ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2012-2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug PEACE Through Service Side 1

2 Innhold 1. Innledning. 3 RI president Tanakas brev 3 DG 4 Klubbesøk 4 Jubileum 5 Klubbutmerkelser 5 Handicamp Distriktsarrangement 6 Deltagelse på andre arrangement 6 2. Distrikt Distriktets målsetninger 7 Norfo 8 Strategi 8 Rotaract 8 Distriktsråd/organisasjonskart 9 DGE 10 DT(District trainer), (samt opplæring og kommunikasjon) 12 Distriktsekretær 14 IT/WEB sider Medlemsutvikling RI s Lovråd TRF Distriktsprogrammer Tiltaksfond Klubber AG rapporter Økonomi og regnskap 41 Årsregnskap 42 Resultatregnskap 43 Balanse 44 Noter 45 Revisors beretning 47 Side PEACE Through Service Side 2

3 1. INNLEDNING RI president Tanaka s brev. Jeg innleder denne årsberetning med vår RI presidents budskap til oss ved rotaryårets begynnelse, ord og tanker som på en fin måte kobler ønsker om fred sammen med det å gjøre noe godt for andre. SAKUJI TANAKA, PRESIDENT I ROTARY INTERNATIONAL : Peace through service. Oppfatningen av fredsbegrepet er forskjellig blant folk og kulturer. Det kan bety personlig ro, lykke i familien, og en følelse av indre tilfredshet eller det kan bety en trygg tilværelse hvor de grunnleggende menneskelige behov er møtt. Men uansett hvordan vi definerer fred, er det et mål som kan oppnås gjennom tjeneste. I Rotary er tjeneste mye mer enn en tilleggsaktivitet eller noe vi gjør av og til. Det er en måte å leve på. Det er en tilnærming som understreker omsorg og det å bry seg om andre, og den fører til harmoni mellom mennesker. Ved å gå inn i tjeneste på alle livets områder, fremmer vi en måte å dele på, vi finner godvilje for andre og vi velger fred. I Rotaryåret vil fred være vårt satsingsområde og vårt mål. Jeg vil be alle rotarianere om å arbeide aktivt for fred gjennom tjeneste, og det må begynne hos den enkelte rotarianer, i familien, i klubben, i distriktet, i regionen og nasjonen. Troen på kraften i det å tjene andre ligger nærmest Rotarys hjerte. Ved å gjøre tjenesten til vår prioritet, setter vi de andres behov foran våre egne og forandrer vårt perspektiv. Vi opplever de andres vanskeligheter på et dypere plan, vi kjenner en sterkere trang til å rekke ut en hånd, til å gjøre det vi kan for å hjelpe andre til å leve et lykkeligere liv. Vi gir mer sjenerøst av vår tid og våre ressurser, og vi blir mer åpne for nye måter å tenke på. I stedet for å forsøke å forandre andre, innser vi at alt og alle har noe å lære oss og hver dag oppdager vi nye måter å vokse på. Gjennom tjenesten tåler vi forskjellene bedre, og vi blir mer takknemlige for menneskene i våre liv. Vår følelse av takknemlighet får oss til å forstå andre bedre og å se det gode i alle mennesker. Når vi forstår hverandre bedre, lærer vi også å respektere hverandre. Med gjensidig respekt lever vi sammen i fred. Vår tjeneste i Rotary fremmer fred på mange måter. I våre klubber og distrikter arbeider vi for å bringe helse, trygghet og menneskelig verdighet til små og store samfunn verden rundt. Som enkeltmennesker blir vi utfordret til å verdsette samarbeid framfor konkurranse og felles nytte framfor personlig utbytte. Når vi tenker over dette, blir vi klar over at ingen av oss er fullkomne og at alle har noe å lære av andre. Mottoet som er unikt for Rotary Service above self beskriver den høyeste form for tjeneste. Det er en vei som alle kan følge en vei som rotarianere har bygd, og som hele verden kan følge. Det er en vei som leder til større vennlighet og tilfredshet, toleranse og forståelse. Når vi går inn for Fred gjennom tjeneste, streber vi etter en dypere fred for oss selv og for vår verden. Sakuji Tanaka President, Rotary International, PEACE Through Service Side 3

4 DG Så er rotaryåret over og tiden er kommet for å la nye rotarianere ta over både i distriktene og alle våre klubber. I begynnelsen av året sendte vi ut noen tanker om det året som lå foran oss, vi gjorde også en liten spørreundersøkelse for å se hvordan vi best kunne tjene klubbene i distriktet. En av tingene som kom frem var at man ønsket mindre papir fra distriktet, vi har prøvd å etterkomme dette, men allikevel ser man at det blir en god del info i løpet av et år. Vi håper at dette stort sett har vært nyttig informasjon. Klubbesøk. DG har besøkt alle klubber i løpet av året, et par stykker ble nok gjennomført noe sent, men dette var i forståelse med klubbene. I starten av året var vi 56 klubber, den fikk vi beskjed fra RI om at sammenslåing av Kongsberg og Kongsberg Syd Rotary klubber var godkjent. Hønefoss og Ringerike Rotaryklubber ble godkjent slått sammen av RI i slutten av juni slik at vi ved inngang til nytt år er 54 klubber i vårt distrikt. Jeg har sagt det mange ganger før, men sier det gjerne igjen: PEACE Through Service Side 4

5 - Det har vært et helt spesielt år for meg som Guvernør. - Jeg er overrasket og stolt over klubbene og den innsats som man gjør for andre. - Jeg håper at jeg har formidlet noen av mine tanker om prioriteringer for klubben og fokus på et godt miljø i klubbene. - Dette er grunnlaget for all virksomhet, nye medlemmer, motivering av eksisterende medlemmer, grunnlag for innsats for andre/prosjekter osv. - Jeg håper vi kontinuerlig jobber med forbedringer slik at Rotary kan løftes fremover og sikres en god fremtid. Det er de stadige små forbedringer som skaper en god fremtidig plattform. Jeg ønsker klubbene til lykke med en fortsatt fin innsats for Rotary og takker for et hyggelig samvær i dette år, kanskje møtes vi noen av oss også fremover. Jubileum Guvernøren og ektefelle har satt stor pris på å få delta på følgende jubileum i løpet av året. Feiringen kan ha foregått på andre datoer en charterdato. Bærum Vest, 25 år den 17/9-12 Kolsås, 40 år den 18/-12 Majorstuen, 50 år den30/7-12 Oslo Nord, 25 år den 6/5-13 Sandvika, 50 år den 4/2-13 Oslo Vest, 25 år den 27/11-12 Gratulasjoner og tale ble overbrakt fra distrikt og Rotary International, takker for svært hyggelig møte med klubbenes medlemmer. Klubbutmerkelser Følgende fikk utmerkelse/diplom fra RI for innsats under End Polio Now 2012, bidrag over 2000USD: Gol RK, Nordstrand RK, Vestheim RK, Bekkestua RK og D2310 Følgende fikk utmerkelse/diplom fra RI vedr. Annual giving 2012, største 3 bidrag pr.medlem: Sandvika RK nr 1, 115,95$ pr medlem Hønefoss Øst RK nr 2, 98,62 $ pr medelm Nesbyen RK nr 3, 78,12 $ pr medlem Virkelig et flott resultat. Gratulasjonerr ble overbrakt av DG. PEACE Through Service Side 5

6 Handicamp 2012 Handicamp 2012 ble arrangert på Haraldvangen den 22 juli til den 4 august. Administrator Arne Fuglum og hans kollegaer i Drammen Syd-Vest samt hjelpere fra andre lokale klubber, Rotaract og Innerwheel som har hjulpet til lokalt gjennom en årrekke hadde da stått på i lang tid for å forberede mottak av alle deltagere med ledsagere. En egen rapport ble laget etter Handicamp 2012, likeledes er en mengde bilder produsert sammen med dagsaviser under disse dagene. DG takker igjen for svært godt gjennomført arrangement og kjempestor innsats. Dette gjorde dere svært bra. Distriktsarrangement Samlinger som er hold av DG i fjor som DGE ble beskrevet under fjorårets årsberetning. Dette er bl.a PrePETS, PETS, AG møte, Distriktssamling, GETS, SoneGETS, IA og Convention i Bangkok. Distriktskonferanse og årsmøte ble arrangert på Thon Hotel Vettre, medarrangører var Asker, Nesbru og Skaugum Rotaryklubber. RI presidentens representant var Christina Bredin som kom med ektefelle, representant fra de nordiske distrikt var DG Lisbeth Frøding m/ektefelle, representant fra norske distrikt var DG Njål Gjennestad m/ektefelle Elisabeth. Arrangementet fikk bra oppslutning og mange positive tilbakemeldinger fra deltagere. Eget referat fra konferansen og årsmøtet ble lagt ut på våre WEB sider. Øvrige distriktsarrangement er nærmere beskrevet under de respektive komiteers/regioners avsnitt og tas ikke med her. Deltagelse på andre arrangement DG har, til dels sammen med ektefelle deltatt på følgende arrangement: GETS i Norfo regi på Gardermoen, SoneGETS/institute i Lillestrøm, International Assembly San Diego, Rotary International Convention i Bangkok(alene). Distriktskonferanse i Karlstad/Sverige, som nordisk representant. PEACE Through Service Side 6

7 Chartermiddag eller annet større klubbarrangement som guvernøren har deltatt på (noen ganger kombinert med ordinært guvernørbesøk): Semiaden/ Young Friends møter/chartermiddag Bryn RK/Chartermiddag Skaugum RK/ Chartermiddag Røa RK(og Majorstuen RK). Chartermarkering Groruddalen RK med opptak av 3 nye medlemmer. Handicamp offisiell åpning samt på åpen dag. Tysk Norsk dag i Drammen, møte på Elvebredden og foredrag samt middag på kvelden, Drammen Syd-Vest RK mottok Rotary vennskapsklubb fra Kiel. Samt svært hyggelig middagsarrangement med Drammen RK. Holmenkollen RK konsert i Holmenkollen kapell. Ved flere av arrangementene under de som er nevnt ovenfor samt ved jubileum har jeg fått delta ved tildeling av PHF utmerkelser. Dette har jeg satt stor pris på og er svært glad for at vi bruker PHF for å gi anerkjennelse for stor innsats for andre som rotarianere. Alltid hyggelig å møte rotarianere i arbeid samt under festlige omstendigheter. 2. DISTRIKT Distriktets målsetninger Distriktet hadde tre hovedmålsetninger/områder for året, disse var: - Medlemsutvikling. Sørge for at medlemmene vi allerede har trives og utfordres til engasjement. Bli en aktiv klubb som tiltrekker seg nye medlemmer. Sørge for at klubbens medlemmer speiler lokalsamfunnet. Målsetning om å øke antall medlemmer med totalt 3% pr år i 3 år, dvs at noen mindre klubber kanskje måtte gå noe høyere i %. Klubb på 30 medlemmer bør nok vurdere 10% økning. - TRF(The Rotary Foundation). Målsetningen på sikt er helt klar, den er Every Rotarian Every Year dvs 100 USD pr medlem. D 2310 lå imidlertid så lavt at vi satte som målsetning dette året å komme opp på 40 USD pr medlem, klarte vi det se under TRF lenger ut i rapporten. - Kommunikasjon Rotary gjør mye bra, men er vi flinke nok med å kommunisere det til samfunnet rundt oss. Fortelle venner, bekjente om hva Rotary står for og hva din klubb er opptatt av. Når vi har prosjekt i gang, flotte foredrag osv, bruker vi lokalpresse og andre kanaler. Målet var bla økt aktivitet innen regionene på samarbeid prosjekter og pressedekning. Medlemstallet ifølge siste melding fra RI mottatt nå i september viser at vi pr var 56 klubber og 2337 medlemmer, og at tallene pr var 54 klubber og 2319 medlemmer. D.v.s. en tilbakegang på 18 medlemmer, personlig er jeg usikker på disse tallene da de er forskjellig på andre rapporter som er utgitt. Velger imidlertid å bruke de angitte da de er nyest og tilsendt spesielt pr mail. Innen kommunikasjon er det min mening at vi ser en klar positiv endring i samarbeid klubbene imellom. Klubber som ikke har hatt prosjekt går inn og deltar på naboklubber prosjekt, man støtter andre klubbers prosjekt økonomisk i større grad enn tidligere. Samarbeid om intercitymøter og deling av foredragsholdere er bra. Vi har ingen eksakt måling, men mitt inntrykk etter tilbakemelding fra klubber og regioner er at vi har blitt bedre til å bruke pressen og få frem aktiviteter. Vi ønsket at året skulle bli : Forutsigbart/ Inkluderende/Nyskapende og Utfordrende både for distrikt og klubber, ble det det? JEG HÅPER AT VI GIKK NOEN SKRITT DEN RIKTIGE VEIEN. PEACE Through Service Side 7

8 Norfo Distrikt 2310 vedtok på siste årsmøte og fornye avtalen om samarbeid med Norfo for en ny tre års periode. Dg har deltatt på vår og høstmøter samt på egne møter hvor saker har vært tatt opp mellom DG er i Norge før behandling i Norfo. Man bør av og til minne hverandre på at slik som Distriktene er til for klubbene så er NORFO et serviceorgan for distriktene, hvor man tildeler de oppgaver som kan gjøres felles for distriktene. Distriktene har i løpet av året bedt Norfo om å prioritere/ta tak i spesielle oppgaver på vegne av distriktene. Spesielt er kommunikasjons og informasjonsstrategi et område som vi har ønsket mer fremdrift i, ref også egen innsats fra vår DT med spørreundersøkelse til alle klubbene i Norge på vegne av NORFO. Lite har skjedd etter dette fra Norfo s side. Nettversjonen av Årbok fungerer bra på nett, og holdes oppdatert. Den trykte utgave ble utlevert klubber tidlig i året, med info om hvordan nye kunne bestilles. Klubbene er anmodet om å bruke brosjyrer som lagerføres hos Norfo. Jeg opplever at samarbeidet mellom distriktene og med de valgte personer i NORFO er godt. Strategi Den tidligere vedtatte strategi som ble sendt ut til klubbene den 9 mai 2011, skulle gjelde for 2 år d.v.s at den skulle opp til revisjon i dette rotary år. Den endelige justerte strategi og aktivitetsplan for perioden ble utsendt i mars. Takker spesielt vår DT for alt arbeid som ble lagt ned samt bidrag både fra klubber og distriktet. En ensides kortinfo ble også produsert. Rotaract Rotaract i Norge har hatt store utfordringer i de siste år både rekrutteringsmessig og som en følge av negativ medlemsutvikling også en heller dårlig økonomi. PEACE Through Service Side 8

9 Distriktene i Norge besluttet derfor å gi en økonomisk støtte via Norfo, slik at deltagelser på viktige møter kunne skje. Landspresidenten som har vært Cecil Elisabeth Nerbø fra Borgund Rotaract har som følge av dette hatt en økt aktivitet mot distrikt/norfo og lokale rotaractklubber. Hun har også deltatt på vårt RYLA arrangement samt vårt medlemsvervingsmøte på Grand. Desverre får vårt distrikt liten respons fra lokale rotaractklubber når vi inviterer de på møter. De har deltatt på noen distriktsrådsmøter og på young friends møter i regi av Oslo Vest. Vi håper at de lokale Rotary klubbene har hatt en god oppfølging og support av sine Roitaractklubber. Distriktsrådet DG valgte for sitt år at samtlige i distriktsadministrasjon, ledergruppe, komiteledere og AG r møter i utvidet distriktsråd. Begrunnelse er at alle da får den samme info på samme tid og kan komme med synspunkter. Det er i rotaryåret avholdt 5 distriktsrådsmøter,i tillegg har det vært avholdt 2 distriktsrådsmøter av DGE. De to siste møtene har vært avholdt i fellesskap med sittende og nye ledere, separate saker er ført og referat hver for seg. DG har i tillegg hatt regelmessige møter med distriktssekretær Marit Fredheim og distriktstrener(dt) Leif Ellevset. Disse møter har vært svært nyttig for DG. Arbeidutvalg for DG har ikke blitt etablert. Organisasjonskart PEACE Through Service Side 9

10 NB! Tiltaksfond kommer i tillegg og består av IPDG(leder), DG, DGN, siste PDG og leder av TRF. (er organisatorisk ikke under TRF). Året har vært preget av godt samarbeid og stor innsats fra medlemmene i Distriktsorganisasjonen. En stor takk til alle, spesielt til de som nå takker av etter flere års tjeneste for Rotary og lokale klubber. Til de som fortsetter og til nye som har kommet til, ønsker dere et flott rotary år i tjeneste for andre(klubber og medmennesker) Arild ønsker Marianne lykke til med sitt Guvernørår. Hovedaktiviteter for DGE Marianne Smith Magelie for året : Organisering Året er brukt til forberedelser til det å gå på som guvernør. Opplæringer og informasjon til klubbene og få tilrettelagt en god distriktsorganisasjon for det kommende år. Videreføring av arbeidet sammen med Guvernørkomiteen, en ressursgruppe fra Oslo Rotary, som har vært med som mine støttespillere/diskusjonspartnere i forberedelsene til PETS/Distriktssamling og kommende Distriktskonferanse 19. oktober Møtedeltagelse generelt Har gjennom året deltatt på så mange møteplasser som mulig gjennom distriktet og i distriktsledelsens møter. Har også deltatt på noen AG møter, regionsmøter og ulike komitémøter. Foredrag er også holdt i enkelte klubber spesielt knyttet til medlemsverving og rekruttering. Ønsket har vært å lære både om Rotary, om klubbene og menneskene i Rotary GETS/Zone Institute i Sundsvall Mini Convention PEACE Through Service Side 10

11 Obligatorisk deltagelse på guvernøropplæring i Rotary regi. Samling av innkommende guvernører i Zone 15 og 16 (Norden og Baltikum) på GETS og åpent møte på Institute International Assembly i San Diego Deltok på en ukes obligatorisk guvernøropplæring i San Diego med 523 andre innkommende guvernører. Hensikten er å få et felles oppfatning/forståelse av Rotary, gjennomgang av Rotarys strategi/planer fokusområder. Utvikle nettverk. Program som skal bidra til å motivere, engasjere og begeistre oss som påtroppende guvernører for å kunne formidle dette videre til våre klubber. Introduksjon av årets tema: Engage Rotary Change Lives. Presentasjon av nyheter/endringer og status situasjon i Rotary Assisterende Guvernører (AG) gjennomført opplæring Gjennomført dialogmøte med AG i regionen for felles forståelse av arbeidsform og innhold for kommende Rotaryår. NORFO Rotarys multidistrikt for Norge Deltatt på NORFOs høst og vårmøte for påtroppende guvernører i Norge. Valgt inn som mitt guvernørkulls representant i NORFOs styret President elect training seminar (PETS) og Distriktssamling Samtlige klubbers innkommende presidenter og nøkkelpersoner, med unntak av 4, deltok på opplæring, dialog og motivasjonssamling denne helgen i mars, på Grand Hotel, Oslo Carl Falck 106 år! Deltagelse i feiringen av verdens (og Norges) eldste Rotarianer, Carl Falck fra Oslo Rotary Klubb Guvernørskifte i Oslo Rotary Klubb for Distrikt Rotary Convention, Lisboa For ett år siden tok jeg initiativ til en koordinering av norsk delegasjon til Lisboa. Vi var ca 30 deltagere som hadde en flott tur i 4 dager før Convention. På Convention møter man for faglig påfyll, nettverking, sosialisering begeistring. PEACE Through Service Side 11

12 Konklusjon er at det vil bli forandringer i Rotary. Dette vil jeg komme nærmere inn på når jeg overtar som Guvernør. Ola Kleiven, innk. Pres. Oslo RK. DGE Marianne Smith Magelie, PDG Asbjørn Lein og kone Bodil Vår 2013 Forberedelse til en annerledes Distriktskonferanse 19. oktober 2013 hvor vi mobiliserer klubbene til stor deltagelse med spennende faglig og sosialt program i Oslo Konserthus. Gjennomført 2 møter med AG/Distriktsledelse, kommunikasjon/etablering av mal for klubbenes mål og planer for innlevering 1. mai, forberedelser for guvernørbesøk hvor 48 klubbesøk er planlagt av 54, forberedelse av en Verdikonferanse hvor Rotary er med 24. september, forberedelse på samarbeidet med Global Dignity Day som vil bli gjennomført 16. oktober, forberedelse av Rotaryskolen som har fått 3 valgfrie datoer, dialog/møter med de ulike distriktskomiteer og deres arbeid/planer som ressurs til klubbene og ikke minst generell håndtering av henvendelser på telefon og mail daglig. Og for ikke å glemme min daglige jobb hos FØYEN ADVOKATFIRMA DA. Stikkord for 2013/14; Engasjement, involvering, motivasjon, begeistring, yrkesnettverk, prosjekter det blir forandringer i Rotary! District Trainer (DT), samt leder av komiteer for Opplæring og Kommunikasjon. Ansvarlig : Leif A. Ellevset INNLEDNING DGE startet høsten 2011 arbeidet med å etablere den nye posisjonen som District Trainer (DT) i vårt distrikt. AG i region 4 Leif Agnar Ellevset, Skaugum RK, takket ja til posisjonen som oversatt til norsk kan kalles opplæringsansvarlig. PEACE Through Service Side 12

13 Selv om RI har laget betydelig med informasjon om DT, valgte NORFO samme høst å oppnevne et eget opplæringsutvalg som hadde opplæring av DT som en av sine spesifiserte arbeidsoppgaver. Ellevset ledet NORFO-utvalget som avga sin innstilling høsten Rapporten var bl.a. basert på en representativ spørreundersøkelse i Rotary-distriktene i Norge. Distriktet valgte i forbindelse med opprettelsen av DT å foreta en samlet vurdering av distriktets organisasjon høsten 2012 fordi den nye posisjonen krevde en del nødvendige avklaringer. Distriktsrådet vedtok først senhøstes 2012 å opprette egne distriktskomiteer for opplæring og kommunikasjon, men disse ble etter forslag fra DT på nyåret 2013 vedtatt sammenslått i en felles komite som nå har egne underkomiteer for hvert av områdene. Dette fordi komitenes arbeid på et tidlig tidspunkt viste at det var mer hensiktsmessig og praktisk å slå disse fagområdene sammen. Distriktsrådet vedtok våren 2013 retningslinjer for arbeidet som også er forankret i distriktets reviderte strategi- og aktivitetsplan Sistnevnte dokument ble godkjent tidlig på nyåret ARBEIDSOMRÅDER Opplæring omfatter i denne forbindelse både obligatoriske og frivillige opplegg som skjer i distriktet og i AG sin regi. Kommunikasjon er en felles betegnelse for overføring eller utveksling av informasjon eller kunnskap mellom personer. Kommunikasjon er også nært knyttet til begrepet samfunnskontakt og dermed også omdømme. Komiteens viktigste oppgaver er å følge med i utviklingen innen fagområdene og sørge for at denne er tilfredsstillende. Det er utarbeidet konkrete årlige aktivitetsplaner for det enkelte Rotaryår. Dette ble senere fastsatt som en mal for alle distriktets komiteer. AKTIVITETER Rotaryskolen som er inne i sitt tredje år i distriktets regi, har til sammen hatt godt over 300 deltakere siden den ble startet av bl.a. DT i Det tre timers faglige opplegget gir nye medlemmer muligheter for en kjapp læring om Rotary og som igjen har muliggjort at nye medlemmer raskere kan ta på seg tillitsverv. Det er avviklet tre Rotaryskoler dette året. Det er laget skisser for avvikling av mediakurs for å få et tettere samarbeid mellom klubbene og de lokale media. Arbeidet med sosiale media er kommet godt i gang i regi av en egen gruppe og blir sammen med distriktets hjemmesider meget viktig i årene som kommer. Det ble også tatt initiativ til å starte opp Distriktsnytt som kom ut i sin første utgave, men det videre stoppet delvis grunnet sykdom og delvis lite innspill fra aktuelle komiteer og tillitsvalgte. PEACE Through Service Side 13

14 Første side i nyhetsbrev fra distriktet DT representerer distriktet i NORFO s kommunikasjonskomite hvor det siste året har vært begrenset aktivitet. DT har utført sitt arbeid i nært samarbeid med DG og DS. Oppsummering fra distriktssekretær. Marit Fredheim Mjøndalen Rotaryklubb En kort oversikt over oppgaver: Sekretær for DG Registrere påmeldinger til PETS, distriktssamling, distriktskonferanse og TRF-opplæring. Skrive og sende ut referater fra PETS, distriktssamling, distriktskonferanse distriktsrådsmøter, noen komitemøter samt årsmøte. Opplæring og veiledning av klubbsekretærer og andre medlemmer bla i bruk av medlemsnett, SARrapportering, Paul Harris, lover og regler innen Rotary. Minne klubbene om ulike frister Avlese fremmøteprosenter for hver måned og oversende web-master Lage lister over jubilanter og oversende til web-master Sjekke at klubbenes møtested og tidspunkt stemmer med det som ligger på web Bistå komiteer og klubber med å få lagt ut informasjon om ulike møter/arrangementer på web Svare på henvendelser av ulike slag fra klubber, medlemmer og andre Erfaringer: PEACE Through Service Side 14

15 Det er svært viktig at distriktssekretær har tett og god kontakt med DG. Dette året har DG hatt jevnlige møter med sekretær og opplæringsansvarlig. Dette har vært svært nyttig. Viktig at DG og sekretær avklarer hvilke oppgaver sekretær forventes å utføre, samt hvilket mandat sekretær skal ha. Mange klubber bruker og behersker medlemsnett, men det er fortsatt noen som ikke ser ut til å benytte de mulighetene medlemsnettet gir. Fortsatt oppfølging og opplæring er nødvendig. Det er også svært viktig å sørge for at klubbene oppmuntres til internopplæring og erfaringsutveksling ved overgang til nytt år. Sekretæren har fått mange henvendelser i løpet av året der klubbsekretærene eller presidentene lett selv kunne finne svar på spørsmål ved å bruke håndboka etter medlemsnettet. Alle klubber skal registrere fremmøte i medlemsnett. De aller fleste gjør dette, men noen klubber mangler registreringer. Gjennomsnittlig registrert fremmøteprosent for vårt distrikt for Rotary-året er 54 %. Men på grunn av underrapportering er det reelle tallet høyere. Selv om det settes påmeldingsfrister og sendes purringer, er det altfor mange klubber som er svært sene med å melde seg på til PETS, distriktssamling og distriktskonferanse. Dette bør strammes inn. Viktig at det avklares i forkant hva slags type referat som skal skrives fra de ulike fora Før oppstart Rotary-året hadde undertegnede god kontakt på mail og telefon med avtroppende distriktssekretær. Dette var svært nyttig og er viktig for at overgangen skal bli mest mulig smidig. Tilsvarende erfaringsutveksling er gitt til innkommende sekretær. Arbeidet med å oppmuntre og veilede klubbene i bruk av og som informasjonskilde bør intensiveres. Jeg vil takke for et meget interessant og lærerikt Rotary-år! Marit Fredheim 30.juni 2013 Fremmøtestatistikk Rotary-året D 2310 Medlemmer 30. juni Oppmøte i år Rotary klubb Total Kvinner (%) Akersborg (RK12848) ,1 Asker (RK12851) ,8 Athenæum Rotary Klubb (RK12853) Bekkelaget (RK12856) ,3 Bekkestua (RK12857) ,8 Bryn (RK12858) ,8 Bærum (RK12855) ,2 Bærum Vest (RK24938) Bærums Verk (RK27565) ,3 Drammen (RK12796) ,9 Drammen St. Hallvard (RK23166) ,4 Drammen Syd - Vest RK (RK12797) ,4 Eiksmarka Rotaryklubb (RK24106) ,9 Ekeberg Rotary Klubb (RK12862) ,4 Geilo (RK12801) ,3 Gimle (RK12867) ,8 PEACE Through Service Side 15

16 Gol (RK12803) ,1 Grorud (RK12868) ,1 Groruddalen Rotary Klubb (RK12869) ,1 Hokksund (RK12808) ,9 Holmenkollen RK (RK12872) ,6 Hovin (RK21183) ,6 Hurum (RK12812) ,6 Hønefoss (RK12809) ,4 Hønefoss-Øst (RK12810) Kolsås (RK12877) ,6 Kongsberg (RK12761) ,6 Kongsberg Syd (RK12762) ,4 Konnerud (RK12815) Lier (RK12818) ,4 Lier Øst (RK23001) Lysaker (RK22947) ,7 Majorstuen Rotary Klubb (RK12882) ,3 Maridalen (RK12883) ,1 Mjøndalen (RK12822) ,6 Modum (RK12823) ,1 Nesbru Rotaryklubb (RK12887) ,2 Nesbyen (RK12825) ,7 Nordberg (RK26963) ,1 Nordstrand (RK12890) ,7 Oslo (RK12894) ,4 Oslo International Rotary Club (RK84254) ,5 Oslo Nord (RK25371) ,7 Oslo Vest Rotary Klubb (RK25040) ,6 Oslofjord St. Hallvard (RK27542) ,6 Raukvin (RK25370) ,2 Ringerike (RK23506) ,5 Rollag og Flesberg (RK12835) ,7 Røa (RK12898) ,4 Røyken Rotary (RK12836) Sandvika (RK12900) ,2 Skaugum Rotary Klubb (RK12902) ,6 Uranienborg Rotary Klubb (RK26181) ,8 Vestheim (RK12911) ,4 Østensjø (RK12895) ,8 Ål (RK28344) ,6 Snitt % fremmøte D ,8 * Den reelle fremmøteprosenten er høyere enn tabellen viser da det har vært en del underrapportering i medlemsnett. PEACE Through Service Side 16

17 Nett-innhold: WEB ansvarlig Einar Bjune Det har i Rotary året 2011 / 2012 vært god aktivitet på hjemmesidene til Distrikt saker er omtalt under nyheter i tillegg til redigering av organisasjons informasjon, guvernørens månedsbrev samt fremmøte statistikk for distriktet. Når det gjelder nyheter har det først og fremst vært informasjon fra distriktet og Rotary International, men noen klubber har vært aktive og flinke til å komme med innspill på saker de mener har interesse for de fleste av klubbene i distriktet. Av saksemner som har vært fremme kan nevnes : - Saker vedrørende PolioPlus hvor denne komiteen har vært aktiv med flere innspill. - I tillegg har det vært RF info, utmerkelser, diverse kurs, utstillinger, konserter, bruktmarkeder, etc. - Det har dette året også vært lagt vekt på medlemsrekruttering og mangfold. - Også dette året har det blitt foretatt en opprydding av informasjons-grunnlaget på siden og organiseringen av denne. Denne gang som en generell omredigering av emner, etc.. Distriktets hjemmeside er en informasjonsbærer som bør kunne benyttes av flere for publisering av tiltak og aktiviteter! Einar Bjune 3.Medlems-og Mangfoldskomiteen Ansvarlig Terje Engelhardtsen Komitémedlemmer (i alt 14): Reg-7: Torstein Hanserud, Nesbyen RK, (regionskontakt) Reg-6: Kristin Hammershaug, Rollag og Flesberg RK, Tom Erik Martinsen, Kongsberg RK Reg-5: Ingen representanter Reg-4: Günther Salzmann, Hurum RK Reg-3: Christian E.S. Platou, Bærum RK, Faustin Baguma, Sandvika RK Reg-2: Sanjeev P. Jolly, Grorud RK, Gunther Motzke, Nordstrand RK Reg-1: Angelika Kruse-Jensen, Akersborg RK, Ewa Danela Burdon, Oslo International RC, PEACE Through Service Side 17

18 Laila Bokhari, Ekeberg RK, David Addison, Oslofjord, St.Hallvard RK, Andreas Fleischer, Nordberg RK, Terje Engelhardtsen, Akersborg RK Komiteen har i Rotaryåret gjennomført 7 komité arbeidsmøter på Grand hotel i Oslo. Distriktstreff på Grand hotel den : For tredje gang gjennomførte komiteen et sentralt distriktstreff der formålet var å inspirerer klubbene til verving med fornyelse og mangfold. I alt 165 Rotarianere og gjester fra de fleste regionene møtte frem. Våre unge og entusiatiske Rotarianere Laila Bokhari og Hamik Sevan stilte opp som foredragsholdere og engasjerte salen. Etter møte i plenum var det lagt opp til mingling/nettverksbygging/servering samt besøk på tre stander som presenterte tre ulike Rotaryprosjekter, (Sørafrika, Bangladesh og Hurum). Gjestene fra den 22.4 vil bli fulgt opp utover høsten 2013, ref. potensielle nye Rotarianere. Regionale helsesjekker, (verving, fornyelse, mangfold): I regionene 2, 6 og 7 har arbeidsgrupper under ledelse av AGene vært i sving. Sluttrapportene fra regionene inneholder også innspill til Distriktet, som f.eks: 3. Distriktets ledelse bør etablere et system for verving av nye medlemmer, bl.a. designe en ferdig materiellpakke som klubbene kan benytte. Det bør legges økt vekt på de regionale samlingene, InterCity-eller InterValley møter. Kommunikasjon/samarbeid mellom klubbene i regionen må bli bedre, bl.a ved utveksling av programmer, foredragsholdere etc. Sterkere henvendelse til samfunnet via sosiale mediaer om hva Rotary er og står for. Generell oppgradering av faddersansvaret. Best practices fra klubber som lykkes bør legges ut på distriktets hjemmeside. Rotary mentoring: Arbeidet med å utvikle vårt eget opplegg fortsetter, både som virkemiddel ved verving, ref.særlig tidligere Rotaractere, og som servicementoring til samfunnet. Samarbeidet med NHO Oslo & Akershus sitt Global Future program har gitt oss og vil gi oss gode innspill til hvorledes vi best tilrettelegger vårt eget opplegg. NHO kunne bruke 10 Rotarianere som mentorer til sin pulje-2 av Global Future. Pulje-2 har i alt 30 mentor-mentee (adept) par. Økonomi: Opplegget den 22.4 ble i sin helhet finansiert av komiteens egne oppsparte midler fra de to tidligere arrangementene. Totale utgifter kr og saldo pr : + kr Komiteens budsjett for Rotaryåret var på kr Totale utgifter var kr , hvilket pr gav en saldo på + kr Oslo, den Terje Engelhardtsen D2310 Medlems-og Mangfoldskomiteen PEACE Through Service Side 18

19 Fra vervemøtet på Grand Hamik Sevan, Laila Bokhari sammen med DG Arild og DGE Marianne. 4. RIs Lovråd 2013 samt distriktets tiltak PDG Per Olav Stenseth, 2310s COL-representant 1 INNLEDNING KORT SAMMENDRAG AV PROSESS OG OPPGAVER Lovrådet finner sted hvert tredje år, og vedtar formelle endringer i Rotarys lovverk, samt avgir resolusjoner som ber styret om å se på og evt. fatte beslutninger innenfor styrets mandat. De dokumenter som er oppe til behandling er RIs forfatning (Constitution) som det kreves 2/3 flertall for å endre RIs vedtekter (Bylaws) og Standard klubb vedtekter. I tillegg kan det vedtas uttalelser (resolusjoner) med henstillinger til styret I tiden mellom lovrådene skjer normalt følgende: Valg av lovrådsrepresentanter på distriktskonferanser/årsmøter Innsamling av forslag i distriktet til neste års lovråd Vedtak om hvilke forslag distriktet ønsker å fremme til neste lovråd Innsending av forslag fra distrikt til RI Behandling/godkjenning i RI av mottatte forslag ift. formelle krav Utsending fra RI av oversikt over alle mottatte forslag PEACE Through Service Side 19

20 Behandling/synkronisering av forslag mellom distrikter/soner Opplæring av lovrådsrepresentanter og synkronisering av forslag i distrikter/soner Årets lovråd hadde mottatt 199 forslag til behandling, 150 lovendringsforslag og 49 resolusjonsforslag. 7 lovendringsforslag og 19 resolusjonsforslag ble trukket tilbake før lovrådet, et nytt forslag tillagt (budsjettsak), og i tillegg ble enkelte forslag trukket tilbake under forhandlingene. Totalt ble 150 forslag behandlet i uken april Majorstuen RK hadde fremmet et resolusjonsforslag om bærekraftig utvikling som et Rotary fokus-område, og fått tilslutning fra distriktets årsmøte. Resolusjonsforslaget ba om at RIs styre skulle vurdere forslaget, og på grunnlag av dette ta nødvendige konsekvenser for RI. Etter en dialog rundt dette aksepterte vi RIs forslag om at de ville realitetsbehandle resolusjonen i styret uten forutgående COL-behandling. Punktet ble derfor etter avtale trukket som COL-resolusjonsforslag. Se videre fremdrift under punkt 6 Resolusjoner. Representanter fra alle RIs 532 distrikter var påmeldt, 4 fikk sykdomsforfall, 528 stemmeberettige var således tilstede, hvorav 50 kvinner, i tillegg til observatører, RIs styre og andre utvalgte som kun hadde talerett. 2 BESKRIVELSE AV SELVE FORHANDLINGENE (COL-UKEN I CHICAGO) Lovrådet startet etter lunsj søndag 21. april, og ble avsluttet med lunsj fredag 26. Forhandlingene varte normalt fra 8-9 (varierte) til 17:30-18 om kvelden. Ingen øvrige formelle sammenkomster, utover en mottakelse/middag tirsdag fra Lovrådets kostnader dekkes av RI, inkl. reise/opphold for deltakerne. Årets Lovråd var budsjettert til 3,2 mill. US$. Utover rene administrative oppstartssaker startet Lovrådet med en finansiell oversikt over estimert budsjett de neste fem år, som bakgrunn for forslag om økning i per capitaavgiften til RI. Videre ble det gitt en fremdriftsrapport for RIs vedtatte strategiske plan. En merkbar ny informasjon her var at RI har redusert medlemsvekstmålet på 3% ned til 1,4%, i det man ut fra de foreløpige resultater ser at veksten i medlemstall ikke vil oppnådd, i det man trenger lengre tid og raskere vekst for å komme i mål. Dette får da tilsvarende effekt på budsjettestimatene. Opprinnelig mål nye pr. 2018, revurdert mål PEACE Through Service Side 20

21 3 DE VIKTIGSTE VEDTAK SOM BLE FATTET 44 forslag ble vedtatt i den formen de var fremlagt, dvs. uten endringer i teksten. 15 forslag ble vedtatt etter forslag om tekstendringer. RIs preliminære referat fra Lovrådet trakk frem følgende saker: Tillatt at distrikter kan ha mer enn to e-klubber Rådet vedtok at e-klubber, som møtes elektronisk, er en permanent del av Rotary. Talsmenn hevdet at fjerning av begrensningen vil bringe inn nye medlemmer og vil appellere spesielt til unge fagfolk, som kan være mindre i stand til ukentlig personlig fremmøte. Godkjent satellitt klubber, der medlemmene møtes på et annet tidspunkt og en annen plassering enn sin overordnede klubb, men som fortsatt betraktes som medlemmer av overordnet klubb. Tiltaket er ment å gjøre det enklere for medlemmer å utvikle kjernen til en ny klubb. Økt antall klubber som kan ta del i pilotprosjekter fra 200 til RI styret bruker pilotprosjekter, som varer i opptil seks år, for å teste nye ideer, metoder og organisatoriske rammeverk for klubber. Pilot klubber som deltar i disse eksperimentene er fullt fungerende Rotary klubber, men er unntatt fra noen krav som er i Rotarys Standard Klubb Grunnlov. Godkjent å endre navn på Rotarys femte Avenue tjeneste, som het "Nye generasjoner Tjenesten" til "Ungdomstjeneste." Lov-Rådet 2010 godkjente en ny tjeneste - Avenyen for ungdom, som ble lagt til de allerede etablerte tjenestene Klubbtjeneste, Yrkestjeneste, Samfunnstjeneste og Internasjonal tjeneste. Navnet "nye generasjoner" var ment å reflektere behovet for å bygge neste generasjon av rotarianere, men tilhengere av navneendringen PEACE Through Service Side 21

22 hevdet onsdag at ordet "ungdom" er mer universelt forstått, både innenfor og utenfor Rotary, og tydeliggjør det faktum at disse programmene skal oppmuntre rotarianere til å styrke unge. Godkjent et vedtak slik at deltakelse i klubbprosjekter teller som oppfylt krav om klubb frammøte. Vedtaket modifiserer Rotarys Standard Klubb Grunnlov slik at det kreves at et medlem deltar eller godskrives i minst 50 prosent av vanlige klubbmøter, eller engasjerer seg i klubbens prosjekter i minst 12 timer i hver halvdel av året, eller en kombinasjon av begge. Godkjent et vedtak slik at rotarianere utenfor USA og Canada kan motta en elektronisk utgave av sitt offisielle regionale Rotary-magasin, hvis det er tilgjengelig. Rotarianere i USA og Canada ble gitt denne muligheten til å motta en digital versjon av The Rotarian av Lovrådet allerede i Dette forslaget var i fremste rekke drevet frem av de nordiske representantene. Godkjent et vedtak om å etablere en Vise Guvernør, som skal fungere som en erstatning hvis guvernøren blir ute av stand til å utøve sine oppgaver. Vise guvernøren vil bli valgt av distriktets valgkomite blant distriktets tidligere guvernører. Fjernet vedtaket om reisepolicy fra COL 2010 fra RIs lover. Prinsippet om at alle reiser i RI sammenheng skal skje på billigst mulig måte gjelder fortsatt, men skal følges opp som et styreansvar. Avvist to tiltak som påvirker Rotaract, «Rotary-sponset tjenesten» med klubber for menn og kvinner i alderen 18 til 30. Rådet avviste å heve aldersgrensen til 35, i det de hevdet at voksne medlemmer ville ha lite til felles med 18-åringer. De hevdet også rotarianere bør arbeide for å inkludere Rotaractors som er i ferd med å nå aldersgrensen i sine Rotaract-klubber. COL avviste å etablere lavere kontingent for Rotaractors som ønsker å delta Rotary, delvis fordi et Rotaract medlemskapsregister ikke har vært samlet inn av RI. Vedtak om å heve RI-kontingenten pr. capita til USD 26,50 pr. halvår i , USD 27,- pr. halvår i , USD 27,50 pr. halvår i og USD 28,- pr. halvår i Kontingenten skal være fast inntil COL har besluttet noe annet. Vedtak om at DG har plikt til å forvisse seg om at klubbenes lover/vedtekter er i samsvar med RIs. (= MOP) Øvrige godkjente vedtak er referert under i punkt 6. 4 FORSLAG TIL VEDTAK SOM IKKE FIKK TILSLUTNING/BLE FORKASTET 83 forslag ble ikke vedtatt. Av disse var det flere som var fremmet av norske/nordiske distrikter, og utenfor «Rotary Norden-forslaget» var det ingen tilslutning til de øvrige nordiske fremleggene. Noen merkbare nedstemminger var følgende: Forslag om å etablere et overordnet tema for RI og RI-presidentene med «Service Above Self» fremfor de nåværende årlige tema ble motgått fra Styret og tidligere Presidenter. RI påpekte at de ville tape ca. US $ i lisensinntekter hvis dette ble vedtatt. «Men det er vel lisensinntekter som betales av Rotarianere?» påpekte andre. Service Above Self er vår eksterne «branding», og de årlige temaene motivasjonstiltak for de årlige tillitsvalgte. Dette temaet er nok ikke lagt død ennå, til tross for stor majoritet imot forslaget. Forslag om å øke tjenestetiden for styret i TRF til 4 år og lederens termin til 6 år fikk ikke mye støtte. Dette var PRIP Carl Wilhelm Stenhammars baby. Kun 30 stemmer for. Et forslag om at DG-kandidater skulle kunne presentere seg noe bedre under valgprosessen, slik at de som ikke kjente alle kandidatene kunne få et bedre inntrykk, fikk ikke tilslutning blant delegatene. PEACE Through Service Side 22

23 Et nordisk forslag om å løse på fremmøtekrav i ferieperioden ble klart nedstemt, på samme møte som øvrige forslag som skulle gjøre det mer fleksibelt rent fremmøtemessig. Innstillingen blant majoriteten her virker å være at vi da legger til side en av Rotarys grunnprinsipper, og «erkjenner nederlag». Det ble referert til Lions og Kiwanis som møtes to ganger i måneden, og har hatt merkbart større medlemsfrafall enn Rotary de siste årene. Et forslag om at personer som hadde gjennomgått ett av Rotarys ungdomsprogram, som RYLA, ungdomsutveksling, Rotaract, GSE etc. var kvalifiserte som Rotarianere. Forslaget fikk ikke de nødvendige 2/3 flertall. Forskjellige forslag om å endre avgifter, stemmerettsregler og deltakelse i forskjellige RI-organer avhengig av størrelse på klubber og distrikter. Alle disse forslagene ble avvist. Forslag om særskilte tiltak både for ungdom og eldre fikk heller ikke tilslutning. Forslag basert på lokale forhold, for eksempel i India, med den hensikt å regulere disse forhold mye sterkere. Disse ble avvist og gjaldt flere områder og regioner/soner. Opprettelse av et råd for Guvernøren bestående av PDGer vakte stort engasjement, og ble avvist med knapt flertall. 5 ØVRIGE VEDTAK Dette er kun et utvalg av vedtatte endringer, og vi viser til Rotarys komplette oversikter. Klubb-sekretær er innlemmet som et medlem av styret (til protester fra noen av de større klubbene som hadde egen ansatt klubb-sekretær). Manglende fremmøte kan føre til eksklusjon (ikke lenger «skal») Permisjon pga. sykdom skal ikke regnes som fravær i fremmøtestatistikken 85-års-regelen har ingen nedre aldersgrense (kun alder + antall år medlem >85) Åpner for friere definisjon av hva som er yrkesutøvere, med bl.a. en dialog på ordvalg «spouse vs. partner» som tydeligvis forbauset de engelskspråklige når det ble brakt frem at «partner» i enkelte deler av verden hadde en overtone ift. seksuelle preferanser. Betegnelsen District Governor Nominee Designate innføres DGND, for de som savner flere forkortelser med 4 bokstaver i Rotary (til erstatning for DGNN) Navnet på Distrikts Samlingen forandret til Distrikts Opplæring (DTA: District Training Assembly). 6 RESOLUSJONER Resolusjonene er ikke bindende for styret eller RI, men gir sterke signaler til disse om saker som rører seg i tiden, og den støtte disse har internasjonalt. Resolusjonene blir ikke tillatt endret under lovrådsbehandlingen, slik at de vedtas eller avvises i sin helhet slik som lagt frem. Noen av resolusjonsforslagene, og vedtakene: Styret ble oppfordret til å se på en kategori som Associated Member til neste COL, mens -forslag om å introdusere «Venner av Rotary» falt. Flere resolusjoner gikk på å anerkjenne (og etter hvert rekruttere) forskjellige potensielle rotarianere som hadde deltatt i ungdomsutvekslinger, men forslagene fikk ikke tilslutning. Etablering av en «ungdommens dag» eller uke fikk derimot tilslutning (som oppfordring til styret) PEACE Through Service Side 23

24 En større sak var resolusjonsforslag om å gjøre RLI (Rotary Leadership Institute) til en institusjon tilknyttet RI eller som strukturert program i RI. Stort flertall for å formalisere dette, som er et tiltak som har vokst frem i RI internasjonalt. Et tilsvarende forslag om å gjøre det grønne programmet «Preserve Planet Earth» til RI-tilsluttet program falt. Dette var særlig interessant i forhold til forslaget fra Majorstuen RK og distrikt 2310, Majorstuen RK, hvor vi ble enige med styret om at vårt forslag skulle videre behandles som om det var godtatt av COL. Før avslutningen av COL ble det informert om styrets beslutning, i det forslaget om bærekraftig utvikling behandles videre etter styrebehandlingen og er fremmet fra styret til vurdering i Future Vision-komiteen. 6 nordiske distrikter hadde foreslått at RI styret skulle bringe inn et eksternt konsulentfirma til å gjennomgå RI/TRFs styringsstruktur. På bakgrunn av konsulent firmaets vurderinger skulle RI styret fremme forslag om nødvendige tiltak, inkludert forslag til lovendringer på CoL Dette forslaget ble forkastet med stort flertall imot. Et interessant forslag som ble trukket, var forslaget om å be RI-styret konsekvensutrede valg av COLdelegater på sonenivå, for derigjennom å oppnå en betydelig reduksjon i antall deltakere. Forslaget har sitt utspring i erkjennelsen av at det både er kostbart og lite effektivt å gjennomføre et lovrådsmøte med 532 delegater over en hel uke. Ved en reduksjon til noe nær det halve antall delegater, ville et betydelig beløp være spart og kunne bli benyttet til andre RI-formål. Forslaget ble frontet av D-6040 (Missouri/USA), men dessverre trukket. 7 LOVRÅDET KOMMENTAR TIL PROSESSEN LOKALT OG SENTRALT Det kan stilles spørsmål om det har vært tilstrekkelig fokus på lovrådet, og de behov for endringer i Rotary fremover som skal til for å bringe Rotary videre i en annerledes verden enn for 100 år siden. Det er videre mulig at lovrådet har vært sett som en for fjern prosess til at den har blitt vurdert som det som skal til for å endre Rotary. Det er heller ikke verifisert at flertallet av de norske/nordiske medlemmer, klubber og distrikter oppfatter at Rotary behøver å endres i vesentlig grad, ei heller at selv om man ser behovet for endring vet verken hva man skal gjøre eller hvordan man griper saken an. Det er her det lokalt må defineres og gjennomføres målbevisste lokale tiltak for å endre Rotary fremover. Målbevisste for å skille mellom aktiviteter og målbevisste aktiviteter. Som man sier i England «If you don t know where you re going any bus will take you there». Det må legges grunnlag for å definere de endringer i Rotary som vi mener behøves fremover, forslagene må fremmes og debatteres. Forslagene må speiles i de nordiske sonene og herdes slik at de får tilslutning utover vårt lokale miljø. Etter dette lovrådet sprang det opp flere blogger og nettinnlegg på åpen web, og i sosiale medier som Facebook og LinkedIn. En tilsvarende debatt rundt potensielle forslag må drives aktivt på nettet før neste COL, og vi må ikke være fremmede for tanken om for eksempel å benytte The Rotarian (på nett) for å skape debatt om og tilslutning til sentrale forslag. For arbeidet fremover vil en sentral aktivitet være å knytte nettverk også utenfor Norden. Med våre 28 (5% av alle) delegater er det helt essensielt å få støtte fra USA/Canada som har 165 (+30%) delegater. Dette så vi i vedtaket om digitalt Rotary magasin som ble støttet av US/Canada representanter som alt hadde fått dette vedtatt for seg i Når det gjelder presentasjonen i selve lovrådet må dette fremføres på samme sett som en salgs/prosjekt-presentasjon i engelskspråklige fora. Unngå de feilene som Doug Vincent (se ref. senere) peker på når han sier often the wording or the way it is presented makes things more PEACE Through Service Side 24

25 complicated than they need to be. Det bør kunne finnes nordiske representanter som har arbeidet og presentert forslag i engelskspråklige omgivelser, og ikke starter ett innlegg i umiddelbar motbakke. Vi må kunne være åpne her og ikke unødig høflige når vi ser at en «proff» engelsk presentasjon har betydelig større muligheter for å bli akseptert, enn en amatørmessig forsøk-på-engelsk presentasjon, selv om innholdet skulle være det primære man forholder seg til. Dette er bare delvis sant. 8 AVSLUTTENDE KOMMENTAR PÅ NORSK/NORDISK BASIS Det er en utfordring på et tidlig tidspunkt å se hvilke konkrete forslag som får merkbar effekt i Norden. Ett unntak er selvfølgelig vedtaket om at Rotary Norden skal kunne distribueres i digital form til de som ønsker det, til erstatning for papirutgaven. Vedtaket vil bli debattert videre i de nordiske redaksjonene og distriktene. Som eksempel på muligheter kunne man også utgi særskilte temanummer noen ganger i året, i papirformat, for å bryte mønstret med kun nett eller kun papirutgaver. Denne dialogen går videre lokalt. For øvrig vil det være ønskelig at Norden i større grad enn hittil kan forene seg i samarbeide om viktige forslag av stor prinsipiell betydning for Rotary. I tillegg til et nordisk samarbeid tilsier erfaringene at det også vil være viktig å etablere kontakt og samarbeid med distrikter utenfor Norden, særlig blant de nordamerikanske distriktene, for å samle diskusjon- og stemmestøtte. Denne rapporten ledsages av en presentasjon for hvordan vi mener arbeidet i de nærmeste årene bør legges an, med start allerede på kommende distriktskonferanse i AVSLUTTENDE KOMMENTAR FOR DISTRIKT 2310 Videre fremdrift i COL-aktivitetene lokalt krever at vi er betydelig mer bevisst hvilken betydning dette kan ha for utviklingen av Rotary, internasjonalt og lokalt. Det skal velges COL-representanter i alle distrikter i løpet av 2013, og de norske og nordiske representantene som velges bør så snart som mulig etter at valgene er gjennomført bidra til at COL-forslag og etterfølgende behandling gjennomføres i tråd med den avsluttende kommentaren i punkt 8 foran. 5. ÅRSRAPPORT FOR FRA ROTARY FOUNDATION KOMITEEN D2310 Ansvarlig: Sverre Øverland, DRFC 1. Rotary Foundation komiteen Distriktets TRF komité har bestått av: Sverre Øverland (Kolsås RK) - leder (DRFC) og ledere for underkomiteer med Sverre Bjønnes (Oslo RK) Future Vision Plan Trygve Siqueland Knudsen (Sandvika RK) - Grants, Anne Torsvik (Oslo Vest RK) - Polio Plus Sverre Øverland - Annual Giving,Rotary Peace Fellowship, Permanent Fund, Alumni PEACE Through Service Side 25

26 Lars Kleivan (Oslo RK) GSE Ledere for underkomiteene har bidratt til denne rapporten i samsvar med sitt ansvarsområde. 2. TRF seminarer Det ble i perioden oktober-november på linje med tidligere år, avviklet 4 TRF seminarer over 3 kveldstimer fra kl To og to soner ble slått sammen, men med eget seminar på Gol for sone 7 som arrangerte dette som et utvidet intercity møte med 25 deltakere fra de 4 klubbene i regionen. På de andre seminarene var det tilfredsstillende oppslutning med fra 1 til 3 fra hver klubb, representanter fra ca 45 klubber deltok. AG-ene tok hånd om det praktiske ved arrangementet, som de løste på en utmerket måte, og de er viktig for å sikre best mulig fremmøte. Hensikten med seminarene var å formidle kunnskap om og forståelse for TRFs avgjørende betydning for at rotarianere rundt om i verden skal kunne leve opp til sitt motto om å gagne andre. Sverre hadde ansvar for det innledende foredrag. Hovedvekten ble lagt på alt det positive rotarianere utretter gjennom prosjekter og programmer rundt om i verden med de penger som kommer inn til organisasjonen. Det ble informert om hvor profesjonelt TRF forvalter de penger som kommer inn og hvorfor og hvordan den enkelte klubb/rotarianer bør og kan bidra. Status for PolioPlus ble også tatt med her. Trygve orienterte gjennom eksempel om gjennomføring av Grant prosjekter. Sverre B informerte om Future Vision Plan. Vi anser seminarene som vellykkede. Deltakerne var interesserte og dialogen var god. Men til tross for presumptivt god kunnskapsoverføring til deltakerne, ligger det en utfordring i å få dette videreført til klubbene. 3. Møter og andre aktiviteter TRF komiteen gjennomført 3 møter i første halvår og 4 møter i FV sammenheng i 2. halvår. I tillegg har det vært utstrakt bruk av mail. I tillegg til seminarene har komitémedlemmer holdt presentasjoner på klubbmøter. Leder for TRF komiteen har holdt et ½ times fordrag om TRF på alle rotaryskoler som er gjennomført i dette Rotary året. TRF har vært representert på House of Friendship på Distriktssamling og Distriktskonferansen. 4. Annual Program Fund / Annual giving Vi kan se en positiv utvikling i distriktet når det gjelder bidrag til Annual Program Fund. I følge Rotary Foundation Monthly Contribution Report 1-Jul-2012 to 30-Jun-2013 har distriktet bidratt slik: Innbetalt US$ som tilsvarer US$ 26,68 pr medlem, en økning på US$ 2,12 pr medlem sammenlignet med foregående år. 9 klubber støttet ikke APF, foregående var tallet 13. Distriktet målsetting/ambisjon var å oppnå US$ 40 i snitt pr medlem. Følgende 18 klubber har innfridd. Disse er: PEACE Through Service Side 26

27 1. Hønefoss Øst RK US$ 107,60 pr medlem 2. Oslo Nord RK 92,80 3. Lier Øst RK 85,65 4. Gol RK 79,92 5. Kolsås RK 79,37 6. Eiksmarka RK 70,51 7. Oslo Vest RK 66,30 8. Lier RK 65,66 9. Groruddalen RK 53, Norberg RK 53, Bekkelaget RK 52, Grorud RK 51, Sandvika RK 50, Hønefoss- Ringerike RK 48, Konnerud RK 47, Geilo RK 41, Modum RK 40, Bærums Verk 39,62 Bidrag i ved avtalegiro Pr 30. juni 2013 deltok 258 medlemmer fra 38 klubber mot 195 fra 34 klubber pr 30.juni Disse rotarianere har i løpet av året betalt inn kr kr. Etter en kurs på 5,80 utgjør det US$ ,-. Dette innebærer at litt over 10% av distriktets rotarianere betaler inn ca halvparten av distriktets bidrag til Annual Program Fund 5. Polio Plus Leder: Anne Torsvik Komiteen hadde en sterk innsats foregående år i forbindelse med innspurten av End Polio Now kampanjen. DRFC har gitt status om PolioPlus på TRF seminar høsten 2012 og på gjennomføringer i rotatyskolen og informert om at utrydding av polio fortsatt er Rotarys prioritet nr 1. I følge The Rotary Foundation PolioPlus Challange District Report 01-Jul 2012 to 30-June-2013 har distriktets klubber bidratt slik: Innbetalt US$ ,47 mot foregående års US$ I tillegg har distriktet bidratt til PolioPlus med US$ av årets DDF midler. Distriktets målsetting/ambisjon var å opprettholde bidrag som foregående år. Årets bidrag fordeler seg slik: (avrundet til USD) 1. Ringerike RK US$ Nordstrand RK Bryn RK PEACE Through Service Side 27

28 4. Lier RK Hønefoss- Ringerike RK Hovin og Vestheim RK (hver) Akersborg og Oslo Nord RK (hver) Majorstuen og Nesbru RK (hver) 88 Sju klubber har ikke funnet rom for å bidratt hverken til Annual Program Fund eller til PolioPlus. Vi håper at disse klubbene sees på bidragssiden neste år og at alle våre klubber slutter opp om Polio Plus. DG Arild under PETS District Designated Fund (DDF) DDF midlene for , som er et resultat av tidligere bidrag til Annual Program Fund, kan sammenfattes slik: 50% av innbetaling til APF opptjent US$ ,00 Overført fra ,00 Til disposisjon US$ ,00 DDF overført til PolioPlus 4.000,00 DDF som overføres til US$ ,00 7. Grants Leder:Trygve Siqueland Knudsen Aktivitetene bestått av forberedelser til innføring av den nye Grant modellen. Det ble som den del av TRF seminarene høsten 2012, informert om TRFs støtteordninger til klubbene gjennom eksempler, og informasjon om søknadsprosessen. Se for øvrig informasjon under Future Vision Plan om kvalifiseringsseminar på Vettre våren 2013 hvor Global Grant modellen ble gjennomgått, inkludert den nye online applikasjonen tidsplan - lansering pr 1. juli med muligheter for å levere inn søknad om Grant fra 1. april. PEACE Through Service Side 28

29 For Distrikt Grant kan distriktet sende inn en samlet søknad om DDF midler (inntil 50%) en gang i Rotary året. Som grunnlag for denne søknaden må distriktet innhente søknader om DG prosjekter fra klubbene. Søknadsfristen for klubber i D2310 er fastsatt til 1. oktober. Global Grants derimot kan man søke om hele året. Mot slutten av Rotary året har 3 klubber arbeidet aktivt med en Global Grant søknad: Sandvika Rotary Klubb var første klubb ute med sin søknad - GG Munster Development Center - et prosjekt for å utstyre dette senteret til å kunne tilby barnehageplass for 25 barn og yrkesopplæring i søm for unge kvinner. Søknad ble utarbeidet i løpet av april/mai og ferdigstilt. søknaden var faktisk en av de første «Rotary World Wide» i Afrika. Ål, Gol, og Geilo Rotary klubber har gått sammen for å fremme en felles Global Grant søknad - GG , for å søtte Deaf Aid, en norsk hjelpeorganisasjon i sitt arbeid med å tilby hørselsskadde barn opplæring i Mwangi, Kenya. Bærum Vest har innledet samarbeidet om utdanningshjelp for handicappede barn i Aserbasjan. Arbeidet med den nye online søkeprosessen har til tider vært svært tung. Dette har medført hyppig kontakt med TRF i Chicago om støtte. Alle utfordringene er ennå ikke helt avklart. 8. Future Vision Plan (FVP) Leder: PDG Sverre Bjønnes Det ble dette året etablert en egen underkomité for FVP for å forberede overgangen til nytt system, ledet av påtroppende leder for distriktets Rotary Foundation komité fra juli Doing good in the World Kjernen i den nye modellen - som fra har navnet The Rotary Grant Model - er at mer av ansvaret for den administrative håndtering, godkjenning og rapportering av prosjekter blir tillagt distriktet og klubbene. Videre, at i praksis all kommunikasjon mellom klubb distrikt TRF sentralt er IT-basert. Hensikten med omleggingen er å forenkle og rasjonalisere prosessene rundt prosjektene som de siste årene har økt meget sterkt i antall. Håndbok for Rotary Foundation på norsk Som leder av underkomitéen FVP, deltok Sverre B. både på opplæringsseminarene under Rotary Institute for Sone 15/16 i Sundsvall i august 2012 og under FVP-seminar i San Diego i januar Det siste resulterte i at de norske FVP-distriktsansvarlige etablerte et uformelt, men svært nyttig og produktivt samarbeidsutvalg. Gjennom to WEB-konferanser første halvår 2013, utarbeidet de sammen blant annet en kortfattet Håndbok for Rotary Foundation som ble lagt ut på Håndboken gir en praktisk oversikt over TRF generelt, hvordan å bidra og hvordan å forstå kravene i den nye modellen for hvordan å planlegge og gjennomføre prosjekter. PEACE Through Service Side 29

30 Arbeids-/komitémøter FVP FVP var del av TRF-møtene høsten 2012, men fra 2013 ble det avviklet 4 egne møter i regi av underkomitéen FVP. Møtene var viktige for å legge til rette for opplæringen og senere håndteringen av FVP i distriktet. Den aktive kjernen i dette arbeidet var Trygve Siqueland Knudsen med erfaring fra og ansvar for TRF-prosjekter og TRF-leder Sverre Øverland som også var assisterende TRF sone-koordinator i perioden med allerede en god del kunnskap om den nye finansieringsmodellen. Samt Sverre B. Likevel var det mye «ukjent mark som måtte pløyes», også i forhold til TRF og RI da alt var nytt for alle. Billedtekst: Dagens leder av TRF-komitéen, Sverre Øverland, og leder Grants, Trygve Siqueland Knudsen, i dyp konsentrasjon for å tilpasse de nye TRF-reglene til norske forhold. Leder for FVP bak kameraet. TRF-seminarer / opplæring / informasjon I de 4 TRF seminarene som ble gjennomført i oktober november 2012 inngikk informasjon om Future Vision som en viktig del. Seminarene er omtalt innledningsvis i TRF delen av rapporten. I tillegg til dette ble det også holdt egne orienteringspresentasjoner både på Distriktskonferansen høsten 2012, på PETS og på Distriktsamlingen våren Som del av TRFs stand i forbindelse med sistnevnte, deltok info-materiale / Roll-up på House of Friendship våren FVP med eget På anmodning ble det som klubbmøtets hovedtema den 5. en bred orientering til Skaugum RK, med tittelen: Kan Rotary mars, også gitt fornye seg? I tillegg har det vært 4 artikler/henvisninger med direkte referanse/informasjon om FVP de fleste på initiativ av Sverre Ø. på Distriktets hjemmeside. Kvalifisering I tråd med TRFs anbefalinger, oppfylte D2310 kravene som er satt og ble som distrikt kvalifisert i januar Den 9. april 2013 ble det avviklet et kvalifiseringsseminar for klubbene på Vettre konferansesenter, et seminar som i tillegg til å signere og implementere Club MOU fra TRF sentralt er satt som betingelse for å bli kvalifisert til å kunne søke om Global Grant. På linje med de andre norske distrikter stiller D2310 de samme krav til de klubber som skal søke om District Grant. 57 sentrale medlemmer fra 29 klubber deltok. Av disse hadde 11 klubber kvalifisert seg og blitt registrert som godkjente ved Rotary årets slutt. PEACE Through Service Side 30

31 Det blir arrangert ytterlige to slike seminarer i september, før fristen for å søke District Grants går ut den 1. oktober. Grants-søknader Se under punktet Grants. 9. Group Study Exchange (GSE) Leder: Lars Kleivan Dette siste året før FVP var det i utgangspunktet lagt til rette for å kunne gjennomføre gjensidig GSE utveksling med distrikt i New Zealand. Samarbeidende distrikt trakk seg på vårparten i fjor og det var også svakt økonomisk grunnlag i distriktet for både å sende ut og ta imot GSE team i samme år. DG og DGE har ønsket å retter oppmerksomheten dette året mot overgang til Vocational Training Teams. Det har derfor ikke vært noen konkrete utvekslingsprogrammer det siste året, mens vi har arbeidet for å forberede for VTT. GSE har vært et viktig program som Distrikt 2310 har støttet opp om i mange år. Formålet med dette har vært at to distrikter på svært forskjellige sider av jorden utveksler 4 yrkesaktive mellom 25 og 35 år. Disse får anledning til å møte yrket sitt i landene de besøker i tillegg til kunnskaper om geografi, historie, kultur, økonomi, sosiale forhold etc. De siste årene har det vært utveksling mellom vårt distrikt og distrikter i Korea, USA/Canada og Brasil. Under oppholdet som varer i 4-5 uker, besøker deltakerne 4-6 klubber i det distriktet som besøkes og man bor i hjemmene til Rotarianere. Et viktig formål med disse turene har vært at deltakerne skal møte yrket sitt i det landet som besøkes. Gruppene ledes av et senior medlem av Rotary, mens deltakerne ikke kan ha noen tilknytning til Rotary ved at foreldre eller nære slektninger er Rotary medlemmer. Deltakerne på det hittil siste GSE - programmet mente at det var viktig å ikke stoppe programmet da de landet på Gardermoen, og gikk tilbake til sin travle hverdag i mai De var derfor oppsatt på å etablere programmer som demonstrerte at det var etablert relasjoner mellom Brasil og Norge, som en følge av utvekslingen. Det ble derfor satt i gang ét prosjekt der en meget godt kjent brasiliansk kunstner kunne komme til Norge og vise frem sine arbeider. Ca. et år etter at gruppen kom tilbake åpnet det en utstilling med kunstneren Sebastião Mendes verker i Galleri-A i Vibes gt. i Oslo. Gruppen samarbeidet blant annet med den brasilianske ambassaden som var meget fornøyd med dette kulturprosjekt og det initiativet som var tatt. Gruppen, som besøkte den store delstaten Mato Grosso i det indre av Brasil, etablerte også kontakt med hjelpemiddelsentralen i en av Oslo nabokommuner. Der var det stor vilje til å bidra med utrangerte men fullt brukbare rullestoler, rullatorer og annet utstyr som gruppen så at det var behov for på gamlehjem og andre sosiale institusjoner de besøkte under sitt opphold. Dessverre har dette initiativet foreløpig strandet på de store vanskelighetene det er å få dette skipet til Brasil. Et tredje initiativ var å samle inn klær til eldre trengende. Dette har dessverre PEACE Through Service Side 31

32 også strandet på byråkratiet i Brasil. Det arbeides med saken og vi kan kanskje lage en løsning sammen med ambassaden. 10. Rotary Peace Fellowship Det har vært gitt informasjon om de muligheter som foreligger, blant annet på TRF seminarene høsten Ingen kandidater har søkt dette året. Vår kandidat Marius Koestler som fikk innvilget stipend høsten 2011 påbegynte sitt studium på University of Queensland, Australia i januar Alumni / Permanent Fund Distriktet hadde ingen aktivitet innenfor disse TRF områder i Avslutning Innsatsen fra TRF komiteen har gitt tilfredsstillende resultater selv om de mål som var satt for bidrag ikke er nådd. Målsettingen for Annual Giving var 40 USD i snitt pr medlem. Vi har oppnådd en forbedring i forhold til foregående år men er et stykke fra målsettingen. Distriktet har i løpet av året gjort gode forberedelser med hensyn til iverksettingen av Future Vision Plan/ New Grant Model. Det kreves fortsatt innsats for å holde oppe og forbedre forståelsen og interessen for Rotary Foundation og dens betydning for at Rotary som organisasjon og rotarianere rundt om i verden skal kunne leve opp til mottoet - Gagne Andre. Future Vision Plan/New Grant Model gir nye muligheter men også nye utfordringer. Det er viktig at distriktet ikke bidrar med byråkrati ut over det som kreves fra TRF sentralt. I den forbindelse bør det etterprøves om det er nødvendig å kreve signering av klubb Memorandum of Understanding for å kunne søke om District Grant. Mer DDF midler tilbake til distriktet for gjennomføring av District Grant prosjekter og krav til størrelse på Global Grant prosjekter tilsier at det bør arbeides med å skape enda større interesse for å bidra. Kolsås 1. august 2013 Sverre Øverland 6. DISTRIKTSPROGRAMMER Ansvarlig: PDG Harald Bjørgo, Hønefoss- Øst RK. Komiteen har bestått av representanter fra hver av regionene, samt leder RYLA og Rotaract. Region 4 og 7 har ikke klart å stille medlem i komiteen. Regionenes medlem representerer D2310 hva angår ungdomsutveksling og RYLA i regionen. Komiteen har hatt 4 møter. Rotaract har kun vært representert på ett møte. UNGDOMSUTVEKSLING PEACE Through Service Side 32

33 Leder for ungdomsutveksling har vært Pål Morten Skollerud, Modum RK. I rotaryåret 2012/2013 har distriktet kun hatt en-1 student på utveksling. Vi har derfor også kun sendt en student ut. Utvekslingen foregikk med USA. Ringerike RK, Hønefoss RK og Hønefoss-Øst RK har vært vertskap. Det hat vørt gjennomført et ambassadørkurs for utreisende studenter. Kurset ble arrangert i samarbeid med D2260. I Rotaryåret har klubbene meldt til distriktet 4 utvekslingsstudenter, med utveksling i Mjøndalen RK, Nesbyen RK, Maridalen RK og Røa RK er vertskap. Utvekslingen er mellom USA, Brasil og Australia. Svært positivt med økningen i antall studenter vi har sett i løpet av året. Distriktet arrangerer ingen Camps da interessen blant klubbene ikke har vært tilsted, men sender ungdom til Camps i utlandet etter egne ønsker. Distriktet støttet etter søknad med økonomisk bidrag til Holmenkolltreffet , hvor Kolsås RK står ansvarlig og deltagere er ungdom sendt fra flere distrikt i Norge. RYLA Leder for RYLA har vært Erik Ølstad, Raukvin RK. Årets kurs ble avviklet 7-10 mars med 42 deltagere. Deltagerne var iderike, flinke, sosiale og engasjerte. Tilbakemeldingen fra deltagerne var et kjempegodt kurs som kam anbefales for andre ungdommer. Kun halvparten av distriktets klubber, 24 klubber, klarte å sendte en til tre deltagere. RYLA 2014 arrangeres 6-9 mars 2014 med samme organisasjon. Distriktet har et sterkt ønske om av flere klubber sender deltagere. Komiteen er svært godt fornøyd med at OSLO RK har påtatt seg arrangementet etter Raukvin RK for g Tiltaksfondet i RI D rapport Styret har bestått av: Jon Henrik Leere IPDG leder, DG Arild Wilberg, PDG Harald Bjørgo, DGE Marianne S. Magelie og TRF leder Sverre Øverland Distriktet inviterte klubbene til å komme med søknader til Tiltaksfondet innen ref vedtektene. Det kom inn flere søknader og ønske om større beløp enn det var midler til. En søknad ble trukket. Se fordeling nedenfor. Alle klubbene bidro i hht føringer i vedtekter med minimumskravene til egeninnsats eller mer. Det var et mangfold av prosjekter det ble søkt midler til. PEACE Through Service Side 33

34 Bilde fra Oslo Vest RK (og samarbeidspartnere) fredsprosjektet Young Friends og gardenparty Her er avbildet den serbiske ambassadøren i samtale med grunnlegger av prosjektet Petter Rasch og distriktets representant Leif Agnar Ellevset. Tilgjengelige midler: Se mer info på Oslo Vest RK sin hjemmeside og menyen prosjekter. Totalt kr ,00. I følge vedtektene for Tiltaksfondet kan 25 % benyttes, dvs kr ,00. Følgende fordeling ble besluttet: Klubbens Nr.: Søker Formål bidrag Søkebeløp Beslutning/tildeling 1 Akersborg RK Ungdomsarbeid, Skoleskipet Sørlandet mm Asker Søknad transportbidrag Kosovo Hurum Kanohenger til speiderbevegelsen i området Kongsberg Mentorprosjekt Lysaker Etiopiaprosjekt Modum Yrkesveiledningsprosjekt søknad trukket Oslo IRC Bistand utdanning vanskeligstilte, Bangladesh Oslo Nord Children of the Andes, skoleprosjekt Oslo Vest RK Young friends prosjekt, fredsprosjekt Balkan Nesbru RK / Semiaden Støtte til Semiaden? Vestheim RK Støtte læremateriell, pikeskole Afrika Samlet beløp: PEACE Through Service Side 34

35 Sluttkommentar fra leder: Det er tydelig at Tiltaksfondet er et viktig bidrag til å få gjennomført enkelte klubbprosjekter. Gjennomføring av prosjekter er inspirerende for klubbmedlemmer og distrikt, samt nyttig for mottakere. Da utbetaling til to av prosjektene godkjent i og ett av prosjektene godkjent i fant sted sent i Rotaryåret, har det vært nødvendig med periodisering, noe som vil fremgå av regnskaper for Rotaryåret og året Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for verdifulle bidrag til å etterleve Rotarys motto: Jon Henrik Leere IPDG RI D 2310 Leder av Tiltaksfondet Tlf Mail: 8. KLUBBER - AG RAPPORTER REGION 1: Oslo sentral klubber Ansvarlig: AG Benedicte Rikstad Ingen rapport kommet før trykking av årsberetning. REGION 2: Oslo ytre- 8 klubber Ansvarlig: AG Jan Barlindhaug, Bryn RK- 3.periode som AG Region 2 som består av følgende klubber: Bekkelaget, Nordstrand, Bryn, Østensjø, Hovin, Oslo Nord, Grorud og Groruddalen har lagt bak seg et aktivt Rotaryår. Det har vært gjennomført 2 Regionsmøter, TRF seminar, Intercitymøte og Rotaryskole. På Intercitymøtet i september 2012 var temaet medlemsutvikling og mangfold. Som en oppfølging av dette møtet ble det etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra alle klubbene i regionen som fikk i oppdrag å arbeide med nye tanker og ideer til hvordan Rotary kan forbedre arbeidet med rekrutering og vedlikehold av medlemsmassen. Etter å ha gjennomført flere møter gjennom høsten og vinteren, ble arbeidet avsluttet med en rapport som ble oversendt til Distriktets medlemskap og mangfolds komite i mars. Det er planlagt et nytt Intercitymøte til høsten hvor rapporten blir hovedtema. PEACE Through Service Side 35

36 Klubbene er ellers engasjert i forskjellige prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og jeg kan her nevne Bekkelaget RK sitt prosjekt i en Palestinsk flyktningeleir nær Ramalla på Vestbredden, hvor klubben, med støtte fra RI, har bidratt med midler til innredning av en førskole. Klubbene Østensjø, Hovin og Bryn har samarbeidet om prosjektet «The Child is innocent» Et prosjekt for å sikre barn i Uganda skolegang gjennom et utdanningsprogram i samarbeid med Rotary Foundation. Oslo Nord RK har fortsatt sin mangeårige støtte til skoleprosjektet «Children of the Andes» i Equador, og Groruddalen har videreført sin støtte til Diakonisenteret i Riga med ny avtale om støtte til gatebarn og fadderbarn på dagsenteret. Medlemstallet varierer sterkt i klubbene, fra i underkant av 20 til ca. 50 medlemmer. Alle klubbene har jobbet målrettet med rekruttering, hvor noen har lykkes med å øke medlemsmassen betydelig, og andre ikke har hatt like stor suksess. Mitt inntrykk er at klubbene i Regionen drives godt. De fleste klubbene har rimelig god økonomi og har en administrasjon og en organisasjon som er tilpasset klubbens medlemstall og kapasitet. AG har vært til stede på de fleste av Guvernørbesøkene i Regionen. REGION 3: Bærum Ansvarlig AG Thor Hægh Regionen gjorde en sterk innsats for å få inn flere medlemmer og til tross for en del avgang har det blitt en økning med ett ekstra medlem. Alle klubbene er nå svært bevisst på medlemsutvikling og vil fortsette arbeidet. Alle klubbene har hatt gode programmer og godt oppmøte på sine møter (alle over 60%). Det har også vært godt samspill mellom klubbene. Kolsås, Bærums Verk og Bærum Vest har arrangert en rekke fellesmøter, Sandvika, Lysaker, Eiksmarka, Bærum, Bærum Vest og Kolsås rotary klubber har betjent felles informasjons og salgs bod under Sandvika dagene og ved julegaten i Sandvika. (Overskudd har gått til Polio Pluss). 15 juni ble det gjennomført et felles arrangement hvor alle klubbene deltok. Det ble i samarbeid med kommunen sendt ut en invitasjon til funksjonshemmete om deltakelse på båttur og et tjuetalls personer var med i tillegg til rotarianerne. Det ble servert pølser, brus og frukt. Været var strålende og dagen svært vellykket. De fleste klubbene har hatt prosjekter både internasjonalt og lokalt. Sandvika RK og Eiksmarka RK har videreført sine Matching grant prosjekter i henholdsvis Sør Afrika og Uganda. Bærum RK holder fortsatt på med sitt India prosjekt. Av jubileer har Bærum Vest hatt sitt 25 års jubileum og Sandvika sitt 50 års jubileum. Bærum er i ferd med å planlegge sitt 60 års jubileum i kommende rotary år.. Assisterende guvernør har besøkt alle klubbene 3 4 ganger i løpet av rotary året og har avholdt 5 regions møter. 18 juni var det skifte av assisterende guvernør for region 3 og Per Aukner overtar stafettpinnen av undertegnede som takker av etter 4 års interessant arbeid. PEACE Through Service Side 36

37 SERVICE PROSJEKTER Ansvarlig: Thor Hægh Informasjon om hvorledes starte, finansiere og gjennomføre et service prosjekt er innarbeidet i Distriktets opplegg for Rotaryskolen som nå er blitt et fast opplegg. Databasen for registrering av service prosjekter innen Distriktet er nå videreutviklet slik at basis informasjon om det enkelte prosjekt kan hentes opp fra distriktets hjemmeside. Per dato er det registrert 139 prosjekter. En oversikt over disse er lagt ut på Distriktets hjemmeside. Det arbeides nå med å få frem en oversikt over klubbenes økonomiske bidrag til prosjektene samt medgått innsats i timer.. Eksempel på prosjekt i oversikten: Fra Sandvika RK s prosjekt i Munster Developement Center, Sør Afrika som de samarbeider med Kolsås RK om samt klubb i USA og Sør Afrika. REGION 4: Asker, Røyken og Hurum Ansvarlig: AG Tom Werge Johansen, Hurum RK Generelt Region 4 som består av følgende Rotaryklubber: Asker, Hurum, Nesbru, Raukvin, Røyken og Skaugum, har lagt et aktivt år bak seg. Det er avholdt i alt syv regionmøter. Fem møter med presidentene og to møter med de innkommende presidenter. AG har besøkt alle klubbene 2-4 ganger, men har i likhet med tidligere år i hovedsak basert seg på å gi bistand etter uttalte ønsker fra presidentene og de innkommende presidenter. I tillegg er det sendt ut nyhetsbrev samt informasjonsskriv fra AG til klubbene om viktige hendelser m.v. AG er meget godt tilfreds med samarbeidet med klubbene som har vist stor samarbeidsvilje. Det er avviklet to intercitymøter om henholdsvis YOUNG FRIENDS ved direktør Einar Vannebo ved Oslo Internationale Sommerskole ved UIO og prosjekt leder Anne Torsvik og ikke minst Ambassadør Emir Poljo fra Bosnia-Herzegovina og med Kai Eide foredrag i krig og fred. Møtene fikk meget god oppslutning og ble i likhet med tidligere holdt på Thon Hotel Vettre. AG har hovedansvaret for møtene der programmet blir bestemt i fellesskap av klubbenes presidenter. Klubbene ble enige om å forsøke et nytt felles opplegg med fem sommermøter, og dette ble gjennomført med suksess. De fleste møtene hadde meget god oppslutning og tilbakemeldingene var udelt positive. Program for sommermøtene 2013 er sendt ut til alle klubbene. Klubbene i regionen har også dette året arbeidet svært godt. Det har vært lagt mye vekt på medlemsutvikling og regionen har også dette året hatt en fin netto tilvekst på PEACE Through Service Side 37

38 nye medlemmer. Den tette kontakten mellom klubbene har fortsatt. Det har vært en utveksling studen i regionen. Regionalt PrePETS Det er tredje året på rad det avvikles regionalt PrePETS som består av et opplegg på seks timer fordelt over to kvelder. Den ene delen er deltakelse på Rotaryskolen og den andre deler er et opplegg der selve klubbdriften står i fokus. Også i år avviklet med god oppslutning på Thon Hotel Vettre. Rotaryskolen, TRF Det er i Rotaryåret avviklet tre Rotaryskoler med god oppslutning på Thon Hotel Vettre. Rotaryskolen er spesielt laget med tanke på nyere medlemmer som ofte Bruker forholdsvis lang tid til å tilegne seg slikkunnskap. TRF Det er i Rotaryåret avviklet TRF seminar med god oppslutning på Thon Hotel Vettre. Regionen takker spesielt DG, distriktet og foreleserne for godt samarbeid i denne forbindelse. Semiaden Semiaden som arrangeres av Skaugum RK,Nesbru RK, Røyke RK, Raukvin RK og Hurum RK i samarbeid med NaKuHel og en rekke andre samarbeidspartnere ble det største enkeltarrangement i regionen også for Rotaryåret Semiaden har også utviklet seg til å bli årets størstenasjonale Rotaryarrangement. Årets arrangement ble åpnet ved Distriktsguvernør Arild Wilberg og Semiade general Håvard Tveitane. Semiaden ble tildelt Asker kommunes frivillighetsprisen for Semiaden hadde omlag 4500 besøkende, hvorav 750 barn og ble en ny stor suksess. Semiaden har gitt Rotary mye positiv omtale og dermed forbedret omdømme. Regionens klubber vedtok i vinter at alle klubbene skal delta som medarrangører i årets Semiade som arrangeres den 15. september. Felles Rotarctklubb Arbeidet har blitt noe forsinket, men er nå kommet godt i gang igjen. Det er etablert en egen prosjektgruppe og målet er å etablere klubben i løpet av Vh AG 4 Tom Werge Johansen, Hurum RK, REGION 5: Drammen, Lier Ansvarlig AG Svein G. Nybø Rotary klubbene i Region 5 er Konnerud Rotary Klubb, Drammen Rotary Klubb, Drammen Syd-Vest Rotary Klubb, Lier Øst Rotary Klubb, Lier Rotary Klubb og Drammen St. Hallvard Rotary Klubb. Det har vært stor aktivitet i Regionen i Rotaryåret 2012/2013. Alle klubbene har hatt planlagte og interessante program som har sikret økende god deltagelse fra medlemmene. Alle klubbene har samme eller økende medlemskap i perioden. Flere har besøkende som forventes å bli medlemmer etter hvert. Guvernøren besøkte alle klubbene i regionen i 2012 og januar Han ble svært godt mottatt. Det har likeledes vært avholdt 5 Regionmøter med deltagelse fra samtlige klubbpresidenter. Dette har sikret god kontakt mellom klubbene og etablering av noen prosjekter bl.a. utarbeidelse av felles medlemsbevis og felles arrangement i forbindelse med Intercitymøter. PEACE Through Service Side 38

39 Klubbene har videre hatt deltagere på PETS, Distriktsmøter og Distriktskonferansen. Det har vært arrangert 4 Intercitymøter, to i 2012 og 2 i I oktober 2012 hadde Drammen Syd Vest besøk av Steinar Bryhn ved Nansenskolen på Lillehammer som snakket om Dialogen i fredsbygging. Drammen Rotary Klubb inviterte alle Rotary- medlemmer i Regionen til konsert i Bragernes Kirke med påfølgende grøtbespisning i Bragernes Menighetshus i forbindelse med julen. I februar 2013 arrangerte Rotaryklubbene i Lier, Intercitymøte med tidligere direktør Einar Enger som snakket om arbeidet i Gjørv kommisjonen, hvor han var medlem. Det siste Intercitymøtet ble avholdt på Sørvangen på Konnerud hvor det ble orientert om et omfattende prosjekt for å kartlegge gammel gruveaktivitet på Konnerud. Prosjektet har vært i regi av Konnerud Rotary Klubb og har fått hedelig omtale i lokalpressen. Andre arrangementer som må nevnes er Tyske dager i Drammen. I forbindelse med besøk fra tysk vennskapsklubb arrangerte Drammen Syd Vest Rotary Klubb tyske dager med blant annet forelesninger i Papirbredden. Arrangementet fikk fin omtale i Drammen Tidende. Til slutt må Gatefotball-prosjektet nevnes. Dette omfattende prosjektet som strakk seg over flere dager på Bragernes Torg i Drammen, var et samarbeidsprosjektet mellom Frelsarmen, Drammen Røde Kors og Drammen St. Hallvard Rotary Klubb. I tillegg kan nevnes at alle klubbene har samfunnsaktiviteter og har nådd sine mål for omdømmebygging. Flere av klubbene deltar så vel i lokale som internasjonale prosjekter. Avslutningsvis kan nevnes at alle innkommende Presidenter ble invitert til siste Regionmøte i Rotary året, samtidig som ny AG ble introdusert. Drammen, august 2013 Svein G. Nybø AG REGION 6: Nedre Buskerud Ansvarlig AG Per Erik Thomassen Regionen består av klubbene Mjøndalen, Hokksund, Modum, Kongsberg, Kongsberg Syd, Rollag og Flesberg, Hønefoss, Ringerike og Hønefoss Øst. I region 6 har det vært god aktivitet i klubbene, men til dels preget av sammenslåingstanker. Kongsberg og Kongsberg Syd slo seg sammen i 2012, ser svært vellykket ut, klubbene har hatt en god dialog og fordeling av oppgaver. Ringerike og Hønefoss har slått seg sammen pr , mens Hokksund og Mjøndalen fortsetter som før. AG har deltatt på de fleste møter i klubbene med DG. Selv om noen klubber startet året med liten aktivitet har det endt opp med en god driv i klubbene og flere nye prosjekt.. Det var ingen kirkekonsert iår pga kollisjon med datoer, arbeidet tas opp igjen høsten 2013 og vi håper at mange klubber stiller med deltagere. PEACE Through Service Side 39

40 REGION 7: Øvre Buskerud Region 7 har i Rotaryåret hatt ny AG ved Trond Kleppen, Ål Rotaryklubb. Han har deltatt på følgjande: Distriktsnivå: 1 distriktssamling, 3 distriktsrådsmøter, 1 kvalifiseringsseminar Rotary Foundation. Regionnivå (arrangert): 1 Mangfoldsseminar + 3 arbeidsgruppemøter (klubbverving og klubbmiljø), 1 Rotary Foundation-seminar. 1 felles bedriftsbesøk 1 Intervalleymøte Klubbnivå: Besøkt Geilo 2 gonger Besøkt Nesbyen 2 gonger Besøkt Gol 2 gonger Besøkt Ål 2 gonger som AG Fellesprosjekt i regionen: 1 Global Grant-prosjekt i Kenya i samarbeid med Deaf Aid og Thika Rotary Club, der alle klubbane i region 7 deltek og vil tilsaman skaffe kr. Prosjektet har krevd over eit halvt års arbeid med førebuing, kvalifisering, prosjektplan og søknad RF. Det siste har vore ein særs omfattande prosess, og her må RF syte for enklare søknadsprosedyre. Rotaryåret i klubbane: Alle klubbane har hatt jamn aktivitet utan dei store arrangement eller aktivitetar. Alle har deltatt på distriktsnivå, regionnivå og hatt klubbvise fellesaktivitetar som bowling, skyting m.v. Medlemsutviklinga er om lag status quo for Hallingdal samla og ingen vesentleg endring i nokon av klubbane dette Rotaryåret. Ål den 26.juli 2013 Trond Kleppen PEACE Through Service Side 40

41 9. ØKONOMI OG REGNSKAP Ansvarlig Per D. Jensen, Ringerike Rotary klubb. Økonomisk resultat er et overskudd på kr netto resultat etter forslag til årsoppgjørsdisposisjoner med overføring av kr (kr 15.- pr medl.) til tiltaksfondet er overskuddet kr , budsjettmålet var (kr ) Årets regnskap er noe forskjellig fra tidligere. Dette etter DGs beslutning om at Distrikt 2310 selv har overtatt inn og utbetalinger av inntekter og kostnader i forbindelse med felleskonferansene. (PETS, Distriktssamling, Distriktskonferanse og Årsmøte). Kostnader til Intern administrasjon og reiser er noe lavere enn budsjett. Det har vært større deltagelse fra D-2310 på internasjonale samlinger og konferanser enn tidligere. Det er også i årets regnskap omdisponert noen budsjettposter innen område prosjekter. Dette ut i fra komiteenes søknader og prioritering av prosjekter. Sammendrag av resultatet med sammenligningstall er oppsatt i egen tabell. PEACE Through Service Side 41

42 ÅRSREGNSKAP D 2310 ROTARY INTERNATIONAL NAVN Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Avvik mot budsjett mot regnskap INNTEKTER KOSTNADER SUM Medlemsutv. og Rekruttering SUM Opplæring og kommunikasjon SUM Rotary Foundation SUM Samfunnsprosjekter SUM Distriktsprosjekter SUM Administrasjon SUM Reisekostnader SUM Finansposter SUM Kostnader RESULTAT OVERFØRT TILTAKSFOND NETTO RESULTAT PEACE Through Service Side 42

43 PEACE Through Service Side 43

Sammendrag av RIs Lovråd 2013

Sammendrag av RIs Lovråd 2013 Sammendrag fra RIs Lovråd 2013 Lovrådsmøtet i Chicago ble avholdt ultimo april. Den norske gruppen til møtet bestod av følgende representanter: Carl Lewin Distrikt 2250, Ole-Ludvik Kleven Distrikt 2260,

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=256 Page 1 of 1 10.05.2015 Nytt fra Lovrådet 2013 DISTRIKTSNYTT 14.06.2013 Council of Legislation (CoL) er Rotarys parlament, og møtes

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 KLUBBPRESENTASJON STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2013-15 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE LAE 070413 ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310 Innhold 2 Forord av Distriktsguvernør

Detaljer

TITLE Rotary Foundation - TRF

TITLE Rotary Foundation - TRF TITLE Rotary Foundation - TRF Presentasjon av TRF og muligheter v/ DRFC Sverre Bjønnes i Lier Øst RK, 4.12.2014 TRF og formål Å legge økonomisk til rette slik at rotarianere skal kunne fremme verdensforståelse

Detaljer

Council on Legislation Chicago april Orientering om Lovrådet og beslutninger tatt i møte 2013

Council on Legislation Chicago april Orientering om Lovrådet og beslutninger tatt i møte 2013 Chicago 21.-26. april Orientering om Lovrådet og beslutninger tatt i møte Distriktskonferansen i D-2260 Ole-Ludvik Kleven Ås Rotary Klubb - Distrikt 2260 Chicago 21.-26. april Chicago 21.-26. april Chicago

Detaljer

TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision

TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision Presentasjon på Distrikts-Opplærings-Samling (DOS) / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 23. Mars 2014 Hva skal «barnet» hete? Fremtiden er her! Glem

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 Page 1 of 1 27.06.2015 NOMINASJON AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2017-18 18.09.2014 Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter

Detaljer

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 Begrepsavklaring Rotary er: En yrkes- / profesjonsbasert organisasjon med motto: SERVICE ABOVE

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET

REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET 2016-2017. Regnskap 2016-2017 for D2310 Tekst Note Regn Regnsk. Bud. Regn-Bud Regnsk. 2015-16 Bud. 15/16 INNTEKTER Medlemskontingent, kr 225.-

Detaljer

VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290

VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290 . VEDTEKTER for ROTARY DISTRIKT 2290 Fastsatt på årsmøte 4.09.2011 Avløser vedtektene av 7.09.2008 1. Navn Foreningens navn er Rotary Distrikt 2290. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

Vi ønsker et mangfoldig ROTARY

Vi ønsker et mangfoldig ROTARY Vi ønsker et mangfoldig ROTARY Den beste veien inn i det norske samfunn er gjennom kontakt og vennskap med nordmenn Hvorfor er Rotary noe for deg? Du får et personlig nettverk på tvers av yrkesgrenser

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

5. Stemmerett og valgbarhet. Hver Rotaryklubb har stemmerett og valgbarhet til tillitsverv.

5. Stemmerett og valgbarhet. Hver Rotaryklubb har stemmerett og valgbarhet til tillitsverv. VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT 2290 Fastsatt på årsmøte 6.09.2015 1. Navn Foreningens navn er Rotary Distrikt 2290. Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 992197544. I

Detaljer

Rotary Foundation (TRF) og Future Vision Plan (FVP) Hvor står vi? Future Vision seminar høsten 2012 / PDG Sverre Bjønnes 1

Rotary Foundation (TRF) og Future Vision Plan (FVP) Hvor står vi? Future Vision seminar høsten 2012 / PDG Sverre Bjønnes 1 Rotary Foundation (TRF) og Future Vision Plan (FVP) Hvor står vi? Future Vision seminar høsten 2012 / PDG Sverre Bjønnes 1 Hvor vi står? Vi er i gang! 2 år med pilot-prosjekter i 100 distrikter World-wide

Detaljer

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Sammenstilling av evalueringen TITLE 2 Service Above Self 1. Aktivitet 4. Flere medlemmer, mer aktivitet 2. Synliggjøre 3. Flere medlemmer TITLE

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven Vedlegg 2 til referatet fra midtveismøtet Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter Ole-Ludvik Kleven Innledning Det initiativet som Distriktet har tatt ved

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Definisjon PETS (President Elect Training Seminar) er en Rotary - lovpålagt opplæring for innkommende presidenter i

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for !

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for ! Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for 2013-2014! PETS 2013 1 DGE`s ønsker, mål og planer for 2013 2014: Ti ønsker: 1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i alle klubbene våre

Detaljer

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr Treårsplan 2014/2015 2016/ Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr. 20.03.2014 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2014/2015 2016/ og årsplan 2014/2015 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag:

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY DISTRIKT 2310 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2015-17 DISTRIKTGUVERNØR BJØRG MANUM ANDERSSON 2 Innhold Forord ved DG Hvordan definerer Rotary fremtidig suksess?

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2016 Arendal 12.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte frist 10. i etterfølgende måned Innkalling til klubb-, (komité-)

Detaljer

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet TITLE Rotary Young Friends Prosjektet Rotary Young Friends Rådsmøte Erik H. Jørol, prosjektleder 2014-15 26. November 2014 Agenda 1. Velkommen 2. Oppsummering, erfaringer og evaluering av Rotary YOUNG

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes Rotary s prioritering De felles lederskapsressurser og ekspertise hos våre

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310 www.rotary.no/d2310

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310 www.rotary.no/d2310 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV Distriktsguvernør Fritz Huitfeldt Distrikt 2310 www.rotary.no/d2310 Nr 10: september 03 Årgang 2003-04 Index: Side 1: Intervju med Guvernøren Side 3: Status Poliokampanjen Side 3:

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig The Rotary Foundation John Stennes TRF-ansvarlig 2016-2018 Introduksjon Obligatorisk for distriktet å arrangere TRF seminar årlig Orientere om TRF Hva - hvordan - hvorfor Prosjekter Forskjellige typer

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum)

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO (NOrsk Rotary FOrum) NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; én representant fra «kullene»: DG IPDG PDG fra de to foregående årene (Styreleder i år 3) I tillegg møter DGE

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

OPPDATERING KLUBBVEDTEKTER TITLE ETTER LOVRÅDET 2016 D2290 PETS

OPPDATERING KLUBBVEDTEKTER TITLE ETTER LOVRÅDET 2016 D2290 PETS OPPDATERING KLUBBVEDTEKTER TITLE ETTER LOVRÅDET 2016 D2290 PETS 11.3.2017 OPPFØLGING ETTER LOVRÅDET 2016 Rotarys lovråd møttes i Chicago April 2016 Behandlet 117 forslag til endringer i Rotarys lovverk

Detaljer

The Rotary Foundation TRF

The Rotary Foundation TRF The Rotary Foundation TRF PETS 2015 Rune Bye TRF-ansvarlig 2013-16 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Global Grant i Kenya vann/sanitær

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste:

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste: Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Støtte innovasjon og fleksibilitet i klubbene Oppmuntre klubbene til å delta i utvalgte serviceprosjekter Oppmuntre til

Detaljer

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett - Føre medlemsfortegnelse, dersom ikke klubbens vedtekter sier noe annet.

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012

NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO (NOrsk Rotary FOrum) Lena J Mjerskaug D- 2260s Distriktskonferanse 16. september 2012 NORFO 2012-2013 I tillegg: Styre (arbeidsutvalg) på 4 personer; representant fra DG IPDG PDG fra de to foregående

Detaljer

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 ROTARY CLUB CENTRAL Distrikt 2310 - PETS 2017 v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 «Smart» - i starten? Klubbens mål og planer - Club Central (CC) Tidligere på papir (D 2305 2012-13: 5 sider x 55= 330 sider)

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT Forslag til årsmøte Navn

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT Forslag til årsmøte Navn UTKAST TIL VEDTEKTER FOR ROTARY DISTRIKT 2310 Forslag til årsmøte 28.10.2017 1. Navn Foreningens navn er Distrikt 2310 av Rotary International (her også kalt «distriktet»). Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret

Detaljer

KPM Klubbens planer og mål

KPM Klubbens planer og mål KPM Klubbens planer og mål 2016 2017 KPM er ment å sette hovedretning for klubbens virksomhet i de tre kommende år, og den skal være forenlig med Rotary Internationals strategi. Det forutsetter at klubben

Detaljer

Future Vision Plan. Rotaryfondet et fond for framtiden Arendal mars 2011

Future Vision Plan. Rotaryfondet et fond for framtiden Arendal mars 2011 Future Vision Plan Rotaryfondet et fond for framtiden 1917 2017 Arendal mars 2011 Rotary Foundation Motto & Mission Doing Good in the World to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill,

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Hva er The Rotary Foundation Rotary hadde helt fra starten klare mål for sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste lokalt og internasjonalt.

Detaljer

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012

The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 The Rotary Foundation(TRF) of Rotary International(RI) TRF seminar distrikt 2310 Oktober/november 2012 11/10/12 Sverre Øverland 1 Agenda Forholdet Rotary International og The Rotary Foundation - TRF og

Detaljer

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017 Til: Rotaryklubbene i Distrikt 2310 v/ Presidenter og innkommende Presidenter, DG, AG er og øvrige medlemmer av Distriktsrådet Oslo, 23. januar 2017 Rotary - PETS og Distriktstrening INVITASJON TIL PETS

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2011 Arendal 19. mars Sekretærens oppgaver iflg. vedtekter Føre medlemsfortegnelse Føre liste over fremmøte Sende innkallelse til møter Skrive møtereferater

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290 Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14 Håndbok for Klubbene 2013-14 Distrikt 2290 Revidert 5.6.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernøren har ordet 3 ROTARY INTERNATIONAL

Detaljer

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 2. August 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb

Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 2. August 2012 Guvernør : Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 2. August 2012 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Guvernørens leder: Kjære alle gode rotarianere. Sommerferien er over og jeg har allerede hatt

Detaljer

Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017

Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017 Distrikt 2260 Sekretær 2016-17 Referat fra midtveismøtet 12. januar 2017 Deltakeroversikt følger som vedlegg 1 til referatet. Åpningen av møtet ble foretatt av DG Johan Østby. I sin orientering reflekterte

Detaljer

Utvidet Distriktsrådsmøte nr

Utvidet Distriktsrådsmøte nr 19.5..2011 kl 16.30 20.00 Innkalt av: DG Lena J. Mjerskaug Ordstyrer: DG Lena J. Mjerskaug Deltakere: Ledermøte - Rotarydistrikt 2260 Utvidet Distriktsrådsmøte nr 4 2010-2011 Sted: Referent: Ignarbakke,

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB VEDTEKTER For EIKSMARKA ROTARYKLUBB DISTRIKT 2310 REVIDERT 31. MAI 2011 Vedtekter ERK 31. mai 2011 Side 1 av 9 Vedtekter for Eiksmarka Rotaryklubb 1. Innledning Lover for ERK er til enhver tid i samsvar

Detaljer

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK Club Visioning Jon Ola Brevig, Fredriksten RK CLUB VISIONING Skape forventinger om noe som skal skje i fremtiden. Rotary-klubben, om 3 år, ikke som den er, men som den er blitt Finne frem rotarianeren

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ROTARYÅRET 2014-15 ROTARY INTERNATIONAL - DISTRIKT 2310

ÅRSMELDING FOR ROTARYÅRET 2014-15 ROTARY INTERNATIONAL - DISTRIKT 2310 ÅRSMELDING FOR ROTARYÅRET 2014-15 ROTARY INTERNATIONAL - DISTRIKT 2310 ÅRSBERETNING FOR ROTARYÅRET 2014-15 - ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2310. INNEHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning: Side 2-3 Guvernør

Detaljer

Torsdag 16. januar 2014 kl Scandic Hotel Fornebu

Torsdag 16. januar 2014 kl Scandic Hotel Fornebu Pre-PETS TITLE Region 3 Torsdag 16. januar 2014 kl. 19.30 Scandic Hotel Fornebu v6 AGENDA PrePETS 1. Velkommen - presentasjoner 2. Oppgaver for innk. president før 30. juni 3. Mål og planer RI strategisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB Vedtatt på møte den 29.11.2016 Artikkel 1 Styret i klubben 1.1 Styrets sammensetning Styret i klubben skal være klubbens styrende organ. Styret består av: 1. Styre:

Detaljer

STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN FOR

STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 Service Above Self STRATEGIPLAN 2011-15 AKTIVITETSPLAN 2011-13 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE DISTRIKT 2310 KUNNSKAPSSIRKEL 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Revidert, endelig utgave.

Rapport fra arbeidsgruppe: Revidert, endelig utgave. Vedlegg til sak 8 Rapport fra arbeidsgruppe: Revidert, endelig utgave. Tema: Skal Rotary Norge samarbeide om et felles prosjekt og i så fall på hvilken måte? Arbeidsgruppen har bestått av: Carl Lewin D

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer