Hund i borettslag TEMA. Rettigheter og ulemper:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hund i borettslag TEMA. Rettigheter og ulemper:"

Transkript

1 Rettigheter og ulemper: Hund i borettslag Mange hundeeiere får nei når de spør om de kan flytte inn med hunden sin i et borettslag. Her kan du lese hva advokaten har å si om hundehold i borettslag, høre fra allergispesialisten, møte Peggy som måtte kjempe i retten for sin hund og se hvordan livet er i et dyrevennlig borettslag. Foto: Ann Cathrin Solbakken NUMMER

2 Når hunden ikke er velkommen Borettslag og sameier kan innføre forbud mot dyrehold. Unntaket er dersom gode grunner taler for dyrehold og det ikke er til ulempe. Men hva er gode grunner? Og hva er ulempe? Tekst Ann Cathrin Solbakken I 1971 slo Høyesterett fast at et borettslag har lov til å fastsette et totalforbud mot dyrehold for å sikre god husorden. I 1993 behandlet Høyesterett Emmelinesaken som ble et historisk vendepunkt for dyrehold i borettslag. Innekatten Emmeline flyttet til et sted der husordensreglene forbød katt. Høyesterett gav Emmeline lov til å bli boende, fordi katten ikke var til sjenanse for de andre beboerne. Retten la vekt på at forbudet i dette tilfelle grep inn i eierens private livsførsel, og at eierens livskvalitet kunne bli redusert om katten måtte fjernes. I 1999 fikk vi ny husleielov. Loven som gjelder i både borettslag og sameier, sier at det i utgangspunktet er tillatt med et forbud mot dyrehold. En beboer kan likevel skaffe seg hund hvis det foreligger gode grunner for hundeholdet, men hunden bør ikke dette være til ulempe for utleieren eller øvrige beboere. Hva er gode grunner? I forarbeidene til husleieloven nevnes førerhund for svaksynte og sosiale og velferdsmessige hensyn som eksempler på gode grunner. En beboers behov for førerhund vil de fleste være enige om er en god grunn. Enklere Advokat Ole Christian Høie har forsvart flere hundeeiere i retten. Foto: privat. aksept vil antakelig beboere med tjenestehunder som politihund, vekterhund, servicehund og redningshund oppleve også. Hva med familiehundene? Holder det ikke at en ønsker seg hund for hyggens og trimmens skyld? Den norske loven sier ingenting om at du må ha behov for hund i form av ditt yrke eller fordi du har et fysisk handikap. Om det er riktig at en politimann og hans schäfer skal vurderes annerledes enn en beboer som lider av dokumenterbar angst, og som trenger hunden for å komme seg ut? Det kan diskuteres. I Tyskland er det en menneskerett å holde dyr. Erfaringsmessig stilles det mindre krav fra borettslag og rettsvesen jo mindre hunden er. Hvis hunden kun oppholder seg innenfor husets fire vegger og bæres inn og ut i veske, kan en vanskelig argumentere for at den er til ulempe for naboene. Medisinske grunner gjør størst inntrykk i praksis, og spesielt psykososiale forhold, sier advokat Ole Christian Høie som har forsvart flere hundeiere i retten. Er man gammel og ensom, eller ung og skilsmissebarn, kan det argumenteres for sosiale og velferdsmessige grunner. Har du allerede hund på innflyttningstidspunktet vil et forbud kunne føre til redusert livskvalitet om du må kvitte deg med din firbente venn. Det er heller ikke mulig å si om hunden vil være til ulempe før den fysisk har flyttet inn. Hvis du lider av angst og det er stilt en diagnose, bør dette være en god grunn. Kan du i tillegg dokumentere at dyreholdet har gjort deg tryggere og bedre, står du enda sterkere. Frykt for å være alene hjemme eller hund til barna er kanskje mer diffust. I slike tilfeller bør argumentasjonen være god, hvis det allerede hersker misnøye mot hundehold i borettslaget. Gode og dårlige grunner er subjektive. Styret i borettslaget eller dommeren i en rettssal trenger ikke være enig med deg i hva som er gode grunner eller ikke. Kjøper du deg for eksempel en vakthund for å føle deg tryggere, vil dine gode grunner raskt falle til jorden om hunden bjeffer, knurrer og vokter. Ulemper ved hundehold Det er ikke alle hundeeiere som forstår at hunden er til ulempe for øvrige beboere. Støy, ubehagelig lukt, eller om naboen er allergisk er en ulempe. Klager naboen, bør du gjøre noe med problemet raskest mulig. Løsningen kan være så enkel som å ta med hunden på jobb slik at den ikke bjeffer eller støvsuge trappen en ekstra gang, slik at ikke allergikeren eller de som ikke er fornøyd med renhold plages. Det er også lurt å ta rede på omfanget av naboens problem, og loggføre alle hendelser rundt problemet. På den måten står du sterkere om klagen ender som en formell klage hos styret eller i rettsapparatet. Medisinske grunner gjør størst inntrykk i praksis, og spesielt psykososiale forhold, sier advokat Ole Christian Høie. Hundeiere med flere hunder opplever problemer når borettslaget setter begrensning på en eller to hunder pr husstand i sine husregler. Begrensning i antall hunder pr husstand står det ikke noe om i loven eller i forarbeidene. Teoretisk er det ingen begrensning, men i praksis selvfølgelig. Det sier seg selv at en ikke kan ha 8 grønlandshunder i en ettroms leilighet, og ikke i en femroms heller, sannsynligvis. Da må du nok finne deg en annen boform. Men to eller tre chihuahuaer? Hvor går grensen? De fleste har én. En del vil ha to. Det må være ok. De som vil ha flere hunder, bør kanskje ha mindre hunder, sier advokat Ole Christian Høie. En tallangivelse er vanskelig fordi det er forskjell på mulig ulempe fra rase til rase og ikke minst fra hundeier til hundeier. Noen hundeiere tar hensyn og har god kontroll på sine hunder, men ikke alle. BLA NUMMER

3 Illustrasjonsfoto: Vibeke Brath TEMA Avgjørelsen om du får lov til å ha mer enn en hund bør avgjøres ut fra om hold av flere dyr er til større ulempe for andre i oppgangen enn å bare ha ett dyr, sier advokat Høie. Hvis en uvettig hundeeier har flere hunder som lager bråk og irriterer alle de andre, er det forståelig at naboene reagerer. Vedtar styret en begrensning på antall hunder, kan dette føles som en kollektiv avstraffelse for de pliktoppfyllende hundeeierne. Dette er ikke enkelt, og måten en løser det på må hvert enkelt styre ta ansvar for. Rettssak hva koster det? Hvis konflikten eskalerer og en ikke klarer å finne en tilfredsstillende løsning for begge parter, bør hundeieren tenke alternativer. Borettslaget kan hevde at de har rett til å kreve at du flytter ut eller selger boligen din fordi du ikke har overholdt husreglementet. Hva gjør du da? Det er ikke hyggelig å bo et sted der naboene har noe i mot deg. Det er dyrt å flytte, og kanskje ikke ønskelig heller. Hvis du føler deg urettferdig behandlet, og synes du har en god sak, bør du vurdere advokat. Finner du en god advokat som har erfaring på området, er ofte et brev fra han eller henne til borettslaget nok. De fleste tvister om hundehold i borettslag løses utenfor rettssalen. Mange vegrer seg for å gå til rettssak på grunn av kostnadene det medfører. De færreste er klar over at en innboforsikringen faktisk dekker utgifter til sivilrettslige tvister. Når det har oppstått en tvist om dyreholdet, vil en eventuell sak dekkes av innbo- og løsøreforsikring. En innboforsikring dekker det meste utenom en egenandel som varierer mellom kr , i tillegg til 20 prosent av det overskytende. Rettshjelpforsikringen i polisen dekker opp til et tak på mellom kr alt ettersom hvilket forsikringsselskap du bruker. Forsikringen dekker tvisten fra den oppsto, og ofte vil jo det være før du kontaktet advokaten. Engasjer deg! I byene og i borettslag bor folk tettere på hverandre, og den uformelle sosiale nærheten er mindre. Når den sosiale kontrollen er mindre enn på små steder, har en i større grad bruk for å formalisere den. Styret i borettslag, rettsvesen og politi ordner opp i stedet for at nabokjerringa kjefter og ordner opp på egenhånd. I tillegg slipper hun eller han å forholde seg til naboen med hunden etterpå. Hund i borettslag setter mange følelser i sving. Temaet er betent fordi partene ikke har innsikt i hverandres situasjon, eller at de ikke forstår hverandre. Når en lever på hver sin planet er det kanskje ikke så rart at naboer ryker i hop. Hvordan kan en unngå slike konflikter? Engasjement er ingen dum ide, mener Norges største boligforvalter Obos. Det er eierne i hvert enkelt borettslag, og ikke vi som foretningsfører som bestemmer reglene for hundehold. Vi kan kun gi styret i et borettslag informasjon og rådgivning rundt lovverket. Ønsker det enkelte NKK mener medlem å påvirke reglementet må han eller hun ta kontakt med styret eller ytre sin mening på generalforsamlingen, sier informasjonssjef i OBOS, Åge Pettersen. Hvis du selv går inn i styret eller sørger for at en annen hundeeier sitter der, kan hundeeierne påvirke og tale hundens sak i borettslaget. Det er ikke alltid så mye som skal til. Selv et lite hei til naboen i trappeoppgangen kan gjøre livet enklere for både deg og hunden. Kilder: LOV Husleieloven Advokat Ole Christian Høie og André Carlsen i advokatfirmaet Ole Christian Høie Kjæledyr i leilighet og hybel februar 2001 av Tore Sverdrup Engelschiøn Dyrehold i boforhold - Tolkning av Husleielovens par 5.2 av høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn. Hund og katt i leilighet - to høyesterettsdommer og en lovendring - av høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn Økonomi i eventuell rettssak av O.C. Høie - De positive sidene av hundeholdet er godt dokumentert, både for barn, voksne og ikke minst eldre. Mange får bedre fysisk og psykisk helse og for enkelte er hund en god støtte i tunge perioder. NKK ønsker at dette blir tatt med i betrakning når man vurderer et eventuelt forbud mot hund i borettslag, sier Espen Engh, administrerende direktør i NKK. - Det må ikke være slik at dersom man har dårlig erfaring med én hund i borettslaget at dette smitter og blir til generelt forbud mot ALLE hunder. Prøv å søke en felles løsning først, sier Engh. NKKs medlemsundersøkelse viser at 85 % av hundeeiere ikke kan tenke seg å leve uten hund. Båndene er sterke. - Hundeeiere har også et ansvar. Hunden skal ikke være til sjenanse for naboer. Derfor er det viktig å trene på å være alene hjemme, samt oppføre seg pent overfor folk man møter. At man holder rent og plukker opp etter hunden sin er en selvsagt forutsetning for at også ikke-hundeeiere skal kunne trives med ditt hundehold, avslutter Engh med en oppfordring. 10 NUMMER

4 Når naboen er allergisk Allergi er en av de vanligste grunnene til at beboere ikke får lov til å ha hund i borettslag. Men hva er hundeallergi, og hvor allergisk må de være? Tekst Ann Cathrin Solbakken Hundeeiere kan vanskelig dokumentere at hunden ikke er til sjenanse for øvrige beboere, før den fysisk er på plass. Protesterer din allergiske nabo, og kan vise til legeattest som bekrefter at allergien har blitt verre grunnet hunden, ligger du tynt an. Allergi er en av de vanligste grunnene til at beboere får avslag på søknad om å holde hund i borettslag. Allergi er en vesentlig ulempe for dem som er sterkt plaget, men det bør dokumenteres. For å kunne vurdere om allergisymptomer skyldes hund, må det tas blodprøve i tillegg til en hudprikketest. Hva er hundeallergi? Det er en vanlig misforståelse at det kun er pelsen til kjæledyrene som kan utløse allergiske reaksjoner. Det er allergenene (proteinene) vi reagerer på, og de finnes også i dyrenes urin, talg- og spyttkjertler. Allergener er små luftbårne partikler som blander seg med støv i luften. Når denne luften pustes inn, kan det gi allergiske reaksjoner. Dette betyr at også nakenhunder produserer allergener, skriver overlege Beata Hultén ved seksjon for klinisk spesialallergologi på Haukland Universitetssykehus, i en redegjørelse om hundeallergi. Puddel, soft coated wheaten terrier, og bichon frisé er noen av rasene mange betegner som allergivennlige. Noen vil kanskje tro at det løser problemet med hund og allergiske naboer. Allergiekspert Hultén bekrefter at det finnes rasespesifikke allergener, og at det er en viss forskjell i mengden allergen de forskjellige rasene produserer. Jo mer allergen, desto større sjanse for å bli dårlig. Hunder med lang pels kan være en større risiko, fordi de bærer rundt på andre allergen som husstøv og pollen. Det finnes rasespesifikke allergitester, men det viser seg at sammenhengen mellom pasientenes erfaringer og utslaget på disse sjelden stemmer overens. En hund med eksem eller andre hudsykdommer vil kunne avgi mer allergener på grunn av at de flasser mer. Ved regelmessig børsting og vasking av hunden, kan man redusere mengden allergen. Det gjelder selvfølgelig også rengjøring av boligen og fellesareal. I et borettslag kan en måle antall hundeallergener i fellesareal som inngangsparti, trapp og heis med hjelp av et spesielt filter montert på støvsuger. Filteret kan sendes til Nasjonalt Folkehelseinstitutt for analyse. Konfliktfylt Norges Astma- og Allergiforbund har ikke programfestet forbud mot hund i borettslag, men får mange henvendelser fra brukere som plages av dyreeiere. Vi har bistått i mange konflikter i forhold til hundehold i borettslag. Slike saker er ofte opprivende for dem det gjelder, sier Grethe Amdal, rådgiver og sykepleier i Norges Astma- og Allergiforbund. Amdal sier at det ideelle for dyrehårsallergikere er ingen eller så få dyr som mulig i bomiljøet. Forbundet ser at dette vanskelig kan oppnås i praksis, og oppfordrer til smidighet og forståelse. Konstant eksponering for allergener fra hund vil kunne forverre allergien, og kan i verste fall føre til utvikling av astma. Kilde: En redegjørelse om hundeallergi av Beata Hultén NUMMER

5 Vant rettssak, fikk beholde Buster Peggy Åramnes i Drammen gikk på en smell og fikk hund til hjelp for å komme seg ut av depresjonen, men hund ville ikke naboer i borettslaget ha noe av. Etter to års kamp endte saken i rettssalen. Tekst og foto Ann Cathrin Solbakken I 2006, da Buster kom inn i Peggys liv, var han ingen ønsket hund. Hun var deprimert, og tilbrakte dagene i godstolen. Familien var bekymret, og da de fikk nyss om en parson russel terrier som skulle omplasseres ville de forsøke om dette kunne få Peggy ut av isolasjonen. De hentet Buster. Plasserte han i stua. Lukket døra, og dro. Tilbake satt hun med et levende vesen som måtte mates og luftes. Jeg hadde valget mellom å tørke tiss og bæsj på parketten, eller gå ut med hunden. Jeg valgte det siste. Fra å stå i pysj rett utenfor døren, ble turene lenger og lenger ettersom dagene gikk. Jeg kjente at jeg begynte å bli glad i ham, sier Peggy Åramnes. Nabobråket starter Peggy var fremdeles sykemeldt da naboene begynte å klage. Det startet med at en nabo ikke syntes noe om de gule tissemerkene i snøen. Naboblokka var bekymret for allergi, og noen av de nærmeste naboene var bekymret for mer bøss i oppgangen og det at Buster ved et par anledninger hadde bjeffet innendørs. Peggy gikk på tå hev hver gang hun skulle lufte hunden, og ofte ble hun stoppet av naboer som lurte på om hun hadde lest husreglene i borettslaget. Det hadde hun. Hun visste at det var vedtatt et forbud mot dyrehold, men at det kunne søkes om dispensasjon. Hun la derfor inn en søknad i februar 2006, der hun fortalte at hunden hadde hjulpet henne i en vanskelig tid, og at hun nå søkte om å få beholde han. Hun la også med en legeattest som bekreftet at hunden gjorde henne godt. Søknaden ble avslått, og styret ba henne avvikle hundeholdet umiddelbart. I motsatt fall kunne det få konsekvenser for hennes fremtidige boforhold i borettslaget. advokat i Oslo som hadde bred erfaring rundt problematikken. Det gjorde hun. Uten en erfaren advokat hadde jeg gitt opp. Ikke bare var han og hans kollegaer faglig dyktige, de var også medmennesker i en ubehagelig situasjon. Selv hadde jeg nok med å ta vare på meg selv, og hadde lite å stille opp med, sier Peggy. Nok en søknad ble lagt på bordet til styret. Her pekte advokaten fremdeles på de helsemessige grunnene, i tillegg til at vertsfamilien i Trondheim ikke kunne ha Buster lenger og at hunden måtte avlives om den ikke kunne bli boende hos Peggy. En ny og mer utfyllende legeerklæring ble lagt på bordet. Styret avslo søknaden nok en gang. Peggy hentet likevel Buster hjem. Hun gikk på dressurkurs med han og fikk slutt på bjeffingen. Hun skaffet til veie enda en legeerklæring uten at dette heller hjalp. I september 2007 begjærte borettslaget Peggys andel tvangssolgt. Vant rettssaken I februar 2008, to år etter at nabobråket startet, tok borettslaget saken til retten i Hokksund. To av Peggys nærmeste naboer stilte som vitner, og gav henne og hunden de beste skussmål. I tillegg stilte Peggys datter, lege og hundeinstruktør som vitne. Peggy fikk medhold, og borettslaget anket ikke. Det var hyggelig og overraskende at de to naboene ville stille opp på mine vegne. Jeg tror spesielt legen og hundeinstruktørens vitneutsagn i tillegg til en erfaren advokat var utslagsgjørende, sier Peggy. Det er fremdeles ubehagelig å møte enkelte naboer. Peggy kunne selvfølgelig flyttet, men det var ikke noe alternativ. Det koster å flytte, og det er ofte en grunn til at en bor der en gjør. Utgiftene til rettsaken ble for det meste dekt av Peggys innboforsikring. Selv har hun brukt mellom og kroner av egen lommebok. Jeg følte meg urettferdig behandlet, og synes i ettertid det var verdt å gå gjennom hele prosessen. I dag kan jeg gå med haken opp, og Buster med halen opp. Det er deilig å vite at vi ikke lenger er asylsøkere, men har fått permanent oppholdstillatelse, sier Peggy med et smil om munnen. Peggy følte seg maktesløs, og sendte hunden til bekjente i Trondheim. Hun tok kontakt med en bekjent som var advokat. Denne advokaten hadde ingen erfaring rundt hundehold i borettslag, og kunne ikke hjelpe. Da fikk hun et tips av en kollega om å ta kontakt med en Buster er min daglige medisin, sier Peggy Åramnes 12 NUMMER

6 Et hundevennlig borettslag På Tøyen i Oslo ligger Tøyenhagen som et levende bevis på et hyggelig borettslag, der både hundeeiere og ikke-hundeeiere trives. Tekst og foto Ann Cathrin Solbakken Kattene i Tøyenhagen møter deg når du går inn på borettslagets hjemmeside. Her møter du Plysj som liker å jage de andre kattene og Puse T Pose som trenger litt tid på å bli kjent så fremt du ikke har en blanding av molde-, trønder-, og Oslodialekt. På siden oppfordrer man kjæledyreiere til å sende inn profil av sitt dyr. Hundene i borettslaget vil snart få sin profil de også, skal vi tro hundeierne Tove Bruserud og Lija Kwetzinsky. Regler, men ikke problemer I Tøyenhagen som i de fleste andre borettslag finnes det husregler for dyrehold. En må innhente skriftlig tillatelse fra styret ved anskaffelse av dyr, og det er ikke lov til å ha mer enn to husdyr pr. husstand. Den flotte bakgården er heller ikke et sted der dyrene kan løpe løs eller luftes. Tove Beate Brustad bor i Tøyenhagen borettslag sammen med samboer og boxeren Zita på 4,5 år. Tove synes det hadde vært koselig om Zita kunne lekt med de andre hundene i bakgården, men har stor forståelse for at en ikke ønsker hundemøkk og lekende hunder blant barn og andre som kanskje er engstelig for hund. Hun tar gladelig turen ut porten hver gang Zita må luftes. Det er så mange fine grøntområder at det ikke er noe problem. I det hele tatt synes jeg det har gått over all forventning å ha hund i storby, sier Tove. Zita overtok hun og samboeren fra FOD-gården for to måneder siden. Boxeren som tidligere har bodd på landet var litt stresset i starten, men takler nå livet som byfrøken fint. Vi har et hundevennlig og hyggelig borettslag, der jeg per dags dato ikke har mottatt noen klager på mitt hundehold. Jeg tar likevel hensyn, som for eksempel når jeg møter små barn i trappeoppgangen. Det er ikke alle som er like glad i en oversosial boxer, sier hun. Tove sitter selv i styret i borettslaget, og søkte styret om lov da Zita ble påtenkt. Søknadsprosessen tok en uke, og ble innvilget slik som alle de andre søknadene om husdyr i Tøyenhagen borettslag. Innenfor det regelverket vi har, godkjenner vi husdyr. Det er for eksempel blitt gitt godkjenning til både katt, hund og kaniner. Så langt har det ikke vært klager og styret har heller ikke på annen måte registrert noen problemer i forbindelse med slikt husdyrhold her i borettslaget, sier styrets leder, Knut-Edmund Furu. Gamblet i kjøpsprosessen Lija Kwetzinsky har nylig kjøpt seg leilighet i Tøyenhagen borettslag. Hun og kooikerhunden Kjørvel på 2 år flyttet inn i mai. Jeg har forsøkt å komme inn på leiemarkedet i Oslo i over ett år. Jeg måtte gi opp til slutt da ingen ville leie ut til hundeeiere. Den eneste løsningen ble å kjøpe. Heldigvis kunne jeg bo hos foreldrene mine i tiden det tok å få seg tak over hodet, sier Lija. Da hun vant budrunden, førte hun selv på en klausul i kjøpekontrakten med forbehold om at hun fikk aksept for å ta med hunden. Dette likte ikke eiendomsmegleren, og strøk ut klausulen. Lija måtte selv ordne opp. Hun ringte flere styremedlemmer som gav henne en indikasjon på at de antok at Kjørvel kom til å bli akseptert. Sikker kunne hun ikke være, men gamblet på at det kom til å gå i orden. Heldigvis godkjente styret hunden kort tid etter. I en salgssituasjon plikter selger å opplyse om forbud mot hund om han blir spurt. Megleren vil da undersøke dette og få klarlagt situasjonen. Hundeeier har selv plikt til å fremskaffe informasjon om viktige forhold vedrørende boligen før han eller hun legger inn bud. I kontakt med DNB Nord Eiendom sier en av deres meglere at hun alltid opplyser i prospektet at spørsmål om hundehold skal rettes til megler, i tillegg legger hun ved husordensreglene slik at det fremkommer om det er lov å ha hund eller ikke. Tove Bruserud synes det har gått over all forventning å bo i Tøyenhagen borettslag med omplasseringsboxeren Zita, som tidligere bodde på landet. Hund i borettslag er ikke noe tema i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Jeg kan ikke huske at vi har behandlet noen slike saker, sier eiendomsmegler Liv Østgård Fagerland. BLA NUMMER

7 Lija og Kjørvel, som inntil nylig bodde i tomannsbolig, gledet seg til å få noe for seg selv. Kjørvel ble kastrert i vår på grunn av stress. Tidligere ulte han mye innendørs, men er nå blitt stille og rolig. Det ville vært vanskelig å bo med en ulende hund i borettslag. Jeg synes det er viktig å ta hensyn til naboene i forhold til det at hunden ikke lager lyd. Jeg har fremdeles en aktiv hund, som trenger mye aktivisering og hjernetrim for å fungere uten stress og lyd. Vi trener derfor aktivt agility i en hundeklubb utenfor byen, sier Lija. Etter mer en ett års husjakt gleder Lija og Kjørvel seg til å flytte inn i det hundevennlig borettslaget Tøyenhagen 14 NUMMER

Hund i borettslag TEMA. Rettigheter og ulemper:

Hund i borettslag TEMA. Rettigheter og ulemper: TEMA Rettigheter og ulemper: Hund i borettslag Mange hundeeiere får nei når de spør om de kan flytte inn med hunden sin i et borettslag. Her kan du lese hva advokaten har å si om hundehold i borettslag,

Detaljer

DYREHOLD I BOLIGSELSKAP

DYREHOLD I BOLIGSELSKAP DYREHOLD I BOLIGSELSKAP Det hevdes til tider at det ikke lenger er mulig å ha forbud mot dyrehold i boligselskap. Dette er ikke riktig, men det er nok ikke til å legge skjul på at å håndheve et slikt forbud

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

DYR I BORETTSLAG/SAMEIER OG ANDRE BOFORHOLD. Katteseminar, Antrozoologisenteret, Ås 17.-19. april 2009.

DYR I BORETTSLAG/SAMEIER OG ANDRE BOFORHOLD. Katteseminar, Antrozoologisenteret, Ås 17.-19. april 2009. DYR I BORETTSLAG/SAMEIER OG ANDRE BOFORHOLD Av Bodil Eikeset - Leder Norsk Huskattforening Katteseminar, Antrozoologisenteret, Ås 17.-19. april 2009. 1 KATT I BORETTSLAG/SAMEIER OG ANDRE BOFORHOLD Motstand

Detaljer

4.1 Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen.

4.1 Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen. 4. DYREHOLD 4.1 Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen. 4.2 Andelseier må søke styret om tillatelse til dyrehold. Før

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om.

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om. BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL XI HUSORDENSREGLER 1. FORMÅL Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 2.

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lille Ekeberg Borettslag Dato 9.april.2013 Kl. 19.00. Møtested: SEM Huset. Tilstede var 60 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 67 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Velkommen hjem, valp!

Velkommen hjem, valp! Velkommen hjem, valp! 60 H&F 08/2010 Mye lek Oppvakt liten kar Det er veldig koselig å få en liten valp hjem. Vi gir deg gode råd om den første tiden. Tekst: Nina Østli Første kvelden sammen med valpen

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

HELSEUNDERSØKELSEN PÅ WHEATEN TERRIER ER FERDIG

HELSEUNDERSØKELSEN PÅ WHEATEN TERRIER ER FERDIG HELSEUNDERSØKELSEN PÅ WHEATEN TERRIER ER FERDIG De aller fleste av dere er kjent med at det ble gjennomført en stor helseundersøkelse hos Wheaten terrier i 29, og i underkant av 5 eiere bidro med å sende

Detaljer

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012

Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Sveberg Dyrehospital Stavsjøvegen 21 7550 HOMMELVIK 27.04.2012 Malvik kommune postmottak@malvik.kommune.no Referanse 2011/1494 Høringsuttalelse angående lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune Vi

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 22.04.2008

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 22.04.2008 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 22.04.2008 Lagets formann, Roger Engesland, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2008, Roger Engesland var møteleder.

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 Borettslaget eies av andelseierne i felleskap. Vi som bor i borettslag må ta hensyn. Vi trenger regler som kan sikre et godt bomiljø for alle. Ingen regler

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for hold av hund

Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for hold av hund Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for hold av hund September 2010 www.nkk.no Foto: Vibeke Brath Innhold» NKKs etiske retnings linjer for hold av hund Foto: Vibeke Brath 1. Bakgrunn...3 2. Formål...3

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG vedtatt 18.05.06. Endret 03.05.07 og 25.05.09. 1. ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER 1.1 Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker, sykler eller annet i felles

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre?

Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser. Og hva som kan være til hjelp. Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Hvorfor drikker Jeppe? Kan Jeppe bli bedre? Om plager som kan komme fordi man har opplevd livstruende hendelser Og hva som kan være til hjelp Psykiater Per Jonas Øglænd Hvilke plager er det jeg har? Som

Detaljer

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage Barnets navn: Fødselsnummer: Adresse: Poststed: Foreldre/foresatte: Tlf. privat: Mor arb.: Far arb.: FAMILIE Har noen i familien (foreldre/søsken)

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Mari Lindbäck. Kom hjem

Mari Lindbäck. Kom hjem Mari Lindbäck Kom hjem DEL 1 Katten min er borte. Det er en sånn katt folk legger merke til. Den rødlige pelsen, trekantansiktet, den lyse snuta, de grønne smaragdøya. Den er nydelig. Silkemyk å ta på.

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid Boligpraten er et tilbud til beboere ved overgangsboligen som baseres på samtalegrupper. Beboere som ønsker å delta melder seg på til

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes Katteboken om Pusegutt 2007-2010 Om denne boken Denne boken handler om Pusegutt, pusen jeg fikk av min datter og svigersønn da jeg hadde mistet min kjære gamlepus i trafikkdød. Sorgen over Pus var stor,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1. BRUK AV LEILIGHET HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Sist endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013 Sist endret på ordinært sameiermøte 22.04.2014 1.1 Ved Salg/Utleie av seksjonen skal selveieren

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Den ufarlige munnkurven

Den ufarlige munnkurven Tess Erngren, diplomert hundeinstruktør og hundepsykolog. Grunnlegger av Good- Dog, Be your dog s best friend. Lever for å forbedre relasjonen mellom mennesker og hund. Tema Den ufarlige En hund med munnkurv

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Lutvannkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Ordensregler for Senter Borettslag pr mai 2016 Side 1 av 12

Ordensregler for Senter Borettslag pr mai 2016 Side 1 av 12 Ordensregler for Senter Borettslag pr mai 2016 Side 1 av 12 Innledning... 3 Generelle regler... 4 Regler om ro i leilighetene... 5 Søppel og renhold... 5 Bad og WC - vann og avløp... 5 Veggdyrkontroll...

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tveita Borettslag Konstituering Vedtak: Han ble valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: De ble valgt

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tveita Borettslag Konstituering Vedtak: Han ble valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: De ble valgt Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tveita Borettslag Møtedato: 29.04.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: matsalen, Tveita skole 120 andelseiere, 39 representert ved fullmakt, totalt 159

Detaljer

Styremøte 24. juni 2014

Styremøte 24. juni 2014 Styremøte 24. juni 2014 Sted: Tåsenveien 14 E, Christian Nissen Til stede: Christian Nissen, Tore Broholt, Anette Gundersen, Renate Salomonsen, Arne Reisegg Myklestad, Vivi Christensen Forfall: Referent:

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. ØKONOMI: Avdelingens likviditet er god. Her er en kort oppsummering av vårt regnskap for 2015:

ÅRSMELDING 2015. ØKONOMI: Avdelingens likviditet er god. Her er en kort oppsummering av vårt regnskap for 2015: ÅRSMELDING 2015 Et nytt år har gått og det er på tide å gjøre opp status for 2015. Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland arbeider

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elverfaret Borettslag Dato 10.06.13 kl 19:00 Møtested: Møllestua

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elverfaret Borettslag Dato 10.06.13 kl 19:00 Møtested: Møllestua Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elverfaret Borettslag Dato 10.06.13 kl 19:00 Møtested: Møllestua Tilstede var 35 andelseiere og 13 med fullmakt til sammen 48 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NKKs Etiske retningslinjer for hold av hund NORSK KENNEL KLUBS ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD AV HUND

NKKs Etiske retningslinjer for hold av hund NORSK KENNEL KLUBS ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD AV HUND NORSK KENNEL KLUBS ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD AV HUND 1. BAKGRUNN Hund har vært holdt som husdyr til nytte og glede gjennom tusener av år. Det er få andre dyr som er så fundamentalt tilpasset et liv

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører

MYSTISK FROST. - Ikke et liv for amatører MYSTISK FROST - Ikke et liv for amatører HELSE 13 desember 2009 1 I en ideell verden bør vi stå opp og smile til den nye dagen som ligger foran oss. Men den verden vi lever i er dessverre ikke alltid like

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer