Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet."

Transkript

1 Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

2 Nesttun Lagunen Sentrum Åsane Straume

3 Steinsvikskrenten Betegnelse Gnr 39, Bnr 476 Eierform Selveier seksjoner under oppføring Eier Steinsvikskrenten utbyggingsselskap AS. Org nr Byggeår 2014/2015 Areal fra/til (bra) 41 kvm til 106 kvm Tomteareal 7864 kvm felles eiet tomt Priser fra/til Kr ,- til kr ,- Omkostninger 2,5% dok avgift til staten av andel tomteverdi ca kr ,- + kr 172,- (Panteattest) + kr 1 060,- (Tingl.gebyr obligasjon) + kr 1 060,- (Tingl. gebyr skjøte) Totale utgifter* Kr ,-- Fellesutg. Se eget punkt i salgsoppgaven vedr fellesutgifter. Saksnummer *NB! Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Oppdragsansvarlig: Jan Erik Guldbrandsen E T M Fana Sparebank Eiendom Org.nr.:

4 Beliggenhet Prosjektet ligger meget flott til med utsikt over nærområdet og har meget gode solforhold. Her er det kort gangavstand til planlagt bybanestopp (ca 400 meter), bussholdeplass og nærbutikk (KIWI). Steinsviken er i de senere år blitt et av de mest populære boområdene i Fana pga den gode beliggenheten med kort vei til store arbeidsplasser på Sandsli/Kokstad som er hjemsted for mer enn arbeidsplasser, og den planlagte bybanen. Når bybanen er ferdig iløpet av 2015 vil det være bybanespor fra Bergen Flyplass via Stensviken til Lagunen, Nesttun og til Bergen sentrum. Effektive veier til både Kokstad, Sandsli og Sentrum. Ca. 3 min kjøring til Lagunen kjøpesenter. Avstander: Bergen sentrum ca. 12 km. Sandsli / Kokstad ca. 5 km. Området er i dag bebygget med eneboliger, rekkehus og leiligheter. Flotte turmuligheter i nærområdet (Siljustøl) i forbindelse med Fana golfklubb sine flott bane som strekker seg fra området Grimseidvegen til området rundt Sandsli/Steinsviken. Området er opparbeidet med flotte turstier. Det er ca 15 min rask gangavstand til klubbhuset til Fana Golfklubb fra Steinsvikskrenten. Skoler og barnehager i nærhet til området. Se nabolagsprofil i salgsoppgaven. Innhold Steinsvikskrenten vil bestå av 3 hus med til sammen 31 leiligheter. Alle leilighetene vil ha egen parkeringsplass i felles garasje. Garasjen blir lokalisert under byggene og det vil være heisadkomst til de ulike leilighetsplan. Bygg 1: 8 leiligheter over 3 etasjer. Bra. 77 kvm til 106 kvm. Pris fra kr ,- til kr ,-. Bygg 2: 12 leiligheter over 3 etasjer. Bra. 81 kvm til 101 kvm. Pris fra kr ,- til kr ,-. Bygg 3: 11 leiligheter over 3 etasjer. Bra. 41 kvm til 102 kvm. Pris fra kr ,- til kr ,- Muligheter for husbankfinansiering for alle leilighetene under kr 5 millioner. Utbygger vil bistå kjøpere med søknaden til Husbanken. Forutsetning for husbankfinansiering er at lånesøker blir godkjent av Husbanken

5 Standard Prosjektet vil få høy standard med gjennomgående god kvalitet på utstyr og innredning. Kjøkken og innredning på bad leveres fra Sigdal av type Uno Palett. Parkett på alle gulv med unntak av bad og bad/vaskerom som leveres helfliset med keramiske fliser av type Marazzi Easy, valgfritt av 5 forskjellige farger. Betongdekke mellom leiligheter fores ned med lekter og gips som sparkles og males. Det blir muligheter å bestille down-light i alle nedforete tak. Alle leilighetene vil få installert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Bygget skal ha fasader bestående av glatte pussete flater og liggende trekledning Møre Royal RB10 eller tilsvarende. De pussete partiene lages enten av betong, som pusses eller males hvit, eller av STO-fasadesystem eller liknende som er en luftet pusset kledning som gir en moderne homogen og jevn overflate. Prosjektering og utførelse av arbeid skal gjennomføre etter TEK 10 (byggeteknisk forskrift). Se leveransebeskrivelse i prospekt for detaljert utførelse. Det er muligheter for oppgradering av invitar og utstyr. Dette tas på endringsmøte med utbygger. Loven gir rett til forandring/oppgradering for opptil 15% av kjøpesum innenfor gjeldene rettningslinjer. Konferer megler. Tomt/beskaffenhet Utenomhusareal vil bli opparbeidet med lekeplass bak leilighetsbyggene og felles uteopphold mellom bygningene. Interne veier og plasser opparbeides med asfalt og grus. Parkering Parkering i lukket garasjeanlegg under byggene med faste plasser og felles gjesteparkering. Adkomst Fra Fana ved Lagunen kjører du Steinsvikveien forbi Harald Sæverudsvei og Steinsvikskrenten kommer som første vei til høyre etter Rimi. Byggemåte Byggets bæresystemer utføres i en kombinasjon av betong- og stålkonstruksjoner med rammer/vegger, søyler og bjelker. Etasjeskillere utføres i betong. Se leveransebeskrivelse for detaljert byggemåte og leveranse. Energimerking Energimerket med lys grønn A. Oppvarming Nilan ventilasjonsaggregat med varmepumpe som brukar avtrekksluft til å varme opp varmtvatn via akkumulatortank. Gulv varme på bad. Ellers kan det også benyttes elektrisk oppvarming, men dette kommer da som tilvalg. Ligningsverdi For boligen du bor i blir ligningsverdien satt til 25 prosent av antatt markedsverdi. For alle andre boliger du eier (sekundærboliger) skal ligningsverdien settes til 40 prosent av den antatte markedsverdien

6 Forsikring Felles byggforsikring av sameiet. Innboforsikring må de respektive leilighetseiere selv besørge. Vann, vei og kloakk Privat over i offentlig. Reguleringsforhold Regulert til boliger med felles utenomhusarealer. Arealplanid: , plannavn:ytrebyda, gnr 39, bnr 476 m.fl. Steinsvikskrenten. Dat Tinglyste bestemmelser Det er tinglyst 16 parkeringsrettigheter for noen av naboene til prosjektet, samt adkomsvei for en nabo gjennom sameiet sitt parkeringsanlegg. Ellers ingen servitutter av betydning. Vedlegg til salgsoppgaven Takst, egenerklæring og situasjonskart. Kjøpesum og omkostninger Det betales et forskudd på kr ,- på forskudd ved kontraktsignering. Resterende del av kjøpesum og omkostninger betales ved overtakelse. Kommunale avgifter Ikke fastsatt p.t. Kommunale avgifter blir beregnet av Bergen kommune etter overtakelse. Ferdigattest Det vil bli utarbeidet midelertidig brukstillatelse/ferdigattest før innflyttning. Felles forpliktelser Ingen p.t. Dette bestemmes av sameiet. Areal Arealer oppgitt i prisliste og ellers i salgsoppgaven er bruksareal (BRA) Pris + omkostninger Priser oppgitt i prisliste er eks. omkostninger. Omkostninger: Kr 1060,- (Tinglysing av skjøte) Kr 1060,- (Tinglysing av pantobligasjon) Kr 172,- (Pantattest til långivers bank) --- Kr ,-,- (2,5% dok.avgift av andel tomteverdi) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon. Pris/totale omkostninger Pris + Kr ,

7 Fellesutgifter Fellesutgifter er stipulert til ca kr 15,- pr kvm som vil dekke utvendig forsikring av bygningsmassen, grunnpakke kabel-tv, internett, fellesvask, vedlikehold og drift av fellesarealer, og vaktmester/gartner/driftstjeneste. I prislisten er felleskostnadene stipulert etter eierbrøk. Det er BOB som er utnevnt til forretningsfører og de har laget et forslag til driftsbudsjett. Det er styret i sameiet som fastsetter riktige/forsvarlige felleskostnader som sikrer god økonomisk drift av sameiet. Dette styret blir valgt på stiftelsesmøte i sameiet. I prislisten i salgsoppgaven vil fellesutgiftene være oppgitt på alle leilighetene. Dette er ca beløp og vil ikke være retningsgivende for endelige felleskostnader. Diverse Boligene vil bli solgt etter bustadsoppføringsloven ( lov om salg av boliger under oppføring). Utbygger tar forbehold om 60% salg av leilighetene og endelige offentlige godkjenninger før igangsettelse. Dette forbeholdet står til 01. april Planlagt byggestart er april 2014 og byggetid er satt til 18 mnd. Igangsettelse kan ved et raskere salg starte tidligere enn antatt enn planlagt. Utbygger forbeholder seg retten til å justere prisene på usolgte leiligheter. Illustrasjonsbilder i salgsoppgaven er ikke retningsgivende for endelig resultat. Megler anbefaler alle å lese salgsoppgaven med vedlegg før kjøp av leilighet. Videre fordeles felleskostnadene i et sameie etter eierbrøk. Styret blir valgt på et stiftelsesmøte for sameiet. Alle leilighetseiere har en stemme hver pr leilighet i generalforsamling. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å eie mer enn 2 leiligheter i et sameie. jmf lov om eierseksjoner. Dersom kjøper ikke er forbruker vil det ikke bli gitt garanti etter bustadsoppføingsloven 12. Prisliste, plantegninger og andre vedlegg Etasje og leilighetstegninger er et eget vedlegg og salgsoppgaven er ikke komplett uten dette vedlegget. Husbankfinansiering Steinsvikskrenten har fått aksept for husbankfinansiering for leiligheter under 5 millioner kroner,. Lånet kan maksimalt utgjøre 80% av salgspris. De som ønsker husbankfinansiering må selv søke om dette, men utbygger kan være behjelpelig med søknaden

8 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda Innledning: All videre prosjektering og utførelse av arbeid skal gjennomføres etter: - For nr489, Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift TEK 10), sist endret , og med veiledning VTEK (2.utg.mars 2011). - Lavenergibygning klasse 1 - NEK 400:2010 Elektriske lavspenningsinstallasjoner Utgave 4.0 ( ) - NS 8175:2010. Minimums krav er lydklasse C - Våtromsnormen Ved avvik mellom tekninger og beskrivelse så er det denne beskrivelsen som gjeld. Mange av tekningene er av en illustrativ karakter. 22 BÆRESYSTEMER Byggets bæ resystemer utføres i en kombinasjon av betong- og stålkonstruksjoner med rammer/vegger, dekker, søyler og bjelker. 23 YTTERVEGGER 231 Primærkonstruksjoner 1. Vegger mot/under terreng (tilfylte vegger): - vegger utføres i betong. 2. Vegger over terreng (ikke tilfylte vegger): - vegger utføres i betong med utvendig isolasjon og tettesjikt, eller som bindingsverk/stålstenderverk med isolasjon og tetningssjikt. - vegger mot leiligheter/boligrom får i tillegg til utvendig isolering, også innvendig isolering som montert i utlekting av stenderverk med platekledning på innsiden 233 Vinduer, dører m.m. 1. Vinduer i leiligheter/boligrom: - karmer og rammer utføres som aluvinduer med innvendig karm av trevirke, type H-vinduet Magnor S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 1 av

9 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda - glass av energispareglass. S amlet U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme skal væ re lik eller mindre enn 1,0 W/(m2). Vinduer utføres med støydempende glass der dette er nødvendig. Vinduer mot åpen felles sva l- gang skal tilfredsstille brannkrav/lydkrav. - vinduer skal leveres ferdig behandlet fra fabrikk med farge utvendig i RAL farge 9007 og innvendig farge hvit. - innvendig listefri overgang. Der som vindu møter gulv vil det i overgang vindu og gulv monteres gulvlist. - gardinbrett og blomsterbrett er ikke medtatt i leveransen. - utvendig beslag som avdekningsbeslag og sålebenkbeslag i lakkert aluminium i RAL Balkong/skyvedører i leiligheter/boligrom (mot terrasse eller balkong): - karmer og rammer utføres med lakkert alubekledning utvendig og kvitmalt trevirke innvendig type H-vinduet Magnor. - glass av 2-lags energispareglass. Utføres med samme krav som beskrevet for vinduer (se foran) - Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk med RAL farge 9007 utvendig og innvendig farge hvit. - innvendig listefri overgang. Der som dør møter gulv vil det i overga ng vindusdør og gulv monteres gulvlist. - utvendig beslag som avdekningsbeslag og sålbenkbeslag i aluminium som vinduer 4. Ytterdører leiligheter - Type: S wedoor Bering brann- og lyddør. Tett dør med slett overflate. Dørvrider i matt krom. - Dører leveres ferdig behandlet fra fabrikk med farge hvit utvendig og innvendig. Terskel i lakkert hardtre, karm i hvitmalt treverk. - innvendig blir det listefri overgang vegg-dørka rm S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 2 av

10 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 5. Dører mot fellesarealer (garasje): - karmer og rammer med tette fyllinger på gangdør utføres i lakkert aluminium/stål. 6. P ort mot garasje: - P ort i lakkert aluminium eller stål med standard RAL- farge innvendig og utvendig. P ort manøvreres med motordrift med fjernkontroll. F or hver garasjeplass medfølger 1 stk. fjernkontroll. P ort kan også i tillegg til fjernkontroll betjenes manuelt. - Garasjeport skal ha adgangskontroll med porttelefonanlegg fra hver enkelt leilighet. 234 Utvendig kledning og overflate Bygget skal ha fasader bestående av glatte pussete flater og liggende dobbelfalset trekledning Møre Royal RB10. De pussete partiene lages enten av betong, som pusses eller males hvit, eller av S TO-fasadesystem eller lignende som er en luftet pusset kledning som gir en moderne homogen og jevn overflate. 235 Innvendig kledning og overflate 1. Kledning av betong: - vegger av betong sparkles og males med unntak av vegger i garasje, carport og underordnete rom (teknisk rom, trapperom, heissjakt, boder og øvrige fellesarealer) der betongvegger støvbindes uten forbehandling av overflaten. 2. Kledning av gipsplate. - gipsplatevegger sparkles og males. - Tak i våtrom våtromsbehandles S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 3 av

11 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 237 Utstyr - veggventiler og rister av metall 24 INNERVEGGER 241 Primærkonstruksjoner 1. Vegger som utføres av betong: - bæ rende vegger - heissjakt 2. Vegger utført som stenderverksvegg: - skillevegger mellom leilighet og korridor/fellesarealer med isolasjon og gipsplatekledning som ivaretar brann- og lydkra v. - sjaktvegger for tekniske føringer med isolasjon og gipsplatekledning som ivaretar brann- og lydkra v. - skillevegg i leiligheter mellom rom med isolasjon og gipsplatekledning. 3. Bodvegg: - veggene til sportsboder utførest som stålnettingvegger. Låsbar dør som integrert i veggsystemet for låsing med hengelås. Hengelås leveres ikke. 4. Våtrom (bad): -Vegger utført som stendervegger. Kledd med gipsplate (der det er brannkrav), nødvendige spikerslag, våtromsplate og membran. -Våtrom utføres iht. tekniske krav. 243 Innvendige dører 2. Innerdører i leiligheter: - glatte, malte dører uten glass i hvit farge, type Bygg1 S letten. Dørvrider i matt krom. F lat terskel i lakkert hardtre. Karm hvitmalt furu S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 4 av

12 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 245 Innvendig kledning og overflate (overflatebehandling innervegger) 1. Kledning av betong: 1. Kledning av betong: - vegger av betong støvbindes uten forbehandling av overflaten i garasje, ca r- port og underordnete rom (teknisk rom, trapperom, heissjakt, boder og øvrige fellesarealer) 2. Kledning av gipsplate (I leiligheter): - generelt sparkles og males gipsplatevegger. Listefri overgang mellom tak og vegg og mellom vindu/skyvedører og vegg. - på bad utføres vegger med keramiske fliser type S erenety format 20x40cm, farge hvit. Det er medtatt fliser til 135,-/m2 inkl. mva. Ved endring vil vi kunne tilby uttrekk eller pristilbud på ny type flis Ved endring blir det avregnet iht. denne prisen. Merk at arealer regnes som rene arealer + svinn. S vinn vil variere ut ifra størrelse og leggemønster. Merk også at det ved endring av flisstørrelse/type kan tilkomme et tillegg grunnete økt arbeidsmengde ved legging og fuging. 247 Utstyr - veggventiler og rister a v metall. 25 DEKKER 251 Primærkonstruksjoner 1. Gulv på grunn i boder garasje: - utføres i stålglattet betong P arkeringsgarasje - gulv i garasje blir av belegningsstein, og oppmerking av parkeringsplasser males S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 5 av

13 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 2. E tasjeskille over garasje - utføres med betongdekke tykkelse ca. 250 mm, overliggende isolasjon av polystyren 250mm, dampsperre og påstøp ca. 70 mm med stålglattet overflate klart for parkett/flis 3. E tasjeskille mellom leiligheter: - etasjeskille utføres med betongdekke 250 mm og gulvavretting ca. 10 mm. Gulv i bad utføres med nedsenket dekke og bygg es opp med tettesjikt/lydisolasjon og påstøp med stålglattet overflate klart for fliser med fall til sluk. - generelt skal betongdekker i rom; hall, entre, gang, bad/vaskerom og bod nedfores med rammeverk som plates med gipsplate for skjult fremføring av tekniske installasjoner som ventilasjon og sanitæ r. Omfang av nedforet himling tilpasses den enkelte leilighet ut fra nødvendig behov for å skjule fremføring av tekniske installasjoner. 4. E tasjeskille i fellesarealer/fellesrom: - generelt utføres etasjeskiller/svalganger og balkonger med betongdekke 254 Gulv og overflate 1. Leiligheter: - Alle gulv i leiligheter, med unntak av våtrom og entré, utføres som flytende gulv parkett type Boen E ik City click til en verdi av Kr. 250,-/m2. Ved endring av type blir det motregnet mot denne prisen. - Gulvlister type 12x58mm. F erdig malt fra fabrikk med synlig innfesting. - P å gulv bad og bod skal det legges keramiske fliser type Imola E co format 20x20cm valgfritt i 5 farger, el tilsvarende innenfor samme prisklasse. Bod får også sokkelflis på ca.10cm. Det er medtatt fliser på gulv på bad og i bod til en verdi av Kr. 160/m2 Inkl. mva. - P å gulv i entré skal det legges keramiske fliser type Imola Habitat 30x60cm Det er medtatt fliser i entré til en verdi av kr. 200/m2 inkl. mva S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 6 av

14 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda Ved endring blir det avregnet iht. disse prisene. Merk at arealer regnes som rene arealer + svinn. S vinn vil variere ut ifra størrelse og leggemønster. Merk også at det ved endring av flisstørrelse/type kan tilkomme et tillegg grunnete økt arbeidsmengde ved legging og fuging. 2. S portsboder v/parkeringskjeller: - Bodene i kjelleren får stålglattet betonggulv som støvbindes. 3. Tekniske rom: - Overflate av betong som støvbindes uten øvrig forbehandling. 4. F ellesrom: - S valganger og balkonger får stålglattet betongoverflate. 255 Himling og overflate 1. Leiligheter: - Betongdekket mellom leiligheter fores ned med lekter og gips som sparkles og males. - Yttertak fores ned med lekter og gipsplater som sparkles og males. 257 Utstyr - takventiler og rister a v metall 26 YTTERTAK 261 Primærkonstruksjoner 1. Yttertak: - utføres som lettakkonstruksjon med tettesjikt og overliggende isolasjon av polystyren og/eller steinull med fall til innvendig taknedløp. 2. Yttertak i heissjakt: - Utføres som lettakkonstruksjon, tettesjikt og overliggende isolasjon med fall til taknedløp. Takhette for ventilasjon S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 7 av

15 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 265 Taktekking 1. Yttertak: - F olie av P VC 1,2 mm med farge antrasitt/mørk grå. 267 Utstyr 1. Takhetter for tekniske installasjoner: - hetter og rister av metall. 27 FAST INVENTAR 271 Kjøkkeninnredning - kjøkkeninnredning fra S igdal. Innredning med standard høyde på overskap på ca mm. Type Uno P alett. Velg fritt mellom 18 fargevalg. - Det tas med vaskekum 1½-kums, type Intra universo. - håndtak, type Hekken - Det leveres hvitevarer fra S iemens. 60cm keramisk platetopp, stekeovn stål og helintegrert oppvaskmaskin. 272 Garderobeskap - som standard leveres kombiskap på 1,0 m med 2 dører med standard høyde på 2062mm. S kap leveres i hvit melamin med glatte dørblad. - som prosjektstandard leveres ett garderobeskap per soverom, type Vario 273 Baderomsinnredning - baderomsmøbel fra S igdal, type Uno P alett 274 Postkasser - låsbare postkasser type S andberg Robust, eller tilsvarende, av lakkert stål monteres utenpå vegg ved hovedinngangen. F arge i henhold til leverandørens sortiment, bestemmes av arkitekt S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 8 av

16 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 274 Solavskjerming - det leveres ikke sol- og lysa vskjerming. 28 TRAPPER, BALKONGER M.M. 281 Trapper og svalganger - trappeløp og mellomrepos utføres i betong plasstøpt eller som betongelement. Overflate stålglattet betong. - Rømningstrapp i stål - rekkverk mot frie trappekanter, reposkanter og svalganger som spilerekkverk med håndløper på begge sider. Galvanisert utførelse. 284 Balkonger - utføres i betong plasstøpt eller som betongelement med stålglattet overflate. Rekkverk/brystning på balkonger av herdet/laminert glass festet til balustre og håndlist av rustfritt børstet stål. Terrasser på bakkeplan får ikke rekkverk. 285 Terrasser på bakkenivå - Utføres som bjelkelag med terrassegulv av Møre Royal 3 VVS-INSTALLASJONER 31 SANITÆR 311 Bunnledninger S pillvannsledninger og vannledninger blir ført fra/til offentlig anlegg. Det anlegges nødvendige kummer med tilbehør i tilknytning til anlegget. Grunnledninger utføres i P VC og vannledninger av P E L. 312 Ledningsnett Det leveres rør i rør system fra skap og fram til utstyr. F ra stigeledning og fram til fordelerskap leveres rør i rør system S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 9 av

17 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 314 Utstyr Det leveres og monteres i hver leilighet: Baderom 1 stk. servantbatteri Grohe E urosmart 1 stk. dusjbatteri Grohe Groheterm stk. hånddusjgarnityr Grohe 1 stk. 90 x 90 A-Collection dusjdører. Bua slagdører som går inn og ut. 1 stk. opplegg med vatn og avløp til vaskemaskin 1 stk. hvit vegghengt wc med Grohe innbyggingsdel og Ifø sign 6875 veggskål med hardt sete. 1 stk. baderomsmøbel. Type Uno P alett fra S igdal. 1stk sluk i gulv. Bod 1stk sluk i gulv. E vt. opplegg for vaskemaskin om det ønskes flyttet fra baderom. Tilkobling og klargjøring av Nilan Compact P ventilasjonsanlegg med integrert VV-bereder. Kjøkken 1 stk. ettgreps benkebatteri Grohe E urosmart Tilkobling for oppvaskmaskin Utvendig 1 stk. frostfri utekran i tilknytning til kvar blokk og en i parkeringskjeller Totalt 4stk. 316 Isolasjon - all nødvendig isolering av type Armaflex eller tilsvarende. 32 Sprinkleranlegg Leiligheter og parkeringskjeller får sprinkelanlegg. Rør blir skjult i nedsenket himling og lettvegger i leiligheter, men med synlige sprinklehoder i tak eller vegg. Kvit utførelse. S ynlig fremføring i parkeringskjeller og boder S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 10 av

18 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda 36 LUFTBEHANDLING 361 Kanalnett - Utføres primæ rt med Nilair kanaler. 365 Ventilasjonsanlegg - Nilan Compact P. S e eget vedlegg for utfyllende beskrivelse. 366 Isolasjon - i den grad det er nødvendig, skal kanaler isoleres. 4 ELKRAFTINSTALLAJONER - i hver leilighet leveres antall punkter iht. NE K 400:2010 utgave installasjoner i leilighetene utføres som skjult anlegg i størst mulig grad. Ved inngåelse av kontrakt vil eksakt antall punkt for aktuell leilighet bli angitt. I punkt er inkludert brytere, stikkontakter, lampepunkter, telefonuttak, antenneuttak for radio og TV etc. - det vil bli mulighet for downlight i alle nedforete tak som kundetilvalg. - det etableres en hovedsentral med fordelingssentral (sikringsskap) i hver leilighet. S ikringsskapet leveres i berøringssikker utførelse med automatsikringer. - E lektriske varmekabler på bad og i entré. - følgende belysningsutstyr leveres: Bad: 1 x 15W lysrørarmatur m/stikk i Baderomsinnredning og fire Downlight i himling. Kjøkken: benkarmatur montert oppunder overskap Boder: Rondo takbeslag eller tilsvarende. Det leveres dørsignalanlegg til hver leilighet ved siden av ytterdør. Fellesanlegg - kabel-tv-anlegg for radio og TV leveres med 1 uttak per leilighet. P unktene inngår i totalt antall punkter, samt mulighet for trådløs aksess-oppkobling mot data (kundetilvalg). - i fellesrom, trapperom og øvrige fellesarealer leveres allmennbelysning S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 11 av

19 LEVERANSEBESKRIVELSE PROSJEKT: Steinsvikskrenten Ytrebygda - det leveres nødvendig utvendig belysning foran ytterdør samt altaner. - rør settes for terrassevarmer. - Canal Digital leverer kabel tv. S jå eigen vedlagt beskrivelse. 6 ANDRE INSTALLASJONER 62 HEISER - det leveres 3 stk. maskinromsløs båreheis/og i henh. til Universell Utforming med plass til 8 personer (630 kg) med hastighet på 1 m/s og 2 bladet teleskopdører. 65 AVFALL BOSS - Husholdningenes restavfall, og eventuell papirresirkulering, tømmes i felles inngjerdet område for bosskontainere 7 UTENDØRS ARBEID 76 VEIER, PLASSER - opparbeides og asfalteres/gruses. 77 PARK, HAGE - det vil bli opparbeidet felles uterom med lekeplass bak leilighetsbyggene og felles uteopphold mellom bygningene S teinsvikskrenten Ytrebygda LE VE RANS E BE S KRIVE LS E S ide 12 av

20 STEINSVIKSKRENTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS Compakt P Funksjonsbeskrivelse Ventilasjon, oppvarming og tappevann. Generelt. Compakt P varmesentral består av et balansert ventilasjonsanlegg, varmtvannsbereder og en varmepumpe. Anlegget har ingen utedel, og avgir derfor ikke støy til omgivelsene. E n effektiv varmegjenvinner overfører varmen fra avtrekkluften til den nye luften som tilføres rommene. E tter varmegjenvinneren sitter det en varmepumpe som tar restvarmen fra avkastluften og fører den over til varmtvannsberederen. Når varmtvannsberederen er ladet blir overskuddsvarmen ved behov overført til rommene via tilluftsventilene. Oppvarming av bad og flislagt entrè er basert på elektrisk gulvvarme. Oppvarming. Husets oppvarming er basert på elektrisk gulvvarme i gulv i entré og på bad, i tillegg til elektriske panelovner i stue. Ved ønske om periodisk oppvarming på soverom, stue eller kontor kan det benyttes panelovner; Disse blir styrt manuelt. Væ r oppmerksom på at en panelovn prøver å opprettholde innstilt temperatur selv ved vindus lufting, hvis den ikke er avslått. I tillegg vil varmepumpen i ventilasjonsaggregatet avg i overskuddsvarme til tilluften, noe som reduserer behovet for bruk av panelovner. Ventilasjon. Huset er levert med et balansert ventilasjonsanlegg, hvor filtrert uteluft blir tilført oppholds- og soverom, mens den brukte avtrekksluften blir fjernet fra kjøkken og våtrom. Anlegget har ikke mekanisk kjøling, og det kan væ re behov for lufting med vinduer på varme sommerdager. Anlegget er innregulert i henhold til prosjektering og tegning, og utført etter dagens forskrifter. Innreguleringen er foretatt ved at ventiler er riktig innstilt og aggregatet er justert ihht riktig luftmengde. Det er viktig med rett luftmengde for å opprettholde godt inneklima og rett fuktighet i boligen. F or best mulig komfort og energiøkonomi bør du sette deg inn i brukerveiledningen, samt drift og vedlikehold av anlegget. Det viktig å ikke stoppe anlegget da dette kan medføre kondens skader og dårlig inneklima. Det er spesielt viktig å ventilere riktig og godt det første året når boligen er ny. E t nytt bygg inneholder fuktighet og avgassing fra materialer og overflatebehandling

21 STEINSVIKSKRENTEN UTBYGGINGSSELSKAP AS Anlegget har filter som må skiftes minst en gang pr. år. F ilter hindrer støv fra å komme inn i boligen. Det er mulig å velge annen filterkvalitet om ønskelig. Gamle og tette filter vil føre til redusert luftmengde og kan føre til fukt og kondensskader. Ved ikke å bytte filter kan det påvirke garantiansvaret og skader på boligen.(s e egen filter/service avtale). Det er viktig å holde anlegget i orden og rengjort for å opprettholde riktig energieffektivitet. Bruk av kjøkkenventilator. Kjøkkenhette er et eget system med egen kanal som går rett ut av vegg/tak i egen ventil. Bruk kjøkkenhetten kun ved koking / steking. F or å få tilstrekkelig tilluft til kjøkkenventilatoren ved bruk, når det skapes et undertrykk i boligen, er det viktig at et vindu åpnes. Det er også mulig å innregulere ventilasjonsanlegget til å gå i tillufts forsering ved bruk av kjøkkenhetten. HUSK! Rengjøring a v filter i kjøkkenhetten er viktig for å opprettholde effektiviteten. Anbefalt intervall for rengjøring er minst en gang i mnd. eller etter behov. S e også kjøkkenhettens egen brukermanual for vedlikehold. Sommerdrift. Anlegget kan gå i sommermodus. Anlegget vil da tilføre kjøligere luft til rommene. Dette gjøres ved at va rmepumpen produserer varmt tappevann ved å ta varmen ut av tilluften istedenfor avkastluften. Dette er en tilgjengelig funksjon i anlegget, som kun kan brukes dersom varmtvannet er fulladet. Aggregatet kan stå i sommermodus hele året, idet det vil veksle mellom riktig driftsform automatisk. P anelovner vil automatisk regulere seg når aggregatet leverer sval luft. NB! Anlegget er ikke dimensjonert for å ivareta boligens kjølebehov. Lufting via vinduer er et godt alternativ på de varmeste dagene. Oppvarming av tappevann. Tappevannet produseres av anleggets varmepumpe. P roduksjon av varmtvann har prioritet foran romoppvarming. Det er tillegg et elektrisk varmeelement i bereder som ekstra sikring i tilfelle varmepumpen ikke klarer å levere nok varmt vann. NB! For å oppnå best mulig energieffektivitet, er tappevannet innstilt på 55º Ved ønske om høyere tappevannstemperatur, kan dette justeres på aggregatets styrepanel under varmtvann. Høyere temperatur på vannet krever høyere energiforbruk. Det presiseres at innstilt temperatur ved levering er anbefalt av energiøkonomiske årsaker. Tabell nedenfor viser gjeldene temperaturer ved de ulike trinn

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN BYGG E 36 LEILIGHEER 2-4 ROM VELKOMMEN INN - 3 - Et boligprosjekt i Lørenskog ROM I LIVE OG ROM IL Å LEVE hurmannskogen er det moderne boligprosjektet som har et eksteriør og miljø som minner oss om hvem

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

Nok plass til et romslig liv

Nok plass til et romslig liv Nok plass til et romslig liv Nok plass til en romslig økonomi Nok plass til en stor garderobe Månedspris Kr. 4800,- KONSEPTET Til deg som er ung og vil inn på boligmarkedet Startbox konseptet har som mål

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern www.webtop.no Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern Veslekroken 7 B Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10, mobil: 9340

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering I nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering K irkegata 6, 9600 Hammerfest Eiendommen ligger sentralt

Detaljer