Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse"

Transkript

1 Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger ifm emisjonene i SpareBank 1 Nord-Norge i september 2013.

2 Kommentarer: Fondsobligasjoner spreader videre inn på lavere risiko Konklusjoner Risk OFF er igjen tema i finansmarkedet. Uenighet rundt budsjettforslag i USA med mulig stopp i statsapparatet som konsekvens samt tillitskrise i den sittende italienske regjeringen skaper usikkerhet i markedet. Den svenske statens nedsalg i Nordea (alle gjenværende aksjer) legger også press på utviklingen i nordiske banker. Vi venter avklaring på risikovekter på boliglån i løpet av de neste ukene (innen regjeringsskifte). Emisjon i NONG på NOK 750m meldes overtegnet, tildeling gjennomføres 3.oktober (brev sendes ut). Fondsobligasjoner spreader videre inn på redusert risiko for obligasjonseiere (mer egenkapital i bankene). Vest utsteder ansvarlig lån på +185bps og fondsobligasjon på +365bps. Verdsettelsen av regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.81, men videre reprising i det korte bildet krever regulatorisk klarhet rundt størrelse på motsyklisk buffer, som først ventes i desember. Kommentarer 1. Kursutvikling i 2013: Regionale sparebanker +31%, lokale +24% mot Oslo Børs +14% og DNB +32%. 2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 9-14%. NONG emisjon NOK 750m. 3. Aktuelt fremmedkapital: Vår benchmark for senior uendret på 78bps og OMF opp 1 bps til 41bps (begge Nordea Norge 5år). Vest med fondsobligasjon og ansvarlig lån på lave nivåer. 4. Aktuelt makro: Bedring i konjunkturbarometeret for euro-sonen taler for positiv vekst i 3Q, men nivået på barometeret tilsier ikke mer enn moderat vekst på %, historisk sett. 5. Prisingssyklus: Basert på 2013 boken er regionbankene priset til P/B 0.81 og lokalbankene til P/B Ukegraf: Fondsobligasjoner spreader inn, fordi mer egenkapital i bankene reduserer risiko. 2

3 Ukegraf: Fondsobligasjoner spreader videre inn, Vest ute på +365bps fordi risikoen reduseres med mer egenkapital i bankene Fondsobligasjoner i Norge - spread i bps ved utstedelse og type Gammel type fondsobligasjoner teller 100% i 2013, 80% i 2014 og deretter 10%-poeng årlig utfasing. Spread i basispunkter ved utstedelse Sannsynlig at utstedelser i 2009/10 kjøpes tilbake Møre SNN Buskerud SMN Mindre banker Vest Kilde: SpareBank 1 Markets jan/ 04 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 Gammel type Gammel type med reg. call Ny konvertibel med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang

4 Siste uken: Alle ned og mest for DNB statlig nedsalg i Nordea svekker nordiske banker + usikkerhet rundt det amerikanske budsjettet -1.0 Avkastning forrige uke* *Inkl evt utbytte, tegningsretter etc w DNB [c.o.p 1 obs] Svensk bank [c.o.p 1 obs] Regional sparebank [c.o.p 1 obs] Europeisk bank [c.o.p 1 obs] w40 Source: SB1M 4

5 Sterkt år for finans, men konsentrert i første halvår vi venter solide 3Q rapporter siste uken i oktober 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 31% DNB Totalavkastning* hittil i 2013 *Justert for eventuelle utbytter, splitter og tegningsretter Regionale sparebanker 26% Svenske banker 24% Lokale sparebanker 14% OSEBX Regionale sparebanker: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale sparebanker: RING, SBVG, SOAG, TOTG, HELG, SPOG, SADG, NTSG, PLUGG. Våre delindekser for de regionale og lokale bankene er likevektet. 12% Europeisk bank Kvartalsrapporter 2013 Bank Ticker 3Q13 Swedbank SWED 22-Oct Gjensidige GJF 22-Oct Vest SVEG 23-Oct Nordea NDA 23-Oct Handelsbanken SHB 23-Oct SEB SEB 24-Oct DNB DNB 24-Oct Sandnes SADG 24-Oct Møre MORG 24-Oct Toten TOTG 24-Oct Helgeland HELG 29-Oct Storebrand STB 30-Oct Nøtterøy-Tønsberg NTSG 30-Oct Øst SPOG 30-Oct Sør SORG 30-Oct Ringerike RING 30-Oct SMN MING 31-Oct SNN NONG 31-Oct SR-Bank SRBANK 31-Oct Østfold-Akershus SOAG 31-Oct Hedmark SBHE 01-Nov Buskerud-Vestfold SBVG 05-Nov Pluss PLUG 05-Nov Agasti AGA 06-Nov Vest SVEG 22-Aug

6 Solid oppgang hittil i år for bank, alle i pluss men stor variasjon SVEG i tet med +48% Totalavkastning finansinstitusjoner hittil i 2013* *Justert for eventuelle utbytte, splitter, emisjoner og tegningsretter Vest - SVEG SMN - MING DNB - DNB SR-BANK - SRBANK Øst - SPOG Nøtterøy - NTSG EK-bevis index - OSEEX Nordea - NDA Helgeland - HELG SEB - SEB Storebrand - STB Pluss - PLUG Swedbank - SWED Handelsbanken - SHB Møre - MORG Gjensidige - GJF Buskerud-Vestfold - SBVG Sandnes - SADG Ringerike - RING SNN - NONG Østfold-Akershus - SOAG Oslo Børs - OSEBX Toten - TOTG 12% 14% 18% 18% 16% 16% 20% 32% 30% 29% 29% 29% 29% 28% 27% 26% 25% 24% 23% 24% 22% 35% 48% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

7 DNB noe svakere mot svensk bank siste uken ingen krig i Syria svekker oljeprisen DNB relative to Swedish banks* and oil price** * = 0. ** Brent, USD Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec DNB relative to Swedish banks Oil price Feb Apr Jun Aug Oct Dec Source: SpareBank 1 Securities, EcoWin 7

8 P/E: Multippel-kontraksjon for hele sektoren mest for svenske banker prisingen av DNB fra 10.0X til 9.0X i dag. Svensk bank på 11.0X etter topp på 12.0X P/E* - Nordic and European banks** *Consensus EPS next 12 months forward. **Swedish banks = SHB, NDA, SEB & SWED. European banks Swedish banks DNB Regionale sparebanker Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec 12 DNB discount to Swedish banks Feb Apr Jun Aug Oct Dec 13 Feb 14 Source: SpareBank 1 Markets

9 P/B: Multippel-ekspansjonen for svensk bank flater ut på 1.6X? europeisk bank snart over sparebankene igjen? Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker Svensk bank Svensk bank flater ut på P/B 1.6? 1.25 DNB Sparebanker Europeisk bank Sparebank = Europeisk bank? Jan Apr Jul Oct Jan 09 Apr Jul Oct Jan 10 Apr Jul Oct Jan 11 Apr Jul Oct Jan 12 Apr Jul Oct Jan Source: SpareBank 1 Markets 9

10 Korreksjon i NONG etter annonsering av emisjon nedsiden er tatt ut rabatten reduseres, men fortsatt tilstede. Svekkelse i SR og MING Pris/Bok - Sparebanker og DNB * Inkludert utbytte ved årsslutt. Konsern. Premie/rabatt vs DNB målt ved P/B DNB SRBANK MING NONG % premie/rabatt SRBANK MING -50 Apr Aug Oct Dec 10 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 11 Feb Apr Jun Aug Oct Dec 12 NONG Feb Apr Jun Aug Oct Dec 13 Source: SpareBank 1 Markets 10

11 Regionale sparebanker på P/B 0.81 (2013), utfallsrommet fortsatt skjevt oppover bedring i prisingen for de lokale også på P/B 0.60, men økt rabatt mot de regionale Premie Rabatt Pris/Bok* - Regionale og lokale sparebanker * Kurs / Bokført egenkapital pr bevis. Regionale Lokale relativt til regionale % Lokale sparebanker Regionale: P/B 1.00 => 23% P/B 1.10 => 35% Lokale: P/B 0.80 => 33% P/B 0.90 => 50% På 2013 boken Source: SpareBank 1 Markets 11

12 Margin på boliglån i 3Q er 15bps høyere enn snittet i 2Q => økt rentenetto økt marginpress i Sverige grunnet liberale kapitalkrav, margin ned 15bps i år Bruttomargin på nye boliglån - Sverige og Norge* *Margin før fundingkostnad i %. Flytende rente begge land (Sverige 3 måneder) 2.1 Norge Sverige Q Jan May Sep Jan 07 May Sep Jan 08 May Sep Jan 09 May Sep Jan 10 May Sep Jan 11 May Sep Jan 12 May Sep Jan 13 May 14 Source: SpareBank 1 Markets 12

13 Eurosonen: Konjunkturbarometer taler for positiv vekst i 3Q PMI på 51.4 i snitt i 3Q indikerer vekst, men historien sier neppe mer enn % 13

14 CDS: Flate spreader for europeiske banker, sideveis også for de svenske CDS - spreadendring 2013 i bps 31/12/12 I dag Endring Europeisk bank Danske Bank Svensk bank CDS = Pris på konkursbeskyttelse for senior lån i basispunkter. Merk at det kan være store avvik mellom CDS markedet og cash-markedet

15 Norge: Vår senior benchmark uendret på 78bps (Nordea Norge 5år) OMF benchmark på +41bps (Nordea 5år) Regionbanker: Swap-spread senior obligasjoner og OMF* *5 års løpetid. OMF = Obligasjon med fortrinnsrett (Boligkreditt). Regionale sparebanker Senior relativt til OMF (bps) Senior obligasjon Boligkreditt OMF Source: SpareBank 1 Markets Credit Research 15

16 Utvalgte emisjoner i obligasjonsmarkedet Senior og OMF Pluss Bolig på +46 Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Senior OMF (Boligkreditt) Jan SRBANK NOK 300m Jan DNB Boligkreditt EUR 1 500m 5 EURIBOR Jan SB1 SNN NOK 300m Jan SB1 Boligkreditt NOK 600m Jan Vest NOK 300m Feb DNB Boligkreditt NOK 1 000m Jan Øst NOK 300m Mar Pluss Boligkreditt NOK 1 000m Jan SB1 Østfold-Ahus NOK 300m Mar Bustadkreditt SFF NOK 500m Jan Bank 1 Oslo Ahus NOK 300m May Møre Boligkreditt NOK 1 000m Feb SB1 SMN EUR 500m (Nibor +137) 22-May Øst Boligkreditt NOK 300m Mar SB Pluss NOK 500m Jun Øst Boligkreditt NOK 100m Apr Buskerud-Vestfold NOK 150m Aug Eika Boligkreditt NOK 900m May Helgeland Sparebank NOK 300m Sep Pluss Boligkreditt NOK 500m May Bank 1 Oslo Ahus NOK 250m Jun SB1 Hallingdal Valdres NOK 100m Aug SB Møre NOK 500m Jul SRBANK NOK 500m Aug SB1 Nordvest NOK 150m 5 85 August SRBANK EUR 500m 78 (Nibor +105?) 16 Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse

17 Ansvarlige lån (LT II) spreader inn 100bps på seks måneder vår benchmark uendret på +185bps Ansvarlige lån (LT II) - spread i bps ved utstedelse og type Kilde: SpareBank 1 Markets Protector Forsikring Spread i basispunkter ved utstedelse SRBANK SRBANK SNN SMN BN Bank DNB Vest NTSG 100 DNB Hedmark 0 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 des/ 14 Gammel type Gammel type med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang 17

18 Utvalgte emisjoner Fondsobligasjoner og ansvarlig lån Vest med ansvarlige lån på +185bps + fondsobligasjon +365bps Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Fondsobligasjon (Tier I) Ansvarlig lån (Lower Tier II) Jan Surnadal SB NOK 40m 5+E Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m 5+E Feb Møre NOK 500m Mar Hol Sparebank NOK 50m 5+E Mar Bank 1 Oslo-Ahus NOK 200m Mar Selbu Sparebank NOK 50m 5+E Mar Lillestrøm SB NOK 40m Apr Bamble & Langesund NOK 60m 5+E Apr Øst NOK 200m Apr SB Hemne NOK 30m 5+E May SB1 Østfold-Ahus NOK 150m Apr Indre Sogn SB NOK 40m 5+E May Eika Boligkreditt NOK 250m May Eika Boligkreditt NOK 250m 5+E Jun Helgeland Sparebank NOK 300m Jun Landkreditt Bank NOK 150m 5+E Jun Sparebanken Hedmark NOK 500m Jun Klepp SB NOK 100m 5+E Jun DNB Bank NOK 1 500m Jun SB1 SMN NOK 500m 5+E Jun Sandnes SB NOK 300m Jun Storebrand Bank NOK 150m 5+E Jun Kvinesdal SB NOK 25m Jun Kvinesdal SB NOK 35m 5+E Jun Fana Sparebank NOK 200m Jun Eiendomskreditt NOK 40m 5+E Jun Landkreditt Bank NOK 100m Aug Meldal SB NOK 50m 5+E Jun Eika Kredittbank NOK 90m Sep Jernbanepers. SB NOK 50m 5+E Aug Stadsbygd SB NOK 30m Okotber SB Vest NOK 250m 5+E Sep Klepp SB NOK 30m Sep Bank 1 Oslo-Ahus NOK 300m Sep SB1 Nøtterøy-T NOK 100m Sep DNB EUR 750m (NIBOR +208) 20-Sep Tinn SB NOK 40m Okotber SB Vest NOK 500m Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse

19 Italia spreader ut igjen mot Tyskland siste uken usikkerhet rundt sittende regjerings støtte i parlamentet 19

20 Kursoppgang i europeiske banker og på lavere statsspreader i Aksjekurs europeisk bank vs spread spansk/italiensk stat* *Snitt spansk og italiensk stat minus tysk stat, 10 år. STOXX 600 banker 50 Kursutvikling for europeiske bankaksjer 0 = Europeisk bank indeks. 0 = Europeisk bank indeks Differanse italiensk/spansk stat mot tysk stat 450 Spansk/italiensk stat ift tysk stat. Invertert Snitt italiensk & spansk stat over tysk stat i bps Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 20

21 Ytterligere inngang i EUR/USD basisspreader gir lavere fundingkost i EUR kredittspread ved kortsiktige lån (overnatten/ois) uendret i år Likviditetsindikatorer i det europeiske pengemarkedet The OIS spread is a measure of European banks willingnes to make unsecured loans to one another Eur/USD currency basis swap. 12 months Inngang i basisspreader EUR Libor / OIS spread. 3 months 0 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 11 Mar May Jul Sep Nov Jan 12 Mar May Jul Sep Nov 13 0 Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 21

22 Verdsettelse enkeltbanker: DNB over boken (2013), men resten fortsatt under sparebankene fra P/B 0.5 til 0.9. NONG etter emisjon Kilde: SpareBank 1 Markets 11.6 % % 12.5 % 11.2 % 0.87 Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2014E - Norske banker *P/B basert på dagens kurser og estimert bokført egenkapital pr % % 11.5 % 10.2 % % % 0.58 Pris/Bok (2013 bok) ROE 2014E 8.7 % 9.1 % 8.9 % 7.5 % 8.7 % % 12% 10% 8% 6% 4% 2% %

23 P/E: Sparebankene er billige på våre estimater for 2013 og 2014 blir enda bedre svensk bank handler 12-14X våre 2013E. NONG etter emisjon P/E basert på 2013 og 2014 estimater - Nordiske banker P/E 2013E P/E 2014E Kilde: SpareBank 1 Markets

24 Verdsettelse og estimater Core Tier I Pris/Bok ROE Utbytte Direkteavkastning* P/E EPS Ticker Kurs (eks hybrid) Bok A 2013E 2014E 2012A 2013E 2012A 2013E 2013E 2014E 2013E 2014E SR-Bank SRBANK % % 12.0 % 12.1 % % 3.2 % Midt-Norge MING % % 12.0 % 12.5 % % 3.5 % Nord-Norge NONG** % % 11.6 % 11.5 % % 2.6 % Møre MORG % % 10.1 % 9.9 % % 4.6 % Vest SVEG % % 10.7 % 11.0 % % 6.1 % Øst SPOG % % 12.0 % 11.2 % % 7.7 % Sandnes SADG % % 6.7 % 7.5 % % 0.0 % Toten TOTG % % 9.4 % 9.1 % % 1.0 % Helgeland HELG % % 9.0 % 8.9 % % 3.7 % Pluss PLUG % % 9.2 % 10.2 % % 7.2 % Buskerud-Vest SBVG % % 10.0 % 9.7 % % 5.7 % Østf-Akershus SOAG % % 8.6 % 8.7 % % 5.0 % Nøtterøy NTSG % % 9.6 % 8.7 % % 5.3 % Ringerike RING % % 8.1 % 7.8 % % 6.6 % DNB % % 11.1 % 11.6 % % 2.3 % Gjennomsnitt* 11.8 % % 9.9 % 9.9 % 4.9 % 4.4 % Regionbanker 11.1 % % 11.3 % 11.4 % 4.5 % 4.0 % Lokalbanker 12.1 % % 9.2 % 9.1 % 5.5 % 4.7 % Kilde: SpareBank 1 Markets * Gjennomsnitt eks DNB. Regionbanker: SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Resten defineres som lokale ** NONG etter emisjon. Kurs eks tegningsretter

25 Anbefalinger og kursmål Bank Dagens Kursmål PotensialeAnbefaling Prising på dagens kurs* Prising på kursmål ** CET I*** Navn Ticker kurs P/B 13 P/E 14E Yield 12E P/E 14E P/B 13E % DNB DNB % Kjøp % % SR-Bank SRBANK % Kjøp % % SMN MING % Kjøp % % SNN NONG** % Kjøp % % Møre MORG % Kjøp % % Vest SVEG % Kjøp % % Buskerud-Vestfold SBVG % Kjøp % % Sandnes SADG % Nøytral % % Toten TOTG % Kjøp % % Helgeland HELG % Nøytral % % Østfold-Akershus SOAG % Kjøp % % Ringerike RING % Kjøp % % Nøtterøy NTSG % Kjøp % % Øst SPOG % Kjøp % % Pluss PLUG % Nøytral % % Regionbanker 34% % % Lokalbanker 15% % % Kilde: SpareBank 1 Markets * Verdsettelse basert på dagens kurs og våre estimater ** Verdsettelse basert på kursmål og våre estimater *** CET I = Ren kjernekapitaldekning (Tier I eks fondsobligasjoner)

26 Kapitalstruktur norske og svenske banker emisjoner inkludert for MORG og NONG samt foreslått ansvarlig lån i NTSG Sammensetning av bankenes kapitaldekning* *Pr , Basel I gulv (80%). Inkluderer EK emisjoner i MORG, NONG og ansvarlig lån i NTSG i 3Q DNB - DNB Swedbank - SWED Nordea - NDA SEB - SEB Handelsbanken - SHB 10.8 % 10.7 % 10.7 % 10.3 % 8.6 % 1.1 % 0.3 % 0.3 % 1.3 % 0.6 % 0.3 % 0.6 % 2.0 % 0.8 % 0.2 % CET I (eks fondsobl.) Tier I (inkl fonds.obl) Tier II (inkl ansvarlig) Nordiske banker Hedmark - Hedmark 14.7 % 0.0 % Sogn og Fjordane - SSF 12.4 % 1.5 % 1.0 % Nord-Norge - NONG Møre - MORG SØRPLUS - SØRPLUS Vest - SVEG BN Bank - BNB Midt-Norge - MING SR-BANK - SRBANK 12.2 % 12.1 % 11.8 % 10.6 % 10.4 % 10.3 % 10.3 % 1.7 % 1.8 % 1.4 % 1.7 % 1.1 % 3.0 % 1.4 % 0.0 % 0.2 % 2.2 % 1.6 % 0.9 % 1.5 % Regionale sparebanker Ringerike - RING 15.9 % Øst - SPOG 12.8 % 2.0 % 0.8 % Buskerud-Vestfold - Østfold-Akershus - SOAG Nøtterøy - NTSG Helgeland - HELG Pluss - PLUG Toten - TOTG Sandnes - SADG 12.5 % 12.3 % 12.1 % 11.6 % 11.5 % 11.3 % 11.2 % 2.5 % 0.4 % 1.9 % 1.5 % 2.2 % 0.7 % 1.6 % 2.1 % 2.0 % 0.0 % 4.2 % 0.3 % 3.0 % 2.6 % Lokale sparebanker 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 26

27 Kapitalisering: Styrket og likere etter % 12% 10% Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 1Q08: 90% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 1Q09: 80% Lokale banker DNB Region banker 8% 6% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG SPOG Emisjon 2011: NONG Emisjoner 2012: SRBANK MING 4% 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 Kilde: SpareBank 1 Markes 27

28 Vi estimerer CET I på 13.6% for regionbankene i juli 2016 med Basel I gulvet motsyklisk buffer på 1.5% kan håndteres, naturlig at denne er lavere dersom gulvet videreføres 18% 16% Kapitalkrav for norske systemviktige banker Ren kjernekapital regionbanker under Basel II med overgangsregler 2.0 % Ansvarlig lån 14% 12% 10% 8% 2.0 % 1.5 % 2.0 % 1.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 1.5 % 1.5 % Fondsobligasjon Motsyklisk buffer (estimat) 6% 4% 2% 0% Utvikling i historisk og estimert ren kjernekapitaldekning norske regionale sparebanker Juli 13 Juli 14 Juli 15 Juli 16 9% 10% 11% 12% Egenkapital CET I regionbanker (Basel II overgangsregler) Kilde: SpareBank 1 Markets 28

29 Finanstilsynet foreslår maksimalgrense på overføring til Boligkreditt enten som % av totale utlån eller % av boliglån drøfter også mulighet for overgangsregler og hensyn til EK-andel i boliglånsporteføljen 100% 93% Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF 90% 80% 74% DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 65%. Overført Overført OMF % av totale utlån 70% 65% 64% 60% 50% 40% 52% 49% 47% 48% 43% 41% 39% 46% 42% 42% 37% 38% 37% 34% 33% 30% 27% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 29

30 Oslo Børs: reprising etter korreksjon i juni 30

31 Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR

VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR ANALYSE Aksjemarkedet i dag VENDING OPP I USA, NED I ASIA OG AVVENTENDE I OLJE NAS & QFR Målingen av industriaktiviteten i New York sendte det amerikanske aksjemarkedet rett ned ved åpning i går, men indeksene

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013

Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013. 16. juli 2013 Gjensidige Forsikring Konsern 2. kvartal 2013 16. juli 2013 Agenda Hovedtrekk Resultatutvikling Prioriteringer og utsikter Tilleggsinformasjon Solid premievekst og tilfredsstillende resultat Utvikling

Detaljer

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance.

DataCentres Europe 2013. Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv. Handelsbanken Corporate Finance. www.handelsbanken.com/capitalmarkets Mai, 2013 DataCentres Europe 2013 Modernisering og nybygg av datasentre - Sett fra et bankperspektiv Handelsbanken Corporate Finance Tommy Seim E-mail: tose03@handelsbanken.no

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer