Hund i borettslag TEMA. Rettigheter og ulemper:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hund i borettslag TEMA. Rettigheter og ulemper:"

Transkript

1 Rettigheter og ulemper: Hund i borettslag Mange hundeeiere får nei når de spør om de kan flytte inn med hunden sin i et borettslag. Her kan du lese hva advokaten har å si om hundehold i borettslag, høre fra allergispesialisten, møte Peggy som måtte kjempe i retten for sin hund og se hvordan livet er i et dyrevennlig borettslag. Foto: Ann Cathrin Solbakken NUMMER

2 Når hunden ikke er velkommen Borettslag og sameier kan innføre forbud mot dyrehold. Unntaket er dersom gode grunner taler for dyrehold og det ikke er til ulempe. Men hva er gode grunner? Og hva er ulempe? Tekst Ann Cathrin Solbakken I 1971 slo Høyesterett fast at et borettslag har lov til å fastsette et totalforbud mot dyrehold for å sikre god husorden. I 1993 behandlet Høyesterett Emmelinesaken som ble et historisk vendepunkt for dyrehold i borettslag. Innekatten Emmeline flyttet til et sted der husordensreglene forbød katt. Høyesterett gav Emmeline lov til å bli boende, fordi katten ikke var til sjenanse for de andre beboerne. Retten la vekt på at forbudet i dette tilfelle grep inn i eierens private livsførsel, og at eierens livskvalitet kunne bli redusert om katten måtte fjernes. I 1999 fikk vi ny husleielov. Loven som gjelder i både borettslag og sameier, sier at det i utgangspunktet er tillatt med et forbud mot dyrehold. En beboer kan likevel skaffe seg hund hvis det foreligger gode grunner for hundeholdet, men hunden bør ikke dette være til ulempe for utleieren eller øvrige beboere. Hva er gode grunner? I forarbeidene til husleieloven nevnes førerhund for svaksynte og sosiale og velferdsmessige hensyn som eksempler på gode grunner. En beboers behov for førerhund vil de fleste være enige om er en god grunn. Enklere Advokat Ole Christian Høie har forsvart flere hundeeiere i retten. Foto: privat. aksept vil antakelig beboere med tjenestehunder som politihund, vekterhund, servicehund og redningshund oppleve også. Hva med familiehundene? Holder det ikke at en ønsker seg hund for hyggens og trimmens skyld? Den norske loven sier ingenting om at du må ha behov for hund i form av ditt yrke eller fordi du har et fysisk handikap. Om det er riktig at en politimann og hans schäfer skal vurderes annerledes enn en beboer som lider av dokumenterbar angst, og som trenger hunden for å komme seg ut? Det kan diskuteres. I Tyskland er det en menneskerett å holde dyr. Erfaringsmessig stilles det mindre krav fra borettslag og rettsvesen jo mindre hunden er. Hvis hunden kun oppholder seg innenfor husets fire vegger og bæres inn og ut i veske, kan en vanskelig argumentere for at den er til ulempe for naboene. Medisinske grunner gjør størst inntrykk i praksis, og spesielt psykososiale forhold, sier advokat Ole Christian Høie som har forsvart flere hundeiere i retten. Er man gammel og ensom, eller ung og skilsmissebarn, kan det argumenteres for sosiale og velferdsmessige grunner. Har du allerede hund på innflyttningstidspunktet vil et forbud kunne føre til redusert livskvalitet om du må kvitte deg med din firbente venn. Det er heller ikke mulig å si om hunden vil være til ulempe før den fysisk har flyttet inn. Hvis du lider av angst og det er stilt en diagnose, bør dette være en god grunn. Kan du i tillegg dokumentere at dyreholdet har gjort deg tryggere og bedre, står du enda sterkere. Frykt for å være alene hjemme eller hund til barna er kanskje mer diffust. I slike tilfeller bør argumentasjonen være god, hvis det allerede hersker misnøye mot hundehold i borettslaget. Gode og dårlige grunner er subjektive. Styret i borettslaget eller dommeren i en rettssal trenger ikke være enig med deg i hva som er gode grunner eller ikke. Kjøper du deg for eksempel en vakthund for å føle deg tryggere, vil dine gode grunner raskt falle til jorden om hunden bjeffer, knurrer og vokter. Ulemper ved hundehold Det er ikke alle hundeeiere som forstår at hunden er til ulempe for øvrige beboere. Støy, ubehagelig lukt, eller om naboen er allergisk er en ulempe. Klager naboen, bør du gjøre noe med problemet raskest mulig. Løsningen kan være så enkel som å ta med hunden på jobb slik at den ikke bjeffer eller støvsuge trappen en ekstra gang, slik at ikke allergikeren eller de som ikke er fornøyd med renhold plages. Det er også lurt å ta rede på omfanget av naboens problem, og loggføre alle hendelser rundt problemet. På den måten står du sterkere om klagen ender som en formell klage hos styret eller i rettsapparatet. Medisinske grunner gjør størst inntrykk i praksis, og spesielt psykososiale forhold, sier advokat Ole Christian Høie. Hundeiere med flere hunder opplever problemer når borettslaget setter begrensning på en eller to hunder pr husstand i sine husregler. Begrensning i antall hunder pr husstand står det ikke noe om i loven eller i forarbeidene. Teoretisk er det ingen begrensning, men i praksis selvfølgelig. Det sier seg selv at en ikke kan ha 8 grønlandshunder i en ettroms leilighet, og ikke i en femroms heller, sannsynligvis. Da må du nok finne deg en annen boform. Men to eller tre chihuahuaer? Hvor går grensen? De fleste har én. En del vil ha to. Det må være ok. De som vil ha flere hunder, bør kanskje ha mindre hunder, sier advokat Ole Christian Høie. En tallangivelse er vanskelig fordi det er forskjell på mulig ulempe fra rase til rase og ikke minst fra hundeier til hundeier. Noen hundeiere tar hensyn og har god kontroll på sine hunder, men ikke alle. BLA NUMMER

3 Illustrasjonsfoto: Vibeke Brath TEMA Avgjørelsen om du får lov til å ha mer enn en hund bør avgjøres ut fra om hold av flere dyr er til større ulempe for andre i oppgangen enn å bare ha ett dyr, sier advokat Høie. Hvis en uvettig hundeeier har flere hunder som lager bråk og irriterer alle de andre, er det forståelig at naboene reagerer. Vedtar styret en begrensning på antall hunder, kan dette føles som en kollektiv avstraffelse for de pliktoppfyllende hundeeierne. Dette er ikke enkelt, og måten en løser det på må hvert enkelt styre ta ansvar for. Rettssak hva koster det? Hvis konflikten eskalerer og en ikke klarer å finne en tilfredsstillende løsning for begge parter, bør hundeieren tenke alternativer. Borettslaget kan hevde at de har rett til å kreve at du flytter ut eller selger boligen din fordi du ikke har overholdt husreglementet. Hva gjør du da? Det er ikke hyggelig å bo et sted der naboene har noe i mot deg. Det er dyrt å flytte, og kanskje ikke ønskelig heller. Hvis du føler deg urettferdig behandlet, og synes du har en god sak, bør du vurdere advokat. Finner du en god advokat som har erfaring på området, er ofte et brev fra han eller henne til borettslaget nok. De fleste tvister om hundehold i borettslag løses utenfor rettssalen. Mange vegrer seg for å gå til rettssak på grunn av kostnadene det medfører. De færreste er klar over at en innboforsikringen faktisk dekker utgifter til sivilrettslige tvister. Når det har oppstått en tvist om dyreholdet, vil en eventuell sak dekkes av innbo- og løsøreforsikring. En innboforsikring dekker det meste utenom en egenandel som varierer mellom kr , i tillegg til 20 prosent av det overskytende. Rettshjelpforsikringen i polisen dekker opp til et tak på mellom kr alt ettersom hvilket forsikringsselskap du bruker. Forsikringen dekker tvisten fra den oppsto, og ofte vil jo det være før du kontaktet advokaten. Engasjer deg! I byene og i borettslag bor folk tettere på hverandre, og den uformelle sosiale nærheten er mindre. Når den sosiale kontrollen er mindre enn på små steder, har en i større grad bruk for å formalisere den. Styret i borettslag, rettsvesen og politi ordner opp i stedet for at nabokjerringa kjefter og ordner opp på egenhånd. I tillegg slipper hun eller han å forholde seg til naboen med hunden etterpå. Hund i borettslag setter mange følelser i sving. Temaet er betent fordi partene ikke har innsikt i hverandres situasjon, eller at de ikke forstår hverandre. Når en lever på hver sin planet er det kanskje ikke så rart at naboer ryker i hop. Hvordan kan en unngå slike konflikter? Engasjement er ingen dum ide, mener Norges største boligforvalter Obos. Det er eierne i hvert enkelt borettslag, og ikke vi som foretningsfører som bestemmer reglene for hundehold. Vi kan kun gi styret i et borettslag informasjon og rådgivning rundt lovverket. Ønsker det enkelte NKK mener medlem å påvirke reglementet må han eller hun ta kontakt med styret eller ytre sin mening på generalforsamlingen, sier informasjonssjef i OBOS, Åge Pettersen. Hvis du selv går inn i styret eller sørger for at en annen hundeeier sitter der, kan hundeeierne påvirke og tale hundens sak i borettslaget. Det er ikke alltid så mye som skal til. Selv et lite hei til naboen i trappeoppgangen kan gjøre livet enklere for både deg og hunden. Kilder: LOV Husleieloven Advokat Ole Christian Høie og André Carlsen i advokatfirmaet Ole Christian Høie Kjæledyr i leilighet og hybel februar 2001 av Tore Sverdrup Engelschiøn Dyrehold i boforhold - Tolkning av Husleielovens par 5.2 av høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn. Hund og katt i leilighet - to høyesterettsdommer og en lovendring - av høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn Økonomi i eventuell rettssak av O.C. Høie - De positive sidene av hundeholdet er godt dokumentert, både for barn, voksne og ikke minst eldre. Mange får bedre fysisk og psykisk helse og for enkelte er hund en god støtte i tunge perioder. NKK ønsker at dette blir tatt med i betrakning når man vurderer et eventuelt forbud mot hund i borettslag, sier Espen Engh, administrerende direktør i NKK. - Det må ikke være slik at dersom man har dårlig erfaring med én hund i borettslaget at dette smitter og blir til generelt forbud mot ALLE hunder. Prøv å søke en felles løsning først, sier Engh. NKKs medlemsundersøkelse viser at 85 % av hundeeiere ikke kan tenke seg å leve uten hund. Båndene er sterke. - Hundeeiere har også et ansvar. Hunden skal ikke være til sjenanse for naboer. Derfor er det viktig å trene på å være alene hjemme, samt oppføre seg pent overfor folk man møter. At man holder rent og plukker opp etter hunden sin er en selvsagt forutsetning for at også ikke-hundeeiere skal kunne trives med ditt hundehold, avslutter Engh med en oppfordring. 10 NUMMER

4 Når naboen er allergisk Allergi er en av de vanligste grunnene til at beboere ikke får lov til å ha hund i borettslag. Men hva er hundeallergi, og hvor allergisk må de være? Tekst Ann Cathrin Solbakken Hundeeiere kan vanskelig dokumentere at hunden ikke er til sjenanse for øvrige beboere, før den fysisk er på plass. Protesterer din allergiske nabo, og kan vise til legeattest som bekrefter at allergien har blitt verre grunnet hunden, ligger du tynt an. Allergi er en av de vanligste grunnene til at beboere får avslag på søknad om å holde hund i borettslag. Allergi er en vesentlig ulempe for dem som er sterkt plaget, men det bør dokumenteres. For å kunne vurdere om allergisymptomer skyldes hund, må det tas blodprøve i tillegg til en hudprikketest. Hva er hundeallergi? Det er en vanlig misforståelse at det kun er pelsen til kjæledyrene som kan utløse allergiske reaksjoner. Det er allergenene (proteinene) vi reagerer på, og de finnes også i dyrenes urin, talg- og spyttkjertler. Allergener er små luftbårne partikler som blander seg med støv i luften. Når denne luften pustes inn, kan det gi allergiske reaksjoner. Dette betyr at også nakenhunder produserer allergener, skriver overlege Beata Hultén ved seksjon for klinisk spesialallergologi på Haukland Universitetssykehus, i en redegjørelse om hundeallergi. Puddel, soft coated wheaten terrier, og bichon frisé er noen av rasene mange betegner som allergivennlige. Noen vil kanskje tro at det løser problemet med hund og allergiske naboer. Allergiekspert Hultén bekrefter at det finnes rasespesifikke allergener, og at det er en viss forskjell i mengden allergen de forskjellige rasene produserer. Jo mer allergen, desto større sjanse for å bli dårlig. Hunder med lang pels kan være en større risiko, fordi de bærer rundt på andre allergen som husstøv og pollen. Det finnes rasespesifikke allergitester, men det viser seg at sammenhengen mellom pasientenes erfaringer og utslaget på disse sjelden stemmer overens. En hund med eksem eller andre hudsykdommer vil kunne avgi mer allergener på grunn av at de flasser mer. Ved regelmessig børsting og vasking av hunden, kan man redusere mengden allergen. Det gjelder selvfølgelig også rengjøring av boligen og fellesareal. I et borettslag kan en måle antall hundeallergener i fellesareal som inngangsparti, trapp og heis med hjelp av et spesielt filter montert på støvsuger. Filteret kan sendes til Nasjonalt Folkehelseinstitutt for analyse. Konfliktfylt Norges Astma- og Allergiforbund har ikke programfestet forbud mot hund i borettslag, men får mange henvendelser fra brukere som plages av dyreeiere. Vi har bistått i mange konflikter i forhold til hundehold i borettslag. Slike saker er ofte opprivende for dem det gjelder, sier Grethe Amdal, rådgiver og sykepleier i Norges Astma- og Allergiforbund. Amdal sier at det ideelle for dyrehårsallergikere er ingen eller så få dyr som mulig i bomiljøet. Forbundet ser at dette vanskelig kan oppnås i praksis, og oppfordrer til smidighet og forståelse. Konstant eksponering for allergener fra hund vil kunne forverre allergien, og kan i verste fall føre til utvikling av astma. Kilde: En redegjørelse om hundeallergi av Beata Hultén NUMMER

5 Vant rettssak, fikk beholde Buster Peggy Åramnes i Drammen gikk på en smell og fikk hund til hjelp for å komme seg ut av depresjonen, men hund ville ikke naboer i borettslaget ha noe av. Etter to års kamp endte saken i rettssalen. Tekst og foto Ann Cathrin Solbakken I 2006, da Buster kom inn i Peggys liv, var han ingen ønsket hund. Hun var deprimert, og tilbrakte dagene i godstolen. Familien var bekymret, og da de fikk nyss om en parson russel terrier som skulle omplasseres ville de forsøke om dette kunne få Peggy ut av isolasjonen. De hentet Buster. Plasserte han i stua. Lukket døra, og dro. Tilbake satt hun med et levende vesen som måtte mates og luftes. Jeg hadde valget mellom å tørke tiss og bæsj på parketten, eller gå ut med hunden. Jeg valgte det siste. Fra å stå i pysj rett utenfor døren, ble turene lenger og lenger ettersom dagene gikk. Jeg kjente at jeg begynte å bli glad i ham, sier Peggy Åramnes. Nabobråket starter Peggy var fremdeles sykemeldt da naboene begynte å klage. Det startet med at en nabo ikke syntes noe om de gule tissemerkene i snøen. Naboblokka var bekymret for allergi, og noen av de nærmeste naboene var bekymret for mer bøss i oppgangen og det at Buster ved et par anledninger hadde bjeffet innendørs. Peggy gikk på tå hev hver gang hun skulle lufte hunden, og ofte ble hun stoppet av naboer som lurte på om hun hadde lest husreglene i borettslaget. Det hadde hun. Hun visste at det var vedtatt et forbud mot dyrehold, men at det kunne søkes om dispensasjon. Hun la derfor inn en søknad i februar 2006, der hun fortalte at hunden hadde hjulpet henne i en vanskelig tid, og at hun nå søkte om å få beholde han. Hun la også med en legeattest som bekreftet at hunden gjorde henne godt. Søknaden ble avslått, og styret ba henne avvikle hundeholdet umiddelbart. I motsatt fall kunne det få konsekvenser for hennes fremtidige boforhold i borettslaget. advokat i Oslo som hadde bred erfaring rundt problematikken. Det gjorde hun. Uten en erfaren advokat hadde jeg gitt opp. Ikke bare var han og hans kollegaer faglig dyktige, de var også medmennesker i en ubehagelig situasjon. Selv hadde jeg nok med å ta vare på meg selv, og hadde lite å stille opp med, sier Peggy. Nok en søknad ble lagt på bordet til styret. Her pekte advokaten fremdeles på de helsemessige grunnene, i tillegg til at vertsfamilien i Trondheim ikke kunne ha Buster lenger og at hunden måtte avlives om den ikke kunne bli boende hos Peggy. En ny og mer utfyllende legeerklæring ble lagt på bordet. Styret avslo søknaden nok en gang. Peggy hentet likevel Buster hjem. Hun gikk på dressurkurs med han og fikk slutt på bjeffingen. Hun skaffet til veie enda en legeerklæring uten at dette heller hjalp. I september 2007 begjærte borettslaget Peggys andel tvangssolgt. Vant rettssaken I februar 2008, to år etter at nabobråket startet, tok borettslaget saken til retten i Hokksund. To av Peggys nærmeste naboer stilte som vitner, og gav henne og hunden de beste skussmål. I tillegg stilte Peggys datter, lege og hundeinstruktør som vitne. Peggy fikk medhold, og borettslaget anket ikke. Det var hyggelig og overraskende at de to naboene ville stille opp på mine vegne. Jeg tror spesielt legen og hundeinstruktørens vitneutsagn i tillegg til en erfaren advokat var utslagsgjørende, sier Peggy. Det er fremdeles ubehagelig å møte enkelte naboer. Peggy kunne selvfølgelig flyttet, men det var ikke noe alternativ. Det koster å flytte, og det er ofte en grunn til at en bor der en gjør. Utgiftene til rettsaken ble for det meste dekt av Peggys innboforsikring. Selv har hun brukt mellom og kroner av egen lommebok. Jeg følte meg urettferdig behandlet, og synes i ettertid det var verdt å gå gjennom hele prosessen. I dag kan jeg gå med haken opp, og Buster med halen opp. Det er deilig å vite at vi ikke lenger er asylsøkere, men har fått permanent oppholdstillatelse, sier Peggy med et smil om munnen. Peggy følte seg maktesløs, og sendte hunden til bekjente i Trondheim. Hun tok kontakt med en bekjent som var advokat. Denne advokaten hadde ingen erfaring rundt hundehold i borettslag, og kunne ikke hjelpe. Da fikk hun et tips av en kollega om å ta kontakt med en Buster er min daglige medisin, sier Peggy Åramnes 12 NUMMER

6 Et hundevennlig borettslag På Tøyen i Oslo ligger Tøyenhagen som et levende bevis på et hyggelig borettslag, der både hundeeiere og ikke-hundeeiere trives. Tekst og foto Ann Cathrin Solbakken Kattene i Tøyenhagen møter deg når du går inn på borettslagets hjemmeside. Her møter du Plysj som liker å jage de andre kattene og Puse T Pose som trenger litt tid på å bli kjent så fremt du ikke har en blanding av molde-, trønder-, og Oslodialekt. På siden oppfordrer man kjæledyreiere til å sende inn profil av sitt dyr. Hundene i borettslaget vil snart få sin profil de også, skal vi tro hundeierne Tove Bruserud og Lija Kwetzinsky. Regler, men ikke problemer I Tøyenhagen som i de fleste andre borettslag finnes det husregler for dyrehold. En må innhente skriftlig tillatelse fra styret ved anskaffelse av dyr, og det er ikke lov til å ha mer enn to husdyr pr. husstand. Den flotte bakgården er heller ikke et sted der dyrene kan løpe løs eller luftes. Tove Beate Brustad bor i Tøyenhagen borettslag sammen med samboer og boxeren Zita på 4,5 år. Tove synes det hadde vært koselig om Zita kunne lekt med de andre hundene i bakgården, men har stor forståelse for at en ikke ønsker hundemøkk og lekende hunder blant barn og andre som kanskje er engstelig for hund. Hun tar gladelig turen ut porten hver gang Zita må luftes. Det er så mange fine grøntområder at det ikke er noe problem. I det hele tatt synes jeg det har gått over all forventning å ha hund i storby, sier Tove. Zita overtok hun og samboeren fra FOD-gården for to måneder siden. Boxeren som tidligere har bodd på landet var litt stresset i starten, men takler nå livet som byfrøken fint. Vi har et hundevennlig og hyggelig borettslag, der jeg per dags dato ikke har mottatt noen klager på mitt hundehold. Jeg tar likevel hensyn, som for eksempel når jeg møter små barn i trappeoppgangen. Det er ikke alle som er like glad i en oversosial boxer, sier hun. Tove sitter selv i styret i borettslaget, og søkte styret om lov da Zita ble påtenkt. Søknadsprosessen tok en uke, og ble innvilget slik som alle de andre søknadene om husdyr i Tøyenhagen borettslag. Innenfor det regelverket vi har, godkjenner vi husdyr. Det er for eksempel blitt gitt godkjenning til både katt, hund og kaniner. Så langt har det ikke vært klager og styret har heller ikke på annen måte registrert noen problemer i forbindelse med slikt husdyrhold her i borettslaget, sier styrets leder, Knut-Edmund Furu. Gamblet i kjøpsprosessen Lija Kwetzinsky har nylig kjøpt seg leilighet i Tøyenhagen borettslag. Hun og kooikerhunden Kjørvel på 2 år flyttet inn i mai. Jeg har forsøkt å komme inn på leiemarkedet i Oslo i over ett år. Jeg måtte gi opp til slutt da ingen ville leie ut til hundeeiere. Den eneste løsningen ble å kjøpe. Heldigvis kunne jeg bo hos foreldrene mine i tiden det tok å få seg tak over hodet, sier Lija. Da hun vant budrunden, førte hun selv på en klausul i kjøpekontrakten med forbehold om at hun fikk aksept for å ta med hunden. Dette likte ikke eiendomsmegleren, og strøk ut klausulen. Lija måtte selv ordne opp. Hun ringte flere styremedlemmer som gav henne en indikasjon på at de antok at Kjørvel kom til å bli akseptert. Sikker kunne hun ikke være, men gamblet på at det kom til å gå i orden. Heldigvis godkjente styret hunden kort tid etter. I en salgssituasjon plikter selger å opplyse om forbud mot hund om han blir spurt. Megleren vil da undersøke dette og få klarlagt situasjonen. Hundeeier har selv plikt til å fremskaffe informasjon om viktige forhold vedrørende boligen før han eller hun legger inn bud. I kontakt med DNB Nord Eiendom sier en av deres meglere at hun alltid opplyser i prospektet at spørsmål om hundehold skal rettes til megler, i tillegg legger hun ved husordensreglene slik at det fremkommer om det er lov å ha hund eller ikke. Tove Bruserud synes det har gått over all forventning å bo i Tøyenhagen borettslag med omplasseringsboxeren Zita, som tidligere bodde på landet. Hund i borettslag er ikke noe tema i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Jeg kan ikke huske at vi har behandlet noen slike saker, sier eiendomsmegler Liv Østgård Fagerland. BLA NUMMER

7 Lija og Kjørvel, som inntil nylig bodde i tomannsbolig, gledet seg til å få noe for seg selv. Kjørvel ble kastrert i vår på grunn av stress. Tidligere ulte han mye innendørs, men er nå blitt stille og rolig. Det ville vært vanskelig å bo med en ulende hund i borettslag. Jeg synes det er viktig å ta hensyn til naboene i forhold til det at hunden ikke lager lyd. Jeg har fremdeles en aktiv hund, som trenger mye aktivisering og hjernetrim for å fungere uten stress og lyd. Vi trener derfor aktivt agility i en hundeklubb utenfor byen, sier Lija. Etter mer en ett års husjakt gleder Lija og Kjørvel seg til å flytte inn i det hundevennlig borettslaget Tøyenhagen 14 NUMMER

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Vil du bli hundeeier?

Vil du bli hundeeier? Vil du bli hundeeier? Snauzer. Foto: Vibeke Brath. NORSK KENNEL KLUB Hundeeiernes organisasjon Norsk Kennel Klub - Vil du bli hundeeier? Utgitt av Norsk Kennel Klub - Hundeeierenes organisasjon Foto: Medlemmer

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND Veiledning om hold av HUND Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Våre veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Veiledning om hold av hund

Veiledning om hold av hund Bates Basic 12/04 Foto: Åsfrid Fagervik hold av hund Denne brosjyren er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norsk Kennel Klub, Dyrevernalliansen, Dyrebeskyttelsen Norge, Foreningen for hundeomplassering

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer