P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: Fra kl Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen FO Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Medlem Tore Stensrud Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Varamedlem Kjell Rønningen Svein Rønningsveen NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 5. september

2 SAK NR.: 114/12 ORIENTERINGER 1. Samhandlingsreformen status i forhold til prosjektplan. 2. Status vann-/avløpssituasjonen i kommunen, generelt samt pågående arbeider og framdrift på plansida. 3. Prosjektsøknader/skjønnsmidler. Orienteringene ble tatt til etterretning. SAK NR.: 115/12 DELEGERTE SAKER 12/ DS 14/12 SIF//MSH U63 &18 Valatun Krets MELDING OM DELEGERT VEDTAK SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 12/ DS 15/12 SIF//MSH U63 &18 Marie Myrvang MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 12/ DS 16/12 TDEI//AKH 611 &55 Bjørn Saur SØKNAD OM KJØP AV TOMT I TONLIA, GNR. 124, BNR / DS 17/12 SIF//JON U63 &18 Mat i Land SA SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING. LANDSBYSPELET AUGUST / DS 18/12 SIF//MSH U63 &18 Kaffekoppen Dokka AS MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING. KAFFEKOPPEN DOKKA AS 12/ DS 19/12 SIF//MSH U63 &18 Landsbylauget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING LANDSBYLAUGET

3 Delegerte saker ble tatt til etterretning. SAK NR.: 116/12 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING. PEKING GARDEN 1) Etter Lov om serveringsviksomhet av med senere endringer gis Peking Garden serveringsbevilling for omsøkte lokaler. 2) Serveringsbevilling gis for åpningstid Man-Fre kl Lør- Søn kl Serveringsbevilling forutsetter godkjenning fra Mattilsynet. Kopi av slik godkjenning leveres kommunen. I henhold til forvaltningslovens kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at det er gjort kjent for dem. SAK NR.: 117/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PEKING GARDEN 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2 og 4-4 gis Peking Garden v/ Ze Hai Mo skjenkebevilling i omsøkte skjenkeareal for bevillingsperiode til Styrer: Ze Hai Mo Stedfortreder: Zun Fang Zhan Skjenkested: Storgata Dokka Type bevilling: Skjenkeareal: Alminnelig bevilling Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Ute og inneservering Konsept for drift: Spiserestaurant

4 2) Skjenketider Man-Tor Fre-Lør Søn og helligdager Åpningstid Alkoholholdig Inne drikk gruppe 1 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 2 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 3 Ute ) Bevillingshaver skal innen 1.mai i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol. Det skal samtidig sendes inn dokumentert oppgave faktisk mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av nr.538 kapittel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 5) Det skal ikke forekomme noen form for pengespill i lokalene hvor det skjenkes alkohol jf alkoholloven ) Overtredelse av krav etter alkoholloven eller gitte vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. SAK NR.: 118/12 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 1) Etter Lov om serveringsviksomhet av med senere endringer gis Spåtind Helse og Høyfjellshotell AS serveringsbevilling for omsøkte lokaler. 2) Serveringsbevilling gis for åpningstid Man-søn: Døgnåpent hele året 3) Serveringsbevilling forutsetter at det leveres bekreftelse på bestått etablererprøve for serveringsvirksomhet. I henhold til forvaltningslovens kan vedtaket påklages innen 3 uker etter at det er gjort kjent for dem.

5 SAK NR.: 119/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 1) I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7b, 1-7c, 4-1, 4-2 og 4-4 gis Spåtind Helse og Høyfjellshotell AS v/ Maj Elin Storeide skjenkebevilling i omsøkte skjenkeareal for bevillingsperiode til Styrer: Stedfortreder: Skjenkested: Type bevilling: Skjenkeareal: Stefan Morak Maj Elin Storeide Spåtind Helse- og Høyfjellshotell Synnfjellvegen 2880 Nord-Torpa Alminnelig bevilling Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Inne og uteservering Konsept for drift: Helse og Høyfjellshotellet skal først og fremst rette seg mot aktiviteter året rundt. Også selskaper som jubileum, julebord og bryllup. Vil fungere som et vanlig høyfjellshotell for alle, både for hotellets gjester og hyttefolk, lokalbefolkning, gjennomreisende og andre turister. Kurs og konferanse. 2) Skjenketider Man-Tor Fre-Lør Søn og helligdager Åpningstid Døgnåpent Døgnåpent Døgnåpent Alkoholholdig Inne drikk gruppe 1 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 2 Ute Alkoholholdig Inne drikk gruppe 3 Ute ) Bevillingshaver skal innen 1.mai i året sende inn til kommunen en oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk over 2,5 volumprosent alkohol. Det skal samtidig sendes inn dokumentert oppgave faktisk mengde alkohol for etterberegning av årets gebyr. Bevillingsgebyret er fastsatt i forskrift av nr.538 kapittel 6 med hjemmel i alkoholloven ) Eventuelle forandringer i drift som innvirker på bevilling skal umiddelbart meldes til kommunen. 5) Det skal ikke forekomme noen form for pengespill i lokalene hvor det skjenkes alkohol jf alkoholloven 4-3.

6 6) Overtredelse av krav etter alkoholloven eller gitte vilkår gitt av kommunen kan straffes med advarsel eller inndragning av bevilling for kortere eller lengre periode. Inndragning kan i alvorlige tilfeller skje uten nærmere advarsel fra kommunen. 7) Før skjenkebevilling tas i bruk må stedet få innvilget serveringsbevilling. 8) Før skjenkebevilling tas i bruk må styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. SAK NR.: 120/12 TV-AKSJONEN Nordre Land kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen Beløpet dekkes av post SAK NR.: 121/12 BRØYTESTIKKMASKIN 1. Kommunestyret bevilger kr ,- til brøytestikkemaskin. 2. Beløpet finansieres ved låneopptak. SAK NR.: 122/12 AUTOVERN LANGS KOMMUNAL VEG 1. Kommunestyret bevilger kr ,- til autovern langs med kommunal veg Nylinna 2. Kommunestyret bevilger kr ,- til autovern langs med kommunal veg Veståsvegen 3. Kr ,- finansieres ved låneopptak. SAK NR.: 123/12 BYGGESTART FURULUND BARNEHAGE Møtet lukket under orienteringen om tilbudene. Rådmannen justerte bevilget sum til 20 millioner.

7 1. Byggestart vedtas for utbygging av Furulund barnehage med en total økonomisk ramme på kr 20 millioner inklusive mva. 2. Utbyggingen finansieres med kr 16 millioner avsatt til formålet i investeringsbudsjett 2012 og kr 4 millioner som finansieres ved behandling av investeringsbudsjett SAK NR.: 124/12 DOKKA KULTURSTASJON - FORBEREDELSE TIL OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Forslag til ny innstilling fra rådmannen: Formannskapet slutter seg til fremlagte illustrasjon som et godt utgangspunkt for en reguleringsplanprosess. Avstemning: I Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Formannskapet slutter seg til fremlagte illustrasjon som et godt utgangspunkt for en reguleringsplanprosess. SAK NR.: 125/12 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR NORDRE LAND KOMMUNE Forslag fra rådmannen om endret innstilling: Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte slikt 1. Planstrategi for Nordre Land kommune godkjennes, med følgende presiseringer; a. Innspill fra høringsinstansene vedr oppfølging av nasjonale forventninger, folkehelse, samferdsel, vannområde og biologisk mangfold er i tilstrekkelig grad ivaretatt i planstrategien, men følges opp i planprosessene videre. b. Justeringer i planstrategiteksten vedr utdanning (grunnskole/barnehage), folkehelse og inkludering på side 10 godkjennes. c. Framtidige arealbehov skal vurderes i kommuneplanens handlingsdel i samråd med enhet for plan og næring. Forslag fra ordføreren til nytt pkt d i innstillingen: Planprogrammet, tabell 4 revideres ved at tematiske kommunedelplaner integreres i Kommuneplanen og Handlingsplanen/økonomiplanen, og beskrivelse av nytt samordnet plansystem tas inn.

8 Avstemning: I Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. II Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 1. Planstrategi for Nordre Land kommune godkjennes, med følgende presiseringer; a. Innspill fra høringsinstansene vedr oppfølging av nasjonale forventninger, folkehelse, samferdsel, vannområde og biologisk mangfold er i tilstrekkelig grad ivaretatt i planstrategien, men følges opp i planprosessene videre. b. Justeringer i planstrategiteksten vedr utdanning (grunnskole/barnehage), folkehelse og inkludering på side 10 godkjennes. c. Framtidige arealbehov skal vurderes i kommuneplanens handlingsdel i samråd med enhet for plan og næring. d. Planprogrammet, tabell 4 revideres ved at tematiske kommunedelplaner integreres i Kommuneplanen og Handlingsplanen/økonomiplanen, og beskrivelse av nytt samordnet plansystem tas inn. SAK NR.: 126/12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til Risiko-Og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Nordre Land kommune. 2. Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til prioriteringer i tiltaksplanen i Risiko-Og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Nordre Land kommune. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp de tiltak som er forslått i ROS-analysens tiltaksplan gjennom arbeidet med drifts- og investeringsbudsjett for 2013, samt organisatoriske tiltak. 4. Det jobbes videre med ROS-analyser for de enkelte kommunale tjenesteområder. SAK NR.: 127/12 LANDSBYBAKER'N AS - DESIGN OG PROFILERING - SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET 1. Formannskapet som fondsstyre bevilger kr til Landsbybaker`n AS v/ Kim Aleksander Larsen Røbergshagen, Villav. 19, 2870 Dokka, som investeringstilskudd/stønad til investeringer i design og profilering. 2. Beløpet på kr bevilges fra Næringsfondet som reduseres fra kr til kr

9 SAK NR.: 128/12 HALVÅRSRAPPORT NORDRE LAND KOMMUNE Kommunestyret tar halvårsrapporten til orientering. SAK NR.: 129/12 FORELØPIGE RAMMER 2013 Forslag fra ordføreren til ny innstilling: 1. Administrasjon og enheter gis en utfordring på å redusere budsjettet med 3%. Muligheter og konsekvenser utredes. Avstemning: I Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 1. Administrasjon og enheter gis en utfordring på å redusere budsjettet med 3%. Muligheter og konsekvenser utredes. SAK NR.: 130/12 BOSETTING AV FLYKTNINGER: TILLEGGSANMODNING 2012 OG ANMODNING FOR Nordre Land kommunestyre vedtar at Nordre Land kommune ikke kan imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodning om å bosette ytterligere 4 flyktninger i 2012 og totalt 20 flyktninger i Nordre Land kommunestyre opprettholder vedtaket fra , sak 89/11: Kommunestyret vedtar (sak 89/11) å bosette 15 flyktninger årlig, inkludert 3 enslige mindreårige år, i perioden Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. SAK NR.: 131/12 SØKNAD OM STARTLÅN - KLAGEBEHANDLING Unntatt offentlig ofl 13 Behandlingen skjedde i lukket møte, jfr. Kommunelovens 31 nr. 2.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer