Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1"

Transkript

1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Klokken A1

2 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG PROTOKOLLFØRERE... 3 SAK 3 OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT... 3 SAK 4 BEHANDLING/GODKJENNING AV REFERAT FRA VÅRENS GENERALFORSAMLING... 3 SAK 5 BEHANDLING/REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM SAK 6 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS LEDER STUDENTAKSJON... 4 SAK 7 ORIENTERING/BI TRONDHEIM, STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM... 4 SAK 8 ORIENTERING/SAMARBEIDS- OG RABATTAVTALER FOR BIS TRONDHEIM... 4 SAK 9 BEHANDLING/GODKJENNING AV REGNSKAP FOR VÅR SAK 10 BEHANDLING/GODKJENNING AV REVIDERT BUDSJETT FOR HØSTEN 2011 OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR SAK 11 BEHANDLING/ANSVARSFRIHET FOR DET SITTENDE STYRET... 5 SAK 12 ORIENTERING/ARBEIDSPROSESSEN TIL VALGKOMITÉEN... 5 SAK 13 BEHANDLING/VALG AV TILLITSVALGTE I BIS TRONDHEIM... 6 SAK 14 BEHANDLING/FULLMAKT TIL DET SITTENDE STYRET FOR Å KONSTITUERE EVENTUELLE MANGLENDE TILLITSVERV... 6 SAK 15 EVENTUELT... 6 VEDLEGG 1: GJELDENDE STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER STUDENTAKSJON:... 7 VEDLEGG 2: STANDARISERT STILLINGSINSTRUKS FOR LEDER STUDENTAKSJON:... 8 VEDLEGG 3: REFERAT FRA GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM VEDLEGG 4: REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM VEDLEGG 5: REGNSKAP FOR VÅR VEDLEGG 6: REVIDERT BUDSJETT FOR HØSTEN 2010 OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR

3 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og Dagsorden med eventuelle endringer. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: - Ordstyrer - Bisitter - 2 personer til å utgjøre referenter - 3 personer til å utgjøre tellekorps - 2 personer til å undertegne protokollen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 15. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Se vedlegg 3: Referat fra Generalforsamling Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. 3

4 Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Se Vedlegg 4: Redegjørelser fra Styret og Ledelsen BIS i Trondheim for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Sak 6 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks leder studentaksjon Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomitéen. Bakgrunn: Sentralledelsen har utformet en standarisert stillingsinstruks for leder av studentaksjonen og ønsker at lokalavdelingene implementerer denne i sine vedtekter. Trondheim har allerede stillingsinstruks for dette vervet, men de er veldig like og forandringen vil da i hovedsak ikke være noe annet enn at vi får en standarisert stillingsinstruks. Vedlegg 1 er den nåværende gjeldende stillingsinstruksen, mens vedlegg 2 er den standariserte stillingsinstruksen som er utformet av sentralledelsen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner den nye stillingsinstruksen for leder studentaksjonen. Sak 7 Orientering/BI Trondheim, Studentsamskipnaden i Trondheim Orienterer: Leder Bakgrunn: BI Oslo er med i SIO, BI Kristiansand er med i SIA, BI Stavanger er med i SIS. Ved en studieavgift på 430,- kr kan BI studenter få blant annet: - Hybel fra 2000,- pr måned - Treningsenter til 1050,- pr år (har nylig åpnet nytt treningssenter på Solsiden) - Tilgang til studentbarnehageplass - Tilgang til psykisk helsetjeneste - Tilgang på studenthelsetjeneste NTNU, HiST, Dronning Mauds Minne Høgskole og Folkeuniversitetet er nå medlem i SIT og BI Trondheim er velkommen. Spørsmålet er da hvorfor er ikke BI Trondheim er med i SIT? Sak 8 Orientering/Samarbeids- og rabattavtaler for BIS Trondheim Orienterer: Markedsansvarlig Bakgrunn: Markedsansvarlig ønsker å informere studentene på BI Trondheim om hvilke samarbeids- og rabattavtaler som er gjeldende. 4

5 Sak 9 Behandling/Godkjenning av regnskap for vår 2011 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 5: Regnskap for vår Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår Sak 10 Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for høsten 2011 og forslag til budsjett for 2012 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 6: Revidert budsjett for høsten 2011 og forslag til budsjett for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for høsten 2011 og budsjett for Sak 11 Behandling/Ansvarsfrihet for det sittende styret Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber om ansvarsfrihet for all aktivitet som har foregått siden forrige Generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret ansvarsfrihet for perioden Sak 12 Orientering/Arbeidsprosessen til Valgkomitéen Orienterer: Valgkomitéen Bakgrunn: Valgkomitéen (VK) ønsker å informere Generalforsamlingen om sin arbeidsprosess frem mot Generalforsamlingen. Hvordan jobber VK? Hvilke kriterier setter vi i forbindelse med intervju, og hvordan vurderer vi hvem som er best egnet til de ulike vervene. Når man skal velge inn nye medlemmer i BIS har man behov for forskjellige mennesker, med ulike kvaliteter og bakgrunn. Det er VK sin oppgave å finne disse menneskene, og sette sammen et godt kvalifisert styre. Derfor ønsker vi med denne informasjonen å presisere viktigheten av å følge VK sin innstilling og å stole på vår anbefaling. 5

6 Sak 13 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: - Kontroll- og vedtektskomité (1 representant) - Valgkomité (1 representant) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Sak 14 Behandling/Fullmakt til det sittende Styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere manglende tillitsverv. Sak 15 Eventuelt 6

7 Vedlegg 1: Gjeldende stillingsinstruks for Leder Studentaksjon: Stillingsinstruks for Leder Studentaksjonen ved BIS Trondheim 1. Ansvars- og myndighetsområde Ansvarlig for studentaksjonen er ansvarlig for at de engasjerte i studentaksjonen arbeider i henhold til vedtekter og vedtak gitt av Styret og Generalforsamlingen. Ansvarlig skal trekke opp retningslinjer for de engasjertes arbeid samt være ansvarlig for oppfølging av arbeidet 2. Samarbeid Ansvarlig for studentaksjonen er underlagt Kommunikasjonsansvarlig ved LA og SS og er ansvarlig for gjennomføring av studentaksjonen i samarbeid med de øvrige LA. 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Ansvarlig for studentaksjonen skal planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere de engasjertes samlede oppgaver og funksjoner. Ansvarlig for studentaksjonen skal rapportere til Kommunikasjonsansvarlig ved LA eller SS ved behov. 7

8 Vedlegg 2: Standarisert stillingsinstruks for Leder Studentaksjon: Stillingsinstruks Leder Studentaksjonen 1. Ansvar- og myndighetsområde Leder for Studentaksjonen har ansvaret for det veldedige arbeidet BIS LA har i ulike samarbeid med en veldedig organisasjon. Leder for Studentaksjonen må finne ulike tiltak i form av alternative innsamlingsmetoder. Leder for Studentaksjonen skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende arrangementer. 2. Samarbeid Leder for Studentaksjonen skal ivareta studentenes interesser gjennom aktivt samarbeid med kommunikasjonsansvarlig LA samt SL. Leder for Studentaksjonen plikter ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med BI LA, andre ledere for Studentaksjonen og øvrige engasjerte i BIS. 3. Arbeidsoppgave Hovedfunksjon Leder for Studentaksjonen skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere utvalgets samlede funksjoner og oppgaver. Leder for Studentaksjonen har gjennom sin tid i vervet ansvaret for å arrangere arrangement for å samle inn penger til årets formål. Formålet varierer i tråde med de ulike prosjektene en veldedig organisasjon har. 8

9 Vedlegg 3: Referat fra Generalforsamling BI Studentsamfunn Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: Start: Slutt: Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS Administrasjonen ved BI Trondheim Åpningshilsen: Leder ønsker velkommen. Informerer om at eventuelle kandidater som ønsker å stille til valg må melde kandidatur før avstemning. Trekker en person som skal ha dobbeltstemme. Den som får dobbeltstemmen er gul lapp G01. Leder informerer om at ingen forlater lokalet i løpet av GF. Gavekort deles ut til slutt. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og Dagsorden med eventuelle endringer. Leder: Iht. vedtekter skal innkallingen til GF skje senest 2 uker i forkant, og dagsorden skal foreligge senest 1 uke før. Det ble innkalt til GF , altså én dag forsinket. Sakspapirene var å finne på bis.no Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: 1. Ordstyrer: Emil Eide Eriksen 2. Bisitter: Kristina Oppsahl 3. 2 personer til å utgjøre referenter: Mina Myhre og Cecilia Svensson 4. 3 personer til å utgjøre tellekorps: Jørgen Borvik, Jonas Borvik og Stian Skogstad Berg personer til å undertegne protokollen: Mina Myhre, Cecilia Svensson, Anders Eidberg og Matias Berg Bollingmo. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Vedtak: Enstemmig vedtatt Ordstyrer informerer om pause ca Informerer om reglene rundt innlegg(en finger) og replikk(to fingre). 9

10 Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremleggespå dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 12. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen saker til eventuelt. Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Se vedlegg 3: Referat fra Generalforsamling Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referater fra Generalforsamling med eventuelle endringer. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Se Vedlegg 4: Redegjørelser fra Styret og Ledelsen BIS i Trondheim for 2010/2011. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for 2010/2011. Leder: har fullført det de skulle fullføre. Er fornøyde. Betydelig vekst og engasjement. Høyere omsetning. Henviser til redegjørelsen og ber om spørsmål. Ingen spørsmål. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 6 Behandling/Godkjenning av revidert regnskap for 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 5: Revidert regnskap for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert regnskap for ØA: Har gått i underskudd. Ingen krise, har hatt en god buffer. Har penger i kassa. Har ikke noe å si for fremtiden. Grunner til hvorfor det har blitt sånn: markedssiden har prestert langt dårligere enn hva man hadde sett for seg. Avvik på Finanskrisen? Bedriftene er ikke ivrige på å betale penger til oss. Mye rot rund markedsansvarlig fra tidligere. Gått i pluss med over fra høsten av. Hatt stort fokus på likviditeten. Inntekten NLD og Fadderuken er størst. Fadderuka gikk bedre enn planlagt(regnskapet ok!). NLD fra i fjor: godt gjennomført arrangement økonomisk sett. Kostnader styret: LEF stor kostnadspost(helg for alle engasjerte). Får dekket mye av sentralstyret. Spørsmål: - Trening og helserefusjonen, hva innebærer det? Mulighet til å søke om penger. Har ført over penger fra treningsrefusjonen til helserefusjonen. - Hvordan var avviket på markedet i fjor Ikke like stort i fjor som i år. Generelt dårlige avtaler i forhold til hva vi burde kunne oppnå som studenter på BI Trondheim. Er på vei til å nå målet vi har i forhold til budsjettet som var fra våren i fjor. - Bør budsjettet senkes til det dere har nådd inn nå, eller er det mulig å oppnå mer? har budsjettert med for våren i år, motfor fra våren i fjor. Er på god vei til å innfri målet. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 10

11 Sak 7 Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for 2011 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 6: Revidert budsjett for ØA: Neste ØA vil være delaktig for neste budsjett, har satt opp forslag likevel. Får mye markedsinntekter fra stands, avtaler osv. NU flinke. Sosialt er inntektene stort sett på ballet(stort i år!). Kan være mye risiko i fm dette, men vil påstå at det ikke er det. Har fått LNU-midler og støtte fra administrasjonen. Moteshow og årsoppgjør. Kommunikasjon har stort sett trykking av plakater og sms-portalen. Fag: temakveld. Bissi: 2 blad. Får det billigere enn vi har budsjettert med! Styret: medl.kontingenten kommer i april. Støtte fra LNU. Beløpet for våren er Utgifter her:17.mai-faen, interaktiv skjerm, høytalere. NLD: suksess på alt. Regnskapet er ikke ferdigført, men sånn det ser ut nå er resultatet på godt over Påpeker at vi ikke har tjent penger på billettene studentene har kjøpt! Idrett: kostnader: fotball. Har innført kontingent, for å ikke ta av studentenes penger. Leie av hall og lignende. Surplus for vårparten: ca Dette er kun retningslinjer for neste ØA. Spørsmål?: - Kriterier for søknad helserefusjon? så lenge du har betalt medlemskontigenten kan du søke om penger til å dekke lege, tannlege osv. Har hatt diskusjon om vi skal ha både treningog helserefusjon. Funnet ut at helserefusjon er viktigst. Alle søknader gjennomgåes i juni. Utbetales etter hva som er fornuftig. I høste betalte vi 23 % av hva det ble søkt om. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 8 Behandling/Ansvarsfrihet for det sittende styret Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber om ansvarsfrihet for all aktivitet som har foregått siden forrige Generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret ansvarsfrihet for perioden Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 9 Orientering/Arbeidsprosessen til Valgkomitéen Orienterer: Valgkomitéen Bakgrunn: Valgkomitéen (VK) ønsker å informere Generalforsamlingen om sin arbeidsprosess frem mot Generalforsamlingen. Hvordan jobber VK? Hvilke kriterier setter vi i forbindelse med intervju, og hvordan vurderer vi hvem som er best egnet til de ulike vervene. Når man skal velge inn nye medlemmer i BIS har man behov for forskjellige mennesker, med ulike kvaliteter og bakgrunn. Det er VK sin oppgave å finne disse menneskene, og sette sammen et godt kvalifisert styre. Derfor ønsker vi med denne informasjonen å presisere viktigheten av å følge VK sin innstilling og å stole på vår anbefaling. VK: Har mottatt cv og søknader, såkalt inn til intervju. 3 stk VK + 1 KVK på intervjuet. Setter kriterier: motivasjon, engasjement, godt inni de ulike oppgavene for vervet. Ingen enkel jobb! Fatter beslutning/innstilling gjennom diskusjoner. Ønsker dere skal følge denne innstillingen, da vi har brukt ufattelig mye tid på dette. Ny avtale med Fokus Bank - intervjukurs! Fått veldig god hjelp, og kjempegode tilbakemeldinger på våre intervjuguider! Tellekorpset teller:

12 Sak 10 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: 1. Kontroll- og vedtektskomité (1 representant) 2. Valgkomité (2 representanter) 3. Kommunikasjonsansvarlig 4. Fagansvarlig 5. Leder NLD 6. Markedsansvarlig 7. Økonomiansvarlig 8. Sosialansvarlig 9. Leder Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Ordstyrer informerer om reglene. Kandidater som har meldt sitt kandidatur får 5 min til presentasjon og 5 min til spørsmål fra salen. Evt. Kandidater som melder seg etter at dagsorden er godkjent, får kun 5 min til rådighet, og avgjør selv hvordan de vil disponere tiden. 1. Kontroll- og vedtektskomiteen Vidar Strømsvåg Flott å se at så mange har tatt seg tid til å møte opp! Ønsker å forme vår egen studiehverdag! BIS må gjøre alt i sin makt for å gjøre alt for oss. Snart 24, går ØK/AD. Sitter som kvk nå. Har vært 4 år i forsvaret, gjennomført befalskolen. Er meget pliktoppfyllende, strukturert og disiplinert. Relevante egenskaper for KVK: evnen til å si i fra, stå for egne meninger. Motivasjon: enda ikke utlært. Mestrer vervet, men er ikke best! Indre motivasjon er å alltid ønske å være best! Trives i rollen hvor jeg kan trekke meg tilbake i situasjoner det er lett å være subjektiv, prøver å se på hva som er best for hver enkelt student. Vil være med å forme styret fra begynnelse til slutt. Følgende ambisjoner for styret: ønsker å jobbe opp mot sentralt, ønsker å være kontinuasjonsbærer innenfor styret og eget verv. Ønsker å kunne benytte erfaringene mine fra forsvaret, være en sparring-partner for leder, gi råd til leder og andre verv som innebærer ledelse og personalbehandling. Er objektiv, alltid reflektert, gir 100 %. Ønske til forsamlingen: ikke stem blindt på meg, men stem fordi jeg kommer til å gjøre en god jobb! Glem vennskap i kveld, stem på de i kveld som kommer til å gi dere en best mulig studiehverdag! Spørsmål: - Hvis du blir valgt nå, blir du sittende alene. Hvordan tror du det blir å ikke ha en person å rådføre seg med? går på meg, må bruke sentralt bedre, må få en midlertidig kvk frem til oktober. - Når du sitter som kvk har du ikke stemmerett i styret, hvordan vil du få din stemme til å bli hørt likevel? viktig å være objektiv, høre alle synspunkter. Lett å gå inn i situasjoner å ta en side. Hva er studentens beste? Dra frem andre sider av saken som kanskje ikke er tenkt på. - Snakket om at du ikke ville bli utlært til oktober, hva slags sider ved deg kan du bygge videre på? man blir aldri 100 % utlært, lærer alltid av sine feil. Vil lære hele tiden, være med å bringe dette videre! - Du sier du vil lære av dine feil. Er det noe du mener er blitt gjort feil frem til nå mens du har hatt vervet? kvk er ikke et omfattende verv. Kan trekke meg tilbake å se hva de andre gjør også. Kan alltids effektiviseres i styret. 12

13 - hva blir din største utfordring? å stå alene. Må gå mer aktivt på sentralt, få fremme forslaget om midlertidig kvk. Å ha egne sterke meninger, og å ta et skritt tilbake - holde igjen seg selv er veldig vanskelig! - Hvis du blir sittende alene er du pliktig til å møte på alle styremøter. Hvordan ser tidsplanen din ut? tidsplanen nå er skole og BIS. Har ingen jobb. Innstilling: Vidar Strømsvåg. Votering: 116 Vidar: 113 Blank: 3 2. Valgkomitéen: Lars Andreas Haugen 21 år, studerer 1. År øk/ad. Legge vekt på to ting: erfaring fra rekrutteringsprosesser og erfaring fra promotering. Har gått kurs på rekruttskolen, lært hva man skal se etter i en søknad og cv, hva man skal se etter i intervju. Hvordan få frem spesielle egenskaper hos kandidatene, spørsmål/teknikker. Utviklet meg mye på dette, og ser det som relevant for VK. Er en analytisk person, utviklet disse evnene gjennom kurset. Har erfaring fra salg, gir kompetanse på promotering og kommunikasjon. Skape dialog med intervjuobjektet. Selge et budskap(klisje?), men har ikke så mye å si hva man selger, men hvordan man leverer det. Presentere de ulike vervene best mulig. Er en uredd person, kaster meg ut ulike sitasjoner. Fin erfaring for dette vervet. Sittet i ulike verv før: elevråd, russestyret som ØA, er i dag i styret i Vida Pluss. Har ikke stemmerett, men vil delta på møter og snakke for hva jeg mener. Spørsmål: - Hva mener du er den mest effektive måten å rekruttere folk på i BIS sosiale medier. Snakke med kandidater ansikt til ansikt. - Hva er din motivasjon for å gå inn i dette vervet? å utvikle mine positive og negative sider. Alle har vel et ønske om å gjøre studiedagen til en bedre hverdag? - VK er et vanskelig verv. Hvis du har en god venn som søker, men ikke presterer på intervju, og en annen kandidat du ikke kjenner men som presterer. Hva gjør du? vervet er avhengig av objektivitet. Ville gjort de to andre i VK klar over at jeg kjenner den ene ganske godt. Standpunkt er at man må gi alle en sjanse, og at begge stiller likt. - VK består av 3 medlemmer, en er leder. Hvilke rolle vil du ta? så vidt jeg vet er det en som blir sittende. Kanskje mest naturlig at denne tar lederrollen? Men er vant til å ta lederrollen, så etter hvert kan kanskje dette spørsmålet taes opp på nytt? Hvis muligheten byr seg, står jeg gjerne frem som en leder. - Synes du nåværende VK kunne gjort noe annerledes? Hva synes du om prosessen? synes spørsmålene var standardisert, lite rom for å utfordre kandidatene på sterke og svake sider. Kunne kanskje fulgt opp interessante egenskaper hos kandidatene. - 2 kandidater som har lik erfaring og personlighet. Hvordan vil du skille disse? gi dem individuelle spørsmål, følge opp på svake og sterke sider. Ta tak i deres egenskaper som passer best opp mot det som ere relevant for stillingen. - Hva er dine negative sider? dansegulvet på cash! - Hvordan jobber du i team? Samarbeid? Wenche Myrvang 20 år, går 1. Året øk/ad. Har gått allmenn på vgs. Ville bli lege, så har tatt realfag, men syntes det var kjedelig. Prøve noe nytt og samfunnsretta! Jobber på Bakerit Hotell som kjøkkenvert. Spiller håndball på skolelaget og Tiller, Gjør mye, men har mye energi og lager plass for de 13

14 tingene jeg vil gjøre. Fungerer best når jeg har mye å gjøre. Hvorfor VK? Leste gjennom alle vervene, fant ut at dette var vervet for meg da jeg ikke er klar for å bli den store lederen enda. Fint å jobbe med flere, team som utfyller hverandre. Spennende å rekruttere nye medlemmer til de ulike vervene. Blir spennende og en god erfaring å intervjue ulike mennesker. Klar over at det er mye arbeid og planlegging, er villig til å legge ned det arbeidet som trengs! Mine kvaliteter i forhold til VK: menneskekjenner, har lært mye om organisering og å være en leder gjennom jobbe, møtt mange ulike typer mennesker. Positiv og glad jente. Spørsmål: - Hvis du har en god venn som søker, men ikke presterer på intervju, og en annen kandidat du ikke kjenner men som presterer. Hva gjør du? kommer til å være objektiv og rettferdig! Har læst, sjø! Skal være likt uansett. Om venninnen har bra egenskaper, får hun prøve igjen neste år. - Hva synes du om prosessen til VK nå, og hva synes du kunne vært gjort annerledes? --< bra prosess, rettferdig behandling, fikk forklaring på hvorfor også kvk var med, bra spørsmål. Gjennomført bra. - Hvordan vil du sette deg inn i de ulike vervene du skal rekruttere til? vil delta på styremøter, lese om de ulike vervene. - Hva er den mest effektive måten å rekruttere på? være på skolen, det er her de som vil noe er! Stands. Vanskelig å si enda. - Hva er bra og dårlig med promoteringen i år? litt lite info om vervene. Følte at jeg ikke fikk så mye info om de vervene som ikke har stemmerett. - Hvis du har to like kandidater, hvordan vil du skille dem? kalle inn til nytt intervju, formulere spørsmål som vil skille dem mer. - hvordan ser du på å være leder i VK? vil jo selvfølgelig det, men vi er 3 stk, alle med positive og negative sider. En er leder, men må være åpen for andres meninger. Agnete Berg 19 år, går 1. Året markedsføring. Positiv og blid, med stort pågangsmot. Ser fordelene BIS gjør, og fordelene med å engasjere seg. Lyst til å få andre til å se det samme som meg. Er positivt å engasjere seg, får det på cv n, lettere å få jobb. Bygger nettverk. Vokser som person. Egenskaper: glad i å snakke med folk, ikke vanskelig å snakke med. Godt humør, ser løsninger. Liker å samarbeide, er konstruktiv og objektiv. Sier det jeg mener. Alle har en komfortsone, ikke alle tørr å stå foran store folkemengder. Kommer til å tjene på å tørre! Tidligere erfaring: er tillitsvalgt i klassen nå, er med i studentaksjonen, tillitsvalgt på vgs, russestyret. Er villig til å lære masse, og å ta utfordringene jeg får. Vil gi 100 % for at riktig person skal få stilling i BIS. Spørsmål: - Hva mener du er mest effektive måte å få folk til å søke på? møte folk, snakke med dem, få folk til å se vervene. Få folk til å vite hva BIS gjør. - Forbedringspotensiale ved VK s prosess nå har gjort en bra jobb med promotering. Går an å gå mer ut mot enkeltpersoner du vet er bra kandidater. - Hvis du har en god venn som søker, men ikke presterer på intervju, og en annen kandidat du ikke kjenner men som presterer. Hva gjør du? må være objektiv. Er 3 stk i VK, må høre hva de andre mener også. Kan kalle inn til 2.gangsintervju. - Hvordan vil du sette deg inn i hvert enkelt verv? kjenner en del i styret nå, spørre disse. Lese om hva vervene går ut på. - Er det noe du kan bidra med som vil gagne studentene? få inn de riktige folkene. - Har en sterk kandidat, gir innstillingen til denne. Kandidaten trekker seg dagen før, hva gjør du? opp til personen, men vil selvfølgelig få han/henne til å stille. - to like kandidater, hvordan vil du skille disse? må være objektiv. 14

15 - hvorfor skal vi velge deg? synes jeg har de kriteriene som passer, og er villig til å gjøre den jobben som trengs. Innstilling: Wenche Myrvang og Lars Andreas Haugen. Votering: 118 stemmer Lars Andreas: 67 Wenche: 22 Agnete: 26 Blank: Det stemmes på nytt mellom Wenche, Agnete og blank. Wenche: 42 Agnete: 61 Blank: 7 Ugyldig: 5 3. Kommunikasjonsansvarlig Line Holm 22 år, kommer fra Dalsbygda. Går 2. Året markedskommunikasjon. Har engasjert meg mye: fotball, skytterlag, div revyer. Veldig interessert i det visuelle. Blir fort engasjert, liker å dele dette med andre. Inkluderende, liker å samarbeide, rosende ovenfor andre. Vært engasjert i BIS som grafisk ansvarlig det siste året. Fått innsyn i BIS som organisasjon. Har fagutdannelse i grafisk design fra Norges Kreative Fagskole. Startet designbyrået Nyfiken DA. Motivasjon: har vært engasjert i et år og det har skapt interesse både internt og eksternt. Å være KA gir meg mulighet til å trekke inn faglig innhold fra skolen, og kombinere dette med mine ferdigheter. Jeg vil kunne få samarbeide med flotte mennesker, og jeg vil bidra med å skape verdi for organisasjonen og for studentene. Muligheter for personlig utvikling. Største utfordring: ta lederrollen og kapasitet. Konkrete mål: få BIS til å benytte seg av film(vekker oppmerksomhet!). Digitale medier - få ut infor før, etter og under arrangementene. Organisasjonsarbeid - vil komme tidlig i gang med å bygge god kommunikasjon gjennom hele organisasjonen. Tror på å gi undergruppene mer konkrete arbeidsoppgaver individuelt, vil skape mer engasjement! Er kjempemotivert, engasjert og tent på å gjøre en god jobb! Spørsmål: - hva ser du som det største forbedringspotensialet fra i år føler jeg starter med et bra utgangspunkt. Tror nettsiden har et stort potensiale, vet denne er under utvikling. Intern kommunikasjon. Synliggjøring ut mot næringslivet. - vil du ha en egen grafisk ansvarlig, eller vil du ta rollen selv vil ha en egen grafisk ansvarlig. Har sett hvor mye jobb det er. Mulighet både for meg selv og den personen jeg tar med meg. -Hvordan vil du benytte deg best mulig av kommunikasjonsgruppen gi individuelle oppgaver. Foreslå dette også for andre undergrupper. Blir mye bilder, filming, jobbe med fokusmåneder, ha kontakt med NLD, NU, BISSI. Konkrete områder og ansvar. - finnes det andre måter enn film, sosiale medier i forhold til intern kommunikasjon og ut mot studentene som kan forbedres/gjøres annerledes? tenker twitter er en plattform vi kan bruke mot næringslivet. Facebook - bilder og film, kanskje engasjere studentene mer i dialog og konkurranser, avstemming og lignende. - har du gjort deg noen tanker om hvordan du kan videreutvikle BIS Brede? vil bli en utfordring. Han er en fin kanal å bruke, i hvertfall på facebook, men sånn jeg ser det vil jeg holde han litt tilbake. Bruke han som et knyttepunkt til studentene, men ikke gi han så mye personlighet. 15

16 - er det noen konkrete ting du tenker for å skape bedre engasjement hos studentene? føler det har vært mangel på evalueringsbiten. Går an å trekke inn andre som ikke er engasjerte i BIS også. Innstilling: Line Holm 107 stemmer Votering: Line:102 Blank: 2 Ugyldig: 3 4. Fagansvarlig Marianne Hjelmeland Nettopp blitt 25 år, 2.året øk/ad. Har vært i forsvaret, og gått to år pedagogikk. Har opparbeidet meg en bra erfaring, lært hvordan jeg samarbeider godt. Lært å bli en leder som må ta avgjørelser i kinkige situasjoner. Var leder i min gjeng i militærpolitiet. Som fagansvarlig mener jeg man må være ansvarsfull, ha lett for å tenke nytt, komme i kontakt med folk og være engasjert. Engasjerer meg lett i egen og andres hverdag. Vil gjerne at alle andre skal ha det bra i studiehverdagen. Er små faktorer fagansvarlig kan ta tak i. Har ingen erfaring fra BIS, men synes ikke det teller negativt. Godt med litt nytt blod i BIS også, at ikke alt blir innavl! Mangel på synlige tillitsvalgte på BI i dag. Må få disse mer frem. Eks på hvordan dette kan gjøres bedre: møte mellom fagansvarlig og tillitsvalgte en gang i måneden. Oppdateringer på styret og administrasjonen, andre BI-skoler osv. Tillitsvalgte bør gå ut i klassene med denne infoen. Dette vil gjøre at fagansvarlig får bedre innsyn i studentenes hverdag. Er veldig engasjer, seriøs og ansvarsfull! Spørsmål: - er det andre ting enn de tillitsvalgte du vil ta tak i? mener man kommer ganske langt jo bedre samarbeidet med de tillitsvalgte er. - alltid vanskelig å rekruttere tillitsvalgte i begynnelsen av skoleåret. Hvordan vil du gjøre dette? FA må være synlig, engasjere styret på at FA er en viktig rolle. Jungeltelegrafen. Spre positiv blest om det å være tillitsvalgt. - har du gjort deg noen tanker om fagkvelder/temakvelder? har ikke tenkt så mye over dette. Vet det skal være et fagtema og kanskje noe artig. Vil bare jobbe og få en bra, seriøs aktør til å komme. - som FA har du en viktig og hard jobb, men samtidig er det sjelden folk legger merke til jobben du gjør. Hvordan vil du takle dette Må ikke få bekreftelse av andre på at jeg gjør en bra jobb, så lenge jeg kan bekrefte det ovenfor meg selv. Blir lagt merke til hvis du ikke gjør en bra jobb! - Må ha stor arbeidskapasitet. Hvordan stiller du der? jeg har kapasitet! - Har stemmerett. Hvordan ser du på samarbeidet i styret? gleder meg til å samarbeide med de andre! Tom Erik Kavli 22 år fra Trondheim by, 2året økonomi. Hva er fagansvarlig? Jeg googlet! kunnskapsrik entusiast. Det stemmer bra, et fancy ord for nerd! Nysgjerrig og lysten på å gjøre noe annet. Kvalifikasjoner: være objektiv, tørre å stå frem. Masse ansvar. Viktig, selv om ikke jobben du gjør kommer så godt frem. God skriftlig fremstillingsevn (google). Ikke så god hvis det er det det står på. Ikke det mest glamorøse vervet. Har noe å bevise både for dere og meg selv. Er en imøtekommende og lett tilgjengelig person. To år som hovedtillitsvalgt for klassen min. Bistå tillitsvalgte, BIS, ledelsen på skolen. Ønsker å være en ressurs folk kan gå til. Viktig at 16

17 jeg er seriøst for at BIS skal fremstå som en seriøs aktør. Viktig å starte tidlig med promotering for tillitsvalgte! Få fadderne til å snakke pent om disse. Fordeler ved å være tillitsvalgt: attester, kurs og lignende. Må ha god kontakt med administrasjonen. Flink til å gi ris, og ros der det er nødvendig. Må holde alle oppdaterte. Viktig å være synlig. Ansvarsområder: temakvelder - vil jobbe hardt med dette! Spørsmål: - nevner mye om hva en fagansvarlig bør være, men hva er dine sterke sider? er synlig, objektiv, ærlig, tar til meg ting folk sier. Vil være seriøs med saker folk kommer til meg om. Kvalitetssikring av gjesteforelesere - få gjort noe med sakene! - mye av jobben man gjør er usynlig, hvordan takler du det å ikke få noe særlig tilbakemeldinger? Må du ha ros for å fungere? nei, er belønning i seg selv bare å gjøre. Det er andre folk ved denne skolen også, så man vil få ros og ris underveis. - hva er det største forbedringspotensialet for de tillitsvalgte? kan bruke dem til f.eks temakveldene, kan stille opp på undersøkelser, brukes mer ovenfor klassene. - et eksempel på når du har vært objektiv er en stor Manchester United supporter. Er ikke alltid like enig når alle sier Man U er best, vi har dårlige spillere vi også - hvilke rolle vil du ta i styret? rollen min er jo fagansvarlig, men man må kunne jobbe med flere også. Ikke bare FA er viktig her på skolen. Må respektere at det er en leder i BISstyret her ved skolen. Vil engasjere FA ved de andre skolene også. - Tidskrevende? tror det vil gå bra! Har ikke så mye annet å gjøre. - Tanker om linjerforeninger? Samarbeid med disse? samarbeider gjerne med disse også. Innstilling: Marianne Hjelmeland 107 stemmer Votering Marianne: 60 Tom Erik: 44 Blank: 1 Ugyldig: 2 5. Markedsansvarlig Anders Bjørnbeth Ikke her for å steke! 22 år fra Selbu. Har vært aktiv langrennsløper, 4 år skigymnas på Meråker. Jobber på Værnes. Går eiendomsmegling. Engasjert i BIS i to år, it-ansvarlig og nå i år nestleder for NLD. God kjennskap til BIS. Tilegnet meg mye erfaring jeg vil ta med meg inn i vervet. Er målbevisst, har tid og er engasjert! Vil bidra på tvers av vervene. Vil få til et bra resultat. Er grundig, har godt humør, og mener jeg har relevant erfaring. Dagens avtaler bør være et minimum. Vil videreutvikle og evt. reforhandle. Synliggjøre avtalene bedre! Hva har vi mer behov for? En typisk BI-student vil ha behov for PC- og mobilabonnement. Mener vi kan hente inn gode avtaler. Fokus på å ha en god medlemsavgift for studentene på 3T, men vil også prøve å få til gruppetimer på 3T! BIS er avhengig av penger, vil ha stort fokus på dette. Vil kunne redusere avgifter og billettpriser på tilbudene til BIS. Vil ha god oppfølging av undergruppene, som NLD, NU og markedsgruppa. Spørsmål: - snakker om å øke inntektene. Spesifikke planer for hvordan du vil gjøre dette? vil først se på hva slags avtaler vi faktisk har, og hva vi får ut av disse. Mener vi bør sette opp en strategi for hvilke næringsaktører som er relevante for oss. Må ha fokus på å begynne tidlig med inntektsbiten. Jobbe videre med Fokus Bank, mye å hente der. 17

18 - hva slags rolle vil du ta i forhold til NLD? MA i år hadde ikke en veldig inkluderende jobbe i forhold til NLD, bortsett fra oppfølging. Vil la det være sånn i år også, men komme med innspill og erfaringer. - Hva ser du på som den største utfordringen ved å close en deal? overbevise den profesjonelle aktøren om at de bør ha en avtale med oss på BI. BIS jobber veldig profesjonelt, og det er viktig å påpeke dette ovenfor næringsaktørene. - konkrete tiltak for å forbedre synligheten av avtalene ut mot studentene? ny nettside vil gjøre det enklere. Må gjøre det mer fancy og synlig. Lage brosjyre. - Vanskelig å få inn bedrifter spesielt på NLD, hva vil du gjøre her? må selge inn NLD som produkt, må samtidig vise hva slags bedrifter vi allerede har, hva slags studenter har vi, hva kan studentene våre levere i arbeidslivet. - hvorfor vil bedriftene velge BI-studenter? 9 av 10 kommer ut i jobb! BI-studentene er fremtidens ledere. Innstilling: Anders Bjørnbeth Votering: 108 stemmer Anders: 106 Blank: 0 Ugyldig: 2 PAUSE Antall stemmeberettige: Leder NLD Trine Øyum 2.året markedsføring, daglig leder jack& jones. Har vært selger i mange år. Gir meg muligheten til å utvikle meg selv både som leder og person. Hvorfor passer jeg som leder til NLD? Engasjement! Gnisten og gløden skiller den beste fra de andre. Den har jeg! Arrangert konserter med Madcon Erik & Kriss og Carpe Diem på eget initiativ! i budsjett, overskudd hvert år. Braksuksess! Tror jeg er den lille jokeren pga erfaringen min! Hva er en god leder? En som evner å være leder, ikke sjef! Det er en forskjell! Lytte, være imøtekommende, kunsten å holde motivasjonen oppe også i tøffe tider. Motivator, støttespiller, rådgiver. Avhengig av gode folk rundt seg - ha tillit til andre og seg selv! Spille andre gode! Viktig å sette fokus på hovedoppgavene. Hva er samarbeid? Jobbe sammen mote et felles mål, uavhengig av stilling. Strukturert. Min visjon for NLD: to hovedplaner: 1) skille mellom studieretningene, 2) få mer fokus på samfunnsansvar. Utvide konseptet til en temauke! Spørsmål: - Prøvde kick off i år, hva tenker du om dette? var ikke der selv, men har snakket mye med andre om det. Spennende konsept som man kan utvikle videre. Hva med NLD en hel uke, små happenings hver dag, avslutte med heidundrende fest. - hvordan får du tid til et sånt verv i tillegg? har snakket med regionssjefen i J&j, han støtter meg! Får permisjon fra august til mars! - andre forbedringer av NLD-konseptet? synes vi skal bryte ned hele konseptet fra starten av, ta frem hva som var bra, hva vi kan gjøre bedre. Dele i økonomi, markedsføring. La hovedsponsorene dreie seg om det vi har felles, mens standsene er mer spesifisert. - vil du ha styringen selv, eller vil du ha nestleder? veldig greit å ha en nestleder å støtte seg på. Jeg er ingen mester. Trenger å ha noen til å dra meg i nakken når jeg blir for engasjert. Økonomiansvarlig er også viktig. 18

19 - hva slags forhold vil du ha til MA og resten av styret? håper på et godt samarbeid. Aldri sittet i et styre, føler meg fersk i den sammenheng og vil ha nytte av de andre i BIS. - hva er motivasjonen din for å ta dette vervet? den lille gnisten i magen! Har så lyst til dette! - konseptet? Halvparten av billettene til studentene og halvparten til bedrifter? Har du tatt stilling til dette? har vært mest fokus på studentene i Trondheim. Har man vært ute og snakket med næringslivet? Ingrid Halden 21 år, 2.året markedskommunikasjon. Har kjempelyst til å bli leder for NLD Kommer fra Oslo, positiv og aktiv. Alltid likt å engasjere meg. Reist mye. Sosial og engasjert person. Russestyret, tillitsvalgt, foredragsansvarlig på NLD Hvorfor ble NLD i år en suksess? Topp motivert komité. Tidlig fokus på teambuilding, trygghet innad i komiteen. Lært viktigheten av å være løsningsorientert, ha en strukturert hverdag, god oppfølging, ikke gi seg, tydelig kommunikasjon, sette ned foten hvis du må, være ydmyk ovenfor andre. Mål: bruke erfaringen jeg har opparbeidet meg for å videreutvikle og forbedre NLD. Tror ikke drastiske forandringer er nødvendig, bygge videre på det som er. Større fokus på bedriftene, skape mer show og liv på kick off. Egen kick off ansvarlig? Bør få større fokus på sponsing. Trenger et større budsjett. Synliggjøre NLD v/ god promotering. Kan ikke skape dagen alene. Inkludere komiteen, alle trengs og alle skal høres. Motiverende, inkluderende og pålitelig leder fra første stund. Viktig å vis tillit, og å få tillit. Ønsker å prioritere dette, har tid! Brenner virkelig for dette, har pågangsmot! Spørsmål: - hvordan vil du motivere komiteen? fokus på det sosiale, bli kjent-tur. Får ikke fremgang hvis ikke folk er trygge på hverandre. Motivere gjennom å fortelle om hva jeg har opplevd i år. - Hvilke muligheter ser du for å videreutvikle kick off? mer fokus på bedriftene, mer show, rammene kan bli bedre hvis man har egen kick off- ansvarlig. - konseptet? Halvparten av billettene til studentene og til bedriftene. Hva synes du? ser fordelene, men da får man ikke plass til like mange studenter. Måtte hatt et større lokale enn hva vi brukte i år. - vil du ha en nestleder, og kan du bruke denne til noe spesifikt? vil utlyse denne stillingen, tror det er bra i forhold til at denne personen vil være en rådgivende part. Jobbe i et team. - hvordan synes du mixen av foredragsholderne bør være? må ha en kombinasjon, ulike mennesker. Må også være underholdende. - Hva slags forhold vil du ha til MA og resten av styret? vil ha det sånn som i år. Frie tøyler, mer eller mindre. Men vil ha noen å kontakte for råd. Vil delta på styremøter. Gøy å engasjere seg selv om man ikke har stemmerett. - Konkrete forslag til hva du vil gjøre annerledes til neste år? lett å bli subjektiv. Lunsjen i år var det problemer med. Må ha dialog med Rica. Bjørn Inge Strand 21 år, går 1.året øk/ad. Veldig aktiv og sosial. Liker å engasjere meg! Vil bidra til fellesskapet. Vinne på det selv også. Har vært med i NU, var derfor med i NLD-komiteen. Veldig givende. Fått mye ut av det både faglig og personlig. Vil lære og utvikle meg selv som person. Lever for utfordringer. Liker å ha ansvar. Vil være med på NLD i år også! Persson sa man må satse - jeg gjør det! Vil være leder! Må levere! Må jobbe for å få dagen vellykket! Må dedikere mye av fritiden, er villig til dette. Villig til å prioritere NLD fremfor mye annet. Gagner både meg og dere. Får en leder som vil engasjere seg for dagen. Hva er en god leder? 19

20 Flink til å koordinere arbeid. Vise tillit, la lederne kjøre eget show - fører til større engasjement. Har litt kunnskap om prosjektet, men er ikke utlært. Spørsmål: - Konkrete tanker i forhold til foredragsholdere osv? visjon a\om at dagen skal bli bedre. Må studere rapporter nøye. Størst potensiale i å få NU til å jobbe bedre, så vi får bedre bedrifter. Lite plass på Rica. Lavere antall, men bedre bedrifter? Prøve å overgå navnene som var der i år. - Hva synes du om kick off-konseptet? måtte jobbe når det var, men konseptet er veldig bra! Fikk bare positive tilbakemeldinger. Tror jeg vil ha det til neste år. - Du har ikke lederegenskaper. Hvordan vil du motivere gruppen som er under deg? har lederegenskaper, men kanskje ikke ledererfaringer. Må vise engasjement, vise at du brenner for dette, så smitter det! - Hva slags mix av foredragsholdere ville du hatt? en som er litt ukjent, men tar folk med storm. Ha et stort navn som trekker folk, faglig dyktig. En som er der for å motivere deg. Ei dame som kan få damene på BI til å stå frem. - Hvordan håndterer du tap? impulsiv ting som må taes der og da. Må planlegges at ting kan skje på kort tid. Reserveforedragsholder. Innstilling: 102 stemmer Votering Trine: 30 Ingrid: 53 Bjørn Inge: 16 Ugyldig: 1 7. Økonomiansvarlig Stig Ove Bersvendsen 21 år fra Nordland, 1.året øk/ad. Trives veldig godt! Trener på fritiden, og sliter ut lesesalen. Liv i helgene, må leve opp til nordlending-ryktet. Jobbet på Rema 1000, økonomi på vgs. 2 år befalskolen. Hvorfor har jeg søkt? Ønsker å få utfordringer på andre steder enn skolebenken, teori i praksis. Ønsker å bidra til at studentene skal få en bedre studiehverdag. Vil ha det på cv n og bygge nettverk. Er veldig strukturert og disiplinert. Er utadvent og glad person, folk kan føle seg trygge på å kunne gå til meg med spørsmål. Liker å holde på med tall og økonomi, viktige egenskaper for å være motivert til stillingen. Samarbeider godt med andre, men jobber også godt selvstendig. Arbeidshest, gir meg ikke før jeg er ferdig med det som skal gjøres. Må være nøye med ting man gjør. Ikke rom for kluss! Er motivert, ansvarlig, utadvent og glad, flink med økonomi. Spørsmål: - store tall du skal håndtere. Hvis leder i BIS har vært på reise, mistet kvittering. Hvordan stiller du det? går på refusjonsordning, ingen kvitering, ingen refusjon. Ikke slingringsmonn. - hva legger du i god regnskapsskikk følge lover og regler. Eksempel fra børsen. - du er 1.klassing, ser du det som negativt? ser på det som en utfordring. - se for deg at sosial skal ha penger for noe vi ikke har råd til? Hvordan er du til å sette ned foten? ingen problemer, vært i forsvaret har erfaring med å si nei. - hvilke rolle vil du ta i styret? vil være objektiv, skille mellom ska og person. Ved økonomiske saker vil jeg ta litt styringen. Videre vil jeg prøve å få alle til å sitte igjen med en følelse av at dette ikke var så dumt allikevel. 20

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, økonomi, idrett, VK-sentralt, VKx2, KVKx2, fag, NLD, NU, SA, BULL, IT SAK x248-11 Behandlingssak/Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, sosialt, idrett, KVK, NU, start BI, IT, VK1, VK2, KA, ØK, MA. Deltagelse fra påtroppende i styret/ledelsen

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, KVKx2, NLD, NU, Redaktør, MA, Start, IT, IA, VK (Lars og Agnete), Studentaksjonen, kommunikasjon (fra kl

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 13.03.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.10.11 Tid: 11:30 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.10.11 Tid: 11:30 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.10.11 Tid: 11:30 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Fag, VKx3, grafisk, leder, KVK, idrett, SA, BULL, Studentaksjonen, IT SAK x209-11 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 120-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 121-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 12:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 116 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 116 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 17.10.2011 Dag: Mandag Tid: 18:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 115 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 116

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, økonomiansvarlig, økonomiansvarlig SL, komm.ansvarlig, VK2, VK1, KVK2, leder NU, markedsansvarlig, Revysjef, sosialt

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim

Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.14 BI Studentsamfunn. Stillingsinstrukser BIS Trondheim Stillingsinstrukser BIS Trondheim 09.10.2014 1 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige stillingsinstruksene for BI Studentsamfunn Trondheim. Disse stillingsinstruksene skal ikke bryte med stillingsinstruksene

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne

TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, UA, ØA, Leder NLD, MA, NA, SPA, ØAss, SA, HR Niels og HR Susanne Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer