Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45"

Transkript

1 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen. b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 3 Årsberetning for Revidert regnskap for Korrigert budsjett for Kontingent for Budsjett for Valg av a Leder, kasserer, styremedlemmer og varamedlem b Valgkomité og varamedlem c Revisor og varerevisor Møte- og stemmerett i generalforsamlingen (jf. Lover for NRK, 3-2): a) Alle som har gyldig medlemskap i NRK når GF avholdes. b) Representanter for lokalavdelinger med inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem i lokalavdelingen pr. 31. desember foregående år. Med hovedmedlem forstås medlem som har betalt kontingent til NRK og lokalavdelingen i det foregående år. Representantene skal velges av årsmøtet i vedkommende lokalavdeling, og de skal selv være medlemmer av NRK. NRK dekker billettkostnader etter billigste offentlige reisemåte for 1 representant for hver lokalavdeling med reiseavstand over 200 km fra det sted GF arrangeres. Som representant for lokalavdeling, og til tillitsverv i Norsk Retrieverklubb kan ikke velges eller oppnevnes person som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevern (dyrevernloven). c) Klubbens æresmedlemmer. d) På klubbens GF kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. Deltakelse på GF er gratis. Lunsj må kjøpes separat av den enkelte. Pris ca. kr. 200, sterkt subsidiert. Bestilles og betales ved påmelding til kontoret eller senest ved registrering ved ankomst GF. Adkomst: Fra E6: Direkte avkjøring fra E6 Fra Gardermoen: Shuttlebuss kjører direkte til hotellet, ca. 15 min. fra lufthavnen. Bilister må hente parkeringsbevis i resepsjonen. Oppgi NRKs GF for avgiftsfri parkering.

2 Dette er en komprimert versjon av dokumentene til NRKs GF Fullstendig versjon blir publisert på innen 2. mai. Fullstendig versjon blir også lagt ut på GF sammen med gyldige stemmesedler. Denne versjonen er komplett mht alle saker og valg som skal behandles på GF, men omfatter ikke: Årsrapport fra sentrale råd og komiteer Diverse statistikker/grafiske framstillinger I dette bilaget til Retrievernytt er dessuten regnskap for 2014, korrigert budsjettforslag for 2015 og budsjettforslag for 2016 samlet i ett oversiktsdokument. Stemmeseddelen i dette bilaget kan kun benyttes ved innsending av forhåndsstemmer fra hovedmedlemmer som ikke kan møte på GF personlig, jf. lovenes 3-2, gjengitt under sak 8 Valg. Gyldige stemmesedler til bruk for deltakere på GF legges ut der. Sak 3: Årsberetning for 2014 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har i 2014 hatt denne sammensetningen: Fra til Leder: Dag Øivind Wennesland, Kristiansand Nestleder: Hans Ole Stenbro, Rakkestad Kasserer: Karin Fagerås, Sokna Styremedlem: Erik Bostad, Gjøvik Morten Egeberg, Blaker Bente Brynjulfsen, Levanger Mona Skyrudshaugen, Bruvoll Varamedlem: Anne Mjelde Myhr, Bergen Anne Lise Kaspersen, Hunndalen Fra til Leder: Dag Øivind Wennesland, Kristiansand Nestleder: Hans Ole Stenbro, Rakkestad Kasserer: Karin Fagerås, Sokna Styremedlem: Erik Bostad, Gjøvik Morten Egeberg, Blaker Mona Skyrudshaugen, Bruvoll Anne Mjelde Myhr, Bergen Varamedlem: Anne Lise Kaspersen, Hunndalen Inger Elden, Bodø Kontorleder Bente Fjeldsæter har fungert som styrets sekretær. Styret har hatt 9 møter i 2014, hvorav 4 har vært telefonmøter, og de øvrige ble avholdt på Gardermoenområdet. Styrets erfaring er at fysiske møter er langt mer effektive enn telefonmøter. Telefonmøter med 9 personer på «tråden» er krevende og vanskeliggjør fruktbare diskusjoner. Vi prøver derfor å kjøre de mer omfattende og tyngre sakene på våre fysiske møter. I tillegg til de nevnte styremøter er 26 saker behandlet elektronisk (EB-saker).

3 2014 har vært et aktivt og godt år for Norsk Retrieverklubb. Totalt registrert medlemstall pr er Dette er en nedgang på 240 medlemmer i forhold til 2013 og 130 medlemmer lavere enn i korrigert budsjett for 2014 se oversikt senere i årsmeldingen. I tillegg til løpende saker, budsjettkontroll, regnskap og oppfølging av aktiviteten i avdelinger, råd og komiteer, har hovedstyrets arbeid i særlig grad vært fokusert på videreføring av hjemmesideløsningen, oppfølging av arrangementer, kompetanseutvikling, høringer fra NKK, samarbeid og hjelp til avdelinger, komiteer etc. I løpet av året har vi også fått godkjent nytt jaktprøvereglement og arbeidet for nye stambokførte titler og championat innen jakt. Vi har også deltatt aktivt i arbeidet med å få et godt utstillingsreglement for våre raser. Dette året har vært et aktivt år med mange store og vellykkede arrangementer. Disse arrangementene har vært utrolig godt ivaretatt og arrangert av komiteer, råd og avdelinger. Vi har hatt svært positive påmeldingstall på de sentrale arrangementer i Kontaktmøtet og GF har vært produktive og preget av høyt engasjement. Arrangementene: Kontaktmøte Avholdt på Rica Hotel/Gardermoen januar med ca 60 delegater tilstede. Villmarksmessen 2014 Villmarksmessen, mars på Norges Varemesse/Lillestrøm, er Nordens største messe for jakt, hund, fiske og friluftsliv. NRK var representert ved Media- og Profileringskomiteen. Det var informasjonsstand, raseparade og jaktdemonstrasjon. De gjennomførte også en enkel apporteringskonkurranse der alle apporterende fuglehunder kunne delta. Generalforsamlingen 2014 ble avholdt søndag 25. mai på Rica Hotel/Gardermoen. I år var det kun ordinære årsmøtesaker og valg som sto på sakslisten. Pinsehelgen utstilling og Working Test Årets første store retrieverarrangement ble dobbelutstilling og working test i pinsehelgen. Lørdag 7. juni var det Spesialutstilling og søndagen var det Raserådsutstilling, begge utstillingene på Skiptvet i Østfold. Det var påmeldt retrievere hver dag. Den sentrale utstillingskomiteen og avd. Østfold har lagt ned et enormt arbeid for at dette skulle bli en særdeles vellykket utstillingshelg. 2. pinsedag, mandag 9. juni, var det påmeldt 153 ekvipasjer på historiens første offisielle Working Test på Kalnes videregående skole i Østfold. Det ble konkurrert i klassene BK, AK og EK. Et perfekt gjennomført arrangement i regi av den Sentrale Jaktkomiteen og lokale medhjelpere. Elverumsutstillingen Norsk Retrieverklubb ved utstillingskomiteen har hatt ansvar for gruppe 8 ved Elverumsutstillingen i forbindelse med de Nordiske Jakt og Fiskedagene i Elverum, helgen august. Her har det også vært jaktdemonstrasjon av retrieverne og informasjonsstand i regi av Media- og profileringskomiteen. NM i blodspor ble arrangert i Aust-Agder av Norske Dachshundklubbers forbund den 10. august. Årets NM i blodspor ble en elghund med retrievere på 2. og 3. plass. Nordisk lagmesterskap blodspor gikk av stabelen august på Løten/Hedmark med avd. Midt-Hedmark som hovedarrangør. Det danske laget vant en knepen seier foran det norske laget. Både arrangement og resultater var kjempebra! Mesterskapshelgen Fant sted på Sorknes Golfbane, Rena i Østerdalen den september med rekordpåmelding, god stemning og solide prestasjoner i vakre omgivelser. Avd. Gjøvik-Lillehammer og avd. Midt-Hedmark var tekniske arrangører for dette meget vellykkede arrangementet. Totalt var det påmeldt 200 ekvipasjer. Offisiell Working Test på lørdag i klassene BK AK EK og på søndagen ble det kåret Norsk Retrievermester (NM), Norsk unghundmester (UM) og Norsk Veteranmester (VM). Årets Norgesmester ble N S JCH Djurbergas Arena, eier Rønnaug Lunaas, 146 p. A prøve 2 nasjonal A-prøver i regi av Norsk Retrieverklubb fant sted den 12. september og 3. oktober på Hurumlandet, den Sentrale Jaktkomiteen var teknisk arrangør. Nordisk Mesterskap i jakt I år var Norge vertsnasjon for det Nordiske Lagmesterskapet i jakt og dette ble arrangert på Østre Kjærnes gård i Østfold oktober. Det norske laget dro i land en meget populær seier. Dette arrangementet ble perfekt gjennomført av en arrangementskomite nedsatt av den Sentrale Jaktkomiteen Lokale medhjelpere i Østfold bidro til at alt gikk på skinner.

4 Oppdretterseminar Avholdt på Gardermoen november i regi av HS, og en egen komite. I år var det 70 deltakere som fikk solide kunnskaper godt formidlet av dyktige og engasjerende foredragsholdere. En perfekt oppfølging av fjorårets RAS-seminar. Dogs 4 All/Norsk og Nordisk Vinnerutstilling Helgen november deltok NRK på Dogs 4 All/Norsk og Nordisk Vinnerutstilling på Lillestrøm med en profesjonell informasjonsstand, raseparade og en flott demonstrasjon av retrieverne som jakthund. Det er lagt ned et betydelig arbeid av Media- og profileringskomiteen og lokale medhjelpere i forbindelse med landets største hundeutstilling. Retrievernytt kom også i 2014 ut med 5 utgaver med Lise Gro Andersen som redaktør. Hun har videreutviklet og fornyet medlemsbladet vårt, men er fremdeles avhengig av at medlemmer sender inn variert stoff. Hjemmesiden fikk en ny layout høsten 2011 og er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Dette mediet er det eneste vi har som treffer alle, også «ikke-medlemmer». Det er derfor vår viktigste informasjonskanal og ansikt utad og en riktig investering for oss. RAS/helseundersøkelse: Raserådene har ferdigstilt sine respektive RAS-dokumenter og professor Frode Lingås, Norges Veterinærhøyskole, har avsluttet innsamlingen av informasjon til sin Helseundersøkelse. Vi fikk presentert foreløpige resultater på oppdretterseminaret november. NKK/Representantskapsmøte: Norsk Retrieverklubb var representert på NKK s RS og dialogmøte november, samt på det ekstraordinære RS den 24. april Vi var representert ved Dag Wennesland, Hans Ole Stenbro og Erik Bostad. Jakthunddivisjonen: Samarbeidet i interessefellesskapet Jakthunddivisjonen fortsetter framover. Norsk Retrieverklubb overtok ledervervet i Styringsgruppen i 2013 og innehar fortsatt dette vervet i 2014, ved Erik Bostad. NKKs BIT (brukerkomite IT): Selv om det egentlig er Norsk Spanielklubb som skal være representert i år, har vi vært heldige å få sende Anne Mette Sletthaug til møtene i BIT. FCI: Norsk Retrieverklubb forvalter også, på vegne av NKK, det norske medlemskapet i FCIs Retrieverkomité. Øyvind Veel er vår representant i komiteen. NKKs Jaktkomite: Som representant for gruppe 8 sitter Hege Christin Dahl. Dette er et verv vi deler med Norsk Spanielklubb og bytter representant hvert annet år. Heder og ære: - På GF 2014 ble Bjørn Weisæth utnevnt til nytt æresmedlem av Norsk Retrieverklubb for lang og solid innsats, spesielt som kasserer og pådriver innen sporkomiteen. - NKKs oppdretterpris er blitt tildelt Jarle Koldal/kennel Jako og Jan Roger Sauge/kennel Mambrino. - NKKs sølvmerke er tildelt Solveig Jangås. Økonomien: Økonomien i Norsk Retrieverklubb er svært solid. Det siste året har vi hatt meget god påmelding og økonomistyring på de store, sentrale arrangementene. Hovedstyret og de fleste komiteer og råd har også i år utvist god budsjettdisiplin, noe som er meget viktig for å unngå å øke det generelle kostnadsnivået. Egenkapitalen i hovedklubben er tilfredsstillende. Vi trenger ikke lenger «spare» penger. Styret legger derfor opp til budsjett med et ubetydelig overskudd hvor vi oppmuntrer til aktivitet, kompetanseøkning og rekruttering. Representasjon i andre organer NKKs FK for retrieverprøver NKKs BIT NKKs Disiplinærkomite NKKs Appellutvalg NKKs FK for fersk- og blodsporprøver NKKs representant til FCIs Retrieverkomité NKKs Jaktkomite Representanter til NKKs RS Medlem av NKKs HS med tilhørighet i NRK NKKs valgkomite NRKs representanter i Jakthunddivisjonen Grethe Ranheim, Frank Hermansen, Torbjørn Gjemdal Anne Mette Sletthaug (møter etter avtale) Anne Mjelde Myhr (vara) Nina Egeberg (vara) Berit Langdahl Andresen Øyvind Veel Hege Christin Dahl Dag Wennesland, Hans Ole Stenbro og Erik Bostad Siv Sandø, Torunn Sørby, Jan Eyolf Brustad Vidar Grundetjern Erik Bostad (leder i styringsgruppen), Dag Wennesland

5 Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for solid innsats og gode bidrag gjennom Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen hver enkelt av dere gjør. Avdelingene 2014 Våre 19 avdelinger har svært varierende oppslutning, men felles for de alle er at de har god oppslutning om arrangementer og mange ildsjeler. Antall medlemmer har vært minkende, noe vi tror skyldes problemer med NKKs omlegging av medlemsadministrasjonens kontingentkrav. Tallene pr viser: Lokalavdeling Etabl. år Medlemstall Medlemstall Medlemstall Medlemstall Totalt Herav Totalt Herav Totalt Herav Totalt Herav hovedmedlmedlmedl. hoved- hoved- hovedmedl. Agder Bergen og omegn Fosen Gjøvik/Lillehammer Kongsvinger og omegn Midt-Hedmark Nord-Trøndelag Oslo og omegn Ringerike og omegn Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Tromsø og omegn Trondheim og omegn Vadsø og omegn Vest-Finnmark Vestfold Østfold Hovedklubben Sum Totalt registrert medlemstall pr er 5270, som inkluderer gratismedlemmer og halvprismedlemmer. Dette er en nedgang på 240 medlemmer i forhold til 2013 og 130 medlemmer lavere enn i korrigert budsjett for Medlemsantallet varierer fra regnskap til medlemsregister. Årsaken til dette er at det i regnskapet kun er registrert betalte medlemskap. I medlemsregister er alle medlemskap registrert, både betalte, ubetalte og gratis medlemskap

6 Registrerte retrievere 2014: Rase Chesapeake Bay Retriever Curly Coated Retriever Flat Coated Retriever Golden Retriever Labrador Retriever Nova Scotia Duck Tolling Retriever Totalt: Komiteer og råd: Årsrapport fra Lov- og organisasjons-komiteen 2014 Komiteen har bestått av Jan Eyolf Brustad (leder), Eivind Mjærum og Ole Kr. Skodde. Komiteens leder er blitt forespurt av Hovedstyret om bistand og tolking av lovene i forbindelse med ekstraordinært årsmøte i 2 avdelinger. Komiteen har vært rådspurt av Hovedstyret vedrørende saksgangen og behandlingen av en disiplinærsak. Komiteen har gjennom året ikke hatt møter, men har benyttet til informasjon og meningsutveksling. Ellers ingen saker behandlet. Årsrapport Norsk Retrieverklubb, Sentral jaktkomité 2014 Sentral jaktkomité (SJK) har i 2014 bestått av: Heidi Kvan (leder), Hedvig Ihlen, André Alfredsen, Idar Reinår (til august), Kari Anne Lier Hansen, Bjarne Holm SJK har gjennomført 10 møter, sju av møtene som telefonmøter. I tillegg har aktuelle saker blitt behandlet via mail og telefon. Av oppgaver og saker som SJK har hatt i 2014 nevnes; arrangering av 4 jaktprøver og 1 Working Test, samt en omfattende prosess med oppdatering av NKKs regler for jaktprøver for retrievere og Norsk retrieverklubbs råd og anvisninger for retrieverprøver. SJK arrangerte også prøvelederkurs den 9. til 11. mai ved Gardermoen med 12 deltakere. Norsk Retrievermesterskap jakt ble i år gjennomført på Sorknes golfbane ved Rena i Østerdalen, med avdelingene Gjøvik/Lillehammer og Midt-Hedmark som teknisk arrangør. NM ble for første gang arrangert som offisiell Working Test og det ble satt rekord med i alt 201 påmeldte hunder. Norsk Retrievermester ble Rønnaug Lunaas NoSvJCH Djurbergas Arena. Norsk unghundmester ble Trond Gjøtterud med Huntingmate Femme's Barn. Veteranmester ble Trond Gjøtterud med NoSvSv(A)JCH ELITEVINNER 2011 Searover Kits Dog. Jaktåret 2014 har gitt 15 nye Norsk Jaktchampiontitler til retrievere, og 7 av disse gikk til norskeide hunder. Til sammenlikning var det 2 norskeide hunder som ble NJCH i 2010, 7 i 2011, 2 i 2012 og 5 i De som ble tildelt tittelen Norsk Jaktchampion i 2014 er ifølge Norsk Kennel Klub: Chesapeake bay retriever Sleeping Beauty Bade, Isa Miranda, Brandbu Flat coated retriever Dark Devotion Overnight Obsession Gjemdal, Torbjørn, Oslo Flat coated retriever Waternuts High And Mighty Holm, Bjarne, Vallset Flat coated retriever Inkwells With Love Jogeland, Maria, Sverige Golden retriever Jacklaine's Cornelius Sky Skjerping, Monica Og Frank, Fana Golden retriever Peruddens Jaktliga Freja Sandberg, Kati, Sverige Golden retriever Vassruggens Vade Brand Bengtsson, Anne Charlotte, Sverige Labrador retriever Swaine Nidian Thorsen, Tanja, Danmark Labrador retriever Batmoors' Leadhills Birnock Svindland, Tove, Sandnes Labrador retriever Carmal's Kitas Prince Sæberg, Therese, Lillestrøm Labrador retriever Searover Kelly's Pay Off Gånheim, Mikael, Sverige Labrador retriever Viltvårdarns Jod Karlsson, Marie, Sverige

7 Labrador retriever Searover All In Duff Långström, Jenny, Sverige Labrador retriever Meadowlark Ballyboy Tøfte, Åse, Brårud Labrador retriever Svart & Gul Black Pepper Thorell, Morgan, Sverige Det har vært arrangert 82 B-prøver, 6 Working Test (det telles en prøve pr. klasse) 2 A-prøver og 1 praktiske prøve. I alt var det 1033 startende på NRKs jaktprøver i Utviklingen har vært slik siden 2008: B-prøve Working Praktisk prøve A-prøve Antall startende totalt Test SJK arrangerte Norges første offisielle WT (alle klasser) på Kalnes videregående skole 2. pinsedag med 164 startende ekvipasjer. Videre arrangerte SJK jaktprøve B (EK) i samarbeid med avdeling Rogaland 29. og 30. mars, på Drysjaland med 15 startende hunder begge dager. Den 12. september og 3. oktober ble det arrangert offisiell A-prøve på Sætre Bruk AS i Hurum, i regi av Sentral jaktkomité. Det deltok henholdsvis 9 og 10 hunder. Et lag fra Norge deltok også i år på Skinners cup (Highclere Castle, Berkshire) samt på the Kennel Club's internasjonale lagkonkurranse på Chatsworth estate i slutten av mai. Fire norske lag deltok på The IWT som ble arrangert i Danmark, nærmere bestemt Skive på Jylland den 5. og 6. juli. Det var 36 deltakende lag, og det norske laget med Trond Gjøtterud, Per A. Lier og Trond Pettersen kom på en meget bra 4. plass. For første gang i historien dro Norge hjem seieren i Nordisk Mesterskap i retrieverjakt. Det skjedde på "hjemmebane" i Våler i Østfold, oktober. Det norske laget var: NJCH Labdom Roe og Helen Gram, No Sv JCH Djurbergas Dikes Flycatcher og Trond Pettersen, NJCH Searover Kits Poker og Morten Egeberg, Visterwood Ynni Du og Kari Anne Lier Hansen, NJCH Meadowlark Ballyboy og Åse Tøfte. Individual Challenge Cup (ICC), ble arrangert 9. og 10. desember ved Rambouillet i Frankrike. Norge deltok med 2 ekvipasjer og Trond Pettersen med No Sv JCH Djurbergas Dike Flycatcher kom på en hederlig 7. plass. Tallene og resultatene i årets rapport viser at jaktinteressen er i god framgang i Norsk Retrieverklubb. Jaktkomitèen takker alle som står på for retrieveren som jakthund. En spesiell takk rettes til avdelinger, tillitsvalgte og ikke minst medhjelpere som har bidratt til gode jaktarrangementer i Til slutt vil jaktkomiteen ønske nye og «erfarne» deltakere velkommen til nye utfordringer i André Alfredsen For Norsk Retrieverklubb, Sentral jaktkomité Årsberetning fra utstillingskomiteen 2014 Komiteen har bestått bestått av Line Hovde, Berit Lund, Yngve Andersen og Eirin Stenbro. Det har i løpet av året vært avholdt 1 fysisk møter i komiteen, i forkant av Spesialen i juni. Årets pinsetreff ble i Østfold, utstillingene gikk ble arrangert i Skiptvet og WT på Kalnes jordbruksskole i Sarpsborg. Korrespondansen i komiteen har stort sett gått over mail, telefon og korte møter på utstillinger.

8 På Spesialen hadde Lena Sundquist, Sverige hadde sin dommerdeby på Flat, Jens Karlsson, Sverige dømte Golden, Martin O Donoghue, Irland dømte Ches, Curly og labrador. Per Kristian Andersen, Norge dømte Toller. Totalt antall påmeldte ble nesten 300 hunder, noe som gjorde dommerkabalen til en utfordring og noen endringer. Martin O, Donoghue dømte i tillegg flat valper og juniorer. BIS på Spesialen ble goldenen: NUCH SE U(u)CH DKUCH Dewmist Sympatico, eid og oppdrettet av Henric Fryckstrand. Hunden tok dermed også sin nordiske championattittel. BIS dommer var Martin O Donoghue På raserådsutstillingen dømte Lena Sundquist flat valper, junior og unghund, Jens Karlsson dømte resten av flatene, Lynne Hennesy, England dømte Golden, Birgitte Henriksen, Danmark dømte Chesapeake, Curly og Labrador og Martin O Donoghue, Irland dømtetoller. Over 300 påmeldte hunder denne søndagen også. BIS på Raserådsutsillingen ble flaten: NUCH SE U(u)CH Mirax Sixth Sense eier Ylva Belin, Sverige. Han fikk sitt Norske utstillingschampionat denne dagen. BIS dommer var Jens Karlsson. Vi er veldig fornøyd med denne supre helgen i Skiptvet og vi fikk et solid overskudd også. Vi har jobbet med terminlisten for 2016 og har også redusert noe på antall utstillinger i Pinsen 2015 vil foregå på Biri med Spesial utstillingen, stor cert lørdag 23.mai, raserådsutstillingen søndag 24. mai og WT mandag 25. mai. I tillegg skal vi arrangere utstilling lørdag 5. september i forbindelse med Europa Utstillingen på Lillestrøm med stor cert. Sted Letohallen. Ellers er vi tilgjengelige for alle som trenger hjelp med DogArra eller andre ting i forbindelse med en utstilling. Ta kontakt med oss. Årsberetning agility- og lydighetskomiteen Komiteen har bestått av Rita Rasmussen og Ann-Sissel Paulsen. Lydighets- og aglitykomiteen har ikke hatt noen store saker i året som har gått. Vi har informert om nye statutter og ny poengtabell for Retriever Cupen. Som vanlig har det gått med en del tid til å ta i mot påmeldinger til Retriever Cupen og Retrievermesterskapet i lydighet, agility og lydighet, samt å sjekke poengberegning og sette opp resultatlistene ble for øvrig siste året vi lagde diplomer til deltakerne i disse to konkurransene. Årsrapport fra Norsk Retrieverklubbs sporkomitè 2014 Sporkomiteen har bestått av: Leder: Mona Asbjørnsen, Sekretær: Henrik Jensen og medlem Roger Aure Møter: Sporkomitèen har i 2014 hatt fire Skypemøter: 30.januar, 7.april, 21.Oktober og 18.november der vi har behandlet 29 saker. Referat fra møtene er sendt til sporkomitèens kontaktperson i styret og til NRK s kontor. I tillegg til møtene har Sporkomitèen hatt kontakt både per telefon og e-post. Spesielt viktige saker: Arrangør av Nordisk Viltspormesterskap 2014: Norge var arrangør for NVM NRK avd. Midt-Hedmark var teknisk arrangør og konkurransen gikk av stabelen august på Løten. Mona var sporkomitèens kontakt person for teknisk arrangør. Det har vært et godt samarbeid mellom sporkomitèen og avd. Midt-Hedmark. NRK Midt-Hedmark gjennomførte et flott arrangement. Resultatene ble som følger: 1. plass Danmark 2. plass Norge

9 3. plass Finland 4. plass Sverige Landslaget NVM2014 Ni ekvipasjer søkte om å få delta på det norske laget. Det norske laget ble tatt ut like etter nyttår. Ekvipasjene ble rangert basert på summen av følgende kriterier: Antall 1.premier, andel HP r av alle 1.premiene, og andel 1.premier av ale premieringene. Det ble dermed lagt vekt på at ekvipasjene har vært aktive på sporprøver og de har vist stabilt gode resultater. På det norske laget deltok: 1 Gry Stenvold Labrador Farthingale The Norwegian Sea 2 Mona Asbjørnsen Labrador Mylabs Spring Flower 3 Henrik Jensen Toller Vildandens Humle af Tingcha 4 Linda Lynum Flatcoated Lysholtunet's Maggie 5 Ann Kristin Lindgaard Toller Carve Canem Cherie Det ble skrevet en artikkel til Retrievernytt fra arrangementet. NM arrangør for 2015 Det er NRK som har ansvar for å arrangere NM i Fra januar måned 2014 hadde Sporkomitèen gjentatte mailkorrespondanser til aktuelle lokalavdelinger med forespørsel om å ta på seg NM arrangementet. Sporkomitèen uttrykte til avdelingene at det var et ønske om at NM skal arrangeres i ulike deler av landet og anmodet om at avdelinger som ikke har arrangert, eller som det er lenge siden har vært arrangør, om å påta seg oppdraget. Det er en stund siden Vestlandet har hatt NM og vi hadde derfor direkte dialog med avd. Bergen som mulig arrangør. Deres første tilbakemelding var at det var en mulighet for at de kunne ta på seg arrangementet, men de ga etter hvert tilbakemelding om at de ikke hadde kapasitet til dette. Prosessen tok tid, og vi erfarte at det var vanskelig å få avdelinger til å påta seg et NM arrangement. NRK avd. Sunnmøre ønsker å være teknisk arrangør. NM 2015 går av stabelen 8.august i Sykkylven. Høringsuttalelser Høring regelverk blodsporregler Blodspor er en aktivitet som mange avdelinger driver med og sporkomitèen sendte derfor ut høringsnotatet til alle avdelinger for å få tilbakemelding fra disse. Den største endringen i regelverket er at man skal begynne sporet med et sporoppsøk i en rute på 25 X 25 meter. De innkomne kommentarer ble drøftet i Skype møte og sporkomitèen sammenfattet uttalelse til styret i NRK som ble videresendt til NKK. Når det gjelder Høring fra MD om forskrift om jakt, felling og fangst og høring angående NKK s rovdyrpolicy har sporkomitèen gitt en selvstendig tilbakemelding som ble oversendt styret i NRK. Blodsporprøver 2015 Sporkomitèen mottok og gikk igjennom alle søknader fra lokalavdelingene om blodsporprøver Godkjente lister ble sendt til NRK s kontor som sendte disse videre til lokalavdelingene med beskjed om at de kunne registrere prøve hos NKK. Sporkomitèens sider:web- Nyheter har blitt lagt inn fortløpende. Noe ny informasjon om mesterskap er lagt inn på siden. Nye uttaksregler til NM

10 Norsk retrieverklubb og Norsk dachshund klubbers forbund har i 2014 har blitt enige om nye uttaksregler til NM. Forslag har blitt oversendt NKK til videre behandling der. Tilbakemelding fra NKK er at forslaget må sendes ut på høring Annet: Vi har besvart mail og telefoner fra enkeltpersoner som har henvendt seg med spørsmål angående blodsporprøver i Norge, muligheten for kurs og noe rundt regelverk. Henrik Jensen sluttet i sporkomitèen til nyttår. Hilde Bryhn og Hege Nordeng er nye medlemmer. Ny sporkomitè samles på kontaktmøtet til NRK på Gardermoen i januar 2015for å konstituere seg og drøfte aktuelle temaer rundt blod/ferskspor og legge strategi for rekruttering av arrangører til NM og NVM Årsberetning Media- og profileringskomiteen Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Allan Tingstveit, Lise Gro Andersen, Åseline Hudson, Tormod Ruud og Kathrine Gunstad Saker vi har jobbet med i perioden: Hvordan gjøre avdelingene synlige i lokalmiljøet Utarbeidelse av profileringsartikler bl.a. T-skjorter, caps, vester Ny mal vedr. velkomstbrev til nye medlemmer Nytt design valpelisten Ungdomsgruppe Rekruttering Egen medieansvarlig spesielt ved større arr. Fotodekning av Mesterskapshelgen 2014 Deltatt på messene: Villmarksmessen, Nordiske Jakt- og Fiskedager, Dogs 4 All med jaktdemonstrasjon for publikum på alle Deltatt på konseptmøte (Villmarksmessen) Camp Villmark som heretter skal driftes av Norges Varemesse, Lillestrøm Komiteen har hatt ett innkalt møte og ellers hatt samtaler på mail og på felles arenaer hvor noen av oss har deltatt. Årsmelding dommerutdanningskomiteen for jaktprøvedommere DUK har i perioden bestått av: Hans Petter Grongstad (Leder), Morten Kjelland og Øyvind S. Veel Året har i ett dommerutdanningsperspektiv vært veldig aktivt. Det er startet opp en ny gruppe med 4 dommerelever. I den forbindelse har DUK planlagt og gjennomført obligatorisk grunnkurs for disse på Østre Kjærnes Gård i Østfold i april. Med på kurset var også en Islandsk dommerelev. Alle kandidater bestod prøven på kurset og fikk elevstatus. Det har vært endel arbeide knyttet til koordinering av elevtjenesten til elevene gjennom hele året. DUK har også hatt en omfattende gjennomgang og gitt høringsinnspill til nytt jaktprøvereglement og RoA med virkning fra 1. januar Det har vært avholdt 4 komitemøter gjennom året men i tillegg er epost mye benyttet til saksbehandling underveis utenom møtene har dessverre vært ett år med stort frafall i dommerstanden. Dette har det vært ulike grunner til men det er ikke uventet at ett generasjonsskifte i dommerstanden har kommet nå. I tillegg har en dommer søkt dispensasjon fra regelverket for opprettholdelse av autorisasjon som DUK har innvilget.

11 Frafallet genererer behov for opptak av nye elever i tillegg til de 4 som nå er under utdanning. Årsberetning eksteriørdommerkomiteen Komiteen har bestått av: Eva W. Mjelde, Barbro Myrseth Gjerde og Vidar Grundetjern. Komiteen har i løpet av 2013 løpende behandlet alle saker om både nye dommere og utvidelse av autorisasjoner til også å omfatte klubbens raser. Totalt er dette 5 personer hvorav 3 er fra egne rekker. Et viktig arbeid i 2013 har også vært uttalelse om NKKs revidering av reglene for dommerautorisasjon. Klubben har mange og ikke minst dyktige og anerkjente dommere for våre raser. Det er viktig at de blir brukt. Antallet deltagende retrievere på de forskjellige utstillingene er nå så lavt mange steder at vårt krav/ønske om «spesialdommere» ikke blir eller kan imøtekommes av arrangørene. Det påhviler nå klubben et stort ansvar for å få ned antall utstillinger for rasene våre slik at dette blir mer i samsvar med antall deltagere. Da blir det også viktigere enn noen sinne at klubbene inviterer rasedommere eller dommere som kan relateres til Gruppe 8. (I mange tilfeller inviterer klubbene øst-europeiske/andre allroundere uten spesiell interesse eller kunnskap om Retrieverrasene). Kvaliteten på våre hunder er fremdeles meget høy. For at denne skal opprettholdes på lang sikt må antall deltagere, utstillinger og antall dommere være i balanse. Årsberetning raseråd Chesepeake Bay Retriever Raserådet har i 2014 bestått av leder Margunn Tvedten, Iris B. Idland og Mirjam Nerstad. Mirjam går ut av raserådet i 2014 og vi takker for innsatsen. Raserådet har hatt 2 møter og ellers holdt kontakten på telefon og e- post. Rådet deltok på kontaktmøte med styret og avdelingene, oppdretterseminar der vi bl.a. holdt innlegg om mentalbeskrivelse og drektighet. Raserådet deltok videre på NRK s stand på Vilmarksmessen og på Dogs for All. Kristi himmelfartshelgen ble det arrangert kreativt chesapeaketreff med jakt,- utstillings, - viltspor og agilitytrening samt at det ble avholdt kvalifiseringsprøve. Som et ledd i arbeidet med RAS ble det gjennomført MH - beskrivelse i Mjølby Brukshundklubb i april. Pinsetreffet 6 chesapeake deltok med gode resultater på første offisielle WT. Vinner av Waterlovers vandrepokal gikk i 2014 til Aquamanda s Really Blonde for beste unghund utstilling og WT. Mesterskapshelgen Det deltok ches i alle klasser og det ble oppnådd gode resultater. Norske redningshunder I Norske redningshunder er det i 2014 oppnådd følgende resultater: Aquamanda s Petra og Aquamanda s Pluto med A-godkjenning sommer, Aquamanda s Olivia regodkjenning sommer og godkjenning ruin. Aquamanda s Spinnvill med B-godkjenning sommer og Aquamanda s Ronja med B-godkjenning sommer. Utstilling 18 hunder har på 17 utstillinger deltatt 29 ganger og oppnådd 18 CK, 12 Cert og 3 Cacib. Minst 4 hunder har oppnådd krav til championat: Aquamanda s Really Blonde, Aquamanda s Sherlock Holmes, Aquamanda s «Didi» og Pondholow Sierra Nevada. Aquamanda s «Junior» ble kvalifisert til championat. Aquamanda s Doffen ble NV-14 og NordV Jaktprøveresultater B prøver: 3 hunder har startet 9 ganger og oppnådd 2x1 BK, 2x2BK og 1x3 AK, dvs. over 50 % premiering. Jaktchampion Beauty? Workingtest 5 hunder har startet 8 ganger, alle klasser er representert. Import/eksport Det ble i 2014 født 2 kull med totalt 12 valper hvorav en er eksportert til Sverige. En valp er importert fra Danmark.

12 Helse 4 nye HD-undersøkelser med A eller B. 4 AA-undersøkelser, alle A. 4 øyelysninger, alle ua. Planer for 2015 I forbindelse med pinsetreffet, er det planlagt jakttrening, rallylydighet og sosialt treff. Årsrapport Raseråd Curly Coated Retriever Raserådet har bestått av Bjørg Helene Krogh Andersen, Ellisiv Hovig og Guro Brunsby. Raserådet har ikke hatt formelle møter i løpet av året som har gått, men har kommunisert fortløpende på mail om alle raserådets oppgaver. Vi har kommet et godt stykke videre med det viktige arbeidet med å få curlyen opp og fram. I forbindelse med pinsearrangementet i Østfold samlet vi curly-folk fra alle landets kanter, og vi hadde en hyggelig kveld med sosialt samvær for to- og firbeinte, ilagt smakebiter på agilitytrening med instruksjon på lørdagen. Ellisiv deltok pånkks avlsrådskurs i januar 2014, sammen med bl.a. representanter fra de andre raserådene i Retrieverklubben. Ellisiv deltok også påras-seminaret i regi av Retrieverklubben. Rekrutter Det ble født et kull med 6 valper, hvorav en eksportert til Sveits, en til Sverige. De resterende 4 er i Norge. Alle 6 valpene er vist på utstilling med gode resultater. Det er registrert 4 importer i Curlygames Abraxas Aron Svart H Norge Curlygames El Nicoya Dovre Lever H Norge Curlygames Mothers Daughter Venn Lever T Norge Curlygames Gypsy Queen Kivi Svart T Norge Uved s Lunix Salad Nemo Lever H Sverige Hayabusa s Njord Ironhead Hjalmar Svart H Sverige Hayabusa s Loud Karizma Izma Lever T Sverige Curltemple Adventurer Tiger Lever H England Helse I løpet av året er 5 hunder undersøkt for hofteleddsdysplasi, tre har A, en har B og en har D status. En hund er undersøkt med tanke på albueleddsdysplasi og er erklært fri (A). Tre hunder er øyelyst. For to av dem er intet påvist, den tredje er gitt diagnosen medfødt katarakt/usikker. Rasens fremtid Med tanke på rasens fremtid har raserådet brukt mye tid på å evaluere rasens fremtid i Norge og hva vi kan gjøre med tanke på avl og helse. Dette er noe vi vil bruke mer tid på i 2015 og vi håper på å kunne legge frem en rapport på våre tanker om dette i løpet av året. Bakgrunnen til dette er frafallet vi har hatt på importer som dessverre ikke lever lenger og flere avlsdyr som grunnet helseresultater, enten er tatt ut av avl eller er satt på vent avlsmessig. På mange måter må vi begynne på nytt med avlsplaner og curlyens fremtid i Norge med tanke på kull. Dette er noe raserådet tar seriøst og vi jobber mot å både være behjelpelige med dette med tanke på fremtidige curly-eiere og med tanke på avl og bruk av curlyer som har noe å bidra med til genpoolen. I skrivende stund er to nye importer på vei til Norge og vi vet det er planer om flere. Dette er gledelige nyheter og vi ønsker dem alle velkommen. CWS 2015 Ellisiv deltok på Curly World Seminar 2014 i Finland. Seminaret arrangeres hvert 4. år og mønstrer curlyer fra hele verden. I tillegg til å knytte kontakter fikk vi oppleve den finske kvalifikasjonsprøven for jakt, uoffisell Working Test, samt offisiell utstilling og lydighetskonkurranse. Det neste seminaret vil bli holdt i Nederland Da håper vi på flere norske deltagere. Utstilling: Utstillingssesongen ble avsluttet med Nordisk vinnerutstilling der det var hele 16 curlyer som deltok, hvorav 4 valper. Når var vi samlet så mange sist? Det er vist curly 91 ganger på 29 offisielle utstillinger. Det er 34 ulike individer som har deltatt, hvorav 8 fra utlandet. Rasen har mottatt 8 CACIB, 27 Cert og 57 ganger er det delt ut CK. I tillegg er hundene av god kvalitet. 11 % av hundene har fått very good og hele 89 % har fått excellent.. I

13 tillegg har curlyen vist seg positivt fram i agility. I jakt er det en hund som har oppnådd premiering i åpenklasse. Det er godt mulig curlyen har vært fremgangsrik på andre områder også, uten at raserådet har fått kjennskap til dette. Vinner av Gaditrofeet ble i 2014 som i 2013, Uved`s Black Zebra Tomato eid av Bjørg Andersen. Vi gratulerer og håper også flere kunne tenke seg å lage til trofeer for forskjellige aktiviteter slik at vi alle har noen gulrøtter i enden av året og «hige etter». Til slutt vil vi takke alle curly-entusiaster for året som har gått. Vi takker dere for den fantastiske holdningen dere har til nye tilskudd i miljøet og den vennlige og inkluderende måten vi alle tar vare på hverandre. Både ringside, på treninger og i sosiale media. La oss alle fortsette den gode jobben med å fremsnakke både rasen og dens entusiaster! Vi i raserådet håper vi ser mer til dere alle i året som kommer! Årsberetning Raseråd Flat Coated Retriever Raserådet har i 2014 bestått av Kjersti Jensen, Kristine Hansen og Nina Skjelbred. Kathrine Gunstad har vært behjelpelig med praktisk hjelp til websiden. Vi har hatt tre telefonmøter og Nina Skjelbred møtte på kontaktmøtet på Gardermoen. Kjersti Jensen og Nina Skjelbred var tilstede på pinsearrangementet i Østfold, og Karin Fagerås var veldig viktig i arbeidet med utregning av mesterskapspremiene ved hjelp av regnearkene som hun har utarbeidet. De få sakene som er behandlet har stort sett gått på om kravene til å stå på valpelisten er oppfylt. I tillegg har vi fått et par forespørsler om søknad om paring av tispe over åtte år. I disse tilfellene har vi kunnet henvise til videre behandling hos NKK. RAS er ferdigstilt, med tett samarbeid med styret og klubben for øvrig. Dette har vært en stor jobb, men arbeidet har vært givende og vi vil nå kunne starte arbeidet med å følge opp frem mot første revidering. Vi har satt i gang en mobilisering av jaktmiljøet i vår rase for å stimulere til ytterligere deltakelse og premiering i de høyere klasser på jaktprøver. Dette er et langsiktig og landsomfattende prosjekt, og det er så tidlig i prosessen ennå at vi ikke kan se etter noen gevinst. Målsetningen er på sikt å få flere hunder premiert i øvre klasser på retrieverprøvene. Vi har vært godt representert i Retrievernytt med artikler, innlegg og annet informasjonsmateriale. Årsberetning Raseråd Golden Retriever Raserådet har bestått av Wenche Ommundsen, Trude Hustad Krogh og Gry Schei Hoel. Vi har hatt 3 fysiske raserådsmøter. Vi har også hatt mange telefonsamtaler vedr. valpeliste (40 kull oppført på listen i 2014), hannhundliste, henvendelser fra valpekjøpere er svart på via mail og tlf. Det er innvilget to dispensasjoner for kombinasjoner der et av foreldredyrene har HD status C. Vi har holdt opplysningene på godt oppdaterte også i 2014; så som valpeliste, hannhundliste, oppdretteroversikt, utstillingsinformasjon med dato for siste redigering. RAS for Golden endelig dokument for RAS for Golden Retriever ble godkjent av NKK i 2014, det ble uttrykt at de var godt fornøyd med innholdet i RAS for rasen. Dokumentet skal være levende og følges opp i årene som kommer, med ytterligere kartlegging og oppfølging av kortisiktige og langsiktige mål som er satt for rasen. Goldendagen 14. juni 2014 ble en flott dag for tobente og firbente i flotte omgivelser på Odals Verk. Håper dette er noe som kan gjentas neste år. Dagen kunne ikke blitt bedre værmessig, sol fra knallblå himmel fra tidlig morgen til avslutning ved premieutdeling for Working testen. 3 av arrangementskomiteen dro opp kvelden i forveien for å sette opp agilitybane, utstillingsring, klargjøre kafeen og sette opp skilter. Dommerne møtte i god før vi startet. Ansvarlig for WT, Steen Dalsager, tok dommerne ut i terrenget for siste planlegging av de 5 postene til WT.

14 Det møtte 25 hunder til Open show og 13 hunder stilte på Working test; 2 i åpen klasse og 11 i begynnerklassen. Dommere for dagen var; Solveig Osvold, Vibeke Kaizer Birkeli, Rønnaug Lunaas og Britt Elise Hjortnes Wold. Dommer for Open Show var Wenche Ommundsen, Kennel Vi-Vi. Ideen til denne dagen har kommet i raserådet med inspirasjon fra vårt naboland Sverige som har egne arrangement for goldeneierne som bl.a. Goldenspesialen som arrangeres hvert år. Sverige har en større medlemsmasse og arrangementene blir større, men vi mener at dette kan være en forgjenger til at vi i Norge også kan arrangere vår egen Goldenspesial etter mønster fra Sverige;med Open Show og Workingtest, begge uoffisielle. Tanken er at dette skal samle nye og "gamle" aktører i utstillingsringen og på working test til en helg der vi også kan ha en sosial happening og mulighet for å samle oppdrettere og goldeneiere som kan utveksle erfaring og utvikle og gi hverandre ideer. Det kan også være plass for eksterne foredragsholdere til aktuelle temaer etter ønske fra medlemmene. Stor takk til de som var med og arrangerte dagen, tusen takk til de som kom og delte dagen med hverandre på open show og på workingtesten. Vi ønsket å avslutte vårt engasjement for Raseråd Golden, og nye representanter har tiltrådt fra og med 2014, vi vil ønske det nye raserådet lykke til med sitt arbeide for vår flotte rase. Vi sees. Årsberetning Raseråd for Labrador retriever Raseråd for labrador har i 2013 bestått av Sven Slettedal, Torunn Sørbye og Silje Hveding Gulstad. Under året har hovedfokus vært Rasespesifikke Avlsstrategier og det er nedlagt mye arbeid i å få ferdig et RAS-dokument for labrador. Et stort antall opplysninger er hentet inn og sammenstillet i dette dokumentet. Resultatene fra Helse- og Atferdsundersøkelsen som ble igangsatt i 2012 skulle ha dannet grunnlag for helsedelen av RAS, men det viste seg at det tok lenger tid enn forventet å få inn nok svar til å kunne bearbeide materialet statistisk. Undersøkelsen ble derfor trukket over i 2014 og RAS vil bli komplettert med den innhentede informasjonen etter hvert. Raserådet deltok på NRKs RAS-seminar i oktober, der utkastet til RAS-dokumentet ble presentert og diskutert. Det kom mange viktige innspill fra deltagerne. De aller fleste henvendelser til raserådet har kommet elektronisk. Når det gjelder saker som raserådet har behandlet, så tilhører de vanligvis en av følgende kategorier: - Forespørsel om kjøp av valp. - Søknad om oppføring på valpelisten. - Spørsmål om helse / forskjellige sykdommer. - Forslag på hannhund samt rådgivning til tispeeier som ønsker å ha kull. - Forespørsel fra hannhundeier som ønsker hunden brukt i avl. - Henvendelse om hannhundliste. - Dispensasjon fra krav til oppføring på valpeliste. Det merkes at NRKs annonse på Finn.no har effekt, da det kommer et stort antall henvendelser derfra, spesielt er det besvart mange spørsmål om kjøp av valp. Det henvises i den forbindelse alltid til klubbens valpeliste og den nylig reviderte listen over oppdrettere innen rasen.

15 Raserådet har gitt tilbakemelding på høringer fra NKK vedrørende antall utstillinger / certmuligheter samt nye parings- og fôrvertsavtaler. Det er også avgitt en uttalelse vedrørende en søknad om dispensasjon fra NKKs Grunnregler for avl og oppdrett. Raserådet henstilte til NRKs styre om å endre reglene for oppføring på valpelisten, slik at det for labrador kreves at begge foreldrene har offisiell røntgenstatus også på albuene. Dette ble vedtatt i styret i november og begynte å gjelde fr.o.m. 1. januar Én representant fra raserådet deltok på NKKs Avlsrådskurs januar. Også her var RAS et sentralt tema. Raserådet holder seg løpende oppdatert på sykdommer hos rasen. Utviklingen må følges nøye, men for tiden vurderes situasjonen slik at ingen generelle tiltak er nødvendige utover de allerede iverksatte / anbefalte (HD- og albuerøntgen, øyelysing). Årets rasearrangement ble avholdt på Kongsvinger den 19. mai med den sentrale utstillings-komitéen som arrangør. Dommer for de 20 deltagende labradorene var Sverre Sand. BIR og Cert: Cha s Lars Min Buse BIM: Pashkira s Go Go Apporter Cert: Mementos Venosa I løpet av året tok Rita Åshamar over ansvaret som webmaster for raserådets nettside samt for oppdatering av valpelisten og dette har fungert svært Årsberetning Raseråd Nova Scotia Duck Tolling Retriever Raserådet har bestått av Johanna Järnegren, Astrid B Willersrud og Gunn Tove Jensen. Gunn Tove Jensen ønsket å trekke seg av eget ønske ved årsskiftet, og ble fra 2015 erstattet av Ann Kristin Lindgaard. På grunn av store avstander og dårlig timing har det ikke latt seg gjøre å avholde fysiske møter, men det har vært utstrakt kommunikasjon via mail og telefon. Astrid B Willersrud deltok på kontaktmøtet på Gardermoen i januar. Vi har klart å få med spalten Toller i Fokus i alle nummer av Retrievernytt, her har det blitt mye informasjon basert på utfordringer og mål spesifisert i RAS. Raserådet har gjennom året mottatt svært mange henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe toller. For å lette jobben med å svare på disse utarbeidet vi et standardskriv til valpekjøpere om hva de bør være oppmerksomme på og hvordan skille de useriøse tilbyderne fra de seriøse. Dette har blitt godt tatt imot av valpeinteressenter. Matadoravl har vært et sentralt punkt for raserådet gjennom året, her har vi store utfordringer i hovedsak rettet inn mot en spesifikk del av oppdrettermiljøet. Dette arbeidet vil vi forsette med i årene som kommer, men vi har gjort oss en erfaring om at informasjon og veiledning alene ikke er tilstrekkelig når det kommer til denne problematikken. Raserådet arrangerte MH på Bruvoll, med avdeling Kongsvinger som teknisk arrangør, i august. Astrid B Willersrud fungerte som prøveleder og raserådets representant. RAS ble ferdigstilt litt på overtid, men dokumentet har fått meget gode tilbakemeldinger fra NKK og tollermiljøet, og har vært mye referert til i året som har gått. Lagkampen som skulle arrangeres i Trøndelag i september ble dessverre avlyst grunnet for få påmeldte lag. Dette er en viktig rekrutteringsarena for aktiv bruk av tolleren, og raserådet ser på det som en prioritert oppgave å sørge for at arrangementet kan gå som planlagt i Det var flere ekvipasjer (13 st) som istedenfor deltok på klubbens WT som ble arrangert samme helg. Det ser vi som positivt, og at lagkampen på den måten fyller sin funksjon. Tolleren ble også representret på Dogs4All både i raseparaden og jaktoppvisningen. Norgesmester i agility 2014 var tolleren NRLCH BH LP1 Tollerstemmens Jessie. Statistikk fra : Det er registrert 46 kull + 7 importerte hunder av rasen hos NKK i 2014.

16 Tollere deltok på 52 utstillinger, deltagelsen var totalt på 713, som gir et snitt på litt over 14 (13,7) hunder pr utstilling. 151 hunder er HD røntget. Resultatet viser at 132 er frirøntget (102 = A, 30 = B), 14 kom ut med C, 4 med D og 1 hunder kom ut med E. 88 hunder er AD røntget. Hele 84 kom ut med A som resultat, 3 fikk C og 1 fikk E. 88 hunder ble øyelyst, 68 % intet påvist. Blant de øvrige er det feilstilte øyehår mild grad som dominerer, men det er også noen katarakter og enkeltstående tilfeller med andre arvelige øyensykdommer. Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2014 godkjennes. Sak 4 Revidert regnskap 2014 Se regnskapsark Kommentarer Regnskap 2014 Resultat: Årets resultat ble et overskudd på mot et budsjett på Dette er et veldig bra resultat, spesielt sett i fortsatt svikt i antall medlemmer. Styret, råd og komiteer har vist stor disiplin og unngått store overskridelser. Inntekter Medlemstallet er fortsatt synkende i forhold til 2013, og i forhold til budsjett. Dette medfører et inntektstap på litt over MVA-kompensasjon ligger over fjoråret, og av dette er det overført til avdelingene nesten mer en i 2013 Annonsemarkedet er fremdeles dårligere enn forventet, kommersielle annonser ender godt under budsjett. Styret har i 2014 inngått avtale med ekstern aktør som skal jobbe med å skaffe kommersielle annonser. Valpelisten ligger under budsjett. Inntekter på pinsearrangementet og Elverumsutstillingen ligger litt over budsjett og med meget god utgiftstyring fra utstillingskomiteen sin side så ble det et gledelig overskudd på hele Kostnader Administrative kostnader ligger tilnærmet budsjett. Styremøter ligger under budsjett, noe skyldes styrets geografiske sammensetning og også kontorleders gode forhandlingsevner når det gjelder forhandling av pris på hotellene vi samarbeider med. Samarbeidskostnader er lavere en budsjettert, dette skyldes at det ikke ble innkrevet kontingent fra jakthunddivisjonen for Medlemsinformasjon er litt lavere enn forventet. Dette skyldes at hjemmesiden har vært billigere i drift en forventet.

17 Råd og komiteer har i hovedsak vært flinke til å holde budsjettet. RAS ligger under budsjett, dette skyldes at deler av utgifter for helseundersøkelsen kommer i Jaktkomiteen har hatt et merforbruk, dette skyldes dels sammensetning av komiteen, og dels store arbeidsoppgaver. Kurs og konferanser ligger på budsjett. Jakt/Spor ligger over budsjett, og dette gjelder også på inntektssiden. Totalt er det et merforbruk på ca Støtte er omtrent som i Vi har solgt ut en aksjeportefølje med et overskudd på kr , noe vi er godt fornøyd med i lys av de siste årenes aksjekurs. Ettersom rentenivået har vært lavere enn budsjettert i 2014, har finansinntektene våre vært lavere enn forventet. Totalt Resultatet er tilnærmet budsjett til tross for medlemssvikt.resultatet skyldes meget god budsjettdisiplin og enkelte lavere kostnader, samt et meget godt resultat på utstillingsfronten. Alt i alt et godt år både økonomisk og aktivitetsmessig, men det må fokuseres på medlemsantall. Dag Wennesland Hans Ole Stenbro Karin Fagerås (leder) (nestleder) (kasserer) Erik Bostad Morten Egeberg Anne Mjelde Myhr Mona Skyrudshaugen Anne-Lise Kaspersen Inger Elden Bente Fjeldsæter (kontorleder) Revisjonserklæring

18 Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 som viser et årsresultat på kr godkjennes. Hele resultatet overføres direkte til egenkapital. Egenkapitalen økes med kr Styret gis ansvarsfrihet. Sak 5 Korrigert budsjett 2015 Se regnskapsark Revidert budsjett inneholder som vanlig tildelt mva-kompensasjon for året før. Resultatet justert noe opp i forhold til ordinært budsjett. Inntekter 2015 Årets budsjett reflekterer i stor grad de erfaringer vi har gjort i 2014 og tidligere når det gjelder trender for de enkelte poster. Mva kompensasjonen har økt ytterligere fra Fjernet inntekter på hjemmesideannonser, da dette har vist seg vanskelig å få inntekter på. Valpeliste justeres litt ned. Rasebestemte arrangementer justeres opp, siden det også blir en utstilling på Letohallen i forbindelse med EDS Jakt/Spor er justert opp iht planer for For øvrig bare små justeringer. Kostnader 2015 Justert litt opp i administrasjon, da det behøves litt nyanskaffelser til kontoret. Justert litt opp på styrekostnader, da det ser ut som dette er et nivå det er greit å ligge på. Medlemsinformasjon justert noe opp, hovdesaklig pga trykkeriutgiftene. Undersøkelser er gjort, og det viser seg vanskelig å få det noe rimeligere en det vi gjør i dag. Lagt inn igjen provisjonskostnader, da vi nå har en som jobber med å skaffe annonser. Økt rasebestemte arrangementer pga ekstra utstilling. Økt RAS siden deler av utgifter for helseundersøkelsen kommer i 2015 Økning på jaktkomiteen.

19 Satt ned Andre komiteer/aktiviteter. Revisjonskostnadene blir vesentlig lavere, siden avdelingene nå søker selv om mva kompensasjon. Litt ned på messer/aktiviteter da det nå er kjøpt inn en del utstyr som kan benyttes framover. Annonse valpeformidling kuttes ut på FINN.NO siden det ikke fungerer. Økes noe på Kurs og konferanser, da det er lagt inn utgift for jaktdommerkurs og prøver. Lagt inn avl/oppdretterkonferanse NKK. Jakt/Spor økes noe i.h.t. inntektssiden. Støtte justeres litt ned. Budsjettert resultat 2015 Sluttresultat endres til mot i ordinært budsjett. Dette skyldes i hovedsak tildeling av mva kompensasjon. Forslag til vedtak: Korrigert budsjett for 2015 som viser et resultat på kr ,- vedtas. Sak 6: Kontingent for 2016 Siste økning i kontingenten ble vedtatt på generalforsamlingen 2014, som fastsatte Norsk Retrieverklubbs medlemskontingent fra og med 2015 til kr. 265,-. Forslag til vedtak: Det foreslås ingen økning på kontingenten for 2016 Sak 7 Budsjett 2016 Se regnskapsark Budsjett for 2016 viderefører de satsinger som er gjort i budsjett for Inntekter 2016 Øker forventning til antall medlemmer noe i håp om at NKK skal få medlemssystemet til å fungere bedre med mulighet for oppdrettere å verve valpekjøpere. Som sedvane er det ikke budsjettert noe for forventet mva kompensasjon, da dette er noe som er prisgitt politiske vedtak fra år til år. Dette vil eventuelt komme med på korrigert budsjett på neste års GF Planlagt avl- og oppdretterkonferanse i 2016 Utgifter 2016

20 Administrative utgifter følger i hovedsak 2015-budsjettet, med noe indeksregulering. RAS for 2016 vil gi minimale kostnader. Det skal arrangeres jaktdommerkonferanse i 2016 Budsjettresultat 2016 Sluttresultat blir 1275,- Forslag til vedtak: Budsjett for 2016 som viser et resultat på kr 1275,- vedtas

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

Jaktkonferansen 24. -25. januar 2015 Quality Hotel, Gardermoen

Jaktkonferansen 24. -25. januar 2015 Quality Hotel, Gardermoen Jaktkonferansen 24. -25. januar 2015 Quality Hotel, Gardermoen Tilstede: André Alfredsen, Hedvig Ihlen og Kari Hansen fra Sentral Jaktkomité. Inger Elden, Erik Bostad og Morten Egeberg fra Hovedstyret.

Detaljer

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012

Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Dommerkonferanse på Rica Hotel Gardermoen 28. og 29.01.2012 Tilstede: DUK: Ole J Andersen(leder) - Morten Kjelland - Erling Kjelvik Dommere: Ann Turid Hustad - Arnulf Hustad - Knut Olsen - Britt Elise

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling lørdag 5. mai 2012 kl 11.00 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.15

Innkalling til Generalforsamling lørdag 5. mai 2012 kl 11.00 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.15 Innkalling til Generalforsamling lørdag 5. mai 2012 kl 11.00 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.15 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold

Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold Innkalling til Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold Tirsdag 24 Februar 2015 kl 19.00 på Sandefjord Motorhotell, Foksrød Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. a. Valg av dirigent, referenter,

Detaljer

Referat Jaktkonferansen 22-23 januar 2011 Rica Hotell Gardermoen

Referat Jaktkonferansen 22-23 januar 2011 Rica Hotell Gardermoen Referat Jaktkonferansen 22-23 januar 2011 Rica Hotell Gardermoen Konferansen ble åpnet og ledet av André Alfredsen, Sentral Jaktkomité (SJK) 1. Info fra Hovedstyret (HS) Leder for Norsk Retriever Klubb

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Holmlia, Oslo 16.11.2013 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 1. protokollen 2. Årsberetning a. Styret (vedlegg 5) b.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg)

Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) Gruppeoppgaver jaktkonferansen 2011 (innspill fra avdelingene ligger som vedlegg) 1 Ventelister på jaktprøver Regler for jaktprøver for retrievere, punkt 4 Arrangøren kan begrense antall deltagere i utlysningen

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. TIL TIL NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. FOSEN Postboks 170 7129 Brekstad INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014. Samtlige medlemmer innkalles med dette til årsmøte. Dato: 19. mars. Tid: Kl.19.00 Sted: SAVA Bakericafeen, Fjæraveien,

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Møtereferat Referent: Reidun Norstrand Møtedato: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gro Andersen Hans Ole Stenbro Reidun Nordstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Johannessen Janne Myrvang For komiteene til punkt

Detaljer

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk ARBEIDSDOKUMENT NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk Arbeidsgruppen har bestått av: Ellen Getz Wold, Oddvar Hausken, Leif Josef Borgersen og Trine Svartås Arbeidsgruppens mandat:

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold

Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Innkalling til Årsmøte i avd. Vestfold Tirsdag 25 Februar 2014 kl 19.00 på Motorhotellet, Foksrød Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 12. mai 2013 kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling søndag 12. mai 2013 kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 12. mai 2013 kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2015

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2015 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre NB: NY DATO Ons 8 april 2015 kl. 1900 Sted: Gamle Brusdal Skole Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TROMSØ & OMEGN INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TROMSØ & OMEGN INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TROMSØ & OMEGN INNKALLING TIL ÅRSMØTE Torsdag 21. MARS 2013 KL 19.30 Pioner Kjøreskole, Småbåthamna i Tromsdalen Vi håper så mange som mulig kommer på årsmøtet. Vær med å påvirke

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til årsmøte Onsdag 11.02.2015 kl 19:00 Møtet finner sted i NKK's lokaler i Nils Hansensvei 20 i Oslo Møteagenda: 1. Konstituering 2.

Detaljer

1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede.

1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede. Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTE onsdag den 13. april 2011 Årsmøte 2011 ble annonsert i Retrievernytt nr 6/2010. Det er vedtatt i Norsk Retrieverklubb at Årsmøteinnkallingen blir lagt

Detaljer

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets stiftet 10. august 1985 Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 1998 De nye endringene i lovverket trer i

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre E k s t r a o r d i n æ r t Å r s m ø t e 2 0 1 4, a v d. S u n n m ø r e Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB.

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. Vedtatt på årsmøte den 21.11.1994 Revidert på årsmøte den 13.11.1995 Revidert på årsmøte den 18.11.1998 Vedtatt på årsmøtet den 06.11.2006 Vedtatt på årsmøtet den 29.10.2009

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 2. utsendelse NORSK SPANIEL KLUBs 34. ordinære Representantskapsmøte 9. og 10.april 2016 Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 1 2 3 4 5 4.4 NORSK SPANIEL KLUBS UTSTILLINGSPOLITIKK

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Herøysund 13.02.2010

Herøysund 13.02.2010 Årsmøte 2009 Herøysund 13.02.2010 Saksliste Årsmøte 2009 15.00- Åpning - Valg av ordstyrar og skriver - Godkjenning av innkalling. - Valg av tellekorps og personar til å skrive under protokoll - Årsmelding

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET VESTFOLDBOXER - KONTAKTOMRÅDE ELLER AVDELING? Bakgrunn for forslaget Det har i flere år vært diskutert hvorvidt Vestfoldboxer burde gå over fra å være kontaktområde til

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsmøtepapirer NKKU 2014

Årsmøtepapirer NKKU 2014 Årsmøtepapirer NKKU 2014 På vegne av NKKU vil jeg takke for et innholdsrikt år med både nye og gamle medlemmer. Det er flott å se hvordan pågangen har vært stor på kurs og andre arrangementer og at hundeungdommer

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre Ekstraordinært Årsmøte 2014, avd. Sunnmøre Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014 Tid: Mandag 11 august 2014

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTEREFERAT. onsdag den 13. april 2011

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTEREFERAT. onsdag den 13. april 2011 Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn ÅRSMØTEREFERAT onsdag den 13. april 2011 Årsmøte 2011 ble annonsert i Retrievernytt nr 6/2010. Det er vedtatt i Norsk Retrieverklubb at Årsmøteinnkallingen

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i s lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø (forlot møtet 20.45) Nestleder - Hans Christian Hauge Styremedlemmer

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner Styremøte 20.08.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Medlmstall pr 5.august

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på skype.

Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på skype. Referat fra styremøte den 21.9.2011 i Norsk Lundehund klubb på skype. Til stede: Merete Evenseth, Jan H. Opsanger, Sigrunn Rytter, Irene Stølan, Kristin Einvik Killi (til sak 26/2011), Turid Helfjord (ref.)

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Lover for Norsk Varmblod

Lover for Norsk Varmblod Lover for Norsk Varmblod Sist revidert på årsmøtet 3. mars 2013. 1 Navn Foreningens navn er Norsk Varmblod, forkortet NV. Engelsk navn er Norwegian Warmblood, forkortet NWB. 2. Formål Foreningens formål

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer