Presidentens faste spalte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presidentens faste spalte:"

Transkript

1 Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn September 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Nå går en varm og solrik sommer mot sin slutt. Snart vil trærne få utdelt høstfarger og det går mot mørkere tider. Jeg håper alle har fått skaffet seg nok sollys og D-vitaminer (og kanskje noen B-vitaminer?) slik at vi har overskudd til å ta oss av alle aktivitetene våre. Nå er det min tur til å overta ansvaret for klubben og jeg gleder meg til det. Jeg er spent på hva dette Lionsåret vil bringe. Det er uansett greit å ta over en så veldrevet klubb som vår. Takk til det forrige styret for vel gjennomført jobb! Det første jeg måtte håndtere var dessverre meldingen om at vår gode og trofaste venn Reidar Sønsteby gikk bort 9. juli 91 år gammel. Flere av oss deltok i begravelsen hans i Nittedal kirke. Vi lyser fred over Reidars minne. For meg har sommeren blant annet inneholdt Lions Convention i Hamburg. Dette var et stort og overveldende arrangement som tyskerne gjennomført nesten uten plett og lyte. Det var en del å utsette på busskommunikasjonen til tider, men ellers gikk det meste knirkefritt. Det var hyggelig å møte blide Lionsvenner fra andre land og verdensdeler. Vi deltok på store velkomst- og avslutningsmøter samt besøk i Sjømannskirka og båttur på Hamburg Havn. Takk til Jan Fachenberg for flott initiativ og godt reiseopplegg.! MEDLEMMER Husk vår vervekampanje! Vi tar gjerne imot flere medlemmer, så har du venner eller bekjente som kan passe inn, ikke nøl med å ta kontakt med styret og invitere dem til et av våre klubbmøter Vi er nå 38 medlemmer, og tar gjerne imot flere! Vår nye verdenspresident heter Barry Palmer hans motto er Follow Your Dream Verdenspresidenten er veldig opptatt av levende klubber og medlemsverving. Han ivrer også for at vi skal få flere kvinner og ungdom inn i Lions. Kari og jeg har ellers besøkt våre gode venner på Kypros hvor de sliter med nedgangstider og et finansmarked som har handlet over evne. De har vel ikke sett bunnen av krisen ennå, men de står på videre og er ved relativt godt mot. Vi hadde uansett en avslappende uke i solen med god mat og tilhørende drikke. Lions Club Oslo/ Bryn Postboks 19 Bryn 0611 Oslo Nå er det meste rundt komiteer på plass og vi kan brette opp armene for å ta oss av en ny runde med de kjente aktivitetene våre. De første vedbestillingene har allerede kommet inn! Nytt i år er julekonserten med Sølvguttene i Oppsal kirke som jeg virkelig ser fram til. Håper vi fyller kirken og vel så det. Medlemstallet har sunket litt igjen og det er viktig at alle gjør sitt for å skaffe nye medlemmer. Vi er i skrivende stund 38 medlemmer. 40 medlemmer bør være et mål i år. Nytt av året er at alle styremøtene hvis mulig blir lagt til Drengestua på Nordre Skøyen Hovedgård slik at den også blir brukt litt av oss. Møteplaner for klubbmøter og styremøter finner du etter hvert i Lions Lille Hvite og på våre hjemmesider på Lions.no Neste møte: Frist for avmelding senest mandag 2. sept kl 12 Til Jan Henry på Mail: Meny: Krabber og Reker Vi vet nå at Lions Røde Fjær aksjon 2015 er rettet mot Det er mitt valg og vi må utnevne en ansvarlig person og sette ned en komité til å ta seg av aksjonen med det første. Er dette noe du kunne tenke deg så gi meg beskjed. Godt nytt Lionsår alle sammen - Vi sees på møte onsdag 4. september!

2 Innkalling til klubbmøte på Hovedgården onsdag 4.september kl Presidenten ønsker velkommen 2. Visepresidenten leser Lions Etiske Norm 3. Minnemarkering / Gratulasjoner m.m. 4. Referater a. Medlemsmøte 5. juni b. b. Styremøte 13. juni c. c. Styremøte 20. august 5. Godkjenning av årsrapport 6. Økonomisk status - godkjenning av regnskap og budsjett a. Regnskap og revisors beretning b. Budsjett c. status 7. Fastsettelse av kontingent 8. Fastsettelse av betaling pr. møte 9. Innkommende skriv 10. Bevilgninger 11. Komitérapporter 12. Eventuelt 13. Sosialt samvær med bespisning

3 Referat fra klubbmøte 5. juni Presidenten ønsket velkommen og en spesiell velkommen til våre Ladies, som på tradisjonelt vis deltok på junimøtet 2. Sekretæren leste Lions mål 3. Gratulasjoner: Bjørn B. (13.5.), Svein J. (21.5.) og William S. (21.5.) ble gratulert med fødselsdager 4. Referater: - Klubbmøte 8.5. Ingen kommentarer - Styremøte Ingen kommentarer 5. Mottatte skriv: - Fra kommunen om det anbefales at regningene for leie av parken strykes - Fra LC Abildsø/Mangelrud med spørsmål om noen kan tenke seg å stille opp og hjelpe til ved deres St. Hans arrangement ved Østensjøvannet - Fra Østensjø Skoles Musikkorps med takk for bidrag til ny fane 6. Bevilgninger: - Kjell J. foreslår at vi bevilger noe til Operasjon Ved som takk for lån av bord og stoler til Skøyenkvelden. Styret tar dette opp til behandling på kommende styremøte 7. Komitérapporter: - Vedsalg: Bjørn E.T. tok opp at Operasjon Ved nå har så mye ved at de vurderer å selge overskuddet til Lionsklubber for videresalg. Vedkomitéen tar dette med i betraktning i forbindelse med innkjøp av ved til årets vedsalg. - Kjell A. orienterte om båtturen der vi hadde med 25 inviterte/sponsede deltakere fra OPT. Bjørn E.T. fortalte om den vellykkede turen og oppfordret flere til å melde seg som ledsagere neste år. Utrolig givende å være med og se gleden hos alle deltakerne. - Skøyenkvelden: Arild rapporterte om årets vellykkede arrangement. Det økonomiske resultatet regnes å bli omtrent som i fjor. - Løveparken: Per Øistein tror ikke det blir behov for hjelp til å holde parken i orden i sommer. P.Ø. & co regner med at de klarer dette uten ekstra hjelp. - Tulipanaksjonen: I år ble det solgt ca tulipaner på landsbasis, så målet om 1 million ble ikke nådd, men det var jo ganske nær, så håpet er at målet nås til neste år 8. Eventuelt: - Grasrotandelen: Lions Club Fredrikstad har fått over kr ,- i inntekt fra Grasrotandelen! Dette bør spore til ekstra innsats for oss også og neste års komité bør kanskje se på måter vi kan komme opp i et større antall givere enn det vi har i dag. 9. Møtet ble avsluttet med underholdning av Oslo Politis mannskor, noe alle syntes å sette stor pris på. Deretter gikk vi til bords for et godt måltid og hyggelig samvær. Side 3 av 19

4 Referat fra styremøte 13. juni 2013 Til stede: Asbjørn, Bjørn, Keith, Hans Petter, Kjell og Tor Ivar Møtet fant sted i Åsgårdstrand på hytta til Tor Ivars venn, Jørn, med innledende kulturelt innslag i form av besøk og omvisning i Munchs hus. 1. Mottatte skriv: Ingen av betydning 2. Økonomi: Ikke noe spesielt å rapportere. Vi har godt med midler i Aktivitetskassa og Klubbkassa viser foreløpig et lite overskudd, men kasserer forventer at det kommer noen flere utgifter før Lionsåret er omme. En gledelig nyhet: Kommunen har ettergitt de to regningene hver på kr 1.600,- for leie av uteområdene i Skøyenparken! Skøyenkvelden: Vi har ikke fått alle regninger ennå, men regner med at vi ender opp med en netto inntekt på ca. kr ,-. 3. Bevilgninger: - Styret i N. Skøyen Hovedgård søker om støtte i forbindelse med kjøp av ny komfyr til kjøkkenet. LC Tveita har vedtatt å bevilge kr ,- mot at vi bevilger samme beløp. Vedtak: Kr ,- bevilges. - Søknad fra enslig mor om økonomisk støtte i forbindelse med hennes sønns deltakelse på tur med Hvite Busser til Tyskland og Polen. Søknaden inneholder litt for lite informasjon og vi ønsker noe mer informasjon før vi bevilger. Asbjørn kontakter moren og ber om mer informasjon. Under forutsetning at han finner at det tilfredsstiller våre krav, så bevilges kr 2.500,-. - Søknad fra Familienettverk for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne om kr 5.000,- i økonomisk støtte. Vi bevilget kr 5.000,- i fjor, og gjør det samme i år. - Som takk for underholdningen på klubbmøtet i juni bevilges kr 3.000,- i støtte til Oslo politi Mannskor. 4. Aktiviteter: - Skøyenkvelden/Vedsalget: Vi diskuterte muligheten av å få tilgang til en betalingsterminal til bruk på disse arrangementene. Vi hadde en på lån på årets Skøyenkveld og avventer resultatet av dette før vi tar en beslutning. Spørsmålet er hva det koster å benytte en slik terminal, så kost/nytte-faktoren vil være avgjørende for hva som besluttes. 5. Eventeuelt: - Ingen saker, men president Asbjørn benyttet anledningen til en høytidelig overrekkelse av presidentkjedet til påtroppende president Bjørn. Møtekvelden ble avsluttet med et godt måltid og hyggelig samvær til uti de små timer. Med dette takker undertegnede av som sekretær og referatskriver og ønsker påtroppende sekretær Arild lykke til videre med jobben og vervet. Godlia, Oslo Tor Ivar Side 4 av 19

5 Møtereferat - Styremøte 20.august 2013 i Drengestua Møteleder: Referent Tilstede: Bjørn Andresen Arild Kristiansen Bjørn Andresen, Steinar Grønnerud, Keith Price, Harald Jønsson, Jan Henry Johansen, Arild Kristiansen Agenda: 1. Gjennomgang av årsrapport for Økonomisk status - godkjenning av regnskap og budsjett a. Regnskap og revisors beretning b. Budsjett c. status 3. Fastsettelse av kontingent - Er nå kr Fastsettelse av betaling pr. møte - Er nå kr Innkommende skriv 6. Bevilgninger 7. Septembermøtet 8. Eventuelt 1) Bjørn gikk gjennom årsrapport. Det var noen kommentarer og innspill for små endringer til Asbjørn 2) a) Keith gikk gjennom regnskap uten at det kom nevneverdige kommentarer. Regnskapet var pr 20. august urevidert, så revisors beretning ble derfor ikke framlagt på styremøtett. b) Keith gikk gjennom budsjettet. Det kom noen kommentarer og innspill for små endringer. Endringene vil bli gjennomført av Keith i budsjettforslaget som fremlegges for klubbmøtet. c) Keith gjorde rede for status på LC Bryn/Oslos konti - OK 3 og 4) Styret anbefaler at nivå på fjorårets kontingent og betaling pr møte opprettholdes 5) Takkebrev fra LC Oslo/Lilleaker for vår bevilgning til krisesenter i Auce i Latvia (ref Distriksmøte) 6) a. Styret gikk gjennom retningslinjer for bevilgninger: I. Ikke støtte til (løpende) drift II. Beløpsgrense for President alene uten styrebehandling kr 5.000,- III. Beløpsgrense med styrebehandling kr ,-? IV. Alt annet skal legges fram og behandles på klubbmøte b. Søknader om bevilgning: o Søknad fra Opsal Håndball Junior Elite (jenter 18) om støtte til talentfull spiller. Behovet var summert til kr ,-. Søknaden ble vurdert slik at vi ble likestilt med sponsorer og avslått Side 5 av 19

6 o o Søknad fra Klubbrock XXL om støtte til konsert på Bøler. Budsjettet er kr ,- og tilsvarende søknader er også sendt til en rekke andre Lions Klubber, Ungdomsrådet, Frifond etc. Søknaden ble avslått formålet ligger utenfor vårt distrikt Søknad fra Oslo Kommune Bydel Østensjø om økonomisk tilskudd til å lønne en afghansk ungdoms arbeid på Manglerud Gård treffsenter Søknaden ble avslått formålet ligger utenfor vårt distrikt 7) Gjennomgang av agenda og opplegg for septembermøtet 8) Svein Jacobsens innlegg på junimøtet om rutiner for invitasjon av nye potensielle medlemmer ble tatt opp. Retningslinjer finnes i klubbens vedtekter som sendes til alle medlemmer sammen med Brynja før septembermøtet. Se paragraf 3 pkt. c i vedtektene vedrørende dette. Side 6 av 19

7 Månedsbrev nr. 1 juli 2013 Kjære Lionsvenner! Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Nok et Lionsår er over, vi har Riksmøtet bak oss hvor flere viktige avgjørelser ble tatt. -Etter at Prosjekt 2014 ble nedstemt i tre av fire fullverdige distrikt på deres Distriktsmøter, ble det fremlagte forslag til ny distriktsinndeling trukket på Riksmøtet. Det blir nå opp til det nye Guvernørråd å ta tak i denne saken og finne en løsning. -Røde Fjær aksjonen i 2015, her vant forslaget fra LC Nordstrand «Det er mitt valg» med god margin. En ny komité som skal ha det overordnede ansvar for planleggingen og gjennomføringen av innsamlingen vil bli nedsatt. Det annonseres nå etter en leder med relevant erfaring. Noen komité for distriktet er ikke nedsatt enda, denne vil bli etablert når den nasjonale ledelsen er på plass. -Nytt leirsted til erstatning for Beitoleiren ble valgt og det ble Røde Kors Nordic United World College i Flekke i Fjaler kommune. -Guvernørrådsleder for blir Bjørn Skovly fra LC Luster. Assisterende guvernørrådsleder for blir Tore Hovde fra LC Kolsås. Internasjonal direktør for blir Svein Berntsen fra LC Stavanger-Riska. -Årets ildsjel fra vårt distrikt ble Eva Kristine Jensen fra LC Oslo-Maud, hun ble tildelt den internasjonale presidents ildsjeldiplom. Vi har i år ungdomsleir i vårt distrikt med start 28.juli, et besøk der kan anbefales. Ketil Stuan i LC Oslo-Nordstrand er leder for denne, kontakt han for mer informasjon. -Jeg vil også minne om kursene som arrangeres utover høsten. Det blir presidentkurs i slutten av august og lederkurs med start i slutten av oktober. Datoene vil dere finne på servicekontorets side under kursvirksomhet. -Høstens Stormøte er planlagt til tirsdag 29.oktober, men vi har ikke fått tilbakemelding på om denne dato passer for Engebråten skole. Jeg kommer tilbake med endelig dato så fort denne er bekreftet. Fagsjefene vil få slippe til med informasjon om sine områder. Vi ønsker oss også en engasjert ekstern foredragsholder, motivasjon kan være et aktuelt tema. Vi vil gjerne ha tips om dere har en god foredragsholder å anbefale. Et godt underholdningsinnslag bør vi også ha, gode forslag mottas med takk. 2 Side 7 av 19

8 Fra vår IRC Bjarte Nygård Bjørndal har vi fått oversendt en invitasjon til neste års tur til vårt prosjekt i Sør Afrika. Avreise blir 8.februar med hjemkomst februar og 4.mars. Påmelding så snart som mulig og senest 10.august. For nærmere informasjon og påmelding kan dere kontakte Bjarte, enten på mail eller på tlf Prosjektet «Vanskeligstilte barn og unge» er godt i gang i sone 4 og på vei inn i sone 3, vi håper å få dette i gang også i de to siste sonene i løpet av høsten. VDG 1 Øivind Martinsen har fått hovedansvaret for dette. -Også dette Lions år vil sonelederne foreta klubbesøk på DGs vegne, men dersom soner eller klubber ønsker besøk av DG eller andre i styret kommer vi gjerne på besøk. Jeg vil takke IPDG Tore Hovde for den store innsats han har lagt ned for distriktet og ønske lykke til med jobben som AGRL. Til slutt vil jeg ønske dere alle en fortsatt riktig god sommer og så møtes vi til nytt Lions år i september. Med Lionshilsen Randi Side 8 av 19

9 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Månedsbrev nr. 2 august 2013 Kjære Lionsvenner! - Etter en drøy uke med opplæring og Convention i Hamburg var det godt å komme hjem. Det var interessant å møte Lions medlemmer fra resten av verden. Hyggelig var det også å møte så mange blide og hyggelige medlemmer fra vårt distrikt. Den nye verdenspresidenten, Barry Palmer, fra Australia har valgt som sitt motto «Follow Your Dream». Økning av medlemstallene i klubbene er noe han er svært opptatt av og vil at alle klubbmedlemmer skal forplikte seg til å skaffe minst ett nytt medlem. En ny tysk Leo klubb ble også presentert på scenen under Convention. Leo er stort i mange land. Fortsatt er vel klubbene i feriemodus, men ukene går fort og planer og budsjett skal fastsettes for neste Lionsår. Jeg håper dere i budsjettplanene inkluderer vårt prosjekt i Sør-Afrika og «Det er mitt valg». Når det gjelder Sør-Afrika prosjektet er vi nå inne i det siste året for støtte. DMV er jo formålet for den neste Røde Fjær aksjonen og da er det viktig at vi sørger for å gjøre det kjent i distriktet gjennom skolene. -Bestillingsfrist for deltakerpakker i tegnekonkurransen er 1.oktober. Tema for konkurransen er «Our World Our Future». Gå inn på lions.no under ungdomsarbeid og les mer om konkurransen og hvordan dere kan bestille deltakerpakker. NAC Finn-Helge Hartmann er ansvarlig for konkurransen i vårt distrikt. Ta kontakt med skolene i deres område slik at de kan få dette lagt inn i sine planer. Dette er en fin måte å gjøre Lions kjent for barn og deres foreldre. -Reservasjon av plasser til neste års ungdomsutveksling skjer også i løpet av høsten. Dette er ikke et ferieopphold for unge i alderen år, men en flott anledning til å bli kjent med andre land og deres kultur. Ansvarlig for ungdomsutvekslingen i vårt distrikt er YCE Grethe Engebretsen. Dere kan lese mer om utvekslingen på lions.no under ungdomsarbeid. YCE er også ansvarlig for tildelingen av distriktets ungdomspris. Denne har de siste år vært på kr men ble dessverre ikke delt ut i år da det ikke var kommet inn noe forslag på kandidater. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller grupper i alderen år som har gjort en innsats for andre over tid. Jeg er sikker på at det finnes mange gode kandidater i vårt distrikt. -Jeg vil igjen minne om tilbudet av kurs til distriktets medlemmer. Les mer på våre nettsider. -Distriktsrådet har sitt første møte torsdag 29.augsust på Lionskontoret. Det er åpent for alle som ønsker å følge med på hva som skjer i distriktet. 2 Side 9 av 19

10 - Når det gjelder årets guvernørrådsmøter vil to bli avholdt utenfor Oslo. Det første er i Bodø 24.august. Dette for at også medlemmer i andre distrikt skal få anledning til å møte guvernørrådet og være tilstede på selve møtet. -Jeg håper dere alle har en fin sommer og er klare for ny innsats ved Lionsårets start. Med Lionshilsen Randi Side 10 av 19

11 Månedsbrev nr. 3, september 2013 Kjære Lionsvenner! Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum September er rett rundt hjørnet og med det oppstart for alle distriktets klubber, noen starter allerede i slutten av august. Jeg håper at klubbene legger inn i sine budsjett støtte til de prosjekt som det bes om støtte til både fra distriktet og på MD plan. En vellykket sommerleir for ungdom har vært avholdt i vårt distrikt fra slutten av jul, den ble avsluttet 16.august. Jeg var til stede ved åpningen av leiren på Vangen i Østmarka og det var en flott gjeng med ungdommer fra 17 forskjellige land som møttes der. Etter en uke på Vangen med innlagte besøk i Oslo dro alle til Hafjell for å prøve nye utfordringer. Her fikk de blant annet prøve rafting i Sjoa og fottur til Galdhøpiggen. Den siste uke ble tilbrakt hos vertsfamilier, men også her var det lagt opp til flere felles aktiviteter. Ut fra de kommentarer deltagerne har skrevet på Facebook-siden til leiren og bilder som er lagt ut har jeg forstått at de har hatt noen flotte uker og lært mye om hverandres kultur. Nettopp dette er jo en av de viktigste grunnene for å arrangere ungdomsutveksling. All honnør til klubbene som har stått bak dette flotte arrangementet. Det nye distriktsstyret har også hatt sitt første styremøte og her var kommunikasjon med klubbene og det enkelte medlem et viktig tema. Retningslinjer vil bli distribuert til alle distriktets klubber fra distriktssekretæren. Det er viktig at alle klubber rydder opp i egen postkasse og sørger for at innkommet post blir videresendt til rett person. Klubbene er også ansvarlige for at medlemsregisteret er oppdatert med hvem som har verv og at alle mail- og postadresser er riktige. Mange klubber benytter en egen intern mailingliste for utsendelser til klubbens medlemmer og glemmer å rette opp adresser i medlemsregisteret. Det anbefales at klubbene bruker medlemsregisteret til alle utsendelser til sine medlemmer. Informasjon om kurs, møtedatoer, referater og mye annet er tilgjengelig på distriktets servicekontor. Gå inn på Her finner dere mye nyttig informasjon og hjelp. Endelig dato for Stormøtet foreligger ikke i dag, men vi kommer tilbake med mer informasjon om dette møtet så fort som mulig etter 1.sept. Først og fremst vil dette bli fagsjefenes kveld og vi ønsker også å sette litt ekstra fokus på «Det er mitt valg» med tanke på Røde Fjær aksjonen i Vi håper også å få et innlegg fra lederen for aksjonen på MD-plan på møtet. Både distrikt og klubber må i løpet av høsten ha funnet sine Røde Fjær-ledere. Det planlegges også andre innslag, men dette vil vi komme tilbake til på invitasjonen. I løpet av dette Lionsåret ønsker vi å få satt i gang prosjektet «Vanskeligstilte barn og unge» i alle soner. VDG1 Øivind Martinsen har fått ansvaret for dette. Sone 4 har utarbeidet et godt underlag Side 11 av 19

12 som vil videreføres til de øvrige soner. Jeg håper at alle klubber er positive til dette viktige prosjektet og er villige til å bidra. Medlemsverving vil også være viktig dette Lionsåret. Tall pr viser at vi har 1006 medlemmer i vårt distrikt. GMT teamet med Terje Fodstad og Bjørn Sværen og GLT Rolf Norgren kommer gjerne på besøk både til klubber og soner, det er bare å ta kontakt med dem. Påmeldingsfristen for neste års tur til distriktsprosjektet i Sør-Afrika er forlenget til 2.september. I og med at vi nå er inne i det siste året med dette prosjektet blir dette antagelig også den siste turen som blir arrangert. Avreise fra Norge er 8.februar med retur februar eller 4.mars. Interesserte kan ta kontakt med Bjarte på mail: eller tlf Årets første distriktsrådsmøte finner sted på Lionskontoret i Ensjøveien torsdag 29.august med start kl Alle som ønsker det er velkomne til møtet. Med Lionshilsen Randi Side 12 av 19

13 Bjarte Nygård Bjørndal IRC Distrikt 104H Oslo og Bærum Til: Lions klubber og medlemmer i Distrikt 104 H Hei alle sammen og lykke til med et nytt Lions år etter en flott sommer i vårt distrikt. Vi er nå inne i det siste og sjette året av vårt Distriktsprosjekt i ithemba Labantu, Philippi, Cape Town. Som kjent har det vært arbeidet en stund med å få til avtale med BMW. I den anledning presenteres her en svært gledelig nyhet som er stadfestet nå i juli, nemlig at det er inngått avtale med BMW Sør- Afrika. Brev/ (av 23. juli d.å.) fra Otto Kohlstock, leder av ithemba Labantu siteres: Hallo Bjarte, I have some good news: Today the gentleman from the Pretoria BMW head office visited me and told me that BMW will take on the first 10 of our students for further training with BMW. They will go to Johannesburg for 6 weeks in January and stay in a nice 4 star hotel for that duration. In those 6 weeks they will get a specific BMW training up to level one. In the meantime he will try and get them placements with BMW dealers in the Western Cape to be indentured as apprentices. That would give them an income and at the same time they will continue with their studies up to level 4, unless they want to start working already. This is fantastic news I wanted to share with you. I am really happy for the guys who are getting a once in a life time opportunity. And this is only the beginning of a fruitful co-operation between BMW and ourselves. Kind regards,otto Norsk oversettelse: Jeg har noen gode nyheter: I dag kom det på besøk en mann fra BMW sitt hovedkontor i Pretoria og han fortalte meg at BMW vil ta de 10 første av våre studenter for videre trening/praksis hos BMW. Studentene vil reise til Johannesburg for 6 ukers opphold i januar og de vil få bo på et fint fire stjerners hotell i den perioden. I de seks ukene vil de få spesifikk BMW trening/praksis opp til grad 1. I mellomtiden vil representanten for BMW forsøke å få dem utplassert hos BMW forhandlere i Western Cape med lærlingkontrakt. Dette vil gi dem inntekt og samtidig vil de fortsette studiene opp til grad 4, med mindre de vil ønske å starte og arbeide umiddelbart. Dette er fantastisk nyheter jeg ønsker å dele med dere. Jeg er virkelig glad for de studentene som får denne muligheten kun en gang i livet. Og dette er bare begynnelsen av et fruktbart samarbeid mellom BMW og oss (ithemba Labantu). Hjertelig hilsen Otto Ja det er bare å glede seg over resultatene av arbeidet med yrkesutdanning av ungdom i Philippi. For videre å vise hva som er oppnådd ved senteret og med de midler som er oversendt fra Distrikt 104 H gjengis i det følgende den oversikt som også ble presentert på Distriktsmøtet i april: Vocational Training Centre, We have trained from 2009 until 2012: 110 Solar installers/plumbers 35 Motor mechanics level Computer students They all received certificates that enable them to be competitive on the job market. It s difficult to say how many are formally employed as they often move and or their cell phones get lost or stolen, so that we can t contact them. Sometimes some come back and tell us that they have found work due to the training received from us. Side 13 av 19

14 I know of two former solar students who work in a factory in the maintenance department and of two former motor mechanic students who work in proper workshops. Most of the others work in the informal sector, that means they work from home or go to customers to repair their cars. Formal jobs are very difficult to get so most of them work for themselves, but all of them make use of the skills they got at our VTC and support themselves and their families. Norsk oversettelse: Yrkesrettet treningssenter/utdanningssenter. Vi har undervist fra : 110 studenter for socelleinstallatører/rørlegger. 35 bilmekanikere grad datastudenter. De har alle mottatt vitnemål som gjør den konkurransedyktige i arbeidsmarkedet. Det er vanskelig å si hvor mange som er formelt ansatt da de ofte flytter eller mobiltelefonen mistes eller blir frastålet, slik at vi ikke kan kontakte dem. Noen ganger kommer enkelte tilbake og forteller oss at de har fått arbeid grunnet den opplæring/praksis de har fått fra oss. Jeg er kjent med at to tidligere solcellestudenter arbeider i vedlikeholdsavdelingen til en fabrikk og to bilmekanikerstudenter arbeider på bra verksteder. Mesteparten av de andre arbeider uformelt det betyr at de arbeider fra hjemmet eller drar til kunder for å reparere bilene deres. Formell tilsetting er vanskelig å oppnå så mange arbeider for seg selv, men alle har nytte av de ferdigheter de fikk ut av vår yrkesrettede opplæring/trening og kan forsørge seg selv og sine familier. Vi som Lions kan være glade og stolte over hva som er utført gjennom de fem år Distrikt 104H har støttet og gjort utdanningsprosjektet i ithemba Labantu mulig. Lions har virkeliggjort begrepet Hjelp til selvhjelp gjennom det som er utført samtidig som de lokale kontakter har vært svært flinke og arbeidsomme. For at vi som gode Lions skal fullføre det vi har lovet er det viktig at overføringene av midler fortsetter frem til 30. juni 2014, som er sluttdato for vår forpliktelse til prosjektet, jfr. vedtak i Distriktsmøte. På denne bakgrunn bes dere om å benytte giro som blir tilsendt fra kasserer Ketil Stuan eller overføre pengene til konto , Med det som er oppnådd i ithemba Labantu kan klubbene glede seg over resultatene og bidra frem til sluttdato i god forpliktende Lions ånd. Med Lions hilsen pr. 18. august 2013 Bjarte Nygård Bjørndal IRC 104 H Side 14 av 19

15 OPPSALHJEMMET Vaktliste for torsdagskafeen 2. halvår 2013 Torsdag 5.sept Finn Thorvaldsen og Betty Bernt Bernts og Jorunn Torsdag 3. oktober Torsdag 7. november Torsdag 5. desember Gudbrand Dahl og Anna Bjørn Birkeland og Sidsel Kjell Andersen og Mette Steinar Grønnerud og Grethe Tor Engebretsen og Gunvor Tor Ivar Smedstad og Anne Side 15 av 19

16 Klubbstyret 2013/ /13 Telefon President Bjørn Andresen Visepresident Steinar Grønnerud Sekretær Arild Kristiansen Kasserer Keith Price Aktiviteter Harald Jønsson Klubbmester Jan Henry Johansen De neste aktivitetene: Onsdag 5. september : Torsdag 6. september: Medlemsmøte Torsdagskafé. Finn Thorvaldsen og Betty Bernt Bernts og Jorunn Hvem gjør Hva i Lionsåret Se LC Oslo/Bryns «Lille Hvite» Side 16 av 19

17 Antall medlemmer Antall til stede jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 Side 17 av 19

18 Antall til stede i % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 Side 18 av 19

19 Medlemsfortegnelse Lions Club Oslo Bryn Navn Ektefelle Tlf. jobb Tlf. privat Mobil Adresse Postnr./sted E-post privat E-post jobb Andersen, Kjell (Mette) Svartdalsveien Oslo Andresen, Bjørn (Kari Eng) Gangstuveien Oslo Bakkeli, Knut (Kirsten Ruud) Fugleliveien Oslo Bernts, Bernt (Jorun) Haakon Tveters vei Oslo Berg, Pål (Anne) Dalbakkvn Oslo Birkeland, Bjørn (Sidsel) Hellerud Gårdsvei Oslo Birkeli, Willy (Astrid) Svartdalsvn. 10 C 0678 Oslo Borgen, Per Øistein (Astrid) Glitrevn Oslo Dahl, Gudbrand (Anna Marie) Dalbakkveien Oslo Diesen, Helge * Rundtjernveien Oslo Dynna, Trond (Bente Sandmo) Mekanikerv Oslo Engebretsen, Tor Peter Aas vei Oslo Eriksen, Tor Rune (Eva) Sarabråtveien 2a 0687 Oslo Fachenberg, Jan (Inger) Traktorvn. 5 b 0678 Oslo Grønnerud, Steinar (Grethe G.) Fugleliveien Oslo Jacobsen, John (Aud) Østmarkveien Oslo Jacobsen, Svein * (Karin) Vetlandsveien Oslo Jensen, Kjell * (Tove) Østmarkvn Oslo Johansen, Jan Henry (Torill) Bekkeveien 17B 0667 Oslo Jønsson, Harald Østbyfaret Oslo Kittilsen; Rolf Haakon (Mette) Vetlandsveien 74C 0683 Oslo Korstad, Tom Høyenhallvn Oslo Kristiansen, Arild (Lise) Lundveien 16B 0678 Oslo Lian, Mads (Kari) Høyenhallveien 32B 0678 Oslo Lie, Reidar * (Jorunn) Glitrevn Oslo Morken, Bengt A. (Kari (Kveum)) Lundveien Oslo Olsen, Terje (Jorunn Fried) Bekkeveien 15 B 0667 Oslo Price, Keith Skøyen Allè Oslo Skøien, William (Berit) Skøyenåsveien 7A 0682 Oslo Smedstad, Tor Ivar (Anne Elisabeth) Godliaveien Oslo Stokke, Kjell Torgeir (Halldis) Kampheimvn. 6 B 0685 Oslo Sønstegaard, Espen (Britt) Kildalsvei Oslo Thoresen, Bjørn E. (Liv) Bekkeveien 15 A 0667 Oslo Thorvaldsen, Finn (Betty) Østbyfaret Oslo Tronstad, Hans Petter (Kari) Haakon Tveters vei 7 A 0682 Oslo Woll, Arne (Eva) Haakon Tveters vei Oslo Øynes, Asbjørn (Ann-Elise) Gangstuveien Oslo Aakermann, Ingar (Sonja) Jomfrubråtvn Oslo Sum Medlemmer 38 * = Privilgert 4 Ajourført TIS ** = Æresmedlem 1 Roll, Maren Jensdatter ** ikke installert Nordre Skøyen Hovedgård Side 19 av 19

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig.

Det er viktig at alle som har tid og lyst kan stille opp for å få gjennomført juletrefesten 9. januar best mulig. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2014 Presidentens faste spalte: MEDLEMMER Kjære alle Lionsvenner! Vel overstått. Jeg ønsker et aktivt og godt nytt år til alle! Jeg vet jo at alle dere Lions medlemmer

Detaljer

Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015. Neste møte: Ute på by n

Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015. Neste møte: Ute på by n Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Juni 2015 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. 2 år går ganske fort og nå er min presidenttid over. Det har vært en lærerik og interessant periode og jeg vil

Detaljer

Arild. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn oktober 2015. Neste møte: Lions Club Oslo/ Bryn Postboks 19 Bryn 0611 Oslo

Arild. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn oktober 2015. Neste møte: Lions Club Oslo/ Bryn Postboks 19 Bryn 0611 Oslo Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn oktober 201 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. Hele verden er vitner til en dypt tragisk flyktningekatastrofe av formidable dimensjoner, og dette har først

Detaljer

Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn November 2013. Kjære alle Lionsvenner!

Bjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn November 2013. Kjære alle Lionsvenner! Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn November 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Det blir mørkere og mørkere om dagen, men vinteren har foreløpig latt vente på seg. Riktignok så jeg

Detaljer

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013

Asbjørn. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Etter dager med sol og godt vær, håpet mange av oss at vi gikk varmere tider i møte. Mars måned er i skrivende

Detaljer

Brynja. Stor takk til Keith for jobben han har gjort som kasserer gjennom flere år, og lykke til Harald som nå tar over.

Brynja. Stor takk til Keith for jobben han har gjort som kasserer gjennom flere år, og lykke til Harald som nå tar over. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn September 201 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. Brynja I år har vi hatt den kjøligste sommer på mange år, og flere har sikkert flyktet utenlands. Lise og

Detaljer

Presidentens faste spalte:

Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Februar 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Dagen etter medlemsmøtet, torsdag 10. 1. var det tid for årets juletrefest for inviterte eldre fra vårt

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Foredragsholder - Harald Wendt: Ballongflygning nostalgisk lek i vidjeflettede kurver

Foredragsholder - Harald Wendt: Ballongflygning nostalgisk lek i vidjeflettede kurver Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2014 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Våren har meldt seg på for fullt og det er snart påske. Da er det vel noen som vil dra til fjells for å

Detaljer

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner!

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn november 2012 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Når dette leses har oktober passert over i historien. Jeg antar det er flere enn meg som synes tiden

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Presidentens faste spalte:

Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Mai 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Mai måned står for døren og naturen har begynt å våkne til liv etter en lang vinter. Jeg og sikkert dere også,

Detaljer

Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2014 2015

Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2014 2015 Årsrapport for LC Oslo- Bryn for Lionsåret 2014-2015 Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2014 2015 Styret har i fiskalåret bestått av: President : Bjørn Andresen Visepresident

Detaljer

Presidentens faste spalte:

Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Oktober 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Mandag 16. september kom høsten med ett plask. Det har nesten virket som den ville avlyse seg selv i år,

Detaljer

Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2013. Lions Club Oslo/ Bryn Postboks 19 Bryn 0611 Oslo MEDLEMMER. Husk vår vervekampanje!

Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2013. Lions Club Oslo/ Bryn Postboks 19 Bryn 0611 Oslo MEDLEMMER. Husk vår vervekampanje! Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2013 Presidentens faste spalte: Godt nytt år alle Lionsvenner! I skrivende stund er året 2012 i ferd med å ebbe ut. Jeg håper dere alle har hatt en fortreffelig

Detaljer

Presidentens faste spalte:

Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn April 2015 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Det ble tidlig vår i år og blomstene formelig spruter opp av jorda. Har allerede observert krokus, snøklokker,

Detaljer

Styre- og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2012 2013

Styre- og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2012 2013 Årsrapport for LC Oslo- Bryn for Lionsåret 2012-2013 Styre- og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2012 2013 Styret har i fiskalåret bestått av: President : Asbjørn Øynes Visepresident

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Brynja. Arild. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn november 2015. Neste møte:

Brynja. Arild. Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn november 2015. Neste møte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn november 2015 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. Brynja Mørket senker seg over kongeriket, men selv om vi ikke har fått nevneverdig lave temperaturer ennå

Detaljer

Jeg ønsker dere alle en fredfylt og rolig adventstid, en riktig god jul og vel møtt til ny innsats i 2014.

Jeg ønsker dere alle en fredfylt og rolig adventstid, en riktig god jul og vel møtt til ny innsats i 2014. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Desember 2013 Presidentens faste spalte: MEDLEMMER Kjære alle Lionsvenner! Nå går vi inn i en hektisk førjulstid hvor alt som tilhører julen skal i hus. Det er for øyeblikket

Detaljer

Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2011 2012

Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2011 2012 Årsrapport for LC Oslo- Bryn for Lionsåret 2011-2012 Styre og komitésammensetning i Lions Club Oslo Bryn for året 2011 2012 Styret har i fiskalåret bestått av: President : Bjørn Birkeland Visepresident

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Presidentens faste spalte:

Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Mars 2013 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Vinteren synger forhåpentligvis på siste verset. En flott vinter med store idrettsprestasjoner: medaljer

Detaljer

Klubbavis nr: 270 September MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE

Klubbavis nr: 270 September MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Tirsdag 5. semptember kl. 19:00. Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 AGENDA 1. Lions etiske norm. 2. Postgjennomgang og kort tilbakeblikk på sommeren. 3. Gjennomgang av

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Presidentens faste spalte:

Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Januar 2015 Presidentens faste spalte: Asbjørn og jeg med fruer var i København på førjulstur. Det var utrolig vakkert i Tivoli på kveldstid med mye flotte lysdekorasjoner.

Detaljer

Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg.

Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet vårt, men la oss håpe det ordner seg. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Februar 2015 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Det snør og det regner annen hver dag. Jeg føler meg litt usikker på om det blir noe igjen til skirennet

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4.

Se Side 2. Side 1. Klubbavis nr: 230 Juni 2013. LC Haslum Distrikt 104 H MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING. Tirsdag 4. Side 1 MØTER/AKTIVITETER SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 4. JUNI kl 19:00 Se Side 2 Klubbmøter: 4.06; 03.09; 01.10; 05.11; 03.12 Styremøter: 20.08; 17.09; 22.10; 19.11 Vivil lekene: 1. - 2. juni, Nadderud stadion

Detaljer

Arild. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn mai Presidentens faste spalte: Neste møte: Lions Club Oslo/ Bryn Postboks 19 Bryn 0611 Oslo

Arild. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn mai Presidentens faste spalte: Neste møte: Lions Club Oslo/ Bryn Postboks 19 Bryn 0611 Oslo Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn mai 2017 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. Så har tiden kommet for å skrive mitt 20. og siste månedsbrev i Brynja. Juni står for døren en måned som ofte går

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Medlemsmøte / Torskeaften

Medlemsmøte / Torskeaften 25. årgang Februar 2014 Medlemsmøte / Torskeaften Fredag 14. februar kl. 1830 Trivselssenteret på Fjerdingby Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt Klubbavis for Lions

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Hei dere. Forskjellen mellom det umulige og det mulige, ligger i et menneskes besluttsomhet

Hei dere. Forskjellen mellom det umulige og det mulige, ligger i et menneskes besluttsomhet Juni 2015 Hei dere Ja, da er det siste møtet før sommerferien og slutten på dette lionsåret. Vi har klart å få til mye dette året, bra aktiviteter hvor de fleste stiller, Motevisning, loppemarked, LRF

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 13. juni kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 13. juni kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Faste poster: 26. årgang Juni 2016 Medlemsmøte Mandag 13. juni kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Økonomisk status 4. Støtte fra oss 5. Søknader om støtte: Lions til Syria og Dansegalla

Detaljer

Klubbavis nr: 271 Oktober. 2017

Klubbavis nr: 271 Oktober. 2017 Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Agenda Tirsdag 3. oktober kl. 19:00. Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 1. Lions etiske norm 2. Gjennomgang av styrereferater 3. Gjennomgang av klubbmøtereferater 4. Nytt

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang September 2013 Medlemsmøte Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Regnskap 2012/2013 4. Budsjett 2013/2014 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt Sosialt

Detaljer

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner!

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn desember 2012 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Slutten av november viste seg fra den ufyselige værsiden med mye tåke og regn. Snøen kom også, til glede

Detaljer

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste Terje Fodstad Stormøtet 30. oktober 2014 Klubber i Sonen: LC Oslo Abilsø-Manglerud LC Oslo Bekkelaget LC Oslo Bryn LC Oslo Bøler LC Oslo Ekeberg LC Oslo Hauketo LC Oslo Nordstrand LC Oslo Ormsund LC Oslo

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015-2016

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015-2016 Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015 - Møtetid: Tirsdag 2. februar Møtested: Hos Trygve Tilstede: Arild, Roar, Finn og Trygve Forfall: Ingen REFERAT FRA STYREMØTE 1. Referat fra medlemsmøtet

Detaljer

I disse tider går vi inn i det siste kvartalet i kalenderåret 2016, og det merkes godt at mørkere og kjøligere tider kommer oss full fart i møte.

I disse tider går vi inn i det siste kvartalet i kalenderåret 2016, og det merkes godt at mørkere og kjøligere tider kommer oss full fart i møte. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn oktober 201 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. I disse tider går vi inn i det siste kvartalet i kalenderåret 201, og det merkes godt at mørkere og kjøligere

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$!  % ! (  ) %  % % * % +, - !   ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Klubbavis nr: 261 Oktober 2016

Klubbavis nr: 261 Oktober 2016 Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE TERMINLISTE Tirsdag 4. oktober kl 19:00 Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 Klubbsaker 1. Velkommen, Lons etiske norm 2. Opprop og ordensmenn 3. Resultat 15-16 (Øivind)

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Arild. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn mai Presidentens faste spalte: Neste møte:

Arild. Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn mai Presidentens faste spalte: Neste møte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn mai 2017 Presidentens faste spalte: Kjære Lionsvenner. En lang og god påskeferie er tilbakelagt på Geilo sammen med 12 andre nære familiemedlemmer. For meg er skiferie

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang November 2013 Medlemsmøte Mandag 16. juni kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nye komiteer 4. Avslutning av eksisterende styre 5. Ny President Klubbavis for Lions Club

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Årsrapport for 2010-2011.

Årsrapport for 2010-2011. Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2010-2011. President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Tønnes Tønnesen Tom Ivar Omdahl Harald Østensjø Arne Nygaard

Detaljer

Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn september Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner

Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn september Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn september 2017 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner Etter en sommer med varierende vær og temperaturer er det nå en glede og overta som president i klubben.

Detaljer

Stoff til Løveposten: Til oktobermøtet er fristen søndag 2. oktober 2016 og stoffet sendes på mail til :

Stoff til Løveposten: Til oktobermøtet er fristen søndag 2. oktober 2016 og stoffet sendes på mail til : Stor-Elvdal 7. september 2016 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 7 årgang 9 Den gangen vi hadde høstdugnad Innhold: Gratulerer 2 Innkalling til klubbmøte 3 Presidentens spalte 4 Styre og kom. 2016/2017

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015 2016 REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 9. JUNI 2016 1. Åpning og navneopprop. Leder for klubbkomiteen Steinar ønsket alle velkommen før også President Arild

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2015-2016 Dato: 17. september 2015 Kl.: 18.00 Sted: Kongshavn videregående skole (Gamle Sjømannskolen

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

ÅRGANG 23 NR 9 Mai 17

ÅRGANG 23 NR 9 Mai 17 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra klubbmøte 25.april, Rasmus Rasmussen ble tatt opp som nytt medlem. 2 Innkalling til klubbmøte/ årsmøte tirsdag 30. mai kl 1900 i Løvehulen. 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. Side 1. Klubbavis nr: 240 Juni 2014. LC Haslum Distrikt 104 H. Se Program mm. neste side. Grill på Solbakken 12.

SOMMERAVSLUTNING. Side 1. Klubbavis nr: 240 Juni 2014. LC Haslum Distrikt 104 H. Se Program mm. neste side. Grill på Solbakken 12. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 3. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Harald harald.myhr@gmail.com mobiltelefon 913 52 953 senest søndag 1. juni Grill på Solbakken 12. juni Vi arrangerer

Detaljer

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Sted: Arna Idrettspark Tid: Mandag 17.11 2014 kl 17:45-19:00 Tilstede: Fravær: Referent: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Bjørn Ove

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

AGENDA Medlemsmøte 14. oktober 2013

AGENDA Medlemsmøte 14. oktober 2013 Oktober 2013 Kjære Lions venner For et høstvær vi har hatt så langt, nå har vi ingen grunn til å klage. Rene sommer været. Vi (jeg) er rare vi må alltid snakke om været. Men takk for i kveld til dere.

Detaljer

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!!

Lions Club Haslum. Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Velkommen til nytt Lions-år Vi kaster loss med M/S Rigmor tirsdag 1. september kl 18.00!! Dette blir et åpent møte hvor vi også har invitert bl.a. brukere ved Haslum Seniorsenter, soneleder, etc. Vi oppfordrer

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5.

Medlemsmøte. Mandag 17 september kl På Heimen. Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. 245 årgang August 2012 Medlemsmøte Mandag 17 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no

Detaljer

Lions Club Oslo/Bryn 50 år 1962 2012

Lions Club Oslo/Bryn 50 år 1962 2012 Lions Club Oslo/Bryn 50 år 1962 2012 Dette er de 15 medlemmer som startet Lions Club Oslo/Bryn i 1962 Lions Club Oslo/Bryn ble offisielt stiftet 10. mai 1962. Før dette hadde det pågått søken etter passende

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Presidentens faste spalte:

Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn Februar 2014 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Det snør det snør tiddelibom Noen av oss må ha gode kontakter med de som deler ut snø skirennet er nå

Detaljer

Terminliste Medlemsmøter 6.10, 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning)

Terminliste Medlemsmøter 6.10, 3.11 og 1.12 (Juleavslutning Rakfisk) 5.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5, 7.6 (Sommer-avslutning) Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Tirsdag 6. oktober kl 19.30 Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 Agenda Klubbmøte 1. Velkommen, Lions mål, 2. Klubbsaker, innkommende saker og gjennomgåelse av styremøte

Detaljer

Klubbavis nr: 231 September 2013

Klubbavis nr: 231 September 2013 Side 1 MØTEINNKALLING MEDLEMSMØTE Tirsdag 3. September kl 19:30 Nesveien 5 Klubbsaker Tema: Matbit og sosialt samvær Detaljert sakliste siste side i avisen TERMINLISTE Klubbmøter: 03.09; 01.10; 05.11;

Detaljer