoner 3

4 Statusbildet bankene

5 Sjelden har så mange banker levert så gode tall! Egenkapitalavkastning etter skatt annualisert per ,0 20,0 1. halvår ,0 10,0 5,0 0,0 SB1MN SB1SR Nordea Norge SB1NN DnB NOR Sandnes Spb Spb Møre Spb Vest *) Spb Øst Spb Sør Storebrand Bank BNbank Bank 1 Oslo Spb Hedmark Fokus Bank 5 *) Spb. Øst: ekskl. gevinst ved salg av aksjer i BNbank 2005 Kilde: Regnskapsrapporter

6 Resultatene påvirkes av uvanlig lave tap Tap på utlån i % av brutto utlån annualisert per % 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,09 0,09 0,13 0,16 0,19-0,10-0,20-0,30-0,18-0,12-0,04-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,71 Nordea Norge Storebrand Bank Fokus Bank BNbank Bank 1 Oslo SB1SR SB1MN Spb Sør Spb Vest Sandnes Spb DnB NOR Spb Øst SB1NN Spb Møre Spb Hedmark 6 Kilde: Regnskapsrapporter

7 SpareBank 1-bankene har en god utvikling i underliggende drift 23,0 % Egenkapitalavkastning før tap, etter skatt H1/ ,0 % Snitt SB1SR, SB1MN, SB1NN 19,0 % 17,0 % 15,0 % 13,0 % DnB NOR Spb Møre Spb Vest Spb Øst *) Spb Sør 11,0 % 9,0 % Spb Hedmark 7,0 % H1/ *) Spb. Øst H1/2005: ekskl. gevinst ved salg av aksjer i BNbank

8 SpareBank 1 har lykkes med å øke andre driftsinntekter Andre inntekter i % av totale inntekter 1. halvår 2005 ekskl. gevinst/tap aksjer 43,7 41,0 40,2 34,2 33,8 32,3 29,8 29,8 27,2 23,0 22,9 22,2 21,0 14,7 2,9 DnB NOR SB1SR SB1MN Nordea Norge Bank 1 Oslo Spb Sør SB1NN Spb Vest Fokus Bank Spb Møre Sandnes Spb *) Spb Øst Spb Hedmark Storebrand Bank BNbank 8 *) Spb. Øst: ekskl. gevinst ved salg av aksjer i BNbank Kilde: Regnskapsrapporter

9 - Og holde kostnadene nede Kostnader i % av inntekter ekskl. gevinst/tap aksjer 73,1 73,3 47,5 48,3 51,3 51,7 52,5 53,1 53,6 53,8 55,2 55,3 60,3 62,6 31,8 BNbank Spb Møre Sandnes Spb *) Spb Øst SB1SR SB1MN Spb Hedmark SB1NN DnB NOR Nordea Norge Spb Sør Spb Vest Storebrand Bank Bank 1 Oslo Fokus Bank 9 *) Spb. Øst: ekskl. gevinst ved salg av aksjer i BNbank Kilde: Regnskapsrapporter

10 Fokus Bank og Handelsbanken har sterkest vekst i det norske markedet 120,0 % 100,0 % 109,3 % Forvaltningskapital - endring i prosent, fra H1/ ,0 % 79,1 % 60,0 % 61,7 % 61,5 % 2) 51,3 % 46,7 % 40,0 % 20,0 % 35,8 % 1) 28,2 % 23,6 % 17,4 % 0,0 % Handelsbanken Fokus Bank SB1MN DnB NOR SpareBank 1 SB1SR SB1NN Terra-Gruppen Nordea Norge Storebrand 10 1) Terra-Gruppenper ) Ekskl. Sparebanken Vest Kilde: Års- og kvartalsrapporter FNH, bankstatistikk, ti største banker

11 Markedsandeler utvikling fra 2002 Aksjefond Spareforsikring PM (UL + gar.rente) brutto forfalt premie 45,0 % 40,0 % 58,8 % 61,1 % 60,5 % 56,8 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 12,4 % 12,2 % 11,6 % 15,9 % 12,6 % 11,7 % 11,0 % 13,8 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Pr. august 2005 DnB Nor** Storebrand* ODIN Nordea Skagen 10,6 % 11,4 % 12,5 % 15,0 % H SpareBank 1 Nordea Storebrand Vital/GNOR Utlån til kunder Innskudd fra kunder 40,0 % 37,7 % 38,5 % 38,7 % 38,4 % 40,0 % 38,3 % 38,3 % 38,0 % 38,3 % 35,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 25,4 % 22,4 % 25,5 % 21,6 % 26,0 % 21,2 % 27,2 % 30,0 % 25,0 % 29,8 % 30,2 % 28,9 % 28,6 % 20,0 % 20,1 % 20,0 % 19,2 % 18,6 % 20,2 % 19,5 % 15,0 % 14,5 % 14,4 % 14,1 % 14,2 % 15,0 % 12,7 % 12,9 % 13,0 % 13,6 % 10,0 % H1 / ,0 % H1/ Kilde: Norges Bank, FNH, VFF, års- og kvartalsrapporter

12 Fundingforskjellene er redusert Utvikling prising 3-års seniorlån Øvrige BBB Øvrige A Kilde: First Securities

13 Grunnfondsbevisene vinnere blant finansaksjene også på nordisk basis 350 % Avkastning inkl utbytte justert for fondsemisjoner og utbytte 300 % 304 % 290 % 250 % 200 % 194 % 188 % 180 % 150 % 140 % 130 % 117 % 114 % 100 % 93 % 86 % 75 % 50 % 0 % MING ROGG GFBX NONG OSEBX SPOG DnB SANG SVEG PLUG MORG VSBG 13 Kilde: First Securities

14 Økt likviditet i grunnfondsbevisene - men fortsatt en utfordring Omsetningsverdi pr måned NOK mill snitt siste 6mnd ROGG, MING, NONG Kilde: Bloomberg, First Securities apr.95 apr.96 apr.97 apr.98 apr.99 apr.00 apr.01 apr.02 apr.03 apr.04 apr.05 14

15 Økte muligheter til å gi gaver kan bedre grunnfondsbevisets stilling Høy prissetting av grunnfondsbevisene gir økt fokus på utvanningseffekten Større tilførsel til sparebankenes fond enn til Utjevningsfondet gir en utvanningseffekt (grunnfondsbrøken faller) Det som faktisk skjer kan sammenlignes med å gjøre en rettet emisjon mot sparebankenes fond til pari kurs (for den del av meroverskuddet som tilføres sparebankens fond) BASEL II vil gi økt fokus på kapitalallokering Effektiv kapitalallokering mer nødvendig enn tidligere for å oppnå tilfredsstillende egenkapitalavkastning Sparebankene har mindre mulighet enn forretningsbanker til å dele ut egenkapitalen (øker i tilfelle utvanningseffekten) Sparebankene bør arbeide aktivt for å øke muligheten til å gi allmennyttige gaver Muligheten til å gi gaver reduserer både utvanningseffekten og gir økte muligheter for effektiv kapitalallokering Gavefondsinstituttet har vist seg å gi ønskede effekter både for lokalsamfunnet, sparebankene og for grunnfondsbeviset som instrument Sparebankene bør arbeide for i vesentlig grad å øke mulighetene til å gi gaver Dette vil være til nytte både for sparebankene, for lokalsamfunnet og for grunnfondseierne en klar vinn/vinn-situasjon 15

16 Oppsummering statusbildet God absolutt og relativ resultatutvikling i norske banker og særlig i de tre store SpareBank 1-bankene SpareBank 1-bankene har lykkes i langt større grad enn andre med å øke andre driftsinntekter DnB NOR sliter med å opprettholde markedsandeler på utlån og taper stort på fond De mest aggressive på utlån er Danske Bank (Fokus) og Handelsbanken Vinnerne på fond er ODIN (SpareBank 1) og Skagen De negative elementene ved grunnfondsbevis som ble fremhevet på fusjonstidspunktet DnB/Gjensidige NOR har vist seg ikke å slå til. Grunnfondsbevisets stilling er styrket Fundingforskjellene mellom større og mindre banker er redusert 16

17 De viktigste driverne

18 BASEL II vil ha konsekvenser for konkurransen i finansmarkedet BASEL II søker å skape større sammenheng mellom regulatorisk og økonomisk kapital Lav risiko skal gi lavt beregningsgrunnlag (lave marginer) og høy risiko høyt beregningsgrunnlag (og høyere marginer) BASEL II vil kunne gi lavere kapitalkrav til banker med gode risikostyringssystemer BASEL II vil i betydelig grad bidra til økt fokus på risikojustert lønnsomhet og dermed optimal kapitalallokering BASEL II forventes å gi et økt marginpress, spesielt innenfor personmarkedssegmentet (som er preget av lav risiko) 18 Med høy personmarkedsandel vil sparebankene komme positivt ut med BASEL II utfordringen vil være å tilpasse egenkapital til underliggende risiko

19 BASEL II kan gi stor effekt på krav til rentemargin spesielt på boliglån Marginberegning boliglån ved 15 % egenkapitalavkastning 120 Basispunkter over cost % 20 % 35 % 50 % Kapitalvekter 19 Forutsetninger: 7 % kjernekapital 3,5 % tilleggskapital Kostnader og annet Krav til egenkapitalavkastning

20 God soliditet i de norske bankene gir rom for økt konkurranse Kapitaldekning per % 20,0 18,0 17,8 16,0 14,0 12,0 10,0 14,3 14,1 12,5 12,2 12,2 11,4 11,4 11,3 11,2 11,1 10,5 10,4 8,9 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Spb Øst Spb Hedmark Spb Møre SB1SR Storebrand Bank Bank 1 Oslo Spb Sør SB1MN Kjernekapital Spb Vest Sandnes Spb Tilleggskapital SB1NN DnB NOR BNbank Nordea Norge 20

21 Rentemarginene vil derfor fortsette nedover Rentemarginutvikling ,4 % 3,41 % 3,33 % 3,2 % 3,0 % 3,16 % 3,06 % 2,97 % 2,92 % 2,85 % 2,8 % 2,68 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % Q1/05 Netto rentemargin 21 Kilde: Norges Bank rentestatistikk

22 SpareBank 1-bankene er mindre sårbare for bortfall av inntekter fra betalingsformidling 50,0 % Netto provisjonsinntekter i % av totale inntekter ,0 % 30,0 % 20,0 % 36,8 % 36,6 % 27,4 % 26,9 % 20,2 % 43,5 % 28,0 % 20,0 % 19,3 % 36,2 % 21,3 % 13,7 % 29,3 % 24,9 % 12,318,3 % % 12,2 % 11,4 % 21,0 % 11,2 % 10,0 % 50 % 42 % 72 % 65 % 55 % 80 % 74 % 98 % 95 % 99 % 0,0 % -10,0 % SB1MN SB 1 Kongsberg -20,0 % Kilde: årsrapporter 2004 DnB NOR SB1NN SB1SR Bet.formidling Andre innt. Andre dr.innt i % av tot.innt Spb Hedmark Spb Møre Spb Øst Forsikringsinnt Provisjonskostn Spb Sør Spb Sogn & Fjordane 22

23 Øvrige drivere Sterk vekst i tjenestepensjon pga. innføring av obligatorisk tjenestepensjon forventes å gi NOK 3 mrd. i økte premieinntekter SpareBank 1 satser meget offensivt i SMB-markedet. Økt fra 10 til 100 årsverk i salg av tjenestepensjon Nye aktører som If og Gjensidige kommer på banen. Sterkere kobling med skadeprodukter kan lede til større interesse for salg av skadeforsikringsprodukter fra livselskapene og banker 23

24 Tar finansbransjen kompetanseutfordringen alvorlig nok? Kompetansekravene vil bare bli større Medarbeiderne får stadig økte krav til forståelse av flere og mer komplekse produkter Kundene blir stadig mer krevende og mer kompetente Kravene til å forstå kundens situasjon i rådgivningen stadig viktigere Forståelse og etterlevelse av etiske krav og normer blir en absolutt nødvendighet Risikoen for å møte erstatningskrav ved dårlig rådgivning vil øke Gir også økt omdømmerisiko Hvordan rekruttere og beholde de mest kompetente og sterkest etterspurte medarbeiderne? SpareBank 1 ser kompetansebygging og organisasjonsutvikling som den mest kritiske suksessfaktoren i en 2-3-årshorisont 24

25 Oppsummering de viktigste driverne De nordiske bankene vil fortsette å styrke sin posisjon i det norske markedet ved bl.a. å benytte pris aktivt i konkurransen Boliglånsproduktet vil i stadig større grad bli brukt som agn mot kundene gir økt marginpress BASEL II reduserer kapitalbehovet og skjerper konkurransen om de beste kundene Flere banker innfører gebyrfrie banktjenester - gir press på inntekter fra betalingsformidlingsområdet. God diversifisering i andre driftsinntekter blir stadig viktigere Kundene blir mer krevende og produktene mer komplekse. Større krav til god rådgivning. Kompetansekravene vil derfor øke. Mer krevende å rekruttere og beholde de mest kompetente medarbeiderne Høy lønnsomhet i det norske markedet tiltrekker konkurrenter. Nisjeaktører vil gå mot områder preget av høy lønnsomhet (tjenestepensjon, forbruksfinansiering, distribusjon av finansielle produkter, spareområdet) 25

26 Utviklingen i sparebanksektoren

27 Konsolidering i sparebanksektoren går langsomt Utvikling i bankstrukturen Herav 6 utenlandske Sparebanker Forretningsbanker 27 Kilde: Sparebankforeningen, FNH

28 Hvorfor velger flere sparebanker uavhengighetslinjen? Sparebank-Norge år 2000 (ekskl. Gjensidige NOR) Sparebank-Norge 2005 (1) (ekskl. DnB NOR) Uavh. sparebanker 13 % SpareBank 1 Uavh. sparebanker SpareBank 1 Samarbeidsbanker Gjensidige NOR 16 % 50 % 34 % 38 % 9 % Terra 22 % Samarbeidsbanker DnB NOR 20 % Terra 1) Forvaltningskapital pr Alliansetilhørighet pr. august Kilde: Sparebankforeningen, regnskapsstatistikker

29 Markante forskjeller i kostnadseffektivitet i store og små sparebanker Kostnads-/inntektsforhold i sparebankene fordelt på størrelse 60 % Kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i sparebankene etter størrelse 58 % 1,9 % 1,7 % 1,5 % 55 % GFK < 3 3 < GFK < 10 GFK > 10 GFK < 3 3 < GFK < 10 GFK > 10 *) Justert for utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning, samt netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer. Note: Snitt for de ulike bankene innenfor hver kategori 29 Er de mindre sparebankene robuste nok til å håndtere et videre press på rentenetto? Klarer de å tilby konkurransedyktige produkter? Kilde: First Securities

30 Betydelig forskjell i lønnsomheten mellom store og små sparebanker Egenkapitalavkastning sparebanker fordelt etter forvaltningskapital (snitt avkastning pr. gruppe) 17,7 % Lav egenkapitalavkastning i små sparebanker skyldes en kombinasjon av høyere kostnader og et høyt nivå på egenkapitalen 8,5 % 9,6 % 13,5 % Spørsmål: Er det en samfunnsøkonomisk optimal utnyttelse av små sparebankers egenkapital? Bør verdiskapning være et debattema? Det synes å være få i lokalsamfunnene som er opptatt av hvordan sparebankenes verdier forvaltes GFK < 3 3 < GFK < 10 GFK > 10 DnB Forvaltningskapital i mrd. kroner 30 Kilde: Regnskapstall fra Sparebankforeningens regnskapsbase

31 Hva skal til for å få til en konsolidering av sparebanksektoren? Må det en krise til for å få en strukturendring i sparebanksektoren? Med unntak av Gjensidige NOR synes de fleste strukturendringer på sparebanksiden å skyldes en finansiell krise (eksempelvis Helgeland Sparebank og Sparebanken Flora Bremanger) Bør vi stille spørsmål ved om strukturen i sparebanksektoren er samfunnsøkonomisk optimal? Hva kan i tilfelle gjøre strukturelle endringer mulig? Stiftelsesmodell - kan dette være en løsning for å få til strukturløsninger for små og mellomstore sparebanker? Bør de små sparebankene utfordres med hensyn til spørsmålet om forvaltning av verdiene i sparebankene? 31

32 Oppsummering utviklingen i sparebanksektoren På de områder hvor det er reelle stordriftsfordeler (kostnad/inntekt/kvalitet) vil presset øke for å ta disse ut Ytterligere press på rentemarginen gir økt fokus på andre driftsinntekter Reduserte inntekter fra betalingsformidling gir økt behov for andre inntekter og/eller økt behov for å ta ut kostnadssynergier Økt transparens, økt kompetanse i sparebankenes ledelse og styrer samt økt fokus på god virksomhetsstyring, vil bidra til mer benchmarking og tydeliggjøring av godt drevne og mindre godt drevne banker. Verdiskapningen i sparebankene vil i økende grad bli et tema i lokalsamfunnet Vanskeligere for sparebankene å stå alene 32

33 SpareBank 1s strategiske valg SpareBank 1 har gjort et klart strategisk veivalg basert på Opprettholdelse av den enkelte banks selvstendighet Sterk nasjonal merkevare med regional identitet Tett samarbeid for å ta ut stordriftsfordeler der disse er reelle Utvikling av felles prosesser, beste prosess og benchmarking Etablering av kompetansesentra En samlet erkjennelse av at en skjerpet konkurransesituasjon for den enkelte bank kun kan møtes gjennom tettere samarbeid Nye banker kan være aktuelt dersom verdigrunnlag og strategisk plattform deles Det Norske Sparebankalternativet 33

34 SpareBank 1 Nær og dyktig 34

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Historien om SpareBank 1 Gruppen

Historien om SpareBank 1 Gruppen Historien om SpareBank 1 Gruppen Årsrapport 2007 Kundene SpareBank 1- bankene 352 kontorer SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27

INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 1 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 REVISORS BERETNING 28 2 Styrets STYRETS beretning BERETNING Viktige

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer