Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!"

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! NoS nr. 173, 2. vers

2 Påske. Stofapplikasjon av Gisela Harupa Påska er nær Påske er verdshistorias store drama til menneske si frelse: Fyrst den stille dvs.heilage veke i 3 akter: Palmesundag med inntoget i Jerusalem, skjærtorsdag med innstifting av nattverden, langfredag med krossfestinga. Så fylgjer sjølve påskemorgon som den 4. akt og set krona på verket med Kristi oppstoda. Når nordmenn søker opp i fjellet til glitrande snøvidder, kjem Vårherre til oss i kyrkjene i strålande ljos med velsigna liv. Han er den som får vårkreftene til å spire fram på nytt etter ein lang og hard vinter ved å sigra over dom, død og ondskaps makt. Dette peikar fram mot ein ny himmel og ei ny jord kor rettferd bur. Men det dreiar seg også om avlasting av menneske si skuldkjensle her og no med tru til nytt liv. Gud sender ikkje Jesus for å legge tyngsler på menneske, men for å gjere livet lettare å leve. Fylgjer vi det store spelet frå palmesundag av, ser vi at her er alle skikt av samfunnet innvolvert: Politiske stormakter med Pontius Pilatus, religionane sine leiarar og prestar, dei kriminelle røvarar, læresveinane, kvinnene, byens borgarar og tilreisande pilegrimar. Fienden går til åtak, hans eigne dreg seg unna. Kva ein har gjort, har vi alle del i. Kristus kjem til oss ikkje som eit imponerande fantom, men som den mest menneskelege av alle. Sjå det menneske, som landshøvdingen utbryt. Alle onde, ureiner straumar slår over han med arrestasjon, klagemål, tortur og henretting. Men han sigrar over destrukjonens djup med sanning og rettferd. Dermed reiser han menneske opp igjen reint og fritt. I sitt jordeliv hjalp Vårherre menneske mot dei ytre plagene sjukdom og nød. I Golgataverket kjempar ham mot mørkemaktene bak som vil øydelegge livet. Og Gud gjev han rett mot sine motstandarar ved å oppreise han den tredje dag. Slik han kan halde fram med sine velgjerningar i ord og handling, dåp og evangelium. For det er det gledelige at Jesus held ikkje på det han vann for seg sjølv, men delar det med oss som er fange av uvilje, så også vi blir løyst. Slik gjev Frelsaren Guds rike til truande og tvilande, moralske og umoralske, gudlege og ugudlege, straks vi omvender oss og sluttar å undertrykke vår neste. For dette er det Guds representant set alt inn på: Å gje dei lidande lukke og dei underkua fridom. Gud er kjærleik og hans rike skal bringe fred. Jesaja 54,10: For om fjella vik og haugane vert rikka, skal min nåde ikkje vika frå deg, og mi fredspakt skal aldri rikkast, seier Herren, som miskunnar deg. Vår takk kan vi be med diktarpresten Petter Dass: Solen på himmelen lukket sitt øye den dag da solen på korset gikk ned. Da stod naturen i dobbelt døds møye, dobbelt formørkelse var der da skjedd. Men på vår påskedag så man opprunnet, begge de soler som syntet forsvunnet. Halleluja. God Påske! Helsing Magnar Elde Døden må vike for Gudsrikets krefter! Du som var død, er vår Herre i dag! Kristus, du lever og står ved vår side her hvor vi rammes av jordlivets slag. Selv om vi føler oss svake i verden, bærer vi i oss et grunnfestet håp: Livets oppstandelse påskedagsmorgen, underet, skjedde på ny i vår dåp. Livet og døden, ja, alt er forvandlet! Dåps-vannet gjenspeiler regnbuens pakt. Troen er gitt oss: Guds rike skal seire! Mørket som binder oss, mister sin makt. Løftet står fast når vår fremtid er truet: Ingen skal rive oss ut av Guds hånd! Engang skal Gud få sin skapning tilbake. Verden blir frigjort fra fiendens bånd. Døden må vike for Gudsrikets krefter! Livet er gjemt i et jord-dekket frø. Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve. Se, i oppstandelsens lys skal vi dø. Salme NoS nr

3 Lykksalig, lykksalig Her kommer min tilbakemelding, salme 848 i Landstad. Knut Kjorstad og jeg har nok en felles opplevelse når det gjelder salmer gjennom vår vikarlærer i barneskolen Odd Kjorstad. Etter guttungers prioritering av hva det var viktig å bruke tid på, ga han oss litt for ofte pugging av salmevers. Når så Knut har brukt opp Fedrelandssalma vår, så kunne jeg tenke meg å foreslå Lykksalig, lykk salig hver sjel som har fred. I denne vår omskiftelige og for mange vanskelige tiden vi lever i, kan den kanskje gi litt trøst. Jeg utfordrer Kristen Brennhaugen til neste gang. Hilsen Arne Lykksalig, lykksalig hver sjel som har fred! Dog ingen kjenner dagen før solen går ned. Titt duftet, titt nikket småblomster ved gry, Før aften lå de knust under haglværets sky. Titt lekte småbarnet i morgensol rød, Ved kveld det på leiet så stille og død. På jorden ei lever så salig en sjel At lykken ei kan skifte fra morgen til kveld. Som barn kan jeg frydes i morgensol rød, Om også jeg før aften er stille og død. Guds fred og god aften! vi synger ved kveld. Vår Herre selv bevare hver flyktende sjel! Lykksalig, lykksalig hver sjel som har fred! Guds fred er sjelesolen som aldri går ned. VERDSSITUASJONEN Trøysta, trøysta mitt folk. Tala mildt...at ho har fått av Herrens hand dobbelt for sine synder. Slik forkynner profeten Jesaja over eit land som er okkupert og eit folk som er bortført i fangenskap til Assyria kring 587 f.kr. Det er mange som lid på jorda i dag. Siste store katastrofe var jordskjelvet på Haiti. Lidinga overgår både vår emosjonelle og intellektuelle evne. Vi maktar ikkje å ta inn over oss alt. Men om vi i Vesten har fått det godt fysisk sett, har fleire det dårleg psykisk. Det er freistande å gje opp og anklage Gud. Korleis kan Skaparen tillate alt det onde i verda? I tidlegare tider meinte folk det onde skuldast at det einskilde menneske hadde synda, for Gud måtte då vere rettferdig. I dag er det vel ingen som ser eit samband mellom all lidinga i verda og den einskildes synd. No skuldast sjukdom, nød og død synda i menneskeslekta. Dette for å verne om Guds barmhjertige godleik. Men er ikkje også dette ei skinnløysing? Dyr leid og døydde på jorda lenge før menneske stod fram på verdsarenaen. Det er rett og slett biologisk og geologisk betinga. For å sikre reproduksjon i natur og kultur, må noko gå til grunne. Gud har skapt denne verda med byggjande og øydeleggande krefter. Livet er både herlig og grusomt. Tilfelle kan vere rettferdig eller urettferdig. Vi vil gjerne ha Gud på våre moralsk - humane prinsipp, og ikkje på hans gudommeleg - mennesklege. Særleg Luther strevde med dette. Han kom til at utan Kristus går det ikkje an å tru at denne er den beste av alle verdener. Heller ikkje klarer vi av oss sjølv sjå at Gud er verdt å elskast med ein grenselaus kjærleik. Vi kan nemleg aldri vere sikker på om lagnaden er for oss eller mot oss. Einast i Kristus erfarer vi at Gud er for oss og med oss. I hans krossfesting og oppstode, vender Gud vår fortaping til frelse for oss. Visst har også den noverande verda mykje godt og gledeleg i seg. Utan det kunne vi ikkje orke å leve. Det er jo tinga i sin natur som oppladdar sinnet vårt og gjer oss opplagte i kroppen. Men ingen av oss ser Guds skaparhender. Vi mottek berre gåvene. Gud held stadig liv frå død og væren fra tilinkjesgjering. Det kan umuleg skul 3

4 dast individ eller samfunn. Då kunne vi valgt alltid å vere til, men det kan vi ikkje. Livet må skyldast ei evig og alle stader nærverande makt. Makta til å vere til i alt som er til, som vi kallar Gud. Samstundes er Skaparen også utanfor og uavhengig av alt som eksisterar. Det er vona mot alt vont. For kva veit vel vi om kva som er muleg i framtida? Kan ikkje Gud skape ei ny og annleis verdsordning som ikkje byggjer på opphaldelsesdrifta og kampen for tilværet? Det er dette som er evangeliet, den glade bodskapen til alle mennesker. Gud teke den veldige makta han skaper og helde oppe heile universet med og set bak det riket Jesus forkynner, der dei gråtande skal kunne le og dei undertrykte få oppreisning. Dette innvarslar ei kosmisk vending, der det øydeleggande, grusomme og urettferdige er fjerna frå tilværet, så livet blir evig godt. Men også vi kan trøyste og hjelpe kvarandre. Gud har ikkje late oss vere åleine under dødens velde. Han sender Kristus til oss. Han rekk oss handa når auge vil briste og morgonen gryr. Jesus felte tårer på jorda vår og mottok nye dagar frå same sol som oss. At han lever i denne verda, gjev også meining til vår livsvandring. Hans uthaldande styrke mot all fordømming og pine, gjev oppmuntring til oss. Vårherre både forkynte Guds rike og helbreda dei sjuke. Sameleis må kyrkja idag drive pasturalt og diakonalt arbeid. Kristendommen er til for å avgjere oss for det evige liv, men også for å gjere livet på jorda best muleg. Magnar Elde Gunstein Draugedalen En av våre kjente salmekomponister i nyere tid, er Gunstein Draugedalen. Han er født 28. september 1946 i Kviteseid i Telemark. De fleste forbinder ham som sanger, men han er også komponist og har tonesatt mange sanger og tekster. Han er nok mest kjent for sine tolkninger av evangeliske sanger fra den kristne bedehustradisjonen, og som han med sin særegne formidlingsevne og store stemmeprakt har løftet opp på høyt kunstnerisk nivå. Draugedalen utmerker seg med sin personlige formidlingsevne og en sjelden stemmeprakt som rommer et bredt følelsesmessig register fra det ømme og sarte til det maskuline og storslagne. Med sin utdannelse fra Musikkonservatoriet i Oslo, har han en stor musikalsk og teoretisk sikkerhet og hans melodier er både velklingende for øret og ligger godt for stemmen. Han debuterte med sin barytonrøst på EP en Jeg følger min frelser i Siden har det blitt over 40 soloinspillninger. Ved siden av sin sangkarriere, har han også virket som pastor i Det norske misjonsforbunds menighet i Kristiansund. I tillegg har han i en årrekke vært innehaver av Conradis begravelsesbyrå i Grimstad. En mann som kan spille på mange strenger! På Om hundrede år er allting glemt fra 2003 tok Draugedalen for seg Knut Hamsun-tekster som han han selv med stort hell har tonesatt.draugedalen. Han har også tonesatt en rekke andre poeter som Trygve Bjerkrheim, Åse-Marie Nesse, Trygve Naper, Oddmund Haugen og Haldis Reigstad. Doggdropen og Tett ved sida mi går Jesus er Draugedalens mest kjente sanger. Draugedalen har fire voksne barn og er i dag bosatt på Tjøme i Vestfold med sin ektefelle Inger. Salmen Tett ved sida mi går Jesus står på nr. 71 i salmetillegget-97 på Haldis Reigstads tekst. Her kan man fornemme Draugedalens sans for å finne en god melodi. Den er både lett, huskbar og ikke minst, får man lyst til å synge den igjen og igjen! Kjell Inge Midtskogen Omkved: Tett ved sida mi går Jesus, alltid vil han vera der. Eg treng ikkje gå og ottast når eg fylgjer Jesus her. Han på vegen vil meg vakta så eg ikkje går meg vill. Å, kor godt det er for barnet å få høyra Jesus til. Omkved Han som er den gode hyrding, tek mi vesle, veike hand. Dag for dag han trufast leier meg til himlens lyse land. Omkved Tett ved sida mi går Jesus, å, kor eg er sæl og fri som kan jubla ut i lovsang: Eg er hans til evig tid! Omkved 4

5 Historia om Sandtorp Huset Sandtorp i Sigurdvegen på Harpefoss vart bygd i Eigar var Anna Iversen, født Saman med systra Jørgine Johansen bodde ho på Sandtorp og hadde sitt virke der. Systrene var flinke med hendene sine, dei broderte mange bunader i løpet av livet sitt. Hagen stelte dei flittig, det bugna av blomar av mange slag. Noko av det vart brukt til å binde kransar til gravferder. Det blir og fortalt at dei hadde fast arbeid med å åpne grinda for toget som fór forbi nokre meter nedanfor huset. På den tida hende det vel til og med at tog stoppa for å ta med passasjerar frå Harpefoss. Mange i bygda kan fortelja om minner der dei ser for seg Anna og Jørgine sitja ved bordet i stova med blomar på bordet og broderi i fanget. Ungane i nabolaget var mye på besøk på Sandtorp og dei lærte mellom anna å laga blomsteroppsatsar. Ellers var systrene aktive misjonskvinner. I testament frå står det at Sandtorp testamenteres til Norsk Luthersk Misjonssamband. Anna Iversen døde , medan Jørgine hadde borett i huset fram til ho døde i Den siste tida bodde ho i Gressvik ved Fredrikstad. Etter at Jørgine døde vart huset teke i bruk av Harpefoss misjonsforening. For at dei skulle få brukt det til møter trong dei å kjøpe inn stolar. Kvar medlem kjøpte 1-2 stolar kvar så kunne huset fyllast med folk, med sang, med andakt og bønn. I 1977 var det spørsmål frå husmorlaget om å leie Sandtorp til bruk for 6 års- klubb. Det var da nokre krav som måtte oppfyllast for å få huset godkjent til det. Det vart mellom anna lagt golvbelegg i stova, tilknytta kommunalt vatn og kloakk, svalgangen vart bygd inn til toalett og garderobe. Arbeidet vart gjort på dugnad der Ole K. Moen var primus motor. 6 års-klubben heldt hus der fram til ca I tillegg til å huse 6-åringars leik og moro var huset brukt til speidergruppe, sundagsskule, barnelag, gudstenester og misjonsmøter. Vi forstår da at Sandtorp var eit hus med rom for mye aktivitet. Ruth Hansen Bjerknes, niese av Anna og Jørgine, hadde ansvaret for vask og stell av huset. Ho var svært nøye og sette si ære i å halde ting i orden. Sandtorp vart brukt som misjonshus fram til Den siste tida vart det færre som var med på møte, og færre til å vera med å ta eit tak når det trongs. Utgiftene vart for store i høve til inntektene og huset måtte selgast. Den heldige kjøpar vart Synøve Barlund som overtok huset Det er nå restaurert og påbygd. Aktivitetsnivået innomhus er nok noko lågare enn det var på talet, og produksjonen av bunader er borte, men den fine steinmuren rundt tomta står der slik den har gjort det i år etter år. Sandtorp og Sigurdvegen er ein stad der det er godt å bu. sb 5

6 Adventsamlinger 2009 Fjorårets 4-åringer fikk kyrkjeboka si under familiegudstjenesta 29. november som også var første søndag i advent. Under gudstjenesten bidro ungene med sang. I forkant av gudstjenesten har vi hatt 3 samlinger på kveldstid. Der snakka vi om Jesus og barna, og juleevangeliet. På alle samlingene lagde vi noen enkle figurer som tilslutt ble til ei julekrybbe som barna fikk ta med seg hjem. Som avslutning på hver samling tok vi oss tid til å kose oss med saft og boller. En hjertelig takk til alle små og store. Det var kjempehyggelig å være sammen med dere. Mvh.menighetspedagog Hanne E Knutsen 6

7 Barnehagane i kyrkja, jula 2009 Barnehagane vart også sist år invitert til ei julevandring i kyrkja før jul. Dei fekk brev i forkant av besøket, der dei ulike rollane til julespelet skulle fordelast. Nokre av dei hadde øvd på replikkane til julespelet. Vi song julesangar og spilte gjennom juleevangeliet. Tusen takk for ei fin førjulsstund saman med dykk. Mvh.prest Magnar Elde og menighetspedagog Hanne E Knutsen Dåpsskole små har vært med på årets dåpsskule som har gått over 4 torsdagskvelder. Vi har hatt 2 samlingar i januar og 2 i februar. Temaet har vært Kristuskransen, ein perlekrans, der vi har tatt for oss nokre av perlene og knytta dei opp mot ulike bibelfortellingar. Vi snakka om Den bortkomne sauen, Bartimeus og dei 4 store dagane i påska. Barna har blitt kjende med kyrkjerommet og vi har øvd godt på to sangar som vi skal synge i gudstjenesten. Etter kvar samling har vi kost oss med saft og bollar bortsett frå 3. kvelden. Da hadde vi langbord med kveldsmat, slik som Jesus hadde skjærtorsdag med sine vener. Takk til alle små og store. Det var veldig fint å få lov til å være sammen med dere. Mvh.menighetspedagog Hanne E Knutsen 7

8 Espedalen Fjellkirke Steig det et tempel med tind og tårn høgt over tre og runn; stend der so trygt som vøre det sett derav Allmaktshandi frå fyrste stund. Stend der so trygt med tårnet peikand mot himlen høg, i ætt med fjelli som stend ikring; Gråhø og Venhø med kuppel og tind i vakande ring. Dette er to av versene som ble lest under vigselen av Espedalen Fjellkirke, skrevet av prest Sverre Hov. De gir et godt bilde av kirken, hvordan den på et selvfølgelig vis står der som vokst inn i naturen, tett omkranset av furuer, med et tårn som strekker seg opp over trekronene, som med sitt gyldne kors evner å strekke seg over trekronene, og stå klart og blinkende mot himmelen. Espedalen strekker seg nordover fra Vestre Gausdal mot Gålå gjennom Gausdal og Sør- Fron kommune og er en del av Gudbrandsdalens vakreste fjellområder. Espedalen blir i mange sammenhenger kalt Vår vennlige villmark, dette på grunn av sitt særpreg som dalen har greid å beholde. Naturopplevelsene er mange og kan ikke måles ved bare å se, de må oppleves. 14. juli 1974 var en stor dag i Espedalen; bortimot 1500 mennesker hadde tatt veien til Espedalen denne dagen. Et langt og krevende arbeid var fullført; Espedalen Fjellkirke sto ferdig. Den ble vigslet av biskop Alex Johnson, Til vigselen var alt nødvendig utstyr på plass; Altersølv, lysestaker, døpefat, alterduk (tilvirket i Espedalen), to brudestoler m.m. Alt var kommet inn ved innsamlinger, utlodninger og personlige gaver. Folk var utrolig hjelpsomme, og gavmildheten var stor. Kirken manglet ennå orgel, så et stort husorgel ble brukt. Takket være hytteboere om satte i gang en innsamling, kunne et år senere et nytt orgel tas i bruk, levert av Snertingdal orgelfabrikk. I flere år i påsken ble det holdt kirkekonserter, delvis med kunstnere utenfra; oppslutningen var all tid stor. Til vigselen fikk kirken utlånt en ubrukt kirkeklokke fra kirken i Sør-Fron, men tre år senere fikk kirken sin egne kirkeklokker, levert av Olsen Nauens klokkestøperi i Tønsberg. Andreas Svarstad fra Lillehammer, hytteeier i Espedalen, satte i gang en innsamling, og med tilskudd fra Sør-Fron kommune kunne klokkene anskaffes. Da arbeidet med kirken kom i gang var det etter flere års planlegging, men det hadde også vært kirke i Espedalen tidligere. Da det i 1848 ble startet gruvedrift igjen, det hadde jo også vart gruvedrift i Espedalen på 1600-tallet, da etter kopper og nokså kortvarig, bygde nikkelverket etter hvert et festivitetslokale, som også ble brukt som kirke. Det var engelskmenn som eide og drev nikkelverket, og festlokalet var holdt i engelsk stil. På hver langside var en rad på seks søyler, to av dem ble flyttet til Sødorpkirken da den ble flyttet som bærere av orgelgalleriet. Prestene i Sør-Fron holdt regelmessig gudstjenester i den kombinerte festsalen og kirken, og her ble de kirkelige handlingene forrettet. Da gruvedriften var over og husene revet, holdt prestene i Sør- Fron messer i Langvegg, og prestene i V. Gausdal på Megrund på Gausdalssiden. Det var også på den tiden Gravholmen ble en vigslet kirkegård. På holmen er det mange graver fra gruvesamfunnets dager; ikke minst er det mange barnegraver, da barnedødligheten var 8

9 svært stor. Gravholmen er fortsatt i bruk av folk i Espedalen. På begynnelsen av 60-tallet begynte tankene om å bygge en kirke virkelig å ta fart. I 1965 overdro Mjøsen Skogeierforening Verksodden og Gravholmen til Sør-Fon kommune som gave under den forutsetning at arealet skulle brukes til friluftsformål. Senere ble Verksodden valgt til tomt for Espedalen Fjellkirke, og bedre tomt kunne neppe finnes til dette formålet. Biskop Alex Johnson gikk også sterkt inn for å bygge en kirke, og det ble nedsatt en komite som skulle arbeide med kirkespørsmålet. Med i komiteen var Oddrun Dalen, Ludvik Megrund, Berger Risdal, Ragnar Langvegg, Øivind Lange, Henrik Pinderud og Oddvar Tveten. Sogneprestene Sverre Hov og Niels Hauge var også med, og denne komiteen fungerte helt til kirken sto ferdig. Gjennom en lang rekke kirkestevner, det første i 1969, kom det inn betydelige bidrag, både fra institusjoner og enkeltmennesker, ikke bare i form av penger, men også tømmer, materialer og dugnad. Det siste kirkestevnet ble holdt søndag 15. juli 197. Da ble grunnsteinen til kirken på Verksodden lagt ned av biskop Alex Johnson. Det ble en høyreist og vakker kirke, og det er tydelig at arkitekten har latt seg inspirere av stavkirkene. Likevel har den blitt selvstendig og egenartet. Det ble arkitekt Bjarne B. Ellefsen som fikk ansvaret for å tegne kirken. Sammen med orgelgalleriet har kirken plass til vel hundre personer. Kirkerommet er lyst og harmonisk. Trekantmotivet (som symboliserer treenigheten og samtidig Guds øye) går igjen over alt, både i rommet og i de enkelte detaljene. Det er arkitekt Ellefsen som har tegnet alt ustyr til kirken, som prekestol, døpefont, lysekrone og lysarmatur, ja til og med dørhåndtakene, alt i samme stil. Koret i kirken er noe for seg selv. Bakveggen i koret har høye loddrette vindusspalter, som kan reguleres, åpnes eller tildekkes etter behov. Vindusspaltene gir utsikt til skogen og Espedalsvannet. En vakrere altertavle kunne neppe noen ønske seg. Espedalen Fjellkirke var tenkt som en bruks og arbeidskirke, noe den også er blitt. Det er høyt under taket i Espedalen Fjellkirke, og dette kan være et symbol på kirkens karakter og ide. Kilder: Espedalen Fjellkirke av Sverre Hov Program Espedalen Fjellkirke Skjærtorsdag 1975 Karl Olsen Folk i Espedalen har i alle år lagt ned et stort arbeid, og støtta godt opp om kirka si. Som representanter for dem alle har kirkebladet intervjuet Marta Megrund og Ragnar Langvegg. Det kommer vi tilbake til i neste nummer. Fattige i møte med ekstremvær Tirsdag 23. mars går konfirmanter fra Sør-Fron menighet med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær. Vi sees 23. mars! (noen lokale variasjoner) Naturkatastrofer rammer alltid fattige hardest. Vår innsats 23.mars kan redde liv neste gang katastrofen rammer. Støtt aksjonen! Givertelefon (100kr) Kontonummer

10 Gravholmen i Espedalen På Gravholmen i Espedalen har vi en av Norges mest spektakulære gravlunder. Langs stiene i skogsterrenget ligger gravene. Det var i verks tida, da nikkelverket var i drift, at Gravholmen ble tatt i bruk til gravlund. Det var lang vei til kirke, både til hovedsognet i bygda og til Svatsum. Ingen av disse eldste gravene er bevart, men det er satt opp en minnestein over de som er gravlagt der. På en bronseplate står 36 navn, fra Andreas Pedersen i 1850 til Mari Olsdatter Flaate i Men gravminnene er altså borte. De var nok laget av tre, og har med tiden råtnet bort. Det eldste gravminnet som står i dag er et støpejernskors fra Det er Peder H. Flaade som døde nesten 70 år gammel. Dette er et sent eksempel på klassisismens gravminner, der dødssymbolene ikke er kristne, men mer allmenne symboler. Det er på hver korsarm gjengitt et knippe valmuefrøkapsler. Dette er symbol på den udødelige sjelen, om legemet dør så lever sjelen videre, slik frøene i en valmue lever videre og får nytt liv. Men også den kristne symbolikken kommer inn i innskriften på gravminnet. Fred Med Dit Støv står det under navnet. Dette er en vanlig innskrift på eldre gravminner. Av de gamle gravminnene av tre er ingen bevart på Gravholmen, men noen står i form av nyere kopier. Fire av disse er trekors, den hjemmelagete typen som er en enklere erstatning for støpejernskorsene. De er formet som kors, men med sirkelrunde felt på korsarmene. Det ene av disse er reist over Julie Mortensdatter Langvæg, død 1896, knapt tretten år gammel. Fred med din Aand står det på korset. Innskriften er nå skåret 10

11 inn i treet, men vanligvis hadde gamle gravminner av tre malt innskrift. Minneteksten er her noe uvanlig, siden den vanlige innskriften er Fred med dit støv, eller Velsignet være dit Minde. På dette gravkorset kan innskriften være en misforståelse, kanskje innskriften var vanskelig å tyde da kopien ble laget. De to andre gravminnene av tre er av den typen som var vanlig også nede i bygda. Det er en enkel trefjøl, med en liten gavl med en trelist som tak øverst og saget inn noen hakk på siden for tydelig å få fram innskriftfeltet. Ett av disse er reist over Anne E Botten, som døde i år gammel. Innskriften her er også enkel: Hvil i Fred. Det er alltid vanlig at annekskirkegårder har enklere gravminner enn kirkegården ved hovedkirken. Her på Gravholmen er det bare den enkleste formen for gravminner som har vært brukt. Her er ingen klebersteiner og her er heller ingen skifersteiner. Tre var det lokale materialet som ble brukt til gravminnene. De nyere gravminnene er alle natursteiner. Konservator Kåre Hosar 11

12 JUNIORKLUBB SØR-FRON Mandag 12. april, er det klart for å starte opp med Juniorklubb i Sør- Fron. Dette blir ett tilbud til barn i klasse, med treff hver 14.dag. Stedet blir trolig Listad haugen, kl Det blir slik at barna i den aktuelle aldersgruppen får informasjon om tilbudet på skolen. Jeg kommer også til å henge opp informasjon om tilbudet på andre aktuelle DET SKJER! steder. Juniorklubben kommer til å være nesten gratis, og det blir mulig å kjøpe seg litt mat i løpet av kvelden. På første møtet skal vi bli litt kjent med hverandre og lokalene. På det andre møtet skal vi velge medlemsstyre. Barna selv kan være med på å tenke ut forskjellige aktiviteter vi skal finne på. Kanskje har noen ett fint forslag til navn også? GRUPPE FOR UTENLANDSKE MØDRE Det skal også starte opp ei gruppe for utenlandske mødre, som har giftet seg med en nordmann, bosatt her i Sør- Fron. Det blir orienteringsmøte for kvinnene i målgruppen, 8.april kl Dette tilbudet blir trolig også på Listadhaugen, men det blir hengt opp plakater, og lagt igjen informasjon på aktuelle steder med informa sjon om tilbudet. Tilbudet er slik at kvinnene kommer igjen hver uke, for å snakke og bli kjent. Jeg legger ikke opp mye program, men litt informasjon blir det, avhengig av hva mødrene selv syns de har behov for. Det kommer til å bli enkel servering på treffene, som kommer til å gå til samme tid hver uke. De mødrene som har små barn, som ikke er på skole eller i barnehage denne dagen, er velkomne til å ta med barna. Dessverre er det lite leker på Listadhaugen, så dersom noen av Kyrkjebladets lesere har noen leker til små barn liggende, blir vi glade om dere vil dele med våre nye landsmenn. Jeg ønsker de aktuelle målgruppene velkommen, og ser frem til å møte dere. Eli Oda Segelstad Barne- og ungdomsskonsulent i Sør- Fron. Andakter på Sørheim omsorgssenter Torsdag 4. mars kl Torsdag 18. mars kl påskedag (5. april) kl Gudstjeneste m/nattverd Torsdag 29. april kl Søndag 16. mai kl Gudstjeneste Torsdag 3. juni kl Torsdag 17. juni kl Velkommen til ei trivelig stund sammen med oss på Sørheim. 12

13 DET SKJER! MENIGHETENS ÅRSMØTE i Sør-Fron kapell søndag 11. april kl Årsmøtesaker, gudstjenestereformen, musikk og bevertning Alle hjertelig velkommen! Sør-Fron sokneråd Høgstdagsbønn/høgstdagskaffe Onsdag 10. februar kl starta høgstdagskaffen opp att i Sør-Fron kapell etter ei lang pause. Det var en svært kald dag, men folk strømmet på likevel. Høgstdagskaffen har vært arrangert i over 10 år, og har dermed blitt en tradisjon. Det har vært andakt, kaffe med vafler og litt underholdning i form av diktlesing, sang o.l. Av og til har det også kommet underholdningskrefter fra nabokommunene. Det er ei trivelig formiddagsstund som mange setter stor ris på. Ingrid Noreng har vært med på høgstdagskaffen helt fra starten av, og har gjort en kjempegod jobb. På vårparten i fjor, sa hun ifra at hun ville gi seg, og soknerådet måtte tenke litt nytt hvis de ønsket at denne tradisjonen skulle holde fram. Diakoniutvalget fikk etterhvert en forespørsel om de var villig til å ta på seg oppgava, noe de var positive til. Fra nå av er det to fra diakoniutvalget som vil besørge vaffelsteking og kaffekoking. Annonse blir satt inn i avisa dagen før slik vi har gjort tidligere. Konfirmanter Konfirmasjon 23. mai 2010 Mikela Beckovic, Kristine Berge, Amalie Gårderløkken Bjørkli, Anniken Evjevik Borolien, Martine Bruvang, Annette Bettina Hovden, Nora Rønningen Korntorp, Lena Resset, Nelia Charlotte Rønningen, Ida Sofie Scheie, Linda Solheim Silliløkken, Karen Elise Steig, Marie Rosenborg Wadahl, Birgitte Løkken Wang. Kristoffer Aspen, Sondre Juul Christiansen, Kenneth Myrvold Flatmoen, Amund Grytting, Håvard Helle Haugstulen, Trond Gøran Haverstad, Tom Andre Horsberg, Kristoffer Karenstuen, Kim Andre Kristiansen, Michael Kvernes, Ragnar Listad, Lars Christian Lindsay Lundhøj, Arne Mathias Myren, Eirik Smedby Myrvang, Petter Noet, Paul Daniel Nyhus, Sindre Odlolien, Sivert Ringstad, Erling Skar, Even Nicolaysen Skar, Amund Skriubakken, Torgeir Skurdal, Kristian Trettengen, Torgeir Øyen, Vetle Åberg. PYNTING OG STELL AV GRAVSTEDER ARNE SLÅEN fra Harpefoss tar på seg planting og stell av graver på Sør-Fron kirkegård. Han har adresse: Skrangelliveien, 2647 Sør-Fron - Tlf

14 åsken i ør- ron Vi ønsker velkommen til gudstjenester og samvær i påsken! PALMESØNDAG Sør-Fron kirke kl Høymesse SKJÆRTORSDAG Sør-Fron kirke kl Skjærtorsdagsgudstjeneste Etter gudstjenesten er det felles kveldsmat i kapellet Kr. 30 pr. person LANGFREDAG Sør-Fron kirke kl Langfredagsgudstjeneste Espedalen Fjellkirke kl Påsken i ord og toner. PÅSKENATTSGUDSTJENESTE Sør-Fron kirke kl Felles påskenattsgudstjeneste for Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer. Fron Brass deltar 1. PÅSKEDAG Sør-Fron kirke kl Høytidsgudstjeneste m/dåp 2. PÅSKEDAG Sørheim Omsorgsenter kl Nattverdsgudstjeneste 14

15 Slekters gang Døpte: 10. jan. Marlene Wangen f Sindre Nylund Skurdal f jan. Emilie Grøndal f Lucas Danielsen Solbakken f feb. Alexander Rønningen f VIGDE: 20. feb. Anne Grethe Nybø Smestad og Ronnie Storøy Døde: 9. des. Liv Synnøve Sundgården f des. Ragnhild Teigen f des. Leif Olaf Korstad f jan. Arne Dalseghagen f jan. Ole Petter Johansen f jan. Ottar Gryttingslien f jan. Birgit Plassen f jan. Osvald Johannes Nymoen f jan. Ingrid Synnøve Træet f feb. Mildrid Odlaug Stakston f feb. Magne Støkket f.1920 TIL TJENESTE Prestekontoret: Prestekontoret i Sør-Fron Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Telefon: Fax: E-post: Kontortider: Mandag stengt, tirsdag, onsdag torsdag og fredag kl Sogneprest: Magnar Elde. Prestegården, 2647 Sør-Fron. Telefon: Privat: Mobil: E-post: Kantor: Kjell Inge Midtskogen, 2647 Sør-Fron Tlf mobil E-post: Kirkeverge/sekretær: Bjørg Sørjordet, Torehaugveien 10, 2640 Vinstra Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Kirketjener: Arild Larshaugen 2647 Sør-Fron Tlf: Sør-Fron kirke Mobil: Espedalen Fjellkirke: Anders Gjestad Rugsveen 2658 Espedalen. Mobil: Klokker: Synøve Barlund, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid: Mobil: E-post: Menighetspedagog: Hanne Elisabeth Knutsen, 2647 Sør-Fron Tlf. arbeid Mobil: E-post: Sør-Fron sokneråd: Leder: John-Ludvik Dalseg, Dalsegvegen, 2647 Sør-Fron Tlf og E-post : Nestleder: Kari Gryttingslien, Heggerud Gård, 2647 Sør-Fron Tlf E-post: Marit Randi Nyhus, Kristen Kristiansen, Berit Brenden Bredli, Karl Olsen, Pål Skoe Kjorstad, Arne Bredeveien, Vararepresentanter: Kirsten Skurdal, Oddveig Strand, Inger Elisabeth Pedersen, Kristian Haave, Aud Haverstad RAKING PÅ KIRKEGÅRDEN lørdag 24. april Våren nærmer seg nå, og lørdag 24. april kl er årets dugnad på kirkegården. Ta med rive og godt humør. Etter at arbeidet er utført, spanderer diakoniutvalget velfortjent kaffe og litt biteti i kapellet. Vel møtt! Soknerådet. SØR-FRON KYRKJEBLAD Sør-Fron Kyrkjeblad kommer ut med 4 nummer pr. år. Det deles ut til alle husstandene i kommunen. Minste kontingent er kr. 100,. I redaksjonen: Karl Olsen, Berit Nustad og Sognepresten. Bankgirokonto: Trykk og ekspedisjon: Dale-Gudbrands Trykkeri as, 2635 Tretten. Tlf Fax: Stoff til kyrkjebladet sendes redaksjonen eller ring telefon Stoff kan også sendes på mail: 15

16 Velkommen til kirke 7. mars - 3. s. i faste Lit. farge: Lilla Tofte skole kl : Grendahusgudstjeneste 14. mars - 4. s. i faste Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Ungdoms gudstjeneste 21. mars - Maria Budskapsdag Lit.farge: Hvit Espedalen Fjellkirke kl Høymesse Palmesøndag mars Lit.farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Høymesse Skjærtorsdag - 1. april Lit. farge: Lilla Sør-Fron kirke kl : Skjærtorsdagsgudstjeneste Langfredag - 2. april Lit. farge: Sort Sør-Fron kirke kl. 11:00: Langfredagsgudstjeneste Langfredag kveld - 2. april Lit. farge: Sort Espedalen Fjellkirke kl : Påsken i ord og toner Påskenatt april Sør-Fron kirke kl : Påskenattsmesse. Samarbeid mellom Nord-Fron - Sør-Fron - Ringebu - Øyer 1. påskedag - 4. april Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste m/dåp 5. april - 2. påskedag Sørheim omsorgssenter kl : Gudstjeneste 11. april - 1. s.e.påske Sør-Fron kapell kl : Menighetens årsmøte 18. april - 2. s.e.påske Sør-Fron kirke kl : Høymesse 25. april - 3. s.e.påske Sør-Fron kirke kl : Våronnmesse m/dåp 1. mai/lørdag - Off. høytidsdag Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Høymesse 2. mai - 4. s.e.påske Espedalen Fjellkirke kl : Høymesse 2. mai - 4. s.e.påske Sør-Fron kirke kl : Samtalegudstjeneste 9. mai - 5. s.e.påske Ingen gudstjeneste! Kristi himmelfartsdag mai Lit.farge: Hvit Vandring fra Hundorp, Dale-Gudbrands gard kl Sør-Fron kirke kl : Høymesse 16. mai - 5. s.e.påske Sørheim omsorgssenter kl : Gudstjeneste 17. mai - Grunnlovsdag Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Festgudstjeneste 1. pinsedag mai Lit. farge: Rød Sør-Fron kirke kl : Høytidsgudstjeneste m/ konfirmasjon 30. mai - Treenighetssøndag Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Høymesse 6. juni - 2. s.e.pinse Lit. farge: Grønn Espedalen Fjellkirke kl : Høymesse 13. juni - 3. s.e.pinse Lit. farge: Grønn Sør-Fron kirke kl : Høymesse Ved forandring, se annonse i GD. KIRKESKYSS Hvis du ønsker skyss til gudstjeneste eller høgstdagsbønn kan du ringe til : Jon Bjørke Gunnar Molvik Du kan også ringe kirkekontoret i åpningstida på telefon eller Eldrid Listad på tfl Kirkeskyssen koster kr. 30,- tur / retur. Diakoniutvalget

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen.

INFORMASJON. KYRKJEblad FOR Sør-Fron. Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. INFORMASJON Nr. 3 VALGNUMMER 2011 ÅRGANG 56 Fra Kirkevalget 2009. Anne Marie Hovind, Torbjørg Sandvik og Per Erik Holmen. 15650 vil bli kirkeledere 15.650 kandidater stiller til valg i Den norske kirke

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer