Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om vedtak. Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din."

Transkript

1 CASE 1a Kåre er 55 år. Han er skilt, og har to voksne barn. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende. Da kona gikk fra ham, fikk han store psykiske problemer, klarte ikke å gå på jobb, og måtte etter hvert avvikle firmaet. Han hadde ikke forsikring i fht. inntekt, og fikk dermed ikke sykepenger. Han har brukt opp egenkapitalen i firmaet, inkludert inntekt fra salg av bil som tilhørte firmaet, og står per i dag på bar bakke. Han oppsøkte NAV i juni, og fikk stønad til livsopphold for to måneder. På dette tidspunktet bodde han på sofaen hos sønnen sin. Han ville få igjen kr på skatten i september, og fikk beskjed av NAV om at han måtte benytte skattepengene til livsopphold ut året. Han oppsøker NAV igjen i november. Han har skrevet kontrakt med en huseier om å leie en leilighet som koster 8000 kr per måned. Han søker om å få dekket dette pluss depositum på kr. Han ønsker å flytte inn samme dag. Han opplyser at han har igjen 8300 kr på konto. Han viser kontoutskrift på dette. Han har også to regninger som vil gå til inkasso om han ikke betaler innen to dager. Dette er sluttoppgjør på strøm fra tidligere bolig, som nå er på 3200 kr og bensinkort på 1200 kr, til bygdas eneste bensinstasjon. Dette ble tatt opp da han hadde firmaet. Han har også en del andre regninger i forbindelse med firmaet. Han har ikke helt oversikt over hva han skylder. På spørsmål fra NAV, opplyser han at han brukte skattepengene til å kjøpe seg bil igjen. Han mente at dette var helt nødvendig for at han skulle kunne komme i arbeid igjen. Videre føler han seg veldig isolert når han ikke har bil. Han brukte også noe penger til å betale regninger på mobiltelefon, kjøpe seg ny vinterjakke og et par netter på hotell, da sønnen ville være aleine med kona.

2 NAV Lillevik Case 1a SØKNADEN GJELDER: Melding om vedtak Husleie, depositum, stønad til livsopphold. SAKSINNHOLD: Du er 55 år gammel. Du er for tiden uten inntekt. Du bor hos sønnen din. BEGRUNNELSE: Husleia er altfor høy. Du vil aldri klare å bli selvhjulpen med så høy husleie. Vi vet at du kan finne et billigere sted å bo her i kommunen. Ut fra lovens formål, vurderer vi det derfor slik at du må finne et annet sted å bo. I mellomtiden kan du fortsette å sove på sofaen hos sønnen din. Du har blitt informert om at du måtte benytte skattepengene til å dekke livsopphold ut året, og burde derfor ha brukt skattepengene til dette formålet. Derfor får du ikke stønad til livsopphold. Dersom du fortsatt er i en vanskelig situasjon i januar 2013, kan du søke på nytt da. Du kan søke om lån i banken til depositumet. Vi avslår derfor å yte stønad til dette. *Om veiledende sats til livsopphold: Kommunen benytter veiledende satser som utgangspunkt ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene er ment å dekke løpende daglige utgifter tilmat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene m.m., TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og bruk av offentlig kommunikasjon. Utgifter til legebesøk, legemidler, briller, tannbehandling, bolig- og innboforsikring, barnepass, samvær med barn, innbo og utstyr, er ikke tatt med i kommunens veiledende sats. Dette er utgifter som det som regel gis stønad til ved behov. I tillegg kan det gis stønad til andre nødvendige utgifter. Stønad er vurdert etter følgende bestemmelser i lov om sosiale tjenester i NAV: 18. Stønad til livsopphold: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 19. Stønad i særlige tilfeller: Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

3 20. Bruk av vilkår: Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. Du må melde deg som arbeidssøker på NAV. Du må gi beskjed ved økte inntekter. Alle inntekter vil gå til fradrag i stønaden. VEDTAK: Du innvilges følgende etter lov om sosiale tjenester i NAV 18: Du innvilges ikke sosialhjelp. Stønaden til de ulike formålene utbetales til din bankkonto. KLAGEADGANG: Dette vedtak kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til: NAV Lillevik, Lillevikveien 3, 0001 Lillevik NAV Lillevik skal om ønskelig være behjelpelig med å utforme klagen. NAV Lillevik 24. desember 2012 Inger Teit Espeland teamkoordinator Ingen Stønad Ludviksen veileder

4 NAV Asker Vedtak 1B SØKNADEN GJELDER: Stønad til husleie og livsopphold Melding om vedtak SAKSFORHOLD: Du er skilt og samboer. Du kan ikke jobbe som frisør lenger, og hadde siste utbetaling av sykepenger den Du ønsker å begynne på kurs for å bli fargeterapeut. I mellomtiden er du arbeidssøker. BEGRUNNELSE: Vi lagt til grunn følgende månedlige inntekter og utgifter: Du har samboer som er i full jobb. Det forutsettes derfor at han dekker boutgifter nå som du ikke har inntekt. Du vil ikke ha inntekt i en periode framover. Du må derfor søke om bidragsutsettelse. Inntekter Utgifter Sykepenger Livsopphold 4462 Overskudd: Du har overskudd i økonomien denne måneden, og er derfor selvhjulpen. Økonomisk stønad er subsidiær og du må først utnytte alle muligheter til å forsørge deg selv før du igjen søker sosialhjelp. Vi regner derfor med at du er selvforsørget fram til du kan søke studielån. *Om veiledende sats til livsopphold: Kommunen benytter veiledende satser som utgangspunkt ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene er ment å dekke løpende daglige utgifter til mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene m.m., TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og bruk av offentlig kommunikasjon. Utgifter til legebesøk, legemidler, briller, tannbehandling, bolig- og innboforsikring, barnepass, samvær med barn, innbo og utstyr, er ikke tatt med i kommunens veiledende sats. Dette er utgifter som det som regel gis stønad til ved behov. I tillegg kan det gis stønad til andre nødvendige utgifter. Stønad er vurdert etter følgende bestemmelser i lov om sosiale tjenester i NAV: 18. Stønad til livsopphold: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på

5 å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 19. Stønad i særlige tilfeller: Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. VEDTAK: Du innvilges følgende etter lov om sosiale tjenester i NAV 18: AVSLAG Søknaden er også vurdert etter lovens 19, og vi kan ikke se at du har rett til stønad etter denne bestemmelsen heller. Etter 19: AVSLAG Stønaden til de ulike formålene utbetales til din bankkonto. KLAGEADGANG: Dette vedtak kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til: NAV Asker, Askerveien 3, 0001 Asker NAV Asker skal om ønskelig være behjelpelig med å utforme klagen. NAV Asker 17. desember 2012 Juul Solstad teamkoordinator Måne Paasche veileder

6 NAV Lillevik vedtak 1 c Melding om vedtak SØKNADEN GJELDER: Stønad til husleie og livsopphold. SAKSINNHOLD: Du har vært arbeidsledig i en lengre periode, og har ikke lenger dagpengerettigheter. Du er aktiv arbeidssøker, men har hatt problemer med å finne egnet arbeid, da du ikke har søkt utenfor kommunen. BEGRUNNELSE: Du må være villig til å søke på og ta imot alle jobber du er kvalifisert til. I påvente av dette har NAV Lillevik et tiltak du kan delta på. Du kan begynne om 14 dager, og vil da få betalt hver 14. dag på grunnlag av oppmøte. Dette er et vilkår for å få sosialhjelp, jf. 20. Dersom du takker nei til tiltaket, blir sosialhjelpen stoppet. På denne bakgrunn får du korttidssats. Vi har lagt til grunn følgende månedlige inntekter og utgifter: Utgifter Inntekter Kommunale avgifter Strøm/brensel# 2500 Livsopphold* 3000 Underskudd 6623 *Om veiledende sats til livsopphold: Kommunen benytter veiledende satser som utgangspunkt ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene er ment å dekke løpende daglige utgifter til mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene m.m., TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og bruk av offentlig kommunikasjon. Utgifter til legebesøk, legemidler, briller, tannbehandling, bolig- og innboforsikring, barnepass, samvær med barn, innbo og utstyr, er ikke tatt med i kommunens veiledende sats. Dette er utgifter som det som regel gis stønad til ved behov. I tillegg kan det gis stønad til andre nødvendige utgifter. #NAV kan sette vilkår, jf. 20. Det er et vilkår for at du skal få utbetalt stønad til strøm/brensel, at du viser kvittering på at du har betalt strøm/brensel. Stønad til sertifikat er ikke en pliktmessig ytelse etter loven. Stønad er vurdert etter følgende bestemmelser i lov om sosiale tjenester i NAV:

7 18. Stønad til livsopphold: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 19. Stønad i særlige tilfeller: Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 18 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. 20. Bruk av vilkår: Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også 21 tredje ledd og 25. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. VEDTAK: Du innvilges følgende etter lov om sosiale tjenester i NAV 18: Stønad til livsopphold med 3000 kr Stønad til kommunale avgifter med 1123 kr Stønad til strøm/brensel på vilkår av at du viser kvittering Etter 19: Stønad til førerkort avslås etter 19 Stønaden til de ulike formålene utbetales til din bankkonto. KLAGEADGANG: Dette vedtak kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til: NAV Lillevik, Lillevikveien 3, 0001 Lillevik NAV Lillevik skal om ønskelig være behjelpelig med å utforme klagen. NAV Lillevik 24. desember 2012 Nanna teamkoordinator Nynne veileder

8 CASE 2 Mari har to barn, Erik på fire år som går i barnehage og Tilde som er syv år og går på skolen. Hun flyttet fra sin tidligere samboer, Per, for seks måneder siden. Etter dette har hun fått noe økonomisk støtte fra foreldrene sine. Mari har vært en del hjemme med barna mens de var små. Barnas far, Per, er bonde i bygda. De har en samværsavtale, som sier at Per skal ha vanlig samvær, dvs. annenhver helg pluss en ettermiddag i uka. De har imidlertid aldri fulgt avtalen. Per har barna ganske ofte. Han pleier å ringe Mari for å se om hun er hjemme, og så kommer han og henter barna i bilen. De sover ofte over hos ham. Derfor synes han ikke han skal betale bidrag. Per har store driftsutgifter på gården, og betaler lite i bidrag til Mari. Derfor søker han om å få satt ned bidraget. Per ønsker også at barnetrygden skal deles mellom dem. Mari har per i dag ingen andre faste inntekter enn bidrag og barnetrygd. Mari er utdannet marinbiolog. Hun har studielån på kr. Hun har betalt ned på lånet med 1500 kr per måned, inntil de siste tre månedene, som hun har blitt hengende etter med avdragene. Mari har de siste åra jobbet litt på kroa, men den ble nedlagt for et par måneder siden. Hun har lite nettverk i bygda, da alle vennene hennes tok Pers parti da det ble slutt. Mari fikk bare med seg sine og noen av barnas personlige eiendeler ved samlivsbruddet, da hun hadde flyttet inn på gården til Per da hun møtte ham. Alt av møbler og hvitevarer var nedarvet fra familien til Per. Hun måtte derfor ta opp lån til innbo da hun flyttet. Mari bor fire km fra bussholdeplass. Hun har ikke førerkort. Siden bruddet, har Mari hatt store utgifter til vival på hvit resept. Mari er tydelig sliten når hun kommer på NAV. Hun forteller at hun ikke har penger til mat i helga.

9 CASE 3 Terje T er 19 år. Han gikk ut av vgs i vår. Han er skoletrøtt, og har «bestemt seg for å jobbe» et år. Så langt har han hatt noen småjobber her og der. Han har jobbet litt på kontoret i pappas firma i Kragerø, men etter den siste gangen han kom for seint, sa pappa at nå må han klare seg selv. Etter dette har han bodd hos en kamerat i Bø. Terje kommer på NAV Bø torsdag formiddag. Han sier at han skal på intervju til en «kjempejobb» i Oslo til mandag. Det er en provisjonsjobb, og han venter store inntekter. Terje T ser på seg selv som den fødte selger, og han er overbevist om at han kommer til å gjøre det stort. Men da må han først selge seg inn i firmaet. Han har fått vite at de han skal på intervju med, pleier å gå og drikke coctails på Plaza hver fredagskveld. Derfor tenkte han at hvis han drar inn i kveld og gir dem et godt inntrykk, vil han ha en bedre sjanse på mandag. Terje har ikke tjent noen penger mens han har vært i Bø, og han har bare to hundre kroner. Han søker derfor om penger til bensin til den lille røde sportsbilen han har satt fra seg på handicapplassen utenfor. Videre trenger han penger til hotell fram til tirsdag. Han regner med at når han har fått jobben, kan han få forskudd på første lønning. Han trenger også nye klær til begge anledningene. Samme dag møter Terje T opp på NAV Kragerø. Han har vært på besøk hos foreldrene, som er kjente personer i byen. Han feier inn på NAV og feier den blonde luggen bort fra det solbrune ansiktet med en velmanikyrert hånd. Han presenterer den samme historien; at han har oppholdt seg i Bø en stund, men nevner ikke at han har vært på NAV Bø tidligere på dagen. Vurder hva dere vil gjøre, både som saksbehandlere i Bø og i Kragerø.

10 Notater fra diskusjon i plenum etter grupparbeid Case 1 a - Kåre Psykisk tilstand Øyeblikkelig hjeldpehehov Husleie? Hva er inkludert? På sikt for høy, gi for en tremånedersperiode/oppsigelsestid? Andre muligheter i området? Hjelp til å finne et sted. Bindende kontrakt? Lån til depositum garanti? Kan han bo hos sønnen ei stund til? Kan ikke kreve det Etablering Saksbehandlingstida Livsopphold ikke gjort individuell vurdering Strømrestanse, bensingjeld Betingelser for hvordan han må bruke de 8000? Lav sats? Oversikt over gjeld, stoppe betalinger. Gjeldsrådgiver Kartlegge hele ham arbeid/inntektsmuligheter (hvorfor jobber han ikke? aktivitet?), sykdom (behandling?), bosituasjon, økonomi, statlige ytelser Han kan kjøpe bensin kontant Kartlegge veilede Juni-vedtaket: Vilkår light. Dilemma: Hva nå? Hva ble gjort? Bilen: kan han beholde den? Behov i fht jobb/sosialt/sykdom 19 er ikke vurdert Vedtaket: o selvmotsigende o språket o standardtekst som ikke stemmer o overskriftene stemmer ikke m innhold o Be banken om å søke om depositum o Vilkår i utheva skrift o gir beskjed om å ikke søke på nytt før i januar o Se i sammenheng m forrige vedtak?

11 Case 1 b Sylvia (vi mangler dessverre søknaden, og får derfor ikke lagt denne ut.) Kan leve for sykepengene ei stund Kartlegging! Arbeidsevnevurdering, legeerklæring sykemld? Reell arbeidssøker? Arbeidsmuligheter i fht sykdom Vil hun få arbeid som fargeterapeut? Brukermedvirkning hennes ønske Rett til lån/stipend? Veiledning i fht inntektsmuligheter/utdanning/kurs Livsopphold desember Barna o Hvorfor betaler hun bhg/sfo? o Hvor mye samvær? Andre nødvendige utgifter? Oversikt over hva de skal gå til hva er det rimelig at hun skal bruke pengene til? Samboer har ikke forsørgelsesplikt. Hva sier kontrakten? Faktisk utgiftsfordeling, historikk Hvordan er boforholdene? Campingvogna selge? (barna, salgsverdi, framtidig bistandsbehov) Bidragsutsettelse? Gi råd om ny avtale Nytt vedtak i januar? Kartlegge mer sit. framover Situasjonen framover Råd/veiledning Vedtaket: o Summen sykepenger stemmer ikke o «overskudd» o «før du igjen søker» o 19

12 Case 1 c Arild Utrede psykisk helse Flytte pga arbeid? Vurdere førerkort nødvendig? Selge huset? Verdi? Hva slags tiltak? Kan han ta det imot? Korttidssats riktig å bruke? Svært lav. Ikke ta med hele regla om hva det skal dekke. Krav om dokumentasjon er ikke vilkår Har ikke vist at 19 er vurdert

13 Case 2 Mari Nødhjelp Kartlegging: flere samtaler. Arbeid reell arbeidssøker? Karriereveiledning. Behov for medisinsk oppfølging? Annen rådgivning? Arbeid: kreve flytting? Barna/samvær Lite sosialt nettverk Utdanning Stønader: Bostøtte, enslig forsørgerstønad? Dagpenger? Samværsavtalen Mekling/familierådgivning Hvordan har barna det? Vival, ikke nettverk, problemer mellom foreldrene. Hennes mulighet for arbeid. Helse: Vival Situasjonen per i dag Lav inntekt Utrede boutgifter Bosituasjon Lån til innbo: nødvendig utgift Førerkort: fire km er ok Studielån stoppe avbetaling: klarer hun det selv?

14 Case 3 Terje T Realitetsorientering lønn, boutgifter i Oslo Dokumentere at han skal på intervju Hva har Bø gjort? Har han søkt om tjenester der? Hvilke utgifter? Han kan reise fram og tilbake til Oslo på en dag. Registrert som arbeidssøker: Har han rett til å dra hvor som helst? Ta ham på alvor han kan finne en selgerjobb i Porsgrunn Mobilitetskrav: det må gå begge veier. Gi hjelp tur-retur. Han gjør noe riktig. Han har ambisjoner. Støtte opp. Gi stønad for kort tid Statlig ordning for mobilitet i jobbintervju, men der og da-behovet må dekkes Kan han kjøre til Oslo? Er han handikappet? Er han bostedsløs? Midlertidig bolig? Ikke stønad til coctails eller klær Realistisk jobbtilbud? Opplyse om hvor mye bensin han har på tanken Rimeligste bussbillett tur-retur ungdom

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån

Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån Oppdragsrapport nr. 1-2012 Elling Borgeraas og Ragnhild Brusdal Livsopphold ved startlån En evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av Startlån SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 1 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

De fattige barna i det rike landet

De fattige barna i det rike landet Laila Marie Wolles Velferdsalliansen De fattige barna i det rike landet Utfordringer sosionomer og sosialt arbeid står overfor i møte med barnefattigdom. Gutten hadde to like bukser. Den ene buksa hadde

Detaljer

Forskningsopphold i USA

Forskningsopphold i USA Forskningsopphold i USA Guide i praktiske spørsmål EURAXESS Norge 2013 INNLEDNING... 2 REISE OG ANKOMST TIL USA... 6 Social Security Nummer... 7 TRYGD OG FORSIKRINGER... 8 Medlemskap i Folketrygden...

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer