Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å bo i Fredrikstad. Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger"

Transkript

1 Å bo i Fredrikstad Informasjon til leietakere i Fredrikstad kommunes boliger tlf

2 Innhold Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune 3 Innflytting 4 Strøm og innbofosikring 4 Strøm og oppvarming 4 Skader og vedlikehold 5 Lufting og ventilasjon 5 Husdyrhold 5 Fremleie 5 Nøkler 6 Husordensreglene 6 Brann, rømning og bruk av ild 7 Når du skal flytte ut 7 Miljøvaktmester 8 Søknad om bolig og eventuell forlengelse av leiekontrakt 9 Andre boligvirkemidler 9 Bostøtte 9 Kontaktinformasjon Kartutsnitt 12 Brosjyren er utgitt april

3 Velkommen som leietaker i Fredrikstad kommune I denne brosjyren vil du som leier en kommunal bolig finne nyttig informasjon. Her vil du finne det meste du trenger å vite om kommunen som huseier, hvordan du kan komme i kontakt med oss og hvilke forventninger vi har til deg. Som leietaker i kommunen har du både rettigheter og plikter. Disse står enten i husleieloven, eller i husordensreglene og i husleieavtalen din. Du finner også informasjon om boligarbeidet i kommunen, en del praktiske råd og et utdrag av de viktigste bestemmelsene i kontrakten og husordensreglene. Fredrikstad kommune eier og leier ut nesten tusen utleieboliger. Hvert år får nesten 200 mennesker ny bolig hos oss, og 200 andre flytter ut. Vi ber deg om å ta vare på boligen og bidra til et godt bomiljø i leieperioden. Vi ønsker at alle som bor hos oss skal ha et godt og trygt hjem. Boligforvaltningen i Fredrikstad kommune, fra venstre: Thea Gaulen, Marit Aarum, Diar Hiwa, Christian Andersson, Alv Terje Johansen, Malin Janzon, Anita Christin Hansen. Ikke til stede: Tommy Norli 3

4 Innflytting Behandling av søknad om bolig og tildeling av bolig skjer på Tildelingskontoret i kommunen. Når Boligforvaltningen har ledige og klargjorte boliger, varsler vi dem. Boligforvaltningen møter du først når du har fått tildelt en bolig og du skal flytte inn. Du avtaler først visning med en boligforvalter. Boligforvalteren forklarer deg ting om boligen, viser deg rundt og forteller om plikter som følger med, som for eksempel trappevask og gressklipping. Forvalteren er din kontakt i kommunen og den som kjenner best til deg og boligen din. Når du har sett boligen, skal kontrakten undertegnes. Som regel skjer dette på et eget kontraktsmøte der du (sammen med eventuell tolk, eller verge) har tid til å lese kontrakten og får viktige punkter forklart. Her gjennomgår vi også husordensreglene med deg, overfører eventuelle abonnementer på strøm og tv og sjekker dokumentasjon på at du har gyldig innboforsikring. Når alt er i orden, får du nøkler og kan flytte inn. Hvis du oppdager noen mangler, må du melde det til Boligforvaltningen så snart du oppdager det. Strøm og innboforsikring Du må ha og betale strømabbonement og gyldig innboforsikring hele den perioden du bor hos oss. Vi vil årlig hente inn dokumentasjon på at du har gyldig forsikring. Noen leietakere betaler strøm og oppvarming sammen med husleia. De vil årlig få en avregning basert på kommunens faktiske utgifter. Strøm og oppvarming Boligen skal holdes oppvarmet når det er fare for frost. Dette er for å hindre at vann og avløpsrør fryser. Det er viktig at leiligheten har jevn varme for å hindre fukt og råteangrep i ytterveggene. 4

5 Skader og vedlikehold Så lenge du bor hos oss, er det du som har ansvaret for vedlikeholdet i boligen. Kommunen har likevel ansvar for det utvendige, og nødvendig utskifting av større fastmonterte ting. Vi vil komme på besøk til deg av og til, og minst en gang i året. Dette er for å se til boligen og for å gjøre en brannteknisk gjennomgang og bytte batteri i røykvarsleren din. Vi vil sende deg varsel i god tid, men du må slippe oss inn. Skader og mangler som du mener skal repareres av utleier kan du melde skriftlig til boligforvalteren. Hvis det haster, kan du ringe oss. Vi dekker ikke regningen hvis du selv ringer til håndverker eller kjøper inn utstyr. Hvis du har hage, eller hageflekk, er du ansvarlig for gressklipping, måking og strøing på det området som tilhører boligen din. Du har også ansvar for eventuell trappevask eller annet dugnadsarbeid, hvis dette påhviler beboer i det borettslaget eller sameiet der du bor. Lufting og ventilasjon Du må lufte skikkelig i hele leiligheten jevnlig. Dette er for å forhindre sopp og råteskader som er skadelig for både mennesker og boliger. Dette gjelder også på kalde dager. Alle lufteventiler eller spalter over vinduene skal stå åpne. Lufteluker i stuer og på soverom skal også være åpne. Luft godt når du lager mat og sørg for å tørke bort vannsøl og matrester. Det er viktig å lufte, spesielt etter en dusj eller et bad. Husdyrhold Det er ikke tillatt med husdyr i våre boliger uten spesiell begrunnelse og tillatelse innhentet fra boligforvaltningen på forhånd. For å få slik tillatelse må du inngå en egen husdyravtale. Fremleie Det er ikke tillatt å fremleie boligen uten særskilt begrunnelse og tillatelse innhentet på forhånd. 5

6 Nøkler Du må ta godt vare på nøklene dine. Hvis du mister systemnøkler som gir tilgang til fellesarealer, må du melde fra med en gang. Nye nøkler og ekstranøkler kan du bestille hos boligforvaltningen mot et gebyr. Husordensreglene Husordensregler er en del av husleiekontrakten. Brudd på reglene blir å betrakte som mislighold av leieavtalen og kan medføre erstatningsplikt, oppsigelse av leieforholdet og/eller heving av leieavtalen. Her er noen viktige punkter om hva som forventes av deg, og hva du skal kunne forvente av naboene dine: Du, som leietaker, er ansvarlig for både husstanden og andre som du slipper inn i boligen. Det betyr at dersom de bryter husordensregler, eller ødelegger noe i boligen, er det du som står ansvarlig overfor Fredrikstad kommune. Det skal være ro og orden i og utenfor boligen mellom kl Vi vil ha et rolig og et ryddig bomiljø. Du, og alle du gir tilgang til boligen skal opptre hensynsfullt og høflig. For at det skal være rent og ryddig rundt boligene må avfall og søppel pakkes godt inn og legges i anviste avfallsbeholdere. Tepper og matter skal ikke ristes fra altan eller vindu. Det skal ikke plasseres uvedkommende ting på utsiden av boligen, som kasserte møbler, kasser, hvitevarer, brunevarer etc. 6

7 Brann, rømning og bruk av ild Det er veldig viktig at ingenting forhindrer passasjen for rømningsveiene i tilfelle brann. Pulverapparat og røykvarsler skal kontrolleres jevnlig. Husk å bytte batterier i røykvarsleren. Ild, fyrstikker eller lighter må ikke brukes i kjeller eller loftsboder på grunn av brannfaren dette medfører. Grilling må ikke være til sjenanse for naboene. Uansett skal grilling på balkongen kun skje på elektrisk grill eller gassgrill. Du må aldri bruke heis når det brenner. Når du skal flytte ut Du kan bare bo hos oss så lenge du har en gyldig kontrakt. Kontrakten gjelder for den tiden den er inngått. Hvis du ønsker å forlenge avtalen, er det Tildelingskontoret som mottar og behandler søknaden. Du må kontakte dem i god tid før avtalen din går ut, slik at du ikke blir sittende uten kontrakt. Hvis du ikke ønsker å forlenge, eller ikke har fått forlenget avtalen, må du flytte ut senest den datoen som står i kontrakten. Hvis du ikke har sluttdato i kontrakten, eller vil flytte før kontraktsutløp, må du si opp skriftlig i henhold til oppsigelsesfristen i kontrakten. Du må betale husleie i hele oppsigelsesperioden, selv om du flytter ut og overleverer boligen før. Vi oppfordrer deg til å bruke oppsigelsesskjemaet. Dette er vedlegg i nye kontrakter. Du finner det på eller får det ved henvendelse til Boligforvaltningen. Ved utflytting må du kontakte boligforvalteren og avtale tid for overlevering. Bortsett fra vanlig slitasje, skal boligen være i den stand den var da du flyttet inn. Du må vaske skikkelig og tømme alle rom og boder. Vi skal ha tilbake alle nøkler du har fått utlevert. Boligforvalteren overtar ikke boligen før den er tømt og rengjort. Du må betale både ekstra kostnader vi får ved at boligen ikke er satt i stand når du flytter og husleie for den perioden vi bruker på å få alt i stand. Du må også bekoste bytte av lås dersom vi ikke får tilbake alle nøkler. 7

8 Miljøvaktmester I Fredrikstad kommune har vi en egen miljøvaktmester. Han skal bidra til gode naboskap og bomiljøer ved å bistå leietakere som har særskilte behov med praktiske oppgaver. Miljøvaktmesteren kan hjelpe til ved intern flytting, hjelpe til med grøntvedlikehold eller snømåking, og ellers være med når kommunens leietakere trenger hjelp til å oppfylle leiekontrakten sin. I rolige perioder og i spesielle tilfeller kan miljøvaktmesteren hjelpe leietakere med å sette opp skaphyller, og diverse andre småjobber. Du kommer i kontakt med miljøvaktmester på e-post eller telefon til Boligforvaltningen. Miljøvaktmester Tommy Norli 8

9 Søknad om bolig og eventuell forlengelse av leiekontrakt Tildelingskontoret behandler alle søknader om kommunale boliger i Fredrikstad kommune. Søknad leveres Servicetorget i rådhuset, eller sendes til: Fredrikstad kommune, Helse og velferdsseksjonen, Postboks 1405,1602 Fredrikstad. Dersom du har tidsbestemt leieavtale må du passe på å søke om fornyelse før denne går ut. Søknadsskjema får du ved henvendelse til Tildelingskontoret eller på kommunens nettside. Andre boligvirkemidler Kommunale boliger er en midlertidig bolig. Tildelingskontoret ved avdeling bolig bistår i forhold til de som skal videre. Vi har god kontakt med det private leiemarkedet og er daglig i kontakt med utleiere. Dersom du har stabil inntekt til å kjøpe deg egen bolig kan startlån og i tillegg et tilskudd til etablering kanskje være det som hjelper deg til å bli selvstendig på boligmarkedet. Ta gjerne kontakt med Tildelingskontoret om du har spørsmål eller behov for hjelp til å kjøpe egen bolig eller finne annen bolig i det private leiemarkedet. Tildelingskontoret har kontorer i Helsehuset på Kråkerøy. Besøksadresse: Jens Wilhelmsensgt. 1, 1371 Kråkerøy Ring for timeavtale. Telefon Bostøtte Vi minner også om at du kan søke bostøtte fra Husbanken som kan bidra til at du klarer å betale dine boutgifter. Det er NAV i Fredrikstad som tar i mot og behandler disse søknader. Telefon

10 Kontaktinformasjon Fredrikstad kommune Boligforvaltningen Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Besøksadresse: O.P. Pettersens gate 4, 1607 Fredrikstad (Britannia) E-post: Telefon: Internett: Vakttelefon: Vakttelefonen skal bare brukes ved akutte tilfeller på hverdager mellom kl og 07.00, samt i helger og helligdager. Dette vil si ved tilfeller som for eksempel vannlekkasje, strømbrudd på vinterstid. På dagtid, eller hvis det ikke haster å få hjelp, skal du ringe Boligforvaltningen eller direkte til forvalteren din. Fredrikstad kommune - Tildelingskontoret/boligavdelingen Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Besøksadresse: Helsehuset, Jens Wilhelmsensgt. 1, 1371 Kråkerøy E-post: Telefon: Internett: Fredrikstad kommune - Servicetorget Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Besøksadresse: Rådhuset, Nygaardsgata E-post: Telefon: Internett: NAV Fredrikstad Postadresse: Postboks 1406, 1602 Fredrikstad Besøksadresse: Bryggeriveien 2-4, 1607 Fredrikstad E-post: Telefon: Internett: Husbanken Telefon: Internett: 10

11 Kontaktinformasjon Fredrikstad kommune - Kemnerkontoret Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Besøksadresse: Storgata 4, 1607 Fredrikstad (Karlandergården, inngang fra Nygaardsplassen) E-post: Telefon: Internett: Namsfogden i Fredrikstad Postadresse: Postboks 284, 1601 Fredrikstad Besøksadresse: Brochs gate 2, 1607 Fredrikstad E-post: Telefon: Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Legevakt

12 Kartutsnitt 12

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø

Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Bilag 2 Orientering til leietakere i Alta, Hammerfest og Tromsø Generelle bestemmelser ved leieforholdet Du har fått tilbud om bolig i den studentboligen som står nevnt i leiekontraktens 1. Leiekontrakt

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

Informasjonsskriv 1/2015

Informasjonsskriv 1/2015 Trondheim 24.02.2015 Informasjonsskriv 1/2015 Vi i styret ønsker med dette infoskrivet å orientere om hva som blir behandlet i styret, og hva vi som tillitsvalgte i beboerforeningen jobber med. Dette har

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer