Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Professor og hundekjører. Et godt sted for barn og unge. Kvinnesterke i Malmø. Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby:"

Transkript

1 NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 3 I SEPTEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Et godt sted for barn og unge Kvinnesterke i Malmø Forretningspartnere eller familie? Johanne Sundby: Professor og hundekjører

2 September i sanitetens tegn! «En sommer er over» heter det i en gammel slager. Denne sommeren har vært spesiell på flere måter. Været har vært fantastisk over hele landet. Noe som har kommet alle engasjerte sanitetsmedlemmer til gode. For oss på hovedkontoret i Oslo har sommeren også vært preget av at vi står foran skifte av generalsekretær. Jeg vil derfor, på vegne av alle i Munthes gate 33, takk Anne-Karin Nygård for hennes lederskap gjennom syv år og jeg vil også benytte anledningen til å ønske Grete Herlofson velkommen som ny generalsekretær fra 1. desember. Jeg har fått i oppgave fra sentralstyret å fungere i denne rollen fram til desember. Noe som både er en ære og en utfordring. Min oppgave blir, sammen med alle ansatte, å føre skuta videre og legge best mulig til rette for vår neste generalsekretær. N.K.S. har gjennom 118 år vært en viktig organisasjon i Norge, spesielt viktig for norske kvinner. N.K.S. har vært en veiviser til velferdssamfunnet. Alle medlemmer i organisasjonen har grunn til å være stolte over å tilhøre en slik organisasjon og alle norske kvinner burde, etter mitt syn, i ren respekt for hva N.K.S. har utrettet og stadig utretter for norske kvinner vært medlemmer i organisasjonen. «N.K.S. dagene» går av stabelen september på Gardermoen. 250 engasjerte sanitetskvinner fra hele landet setter hverandre stevne. Geir Lippestad vil besøke arrangementet å holde innlegg om verdier og organisasjonskultur. Kjente foredragsholdere vil ha fokus på voldtekt og «skjønnhetstyranniet» og i tillegg vil det bli satt fokus på organisasjonens satsningsområder gjennom ulike workshops. Vi håper at denne samlingen vil spore til ytterligere frivillig innsats for organisasjonens satsingsområder over hele landet og at denne samlingen også vil bidra til større nærhet mellom de ulike nivå i organisasjonen. «Sammen mot vold «er tema for Sanitetens uke i perioden september. N.K.S. har hatt et meget sterkt fokus på vold mot kvinner de siste årene både nasjonalt og internasjonalt. Dette engasjementet følges opp gjennom denne uka, og dette vil bli markert gjennom organisasjonens lokalforeninger over hele landet. Vold mot kvinner må bekjempes i alle miljøer gjennom systematisk arbeid. Vi håper at denne langsiktige satsingen fra N.K.S. både nasjonalt og lokalt vil føre til resultater og at kvinner skal slippe å oppleve en utrygg tilværelse. UTGIVER Norske Kvinners Sanitetsforening Fredrikke kommer ut fire ganger i året og har et opplag på cirka eksemplarer. Bladet distribueres vederlagsfritt til medlemmer og personer som slutter opp om organisasjonen. Bladet Fredrikke er oppkalt etter N.K.S. grunnlegger, Fredrikke Marie Qvam. Ettertrykk tillatt, husk å oppgi kilde. Innsendt materiell vil ikke bli returnert. Redaksjonen er avsluttet 19. august REDAKTØR Beate Framdal Telefon: e-post: UTGAVEANSVARLIG Beate Framdal MATERIELLFRIST NR 4/ oktober DESIGN OG PRESENTASJON Magnolia design as TRYKK Aller Trykk AS ANNONSER Annette Gustavsen, telefon: E-post: ISSN FORSIDEFOTO Per-Åge Eriksen Jan Monsbakken fungerende generalsekretær SVANEMERKET Aller Trykk AS, som trykker Fredrikke, er godkjent som svanemerket bedrift.det innebærer at bladet oppfyller strenge krav til miljø merking av papir, trykkfarge og hele trykk prosessen. 2 FREDRIKKE NR. 3 / 14

3 INNHOLD 6 Sanitetskvinnene på programmet i Nordisk Forum i Malmø 2 Generalsekretærens hjørne 4 Organisasjonsleder 5 Smånytt 6 Nordisk Forum i Malmø 12 Forretningspartnere eller familie? 18 Østbytunet - et sted for barn og unge 22 Intervjuet: En professor inn i granskauen 30 Kløverdamen 41 «Ny» og spennende nettbutikk 43 Sanitetsnorge rundt 12 Forretningspartnere eller familie? Surrogati reiser mange spørsmål knyttet til blant annet familie, kropp og marked 18 Ved Østbytunet behandlingssenter får barn og unge god hjelp Professor Johanne Sundby 22 vet mye om kvinners rolle

4 ORGANISASJONSLEDER Kjære alle sammen! I år har vi opplevd tidenes sommer både i nord og i sør hva vær angår. Jeg håper dere alle har fått påfyll av de gode vitaminene som sola gir oss. Dette har vært sommeren da vi diskuterte reservasjonsretten og fedrekvoten. Norske Kvinners Sanitetsforening har deltatt på Nordisk Forum i Malmø. I sam arbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for Kvinnehelse ved Rikshospitalet arrangerte N.K.S. to seminarer som satte fokus på viktige likestillingsspørsmål innen kvinnehelse. Oslo Sanitetsforening sto på Karl Johan og delte ut klemmer og info om foreningen. Undertegnede fikk og en god klem da hun gikk forbi. Au har møttes noen ganger i sommer. Sentral styret har hatt møte midt i sommerferien. Det er alltid hyggelig å møtes, og denne gangen var det nokså spesielt. Vår generalsekretær igjennom syv år ønsket å slutte i sin stilling og vi møttes i Oslo for ansette ny generalsekretær. Grete Herlofson ble ansatt. Vi ønsker Grete vel kommen, og ser fram til samarbeid med henne. Det er også hyggelig å ha Ingvild Øfsti tilbake i Sentralstyret. Hun gikk ut i svanger skaps permisjon i vinter. Jeg har ikke hørt om at tidligere sentralstyremedlemmer har fått barn mens de var valgt inn i Sentralstyret. N.K.S. er så heldig å ha fått nye unge med lemmer. Det har vært organisasjonsopplæring for nesten 90 unge entusiastiske sanitetskvinner. De har mange nye ideer og tanker om hva N.K.S. kan gjøre for andre. Nå gjelder det at vi som har vært med en stund ser på nye ideer som positive, og er med på å heie fram unge medlem mer og nye foreninger. Høsten bringer med seg en rekke aktivit eter. Vi går i gang med basarer, loppemarked forbereder julemesser etc. Rød Knapp-aksjonen fortsetter. Vi må bruke knappen, den passer på alle plagg. Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner er 25. november. Jeg startet med å skrive om tidenes sommer, ja det har det vært på godt og vondt. Dette har også vært sommeren da vi kjente på hva frykt for terror er. Mine tanker har gått til kvinner i andre land som lever i konstant frykt for seg og sine. Det har vi sett mye av på Tv i sommer. Jeg ønsker alle en fin og givende høst! Turi Marie Bruun 2. nestleder MEDLEMSBLADET FOR 50 ÅR SIDEN Tannrøkten «Et du karramell, får du itj vårå på laget» står det med høye feter typer i Trønder-Avisa, og artikkelen begynner slik: Nei takk, æ spis itj slikkerier. Æ e med i «Nei-takk-foreningen æ sjø Pjokken bak disse mektige ord er bare en av 350 barn i Egge som er medlem av Nei-takkforeningen. Og Ingeborg Solberg, formann i Egge sanitetsforening forteller at ideen om aksjonen mot slikkerier startet på helsemessa sanitetsforeningen arranger i fjor høst der det ble vist en film, «Tennene skal vare hele livet». I filmen hadde «Nei-takk-merket» en viktig rolle. 4 FREDRIKKE NR. 3 / 14

5 SMÅNYTT Du spiser mer søtt når du tror du trener Ditt syn på treningen kan påvirke hvordan du spiser etterpå, mener forskere. De som trodde at de trente, spiste mer godteri etter på enn de som trodde at det var sightseeing de var på. Hvorfor? Det vet vi ikke. Har du noen gang tenkt at du fortjener en belønning etter trening? Gjerne noe søtt å spise? Du har jo svettet bort kalorier, gjort en innsats? Noen av oss spiser mer søtsaker etter trening nettopp fordi vi vil belønne oss selv. Det tror i hvert fall forskerne bak en ny studie at kan være én av årsakene til at mange har problemer med vekten selv om de trener. KILDE: FORSKNING.NO Nå kommer «amalgambølgen» Vi beholder stadig flere tenner inn i alder dommen. Det er bra for munn helsa, men dyrt for statskassa. Når det blir flere eldre i befolkningen, og de har egne tenner i behold, gene rerer det behov for tannhelsetjenester. Jo flere tenner i munnen, jo større er behandlingsbehovet, sier Anne Nordrehaug Åstrøm. Hun er instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen og leder et forsknings prosjekt om munnhelse hos eldre i Norge og Sverige. Dagens gjennomsnittlige 70-åring har mange av sine egne tenner, viser funn fra prosjektet. Bare 2 3 prosent er helt tannløse. Tennene er imidlertid preget av mange fyllinger og har derfor et stort behandlingsbehov. For helsa er det bra å beholde tanngarden. Munnhelse har nemlig konsekvenser langt ut over selve munnhulen. Det er forsket mye på sammenhengen med vanlige kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom og revmatiske syk dommer. Tannhelse betyr mye for kroppen og velvære generelt, sier forskeren. E-sigaretter farlige eller livreddende? Verdens helseorganisasjon vil ha strengere regler for e-sigaretter. Men flere forskere mener vi bør oppmuntre bruken fordi de er langt mindre skadelige enn vanlig tobakk. E-sigaretter har blitt markedsført som et sunnere alternativ til vanlige sigaretter. Men er de likevel skadelige? En e-sigarettbruker inhalerer damp fra en væske, i stedet for røyken fra tobakk. Noen væsker inneholder nikotin, andre ikke. E-sigarettene utgjør en alvorlig trussel mot barn og fostre, mener Verdens helseorganisasjon (WHO), ifølge NTB. De bidrar til passiv røyking ved at personer i nærheten av røykeren får i seg nikotin og giftstoffer. KILDE: FORSKNING.NO Dropper middelhavsdiettet Folk rundt middelhavet snur ryggen til den sunne maten som motvirker både hjerteinfarkt og hjerneslag. Hvorfor? Den såkalte middelhavsdietten går for å være sunn, men det hjelper ikke hvis folk spiser noe annet. Hvorfor spiser folk usunt, når de vet hva som er sunt? USA har lenge hatt en overvektsepidemi som forårsaker store helseproblemer. Enkelte land i Europa sliter nå med likn ende problemer, om enn i mindre skala. En undersøkelse for få år siden viste for eksempel at nesten halvparten Astma begynner før fødselen Mennesker med både astma, høysnue og eksem utvikler antageligvis sykdommene allerede i mors liv. I framtida kan vi kanskje finne måter å hindre dette på, tror norske forskere. I løpet av 1992 hadde forskerne sam let inn data fra hele 800 små nurk. Igjen nom de neste tiåra ble disse barna fulgt opp og undersøkt to ganger til. Observa sjonene er oppsiktsvekkende: Noen av barna hadde spesielt dårlig lungefunksjon allerede da de var nyfødte. Og disse barna har hatt mye høyere risiko for å utvikle en kombina sjon av astma, høy snue og atopisk eksem, sammenlignet med resten av ungene. KILDE: FORSKNING.NO av greske barn i årsalderen var over vektige, mot ca. 15 prosent i Norge. Den europeiske overvektsepidemien har rammet hardest i middelhavslandene, men også Storbritannia er i ferd med å nærme seg amerikanske tilstander. Overvektsproblemene i noen europeiske land er et godt eksempel på at sam men hengene mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse er veldig komplekse, sier professor Nanna Lien ved Universitet i Oslo Institutt for basalfag. KILDE: FORSKNING.NO KILDE: FORSKNING.NO FREDRIKKE NR. 3 / 14 5

6 TEMA NORDISK FORUM Nordisk Forum = Å få her være på Nordisk Forum, eller New Actions on Women`s Rights som dagene het, var fantastisk. FNs Kvinnekonferanse i New York var en opplevelse, men dagene i Malmø var helt spesielle, og igjen får vi bekreftet at våre saker er viktige, sier organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland. 6 FREDRIKKE NR. 3 / 14

7 feminisme for alle Fra torsdag 12. juni til søndag 15. juni møttes kvinner og feminister. Sterke stemmer fra samfunns debattanter, forfattere, journalistere, politikere, forsker og fagfolk diskuterte kvinners rettigheter og like stil ling. I tillegg til Norske Kvinners Sanitetsforening deltok til sammen 200 kvinneorganisasjoner på de viktige dagene i Malmø. Daglig ble det arrangert rundt 60 seminarer, pluss større og mindre foredrag og paneldebatter. I arenaområdet kunne du like gjerne gå på en kjendis som Islands tidligere president Vigdis Finnbogadóttir (84) som representanter for papirløse kvinner som lever i Norden. Medisin og kjønn Med kvinners helse og livsvilkår som hovedarbeidsområde er Sanitetskvinnene spesielt opptatt av forskning på kvinners helse med tanke på kjønnsforskjeller også innen medisinen. Forskningen har fremskaffet viktig kunnskap som viser at kvinner og menn rammes ulikt av sykdom, og kvinner får andre symptomer enn menn når de rammes av samme sykdom. Eksempelvis er 78 prosent av de som får autoimmune sykdommer kvinner, og man vet lite om hva som er årsaken til dette. LISTEN OVER FOREDRAGSHOLDERNE på selve arenaen lokket med sterke internasjonale navn. Islands tidligere president, Vigdis Finnbogadóttir, ble mottatt med applaus. 84-åringen er fortsatt feminist og aktiv internasjonalt. Sluttdokumentet som er overlevert likestillingsminister Solveig Horne og hennes nordiske kolleger inneholder et krav om at det avsettes midler til kjønnsspesifikk forskning og kunnskap. Dette kravet viser at vi har tenkt riktig lenge ved å ha med oss kjønnsdimensjonen når det handler om kvinners helse, sier Egeland. Kvinnen er avviker Sanitetskvinnene arrangerte i samarbeid med Norsk kompetansetjeneste for kvinne helse ved Rikshospitalet to seminarer: Mannen som norm og kvinnen som avviker og Reproduktive rettigheter. INTERESSANTE OG LÆRERIKE DAGER, sier organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland (th) og 1. nestleder Anne-Britt Hauge. FREDRIKKE NR. 3 / 14 7

8 TEMA NORDISK FORUM To lærerike og spennende seminarer. Forskning tilfører oss ny kunnskap som kommer begge kjønn til gode, sier organisasjonslederen. I sluttdokumentet kreves det også at de nordiske regjeringene og ansvarlige myndigheter skal sørge for et likestilt tilbud til mann og kvinne ved diagnoser, utredning og oppfølging av sykdom med hensyn til deres særskilte behov. Også i Norge, spesielt ved hjerte-og karsykdommer har menn og kvinner forskjellige symptomer, og man vet at kvinner ofte ikke kommer lengre enn til vakthavende lege. Mannen derimot blir oftere henvist til spesialistutredninger. At N.K.S. på sitt landsmøte i fjor høst vedtok et eget prinsipprogram for kvinners livsvilkår er jeg både stolt og glad for, siden innholdet er viktig og bekrefter at vi er i tiden, sier hun. Rosa Har ordet feminist for deg fått en annen betydning etter Malmø? Ja. Jeg har fått en helt annen forståelse og oppfatning av det å være feminist etter å ha deltatt på Nordisk Forum. Feminist handler jo bare om å jobbe for et likeverdig og trygt samfunn for oss alle. Dette kom veldig flott frem under disse dagene, sier organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland. HER ER FORSKNINGSANSVARLIG, ELISABETH T. SWÄRD, N.K.S.,(th) avbildet sammen med ledelsen i Fokus, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Mette Moberg, Gro Lindstad (tv) og i midten lederen for United Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. FAKTABOKS: #NordiskForum2014 Neste år er det 20 år siden at den store verdenskvinnekonferansen ble avviklet i Beijing Kvinnekonferansens mål var å få slutt på kvinners fattigdom og alle former for vold og diskriminering på grunnlag av kjønn. 20 år etter har man fortsatt langt igjen til mål med tanke på innholdet i handlingsplanen som ble skrevet i Beijing. Dette er også årsaken til at de nordiske kvinnebevegelsene tok initiativet til å arrangere Nordisk Forum som en oppfølging til konferansen i Beijing. Sluttdokumentet som likestillingsminister Solveig Horne fikk overlevert søndag 15.juni bygger på de samme tolv områdene som den snart tyve år gamle handlingsplanen. Dokumentet inkluderer også tidsaktuelle temaer som utfordringer knyttet til den digitale hverdagen i media. De tolv punktene spenner seg fra økonomisk selvstendighet, kvinners helse - reproduktive rettigheter, arbeid, likelønn og utdanning, vold og seksuell trakassering, miljø og klima, 8 FREDRIKKE NR. 3 / 14

9 Vellykkete seminarer på Nordisk Forum I samarbeid med Nasjonal kompetanse tjeneste for kvinnehelse ved Rikshospitalet arrangerte N.K.S. to seminarer som satte fokus på viktige likestillingsspørsmål innen kvinnehelse. TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL Begge seminarene vekket interesse både blant politikere og i media, sier forskningsansvarlig Elisabeth T. Swärd, Norske Kvinners Sanitetsforening. N.K.S. har sittet i den nordiske programkomiteen og bidratt til å forme det overordnede programmet for Nordisk Forum. Sanitetskvinnene har også sittet i den norske styringsgruppen. Kvinnehelse Vårt første seminar hadde tittel mannen som norm og kvinnen som avviker. Seminaret hadde som hensikt å identifisere kjønnsforskjellene og kunnskapshull innen noen felter i medisinen. Professor Johanne Sundby, politiske deltakelse i samfunnet, asyl og migrasjon, fred og sikkerhet til feminismens fremtid i Norden og kvinnebevegelsens organisering. Anbefalingene og kravene retter seg ikke bare mot regjeringen og myndigheter, men også mot institusjoner, arbeidsgiver organisasjoner, fagorganisasjoner, kommuner og næringsliv. LIKESTILLINGSPERSPEKTIVET ER OGSÅ VIKTIG INNEN MEDISINEN. 78 % av de som får autoimmune sykdommer er kvinner, opplyste ph.d. Petter Risøe. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, ga rammen rundt forståelsen om hva kvinnehelse er. Lege og ph.d. Petter Risøe presenterte kjønnsforskjeller i betennelsesprosessen i kroppen, sier Swärd. Om å bli sprø Professor Maja Lisa Løchen, Universitetet i Tromsø, tok for seg kvinnehjertet i et forebyggende perspektiv. Karoline Lerang, doktorgradsstipendiat og lege ved Revmatologisk avdeling, Oslo FREDRIKKE NR. 3 / 14 9

10 TEMA NORDISK FORUM METTE LØKELAND TILBAKEVISTE MYTER og alt som hører med når det kommer til å gjøre abort til noe helt forferdelig. Kvinner som tar abort har ingen økt forekomst av psykisk sykdom etter abort, sa hun. PROFESSOR BABILL STRAY-PEDERSEN sitt innlegg tok for seg et spennende kvinnehelsespørsmål, nemlig hvem det egentlig er som vil at kvinnen skal ta keisersnitt. Universitetssykehus, snakket om autoimmune sykdommer og reaksjoner med fokus på kjønnsforskjeller. Lange bein, skjøre knokler og høye fall var utgangspunktet til Jeanette Magnus, revmatolog og instituttleder ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hun knuste en vedtatt sannhet om at det er kvinner som lettest blir sprø med økende alder. Benskjørhet/osteoporose er noe som rammer begge kjønn med økende alder, og hvor hardt man rammes kommer blant annet an på kosthold og trening. Allerede som barn bør man tenke på å gjøre innskudd i «benbanken», sa Jeanette Magnus. Magnus sitt foredrag presenterte en ny forståelse av benskjørhet, og dette er ny og viktig kunnskap om denne sykdommen, påpeker Swärd. Hvem bestemmer? Det andre seminaret omhandlet kvinnens reproduktive rettigheter. Reproduktive rettigheter i et kvinneperspektiv spenner seg fra svangerskap til, fødsel, barsel, seksuelle helse, abort til keisersnitt. Keisersnitt er et tema som er spesielt viktig da vi her som frivillig organisasjon kan spille en stor rolle gjennom å bidra til å spre kunnskap om temaet og utfordringer knyttet til dette. Professor em. Babill Stray- Pedersen ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo stilte fire viktige spørsmål om keisersnitt: Hvem, hva, hvor og hvorfor? Det handler om hvem som egentlig bestemmer, kvinnene, legene eller pengene? Antall keisersnitt er stigende, til tross for at dette er et stort kirurgisk inngrep som ikke er uten risiko. Vet kvinnene dette, spør Swärd retorisk. Abortmyter Provosert abort finnes overalt. Der lovene er strenge, tar flere kvinner 10 FREDRIKKE NR. 3 / 14

11 Viktig dato hold av! abort med farlige, illegale metoder. Rike kvinner får tryggere aborter enn fattige kvinner. Jo strengere lover, desto flere som dør eller får skader av abort. Jo strengere lover, jo flere aborter er senaborter, sa professor Johanne Sundby, da hun redegjorde for abort i et internasjonalt perspektiv. Mette Løkeland, doktorgradsstipendiat og gynekolog ved Haukeland Universitetssykehus avlivet myter om abort. Når vi sier at vi egentlig ikke er for abort så sier vi indirekte at når kvinner tar abort så er det en umoralsk handling. Jeg vil at vi skal slutte å si disse tingene. Personlig så mener jeg at det er revnende likegyldig hvor mange aborter et samfunn har så lenge alle kvinner har god tilgang til informasjon og prevensjon slik at de selv kan bestemme. Dersom et samfunn vil opprettholde et visst antall fødsler må en trolig akseptere et visst antall aborter siden bare 1/3 av uplanlagte svangerskap er uønskede og at i Norge er ca 40 prosent av svangerskapene uplanlagte, sa Mette Løkeland. Sårbare grupper Det er mange årsaker til at kvinner tar abort, det kan være livssituasjonen eller endringer i denne. Når det gjelder senaborter er det også tyngre årsaker som rus, psykiatri eller tidligere misbruk som spiller inn. Her til lands har man i utgangspunktet en streng abortlov, og i fjor kom det presisering fra Helsedirektoratet at det ikke er tillatt med abort etter uke 21 for friske fostre. Dette til tross for at ingen studier viser levedyktighet før 23 uker. Likestillingen i medisinen og kvinne helse er ett av de tolv punktene som inngår i sluttdokumentet som ble overlevert Norges likestillingsminister, Solveig Horne, og hennes nordiske kolleger på den siste dagen av Nordisk Forum. I forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, den 25. november, vil Norske Kvinners Sanitetsforening i samarbeid med Rød knapp-aksjonen og Care Norge holde en halvdagskonferanse. Arbeidstittelen på konferansen er «Vold mot kvinner i et menneske rettighets perspektiv internasjonalt og hjemme» oppfyller Norge FNs internasjonale forpliktelser? Hva kan Norge gjøre for å bekjempe vold, både nasjonalt og internasjonalt. Dagens foredragsholdere vil bestå av internasjonale og nasjonale fagfolk og politikere. Konferansen varer fra kl til kl og vil finne sted sentralt i Oslo-området. Flere detaljer og program for dagen kommer senere. FREDRIKKE NR. 3 / 14 11

12 FORSKNING

13 Surrogatmor og intenderte foreldre: Forretningspartnere eller familie? Når et vestlig par inngår en avtale med en indisk surrogatmor om at hun skal bære frem deres barn, blandes reproduksjon og økonomi ting vi er vant til å holde adskilt. Det reiser mange spørsmål knyttet til for eks empel familie, kropp og marked, sier forsker Kristin Engh Førde. TEKST OG FOTO: INGVILD KOLØEN KRISTIN ENGH FØRDE har vært på felt arbeid i Mumbai i ni måneder. Jeg sitter igjen med veldig mange, forskjellige historier om surrogati, sier hun. FREDRIKKE NR. 3 / 14 13

14 FORSKNING De siste årene har markedet for transnasjonal surrogati vokst kraftig og blitt mye debattert. Behovet for forskning som sier noe om de sosiale og kulturelle sidene ved surrogati er stort. Førde vil tilføre ny kunnskap om hvordan surrogati forstås og oppleves av de som selv tar del i det. Både de indiske surrogatmødrene og de vestlige intenderte foreldrene går inn i prosessen med blandede følelser. Felles for begge parter er et ønske om å gjøre det beste for sine barn, sier hun. Kompleks relasjon Kristin Engh Førde er sosialantropolog og ph.d.-stipendiat ved Institutt for helse og medisin ved Universitetet i Oslo. Hun mottar støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering via Norske Kvinners Sanitetsforening. Doktorgraden er en etnografisk studie av indiske surrogatmødre, vestlige intenderte foreldre og relasjonen mellom dem. I til sammen ni måneder har Førde bodd i Mumbai i India og gjort et feltarbeid. Der har hun blitt kjent med partene som er involvert i surrogati og fått høre deres historier. Hun er særlig interessert i relasjonen mellom surrogatmødrene og de intenderte foreldrene. Det er en veldig kompleks relasjon som både dreier seg om mennesker og økonomi. I avtalen som inngås mellom de to partene blandes relasjoner som vanligvis ikke skal blandes. På den ene siden er surrogati noe begge parter knyt ter en viss ambivalens til. Surrogati er omgitt av moralsk fordømmelse og stigma, både i de intenderte foreldrenes samfunn og i India. På den andre siden gir surrogati de intenderte foreldrene og surrogatmødrene en mulighet til å fylle sterke behov og begjær, forklarer hun. De økonomiske og menneskelige relasjonene som sammenblandes, må hele veien bearbeides og behandles moralsk. For begge parter blir det viktig å understreke at de gjør dette for å være gode foreldre. De indiske surrogatmødrene vil gi sine barn en bedre fremtid. De har samtidig stor forståelse for de intenderte foreldrenes ønske om egne barn. For de intenderte foreldrene oppleves det meningsfylt at pengene de betaler kan brukes til langsiktige investeringer som kan heve kvinnenes livsvilkår og gi barna deres en bedre fremtid. Et løft ut av fattigdommen? De indiske kvinnene som er surrogatmødre er fattige, de lever i slummen og er ofte analfabeter med få muligheter til å gjøre en endring i livssituasjonen for seg og sine. Noen har også gjeld og blir plaget av pengeinnkrevere. I India finnes det ikke noe sikkerhets nett, ikke noen velferdsstat. Hvis du ikke blir forsørget av noen eller klarer å skaffe deg inntekter selv er det ingen som fanger deg opp, påpeker Førde. Som surrogatmødre tjener kvinnene penger som kan gi et økonomisk løft eller dekke et akutt behov. De indiske kvinnene drømmer gjerne om å kjøpe et hus eller betale for skolegang for sine barn, sier hun. I realiteten går det sjelden slik de har håpet. Selv om surrogatmødrene tjener et stort beløp, strekker ikke pengene til i lengden. Pengene fører ikke til en varig endring for de indiske kvinnene. Alle jeg har truffet som har vært surrogatmødre er fortsatt fattige. For eksempel klarer veldig få å kjøpe seg et hus etter å ha vært surrogatmor en gang. For de fleste forsvinner pengene i mindre investeringer. En av de tidligere surrogatmødrene jeg hadde mye kontakt med, for eksempel, hadde slettet litt FAKTA: Surrogati Surrogati innebærer at en kvinne blir gravid med, bærer fram og føder barn som etter fødselen skal overleveres til dem som skal være barnets juridiske og sosiale foreldre. De som skal være barnets foreldre kalles intenderte foreldre. Kvinnen som er gravid med barnet kalles surrogat eller surrogatmor. Surrogati er ikke lov i Norge, men loven hindrer ikke norske statsborgere å inngå surrogatikontrakter i utlandet. Surrogati i India De siste årene har surrogati vært en raskt voksende virksomhet i India med lave priser, svak regulering og god tilgang på potensielle surrogater. Siden 2009 har det blitt registrert i underkant av 100 barn født til norske foreldre av surrogatmor i India. I 2014 ble det innført et nytt regelverk som reduserte det indiske markedet kraftig. Loven er fortsatt under arbeid og fremtiden for surrogati i India er ikke klar. 14 FREDRIKKE NR. 3 / 14

15 gjeld, kjøpt seg et kjøleskap, fått innlagt vann på badet og satt inn et vindu, men pengene var brukt opp og hun levde fra hånd til munn igjen etter kort tid, understreker Kristin Engh Førde. Klinikkene som mellomledd De intenderte foreldrene kommer fra alle samfunnslag, men som vestlige flest er de veldig velstående sammenlignet med de indiske surrogatmødrene. Foreldrene og surrogatmødrene har veldig forskjellig bakgrunn, når de møtes har de ofte vanskelig for å forstå hverandre. De møter barrierer i språk, kultur og sosiale koder, sier Førde. All kontakt mellom surrogatmødrene og de intenderte foreldrene blir for midlet gjennom klinikker som fungerer som mellomledd. Klinikkene setter også ofte premissene for møter mellom de intenderte foreldrene og surrogatmødrene. De fleste av de intenderte foreldrene er opptatt av surrogatmødrenes vilkår og vil forsikre seg om at hun blir godt ivaretatt. Men de har lite direkte kontakt med henne, så de må bare stole på at klinikken snakker sant om hvordan surrogatene har det, sier Førde. Surrogat mødrene blir også underlagt streng kontroll fra klinikkene. Det store flertallet av surrogatmødrene tilbringer store deler av svanger skapet på klinikkens fasiliteter. Her får de tett oppfølging med hensyn til mat, medisiner og søvn, men også begrenset frihet. Mange savner barna sine som de ikke ser på flere måneder, forteller hun. Det er mye skam knyttet til det å være surrogat i India, og hemmelighold bidrar ofte til belastningen for kvinnene. Ingen snakker om at de har vært surrogatmor. De fleste holder graviditeten skjult, noen også for den nærmeste familien, sier Førde. En varig relasjon? Når barnet er født og begge parter har fylt sin del av avtalen, er det ulike oppfatninger rundt hvordan relasjonen mellom de intenderte foreldrene og surrogatmødrene skal videreføres. De indiske kvinnene vil ofte ønske å holde kontakten med de intenderte foreldrene, fordi det kan gi dem økonomisk trygghet. Men det er opp til foreldrene om de ønsker å ha kontakt. Blant de intenderte foreldrene er forskerens erfaring at de plasserer seg i forhold til to ytterpunkter. På den ene siden de som insisterer på å holde kontakten med surrogatene. De føler at de står i takknemlighetsgjeld til barnets «indiske mor», og vil sørge for at hun klarer seg økonomisk. Noen ønsker også å beholde en relasjon til surrogatmoren slik at de kan fortelle barnet hvem som fødte dem og kanskje besøke henne når barnet blir eldre. På den andre siden er det foreldre som oppfatter relasjonen til surrogatmoren som helt avsluttet ved kontraktens opphør. De ser ikke på relasjon mellom barn og surrogatmor som betydningsfull, mer som et kropps lig arbeid. I deres øyne er pengene tilstrekkelig kompensasjon for det hun har gjort for dem, og det er til beste for begge parter å avslutte relasjonen. De fleste befinner seg et sted i mellom disse to ytterpunktene, forklarer Førde. Selv om de intenderte foreldrene gjerne vil sørge for at det går bra med surrogatmoren også etter fødselen, opplever mange det som problematisk. Uavhengig av hva utfallet blir i India, vil det etter all sannsynlighet ikke sette en stopper for transnasjonal surrogati. Mye tyder på at nye lavprismarkeder er i ferd med å etableres; blant annet i Thailand, Georgia, Ukraina og Mexico. Kilder: Kristin Engh Førde/Institutt for helse og medisin FREDRIKKE NR. 3 / 14 15

16 FYLKESFOKUS Spennende tider i Akershus I juni ble N.K.S. nye veiledningssenter for pårørende til rusmisbrukere i Akershus formelt åpnet. Det gamle sykehushotellet har med dette startet et nytt liv. TEKST OG FOTO: BEATE FRAMDAL Ja, her skjer det mye spennende for tiden, smiler fylkesleder Gudrun Hauknes, da hun ønsker Fredrikke velkom men til Akershus fylke og fylkets trivelige lokaler. Fylkeskontoret ligger i N.K.S. Helsehus Akershus sitt bygg som er det tidligere sykehushotellet. Navneskiftet gir rom for et flerbruks hus og vi hadde tomme lokaler etter utgått kontrakt. Vi måtte gjøre noe. Huset er under ombygging. Det vil gi flotte og praktiske rom for MS pasienter. Etter planen skal også N.K.S. sitt tilbud om korttidsopphold av pasienter med MS også flyttes til helsehuset Akershus fra Eiksåsen som legges ned. Det første tilbudet i helsehuset ble veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere, etter at Oslo la ned. Helsehuset innehar også avdelingen for ReHab som er under Universitetssykehuset Akershus. Travle dager Med om lag 3300 kvinner under kløveren leder Gudrun Hauknes ett av de største sanitetsfylkene på Østlandet. Hauknes deler de samme dager som sine tillitsvalgte kolleger i andre fylker, nemlig travle dager og oppgaver er det nok av. Jeg har aldri angret på at jeg ble sanitetskvinne. Å være aktiv i Saniteten og tillitsvalgt er både lærerikt og interes sant. Det jeg liker best er at jeg som fylkes leder kan få lov til å bidra over for andre og har muligheten til 16 FREDRIKKE NR. 3 / 14

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk:

Møt Marta Breen. 187 782 røde knapper. Viktig døråpner for kvinner. Kunstige idealer. Feminist med neglelakk: NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2014 I 99. ÅRGANG Feminist med neglelakk: Møt Marta Breen 187 782 røde knapper Viktig døråpner for kvinner Kunstige idealer Etterlyser kvinnene i statsbudsjettet

Detaljer

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I Mai 2013 I 98. årgang Hilde Charlotte Solheim: Hun bryter stillheten «Alle» vil ha en rød knapp Stemmerett og jentefest De gir barn en fremtid Fredrikke

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13 Magasinet Aktualitetsmagasin september/oktober 2010 04 etisk handel Helse Sør-Øst jobber for en etisk leverandørkjede Side 18 Trening på jobb I Horten kommune gjør trening underverker Side 14 Valgets kval

Detaljer

Jobb mer, tjen bedre!

Jobb mer, tjen bedre! 6 2013 9. mai 2013 101. årgang Sykepleie bak muren 28 Ord mot ord i praksis 38 Vet lite om schizofreni 52 Jobb mer, tjen bedre! Høyere lønnsvekst, mot mer fleksible arbeidstider. Det er Anne-Kari Brattens

Detaljer

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med:

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med: Norske kvinnelige juristers forening Grunnlagt 1947 Nr. 1 sept. 2011 www.nkjf.no Møt Gunhild Vehusheia Livet som ammende power woman 5 faste med: Siv Jensen og Kristin Halvorsen FNs 55. kvinnekonferanse

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer