Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:"

Transkript

1 Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 3/13 Møtedag/-dato : Onsdag Møtetid : Kl Møtested/-rom :, studiested Porsgrunn, møterom B-236 Til stede Medlemmer: Pål Augestad (leder), Synne Kleiven, Sveinung S. Moen (studentrepresentant EFL), Iullia Vinnik (studentrepresentant AF), Bernt Lie (TF), Frode Nyvold (EFL) og Siv Roel (HS). Adm. kontakter: Rolf Heimdal (HS), Unni S. Kaasin (TF), Lisa Hjelmeland (AF) og Dag Aasland (EFL). Observatør: Jan Erik Woll (SiTel). Sekretariat: Anita Dale (FA). Dessuten møtte: Espen Johansen (FA). Forfall Medlemmer: Adm. kontakter: SAKSLISTE IU-sak 24/13 Godkjenning av innkalling IU-sak 25/13 Godkjenning av saksliste IU-sak 26/13 Godkjenning av referat fra siste møte (11/1447) IU-sak 27/13 Studietur-IU-diskusjonssak IU-sak 28/13 Orientering om hva HiT forplikter seg til i ny Erasmusordning og innspill på videre prosess IU-sak 29/13 Første grovutkast til beredskapsplan-diskusjonssak IU-sak 30/13 Innspill fra IU til revisjon av retningslinjer for tildeling av IU-midler IU-sak 31/13 Møteplan for IU studieåret IU-sak 32/13 Informasjonsutveksling (muntlig) IU-sak 33/13 Referatsaker IU-sak 34/13 Eventuelt VEDTAK IU-sak 24/13 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2 2 IU-sak 25/13 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. IU-sak 26/13 Godkjenning av referat fra siste møte Referatet fra møtet ble enstemmig godkjent. IU-sak 27/13 Studietur IU diskusjonssak (muntlig) Espen Johansen, Bernt Lie og Frode Nyvold (arr. komiteen) informerte om status i planleggingen så langt. Foreløpig er starten av uke 40 satt av til IUs studietur til Barcelona og Girona. Espen sender ut mail med praktisk info til IU før sommeren. IU-sak 28/13 Orientering om hva HiT forplikter seg til i ny Erasmusordning Journalnummer: 2011/1447 Espen Johansen orienterte. IU diskuterte saken, og kommenterte bl.a. tilbudet høgskolen har om norskkurs for internasjonale studenter. På sikt bør høgskolen se på muligheten for å tilby norskkurs for internasjonale studenter over nett. IU gjorde slikt enstemmig vedtak: IU tar saken til orientering. IU-sak 29/13 Beredskapsplan Første utkast til ny plan Journalnummer: 2013/907 IU gjorde slikt enstemmig vedtak: IU slutter seg til hovedtrekkene i foreslått beredskapsplan og eventuelle merknader tas med i det videre arbeidet.

3 3 IU-sak 30/13 Innspill fra IU til revisjon av retningslinjer for søknader om IU-midler Journalnummer: 2013/466 Saken ble lagt fram uten tilråding. IU diskuterte saken, og bl.a. følgende synspunkter fremkom: Gjøre helt klart hvilke pott en skal søke fra Mulighet for individuell/kollektiv søkning Klarere prioritering 3 potter: Forskningsreiser, konferansereiser, undervisningsrelaterte saker/drift Leder ber om at de som har konkrete forslag til nye retningslinjer for søknader om IU-midler, sender disse skriftlig til Internasjonalt kontor v/espen snarest. Nye retningslinjer bør foreligge før neste søknadsfrist (i desember). IU-sak 31/13 Møteplan for IU for studieåret Journalnummer: 2011/1447 IU gjorde slikt enstemmig vedtak i tråd med tilrådingen: IU tar saken til orientering. IU-sak 32/13 Informasjonsutveksling AF: 14 studenter reiser ut fra AF høsten Mellom 90 og 100 studenter kommer til høsten. Det har vært en stor økning med søkere til studieprogrammene Outdoor Life og International Tourism and Innovation. AF får rektorbesøk fra Pacific Lutheran University i juni. Gjensidig delegasjons besøk til/fra Slovakia (University of Zilina) i forbindelse med arbeidet med ny joint master i alpine ecology. 2 indiske kvotestudenter har startet sitt PHD studium ved AF. EFL: Nye studenter inn høsten 2013; 9 i Rauland, 32 på Notodden. 4 studenter drar til USA høsten Det har vært flere internasjonale delegasjoner på besøk på Notodden i vår. Lærer med studenter fra Strasbourg og Liverpool. Nettbaserte lærerutdanninger erfaringskonferanse mai på Notodden Konferansen med deltakere fra Sverige på Notodden

4 4 Lærerbesøk fra Ungarn til EFL-R. Lærerbesøk fra Halmstad (Sverige), Reykjavik (Island), Salzburg (Østerrike) til EFL-N. En lærer fra Virginia Tech, USA, har vært på studieopphold på EFL-N over lengre tid. 9 studenter og 5 lærere var på studiebesøk i Vilnius (Nortrad). EFL-R er vertskap for tilsvarende nettverkskonferanse neste år. Lærer med 3 studenter fra kroppsøving reiser til Bologna, Italia på IP nå i juni. Bodil Akselvoll har vært på studietur til kunsthøgskolen i Budapest. Institutt for folkekultur har fått forespørsel University of Nitra om å etablere en joint degree. Deltakelse på nettverksmøte i EN3S i Murcia, Spania nå i mai, og i mars var det møte i INSHS i Hellas. Kroppsøving var representert med lærere på begge møter. HS: Det er ikke lenger IU på fakultetet. Området ligger i stedet tydeliggjort i linja. Det skal avholdes flere informasjonsmøter i semesteret på tvers. IP med sykepleierstudenter i Hillerød, København. 5 sykepleierstudenter skal på utveksling i Europa vinteren Fem studenter drar til Afrika og en student skal til USA. En tysk student skal følge teoriemner i vernepleierutdanningen (på norsk) til høsten. TF: Pr. dd er det 40 programstudenter (hvorav 5 er kvotestudenter), 7 utvekslingsstudenter (Frankrike, Spania og Ukraina) og 2 ukrainske PhD-utvekslingsstudenter. Dialog med Porsgrunn kommune om norskkurs for utenlandske studenter. Mange henvendelse om utveksling i vårsemesteret 2014, men ingen studenter ut i høstsemesteret. Besøk fra University of Lodz, Polen. Professor Slawomir W. Hermanowicz fra University of California, campus Berkeley, deltok i to dager på et entreprenørskapsseminar. Bernt Lie var på 4 ukers ERASMUS-opphold i Barcelona. SiTel: Status for hybelsituasjonen i Porsgrunn. Det er 12 færre hybler til rådighet etter brannen. Status for hybelsituasjonen i Rauland. Det blir vurdert å inkludere det private utleiemarkedet på hjemmeside. Leder: Brann i studentboliger i Porsgrunn. Både SiTel og TF fortjener ros for måten de taklet denne situasjonen på. Jan Erik Woll fra SiTel supplerte. Internasjonale studenter hadde ikke innboforsikring. Det blir informert om forsikring i dag, men kanskje dette bør gjøres enda tydeligere? Noen tanker i ettertid; Revidere beredskapsplan, Hva hvis dette hadde skjedd studenter som ikke leide hybel av SiTel? Det kan komme ettervirkninger for de involverte studentene, som vi må være forberedt på. Flere av møtedeltakerne informerte om ulike historier ved manglende innboforsikring/sykeforsikring/ reiseforsikring.

5 5 Internasjonalt kontor: Erasmustildeling for 2014; Studentutveksling: 90 mnd, Praksismidler: 20 mnd. Lærerutveksling: 17 uker, Ansattutveksling: 9 uker. Ansattutveksling fra Tyskland 1 uke (biblioteket). Videreføring av kvoteordningen ett år. Vi beholder plassene vi har fra den gamle ordningen. IU-sak 33/13 Referatsaker Journalnummer: 11/1447 Referatsakene fulgte møteinnkallingen. IU tok referatsakene til orientering. IU-sak 34/13 Ingen saker. Eventuelt Neste IU-møte: Onsdag 18. september i Bø Pål Augestad leder Espen Johansen førstekonsulent

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 05.11.2012 Tidspunkt: 14:00 Møtested: Treschows hus, Treschows gate 2 A Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Per Overrein

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Med verden som lekegrind!

Med verden som lekegrind! Med verden som lekegrind! Informasjon til studenter ved Høgskolen i Molde som vil studere i utlandet! 1 Høgskolen i Molde kan hjelpe deg å nå dine mål Har du lyst til å oppleve noe nytt, noe spennende?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer