Korte kurs i landbruket 2011/2012 Sogn og Fjordane og Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korte kurs i landbruket 2011/2012 Sogn og Fjordane og Hordaland"

Transkript

1 Korte kurs i landbruket /2012 og Dette er eit oversyn over dei fleste landbruksrelaterte kurs som vert arrangert i /2012 i Sogn og Fjordane og i. Kursa vert arrangert av ulike landbruksaktørar i fylka. For meir informasjon, ta kontakt med arrangør. Det kan vere at nokre kurs likevel ikkje er med. Ta kontakt med den einskilde kursarrangør eller landbruksaktør for å høyre om det vert arrangert andre kurs om du saknar noko når det gjeld tema. Alle kursa er opne for alle i begge fylke.

2 Tittel og innhald Målgruppe Antall Dato Stad Pris Påmelding og frist Arrangør Administrasjon/arbeidsleiing/organisering Økonomikurs - leie ei bedrift over 4 år- kurs på bestilling. Kursleiar: Åslaug Stadheim Ese. Kurs for arbeidsgjevarar - fagdag for små bedrifter som har arbeidsgjevaransvar, vurderer selskapsformer, pensjonsordningar, HMS på arbeidsplassen etc. 1 kursdag. Utfordringar i samdrift - kva utfordringar ligg det i å drive samdrift? Kva for konfliktar kan oppstå og korleis kan ein løyse dei? 1 kursdag. Kurslærar: Ikkje avklara. Driftsleiing i landbruket. Møte. Bonden som adm. Direktør og gardsråd. Eigarskifte i landbruket. Kva bør ein kjenne til ved kjøp og sal av gardseigedom? Skatteplanlegging, arveavgift, finansiering og konfliktar knytt til generasjonsskifte. Lovverk. Fordel om eigar og ny kjøpar kjem saman på kurs. Kurslærar: Jostein Angedal. 1 kursdag. Birøkt Nybegynnarkurs i birøkt. 5 kveldar/3 timar. Sjå skildring på Studieforbundet Natur og miljø sine sider; Studieplannr Byggeskikk og bygningsvern Byggeskikk og bygningsvern. Høgstudium, 15. st.poeng. Innføring i ulike vestnorske byggeskikkar og antikvariske prinsipp innan bygningsvern. Også praktisk formidling og øvingar innan relevante handverksteknikkar. 3 samlingar + eksamen. Fagsansvarleg: Knut Grove. Grindbygg - kurshelg. Kursdeltakarane vil setje opp eit tradisjonelt grindbygg, 5 x 10 m. i storleik. Kursleiar: Kåre Herfindal Grindverkskurs - teoretisk og praktisk innføring i byggeteknikken ved oppføring av grindverksbygningar. Val av tømmer, kvalitetsnormer, byggeskikk og bygningskonstruksjonar. Kurset går over 4 dagar. Kurslærar: Jon Barlund, museumshandverkar ved Sunnfjord museum. Bedriftsleiarar 16 Meld di interesse På bestilling tlf Februar Voss 900,-/deltakar Tlf: Frist: Bønder i samdrift november. Hausten / våren 2012 Mo, Førde 1200,- Tlf: E-post: no. Frist: 01. november. Vest i samarbeid med Tine Vest BA E-post: Storfeprosjektet i Unge bønder okt. Mo, Førde 1200,- Tlf: E-post: Nybegynnarar i birøkt og andre interesserte Bønder og andre interesserte Bønder og andre interesserte Bønder og andre interesserte Frå august og april Frå august : , , Stend vg., Fana og på biegardar i bergensområdet og på Sotra. Vestnorsk kulturakademi, Voss Vestnorsk kulturakademi, Voss november 1000,-/ semester Sissel Gerritsen, tlf: el. Bergenske birøkterlag; Tlf: E-post: kulturakademi.no. Frist: fram mot studiestart om ledige plassar 3129,- Tlf: E-post: kulturakademi.no Frist: fram mot kurset Mo, Førde 3500,- Tlf: E-post: Bergenske birøkterlag Vestnorsk kulturakademi i samarbeid med Universitetet i Bergen Vestnorsk kulturakademi i samarbeid med Universitetet i Bergen

3 Hagebruk/veksthus/plantevern "Gartnarutdanning på deltid for vaksne. Komprimert gartnarutdanning med samlingar på, nettbasert undervisning, heimearbeid og praksis i bedrift. Går over to år. " august dagane. Fagdag for veksthusnæringa Veksthusnæringa november Plantebruk og hagedesign. For fagpersonar innan hagesenterbransjen. Anleggsgartnardagane. Fagdagar for anleggsgartnarbransjen. Økologisk hage, bruk og aktivitetar. Kompostering, oppal, ulike plantekulturar. Eigna aktivitetar på ulike alderssteg. Elevbedrifter. Praktiske øvingar. Sunn mat frå hagen. 1 kursdag. Kurslærar: Linda Jolly Hagesenterbransjen Ei veke hausten og ei veke vinteren 2012 vg., Brakanes kurs- og konferansesenter, vg., Anleggsgartnarar februar Brakanes kurs- og konferansesenter, Bønder, IPT-tilbydarar, pedagofar, foreldre, helsepersonell. Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: 12 Hausten Aurland 400,- Tlf: E-post: Plantevernkurs - 1. gongs autorisasjon.1 kursdag. Bønder Februar vg., Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidlar. Pliktig for all yrkesmessig bruk av plantevernmidlar og alle forhandlarar av plantevernmidlar. Autorisasjonen gjeld for 10 år. For å bli autorisert, må ein ha bruk for plantevernmidlar i yrkessamanheng, minimum gjennomført praksisdelen på eit autorisasjonskurs, samt bestått eksamen. Autorisajon for kjøp og bruk av plantevernmidlar. Autorisasjonskurs for fyrste gong. 2 kursdagar. Autoriasjon for kjøp og bruk av plantevernmidlar. Fornying av autorisasjonskurs. 1 kursdag Bønder Under planlegging Stend vg., Fana 3500,- for fyrste gong/2500,- for fornying Bønder Bønder Perioden nov. -februar Kontakt arrangør for nærare info. Perioden nov. -februar Kontakt arrangør for nærare info. Fleire stadar i Fleire stadar i Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: Tlf: E-post: 3300,- Tlf: E-post: 2400,- Tlf: E-post: kompetansesenter, gartnarlag og Veksthusringen kompetansesenter, gartnarlag og Veksthusringen kompetansesenter kompetansenter Sogn jord- og hagebruks kompetansesenter Stend vg.

4 Plantevernkurs - 1. gongs autorisasjon.kva er plantevern? Ulike aktuelle plantevernmiddel. Godkjenning og bruk. Miljø- og helserisiko. Sprøyteutstyr og verneutstyr. Kurset vert avslutta med autorisasjonseksamen som krevst for kjøp og bruk av plantevernmiddel. Kurslærar: Nils Jørgen Helgheim. 3 kursdagar. Fornyingskurs plantevern - integrert plantevern. Godkjenning og bruk med hovudvekt på konsekvensar ved bruk av plantevernmidlar. Sprøyteutstyr. Innstilling og bruk. Skriftleg prøve. Kurslærar: Nils Jørgen Helgheim. 1 kursdag. Fornyingskurs plantevern. Handtering og bruk av plantevernmidlar. Skjering - plomme og morelle. Plantesystem, gjødsling, tresystem, oppbinding og skjering. Skjering - eple og pære. Plantesystem, gjødsling, dryppvatning, oppstøtting og skjering og terminologi. Bønder februar 2012, mars 2012 Mo, Førde 1350,- Tlf: E-post: Frist: Bønder februar Mo, Førde 1350,- Tlf: E-post: Frist: Bønder Vår 2012 Nordfjord og Sogn 1300,- Vinter Ta kontakt med Bønder Vinter/vår 2012 Nordfjord og Sogn 600,- Vinter Ta kontakt med Bønder Vinter/vår 2012 Nordfjord og Sogn 600,- Vinter Ta kontakt med Beskjæring av buskar og tre Mars 2012 vg., Mekanisk ugrashandtering i grønsaker og potet - førebyggande ugrasregulering generelt. Spesialutstyr for mekanisk ugrashandtering. Kurslærar: Kari Bysveen.1 kursdag. HMS/KSL Grønsaksdyrkarar- og potetdyrkarar Grunnleggjande førstehjelp for alle på garden Hausten, laurdagar Praktisk HMS-arbeid - kurset tek føre seg grunnleggjande HMS-arbeid, spesielt tilpassa landbruket. Tilfredsstiller krav til HMS-kunnskap frå styresmakter og KSL. 2x3 timar samling + nettbasert heimearbeid. HMS-kurs. Grunnleggjande. Skreddarsydd for gardbrukaren, Inn på tunet-tilbydarar og andre som arbeider med praktisk jordbruk. 2x3 timar teori og 6 timar etterlæring heime. Bønder Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: 15 Våren 2012 Aurland el. Lærdal 300,- Tlf: E-post: Frist: Etter påmelding og avtale. Bergen brannstasjon Lokalt i heile etter påmelding. Bønder 6. okt. I den kommunen i Nord- som har flest påmelde. 200,- (medl i Bondelaget) 1990,- /1490,- (medl i LHMS), deltakar nr. 2 frå same gard: 950,- Sjå no Tlf: E-post: no eller tlf: e-post: lene.marie. Tlf: E-post: Frist: 29. september landbruksrådgjveing, landbruksrådgjveing, kompetansesenter Sogn jord- og hagebruks Bergen bondelag og Bergen brannvesen Landbrukets HMSteneste i samarbeid med lokalt faglag Glade bønder

5 Praktisk HMS-arbeid - kurset tek føre seg grunnleggjande HMS-arbeid, spesielt tilpassa landbruket. Tilfredsstiller krav til HMS-kunnskap frå styresmakter og KSL. 2x3 timar samling + nettbasert heimearbeid. Lokal mat/foredling/næringsmiddel Lokal foredling og omsetning av mjølk, del 1. Teoretisk og praktisk ysteteknologi for ulike mjølkeprodukt; youghurt, kremost, camembert, blåost, salatost, halvfast ost, geitost, brunost, gamalost, pultost, rømme, smør og gomme. Bygging og modernisering av ysteri. Emballasje. Kurslærar: Pascale Baudonnel, Ragnhild Nordbø. Lokal foredling og omsetning av mjølk, del 2. Mjølkekjemi og mikrobioogi. Syrekultur. Salting og modning. Matregelverk. Registrering og godkjenning. Praktisk ysting. Merking og emballasje m.m. Kurslærar: Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø. Drikkevarer, del 1. Innføring i konservering og produksjon av juice og drikkevarer, aktuelle råvarer, grunnleggjande utstyr for produksjon og konservering. Drikkevarer, del 2. Fordjuping og produksjon av drikkevarer, produktutvikling, blanding, smak, karbonering, nytenking. Foredling av kjøt, del 1. Innføring i foredlingsmåtar som gjer deg i stand til å nytte kjøtet på best mogleg måte. Tillaging av rullar, steikar, filétar, biffar, grytekjøt, fenalår, spekeskinke og pinnekjøt. Salting, røyking, pakking, prising og oppbevaring. Kurslærar: Jakob Sætre. Pølsekurs, foredling av kjøt, del 2. Pølselaging av gamal tradisjon og nye metodar. Oppbevaring og tillaging av tarm. Kjøt til pølse. Krydder og krydderblandingar. Produksjon av spekepølse, dampepølse, knakkpølse etc. Røyking, koking, modning, pakking, prising og lagring. Kurslærar: Jakob Sætre. Lokal foredling og omsetning, del 3, for mjølk, kjøt og drikkevarer. Marknadsføring, sal og økonomi av alle typar foredling. Planlegging, strategi, kommunikasjon, smaksverkstad, distribusjon, kalkyler og prissetting. Støtteordningar, nasjonale retningslinjer HACCP m.m. Små søtsaker til kafear og produksjon. Grunnleggjande kursi søte delikatesser. Kaker, konfekt, kaffikjeks - søtt og sprøtt, avrunding av måltid. Bønder Mjølkeprodusentar som er i gang eller planlegg å starte med småskalaforedling av mjølk. Mjølkeprodusentar med ysteri eller som planlegg foredling av mjølk. Fruktdyrkarar og foredlarar av frukt og bær kurs. Etter påmelding og lokal avtale oktober - 3. november febuar oktober. Erfarne produsentar 12 2 dagar, januar/ februar 2012 Bønder oktober Bønder november Alle som er i gang med eller planlegg oppstart av foredling av næringsmidlar. Lokalt i heile Sogn og Fjordane etter påmelding. 1990,-/1490,- (medl i LHMS), deltakar nr. 2 frå same gard: 950,- Tlf: E-post: lhms.no /tlf: e-post: aase. / tlf: e-post: gry. Aurland 8000,- Tlf: E-post: Frist: Aurland 4500,- Tlf.: E-post: Frist: Hardanger 3500,- Tlf: E-post: Frist: Hardanger 2800,- Tlf: E-post: Frist: Mo 3200,- Tlf.: E-post:. Frist: Mo 3200,- Tlf.: E-post:. Frist: mars Voss 4000,- Tlf.: E-post: Frist: Nybyrjarar og erfarne dag, april Bergen 1200,- Tlf.: E-post: Frist: Bioforsk/. Bioforsk/. Mo og Jølster vgs. MOJO/..

6 Konserveringsteknikk frukt og bær. Kurs på bestilling finansiert av Kompetansenettverket. Nettverk kan bestille kurset. Kursleiar: Kari Støfringsdal. Frukt og bær, foredling gelear. Spesialisering gelear, praktisk kursdag, smak, konsistens, nytenking. Hospitering ved SJH. Produsentar kan avtale hospitering ved ysteriet på Sogn Jord og Hagebruks. Fokus på gamalost og kvitost. Ystar: Maria Ballhaus. Studietur/ kurs mjølkeforedling i dei franske alpar. Ystekurs i ysteriet til Eric Randu, Montbardon i Queyras naturpark. Kursleiar/tolk: Pascale Baudonnel. Innføring ysting av rå mjølk. Formidle grunnleggjande kunnskap om mjølkeforedling slik at deltakarane er i stand til å starte foredling på garden eller på stølen. Kvitost, brunost, youghurt. Kurslærar: Pascale Baudonnel. Oktober-fest. Presentasjon av eigne produkt for innkjøparar. Fagseminar om smak og sensorikk. Ciderseminar. Seminaransvarleg: Åge Eitungjerde. Fagseminar. Fagdag Matkulturdagane i Eidfjord. Tema: Komme i gang med foredling, drikkevarer og grønt, ville vekstar. Nedskjæring av kjøt. Rett behandling av slakt. Mørning. Nedskjæring av sau, storfe og gris. Kurslærar: Jakob Sætre. Fagtur drikkevarer, Tyskland/ Østerrike. Studietur hausten 2012, fordjupning og fagleg påfyll. Drikkevarer med og utan alkohol. Fruktvinar, kvalitar, utstyr og teknikkar. Ølbrygging. Tradisjonelt heimebrygg, gjennom kurset gi eit fagleg løft slik at den enkelte kan hente ut sitt potensiale kvalitativt og økonomisk. Kurslærar: Sjur Hermann Rørlien. Nasjonale retningslinjer NRL, foredling av mjølk HACCP. Fareanalyse og kritiske punkt. Gjennom kurset får du laga ein tilpassa HACCP/internkontroll for di bedrift på grunnlag av dei NRL som er utarbeida av Gardsost. Nybyrjarar og erfarne dag, februar Meld interesse. På bestilling. Tlf.: E-post: Hardanger 1200,- Tlf.: E-post: Frist: Ysteri og erfaring. Mars Aurland. Etter avtale. Tlf.: E-post: Frist: Ysteri og erfaring. 10 Våren 2012 Frankrike. 8000,- Tlf.: E-post: Frist: Mjølkeprodusentar og tilsette i ysteri. Produsenter og interessenter i drikkevarer. Alle med tilknytning til foredling av landbruksvarer januar Bønder oktober Produsentar av fruktdrikk. 14 Oktober. 5-7 dagar. Nybyrjarar og erfarne november. Produsentar med fordling av mjølk. Aurland 4290,- Tlf.: E-post: Frist: oktober. Balestrand Tlf.: E-post: Frist: oktober. Eidfjord. 900,- Frist: november. Mo, Førde 2200,- Tlf.: E-post:. Frist: Tyskland/ Østerrike. 7500,- (ca.) Tlf.: E-post: Aurland 2850,- Tlf.: E-post: Frist: Aurland 2000,- Tlf.: Frist: Bioforsk/. Kompetansenav i samarbeid med seminardagane i Balestrand. Matkulturdagane i Eidfjord/ Fylkesmannen/. Mo og Jølster vgs. Bioforsk/.

7 Sal- og utstillingsteknikk. Drift av salsboden, utstillingsteknikk, planlegging og gjennomføring. Besøksordninga. Tilbod til små næringsmiddelbedrifter i landbruket som har konkrete utfordringar dei treng hjelp til. Etablerarkunnskap, forbrukarinnsikt, produktutvikling. Samarbeid med Høgn i Bergen og gjev utdanning på høgnivå. Alle som driftar salsbodar dagar februar/ mars Oppstarta og etablerte foredlingsbedrifter Ville vekstar frå naturen. Kva kan du ete av det som veks vilt i naturen? Teori, lysbilete, prøvesmaking. Me dreg på tur, samlar inn og lagar måltid. Kurslærar: Børje Mogster Næringsutvikling/entreprenørskap Næringsutvikling i kulturlandskap. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - Skap ny næring på garden no". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar som ønsker styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. 2 kursdagar, avsluttast med motivasjonsrapport. Villsau som næring. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - skap ny næring på garden". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar i kystlandbruket. 2 kurssdagar. Avsluttast med motivasjonsrapport. Opplevingar som næring. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - Skap ny næring på garden no". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar i kystlandbruket. 2 kursdagar, avsluttast med motivasjonsrapport. Gardsmat som næring. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - Skap ny næring på garden no". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar i kystlandbruket. 2 dagar, avsluttast med motivasjonsrapport. Inn På Tunet som næring. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - Skap ny næring på garden". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar i kystlandbruket. 2 kursdagar, avsluttast med motivasjonsrapport. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Voss 1600,- Tlf.: E-post: Frist: På bestilling Aurland Eigendel i enkelte saker Tlf: / E-post: aud. Hausten Voss 27. aug. Garden Midtgard, Manger, Radøy Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. 600,-/halv pris under 18 år Tlf: E-post: 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. Bondens marked Bergen/. Vest Glade bønder i samarbeid med Børje Møgster/GodJord LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard

8 Reiseliv/turisme Vestlandet: Region, kultur og tradisjon. Høgstudium - 15 vekttal. Legg vekt på kulturformidling. Passar mellom anna for dei som satsar på turisme på Vestlandet. 4 samlingar + eksamen Sal- og servicekurs. Fokus på auka sal, betre resultat og meir nøgde kundar. 2 dagar. Pakking- og turioeratørsamarbeid. Gjev kompetanse om pakking og samarbeid med turoperatørar. Tema: Pakking - kvifor, for kven og korleis. Samarbeid - kvifor, korleis, etablere kontakt og krav. Skog/pyntegrønt Motorsagkurs. Bruk og vedlikehald av motorsag for dei som har lite erfaring. Felling, kvisting og kapping. Vedlikehald. Tryggleik. Kurslærar: Leif Magne Aarnes. 2 kursdagar. Bygdeturisme- og gardsmatbedrifter Bygdeturisme- og gardsmatbedrifter Frå august : , , , Planlagt hausten Planlagt hausten Bønder oktober, oktober Dokumentert opplæring på motorsag. 3 kursdagar. Bønder Jamleg - ved stor nok påmelding. Vestnorsk kulturakademi, Voss ,-/ semester 1300,- (medlemmar av HANEN) /1600,- (ikkjemedlemmar) 900,- (medlemmar av HANEN) /1300,- (ikkjemedlemmar) Tlf: E-post: no Frist: Fram mot studiestart om ledige plassar under "Nyheter" under "Nyheter" Mo, Førde 2000,- Tlf: E-post: Frist: Stend vg., Fana 3700,- Tlf: E-post: el. Vestnorsk kulturakademi i samarbeid med Universitetet i Bergen HANEN HANEN Stend vg. Produksjon av pyntegrønt Haust 500,- Tlf: og pyntegrønt forsøksring Utmark/vilt/fisk Slaktekurs, vilt hjortekjøt - levering til mottak. Praktisk slaktekurs for alle som skal levere vilt hjortekjøt til vidare foredling. Praktisk frå kula går i dyret til rett partering. Hjort til tusen- landets største arena for hjorteforvaltininga. Fagkonferanse. Jegarar/grunneigarar august Jegarar, bønder, forvaltning 31. aug-01.sept. Godkjenning av viltslakt for næringsmiddelbruk Jegarar 30 Annonsert på Hjortesenteret Praktisk kurs i røyking av fisk og kjøt. Kursleiar: Kjetil Holen Bønder med fiskerettar, kokkar, røykeri hjortesenter, Svanøy 5990,- Tlf: E-post: Frist: hjortesenter Florø hjortesenter Vestlandet hjortesenter/ SKI 14 Sept. Turtagrø/Mo, Førde 1800,- Tlf: E-post: Mo og Jølster vg., Luster vg. og Vest

9 Husdyr Dyrevelferd for sau. Kursleiar: Leif Trygve Berge, NLR, Start desember Fusa 500,- + kursmateriell Egenregisteringskurs for husdyrkontrollen (HK). Bønder Hausten Voss, muleg andre stader i TINE Optifôr, kurs i fôrplanlegging. Bønder Hausten Fleire stader i Fullfôr, møte: Korleis oppnå best muleg resultat med fullfôrløysing? Korleis auka produksjonen i tradisjonelle båsfjøs? Møte. Regelverk og mulegheter for utviding og I-Mek i båsfjøs. Erfaringsgrupper ammeku, fleire samlinga. Samle ammekuprodusentane for felles erfaringsurveklsing Go` kalven. Kurs i korleis oppnå optimal tilvekst og trivsel hjå kalven Bønder Hausten Fleire stader i Bønder Hausten Fleire stader i Bønder Hausten / våren 2012 Bønder Hausten / våren 2012 Tlf: E-post: Ta kontakt med din Tinerådgjevar E-post: E-post: E-post: TINE TINE TINE Storfeprosjektet i E-post: Storfeprosjektet i, kan vera aktuelt å ha fleire møter E-post: tine.no Motivasjonstrening av hest (kan òg brukast på hund) Bønder 27. sept. Rådhuset i Meland kommune Fagkurs - sau. Økonomi, fôring, helse, avl, bygg. Bønder Januar Skei 1500,- 20. des..ta kontakt med Beitekurs. Kvalitetsgras frå beite, gjødsling og plantevern, heimebeite heile sommaren, parasittsmitte. Drenering og dyrking. Jordlære, dyrkingsteknikkar, hydrologi, praktisk maskinbruk. Div. landbruk/rekruttering/ungdom/teknisk Introduksjonskurs i permakultur. Om permakultur, idé og filosofi. Prosessar, prinsipp og mønster i naturen. Matproduksjon i eit berekraftig perspektiv. Verditrekanten om natur, økonomi og kultur. 2 kursdagar. "Kurs for unge/nye bønder. Praktisk vinkling, med følgjande tema: - Korleis finn vi fram? - Kor kan vi få hjelp? - Kva styrer prisen på eg får for produkta mine? - Korleis trivast i rolla som bonde? Motivasjonsinnlegg, ved Ingvard Wilhelmsen, UiB." TINE 50,- Glade Bønder Bønder Sesongen 2012 Ikkje bestemt ennå. 900,- Vår Ta kontakt med Bønder Tidleg haust Ikkje bestemt ennå. 900,- Haust Ta kontakt med Garden Midtgard, Manger, Radøy 28. oktober. Clarion Hotel, Bergen Airport 900,-/halv pris under 18 år Ikkje avklara Tlf: E-post: Sjå no e. no/hordaland Frist: 14. oktober og Nortura Garden Midtgard på Manger, Radøy bondelag/ Agro

10 Sertifisering av masseforflytningsmaskiner Vinter Fredag og laurdag x 2 Maskinførarkurs. Kurslærar: Kristiansand trucopplæring Sertifisert sikkerheitsopplæring. Lovar og forskrifter. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvensar. Sikkerheitbestemmelsar for bruk av arbeidsutstyr. Kurset er grunnleggjande for å få vidare innan bruk av gravemaskin og truck. 1 kursdag. Kurslærar: Ingvald Os. vg., Tlf: E-post: November Nordhordland 4300,- Tlf: E-post: Bønder mars 2012 Mo, Førde 1000,- Tlf: E-post: Frist: Knutar, spleis og tauarbeid 28. aug. Garden Midtgard, Manger, Radøy Traktorkurs for kvinner. Kurset tek føre seg grunnleggjande opplæring i traktorkøyring. Kopling og bruk av ulike redskapar. Rygging med traktortilhengar. Ettersyn og vedlikehald. Helgekurs - 2 dagar. Kurslærar: Jarle Rongve 400,-/halv pris under 18 år Tlf: E-post: Kvinnelege bønder Mo, Førde 1200,- Tlf: E-post: Frist: kompetansesenter Glade bønder i samarbeid med Børje Møgster/GodJord Inn på tunet - IPT Inn på Tunet ein moglegheit for deg? Haust Voss 500,- Tlf: , E-post: Nettverkssamling for Inn På Tunet-tilbydarar og dei som tenkjer å starte opp slik verksemd. Inn på tunet - kvalitet og tryggleik. Innføring i bruk av KSL sin kvalitetsstandard for IPT. Inn på tunet - kvalitet og trygghet. Innføring i og bruk av kvalitetsstandard for IPT. Kunne bygge opp og drifte eige kvalitetssystem for IPT. 2x6 timar med lærar. Inn på tunet - kvalitet og trygghet. Innføring i og bruk av kvalitetsstandard for IPT. Kunne bygge opp og drifte eige kvalitetssystem for IPT. 2x6 timar med lærar. 18. okt. Sjå nærare info på Glade Bønder på facebook IPT-tilbydarar Hausten / Bergensregionen våren 2012 Gratis Tlf: www. lhms.no IPT-tilbydarar , Sogndal, Leikanger 2000,- Tlf: E-post: Frist: IPT-tilbydarar , Førde 2000,- Tlf: E-post: Frist: landbruksrådgiving med fleire Glade Bønder Landbrukets HMSteneste i samarbeid med IPT-nettverket og Fylkesmannen i Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

11

12 Fylkeshuset Askedalen 2, 6863 Leikanger Telefon: Telefaks: E-post: Foto: Bondelaget.

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 2 Juni 2013 16. årgang Del seteropplevingane Fleire kan ha glede av dine opplevingar. Nokre ord og foto er nok, Seterbrukaren sine spalter er opne for både smått og stort

Detaljer

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO Kunnskap for utvikling Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible

Detaljer

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l Velkommen til en spennende kompetansehøst i Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon i region øst! Allerede 28. til 31. oktober inviteres du

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn Kinesisk ordtak 1 2 Inhald 1.0 Berekraftpiloten Lærdal...4 1.1 Oppgåva og mandatet frå NHD/IN...4

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4

Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 Bygdebrev nr 9 T I L A L L E H U S S TA N DA N E I V I N J E S K U L E K R I N S 2 0 1 4 NESTE ÅR, 2015 MED LIVIVINJE Me har jo hatt ein del år med Livivinje -aktivitetar no. Prosjekttida er jo over og

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

SUPERSAGBLAD for tøff saging

SUPERSAGBLAD for tøff saging B Returadresse: Norsk Bygdesag Forening 6763 Hornindal SUPERSAGBLAD for tøff saging Stellitt eller hardmetall Super frost med patentert tann. Overlegen i frossent tømmer, men suveren året rundt. Like enkelt

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Sykkylven kommune Tekniske tenester

Sykkylven kommune Tekniske tenester Sykkylven kommune Tekniske tenester Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde fi 012 3/1-(3 5/2.( ese/zy Dykkar dato: Dykkar ref.: Vår dato: 14.05.2009 Saksbeh.: Henrik Schmidt Vår ref.: 2009/669-4157/2009

Detaljer