Korte kurs i landbruket 2011/2012 Sogn og Fjordane og Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korte kurs i landbruket 2011/2012 Sogn og Fjordane og Hordaland"

Transkript

1 Korte kurs i landbruket /2012 og Dette er eit oversyn over dei fleste landbruksrelaterte kurs som vert arrangert i /2012 i Sogn og Fjordane og i. Kursa vert arrangert av ulike landbruksaktørar i fylka. For meir informasjon, ta kontakt med arrangør. Det kan vere at nokre kurs likevel ikkje er med. Ta kontakt med den einskilde kursarrangør eller landbruksaktør for å høyre om det vert arrangert andre kurs om du saknar noko når det gjeld tema. Alle kursa er opne for alle i begge fylke.

2 Tittel og innhald Målgruppe Antall Dato Stad Pris Påmelding og frist Arrangør Administrasjon/arbeidsleiing/organisering Økonomikurs - leie ei bedrift over 4 år- kurs på bestilling. Kursleiar: Åslaug Stadheim Ese. Kurs for arbeidsgjevarar - fagdag for små bedrifter som har arbeidsgjevaransvar, vurderer selskapsformer, pensjonsordningar, HMS på arbeidsplassen etc. 1 kursdag. Utfordringar i samdrift - kva utfordringar ligg det i å drive samdrift? Kva for konfliktar kan oppstå og korleis kan ein løyse dei? 1 kursdag. Kurslærar: Ikkje avklara. Driftsleiing i landbruket. Møte. Bonden som adm. Direktør og gardsråd. Eigarskifte i landbruket. Kva bør ein kjenne til ved kjøp og sal av gardseigedom? Skatteplanlegging, arveavgift, finansiering og konfliktar knytt til generasjonsskifte. Lovverk. Fordel om eigar og ny kjøpar kjem saman på kurs. Kurslærar: Jostein Angedal. 1 kursdag. Birøkt Nybegynnarkurs i birøkt. 5 kveldar/3 timar. Sjå skildring på Studieforbundet Natur og miljø sine sider; Studieplannr Byggeskikk og bygningsvern Byggeskikk og bygningsvern. Høgstudium, 15. st.poeng. Innføring i ulike vestnorske byggeskikkar og antikvariske prinsipp innan bygningsvern. Også praktisk formidling og øvingar innan relevante handverksteknikkar. 3 samlingar + eksamen. Fagsansvarleg: Knut Grove. Grindbygg - kurshelg. Kursdeltakarane vil setje opp eit tradisjonelt grindbygg, 5 x 10 m. i storleik. Kursleiar: Kåre Herfindal Grindverkskurs - teoretisk og praktisk innføring i byggeteknikken ved oppføring av grindverksbygningar. Val av tømmer, kvalitetsnormer, byggeskikk og bygningskonstruksjonar. Kurset går over 4 dagar. Kurslærar: Jon Barlund, museumshandverkar ved Sunnfjord museum. Bedriftsleiarar 16 Meld di interesse På bestilling tlf Februar Voss 900,-/deltakar Tlf: Frist: Bønder i samdrift november. Hausten / våren 2012 Mo, Førde 1200,- Tlf: E-post: no. Frist: 01. november. Vest i samarbeid med Tine Vest BA E-post: Storfeprosjektet i Unge bønder okt. Mo, Førde 1200,- Tlf: E-post: Nybegynnarar i birøkt og andre interesserte Bønder og andre interesserte Bønder og andre interesserte Bønder og andre interesserte Frå august og april Frå august : , , Stend vg., Fana og på biegardar i bergensområdet og på Sotra. Vestnorsk kulturakademi, Voss Vestnorsk kulturakademi, Voss november 1000,-/ semester Sissel Gerritsen, tlf: el. Bergenske birøkterlag; Tlf: E-post: kulturakademi.no. Frist: fram mot studiestart om ledige plassar 3129,- Tlf: E-post: kulturakademi.no Frist: fram mot kurset Mo, Førde 3500,- Tlf: E-post: Bergenske birøkterlag Vestnorsk kulturakademi i samarbeid med Universitetet i Bergen Vestnorsk kulturakademi i samarbeid med Universitetet i Bergen

3 Hagebruk/veksthus/plantevern "Gartnarutdanning på deltid for vaksne. Komprimert gartnarutdanning med samlingar på, nettbasert undervisning, heimearbeid og praksis i bedrift. Går over to år. " august dagane. Fagdag for veksthusnæringa Veksthusnæringa november Plantebruk og hagedesign. For fagpersonar innan hagesenterbransjen. Anleggsgartnardagane. Fagdagar for anleggsgartnarbransjen. Økologisk hage, bruk og aktivitetar. Kompostering, oppal, ulike plantekulturar. Eigna aktivitetar på ulike alderssteg. Elevbedrifter. Praktiske øvingar. Sunn mat frå hagen. 1 kursdag. Kurslærar: Linda Jolly Hagesenterbransjen Ei veke hausten og ei veke vinteren 2012 vg., Brakanes kurs- og konferansesenter, vg., Anleggsgartnarar februar Brakanes kurs- og konferansesenter, Bønder, IPT-tilbydarar, pedagofar, foreldre, helsepersonell. Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: 12 Hausten Aurland 400,- Tlf: E-post: Plantevernkurs - 1. gongs autorisasjon.1 kursdag. Bønder Februar vg., Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidlar. Pliktig for all yrkesmessig bruk av plantevernmidlar og alle forhandlarar av plantevernmidlar. Autorisasjonen gjeld for 10 år. For å bli autorisert, må ein ha bruk for plantevernmidlar i yrkessamanheng, minimum gjennomført praksisdelen på eit autorisasjonskurs, samt bestått eksamen. Autorisajon for kjøp og bruk av plantevernmidlar. Autorisasjonskurs for fyrste gong. 2 kursdagar. Autoriasjon for kjøp og bruk av plantevernmidlar. Fornying av autorisasjonskurs. 1 kursdag Bønder Under planlegging Stend vg., Fana 3500,- for fyrste gong/2500,- for fornying Bønder Bønder Perioden nov. -februar Kontakt arrangør for nærare info. Perioden nov. -februar Kontakt arrangør for nærare info. Fleire stadar i Fleire stadar i Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: Tlf: E-post: 3300,- Tlf: E-post: 2400,- Tlf: E-post: kompetansesenter, gartnarlag og Veksthusringen kompetansesenter, gartnarlag og Veksthusringen kompetansesenter kompetansenter Sogn jord- og hagebruks kompetansesenter Stend vg.

4 Plantevernkurs - 1. gongs autorisasjon.kva er plantevern? Ulike aktuelle plantevernmiddel. Godkjenning og bruk. Miljø- og helserisiko. Sprøyteutstyr og verneutstyr. Kurset vert avslutta med autorisasjonseksamen som krevst for kjøp og bruk av plantevernmiddel. Kurslærar: Nils Jørgen Helgheim. 3 kursdagar. Fornyingskurs plantevern - integrert plantevern. Godkjenning og bruk med hovudvekt på konsekvensar ved bruk av plantevernmidlar. Sprøyteutstyr. Innstilling og bruk. Skriftleg prøve. Kurslærar: Nils Jørgen Helgheim. 1 kursdag. Fornyingskurs plantevern. Handtering og bruk av plantevernmidlar. Skjering - plomme og morelle. Plantesystem, gjødsling, tresystem, oppbinding og skjering. Skjering - eple og pære. Plantesystem, gjødsling, dryppvatning, oppstøtting og skjering og terminologi. Bønder februar 2012, mars 2012 Mo, Førde 1350,- Tlf: E-post: Frist: Bønder februar Mo, Førde 1350,- Tlf: E-post: Frist: Bønder Vår 2012 Nordfjord og Sogn 1300,- Vinter Ta kontakt med Bønder Vinter/vår 2012 Nordfjord og Sogn 600,- Vinter Ta kontakt med Bønder Vinter/vår 2012 Nordfjord og Sogn 600,- Vinter Ta kontakt med Beskjæring av buskar og tre Mars 2012 vg., Mekanisk ugrashandtering i grønsaker og potet - førebyggande ugrasregulering generelt. Spesialutstyr for mekanisk ugrashandtering. Kurslærar: Kari Bysveen.1 kursdag. HMS/KSL Grønsaksdyrkarar- og potetdyrkarar Grunnleggjande førstehjelp for alle på garden Hausten, laurdagar Praktisk HMS-arbeid - kurset tek føre seg grunnleggjande HMS-arbeid, spesielt tilpassa landbruket. Tilfredsstiller krav til HMS-kunnskap frå styresmakter og KSL. 2x3 timar samling + nettbasert heimearbeid. HMS-kurs. Grunnleggjande. Skreddarsydd for gardbrukaren, Inn på tunet-tilbydarar og andre som arbeider med praktisk jordbruk. 2x3 timar teori og 6 timar etterlæring heime. Bønder Andrid Solaas Innset, tlf: E-post: 15 Våren 2012 Aurland el. Lærdal 300,- Tlf: E-post: Frist: Etter påmelding og avtale. Bergen brannstasjon Lokalt i heile etter påmelding. Bønder 6. okt. I den kommunen i Nord- som har flest påmelde. 200,- (medl i Bondelaget) 1990,- /1490,- (medl i LHMS), deltakar nr. 2 frå same gard: 950,- Sjå no Tlf: E-post: no eller tlf: e-post: lene.marie. Tlf: E-post: Frist: 29. september landbruksrådgjveing, landbruksrådgjveing, kompetansesenter Sogn jord- og hagebruks Bergen bondelag og Bergen brannvesen Landbrukets HMSteneste i samarbeid med lokalt faglag Glade bønder

5 Praktisk HMS-arbeid - kurset tek føre seg grunnleggjande HMS-arbeid, spesielt tilpassa landbruket. Tilfredsstiller krav til HMS-kunnskap frå styresmakter og KSL. 2x3 timar samling + nettbasert heimearbeid. Lokal mat/foredling/næringsmiddel Lokal foredling og omsetning av mjølk, del 1. Teoretisk og praktisk ysteteknologi for ulike mjølkeprodukt; youghurt, kremost, camembert, blåost, salatost, halvfast ost, geitost, brunost, gamalost, pultost, rømme, smør og gomme. Bygging og modernisering av ysteri. Emballasje. Kurslærar: Pascale Baudonnel, Ragnhild Nordbø. Lokal foredling og omsetning av mjølk, del 2. Mjølkekjemi og mikrobioogi. Syrekultur. Salting og modning. Matregelverk. Registrering og godkjenning. Praktisk ysting. Merking og emballasje m.m. Kurslærar: Pascale Baudonnel og Ragnhild Nordbø. Drikkevarer, del 1. Innføring i konservering og produksjon av juice og drikkevarer, aktuelle råvarer, grunnleggjande utstyr for produksjon og konservering. Drikkevarer, del 2. Fordjuping og produksjon av drikkevarer, produktutvikling, blanding, smak, karbonering, nytenking. Foredling av kjøt, del 1. Innføring i foredlingsmåtar som gjer deg i stand til å nytte kjøtet på best mogleg måte. Tillaging av rullar, steikar, filétar, biffar, grytekjøt, fenalår, spekeskinke og pinnekjøt. Salting, røyking, pakking, prising og oppbevaring. Kurslærar: Jakob Sætre. Pølsekurs, foredling av kjøt, del 2. Pølselaging av gamal tradisjon og nye metodar. Oppbevaring og tillaging av tarm. Kjøt til pølse. Krydder og krydderblandingar. Produksjon av spekepølse, dampepølse, knakkpølse etc. Røyking, koking, modning, pakking, prising og lagring. Kurslærar: Jakob Sætre. Lokal foredling og omsetning, del 3, for mjølk, kjøt og drikkevarer. Marknadsføring, sal og økonomi av alle typar foredling. Planlegging, strategi, kommunikasjon, smaksverkstad, distribusjon, kalkyler og prissetting. Støtteordningar, nasjonale retningslinjer HACCP m.m. Små søtsaker til kafear og produksjon. Grunnleggjande kursi søte delikatesser. Kaker, konfekt, kaffikjeks - søtt og sprøtt, avrunding av måltid. Bønder Mjølkeprodusentar som er i gang eller planlegg å starte med småskalaforedling av mjølk. Mjølkeprodusentar med ysteri eller som planlegg foredling av mjølk. Fruktdyrkarar og foredlarar av frukt og bær kurs. Etter påmelding og lokal avtale oktober - 3. november febuar oktober. Erfarne produsentar 12 2 dagar, januar/ februar 2012 Bønder oktober Bønder november Alle som er i gang med eller planlegg oppstart av foredling av næringsmidlar. Lokalt i heile Sogn og Fjordane etter påmelding. 1990,-/1490,- (medl i LHMS), deltakar nr. 2 frå same gard: 950,- Tlf: E-post: lhms.no /tlf: e-post: aase. / tlf: e-post: gry. Aurland 8000,- Tlf: E-post: Frist: Aurland 4500,- Tlf.: E-post: Frist: Hardanger 3500,- Tlf: E-post: Frist: Hardanger 2800,- Tlf: E-post: Frist: Mo 3200,- Tlf.: E-post:. Frist: Mo 3200,- Tlf.: E-post:. Frist: mars Voss 4000,- Tlf.: E-post: Frist: Nybyrjarar og erfarne dag, april Bergen 1200,- Tlf.: E-post: Frist: Bioforsk/. Bioforsk/. Mo og Jølster vgs. MOJO/..

6 Konserveringsteknikk frukt og bær. Kurs på bestilling finansiert av Kompetansenettverket. Nettverk kan bestille kurset. Kursleiar: Kari Støfringsdal. Frukt og bær, foredling gelear. Spesialisering gelear, praktisk kursdag, smak, konsistens, nytenking. Hospitering ved SJH. Produsentar kan avtale hospitering ved ysteriet på Sogn Jord og Hagebruks. Fokus på gamalost og kvitost. Ystar: Maria Ballhaus. Studietur/ kurs mjølkeforedling i dei franske alpar. Ystekurs i ysteriet til Eric Randu, Montbardon i Queyras naturpark. Kursleiar/tolk: Pascale Baudonnel. Innføring ysting av rå mjølk. Formidle grunnleggjande kunnskap om mjølkeforedling slik at deltakarane er i stand til å starte foredling på garden eller på stølen. Kvitost, brunost, youghurt. Kurslærar: Pascale Baudonnel. Oktober-fest. Presentasjon av eigne produkt for innkjøparar. Fagseminar om smak og sensorikk. Ciderseminar. Seminaransvarleg: Åge Eitungjerde. Fagseminar. Fagdag Matkulturdagane i Eidfjord. Tema: Komme i gang med foredling, drikkevarer og grønt, ville vekstar. Nedskjæring av kjøt. Rett behandling av slakt. Mørning. Nedskjæring av sau, storfe og gris. Kurslærar: Jakob Sætre. Fagtur drikkevarer, Tyskland/ Østerrike. Studietur hausten 2012, fordjupning og fagleg påfyll. Drikkevarer med og utan alkohol. Fruktvinar, kvalitar, utstyr og teknikkar. Ølbrygging. Tradisjonelt heimebrygg, gjennom kurset gi eit fagleg løft slik at den enkelte kan hente ut sitt potensiale kvalitativt og økonomisk. Kurslærar: Sjur Hermann Rørlien. Nasjonale retningslinjer NRL, foredling av mjølk HACCP. Fareanalyse og kritiske punkt. Gjennom kurset får du laga ein tilpassa HACCP/internkontroll for di bedrift på grunnlag av dei NRL som er utarbeida av Gardsost. Nybyrjarar og erfarne dag, februar Meld interesse. På bestilling. Tlf.: E-post: Hardanger 1200,- Tlf.: E-post: Frist: Ysteri og erfaring. Mars Aurland. Etter avtale. Tlf.: E-post: Frist: Ysteri og erfaring. 10 Våren 2012 Frankrike. 8000,- Tlf.: E-post: Frist: Mjølkeprodusentar og tilsette i ysteri. Produsenter og interessenter i drikkevarer. Alle med tilknytning til foredling av landbruksvarer januar Bønder oktober Produsentar av fruktdrikk. 14 Oktober. 5-7 dagar. Nybyrjarar og erfarne november. Produsentar med fordling av mjølk. Aurland 4290,- Tlf.: E-post: Frist: oktober. Balestrand Tlf.: E-post: Frist: oktober. Eidfjord. 900,- Frist: november. Mo, Førde 2200,- Tlf.: E-post:. Frist: Tyskland/ Østerrike. 7500,- (ca.) Tlf.: E-post: Aurland 2850,- Tlf.: E-post: Frist: Aurland 2000,- Tlf.: Frist: Bioforsk/. Kompetansenav i samarbeid med seminardagane i Balestrand. Matkulturdagane i Eidfjord/ Fylkesmannen/. Mo og Jølster vgs. Bioforsk/.

7 Sal- og utstillingsteknikk. Drift av salsboden, utstillingsteknikk, planlegging og gjennomføring. Besøksordninga. Tilbod til små næringsmiddelbedrifter i landbruket som har konkrete utfordringar dei treng hjelp til. Etablerarkunnskap, forbrukarinnsikt, produktutvikling. Samarbeid med Høgn i Bergen og gjev utdanning på høgnivå. Alle som driftar salsbodar dagar februar/ mars Oppstarta og etablerte foredlingsbedrifter Ville vekstar frå naturen. Kva kan du ete av det som veks vilt i naturen? Teori, lysbilete, prøvesmaking. Me dreg på tur, samlar inn og lagar måltid. Kurslærar: Børje Mogster Næringsutvikling/entreprenørskap Næringsutvikling i kulturlandskap. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - Skap ny næring på garden no". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar som ønsker styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. 2 kursdagar, avsluttast med motivasjonsrapport. Villsau som næring. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - skap ny næring på garden". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar i kystlandbruket. 2 kurssdagar. Avsluttast med motivasjonsrapport. Opplevingar som næring. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - Skap ny næring på garden no". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar i kystlandbruket. 2 kursdagar, avsluttast med motivasjonsrapport. Gardsmat som næring. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - Skap ny næring på garden no". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar i kystlandbruket. 2 dagar, avsluttast med motivasjonsrapport. Inn På Tunet som næring. Kurset inngår i kursserien "Entreprenørskap i kystens kulturlandskap - Skap ny næring på garden". Målet er å medverke til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvarar i kystlandbruket. 2 kursdagar, avsluttast med motivasjonsrapport. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Næringsutøvarar som ynskjer å styrkje verdiskapinga i kystlandbruket. Voss 1600,- Tlf.: E-post: Frist: På bestilling Aurland Eigendel i enkelte saker Tlf: / E-post: aud. Hausten Voss 27. aug. Garden Midtgard, Manger, Radøy Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Ved interesse. Hausten / våren Kursdagar: onsdagar, fredagar, laurdagar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. Dag 1: Ypsøy kystgard, Herdlefjorden. Dag 2: På garden til kvar enkelt deltakar. 600,-/halv pris under 18 år Tlf: E-post: 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. 490,- Tlf: E-post: no Meld di interesse. Arr. Vil ta kontakt ved gjennomføring. Bondens marked Bergen/. Vest Glade bønder i samarbeid med Børje Møgster/GodJord LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard LivOGLyst-Kårbø og Ypsøy kystgard

8 Reiseliv/turisme Vestlandet: Region, kultur og tradisjon. Høgstudium - 15 vekttal. Legg vekt på kulturformidling. Passar mellom anna for dei som satsar på turisme på Vestlandet. 4 samlingar + eksamen Sal- og servicekurs. Fokus på auka sal, betre resultat og meir nøgde kundar. 2 dagar. Pakking- og turioeratørsamarbeid. Gjev kompetanse om pakking og samarbeid med turoperatørar. Tema: Pakking - kvifor, for kven og korleis. Samarbeid - kvifor, korleis, etablere kontakt og krav. Skog/pyntegrønt Motorsagkurs. Bruk og vedlikehald av motorsag for dei som har lite erfaring. Felling, kvisting og kapping. Vedlikehald. Tryggleik. Kurslærar: Leif Magne Aarnes. 2 kursdagar. Bygdeturisme- og gardsmatbedrifter Bygdeturisme- og gardsmatbedrifter Frå august : , , , Planlagt hausten Planlagt hausten Bønder oktober, oktober Dokumentert opplæring på motorsag. 3 kursdagar. Bønder Jamleg - ved stor nok påmelding. Vestnorsk kulturakademi, Voss ,-/ semester 1300,- (medlemmar av HANEN) /1600,- (ikkjemedlemmar) 900,- (medlemmar av HANEN) /1300,- (ikkjemedlemmar) Tlf: E-post: no Frist: Fram mot studiestart om ledige plassar under "Nyheter" under "Nyheter" Mo, Førde 2000,- Tlf: E-post: Frist: Stend vg., Fana 3700,- Tlf: E-post: el. Vestnorsk kulturakademi i samarbeid med Universitetet i Bergen HANEN HANEN Stend vg. Produksjon av pyntegrønt Haust 500,- Tlf: og pyntegrønt forsøksring Utmark/vilt/fisk Slaktekurs, vilt hjortekjøt - levering til mottak. Praktisk slaktekurs for alle som skal levere vilt hjortekjøt til vidare foredling. Praktisk frå kula går i dyret til rett partering. Hjort til tusen- landets største arena for hjorteforvaltininga. Fagkonferanse. Jegarar/grunneigarar august Jegarar, bønder, forvaltning 31. aug-01.sept. Godkjenning av viltslakt for næringsmiddelbruk Jegarar 30 Annonsert på Hjortesenteret Praktisk kurs i røyking av fisk og kjøt. Kursleiar: Kjetil Holen Bønder med fiskerettar, kokkar, røykeri hjortesenter, Svanøy 5990,- Tlf: E-post: Frist: hjortesenter Florø hjortesenter Vestlandet hjortesenter/ SKI 14 Sept. Turtagrø/Mo, Førde 1800,- Tlf: E-post: Mo og Jølster vg., Luster vg. og Vest

9 Husdyr Dyrevelferd for sau. Kursleiar: Leif Trygve Berge, NLR, Start desember Fusa 500,- + kursmateriell Egenregisteringskurs for husdyrkontrollen (HK). Bønder Hausten Voss, muleg andre stader i TINE Optifôr, kurs i fôrplanlegging. Bønder Hausten Fleire stader i Fullfôr, møte: Korleis oppnå best muleg resultat med fullfôrløysing? Korleis auka produksjonen i tradisjonelle båsfjøs? Møte. Regelverk og mulegheter for utviding og I-Mek i båsfjøs. Erfaringsgrupper ammeku, fleire samlinga. Samle ammekuprodusentane for felles erfaringsurveklsing Go` kalven. Kurs i korleis oppnå optimal tilvekst og trivsel hjå kalven Bønder Hausten Fleire stader i Bønder Hausten Fleire stader i Bønder Hausten / våren 2012 Bønder Hausten / våren 2012 Tlf: E-post: Ta kontakt med din Tinerådgjevar E-post: E-post: E-post: TINE TINE TINE Storfeprosjektet i E-post: Storfeprosjektet i, kan vera aktuelt å ha fleire møter E-post: tine.no Motivasjonstrening av hest (kan òg brukast på hund) Bønder 27. sept. Rådhuset i Meland kommune Fagkurs - sau. Økonomi, fôring, helse, avl, bygg. Bønder Januar Skei 1500,- 20. des..ta kontakt med Beitekurs. Kvalitetsgras frå beite, gjødsling og plantevern, heimebeite heile sommaren, parasittsmitte. Drenering og dyrking. Jordlære, dyrkingsteknikkar, hydrologi, praktisk maskinbruk. Div. landbruk/rekruttering/ungdom/teknisk Introduksjonskurs i permakultur. Om permakultur, idé og filosofi. Prosessar, prinsipp og mønster i naturen. Matproduksjon i eit berekraftig perspektiv. Verditrekanten om natur, økonomi og kultur. 2 kursdagar. "Kurs for unge/nye bønder. Praktisk vinkling, med følgjande tema: - Korleis finn vi fram? - Kor kan vi få hjelp? - Kva styrer prisen på eg får for produkta mine? - Korleis trivast i rolla som bonde? Motivasjonsinnlegg, ved Ingvard Wilhelmsen, UiB." TINE 50,- Glade Bønder Bønder Sesongen 2012 Ikkje bestemt ennå. 900,- Vår Ta kontakt med Bønder Tidleg haust Ikkje bestemt ennå. 900,- Haust Ta kontakt med Garden Midtgard, Manger, Radøy 28. oktober. Clarion Hotel, Bergen Airport 900,-/halv pris under 18 år Ikkje avklara Tlf: E-post: Sjå no e. no/hordaland Frist: 14. oktober og Nortura Garden Midtgard på Manger, Radøy bondelag/ Agro

10 Sertifisering av masseforflytningsmaskiner Vinter Fredag og laurdag x 2 Maskinførarkurs. Kurslærar: Kristiansand trucopplæring Sertifisert sikkerheitsopplæring. Lovar og forskrifter. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvensar. Sikkerheitbestemmelsar for bruk av arbeidsutstyr. Kurset er grunnleggjande for å få vidare innan bruk av gravemaskin og truck. 1 kursdag. Kurslærar: Ingvald Os. vg., Tlf: E-post: November Nordhordland 4300,- Tlf: E-post: Bønder mars 2012 Mo, Førde 1000,- Tlf: E-post: Frist: Knutar, spleis og tauarbeid 28. aug. Garden Midtgard, Manger, Radøy Traktorkurs for kvinner. Kurset tek føre seg grunnleggjande opplæring i traktorkøyring. Kopling og bruk av ulike redskapar. Rygging med traktortilhengar. Ettersyn og vedlikehald. Helgekurs - 2 dagar. Kurslærar: Jarle Rongve 400,-/halv pris under 18 år Tlf: E-post: Kvinnelege bønder Mo, Førde 1200,- Tlf: E-post: Frist: kompetansesenter Glade bønder i samarbeid med Børje Møgster/GodJord Inn på tunet - IPT Inn på Tunet ein moglegheit for deg? Haust Voss 500,- Tlf: , E-post: Nettverkssamling for Inn På Tunet-tilbydarar og dei som tenkjer å starte opp slik verksemd. Inn på tunet - kvalitet og tryggleik. Innføring i bruk av KSL sin kvalitetsstandard for IPT. Inn på tunet - kvalitet og trygghet. Innføring i og bruk av kvalitetsstandard for IPT. Kunne bygge opp og drifte eige kvalitetssystem for IPT. 2x6 timar med lærar. Inn på tunet - kvalitet og trygghet. Innføring i og bruk av kvalitetsstandard for IPT. Kunne bygge opp og drifte eige kvalitetssystem for IPT. 2x6 timar med lærar. 18. okt. Sjå nærare info på Glade Bønder på facebook IPT-tilbydarar Hausten / Bergensregionen våren 2012 Gratis Tlf: www. lhms.no IPT-tilbydarar , Sogndal, Leikanger 2000,- Tlf: E-post: Frist: IPT-tilbydarar , Førde 2000,- Tlf: E-post: Frist: landbruksrådgiving med fleire Glade Bønder Landbrukets HMSteneste i samarbeid med IPT-nettverket og Fylkesmannen i Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

11

12 Fylkeshuset Askedalen 2, 6863 Leikanger Telefon: Telefaks: E-post: Foto: Bondelaget.

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

KURSKATALOG 2009 2010

KURSKATALOG 2009 2010 KURSKATALOG 2009 2010 VED KURSSENTRA Mo og Jølster vidaregåande skule Sogn Jord- og Hagebruksskule Forsøksringen Sogn og Fjordane KURSOVERSIKT KURSNAMN PÅMELDINGSFRIST SIDE Kurs i regi av Mo og Jølster

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

Innhald 4. januar 2010

Innhald 4. januar 2010 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 4. januar 2010 Vi ynskjer alle eit Godt Nytt År. Medlemsannonser Småklipp

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING - fagseminar for mat og reiseliv Øystese, Hardanger 7. - 9. februar 2008 SMAKSVERKSTAD Den vestlandske smaken FAGSEMINAR Småskala oppleving KURS Det gode vertskap FOREDRAG Handtering

Detaljer

I sør-europa. Produksjon av gardsost og upasteurisert mjølk, en mulig næringsveg med utgangspunkt i de bevaringsverdige storferasene?

I sør-europa. Produksjon av gardsost og upasteurisert mjølk, en mulig næringsveg med utgangspunkt i de bevaringsverdige storferasene? Produksjon av gardsost og upasteurisert mjølk, en mulig næringsveg med utgangspunkt i de bevaringsverdige storferasene? Av Pascale Baudonnel, ysteteknolog, Matkontakt ved Kompetansenavet Vest, rettleiiar

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0218 Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Prosjektnavn Fjordane Søknad om stønad til "Framtid

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 1 Forsand kommune INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT Du gløymer vel ikkje at det er tid å søkja produksjonstilskot og avløysartilskot seinast torsdag den 20.januar?

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

IPT Telemark. Årsmelding 2011. Arbeidsutval. Valnemnd

IPT Telemark. Årsmelding 2011. Arbeidsutval. Valnemnd 1 av 6 IPT Telemark Årsmelding 2011 Nettverket IPT Telemark vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode skulle det

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 1/2011 FEBRUAR INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket

Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Kven tar vare på bonden? Landbrukets HMS-tjeneste si rolle i landbruket Fagsamling Haugesund, 14.03.2012 Kolbjørn Taklo- distriktsleiar LHMS vi gir trygghet og overskudd- Dyrevern Arealvern Kulturvern

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Statens hus Bergen 5. mars 2014 Torbjørn Haukås, NILF Program for presentasjonen Status og utviklingstrekk I økonomien Basert på resultat på Vestlandet

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Innhald 16. november 2009

Innhald 16. november 2009 Fagmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 948 51 010. E-post: haugaland@lr.no. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 16. november 2009 Medlemsannonser Vil du vita meir om økologisk landbruk.

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

AGROGASTRONOMI PLAN FORPROSJEKT 2013-14 UTVIKLING AV FAGSKULE INNAN MATKULTUR PÅ HJELTNES

AGROGASTRONOMI PLAN FORPROSJEKT 2013-14 UTVIKLING AV FAGSKULE INNAN MATKULTUR PÅ HJELTNES AGROGASTRONOMI PLAN FORPROSJEKT 2013-14 UTVIKLING AV FAGSKULE INNAN MATKULTUR PÅ HJELTNES FIGUR 1: ME SKJÆRER TIL BEINET FOR Å FÅ ETABLERT FAGSKULEN AGROGASTRONOMI 1 INNLEIING Mat er næring, oppleving

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010 E-postmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 53 76 83 57. E-post: haugaland. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 9. Mars 2009 Vi får nye telefon-nummer frå 15. Mars!!... Autorisasjonskurs for

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Fakta Framtidas skulebrød. 5. Framtidas skulebrød

Fakta Framtidas skulebrød. 5. Framtidas skulebrød Fakta Framtidas skulebrød 5. Framtidas skulebrød Fakta/oppgåve/oppskrift Framtidas skulebrød Innhald produktutvikling Framtidas skulebrød grove rundstykke Fakta Framtidas skulebrød Produktutvikling Å lage

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program rådgjevar, lokalmat og reiseliv Marit Hjortung Alexandra Hotel 22.oktober 2014 1 Seier noko om Resultat frå mobilisering og snøggflørting

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk.

Dommarpåmelding 2015. Test HD i 4. divisjon. Testkrav: 35 sec x 40 sec x 20 stk. Test AD i 2. divisjon. Testkrav: 30 sec x 40 sec x 20 stk. Dommarpåmelding 2015 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2015. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

KORTE KURS Søkjar. Norsk landbruksrådgjeving Vest SA

KORTE KURS Søkjar. Norsk landbruksrådgjeving Vest SA Søkjar Norsk landbruksrådgjeving Vest SA KORTE KURS 2017 Tiltak NLR Dynamisk strategi: Rekneskapsundersøkingar tyder på at mange bruk har potensiale for auka inntening gjennom reduserte kostnader og auka

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 3/2010 DESEMBER INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

Velkommen til Mære KURSKATALOG

Velkommen til Mære KURSKATALOG HVERT ÅR DELTAR OVER 1000 PERSONER PÅ ULIKE KURS I REGI AV MÆRE. HER HAR VI TRIVELIGE KURSLOKALER OG ET KJØKKEN SOM SERVERER SPENNENDE MAT MED GODE RÅVARER FRA MIDT-NORGE. Velkommen til Mære KURSKATALOG

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver 1 Medlemsorganisasjon med omlag 1550 medlemmer, bønder i Hordaland Styret vert valt på årsmøtet 12 medarbeidarar i dag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski VNK-styret 12.03.2014 Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling Svein Erik Ski Utviklingstrekk for landbruket i regionen 3 Lisjordet, Vestre Slidre Unge bønder satsar I Investerer 3 mill. kr. i moderne

Detaljer

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010

Geit i Vekst. Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no. Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Geit i Vekst Prosjektet si heimeside: www.tinevest.no Friskare geiter kurs 15. 16. nov. 2010 Kva er Geit i Vekst? Treårig prosjekt retta inn mot geitehaldet i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal,

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Trudvang skule og aktiv læring Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1 Fakta om skulen Bjarte Ramstad, rektor 1-5 skule,

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan 2017

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan 2017 Felles Landbrukskontor Tiltaksplan landbruk Handlingsplan 2017 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette prosjektet

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Rapport prosjekt «høy til hest»

Rapport prosjekt «høy til hest» 2009-2011 Rapport prosjekt «høy til hest» Forfattarar: Ragnvald Gramstad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Postvegen 211, 4353 Klepp st. Tlf: 51 78 91 80 Fax: 51 78 91 81 Web: http://rogaland.lr.no/

Detaljer

INNBYDING TIL ETABLERING AV STIFTING

INNBYDING TIL ETABLERING AV STIFTING INNBYDING TIL ETABLERING AV STIFTING Innbyding til etablering av stifting for å realisere naudsynt fornying av skulebygningane på Sogn Jord- og Hagebruksskule - Landsline for økologisk landbruk. Framlegg

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer