KrFs LANDSMØTE. Årsmelding mai Scandic Nidelven Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim"

Transkript

1 KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding mai Scandic Nidelven Trondheim

2

3 Innhold KrFs årsmelding Sentrale organer i Kristelig Folkeparti Landsmøtet Dagsorden Lovendringer Valgene Arrangement på torget Landsstyret Landsstyrets virksomhet Landsstyrets sammensetning Sentralstyret Sentralstyrets virksomhet Sentralstyrets sammensetning Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets virksomhet Arbeidsutvalgets sammensetning Politisk arbeid Politisk profil Uttalelser Landsmøtet Landsstyret Sentralstyret Arbeidsutvalget Politiske dokumenter Kontakt med lokalpolitikere Politiske prosesser Forankring av samarbeidsvedtak Regjeringssonderinger og samarbeidsavtale KrFs landstingsgruppe i Kommunesektorenes organisasjon Utvalg Internasjonalt utvalg Seniorutvalget Ad hoc-utvalg Utvalg for tros- og livssynspolitikk Utvalg for kommunereformen Velferdsutvalg Fiskeriutvalg Ad hoc-utvalg for kvinnearbeidet i KrF Kurs, konferanser og andre arrangementer Lokallagslederkonferanse/lokalpolitikerkonferanse Valgcamp og -konferanse Ordførerkonferansen Seniorforum Kontaktkonferanse med miljøorganisasjonene Kontaktmøte - ledere i trossamfunn, kristne organisasjoner og institusjoner Sekretærkonferansen Kvinnekonferansen Kommunikasjonsarbeidet Ekstern kommunikasjon Pressekonferanser og presseinvitasjoner KrFs hjemmeside Sosiale medier Aksjoner Årsmelding

4 4.2 Medlemsinformasjon Medlemsmagasinet Idé Nyhetsbrev og partilederbrev Internkommunikasjon Mandagsrundskrivet Dagens budskap Medlemssidene SMS Nytt og nyttig Organisasjonsarbeid og medlemspleie Medlemstall Lokallag Kontingent KrFs skoleringsvirksomhet Valgkampen Hovedsaker for KrF Resultat ved stortingsvalget Generelt om valgkampen Mobilisering Økonomi Arrangementer Valgkampkonferansen og valgkampåpning Valgkampavslutning og valgvake Materiellet Grafisk profil og maler Profileringsartikler Internasjonalt arbeid Nordisk samarbeid EPP CDI Konrad Adenauer Stiftung Nord/Sør Demokratiarbeid Øst-Europa Kenya Ansatte Ansatte ved landskontoret Fylkessekretærer Administrasjonssekretærer og andre stillinger i fylkeslagene Kompetanseutvikling av ansatte Tiltak Tiltak Økonomien i partiet KrFs økonomi Økonomiaksjoner Landslotteriet Revisjonsberetning Revisjonsberetning Rapport fra kontrollkomiteen Rapport fra kontrollkomiteen Utdrag av fylkenes årsrapportskjema Utdrag av fylkenes årsrapportskjema Årsmelding

5 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti 1.1 Landsmøtet 2013 Kristelig Folkeparti avholdt landsmøte i Trondheim april. Landsmøtet besto av 173 stemmeberettigede delegater ved møtets start. Landsmøtet ble ledet av dirigentene Bjørg Tørresdal, Torhild Bransdal og Ola T. Lånke Dagsorden Følgende saker ble behandlet på landsmøtet: Leders tale med påfølgende debatt Valg Lovendringer - se pkt Resolusjoner se pkt Årsmelding KrFs program Lovendringer Landsmøtet behandlet landsstyrets forslag til endringer av KrFs lover 1 og 2 (2. gangs behandling), endringer i 4 og forslag til ny stemte ja og 27 nei til endringene av 1 og 2. Lovendringen krevde 2/3-dels flertall. Forslag til ny 3 falt. Følgende ble vedtatt: 1 Kristelig Folkepartis formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Kristelig Folkepartis verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. 2 Alle tillitsvalgte og folkevalgte for Kristelig Folkeparti er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i 1. 4 Ønsker fylkeslag, lokallag og enkelte medlemmer av partiet å fremme en sak for landsmøtet, må saken sendes til sentralstyret senest 2 måneder før landsmøtet. Sentralstyret gir sin innstilling til forslaget. Forslag som ikke er sendt innen fristen, kan ikke legges fram for landsmøtet uten at et flertall i sentralstyret eller 2/3 flertall på landsmøtet er for at saken fremmes. I alle andre saker, unntatt lovendringer etter 12 og endringer av partiets prinsipprogram (programmets ideologikapittel), som begge krever 2/3 flertall, blir vedtak gjort med vanlig flertall Valgene Landsmøtets valg ga dette resultatet: Sentralstyret: Leder: Knut Arild Hareide 1. nestleder: Dagrun Eriksen 2. nestleder: Bjørg Tysdal Moe Årsmelding

6 Sentralstyremedlemmer: Karl Johan Hallaråker Hilde Ekeberg Kjell Ingolf Ropstad Per Pedersen Elisabeth Løland Varamedlemmer: Dag Sele Geirmund Lykke Benedikte Tollefsen-Minos Arild Iversen Åste Marie Lande Lindau Ingrid Eiane Setvik Ane-Marthe Aasen Valgkomité for landsmøte 2015: Leder: Torhild Bransdal Per Inge Søreng Solveig Tengesdal Kristian Helland Lina Bringsli Åse Wisløff Nilssen Stortingsgruppen oppnevner én representant KrF Kvinner " " KrFU " " Varamedlemmer: Astri Marie Wessel Bror Yngve Rahm Reidun Vigestad Berge En vararepresentant fra stortingsgruppen En vararepresentant fra KrF Kvinner En vararepresentant fra KrFU Kontrollkomité: Brynhild Heitmann Oddvar Skaiaa Revisor: RevisorGruppen Mæland & Østbye AS Arrangement på torget Lørdag formiddag ble det på torget i Trondheim sentrum avholdt et arrangement med appell, sang og fotballkamp i ballbinge mellom KrF-politikere og juniorspillere fra Rosenborg. Kjell Magne Bondevik var dommer og kommentator. 6 Årsmelding

7 1.2 Landsstyret Landsstyrets virksomhet Landsstyret var i 2013 samlet til 4 møter, 2 i mars (hvorav ett telefonmøte), ett i august og ett i november, og behandlet 26 saker. Tre av møtene hadde overordnede drøftinger/debatter etter leders tale. I tillegg har landsstyret avholdt 3 ekstraordinære møter rett etter valget sammen med stortingsgruppen i forbindelse med drøfting av regjeringsspørsmålet. På møtet i mars behandlet landsstyret årsmelding, årsregnskap, programbehandling og landsmøtesaker. På møtet i august drøftet landsstyret den aktuelle politiske situasjonen før valget. På møtet i november behandlet landsstyret budsjett for 2014, herunder fastsettelse av medlemskontingent og solidaritetsstøtte. Det ble også drøftet landsstyrets sammensetning og landsmøtets hyppighet. Landsstyret var i 2014 samlet til 3 møter, ett i april, ett i september og ett i november, og behandlet 39 saker. Alle møtene hadde overordnede drøftinger/debatter etter leders tale. På møtet i april behandlet landsstyret årsmelding, årsregnskap og reservasjonsmuligheten for fastleger. I tillegg ble det drøftet nye websider og medlemssystem. På møtet i september drøftet landsstyret samarbeidsavtalen, behandlet strategisk valgkampplan 2015, gavestrategi, ærespris i KrF, samt prosedyrer for ansettelse av fylkes- og administrasjonssekretærer. Møtet i november behandlet budsjett for 2015, herunder fastsettelse av medlemskontingent og solidaritetsstøtte, lovendring vedr. ansettelsesmyndighet i KrF, abortsaken og kvinnearbeidet. I tillegg ble KrFs rolle i forhandlingene om statsbudsjettet drøftet Landsstyrets sammensetning Fra sentralstyret fram til landsmøtet: Knut Arild Hareide, Dagrun Eriksen, Bjørg Tysdal Moe, Sturla Henriksbø, Geirmund Lykke, Astrid Aarhus Byrknes, Arve L. Knutsen, Marion G. Bojanowski, Elisabeth Løland (KrFU), Mariam Rapp (KrF Kvinner), Hans Olav Syversen (stortingsgruppens representant), Line Henriette Hjemdal (observatør/stortingsgruppen) og Billy Taranger (ansattes representant). Som første varamedlem møtte Malin Stensønes fast i sentralstyret og landsstyret. Fra sentralstyret etter landsmøtet: Knut Arild Hareide, Dagrun Eriksen, Bjørg Tysdal Moe, Karl Johan Hallaråker, Hilde Ekeberg, Kjell Ingolf Ropstad, Per Pedersen, Elisabeth Løland, Emil André Erstad (KrFU), Mariam Rapp (KrF Kvinner), Hans Olav Syversen (stortingsgruppens representant), Billy Taranger (ansattes representant). Som første varamedlem møtte Dag Sele fast i sentralstyret og landsstyret. Fra fylkeslagene: Olav Moe, (Østfold), Malin Stensønes/Ingunn E. Ulfsten (Akershus), Erik Lunde (Oslo), Kjell Bjørseth (Hedmark), Morten Halling (Oppland), Ludvig Munkejord/Hege Irene Årsmelding

8 Fossum (Buskerud), Hans Ole Døvik (Vestfold), Dag Sele (Telemark), Ove Gundersen/Trine H. Syvertsen (Aust-Agder), Torhild Bransdal (Vest-Agder), Olaug V. Bollestad/Per Kåre Foss (Rogaland), Pål Kårbø (Hordaland), Norun Lunde Furnes/Trude Bosvik (Sogn og Fjordane), Arild Iversen (Møre og Romsdal), Hallgeir Solberg/Heidi Pawlik Carlson (Sør-Trøndelag), Jon Normann Tviberg (Nord-Trøndelag), Per Pedersen(Nordland), Helga Marie Bjerke (Troms), Ellen Johansen/Svein Iversen (Finnmark) Fra Kristelig Folkepartis Ungdom: Emil André Erstad/Ida Lindtveit og Karoline Grosås Nordbø/Tone Marit Dyrkolbotn Fra Kristelig Folkepartis Kvinner: Reidun Vigestad Berge/Marita Moltu og Laila Fresjarå Foldvik/Bente Groven Syversen/Ann Kathrine Skjørshammer Fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe: Laila Dåvøy/Hans Fredrik Grøvan, Geir J. Bekkevold og Line Henriette Hjemdal Ansattes representanter: Billy Taranger og Hildur M. Auberg 1.3 Sentralstyret Sentralstyrets virksomhet Sentralstyret hadde 10 møter i 2013, hvorav 2 telefonmøter, samt 4 ekstraordinære møter i forbindelse med valget. Sentralstyret behandlet 125 saker. I 2014 hadde sentralstyret 9 møter, hvorav 3 telefonmøter. 2 av møtene inneholdt fellesmøte med stortingsgruppen. Sentralstyret behandlet 115 saker Sentralstyrets sammensetning Se omtale av sentralstyret under punkt Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets virksomhet Arbeidsutvalget hadde 10 møter og behandlet 32 saker i Arbeidsutvalget hadde 6 møter og behandlet 42 saker i Arbeidsutvalgets sammensetning Knut Arild Hareide, Dagrun Eriksen, Bjørg Tysdal Moe, Hans Olav Syversen, Elisabeth Løland/Emil André Erstad og Mariam Rapp. 8 Årsmelding

9 2. Politisk arbeid 2.1 Politisk profil KrFs arbeid i 2013 handlet i stor grad om å bygge eierskap og troverdighet på KrFs hovedsaker ved stortingsvalget i september. De politiske profilområdene for valgkampen i 2013 var familie og menneskeverd. Profilområdet «menneskeverd» inneholdt både «klassiske» menneskeverdsaker som kampen mot sorteringssamfunnet og for et samfunn med plass til alle, men også saker i et mer «utvidet» menneskeverdbegrep som verdighet i eldreomsorgen, kamp mot mobbing i skolen, økt hjelp til rusavhengige og et helsevesen som ser den enkelte pasient. Landsmøtet 2013 behandlet blant annet endringer i partiets formålsparagraf og krav til tillitsvalgte. Landsmøtet i 2011 hadde gitt en anbefaling om endringer, og disse ble vedtatt av landsmøtet i Endringene ble debattert på en ryddig måte i forkant av vedtaket, men det ble lite støy rundt dette i etterkant. Dette gjorde at oppmerksomheten fra landsmøtet i stor grad ble viet de politiske satsingene som ble vedtatt i partiprogrammet innenfor for eksempel familiepolitikk. Familie og menneskeverd var tema i utadrettet kommunikasjon, interne skoleringer og i skriftlig materiell. Det var også sentrale temaer på KrFs Valgcamp i august et familievennlig arrangement med politiske seminarer, underholdning og diverse aktiviteter for barna. Valgkampen ble gjennomført som planlagt med mange gode KrF-markeringer, og omtales nærmere i et eget kapittel. Stortingsvalget i september ga en ny parlamentarisk situasjon ved at den rødgrønne regjeringen mistet sitt flertall. I tråd med vedtaket i KrFs landsstyre i september 2012 gikk KrF sammen med Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet i sonderinger for å vurdere om det kunne finnes grunnlag for regjeringsforhandlinger mellom de fire partiene. På anbefaling fra landsstyret oppnevnte stortingsgruppen en referansegruppe som sonderingsdelegasjonen konsulterte underveis i sonderingene. Landsstyret vedtok også en rekke politiske prioriteringer som ville være viktige for KrF i sonderingene. Sonderingene endte med at de fire partiene inngikk en samarbeidsavtale, mens Høyre og Frp gikk i videre forhandlinger med sikte på å danne regjering. Samarbeidsavtalen inneholdt både premisser for hvordan samarbeidet mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre skulle forløpe i stortingsperioden og ulike konkrete politikkpunkter som partiene ble enige om å gjennomføre. Denne type samarbeid er ny i norsk politikk, og det politiske arbeidet har dermed måttet finne en form som ivaretar den rollen som samarbeidsavtalen gir KrF. Det løpende arbeidet og dialogen med regjeringspartiene preget våren og sommeren Mest oppmerksomhet fikk naturlig nok KrF når man inntok andre standpunkter enn regjeringen. Eksempler på dette er debatten om sexkjøpsloven som virkemiddel i kampen mot menneskehandel, tiggerforbud og miljøpolitikk. Da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober, ble politiske forskjeller tydeligere. En særlig tydelig skillelinje ble den sosiale profilen i kontrast til betydelige skattelettelser. Etter uker med forhandlinger, ble det imidlertid enighet om et budsjett som både regjeringspartiene og KrF og Venstre kunne stille seg bak. KrF og Venstre inngikk en egen avtale med regjeringspartiene om asyl- og innvandringspolitikken. Et viktig grep i denne avtalen var å finne en løsning for de lengeværende asylbarna med sterk tilknytning til Norge, men som sto i fare for å bli Årsmelding

10 utsendt. Da det viste seg at denne delen av avtalen ikke var blitt fulgt opp, ble det rettet sterk kritikk mot regjeringen og justisministeren. Behandlingen av denne saken ble ikke avsluttet i Uttalelser Landsmøtet % fra ideell og frivillig sektor Krafttak mot høye aborttall KrF tar bonden på alvor Frihet fra vold Et forpliktende samferdselsløft Landsstyret Friske midler til likelønnspott KrF vil hvitvaske husvask Internasjonalt påtrykk for menneskerettigheter på Cuba KrF vil ha foreldrepenger til alle På tide å fjerne foreldelsesfristen KrF vil ha offensiv for tiggarar Bedre støtte til foreldre for tidlig fødte barn Lat læraren lukkast Sentralstyret Smartere, spissere og mer slagkraftig FN Aktiv og effektiv Europapolitikk KrF vil ha rettferdige og etiske investeringer (oversendt fra landsmøtet) Bygg Nord-Norge videre (oversendt fra landsmøtet) Bort med moms på gravferd Utviklingshemmede må ikke bli salderingspost Politireform må også sikre lokalkunnskap Forenkling må ikke svekke miljøhensyn Klimalov må på plass Ikke sett Norsk Tipping på spill Regjeringen bør prioritere de fattigste først Etikk i førersetet for SPU Etterlyser handling om barns klagerett KrF forventer utviklingsvennlig handel- og globaliseringsmelding KrF vil ha strengere regelverk for eksport av krigsmateriell Arbeidsutvalget Det haster med en kvinnehelseplan 2.3 Politiske dokumenter I forbindelse med valgkampen ble det produsert ressursnotater på en rekke politiske saksfelt. Disse ble produsert i samarbeid mellom stortingssekretariatet og landskontoret, og gjort tilgjengelig for partiorganisasjonen. Notatene fungerte både som debattgrunnlag, bakgrunn for innlegg og som bakgrunnsnotater for svar. 10 Årsmelding

11 Sluttrapport fra KrFs ad hoc-utvalg for tros- og livssynspolitikk (presentert i sentralstyret 23. januar 2014), med tittelen «Det livssynsåpne samfunn». Utvalgsrapporten dannet grunnlag for stortingsgruppens arbeid med saken, og ble også brukt som ressursnotat i partiorganisasjonen. 2.4 Kontakt med lokalpolitikere Fylkeslagene har hovedansvaret for kontakten med lokalpolitikerne. Landspartiet bistår og har bidratt med flere tiltak: - Innspill til KrFs lokalpolitikere ble formidlet gjennom mandagsrundskriv og idébanken på medlemssidene på web - Temakonferanser - Ordførere/varaordførere ble løpende informert etter behov ved e-post - Løpende rådgivning av og drøfting med lokalpolitikere som tar kontakt i konkrete saker 2.5 Politiske prosesser Forankring av samarbeidsvedtak Prosessen bak landsstyrets vedtak om samarbeidsspørsmålet fant sted i 2011/2012, og ble oppsummert av landsstyrets enstemmige vedtak i september Prosessen ble videreført fram mot valget i 2013, men da som forankringsarbeid i partiorganisasjonen og i møte med media og opinionen Regjeringssonderinger og samarbeidsavtale Etter at det ble klart at valget ga et ikke-sosialistisk flertall på Stortinget, ble det igangsatt sonderinger mellom de fire partiene H, Frp, KrF og V. Sonderingene fant sted i Nydalen i Oslo. For KrFs del var deltakelsen i disse sonderingene forankret i landsstyrets vedtak fra november 2012 om samarbeid med sikte på å skaffe landet en ny regjering. Den politiske situasjonen i etterkant av valget ble drøftet i sentralstyret, landsstyret og i fellesmøte mellom sentralstyre og stortingsgruppen. Det ble her gitt mandat for sonderinger. Det ble også gjennomført tilsvarende møter underveis og på slutten av prosessen, da det var klart at partiledelsens anbefaling var at partiet ikke skulle inngå i regjering, men inngå en samarbeidsavtale med Høyre og Fremskrittspartiet. Denne anbefalingen fikk tilslutning i partiets organer. Fra KrF deltok partileder Knut Arild Hareide, nestleder Dagrun Eriksen og parlamentarisk leder Hans Olav Syversen. Seniorrådgiver Odd Jostein Sæter bisto i sonderingene og kommunikasjonssjef Mona Høvset var til stede hele tiden for å bistå med mediehåndteringen. Det ble opprettet en referansegruppe for sonderingene. Stortingsgruppen og partiets politiske medarbeidere bidro i strategidrøftinger og ved utarbeidelse av momentnotater til sonderingene. Den endelige avtalen inneholder både kjøreregler for samarbeidet mellom regjeringspartiene og KrF og V, men også en rekke politiske punkter. Det ble laget en separat avtale om innvandrings- og integreringspolitikken og en avtale om fastlegers reservasjonsmulighet mellom KrF, H og Frp. Årsmelding

12 2.6 KrFs landstingsgruppe i Kommunesektorenes organisasjon Torhild Bransdal representerte KrF i hovedstyret til Kommunesektorenes organisasjon (KS). I tillegg til Torhild Bransdal var Widar Skogan (Troms) og Olaug V. Bollestad (Rogaland) faste representanter i landsstyret. Etter stortingsvalget rykket Anne Lise Skarstad opp som fast representant i landsstyret istedenfor Olaug V. Bollestad. KrF har to fylkesstyreledere i KS. Det er Marit Aksnes Aase (Hordaland) og Knut Støbakk (Møre og Romsdal). Foruten disse besto KS-gruppen av: Lars Salvesen, Per Pedersen, Hanne Thürmer, Thore Westermoen og Britt Gulbrandsen. 2.7 Utvalg Internasjonalt utvalg Våren 2013 besto internasjonalt utvalg av Sturla Henriksbø (leder), Gunstein Instefjord, Sverre Vatnar, Ragnhild Mestad, Eilev Hegstad (KrFU), Anne Johanne Botterud (KrF Kvinner, gikk av i januar) og Inger Johanne Wremer (KrF Kvinner). Utenriksfraksjonen på Stortinget har møterett på møtene og representeres som regel ved seniorrådgiver Odd Jostein Sæter. Andre relevante representanter blir også invitert. Utvalgets sekretær er internasjonal sekretær Andreas H. Løland. KrFs internasjonale utvalg er et rådgivende organ for sentralstyret og en politisk ressurs for utenrikspolitiske aktører i KrF. Da utvalgets virketid var satt fram til sommeren 2013 hadde utvalget kun møter på våren. I løpet av de fire møtene hadde utvalget eksterne innledere til diskusjoner om temaene Midtøsten, militære intervensjoner og KrFs rolle i utviklingsdebatten. Det ble vedtatt resolusjoner om temaene «Ny og sterkere utviklingspolitikk», «FN-reform» og «Aktiv og effektiv Europa-politikk». I tillegg har utvalget foreslått 31 endringsforslag til stortingsprogrammet i andre høringsrunde. I oktober 2013 ble det nedsatt et nytt IU bestående av Sturla Henriksbø (leder), Wenche Fone, Ragnhild Mestad, Elisabeth Løland, Jørn Lemvik, Tore Storehaug (KrFU) og Inger Johanne Wremer (KrF Kvinner). Utvalget hadde sitt første møte i januar Landsstyret gav dette utvalget et tydeligere utviklingspolitisk mandat. I tillegg til utenriksfraksjonen blir derfor også utviklingspolitisk talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, invitert til møtene. Det ble avholdt syv møter i løpet av Utvalget har vedtatt de åtte resolusjonene «Krever strengere oljepenge-etikk», «Regjeringen bør prioritere de fattigste først», «Etikk i framsete for SPU», «Etterlyser handling om barns klagerett», «Statens pensjonsfond bør gå tyngre inn i fornybar energi og fattige land», «Krever handling mot ISIL», «For lite og for dårlig om samstemthet» og «KrF forventer utviklingsvennlig handel- og globaliseringsmelding». Det ble også utarbeidet er bakgrunnsnotat om utviklingsbudsjettet som ble vedlagt resolusjon med samme tema. Utvalget inviterer ressurspersoner utenfra til å innlede om tema utvalget vil jobbe med. I 2014 besøkte følgende utvalgsmøtene: Seniorrådgiver Kjetil G. Abildsnes, Kirkens Nødhjelp; statssekretær i utenriksdepartementet, Bård Glad Pedersen; rådgiver for KrFs finansfraksjon, Sverre Vatnar og statssekretær i finansdepartementet, Paal Bjørnestad. I tillegg innledet også utvalgsmedlem Wenche Fone på et av møtene. 12 Årsmelding

13 2.7.2 Seniorutvalget Våren 2013 besto KrFs seniorutvalg av Hans Olav Tungesvik (leder), May Grimdalen (nestleder), Kjell Erfjord, Sivert Løvset og Åse Gunhild Duesund. Organisasjonsrådgiver Ingelin Noresjø var sekretær for utvalget. Utvalget er oppnevnt av sentralstyret for to år. Etter landsmøtet ble sammensetningen som følger: Hans Olav Tungesvik (leder), Åse Gunhild Duesund (nestleder), Kjell Erfjord, Ivar Brandt og Marit Hølland Paulsen. Fylkessekretær Bjørnar Grønbech er ny sekretær for utvalget. Utvalgsleder Hans Olav Tungesvik møtte på KrFs landsmøte med talerett. I februar 2014 ble Tungesvik også oppnevnt som medlem av Statens seniorråd. I 2013 hadde utvalget 2 møter. De behandlet blant annet spørsmål rundt seniorpolitiske saker vedtatt i nytt program og innspill i forbindelse med regjeringssonderingene. I 2014 hadde utvalget 3 møter, og behandlet blant annet aldersgrenser, aldersdiskriminering, folkehelse, statsbudsjettet og spørsmålet om seniorer på valglistene. I samarbeid med KrFs landskontor var utvalget med i planleggingen av KrFs seniorforum 2013 og Referat fra møtene i utvalget er sendt til sentralstyret. 2.8 Ad hoc-utvalg Utvalg for tros- og livssynspolitikk Sentralstyret vedtok i mai 2013 å nedsette et ad hoc-utvalg for tros- og livssynspolitikk. Utvalget ble bedt om å vurdere forslagene fra Stålsettutvalget og gi sentralstyret og stortingsgruppen råd om videre arbeid med disse. Det var ønskelig at innstillingen både skulle inneholde råd om de viktigste forslagene og eventuelt nye forslag, samt korte begrunnelser for standpunkter og forslag. Utvalget ble oppnevnt av sentralstyret og fikk følgende sammensetning: Karl Johan Hallaråker (leder), Ola T. Lånke, Jan Opsal, Hilde Ekeberg, Eilev Hegstad (KrFU), Mona Enstad (KrF Kvinner) og Anders Tyvand (stortingsgruppen). Sekretær for utvalget var politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød. Utvalgets rapport ble oversendt KrFs sentralstyre 16. januar 2014, og behandlet i sentralstyrets møte 23. januar. Sentralstyret drøftet rapporten uten å realitetsbehandle hvert enkelt av de konkrete forslagene fra utvalget. Det ble vedtatt at rapporten skulle oversendes stortingsgruppen og gjøres tilgjengelig for partiorganisasjonen på egnet måte Utvalg for kommunereformen I mars 2014 oppnevnte sentralstyret et ad hoc-utvalg for å arbeide med den forestående kommunereformen. Utvalget rapporterer til sentralstyret, men fungerer også som referansegruppe for kommunalfraksjonen på Stortinget. Utvalget er bedt om å drøfte de problemstillinger som kommer opp i arbeidet med kommunereformen, og gi råd til stortingsgruppen og sentralstyret om politikkutvikling på området innenfor rammen av de overordnede føringene som ligger i partiets program. Utvalget står fritt til å knytte til seg andre ressurspersoner internt eller eksternt for å belyse saker som kommer opp. Utvalget avga en delrapport til sentralstyret i desember 2014, og arbeider fortløpende videre. De har funksjonstid til 1. juli Sentralstyret vurderer etter dette om det er hensiktsmessig å fortsette utvalgsarbeidet, og om det skal foretas eventuelle justeringer. Årsmelding

14 Utvalget består av Astrid Aarhus Byrknes (leder), Geir S. Toskedal (stortingsgruppen), Torhild Bransdal, Hans Hilding Hønsvall, Geirmund Lykke, Ida Lindtveit (KrFU) og Mariam Rapp (KrF Kvinner). Sekretær for utvalget er politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød Velferdsutvalg Sentralstyret oppnevnte i oktober 2014 et ad hoc-utvalg for velferdspolitikk. Utvalget er bedt om å vurdere kortsiktige og langsiktige utfordringer ved velferdspolitikken, herunder nødvendige prioriteringer for å sikre langsiktig bærekraft i ordningene i et generasjonsperspektiv. Utvalget er bedt om å vie særlig oppmerksomhet til dem som av ulike årsaker faller utenfor arbeidslivet og vurdere nye tiltak og tiltak som forhindrer at velferdsordninger passiviserer eller er til hinder for foretakslyst. Dessuten er utvalget bedt om å vurdere konkrete forbedringer av ordningene for kommunenes velferdsleveranser og belyse og foreslå føringer for balansen mellom offentlige og private velferdstjenester. Utvalget ble oppnevnt av sentralstyret og består av Dag Inge Ulstein (leder), Liv Wergeland Sørbye, Jonas Skrettingland, Aud Angell, Kristoffer Rolland (KrFU), Mona Enstad (KrF Kvinner) og Geir Jørgen Bekkevold (stortingsgruppen). Politisk rådgiver Erlend Kjærnsrød er utvalgets sekretær. Utvalget ble oppnevnt i 2014, men innstilling vil foreligge i Fiskeriutvalg Sentralstyret har oppnevnt et ad hoc-utvalg for fiskeri- og havbrukspolitikk i oktober Innstilling fra dette utvalget skal foreligge i Utvalget er bedt om å vurdere helheten i norsk fiskeripolitikk med særlig vekt på forvaltningen av kongekrabbe, havbruksnæringen og strukturen i fiskeflåten. Utvalget består av Inge Halstensen (leder), Mirjam Ydstebø, Arve Knutsen og Line Henriette Hjemdal (stortingsgruppen). Utvalgets sekretær er politisk rådgiver John Anders Røse Ad hoc-utvalg for kvinnearbeidet i KrF Sentralstyrets oppnevnte i desember 2014 et ad hoc-utvalg for å komme med forslag til styrking av og organisering av kvinnearbeidet i partiet. Utvalget ble gitt følgende mandat: a) Utvalget bes komme med forslag til hvordan man kan styrke kvinnearbeidet i partiet. b) Utvalget bes vurdere hvorvidt KrF bør iverksette egne og nye tiltak for å styrke kvinnearbeidet. c) Utvalgets bes vurdere hvorvidt det bør initieres endringer i måten kvinnearbeidet i partiet er organisert, og komme med eventuelle forslag til endringer og belyse konsekvenser av disse. d) Utvalget bør vurdere hvorvidt KrF skal anerkjenne en sidestilling av en nettverksmodell og en organisasjonsmodell som likestilte arbeidsformer for kvinnearbeidet i KrF Kvinner, og om ordningen med at alle kvinner automatisk regnes som medlemmer kan fortsette dersom to parallelle organisasjonsformer velges, og man kan skifte mellom disse. e) Høringssvarene fra høringen om styrking av kvinnearbeidet fra 2014 tas med i utvalgets vurdering. Utvalget består av Hilde Ekeberg (leder), Torill Selsvold Nyborg, Per Kåre Foss, Dag Sele, Tove Welle Haugland, Mariam Rapp og Bente Groven Syversen. Sekretær for utvalget er Line Nordhaug. Utvalget ble oppnevnt i 2014, men arbeidet vil foregå i Årsmelding

15 3. Kurs, konferanser og andre arrangementer 3.1 Lokallagslederkonferanse/lokalpolitikerkonferanse Lokallagslederkonferansen ble avholdt på Clarion Hotel Oslo Airport ved Gardermoen, januar Det var i alt 234 deltakere fra lokallag, fylkeslag og det nasjonale nivået. Temaet var i stor grad relatert til valgkamp, med vekt på KrFs politiske profilområder menneskeverd og familie. KrFs valgkampprofil, kommunikasjon og valgkampplaner ble belyst av flere foredragsholdere. Partileder Knut Arild Hareide og generalsekretær Knut H. Jahr åpnet konferansen med å snakke om veien videre for KrF i 2013 og årene framover. Professor Ivar Frønes tok for seg noen av rikdommens utfordringer som Norge, som et stadig mer økonomisk velstående samfunn, må være bevisst på. Leder for «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn» Natasha Pedersen belyste menneskeverdet i god omsorg for og lindrende behandling av alvorlig syke og døende barn. Deretter fulgte en samtale om menneskeverd ved stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Øyvind Håbrekke, 2. nestleder Bjørg Tysdal Moe og internasjonal nestleder i KrFU Eilev Hegstad. Psykologiprofessor Frode Thuen innledet om relasjoner og familiens betydning for barns utvikling. OSSEs høykommissær for nasjonale minoriteter og tidligere utenriksminister Knut Vollebæk tok for seg kampen for en bedre verden og viktigheten av et bredt engasjement for økt solidaritet, både lokalt og internasjonalt. Ordfører i Lindås og sentralstyremedlem Astrid Aarhus Byrknes og spesialrådgiver og gruppeleder i Sauherad Alf Rose Sørgaarden snakket om KrF mot 2015 og systematisk arbeid for et godt valgresultat i lokalvalget. Kommunikasjonssjef Mona Høvset redegjorde for valgkampplanene. Grunnlegger av Aktive Fredsreiser og Hvite Busser til Auschwitz Helga Arntzen snakket om hvordan man er nødt til å forstå fortiden for å møte fremtiden. Partileder Knut Arild Hareide avrundet konferansen. I forkant av hovedkonferansen ble det invitert til fem parallelle politiske verksteder/seminarer: «Bli en god retoriker!» Seminaret hadde 58 deltakere. «Bli en som kommer på i media!» Seminaret hadde 27 deltakere. «Bli en effektiv lokallagsleder i valgkampen!» Seminaret hadde 28 deltakere. «Bli en effektiv valgkampleder og valgkampmedarbeider!» Seminaret hadde 22 deltakere. Eget seminar for unge folkevalgte, i KrFU-regi. Seminaret hadde 9 deltakere. Lokalpolitikerkonferansen 2014 samlet 271 deltakere, og fant sted på Scandic Stavanger Forus hotell, januar. Fungerende partileder Dagrun Eriksen holdt leders tale. Fungerende parlamentarisk leder Hans Olav Syversen redegjorde for KrFs posisjon etter stortingsvalget, og det var felles debatt etter disse to talene. Fredag ettermiddag ble forsamlingen inndelt i følgende ulike seminarer: A: Å få ting gjort Arbeidsmåter for å få saker på dagsordenen i kommunene v/erik Lunde (gruppeleder i Oslo KrF) og Knut Espeland (ordfører i Spydeberg) B: Samhandlingsreformen Erfaringer og utfordringer v/ingvild Belck-Olsen (rådgiver for KrFs stortingsgruppe) C: OPS som utbyggingsmetode Fremgangsmåte, fordeler og ulemper v/filip Rygg (byråd i Bergen) og Lars Salvesen (fylkesvaraordfører i Akershus) D: Innovasjon i kommunene Nyskapende løsninger til beste for innbyggerne v/therese Sivertsen (rådgiver i KS Innovasjon) E: Å involvere ungdom i politiske prosesser. Innledning ved Stian Seland (styreleder i LNU) og Ida Lindtveit (1. nestleder i KrFU) Årsmelding

16 Stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Line Henriette Hjemdal redegjorde for henholdsvis helsepolitiske og landbrukspolitiske utfordringer. På fredag kveld var det lagt til rette for at konferansedeltakerne kunne møte de stortingsfraksjonene de ønsket. For de som ønsket det, ble det på kvelden vist en dokumentarfilm med professor Hans Rosling om befolkningsutvikling i et nord-sør-perspektiv. KrFU hadde deretter egen samling for sine konferansedeltakere. Lørdag startet med foredrag med Alf Svensson med tittelen «Å være kristendemokrat». Svensson var på dette tidspunktet medlem av Europaparlamentet og er tidligere leder av KD i Sverige. Morgendagens eldreomsorg ble belyst fra to vinkler: «Muligheter og utfordringer for kommunal eldreomsorg» ved byråd Aud Kvalbein og «Omsorg og verdighet for døende» ved førsteamanuensis og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin i Bergen, Bettina Husebø. Tanker om kommunereform var tema for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med kommentar fra KrFs stortingsrepresentant Geir S. Toskedal. «Å leve med endret klima. Om å kjenne klimaendringene på kroppen i hverdagen» ble belyst av Vitumbiko Chinoko, rådgiver ACT Alliance. Under overskriften Inspirasjon mot 2015», snakket Trond Arne Pedersen (ordfører, Sokndal) og Anne Kristin Bruns (lokallagsleder, Stavanger) om sin vei inn i lokalpolitikken. Generalsekretær Knut H. Jahr innledet så til gruppesamtale om «Idédugnad mot 2015». Søndag startet med temaet «Hva kan kristne verdier bety for norske lokalsamfunn i 2014?» ved professor Magne Supphellen, og ble avrundet med tanker om «Helt menneske mine erfaringer» ved Olav Grimdalen jr. fra TV-serien Tangerudbakken borettslag. 3.2 Valgcamp og -konferanse Den tradisjonelle valgkampkonferansen ble i 2013 lagt om til et nytt konsept: KrFs Valgcamp. Arrangementet fant sted på Bibelskolen i Grimstad august. Valgcampen ble profilert som et familievennlig arrangement med politiske seminarer, underholdning, sosialt samvær og diverse aktiviteter for barna. Konferansen startet fredag ettermiddag med tale fra partileder Knut Arild Hareide med påfølgende debatt. I et seminar om næringspolitikk snakket Trond Hamran, daglig leder for den lokale familiebedriften Hamran Kjøkken, om erfaringene med å drive lokal næringsvirksomhet. Hans Fredrik Grøvan og Hans Olav Syversen kommenterte KrFs næringspolitikk og politikerens rolle som samfunnsbygger. Deretter holdt sentrale KrFere og listetopper appeller om 4 viktige menneskeverdsaker for KrF. Etter både sekvensen om næringspolitikk og menneskeverd var det kommentarer og samtale i plenum. På lørdag innledet professor Ola Didrik Saugstad om «Menneskeverdutfordringer anno 2013». Generalsekretær i WWF Norge Nina Jensen holdt foredrag om miljøpolitikk i et bredt perspektiv med tittelen «Fra salamandre til ekstremvær». Barnepsykolog Magne Raundalen deltok med innledningen «Familien et nødvendig gode». Etter de forskjellige innledningene var det kommentarer fra henholdsvis Line Henriette Hjemdal, Trude Brosvik og Dagrun Eriksen med KrFs perspektiver på de forskjellige politiske temaene. Parallelt med foredragene på lørdagen var det et eget opplegg for barn med ulike aktiviteter. Senere på lørdag var det familiearrangement med underholdning (sang, tryllekunstner m.m.) på en utendørsscene, og det var valgkampfest med forskjellige 16 Årsmelding

17 innslag, deriblant musikk fra bandet Soul Station, tryllekunstner og illusjonist Ruben Gazki og musikk og appell fra riksdagsrepresentant for de svenske Kristdemokraterna Roland Utbult. Her ble også stortingskandidatene presentert. Kvelden ble avrundet med konsert med Soul Station. På dagtid på lørdag reiste mange av deltakerne på valgcampen i felles busser til Arendal sentrum for KrFs nasjonale valgkampåpning. Valgkampåpningen denne gangen fant sted under Arendalsuka, et arrangement for politikere, interesseorganisasjoner, ulike medier, lokalbefolkningen på Sørlandet og tilreisende. Med gule t-skjorter var den store gruppen med KrF-ere svært synlig i bybildet, og valgkampåpningen inneholdt blant annet appeller fra partileder og de lokale listetoppene på Sørlandet, så vel som musikk av Ole Børud med band. 3.3 Ordførerkonferansen Ordførerkonferansen 2013 samlet 11 ordførere, 15 varaordførere, 3 fylkesvaraordførere, en byråd og representanter for stortingsgruppen og landskontoret. Konferansen fant sted på Stortinget 5. november. «Aktuelle politiske utfordringer» ble belyst av leder Knut Arild Hareide, mens KrFs politiske rådgiver for finanskomiteen Sverre Vatnar tok for seg statsbudsjettet for Stortingsrepresentant Geir S. Toskedal redegjorde for aktuelle saker i kommunalkomiteen. Disse innledningene var grunnlaget for felles drøfting. Styremedlem i KS og ordfører i Vennesla Torhild Bransdal presenterte aktuelle KS-saker. Ordfører i Sokndal Trond Arne Pedersen innledet om erfaringer og tanker om muligheter i ordførerrollen under tittelen «Varm i trøya som ordfører». Begge innleggene ble etterfulgt av drøfting og erfaringsutveksling. Ordførersamling for KrFs deltakere på ordførerkonferansen til KS i april ble ikke gjennomført i 2013, da dette var dagen før partiets landsmøte i Trondheim. Ordførerkonferansen 2014 ble avholdt på Stortinget 20. oktober Konferansen samlet seks ordførere, 6 varaordførere, 3 fylkesvaraordførere og en byråd i tillegg til representanter for stortingsgruppen, landskontoret og KrFU. Partileder Knut Arild Hareide belyste aktuelle politiske utfordringer, Geir S. Toskedal redegjorde for aktuelle saker i kommunalkomiteen og Hans Olav Syversen tok for seg spørsmål knyttet til statsbudsjettet for Bjørg Tysdal Moe innledet om aktuelle KS-saker. Ordfører Astrid Aarhus Byrknes og stortingsrepresentant Geir S. Toskedal innledet om kommunereformen. Etter hver av bolkene var det en drøfting. 3.4 Seniorforum Seniorforum 2013 ble arrangert mai på Quality Hotel 33, Økern i Oslo, og hadde 27 deltakere. Partileder Knut Arild Hareide innledet med aktuell politikk og hva som er viktigst foran valgkampen. Deretter hadde politisk rådgiver på Stortinget Ingvild Belck- Olsen et foredrag om framtidens eldrepolitikk. Tirsdag fortsatte det med innlegg med Europaperspektiv: EØS-avtalen hva innebærer den for Norge i dag? av politisk rådgiver Sverre Vatnar. Tidligere KrF-leder og fylkesmann i Oslo, Valgerd Svarstad Haugland, hadde innlegg om Tros- og livssynsutvalgets innstilling, og Hans Olav Tungesvik ledet den påfølgende verdidebatten. Om kvelden var det festmiddag med festtale av stortingsrepresentant Laila Dåvøy. Seniorforum 2014 samlet 22 deltakere og fant sted på Quality Hotel 33 i Oslo mai. «Vil fremtidens velferdsteknologi gå ut over den personlige kontakten?» var tittelen på et foredrag av Kåre Hagen, leder av «Hagen-utvalget». Eldrebyråd Aud Kvalbein snakket om «Morgendagens eldreomsorg» og nestleder og varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Årsmelding

18 Moe innledet om «Frivillighet i omsorgstjenesten - en vinn-vinn situasjon». Generalsekretær Knut H. Jahr snakket om «Valg 2015». Det var også tema for ordfører Astrid Aarhus Byrknes, som hadde et spesielt blikk på lokalpolitikken og hvordan engasjere seniorene. «KrFs muligheter i dagens situasjon» var tema for partileder Knut Arild Hareide. 3.5 Kontaktkonferanse med miljøorganisasjonene Kontaktkonferansen med miljøorganisasjonene i 2013 fant sted på Stortinget 21. mai og samlet 15 deltakere fra miljøorganisasjonene, foruten representanter for partiledelse, stortingsgruppe og landskontor. KrFs representant i energi- og miljøkomiteen Kjell Ingolf Ropstad innledet kort over temaet «Klimaforlikene er gulvet nå skal vi videre!», og organisasjonene kom med innspill og kommentarer til dette temaet. I tillegg hadde man en runde der andre aktuelle miljøpolitiske utfordringer ble drøftet, og organisasjonene kom med innspill til partiet om sine prioriteringer. I 2014 ble tilsvarende konferanse holdt 30. april på Stortinget. Fra miljøorganisasjonene kom det 22 deltakere, og i tillegg var representanter for partiledelse, stortingsgruppe og landskontor til stede. Etter stortingsvalget i 2013 var Rigmor Andersen Eide blitt KrFs representant i energi- og miljøkomiteen, og hun innledet med temaet «Klimautfordringene i dag». Organisasjonene fulgte opp med innspill og synspunkter, både på dette temaet og på andre miljøsaker de mente burde følges opp videre. 3.6 Kontaktmøte - ledere i trossamfunn, kristne organisasjoner og institusjoner 14. februar 2013 ble det arrangert kontaktmøte med ledere i trossamfunn, kristne organisasjoner og institusjoner. 29 ledere deltok sammen med flere av KrFs stortingsrepresentanter, partiledelse, rådgivere og ansatte ved landskontoret. Partileder Knut Arild Hareide innledet med å orientere om sitt inntrykk av den politiske situasjonen, før 1. nestleder Dagrun Eriksen orienterte om programprosessen. Deretter svarte flere av stortingsrepresentantene på innsendte spørsmål. KrFU-leder Elisabeth Løland utfordret deltakerne på involvering av unge, og det å sette saker på dagsorden selv. Deltakerne kom med innspill til KrFs stortingsrepresentanter og til KrFs partiledelse. 11. februar 2014 ble det igjen arrangert kontaktmøte. 30 ledere deltok. Fra KrF innledet fungerende partileder Dagrun Eriksen og fungerende parlamentarisk leder Hans Olav Syversen. Den politiske situasjonen og saker knyttet til samarbeidsavtalen med den nye regjeringen hadde hovedfokus. Det var satt av god tid til spørsmål, innspill og annen dialog, og det var en meget engasjert forsamling som både ga respons på samarbeidsavtalen og saker de var opptatt av. Stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Astrid Aarhus Byrknes (for Hareide) og Geir S. Toskedal deltok også, sammen med generalsekretær Knut H. Jahr. Innsendte spørsmål ble også besvart, både i plenum og bilateralt. 3.7 Sekretærkonferansen Sekretærkonferansen 2013 for alle ansatte i KrF fant sted på Bardøla Hotell, Geilo. Under samlingen ble det lagt vekt på arbeid med Virksomhetsplanen for , der alle ble involvert i gruppearbeid og drøftingsoppgaver. Knut H. Jahr, Kari Lindtveit og Ingelin Noresjø sto for innledninger til emnet. Viktige tema var skolering, listearbeid/utvikling av lokallagene og rekruttering. Gunnar Rein Olsen presenterte ny elektronisk personalhåndbok og andre personalrelaterte spørsmål. Julie K. Floberg 18 Årsmelding

19 presenterte arbeidet til prosjektgruppen for nye nettsider og nytt medlemssystem, og medarbeiderne ga innspill til den videre prosessen. Andre tema som ble tatt opp: Evaluering etter årets valgkamp IT-løsninger, Office 365 Arbeidsmiljøundersøkelsen tatt i 2013, presentasjon av resultater og funn Åpen post Av eksterne forelesere fikk vi besøk av Loveleen Rihel Brenna, som ga fakta og råd for rekruttering og medvirkning fra personer med innvandrerbakgrunn, med påfølgende kommentarer og drøftinger. Det ble også satt av tid til sosiale og kulturelle programposter. Alle deltok på en konsert i Geilo Kulturkyrkje, og det ble gitt omvisning via buss i Geilo og omegn. Nestleder Dagrun Eriksen ankom torsdag og innledet om KrFs utfordringer og muligheter i en ny parlamentarisk situasjon, etterfulgt av debatt. Eriksen deltok også på middagen om kvelden, med påfølgende teamskapende «øvelser» og underholdning. Sekretærkonferansen 2014 fant sted i Cadenabbia i Nord-Italia, nærmere bestemt på Villa la Collina. Stedet er eiet av Conrad Adenauer Stiftung, og benyttes i dag som konferansested for den kristendemokratiske familie. Vi fikk en god innføring i stedets mangfoldige historikk. Vi fikk også besøk av professor dr Federiga Maria Bindi, Senior Fellow at John Hopkins University SAIS and Professor at University of Rome Tor Vergata, som ga oss en meget nyttig innføring i italiensk politikk. Mr Norbert Beckmann-Dierkes, Head of team, KAS office in Riga, snakket om Keeping the Christian Democratic family together work of the Konrad Adenauer Stiftung. Øvrige temaer på konferansen var: Virksomhetsplan Valgkampplan 2015 Gavestrategi, fundraising og lotteri Regnskapsrutiner Office 365 et grunnkurs for nybegynnere og de litt viderekomne Dele for å bli bedre - runde der fylkessekretærer og andre drøfter muligheter for deling Verveaksjonen høsten 2014 Innledningene ble besørget av medlemmer landskontorets ledergruppe, fylkessekretær Olav E. Aanonsen, økonomikonsulent Reidun W. Jacobsen og IT-konsulent Terje Hofstad. I tillegg innledet KrFs nestleder Dagrun Eriksen om «KrF i sentrum» og om «KrF mot 2020». Hun deltok under hele konferansen. Sekvensene besto av både innledninger og drøftinger i grupper og plenum. Konferansen fungerte både som en viktig faglig arena og som god bygging av KrF-laget. 3.8 Kvinnekonferansen Kvinnekonferansen arrangeres hvert år og er et samarbeidsprosjekt mellom KrF og KrF Kvinner. Kvinnekonferansen 2013 ble avholdt lørdag 26. oktober på Quality Hotel 33, Økern i Oslo. Hovedtema var «Kvinner og likestilling». Det var over 60 deltakere til stede på konferansen. Årsmelding

20 KrF Kvinners leder Mariam Rapp ønsket velkommen og presenterte temaet for dagen. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne snakket om «likestilling i ny ikke-sosialistisk regjering». «Utfordringer for arbeidstakere i et kvinnedominert yrke» var seniorrådgiver Nina Kristiansen i Norsk Sykepleieforbunds tema. «Arbeidsgiverens ansvar for arbeidsmiljø og likestilling» var tema for Inger Lise Blyverket, leder for arbeidslivspolitikk i hovedorganisasjonen Virke. Leder for sedelighetsseksjonen Lena Reif og etterforskningsleder Randi Bones begge fra Kripos (Kriminalpolitisentralen) viste med ord og bilder en flik av hverdagen, både i deres arbeid og i samfunnet. Tema var «Voldtektsituasjonen i Norge. Seksualisering og kroppsfokus.» KrFs nestleder Bjørg Tysdal Moe ledet en debatt i smågrupper, der alle hadde mulighet til å lufte sine tanker etter fire høyaktuelle innlegg på kvinners ulike liv og erfaringer. KrFs tre kvinnelige stortingsrepresentanter Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Olaug V. Bollestad presenterte seg og noen av sine hjertesaker, og noe av det de ville arbeide med framover i den 4-årsperioden de har startet på. Kvinnekonferansen 2014 samlet 63 deltakere og ble avholdt lørdag 25. oktober på Quality Hotell 33, Oslo. Kvinner og helse var hovedtema for konferansen og også innfallsvinkelen for KrF Kvinners leder Mariam Rapps tale «Kvinner og helse hvilke utfordringer må vi ha fokus på framover?» «Kvinner og helse i et livsløpsperspektiv» var tema for statssekretær Lisbeth Normann, Helse- og omsorgsdepartementet. «Kvinnehelse i 2014, nasjonalt og internasjonalt» var tittelen for et foredrag av Jeanette H. Magnus, lege og forsker, leder Institutt for Helse og Samfunn, UIO. «Mine kampsaker på kvinnehelse» var tema for Olaug V. Bollestad, stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen. Fedon Lindberg, lege og spesialist i indremedisin snakket om «Folkehelse og ernæring i et samfunnsperspektiv». Synnøve Konglevoll, spesialrådgiver i LOs samfunnspolitiske avdeling belyste «Sykefravær hos kvinner». Representanter fra BCD i Hviterussland deltok også på kvinnekonferansen i deler av programmet og hadde parallelt program under deler av konferansen. 20 Årsmelding

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Årsmeldinger. KrFs landsmøte Kristelig Folkeparti, stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner april Scandic Nidelven Trondheim

Årsmeldinger. KrFs landsmøte Kristelig Folkeparti, stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner april Scandic Nidelven Trondheim Årsmeldinger Kristelig Folkeparti, stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner KrFs landsmøte 2017 27. 30. april Scandic Nidelven Trondheim Årsmeldinger 2015-2016 side 1 Innhold Årsmelding Kristelig Folkeparti

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016 DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE 27.-29. MAI 2016 TILHØRER NAVN TITTEL Sentralstyret Geirr Abelsen Fung. landsleder 1 Sentralstyret Tariq Eide Fung 1. nestleder 1 Sentralstyret Kristian Haugland Styremedlem

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Fremskrittspartiets Seniororganisasjon

Fremskrittspartiets Seniororganisasjon Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Til Fylkeslag, lokallag, regionkontorer og kontaktpersoner i FpS. Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) 2014-2017 INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN 2 I år (2013) skal det nomineres nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte

Protokoll fra sentralstyremøte Protokoll fra sentralstyremøte Best Western Oslo Airport Hotell 15.-16. februar 2011 Kl.slett: tirsdag kl. 09.00-16.30, onsdag kl. 09.00 15.00 Tilstede fra sentralstyret: Geirr Abelsen, Vibeke Antonsen

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.04.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 18. april kl. 11:00 til tirsdag 19. april kl. 13:00. Sted: Til

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer