Kunnskap gir verdiskapning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap gir verdiskapning"

Transkript

1 Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011

2 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen i senterets 34-årige historie. Senteret har spesialisert seg på multippel sklerose (MS) siden det åpnet i MS-forbundet eier MS-Senteret og det er det eneste rehabiliteringssenter som gir tilbud kun til personer med MS. Senteret har avtale med Helse Sør-Øst, men tilbyr også opphold til personer fra hele landet og har status som helseinstitusjon som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven. Gjennom muligheten for å kunne fordype seg i rehabilitering av bare en diagnosegruppe har senteret opparbeidet seg stor kompetanse på området. Derfor er det et mål at MS-Senteret skal dele av sin kunnskap og erfaring på MS-rehabilitering. For å kunne være ressurssenter for MS-rehabilitering må senteret hele tiden ligge i forkant og tenke nytt. Plan for kurs- og seminarvirksomhet er et prosjekt som strekker seg over fem år En viktig del av planen er å utvikle en kurs- og seminaravdeling ved senteret som skal ha flere funksjoner både internt og eksternt i forhold til kompetanseheving. Fagutvikling av eget personale både gjennom kursing, videreutdanning og forskning vil være med på å heve og sikre kvaliteten på rehabiliteringen i senteret. Den kunnskapen skal gjennom kurs- og seminarvirksomhet spres til andre instanser som følger opp personer med MS. I tillegg skal den spres gjennom god samhandling med hjemkommunen til personer med MS ved initiering av individuell plan. Senteret skal også utvikle gode praksis- og læringsmiljøer for studenter/ elever som hospiterer ved senteret. Og det skal gjennom kursvirksomhet være med å bidra til større kunnskap om det å leve med MS hos personer med MS og pårørende. Vi håper at du finner noe av interesse i vår første kurskatalog som vi ønsker å utvikle etter hvert som alle brikker i vår plan for kurs- og seminarvirksomhet faller på plass. Med vennlig hilsen Eva Strømnes, daglig leder

3 3 Innhold Kurs og hospitering 4 Kurs for ergoterapeuter 4 Parkurs 6 Tverrfaglig hospitering 10 Rehabiliterings- og informasjonsopphold 8 Informasjonskurs 8 Ordinært rehabiliteringsopphold 8 Rehabiliteringsopphold for unge med MS 8 Rehabilitering med kognitivt fokus (MS-RKF) 8 Rehabiliteringsopphold med arbeidsrettet fokus 9 Familieopphold 9 Kurs som arrangeres utenfor MS-Senteret 11 MS-konferansen: 11 Vannlatingsproblemer? det fins muligheter Skreddersydde kurs og konferanser 14

4 4 KURS FOR ERGOTERAPEUTER Samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten innenfor MS-rehabilitering Program Registrering, kaffe, te og lefse Velkommen Hva er multippel sklerose? Symptomer, utviklingsforløp og behandling v. nevrolog Pause Rehabiliteringsprosessen; Endringsfokusert rådgivning v. psykologspesialist Kari Frank Skjulte MS symptomer snublefeller i rehabiliteringsarbeidet? Fokus på ergoterapeutens rolle v. ergoterapeut Lunsj Hva kan ergoterapeuter bidra med i rehabiliteringsarbeidet? Innspill fra kommunehelsetjenesten Innspill fra spesialisthelsetjenesten Erfaringsutveksling Pause Hvordan få til gode rehabiliteringskjeder for personer med MS? Avslutning Mulighet for omvisning på senteret rett etter kurset. Målgruppe Ergoterapeuter i spesialist- og kommunehelsetjenesten Arrangør og kursansvarlig MS-Senteret Hakadal A/S

5 5 Godkjenninger Kurset søkes godkjent som spesifikt kurs for ergoterapeuter hos NETF. Alle deltakere får utlevert kursbevis. Målsetting Rehabilitering av personer med MS er en langvaring og ofte ressurskrevende oppgave for kommunehelsetjenesten. Målet med kurset er å gi kunnskap om sykdommen og drøfte samhandlingsmuligheter som kan effektivisere arbeidet. Kurssted og tid MS-Senteret Hakadal Blomsterbakken 33, 1487 Hakadal Mandag 21. mars Påmelding Oddbjørg Gangås e-post: tlf Påmeldingsfrist 11. mars Vær rask med påmelding maks 40 deltakere Bekreftelse om plass på kurset gis fortløpende Informasjon som må oppgis ved påmelding Navn Tittel Telefonnummer E-postadresse Arbeidssted Fakturaadresse Deltakeravgift Kr 850,- som inkluderer kaffe, te, frukt, enkel lunsj og kursmateriell. Faktura blir sendt ut en uke før kursstart. Avbud etter påmeldingsfristen belastes med gebyr på kr. 200,-. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansen betales full deltakeravgift.

6 6 Parkurs (PREP kommunikasjonskurs) Målgruppe: Alle par hvor en eller begge har MS. Varighet: Kursene arrangeres en helg - fra fredag til søndag. Målsetting: Gjennom kurset skal par lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. Kursavgift: Kr ,- per par Tidspunkt: mai 2011 Mer informasjon og påmelding Seksjonsleder Anne Kristin Posti Tlf , e-post: PREP kommunikasjonskurs - PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv. PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bads Senter for familie og samliv (det daværende Samlivssenteret). PREP-kurs finnes i hele Norge, med kursledere som har fått opplæring gjennom Modum Bad. PREP stimulerer par til å ta opp viktige samtaleemner og behandle dem på en god måte. Studier viser at par som har gått på PREP-kurs har opptil 50 % større sannsynlighet for å forbli i parforhold og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen. Egeninnsats er avgjørende for å få utbytte av et samlivskurs. Det blir satt av tid til parvise samtaler og øvelser underveis i programmet. For å skjerme parenes privatliv, er det ikke lagt opp til gruppearbeid. Mer informasjon på

7 7 Tverrfaglig hospitering Målsetting: Få et innblikk i hvordan MS-Senteret jobber med rehabilitering av personer med MS. Hospiteringen består i en felles, tverrfaglig undervisning frem til lunsj. Deretter i en praktisk deltakelse hos aktuell faggruppe. Det forutsettes noe grunnkunnskap om MS. Tilbudet er gratis, men kr. 100,- til dekning av bevertning betales under lunsjen. I den grad senteret har kapasitet kan vi også legge til rette for hospitanter utenom de faste tverrfaglige dagene. Tidspunkt: Tirsdag 10. mai og tirsdag 4. oktober 2011 Program Kaffe/te/rundstykke Presentasjon av MS-Senteret Hakadal AS Et utvalg av følgende temaer vil bli satt sammen avhengig av faggrupper som deltar MS-diagnosen, symptomer og behandling v. nevrolog Sykepleietjenestens rolle i rehabiliteringen v. sykepleier Psykiske utfordringer ved MS v. psykiatrisk sykepleier Viktigheten av trening og fysioterapi v. fysioterapeut Hva kan akupunktur være godt for? v. fysioterapeut/akupunktør Ergoterapeutens rolle og tilbud v. ergoterapeut Nevropsykologens rolle i rehabiliteringen v. nevropsykolog Riktig kosthold v. kostveileder Hva kan sosionomen hjelpe med? v. sosionom Lunsj Felles omvisning i senteret Deltakerne blir med sin faggruppe på besøk i den enkelte avdeling Mer informasjon og påmelding Seksjonsleder Anne Kristin Posti Tlf , e-post:

8 8 Opphold for personer med MS Informasjonskurs Målgruppe: Personer som nylig har fått diagnosen eller andre med MS som har et spesielt behov for informasjon. Kurset er forbeholdt personer som ikke tidligere har hatt opphold ved senteret. Pårørende er velkommen til å delta på kurset, både på spesielle temaer/forelesninger eller på kurset i sin helhet. Varighet: 8 10 dager Målsetting: Personer med MS skal få informasjon om sykdommen for å kunne planlegge og tilrettelegge fremtiden på en best mulig måte. Ordinært rehabiliteringsopphold Målgruppe: Personer med MS som har behov for informasjon og rehabilitering. Pårørende har mulighet for å delta etter avtale. Varighet: 3 4 uker Målsetting: Personer med MS skal gjennom informasjon og målrettet rehabilitering kunne opprettholde eller forbedre sin livskvalitet, og samtidig få innsikt i hvordan kunne planlegge og tilrettelegge fremtiden på en best mulig måte. Rehabiliteringsopphold for unge med MS Målgruppe: Unge med MS mellom 18 og 30 år som har behov for informasjon og rehabilitering. Pårørende har mulighet for å delta etter avtale. Varighet: 2 uker Målsetting: Personer med MS skal gjennom informasjon og målrettet rehabilitering kunne opprettholde eller forbedre sin livskvalitet, og samtidig få innsikt i hvordan kunne planlegge og tilrettelegge fremtiden på en best mulig måte. Rehabilitering med kognitivt fokus (MS-RKF) Målgruppe: Personer med MS som opplever lett grad av kognitive utfordringer Varighet: 3 4 uker Målsetting: At deltakerne skal få innsikt i egen fungering, samt veiledning i å sette opp mål og tiltak for å mestre kognitive utfordringer i hverdagen. Dette er et forskningsprosjekt der vi undersøker om deltagelse i MS-RKF har effekt i forhold til hverdagsmestring, psykisk helse, fatigue og helserelatert livskvalitet. De som ønsker å delta fordeles ved loddtrekning i to grupper noen tas

9 9 ut til å delta på MS-RKF, mens resten tas ut til en kontrollgruppe som deltar på ordinært rehabiliteringsopphold. Fordeling skjer ved loddtrekning etter ankomst, så foreløpig kan vi dessverre ikke garantere noen plass i MS-RKF. Les mer på eller kontakt prosjektleder nevropsykolog Kjersti Treland Hanssen på tlf eller e-post: Rehabiliteringsopphold med arbeidsrettet fokus Målgruppe: Personer med MS som fortsatt, helt eller delvis, er i arbeid Varighet: Tilbudet gjennomføres parallelt med ordinært rehabiliteringsopphold 3 4 uker. Målsetting: Gi personer i målgruppen hjelp til tilrettelegging på arbeidsplassen; evt. omskolering for å kunne fortsette i yrkeslivet og utsette/unngå å komme over på uføretrygd. Familieopphold Målgruppe: Familier hvor en eller begge foreldre har MS med barn i skolepliktig alder 6 17 år. Varighet: 5 7 dager Målsetting: Gjennom kunnskap om MS gi familien en felles plattform for å kunne mestre utfordringer i familien, på skolen, i nabolaget og i fritiden. Arrangeres ikke i 2011, men planlegges i For informasjon Chris Ågård Tlf , e-post:

10 10 MS-konferansen 2011 Vannlatingsproblemer? det fins muligheter Program Registrering og utstillingsvandring Åpning Utfordringer med vannlating mitt liv v. person med MS Blærens normale funksjon og forstyrrelser Kartlegging, behandling og oppfølging v. uronevrolog og uroterapeut Kaffepause og utstillingsvandring Blærens normale funksjon m.m. - forts. v. uronevrolog og uroterapeut Lunsj Workshop for fagpersoner Innledning v. uroterapeut/ms-sykepleier Workshop for personer med MS Innledning v. uroterapeut/ms-sykepleier Kaffepause og utstillingsvandring Nytt innen forskning v. nevrolog Avslutning ved kursleder Vannlatingsproblemer hos personer med MS kan være første symptom hos så mange som %. I løpet av perioden med MS vil så mange som mellom 50 og 100 % få problemer med hyppig og hurtig trang til vannlating. Vannlatingsproblemer påvirker dagliglivet og livskvaliteten. 79 % nydiagnostiserte menn og 54 % kvinner har vannlatingsproblemer. Nortvedt et al. Forekomsten av blære, tarm og seksuelle problemer hos personer med multippel sklerose to til fem år etter diagnosen. Multiple Sclerosis 13: , 2007

11 11 Arrangører MS-forbundets regioner: Øst, Vest, Sør, Nord, Midt Kursansvarlig MS-forbundets fagråd Godkjenninger Konferansen søkes godkjent som spesifikt kurs for sykepleiere, ergoterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere. Målgruppe Helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, personer med MS, pårørende og andre interesserte. Målsetting Gi deltakerne innsikt i utfordringene vannlatingsproblemer gir, og gi dem innsikt i de mange muligheter som fins til en hverdag med bedre livskvalitet. Informasjon som må oppgis ved påmelding Navn Tittel Telefonnummer E-postadresse Arbeidssted Fakturaadresse Betaling Faktura sendes sammen med bekreftelse om plass. Avbud etter påmeldingsfristen belastes med gebyr på kr 200,-. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansen betales full deltakeravgift.

12 12 Påmelding Trondheim, Rica Hell Hotel, Hell (Værnes) 3. mai 2011 Påmeldingsfrist 3. april Deltakeravgift medlemmer kr 500,-, ikke medlemmer kr 850,- Påmelding til Kari Bjørklund: eller tlf Molde, Rica Seilet Hotel 5. mai 2011 Påmeldingsfrist 5. april Deltakeravgift medlemmer kr 500,-, ikke medlemmer kr 850,- Påmelding til Kari Bjørklund: eller tlf Oslo, Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen 12. mai 2011 Påmeldingsfrist 12. april Deltakeravgift medlemmer kr 350,-, ikke medlemmer kr 800,- Påmelding til Kari Bjørklund: eller tlf Bergen, Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 27. mai 2011 Påmeldingsfrist 27. april Deltakeravgift medlemmer kr 550,-, ikke medlemmer kr 650,- Påmelding til Kari Bjørklund: eller tlf Drammen, First Hotel Ambassadeur 13. september 2011 Påmeldingsfrist 13. august Deltakeravgift medlemmer kr 570,-, ikke medlemmer kr 670,- Påmelding til Kristin Skjønvoll: og mob Kristiansand, Quality Hotel & Resort v. dyreparken 20. september 2011 Påmeldingsfrist 20. august Deltakeravgift medlemmer kr 550,-, ikke medlemmer kr 650,- Påmelding til Leif Sylta: eller mob Tromsø, Scandic Tromsø hotell 22. september 2011 Påmeldingsfrist 22. august Deltakeravgift medlemmer kr 425,-, ikke medlemmer kr 950,- Påmelding til Kari Bjørklund: eller tlf Larvik, Quality Hotel Grand Farris 26. oktober 2011 Påmeldingsfrist 26. september Deltakeravgift medlemmer kr 560,-, ikke medlemmer kr 660,- Påmelding til Ole Andreas Hvatum: eller mob

13 13 MS-Senteret Hakadal AS tilbyr skreddersydde kurs og konferanser MS-Senteret kan tilby skreddersydde kurs innenfor en rekke områder i tilknytning til MS. Det kan være innen temaer som: Hva er MS, behandling med bremsemedisin, rehabilitering, forskjellige symptomer og behandling av dem, levevaner ved MS med mer. MS-Senteret har selv mange fagpersoner som kan forelese over forskjellige temaer. I tillegg har vi et stort nettverk av andre gode forelesere vi kan kontakte. Vi kan: Sette sammen program Skaffe forelesere Foreslå forelesere Hvem tilbyr vi tjenesten til: MS-forbundets lokalforeninger og regionslag, spesialist- og kommunehelsetjenesten og andre interesserte instanser Eksempler på kurs og konferanser vi kan være behjelpelig med å sette sammen program for er: Internkurs for kommunehelsetjenesten Kveldskurs for fastleger og sykehjemsleger Røykeslutt-kurs for personer med MS Kostholdskurs for personer med MS Kurs om viktigheten av fysisk aktivitet Mestringskurs for personer med MS Og mange andre... Ønsker du et uforpliktende tilbud, ta kontakt med prosjektleder Gurli Vagner, tlf , mobil eller e-post:

14 14 Glimt fra MS-Senteret

15 15

16 Vi har følgende faggrupper som alle kan forelese i relevante temaer Nevrolog Fysioterapeut Akupunktør Ergoterapeut Sykepleier Psykiatrisk sykepleier Psykolog Nevropsykolog Sosionom Kostveileder Blomsterbakken 33, 1487 Hakadal Telefon

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

If one of us win, we all win!

If one of us win, we all win! Nr. 2, 2009 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Likemannssamling på Sodefjed 6.-8. november. Fra side 8 Verdenskonferanse i Vancouver side 4 Nye rehabiliteringstilbud. side 10 Den originale Huntington stolen

Detaljer

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER P S Y K I AT R I S K K L I N I K K, S Y K E H U S E T L E V A N G E R O G S T J Ø R D A L D I S T R I K T S P S Y K I AT R I S K E S E N T E R REGIONALT

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid

Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid Ulvik 15. 16. mars 2014 Barne-, ungdoms- og familieetaten Fosterhjemstjenesten Bergen Region vest Velkommen til storsamling 2014 Bufetat i Bergen har den

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer