INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET"

Transkript

1 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 25. oktober 2007 kl Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte med de fagpolitiske foreningene kl , samme sted Felles middag kl på Pascal, Nobels fredssenter, Vestbanen Hovedstyret: Sekretariatet: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd Rysstad Merethe J. Sollund Kåre-Olav Stensløkken Karen-Lise S. Knudsen Kristin Dæhli Ove Kvammen Kari Kjenndalen Sigrid Lem Frank O. Anthun Joar Flynn Jensen Unn Rognmo Arvid Ellingsen - meldt forfall - vararepresentant, møter for Knudsen - vararepresentant Sak 73/07 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 15. september 2007 Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 28. september Det kom ingen merknader til referatet. Referatet godkjennes. Sak 74/07 Fordeling av statlige OU-midler 2008 lokalt/sentralt. Vedlagt følger forslag til fordeling av OU midler for Hovedstyret slutter seg til forslaget til fordeling av OU-midler for 2008 mellom forbundet sentralt og lokalt. Det settes av 5,3 millioner kroner til sentral kursvirksomhet, mens 4,2 millioner kroner kan benyttes lokalt.

2 Sak 75/07 a) Oppsummering av Landsrådet 15. og 16. oktober 2007 Vedlagt følger dagsorden. Hovedstyret tar drøftingen til etterretning. b) Aktuelle saker til Landsrådet våren 2008 (jfr. møteplan) Styret bes drøfte aktuelle saker og forberedelse av møtet. Sekretariatet bes følge opp hovedstyrets drøfting. Sak 76/07 Likestilling forslag til handlingsplan, (jfr. sak 30/07) Hovedstyret slutter seg til forslag til handlingsplan med de endringer som fremkom i møtet. Sak 77/07 Kommunikasjonsstrategi og -handlingsplan (jfr. sak 49/07) Hovedstyret slutter seg til forslag til handlingsplan i tilknytning til kommunikasjonsstrategien med de endringer som fremkom i møtet. Sak 78/07 Møteplan Hovedstyret 2008 Vedlagt følger forslag til møteplan for Hovedstyret Hovedstyret slutter seg til forslaget. Sak 79/07 Driftsregnskap per Vedlagt følger foreløpig regnskapsoversikt per med kommentarer. Driftsregnskap per tas til etterretning. 2

3 Sak 80/07 Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i høyere utdanning Vedlagt følger forslag til uttalelse til Kunnskapsdepartementet. Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet. Sak 81/07 Høringsbrev om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven nr. 724 Vedlagt følger forslag til uttalelse til Utdanningsdirektoratet. Hovedstyret slutter seg til forslag til uttalelse med de endringer som fremkom i møtet. Sak 82/07 Hovedtariffoppgjørene 2008 a) Lønnsstrategi Hovedstyret drøftet lønnsstrategien og ber sekretariatet arbeide videre med saken på grunnlag av hovedstyrets drøfting. b) Uravstemning Under forutsetning av at det er flertall for uravstemning i Uniostat, anbefaler Forskerforbundet at slik avstemning også omfatter våre medlemmer. Sak 83/07 Forskerforbundet og Unio - Styret - Utvalg - Deltakelse på representantskapsmøte og konferanse i desember Innstilling på valg av styremedlemmer 3

4 Redegjørelsene tas til orientering. Hovedstyret oppnevner følgende delegater til Unios representantskap:. Konferansedeltakelse fastsettes i tråd med tidligere praksis og hovedstyrets drøfting. Hovedstyret innstiller leder Bjarne Hodne og generalsekretær Kari Kjenndalen til valg som medlemmer av Unios styre. Som respektive personlige varamedlemmer oppnevnes nestleder Ragnhild Elster og assisterende generalsekretær Sigrid Lem. Sak 84/07 Søknad om støtte til advokatbistand anke på avslag i AU Sakspapirer ettersendes. Fremmes i møtet. Sak 85/07 Orienteringssaker a) Medlemsutvikling pr (vedlagt) b) Presseomtale i perioden (notat vedlagt) c) Personalsituasjonen i sekretariatet d) Referat fra møter i internasjonalt utvalg og (vedlagt) e) Referat fra møte i opphavsrettsutvalget f) Referat fra møter i Arbeidsutvalget og (vedlagt) g) Forslag til Statsbudsjett 2008 (deles ut i møtet) h) Uttalelse om NOU 2007:6 Formål for framtida (vedlagt) i) Rekrutteringskampanje stipendiater j) Uttalelse Allmennlærerutdanningen (vedlagt) k) Uttalelse Innovasjonsmeldingen (vedlagt) l) Forhandlinger Abelia avtale om midlertidig tilsetting Sak 86/07 Eventuelt Sak 87/07 Referatsaker Møte i Pensjonsgruppe Unio Hildur N. Nilssen deltok Hovedstyrets studietur, Danmark Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok Møte med statssekretær Maurseth, Kunnskapsdepartementet Bjarne Hodne, Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok. 4

5 FAP-seminar Sigrid Lem og Arvid Ellingsen deltok Kurs Gardermoen Grunnkurs trinn I Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok Unio - seminar Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen og Frank O. Anthun deltok DSS lokale lønnsforhandlinger Årsmøte Høgskolen i Sør-Trøndelag, Namsos LO s utdanningskonferanse Lokallagsbesøk Oljedirektoratet Landsstyremøte Norsk Studentunion Møte Forsikringsutvalget Kari Kjenndalen og Møte FFL s fagpolitiske råd Møte FFL s styre Møte med ledelsen i UHR Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok Møte med Politiets fellesforbund om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Unn Rognmo, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Kristine Brox deltok Norges forskningsråd En fremragende aften Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen og Møte Unio konfliktberedskap 5

6 Møte NHO Møte Forskningsnettverket Sigrid Lem og Bjørn T. Berg deltok Cash Management dag hos DnB NOR Aina Nilsen deltok Kurs i nettverksbygging og lobbyvirksomhet, Forskerforbundet Randi Halveg Iversby deltok med innlegg. Elisabeth Tindeland og Ellen K. Dahl deltok Besøk Forskerforbundet ved UiOs aktivitetsuke Elisabeth Tindeland deltok Abelia bistandsforhandling Høring Stortinget om akademisk frihet Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok Møte Nordea Aina Nilsen deltok Arkitekthøgskolen, forberedende møte Møte i Internasjonalt utvalg Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Unn Rognmo deltok Innslag Dagsnytt radio Kari Kjenndalen deltok med innlegg Møte Abelia om finansiering av instituttsektoren Kari Kjenndalen deltok Møte med Ergo Group om ASP tjenesten Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Inger Marie Højfeldt deltok Kundeseminar Quest back Møte med AJM hotellmegleren hotellavtaler ec. Elisabeth Tindeland, Ellen K. Dahl og Gerd Sandvik deltok Norgesglasset, NRK P Møte med Magenta Multimedia om Forskerforum.no Unn Rognmo deltok Møte Unio s gruppe for forskning og høyere utdanning 6

7 Årsmøte i FFFH Verdt å vite, NRK P Nrk Nyheter, NRK 2 Svein Kristiansen deltok i intervju i løpende innslag om Statsbudsjettet Møte Arbeidsutvalget Bjarne Hodne, Ragnhild Elster, Kari Kjenndalen og Forhandlinger HL-senteret OU-seminar Høgskolen i Tromsø Seminar FAD Møte med Retriever om medieovervåking Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok Møte i Unio s gruppe for infomedarbeidere Arvid Ellingsen og Unn Rognmo deltok Møte i Pensjonsgruppe Unio Hildur N. Nilssen deltok Møte Unio Spekter Stiftelsesmøte Abelia/Forskerforbundets fondsstyre OU-midler Elisabeth Tindeland deltok Forhandlinger NAV Oslo Møte Politiforbundet opplæring Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok Møte med Magenta Multimedia om Forskerforum.no Unn Rognmo deltok Studietur med FBF, Nederland Randi Halveg Iversby deltok Møte Unio konfliktberedskap Møte HERSC, Brussel Kari Kjenndalen deltok. 7

8 Konferanse Kvalifikasjonsrammeverk Stipendiatseminar Losby Møte Abelia - særavtale Landsrådet Hovedstyret og deler av sekretariatet deltok Forhandlinger HOD Forhandlinger NAV Buskerud Konferanse Evaluering av ingeniørutdanningen Lokale forhandlinger i Kystverket, Ålesund Ann Turid Opstad deltok OU-kurs om personalpolitikk med Arkivverket, Jeløya Elisabeth Tindeland deltok Lokallagsbesøk Statistisk sentralbyrå Konferanse Studentenes Landsforbund (StL) Møte Unio konfliktberedskap Møte i referansegruppen Bolognaprosessen, Kunnskapsdepartementet Kari Kjenndalen deltok Møte Høgskolen i Vestfold Forhandlinger Sysselmannen på Svalbard Møte med Utdanningsforbundet om dokumenthåndteringssystem Birgitte Olafsen, Unn Rognmo, Inger Marie Højfeldt, Gerd Sandvik og Kristine Brox deltok Unio konferanse om IA-arbeid, Gardermoen Elisabeth Tindeland deltok. 8

9 Forhandlinger Miljøverndepartementet Møte Universitetet i Agder Styremøte Unio Bjarne Hodne og Kari Kjenndalen deltok Kurs lovverk omstilling Hildur N. Nilssen deltok Akademikernes jubileumsarrangement Bjarne Hodne, Kari Kjenndalen og Kurs om hovedavtalen Høgskolen i Tromsø 9

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo Torsdag 25. januar 2007. Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 Hovedstyret: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell

Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell 1 Den norske jordmorforening Protokoll Sentralstyremøte 3-2010, 26.-27. mai 2010, Vegglifjell Tilstede: Marit Heiberg, Trude Thommesen, Unn Elin Dahlberg, Randi Cesilie Smehus Kringstad, Inga Lill Lygre,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF

Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Referat fra møte om framtidig samarbeid mellom fagpolitiske foreninger i FF Kristiansand 10. og 11. August 2009 Invitert: Styrerepresentanter fra FBF, FMK, Arkivarforeningen og FAP Representert: FBF(Kari

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer