Årsberetning Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015"

Transkript

1 Årsberetning Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

2 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning Kap 1 Styre og administrasjon 4 Kap 2 Forbundsstyrets beretning 5 Kap 3 Tingvalgte komiteer og utvalg 8 Kap 4 Rapport Ankeutvalget og Lovkomiteen Faste oppnevnte komiteer 4.1 og 4.2 Rapport Teknisk Komité 4.3 Rapport Etisk råd 4.4 Rapport Ungdomskomiteen 4.5 Rapport Anleggsutvalg og anlegg 4.6 Grenutvalgene 4.7 Andre tekniske komiteer Kap 5 Tilslutning 20 Kap 6 Kommunikasjon og marked 21 Kap 7 Organisasjon, utvikling og bredde 7.1 Bredde 7.2 Klubbutvikling Kap 8 Kap 9 Utdanning / Teknisk personell 8.1 Trenerutdanning 8.2 Utdanning teknisk personell Sportslig status / Nasjonale stevner 9.1 Sportslig status 9.2 Veterinærtjeneste 9.3 Stewardkomiteen 9.4 Rapport fra grenene Norske mesterskap Innendørs- og hallmesterskap Rapport fra grenene Norske mesterskap Innendørs- og hallmesterskap Kap 10 Toppidrett / Internasjonal deltakelse 10.1 Toppidrett / Internasjonal deltakelse Internasjonale mesterskap Toppidrett / Internasjonal deltakelse Internasjonale mesterskap Kap 11 Organisasjonsmessig representasjon 95 SAK 5 Behandling av regnskap for Økonomisk årsberetning 2013 Kontrollkomiteens beretning 2013 Revisors beretning 2013 Resultatregnskap og balanse 2013 Noter og vedlegg til årsregnskapet 2013 Økonomisk årsberetning 2014 Kontrollkomiteens beretning 2014 Revisors beretning 2014 Resultatregnskap og balanse 2014 Noter og vedlegg til årsregnskapet SAK 6 Innkomne forslag og saker 129 SAK 7 Tilsetting statsautorisert/registrert revisor 130 SAK 8 Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år 130 SAK 9 Behandling av Rytterpolitisk dokument og budsjett Innledning til Rytterpolitisk Dokument Innledning til Budsjettforslag Budsjettforslag Kommentarer til Budsjettet SAK 10 Valg 137 SAK 11 Bestemme sted for neste Rytterting 138 2

3 Rytterting 2015 Åpning Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015, kl SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av fullmakter for de fremmøtte representanter Sak 2 Godkjenning av Sak 3 Valg av a) innkallingen b) saksliste c) forretningsorden (se nedenfor) a) dirigent b) sekretærer c) tellekorps d) 2 representanter til å undertegne protokollen Sak 4 Behandling av Årsberetning for Sak 5 Behandling av regnskap for , med revisors beretning Sak 6 Behandling av innkomne forslag og saker Sak 7 Tilsette statsautorisert/registrert revisor og fastsette honorar Sak 8 Fastsette kontingent for de etterfølgende 2 år Sak 9 Behandling av Rytterpolitisk dokument og Budsjett 2015/16 Sak 10 Sak 11 Valg Bestemme sted for neste rytterting Sak 2 Ryttertingets forretningsorden 1. Tinget ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av valgte sekretær. 2. Taletiden for saksinnleder er 5 min. Utover dette er taletiden 3 min. første gang, 2 min. andre gang og 1 min. tredje gang. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Den som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid. 3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten. 4. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med det unntak som er nevnt i lovene. 5. I protokollen innføres alle forslag og de vedtak som er gjort med antall stemmer for og imot. 6. Protokollen skal godkjennes og underskrives av de to valgte tingrepresentantene. 3

4 SAK 4 Behandling av Årsberetning for Styre og administrasjon STYRET Styret (FS) i Norges Rytterforbund har fra den 17. mars 2013 hatt følgende sammensetning: President: Per Anders Owren Visepresident: Stian Øglænd Styremedlem: Lill Svele Styremedlem: Rolf Nøstdahl Styremedlem: Ove A. Tysnes Styremedlem: Kristin G. Andresen Styremedlem: Anne Gina Fredriksen Styremedlem (ansattes repr.): Mari Viko Rasmussen / Heidi Nässelqvist (fra ) Styremedlem (ungdomsrepr..): Ingvild Østli Varamedlem: Hallgeir Oftedal Varamedlem: Kristin Brækken Arbeidsutvalget (AU) har hatt følgende sammensetning: President: Per Anders Owren Visepresident: Stian Øglænd Styremedlem: Lill Svele (fra 2014) ADMINISTRASJONEN (Dette omfatter både hel- og deltidsstillinger) Generalsekretær Kathinka Mohn Regnskapskonsulent Mesud Burzic Adm.koordinator Elin Gravdal Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Sissel Finstad Sportssjef Nina Johnsen Sportskoordinator Heidi Nässelqvist Sportskoordinator Esther B. Hoff (til ) Sportskoordinator Ingeborg Simensen Sportskoordinator Turid Løken (fra ) Sportskoordinator Anne Kristin Kåvin (til ) Sportskoordinator Wenche K. Alm (fra ) Grenkoordinator Siri Evjen (fra ) Utdanningskonsulent Kirsten Arnesen Breddekonsulent Ingunn Espeland (permisjon fra ) Leder Organisasjon og utvikling Mari Viko Rasmussen (permisjon fra ) Utviklingskonsulent Kjell Myhre (fra ) Koordinator Heste-/rytterlisens Andreas Juelsen Organisasjonskonsulent Siri Furre (fra ) Redaktør Hestesport Anne Buvik (til ) Red.medarbeider Pia Henriksen Redaksjons- og kommunikasjonskoord. Trine Meiningen (til ) Redaktør Hestesport Trine Meiningen (fra ) Tilsatt revisor: Statsautorisert revisor Otter Brødholt 4

5 2 Forbundsstyrets beretning Generelt Norges Rytterforbunds årsberetning gir en omfattende oversikt over alle aktivitetsområder, inklusive regnskap og styrets økonomiske rapport. Forbundsstyrets beretning må sees som en del av den totale årsberetningen. Langtidsplanen har vært forbundsstyrets styringsverktøy for perioden. Det var syv styremøter i 2013 og ti i Styret utarbeidet i starten av perioden en samarbeidserklæring med kriterier for at styret skal fungere som et godt lag. For å klargjøre ansvarsforhold og rolleavklaring mellom forbundsstyret og generalsekretær, ble det, etter modell fra NIF sentralt, utarbeidet en instruks for styre og generalsekretær. Styret har også deltatt på et kurs i styrearbeid i regi av NIF. Protokoll fra styremøtene offentliggjøres på rytter.no. 2.2 Administrasjon, økonomi, kommunikasjon og marked Forbundsstyret er opptatt av at vi har en brukerorientert og effektiv administrasjon, som legger til rette for at den frivillige innsatsen kan øke. Vi trenger større frivillig innsats, samtidig som vi må legge til rette for at det blir enklest mulig å drive ryttersport innenfor vårt omfattende regelverk. Styret ønsker kontinuerlig effektivisering, bedre kvalitet på administrative rutiner og tydeligere kommunikasjon, slik at frivillige kan bruke mest mulig av tiden på å øke aktivitetstilbudet. Forbundsstyret er tilfreds med generalsekretærens kontinuerlige arbeid med å tilpasse organisasjonen og effektivisere rutiner for kunne levere bedre tjenester. Viktige tiltak har vært betydelig kostnadsreduksjon med fortsatt 8 nummer pr år for Hestesport, utvikling av mere bærekraftige rideklubber, fokus på verdispørsmål og god økonomistyring. For nærmere informasjon om den økonomiske status, vises til styrets økonomiske årsrapporter for 2013 og Styret følger tett utviklingen av Hestesport og veksten i digitale kanaler. Arbeidet med å skaffe nye sponsorinntekter er krevende. Se nærmere beskrivelse i kapittel 6 Marked og kommunikasjon. Generalsekretær Kathinka Mohn sa opp sin stilling og sluttet ved utgangen av Ellen Karoline Damhaug Scheel ble ansatt som ny generalsekretær fra 1. februar Sport Forbundsstyret er ansvarlig for at vi har en organisering som gir effektiv og god drift av sporten, med en åpen og tydelig kommunikasjon. Forbundsstyret vedtar sammensetningen av grenutvalgene, mens den daglige drift påhviler sportssjef og generalsekretær. Forbundsstyret er svært fornøyd med profesjonaliseringen av sportsorganisasjonen over de siste årene, med gode sportsplaner med klare regler for uttak, klargjøring av ansvarsforhold, og styrket kommunikasjon. Aktivitetstallene viser at sporten totalt sett er i vekst. Økningen er spesielt stor for internasjonale starter i sprang, 2420 starter i 2012 har økt til hele 3345 ekvipasjer i

6 Innen toppidrett kan vi glede oss over fantastiske resultater i flere grener. Noen høydepunkter er det historiske EM-gull i sprang junior i 2014 til Amalie Steen Hegre/Remedy, at Alexandra G. Andresen/Belamour tok sølv og bronse i dressur-em for junior i 2013 og to sølv i junior-em i 2014, sølv til Young Rider-laget under EM sprang 2014 og 5. plass for lag under VM i kjøring NRYF hadde 15 deltagere i 4 forskjellige grener i WEG (VM) i Frankrike 2014, et mesterskap som også fikk bred TV-dekning med hele 90 sendetimer på NRK. Se mange gode internasjonale resultater i mange grener lenger bak i årsberetningen. 2.4 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Antidoping/hestevelferd NRYFs utfordring sammenlignet med andre særforbund er at vi favner både utøver og hest. NRYF har en avtale med Antidoping Norge om etterforskning, prøvetaking og påtalefunksjon på hest. Samarbeidet med Antidoping Norge fungerer bra, og en egen avtale om «Rent særforbund» gir opplæringstilbud for utøvere og rideklubber. For ytterligere å styrke vårt arbeid med hestevelferd har forbundsstyret nedsatt et eget hestevelferdsutvalg. Bakgrunnen er utvikling av ryttersporten, med stadig flytting av grenser for mer ekstreme prestasjoner. Utvalget vil blant annet se på bruk av treningsmetoder og utstyr innenfor NRYFs grener, for deretter vurdere om dette er i tråd med god hestevelferd. NIF/SFF/Olympiatoppen/NHS Samarbeidet med Olympiatoppen er styrket. NRYF har stor nytte av den faglige spisskompetansen i Olympiatoppen, både til direkte inspirasjon og læring av utøvere, og innspill til gode sportsplaner og organisering. Sentraladministrasjonen i NIF gir god støtte på mange fagområder. President Per Anders Owren er medlem i NIFs anleggsutvalg og er også med i en prosjektgruppe som forberedte Idrettens posisjon til stortingsvalget i NRYF er også medlem av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Hensikten er erfaringsutveksling og koordinering av felles uttalelser. NRYF er medlem i representantskapet på Norsk Hestesenter på Starum, og møter med president og generalsekretær. Samarbeid om ridelærerutdanningen er spesielt viktig. Dessuten har Norsk Hestesenter, med bidrag fra NRYF, koordinert utarbeidelse av en bransjestandard for hesteanlegg. FEI, EEF og Nordisk samarbeid NRYF var representert med presidenten på FEI General Assembly i 2013 og Tidligere generalsekretær Ingmar de Vos ble på generalforsamlingen i Baku i desember 2014 valgt til ny president, etter 8 år med HRH Princess Haya. Hestevelferd, antidoping, forholdet til kommersialisering og omdømme, er sentrale temaer i FEI. Landene i Europa har over de siste årene utviklet et tettere samarbeid gjennom Europaorganisasjonen EEF. På Nordisk nivå føres det jevnlige samtaler og møtevirksomhet, med erfaringsutveksling og organisering av Nordisk/Baltiske mesterskap. 6

7 2.5 Aktivitet / utvikling Bærekraftige rideklubber med økt aktivitetstilbud Mange tiltak er gjennomført innen trener- og lederutvikling, aktivitetsutvikling og klubbutvikling. Dette arbeidet videreføres nå, og NRYF har igangsatt et større utviklingsprosjekt basert på idrettens organisasjonshjul; anlegg, organisasjon, trenere, ledere, arrangement og aktivitetstilbud. Målet er mer bærekraftige rideklubber, med et større aktivitetstilbud. NIFs nye elektroniske medlemsadministrasjonssystem, KlubbAdmin, er tatt i bruk av mer enn 30% av rideklubbene, noe som gjør NRYF til et av de fremste særforbundene til å innføre dette. Samtidig jobbes det kontinuerlig med å utvikle vårt eget sportsadministrasjonssystem HorsePro, og for at dette er fullverdig integrert mot NIFs systemer. NRYF har satt ned en arbeidsgruppe sammen med representanter fra de private rideskolene, hvor hovedmålet er å se hvordan et nærmere samarbeid med rideklubbene kan gi økt rekruttering. Arbeidsgruppen vil også bidra til å synliggjøre rideskolenes samfunnsmessige betydning i forhold til idrett, folkehelse, integrering, inkludering, sysselsetting, næring mm. NRYF har styrket organisasjonen på anleggsveiledning ved tilbud om subsidierte konsulenttjenester, frivillige anleggsveiledere og samarbeid med Bad, Park og Idrett om fagdager. Krafttak for ridebanebunner, finansiert med hestelisens, har styrket kvaliteten på våre viktigste konkurransearenaer. Ungdomskomité Ungdomskomiteen har startet flere gode initiativ, som Ryttersport mot mobbing, stallfadder og for bedre kosthold. Forbundsstyret er godt fornøyd med initiativene, og mener vi må tørre å slippe ungdommen til og gi dem ansvar. NRYF er nå blant de beste særidretttsforbund i å utvikle unge ledere. På ryttertinget skal vi for første gang formelt velge en Ungdomskomité. 2.6 Rytterpolitisk dokument Nytt plandokument Forbundsstyret vil på ryttertinget fremme et nytt Rytterpolitisk dokument, som er inspirert av NIFs Idrettspolitiske dokument og tilsvarende strategiplaner i andre særforbund. Hensikten er å ha et mere overordnet dokument for Norges Rytterforbund som engasjerer flere, både innenfor og utenfor vår egen organisasjon. Sammen med årlige handlingsplaner vil Rytterpolitisk dokument erstatte den tidligere Langtidsplanen. I NRYFs visjon har vi erstattet ryttersport med rytterglede, og visjonen lyder nå: «Rytterglede for alle på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn.» Rytterglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøver, trener, dommer, frivillig, foresatt eller supporter. Rytterglede for alle er en krevende ambisjon og utfordrer hver enkelt av oss. Vi har lyktes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i klubber, kretser, utvalg, komiteer, i administrasjonen og i Forbundsstyret. Forbundsstyret takker alle ansatte og frivillige som har bidratt til det høye aktivitetsnivået og gode resultatene i 2013 og Vi ser frem til fortsatt felles innsats og enda bedre resultater i årene som kommer. Oslo, Styret i Norges Rytterforbund 7

8 3 Tingvalgte komiteer og utvalg Kontrollkomité Sverre Fordal (leder) Giert Spæren (medlem) Pernille Kring Gulowsen (medlem) Bernt-Håkon Andresen (vara, døde våren 2014) Gunnar Hammer (vara) Ankeutvalg Anja Bech (leder) Eivind Davik (medlem) Ove Natland (medlem) Arnt Ove Bjerkaas (medlem) Kari Heistad (medlem) Nina Helene von Hirsch (vara) Anlaug Thorsen (vara) Lovkomité Erik Elstad (leder) Per Gulaker (medlem) Liv Mette Moxnes (medlem) Elisabeth Heber (medlem) Valgkomité Kjell Myhre (leder til vår 2014) Eva Westby (leder fra vår 2014) Steinar Håkonsen (medlem) Elin Heistad (medlem) 3.1 Rapport fra Lovkomiteen Lovkomiteen har ikke hatt noen saker til behandling i 2013/ Rapport fra Ankeutvalget Ankeutvalget fikk seg forelagt én sak i 2013, som gjaldt anke over bedømming i presisjonskjøringskonkurranse ved et D-stevne. I 2014 behandlet ankeutvalget to saker. En sak gjaldt anke over skriftlig irettesettelse ved dressurstevne, også det et D-stevne. Den andre saken gjaldt anke over elminering etter et distanseritt. 8

9 4 Faste oppnevnte komiteer Teknisk komité (TK) Torunn Knævelsrud (leder) Ivar Alme (medlem) Harald Farbrot (medlem) Hege Trulsen (medlem) Tom Brunsell (jurist, medlem fra mars 2013) Etisk råd Trakk seg februar 2013 Randi Haukebø (leder) Guri Haarr Haldor Braastad Fra juni 2013 Per Martens (leder) Torbjørg Antonsen Jan Fredrik Furøy Cathrine Aspestrand Furre Ungdomskomiteen Ingvild Østli (leder) Guri Ramtoft Camilla Storheill Tønseth Rikke Mysager Eline Gausen Ingrid Bergset Emilie Hasfjord Anleggsutvalget (ANLU) Per Anders Owren Stian Øglænd Robert Ruud Steinar Håkonsen Bente Dankertsen Leif Uthaug Rune Kufaas Halle Vonheim Teknisk komité (TK) Torunn Knævelsrud (leder) Ivar Alme (medlem) Harald Farbrot (medlem) Hege Trulsen (medlem, til juni 2014) Tom Brunsell (medlem) Etisk råd Per Martens (leder) Torbjørg Antonsen Jan Fredrik Furøy Cathrine Aspestrand Furre Ungdomskomiteen Ingvild Østli (leder) Guri Ramtoft Camilla Storheill Tønseth Rikke Mysager Emilie Hasfjord Kristoffer Tvete Nikolai Vike Anleggsutvalget (ANLU) Per Anders Owren Stian Øglænd Robert Ruud Steinar Håkonsen Bente Dankertsen Leif Uthaug Rune Kufaas Halle Vonheim 9

10 4.1 Årsrapport for Teknisk Komité (TK) for 2013 Teknisk komités reglementsutvalg (TKr) bestod fra begynnelsen av året av Torunn Knævelsrud (leder), Hege Trulsen, Ivar Alme og Harald Farbrot. Etter Ryttertinget i mars 2013 ble jurist Tom Brunsell oppnevnt som nytt medlem av TKr for å ivareta komiteens juridiske kompetanse. Torunn Knævelsrud er sekretær for utvalget. TKr, NRYFs sportskoordinatorer og lederne i grenutvalgene og stewardkomiteen utgjør Teknisk komité (TK). På Ryttertinget 2013 ble det vedtatt en omlegging av doms- og ankesystemet for NRYF. Domsutvalget ble nedlagt, og det ble fastsatt et tydelig skille mellom straffesaker, som skal oversendes NIFs Domsutvalg, og sanksjonssaker, som TKr skal behandle. Anker på vedtak fra TKr ble flyttet fra FS til et nytt Ankeutvalg. Samtidig ble beskrivelsen i KR I av saksgangen for behandling av dispensasjoner, protester, meldinger og anker oppdatert. Endringene har ført til klarere regler for saksbehandlingen og tydelig skille mellom ansvaret for de ulike sakstypene. TKr har ikke hatt fysiske møter i løpet av året. Innkomne saker har vært fortløpende behandlet via e- post. Teknisk komité (TK) hadde ett møte i 2013 for å forberede reglementsendringene for I tillegg ble utfordringene med for store/tunge ryttere diskutert med utgangspunkt i det internasjonale regelverket for Mounted Games. Det var enighet om å arbeide videre med dette spørsmålet for å komme frem til egnede retningslinjer med gyldighet for alle grenene. Grenspesifikke reglementsendringer har vært behandlet i direkte dialog med de aktuelle grenutvalg. Reviderte reglementer legges fortløpende ut på NRYFs hjemmesider og gjelder fra 1. mars. Enkelte helt nødvendige endringer blir også gjennomført senere på året. TKr er i løpende kontakt med administrasjonen om forhold som ligger inn under TKrs mandat. Uttalelse fra det aktuelle grenutvalg, komité for teknisk personell og stewardkomiteen blir innhentet der det er relevant. TKr har i 2013 protokollført 18 saksnumre, som er 6 færre enn året før. Sakstypene har ikke vært tydelig påvirket av omleggingen av doms- og ankesystemet. Både de fire sakene med meldinger om ulike former for reglementsbrudd og ankesakene har vært utfordrende og tidkrevende å behandle. Det gjelder særlig en sak om trakassering av dommer på stevneplassen og i sosiale medier. Det er sannsynligvis flere slike hendelser som burde vært meldt til TKr som brudd på KR I 175 om utilbørlig opptreden. Det er imidlertid vanskelig for TKr å følge opp slike saker på en god måte dersom ikke Overdommer forbereder saken godt på stedet, sørger for god skriftlig dokumentasjon og kan vise til relevante vitner. Sakstypene har vært: Dispensasjon fra kvalifiseringskrav/godkjenning av resultat som kvalifiserende: 2 Dispensasjoner for krav til utstyr mm: 5 Ulike klager/protester etter stevner: 5 Ankesaker: 3 Statutter dølehestmesterskap: 1 Sportslig representasjon: 1 Annet: 1 Én av klagesakene medførte sanksjon i form av skriftlig irettesettelse. Ankesakene dreier seg både om behandling av vedtak fattet av OD på stevne, og oversendelse av anker på vedtak fattet av TKr til Ankeutvalget. 10

11 Behandling av søknader om sportslig representasjon som oppfyller vilkårene for overgang i hht KR I 130.3, er delegert til administrasjonen. TKr får oversendt slike saker bare dersom det er tvil om vilkårene for overgang er oppfylt. Ofte påtaler TKr ulike brudd på regelverket ut over det en sak i utgangspunktet dreier seg om. Saker med opprinnelse i hendelser på et stevne avdekker ofte for dårlig reglementskunnskap og håndheving hos dommere og overdommere, og utløser stor aktivitet hos de berørte for å få gjennomslag for egne synspunkter. Også svakheter i reglementet kan avdekkes gjennom slike saker. En rekke enklere spørsmål omkring reglement blir besvart fortløpende av lederen pr e-post og telefon uten saksbehandling av TKr og uten å bli protokollført. Kopi av svaret blir sendt til administrasjonen, grenutvalget eller komité for teknisk personell der det er relevant. TKrs leder skriver i Hestesport om aktuell reglementsspørsmål. Hun oversetter og redigerer alle dressurprogrammene og utfører det praktiske arbeidet med å skrive inn alle reglementsendringer i KR. Oslo, 25. januar 2013 Torunn Knævelsrud Leder TKr 4.2 Årsrapport for Teknisk Komité (TK) for 2014 Teknisk komités reglementsutvalg (TKr) har bestått av Torunn Knævelsrud (leder), Hege Trulsen (til juni 2014), Ivar Alme, Harald Farbrot og Tom Brunsell (jurist). Torunn Knævelsrud er sekretær for utvalget. TKr, NRYFs sportskoordinatorer og lederne i grenutvalgene og stewardkomiteen utgjør Teknisk komite (TK). TKr har ikke hatt fysiske møter i løpet av året. Innkomne saker har vært fortløpende behandlet via e- post. Teknisk komité (TK) hadde ett møte i 2014 for å forberede reglementsendringene for Utfordringene med for store/tunge ryttere med utgangspunkt i det internasjonale regelverket for Mounted Games ble diskutert videre med sikte på å komme frem til egnede retningslinjer med gyldighet for alle grenene. Stewardkomiteen presenterte sin innstilling for ny sammensetning av denne komiteen, og TKr fikk i oppdrag å foreta oppnevningen etter innspill fra grenutvalgene. Grenspesifikke reglementsendringer har vært behandlet i direkte dialog med de aktuelle grenutvalg. Reviderte reglementer legges fortløpende ut på NRYFs hjemmesider og gjelder fra 1. mars TKr er i løpende kontakt med administrasjonen om forhold som ligger inn under TKrs mandat. Uttalelse fra det aktuelle grenutvalg, komité for teknisk personell og stewardkomiteen blir innhentet der det er relevant. TKr har i 2014 protokollført 29 saksnumre, som er 11 flere enn året før. En sak om hvorvidt det er mulig å representere to ulike klubber samtidig hhv sportslig og administrativt, førte til en prinsipiell avgjørelse om at dette ikke er mulig. Det ble også en grundig diskusjon om gjeldende regelverk for sportslig overgang. TKr anbefalte å holde på kravet om at slik overgang må skje per 1. januar dersom 11

12 ikke nærmere angitte forhold er tilstede, og å revidere reglementsteksten for å gjøre paragrafen tydeligere. TKr har hatt flere viktige saker omkring dommeres autorisasjon. Etter NM for fjordhest fattet TKr vedtak om at alle resultater fra en dommer uten gyldig autorisasjon i NM-klassene måtte strykes. Selv om dette ikke medførte endringer av sammenlagtresultatet i mesterskapet, ser TKr alvorlig på slike hendelser. Det ble av ulike grunner likevel ikke ilagt noen sanksjoner i saken. TKr har uttalt seg om hvorfor aldersgrensen på 70 år for dommere bør beholdes (i tråd med FEI). TKr har også opphevet et vedtak fra DDK om å ikke autorisere en deltaker etter godkjent kurs fordi kandidaten ikke ble vurdert som egnet, da det ikke var hjemmel for et slikt vedtak i reglementet. Disse sakene har medført en omarbeiding av de generelle bestemmelsene om autorisasjon av teknisk personell i KR I TKr har bedt FS fremme forslag til lovendring for å endre vedtaket fra Ryttertinget 2013 om at TKr skal velges av Ryttertinget. TKr mener komiteen fortsatt må oppnevnes av FS for å sikre at komiteen har nødvendig kunnskap om alle grenene og reglementene. Det har vært ilagt én sanksjon: skriftlig irettesettelse for start med hest under laveste reglementsfestet alder. Sakstypene har vært: Dispensasjon fra kvalifiseringskrav/aldersgrense rytter: 3 Dispensasjoner for krav til utstyr, vaksinasjon: 5 Dispensasjoner stevnearrangement: 3 Sportslig representasjon: 4 Ulike klager/protester etter stevner: 4 Ankesaker: 4 Statutter KM: 1 Høringer og uttalelser: 5 Ankesakene dreier seg både om behandling av vedtak fattet av OD på stevne, og oversendelse av anker på vedtak fattet av TKr til Ankeutvalget. Behandling av søknader om sportslig representasjon som oppfyller vilkårene for overgang i hht KR I 130.3, er delegert til administrasjonen. TKr får oversendt slike saker bare dersom det er tvil om vilkårene for overgang er oppfylt. Ofte påtaler TKr ulike brudd på regelverket ut over det en sak i utgangspunktet dreier seg om. Saker med opprinnelse i hendelser på et stevne avdekker ofte for dårlig reglementskunnskap og håndheving hos dommere og overdommere, og utløser stor aktivitet hos de berørte for å få gjennomslag for egne synspunkter. Også svakheter i reglementet blir avdekket gjennom slike saker. En rekke enklere spørsmål omkring reglement blir besvart fortløpende av lederen pr e-post og telefon uten saksbehandling av TKr og uten å bli protokollført. Kopi av svaret blir sendt til administrasjonen og det aktuelle grenutvalget og den aktuelle komiteen for teknisk personell. TKrs leder skriver i Hestesport om aktuell reglementsspørsmål. Hun oversetter og redigerer alle dressurprogrammene og utfører det praktiske arbeidet med å skrive inn alle reglementsendringer i KR. Oslo, 25. januar 2014 Torunn Knævelsrud Leder TKr 12

13 4.3 Rapport fra Etisk råd Etisk Råd har i perioden juni 2013 til desember 2014 hatt følgende sammensetning: Per Martens (leder) Torbjørg Antonsen Jan-Fredrik Furøy Cathrine Aspestrand Etisk Råd har i den nevnte perioden arbeidet med følgende saker: Høsten 2013 utarbeidet Etisk Råd Foreldrevettregler. Høsten 2014 ble Etisk Råd bedt om å vurdere behovet for, og eventuelt utarbeide, retningslinjer for innlevering og håndtering av bekymringsmelding /varsel iht lov om dyrevern. Saken antas å være ferdigbehandlet våren I tillegg har Etisk Råd fulgt opp sitt arbeid gjennom direkte kontakt med administrasjonen. 4.4 Rapport fra NRYFs Ungdomskomité NRYFs ungdomskomité har i perioden hatt opp til 7 medlemmer samtidig, og er velfungerende med jevnlig aktivitet, møter og eget budsjett. Leder av ungdomskomiteen har hatt fulle rettigheter i Forbundsstyre, og har hatt personlig vararepresentant. Ved utgangen av 2014 har 10 av 17 rytterkretser/-regioner én eller flere ungdomsrepresentanter i styret. Ungdommene har vært representert på flere ungdomskonferanser/arrangementer i regi av NIF, idrettskretser m.m. En av ungdommene har deltatt på studiet «Utdanning for yngre ledere i idretten» i regi av NIF og Norges Idrettshøgskole. Ungdomskomiteen har vært representert i følgende prosjektgrupper sentralt i NRYF: Jubileumskomiteen Rekruttering av gutter i sporten NRYFs klubbsatsingsprosjekt Veivalgutvalget. Det ble arrangert Lederkurs for ungdom i april 2013 med 20 deltakere, med 2 kurslærere fra ungdomskomiteen og 2 praktisk ansvarlige fra ungdomskomiteen. Deltakelse på stand under Arctic Equestrian Games. I forbindelse med Utviklingsforum i oktober 2013 ble det avholdt eget Ungdomsforum med 19 deltakere. Avsluttet tema «Kosthold» høsten Prosjekt «Stallfadder» ble satt i gang i 2013 med midler fra NIFs jubileumsgave. Første Stallfadderkurs ble avholdt i oktober 2014 med 17 deltakere og 8 voksenkontakter, 2 kurslærere fra ungdomskomiteen og en klubbveileder. Det ble valgt nytt tema for 2014: «Ryttersport mot mobbing». I den frobindelse ble det avholdt kick-off seminar i mars 2014 med ca 60 deltakere. Temaet ble også promotert under Arctic Equestrian Games

14 4.5 Anleggsutvalget og Anlegg Anleggsarbeidet i NRYF tar utgangspunkt i langtidsplanen for perioden vedtatt på Ryttertinget i Informasjon om anlegg og faglig støtte til klubbene Anleggssidene på er omorganisert og oppdatert med faglig informasjon til klubber som ønsker å bygge anlegg. I løpet av perioden har Anleggsutvalget (ANLU) blitt gjenopprettet som en faglig støtte til administrasjonen. ANLU består av inntil seks fagpersoner for anlegg som representerer hver sin landsdel. I tillegg består utvalget av to representanter fra FS v/president og visepresident/ anleggsansvarlig. Utvalget koordineres av NRYFs administrativt ansvarlige for anlegg. ANLU arbeider etter eget mandat og har i perioden møttes to ganger, diskutert anleggsspørsmål og deltatt i NRYFs tildelingsprosesser. De seks anleggsfaglige personene i ANLU er rekruttert fra det frivillige apparatet, og fungerer som regionale anleggsveiledere for våre klubber. De har svart på spørsmål om bygging og drift av anlegg, om spillemiddelprosess og NRYFs egne støtteordninger samt fagtekniske spørsmål om rideanlegg, baneunderlag, ol. Vi opplever at klubbene har god støtte i disse veilederne, og at det er viktig å ha fagpersoner som kan svare på spørsmål utover det fylkenes Idrettskonsulenter gjør. Fordi vi også ser at mange klubber har behov for profesjonell kompetanse gjennom en byggeprosess, har vi inngått en avtale med «Stallmestern» Thor Gunnar Mathisen, som tilbyr konsulenttjenester innenfor bygging og drift av anlegg. Det har vært ca henvendelser i året fra våre klubber, som har resultert i 7-9 oppdrag årlig. I 2013 arrangerte NRYF, i samarbeid med Bad, Park og Idrett, et seminar i Sandnes hvor hovedtema var anlegg og drift av rideklubb. Dette var svært vellykket med nesten 50 deltagere. Anleggsstrategi hovedanlegg og programsatsingsmidler I perioden er anleggsstrategien, som bygger på anbefalingene fra ECON-rapporten fra 2005, videreført. En av de viktigste anbefalingene i ECON-rapporten er at NRYF bygger opp en landsdekkende kjede av hovedanlegg som framstår som spydspisser for sin region, både geografisk og aktivitets/grenmessig. Fram til nå har NRYF valgt å definere våre hovedanlegg etter de anleggene som har mottatt såkalte programsatsingsmidler fra KUD. Dette sikrer at anleggene holder høy standard, både med tanke på idrettslig administrasjon/organisering, aktivitetstilbud og oppfyllelse av offentlige krav. NRYF er delaktige i anbefalingsprosessen for programsatsingsmidler og forsøker gjennom vår anleggspolitikk å påvirke tildeling til de anlegg som ligger innenfor vår anleggsstrategi og som dekker organisasjonens geografiske og aktivitetsmessige behov. Tidligere har ordningen med programsatsingsmidler vært mer forutsigbar fordi den har gått i perioder på 4 år av gangen, men ordningen har kun blitt forlenget med ett år av gangen i årene Disse tildelingsrundene har vært gjort på kort varsel, og KUD har prioritert tildeling til solide og godt forankrede prosjekter som er nær realisering. Dette gjør at NRYF i stor grad er avhengig av å støtte lokalt initiativ, som ikke har stemt helt "over ens" med den teoretiske strategien. Vi har likevel gjort en grundig utredelse ved hver søknadsrunde, og jobber for til enhver tid å ha oversikt over de større anleggsprosjektene som planlegges for å kunne sørge for at disse kommer med i Programsatsingsordningen. 14

15 På grunn av ustabiliteten med Programsatsingsordningen er startet en diskusjon om man skal lage en ny definisjon for «Hovedanlegg», som ikke er like tett knyttet til Programsatsingsmidlene. Definisjon på NRYFs hovedanlegg bør defineres med tanke på kriterier som geografisk beliggenhet, aktivitetsomfang og så videre, samt hvilke forpliktelser og rettigheter som skal følge begrepet. Det vil være hovedanleggene som prioriteres til Programsatsingsordningen, men det bør også være mulig for andre anlegg dersom det er naturlig. Krafttak for ridebanebunner Ordningen med «Krafttak for ridebanebunner» som ble startet i 2009 er videreført, ordningen med kriterier er beskrevet på våre anleggssider på rytter.no. Fra 2014 er det valgt å dele opp tildelingsperiodene i 2-årige intervall for å samle opp tilstrekkelig midler og kunne ha grundige behandlingsrunder. Med utviklingen i antall hestelisenser (inntektsgrunnlag) påregnes støtte til 1-3 anlegg pr. år, avhengig av banenes størrelse og anleggenes egenart. I utgangspunktet skal programsatsingsanleggene prioriteres, men etter hvert har vi sett at også øvrige klubbanlegg kan støttes av den samme ordningen. Aktivitetsomfang, -type og -nivå vil avgjøre prioriteringene for disse anleggene. 20 % av midlene skal øremerkes kjøring og feltritt. I slutten av 2013 ble ny tilskuddsperiode for utlyst. For å fordele søknadene er perioden delt inn i fire terminer, og foreløpig er følgende tildelt i inneværende periode: Klubb Program- Banetype Søknadssum Tildelt kr sats.anl. Kjøre- og rideklubben Sleipnir Nei Ute (islandshest) (2014) Bergen Rideklubb Nei Ute (2014) Sunndal Rideklubb Nei Inne (2014) Fortuna Rideklubb Nei Ute og inne (kjøring) (2014) Grenland Ryttersportsklubb Ja Ute (2014) Froland Rideklubb Nei Ute (2014) Sør-Varanger Rideforening Nei Inne (2014) Sandnes og Jæren Rideklubb Nei Ute og inne (2014) Arendal og Grimstad Rideklubb Ja Ute og inne (2014) All tildeling forutsetter at det skrives en avtale om aktivitet på anlegget, dette omfatter arrangering av stevner samt dager til fri disposisjon for grenene (hovedsakelig benyttet til treninger/samlinger). Anleggsregistrering I 2004/2005 ble det gjennomført en omfattende anleggsregistrering/undersøkelse for hestesentre i Norge, som skulle danne grunnlag for NRYFs anleggsstrategi. NRYF utførte i 2014 en spørreundersøkelse blant våre klubber som blant annet omfattet eierskap, drift og utforming av anlegg. Et utdrag fra undersøkelsen viser blant annet at de fleste klubbene har tilknytning til privat anlegg (ikke klubbeid). Resultatene vil benyttes i NRYFs videre arbeid. 15

16 Fra 2012 er det lagt inn spørsmål om anlegg og drift av rideskole i den årlige Idrettsregistreringen, og svarene herfra vil kunne gi et bedre bilde av klubbeide/ -drevne anlegg i Norge. Tallene fra Idrettsregistreringen 2014 viser at 113 av våre klubber melder at de eier eller har bruksrett/leieavtale på eget anlegg. Av disse melder 46 klubber at de driver rideskole. Bransjestandard Hest Etter mange års arbeid med Norsk Hestesenter i spissen, ble «Bransjestandard Hest» klar Ordningen ivaretar helse, miljø og sikkerhet for både ansatte, kunder og hester. Bransjestandarden er en del av systemet Matmerk, som driver kvalitetssikring innen landbruket. NRYF jobber, sammen med Norsk Hestesenter, med å få inn en egen del om rideopplæring i bransjestandarden. 16

17 4.6 Grenutvalgene Distanse (GU-Di) Jan Fredrik Furøy (leder) Kai Hanssen Arvid Sauge Johansen Hildegunn Skulstad Distanse (GU-Di) Jan Fredrik Furøy (leder) Kai Hanssen Arvid Sauge Johansen Hildegunn Skulstad Dressur (GU-D) Eva Ganzarain (leder, til mai 2013) Anne Gina Fredriksen (leder, fra mai 2013) Stian Aleksandersen Grethe Rognøy Kristoffer Gulsvik Charlotte Moen Feltritt (GU-F) Haldor Braastad (leder) Johan Møller Mona Heinrichs Kjærsti Fredriksen Elin Heistad Inger Bugge Funksjonshemmede (GU-FH) Trille Staubo (leder) Silje Gillund Hilde Stømner Liv Ryen Kristiansen Anita Bjorøy Kjell Ove Mattingsdal Kjøring (GU-K) Lene Kragh (leder) Mikkel Davidsen Sofia Mikkelsen June Cecilie Horntvedt Merethe Luise Sandem Torill Irene Sigmundsen Mounted Games (GU-MG) Eivind Kjuus (leder) Charlotte Faye Gaarder Frank Sørensen Inger Hilmersen Line Bryn Tone Hennie Tor Arne Akselsen Dressur (GU-D) Grethe Rognøy (leder) Stian Aleksandersen Kristoffer Gulsvik Charlotte Moen Karina Aas Feltritt (GU-F) Haldor Braastad (leder) Mona Heinrich Johan Møller Kjærsti Fredriksen Elin Heistad Stine L. Glittre Skedsmo Funksjonshemmede (GU-FH) Silje Gillund (leder) Hege Sætre Anita Hamnes Trille Staubo (klassifisør) Hilde Stømner (klassifisør) Kjøring (GU-K) Lene Kragh (leder) Sofia Mikkelsen Nina Bakkelund June Cecilie Horntvedt Merethe Sandem Aud Røhne Ellen Olsen (TKK) Mounted Games (GU-MG) Eivind Kjuus (leder) Anne Kjensli Strøm Charlotte Faye Gaarder Frank Sørensen Inger Hilmersen 17

18 Sprang (GU-S) Siri Evjen (leder) Nina Braaten Kirsti Svaboe Terje Olsen Nalum Ole Kristian Buer Voltige (GU-V) Marit Walløe (leder) Ingeborg Bjerregaard Marte Espeland Norsk Islandshestforening (styret) Margrethe Esaiassen (leder) Jenny Lindheim Per Oddvar Riise Hanne Hestevik Kristin C. Hauge Torgeir Strøm Morten Sæterhaug Ole Martin Roland Sprang (GU-S) Til mars 2014 Siri Evjen (leder) Nina Braaten Kirsti Svaboe Terje Olsen-Nalum Ole Kristian Buer Fra juni 2014 Jon Harald Gulliksen (leder) Marianne Lensebråten Tony A. Hansen Åse Mortensen Voltige (GU-V) Marit Walløe (leder) Ingeborg Bjerregaard Marte Espeland Norsk Islandshestforening (styret) Margrethe Esaiassen (leder) Nils André Olsen Jenny Lindheim Anne Karine Berger Kristin C. Hauge Torgeir Strøm Morten Sæterhaug Ragnhild Pettersen 4.7 Andre tekniske komiteer Dressurkommerkomité (DDK) Christine S. Loennecken (leder) Nina Helene von Hirsch Gunn Skovholt Øivind I. Ødemotland Sprangdommerkomité (SDK) Ole Kristian Buer Carsten André Sørlie Elisabeth Heber Ivar Alme Gunn Eva Killingberg Dressurdommerkomité (DDK) Christine S. Loennecken Øivind I. Ødemotland Nina Helene von Hirsch Gunn Skovholt Sprangdommerkomité (SDK) Ole Kristian Buer Carsten André Sørlie Elisabeth Heber Ivar Alme Gunn Eva Killingberg 18

19 Distansedommerkomité (DiDK) Hilde Berg Hallvard Sommerseth Jan Fredrik Furøy Sprangstildommerkomité (SSDK) Gitte Flam Tormod Bakke Johnsen Mikael Kolind Kari Heistad Tonje Nilsen Sprangbanebyggerkomité (SBK) Terje Olsen Nahlum Anders Hafskjold Odd-Ivar Pedersen Marlene Kongshaug Feltbanebyggerkomité (FBK) Jan Jenssen (leder) Hans Bauer Ulf Magne Nilsen Knut Beck Mona Heinrichs Nasrin Haakonsen Tore Skedsmo Sikkerhetskomiteen feltritt Anton Granhus (NSO/leder) Ulf Magne Nilsen Leif Fjerdingstad Kristin Tørmoen Teknisk komité kjøring (TK-K) Ellen Olsen (leder) Arne Henriksen Odd Rune Vikheim Geir Anton Nybråten Tone Løken Stewardkomité Bard Lindvaag Harald Farbrot Geir Madland Tom Ludwigsen Johan Møller Marit Rakvaag Distansekommerkomié (DiDK) Hilde Berg Hallvard Sommerseth Jan Fredrik Furøy Sprangstildommerkomité (SSDK) Gitte Flam Tormod Bakke Johnsen Frank Robert Paulsen Kari Heistad Tonje Nilsen Sprangbanebyggerkomité (SBK) Terje Olsen Nahlum Anders Hafskjold Odd-Ivar Pedersen Marlene Kongshaug Feltbanebyggerkomité (FBK) Jan Jenssen (leder) Mona Heinrichs Hans Bauer Ulf Magne Nilsen Knut Beck Nasrin Haakonsen Tore Skedsmo Oppløst november/desember 2014 Sikkerhetskomiteen feltritt Anton Granhus (NSO/leder) Ulf Magnus Nilsen Leif Fjerdingstad Kristin Tørmoen Teknisk komité kjøring (TK-K) Ellen Olsen (leder) Arne Henriksen Odd Rune Vikheim Geir Anton Nybråten Tone Løken Stewardkomité Bard Lindvaag Harald Farbrot Geir Madland Tom Ludwigsen Johan Møller Marit Rakvaag 19

20 5 Tilslutning Ifølge Idrettsregistreringen, hadde forbundet pr klubber og et medlemstall på ca Nye klubber Røyken og Omegn Rideklubb Tønsberg og Omegn Rideklubb Hemne Hestesportklubb Tromøy hestesportsklubb ØTTIK Hrappur Islandshestklubb Hålogalandkuskene hestesportklubb Håkvik Ride- og Kjøreklubb Navneendringer Storfjord Kjøre- og Rideklubb (fra Sorfjord Hestesportklubb) Brønnøy Hestesportsklubb (fra Brønnøy Hesteklubb) Ålgård Rideklubb (fra Ålgård og Omegn Rideklubb) Fana Hesetsportsklubb (fra Kaland Hestesportsklubb) Sammenslåinger Nordvest Hestesportklubb (fra Emblem Rideklubb og Haram og Omegn Hesetsportklubb) Jarlsberg og Melsom Rideklubb (fra Jarlsberg Rideklubb og Melsom Hesetsportsklubb) Tylldalen/Rendalen Ride- og Kjørelag (fra Vesleblakken rideklubb og Tylldalen/Rendalen Ride- og Kjørelag) Utmeldinger Hedmark Fjordhestlag Jondal Kjøre- og Rideklubb Bindal Hestesportsklubb Vågan Hestesportsklubb Gartland Rideklubb Ifølge Idrettsregistreringen, hadde forbundet pr klubber og et medlemstall på ca Nye klubber Hestesportlaget MIKS Svelvik og Sande Kjøre- og Rideklubb Biri Hestesportklubb Navneendringer Midt-Troms Hestesportsklubb (fra Målselv og Bardu Hestesportsklubb) Sammenslåinger Valdres Ride- og Kjøreklubb (fra Valdres Ponniklubb og Valdres Ride- og Kjøreforening) Hedemarken Rideklubb (fra Stange Rideklubb og Hedemarken Rideklubb) Stord Ride- og Køyre Klubb (fra Stord Ride- og Køyre Klubb og Fitjar Hestalag) Utmeldinger Norsk Araberhestforening Skiptvet Kjøre- og Rideklubb Reppe Rideklubb Grimstad og omegn hestesportslag Nattfari Islandshestforening 20

21 6 Kommunikasjon og marked Vi har i 2014 spesielt opplevd en økning i interessen for ryttersport i Norge som følge av at NRK TV sporten satset stort på ryttersport ved å sende direkte fra VM i Normandie i På markedssiden fortsetter vi samarbeidet med Horze og Agria Dyreforsikring. 6.1 Kommunikasjon Nettsider Nettsidene og NRYFs tre nettsider er våre viktigste informasjonskanaler. De har følgende fokus: informasjon til ryttere og medlemmene informasjon om rytterne og medlemmene arrangørnettsted med terminlister, resultater m.m. Rytter.no Denne siden er revitalisert og gitt en ansiktsløftning med fokus på enkel og god kommunikasjon ut til publikum og medlemmer. Målet med ny nettside er enklere navigering og en friskere layout. De nye nettsidene ble lansert 1. januar, til jubileumsåret Hestesport.no På Hestesport.no har vi startet opp en egen ungdomsside, «Bak stallgardinen», som har stadig større appell spesielt blant unge lesere. Ikke minst takket være gode ideer og artikler fra jentene bak spalten. 21

22 Svingningene i besøkskurvene speiler betaling av hestelisens i overgangen til februar (horsepro.no), melding til stevner i april/mai (HorsePro), stevnetetthet i mai september (hestesport.no). Nedgangen i juli og november/desember skyldes ferietid. På rytter.no har det vært 2500 flere besøk på nettsiden per måned i 2014 sammenlignet med Januar er en måned med stor pågang på rytter.no, mens juli er den måneden som medfører minst besøk. I 2014 var det stor pågang i august og september, dette har trolig sammenheng med WEG i Frankrike. Sosiale medier Blant sosiale medier har vi valgt Facebook og YouTube som ekstra kommunikasjonskanaler. Vi er bevisst på at vi krysser informasjon mellom nettsidene med ekstra fokus på å styre trafikken mot egne nettsider. I den forbindelse har vi utviklet råd og tips om publisering på sosiale medier. På YouTube har vi egen konto med 67 filmer. Filmen med fokus på skadeforebyggende tiltak, som vi laget i samarbeid med Agria Dyreforsikring, er blitt sett av nesten NRYFs presentasjonsfilm, som vi laget sammen med Horze, er sett av 5585 personer. Hestesport Bladet Hestesport er landets største hesteblad fordelt på 8 utgivelser i året. Bladet distribueres til NRYFs ca medlemmer. Gjennomsnittlig trykket opplag ligger i underkant Bakgrunn for sprik mellom medlemstall og faktiske distribusjonstall er at det opereres med mange familiemedlemskap. Vi har valgt å ikke bruke midler på å øke løssalget som ligger på ca. 200 pr. utgave. Markedsframstøt koster oss dyrt, og kjøpere gjennom Narvesen er ofte ikke lojale kunder og ei heller opptatt av medlemsstoffet. Høsten 2013 gjennomførte vi en spørreundersøkelse via Questback for å avdekke behovet for et fortsatt trykt blad og hva dette skulle inneholde. Undersøkelsen ble sendt til alle klubber og kretser, med beskjed om å sende til alle medlemmer. Informasjon ble også lagt ut på rytter.no og hestesport.no. Over 1000 responderte. Undersøkelsen viste at de aller fleste ønsket at Hestesport skal distribueres slik det gjøres i dag, og at medlemmene ønsket mer fagstoff og intervjuer. Det har vi lyttet til. Resultater og artikler fra store stevner og mesterskap er flyttet mer over på og har dermed frigjort mer plass i bladet til andre typer artikler og reportasjer. 22

23 Presse- og PR-arbeid Det har i mange år vært enklere å få lokal og god pressedekning enn å nå frem i landsdekkende medier. Det var derfor et stort fremskritt at NRK valgte å satse bredt på VM i Normandie i august/september med hele 90 timer direkte sending. Dette kom i tillegg til Eurosports 20 timer. NRYF bidro også med dyktige ekspertkommentatorer. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra publikum om sendingene fra WEG, ikke minst har mange fått opp øynene for bredden i ryttersporten. Vi har gjennom tingperioden hatt bred fokus på hele tre forskningsrapporter som underbygger at hestejenter utvikler lederegenskaper. Rapportene er ført i pennen av henholdsvis Lena Forsberg, Hilde Hauge og Bente Træen. Mange gode avisoppslag med ulike innfallsvinkler på dette. 6.2 Marked Sponsorarbeid NRYF er avhengig av å skaffe eksterne midler til å drifte sporten. Spesielt den konkurranse-messige satsingen og toppidretten er svært kostnadskrevende. Hovedsamarbeidspartnere i 2013 og 2014 har vært Agria Dyreforsikring og utstyrsleverandøren Horze. Sammen med Agria Dyreforsikring har vi fokus på skadeforebyggende tiltak samt salg av forsikringeravtalen med Agria går ut Horze har gjennom avtaleperioden bidratt med brede utstyrspakker til våre landslagsutøvere i alle grener. Dvs. at alle som deltar i nasjonshoppinger og nasjonale lag samt representerer Norge i EM og oppover, får utstyrspakker fra Horze. I tillegg har vi landet en supporterkolleksjon senhøsten 2014 som selges gjennom Horze butikkene og via deres nettbutikk. Overskuddet øremerkes sportslig satsing. Thon Hotels har vært vår samarbeidspartner på hotellsiden siden Avtalen, som reforhandles årlig, gir forbundet en kontantsum samt 5 % payback. Annonsesalg Vi har engasjert en annonseselger, Kim Elvegård, som selger annonser for oss på nett og i bladet. For å styrke annonsesalget utover hesterelaterte annonser, engasjerte vi annonseavdelingen ved Flisa Media som fra 2015 vil ha fokus på produkter som ikke er relatert til hestemiljøet. Dette for om mulig øke annonseinntektene med tanke på markedet som våre unge kvinnelige ryttere representerer og som igjen utgjør ca. 80 % av medlemsmassen. Søknad om prosjektmidler En søknad til Sparebankstiftelsen DNB om prosjektmidler på kr til gjennomføring av en rekrutteringsuke, «Åpen stall», ble innvilget i oktober Midlene skal benyttes til å skape aktivitet og bidra til rekruttering den siste uken i mai jubileumsåret 2015, og vil bli delt ut etter søknad til våre klubber. Vi ønsker gjennom dette tiltaket å vise frem sporten vår, hva miljøet kan tilby, kort innføring om god hestekunnskap kombinert med aktivitet ved at barn og unge får prøvd seg på hesteryggen under trygge og sikre omgivelser. Det vil også bli tilbud om morsomme aktiviteter som kan relateres til ryttersporten (konkurranser med høyball- og vannbøttebæring, hesteskokasting m.m.) 23

24 Samarbeid ArenaSalg og NRYFs klubber ArenaSalg og Norges Rytterforbund inngikk våren 2014 et samarbeid som kommer alle våre stevnearrangører og klubber til gode. Konseptet gir mange fordeler og sparer klubbene for både tid og penger. Gjennom denne avtalen kan klubbene via nettbestilling få alle varer tilsendt i én budbil til konkurransedyktige grossistpriser med opptil 60 % rabatt på frukt («Idrettsfrukt»-avtalen med BAMA) og opp mot 30 % rabatt på øvrige varer. I tillegg får klubbene 4 % kickback ved årets slutt på bruk av ASKO-kortet. Foreløpig er 10 klubber med i ordningen på tampen av Hest i sentrum Sammen med Rytterkorpset har vi siste helgen i mai i to år på rad arrangert åpen stall hos Rytterkorpset på Akershus Festning. Formålet har vært å vise frem ryttersporten for Oslo s befolkning. Rytterkorpset har gitt innblikk i hva politihestene faktisk presterer og deres evne til å takle støy, røyk og andre utfordringer, og NRYF har presentert flere av sine grener. God forhåndsomtale, bl.a. på God Morgen Norge, har sikret stor publikumsoppslutning. Arrangementet danner en mal rundt «Åpen stall» arrangementene i jubileumsåret. Samarbeid om utdannelsesstipend Sammen med rekrutteringsfirmaet Randstad og Kingsland Oslo Horse Show tilbød vi høsten 2014 et utdannelsesstipend til en ung sprangrytter. Alle unge ryttere og topp junior rytter innen sprang som ønsket en utdannelse på høyskolenivå kunne søke. Stipendet, som er på kr , benyttes til å fullføre en 3 års utdannelse i Norge eller utlandet. Mottaker ble Per Ulven som fikk stipendet overlevert under KOHS i

25 7 Organisasjon, utvikling og bredde 7.1 Bredde Med breddeidrett menes fysisk aktivitet hvor deltakelsen er det primære og prestasjonsmomentet er underordnet. Breddeidrett kan deles i tre målområder: 1. Ikke-konkurransepregede fysiske aktiviteter 2. Idrettsaktivitet der konkurranse er et integrert moment, men resultater er underordnet for utøverne. 3. Arrangement med fysisk aktivitet, hvor glede over deltakelse og sosialt felleskap er det primære. Generelt kan det legges inn konkurranser på andre områder enn idrettslige resultater, som antall minutter i aktivitet over en viss periode, mest kreative lag, beste kostyme ol. Rideknappen, Grønt kort kurs, og tradisjonelle juleshow er typiske breddeaktiviteter som har en selvstendig verdi, i tillegg til selve rekrutteringsaspektet. NRYFs bredde og rekrutteringsvirksomhet har også i siste Tingperiode i stor grad vært knyttet til aktivitetsmidler (Post 3) øremerket barn og unge, tildelt fra KUD gjennom NIF. I perioden har NIF definert følgende tre innsatsområder med tilhørende mål og resultatindikatorer: - Trener og lederutvikling - Aktivitetsutvikling - Klubbutvikling (organisasjonsutvikling) NIFs kriterier for gjennomførte tiltak: a) Tiltaksom fører til at aktiviteten for barn styrkes, gir økt kompetanse på aktivitet for barn og er i tråd med Idrettens barnerettigheter, b) Tiltak som skal bidra til å utvikle ungdomsidretten og er i tråd med retningslinjer for ungdomsidrett. c) Tiltak for grupper som i dag er svakt representert i idrettslaget, d) Tiltak som øker kompetansen i idrettslaget gjennom klubbutvikling eller andre skoleringstiltak, e) Tiltak innenfor skolen som bidrar til økt deltakelse i den lokale idretten, f) Oppdatering av trenerutdanningen, g) Samarbeid og spesielle prosjekter som utvikler og understøtter formålet med ordningen. År Tildeling Post 3-midler Total tildel. NIF Tildeling til NRYF Andel mill ,0 % mill ,2 % mill ,9 % mill ,8 % mill ,0 % mill ,0 % mill ,4 % mill ,9 % ,4 mill ,6 % ,8 mill ,8 % ,5 mill ,4 % mill ,2 % 25

26 Det er et mål for NRYF å videreutvikle aktivitetstilbudet i tråd med satsingsområdene innenfor vårt eget planverk, i tråd med de ulike grenutvalgs sportsplaner og overordnede føringer for aktivitetsmidlene. Tabellen viser hvordan NRYF har benyttet midlene innenfor satsingsområdene: Tabellen viser hvordan NRYF har benyttet midlene innenfor innsatsområdene: Innsatsområde Trener- og lederutvikling Aktivitetsutvikling Gjennomførte tiltak Utvikling av trenerløypa Godkjent trinn I og II, og jobber med trinn III og trinn IIII Gjennomføring av trenerkurs Videreutdanning for hvert trinn Fagkonferanse og seminar for trenere og ridelærere Kurslærerutdanning/kurslærerseminar Utvikling av Aktivitetslederkurs - Hest Leder-/kretsledersamlinger (Utviklingsforum) Lederkurs for ungdom Bredde- og rekrutteringsaktiviteter i klubb og krets Grenrettede bredde- og rekrutteringstiltak (inkludert videreføring av Feil og Stil og Sits og Stil i sprang, Ryttertester i dressur, Knøttecup i feltritt, Flyercup i voltige, Miniklasse i kjøring og Indianercup i distanse). Stevnearrangørguide Spillemidler til utstyr er aktive med å formidle dette til klubbene Grønt Kort gjennomføring av kurs, utvikling av materiell, kompetansenettverk Ungdomsaktivitet: o Prosjekt Stallfadder o Ryttersport mot mobbing Klubbutvikling (Organisasjonsutvikling) Skolering av klubbveiledere inkludert samlinger Gjennomføring av klubbutviklingsprosesser i klubb Utvikling av NRYFs klubbsatsingsprogram Oppbygging av ungdomsnettverk ungdomsforum Klubb- og kretshåndbok Rideknappen Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning, samt stell av hest og kunnskap om hest. Rideknappen går fra nivå 1-5, og kan arrangeres av NRYFs rideklubber, så vel som private rideskoler og rideleire. Man må ha rideknappen 5 for å kunne ta Grønt Kort. Totalt ble det solgt 3810 rideknapper i løpet av Totalt ble det solgt 5660 rideknapper i løpet av NB! Fram til 2010 ble det vært rapporter mellom 300 og 500 solgte rideknapper pr. år, men dette gjelder pakker med 10 stk rideknapper, tallet i de siste årsrapportene må derfor ganges med 10 for å gi et riktig bilde av antall gjennomførte rideknapper. 26

27 Grønt Kort (GK) GK ble innført fra og med i den hensikt å øke sikkerheten for både hest og rytter på ridestevner. Grønt Kort er et svært viktig og godt aktivitetstilbud i seg selv, og et meget viktig tiltak for å bidra til sikker, forsvarlig og god dyrevelferd. Kursboken På vei mot Grønt Kort for Ryttersporten ble ferdig i 2006, og er obligatorisk for alle som skal ta Grønt Kort. Alle rytterkretser har en kontaktperson for Grønt Kort. Disse utgjør NRYFs kompetansenettverk for Grønt Kort. Dette er et viktig ledd i kommunikasjonen av Grønt Kort som aktivitetstiltak i klubbene, og for å kvalitetssikre og forankre den faglige utviklingen av GK-ordningen. Målet er at kompetansenettverket skal møtes én gang i året for oppdatering og diskusjon, og de har hatt flere samlinger i perioden. Grønt kort har vært revidert siden 2012 og har nå kommet ut i oppfrisket versjon som gjelder fra Grønt Kort boken har fått seg et løft som følger dagens reglement og ellers andre små endringer. Kompetansenettverket har vært delaktige i hele prosessen med oppdatering av Grønt Kort-ordningen. Statistikken bygger på klubbenes rapporterte tall i den årlige Idrettsregistreringen 27

28 7.2 Klubbutvikling Med de siste års fokus på klubbutvikling og bruk av klubbveiledere er vi allerede godt i gang med å styrke mange rideklubber. Ved årsskiftet 2014/2015 hadde NRYF sju Klubbveiledere som holder prosesser i rideklubbene. Klubbveilederne har gjennomført følgende prosesser i siste tingperiode. År: Prosess Antall prosesser Totalt antall deltagere Antall prosesser Totalt antall deltagere Klubbesøk Startmøte Oppfølgingsmøte Virksomhetsplan «Klubbens styrearbeid i praksis» Selv om det tradisjonelle klubbutvikling har vært vellykket, har vi likevel sett behov for en mer planmessig og strategisk videreføring av dagens klubbutvikling. Målet er å styrke klubbene slik at de blir mer bærekraftige og kunne oppnå vår felles målsetting om Ryttersport for alle. Derfor har vi i 2014 har vi igangsatt «NRYFs Klubbsatsingsprogram». Dette er et større utviklingsprosjekt, basert på dialog med bl.a. fotball og friidrett, og en bred sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet et programutkast som har vært på høring i hele organisasjonen. Klubbsatsingsprogrammet er basert på Idrettens Organisasjonshjul; anlegg, organisasjon, trenere, ledere, arrangement og aktivitetstilbud. Gjennom konkrete tiltak innenfor de ulike områdene, vil vi gjøre klubbene mer bærekraftige, noe som også vil styrke både barne- og ungdomsidretten i NRYF. Definisjon - Bærekraftig rideklubb Være gode arenaer for sportslig utvikling Være sosiale møteplasser for barn og unge Tilby gode breddeaktiviteter Ha gjennomføringsevne sportslig aktivitet Tilby utvikling av framtidens ledere. Være selvdrevne og ha ressurser til å drive ovennevnte Målgruppen for Klubbsatsingsprogrammet er klubber som har lyst og vilje til å bli bedre, og gjennom utvikling kunne gi et bedre tilbud til sine medlemmer. Programmet legger opp til en differensiering av klubber, der klubbene som deltar i programmet kan oppnå to ulike nivåer, henholdsvis nivå i (Satsingsklubb) og nivå 2 (Veiviserklubb). Gjennom å delta i programmet vil klubbene motta en tettere oppfølging fra NRYF, både i form av veiledning og støtte, men også i form av tilskudd til ulike kompetanse- og aktivitetstiltak. 28

29 8 Utdanning / Teknisk personell 8.1 Trenerutdanningen NRYFs trenerutdanning bygger på rammer og retningslinjer gitt av NIF. Hensikten er å sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer. NRYFs trenerutdanning er utviklet i tråd med «Trenerløypa», som er Norges Idrettsforbunds rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett som beskriver mål, prinsipper, retningslinjer og kompetansekrav. Det ridefaglige innholdet i NRYFs trenerkurs bygger på etablerte og vel dokumenterte teorier innenfor grenene dressur, sprang, feltritt og kjøring. De klassiske grunnprinsipper ligger til grunn, men innholdet skal også utvikles videre i takt med moderne forskning og utvikling for øvrig innenfor sporten. NRYFs overordnede mål er å utvikle et trenerkorps som, sammen med ridelærere, beridere m.fl., kan utgjøre en grunnstamme i norsk ryttersports videre utvikling. En trener innenfor NRYFs trenerutdanningssystem innehar imidlertid en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. En autorisert trener har kunnskap om norsk idrett og kjenner til de grunnverdier som skal ligge til grunn for all idrettslig aktivitet i Norge uansett nivå. Treneren er også bevisst sin rolle og kan utøve denne tilpasset ulike nivåer, enkeltutøvere, lag, hester og situasjoner. En trener innenfor ryttersporten utøver sin trenerrolle i tråd med normer for ryttersporten, og hensynet til hesten skal ha høyeste prioritet. Under all trening og TRENERLØYPA - NIF deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens velferd komme først. Etter at NIFs Trenerløype ble lansert (etter oppdatering fra den tidligere «Trenerstigen») har NRYF jobbet med omlegging og tilpassing av vår trenerutdanning. Vi har per dags dato fått godkjent Trener I og Trener II i det nye rammeverket. Endringene innebærer blant annet at det er lagt inn e-læringsmoduler og at vi skal kunne tilby etterutdanning på vært nivå. Trenerkurs og seminarer i 2013 I 2013 ble det arrangert et Trener 1 kurs Oslo med 19 deltagere. Kurset ble holdt i Oslo og Akershus men søkere fra hele landet ble tatt opp. I tillegg ble det arrangert følgende seminarer og konferanser: Seminar sprang Melsom VG skole med Eric van der Vleuten 5.mars Seminar kjøring Mossemarka Ridesenter med Boyd Exell 4-6.oktober Fagkonferansen ble arrangert på Lefdals Rideskole november med vel 130 deltagere. Det var forelesere fra inn og utland, praksis og teori. Her kan nevnes Ulf Wilken, Cecilia Lönnell, Lillian Grepne, Gitte Flam, Kenneth Sande m.fl. 29

30 Trenerkurs og seminarer i 2014 I 2014 ble det arrangert et Trener 1 kurs i Østfold Rytterkrets og et Trener 2 kurs. Dette var første året med den nye Trenerløypa som har vært utarbeidet i samarbeid med Norges Idrettsforbund. Det var Østfold Rytterkrets som sto som medarrangør til NRYF, og det var et meget vellykket samarbeid. Kurset hadde 18 deltagere. Det ble tatt opp søkere fra hele landet. NRYF arrangerte også et Trener 2 kurs i 2014, med 15 deltagere. Kurset har gått over 5 samlinger og ble avsluttet med eksamen ved utgangen av året. Det ble tatt opp søkere fra hele landet. Dette året ble det ble arrangert etterutdanning for de som har gått NRYF trenerløype i dressur, sprang og feltritt. Dressur på Østern Brug med Christine Skodjereite Loennecken. Sprang på Drøbak Ridesenter med Nina Braaten 15.05, og feltritt på Ellingsrud Ridesenter med Kirsten Arnesen, I tillegg ble følgende seminarer og konferanser arrangert: AEG Seminar dressur med Hasse Hoffmann og Wim Ernes. Fagkonferansen ble arrangert på Drøbak Ridesenter med vel 150 deltagere over to dager, november. Dette er første gang vi har holdt en så stor konferanse på Drøbak Ridesenter og det ble virkelig bra. Mange hadde tatt veien hit og mange var fornøyd med foredrag og clinicer som ble holdt. Av foredragsholdere kan nevnes, Lars Rasmussen, Nina Braaten, Elaine Butler, Rasmus Bagger, Robert Ruud, Nina Hirsh og Øivind Ødemotland. Det har i perioden 2013 og 2014 blitt avholdt 4 møter i Trenerkomiteen. Totalt 412 autoriserte NRYF Trenere ved utgangen av 2014 fordelt på: - Trener 1: Trener 2: 69 - Trener 3: 7 - Kjøretrener 1: Utdanning teknisk personell Utdanning og oppdatering av teknisk personell nasjonalt og internasjonalt følger i hovedsak samme system som tidligere. Kretsleddet har hovedansvar for utdanning på aspirant- og enernivå i de største grenene sprang og dressur. For de øvrige grener blir alle kurs arrangert av de respektive grenutvalg. NRYF v/utvalg og tilhørende komiteer har ansvar for kurstilbud fra og med toernivå. For å sikre godt ajourhold av alle lister over teknisk personell, er det krav om at teknisk personell på alle nivåer sender inn praksisskjema én gang pr. år til NRYF sentralt. Egen søkemotor for teknisk personell og kontaktinformasjon er offentlig tilgjengelig på Opplysninger som skal ligge offentlig tilgengelig på internett, må godkjennes av hver enkelt person. Dette gjøres via årlig innsending av praksisskjema. Oversikt over NRYFs teknisk personell pr. januar 2015 Merk: Tallene er hentet fra idrettens database. Korrekt oppdatering forutsetter registrering av praksisskjema, og det kan dermed være noen feilkilder her på grunn av manglende registrering. 30

31 Sprang Det er registrert 5 sprangbanebyggerkurslærere pr. januar Det er registrert 4 sprangdommerkurslærere pr. januar

32 Det er registrert 12 sprangstildommerkurslærere pr. januar Dressur Det er registrert 3 dressurdommerkurslærere pr. januar I 2013 ble utdanning for Ryttertestdommer avviklet og flyttet inn i den ordinære dressurdommerutdanningen. 32

33 Feltritt Det er registrert 2 kurslærere for feltbanebyggerkurs pr. januar Voltige NB! Dommer-, longør- og trenerutdanningen i voltige er under revidering, så tallene gir derfor et noe ukorrekt bilde. 33

34 Distanse Det er registrert 1 kurslærer for distansedommerkurs pr. januar Steward Det er registrert 2 stewardkurslærere pr. januar

35 Kjøring Det er registrert 1 kurslærer for kjørebanebyggerkurs og 4 kurslærere for kjørdommerkurs pr. januar

36 8.2-1 Avholdte nasjonale kurs og seminarer Sprang 2 stk SDA-kurs med totalt 11 deltagere 3 stk SBA-kurs med totalt 21 deltagere 1 stk SBI-kurs med totalt 3 deltagere Steward 6 stk stewardkurs med 44 deltagere Dressur 3 stk DDA/DDI-kurs med 39 deltagere 1 stk DDII-kurs med 17 deltagere Distanse 1 stk DIDA-kurs med 10 deltagere Feltritt 1 feltbanebyggerkurs med 9 deltagere Kjøring 2 stk KBA/KDA-kurs med 18 deltagere Mounted Games 2 stk MGDA-kurs med 19 deltagere 1 stk MGDI-kurs med 5 deltagere Avholdte nasjonale kurs og seminarer Sprang 4 stk SDA-kurs med 30 deltagere 4 stk SDI-kurs med 9 deltagere 3 stk SBA-kurs med 23 deltagere 1 stk SDI-kurs med 1 deltager 1 stk SSDA-kurs med 10 deltagere 1 stk SSD-kurs med 4 deltagere Steward 4 stk steward 1-kurs med 31 deltagere Dressur 2 stk DDA kurs med 20 deltagere 1 stk DDI-kurs med 12 deltagere 1 stk DDII-kurs med 13 deltagere Feltritt Ingen kompetansegivende kurs avholdt. 36

37 Distanse 1 stk DIDA-kurs med 4 deltagere Kjøring Ingen kompetansegivende kurs avholdt Voltige Ingen kompetansegivende kurs avholdt Ponnimåler 2 st kurs med 39 deltagere Deltakelse internasjonale kurs og seminarer 2013 Sprang Caroline Enger, Refresher seminar jumping judge - Leipzig Elisabeth Heber, Refresher seminar jumping judge - Leipzig Gunn Eva Killingberg, Refresher seminar jumping judge - Leipzig Carsten André Sørlie, Refresher seminar jumping judge - Leipzig Ole Kristian Buer, Level 2 judge Strömsholm Geir Madland, Level 2 judge - Strömsholm Anders Hafskjold, FEI course designer Aachen Para-Dressur Dressur Torunn Knævelsrud, FEI Refresher Seminar for FEI DRESSAGE Judges - Compiègne Feltritt Anton Granhus, RS & continuing education course - Hartpury Frank Fredriksen, Cross country course designer - Starum Distanse Bente Heggedal, 4*dommerkurs - Samora Correia Bente Heggedal, 4* TD kurs - Samora Correia Hildegunn Skulstad, 2* dommerkurs - Gardermoen Jan Fredrik Furøy, 2* dommerkurs - Gardermoen Kjøring Steward Voltige Ingunn Espeland, FEI dommerkurs Veterinær Kjell Fammestad og Odd Magnus Knævelsrud, FEI Veterinarian course - Budapest 37

38 8.2-4 Deltakelse internasjonale kurs og seminarer 2014 Sprang Caroline Enger, Refresher seminar jumping judge - Basel Elisabeth Heber, Refresher seminar jumping judge - Basel Carsten André Sørlie, Refresher seminar jumping judge - Basel Distanse Dressur Kjell Myhre, 4*dommer refresher course - Olympia London Feltritt Anton Granhus, FEI Global Education Programme Voltige Kjøring Marianne Vikheim, Level 2 judge - Magna Racino Odd Rune Vikheim, Level 2 course designer - Sopron Anne Martha Grundvig, Level 3 judge - Poznan Steward Marit Bergli, FEI steward refresher course jumping - Stockholm Paul Kerr, FEI steward refresher course jumping - Stockholm Harald Farbrot, FEI steward refresher course jumping - Stockholm Mai-Helen Osrønningen Kjærnes, FEI steward refresher course jumping - Stockholm Baard Anders Lindvaag, FEI steward refresher course jumping - Stockholm Geir Madland, FEI steward refresher course jumping - Stockholm Johan Møller, FEI steward refresher course jumping - Stockholm Lene Røraas, FEI steward level 1 jumping - Ypäjä Finland Veterinær Bjørg Siri Svenden og Idun Rosenfeld, FEI Veterinarian course Lamotte Bouvron 38

39 9 Sportslig status / Nasjonale stevner 9.1 Sportslig status I NRYFs langtidsplaner er hovedmålet å få medaljer og stabile presentasjoner i mesterskap. For å få stabile resultater, trenger vi en kontinuitet i treningen. Dersom vi skal vi få en vinnerkultur, må den bygges opp med trening og - resultatkultur i bunnen (se figuren til høyre). Det er igangsatt et pilotprosjekt på kretssamlinger hvor NRYF har utviklet fagplaner som et ledd i å skape en rød tråd fra bredde til topp, og vi er i gang med å utarbeide fagplaner for klubb samt landslag og regionnivå. Det er utviklet verktøy som skal bidra til å lage en treningskultur og strukturere utøver og trener som felles sportsplaner, utviklet OLT treningsdagbok, egen nettside hvor de kan finne relevant verktøy som evalueringsskjema, krav og kapasitetsanalyser etc. Det er arrangert samlinger hvor man introduserer utøverne til riktig ernæring, fysisk trening, hestevelferd, mental trening. Forbundsstyret har innvilget midler til sportsavdelingen til å utarbeide og gjennomføre et talentprogram for NRYFs morgendagens medaljekandidater. Utvikling i stevnetilbudet 39

40 9.2 Veterinærtjeneste Odd Magnus Knævelsrud fungerte som NRYF og FEI kontaktveterinær i 2013 og For øvrig sto Guri Haarr, Kjell Fammestad, Svein Bakke, Lise Sundem-Eriksen, Bjørg Siri Svendsen og Ulrich Ohm på FEIs liste over stevneveterinærer i Norge, og flesteparten fungerte som FEI stevneveterinærer i innog utland. Odd Magnus Knævelsrud og Kjell Fammestad deltok på FEI stevneveterinærkurs i Ungarn i 2013, og Bjørg Siri Svendsen og Idun Rosenfeld tilsvarende i Frankrike i Helle Krumsvik Bendiksen ble godkjent som FEI behandlende veterinærer i 2013, og Anngjerd Skeie og Anne Imeland i Guri Haarr og Kjell Fammestad ble godkjent som ponnimålere for FEI-stevner i Odd Magnus Knævelsrud har i perioden deltatt på møter om doping med Antidoping Norge. Det har vært god dialog med Antidoping Norge. Det ble i perioden gjennomført en rekke foredrag gjennom konseptet Ren klubbkveld og annet forebyggende arbeid. Per i dag er det i Antidoping Norge en deltidsansatt rådgiver, fire deltidsansatte hestedopingkontrollører og to veterinærer på engasjementsavtale. Antidoping Norge tok dopingprøver av 90 hester i perioden Alle prøvene var negative. FEI tok 65 prøver på internasjonale stevner i Norge i samme periode. Av norske hester som startet på FEIstevner i Norge og utlandet ble 108 testet i samme periode. En prøve var positiv for fenylbutason/oxyfenylbutason i Saken ble behandlet etter FEIs administrative prosedyrer, og ansvarlig person ble diskvalifisert, bøtelagt og ilagt saksomkostninger. Alle andre prøvene var negative. Det ble gjennomført 2 ponnimålekurs for veterinærer i bestod kurset. I perioden ble det gjennomført en kontrollmåling av en kat. 1 ponni. Ponnien var over grensen og ble kategorisert som hest etter rytterforbundets bestemmelser. Odd Magnus Knævelsrud (NRYFs kontaktveterinær) 9.3 Stewardskomiteens beretning Det er gledelig å se at stewards oppgaver og gjerning blir satt pris på av ryttere, trenere og arrangører. Vi får stadig tilbakemelding om at stewarder har god opplæring og fagkunnskap. Internasjonale ryttere rangerer norske stewards i verdenstoppen. Vi har i perioden avholdt flere stewardkurs, og i 2014 var det 5 kurs med 48 personer som besto. Vi har gjennomgått og fornyet opplæringsplanen for nivå 1, og vi vil rulle ut nivå 2-kurs i løpet av

41 9.4 Rapport fra grenene Distanse 2013 GU-Di - grenutvalgets medlemmer 2013 Jan Fredrik Furøy (leder) Hildegunn Skulstad Arvid Sauge Johansen Kai Hansson Grenutvalget har hatt 6 møter i Bredde I 2013arrangerte følgende klubber ritt for første gang: Råde og Onsøy Rideklubb, Harestua Hestesportsklubb, Fræna Rideklubb, Valle Rideklubb, Hallingen Hestesportsklubb, Aurskog-Høland Rideklubb, Sekken Rideklubb, Nittedal Rideklubb og Stranda Rideog Køyreklubb. Stevner distanse 2013 D-stevne 32 stevner L/E-stevne 11 stevner Dressur 2013 GU-D grenutvalgets medlemmer 2013 Anne Gina Fredriksen Leder. Grethe Rognøy Stian Aleksandersen Krets og ryttertester Kristoffer Gulsvik Unghest Charlotte Moen Ungdomssatsing Sportskoordinator Esther Hoff har bistått GU-D i deres arbeid. Møter i GU-D Det har vært avholdt 4 møter i GU-D, samt diverse møter og samtaler via telefonkonferanser. Det ble ikke avholdt grenkonferanse i dressur i Dressurdommerkomiteen (DDK) har bestått av Christine S. Loennecken (leder) Nina Helene von Hirsch Gunn Skovholt Øivind I. Ødemotland Wenche K. Alm har vært DDKs ressursperson med ansvar for å invitere og følge opp arrangørene når utenlandske dommere inviteres til L/E-stevner og mesterskap. Møter i DDK Det har vært avholdt 3 møter i DDK. Det har vært avholdt 1 DD2-kurs på Ellingsrud, høst Det har vært avholdt 1 Teknisk personell/dressurdommerkonferanse, nov

42 Fokusområder 2013 I 2013 hadde DDK et særlig fokus på implementering av den nye dommerutdanningen. Mye av DDKs arbeid gjennom året gikk ut på å følge opp og besvare henvendelser fra både kretser, arrangører og dommere knyttet il de nye kravene. DDK har også vært en viktig bidragsyter for GU-D med hensyn på å besvare spøsmål rundt reglement, gjennomføring av stevner og stevnestyring. Det har vært viktig for DDK med et tett samarbeid rundt terminlisten, slik at vårt arbeid med dommeroppsettet til L/E-stevner kan ferdigstilles i god tid før sesongen starter. Arbeidet med en ny fadderordning for DDA ble nedprioritert av NRYF og er med det utsatt til Stevner dressur 2013 D-stevne 203 stevner L-stevne 19 stevner E-stevne 15 stevner Internasjonalt stevne arrangert i Norge CDI3* 1 stevne (Arctic Equestrian Games, Vestfold) Feltritt 2013 GU-F grenutvalgets medlemmer 2013 Haldor Braastad (leder) Mona Henrich Johan Møller Kjærsti Fredriksen Elin Heistad Inger Bugge (rytterrepresentant) Tilknyttede ressurspersoner Anne Cathrine Sellæg terminliste Holm Kjetil Holmsen godkjenning stevneinvitasjoner Representant stewardkomiteen Johan Møller Feltbanebyggerkomiteen (FBK) Jan Jenssen (leder) Mona Heinrichs (repr. GU-F) Hans Bauer Ulf Magne Nilsen Knut Beck Nasrin Håkonson Tore Skedsmo (tilknyttet ressursperson) Sikkerhetskomiteen Anton Granhus (NSO/leder) Ulf Magne Nilsen Leif Fjerdingstad Kristin Tørmoen (rytter-/trenerrepresentant) Møter i GU-F GU-F har i 2013 avholdt 5 møter. I tillegg har grenutvalget hatt mailrunder på flere saker. 42

43 GU har som hovedtema på sine møter hatt økonomi, tilbakerapportering fra den enkelte komité på aktiviteter, samt at vi har behandlet søknader om økonomisk støtte til div. stevner. Det er også innvilget støtte til feltrittcup. Denne cupen har vært et tilbud som har motivert flere til å starte stevner i løpet av sommeren. Vi håper å fortsette med støtte i Det er i løpet av året igangsatt et arbeid med å finne en ny arena som kan arrangere NBC i Med denne arena på plass, vil vi ha tre anlegg som kan arrangere stevner opp til 2*-nivå. Dette ser grenutvalget på som en stor utvikling på anleggssiden. Denne arena kommer i tillegg til utvikling av de arenaer vi allerede har. For å videreutvikle vår sport, er det helt nødvendig at vi har gode anlegg rundt omkring i landet. Grenuvalget er imponert over den aktivitet som legges ned i klubber, komiteer og blant teknisk personell for at de aktive ryttere skal få utøve sin idrett. Møter i FBK Feltbanebyggerkomiteen har hatt 6 møter + en del telefon- og mailkontakt. Møter i Sikkerhetskomiteen Komiteen har ikke avholdt møter i 2013, og heller ikke fått inn saker til drøftelse på mail. Feltrittskonferansen Feltrittskonferansen 2013 ble holdt på Lefdals Ridesenter januar med stor deltakelse. Øvrig aktivitet Den største aktivitet skapes i klubber og kretser, og det er helt etter NRYF sitt ønske. GU-F skal kunne komme og være en hjelpende katalysator for noe av aktiviteten, samtidig som vi skal være ansvarlige for utdanning av teknisk personell.gu har et lite budsjett i forhold til all aktivitet som skapes i klubbene. Det er her de store ressurser ligger og aktivitet skapes. GU, gjennom banebyggerkomité, terminlistekomité, breddeansvarlig og sportsansvarlig, får ikke gjort noe hvis ikke klubber og kretser er på banen med ønske om å skape aktivitet. Knøttecup Gjennomføring av Knøttecup ble videreført som hovedtiltak for bredde- og rekruttering i Det ble til sammen avviklet 20 stevner med klasser for Knøttecup i løpet av 2013 med totalt 456 deltagere. (Antallet stevner med KC i 2012, var 15 med totalt antall deltagere 383.) 16 arrangement hadde egen klasse for ponni og hest. Vinner av årets KC ble Konglungen Rideklubb med hele 52 sløyfer. Stevner feltritt 2013 Det ble i 2013 arrangert totalt 32 feltrittstevner fordelt på følgende stevnekategorier: D-stevne 22 stevner L/E-stevne 9 stevner FEI-stevne 1 stevne 43

44 9.4-4 Funksjonshemmede 2013 GU-FH grenutvalgets medlemmer 2013 Silje Gillund (leder) Anita Bjorøy (satsingsgruppen) Liv Ryen Kristiansen (kjøring) Kjell Ove Mattingsdal (bredde) Trille Staubo (klassifisør) Hilde Stømner (klassifisør) Sportskoordinator Esther B. Hoff har bistått GU-FH i deres arbeid. Møter i grenutvalget Det har vært avholdt 4 møter og 4 Skype-møter, samt løpende mail-korrespondanse gjennom året. Annet gjennomført arbeid/prosjekter, f.eks. rekrutteringstiltak. Dressur FH GU-FH har arrangert 4 samlinger med hest, åpen for rekrutter og satsingsgrupperyttere. Siri Skahjem er engasert som trener for satsingsgruppen. Det har vært 28 deltakere til sammen på disse samlingene. Det har vært klassifisert 15 nye FH-ryttere i Stevner funksjonshemmede 2013 Det har vært avholdt 30 nasjonale dressurstevner med innlagte FH nivåklasser i 2013, med totalt 78 startende Kjøring 2013 GU-K grenutvalgets medlemmer 2013 Lene Kragh (leder) Sofia Mikkelsen Torill Irene Sigmundsen Mikkel Davidsen June Cecilie Horntvedt Merethe Sandem Teknisk komité Kjøring (TKK) Ellen Olsen (leder) Arne Henriksen Odd Rune Vikheim Geir Anton Nybråten Tone Løken Møter / teknisk personell Det er ikke avholdt møter med personlig oppmøte. Kommunikasjonen har foregått via mail, sms og telefon. Det er ført 5 protokoller, Det er laget en egen utdanningsplan. Det er også laget nytt undervisningsopplegg for banebyggere og dommere. 2 dommere har representert Norge under dømming i Nordisk Baltisk Mesterskap, 2 dommere har dømt i Finland og 1 dommer har dømt under FEI-stevner. Vi har utdannet 23 banebyggeraspiranter, 2 banebygger 1 og 26 dommeraspiranter. Vi har utdannet 1 kjøredommer D+M+P Grad 1, og 3 DKK-aspiranter. 44

45 Vi har arrangert et dommerkurs med Diane Brownlie og Gunn Hagring på Starum. Ett dommerkurs i Tromsø og ett i Bodø. Bredde Rekrutteringen til sporten når det gjelder utøvere har så langt lykkes, men vi vil ha med enda flere. For å få rekruttering til kjøring generelt har det blitt startet opp miniklasser og vintercup. Det er derfor mulig å kjøre stevner vinterstid og på lavt nivå, på en enkel måte. Miniklassekonseptet er redigert for å være enklere å bruke for utøvere, dommere og arrangørklubber. Miniklasse arrangert 5 hele stevner, men vi ser at det er på tide å få ut de nye reglene på nettet. Det er jobbet for å få flere stevner i kommende år. Det er også jobbet betydelig med å få i gang Nord- Norge. Det har lykkes. Det har vært kurs i arrangering i miniklasse i Nord-Norge, og det er avholdt flere stevner i denne regionen. Satsingsplan Formålet med satsingsplanen er å utvikle et program som: Bidrar til å øke rekrutteringen til kjøresporten. Hever nivået i grenen. Forbereder og utdanner kuskene med tanke på internasjonal deltakelse i fremtiden. Tilrettelegger for sportslig måloppnåelse. Inspirerer til videre satsing. Satsingsplanen omfatter junior- og seniorkusker. Stevner kjøring 2013 Utvidet klubbstevne 9 stevner D-stevne 26 stevner L/E-stevne 6 stevner FEI-stevne 1 stevne Mounted Games 2013 GU-MG grenutvalgets medlemmer 2013 Eivind Kjuus (leder) Charlotte Faye Gaarder Frank Sørensen Inger Hilmersen Line Bryn Tone Hennie Tor Arne Akselsen Møter i grenutvalget og grenkonferanse Det ble gjennomført 8 møter i GU i 2013, som fysiske møter i Oslo-området og/eller som telefonmøter. Referat fra alle møtene er publisert på Det ble gjennomført 1 grenkonferanse i januar 2014 på Idrettens Hus i Oslo, med god deltakelse. Viktige temaer var reglementsgjennomgang/høring, terminliste og arbeid med rekruttering. Rekruttering og bredde Det er utarbeidet et rekrutteringsopplegg som kan tas i bruk av rideskoler og rideklubber. Opplegget kalles «MiniGames» og består av beskrivelser av øvelser, banemål, utstyr og enkle 45

46 rekrutteringsstevner. Øvelsene er beskrevet med tegninger og filmer som er lastet opp på YouTube via NRYFs konto. Hele konseptet er publisert på På denne måten er man ikke avhengig av opptrykk av brosjyrer. Vi har deltatt på NRYF fagkonferanse og vist fram opplegget for rideskolelærere. Stevner Mounted Games 2013 Det har blitt arrangert 9 stevner og NM i 2013, de fleste av grenutvalget. Norgesmesterskap er gjennomført i disiplinene individuelt, par og lag. I tillegg ble det arrangert et åpent internasjonalt stevne med deltakelse fra Norge, Sverige og Danmark Sprang 2013 GU-S grenutvalgets medlemmer 2013 Siri Evjen (leder) Nina Braaten Kirsti Svaboe Terje Olsen-Nalum Ole Kristian Buer Møter i grenutvalget Grenutvalget hadde 5 møter i 2013: 4. januar, 19. januar, 30. mai, 12. oktober og 29. november. Det er også daglig kontakt på telefon og mail med medlemmer i GU og adminisrasjonen i NRYF. GU-S jobber mye med statutter, cuper, stevner, utarbeider terminliste, godkjenner proposisjoner, budsjett og sportslige spørsmål/planlegging. Sprangkonferansen Det var avholdt arrangørkonferanse med alle E- og L-arrangører for 2014 under Teknisk personellkonferanse med sprangkonferanse helgen 29. nov-1. des. Teknisk personell 2013 GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). SBK har i 2013 bestått av Terje Olsen Nalum (leder), Anders Hafskjold, Odd-Ivar Pedersen, Marlene Kongshaug. SDK har i 2013 bestått av Ole Kristian Buer (leder), Carsten A. Sørlie, Elisabeth Heber, Ivar Alme, Gunn Eva Killingberg. Stevner sprang 2013 Det ble avholdt: D-stevner: 230 L-stevner: 38 E-stevner: 10 Internasjonale stevner arrangert i Norge CSI2*/CSIJ/CSIYH Artic Equestrian Games, 2 helger CSI1*/CSI2*/CSIYH1*/CSIO3* - Drammen Spring Tour, 3 helger hvorav 2 helger også inneholdt CSIP/CSIJ og en helg med lagkonkurranse i Furusiyya FEI Nations Cup Division 2 Events. CSI2*/CSI5*-W Oslo Horse Show, holdt over 2 helger. 46

47 9.4-8 Voltige 2013 GU-V grenutvalgets medlemmer 2013 Marit Walløe Leder Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktiviteter GU-V har hatt 9 ordinære møter og behandlet 54 saker Deltatt på møter i NRYF Hatt utlån av 3 stk utstyr til nye klubber. GU-V disponerer 3 bra gjorder og 1 gammel. Arrangert Longeringskurs i Danmark Helgekurs, Rogaland Rytterkrets 2 breddetrenger tønne/hest 4 breddetreninger turn. Flyercup Grenutvalget har, i likhet med foregående år, søkt om breddemidler og fått støtte til voltigecup. Den omfatter alle begynnerklasser fra tønneklasse og opp til C-klassene. Poengberegningen: 1 poeng for hver startende 5 poeng for hver tropp. Totalt 159 starter fra 9 ulike klubber. Vinnere: 1 Søndre Nordstrand Rideklubb 2 Årungen Kjøre- og Rideklubb. Pengepremiene var satt til 5000 / 3000 kr. Stevner voltige 2013 Klubbstevner 4 stevner Andre stevner 6 stevner (inkl. NM) Stevneaktiviteten har gått noe ned. Det ble arrangert 6 ordinære stevner inkl. NM. 4 klubber har arrangert stevner i NM ble arrangert med knappest mulig deltakelse i NM-klassen. Stevnet hadde flere klasser slik at totalt antall startende ble ganske bra. NM var et samarbeidsprosjekt mellom Moss Rideklubb og GU-V, som sto for sekretariatet. 47

48 9.4-9 Islandshest Norsk Islandshestforening ÅRSRAPPORT 2013 Styret har i perioden bestått av Leder, Margrethe Esaiassen Nestleder, Jenny Lindheim Sekretær, Per Oddvar Riise Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Hanne Hestevik Leder i Utvalg for sport, Kristin C. Hauge Leder i Utvalg for avl, Torgeir Strøm Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Morten Sæterhaug Varamedlem, Ole Martin Roland. I desember 2013 trakk Per Oddvar Riise seg fra vervet som sekretær. Varamedlem Ole Martin Roland trer inn i styret i hans fravær. Organisasjonssekretærer, Bente Skoie (til sept.) og Anine Lundh (fra sept.), og regnskapsfører, Hilde Karin Skogli, har møtt fast på styremøtene. Antall medlemmer Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2294 medlemmer, hvorav 845 familiemedlemmer, fordelt på 32 lokallag. I 2012 var medlemstallet 2493 fordelt på 32 lokallag. Møter Styret har i driftsåret 2013 hatt 5 styremøter og behandlet 89 saker. HOVEDSAKER Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker: Ny organisasjonssekretær Bente Skoie sa opp sin stilling som organisasjonssekretær i slutten av mai. Stillingen ble utlyst og Anine Lundh ble ansatt etter intervjurunde. Anine startet opp 1.september. Ny webredaktør Forum-redaktør Mette Sattrup tok over ansvaret for nettsidene da ny organisasjonssekretær tok over. Overgang til nytt medlemssystem, Sporti Nytt medlemssystem ble innført fra januar og alle utenom tre klubber var med på ordningen med sentral kontingentinnkreving. De fleste stevner gjennom året er også lagt ut på Sporti med innbetaling som krav for påmelding. Stamboktjenestene ble lagt ut på Sporti fra september. Reforhandling av avtale med Dyrsku n I 2013 er avtalen med Dyrsku n reforhandlet med fokus på å sikre god kvalitet på baner. I den nye avtalen er Dyrsku n forpliktet til å legge nytt dekke på VM-banen på Dyrskuplassen, etter at denne var i dårlig forfatning til årets pinsestevne. Even Hedland har forhandlet på vegne av styret i NIHF. I tillegg til ny avtale er det gjort avtaler om ny passbane i øvre del av området i Seljord, og arbeidet med denne banen skal være ferdigstilt til hovedutstillingen i mai Nordisk 2016 Styret nedsatte en komité for å utrede alternative steder for Nordisk 2016 som Norge skal arrangere. Komitéen har bestått av Nils Andre Olsen, Terje Hagelund og Dag Riverud. Islandshestforum Mette Sattrup tok over ansvaret for Islandshestforum fra og med blad AEG NIHF var igjen invitert til å holde seminarer, cliniq og konkurranse under Ar tic Equestrian Games i 48

49 Stokke i februar. Cliniqer med Stian Pedersen og Christina Lund høstet gode ord fra publikum og gangartskonkurransen, Artic Gaits, ble en suksess. En kunne ønsket seg flere tilskuere og seminardeltakere, og få solgte billetter til seminarene medførte et underskudd for NIHF. FEIF-camp Det var i år Norge sin tur til å arrangere FEIF-camp, og det ble åpnet for at lokallagene kunne sende inn søknad om å få arrangere denne. Valget falt på en søknad levert av Stall Kjersem i samarbeid med Stall SP og Vestnes Islandshestforening. Leiren ble en suksess. Det var 35 deltakere på leiren mellom 13 og 18 år, fra 11 FEIF-land. Norges Rytterforbund NIHF har søkt om, og fått innvilget, aktivitetsmidler til to prosjekter i Midlene ble fordelt på BUB og FEIF-camp. Nordisk Islandshestforening / VM2015 Even Hedland er Norges representant inn i det nordiske samarbeidet for VM2015 i Herning. Han er valgt som leder av Nordisk Islandshestforening (NIF) og holder NIHF-styret informert om framgang. På grunn av ekstraordinær generalforsamling og utbytting av hele styret i Dansk Islandshestforening, ble arbeidet til organisasjonskomitéen og NIF noe forsinket på høsten 2013, men etter å ha fått et nytt styre på plass i Danmark nærmer det seg nå at arbeidet igjen er i rute. Internasjonale møter FEIF-konferansen 2013 ble holdt i Strasbourg, Frankrike, og hovedpunkter derfra er at FEIF nå har opprettet et eget utvalg for Leisure Riding. TREC, en blanding av trail og distanseritt på idealtid, ble introdusert som en ny konkurransegren for turryttere. De nordiske lederne møttes både under FEIF-konferansen og under VM i Berlin. SWOT-analyse FEIF tok initiativ til en SWOT-analyse (SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) på konferansen i Strasbourg. Alle medlemsorganisasjoner ble utfordret til å kjøre en analyse i sine respektive organisasjoner, for så å sende en oppsummering til FEIF. Det ble sendt henvendelse til alle lokallag i NIHF, dessverre kom det svar fra få av dem. Styret tok opp saken og sendte en oppsummering til FEIF. Tilbakemeldingene på denne analysen vil inngå i det planlagte arbeidet med å få fastsatt en strategiplan for NIHF. AKTIVITETER Møte i ungdomsrådet Ungdomsrådet hadde sitt årlige møte i etterkant av årsmøtet på Gardermoen, lørdag 16.mars. Anne Follaug ble valgt som ungdomsrepresentant i Utvalg for barn, ungdom og bredde. Lokallagsmøte høsten 2013 Lokallagsmøtet ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen lørdag 2.november. For å kutte kostnader ble møtet begrenset til én dag og uten festmiddag. Årets priser til sportsryttere og avlshester ble delt ut på møtet. Hoveddelen av lokallagsmøtet besto i gruppearbeid i seminarer. I tillegg ble planer for Pinsestevnet 2014 og erfaringer med Sporti tatt opp i plenum. ØKONOMI NIHF er en frivillig organisasjon med 1 årsverk fordelt på 50 % stilling for stambokkontoret og 50 % stilling hos organisasjonssekretær. Stambokkontoret er lokalisert på Ulefoss i Telemark og organisasjonssekretæren har hjemmekontor i Oslo. NIHF er en organisasjon som jobber for å fremme islandshesten og aktiviteter i knyttet til islandshesten. NIHFs stab består i tillegg til ansatte i fast stillingsprosent, av redaktør for Forum og nettsidene i avtalefestet engasjement. Styret har i samarbeid med regnskapsfører Hilde Karin Skogli, utformet en ny kontoplan for å gjøre arbeidet med regnskap og budsjett mer oversiktlig. Regnskapet for 2013 viser et underskudd. Dette skyldes i hovedsak svikt i sponsorinntekter både til foreningen og annonseinntekter til Forum, færre betalende medlemmer, høyere regnskapskostnader og 49

50 lave inntekter til avlsvisninger. Regnskapet er ikke revidert pr dags dato. Årsbudsjettet for 2014 er bygd på et prinsipp om at vi ikke kan budsjettere høyere inntekter enn det som er realistisk å få til. En er helt avhengig av ikke å gå på flere underskudd, og framover sikre en positiv utvikling for egenkapitalen. De ansatte har et godt arbeidsmiljø. De er fordelt på 1 kvinne i 50 % stilling og en mann i 50 % stilling. Kjønnsbalansen i styret er slik: 43 % menn og 57 % kvinner. Norsk Islandshestforening gir ingen negative miljøpåvirkninger, organisasjonen administrerer aktiviteter hovedsakelig utendørs, aktivitetene medfører ingen negative miljøpåvirkninger. Styret er av den oppfatning at det er gode forutsetninger for fortsatt drift. Februar, 2014 Leder Nestleder Kristin C. Hauge Torgeir Strøm Hanne Hestevik Morten Sætherhaug 50

51 9.5 Norske mesterskap Distanse 2013 NM Distanse Individuelt, Gyland Hestesportslag juli 2013 Gull: Olaug Espeli Carstensen / Alt-Thaka Lund Sølv: Vidar Ydstebø / Shamrac Alta Junior / Unge ryttere Gull: Vilde Utheim Stenbæk / Danica Lund Sølv: Yvonne Kuder / Opal Mellemgård Lund Bronse: Susanne Neset / Azala Zerah Froland NM Distanse Lag, Froland Rideklubb oktober 2013 Gull: Lund Kjøre- og Rideklubb Jeanne Holum / Yassir II, Olaug Espeli Carstensen / Danica, Vilde Utheim Stenbæk / Kareeb Sølv: Gyland Hestesportslag Kine Eiesland Holen / KA Piaget Virkku, Rita Eiesland Holen / Mai, Ellen Harbakk / Shanty Bronse: Froland Rideklubb Ellen Annette Gutubakken / SR Spirit, Jan Odd Gutubakken / Her Ofir Dressur 2013 NM Dressur, Borge august 2013 Senior Gull: Trude Hestengen / Tobajo Pik Disney Halden Rideklubb Sølv: Kjetil Skalleberg / Mister Chief Jarlsberg Rideklubb Bronse: Kjersti Askeland / Galaxy Bærum Rideklubb Unge ryttere Gull: Camilla Marie Christensen / Traneenggårds Akondo Skedsmo Rideklubb Sølv: Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide Tanum Rideklubb Bronse: Pernille Markusssen / Supertramp Tanum Rideklubb Junior Gull: Alexandra Gamlemshaug Andresen / Belamour Tanum Rideklubb Sølv: Carina Brynildsen / Shiraz Black Follo Hestesportklubb Bronse: Marthe Roberg / Worsteiner Tønsberg Rideklubb Ponni Kat I Gull: Ingrid Hagman Rimestad / Jumanji Sandnes og Jæren Rideklubb Sølv: Amy Hammer / Delight Skedsmo Rideklubb Bronse: Amalie Haug Magnussen / Aladin II Follo Hestesportklubb Ponni Kat II Gull: Ida Marie Kathenes / Eponas Brenin Mathrafal Alvøen Rideklubb Sølv: Siri Tønnesen / Joanna Tanum Rideklubb Bronse: Eirin Henni / Prins Samurai Vestre Bærum Rideklubb NM dressur Lag, Tanum Rideklubb september 2013 Hest 13 hestelag fra 10 klubber, 46 ekvipasjer Gull: Skedsmo Rideklubb 1. lag Gunn Christin Skovholdt / Kawos Rocky 51

52 Sølv: Bronse: Ellen Birgitte Farbrot / Tailormade Mr. Pink Marit Elisabeth Hemmingby Nielsen / Lof of Love Grete Cathrina Bergstrøm / Prada Tanum Rideklubb 1. lag Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide Pernille Markussen / Supertramp Alexandra Gamlemshaug Andresen / IPS Don Massimo Nora Katharine Tysnes / Aquila Grenland Ryttersportsklubb Inger Louise Foyn Mjaaseth / Åtoftens Dornier Mona Tudal / Attack W Cathrine Wiik Svendsen / Stall K s Don Rubin Kristin Lie Aas / Danois Ponni 8 ponnilag fra 7 klubber, 19 ekvipasjer Gull: Sølv: Bronse: Skedsmo Rideklubb Mathilde Merethe Klaesson / Nadyr du Bois Nora Ekrem / Davidoff Amy Hammer / Delight Starum Hestesportsklubb Lisa Norland Fari / Odbjergs Idol Cathrine Oppegaard / Odbjergs Bordeaux Tanum Rideklubb ponni 1. lag Elisabeth Struve Fjornes / For Pleasure B Kristine Kleppe / Schermeers s Hof Simba Martine Hahn / Ekko af Stensnæs Feltritt 2013 NM feltritt 2013, Ellingsrud Rytterklubb august 2013 Senior Gull: Stine Skedsmo / Hoss Øvre Romerike Rideklubb Junior/UR Gull: Esther Philippa Nicolaissen / Give Me Five Ellingsrud Rytterklubb Sølv: Hilde Eiesland / Noblesse II Vennesla Rideklubb Bronse: Stine Hoff / Leo M Ullensaker Rideklubb Ponni Gull: Maren Aurora Våge / Electric Entertainer Jarlsberg Sølv: Caroline Walan Brekke / Knockillaree Coleman Ullensaker Rideklubb Bronse: Ida Amalie Jenssen / Electric Crescendo Ullensaker Rideklubb NM feltritt Lag 2013, Øvre Romerike Rideklubb 8. september 2013 Gull: Vennesle Rideklubb Hilde Eiesland / Noblesse II Lisa Røinås / Norways Bally Sølv: Øvre Romerike Rideklubb Ida Møller / Corlido Stine Louise Glitre Skedsmo / Hoss Bronse: Ullensaker Rideklubb Anne-Cathrine Sellæg / Diamond Diaz Caroline Bergstrøm / Barna-B II 52

53 9.5-4 Funksjonshemmede 2013 NM FH, Borge august 2013 Grad II og III Gull: Hanne Nesheim / Argentina (grad II) Sølv: Ellen Christensen / Solo s Lampas (grad III) 3 deltakere totalt Kjøring 2013 NM kjøring 2013, Førde Køyre og Rideklubb juli 2013 Hest Gull: Kjell Øivind Mikkelsen / Tiger Hedegaard NOME Sølv: Eivind Davik / Amigo Waleur NORDV Bronse: Monica Stubseid / Torgar FKRK Ponni Gull: Linda B. Thomsen / Moslåttas Lady Winwen JÆRE Sølv: Harald Løtuft / Finslands NOrgrima FKRK Bronse: Anders Sæther Moen / Rodiko TROL Mounted Games 2013 NM Mounted Games 2013 Lag og Par Lag Gull: Hurum Rideklubb Sølv: Moss Rideklubb Bronse: Sarpsborg og Omegn Rideklubb Par Gull: Lillann Akselsen og Lene Graver Hurum Rideklubb Sølv: Henriette Johansen og Karen Houge Hurum Rideklubb Bronse: Anne-Grethe Jarlset og Christina Ødeskaug Hurum Rideklubb NM Mounted Games 2013 Individuelt Junior Gull: Edel Gutvik Arendal/Grimstad Rideklubb Sølv: Charlotte F. Gaarder Moss Rideklubb Bronse: Maiken Rønningen Hurum Rideklubb Senior Gull: Henriette Johansen Hurum Rideklubb Sølv: Vilde Vigerust Moss Rideklubb Bronse: Nina Sørensen Moss Rideklubb Sprang 2013 NM Sprang, Sandnes august 2013 Senior Gull: Christian A Øien / Vivolinus Halden Rideklubb Sølv: Geir Gulliksen / Vennoot Drammen og Omegn Rideklubb Bronse: Thea-Marie Tangen / Casman Landadel Nes Rideklubb 53

54 Unge ryttere Gull: Victoria Gulliksen / Zovidius R Drammen og Omegn Rideklubb Sølv: Benedikte S Endresen / Super Sox Larvik og Sandefjord Rideklubb Bronse: Cornelia E Kasin / Lacosta Bærum Rideklubb Junior Gull: Amalie S Hegre / Remedy Sandnes og Jæren Rideklubb Sølv: Caroline B Birkeland / Lantino G Bergen Rideklubb Bronse: Maritha G Knudsen / Lebec Arendal og Grimstad Rideklubb Ponni Kat I Gull: Lisa Ulven / Cevin III Bærum Rideklubb Sølv: Isabelle Bendriss / Kamaro van Orchid s Sørkedalen Rideklubb Bronse: Frida R Gundrosen / Veuturo 5 Fredrikstad og Omegn Rideklubb Ponni Kat II Gull: Signe Skei / Berlin Star Steinkjer Rideklubb Sølv: Emilie Østby / My Irish Luck Soma Ryttersportsklubb Bronse: Thea Pettersen / Strawberry Top Sylling Rideklubb NM sprang Lag Senior, Drammen august 2013 Gull: Bergen Rideklubb Karina T. Lerøen / Rincoola Og Deo Caroline B. Birkeland / Lantino G Ida B. Knudsen / Lady G Fredrik Seim / V-Nancy B Sølv: Drammen og Omegn Rideklubb Camilla Storemark / Anderida Anica Vilde Wiik Terum / S.I.E.C. Casall Jan Auen Hafskjold / Hestehuset s Bambino Connie Bull / Clinton III Bronse: Soma Ryttersportsklubb Solveig F. Nevermann / Wodka Jeanette S. Knoph / V3 Solveig K. Aarnes / Sicko Espen K. Johansen / Vigeur II NM sprang Lag Ponni, Drammen august 2013 Gull: Drøbak Rideklubb Emilie Siggerud / Mexx Thelma Kathinka Meum Klevan / Uitblinker Emilie Bjoner / Lakeview Will He Be Victoria Presterud / Mørkbak s Maji Sølv: Sørkedalen Rideklubb Isabelle Bendriss / Kamaro van Orchid s Hermine Olympia Wildenvey Michelet / Mister Jones Karoline Lien / Orlando XI Nikoline Haugen / Girl s Knight Bronse: Fredrikstad Rideklubb Sofie Bjercke / Pimmetje Charlotte Nicoline Backe / Hot Pursuit Ingrid-Synøve Hansen / Oatfield Silverado Frida Rokke Gundersen / Veuturo 5 54

55 9.5-8 Voltige 2013 NM Voltige 2013 Gull: Carolin Haug / Djon Qvist Longør Lilly Weldingh Sølv: Emilie Christensen / La Estrelja de Maikon Longør Mari Viko Rasmussen Bronse: Elisabeth L. Walløe / La Estrelja de Maikon Longør Mari Viko Rasmussen 9.6 Innendørs- og hallmesterskapene Hallmesterskap Dressur 2013 HM dressur, Grenland april 2013 HM VA Gull: Camilla Kalseth / Carte D Or Follo Hestesportklubb Sølv: Ilma Merethe Dolonen Jacobsen / Damkærs Laika Folle Rideklubb HM VB Gull: Siv Krog Morberg / Petunia Nøtterøy og Tjøme Ryttersportsklubb Sølv: Randi Askim Eriksen / May Ludwig Tanum Rideklubb Bronse: Elisabeth Sveen / Accept Frej Tanum Rideklubb HM MA Gull: Cathrine Lorentzen Lund / Zidana Arkide Tanum Rideklubb Sølv: Pernille Markussen / Supertramp Tanum Rideklubb Bronse: Astrid Karen Westberg Rikheim / Cartier Follo Hestesportklubb HM MB Gull: Alexandra Gamlemshaug Andresen / Belamour Tanum Rideklubb Sølv: Amalie Haug Magnussen / Ravell s Herkules Folle Hestesportklubb Bronse: Elise Merete Klaesson / IPS Don Massimo Skedsmo Rideklubb HM Ponni Gull: Mathilde Merethe Klaesson / Nadyr du Bois Skedsmo Rideklubb Sølv: Amalie Haug Magnussen / Aladin II Follo Hestesportklubb Bronse: Cathrine Oppegaard / Odbjergs Bordeaux Starum Hestesportsklubb Hallmesterskap Funksjonshemmede 2013 HM FH Dressur, Vallermyrene/Grenland april 2013 Gull: Kamilla Strømsnes / Amazing Søndergaard (grad IV) Sølv: Heidi Løken / Armano (grad IV) Bronse: Ellen Christensen / Solo s Lampas (grad III) 5 deltakere totalt. 55

56 9.6-3 Innendørsmesterskap Sprang 2013 IM Sprang Senior og Unge ryttere, Arendal oktober 2013 Senior Gull: Christian A. Øien / Vivolinus Halden Rideklubb Sølv: Malin Betten Hansen / Cointreau Skien Rideklubb Bronse: Therese S. Henriksen / Feloetsghe V/D Rhamdiahoeve Sarpsborg og Omegn Rideklubb Unge Ryttere Gull: Per Ulven / Urlanmore Aldi Bærum Rideklubb Sølv: Solveig F. Newermann / Wodka Soma Ryttersportsklubb Bronse: Pål Flam / Skjerabergs Larkin Arendal og Grimstad Rideklubb IM Sprang Junior, Hønefoss november 2013 Junior Gull: Cathrine Jerring / That s Why Bærum Rideklubb Sølv: Vilde Wiik Terum / S.I.E.C. Casall Drammen og Omegn Rideklubb Bronse: Anna Stangeland / Viraldo Sandnes og Jæren Rideklubb IM Sprang Ponni, Grenland Ryttersportsklubb 31.oktober 3. november 2013 Ponni Kat I Gull: Lisa Ulven / Cevin III Bærum Rideklubb Sølv: Rikke Celine Goplen / Sonjahof s Iris Solør Rideklubb Bronse: Isabelle Bendriss / Ewald Sørkedalen Rideklubb Ponni Kat II Gull: Maren Stranden / Just Called Harry Sola Rideklubb Sølv: Thelma Knudsen / Loch Corrib Bergen Rideklubb Bronse: Emma Brauti / Bjärbys Amadeus Jarlsberg og Melsom Rideklubb 56

57 9.7 Rapport fra grenene Distanse 2014 GU-Di grenutvalgets medlemmer 2014 Jan Fredrik Furøy (leder) Kai Hanssen Hildegunn Skulstad Arvid Sauge Johansen Grenutvalget har hatt 6 møter i Bredde I 2014 har det kommet en ny arrangørklubb i distanse. Lardal Hesteforening arrangerte ritt og hadde 16 startende fordelt på 2 klasser. 18 nye klubber er representert til start i distanse Stevner distanse 2014 D-stevne 29 stevner L/E-stevne 7 stevner FEI-ritt 2 stevner Dressur 2014 GU-D grenutvalgets medlemmer 2014 Grethe Rognøy (leder) Stian Aleksandersen (satsingsgruppe ponni, junior, unge ryttere) Kristoffer Gulsvik (unghest) Charlotte Moen (satsingsgruppe senior, U25) Karina Aas (terminliste/reglement) Sportskoordinator i NRYF, Turid Løken, har bistått GU-D i deres arbeid. Møter Det har vært avholdt 5 møter i GU-D, hvorav 2 på Skype. Det har også vært avholdt ett fellesmøte med Landslagsledelsen, ett med DDK og ett med GU-FH. Det ble ikke avholdt grenkonferanse i dressur i Dressurdommerkomiteen 2014 (DDK) Christine S. Loennecken Øivind I. Ødemotland Nina Helene von Hirsch Gunn Skovholt DDK kan se tilbake på et år med flere kurs, og fordi antall stevner øker, har også etterspørselen etter dressurdommere, særlig DD3 og høyere, økt. DDK har hatt hovedansvaret for oppsettet av dommerlisten og samarbeidet med GU-D om terminliste og dommerliste. 57

58 Mot slutten av året har DDK igjen sett behovet for å iverksette fadderordningen for DDA på nytt i Det vil også bli gjort noen endringer i oppsettet av dommerlisten, slik at arrangørene har hovedansvaret for å skaffe de dommerne de trenger til stevner. Stevner dressur 2014 D-stevne 224 stevner L-stevne 25 stevner E-stevne 20 stevner Internasjonale stevner arrangert i Norge CDI3* 2 stevner (AEG Vestfold og KOHS Oslo) CDIO/CDIYJP 1 stevne (NBC Kristiansand) Feltritt 2014 GU-F grenutvalgets medlemmer 2014 Haldor Braastad leder Mona Heinrich Johan Møller Kjærsti Fredriksen Elin Heistad Stine L. Glittre Skedsmo (rytterrepr.) Møter i grenutvalget Det har vært avholdt 6 møter i GU-F i løpet av året. I tillegg har grenutvalget hatt mailrunder på flere saker. Vi har som hovedtema på disse møtene hatt økonomi,tilbakerapportering fra den enkelte komité på aktiviteter, samt at vi har behandlet søknader om økonomisk støtte til diverse stevner og ryttere. Det er også innvilget støtte til feltrittcuper. Disse cupene har vært et tilbud som har motivert flere til å starte stevner i løpet av sommeren. Feltrittskonferansen Grenkonferansen 2014 ble avholdt i november på Thon Hotel Oslo Airport. Konferansen gikk over en dag og inneholdt presentasjon av sportslig aktivitet gjennom året, samt innlegg fra Feltbanebyggerkomiteen og Sikkerhetskomiteen. Videre ble terminliste og sportsplan for 2015 presenter. Det var satt av mye tid til gruppearbeid og gjennomgang av dette i plenum. Sikkerhetskomiteen 2014 Anton Granhus (NSO/leder) Ulf Magne Nilsen Leif Fjerdingstad Kristin Tørmoen (rytterrepresentant) Komiteen har heller ikke i 2014 avholdt møter, og heller ikke fått inn saker som har blitt drøftet på over 60 cm. Dersom det skjer alvorlige ulykker skal NSO informere FEI senest første arbeidsdag etter stevnet. Gule kort på internasjonale stevner i Norge skal rapporteres den kvelden stevnet er avsluttet. Feltbanebyggerkomiteen (FBK) 2014 Jan Jenssen (leder) Mona Heinrichs (repr. GU-F) Hans Bauer 58

59 Knut Beck Ulf Magne Nilsen Nasrin Haakonsen Tore Skedsmo (tilknyttet ressursperson) Feltbanebyggerkomiteen (FBK) har hatt 5 møter pluss en del telefon- og mailkontakt. Stort sett har møtene vært fulltallige. FBK har jobbet godt sammen. Det har vært mye arbeid med reglementsendringer i KRV spesielt i forhold til kvalifiseringskrav for NM. Øvrig aktivitet Det er i løpet av året igangsatt et arbeid med å finne en ny arena som kan arrangere NBC i Med denne arena på plass, vil vi ha tre anlegg som kan arrangere stevner opp til 2*-nivå. Dette ser grenutvalget på som en stor utvikling på anleggssiden. For å videreutvikle og rekruttere til vår sport er det helt nødvendig at vi har gode anlegg rudnt omkring i landet. Kjøttecup Gjennomføring av Knøttecup ble videreført som hovedtiltak for bredde- og rekruttering i Det ble til sammen avviklet 22 stevner med klasser for Knøttecup i løpet av 2014 med totalt 467 deltagere. (Antallet stevner med KC i 2013, ble det arrangert 20 stevner med totalt antall deltagere 456). 19 arrangement hadde egen klasse for ponni og hest. Vinner av årets KC ble Starum Hestesportsklubb med hele 45 sløyfer. Stevner feltritt 2014 Det ble i 2014 arrangert totalt 26 feltrittstevner fordelt på følgende stevnekategorier: D-stevne 20 stevner L/E-stevne 6 stevner FEI-stevne 0 stevne Funksjonshemmede 2014 GU-FH grenutvalgets medlemmer 2014 Silje Gillund (leder) Hege Stære Anita Hamnes Trille Staubo (klassifisør) Hilde Stømner (klassifisør) Sportskoordinator Turid Løken har bistått GU-FH i deres arbeid. Avholdte møter og grenkonferanse Det har vært avholdt 3 møter og 4 Skype-møter, samt løpende mail-korrespondanse gjennom året. Det har også vært avholdt ett samarbeidsmøte med GU-D. Det har ikke vært avholdt grenkonferanse. Annet gjennomført arbeid/prosjekter, f.eks. rekrutteringstiltak osv. Dressur FH GU-FH har arrangert 3 samlinger med hest, åpen for rekrutter og satsingsgrupperyttere. Siri Skahjem (hovedtrener) og Sigrid Rui er engasjert som trenere for satsingsgruppene. Det har vært 25 deltakere til sammen på disse samlingene. 59

60 Det har vært klassifisert 6 FH-ryttere til nasjonal status og 9 til internasjonal status i Klassifisering Det har vært klassifisør tilstede på 3 samlinger arrangert av GU-FH, med mulighet for å bli klassifisert. Det er 2 klassifisører som sitter i grenutvalget. Klassifisør Trille Staubo er medlem i FEIs Classification Working Group, CWG. Hun har vært internasjonal klassifisør under Nordisk Mesterskap i Kristiansand og ved internasjonale stevner i England, Tyskland og Belgia. Tone Seeberg har vært internasjonal klassifisør i Holland og i Moskva. Tone var også klassifisør under NM FH dressur. Ingen nye ble klassifisert der, men det ble gjort endring av hjelpemidler og tildeling av midlertidig klassifiseringskort. Det var ingen klassifisør tilstede på NM kjøring, da det ikke var deltakelse av FH-kusker. Trille holdt innlegg om ridning for funksjonshlemmede i Molde i desember, etter henvendelse fra Møre og Romsdal Rytterkrets. Alle klassifisører var tilstede på det årlige klassifisørmøtet. Stevner funksjonshemmede 2014 Det har vært avholdt 93 nasjonale dressurstevner med innlagte FH nivåklasser i 2014, med totalt 223 starter. NM for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av NM-Dressur. NM 2014 ble avholdt på Linnesvollen rideanlegg med Drammen og Omegn Rideklubb som arrangør. Hallmesterskap Hallmesterskapet ble arrangert av Rogaland Rideklubb. Som i NM er også de funksjonshemmede rytterne en del av HM-Dressur Kjøring 2014 GU-K grenutvalgets medlemmer 2014 Lene Kragh (leder) Sofia Mikkelsen Nina Bakkelund June Cecilie Horntvedt Merethe Sandem Aud Røhne Ellen Olsen (TKK) Grenutvalgets aktivitet Det har vært aktiv mailutveksling mellom grenutvalget i Dette førte til en litt rotet struktur, og behov for endring av rutiner. Det blir raskt misvisende med kun mailutvekslinger, og vanskelig å holde oversikten. Vi så at GU-K må møtes ansikt til ansikt og avklare saker. GU-K hadde derfor en samling i november. Her tok vi for oss alle revideringer, forslag til budsjett og ulike søknader om midler for En vellykket arbeidshelg som vi håper kjøre-norge får nytte av i fremtiden. Det er vært jobbet mye med det nye reglementet. På samlingen i november gikk vi igjennom KR IX linje for linje. Aktivitet / Miniklasse Det ble arrangert mange stevner, og vi ser en økende skare av lisensierte kusker. Det er nå flere lisensierte kuser enn det er feltritts-ryttere i Norge. 60

61 Det er krevende å arrangere stevner. Likevel er det klubber der ute som er flinke til å tenke rekruttering. Vi har hatt hele 11 deltakere i Miniklasse DMP i Flere klubber har kjrøt miniklasse i dressur og presisjon. Vi satser videre på Miniklasse i 2015, og arrangerer en landsdekkende Cup i presisjon. I tillegg til ordinær Miniklasse. Miniklasse Cup-vinnere i 2014 ble: 1 Telemark Fjordhestlag 2 Holand Hestesportsklubb 3 Østmarka Rytterklubb. Teknisk komité Kjøring (TK-K) 2014 Ellen Olsen (leder) Arne Henriksen Odd Rune Vikheim Geir Anton Nybråten Tone Løken Det er ikke avholdt møter med personlig oppmøte. Komunikasjonen har foregått via mail, SMS og telefon. Utdanningsplanen for perioden er gjennomgått og sendt Forbundsstyret. TKK og GU-K ønsker en helhetlig dommerutdannelse som gjør at vi utdanner «All round dommere». Da slipper arrangører å ha to dommere på stevnet. Kostnadsbesparende for arrangørene. Det er laget nytt undervisningsopplegg for dommere i dressur. Stevner kjøring 2014 UK 2 stevner D-stevne 33 stevner L/E -stevne 5 stevner Mounted Games 2014 GU-MG grenutvalgets medlemmer 2014 Eivind Kjuus (leder) Anne Kjensli Strøm Charlotte Faye Gaarder Frank Sørensen Inger Hilmersen Det ble gjennomført 11 GU-møter i 2014, som fysiske møter i Oslo-området og/eller som telefonmøter. Referat fra alle møtene er publisert på Det ble gjennomført en grenkonferanse i januar 2014 med god deltakelse. Viktige tema var reglementsgjennomgang/høring, terminliste og arbeid med rekruttering. Rekruttering og bredde Det er utarbeidet et rekrutteringsopplegg som kan tas i bruk av rideskoler og rideklubber. Opplegget kalles «MiniGames» og består av beskrivelser av øvelser, banemål, utstyr og enkle rekrutteringsstevner. Øvelsene er beskrevet med tegninger og filmer som er lastet opp på YouTube via NRYFs konto. Hele konseptet er publisert på På denne måten er man ikke avhengig av opptrykk av brosjyrer. 61

62 Vi har deltatt på NRYF fagkonferanse og vist fram opplegget for rideskolelærere både i 2013 og Vi har gjennomført klubb- og rideskolebesøk med praktiske treningsøkter. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet i 2015 og framover, og tror dette er en god måte for økt mangfold og økt rekruttering til ryttersporten. Mounted Games bør dessuten ha stor appell til gutter. Utdanning av teknisk personell Det har i 2014 blitt gjennomført 2 kurs for teknisk personell, og det er utdannet og godkjent 3 dommere og 19 assistentdommere. Det er laget rutiner for teknisk personell som vil inngå i KR I. Det er planlagt tre tilsvarende kurs for teknisk personell i Stevner Mounted Games 2014 Det ble arrangert 10 stevner og NM i Norgesmesterskap er gjennomført i disiplinene individuelt, par og lag. Ett av stevnene var et åpent internasjonalt stevne med deltakelse fra Norge, Sverie og Danmark Sprang 2014 GU-S grenutvalgets medlemmer 2014 Til mars Siri Evjen (leder) Nina Braaten Terje O Nalum Kirsti Svaboe Ole Kristian Buer Fra juni Jon Harald Gulliksen (leder) Marianne Lensebråten Tony André Hansen Åse Mortensen Møter i grenutvalget Grenutvalget hadde 4 møter i 2014: 10. januar, 17. februar, 13. august og 21. november. Det er også daglig kontakt på telefon med medlemmer i GU og administrasjonen i NRYF. Grenutvalget jobber mye med statutter, cuper, stevner, utarbeidelse av terminlise, godkjenning av proposisjoner, budsjett og sportslige spørsmål/planlegging. Arrangørkonferanse Det ble avholdt arrangørkonferanse med alle E- og L-arrangører 22. november. Teknisk personell GU-S har organisert sitt arbeid med teknisk personell gjennom to komiteer, Sprangbanebyggerkomiteen (SBK) og Sprangdommerkomiteen (SDK). SBK har i 2014 bestått av Terje Olsen Nalum, Anders Hafskjold, Marlene Kongshaug og Odd-Ivar Pedersen. SDK har i 2014 bestått av Ole Kristian Buer, Carsten A. Sørlie, Elisabeth Heber, Ivar Alme og Gunn Eva Killingberg. 62

63 Stevner sprang 2014 D-stevne 250 stevner L-stevne 43 stevner E-stevne 12 stevner Internasjonale stevner arrangert i Norge CSI2*/CSIAM Arctic Equestrian Games, 2 helger CSI1*/CSI2*/CSIYH1*/CSIO3* - Drammen Spring Tour, 3 helger hvorav 2 helger også inneholdt CSIP/CSIJ og én helg med lagkonkurranse. CSIP/CSICH/CSIJ/CSIU25 Nordisk Mesterskap Drammen CSIAM/CSI2*/CSI5*-W Oslo Horse Show Voltige 2014 GU-V grenutvalgets medlemmer 2014 Marit Walløe Leder Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet GU-V har hatt 7 ordinære møter og behandlet 46 saker, samt deltatt på møter i NRYF. Har hatt utlån av 3 stk utstyr til nye klubber. GU-V disonerer 3 bra gjorder og 1 gammel. Arrangert 5 breddetreninger i Sandnes og Oslo 2 samdlinger med internasjonale trenere (Oslo og Sandnes) Aktivitetslederkurs. Flyercup Grenutvalget har, i likhet med foregående år, søkt om breddemidler og fått støtte til voltigecup. Den omfatter alle begynnerklasser fra tønneklasser og opp til C-klassene. Poengberegningen: 1 poeng for hver startende 5 poeng for hver tropp. Totalt 139 starter fra 5 ulike klubber. Vinnere 1 Søndre Nordstrand Rideklubb 2 Sandnes og Jæren Rideklubb. Pengemremiene var satt til 5000 / 3000 kr. Stevner voltige 2014 Det har vært arrangert tilsammen 5 voltigestevner i Det ble ikke arrangert NM på grunn av mangel på kvalifiserte deltakere. GU-V har prøvd å få til en større stevneaktivitet, men ikke lykkes med det. I løpet av sesongen er det bare arrangert 5 ordinære stevner. Det ble ikke arrangert NM på grunn av mangel på kvalifiserte deltakere. Det gis tilbud om reisestøtte for dommer og teknisk bistand til gjennomføring av stevner. Bare 2 klubber har arrangert stevner i

64 9.7-9 Islandshestforeningen ÅRSRAPPORT 2014 Norsk Islandshestforening Styret har i perioden bestått av: Leder, Margrethe Esaiassen Nestleder, Nils André Olsen Sekretær, Jenny Lindheim Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Anne Karine Berger Leder i Utvalg for sport, Kristin C. Hauge Leder i Utvalg for avl, Torgeir Strøm Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Morten Sæterhaug Varamedlem, Ragnhild Pettersen. Årsmøtet 2013 valgte Gry Nergård som leder i utvalget for dommer og utdanning. Hun søkte om permisjon fra vervet kort tid etter årsmøtet og Anne Karine Berger ble konstituert som leder for utvalget og representant i styret. Organisasjonssekretærer, Anine Lundh, og regnskapsfører fra Accountor, Hilde Karin Skogli, har møtt fast på styremøtene. Styret har i driftsåret 2014 hatt 6 styremøter og behandlet 87 saker. Medlemmer og lokallag Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2204 medlemmer, hvorav 781 familiemedlemmer, fordelt på 33 lokallag. I 2013 var medlemstallet 2294 fordelt på 32 lokallag. HOVEDSAKER Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker: Strategiarbeid Styret kalte ansatte og utvalg til en samling med fokus på langsiktig strategi for NIHF. Møte ble avholdt på Stange i september. Planen ble gjennomgått på lokallagsmøtet og utsendt til lokallagene for gjennomgang. Styret jobber videre med mottatte innspill. Aktivitetshåndbok Som resultat av ønske fra årsmøtet, ble det utformet en aktivitetshåndbok med forslag til aktiviteter for lokallagene og beskrivelser av disse. Denne er gjort tilgjengelig på foreningens nettsider. Nordisk 2016 Norge har i 2016 ansvar for Nordisk Mesterskap. Styret har utpekt en komité som har fått ansvar for planlegging av mesterskapet under de rammer som er lagt. Se årsrapporten for sportsutvalget for nærmere informasjon. Nordisk Islandshestforening / VM2015 Norge er medarrangør under VM 2015 i Herning. I denne forbindelse er det lagt ut informasjon på nett og i medlemsblad, på leten etter medlemmer som vil være med i dugnadsarbeid under mesterskapet. Even Hedland er Norges representant i Nordisk Islandshestforbund og organisasjonskomitéen for VM2015. Internasjonale møter FEIF-konferansen 2014 ble holdt i Reykjavik. Styret stilte med representanter på alle avdelingsseminarer. De nordiske lederne møttes både under FEIF-konferansen og under Nordisk Mesterskap i Herning. Norsk Hestesenter Landbruks- og matdepartementet har besluttet at kåringsforskriften fjernes fra det nasjonale regelverket (Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien) fra 1.januar NIHF har fulgt utviklingen og 64

65 opprettholdt dialog med NHS og LMD for å finne gode løsninger for oppgaver, ansvar og rollefordeling knyttet til hestefaglige tjenester. NIFH har deltatt på representantskapsmøte. Sponsorarbeid Styret har hatt stort fokus på sponsorarbeidet med gjennomgang av sponsoravtaler, opprettelse av sponsorpakker og informasjonsskriv som en viktig tilrettelegging for det videre sponsorarbeidet. NIHF henvendte seg deretter direkte til et 20-talls personer om å bistå i arbeidet. Tiltross for henvendelsen fikk vi lite respons. Styret har hatt direkte kontakt med tidligere sponsorer og arbeidet med nye sponsorer uten hell. AKTIVITETER Møte i ungdomsrådet Ungdomsrådet hadde sitt årlige møte i etterkant av årsmøtet på Gardermoen, 15.mars. Liv Fredskild ble valgt som ungdomsrepresentant i utvalg for barn, ungdom og bredde. Lokallagsmøte høsten 2014 Lokallagsmøtet ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen lørdag 31.oktober søndag 1.november. Det ble arrangert diskusjoner og gruppearbeid rundt temaene «Hva gir medlemsvekst?», «Det attraktive lokallag» og «Lagånd og ledelse». Årets priser til sportsryttere og avlshester ble delt ut under festmiddag på lørdagen. Departementsmøte Samferdselsministeren Kjetil Olvik-Olsen innkalte hesteorganisasjonene, deriblandt NIHF, til et dialogmøte hvor vi fikk komme med våre meninger, diskutere utfordringer og komme med forslag til løsninger i forbindelse med opprydding av regelverket knyttet til hest i trafikk. NIHF-lotteri 2015 I et samarbeid med Skoies AS etablerte NIHF et lotteri som ble igangsatt i juni og avsluttet i november. Vi hadde to målsettninger med lotteriet. Lokallag og NIHF skulle samarbeide om et felles prosjekt med stikkordet «lagånd», i tillegg en ønsket økonomisk gevinst. NIHF lykkes med begge. Trekningskomiteen besto av styremedlem, ansatt og kontrollkomite. Arctic Equestrian Games Islandshestensvenner arrangerte Arctic Games på vegne av NIHF ved årets AEG-arrangement. Undervisningsansvarlig, Erik Andersen, avholdt clinic hvor emnet var Veien til VM med ekvipasjene Tina Kalmo Pedersen på Kolgrimur från Slätterne og Oda Ugland på Hárekur frá Vindasi, etterfulgt av et hingsteshow med Øggur fra Kringeland, Tigull fra Kleiva og Thokki fra Kyrholt. Oslo Horse Show Islandshesten ble i år igjen representert ved Oslo Horse Show. Anine Lundh og Bernt Severinsen sto for arrangementet på vegne av NIHF. Det ble avholdt «Mestertølt» med flotte ekvipasjer. ØKONOMI NIHF er en frivillig organisasjon med 1 årsverk fordelt på 50 % stilling for stambokkontoret og 50 % stilling hos organisasjonssekretær. Stambokkontoret er lokalisert på Ulefoss i Telemark og organisasjonssekretæren har hjemmekontor i Oslo. NIHF er en organisasjon som jobber for å fremme islandshesten og aktiviteter knyttet til islandshesten. I tillegg til ansatte i fast stillingsprosent har redaktør for Forum og nettsidene, og utdanningsansvarlig tilknyttet Utvalg for dommere og utdanning, avtalefestet engasjement. De ansatte er fordelt på 1 kvinne i 50 % stilling og en mann i 50 % stilling. Kjønnsbalansen i styret er slik: 43 % menn og 57 % kvinner. Norsk Islandshestforening gir ingen negative miljøpåvirkninger, organisasjonen administrerer aktiviteter hovedsakelig utendørs, aktivitetene medfører ingen negative miljøpåvirkninger. 65

66 * Regnskapet for 2014 var ikke klart på tidspunktet da denne rapporten ble utformet * Februar, 2015 Margrethe Esaiassen Leder Nils André Olsen Nestleder Jenny Lindheim Sekretær Kristin C. Hauge Leder sportsutvalget Torgeir Strøm Leder avlsutvalget Anne Karine Berger Leder utvalg for dommere og utdanning Morten Sætherhaug Leder barn, ungdom og bredde 66

67 9.8 Norske mesterskap Distanse 2014 NM Distanse, Gyland 18. oktober 2014 Junior/Unge ryttere Gull: Marielle Othelie Seglem Ellingsen / Prince Narnia Sølv: Gina Sætrang Holby / PL Sharif Bronse: Mette Mareike Barsch / TA Kareem Lag Ingen fulle lag igjennom Dressur 2014 NM Dressur, Drammen 30. juli 3. august 2014 Senior Gull: Lillann Jebsen / Pro-Set Tanum Rideklubb Sølv: Camilla Kalseth / Carte D Or Sørkedalen Rideklubb Bronse: Ellen Birgitte Farbrot / Tailormade Akon Askelund Skedsmo Rideklubb Unge ryttere Gull: Carina Brynildsen / Shiraz Black Folle Hestesportsklubb Sølv: Astrid Karen Westberg Rikheim / Cartier Follo Hestesportsklubb Bronse: Nora Katharine Tysnes / Aquila Foldager Tanum Rideklubb Junior Gull: Amalie Haug Magnussen / Ravell s Herkules Follo Hestesportsklubb Sølv: Kristin Lie Aas / Danois Grenland Ryttersportsklubb Bronse: Helena Liholt Gulli / Tobajo Picez Halden Rideklubb Ponni Kat I Gull: Amy Hammer / Delight Skedsmo Rideklubb Sølv: Nora Ekrem / Davidoff Skedsmo Rideklubb Bronse: Cathrine Oppegaard / Odbjergs Bordeaux Folle Hestesportsklubb Ponni Kat II Gull: Siri Tønnesen / Joanna Tanum Rideklubb Sølv: Emilie Næss / Enets Lucas Bøverbru Hestesportsklubb Bronse: Kristiane Askim Hillern / Boogie Tanum Rideklubb NM Dressur Lag, Skedsmo september 2014 Hest 17 hestelag fra 13 klubber, 26 ekvipasjer Gull: Tønsberg og Omegn Rideklubb Anniken Hals, Stine Marie Gøtesen, Marthe Roberg, Christina Svensson Sølv: Skedsmo Rideklubb 1. lag Marit Elisabeth Hemmingby Nielsen, Grethe Catherina Bergstrøm, Johanna Therese Holmgren. Bronse: Ellingsrud Rytterklubb 1. lag Hege Kelm Jønni, Mette Ono Njøten, Marit Myhre Bredesen, Caroline Gjessing Nome 67

68 Ponni 7 ponnilag fra 4 klubber, 19 ekvipasjer Gull: Skedsmo Rideklubb 1. lag Nora Ekrem, Amy Hammer, Mathilde Merethe Klaesson Sølv: Tanum Rideklubb 1. lag Siri Tønnesen, Kristine Kleppe, Kristiane Askim Hillern Bronse: Skedsmo Rideklubb 2. lag Julia Hammer, Sahra Edseth Solbakken, Signe-Christine Forberg Lillerud Feltritt 2014 NM Feltritt Individuelt, Starum Hestesportsklubb september 2014 Senior Gull: Hans Bauer / Præstegårdens Leopold Steinseth Rideklubb Sølv: Ellen Kristina Hynne / Rom Tikka Holmestrand og Omegn Rideklubb Bronse: Stine Skedsmo / Hoss Øvre Romerike Rideklubb UR/Jr Ble arrangert som åpen klasse. Ponni Gull: Maren Aurora Våge / Electric Entertainer Jarlsberg Rideklubb Sølv: Ida Amalie Jenssen / Bonte Frits Ullensaker Rideklubb Bronse: Louise Fenre / A Misstake Moss Rideklubb NM Feltritt Lag, Øvre Romerike Rideklubb 28. september 2014 Hest Gull: Ullensaker Rideklubb 2 Anja Huserbråten, Stine Hoff, Inger-Anette Holmen Lystad Sølv: Ullensaker Rideklubb 1 Anne-Cathrine Sellæg, Inger Cathrine Bugge, Caroline Bergstrøm Bronse: Ponni Gull: Sølv: Starum Hestesportsklubb Marthe Olsby, Maren Braastad Jarlsberg Rideklubb Maren Aurora Våge, Eline Marie K. Erlandsen Moss Rideklubb Eva Karine Olsen, Louise Fenre, Victoria Dilling Funksjonshemmede 2014 NM for funksjonshemmede er siden 2006 en integrert del av det ordinære NM i dressur. NM FH Dressur, Drammen og Omegn Rideklubb 30. juli 3. august 2014 Nivåklasse grad 1-2 Gull: Birgitte Reitan / Sno Sølv: Jens Lasse Dokkan / Heiberg Grad 4 Gull: Tonje Lundqvist / Anderz Sand Firfod Sølv: Anita Narverud Olsen / JJ Veronica Bronse: Heidi Løken / Armano 68

69 9.8-5 Kjøring 2014 NM Kjøring 2014, Østmarka Ryttersportsklubb (arrangert på Starum) Hest enspent Gull: Eivind Davik / Amigo Waleur Sølv: Wenche Johannesen / Saturn Bronse: Camilla Johnsrud / Tiger Hedegaard Ponni enspent Gull: Linda Thomsson / Moslåttas Lady Linwen Sølv: Signe Hoff Johannessen / Melums Argus Bronse: Merete L. Sandem / Tord Mounted Games 2014 NM MG Lag Gull: Moss Rideklubb Laget besto av Frida Gillebo, Karoline Kjuus, Heidi Bjørgo, Line Hilmersen, Stine Korslund. Sølv: Hurum Rideklubb (Sort) Bronse: Hurum Rideklubb (Hvit) NM MG Par Junior Gull: Hedda Stadheim og Mari Næss Sarpsborg og Omegn Rideklubb Sølv: Emma Klevengen og Ole Fredrik Hvinden Haug Sarpsborg og Omegn Rideklubb Bronse: Kristine Karlsen og Emilie Sparby Sarpsborg og Omegn Rideklubb Senior Gull: Karen Houge og Lene Graver Hurum Rideklubb Sølv: Heidi Bjørgo og Line Hilmersen Moss Rideklubb Bronse: Christina Ødeskaug og Anne-Grethe Jarlset Hurum Rideklubb NM MG Individuelt Junior Gull: Christina Brokerud Sarpsborg og Omegn Rideklubb Sølv: Mari Næss Sarpsborg og Omegn Rideklubb Bronse: Malene Berven Sarpsborg og Omegn Rideklubb Senior Gull: Karen Houge Hurum Rideklubb Sølv: Heidi Bjørgo Moss Rideklubb Bronse: Sofie Houge Moss Rideklubb Sprang 2014 NM Sprang, Drammen august 2014 Senior Gull: Dag Ove Kringsrød / Clarkes Ferro SORK Sølv: Geir Gulliksen / Grand Balou 4 DOR Bronse: Morten A. Bjupvik / Valley Stream B DOR Unge ryttere Gull: Per Ulven / Urlanmore Aldi BÆRUM Sølv: Andreas Jensen / Belinda 160 ROGAL Bronse: Maren Smedhaug / Caleandro TRON 69

70 Junior Gull: Johan S. Gulliksen / Charleville DOR Sølv: Anna Stangeland / Viraldo SAJÆ Bronse: Lisa Ulven / Velvet VL BÆRUM Ponni Kat I Gull: Mathilde Kristine Kalland / Colton Milton KRAG Sølv: Sofie Rød / Silvia VII ROGAL Bronse: Karoline Lien / Girl s Knight SØRK Ponni Kat II Gull: Mikkel Flam / Hinders Millan AGR Sølv: Signe Skei / Berlin Star STKJ Bronse: Fanny Brøvig Marksten / Woodfield Rising Star SØRK NM Sprang Lag Senior, Bergen 31. juli 3. august 2014 Gull: Sandnes og Jæren Rideklubb Sol Skatvedt Hove / Figaro D Anna Stangeland / Viraldo Silje Friestad / Curra Glen Amalie Steen Hegre / Orion Champeix Sølv: Solør Rideklubb Ine Suzan Tidemandsen / Lovika T Hanne Maren Helgedagsrud / Lusifer Ine Marlen Mausethagen / Balourough Z Hege Cecilie Tidemandsen / Carvis Bronse: Drøbak Rideklubb Celine Marie Foss / Zolaniki Ingrid Emilie S. Carlén / Røds Pay Day Kristine Seierstad / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården Therese Andresen Ulven / Thorn NM Sprang Lag Ponni, Drøbak juli 2014 Gull: Drøbak Rideklubb Sanne Sørlie / Spending Record Synne Henriksen / Emirat Emilie Siggerud / Mexx Victoria Presterud / Mørkbak s Maji Sølv: Steinkjer Rideklubb Signe Skei / Berlin Star Marie Skei / Chapmans Luop Rose Skei / Talento Malin Christine Forås / Comet IV Bronse: Arendal og Grimstad Rideklubb 1 Amanda Sørbukt Krumsvik / Euro Display Synne Marie Aamodt Fossnes / Twister 55 Mikkel Flam / Hinders Millan Anna Fintland / Myelino Voltige 2014 Det ble ikke arrangert NM i voltige i

71 9.9 Innendørs- og hallmesterskapene Hallmesterskap Dressur 2014 Hallmesterskap Dressur 2014, Rogaland mars 2014 HM VB Gull: Linn Ulleberg / Stagsted s Fago Blakstaad Ryttersportsklubb Sølv: Therese Bragstad / Vesander Toftebjerg Moldegaard Ryttersportsklub Bronse: Marit Elisabeth Hemmingby Nielsen / Lof of Love Skedsmo Rideklubb HM MA Gull: Caroline Steine Jensen / Blue Hors Develino Bærum Rideklubb Sølv: Silje Torsvik / EDS Henrietta Follo Hestesportklubb Bronse: Silje Kristin Syrstad / Quite Naughty Rogaland Rideklubb HM MB Gull: Merethe Kvalheim Gåthe / Toledo Moldegaard Ryttersportsklub Sølv: Zandra T. Birkeland / Swix Tanum Rideklubb Bronse: Ingeborg Edland / Vedels Makenzie Nærbø Rideklubb Ponni Kat I Gull: Stine Olsen Lund / Holsfjords Rosebud Kolnes Rytterklubb Sølv: Sahra Edseth Solbakken / Valerossi Skedsmo Rideklubb Bronse: June Furuly Johansen / Grythöjdens General Skedsmo Rideklubb Ponni Kat II Gull: Ida Marie Kathenes / Eponas Brenin Mathrafal Alvøen Rideklubb Sølv: Kristiane Askim Hillern / Boogie Tanum Rideklubb Bronse: Siri Tønnesen / Joanna Tanum Rideklubb Hallmesterskap Funksjonshemmede 2014 HM FH Dressur, Rogaland Rideklubb mars 2014 Gull: Charlotte Magnhild Johansen / Kastaniegårdens Minot Bruråk Hestesportklubb Sølv: Kine Bakka Arnesen / Solsidens Piqant Bergen Rideklubb Innendørsmesterskap Sprang 2014 IM Sprang Ponni, Hønefoss og Ringerike Rideklubb oktober 2014 Ponni Kat I Gull: Sofie Rød / Silvia VII Rogaland Rideklubb Sølv: Marthe Møglestue Rønningen / Dambæksgård Pastel Grenland Ryttersportsklubb Bronse: Viktoria Kofoed Davidsson / Bay Hayes Tromsø Ryttersportsklubb Ponni Kat II Gull: Ine Andresen Tjønnvåg / Nørlunds Werona Arendal og Grimstad Rideklubb Sølv: Jenny Krogsæter / Champagner Drøbak Rideklubb Bronse: Camilla Leborg / Ulvsig s Lucas Jarlsberg og Melsom Rideklubb 71

72 IM Sprang Unge ryttere og Senior, Arendal og Grimstad Rideklubb 30. oktober 2. november 2014 Unge ryttere Gull: Pål Flam / Skjerabergs Larkin Arendal og Grimstad Rideklubb Sølv: Johan S. Gulliksen / Billy Boycie Drammen og Omegn Rideklubb Bronse: Benedikte Serigstad Endresen / Quistallo II Larvik og Sandefjord Rideklubb Senior Gull: Line Karlsen Raaholt / Abrisco V Dammen og Omegn Rideklubb Sølv: Geir Gulliksen / Viego les Hauts Drammen og Omegn Rideklubb Bronse: Marina Marki Drivenes / Elmegårdens Sisi I Sørlandsparken Rideklubb IM Sprang Junior, Jarlsberg og Melsom Rideklubb november 2014 Junior Gull: Anna Stangeland / Viraldo Sandnes og Jæren Rideklubb Sølv: Cathrine Bjordal Tholo / Jumping So Easy Sola Rideklubb Bronse: Amalie Bloch-Johnsen / Landita 3 Sola Rideklubb 72

73 10 Toppidrett / Internasjonal deltakelse NRYF ønsker å skape en rød tråd fra bredde til toppidrett (ref. kap. 9). Dette er et langsiktig arbeid som vi er i gang med. Som tiltak i dette arbeidet har vi omorganisert sportsavdelingen. Fra tidligere landslagstrenere, er det nå engasjert landslagsledere. Landslagslederne skal se behovet i laget og individuelle utøvere, og skaffe den spisskompetansen laget trenger for å gjøre gapet mindre opp til de beste utøverne i verden. Vi har hatt fokus på å utvikle og bygge kompetanse på norske ledere og jobbet med støtteapparatet rundt lagene Toppidrett / Internasjonal deltakelse Distanse 2013 Landslagstrener 2013: Leonard Liesens. Internasjonal deltakelse Distanse 2013 I tillegg til mesterskapene deltok norske distanseryttere i følgende internasjonale stevner i 2013 CEI3* København (DK) 1 deltaker CEI El Paular 1 deltaker CEI Mirande 1 deltaker CEI Paaren im Glien 1 deltaker CEI1* Sant Feliu Saserra (ESP) 1 deltaker CEI2* Sartilly (FRA) 1 deltaker CEI3* Ermelo (NED) 3 deltakere CEI1*/3* Göingerittet (SWE) 4 deltakere CEI2*/3* Halmstad (SWE) 3 deltakere CEIYJ1*/2*/3* Holzerode (GER) 6 deltakere CEI1* Hässleholm (SWE) 3 deltakere CEI1*/2* Mols (DK) 8 deltakere CEI3* Abu Dhabi 2 deltakere CEI2* Weisenhorn (GER) 2 deltakere CEI4* Most (CHE) 5 deltakere CEI2* Kurgjärve (EST) 12 deltakere 73

74 Dressur 2013 Landslaglsledelsens sammensetning Forbundskaptein Marianne Heltzen (landslagsleder senior) Thomas D. Larsen (landslagsleder unge ryttere og junior) Lars Rasmussen (landslagsleder ponni, frem til 1. juli 2013) Øivind Ødemotland (landslagsleder ponni, fra 1. oktober 2013) Treningssamlinger Senior: Vi har gjennomført fire samlinger uten hest. Olympiatoppens coach Cato Zahl Pedersen har deltatt på to av samlingene. Landslagsleder har vært på utøver-/trenerbesøk hos de fleste, samt observert utøverne på nasjonale og internasjonale stevner. For øvrig hatt dialog med utøvere og trenere pr telefon og mail. Ponni, Junior og Unge ryttere: I 2013 ble det arrangert fellessamling for alle satsingsgrupperytterne. Samlingen ble avholdt over to dager på Norges Idrettshøyskole med ca. 300 deltakere, med bredt faglig program og fysisk trening. Årets tema var helse både for hest og rytter. Det har vært gjennomført treningssamlinger og pre-camp før Nordisk og EM for landslagene for ponni, junior og unge ryttere. Det har også vært gjennomført team-building-aktiviteter og veiledning i mental trening på samlinger uten hest for disse gruppene. Satsingsgrupper for junior og unge ryttere har i tillegg hatt programridning/stevnetrening med dommer Kurt Christensen og landslagsleder Thomas D. Larsen på Østlandet og Vestlandet i I oktober-november 2013 ble det gjennomført åpne samlinger for ryttere år for uttak til satsingsgrupper Totalt 58 utøvere deltok på disse samlingene. Sportslige høydepunkter Norge har vært representert med individuelle ryttere i 13 CDI3*, 3 WC-stevner, og med lag i EM i Lillann Jebsen / Pro-Set deltok i World Cup-finalen og ble nr 12. Det er den beste plasseringen Norge har hatt noen gang. Alexandra G. Andresen / Belamour vant en individuell selvmedalje i EM Junior 2013, der det norske juniorlaget også ble nr 4 i lagkonkurransen. Juniorlaget vant også gull i Nordisk Mesterskap, og Alexandra G. Andresen / Belamour og Carina Brynilden / Shiraz Black vant hhv gull og sølv individuelt for junior. Rekruttering Det tar tid å utdanne nye hester til topp nivå. Vi er derfor klar over at både 2013 og 2014 blir preget av nye ekvipasjer som utdannes og utvikles. Vi ser for oss 4 til 5 ekvipasjer som har kapasitet og er klare til å kvalifisere Norge til Rio i Av kommende ekvipasjer kan nevnes at Siril Helljesen er på vei opp med ny hest som har gjort gode prestasjoner i lille tur, og som legger opp til å debutere i GP i Flere av de etablerte utøverne har spennende unge hester på gang. Vi forventer internasjonal debut i GP for to nye seniorutøvere i Det er også 2-4 spennende U25-ryttere som vil komme til start i U25 GP. Internasjonal deltakelse Dressur ekvipasjer har representert NRYF på 40 CDI-stevner i 2013 World Cup Lillan Jebsen / Pro-Set 71 poing CDI-W Stockholm ( ) CDI-W Final Göteborg ( ) Ellen Birgitte Farbrot / Tailormade Akon Asklund 166 poeng CDI-W Odense ( ) CDI-W Odense ( ) CDI-W Brno ( ) CDI-W Brno ( ) 74

75 Feltritt 2013 Landslag Johan Lundin, landslagsleder. Det jobbes langsiktig for å skape et landslag som over tid kan prestere på mesterskapsnivå på bakgrunn av en strukturert og planmessig jobbing fra sportssjef, landslagsleder og de tilknyttede trenere og ressurspersoner. Dette er noe som vil ta tid å vise resultater på, men vi ser alt i dag at mange ryttere har fått en mer profesjonell holdning til sin idrett, og hva som kreves for å ri på et internasjonalt nivå. Samlinger Victoria Carlerbäck holdt seminar under feltrittskonferansen og fortalte om sin vei med utdannelse av flere hester til mesterskapsnivå. Hun holdt også en liten klinikk med noen unghester og noen erfarne hester. Johan Lundin gjennomgikk landslag og satsinger for Høydepunkter Norske ryttere har deltatt på 14 internasjonale stevner, hvorav to var EM og Nordisk Mesterskap. Internasjonal deltakelse Feltritt 2013 I tillegg til mesterskapene deltok norske feltrittsryttere i følgende internasjonale stevner i 2013 CCI1* Osberton (GBR) 1 deltaker CIC1*/2* Runstensgård (SWE) 5 deltakere CCI1*/2* Hartpury (GBR) 1 deltaker CIC1*/2* Eketorp (SWE) 8 deltakere CIC1*/2* Horka (GER) 2 deltakere CIC1* Bad Harzburg 1 deltaker CIC1* Brandon Hall 1 deltaker CIC2* Bredeneek 1 deltaker CIC1*/2* Höör (SWE) 6 deltakere CIC1*/2* København (DEN) 8 deltakere CIC1*/2* Starum (NOR) 15 deltakere CIC1* Chatsworth 1 deltaker Funksjonshemmede 2013 Landslag og landslagsledelse Landslaget har bestått av seks utøvere, hvorav to dessverre ikke har representert i hele år pga langtidsskade på hestene. Vi har også hatt tre utøvere fra satsingsgruppen med oss ut på internasjonale stevner. Landslagsledelsen har i 2013 bestått av landslagsleder Ingeborg Simensen, med sportssjef Nina Johnsen som har kvalitetssikret uttak etc. Treningssamlinger Landslaget har hatt to samlinger uten hest i Satsingsgruppen har hatt én samling uten hest, felles for unge utøvere i alle grener. I tillegg har det vært avholdt 4 dressursamlinger for rekrutter og satsingsgruppe, med totalt 28 deltakere. GU-K har avholdt 8 landslagssamlinger og 2 kretssamlinger i kjøring, der totalt 3 aktive FHkusker har deltatt. Det ble ikke avholdt grenkonferanse. Internasjonal deltakelse Funksjonshemmede 2013 CPEDI3* Mannheim (GER) Jens Lasse Dokkan / Heiberg, grad Ia 75

76 Ellen Christensen / Solo s Lampas, grad 3 Kamilla Strømsnes / Amazing Søndergaard, grad 4 CPEDI3* Roosendal (NED) Jens Lasse Dokkan / Heiberg, grad 1a Ann Cathrin Lübbe / Madonna Askelund, grad 3 EM Herning og Nordisk Mesterskap Kjøring 2013 Landslag GU-K, sammen med sportssjef og eventuelt landslagstrener, tar ut ekvipasjer til landslag. Landslaget består av ekvipasjer som kjører internasjonalt, eller har som mål å kjøre internasjonalt inneværende eller kommende sesong. De bør ligge på et stabilt, vanskelig nivå, og ha de midler som trengs for å konkurrere internasjonalt. Erfaring, seriøsitet og fremtidsutsikter for den enkelte ekvipasjen blir vurdert. Landslagsutøvere skal være gode støttespillere for hverandre, og gode rollemodeller for yngre utøvere. Treningssamlinger GU-K arrangerte samling på Mossemarka hestesenter i oktober for dommere, satsingsgruppe/landslag, par, trenere med Boyd Exell, for å inspirere til økt satsing fremover, og for at alle skal ha en felles forståelse for hva som skal til for å komme videre i sporten. Det var påmeldt mellom 40 og 50 personer hver dag. Høydepunkter Tok Sølv i lag for hest enspent i Nordisk. To sølvmedaljer individuelt, hhv. ponni enspent og hest enspent i Nordisk. Deltakelse i VM ponni, med 1 ekvipasje til start. Kunnskapsnivået har økt i sin helhet, da mange kusker har startet på utenlandske stevner i Har hatt 7 kusker på VB-nivå. Har økt kvaliteten på hestemateriell til norske kusker. Flere av kuskene har kjøpt nytt hestemateriell. Internasjonal deltakelse Kjøring 2013 I tillegg til mesterskapene deltok norske kuskeri følgende internasjonale stevner i 2013: CAIP-B1 Dorthealyst (DEN) 1 deltaker CAI-B1/CAIP-B1 Dronninglund (DEN) 4 deltakere CAIP-A1 Altenfelden (GER) 1 deltaker CAIP-A1 Minden 1 deltaker CAI-B1 Luhmülen 2 deltakere Mounted Games 2013 Landslag / trenere Younes Ahlbom (Sverige) har vært landslagstrener for Norges landslag i Kirsten Arnesen har hatt ansvaret for grunntrening (bakkearbeid, bomridning), teori og treningsplanlegging. For 2013-sesongen ble laguttaket til VM gjort i oktober 2012, da VM ble gjennomført i mars 2013 i New Zealand. Av praktiske og økonomiske årsaker ble dette mesterskapet gjennomført på lånte hester. Uttaket til EM skjedde i april og EM ble gjennomført iirland i juli. Norge stilte med et seniorlag og et juniorlag i U-17 aldersbestemt klasse. Landslagene deltok også på de tre nordiske stevnene i mai-juni. 76

77 Satsingsgruppe Det ble etablert satsingsgruppe for Mounted Games i 2013, som var første hele kalenderår etter opptak som gren i NRYF. I 2013 har det vært ca. 15 medlemmer i gruppen, og det har vært fokus på teknikktrening, grunntrening, trening av rytter, treningsplaner og riktig fôring av hest, samt riktig kosthold for utøverne. Treningssamlinger Det ble i perioden januar-mars gjennomført 3 helgesamlinger i satsingsgruppen. Dette har vært kombinerte teknikktreninger med landslagstrener og grunntrening (bakkearbeid, bomridning) og teori med Kirsten Arnesen. Det ble også hentet inn ressurser innen fysioterapi og kosthold til disse samlingene. Etter landslagsuttak i april ble det gjennomført treningssamlinger i mai-juni, forut for EM i Irland. Sportslig status / Høydepunkter Flere norske lag har deltatt på nordiske konkurranser i Sverige og Danmark. Norge deltok med to landslag og tre individuelle ekvipasjer i EM, som ble gjennomført ved Dublin i Irland og med ett landslag i VM i New Zealand i mars. Individuelt VM ble gjennomført i Danmark med god norsk deltakelse. Internasjonal deltakelse Mounted Games 2013 Norge har vært representert med 2 landslag og flere klubblag i nordiske konkurranser i Norge, Sverige og Danmark i mai og juni. For landslagene har dette vært en fin gjennomføring før EM Sprang 2013 Landslagsledelse Ulf Storemark, Forbundskaptein. Mikael Kolind, Landslagsleder junior og unge ryttere. Kenneth Sande, Landslagsleder ponni og children. Treningssamlinger Senior: Har gjennomført 4 møter gjennom året i forbindelse med planlegging av DSIO-stevner og EM Herning. Ridesamling med Eric van der Vleuten på Melsom i februar. Unge ryttere og Junior: Felles samling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div.foredrag med mentaltrening, ridetrening og fysisk aktivitet. Foredrag med topp, internasjonal sprangrytter Jur Vrieling udner AEG. Rytterne har hatt 3 fellesmøter med landslagsleder i løpet av året. Ridesamling og teori på Melsom og i Stavanger med Jos Kumps. I september arrangerte vi samling på Høyt og lavt på Tryvann i Oslo for landslag og satsingsgrupper. Ponni: Felles samling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div. foredrag med mentaltrening, ridetrening og fysisk aktivitet. Ridesamling og teori på Arendal Ridesenter i februar med Tony A. Hansen. I september arrangerte vi samling på Høyt og lavt på Tryvann i Oslo for landslag og satsingsgrupper. Høydepunkter CSIO3* Drammen. Det norske laget ble lag nr. 4. Laget besto av Geir Gulliksen, Victoria Gulliksen, Dag Ove Kingsrød og Ole Kristoffer Meland. CSI5*-W Oslo. Geir Gulliksen red inn til 5. plass i World Cup og 9. plass i Grand Prix. CSI5*-W Helsinki. Stein Endresen tok 4. plass i Grand Prix. CSI3*-W Lezsno. Iselin H. Gjendemsjø vant World Cup. CSI3*-W Poznan. Dag Ove Kingsrød red inn til 3. plass i World Cup. 77

78 CSI5*-W London. Geir Gulliksen red inn til 10. plass i Grand Prix. Nordisk Mesterskap Norge tok gull i lag ponni kat II, Sølv i lag junior og bronse i lag unge ryttere. Vi tok også gull individuelt, bronse junior individuelt og sølv og bronse unge ryttere individuelt.. Internasjonale stevner arrangert i Norge 2013 CSI2*/CSIJ/CSIYH Artic Equestrian Games, 2 helger CSI1*/CSI2*/CSIYH1*/CSIO3* - Drammen Spring Tour, 3 helger hvorav 2 helger også inneholdt CSIP/CSIJ og en helg med lagkonkurranse i Furusiyya FEI Nations Cup Division 2 Events. CSI2*/CSI5*-W Oslo Horse Show, holdt over 2 helger. Internasjonal deltakelse Sprang ekvipasjer har representert NRYF på 145 internasjonale stevner Norge har stilt med lag på følgende nasjonshoppinger: CSIO4* Lummen, Belgia Line K. Raaholt, Victoria Gulliksen, Tony André Hansen, Ole Kristoffer Meland, Cecilie Hatteland CSIO3* Drammen, Norge 4. plass Geir Gulliksen, Victoria Gulliksen, Oda Roth, Ole Kristoffer Meland, Dag Ove Kingsrød CSIO4* Copenhagen, Danmark Dag Ove Kingsrød, Tony André Hansen, Camilla Storemark, Ole Kristoffer Meland, Victoria Gulliksen CSIO3* Sopot, Polen Stein Endresen, Morten Djupvik, Dag Ove Kingsrød, Tony André Hansen, Ole Kristoffer Meland Voltige 2013 Satsingsgruppe Emilie Christensen Søndre Nordstrand Rideklubb Elisabeth Walløe Søndre Nordstrand Rideklubb Carolin Haug Solør Voltige Lilly Weldingh Solør Voltige Kari Bredevold Solør Voltige. Det har vært arrangert 3 samlinger med internasjonale trenere. Internasjonal deltakelse Voltige norske voltigører har deltatt på CVI-stevner i 2013 Caroline Haug sto for den beste internasjonale plasseringen med en 7. plass i CVI3, med poengsum 6,774. Hun ble nr. 37 på verdensrankingen for

79 10.2 Internasjonale mesterskap Distanse 2013 VM JR/UR Distanse 2013, Tarbes Frankrike Kine Eiesland Holen / Shere Khan EM Distanse, Most Tsjekkia septeber 2013 Olaug Espeli Carstensen / Al-Thaka Mellemgaard Tonje Danielson / Molina s Nikow Jeanne Holum / Opal Mellemgaard Marianne Seglem / Mynt Ellen Suhr Ydstebø / Shah Nahim Nordic Baltic Championship Distanse 2013, Kurgjärve (EST) 24. mai 2013 CEIYJ1* Rita Holen Eiesland / KA Plaget Virkku Gull Jeanne Holum / Yassir II Sølv Vilde Utheim Stenbæk / Danica Nora Røed / Mollina s Nikow Susanne Neset / Azala Zerah CEI2* Ellen Suhr Ydstebø / Shah Nahim Gull Olaug Espeli Carstensen / Farwa Sølv Kine Eiesland Holen / Shere Khan Yvonne Kuder / Opal Mellemgaard Tonje Danielson / Blue Khamira Jan Gutubakken / Her Ofir Ellen Annette Gutubakken / SR Spirit Dressur 2013 Unghest-VM Dressur, Verden Tyskland august års Silje Bakken / Eks Ment It Be Jonas Elvebakk / President s Cubald 5 års Caroline Sand Todler / JJ Dylan Jonas Elvebakk / JJ Hamsun EM Dressur Lag og Ind. Senior, Herning Danmark august 2013 Cathrine Rasmussen / Fernandez Lillann Jebsen / Pro-Set Ellen Birgitte Farbrot / Tailormade Akon Askelund EM Dressur Junior (Lag og Ind.) og Unge ryttere, Compiègne Frankrike juli 2013 Junior Alexandra Gamlemshaug Andresen / Belamour Sølv individuelt og Bronse i Kür Junior Lag 4. plass Alexandra Gamlemshaug Andresen / Belamour 79

80 Amalie Haug Magnussen / Ravell s Herkules Line Østli / Stall K s Roomy Carina Brynildsen / Shiraz Black Unge ryttere Astrid Rikheim / Cartier Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide Camilla Marie Christensen / Traneenggaards Akondo Jeanett Rognøy / Ravell s Hexia EM Dressur Ponni, Arezzo Italia juli 2013 Ingrid Hagmann Rimestad / Jumanji Lerke P. Nordum / Beuken Hof s Ricardo Ellen Karina Horn / Truly Yours Cathrine Oppegaard / Odbjergs Bordeaux Nordic Baltic Championship Dressur, Strömsholm Sverige juni 2013 Unge Ryttere Bronse Lag Catharina Lorentzen Lund / Zidana Arkide Caroline Steine Jensen / Blue Hors Develino Nora Øvstedal Knudsen / Cartier Pernille Marcussen / Supertramp Junior Gull Lag Alexandra Gamlemshaug Andresen / Belamour Gull individuelt Carina Brynildsen / Shiraz Black Sølv individuelt Amalie Magnussen / Ravell s Herkules Line Østli / Stall K s Roomy Ponni Lag Lerke Nordum / Beukenhof s Ricardo Cathrine Oppegaard / Odbjergs Bordeaux Mathilde Merethe Klaesson / Nadyr du Bois Amy Hammer / Empire P Feltritt 2013 EM Feltritt Junior, Jardy Frankrike september 2013 Stine Hoff / Leo M Martine Furuseth / Capitis Nathalie Høiseth Slettemoen / Toftegaardens Carisma Nordic Baltic Championship Feltritt, Flyinge Sverige september 2013 Senior Inger Cathrine Bugge / Sir Cisco Ellen Christina Hynne / Rom Tikka Junior/UR Lag Sølv: Stine Hoff / Korall Hilde Eiesland / Noblesse II Esther Philippa Nicholaissen / Give Me Five - Individuelt Gull Ida Møller / Corlido 80

81 Ponni Maren Aurora Våge / Electric Entertainer Caroline Walan Brekke / Knockillaree Coleman Funksjonshemmede 2013 EM FH 2013, Herning Danmark Jens Lasse Dokkan / Heiberg grad Ia (nr 7 individuelt) Ellen Christensen / Solo s Lampas grad 3 Marianne Muri / Fantastico, grad 4 Kamilla Strømsnes / Amazing Søndergaard grad 4 Nordisk mesterskap FH 2013, Vallensbæk Danmark Gull lag: Dokkan, Hestholm, Lübbe, Størseth Individuelle gull og kür-gull til Lübbe og Dokkan Kjøring 2013 VM Kjøring Individuelt Enspent, Pau Frankrike 31.oktober - 3. november 2013 Wenche Johannesen / Dorthealyst Rachel the Second Nordic Baltic Championship Kjøring spent hest Sølv Linn Støkken Nielsen, Øivind Mikkelsen, Eivind Davik 1-spent ponni Sølv Wenche Johannesen, Merete Sandem Mounted Games 2013 VM MG Lag, New Zealand mars 2013 VM-lag ble gjennomført som en del av «horse of the year show». Norge stilte med lag og endte på 10. plass. VM MG Individuelt, Danmark 2013 Det var i alt 11 norske ekvipasjer med i junior- og seniorklasse. Det var ingen norske som kom til A- finalen. Nina Sørensen fra Moss Rideklubb ble beste norske deltaker med 13. plass i seminfinalen i seniorklassen. Det kom ingen norske juniorer til semifinale. VM MG Par, England september 2013 Det var ingen norske deltakere med i VM for par i EM MG Lag og Individuelt, Irland juli 2013 Norge var representert med 2 lag og 3 individuelle ekvipasjer. Norges juniorlag (U-17 aldersklasse) endte på 8. plass. Norges seniorlag endte på 9. plass. Det var ingen norske individuelle utøvere som kom til semifinale. Nordisk Mesterskap MG Par, Sverige september 2013 Norge stilte med 3 par. Beste plassering oppnådde Henriette Johansen og Nina Sørensen med 3. plass. 81

82 Sprang 2013 Unghest-VM Sprang, Lanaken Belgia september ryttere EM Sprang Lag og Individuelt, Unge rytter/junior/children, Vejer de la Frontera, Spania, juli 2013 Unge ryttere Det ble ikke sendt unge ryttere. Children Lisa Ulven / Simon Junior Johan Sebastian Gulliksen / Zazou Mille M. Bjerke / Udokus Aurora W. Hansen / Storm 16 Amalie S. Hegre / Remedy Per Ulven / Urlanmore Aldi EM Sprang Ponni, Arezzo Italia, juli 2013 Synne Ljosland / Anthony 56 Andrea Steen / Olly EM Sprang Lag og Individuelt Senior, Herning Danmark, august 2013 Geir Gulliksen / Edesa S Banjan Stein Endresen / Cassiopeia 55 Victoria Gulliksen / Urval Ole Kristoffer Meland / CC Top Tony André Hansen / Quartel du Mazes Nordic Baltic Championship Sprang, Strömsholm Sverige, juni 2013 Ponni Kat II Gull Lag Karoline Lien / Orlando XL Emilie Øsby / My Irish Luck Maren Stranden / Just Called Harry Ine A. Tjønnevåg / Nørlunds Werona Emilie Moe / Dark Boy Ponni Kat I Bronse Lag Andrea Isabell Steen / Kosmo van Orchid s Isabelle Bendriss / Kamaro van Orchid s Thea Winje / Rumworth Taylors Twilight Emilie Bjoner / Lakeview Will He Be Synne Ljosland / Anthony 56 Nikoline Haugen / Girls Knight Junior Sølv Lag Johan S. Gulliksen / Zazou Gull individuelt Mille M. Bjerke / Udokus Amalie S. Hegre / Remedy Bronse individuelt Per Ulven / Urlanmore Aldi Aurora W. Hansen / Storm 16 Pål Flam / Crestimo 82

83 Unge Ryttere Bronse Lag Victoria Gulliksen / Billy Buttercup Camilla Storemark / Tiffany IV Caroline Thorvaldsen / Impala VT Ida Johansen / Louisiana Bronse individuelt Maren Smedhaug / Caleandro Cornelia Kasin / Lacosta Sølv individuelt Voltige 2013 EM Voltige 2013 Kari Bredvold / Kajaszo Gamma Nr. 37, poeng 5,533 Nordic Baltic Championship Voltige 2013 Emilie Christensen / Rocher H nr. 9, poeng 6,105 83

84 10.3 Toppidrett / Internasjonal deltakelse Distanse 2014 Samlinger Det ble gjennomført 3 samlinger for satsingsgruppen, der rytterne fikk hjelp til ritt med hjelp fra landslagstrener Leonard Liesens med tips og råd om trening (også dressurtrening for løsgjøring) og gjennomføring av ritt. De fikk også oppfølging av ham i etterkant. Treningsturer, galopptrening og mønstring ble også gjennomført. Det var 6-11 deltakere pr samling. Høydepunkter Norsk deltaker til JR EM Kine Eisland Holen. Norge ble invitert til Presidents Cup i Dubai med Kine Eiesland Holen, der hun gjennomførte en 160 km. Lag til WEG 7 kvalifiserte, reiste med 5. God oppfølging, god teamfølelse, reiste samlet og fikk noen dager hos landslagstrener Leonard Liesens først. Ekstremt tøffe løyper gjorde at ingen norske kom gjennom, men alle hestene kom friske hjem, og det ga mange erfaringer. Internasjonal deltakelse Distanse 2014 CEI2*/1* Ypäjä (FIN) 2 deltakere CEI3* Presidents Cup, Abu Dhabi 1 deltaker CEI1* Saint Feliu Saserra (ESP) 1 deltaker CEI1*/2* Weisshorn (GER) 5 deltakere CEI1*/3* Glimäkre (SWE) 3 deltakere CEI1* Nannestad (NOR) 7 deltakere CEI2*/YJ1* Froland (NOR) 16 deltakere CEI1* Copenhagen (DEN) 1 deltaker CEI2* Slimlangsdalens (SWE) 3 deltaere WEG Sartilly (FRA) 5 deltakere CEI2*/3*/YJ2* Kurtuvenai (LTU) 6 deltakere Dressur 2014 Landslagsledelsens sammensetning Forbundskaptein Marianne Heltzen (landslagleder senior) Thomas D. Larsen (landslagsleder unge ryttere og juniorer) Øivind I. Ødemotland (landslagsleder ponni) Elizabeth Farbrot (ressursperson, aldersbestemte grupper) Sportskoordinator i NRYF, Ingeborg Simensen, har bistått landslagsledelsen i deres arbeid, og vært ansvarlig for påmelding til internasjonale stevner mv. Treningssamlinger Senior landslag: Landslaget har hatt 2 samlinger uten hest i I tillegg har landslagsleder og forbundskaptein Marianne Heltzen vært rundt på hjemmebesøk hos alle aktuelle elite- og landslagsryttere i løpet av året. Ponni, Junior og Unge ryttere: Storsamling uten hest for alle aldersbestemte grupper ble avholdt på Norges Idrettshøgskole den januar Både ponnigruppene og junior/unge ryttere har gjennomført programridning for internasjonale dommere, og samling med landslagsleder. I tillegg har det vært avholdt talentsamling i alle grupper høsten

85 Sportslig status / Høydepunkter Seniorryttere har vært representert ved 11 CDI3* og WC-stevner så langt, med 21 starter til sammen. Vi fikk også et vellykket internasjonalt Nordic Baltic Championship på hjemmebane, i Kristiansand, der Norge markerte seg godt på resultatlistene. Aktiviteten har vært vesentlig lavere enn planlagt før sesongstart. Årsaken til dette er først og fremst hester som har vært satt ut av spill på grunn av skader. Likevel har norske ekvipasjer markert seg med fine plasseringer bl.a. i CDIW Stockholm, CDI5* Falsterbo og CDIW Odense. I Nordisk vant vi sølvmedalje i lagkonkurransen. Trude Hestengen vant individuell bronsemedalje, med fine 73.17% i küren. Grunnet skader endte vi opp med et vingeklippet lag på tre utøvere som kom til start i VM. Både Lillann Jebsen / Pro Set og Trude Hestengen / Tobajo Pik Disney gjennomførte optimale prestasjoner i forhold til hva vi kunne forvente. Isabel Bache / Riverdance har representert Norge i «Lille tur» og vunnet store internasjonale klasser i CSIO Hagen og CHIO Achen. Flere av våre mest rutinerte ryttere er i ferd med å bygge opp unge hester av god kvalitet på vei opp mot GP, og flere av disse vil være klare for internasjonale oppgaver i Juniorlaget har vært i toppen i alle internasjonale stevner i De tok sølv i Nordisk og 4. plass i EM. Alexandra G. Andresen / Belamdour forsvarte også sin sølvmedalje fra i fjor, og ble nummer 2 individuelt og i kür i EM. Norge stilte også lag i EM Young Rider, mens Lerke Nordum / Beukenhof s Ricardo var eneste norske ekvipasje i EM ponni. Mange ekvipasjer i aldersbestgemte klasser har fått sin internasjonale debut i 2014, og det er god bredde i de fleste aldersgruppene. Internasjonal deltakelse Dressur ekvipasjer har representert NRYF på 22 CDI-stevner i CDI-W, World Cup-representasjon 2014 Göteborg (SWE) Cathrine Rasmussen / Fernandez (6. plass) Odense (DEN) Trude Hestengen / Tobajo Pik Disney (15. plass) Feltritt 2014 Landslag Tonje Reiten ble ansatt som landslagsleder for året Det har fra ryttere kommet tilbakemeldinger på at de fleste nå har sine egne trenere, samt at de har forskjellige gjestetrenere noen helger i måneden. Dette gjør at det nå ikke er behov for en trerner gjennom engasjement i forbundet. Det ble lagt vekt på å få en person som kunne veilede rytterne i deres daglige arbeid, samt under konkurranse. Vi har gjennom denne måten å organisere det på, fått mye mer penger ut til ryttere og tiltak som GU-F mener er viktig å prioritere. Vi jobber samtidig langsiktig for å skape et landslag som over tid kan prestere på mesterskapsnivå på bakgrunn av en strukturert og planmessig jobbing fra sportssjef, landslagsleder og de tilknyttede trenere og ressurspersoner. Dette er noe som vil ta tid å vise resultater på, men vi ser alt i dag at mange ryttere har fått en mer profesjonell holdning til sin idrett og hva som kreves for å ri på et internasjonalt nivå. Det er gjort endringer i sammensetningen på landslag og i representasjonsgrupper i løpet av året på bakgrunn av resultater, skader og studier. Samlinger Det ble arrangert 3 landslagssaminger med Rasmus Bagger, og en fellessamling på Idrettshøyskolen i mars. Ponni: Det ble arrangert 2 terrengsamlinger på Skedsmo Gård, en i april og en i mai. Det var fellessamling med ridning og stevneforberedelser på Starum i juni. Det ble også arrangert en samling med støtteapparat i september før Nordisk. 85

86 Høydepunkter Norske ryttere har deltatt på flere internasjonale stevner i 2014, hvorav to var mesterskap; EM junior og Nordisk Mesterskap. Internasjonal deltakelse Feltritt 2014 CIC* Hambleden 1 deltaker CIC* Annelöv (SWE) 10 deltakere CCI* Humlamaden 2 deltakere CIC* Humlamaden 6 deltakere CIC* Flyinge (SWE) 4 deltaere CIC** Flyinge (SWE) 2 deltakere CIC* København (DEN) 6 deltakere CIC** København (DEN) 7 deltakere CIC* Ribersborg Malmö (SWE) 6 deltakere CIC** Ribersborg Malmö (SWE) 2 deltakere CIC* Segersjö (SWE) 1 deltaker CIC** Segersjö (SWE) 3 deltakere CCI** Sopot (POL) 1 deltaker Funksjonshemmede 2014 Landslagsledelsens sammensetning Landslagsledelsen har i 2014 bestått av landslagsleder Ingeborg Simensen, med sportssjef Nina Johnsen som har kvalitetssikret uttak etc. Treningssamlinger Landslag FH Dressur: Landslaget har hatt totalt 3 samlingsdager uten hest i I tillegg har det vært gjennomført hjemmebesøk med trening og programridning for internasjonal dommer. Ryttere fra landslag og elitegruppe har vært invitert til alle samlinger i Satsingsgruppene har hatt én samling uten hest, felles for unge utøvere i alle grener på Norges Idrettshøgskole. I tillegg har det vært avholdt 3 dressursamlinger for rekrutter og satsingsgruppene, med totalt 25 deltakere. Internasjonal deltakelse Funksjonshemmede 2014 CPEDI 3* Deauville (FRA) 3 deltaker CPEDI 3* Mannheim (GER) 3 deltakere CPEDI3* Roosendaal (D) 3 deltakere CPEDI3* Nordic Baltic Kristiansand (NOR) 7 deltakere WEG (VM) Caen (FRA) 4 deltakere Kjøring 2014 Treningssamlinger 12 ungdommer deltok på samling arrangert av Østmarka Ryttersportsklubb og GU-K. Wenche Johannessen og Merethe Sandem var instruktører. 86

87 Høydepunkter Tretten kusker har deltatt på nasjonale sevner utenfor Norges grenser. Det er mange, og vi håper like mange skal fortsette å kjøre i Fire kusker har deltatt på internasjonale stevner med gode resultater og stigende form før VM. Dette gjorde at vi måtte ha et uttaksmøte med sportssjefen før VM. Fire flotte representanter fra Norge deltok i VM. Aldri har Norge gjort det så godt i noe mesterskap. En godt sammensatt og samarbeidende gjeng hadde klare mål før avreise. Og de greide det. De viste svensker og dansker ryggen, og kom på en sammenlagt 5. plass av 18 lag. Kjøresporten ble invitert til å underholde på KOHS. Det ble utlyst en egen Cup med uttaksstevner i DMP-stevner gjennom året. Mange entusiaster hjalp til med å arrangere kjøringen under showet, og GU-K takker for innsatsen. Belønningen ble et langt innslag på NRK ved juletider, der kjøring fikk mest oppmerksomhet. Kjøresporten fikk vist seg fram, og vi håper det rekrutteres i det ganske land. Internasjonal deltakelse Kjøring kusker har deltatt på internasjonale stevner i 2014, med gode resultater og stigende form før VM Mounted Games 2014 Landslagstrener Hari Sims (England) overtok som landslagstrener fra Kirsten Arnesen har hatt ansvaret for grunntrening (bakkearbeid, bomridning), teori og treningsplanlegging. Satsingsgruppe Det har vært ca. 15 medlemmer i gruppen, og det har vært fokus på teknikktrening, grunntrening, trening av rytter, treningsplaner og riktig fôring av hest, samt riktig kosthold for utøverne. Treningssamlinger Det har vært totalt 6 samlinger i satsingsgruppen i perioden januar-mars 2014: 3 dagssamlinger og 3 helgesamlinger. Tre av samlingene var teknikktreninger med landslagstrener og tre grunntreninger (bakkearbeid, bomridning) og teori med Kirsten Arnesen. Det ble også hentet inn ressurser innen fysioterapi og trening av rytter til disse samlingene. Etter landslagsuttak i april ble det gjennomført 2 treningssamlinger i mai-juni, forut for EM i Belgia og VM i Frankrike i juli og august. Alle treningene har også vært åpne for utøvere utenfor landslag/satsingsgruppe så langt kapasiteten har tillatt. Det har blitt foretatt evaluering av opplegg og gjennomføring for satsingsgruppe, uttak, landslagstreninger og mesterskap. Tilbakemeldingene har dannet grunnlag for videreutvikling av tilbudet. Sportslig status / høydepunkter Flere norske lag har deltatt på nordiske konkurranser i Sverige og Danmark. Norge deltok med 2 landslag i EM, som ble gjennnomført i Charleroi i Belgia, og med ett landslag i VM i Normandie i Frankrike. Norge har også stilt med ekvipasjer i EM individuelt, VM individuelt og VM par. Individuelt EM ble gjennomført samtidig med lag-em i Belgia, mens individuelt VM ble gjennomført i Wales i juli, og par-vm ble gjennomført i England i september. Utover dette har Norge stilt med landslag til oppvisning på Royal Welsh Show i Wales i juli, Arctic Equestrian Games i februar og Kingsland Oslo Horse Show i oktober. 87

88 Internasjonal deltakelse Mounted Games 2014 Norge stilte med landslag i åpen klasse og juniorklasse i DK Pony Cup i Danmark, Nisse Cup i Sverige og Norway Summer Challenge i Norge. I tillegg deltok 2 norske klubblag i Sverige og 1 norsk klubblag i Danmark Sprang 2014 Landslagsledelsens sammensetning Mikael Kolind, Landslagsleder junior, unge ryttere og senior Kenneth Sande, Landslagsleder ponni og children Trond Clemmetsen, Landslagsleder ponni og children. Treningssamlinger Senior: Har gjennomført 5 møter gjennom året i forbindelse med planlegging av CSIO stevner og VM Caen i Normandy (FRA). I november hadde seniorrytterne clinic med Alois Pollmann Schweckhorst over 2 dager. Unge ryttere: Fellessamling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div foredrag med mentaltrening, ridetrening og fysisk aktivitet. Foredrag med topp internasjonal sprangrytter Jur Vrieling under AEG. Rytterne har hatt 3 fellesmøter med landslagsleder i løpet av året. Ridesamling og teori på Melsom og i Stavanger med Jos Kumps januar/februar. I oktober ble det arrangert treningssamling med Peter Markne på Melsom og i Stavanger. Junior: Fellessamling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div foredrag med mentaltrening, ridetrening og fysisk aktivitet. Foredrag med topp internasjonal sprangrytter Jur Vrieling under AEG. Rytterne har hatt 3 fellesmøter med landslagsleder i løpet av året. Ridesamling og teori på Melsom og i Stavanger med Jos Kumps i januar/februar. I oktober ble det arrangert treningssamling med Peter Markne på Melsom og i Stavanger. Ponni: Fellessamling i januar uten hest på Norges Idrettshøyskole. Div foredrag med mentaltrening, ridetrening og fysisk aktivitet. 3 helger med ridesamlinger med Lars Rasmussen i Drammen, Arendal, Rogaland, Bergen og på Melsom. Høydepunkter EM gull individuelt Junior til Amalie Steen Hegre / Remedy EM sølv til unge ryttere-laget Benedikte S. Endresen / Super Sox, Pål Flam / Skjerabergs Larkin, Solveig Fotland Newermann / Wodka, Maren Smedhaug / Caleandro 9. plass til Geir Gulliksen i Grand Prix Kingsland Oslo Horse Show. 8. plass til Geir Gulliksen under World Cup i Helsinki. 10. plass til Dag Ove Kingsrød i Grand Prix Helsinki. 6. plass til Dag Ove Kingsrød i Grand Prix Lyon. 10. plass til Dag Ove Kingsrød i World Cup i Lyon. 6. plass til Geir Gulliksen i CSI3* Gand Prix i Stockholm. 10. plass til Dag Ove Kingsrød iworld Cup Madrid. 5. plass til Geir Gulliksen i World Cup London. Internasjonale stevner arrangert i Norge CSI2*/CSIAM Arctic Equestrian Games, 2 helger CSI1*/CSI2*/CSIYH1*/CSIO3* - Drammen Spring Tour, 3 helger hvorav 2 helger også inneholdt CSIP/CSIJ og én helg med lagkonkurranse. CSIP/CSICH/CSIJ/CSIU25 Nordisk Mesterskap Drammen CSIAM/CSI2*/CSI5*-W Oslo Horse Show. 88

89 Internasjonal deltakelse Sprang ekvipasjer har representert NRYF på 148 internasjonale stevner i I divisjon 2, som Norge har deltatt i, endte vi på en 2. plass og kvalifiserte laget til finalen i Barcelona oktober. Norge har stilt med lag på følgende nasjonshoppinger: CSIO3* Drammen, Norge 4. plass Ole K. Meland, Geir Gulliksen, Victoria Gulliksen, Dag Ove Kingsrød CSIO3* Odense, Danmark 10. plass Ole K. Meland, Geir Gulliksen, Dag Ove Kingsrød, Stein Endresen CSIO3* Sopot, Polen 3. plass Ole K. Meland, Geir Gulliksen, Dag Ove Kingsrød, Stein Endresen CSIO3* Budapest, Ungarn 2. plass Ole K. Meland, Margrethe V. Harmann, Dag Ove Kingsrød, Therese S. Henriksen CSIO5* Gijon, Spania 7. plass Ole K. Meland, Geir Gulliksen, Dag Ove Kingsrød, Morten Djupvik Voltige 2014 Satsingsgruppe Fra 1. januar 2014 har de fleste i satsingsgruppene dessverre valgt å legge opp. Emilie Christensen hadde som målsetting å kvalifisere seg til WEG, men måtte gi opp dette målet på grunn av manglende hest av god nok kvalitet. Elisabeth Walløe er ute med skader. Disse to satsingsgruppedeltakerne har fungert som trenere og mentorer for de yngre utøverne. Det er en gruppe voltigører i Sandnes og en gruppe i Oslo, som kan komme opp på A-programnivå neste sesong. Treningssamlinger Det er arrangert flrere bredde- og satsingssamlinger med og uten hest. Rosalind Ross og Devon Maitozo (USA) har vært i Norge for å følge opp hhv i Oslo og Sandnes. Internasjonal deltakelse Voltige 2014 CVI3* Krumke (GER) 1 deltaker 89

90 10.4 Internasjonale mesterskap Distanse 2014 VM Distanse 2014, Sartilly Frankrike 5 norske ryttere Nordic Baltic Championship Distanse 2014, Froland (NOR) Senior Gull: Vidar Ydstebø / Shah Nahim Sølv: Olaug Espeli Carstensen / Kareeb Junior/ung rytter Gull: Rita Eiesland Holen / KA Piaget Virkku Dressur 2014 VM Dressur (WEG-D) 2014, Caen Frankrike Trude Hestengen / Tobajo Pik Disney Ellen Birgitte Farbrot / Tailormade Akon Askelund Lillan Jabsen / Pro-Set Unghest-VM Dressur 2014, Verden Tyskland 5-års June K. Horpestad Stokka / Don Miro 6-års Ellen Birgitte Farbrot / Tailormade Hotmillion EM Dressur 2014, Arezzo Italia Unge ryttere Astrid Rikheim / Cartier Madeleine Hammerstad / Højmarks Afrodite Line Østli / Stall K s Roomy Caroline S. Jensen / Blue Hors Develino Junior 4. plass i Lag Alexandra G. Andresen / Belamour Sølv individuelt og Sølv i Kür Amalie H. Magnussen / Ravell s Herkules Carina Brynildsen / Shiraz Black Mathilde Mellerud / River Dance EM Dressur Ponni 2014, Irland Lerke Nordum / Beukenhof s Ricardo Nordic Baltic Championship Dressur 2014, Epona Kristiansand Unge ryttere Elise Fjornes / Maserati Anniken Hals / Faunus Caroline S. Jensen / Blue Hors Develino Astrid Rikheim / Cartier 90

91 Junior Gull Lag Alexandra G. Andresen / Belamour Bronse individuelt Carina Brynildsen / Shiraz Black Sølv individuelt Amalie H. Magnussen / Ravell s Herkules Mathilde Mellerud / River Dance Ponni Kat I Amy Hammer / Delight Cathrine Oppegaard / Odbjergs Bordeaux Lerke Nordum / Beukenhof s Ricardo Bronse individuelt Nora Ekrem / Davidoff Ponni Kat II Siri Tønnessen / Joanna Ida Marie Kathenes / Eponas Brenin Mathrafal Kristiane Hillern / Boogie Kine Lode / Rico V Feltritt 2014 EM Feltritt Junior, Bishop Burton august 2014 Nathalie Høiseth Slettemoen / Toftegårdens Carisma Martine Furuseth / Capitis Nordic Baltic Championship Feltritritt 2014, Ôrebro Sverige Maren Aurora Våge / Electric Entertainer Ida Amalie Jenssen / Bonte Frits Funksjonshemmede 2014 World Equestriam Games (VM) 2014, Caen Frankrike Laget ble nr. 10 i lagkonkurransen Jens Lasse Dokkan / Heiberg grad 1 a nr. 7 individuelt, nr. 8 i Kür Birgitte Reitan / Sno, grad 1a nr. 15 individuelt Ann Cathrin Lütte / Porsborggårdens Donatello, grad 3 nr. 4 individuelt, nr 7 i Kür Anne Cecilie Ore / Fidan, grad 3 nr. 7 individuelt World Championship (VM) Para-Driving 2014, Sandringham (GBR) Liv Ryen Kristiansen / Engkildegårds Saturn Nordisk mesterskap for Funksjonshemmede 2014 Jens Lasse Dokkan / Dream Boy, grad 1a Birgitte Reitan / Sno, grad 1a Gull individuelt og Kür Ann Cathrin Lübbe / Cypres, grad 3 Gull individuelt og Kür Anne Cecilie Ore / Fidan, grad 3 Sølv individuelt og Kür Ellen Christensen / Solos Lampas, grad 3 Hege Størseth / Hønnerups Force Sølv individuelt og Kür Heidi Løken / Armano Bronse individuelt og Kür 91

92 Langkonkurranse Nordisk Gull Birgitte Reitan / Sno Anne Cecilie Ore / Fidan Ann Cathrin Lübbe / Cypres Hege Størseth / Hønnerups Force Kjøring 2014 VM Kjøring 2014, Ungarn Lag Øivind Mikkelsen / Tiger Hedegaard Wenche Johannesen / Engkildegård RTS Linn Støkken Nielsen / Quinta Eivind Davik / Amigo Valeur (også individuelt) Nordisk mesterskap Kjøring Arrangeres annethvert år, og ikke i Mounted Games 2014 EM Mounted Games Lag og Individuelt, Charleroi Belgea juli 2014 Norge stilte med 2 lag og 2 individuelle utøvere. Seniorlaget åpen klasse 9. plass Anne-Grethe Jarlset, Christina Ødeskaug, Karoline Kjuus, Lillann Akselsen, Line Hilmersen. Juniorlaget aldersbestemt Under 17 klasse 12. plass Ole Fredrik Hvinden Haug, Hedda Stadheim, Mari Næss, Maiken Rønningen, Malene Berven. Individuelt Beste norske individuelle utøver ble Charlotte Faye Gaarder med en 16. plass i semifinalen. VM MG Lag, Normandie Frankrike august 2014 Norge stilte med 1 lag i åpen klasse (senior).. Seniorlaget åpen klasse 14. plass Heidi Bjørgo, Karoline Kjuus, Karen Houge, Lillann Akselsen, Line Hilmersen. VM MG Individuelt, Chepstow Wales juli norske ekvipasjer stilte til start. Karoline Kjuus fullførte mesterskapet og oppnådde 20. plass i åpen klasse. VM MG Par, Newark England september 2014 Norge var representert med Lillann Akselsen og Karoline Kjuus. De oppnådde 21. plass i åpen klasse i mesterskapet. Nordisk Mesterskap MG Par, Sverige september 2014 Norge deltok med 3 norske par. Beste plassering fikk Henriette Johansen og Karen Houge med 2. plass. 92

93 Sprang 2014 Unghest-VM Sprang, Lanaken Belgia september ryttere VM Sprang, Normandie (FRA) september 2014 Senior Geir Gulliksen / Edesa S Banjan Dag Ove Kingsrød / Dimaro V.d. Looise Heide Ole Kristoffer Meland / CC Top EM Sprang Lag og Unge ryttere, Arezzo Italia juli 2014 Unge Ryttere Lag Sølv Benedikte S. Endresen / Super Sox Pål Flam / Skjerabergs Larkin Andreas Jensen / Belinda 160 Solveig Fotland Newermann / Wodka Maren Smedhaug / Caleandro Junior Mille Marie Bjerke / Udokus Johan Sebastian Gulliksen / Zazou Amalie Steen Hegre / Remedy Individuelt gull Aurora W. Hansen / Storm Per Ulven / Urlanmore Aldi EM Ponni, Millstreet Irland 29. juli 3. august 2014 Charlotte Backe / Lucky Isabelle Bendriss / Ewald Lisa Ulven / Cevin III Nordic Baltic Championship Sprang, Drammen juni 2014 Ponni Kat II Lag Bronse Fanny Brøvig Marksten / Woodfield Rising Star Ine Andersen Tjønnevåg / Nørlunds Werona Mikkel Flam / Hinders Millan Thea Pettersen / Derylangen Hot Shot Hedda Øyan / Orchids s Sparkle Emilie Østbø / My Irish Luck Ponni Kat I Lag Sølv Lisa Ulven / Cevin III Karoline Lien / Girl s Knight Charlotte Backe / Hot Pursuit Isabelle Bendriss / Ewald Nathalie Østbø / Sir Oscar Sofie Rød / Silvia VII 93

94 Children Lag Bronse Caitlin Currie / Amazonas Jasmin Lundell / Cenydor Rose Skei / Tessa Jannaa Karoline Stangeland / Donatella Klara Askeland / Zilva V Emilie Moe / Attika Junior Lag Gull Amalie S. Hegre / Remedy Johan S. Gulliksen / Billy Boycie Mille Marie Bjerke / Udokus Fredrik B. Seim / Chelino Veronika Gylthe / Paolas Ladies Choice Per Ulven / Urlanmore Aldi Unge Ryttere Lag Bronse Pål Flam / Skjerabergs Larkin Individuelt Gull Andreas Jensen / Belinda 160 Solveig F. Newermann / Wodka Maren Smedhaug / Caleandro Merethe Røed / Clinton III Sanne Sofie Hansen / Cesar 45 U25 Lag Sølv Camilla Storemark / Cerona Eva Cappelen / Carrero Ida Johansen / Casper Lousiana Kristin Seierstad / Elle Kiels Abenteuer Auf Bøgegården Oda Roth / Remium Hero Lindberg des Hayettes Rebekka Lie Andersen / Hestehusets Bambino Nordic Baltic Championship Senior Sprang, Drammen 24. mars 2. april 2014 Senior Lag Gull Geir Gulliksen / Grand Balou Victoria Gulliksen / Zovidius R Ole Kristoffer Meland / CC Top Dag Ove Kingsrød / Dimaro V D Looise Heide Individuelt Sølv Voltige 2014 Ingen norske deltakere. 94

95 11 Organisasjonsmessig representasjon Norges Rytterforbund har i perioden vært representert overfor følgende organisasjonsenheter og institusjoner (bortsett fra forbundsrepresentasjon ved spesielle stevner): Organisasjon e.l. NRYF representert ved: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ledermøte 2013/14 Kathinka Mohn / Per Anders Owren Nordisk/Baltic-møte 2013/14 Nina Johnsen / Siri Evjen EEF General Assembly 2013/14 Per Anders Owren FEI General Assembly 2013 Lill Svele FEI General Assembly + Extraordinary 2014 Per Anders Owren / Stian Øglænd FEI Sportsforum 2013 Nina Johnsen / Carsten Sørlie FEI Sportsforum 2014 Stian Øglænd Representantskapet Norsk Hestesenter 2013/14 Kathinka Mohn / Per Anders Owren Utdanningsrådet Norsk Hestesenter 2013/14 Kirsten Arnesen FEI Tribunal 2013/14 Randi Haukebø FEI Tribunal (Chair of ) 2013/14 Erik Elstad NIFs anleggsutvalg 2013/14 Per Anders Owren 95

96 SAK 5 Behandling av regnskap for

97 97 NRYFs Årsberetning

98 98 NRYFs Årsberetning

99 99 NRYFs Årsberetning

100 100 NRYFs Årsberetning

101 101 NRYFs Årsberetning

102 102 NRYFs Årsberetning

103 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 GENERELLE KOMMENTARER REGNSKAPSPRINSIPPER Norges Rytterforbunds årsregnskap for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Regnskapstallene er også sammenlignet mot budsjett, som ble vedtatt av Ryttertinget i I egen note til årsregnskapet er det utarbeidet et sammendrag over inntekter og kostnader for aktiviteter drevet i regi av Norges Rytterforbund. Beløp i noter er oppgitt i hele tusen med unntak av tekstfelt, der hele kronebeløp er benyttet. NOTE 1 INNTEKTER Tilskudd Alle tilskudd har sine aktivitetsregnskap. Av årets tildelinger er kr periodisert til bruk i år Avsetningen fremkommer i posten kortsiktig gjeld i balansen. TREND INNTEKTER Inntekter pr år Salgsinntekter Medlemsinntekter Tilskudd og stipend Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt: Idrettsmateriell, FEI pass, annonser i medlemsblad og WEB-sider. Medlemsinntekt: Hesteregistrering, rytterlisens, FEI hestelisens, årlig hestelisens og abonnement medlemsblad. Tilskudd og stipend: Aktivitetstilskudd fra NIF, OLT-tilskudd, spillemidler til utstyr og stipend til utøvere. Andre inntekter: Samarbeidsavtaler, NRYF startavgifter, deltakeres andeler, refusjon av MVA 103

104 NOTE 2 VAREKOSTNAD OG VARELAGER Varekostnad Varekostnad i regnskapet består av: Innkjøpte varer for videresalg Innkjøp forbruksmateriell Trykkekostnader Heste Sport Sum varekostnad Lager idrettsmateriell og ridebekledning De oppførte varebeholdninger utgjør verdien på idrettsmateriell i forbundets eie ved utgangen av Oppførte beholdninger er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. FIFO- prinsippet er lagt til grunn for vurderingen Idrettsmateriell Ridebekledning Sum varelager NOTE 3 LØNN OG YTELSER Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 18 årsverk. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Norges Rytterforbund. Generalsekretæren har mottatt kr i lønn og annen godtgjørelse. Revisors honorar for regnskapsåret 2013 er bokført med kr for lovpålagt revisjon og for beslektede tjenester kr Norges Rytterforbund har inngått avtale om tjenestepensjon for alle ansatte. NOTE 4 SPESIFIKASJON AV DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader består av: Administrasjonskostnader Trener, dommer, idrettsfaglig bistand Salg og markedsføring Møter og konferanser Reisekostnader

105 Stevnearrangørsystem Kontingenter og gaver Tilskudd og støtte til klubber Periodisering prosjekter Sum annen driftskostnad Periodisering prosjekter gjelder endring av midler som er overført til neste år. NOTE 5 FORDRINGER TAP PÅ FORDRINGER Forfalte poster overføres etter to purringer til innkreving fra inkassoselskap, samtidig som tapsføring foretas i regnskapet til Norges Rytterforbund. I tillegg er det foretatt en avsetning for å dekke eventuelle tap i fordringsmassen ved årsskiftet. For øvrig er fordringene oppført til pålydende verdi. Fordringer, pålydende verdi Avsetning til mulige tap Sum fordringer Tap på fordringer i 2013 vises i oppstillingen nedenfor: Tapsførte poster 60 Innkommet på tidligere tapsført -2 Endring avsetning til tap 00 Sum regnskapsført tap 58 Tapsføring er kostnadsført under annen driftskostnad. NOTE 6 ALEX MINNEFOND Norges Rytterforbund forvalter fondet. Egne statutter finnes. Utdrag av fondets regnskap vises nedenfor Fondets kapital 1. januar Avkastning Premier NM 0 2,5 Fondets kapital pr. 31. desember Fondets kapital er plassert i norske rentefond. Innestående på rentefond utgjorde kr ved utgangen av Rentefondets saldo er oppført under anleggsmidler som Innskudd av bundne fondsmidler. Kapital i henhold til statutter er kr NOTE 7 BRUKSRETTIGHETER Posten består av støtte utbetalt til Drammen og Omegn Rideklubb for oppgradering av deres bane. Norges Rytterforbund har bruksrett på banen 10 dager i året i perioden 2010 til 2017, og støtten kostnadsføres med like deler i bruksperioden. Støtten er forutsatt finansiert med inntekter fra vedtatt hestelisens, som kreves inn fra og med inntekstsåret

106 NOTE 8 INVESTERINGER I DATTERSELSKAP CompetIT AS ble stiftet i 2010 og driver med utvikling av stevnearrangørsystemet HorsePro. Norges Rytterforbund eier 55 % av aksjekapitalen. Aksjene er oppført i balansen til anskaffelseskost. Det er ikke inntektsført noe avkasting av dette selskapet i 2013 og transaksjoner mellom CompetIT AS og Norges Rytterforbund er utført til markedsmessige vilkår. NRYFs 55% Bokført Pr : Aksjekapital Resultat Egenkapital andel av EK verdi NRYF CompetIT AS Regnskapet for år 2013 er ikke ferdigstilt pr. dags dato. Det opplyses at driften gir ca. et null-resultat for NOTE 9 KONTANTER OG BANKINNSKUDD Herav utgjør bundne innskudd vedr. ansattes skattetrekks midler kr Norges Rytterforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Rytterforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto. Pr utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr NOTE 10 EGENKAPITAL Nedenfor gjengis endringer i bokført egenkapital siste to år Kapitalkonto 1. januar Årets resultat Kapitalkonto pr. 31. desember

107 NOTE 11 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Gjelden består av følgende poster: Forskudd lisenser Andre påløpte kostnader Gjeld til klubber og rytterkretser Innkrevd rytterforsikring på vegne av forsikringsselskap 0 34 Forskuddsbetalte abonnement Avsatt ubrukte prosjektmidler Avsatt ubrukte bredde-midler Avsatt ubrukte midler OLT-tilskudd Avsatt midler Krafttak for ridebaner Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 12 KRAFTTAK FOR RIDEBANER Det er i 2013 blitt utdelt følgende tilskudd til klubber i forbindelse med «Krafttak for ridebaner»: Starum Hestesportklubb: Grenland Ryttersportklubb: Drammen Rideklubb: Sum benyttet i år: Årets avsetning til «krafttak for ridebaner» utgjør kr

108 VEDLEGG AKTIVITETSREGNSKAP Norges Rytterforbund fører aktivitetsregnskap for de forskjellige deler av virksomheten. Aktivitetsregnskapet gir detaljert informasjon om fra hvilke områder midler skaffes og hvor de brukes. Aktivitetsregnskapet er gjengitt i sammendraget nedenfor. Kostnadssammendrag i avdelinger 2013 Administrasjon og styre Info. medlemsblad, marked og kommunikasjon Klubb- og kretsutvikling Sportsaktiviteter Totalt _ ADMINISTRASJON Inntekter Salg idrettsmateriell Hesteregistrering og hestepass Rytterlisens Tilskudd fra NIF Samarbeidsavtaler Diverse inntekter Sum inntekter Kostnader Varekostnad Lønnskostnader Driftskostnader (husleie, kontordrift, IT) Reise og oppholdskostnader Andre driftskostnader (NIHF) Møtekostnader Sum driftskostnader adm. og styre Resultat

109 INFORMASJON, MARKED OG KOMMUNIKASJON HESTESPORT BLAD Inntekter Annonsesalg Abonnementssalg Sum inntekter Kostnader Trykking og grafiskformgiving Lønn og sos.avg. redaksjon Redaksjonskostnader Sum kostnader Resultat MARKED OG KOMMUNIKASJON Inntekter Driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader inkl. sosiale utgifter Driftskostnader Sum kostnader Resultat ORGANISASJON SPORT Inntekter Tilskudd fra NIF og annen offentlig støtte Konferanser, andre driftsinntekter/startavgifter Sponsorinntekter Sum inntekter Kostnader Innkjøp premier og idrettsmateriell Lønnskostnader inkl. sosiale avgifter Driftskostnader Tilskudd NIHF og klubbstøtte Sum kostnader Resultat

110 UTDANNING Inntekter Tilskudd fra NIF Kurs inntekter Sum inntekter Kostnader Lønn inkl. sosiale avgifter Driftskostnader utdanning Sum kostnader Resultat KLUBB / KRETSUTVIKLING Inntekter Årlig hestelisens NRYF avgifter Tilskudd fra NIF Spillemidler til utstyr Sum inntekter Kostnader Lønn og sos. avgifter Aktiviteter i klubb og krets Anlegg 0-2 Krafttak ridebaner Utbetalte utstyrsmidler Utbetalte NRYF avgifter krets Horse Pro Sum Kostnader Resultat GRENUTVALGENE Funksjonshemmede Aktivitetsinntekter Aktivitetskostnader Resultat Sprang Aktivitetsinntekter Aktivitetskostnader Resultat Dressur Aktivitetsinntekter Aktivitetskostnader Resultat

111 Feltritt Aktivitetsinntekter Aktivitetskostnader Resultat 35-7 Mounted Games Aktivitetsinntekter Aktivitetskostnader Resultat 0 0 Distanse Aktivitetsinntekter Aktivitetskostnader Resultat 33 6 Voltige Aktivitetsinntekter Aktivitetskostnader Resultat 8 8 Kjøring Aktivitetsinntekter Aktivitetskostnader Resultat 5 37 Driftsinntekter totalt Driftskostnader totalt Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader RESULTAT Dekning av kostnader til sportslige aktiviteter totalt kr INNTEKT 2013 Tilskudd fra NIF Samarbeidsavtaler NRYF startsavgifter Innbetalte deltakerandeler Medlemsinntekt, FEI lisens og årlig hestelisens Egne driftsinntekter (rytterlisens, hestereg.avg.) Salgsinntekter 104 SUM

112 NORGES RYTTERFORBUND ØKONOMISK ÅRSBERETNING 2014 Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr For 2013 var resultatet et overskudd på kr , slik at det for de to årene ble et overskudd på kr Dette er for toårsperioden kr bedre enn budsjettet på kr som ble vedtatt på Ryttertinget 17. mars Totale driftsinntekter på kr 31,5 mill er på samme nivå som i NRYF har hatt ekstra inntekter som følge av at Landbruk- og Matdepartementets, etter sterkt påtrykk fra NRYF, tildelte kr til delvis dekning av utgiftene til Antidoping-arbeidet. Momsrefusjonen ble høyere enn forventet. I likhet med mange andre særforbund opplever NRYF at det er vanskelig å inngå nye sponsor- og samarbeidsavtaler, men det er inngått en ny og enda bedre avtale med utstyrsleverandøren Horze. Det økonomiske resultatet for Hestesport er svekket på grunn av sviktende annonseinntekter og nedgang i abonnementstallene. Dette er delvis kompensert med mer kostnadseffektiv drift og annonseinntekter på hestesport,no. FS følger tett opp utviklingen av Hestesport. I tillegg ser vi en videreføring av NIFs trend med å redusere såkalt frie tilskudd mot tilsvarende økning på øremerkede tildelinger. FS vedtok i 2013 en ekstraordinær investering i oppgradering av HorsePro, investeringen er fordelt over perioden Prosjektet er fulgt tett gjennom 2014 og ligger litt etter skjema, men forventes ferdigstilt i løpet av Egenkapitalen var ved utgangen av 2014 på kr 3,9 mill. og likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele regnskapsåret. Det er ikke knyttet noen kredittramme til samarbeidsavtalen NRYF har inngått gjennom NIF og Den norske Bank. Det hviler et solidarisk ansvar knyttet til andre deltakeres låneopptak. Den norske Bank har sikkerhet i fremtidige offentlige tilskudd. NRYF har stilt selvskyldnerkausjon overfor Tollvesenet for toll, merverdiavgift m.v. som måtte påløpe i forbindelse med midlertidig innførsel av utenlandskeide hester som deltar ved internasjonale stevner i Norge. Kausjonsansvaret opphører når den enkelte hest forlater landet. I 2014 har kausjonsansvaret ikke medført noen utbetaling fra NRYF. Personal Administrasjonen har i løpet av året blitt styrket med en halv stilling. Ved utgangen av 2014 var det 13,5 årsverk i NRYFs administrasjon. Kvinneandelen i administrasjonen er 78 %, i Forbundsstyret 54,5 % og i medlemsmassen for øvrig ca 75 %. I 2014 har vi hatt to fødselspermisjoner. Det har vært noe langtidssykemelding og det totale sykefraværet er på 3,68 %, som er en nedgang siden NRYF er en IA-bedrift, noe som gir anledning til egenmeldt årlig sykefravær i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det har gjennom året vært gjennomført kompetansehevende tiltak på flere av medarbeiderne, innenfor temaene prosjektledelse og HR. Fremtidsutsikter Det er forbundsstyrets oppfatning at forholdene er lagt vel til rette for driften fremover, og årsregnskapet for 2014 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Forbundsstyret er av den 112

113 oppfatning at man har god økonomistyring og kontroll over den økonomiske situasjonen. Det arbeides kontinuerlig med å effektivisere de administrative rutiner og å styrke både intern og ekstern kommunikasjon. Oslo, 19. februar

114 114 NRYFs Årsberetning

115 115 NRYFs Årsberetning

116 116 NRYFs Årsberetning

117 117 NRYFs Årsberetning

118 118 NRYFs Årsberetning

119 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 GENERELLE KOMMENTARER REGNSKAPSPRINSIPPER Norges Rytterforbunds årsregnskap for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Regnskapstallene er også sammenlignet mot budsjett, som ble vedtatt av Ryttertinget i I egen note til årsregnskapet er det utarbeidet et sammendrag over inntekter og kostnader for aktiviteter drevet i regi av Norges Rytterforbund. Beløp i noter er oppgitt i hele tusen med unntak av tekstfelt, der hele kronebeløp er benyttet. NOTE 1 INNTEKTER Tilskudd Alle tilskudd har sine aktivitetsregnskap. Av årets tildelinger er kr periodisert til bruk i år Avsetningen fremkommer i posten kortsiktig gjeld i balansen. TREND INNTEKTER Inntekter pr år Salgsinntekter Medlemsinntekter Tilskudd og stipend Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Medlemsinntekter Tilskudd og stipend Andre inntekter Salgsinntekt: Idrettsmateriell, FEI pass, annonser i medlemsblad og WEB-sider. Medlemsinntekt: Hesteregistrering, rytterlisens, FEI hestelisens, årlig hestelisens og abonnement medlemsblad. Tilskudd og stipend: Aktivitetstilskudd fra NIF, OLT-tilskudd, spillemidler til utstyr og stipend til utøvere. Andre inntekter: Samarbeidsavtaler, NRYF startavgifter, deltakeres andeler, refusjon av MVA 119

120 NOTE 2 VAREKOSTNAD OG VARELAGER Varekostnad Varekostnad i regnskapet består av: Innkjøpte varer for videresalg Innkjøp forbruksmateriell Trykkekostnader Hestesport Sum varekostnad Lager idrettsmateriell og ridebekledning De oppførte varebeholdninger utgjør verdien på idrettsmateriell i forbundets eie ved utgangen av Oppførte beholdninger er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. FIFO- prinsippet er lagt til grunn for vurderingen Idrettsmateriell Ridebekledning Sum varelager NOTE 3 LØNN OG YTELSER Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 13 årsverk. Det er ikke utbetalt styrehonorar i Norges Rytterforbund. Generalsekretæren har mottatt kr i lønn og annen godtgjørelse. Revisors honorar for regnskapsåret 2014 er bokført med kr for lovpålagt revisjon og for beslektede tjenester kr Norges Rytterforbund har inngått avtale om tjenestepensjon for alle ansatte. 120

121 NOTE 4 SPESIFIKASJON AV DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader består av: Administrasjonskostnader Trener, dommer, idrettsfaglig bistand Salg og markedsføring Møter og konferanser Reisekostnader Stevnearrangørsystem Kontingenter og gaver Tilskudd og støtte til klubber Periodisering prosjekter Sum annen driftskostnad Periodisering prosjekter gjelder endring av midler som er overført til neste år. NOTE 5 FORDRINGER TAP PÅ FORDRINGER Forfalte poster overføres etter to purringer til innkreving fra inkassoselskap, samtidig som tapsføring foretas i regnskapet til Norges Rytterforbund. I tillegg er det foretatt en avsetning for å dekke eventuelle tap i fordringsmassen ved årsskiftet. For øvrig er fordringene oppført til pålydende verdi. Fordringer, pålydende verdi Avsetning til mulige tap Sum fordringer 858 Tap på fordringer i 2014 vises i oppstillingen nedenfor: Tapsførte poster 98 Innkommet på tidligere tapsført 0 Endring avsetning til tap 0 Sum regnskapsført tap 98 Tapsføring er kostnadsført under annen driftskostnad. 121

122 NOTE 6 ALEX MINNEFOND Norges Rytterforbund forvalter fondet. Egne statutter finnes. Utdrag av fondets regnskap vises nedenfor Fondets kapital 1. januar Avkastning Premier NM -3 0 Fondets kapital pr. 31. desember Fondets kapital er plassert i norske rentefond. Innestående på rentefond utgjorde kr ved utgangen av Rentefondets saldo er oppført under anleggsmidler som Innskudd av bundne fondsmidler. Kapital i henhold til statutter er kr NOTE 7 BRUKSRETTIGHETER Posten består av støtte utbetalt til Drammen og Omegn Rideklubb for oppgradering av deres bane. Norges Rytterforbund har bruksrett på banen 10 dager i året i perioden 2010 til 2017, og støtten kostnadsføres med like deler i bruksperioden. Støtten er forutsatt finansiert med inntekter fra vedtatt hestelisens, som kreves inn fra og med inntekstsåret NOTE 8 INVESTERINGER I DATTERSELSKAP CompetIT AS ble stiftet i 2010 og driver med utvikling av stevnearrangørsystemet HorsePro. Norges Rytterforbund eier 55 % av aksjekapitalen. Aksjene er oppført i balansen til anskaffelseskost. Det er ikke inntektsført noe avkasting av dette selskapet i 2014 og transaksjoner mellom CompetIT AS og Norges Rytterforbund er utført til markedsmessige vilkår. NRYFs 55% Bokført Pr : Aksjekapital Resultat Egenkapital andel av EK verdi NRYF CompetIT AS NOTE 9 KONTANTER OG BANKINNSKUDD Herav utgjør bundne innskudd vedr. ansattes skattetrekks midler kr Norges Rytterforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Rytterforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto. Pr utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr Øvrige bankinnskudd er frie midler, plassert på høyrentekonto i DNB. 122

123 NOTE 10 EGENKAPITAL Nedenfor gjengis endringer i bokført egenkapital siste to år Kapitalkonto 1. januar Årets resultat Kapitalkonto pr. 31. desember NOTE 11 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Gjelden består av følgende poster: Andre påløpte kostnader Gjeld til klubber og rytterkretser Forskudd lisenser Forskuddsbetalte abonnement Avsatt ubrukte prosjektmidler Åpen stall 500 Talentprogram 400 Årskonferanser GU 95 Satsing OL sprang 622 Avsatt ubrukte bredde-midler Avsatt ubrukte midler OLT-tilskudd Avsatt midler Krafttak for ridebaner Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 12 KRAFTTAK FOR RIDEBANER Det er i 2014 blitt utdelt følgende tilskudd til klubber i forbindelse med «Krafttak for ridebaner»: Bergen Rideklubb Kjøre- og Rideklubben Slepnir Sandnes og Jæren Rideklubb: Fortuna Rideklubb: Froland Rideklubb: Sør-Varanger Rideforening Grenland Ryttersport klubb Arendal og Grimstad Rideklubb Sum benyttet i år: Rest disponible «krafttak for ridebaner» midler utgjør kr

124 VEDLEGG AKTIVITETSREGNSKAP Norges Rytterforbund fører aktivitetsregnskap for de forskjellige deler av virksomheten. Aktivitetsregnskapet gir detaljert informasjon om fra hvilke områder midler skaffes og hvor de brukes. Aktivitetsregnskapet er gjengitt i sammendraget nedenfor. Kostnadssammendrag i avdelinger 2014 Administrasjon og styre Medlemsblad, marked og kommunikasjon Klubb- og kretsutvikling, organisasjon og bredde Utdanning og teknisk personell Sport Totalt

NORGES RYTTERFORBUND REFERAT

NORGES RYTTERFORBUND REFERAT REFERAT Side av sider: 1 Fra FS Nr 10//2014 4. desember 2014 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Heidi Nasselquist,, Ingvild Østli, Stian Øglænd, Anne Gina Fredriksen, Kristin Gamlemshaug

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15

PROTOKOLL. Andre til stede: Ellen Damhaug Scheel, Mesud Burzic og Otter Brødholt under sak 14/15, 15/15 og 16/15 PROTOKOLL Side av 1 sider: 1 Fra FS Nr 3//2015 19. februar 2015 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen, Hallgeir Oftedal, Ove Tysnes, Heidi Nässelqvist,

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN 2015 2015 2019 2019 NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com NORGES RYTTERFORBUND FORORD

Detaljer

08/16 FS-PROTOKOLL 01/2016 og 02/2016 Vedtak: Begge protokoller ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt.

08/16 FS-PROTOKOLL 01/2016 og 02/2016 Vedtak: Begge protokoller ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt. FS-protokoll 03/2016 Fra: Forbundsstyremøte, under AEG i Vestfold. Dato: 25. februar 2016 FS-møte 03/2016 Tilstede: Stian Øglænd, Totto Hartman, Ingvild Østlie, Guri Ramtoft, Rolf Nøstdahl, Hallgeir Oftedal,

Detaljer

REFERAT. Ingvild Østlis navn var skrevet feil, ellers ingen kommentarer eller innsigelser til protokoll 1/13.

REFERAT. Ingvild Østlis navn var skrevet feil, ellers ingen kommentarer eller innsigelser til protokoll 1/13. REFERAT Side av sider: 1 Fra FS nr./år Den 15.03.2013 2/2013 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Anne Kristin Mathiesen, Robert Ruud, Lill Svele, Kristin Andresen, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdahl, Invild

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING SØNDAG 13. MARS 2005

PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING SØNDAG 13. MARS 2005 PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING SØNDAG 13. MARS 2005 Tilstede: Forbundsstyret og representanter fra klubber, kretser og utvalg, tilsammen 82 stemmeberettigede President Kristin Kloster

Detaljer

REFERAT. Fraværende medlemmer

REFERAT. Fraværende medlemmer REFERAT Side av sider: 1/6 Nr./år Medlemmer til stede: Kristin Kloster Aasen, Anne Kristin Mathiesen, Per Anders Owren, Berit Kjøll, Lill Svele, Robert Ruud, Kristin Andresen, Rachid Bendriss Andre til

Detaljer

REFERAT. President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten.

REFERAT. President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten. Side av sider: 1 Fra FS nr./år Den 25. april 2013 3/2013 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Stian Øglænd, Lill Svele, Kristin Gamlemshaug Andresen, Ove A. Tysnes, Rolf Nøstdahl, Ingvild Østli, Esther

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND. REFERAT Fra FS

NORGES RYTTERFORBUND. REFERAT Fra FS nr./år 1/13 Side av sider: Den 07.02.2013 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Anne Kristin Mathiesen, Robert Ruud, Lill Svele, Kristin Andresen, Rachid Bendriss, Rolf Nøsdahl, Invild Østbye, Esther

Detaljer

33/16 FS-PROTOKOLL 05/2016 Vedtak: Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt.

33/16 FS-PROTOKOLL 05/2016 Vedtak: Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet, og enstemmig vedtatt. FS Protokoll 6/16 Fra: Forbundsstyremøtet, Idrettens Hus Ullevål Nr/år/dato: Nr 6/2016 11. august 2016 Tilstede: Heidi Nässelqvist, Jan Fredrik Furøy, Sissel Haugslien, Kristoffer Tvete, Lill Svele, Ingvild

Detaljer

43/16 FS-PROTOKOLL 06/2016 Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet. Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

43/16 FS-PROTOKOLL 06/2016 Protokollen ble behandlet på e-post i forkant av FS-møtet. Vedtak: Styret tar saken til etterretning. Møtereferat Fra: Forbundsstyremøte Nr/år/dato: Nr 7/2016/ 29.sept Tilstede: Stian Øglænd, Jan Fredrik Furøy, Ingvild Østli, Guri Ramtoft, Hallgeir Oftedal, Lill Svele, Heidi Nässelqvist, Totto Hartmann

Detaljer

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Årsberetning 2011-2012 Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Sidehenvisninger Ryttertinget 2013 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2011-2012 Sak 5: Regnskap

Detaljer

Kretsledersamling Norges Rytterforbund

Kretsledersamling Norges Rytterforbund Velkommen til Kretsledersamling Norges Rytterforbund 24.oktober 2009 Rica Helsfyr Hotell Program 09.30 Ankomst og registrering, kaffe og te 10.00 Åpning v/ NRYFs president Kristin Kloster Aasen og NRYFs

Detaljer

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter.

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter. NRYF 100 år i 2015! NRYF film http://www.youtube.com/watch?v=iajym 8gcLiM&feature=youtu.be Bursdag 10. desember 2015! Stiftet 10. desember 1915 De første rideklubbene var De norske Officerers Rideklub,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012

Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012 Kretsledersamling søndag 21.oktober 2012 15 av 17 rytterkretser var representert det er bra! Innledning ved president Per Anders Owren Presidenten berømmet den frivillige innsats som de tillitsvalgte legger

Detaljer

RYTTERPOLITISK DOKUMENT FLERE

RYTTERPOLITISK DOKUMENT FLERE KLUBBSATSING RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2015-19 FLERE BAKGRUNN Mål om bærekraftige rideklubber Plikter og rettigheter Forankring i Idrettspolitisk Dokument for 2011-2015 og NRYFs Langtidsplan 2011-2015 Videreført

Detaljer

NRYFS KLUBBSATSINGSPROGRAM. Bakgrunn Hva er Satsningsklubb og Veiviserklubb? Hva forventes når godkjenning er oppnådd? Hva får klubbene?

NRYFS KLUBBSATSINGSPROGRAM. Bakgrunn Hva er Satsningsklubb og Veiviserklubb? Hva forventes når godkjenning er oppnådd? Hva får klubbene? NRYFS KLUBBSATSINGSPROGRAM Bakgrunn Hva er Satsningsklubb og Veiviserklubb? Hva forventes når godkjenning er oppnådd? Hva får klubbene? RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2015-2019 FLERE BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND REFERAT

NORGES RYTTERFORBUND REFERAT Side av sider: 1 Fra FS Nr 8//2014 21. august 2014 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Heidi Nasselquist, Hallgeir Oftedal, Ingvild Østli, Ove Tysnes, Stian Øglænd, Kristin Brækken, Anne

Detaljer

REKRUTTERING: STYRKING AV RIDEKLUBBEN

REKRUTTERING: STYRKING AV RIDEKLUBBEN REKRUTTERING: STYRKING AV RIDEKLUBBEN RYTTERPOLITISK DOKUMENT 2015-2019 FLERE BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Mål om bærekraftige rideklubber Plikter og rettigheter Forankring i Idrettspolitisk Dokument for

Detaljer

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Innledning Fra Norges Rytterforbunds langtidsplan: Norges Rytterforbunds(NRYF) felles mål har i mange år vært: RYTTERSPORT FOR ALLE - PÅ ALLE NIVÅ UAVHENGIG

Detaljer

Diskusjoner som kom opp under gjennomgangen av protokollen vil bli referert under sak 26/12 og 27/12.

Diskusjoner som kom opp under gjennomgangen av protokollen vil bli referert under sak 26/12 og 27/12. REFERAT Side av sider: 1/5 SAK 23/12 PROTOKOLL Diskusjoner som kom opp under gjennomgangen av protokollen vil bli referert under sak 26/12 og 27/12. Protokoll nr 2. av 19. april 2012 godkjennes. SAK 24/12

Detaljer

REFERAT. Fra FS. Medlemmer til stede: Per Andres Owren, Robert Ruud, Lill Svele, Rachid Bendriss, Kristin Andresen, Ingvild Østli, Esther Hoff

REFERAT. Fra FS. Medlemmer til stede: Per Andres Owren, Robert Ruud, Lill Svele, Rachid Bendriss, Kristin Andresen, Ingvild Østli, Esther Hoff nr/år 30082012 Saksnr/år SAK 32/12 PROTOKOLLER Det er oppført feil årstall i sak 24/12 i protokoll nr 3/2012, det korrekte er at jubileumsgruppa starter sitt arbeid høsten 2012 Gs retter opp dette Protokoll

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REFERAT. FS er opptatt av å etterleve og utvikle samarbeidserklæringen om å skape begeistring og positiv innstilling i alle ledd.

REFERAT. FS er opptatt av å etterleve og utvikle samarbeidserklæringen om å skape begeistring og positiv innstilling i alle ledd. Side av sider: 1/6 Fra FS Nr 7//2014 19. juni 2014 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Rolf Nøstdahl, Heidi Nasselquist, Hallgeir Oftedal, Ingvild Østli, Kristin Gamlemshaug Andresen,, Anne

Detaljer

Referat. Det fremlagte resultatsammendraget viser, i henhold til prognosen, et overskudd på kr

Referat. Det fremlagte resultatsammendraget viser, i henhold til prognosen, et overskudd på kr Referat Side av sider: 1 Fra FS nr./år 5. desember 2013 7/2013 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Lill Svele, Kristin Brækken, Rolf Nøstdahl, Ingvild Østli, Mari Viko Rasmussen, Hallgeir Oftedal, Kristin

Detaljer

Plan for sportslige mål og aktiviteter for Rogaland Rideklubb

Plan for sportslige mål og aktiviteter for Rogaland Rideklubb Plan for sportslige mål og aktiviteter for Rogaland Rideklubb Høst 2017 - vår 2018 Rogaland Rideklubb skal være den ledende og foretrukne rytterklubben i regionen Sportsplanen skal danne utgangspunktet

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Grenfagkonferanse i kjøring januar oppsummering.

Grenfagkonferanse i kjøring januar oppsummering. Grenfagkonferanse i kjøring 22-23 januar oppsummering. GU-K 2011 består av: Leder: Anne Grundvig Barn/ungdom/unge kusker: Trude E. Bakken Sport: Toril Storholm Material: Harald Farbrot og Jack Olaussen

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

REFERAT Side av sider: 1/5

REFERAT Side av sider: 1/5 REFERAT Side av sider: 1/5 SAK 51/11 PROTOKOLL Ang sak 43/11 Økonomi: Grunnet reise utsettes S.Finstads orientering om arbeidet med å skaffe sponsorinntekter til FS møte 8. desember. Ang sak 50/11 Orienteringssaker,

Detaljer

REFERAT. President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten.

REFERAT. President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten. REFERAT Side av sider: 1 Fra FS nr./år Den 20. juni 2013 4/2013 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Stian Øglænd, Lill Svele, Kristin Gamlemshaug Andresen, Ove A. Tysnes, Rolf Nøstdahl, Ingvild Østli,

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

TILTAK 2016/2017 ADMINISTRASJONEN EFFEKTIVISERING HOLDNINGER

TILTAK 2016/2017 ADMINISTRASJONEN EFFEKTIVISERING HOLDNINGER TILTAK 2016/2017 ADMINISTRASJONEN EFFEKTIVISERING HOLDNINGER Ellen Damhaug Scheel 22/10-16 Forbundet Administrasjonen «HVEM ER DET OG HVA GJØR DE?» NORGES IDRETTSFORBUNDS ORGANISERING NRYF ORGANISERING

Detaljer

Fra. Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud,, Kristin Andresen, Lill Svele, Esther Hoff

Fra. Medlemmer tilstede: Per Anders Owren, Ingvild Østli, Rachid Bendriss, Rolf Nøstdal, Robert Ruud,, Kristin Andresen, Lill Svele, Esther Hoff REFERAT Side av sider: 1/15 President Per Anders Owren innledet med å spørre om noen følte seg inhabile i sakene i møteinnkallingen. To forhold ble nevnt: Robert Ruud var ikke delaktig under utarbeidelsen

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Høringsutkast

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Høringsutkast NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Høringsutkast Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Sportsplan Distanse 2014

Sportsplan Distanse 2014 Sportsplan Distanse 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2014... 3 2015... 3 Kommunikasjon... 3 Normer for elite og satsningsgruppe... 4 Krav til Elite og Satsningsgruppe... 4

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION Referat fra Kretsledersamling Comfort Hotel Run Way, fredag 18. mars 2011 Deltagere: Finnmark Hedmark Nord-Trøndelag Oppland Oslo og Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag TVRR Troms Vest-Agder

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB Soma Ryttersportsklubb 2014 Side 1 Styret i Soma Ryttersportsklubb 2014 har hatt følgende sammensetning Leder Frode Knoph Nestleder (kasserer) Kjersti Fotland Styremedlem Mikael Kolind Styremedlem Hilde

Detaljer

SATSINGSPLAN FUNKSJONSHEMMEDE RIDNING OG KJØRING

SATSINGSPLAN FUNKSJONSHEMMEDE RIDNING OG KJØRING 1 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 Organisatoriske mål... 3 Satsingsgruppe... 3 Satsingsgruppe dressur... 3 Satsingsgruppe kjøring... 4 Kriterier for medlem i satsingsgruppene...

Detaljer

Referat grenfagkonferansen - Kjøring 28-29/1 2012, Rica Hotel Gardermoen

Referat grenfagkonferansen - Kjøring 28-29/1 2012, Rica Hotel Gardermoen Referat grenfagkonferansen - Kjøring 28-29/1 2012, Rica Hotel Gardermoen Grenutvalget 2011 har bestått av: Anne Grunvig, leder Trude Elisabeth Bakken, bredde Torill Storholm, sport Tilknyttet ressursperson:

Detaljer

Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs

Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs Trener III Norges Rytterforbunds topptrenerkurs Planen er ikke vedtatt. Deltagere i pilotprosjektet skal gis autorisasjon i henhold til brev. TRENER III NRYFs topptrenerkurs Innledning Norges Rytterforbund

Detaljer

REFERAT. President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten.

REFERAT. President Per Anders Owren ønsket velkommen. Ingen av styremedlemmene mente seg inhabile eller hadde kommentarer i forhold til sakslisten. NORGES RYTTERFORBUND REFERAT Side av sider: 1 Fra FS nr./år 18. oktober 2013 6/2013 Medlemmer til stede: Per Anders Owren, Stian Øglænd, Lill Svele,, Ove A. Tysnes,, Ingvild Østli, Mari Viko Rasmussen,

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND. Agenda:

NORGES RYTTERFORBUND. Agenda: Agenda: 1. Aksjonsliste: Gjennomgått og oppdatert 2. Nye saker: - Dispensasjon på Novise kvalifisering - Team Veterinær til WEG - Kingsland Oslo Horse Show - Reglement generelt - FEI reglements endringer

Detaljer

Årsberetning for Råde og Onsøy Rideklubb 2016.

Årsberetning for Råde og Onsøy Rideklubb 2016. Årsberetning for Råde og Onsøy Rideklubb 2016. Ved utgangen av 2016 hadde Råde og Onsøy Rideklubb 229 registrerte medlemmer, en økning med 50 medlemmer fra i fjor. (Pr.d.d er det 204 medlemmer, en nettoøkning

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

Gjennomgang av sportsplan 2013 evaluering av konkurransesesongen. Landslag / satsningsgruppe fra 1.1. 2014

Gjennomgang av sportsplan 2013 evaluering av konkurransesesongen. Landslag / satsningsgruppe fra 1.1. 2014 Side 1 av 5 sider Hos NRYF: Marte Espeland, Ingeborg Bjerregaard Marit Walløe, Andre til stede: Nina Johnsen, Wenche Alm Forfall medlemmer: Carolin Haug Portokollen fordelt til, utenom til deltagerne/medlemmene:

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

Detaljer

Fra FS. Administrasjonen kommer tilbake med informasjon om disse sakene på kommende FS-møte.

Fra FS. Administrasjonen kommer tilbake med informasjon om disse sakene på kommende FS-møte. REFERAT Side av sider: 1/9 SAK 11/12 PROTOKOLL Kristin Andresen etterlyste fremdrift i følgende saker for 09/12: Rankingpoeng og stevnepoeng samt opprettelse av brukerpanel i alle grener Opprettelse av

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

STRATEGIPLAN FELTRITT

STRATEGIPLAN FELTRITT Det som skaper resultater er langsiktig trening, forståelse for felles mål og fokus på «å spille hverandre gode» «Det vi gjør, blir vi gode på» Innhold Innledning... 2 Feltritt inn i fremtiden frem mot

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING SØNDAG 16. MARS 2003

PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING SØNDAG 16. MARS 2003 PROTOKOLL FRA NORGES RYTTERFORBUNDS ORDINÆRE TING SØNDAG 16. MARS 2003 Tilstede: Forbundsstyret og representanter fra klubber, kretser og utvalg, tilsammen 79 stemmeberettigede President Per Gulaker ønsket

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Grenkonferanse voltige 2013 S Ø N D A G 1 3. J A N U A R, O S L O

Grenkonferanse voltige 2013 S Ø N D A G 1 3. J A N U A R, O S L O Grenkonferanse voltige 2013 S Ø N D A G 1 3. J A N U A R, O S L O PROGRAM 13.00-13.10: Registrering (kaffe og frukt) 13.10 Velkommen 13.15 Oppsummering av 2012 Gjennomgang av årsrapport Økonomi 13.45 Benjamin

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE

SPORTSPLAN FOR DRESSUR JUNIOR/UNGE RYTTERE 1 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, elitegruppe og rekrutteringsgruppe... 5 Uttak til landslag og elitegruppe... 5 Evaluering av landslag

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

FS-protokoll 04/2016 NORGES RYTTERFORBUND N ORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION

FS-protokoll 04/2016 NORGES RYTTERFORBUND N ORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION NORGES RYTTERFORBUND N ORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION FS-protokoll 04/2016 Fra: Forbundsstyremøte, UBC Ullevål. Dato: 28. april 2016 FS-møte 04/2016 Tilstede: Stian Øglænd, Totto Hartmann, Ingvild Østlie,

Detaljer

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011

Årsberetning 2009-2010. Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Årsberetning 2009-2010 Norges Rytterforbunds ordinære ting Comfort Hotel RunWay, Gardermoen søndag 20. mars 2011 Sidehenvisninger Ryttertinget 2011 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2009-2010 Sak

Detaljer

Sportsplan for Mounted Games 2017

Sportsplan for Mounted Games 2017 GRENUTVALG MOUNTED GAMES February 1, 2017 Skrevet av: Eivind Kjuus Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2017... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte Rogaland Rideklubb. Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2014 Rogaland Rideklubb Onsdag 09. april, 2014 kl. 18:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2014 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL NORGES KLATREFORBUNDS TING

PROTOKOLL NORGES KLATREFORBUNDS TING PROTOKOLL NORGES KLATREFORBUNDS TING 16.-17. april 2016 Thon Hotel Rosenkrantz Bergen Åpning av klatretinget 2016 a) Åpning ved president Stein Tronstad b) Hilsen til klatretinget ved medlem av idrettsstyret,

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Kretstreninger. Presentasjon kretssamling 20.10.13 Nina Johnsen, sportssjef

Kretstreninger. Presentasjon kretssamling 20.10.13 Nina Johnsen, sportssjef Møte Norges på AEG Rytterforbund Kretstreninger Presentasjon kretssamling 20.10.13 Nina Johnsen, sportssjef Informasjon om saksgang Informasjonsmøter øst og Nordland Sent ut høringsbrev til alle kretser

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

SPORTSPLAN FOR DRESSUR PONNI

SPORTSPLAN FOR DRESSUR PONNI 1 Innhold Introduksjon... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 4 Organisatoriske mål... 4 Landslag, Elitegruppe, Satsingsgruppe... 5 Uttak til gruppene... 5 Uttak til landslag og elitegruppe...

Detaljer

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering.

SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Alle tingets deltakere bes personlig melde seg for registrering. SAKSLISTE FREDAG 1600-1730 Forbundsstyremøte 1800-2000 Kretsledermøte 2000 Middag LØRDAG 0900-1000 Forbundsstyremøte møte m/dirigentene. SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE 0900-0945 Alle tingets deltakere

Detaljer

gratulerer alle NBC vinnere 2014, vi tok GULL individuelt og for lag - både junior/yr og senior, i tilleggg til mange andre flotte plasseringer.

gratulerer alle NBC vinnere 2014, vi tok GULL individuelt og for lag - både junior/yr og senior, i tilleggg til mange andre flotte plasseringer. Agenda: GU-Di gratulerer alle NBC vinnere 2014, vi tok GULL individuelt og for lag - både junior/yr og senior, i tilleggg til mange andre flotte plasseringer. 1. Aksjonsliste: Gjennomgått og oppdatert

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2013

SPORTSPLAN VOLTIGE 2013 SPORTSPLAN VOLTIGE 2013 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... 3 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag og satsningsgruppe... 4 NRYFs

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2015... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier for uttak til landslag og individuelt EM... 3 Forbundskaptein

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN 1. KONSTITUERING -Åpning -Godkjenne de stemmeberettige -Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden -Valg av møteleder

Detaljer

Forsikring er tegnet underlagsforsikring.

Forsikring er tegnet underlagsforsikring. INNKOMNE FORSLAG: 6a) Handlingsplan for Råde og Onsøy Rideklubb. Handlingsplan for Råde og Onsøy Rideklubb. Innsatsområde Mål Status GENERELLE VILKÅR Vedtekter Klubben skal til enhver tid ha Nye vedtekter

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede: Representantskapet Iris Salten IKS. Protokoll fra møte 4. mai 2016. Møtet startet kl.13.00 i Salten Brann sine nye lokaler. Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop.

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

TRENER I. Trener Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

TRENER I. Trener Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. TRENER I Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse. Utdanningen skal sikre et kvalitativt og bredt tilbud for utøvere på alle nivåer.

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer