Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45"

Transkript

1 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og medunderskrivere av protokollen. b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte 3 Årsberetning for Revidert regnskap for Korrigert budsjett for Kontingent for Budsjett for Valg av a Leder, kasserer, styremedlemmer og varamedlem b Valgkomité og varamedlem c Revisor og varerevisor Møte- og stemmerett i generalforsamlingen (jf. Lover for NRK, 3-2): a) Alle som har gyldig medlemskap i NRK når GF avholdes. b) Representanter for lokalavdelinger med inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem i lokalavdelingen pr. 31. desember foregående år. Med hovedmedlem forstås medlem som har betalt kontingent til NRK og lokalavdelingen i det foregående år. Representantene skal velges av årsmøtet i vedkommende lokalavdeling, og de skal selv være medlemmer av NRK. NRK dekker billettkostnader etter billigste offentlige reisemåte for 1 representant for hver lokalavdeling med reiseavstand over 200 km fra det sted GF arrangeres. Som representant for lokalavdeling, og til tillitsverv i Norsk Retrieverklubb kan ikke velges eller oppnevnes person som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevern (dyrevernloven). c) Klubbens æresmedlemmer. d) På klubbens GF kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. Deltakelse på GF er gratis. Lunsj må kjøpes separat av den enkelte. Pris ca. kr. 200, sterkt subsidiert. Bestilles og betales ved påmelding til kontoret eller senest ved registrering ved ankomst GF. Adkomst: Fra E6: Direkte avkjøring fra E6 Fra Gardermoen: Shuttlebuss kjører direkte til hotellet, ca. 15 min. fra lufthavnen. Bilister må hente parkeringsbevis i resepsjonen. Oppgi NRKs GF for avgiftsfri parkering.

2 Dette er en komprimert versjon av dokumentene til NRKs GF Fullstendig versjon blir publisert på innen 2. mai. Fullstendig versjon blir også lagt ut på GF sammen med gyldige stemmesedler. Denne versjonen er komplett mht alle saker og valg som skal behandles på GF, men omfatter ikke: Årsrapport fra sentrale råd og komiteer Diverse statistikker/grafiske framstillinger I dette bilaget til Retrievernytt er dessuten regnskap for 2014, korrigert budsjettforslag for 2015 og budsjettforslag for 2016 samlet i ett oversiktsdokument. Stemmeseddelen i dette bilaget kan kun benyttes ved innsending av forhåndsstemmer fra hovedmedlemmer som ikke kan møte på GF personlig, jf. lovenes 3-2, gjengitt under sak 8 Valg. Gyldige stemmesedler til bruk for deltakere på GF legges ut der. Sak 3: Årsberetning for 2014 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har i 2014 hatt denne sammensetningen: Fra til Leder: Dag Øivind Wennesland, Kristiansand Nestleder: Hans Ole Stenbro, Rakkestad Kasserer: Karin Fagerås, Sokna Styremedlem: Erik Bostad, Gjøvik Morten Egeberg, Blaker Bente Brynjulfsen, Levanger Mona Skyrudshaugen, Bruvoll Varamedlem: Anne Mjelde Myhr, Bergen Anne Lise Kaspersen, Hunndalen Fra til Leder: Dag Øivind Wennesland, Kristiansand Nestleder: Hans Ole Stenbro, Rakkestad Kasserer: Karin Fagerås, Sokna Styremedlem: Erik Bostad, Gjøvik Morten Egeberg, Blaker Mona Skyrudshaugen, Bruvoll Anne Mjelde Myhr, Bergen Varamedlem: Anne Lise Kaspersen, Hunndalen Inger Elden, Bodø Kontorleder Bente Fjeldsæter har fungert som styrets sekretær. Styret har hatt 9 møter i 2014, hvorav 4 har vært telefonmøter, og de øvrige ble avholdt på Gardermoenområdet. Styrets erfaring er at fysiske møter er langt mer effektive enn telefonmøter. Telefonmøter med 9 personer på «tråden» er krevende og vanskeliggjør fruktbare diskusjoner. Vi prøver derfor å kjøre de mer omfattende og tyngre sakene på våre fysiske møter. I tillegg til de nevnte styremøter er 26 saker behandlet elektronisk (EB-saker).

3 2014 har vært et aktivt og godt år for Norsk Retrieverklubb. Totalt registrert medlemstall pr er Dette er en nedgang på 240 medlemmer i forhold til 2013 og 130 medlemmer lavere enn i korrigert budsjett for 2014 se oversikt senere i årsmeldingen. I tillegg til løpende saker, budsjettkontroll, regnskap og oppfølging av aktiviteten i avdelinger, råd og komiteer, har hovedstyrets arbeid i særlig grad vært fokusert på videreføring av hjemmesideløsningen, oppfølging av arrangementer, kompetanseutvikling, høringer fra NKK, samarbeid og hjelp til avdelinger, komiteer etc. I løpet av året har vi også fått godkjent nytt jaktprøvereglement og arbeidet for nye stambokførte titler og championat innen jakt. Vi har også deltatt aktivt i arbeidet med å få et godt utstillingsreglement for våre raser. Dette året har vært et aktivt år med mange store og vellykkede arrangementer. Disse arrangementene har vært utrolig godt ivaretatt og arrangert av komiteer, råd og avdelinger. Vi har hatt svært positive påmeldingstall på de sentrale arrangementer i Kontaktmøtet og GF har vært produktive og preget av høyt engasjement. Arrangementene: Kontaktmøte Avholdt på Rica Hotel/Gardermoen januar med ca 60 delegater tilstede. Villmarksmessen 2014 Villmarksmessen, mars på Norges Varemesse/Lillestrøm, er Nordens største messe for jakt, hund, fiske og friluftsliv. NRK var representert ved Media- og Profileringskomiteen. Det var informasjonsstand, raseparade og jaktdemonstrasjon. De gjennomførte også en enkel apporteringskonkurranse der alle apporterende fuglehunder kunne delta. Generalforsamlingen 2014 ble avholdt søndag 25. mai på Rica Hotel/Gardermoen. I år var det kun ordinære årsmøtesaker og valg som sto på sakslisten. Pinsehelgen utstilling og Working Test Årets første store retrieverarrangement ble dobbelutstilling og working test i pinsehelgen. Lørdag 7. juni var det Spesialutstilling og søndagen var det Raserådsutstilling, begge utstillingene på Skiptvet i Østfold. Det var påmeldt retrievere hver dag. Den sentrale utstillingskomiteen og avd. Østfold har lagt ned et enormt arbeid for at dette skulle bli en særdeles vellykket utstillingshelg. 2. pinsedag, mandag 9. juni, var det påmeldt 153 ekvipasjer på historiens første offisielle Working Test på Kalnes videregående skole i Østfold. Det ble konkurrert i klassene BK, AK og EK. Et perfekt gjennomført arrangement i regi av den Sentrale Jaktkomiteen og lokale medhjelpere. Elverumsutstillingen Norsk Retrieverklubb ved utstillingskomiteen har hatt ansvar for gruppe 8 ved Elverumsutstillingen i forbindelse med de Nordiske Jakt og Fiskedagene i Elverum, helgen august. Her har det også vært jaktdemonstrasjon av retrieverne og informasjonsstand i regi av Media- og profileringskomiteen. NM i blodspor ble arrangert i Aust-Agder av Norske Dachshundklubbers forbund den 10. august. Årets NM i blodspor ble en elghund med retrievere på 2. og 3. plass. Nordisk lagmesterskap blodspor gikk av stabelen august på Løten/Hedmark med avd. Midt-Hedmark som hovedarrangør. Det danske laget vant en knepen seier foran det norske laget. Både arrangement og resultater var kjempebra! Mesterskapshelgen Fant sted på Sorknes Golfbane, Rena i Østerdalen den september med rekordpåmelding, god stemning og solide prestasjoner i vakre omgivelser. Avd. Gjøvik-Lillehammer og avd. Midt-Hedmark var tekniske arrangører for dette meget vellykkede arrangementet. Totalt var det påmeldt 200 ekvipasjer. Offisiell Working Test på lørdag i klassene BK AK EK og på søndagen ble det kåret Norsk Retrievermester (NM), Norsk unghundmester (UM) og Norsk Veteranmester (VM). Årets Norgesmester ble N S JCH Djurbergas Arena, eier Rønnaug Lunaas, 146 p. A prøve 2 nasjonal A-prøver i regi av Norsk Retrieverklubb fant sted den 12. september og 3. oktober på Hurumlandet, den Sentrale Jaktkomiteen var teknisk arrangør. Nordisk Mesterskap i jakt I år var Norge vertsnasjon for det Nordiske Lagmesterskapet i jakt og dette ble arrangert på Østre Kjærnes gård i Østfold oktober. Det norske laget dro i land en meget populær seier. Dette arrangementet ble perfekt gjennomført av en arrangementskomite nedsatt av den Sentrale Jaktkomiteen Lokale medhjelpere i Østfold bidro til at alt gikk på skinner.

4 Oppdretterseminar Avholdt på Gardermoen november i regi av HS, og en egen komite. I år var det 70 deltakere som fikk solide kunnskaper godt formidlet av dyktige og engasjerende foredragsholdere. En perfekt oppfølging av fjorårets RAS-seminar. Dogs 4 All/Norsk og Nordisk Vinnerutstilling Helgen november deltok NRK på Dogs 4 All/Norsk og Nordisk Vinnerutstilling på Lillestrøm med en profesjonell informasjonsstand, raseparade og en flott demonstrasjon av retrieverne som jakthund. Det er lagt ned et betydelig arbeid av Media- og profileringskomiteen og lokale medhjelpere i forbindelse med landets største hundeutstilling. Retrievernytt kom også i 2014 ut med 5 utgaver med Lise Gro Andersen som redaktør. Hun har videreutviklet og fornyet medlemsbladet vårt, men er fremdeles avhengig av at medlemmer sender inn variert stoff. Hjemmesiden fikk en ny layout høsten 2011 og er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Dette mediet er det eneste vi har som treffer alle, også «ikke-medlemmer». Det er derfor vår viktigste informasjonskanal og ansikt utad og en riktig investering for oss. RAS/helseundersøkelse: Raserådene har ferdigstilt sine respektive RAS-dokumenter og professor Frode Lingås, Norges Veterinærhøyskole, har avsluttet innsamlingen av informasjon til sin Helseundersøkelse. Vi fikk presentert foreløpige resultater på oppdretterseminaret november. NKK/Representantskapsmøte: Norsk Retrieverklubb var representert på NKK s RS og dialogmøte november, samt på det ekstraordinære RS den 24. april Vi var representert ved Dag Wennesland, Hans Ole Stenbro og Erik Bostad. Jakthunddivisjonen: Samarbeidet i interessefellesskapet Jakthunddivisjonen fortsetter framover. Norsk Retrieverklubb overtok ledervervet i Styringsgruppen i 2013 og innehar fortsatt dette vervet i 2014, ved Erik Bostad. NKKs BIT (brukerkomite IT): Selv om det egentlig er Norsk Spanielklubb som skal være representert i år, har vi vært heldige å få sende Anne Mette Sletthaug til møtene i BIT. FCI: Norsk Retrieverklubb forvalter også, på vegne av NKK, det norske medlemskapet i FCIs Retrieverkomité. Øyvind Veel er vår representant i komiteen. NKKs Jaktkomite: Som representant for gruppe 8 sitter Hege Christin Dahl. Dette er et verv vi deler med Norsk Spanielklubb og bytter representant hvert annet år. Heder og ære: - På GF 2014 ble Bjørn Weisæth utnevnt til nytt æresmedlem av Norsk Retrieverklubb for lang og solid innsats, spesielt som kasserer og pådriver innen sporkomiteen. - NKKs oppdretterpris er blitt tildelt Jarle Koldal/kennel Jako og Jan Roger Sauge/kennel Mambrino. - NKKs sølvmerke er tildelt Solveig Jangås. Økonomien: Økonomien i Norsk Retrieverklubb er svært solid. Det siste året har vi hatt meget god påmelding og økonomistyring på de store, sentrale arrangementene. Hovedstyret og de fleste komiteer og råd har også i år utvist god budsjettdisiplin, noe som er meget viktig for å unngå å øke det generelle kostnadsnivået. Egenkapitalen i hovedklubben er tilfredsstillende. Vi trenger ikke lenger «spare» penger. Styret legger derfor opp til budsjett med et ubetydelig overskudd hvor vi oppmuntrer til aktivitet, kompetanseøkning og rekruttering. Representasjon i andre organer NKKs FK for retrieverprøver NKKs BIT NKKs Disiplinærkomite NKKs Appellutvalg NKKs FK for fersk- og blodsporprøver NKKs representant til FCIs Retrieverkomité NKKs Jaktkomite Representanter til NKKs RS Medlem av NKKs HS med tilhørighet i NRK NKKs valgkomite NRKs representanter i Jakthunddivisjonen Grethe Ranheim, Frank Hermansen, Torbjørn Gjemdal Anne Mette Sletthaug (møter etter avtale) Anne Mjelde Myhr (vara) Nina Egeberg (vara) Berit Langdahl Andresen Øyvind Veel Hege Christin Dahl Dag Wennesland, Hans Ole Stenbro og Erik Bostad Siv Sandø, Torunn Sørby, Jan Eyolf Brustad Vidar Grundetjern Erik Bostad (leder i styringsgruppen), Dag Wennesland

5 Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for solid innsats og gode bidrag gjennom Norsk Retrieverklubbs solide posisjon og høye aktivitetsnivå hviler på den dugnadsinnsatsen hver enkelt av dere gjør. Avdelingene 2014 Våre 19 avdelinger har svært varierende oppslutning, men felles for de alle er at de har god oppslutning om arrangementer og mange ildsjeler. Antall medlemmer har vært minkende, noe vi tror skyldes problemer med NKKs omlegging av medlemsadministrasjonens kontingentkrav. Tallene pr viser: Lokalavdeling Etabl. år Medlemstall Medlemstall Medlemstall Medlemstall Totalt Herav Totalt Herav Totalt Herav Totalt Herav hovedmedlmedlmedl. hoved- hoved- hovedmedl. Agder Bergen og omegn Fosen Gjøvik/Lillehammer Kongsvinger og omegn Midt-Hedmark Nord-Trøndelag Oslo og omegn Ringerike og omegn Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Tromsø og omegn Trondheim og omegn Vadsø og omegn Vest-Finnmark Vestfold Østfold Hovedklubben Sum Totalt registrert medlemstall pr er 5270, som inkluderer gratismedlemmer og halvprismedlemmer. Dette er en nedgang på 240 medlemmer i forhold til 2013 og 130 medlemmer lavere enn i korrigert budsjett for Medlemsantallet varierer fra regnskap til medlemsregister. Årsaken til dette er at det i regnskapet kun er registrert betalte medlemskap. I medlemsregister er alle medlemskap registrert, både betalte, ubetalte og gratis medlemskap

6 Registrerte retrievere 2014: Rase Chesapeake Bay Retriever Curly Coated Retriever Flat Coated Retriever Golden Retriever Labrador Retriever Nova Scotia Duck Tolling Retriever Totalt: Komiteer og råd: Årsrapport fra Lov- og organisasjons-komiteen 2014 Komiteen har bestått av Jan Eyolf Brustad (leder), Eivind Mjærum og Ole Kr. Skodde. Komiteens leder er blitt forespurt av Hovedstyret om bistand og tolking av lovene i forbindelse med ekstraordinært årsmøte i 2 avdelinger. Komiteen har vært rådspurt av Hovedstyret vedrørende saksgangen og behandlingen av en disiplinærsak. Komiteen har gjennom året ikke hatt møter, men har benyttet til informasjon og meningsutveksling. Ellers ingen saker behandlet. Årsrapport Norsk Retrieverklubb, Sentral jaktkomité 2014 Sentral jaktkomité (SJK) har i 2014 bestått av: Heidi Kvan (leder), Hedvig Ihlen, André Alfredsen, Idar Reinår (til august), Kari Anne Lier Hansen, Bjarne Holm SJK har gjennomført 10 møter, sju av møtene som telefonmøter. I tillegg har aktuelle saker blitt behandlet via mail og telefon. Av oppgaver og saker som SJK har hatt i 2014 nevnes; arrangering av 4 jaktprøver og 1 Working Test, samt en omfattende prosess med oppdatering av NKKs regler for jaktprøver for retrievere og Norsk retrieverklubbs råd og anvisninger for retrieverprøver. SJK arrangerte også prøvelederkurs den 9. til 11. mai ved Gardermoen med 12 deltakere. Norsk Retrievermesterskap jakt ble i år gjennomført på Sorknes golfbane ved Rena i Østerdalen, med avdelingene Gjøvik/Lillehammer og Midt-Hedmark som teknisk arrangør. NM ble for første gang arrangert som offisiell Working Test og det ble satt rekord med i alt 201 påmeldte hunder. Norsk Retrievermester ble Rønnaug Lunaas NoSvJCH Djurbergas Arena. Norsk unghundmester ble Trond Gjøtterud med Huntingmate Femme's Barn. Veteranmester ble Trond Gjøtterud med NoSvSv(A)JCH ELITEVINNER 2011 Searover Kits Dog. Jaktåret 2014 har gitt 15 nye Norsk Jaktchampiontitler til retrievere, og 7 av disse gikk til norskeide hunder. Til sammenlikning var det 2 norskeide hunder som ble NJCH i 2010, 7 i 2011, 2 i 2012 og 5 i De som ble tildelt tittelen Norsk Jaktchampion i 2014 er ifølge Norsk Kennel Klub: Chesapeake bay retriever Sleeping Beauty Bade, Isa Miranda, Brandbu Flat coated retriever Dark Devotion Overnight Obsession Gjemdal, Torbjørn, Oslo Flat coated retriever Waternuts High And Mighty Holm, Bjarne, Vallset Flat coated retriever Inkwells With Love Jogeland, Maria, Sverige Golden retriever Jacklaine's Cornelius Sky Skjerping, Monica Og Frank, Fana Golden retriever Peruddens Jaktliga Freja Sandberg, Kati, Sverige Golden retriever Vassruggens Vade Brand Bengtsson, Anne Charlotte, Sverige Labrador retriever Swaine Nidian Thorsen, Tanja, Danmark Labrador retriever Batmoors' Leadhills Birnock Svindland, Tove, Sandnes Labrador retriever Carmal's Kitas Prince Sæberg, Therese, Lillestrøm Labrador retriever Searover Kelly's Pay Off Gånheim, Mikael, Sverige Labrador retriever Viltvårdarns Jod Karlsson, Marie, Sverige

7 Labrador retriever Searover All In Duff Långström, Jenny, Sverige Labrador retriever Meadowlark Ballyboy Tøfte, Åse, Brårud Labrador retriever Svart & Gul Black Pepper Thorell, Morgan, Sverige Det har vært arrangert 82 B-prøver, 6 Working Test (det telles en prøve pr. klasse) 2 A-prøver og 1 praktiske prøve. I alt var det 1033 startende på NRKs jaktprøver i Utviklingen har vært slik siden 2008: B-prøve Working Praktisk prøve A-prøve Antall startende totalt Test SJK arrangerte Norges første offisielle WT (alle klasser) på Kalnes videregående skole 2. pinsedag med 164 startende ekvipasjer. Videre arrangerte SJK jaktprøve B (EK) i samarbeid med avdeling Rogaland 29. og 30. mars, på Drysjaland med 15 startende hunder begge dager. Den 12. september og 3. oktober ble det arrangert offisiell A-prøve på Sætre Bruk AS i Hurum, i regi av Sentral jaktkomité. Det deltok henholdsvis 9 og 10 hunder. Et lag fra Norge deltok også i år på Skinners cup (Highclere Castle, Berkshire) samt på the Kennel Club's internasjonale lagkonkurranse på Chatsworth estate i slutten av mai. Fire norske lag deltok på The IWT som ble arrangert i Danmark, nærmere bestemt Skive på Jylland den 5. og 6. juli. Det var 36 deltakende lag, og det norske laget med Trond Gjøtterud, Per A. Lier og Trond Pettersen kom på en meget bra 4. plass. For første gang i historien dro Norge hjem seieren i Nordisk Mesterskap i retrieverjakt. Det skjedde på "hjemmebane" i Våler i Østfold, oktober. Det norske laget var: NJCH Labdom Roe og Helen Gram, No Sv JCH Djurbergas Dikes Flycatcher og Trond Pettersen, NJCH Searover Kits Poker og Morten Egeberg, Visterwood Ynni Du og Kari Anne Lier Hansen, NJCH Meadowlark Ballyboy og Åse Tøfte. Individual Challenge Cup (ICC), ble arrangert 9. og 10. desember ved Rambouillet i Frankrike. Norge deltok med 2 ekvipasjer og Trond Pettersen med No Sv JCH Djurbergas Dike Flycatcher kom på en hederlig 7. plass. Tallene og resultatene i årets rapport viser at jaktinteressen er i god framgang i Norsk Retrieverklubb. Jaktkomitèen takker alle som står på for retrieveren som jakthund. En spesiell takk rettes til avdelinger, tillitsvalgte og ikke minst medhjelpere som har bidratt til gode jaktarrangementer i Til slutt vil jaktkomiteen ønske nye og «erfarne» deltakere velkommen til nye utfordringer i André Alfredsen For Norsk Retrieverklubb, Sentral jaktkomité Årsberetning fra utstillingskomiteen 2014 Komiteen har bestått bestått av Line Hovde, Berit Lund, Yngve Andersen og Eirin Stenbro. Det har i løpet av året vært avholdt 1 fysisk møter i komiteen, i forkant av Spesialen i juni. Årets pinsetreff ble i Østfold, utstillingene gikk ble arrangert i Skiptvet og WT på Kalnes jordbruksskole i Sarpsborg. Korrespondansen i komiteen har stort sett gått over mail, telefon og korte møter på utstillinger.

8 På Spesialen hadde Lena Sundquist, Sverige hadde sin dommerdeby på Flat, Jens Karlsson, Sverige dømte Golden, Martin O Donoghue, Irland dømte Ches, Curly og labrador. Per Kristian Andersen, Norge dømte Toller. Totalt antall påmeldte ble nesten 300 hunder, noe som gjorde dommerkabalen til en utfordring og noen endringer. Martin O, Donoghue dømte i tillegg flat valper og juniorer. BIS på Spesialen ble goldenen: NUCH SE U(u)CH DKUCH Dewmist Sympatico, eid og oppdrettet av Henric Fryckstrand. Hunden tok dermed også sin nordiske championattittel. BIS dommer var Martin O Donoghue På raserådsutstillingen dømte Lena Sundquist flat valper, junior og unghund, Jens Karlsson dømte resten av flatene, Lynne Hennesy, England dømte Golden, Birgitte Henriksen, Danmark dømte Chesapeake, Curly og Labrador og Martin O Donoghue, Irland dømtetoller. Over 300 påmeldte hunder denne søndagen også. BIS på Raserådsutsillingen ble flaten: NUCH SE U(u)CH Mirax Sixth Sense eier Ylva Belin, Sverige. Han fikk sitt Norske utstillingschampionat denne dagen. BIS dommer var Jens Karlsson. Vi er veldig fornøyd med denne supre helgen i Skiptvet og vi fikk et solid overskudd også. Vi har jobbet med terminlisten for 2016 og har også redusert noe på antall utstillinger i Pinsen 2015 vil foregå på Biri med Spesial utstillingen, stor cert lørdag 23.mai, raserådsutstillingen søndag 24. mai og WT mandag 25. mai. I tillegg skal vi arrangere utstilling lørdag 5. september i forbindelse med Europa Utstillingen på Lillestrøm med stor cert. Sted Letohallen. Ellers er vi tilgjengelige for alle som trenger hjelp med DogArra eller andre ting i forbindelse med en utstilling. Ta kontakt med oss. Årsberetning agility- og lydighetskomiteen Komiteen har bestått av Rita Rasmussen og Ann-Sissel Paulsen. Lydighets- og aglitykomiteen har ikke hatt noen store saker i året som har gått. Vi har informert om nye statutter og ny poengtabell for Retriever Cupen. Som vanlig har det gått med en del tid til å ta i mot påmeldinger til Retriever Cupen og Retrievermesterskapet i lydighet, agility og lydighet, samt å sjekke poengberegning og sette opp resultatlistene ble for øvrig siste året vi lagde diplomer til deltakerne i disse to konkurransene. Årsrapport fra Norsk Retrieverklubbs sporkomitè 2014 Sporkomiteen har bestått av: Leder: Mona Asbjørnsen, Sekretær: Henrik Jensen og medlem Roger Aure Møter: Sporkomitèen har i 2014 hatt fire Skypemøter: 30.januar, 7.april, 21.Oktober og 18.november der vi har behandlet 29 saker. Referat fra møtene er sendt til sporkomitèens kontaktperson i styret og til NRK s kontor. I tillegg til møtene har Sporkomitèen hatt kontakt både per telefon og e-post. Spesielt viktige saker: Arrangør av Nordisk Viltspormesterskap 2014: Norge var arrangør for NVM NRK avd. Midt-Hedmark var teknisk arrangør og konkurransen gikk av stabelen august på Løten. Mona var sporkomitèens kontakt person for teknisk arrangør. Det har vært et godt samarbeid mellom sporkomitèen og avd. Midt-Hedmark. NRK Midt-Hedmark gjennomførte et flott arrangement. Resultatene ble som følger: 1. plass Danmark 2. plass Norge

9 3. plass Finland 4. plass Sverige Landslaget NVM2014 Ni ekvipasjer søkte om å få delta på det norske laget. Det norske laget ble tatt ut like etter nyttår. Ekvipasjene ble rangert basert på summen av følgende kriterier: Antall 1.premier, andel HP r av alle 1.premiene, og andel 1.premier av ale premieringene. Det ble dermed lagt vekt på at ekvipasjene har vært aktive på sporprøver og de har vist stabilt gode resultater. På det norske laget deltok: 1 Gry Stenvold Labrador Farthingale The Norwegian Sea 2 Mona Asbjørnsen Labrador Mylabs Spring Flower 3 Henrik Jensen Toller Vildandens Humle af Tingcha 4 Linda Lynum Flatcoated Lysholtunet's Maggie 5 Ann Kristin Lindgaard Toller Carve Canem Cherie Det ble skrevet en artikkel til Retrievernytt fra arrangementet. NM arrangør for 2015 Det er NRK som har ansvar for å arrangere NM i Fra januar måned 2014 hadde Sporkomitèen gjentatte mailkorrespondanser til aktuelle lokalavdelinger med forespørsel om å ta på seg NM arrangementet. Sporkomitèen uttrykte til avdelingene at det var et ønske om at NM skal arrangeres i ulike deler av landet og anmodet om at avdelinger som ikke har arrangert, eller som det er lenge siden har vært arrangør, om å påta seg oppdraget. Det er en stund siden Vestlandet har hatt NM og vi hadde derfor direkte dialog med avd. Bergen som mulig arrangør. Deres første tilbakemelding var at det var en mulighet for at de kunne ta på seg arrangementet, men de ga etter hvert tilbakemelding om at de ikke hadde kapasitet til dette. Prosessen tok tid, og vi erfarte at det var vanskelig å få avdelinger til å påta seg et NM arrangement. NRK avd. Sunnmøre ønsker å være teknisk arrangør. NM 2015 går av stabelen 8.august i Sykkylven. Høringsuttalelser Høring regelverk blodsporregler Blodspor er en aktivitet som mange avdelinger driver med og sporkomitèen sendte derfor ut høringsnotatet til alle avdelinger for å få tilbakemelding fra disse. Den største endringen i regelverket er at man skal begynne sporet med et sporoppsøk i en rute på 25 X 25 meter. De innkomne kommentarer ble drøftet i Skype møte og sporkomitèen sammenfattet uttalelse til styret i NRK som ble videresendt til NKK. Når det gjelder Høring fra MD om forskrift om jakt, felling og fangst og høring angående NKK s rovdyrpolicy har sporkomitèen gitt en selvstendig tilbakemelding som ble oversendt styret i NRK. Blodsporprøver 2015 Sporkomitèen mottok og gikk igjennom alle søknader fra lokalavdelingene om blodsporprøver Godkjente lister ble sendt til NRK s kontor som sendte disse videre til lokalavdelingene med beskjed om at de kunne registrere prøve hos NKK. Sporkomitèens sider:web- Nyheter har blitt lagt inn fortløpende. Noe ny informasjon om mesterskap er lagt inn på siden. Nye uttaksregler til NM

10 Norsk retrieverklubb og Norsk dachshund klubbers forbund har i 2014 har blitt enige om nye uttaksregler til NM. Forslag har blitt oversendt NKK til videre behandling der. Tilbakemelding fra NKK er at forslaget må sendes ut på høring Annet: Vi har besvart mail og telefoner fra enkeltpersoner som har henvendt seg med spørsmål angående blodsporprøver i Norge, muligheten for kurs og noe rundt regelverk. Henrik Jensen sluttet i sporkomitèen til nyttår. Hilde Bryhn og Hege Nordeng er nye medlemmer. Ny sporkomitè samles på kontaktmøtet til NRK på Gardermoen i januar 2015for å konstituere seg og drøfte aktuelle temaer rundt blod/ferskspor og legge strategi for rekruttering av arrangører til NM og NVM Årsberetning Media- og profileringskomiteen Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Allan Tingstveit, Lise Gro Andersen, Åseline Hudson, Tormod Ruud og Kathrine Gunstad Saker vi har jobbet med i perioden: Hvordan gjøre avdelingene synlige i lokalmiljøet Utarbeidelse av profileringsartikler bl.a. T-skjorter, caps, vester Ny mal vedr. velkomstbrev til nye medlemmer Nytt design valpelisten Ungdomsgruppe Rekruttering Egen medieansvarlig spesielt ved større arr. Fotodekning av Mesterskapshelgen 2014 Deltatt på messene: Villmarksmessen, Nordiske Jakt- og Fiskedager, Dogs 4 All med jaktdemonstrasjon for publikum på alle Deltatt på konseptmøte (Villmarksmessen) Camp Villmark som heretter skal driftes av Norges Varemesse, Lillestrøm Komiteen har hatt ett innkalt møte og ellers hatt samtaler på mail og på felles arenaer hvor noen av oss har deltatt. Årsmelding dommerutdanningskomiteen for jaktprøvedommere DUK har i perioden bestått av: Hans Petter Grongstad (Leder), Morten Kjelland og Øyvind S. Veel Året har i ett dommerutdanningsperspektiv vært veldig aktivt. Det er startet opp en ny gruppe med 4 dommerelever. I den forbindelse har DUK planlagt og gjennomført obligatorisk grunnkurs for disse på Østre Kjærnes Gård i Østfold i april. Med på kurset var også en Islandsk dommerelev. Alle kandidater bestod prøven på kurset og fikk elevstatus. Det har vært endel arbeide knyttet til koordinering av elevtjenesten til elevene gjennom hele året. DUK har også hatt en omfattende gjennomgang og gitt høringsinnspill til nytt jaktprøvereglement og RoA med virkning fra 1. januar Det har vært avholdt 4 komitemøter gjennom året men i tillegg er epost mye benyttet til saksbehandling underveis utenom møtene har dessverre vært ett år med stort frafall i dommerstanden. Dette har det vært ulike grunner til men det er ikke uventet at ett generasjonsskifte i dommerstanden har kommet nå. I tillegg har en dommer søkt dispensasjon fra regelverket for opprettholdelse av autorisasjon som DUK har innvilget.

11 Frafallet genererer behov for opptak av nye elever i tillegg til de 4 som nå er under utdanning. Årsberetning eksteriørdommerkomiteen Komiteen har bestått av: Eva W. Mjelde, Barbro Myrseth Gjerde og Vidar Grundetjern. Komiteen har i løpet av 2013 løpende behandlet alle saker om både nye dommere og utvidelse av autorisasjoner til også å omfatte klubbens raser. Totalt er dette 5 personer hvorav 3 er fra egne rekker. Et viktig arbeid i 2013 har også vært uttalelse om NKKs revidering av reglene for dommerautorisasjon. Klubben har mange og ikke minst dyktige og anerkjente dommere for våre raser. Det er viktig at de blir brukt. Antallet deltagende retrievere på de forskjellige utstillingene er nå så lavt mange steder at vårt krav/ønske om «spesialdommere» ikke blir eller kan imøtekommes av arrangørene. Det påhviler nå klubben et stort ansvar for å få ned antall utstillinger for rasene våre slik at dette blir mer i samsvar med antall deltagere. Da blir det også viktigere enn noen sinne at klubbene inviterer rasedommere eller dommere som kan relateres til Gruppe 8. (I mange tilfeller inviterer klubbene øst-europeiske/andre allroundere uten spesiell interesse eller kunnskap om Retrieverrasene). Kvaliteten på våre hunder er fremdeles meget høy. For at denne skal opprettholdes på lang sikt må antall deltagere, utstillinger og antall dommere være i balanse. Årsberetning raseråd Chesepeake Bay Retriever Raserådet har i 2014 bestått av leder Margunn Tvedten, Iris B. Idland og Mirjam Nerstad. Mirjam går ut av raserådet i 2014 og vi takker for innsatsen. Raserådet har hatt 2 møter og ellers holdt kontakten på telefon og e- post. Rådet deltok på kontaktmøte med styret og avdelingene, oppdretterseminar der vi bl.a. holdt innlegg om mentalbeskrivelse og drektighet. Raserådet deltok videre på NRK s stand på Vilmarksmessen og på Dogs for All. Kristi himmelfartshelgen ble det arrangert kreativt chesapeaketreff med jakt,- utstillings, - viltspor og agilitytrening samt at det ble avholdt kvalifiseringsprøve. Som et ledd i arbeidet med RAS ble det gjennomført MH - beskrivelse i Mjølby Brukshundklubb i april. Pinsetreffet 6 chesapeake deltok med gode resultater på første offisielle WT. Vinner av Waterlovers vandrepokal gikk i 2014 til Aquamanda s Really Blonde for beste unghund utstilling og WT. Mesterskapshelgen Det deltok ches i alle klasser og det ble oppnådd gode resultater. Norske redningshunder I Norske redningshunder er det i 2014 oppnådd følgende resultater: Aquamanda s Petra og Aquamanda s Pluto med A-godkjenning sommer, Aquamanda s Olivia regodkjenning sommer og godkjenning ruin. Aquamanda s Spinnvill med B-godkjenning sommer og Aquamanda s Ronja med B-godkjenning sommer. Utstilling 18 hunder har på 17 utstillinger deltatt 29 ganger og oppnådd 18 CK, 12 Cert og 3 Cacib. Minst 4 hunder har oppnådd krav til championat: Aquamanda s Really Blonde, Aquamanda s Sherlock Holmes, Aquamanda s «Didi» og Pondholow Sierra Nevada. Aquamanda s «Junior» ble kvalifisert til championat. Aquamanda s Doffen ble NV-14 og NordV Jaktprøveresultater B prøver: 3 hunder har startet 9 ganger og oppnådd 2x1 BK, 2x2BK og 1x3 AK, dvs. over 50 % premiering. Jaktchampion Beauty? Workingtest 5 hunder har startet 8 ganger, alle klasser er representert. Import/eksport Det ble i 2014 født 2 kull med totalt 12 valper hvorav en er eksportert til Sverige. En valp er importert fra Danmark.

12 Helse 4 nye HD-undersøkelser med A eller B. 4 AA-undersøkelser, alle A. 4 øyelysninger, alle ua. Planer for 2015 I forbindelse med pinsetreffet, er det planlagt jakttrening, rallylydighet og sosialt treff. Årsrapport Raseråd Curly Coated Retriever Raserådet har bestått av Bjørg Helene Krogh Andersen, Ellisiv Hovig og Guro Brunsby. Raserådet har ikke hatt formelle møter i løpet av året som har gått, men har kommunisert fortløpende på mail om alle raserådets oppgaver. Vi har kommet et godt stykke videre med det viktige arbeidet med å få curlyen opp og fram. I forbindelse med pinsearrangementet i Østfold samlet vi curly-folk fra alle landets kanter, og vi hadde en hyggelig kveld med sosialt samvær for to- og firbeinte, ilagt smakebiter på agilitytrening med instruksjon på lørdagen. Ellisiv deltok pånkks avlsrådskurs i januar 2014, sammen med bl.a. representanter fra de andre raserådene i Retrieverklubben. Ellisiv deltok også påras-seminaret i regi av Retrieverklubben. Rekrutter Det ble født et kull med 6 valper, hvorav en eksportert til Sveits, en til Sverige. De resterende 4 er i Norge. Alle 6 valpene er vist på utstilling med gode resultater. Det er registrert 4 importer i Curlygames Abraxas Aron Svart H Norge Curlygames El Nicoya Dovre Lever H Norge Curlygames Mothers Daughter Venn Lever T Norge Curlygames Gypsy Queen Kivi Svart T Norge Uved s Lunix Salad Nemo Lever H Sverige Hayabusa s Njord Ironhead Hjalmar Svart H Sverige Hayabusa s Loud Karizma Izma Lever T Sverige Curltemple Adventurer Tiger Lever H England Helse I løpet av året er 5 hunder undersøkt for hofteleddsdysplasi, tre har A, en har B og en har D status. En hund er undersøkt med tanke på albueleddsdysplasi og er erklært fri (A). Tre hunder er øyelyst. For to av dem er intet påvist, den tredje er gitt diagnosen medfødt katarakt/usikker. Rasens fremtid Med tanke på rasens fremtid har raserådet brukt mye tid på å evaluere rasens fremtid i Norge og hva vi kan gjøre med tanke på avl og helse. Dette er noe vi vil bruke mer tid på i 2015 og vi håper på å kunne legge frem en rapport på våre tanker om dette i løpet av året. Bakgrunnen til dette er frafallet vi har hatt på importer som dessverre ikke lever lenger og flere avlsdyr som grunnet helseresultater, enten er tatt ut av avl eller er satt på vent avlsmessig. På mange måter må vi begynne på nytt med avlsplaner og curlyens fremtid i Norge med tanke på kull. Dette er noe raserådet tar seriøst og vi jobber mot å både være behjelpelige med dette med tanke på fremtidige curly-eiere og med tanke på avl og bruk av curlyer som har noe å bidra med til genpoolen. I skrivende stund er to nye importer på vei til Norge og vi vet det er planer om flere. Dette er gledelige nyheter og vi ønsker dem alle velkommen. CWS 2015 Ellisiv deltok på Curly World Seminar 2014 i Finland. Seminaret arrangeres hvert 4. år og mønstrer curlyer fra hele verden. I tillegg til å knytte kontakter fikk vi oppleve den finske kvalifikasjonsprøven for jakt, uoffisell Working Test, samt offisiell utstilling og lydighetskonkurranse. Det neste seminaret vil bli holdt i Nederland Da håper vi på flere norske deltagere. Utstilling: Utstillingssesongen ble avsluttet med Nordisk vinnerutstilling der det var hele 16 curlyer som deltok, hvorav 4 valper. Når var vi samlet så mange sist? Det er vist curly 91 ganger på 29 offisielle utstillinger. Det er 34 ulike individer som har deltatt, hvorav 8 fra utlandet. Rasen har mottatt 8 CACIB, 27 Cert og 57 ganger er det delt ut CK. I tillegg er hundene av god kvalitet. 11 % av hundene har fått very good og hele 89 % har fått excellent.. I

13 tillegg har curlyen vist seg positivt fram i agility. I jakt er det en hund som har oppnådd premiering i åpenklasse. Det er godt mulig curlyen har vært fremgangsrik på andre områder også, uten at raserådet har fått kjennskap til dette. Vinner av Gaditrofeet ble i 2014 som i 2013, Uved`s Black Zebra Tomato eid av Bjørg Andersen. Vi gratulerer og håper også flere kunne tenke seg å lage til trofeer for forskjellige aktiviteter slik at vi alle har noen gulrøtter i enden av året og «hige etter». Til slutt vil vi takke alle curly-entusiaster for året som har gått. Vi takker dere for den fantastiske holdningen dere har til nye tilskudd i miljøet og den vennlige og inkluderende måten vi alle tar vare på hverandre. Både ringside, på treninger og i sosiale media. La oss alle fortsette den gode jobben med å fremsnakke både rasen og dens entusiaster! Vi i raserådet håper vi ser mer til dere alle i året som kommer! Årsberetning Raseråd Flat Coated Retriever Raserådet har i 2014 bestått av Kjersti Jensen, Kristine Hansen og Nina Skjelbred. Kathrine Gunstad har vært behjelpelig med praktisk hjelp til websiden. Vi har hatt tre telefonmøter og Nina Skjelbred møtte på kontaktmøtet på Gardermoen. Kjersti Jensen og Nina Skjelbred var tilstede på pinsearrangementet i Østfold, og Karin Fagerås var veldig viktig i arbeidet med utregning av mesterskapspremiene ved hjelp av regnearkene som hun har utarbeidet. De få sakene som er behandlet har stort sett gått på om kravene til å stå på valpelisten er oppfylt. I tillegg har vi fått et par forespørsler om søknad om paring av tispe over åtte år. I disse tilfellene har vi kunnet henvise til videre behandling hos NKK. RAS er ferdigstilt, med tett samarbeid med styret og klubben for øvrig. Dette har vært en stor jobb, men arbeidet har vært givende og vi vil nå kunne starte arbeidet med å følge opp frem mot første revidering. Vi har satt i gang en mobilisering av jaktmiljøet i vår rase for å stimulere til ytterligere deltakelse og premiering i de høyere klasser på jaktprøver. Dette er et langsiktig og landsomfattende prosjekt, og det er så tidlig i prosessen ennå at vi ikke kan se etter noen gevinst. Målsetningen er på sikt å få flere hunder premiert i øvre klasser på retrieverprøvene. Vi har vært godt representert i Retrievernytt med artikler, innlegg og annet informasjonsmateriale. Årsberetning Raseråd Golden Retriever Raserådet har bestått av Wenche Ommundsen, Trude Hustad Krogh og Gry Schei Hoel. Vi har hatt 3 fysiske raserådsmøter. Vi har også hatt mange telefonsamtaler vedr. valpeliste (40 kull oppført på listen i 2014), hannhundliste, henvendelser fra valpekjøpere er svart på via mail og tlf. Det er innvilget to dispensasjoner for kombinasjoner der et av foreldredyrene har HD status C. Vi har holdt opplysningene på godt oppdaterte også i 2014; så som valpeliste, hannhundliste, oppdretteroversikt, utstillingsinformasjon med dato for siste redigering. RAS for Golden endelig dokument for RAS for Golden Retriever ble godkjent av NKK i 2014, det ble uttrykt at de var godt fornøyd med innholdet i RAS for rasen. Dokumentet skal være levende og følges opp i årene som kommer, med ytterligere kartlegging og oppfølging av kortisiktige og langsiktige mål som er satt for rasen. Goldendagen 14. juni 2014 ble en flott dag for tobente og firbente i flotte omgivelser på Odals Verk. Håper dette er noe som kan gjentas neste år. Dagen kunne ikke blitt bedre værmessig, sol fra knallblå himmel fra tidlig morgen til avslutning ved premieutdeling for Working testen. 3 av arrangementskomiteen dro opp kvelden i forveien for å sette opp agilitybane, utstillingsring, klargjøre kafeen og sette opp skilter. Dommerne møtte i god før vi startet. Ansvarlig for WT, Steen Dalsager, tok dommerne ut i terrenget for siste planlegging av de 5 postene til WT.

14 Det møtte 25 hunder til Open show og 13 hunder stilte på Working test; 2 i åpen klasse og 11 i begynnerklassen. Dommere for dagen var; Solveig Osvold, Vibeke Kaizer Birkeli, Rønnaug Lunaas og Britt Elise Hjortnes Wold. Dommer for Open Show var Wenche Ommundsen, Kennel Vi-Vi. Ideen til denne dagen har kommet i raserådet med inspirasjon fra vårt naboland Sverige som har egne arrangement for goldeneierne som bl.a. Goldenspesialen som arrangeres hvert år. Sverige har en større medlemsmasse og arrangementene blir større, men vi mener at dette kan være en forgjenger til at vi i Norge også kan arrangere vår egen Goldenspesial etter mønster fra Sverige;med Open Show og Workingtest, begge uoffisielle. Tanken er at dette skal samle nye og "gamle" aktører i utstillingsringen og på working test til en helg der vi også kan ha en sosial happening og mulighet for å samle oppdrettere og goldeneiere som kan utveksle erfaring og utvikle og gi hverandre ideer. Det kan også være plass for eksterne foredragsholdere til aktuelle temaer etter ønske fra medlemmene. Stor takk til de som var med og arrangerte dagen, tusen takk til de som kom og delte dagen med hverandre på open show og på workingtesten. Vi ønsket å avslutte vårt engasjement for Raseråd Golden, og nye representanter har tiltrådt fra og med 2014, vi vil ønske det nye raserådet lykke til med sitt arbeide for vår flotte rase. Vi sees. Årsberetning Raseråd for Labrador retriever Raseråd for labrador har i 2013 bestått av Sven Slettedal, Torunn Sørbye og Silje Hveding Gulstad. Under året har hovedfokus vært Rasespesifikke Avlsstrategier og det er nedlagt mye arbeid i å få ferdig et RAS-dokument for labrador. Et stort antall opplysninger er hentet inn og sammenstillet i dette dokumentet. Resultatene fra Helse- og Atferdsundersøkelsen som ble igangsatt i 2012 skulle ha dannet grunnlag for helsedelen av RAS, men det viste seg at det tok lenger tid enn forventet å få inn nok svar til å kunne bearbeide materialet statistisk. Undersøkelsen ble derfor trukket over i 2014 og RAS vil bli komplettert med den innhentede informasjonen etter hvert. Raserådet deltok på NRKs RAS-seminar i oktober, der utkastet til RAS-dokumentet ble presentert og diskutert. Det kom mange viktige innspill fra deltagerne. De aller fleste henvendelser til raserådet har kommet elektronisk. Når det gjelder saker som raserådet har behandlet, så tilhører de vanligvis en av følgende kategorier: - Forespørsel om kjøp av valp. - Søknad om oppføring på valpelisten. - Spørsmål om helse / forskjellige sykdommer. - Forslag på hannhund samt rådgivning til tispeeier som ønsker å ha kull. - Forespørsel fra hannhundeier som ønsker hunden brukt i avl. - Henvendelse om hannhundliste. - Dispensasjon fra krav til oppføring på valpeliste. Det merkes at NRKs annonse på Finn.no har effekt, da det kommer et stort antall henvendelser derfra, spesielt er det besvart mange spørsmål om kjøp av valp. Det henvises i den forbindelse alltid til klubbens valpeliste og den nylig reviderte listen over oppdrettere innen rasen.

15 Raserådet har gitt tilbakemelding på høringer fra NKK vedrørende antall utstillinger / certmuligheter samt nye parings- og fôrvertsavtaler. Det er også avgitt en uttalelse vedrørende en søknad om dispensasjon fra NKKs Grunnregler for avl og oppdrett. Raserådet henstilte til NRKs styre om å endre reglene for oppføring på valpelisten, slik at det for labrador kreves at begge foreldrene har offisiell røntgenstatus også på albuene. Dette ble vedtatt i styret i november og begynte å gjelde fr.o.m. 1. januar Én representant fra raserådet deltok på NKKs Avlsrådskurs januar. Også her var RAS et sentralt tema. Raserådet holder seg løpende oppdatert på sykdommer hos rasen. Utviklingen må følges nøye, men for tiden vurderes situasjonen slik at ingen generelle tiltak er nødvendige utover de allerede iverksatte / anbefalte (HD- og albuerøntgen, øyelysing). Årets rasearrangement ble avholdt på Kongsvinger den 19. mai med den sentrale utstillings-komitéen som arrangør. Dommer for de 20 deltagende labradorene var Sverre Sand. BIR og Cert: Cha s Lars Min Buse BIM: Pashkira s Go Go Apporter Cert: Mementos Venosa I løpet av året tok Rita Åshamar over ansvaret som webmaster for raserådets nettside samt for oppdatering av valpelisten og dette har fungert svært Årsberetning Raseråd Nova Scotia Duck Tolling Retriever Raserådet har bestått av Johanna Järnegren, Astrid B Willersrud og Gunn Tove Jensen. Gunn Tove Jensen ønsket å trekke seg av eget ønske ved årsskiftet, og ble fra 2015 erstattet av Ann Kristin Lindgaard. På grunn av store avstander og dårlig timing har det ikke latt seg gjøre å avholde fysiske møter, men det har vært utstrakt kommunikasjon via mail og telefon. Astrid B Willersrud deltok på kontaktmøtet på Gardermoen i januar. Vi har klart å få med spalten Toller i Fokus i alle nummer av Retrievernytt, her har det blitt mye informasjon basert på utfordringer og mål spesifisert i RAS. Raserådet har gjennom året mottatt svært mange henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe toller. For å lette jobben med å svare på disse utarbeidet vi et standardskriv til valpekjøpere om hva de bør være oppmerksomme på og hvordan skille de useriøse tilbyderne fra de seriøse. Dette har blitt godt tatt imot av valpeinteressenter. Matadoravl har vært et sentralt punkt for raserådet gjennom året, her har vi store utfordringer i hovedsak rettet inn mot en spesifikk del av oppdrettermiljøet. Dette arbeidet vil vi forsette med i årene som kommer, men vi har gjort oss en erfaring om at informasjon og veiledning alene ikke er tilstrekkelig når det kommer til denne problematikken. Raserådet arrangerte MH på Bruvoll, med avdeling Kongsvinger som teknisk arrangør, i august. Astrid B Willersrud fungerte som prøveleder og raserådets representant. RAS ble ferdigstilt litt på overtid, men dokumentet har fått meget gode tilbakemeldinger fra NKK og tollermiljøet, og har vært mye referert til i året som har gått. Lagkampen som skulle arrangeres i Trøndelag i september ble dessverre avlyst grunnet for få påmeldte lag. Dette er en viktig rekrutteringsarena for aktiv bruk av tolleren, og raserådet ser på det som en prioritert oppgave å sørge for at arrangementet kan gå som planlagt i Det var flere ekvipasjer (13 st) som istedenfor deltok på klubbens WT som ble arrangert samme helg. Det ser vi som positivt, og at lagkampen på den måten fyller sin funksjon. Tolleren ble også representret på Dogs4All både i raseparaden og jaktoppvisningen. Norgesmester i agility 2014 var tolleren NRLCH BH LP1 Tollerstemmens Jessie. Statistikk fra : Det er registrert 46 kull + 7 importerte hunder av rasen hos NKK i 2014.

16 Tollere deltok på 52 utstillinger, deltagelsen var totalt på 713, som gir et snitt på litt over 14 (13,7) hunder pr utstilling. 151 hunder er HD røntget. Resultatet viser at 132 er frirøntget (102 = A, 30 = B), 14 kom ut med C, 4 med D og 1 hunder kom ut med E. 88 hunder er AD røntget. Hele 84 kom ut med A som resultat, 3 fikk C og 1 fikk E. 88 hunder ble øyelyst, 68 % intet påvist. Blant de øvrige er det feilstilte øyehår mild grad som dominerer, men det er også noen katarakter og enkeltstående tilfeller med andre arvelige øyensykdommer. Forslag til vedtak: Årsberetningen for 2014 godkjennes. Sak 4 Revidert regnskap 2014 Se regnskapsark Kommentarer Regnskap 2014 Resultat: Årets resultat ble et overskudd på mot et budsjett på Dette er et veldig bra resultat, spesielt sett i fortsatt svikt i antall medlemmer. Styret, råd og komiteer har vist stor disiplin og unngått store overskridelser. Inntekter Medlemstallet er fortsatt synkende i forhold til 2013, og i forhold til budsjett. Dette medfører et inntektstap på litt over MVA-kompensasjon ligger over fjoråret, og av dette er det overført til avdelingene nesten mer en i 2013 Annonsemarkedet er fremdeles dårligere enn forventet, kommersielle annonser ender godt under budsjett. Styret har i 2014 inngått avtale med ekstern aktør som skal jobbe med å skaffe kommersielle annonser. Valpelisten ligger under budsjett. Inntekter på pinsearrangementet og Elverumsutstillingen ligger litt over budsjett og med meget god utgiftstyring fra utstillingskomiteen sin side så ble det et gledelig overskudd på hele Kostnader Administrative kostnader ligger tilnærmet budsjett. Styremøter ligger under budsjett, noe skyldes styrets geografiske sammensetning og også kontorleders gode forhandlingsevner når det gjelder forhandling av pris på hotellene vi samarbeider med. Samarbeidskostnader er lavere en budsjettert, dette skyldes at det ikke ble innkrevet kontingent fra jakthunddivisjonen for Medlemsinformasjon er litt lavere enn forventet. Dette skyldes at hjemmesiden har vært billigere i drift en forventet.

17 Råd og komiteer har i hovedsak vært flinke til å holde budsjettet. RAS ligger under budsjett, dette skyldes at deler av utgifter for helseundersøkelsen kommer i Jaktkomiteen har hatt et merforbruk, dette skyldes dels sammensetning av komiteen, og dels store arbeidsoppgaver. Kurs og konferanser ligger på budsjett. Jakt/Spor ligger over budsjett, og dette gjelder også på inntektssiden. Totalt er det et merforbruk på ca Støtte er omtrent som i Vi har solgt ut en aksjeportefølje med et overskudd på kr , noe vi er godt fornøyd med i lys av de siste årenes aksjekurs. Ettersom rentenivået har vært lavere enn budsjettert i 2014, har finansinntektene våre vært lavere enn forventet. Totalt Resultatet er tilnærmet budsjett til tross for medlemssvikt.resultatet skyldes meget god budsjettdisiplin og enkelte lavere kostnader, samt et meget godt resultat på utstillingsfronten. Alt i alt et godt år både økonomisk og aktivitetsmessig, men det må fokuseres på medlemsantall. Dag Wennesland Hans Ole Stenbro Karin Fagerås (leder) (nestleder) (kasserer) Erik Bostad Morten Egeberg Anne Mjelde Myhr Mona Skyrudshaugen Anne-Lise Kaspersen Inger Elden Bente Fjeldsæter (kontorleder) Revisjonserklæring

18 Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 som viser et årsresultat på kr godkjennes. Hele resultatet overføres direkte til egenkapital. Egenkapitalen økes med kr Styret gis ansvarsfrihet. Sak 5 Korrigert budsjett 2015 Se regnskapsark Revidert budsjett inneholder som vanlig tildelt mva-kompensasjon for året før. Resultatet justert noe opp i forhold til ordinært budsjett. Inntekter 2015 Årets budsjett reflekterer i stor grad de erfaringer vi har gjort i 2014 og tidligere når det gjelder trender for de enkelte poster. Mva kompensasjonen har økt ytterligere fra Fjernet inntekter på hjemmesideannonser, da dette har vist seg vanskelig å få inntekter på. Valpeliste justeres litt ned. Rasebestemte arrangementer justeres opp, siden det også blir en utstilling på Letohallen i forbindelse med EDS Jakt/Spor er justert opp iht planer for For øvrig bare små justeringer. Kostnader 2015 Justert litt opp i administrasjon, da det behøves litt nyanskaffelser til kontoret. Justert litt opp på styrekostnader, da det ser ut som dette er et nivå det er greit å ligge på. Medlemsinformasjon justert noe opp, hovdesaklig pga trykkeriutgiftene. Undersøkelser er gjort, og det viser seg vanskelig å få det noe rimeligere en det vi gjør i dag. Lagt inn igjen provisjonskostnader, da vi nå har en som jobber med å skaffe annonser. Økt rasebestemte arrangementer pga ekstra utstilling. Økt RAS siden deler av utgifter for helseundersøkelsen kommer i 2015 Økning på jaktkomiteen.

19 Satt ned Andre komiteer/aktiviteter. Revisjonskostnadene blir vesentlig lavere, siden avdelingene nå søker selv om mva kompensasjon. Litt ned på messer/aktiviteter da det nå er kjøpt inn en del utstyr som kan benyttes framover. Annonse valpeformidling kuttes ut på FINN.NO siden det ikke fungerer. Økes noe på Kurs og konferanser, da det er lagt inn utgift for jaktdommerkurs og prøver. Lagt inn avl/oppdretterkonferanse NKK. Jakt/Spor økes noe i.h.t. inntektssiden. Støtte justeres litt ned. Budsjettert resultat 2015 Sluttresultat endres til mot i ordinært budsjett. Dette skyldes i hovedsak tildeling av mva kompensasjon. Forslag til vedtak: Korrigert budsjett for 2015 som viser et resultat på kr ,- vedtas. Sak 6: Kontingent for 2016 Siste økning i kontingenten ble vedtatt på generalforsamlingen 2014, som fastsatte Norsk Retrieverklubbs medlemskontingent fra og med 2015 til kr. 265,-. Forslag til vedtak: Det foreslås ingen økning på kontingenten for 2016 Sak 7 Budsjett 2016 Se regnskapsark Budsjett for 2016 viderefører de satsinger som er gjort i budsjett for Inntekter 2016 Øker forventning til antall medlemmer noe i håp om at NKK skal få medlemssystemet til å fungere bedre med mulighet for oppdrettere å verve valpekjøpere. Som sedvane er det ikke budsjettert noe for forventet mva kompensasjon, da dette er noe som er prisgitt politiske vedtak fra år til år. Dette vil eventuelt komme med på korrigert budsjett på neste års GF Planlagt avl- og oppdretterkonferanse i 2016 Utgifter 2016

20 Administrative utgifter følger i hovedsak 2015-budsjettet, med noe indeksregulering. RAS for 2016 vil gi minimale kostnader. Det skal arrangeres jaktdommerkonferanse i 2016 Budsjettresultat 2016 Sluttresultat blir 1275,- Forslag til vedtak: Budsjett for 2016 som viser et resultat på kr 1275,- vedtas

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010 Vettre, 5.mars 7.mars 2010 Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president Christer Einvik. Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer