Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse"

Transkript

1 Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på realfag s. 8 s. 12 s. 23 s 23: Den engelske utdanningsministeren om satsing på teknologi

2 / innhold Leder 3 Redaktørens tastetrykk Bildet Åpning av besøkssenter 4 Skolelederens favoritter 5 FYR løs! 6 Prosjektet fellesfagene yrkesretting og relevans (FYR) er i god gjenge, meldes det fra Godalen videregående skole. Norsk skole i tospråklig hverdag 8 Mottoet for Den norske skolen i London er Optimum Duo Mundi det beste fra to verdener. Ja, vi satser på realfag! 12 Elevene på Sandnes har oppnådd gode resultater i konkurranser som Fysikk-OL, Kjemi-OL og Abelkonkurransen (matematikk). Det har vært med elever i nasjonale finaler kontinuerlig de siste 6 årene, forteller rektor Helge Ledaal og avdelingsleder for realfag Bente Espedal. Tidlig læring gir rentes rente 16 Et barn som har en velutviklet språkforståelse ved skolestart, vil lære mer i skolen enn et barn med dårlig språkforståelse, fordi et godt språk gjør læring lettere. Professor i sosialøkonomi Mari Rege mener at 5-åringene må få gratis kjernetid i barnehagen for å fremme læring. De usynlige barna 18 Statistisk vet vi at det i hver eneste skoleklasse er minst en elev som har foreldre som ruser seg og/eller sliter psykisk/utøver vold i hjemmet, forteller klinisk barnevernspedagog Grete Lillian Moen. Teknologi endrer utdanning 20 Vi trenger et utdanningssystem som er åpent, kreativt og tilpasningsdyktig. Her spiller teknologien en viktig rolle, og reformer må imøtekomme dette, sa den engelske undervisningsministeren Michael Gove i sitt foredrag på årets BETT-messe. Innviklet og umoderne avtale 22 - Avtalen er veldig detaljert og kompleks, og vanskelig å forstå for utenforstående. Det som er sikkert er at den tvinger lederen til detaljstyring, sier prosjektleder i Civita Mathilde Fasting om SFS Strid om arbeidstid 24 - Vi vet at mange dyktige ledere og lærere legger til rette for mye god praksis, men mange av våre medlemmer har påpekt at handlingsrommet ikke er stort nok til å ta de grep som er viktig for å skape den gode skolen, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl. s 8: Hvordan er livet ved Den norske skolen i London? s 12: Statsminister Erna Solberg besøkte Sandnes videregående skole i anledning en mattekonkurranse. Her står hun sammen med elevrådsleder og rektor Helge Ledaal. Spørrespalten 26 Er det riktig at det har kommet en ny regel som gir deltidsansatte rett til utvidet stilling? s 20: Veldig mange møtte fram for å høre undervisningsminister Michael Goves foredrag på Bett-messa i London. / Mats og Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad

3 / Leder SKOLELEDEREN fagblad for skoleledelse Nr årgang Utgiver: Skolelederforbundet Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Tlf E-post: Web: Skolelederforbundet er medlem av YS Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad Tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert. Godkjent opplag 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013: 6142 eks. ISSN Signerte artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonse: Lars-Kristian Berg Tlf E-post: Utgivelsesplan Nr Materialfrist Utgivelse Like etter at forrige utgave av Skolelederen gikk i trykken ble det som kjent brudd mellom KS og lærerorganisasjonene i forhandlingene om arbeidstid for undervisningspersonalet. Som eneste part på arbeidstakersiden valgte Skolelederforbundet å videreføre forhandlingene. Vi vurderte tilbudet fra KS som et utgangspunkt for videre forhandlinger. Det innebar selvsagt ikke at vi støttet KS på alle punkt. Blant annet er vi nok minst like bekymret for ressurssituasjonen i skolen som lærerorganisasjonene. Men avtalen er viktig for våre medlemmer i forhold til to ulike områder: Den hjemler bestemmelser som regulerer ledernes mulighet til å disponere den viktigste ressursen i skolen lærernes arbeidstid. I tillegg hjemler den bestemmelser om skoleledelse, dvs ressurs til ledelse, minstelønn til ledere og lederes arbeidstid. I tiden etter at bruddet var et faktum har en kunnet følge debatten i ulike medier. Spesielt stor aktivitet har det vært på sosiale medier der meningsytringene har vært svært varierende både i form og innhold. Nivået på en del av ytringene, der det åpenbart ikke skilles på sak og person, kan en vel trygt si ikke er en god lærer verdig. Mange lærere som uttaler seg gir uttrykk for liten eller ingen tillit til ledelse; verken til kommunen som skoleeier eller til ledelsen på egen skole. I skrivende stund kan vi lese på KS sine hjemmesider at deres hovedstyre inviterer partene til å ta opp igjen kontakten. Det bør gi grunn for optimisme. For ved å møtes rundt bordet til nye særavtaleforhandlinger, mener jeg sjansene er større for å finne fornuftige og varige løsninger enn om partene lar denne saken bli del av hovedtariffoppgjøret og kanskje nok en gang må overlate til riksmekleren å finne løsning. KS ga gjennom sitt 2. tilbud uttrykk for tillit til at partene lokalt kan finne frem til gode løsninger for å møte skolens utfordringer på best mulig måte. Skolelederforbundet deler tilliten til at de beste løsningene finner en mellom dem som kjenner de lokale forhold, forventninger og forutsetninger. Avgjørende for å lykkes er likevel at det er kultur og klima for åpne og gode dialoger preget av respekt for hverandres roller og oppgaver. Forskning peker på at læreren har avgjørende betydning for elevenes læring og utvikling. Det er liten grunn til å bestride det. Men forskning peker også på ledelsens betydning for utvikling av gode skoler. Allerede i Stortingsmelding nr 31, finner vi følgende to sitater: «Skoler som har spesielt gode resultater, kjennetegnes av en felles skolekultur der lærerne og ledelsen jobber mot felles mål...» og videre at «Skoleledere må være i stand til å disponere ressurser slik at best mulig resultater oppnås for elevene. Lærerne er skolens viktigste ressurs, og det er derfor avgjørende at skoleledelsen har et bevisst forhold til utvikling av lærernes kompetanse, utnyttelse av den samlede kompetansen på skolen og bruk av lærernes tid.» I årets TBU-rapport fremkommer det at lærerne kom dårlig ut lønnsmessig i Det er ikke vanskelig å forstå lærernes bekymring for både lav generell lønnsutvikling og liten innflytelse på egen arbeidssituasjon. Dersom det gis åpning for at partene kan snakke sammen, vil Skolelederforbundet gjøre sitt beste for å bidra til en forhandlingsløsning til det beste for både elever, ansatte, ledere og samfunn Skolelederen 3

4 / redaktørens tastetrykk / bildet (Foto: T. Smedstad) Hermed videreformidles en takk for innsatsen! - Lærerik og viktig Det er flere monarkier hvor monarkene sliter med omdømmet sitt. På konferansen Ledelse og kvalitet i skolen møtte vi imidlertid en god representant for det norske monarkiet. Uansett hvilke prinsipielle meninger man måtte ha om monarkiet, var det stor stas for de over 400 skolelederne at H.K.H. Kronprins Haakon stilte opp. Ikke bare holdt han innledningsforedrag om ledelse og verdier, men han deltok også i etterfølgende workshop på gruppe sammen med helt «vanlige» skoleledere. Deretter var det paneldiskusjon hvor han også deltok! Mange nikket anerkjennende til det de så og hørte. Kronprinsen sa at han lærte mye av å være til stede og ble inspirert av å delta på konferansen. Skole er det viktigste samfunnsprosjektet vi har. Elevene tilbringer mer enn halvparten av sitt våkne døgn her. Her kan man dyrke fram verdier og utvikle hele mennesker. Jeg vil takke lærerne og skolelederne for den viktige jobben de gjør: dere gjør en fantastisk innsats hver dag! En fellesnevner for konferansen på RICA Hell i Stjørdal ble nettopp ledelse og verdier. Det er NTNU som er primus motor for denne årlige konferansen. Vi kommer tilbake med mer stoff fra den i neste nummer. DEMOKRATI: Kommunal- og moderniserings minister Jan Tore Sanner tror at Kommunespillet til KS kan gjøre elever oppmerksomme på viktigheten av lokaldemokratisk deltakelse. Her sammen med leder for KS besøkssenter, Siri Hansen. 4 Skolelederen

5 / skolelederens favoritter navn Terje Fredriksen stilling Rektor skole Askim ungdomsskole skoleslag/elevtall Ungdomsskole, 560 elever Hva er din viktigste egenskap som skoleleder? Har tro på menneskene rundt meg. Godt humør! Hva er ditt beste råd til en nyansatt lærer? Legg stor vekt på å bygge gode relasjoner til elevene. Hvilke egenskaper har din favorittlærer? Godt humør, kunnskapsrik, «rom for alle blikk for den enkelte». Hvis du fikk være elev for en dag, hvordan ville din favorittdag se ut? Må bli en flott vinteraktivitetsdag det. (Kan jeg si det da?) Hvilken bok er du glad for at du har lest? Ikke lett å plukke ut én. «Boktyven» kanskje (Markus Zusak). (Foto: Bjørn Malmo) satsing for elever KS har åpnet sitt besøkssenter, der det rykende ferske Kommunespillet skal lokke ungdom til en fremtidig karriere som kommuneansatte. Tekst/foto: Modolf Moen Satsingen består av et interaktivt kommunespill, der deltakerne må agere lokalpolitikere og kommuneadministrasjon og gjøre prioriteringer med påfølgende konsekvenser. Valg mellom å satse på eldreomsorg versus skole er eksempelvis et av dilemmaene elevene må ta stilling til. Skaper engasjement Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holdt åpningstalen for besøkssenteret, som har skoleungdom på tiende trinn og i videregående opplæring som målgruppe. Da jeg vokste opp hadde kommunen et ufortjent stempel som noe grått og trist, men her ser vi at KS går foran i moderniseringen. Kommunespillet vil kunne være med på å skape engasjement hos de unge for lokalpolitiske prosesser og samfunnsutvikling, sa Sanner, og tilføyde at skolene vil kunne dra god faglig nytte av å arrangere ekskursjoner til sentret for sine elever. Innholdstungt Ministeren påpekte at å tilgjengeliggjøre og forklare kommunenes aktiviteter gjennom et slikt spill er en relevant og riktig satsing fra KS sin side. Sanner, som selv hadde prøvd spillet, måtte innrømme at han selv måtte tenke Hva slags musikk lytter du til når du er i godt humør? Bruce Springsteen. Hva serverer du helst når du får gode venner på besøk? Terjes fiskesuppe. seg grundig gjennom for å finne løsninger. Det er ikke tvil om at spillet er innholdstungt, det er mye informasjon man må tilegne seg, sa ministeren. Bedre rykte KS formidlet i sin åpningstale et håp om at spillet kan gi a-ha-opplevelser, og forhåpentligvis rekruttere fremtidige kommunale arbeidstakere. Ved å vise kommunene fra en spennende side, og legge opp til deltakelse på denne måten, mener KS at kommunenes omdømme som arbeidsplass kan løftes. KS tror særlig at senteret og Kommunespillet vil være relevant for elever i sammenheng med fagene utdanningsvalg og samfunnsfag Skolelederen 5

6 FYR løs! Prosjektet fellesfagene yrkesretting og relevans (FYR) er i gjenge. Tekst og foto: Tormod Smedstad FYR-lærere og prosjektleder for Fyr i fylket: Linn Økland (norsk), Eivind Rygh (naturfag), Torleif Sleveland (engelsk) og Geir Lund (avdelingsleder for utvikling og informasjon og prosjektleder.) Maria T. Kirkerud (matematikk) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Vi har tidligere besøkt Godalen videregående skole i Stavanger for å høre hvordan de arbeidet med yrkesretting og relevans i fellesfagene. Skolen er tildelt midler for å være knutepunktskole for dette prosjektet i Rogaland fylke. Prosjektet var en del av Ny GIV-prosjektet som ble avsluttet på nasjonalt nivå desember Fyr-prosjektet er forlenget til ut 2016 som et sjølstendig prosjekt. Det var tid for å avlegge skolen et nytt besøk: hvordan går det? I tillegg til norsk, matematikk og engelsk har naturfag også kommet med siden sist. Vi har kommet lenger på egen skole. Arbeidet er på en helt annen måte integrert i skolens drift. FYR er også mer kjent og blir møtt med mer velvilje ellers i fylket. Vi snakker med Linn Økland som har ansvar for norsk, Torleif Sleveland for engelsk og Eivind Rygh for naturfag. Ansvarlig for matematikk, Maria T. Kirkerud, kunne dessverre ikke delta. Geir Lund er avdelingsleder for utvikling og informasjon og ledelsens representant i prosjektet. I tillegg er han prosjektleder for FYR i fylket. Deling Det skal være lavterskel for deling av undervisningsopplegg. På skolen har de en delingsarena på læringsplattformen. Målet er at det skal utvikles undervisningsressurser, både nettbaserte og andre, som kan ha direkte overføring til klasserom/verksted. På landsbasis legges det ut undervisningsopplegg på NDLA sin plattform. Her ligger det nå nesten tusen opplegg i forskjellige fag og programområder. Noen eksempler Økland har byggfagelever i norsk. Hun samarbeider med programfaglæreren om elevenes logg der de skriver hva de har gjort og hva slags utstyr og maskiner de har brukt. Her får de repetert fagstoff og får en bedre innsikt i begrepsapparatet som trengs. Linn Økland forteller at hun også har hospitert i bedrift. I engelsk jobber de blant annet med manualer til maskinene som oftest er på nettopp engelsk. De forklarer også maskinenes bruksområder på engelsk. I design og håndverk kombinerer de logg med bilder av produktene. Naturfag ble en del av FYR-prosjektet våren Det er viktig å være tilstede på verkstedene og få til god kommunikasjon med programfaglærerne om hva de holder på med. Det legger premissene for hva vi skal «henge oss på». I restaurant- og matfag er det for eksempel mye naturfag! Vi kan samordne tema som for eksempel proteiner. Vi kan se på hvordan maten er bygd opp. Bransjelæren går faktisk lenger i kjemi enn naturfag. Mange av de gamle elevøvelsene kan gjøres på kjøkkenet. Et tema som miljø er det også lett å jobbe videre med i naturfag. Fornybar energi og varmepumper passer også innenfor programområdet Kulde- og varmeteknikk, forteller Rygh. De tre lærerne vi snakker med sier det er nødvendig å være med på verkstedet og se hva som foregår. Vi må også være flinke til å henvende oss til elevenes erfaringsverden slik at undervisningsoppleggene oppleves som relevante av elevene. Spredning FYR-lærerne på Godalen videregående skole er fylkesansvarlig for hvert av fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag, og de har 25 % frikjøp. De har faste samarbeidsmøter hver uke. De besøker andre skoler og tar i mot skolebesøk og sprer gode ideer i fylket. Godalen videregående skole arrangerer også en samling med workshop for de andre skolene i fylket for å «FYRe» opp interessen. De nevnte lærerne er også med på nasjonale samlinger. På egen skole har de fått til et godt samarbeid med «sine» programfaglærere. De er organisert i team sammen på skolen. Det er forsøkt å skjerme noe av teamtida til FYR, men å finne tid er en utfordring, skjønner vi. Det er mange andre viktige saker det skal samhandles om. Skolen har i år også avsatt ressurser til frikjøp av to programfaglærere på hvert område slik at de kan ha 1 times møte med fyr-lærerne i uka. Det er viktig at ledelsen på skolen har fokus på organisering og tilrettelegging, sier Geir Lund. Han er opptatt av å legge til rette for erfaringsdeling. Vi må sørge for at organiseringen på skolen ikke gjør yrkesretting avhengig av noen ildsjeler. De lærerne som kommer rett fra universitetet må også forstå hva yrkesretting er. De må komme inn i en god delingskultur. 6 Skolelederen

7 pensum jukselapp På Veilederen.no er reglene du trenger ferdig tolket. De er kontinuerlig oppdatert. Og de er enkle å finne. Så du kan slippe å forholde deg til alle lov- og regelverkene. Du kan nøye deg med å forholde deg til oss. CN108/04-R1A

8 Norsk skole i tospråklig Slik ser Den norske skolen i London ut en stor villa med stort hageanlegg. «Det beste fra to verdener», men også en balansegang mellom to lands regelverk på Den norske skolen i London. Tekst og foto: Tormod Smedstad Arterberry Road er ei gate i et flott villastrøk omtrent tjue minutters gange fra undergrunnsstasjonen Wimbledon i London. I en av de gamle og ærverdige villaene med et stort hageanlegg rundt finner du den norske skolen. Eller The Norwegian School in London, om du vil. Det frodige hageanlegget rommer blant annet tennisbane/fotballbinge, klatrestativ og lekeapparater og fungerer som skolegård. Det er litt pussig komme til en skole i London hvor det snakkes norsk i skolegården. Jeg ønsket å bo og arbeide utenlands og bli kjent med en annen kultur. I tillegg har jeg spesiell interesse for engelsk språk og kultur. England og Norge er ikke så forskjellige land, likevel oppleves det som nokså annerledes å bo her. Det tar tid å lære språket godt. Jeg får også en annen forståelse for det å være innvandrer i Norge gjennom å bo her; tenk når du kommer fra en enda mer forskjellig kultur og skal bo i et fremmed land! sier rektor Geir Johansen. Johansen har hatt denne stillingen i fem år. Faktisk lengre enn de fleste av sine forgjengere. Nå har han imidlertid planer om å flytte hjem til Norge etter dette skoleårets slutt. Det er visst ingen fare når det gjelder etterfølger, søkerbunken viser at det er nesten 30 som ønsker å overta. Det er sånn sett en attraktiv jobb, men også krevende. Du skal lede en skole som skal drive både med norsk og engelsk godkjenning og forholde seg til to forskjellige lands regelverk. Det er naturlig at elever som bor i et engelskspråklig miljø raskt blir gode i engelsk. I engelsktimene er det dobbel lærerdekning med én norsk og én britisk lærer. To lands regelverk Skolen er organisert som en stiftelse og har et styre med fire oppnevnte og to valgte medlemmer. Den er en privatskole i både norsk og engelsk sammenheng. Skolens motto er Optimum Duo Mundi det beste fra to verdener. Den engelske godkjenningen av skolen er for elever fra 3 16 år, og den norske godkjenningen gjelder 1 10 trinn. På grunn av statsstøtten må du 8 Skolelederen

9 hverdag være norsk statsborger for å gå her. Regelverk og planer foreligger både på norsk og engelsk, i parallelle versjoner. Den norske privatskoleloven krever at sentrale dokumenter er på norsk, forklarer Geir Johansen. Det drives en barnehage i samme lokaler som skolen, og den er godkjent som en independent school for 3 6-åringer etter engelsk regelverk. Det er omtrent 90 elever som går på skolen, i barnehagen er det 35. Det norske og engelske regelverket er selvsagt forskjellig på mange punkter. Vi legger oss på det strengeste. I Norge er det krav om oppbevaring i ti år for regnskap og frammøteprotokoller i England er det tre. I Norge holder det om politiattesten er registrert og sett, i England må den oppbevares og fornyes, sier Johansen. Noen ganger kommer reglene litt i konflikt med hverandre: I England er det krav om å spørre etter behov for spesialundervisning og delt foreldrerett ved inntak av elever i Norge er ikke dette lov. Vi har gjort det slik at vi har utarbeidet søknadsskjema etter norske krav og etter at eleven er tatt inn, innhenter vi de andre opplysningene som det engelske systemet krever. Skolen er juridisk sett en engelsk arbeidsgiver, og det er engelsk arbeidsrett som gjelder. Det er imidlertid norsk lønnsnivå på skolen. Det ligger stort sett høyere enn det engelske, særlig når det gjelder lærernes begynnerlønn. Londontillegget, på litt i overkant av i året, får alle i full stilling. To tilsyn Skolen blir undersøkt både av Ofsted, det engelske inspektoratet, og Utdanningsdirektoratet. Dette er veldig forskjellige tilsyn. Det engelske er kort og brutalt. Man kan få ned til tre timers varsel. Her sjekkes grundig om lovkrav er oppfylt, undervisningen og samhandling observeres. Elever, styret og foresatte intervjues. Tilsynet varer tre dager og det er utrolig intenst mens det står på. Uka etter får vi utkast til rapport som vi kan gi tilbakemelding på. To uker etter tilsynet får vi en avslutningsrapport. Johansen sier også at han har sans for måten dette tilsynet gjennomføres på, og at det gir skolen nyttige tilbakemeldinger. Selv om Ofsted-inspektørene ikke kan norsk, ser de også på det rela- KNALL START Markedets mest knallmagiske innboforsikring! Det behøver ikke bli så veldig dyrt å etablere seg. Som medlem i Skolelederforbundet kan du kjøpe YS Innbo som er markedets kanskje aller rimeligste og beste innboforsikring. Denne inkluderer også ID-tyverisikring. YS Innbo koster kun fra kr 44 per måned. Bestill YS Innbo enkelt på og les mer på gjensidige.no/ysknallstart Skolelederen 9

10 OVER: Her trives elevene! TIL HØYRE: Rektor Johansen i samtale med noen av elevene i «skolegården». sjonelle samspillet mellom lærer og elev og hvordan timen legges opp. Det norske tilsynet er veldig fokusert på regeletterlevelse, ikke på kvaliteten i undervisningen. Det tar også vesentlig lenger tid med tilbakemelding. Skolen fikk varsel om tilsyn fra Utdanningsdirektoratet i 2011, foreløpig tilsynsrapport forelå høsten 2012, og oppsummerende brev kom i juni Det var listet opp en del ting som skolen måtte oppfylle, blant annet implementering av forsvarlig system for kvalitetssikring. Det måtte jobbes med omlegging av interne rutiner. Søknad om godkjenning til å drive barnehage ble avslått, men saken ble anket. Skolen måtte tilbakebetale av statstilskuddet på grunn av antatt kryss-subsidiering av skolepenger og barnehagedrift. Økonomien i barnehagen må nå synliggjøres. En privatskole kan drive barnehage hvis det er formålstjenlig, sier norsk regelverk. Vi mener at det er det i og med at femåringene her trenger gode kunnskaper i norsk. Norsk er et minoritetsspråk i det miljøet vi lever i! Barna lever i en tospråklig hverdag, opplyser Johansen. Nylig fikk skolen endelig beskjed: Det ble avslag på barnehagedrift. Videre ble skolens ønske om å gi inntak til danske og færøyske elever, mot høyere egenbetaling, også avslått. De kan ikke ta inn elever som ikke er norske statsborgere. Dette var litt firkantet. Norske elever vil bestandig være i flertall, men vi ville få et mer mangfoldig miljø om vi også kunne ta inn danske elever. Vi må også avvise søkere som egentlig bor i Norge, med foreldre uten norsk statsborgerskap som for eksempel har forskeropphold i London. Sverige godkjenner dette på sine utenlands skoler, sier Johansen. Nå har Johansen nettopp fått melding om at de får godkjent å ta inn elever som ikke er norske statsborgere. Aldersblanding På skolen har de delt trinn i fire grupper. På mellomtrinnet er det for eksempel 28 elever til sammen. Det skaper fleksibilitet at vi har aldersblandete grupper, det er lettere å tilpasse undervisningen. Det er ikke så synlig hvem som trenger ekstra støtte og oppfølging, og jeg tror også det gjør noe med de voksnes holdning. Du må tenke tilrettelegging og ikke at læreboka for årstrinnet styrer. Vi legger opp i forhold til temaer og mål i læreplanen, så gjennomfører vi en viss syklus på disse temaene. Derfor er verk med temabøker ideelt for oss. Skolen har for øvrig et godt bibliotek med mye god norsk barne- og ungdomslitteratur. Det er naturlig at elever som bor i et engelskspråklig miljø raskt blir gode i engelsk. I engelsktimene er det dobbel lærerdekning med én norsk og én britisk lærer. Vi legger vekt på temaer fra engelsk litteratur, kultur og historie i disse timene. De britiske lærerne må selvsagt også jobbe etter den norske læreplanen. Johansen forteller at de har mange givende diskusjoner når det gjelder begreper fordi de må oversettes og det må skapes en gjensidig forståelse av hva de innebærer. Ledelse I England er det vanlig å ha en i administrasjonen som er økonomiansvarlig. Johansen har også tilsatt en ansvarlig for økonomi og administrasjon. Det er en stor lettelse. Da kan han konsentrere seg mer om den pedagogiske ledelsen. Forskjellen fra min tid som rektor i Oslo er at jeg ikke har en utdanningsetat å støtte meg til her. Vi har heller ingen ledergruppe. Det var tidligere en assisterende rektor ved skolen, men vi har valgt å bruke ressursene på andre administrative stillinger, blant annet en HMS-rådgiver. Dette er et område de legger stor vekt på i England. Jeg kan rådføre meg med fagpersoner i styret, blant annet sitter skolens tidligere rektor her, og i det siste har de to teamlederne fått en viktigere rolle med mer ansvar. 10 Skolelederen

11 Å finne rett lærer er viktigere enn noensinne. Heldigvis er det også lettere. CN109/01-R1A Fra 1. januar 2014 vil ansettelsene du gjør få større konsekvenser enn noensinne. Med Kompetansenøkkelen har du full oversikt over undervisningskompetansen i norske kommuner. På din egen PC kan du se hva som finnes. Hvor det finnes. Og hva som mangler. Så du kan finne rett lærer. Til rett fag. Og være godt forberedt for den nye skolehverdagen. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss eller Riktigere beslutninger. Bedre skole.

12 Ja, vi satser på realfag Sandnes videregående skole har i flere år satset på ulike konkurranser innenfor realfag. tekst og foto: Tormod Smedstad Rektor Helge Ledaal tar i mot statsministeren på skolebesøk. Leder for elevrådet i midten. Da statsminister Erna Solberg kom til Sandnes videregående skole, ble hun ønsket velkommen av elever på kinesisk og latin. Dette er nemlig to fag som tilbys på denne skolen. Denne gangen var det imidlertid realfag og konkurransen Algebra challenge som var utgangspunktet for besøket. På Sandnes videregående skole er de nemlig glade i konkurranser i realfag! De har også dyktige elever i disse fagene. 70 % av elevene vil ha realfag Halvparten av skolens elever velger realfagsmatematikk og fysikk når de begynner i Vg2. Det er normalt over 70 % av elevene som søker programområdet realfag, en klar oversøkning til plassene. 50 % av elevene tar kombinasjonen av matematikk og fysikk. Elevene på Sandnes har oppnådd gode resultater i konkurranser som Fysikk- OL, Kjemi-OL og Abelkonkurransen (matematikk). Det har vært med elever i nasjonale finaler kontinuerlig de siste 6 årene. Siste år hadde vi også 2 av totalt 5 elever på landslaget i fysikk som fikk representere Norge i den internasjonale olympiaden. Vi har tidligere hatt flere deltagere også i den internasjonale matematikkolympiaden, forteller rektor Helge Ledaal og avdelingsleder for realfag Bente Espedal. De gode resultatene har hatt smitteeffekt på andre elever, og det er «status» å være flink. Det er en stor prestasjon å gå videre i slike konkurranser. Elever på skolen har startet en egen Abelgruppe og en fysikkgruppe i skolens midttimer. Her hjelper de hverandre faglig, men kan også kontakte lærere hvis det er spesielle utfordringer. Da samles elever på tvers av klasser og trinn til sosialt og faglig samvær. Partnerskap Vi har nevnt konkurransen Algebra Challenge. På fem dager løste elever nesten 8 millioner likninger! Henrik Sanne fra Sandnes var en av elevene som deltok og løste likninger med DragonBox. Han synes det var lett å forstå hvordan det skulle brukes, og oppgavene oppfattet han også som lette. Etter hvert var det noen oppgaver som var mer utfordrende. Det kan være fint å få brukt reglene for brøk og likninger på en annen måte, sa han. Henrik bekreftet at veldig mange elever velger realfag på Sandnes. Han er fornøyd med kvaliteten på skolens tilbud og framholdt at han mente at lærerne var gode og hadde god utdan- 12 Skolelederen

13 Avdelingsleder for realfag Bente Espedal. Det kan være fint å få brukt reglene for brøk og likninger på en annen måte, sier Henrik Sanne i en kommentar til DragonBox. ning. Han var riktignok ikke helt sikker på om bruk av elektroniske hjelpemidler i matematikk var noe han ville anbefale, kanskje som en variasjon? På Sandnes har de også i år satset på IT-OL og andre former for mattekonkurranser, som bl.a. «Knekk en kode» som er et innslag i en stor, ny utstilling som heter «Det skal svara seg» på Vitenfabrikken i Sandnes. Her skal elevene gjennom forskjellige oppgaver komme fram til en kode på en safe. Premien er pengene som ligger i safen. Skolen har en partnerskapsavtale med Vitenfabrikken, noe som gjør at de involverer elever når de skal utarbeide utstillinger. En annen konkurranse i samarbeid med næringslivet er Scitech challenge, og det arrangeres digitale konkurranser i samarbeid med oljenæringen. Næringslivet er selvsagt interessert i god rekruttering med realfagskompetanse. Sandnes har også godt samarbeid med Universitetet i Stavanger. Nivå Når det gjelder karakterer i faget kjemi, er Sandnes på topp i landet. De ligger over landsgjennomsnittet i alle realfag. Vi skal også gjøre det, elevene som kommer inn her er flinke og har et snitt inn på 4,7 til Vg1, presiserer rektor Helge Ledaal. På Sandnes tilbyr de en maksimal bredde i realfagstilbudet. De har også et kombinasjonstilbud med realfag og design som mange elever er interessert i, nemlig arkitektur og design. Ved alle skoler er det elever som i perioder sliter. For disse elevene har skolen etablert et ressurslag som skal følge dem opp. Skolen benytter organisert studietid til å gi elevene oppfølging både sosialt og faglig, da både i sentrale fellesfag og i programfag. Ressurslaget er bemannet med dyktige fagpersoner som også har sosialpedagogisk kompetanse. Målet er å få elevene til å utnytte sin kompetanse selv når de opplever motbakker. Realfagsatsing mot ungdomsskoler Sandnes videregående skole er med på to pilotprosjekter rettet mot ungdomsskoler. I begge disse prosjektene undervises det i Matematikk 1T, VG1 for 10. klassinger. Det ene prosjektet kalles Den virtuelle matematikkskolen, et prosjekt som er initiert av Senter for IKT i Utdanningen. Her gjennomføres nettbasert undervisning i faget matematikk 1T. Sandnes vgs stiller med lærer for 12 elever fra Rogaland fordelt på 9 ungdomsskoler. Dette er elever med god arbeidskapasitet som trenger større utfordringer enn det som blir gitt på ungdomsskolen. Det andre prosjektet er tilsvarende, men her samles 5 ungdomstrinnselever fra Sandnes kommune fysisk på skolen en ettermiddag i uka. Dette er elever som har avsluttet matematikken på ungdomsskolen når de gikk i 9. klasse. Det foreligger selvsagt planer om å følge opp denne forseringen videre når elevene eventuelt begynner på Sandnes videregående skole. Skolen har sågar en professor i matematikk blant sine ansatte. Verdal videregående skole REKTOR Tiltredelse august Kontaktpersoner: Fylkesopplæringssjef Vegard Iversen, tlf eller assisterende fylkesopplæringssjef Even Fossum Svendsen, tlf Søknadsfrist: 5. mars 2014 Internasjonale prosjekter Sandnes deltar i flere internasjonale prosjekter. Ett av dem heter ILQ Improving Learning Quality. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sandnes, Vågen videregående skole, Vitenfabrikken, Sandnes kulturskole, Universitetet i Stavanger og Det norske utvandrersenteret og en region i Nederland med tilsvarende institusjoner. Tanken er at de skal utveksle ideer om hva som er god undervisning og kanskje til og med komme opp med nye ideer for kvalitet i undervisningen og bedre læring. Ulike pedagogiske virkemidler vurderes. Prosjektet er finansiert av EU, mens Rogaland fylkeskommune eier prosjektet. Sandnes videregående skole er koordinator for det hele og leder prosjektet. For fullstendig utlysningstekst, se: - «Ledige stillinger». Her finner du også vårt elektroniske søknadsskjema. frantz.no Skolelederen 13

14 Tema På forbunds siden sist Det skjer mye i Skolelederforbundet for tiden! Her er noen eksempler: Eksplosiv medlemsvekst Skolelederforbundet passerte i slutten av januar 3000 medlemmer. Vi er allerede på god vei mot 3050! I løpet av årets første måned fikk vi 71 nye innmeldinger! I løpet av siste året har vi hatt en nettovekst på godt over 200 medlemmer. Medlem nummer 3000 ble John Inge Strømsnes (bildet). Han er rektor ved Børresen skole i Drammen. Her overrekker nestleder i Skolelederforbundet Buskerud fylkeslag, Knut Erik Hovde, Strømsnes en blomsterbukett i anledning mile pælen. Det største fylkeslaget Fylkeslaget i Hordaland nærmar seg 400 medlemmar. Det er stifta heile 7 lokallag i fylket. Skolelederforbundet Sunnhordland blei stifta onsdag 5. februar på Stord og Siv Grete Stanmnes frå Fitjar blei vald som leiar. Elles kan fylkesleiar Willy Tangen melde om stor aktivitet. Askøy kommune har auka frå 3 til 9 medlemmar berre i haust. Bergen lokallag har helde dagsseminar med tema: «Kunnskapsbasert skoleutvikling hva vil vi med skolen?». Årsmøte for Hordaland fylkeslag vert 11. mars på Scandic Bergen City. Ledermøte Skolelederforbundet har hatt møter med regjeringsfraksjonen i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen for å presentere oss og legge fram våre synspunkter. Neste post er møte med opposisjonen i komiteen. I februar var Trond Giske, som sitter i komiteen for AP, invitert til ledermøtet i Skole lederforbundet for å snakke om viktige skolepolitiske saker og svare på spørsmål. Forbundsleder takker Giske for foredrag på forbundets ledermøte. 14 Skolelederen

15 Kursvirksomhet Mange fylkeslag og lokallag arrangerer kurs. I Oppland holdt de nylig kurs om rektors styringsrett med advokat Bjørn Eriksen som foredragsholder. Kurset fant sted på vakre Ilsetra i Øyer kommune, sør i Gudbrandsdalen. Det var en svært lydhør forsamling som fikk lære om både ansettelses- og oppsigelsessaker og om rektors generelle plikt og rett til å styre. På samlingen ble det også satt av tid til å diskutere årets tariffoppgjør og arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale. Forbundet hadde invitert både medlemmer og ikke-medlemmer til fagsamlingen. Lom, Sel, Dovre og Lillehammer kommune var representert, i tillegg til en delegasjon fra Oppland fylkeskommune. Advokat Bjørn Eriksen formidler klare råd om styringsrett til en lydhør forsamling. Det er veldig hyggelig å invitere til en slik samling, forteller fylkesleder Mads Furu. Vi opplever at medlemmene setter stor pris på både det faglige og sosiale tilbudet Skolelederforbundet kan tilby ved slike anledninger. For mange er det en av hovedgrunnene til at man er medlem. Samtidig håper vi å lokke til oss noen nye medlemmer ved å invitere åpent ut. Vi fikk flere nye medlemmer etter at vi sist arrangerte medietreningskurs med Modolf Moen fra sekretariatet, og dette kurset var av samme høye kvalitet. Fylkeslaget i Oppland nærmer seg 100 medlemmer. Stadig nye lokallag Medlemstallet vokser i alle fylkeslag. Det dannes stadig nye lokallag. I begynnelsen av februar ble det dannet et lokallag i Vesterålen. Vi trenger en arena og en organisasjon til å fronte våre saker lokalt, sa nyvalgt leder i interimsstyret Per Aage krekling. Etter at lokallaget var etablert, var det åpent møte om arbeidstidsavtalen SFS Det var spesialrådgiver Roar Vea fra sekretariatet som innledet til debatt. På bildet ser vi styret i det nystartede laget: fra v. nyvalgt leder Per Aage Krekling, Odin Engamo, May Holm, Elin Knutsen, Kristin Krekling og Kristine Pedersen Skolelederen 15

16 Tidlig læring gir rentes rente Det er en rentes rente effekt av å investere tidlig i små barns læring. Det er fordi læring er en selvforsterkende prosess der tidlig læring fostrer mer læring, sier professor i samfunnsøkonomi Mari Rege. intervju: Tormod Smedstad Flere studier viser at skoleprestasjoner, utdanningsnivå, arbeidsmarkedstilknytning og lønn er avhengig av familiebakgrunn. Spesielt viser studiene at barn av foreldre med lav utdanning eller lav inntekt har dårligere muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet, påpeker Mari Rege. Hun er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og er opptatt av at tidlig læring er avgjørende for et barns muligheter. Rege har blant annet fremmet forslag om at femåringer må tilbys gratis kjernetid i barnehagen. Et barn som har en velutviklet språkforståelse ved skolestart, vil lære mer i skolen enn et barn med dårlig språkforståelse, fordi et godt språk gjør læring lettere. Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og ESOP ved Universitetet i Oslo. Rege har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider innenfor fagfeltene arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Hennes forskning har blitt publisert i en rekke ledende internasjonale fagtidsskrift. Rege har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Rege var medlem i det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget og sitter nå i det et offentlig utvalg som skal vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv (Ludvigsen-utvalget). Hun sitter også i Forskningsrådets divisjonsstyre for samfunn og helse. (Foto: UiS) Familiebakgrunn Selv om genetisk arv har betydning, viser omfattende forskning at oppvekstmiljøet også er svært viktig. Spesielt peker forskningen på at stimulering tidlig i barndommen er viktig, både for barnas matematikk- og språkferdigheter men minst like viktig for deres sosiale og emosjonelle ferdigheter. Av ulike grunner evner foreldre i forskjellig grad å gi barnet en slik stimulering, og vi ser at graden av slik stimulering samvarierer med familiebakgrunn. På mange måter er dette gode ny heter. Det betyr at vi kan ikke slå oss til ro med at familiebakgrunn har så mye å si for hvordan et barn lykkes. Siden det også skyldes noe som foreldrene gjør for barna, er det en mulighet for skole og barnehage å kompensere for det som mange barn ikke får med seg hjemmefra. 16 Skolelederen

17 Forskning Rege viser både til amerikansk og norsk forskning for å underbygge sine synspunkter. I den amerikanske studien som blir kalt «Perry Preschool» fikk en gruppe tre- og fireåringer fra familier med lav inntekt gratis førskole to og en halv time daglig i tillegg til ukentlige hjemmebesøk. Ved å følge barna fram til 40 års alder, fant forskerne stor positiv effekt. Barna presterte bedre på skolen også på lang sikt, sammenliknet med kontrollgruppen. Betydelig flere fullførte videregående opplæring, og flere lyktes på arbeidsmarkedet. En norsk studie, utført av Mogstad og Havnes, tok utgangspunkt i den norske barnehagereformen gjennomført i Den innebar at fra 1976 til 1979 økte dekningsgraden for barnehage for tre- til seksåringer fra om lag 10 til 28 % på landsnivå, med stor variasjon mellom kommunene. I studien utgjorde kommunene som hadde størst økning i dekningsgrad eksperimentkommunene, og de kommunene som hadde minst økning i dekningsgrad utgjorde kontrollkommunene. Havnes og Mogstad finner virkningen av barnehageutbyggingen på barnas utdanning med å sammenlikne forskjellen i utdanning mellom kontroll og eksperimentkommunene for barnekullene etter reformen, med samme forskjell for barnekullene før reformen. De finner at utbyggingen økte sannsynligheten for å fullføre videregående skole med 6 prosentpoeng per barn i barnehage, mens sannsynligheten for å fullføre universitetsutdanning økte med 7 prosentpoeng per barn i barnehage. Sannsynligheten for yrkesdeltakelse økte betraktelig, mens sannsynligheten for å motta velferdsstønader ble vesentlig redusert. De positive virkningene av barnehage var størst for barn av mødre med lav utdanning. De var også størst for jenter. Rentes rente Forskjellene blant barn, allerede i småbarnsalderen, vil forsterke seg i skolealder. Førskoletiltak er særlig virkningsfullt fordi det sikrer barnet et større utbytte i første klasse og slik forrenter det seg videre i systemet. Det er på tide at vi i større grad ser den samfunnsøkonomiske nytten av å investere i kvalitet i barnehagene. Siden læring i førskolealder er så avgjørende for et barns utvikling, må barnehagene få ressurser og rammer til å jobbe mer systematisk med læring for alle barn, sier Rege. Vi spør om forholdet mellom økonomi og pedagogikk, barn og nasjonalprodukt. Det handler om bedre liv? Det er ingen motsetning mellom læring og lek. Barn elsker å lære og læring foregår ofte gjennom lek. Jeg har støtte fra mange pedagoger når jeg sier at økt fokus på læring i barnehagen ikke står i motsetning til barndommens egenverdi og viktigheten av lek. Gratis kjernetid Det er ca 3 % av barna i førskolealder som ikke går i barnehage. Det er spesielt uheldig i Norge at barn av foreldre med lav inntekt og utdanning er kraftig overrepresentert blant de som ikke går i barnehage. Det er viktig at disse får et tilbud. Rege har derfor foreslått et universelt og gratis tilbud om kjernetid i barnehagen; det er en rettighet som barna skal ha. Det skal være to timers daglige læringsaktiviteter som er ledet av voksne. Det vil kreve at barnehagene får flere pedagoger per barn og økning av lønnsog arbeidsvilkår for å rekruttere kompetent personell. Rammeplanen for barnehagen bør inneholde konkrete læringsmål for både kognitive og ikke-kognitive ferdigheter, og en plan for hvordan disse læringsmålene skal nås. Dette vil gi bedre muligheter for å stimulere den sosialt/emosjonelle utviklingen, tall- og språkforståelse, og skape en bedre overgang til det å være 6-åring i skolen. Det er urettferdig at et barns muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet er avhengig av hvilken familie du er født inn i, men det er antakelig mulig å gjøre noe med det. Å si at vi ikke har råd til å investere tidlig læring, betyr at en ikke evner å tenke langsiktig, slår Rege fast. Kartleggeren «Bra, selvinstruerende oppgaver og enkelt for lærere å hente ut kartleggingsresultater» - Karl Jan Skontorp faglærer, Færder vgs. Markedsleder i Norge! Kartleggeren er et nettbasert kartleggingsverktøy for rask og enkel testing av elevenes basisferdigheter i fagene norsk, engelsk og matematikk. Kartleggeren er ingen konkurrent til nasjonale prøver men et utfyllende redskap. Et flott verktøy for tilrettelagt undervisning og lærerne sparer mye tid og krefter. Kartleggeren tilbyr automatisk: Nettbaserte tester i fagene norsk, engelsk og matematikk. Oversikt over fagnivå for elever og klasser. Resultatet sammenlignes mot landsgjennomsnittet for aktuelt trinn. Tilrettelagte øvingsoppgaver som genereres for hver elev, avhengig av behov Gruppefunksjon som plasserer elevene i like grupper etter faglig nivå. Gevinster for skolen: Frigjør lærerens tid, hjelp til å tilpasse undervisningen og svært nyttig i elev- og foreldresamtaler! Kartleggeren er kompatibel med både Feide og Vokal For mer informasjon om våre digitale produkter, demotilgang og bestilling ta kontakt: E-post: Tlf.: Skolelederen 17

18 Let s Go(ve)! Den engelske undervisningsministeren Michael Gove åpnet årets BETT-konferanse med å snakke om hvordan teknologien endrer utdanning. Tekst og foto: Tormod Smedstad Undervisningsminister Michael Gove blir intervjuet av BBC etter foredraget mennesker hadde meldt seg på årets Bett-messe i London, 1/3 av disse er internasjonale gjester. Mange av disse hadde funnet veien til Bett Arena en stor forelseningsarena inne i den enorme utstillingshallen på London Excel for å høre på den engelske utdanningsministerens åpningsforedrag. Michael Gove startet sin reise i teknologiens verden med å vise til suksesshistoriene til noen av selskapene som har satset på IT og utdanning. TSL Education har for eksempel en nettprotal, TSL Connect, som har verdens største lærernettverk. Der deltar over 58 millioner lærere og elever fra 197 forskjellige land. I skrivende stund tilbyr de gratis læringsressurser. (Sjekk Han viste også til det britiske selskapet Frog som har utviklet en sky-basert læringsplattform i Malaysia som statlige skoler og 10 millioner brukere har tilgang til. Uansett hvor du bor i landet har du tilgang til det samme. Og selskapet Little Bridge har utviklet en nettressurs hvor du kan lære engelsk med brukere i over 40 land. Hvert minutt er det 1 ny elev som knytter seg til. Slik kunne vi fortsette. Åpent og kreativt Disse eksemplene viser at det også skjer en industriell forandring. Ny teknologi skaper nye selskaper nye selskaper skaper ny teknologi. Derfor trenger vi et utdanningssystem som er åpent, kreativt og tilpasningsdyktig. Her spiller teknologien en viktig rolle, og reformer må imøtekomme dette, sa Gove. Gove representerer Det konservative partiet i Storbritannia, og det er kjente toner når han sier at flere friskoler og fjerning av eksisterende byråkrati fremmer mer tilpasningsdyktige og fleksible skoler. Han legger også vekt på at en må desentralisere makt og myndighet til den enkelte skole, til skoleledernettverk og til de enkelte lokalsamfunns lærergrupper. En ny læreplan i IT ble lansert i september Den ble ikke utviklet av byråkratene, men av lærere, Det britiske Datanettverk (the British Computer Society) og med innspill fra ledere i selskaper som Microsoft, Google og spill-industrien. Dette er en kort og mindre detaljregulert plan som gir rom for innovasjon og høyere ambisjoner i skolene, forklarte Gove. Jeg må innrømme at undertegnede muligens er litt på gyngende grunn i dataterminologien i forhold til å oversette det følgende, men gjør et forsøk: Eleven vil nå, fra de er fem år gamle, lære å kode og programmere med algoritmer, sekvensering, utvalg og repetisjon. Fra de er 11 skal de lære minst to programmeringsspråk for å løse datautfordringer. De skal designe, bruke og evaluere datasimuleringer som modellerer faktiske problemer og fysiske systemer. De skal også vite hvordan tekniske instruksjoner lagres og virker i et datasystem. Dette er akkurat de egenskapene som framtidens arbeidsplasser vil kreve, sa Gove. Lærere må bli teknologi-kompetente I teknologiens verden skjer ting veldig raskt og siste nytt blir rakst nest siste nytt. Lærerne må være kompetente til å ta i bruk de mulighetene som ligger i teknologien. Det kommer nye og mer 18 Skolelederen

19 utfordrende IKT-kurs for lærerne slik at de er klare til å håndtere en mer utfordrende læreplan. Det settes av ekstra ressurser til de som vil bli IKT-lærere. Det skal også etableres et nettverk for fremragende undervisning i IKT noe som skal sponses av British Computer Society, Microsoft og Google. Dette nettverket arbeider allerede med å rekruttere 400 «super-lærere» som kan lære opp lærere ved andre skoler. De skal også utvikle undervisningsressurser. Det vil utvikles ressurser og holdes workshops for lærere på de laveste trinnene slik at de også kan møte de nye kravene innefor dette området. Nye muligheter Den nye læreplanen i design og teknologi skal gjøre elevene i stand til å skape nye produkter med 3D-skrivere. Som annen teknologi har prisen på disse blitt mere overkommelig. - De kan brukes på en rekke områder. Her har man muligheten til å utforske og eksperimentere innenfor det siste i teknologi. Vi trenger et utdanningssystem som er åpent, kreativt og tilpasningsdyktig. Her spiller teknologien en viktig rolle, og reformer må imøtekomme dette, sa Michael Gove i sitt foredrag på Bett-messa i London. Det er flere områder som er egnet til å inspirere. Måten vi tenker undervisning er i ferd med å endre seg. Regjeringen kan ikke diktere i detalj hvordan dette skal se ut, eller hvordan skolene skal respondere. Skolene må holde øynene åpne for de mulighetene som kommer. Gove kom inn på MOOCs (massive open online courses). De har nå over studenter fra 190 land og det tilbys undervisning via internett fra de beste universitetene. MOOCs kan også tas i bruk for å støtte læringen til åringer. Dette er noe vi prøver ut, sa han. SOM REKTOR LEDER DU FREMTIDEN HAR DU KOMPETANSEN DU TRENGER? Elever, foreldre, lærere, skoleeiere og samfunnet har høye forventninger til deg som skoleleder. Den nasjonale rektorutdanningen bidrar til å gi deg klarhet og trygghet i lederrollen, og øker din kompetanse i å utøve ledelse. I tillegg legger utdanningen til rette for gode faglige møteplasser for rektorer og skoleledere. Utdanningen er et gratis deltidsstudium over halvannet år. Det gir 30 studiepoeng og er lagt til rette for å kombinere med en krevende jobb. Foto: Thomas Ekstrøm Ta rektorutdanningen! Søknadsfrist er 15. mars. udir.no/rektorutdanning Rektorutdanningen 180X127.indd Skolelederen :31 19

20 De usynlige barna Hvordan kan skolen møte barn som vokser opp i familier med psykisk sykdom, alkoholmisbruk eller vold? Av: Grete Lillian Moen, klinisk barnevernspedagog Illustrasjonsfoto: shutterstock.com Bibliotekenes beste venn! Jeg var 17 år. Hadde låst meg inn på badet, og satt med blikket rettet mot veggen. Inni meg tok jeg en beslutning: En gang skal jeg fortelle verden der ute hvordan det er å leve med en psykisk syk mor. Hvorfor var det viktig da, og hvorfor er det fortsatt viktig å få frem barnas stemme? Svaret er enkelt: For å få ut kunnskap om hvordan det er å være ett av de mange barna, som til enhver tid lever med en forelder som har en alvorlig psykisk lidelse, alvorlig alkohol eller rusmisbruk eller utsetter familien for vold. Som klinisk barnevernspedagog har jeg gjennom direkte møte med barn og unge, men også i samtale med kollegaer og gjennom faglitteratur, forstått at tanker og følelser knyttet til forelder med psykisk sykdom er sammenfallende med pårørende til alkoholmisbruk og vold i familien. Dette er barn og ungdommer som bærer på smertefulle hemmeligheter, som sliter med opplevelse av skam, skyldfølelse og at ingen må få vite om hvordan det er hjemme. Barna blir eksperter på fortielse, bortforklaringer og unnskyldninger. Alt for at ingen skal vite hva som skjer bak fasaden. Psykisk sykdom, rusavhengighet og vold finnes i alle samfunnslag. Statistisk sett er det ett eller flere barn i hver skoleklasse som lever i familier hvor en eller begge foreldrene sliter. Dette er barn som ofte omtales som de usynlige barna. Påfallende mange av dem er skoleflinke, pliktoppfyllende og gjør ikke så mye ut av seg. Noen kan være urolige, ikke følge med i undervisningen, være utagerende og krevende for voksne å forholde seg til. Hvis læreren tar seg tid for å høre hvordan de har det, om alt er ok, vil de fleste svare at de har det bra, og vil benekte at noe er vanskelig hjemme. Hvordan kan vi da hjelpe dem? Hvordan sette fokuset på et tema som er så knyttet opp mot hemmeligheter og skam? Erfaringsmessig har det vært nyttig å sette fokus på temaer som vold i hjemmet, seksuelle overgrep, psykisk sykdom og rusavhengighet. Når det har vært oppe som generelle temaer, gis barn og unge mulighet til å få informasjon uten å fortelle fra eget liv. Ved å snakke høyt om det, kan vi bidra til åpenhet og gi barn og unge ord på det som for mange er ordløst, noe de tror at de er alene om, noe som er for stygt til å dele med andre. Åpenhet vil kunne bidra til å ta bort skam og skyldfølelse, noe som kan redusere barnet eller ungdommens opplevelse av å ha skyld i det som skjer. Ved å informere om hvor barn og unge kan henvende seg for å 20 Skolelederen

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008

Nr. 10. Desember 2008 www.nslf.no. i Tromsø 2008 Nr. 10 Desember 2008 www.nslf.no Landsmøte NSLF i Tromsø 2008 Hva skjer når reformideer skal nedfelles i praksis? s 11 Hvordan kan vi sikre atferd som fremmer beslutningsprosessen? s 18 Spørrespalten:

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder?

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Nr. 5 Mai 2010 www.nslf.no Mobbing går ikke over av seg selv Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Visma

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - JUNI 2015-2_Layout 1 02.06.15 09:17 Side 1 NUMMER 2-2015 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D Keldsstemning på Nidelva Arendal. Foto Rudi Andersen. LES OM: Lederen Redaktøren har ordet Teoriskolen

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - DES 13_Layout 1 06.12.13 19.36 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D DESEMBER 2013 Julen startet med pyntet juletre i slutten av november på Amadores-stranden. LES OM: KanSKjE årets julegave

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer