VERKSTED- OG SKADE/LAKK- KONFERANSEN 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERKSTED- OG SKADE/LAKK- KONFERANSEN 2009"

Transkript

1 VERKSTED- OG SKADE/LAKK- KONFERANSEN 2009 Storefjell Resort Hotel, september Med kursvirksomhet i forkant av konferansen

2 VELKOMMEN TIL KONFERANSE PÅ STOREFJELL! Igjen nærmer tiden seg for NBFs store verksted- og skade/lakk-konferanse. Dette er blitt et tradisjonsrikt og viktig møtested for den teknisk orienterte siden av bilbransjen. I år kan vi tilby et helt nytt innslag på konferansen, nemlig foredrag som retter seg spesielt mot de som arbeider med nyttekjøretøy. Programmet ellers har stor bredde, og såvel ny teknologi som økonomi og driftsspørsmål får grundig behandling. Som de siste par årene er det også i år satt av en egen kursdag i forkant av selve konferansen. Dagskursene tar for seg aktuelle og konkrete problemstillinger. Ettersom det er begrenset plass på kursene anbefaler vi at du melder deg på snarest mulig! Vi mener at vi har satt sammen et bredt og svært godt program for årets konferanse. Det sosiale er godt ivaretatt, også for ledsagere. På utstillingen, som har like stor bredde som tidligere, kan du se nyheter og teknologi på nært hold og få direkte kontakt med ekspertene! Det er også et viktig aspekt ved arrangementet at man møter kolleger og konkurrenter på uformelt vis, og kan pleie eksisterende kontakter og etablere nye. NBF håper at svært mange av dere ønsker å være med på disse spennende dagene på Storefjell. Ettersom vi nå har gått over til ren elektronisk påmelding, er du bare noen tastetrykk unna ditt ferdig utfylte påmeldingsskjema. Hjertelig velkommen til utbytterike dager på verksted- og skade/lakk-konferansen! Syver Leivestad Administrerende direktør PÅMELDINGSFRIST TIL KURS OG KONFERANSER: 1. SEPTEMBER 2009

3 UNDERHOLDNING OG FOREDRAG Jon Morten Melhus: Han driver selskapet Melhus Communication as som legger til rette for å øke begeistring, prestasjon og resultater gjennom enkeltstående workshops/foredrag og langsiktige prosesser med fokus på begeistringsledelse og helhetlig organisasjonsutvikling. Han har bakgrunn som siviløkonom og fra lederstillinger i næringslivet. Hans erfaring som standup komiker har gitt ham god innsikt i betydningen av en humoristisk og åpen kommunikasjonsform for å sikre medarbeidertilfredshet, nytenking og lønnsomhet. Trond Robert Larsen: Arbeider til daglig i Vegdirektoratet på veg- og trafikk avdelingen seksjon for transport tilsyn. Han har hatt som hovedoppgave å revidere forskriftene fra Han skal i tillegg utarbeide en veiledning til personell som skal kontrollere verkstedene. Han er opptatt av likhet på kontrollene som blir foretatt ute i regionene. Han har tidligere vært biltilsynssjef i Troms. Sjur Dagestad: Sjur Dagestad er Professor II i Innovasjon ved NTNU. Basert på egne erfaringer i arbeidslivet og personlige opplevelser holder han over 100 foredrag i året om å skape noe nytt. Sjur gir alltid 100 %. Han er karismatisk, engasjert og byr på seg selv - alvor og skjemt i skjønn forening. Sjur har blant annet vunnet Reodorprisen, vært innovasjonssjef i Tomra og drevet eget gruveselskap. Michael Royson: Er ansvarlig for den globale kompetanseutviklingen ved Alignment Academy når det gjelder reparasjonsmetoder og produkter innen bilskadereparasjonsindustrien. Alignment Academy driver opplæringsprosjekt i samarbeid med bilprodusenter og myndigheter i India, Kina, Japan, Norden og USA. Han anser at behovet for kunnskap og kompetanse aldri har vært større innen bilskadereparasjoner enn den er nå. Pia Litz-Rung: Pia har arbeidet hos Consulting AB siden Hun har tidligere vært stedfortredende IT-sjef, men er nå markedsansvarlig for Norge og Island. Arild Hansen: Han er daglig leder i Automobilbransjens Leverandørforening (ABL) og kjenner bilbransjen som sin egen bukselomme. Han er opptatt av at teknisk utstyr og verktøy tilfredsstiller kravene fra offentlige myndigheter. Foreningen arbeider aktivt overfor Vegdirektoratet i forbindelse med revisjon av de nye forskriftene. Tryggve Magnussøn: Trygve Magnussøn er HR-direktør i MøllerGruppen og har i tillegg ansvar for HMS. Han har jobbet i MøllerGruppen i 2 år og kom før dette fra en rolle som HR direktør i industrien - fra sprengstoffbransjen hvor sikkerhet er noe man IKKE går på akkord med. Før dette har han blant annet jobbet 10 år i oljebransjen.

4 KURSPROGRAM 24. SEPTEMBER (I FORKANT AV BILVERKSTEDDAGENE) KURS 1: KURS I PERIODISK KJØRETØYKONTROLL Det er to hovedårsaker til at kontrollorgan mister retten til å utføre periodisk kjøretøykontroll, lette kjøretøy: Kontrollen er ikke utført etter kontrollveiledningen, eller virksomheten drives ikke i henhold til forskriftene. Vi har derfor utviklet dette kurset for å kvalitetsheve PKK virksomheten. Gjennomgang av kontrollveiledningen og de administrative bestemmelsene som teknisk leder/stedfortreder må kjenne til. Revisjon av kontrollvirksomheten er en viktig detalj som mange glemmer i PKK-arbeidet, og som må til for at kontrollorganet skal levere riktig kvalitet. Målgruppe: Tekniske ledere, stedfortredere, kundemottakere og annet verkstedpersonell. Kursleder: Jan Haagensen, Verksted og kontrollorgan service KURS 2: HVORDAN DRIVE ET LØNNSOMT BILVERKSTED? Dette kurset handler om at verkstedledere/kunde behandlere som trenger faglig påfyll, forståelse og veiledning i den bedriftsøkonomiske delen av verksteddriften. I kurset inngår temaer som markedsutvikling i bilverkstedsbransjen, prissetting og mer salg av verkstedtjenester, analyse av driften med nøkkeltall, tiltak for resultatforbedring, og ikke minst faglig erfaringsutveksling. Erfaringene viser at et veldrevet bilverksted med god styring og innsikt i den økonomiske delen skaper gode resultater. Kursunderlaget gir eksempler på tiltak gjennom et enkelt elektronisk verktøy, samt andre hjelpemidler som kan være til nytte til resultatforbedring i egen bedrift. Målgruppe: Verkstedpersonell med økonomi og kundeansvar på bilverksteder Kursleder: Daglig leder Bjørn Kristiansen, Bilservice Konsult AS KURS 3: KURS I PRAKTISK RISIKOVURDERING FOR BILBRANSJEN Hva er risiko? Hvordan foreta risikovurderinger og dokumentere dette i henhold til forskrift for systematisk HMS-arbeid (internkontroll). Aktuelle temaer som kjemi, støy, brann og ergonomi blir særlig belyst. Deltakere får enkle elektroniske skjemaer og sjekklister til bruk i det videre arbeidet i virksomheten. I samarbeid med cobuilder AS blir det også undervist i risiko- og substitusjonsvurdering av kjemikalier ved bruk av stoffkartoteksystemet BASS. NBF og TrygVesta AS har i samarbeid utviklet kurset for bilbransjen. Kunnskap om risikovurdering og praktisk HMSarbeid er en av grunnsteinene i skadeforebyggende arbeidet, og TrygVesta AS sponser derfor store deler av kursavgiften for NBFs medlemmer. Målgruppe: Kurset er beregnet på de som har ansvar for praktisk gjennomføring og oppfølging av HMS-arbeidet i virksomheten. Kursledere: Sikkerhetsingeniør Tore Bergseng, TrygVesta, Fagsjef HMS Ingrid Engesæt, NBF og seniorkonsulent Øystein Iversen, cobuilder AS KURS 4: KURS I VERKSTEDJUSS MED HOVEDVEKT PÅ: FORRETNINGSVILKÅR VED BILREPARASJONER Håndverkertjenesteloven og forretningsvilkår ved bilreparasjoner regulerer forholdet mellom verksted og kunde. Korrekt kundebehandling forutsetter bl.a. at bilverkstedene kjenner til og innretter seg etter nevnte regelverk. Håndverkertjenesteloven og forretningsvilkårene inneholder gjeldende regler for bilverkstedenes og kundenes rettigheter og plikter. Målgruppe: Alle som til daglig har kundekontakt. Kursledere: Advokat Line Dolles, NBF KURS 5: COMMON RAIL DIESELINNSPRØYTNING Generell gjennomgang av common rail dieselinnsprøytningssystem. Konstruksjon og funksjon av drivstoff- og motorstyresystem. Systematisk feilsøking av drivstoff- og motorstyresystemer. Hvordan kjøre motor i benk og foreta målinger under forskjellige belastninger. Det er en fordel med noe elektro/elektronikkforståelse. Målgruppe: Tekniske ledere og mekanikere i kjøretøyverkstedet Kursleder: Instruktør Lasse B. Sætre, Würth Norge AS KURS 6: FEILSØKING MED MULTIMETER, SKOP OG DIAGNOSETESTER ER RASKERE ENN Å PRØVEBYTTE RESERVEDELER Feilsøking på tempfølerkretser, potensiometer, turtallsfølere, innsprøytningsventiler, tenningskretser, lambdasonder osv. Utnytte multimeter, skop og diagnosetestere enda mer. Se hvordan spesielle feil oppstår, resonere raskt og løse dem uten å prøve reservedeler. Aktivere komponenter, lage signaler selv for å finne ut hvor feilen er. Forkunnskaper: Fordel med noe elektro/elektronikkforståelse Målgruppe: Ansatte i kjøretøyverkstedet Kursleder: Gruppeleder Petter Nilsen, Würth Norge AS KURS 7: KURS I SKADEREPARASJONSPROSESSEN FOR BILSKADEREPARATØRER Gjennomgang og belysning av alle momenter som en skadereparasjon inneholder, alt fra skadediagnose gjennom oppmåling, grovretting, finretting, bytte av ødelagte komponenter, rettbarhet av dagens materialer, bruk av varme, stålkvaliteter, sammenføyningsmetoder. Bruk av rett utstyr, kompetanse og metode for å komme frem til et korrekt resultat, med dokumentasjon som har bakgrunn i reparasjonsmanualer. Målgruppe: Ansatte i bilskadeverkstedet Kursleder: Regionsjef Øystein Berg, Car-O-Liner Norge Alle dagskursene starter kl og avsluttes ca. kl Pris kr 1.650,- inklusive lunsj og kaffe. HMS-kurset koster kr 500,- pr deltager, TrygVesta sponser deler av dette kurset. Maks 20 deltagere pr. kurs. PÅMELDINGSFRIST TIL KURS OG KONFERANSER: 1. SEPTEMBER 2009

5 KONFERANSEPROGRAM SEPTEMBER KONFERANSEPROGRAM FREDAG 25. SEPTEMBER: kl /10.00: Frokost kl : Bransjeutstillingen åpner i NBF-hallen kl : Åpning av Bilverksteddagene 2009, og presentasjon av NBFs nye prioriterte prosjekter v/adm. direktør Syver Leivestad, NBF kl : «Humor & Kreativitet: Latterlig lønnsomt» I en svært humoristisk fremføringsform påpeker han viktigheten av humor på arbeidsplassen, hvor det er medarbeidernes motivasjon og entusiasme som bestemmer om virksomheten blir en vinner eller ikke v/jon Morten Melhus, Melhus Communication AS kl : Kaffepause i utstillerområdet (NBF-hallen) kl.12.00: Presentasjon av nye forskrifter for verksteddrift og periodisk kjøretøykontroll - krav til kontrollorgan og verksteder, ikrafttredelse og overgangsregler. Ikrafttredelse 1. juli 2009, med overgangsregler for eksisterende godkjenninger frem til 1. juli 2011, da alle skal tilfredsstille forskriftenes krav v/seniorrådgiver Trond Robert Larsen, Vegdirektoratet kl : Lunsj med etterfølgende besøk på bransjeutstillingen kl : Hvordan sørger vi for at kunden får tilbake sin bil like sikker etter reparasjonen som den var før skaden oppsto? Hvordan kan vi heve nivået, og gjøre tilgangen på kunnskap og kompetanse innen bilskadereparasjoner, effektivt og lett tilgjengelig for den norske bilbransjen? v/systemsjef Michael Royson, Alignment Academy kl : Kaffepause i utstillerområdet (NBF- hallen) LØRDAG 26. SEPTEMBER: kl : Frokost kl : Utstillingen åpner i NBF-hallen kl : Forebyggende HMS-arbeid - en øvelse i tålmodighet? Få HMS inn i kulturen som en del av «det er sånn vi gjør det her», er som de fleste vet, ikke gjort i en håndvending. Satsing på HMS, utfordringer knyttet til integrering hos de enkelte verksteder, politikk, filosofi og forankring i øverste ledelse. v/ HR direktør og HMS-ansvarlig Tryggve Magnussøn, Møllergruppen kl : Ny NBF- tilstandsrapport med godkjenning fra Forbrukerrådet er nå klar! Hvordan skal den nye tilstandsrapporten brukes? v/daglig leder John Fiskvik, Oslo og Omegn Bilbransjeforening kl : Kaffepause i utstillingsområdet (NBF- hallen) kl : Nye forskrifter som regulerer kontroll/ettersyn og bruk av arbeidsutstyr - kjøretøyløftere. A/C-anlegg - status på regler og forskrifter. EURO 5, hvilke konsekvenser får dette for verkstedene? v/daglig leder Arild Hansen, Autobransjens Leverandørforening kl : Kaffepause i utstillingsområdet (NBF-hallen) kl : Endelig finanskrise! Dette er mulighetenes tid. Det er nå fremtiden skapes. Skap fremtiden selv før den skaper deg, v/ professor Sjur Dagestad, Innoco AS kl : Oppsummering av Bilbransjedagene 2009, v/adm. direktør Syver Leivestad, NBF Avsluttende lunsj før avreise. Vi tar forbehold om programendringer. kl : Presentasjon av «CAB Plan» et nytt planleggingssystem for profesjonell verksteddrift. Consulting AB informerer også om sine nye tjenester omkring verksteds- og prosessutvikling som sammen med CAB Plan skaper høyere effektivitet og lønnsomhet på verkstedene, v/ markedsansvarlig for Norge og Island, Pia Litz Rung, Consulting AB kl : Oppsummering første dag. Besøk på utstillingen. kl : Utstillingen stenger i NBF- hallen kl : Aperitif serveres i resepsjonsområdet kl : Middagen inntas i utstillingsområdet (NBF- hallen) TOP-X BAND SPILLER TIL DANS PÅ FREDAG KVELD PÅMELDINGSFRIST TIL KURS OG KONFERANSER: 1. SEPTEMBER 2009

6 KONFERANSEPROGRAM SEPTEMBER PÅMELDING til kurs og konferanser på Storefjell: Informasjon om elektronisk påmelding: Nytt av året er at påmeldingen til Verkstedkonferansen må gjøres elektronisk fra NBFs hjemmeside Dette gjelder også for påmelding til de ulike kursene som holdes 24. september, festmiddagen fredag 25. september og ledsagerarrangementet fredag 25. september. Overnatting bestilles via vår hjemmeside, eller du kan ta direkte kontakt med hotellet. Du vil motta en bekreftelse på din påmelding, så ikke vent, men send din påmelding i dag! Du vil finne informasjon om priser på de ulike aktivitetene og for hotell og bespisning under den elektroniske påmeldingen. Påmeldingsfrist: 1. september PROGRAM SPESIELT FOR BILLAKKERERE PROGRAM SPESIELT FOR NYTTEKJØRETØY FREDAG 25. SEPTEMBER: kl : Hvordan oppnå best mulig driftsøkonomi innenfor området dekk, hjulutrustning på tyngre kjøretøy? v/tire business manager Arne-Helga Andreassen, Volvo Truck Corporation kl : Kaffepause i utstillerområdet (NBF-hallen) LØRDAG 26. SEPTEMBER: kl : Periodisk kontroll av nyttekjøretøy. Hvem angår dette i virksomheten, og hva bør spesielt vektlegges fra kontrollorganets side når det gjelder gjennomføring av periodisk kontroll av nyttekjøretøy v/jan Haagensen, Verksted og kontrollorgan service kl : Kaffepause i utstillingsområdet (NBF-hallen) FREDAG 25. SEPTEMBER: Kl.12.00: Bedre kapasitet i verkstedet ved sprøyting av 2K-fyllere og grunninger i moderne forarbeidsoner v/bjørn G. Larsen, Alpha Consult AS kl : Lunsj med etterfølgende besøk på bransjeutstillingen kl : Bedre lønnsomhet med hjelp fra spesialister. Norsk billakkering er inne i en omstruktureringsprosess! v/terje Halën, BASF Coatings Services Kl : Kaffepause i utstillerområdet (NBF- hallen) LØRDAG 26. SEPTEMBER: kl : NBF presenterer den nye lakkveiledningen, og hvilke planer NBF har for våre lakkmedlemmer i 2009/2010 v/fagsjef Tor Simonsen, NBF Glimt fra fjorårets arrangement. LEDSAGERARRANGEMENTET Ledsagerarrangmentet starter fredag, 25. september kl Årets ledsagertur går med buss fra hotellet. Påmeldte ledsagerne møter utenfor hovedinngangen. kl : Kaffepause i utstillingsområdet (NBF-hallen) kl : Praktiske eksempler på bruk av lakkveiledningen v/fagsjef Tor Simonsen, NBF SAMARBEIDSPARTNERE: kl : Kaffepause i utstillingsområdet (NBF-hallen) PÅMELDINGSFRIST TIL KURS OG KONFERANSER: 1. SEPTEMBER 2009

7 BRANSJEUTSTILLING Det vil også i år være en stor bransjeutstilling av høy kvalitet. Den utfyller kursvirksomheten/foredragene og inneholder nyheter innenfor området verksteddrift. Utstillingen er plassert sentralt i arrangementet, og det vil bli avsatt god tid til å besøke de enkelte utstillerne. Det blir nærmere 50 utstillere. Vi vet at utstillerne også i år stiller opp med mange gode tilbud til konferansedeltagerne. Enkelte utstillere vil lansere nye produkter under dette arrangementet. NYTTEKJØRETØY Det er første gangen NBF har noen sekvenser i konferansen spesielt for nyttekjøretøy. Hele konferansen ellers består av foredrag som er like aktuelle for alle kategorier bilverksteder. 3M Norge AS Alignment Systems Academy AutoData Norge AS Autohandel Bedarf Norge AS Avis Bilutleie, Liva Bil AS Berner AS Bil & Industriservice AS Blostrupmoen Medical Equipment Bilbransjens kurs- og kompetansesenter AS Bilglassgruppen AS Billakkspesialisten AS Bilservice Konsult AS BUS AS Cars Software AS Car-O-Liner cobuilder AS Consulting AB C. Frimann-Dahl AS Exide Teknologies AS Fagformidling AS Fagskolene Fossdal Services AS Hellanor AS Holger s AS Input Data AS KematAS KGK Norge AS Kolberg Caspary Lautom AS Kraftex AS Meca Norway AS Mesterbrev/Folkeuniversitetet Norges Bilbransjeforbund Norges Biloppsamleres Forening Norsk Bildelkatalog PPG Industries Scandinavia Rebus Profil AS Teknologisk institutt Telenor/Mobildata Verksted & Industri Service AS Verktøypartner AS Viking Redningstjeneste AS Retura Wilhelmsen & Sønner AS Würth Norge AS

8 OPPHOLD DITT HJEM UNDER KONFERANSEN 1001 m.o.h. på Golfjellets solside finner du Storefjell Resort Hotel. 21 mil fra Oslo. Følg Rv 7 via Hallingdalen til Gol, deretter Rv 51 til Golsfjellet, eller E16 via Valdres til Leira, deretter Rv 51 til Golsfjellet. Fagernes Lufthavn ligger ca. en halvtime fra hotellet. Pris på flytransport fra Gardermoen til Fagernes tur/retur etter avtale. Billetter og tilbringerservice bestilles på forhånd på hotellet. Fra Oslo og Bergen kan du ta toget til Gol. Videre transport avtales med hotellet. Velkommen til Storefjell-eventyret! For nærmere informasjon: Storefjell Resort Hotell, Golsfjellet, 3550 Gol Tlf: Fax: E-post:

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

Inkasso. forum. SystemPartner Norge AS. Velkommen til. 16. - 17. november i Tønsberg. advantage. SystemPartner Norge AS www.spn.no

Inkasso. forum. SystemPartner Norge AS. Velkommen til. 16. - 17. november i Tønsberg. advantage. SystemPartner Norge AS www.spn.no Velkommen til Inkasso forum 20 15 SystemPartner Norge AS 16. - 17. november i Tønsberg Our knowledge is your advantage SystemPartner Norge AS www.spn.no Visdom er ikke noe man har, men er noe man tar del

Detaljer

Velkommen VI HÅPER ÅRETS PROGRAM FALLER I SMAK OG VIL GI MERVERDI, BÅDE FAGLIG OG SOSIALT!

Velkommen VI HÅPER ÅRETS PROGRAM FALLER I SMAK OG VIL GI MERVERDI, BÅDE FAGLIG OG SOSIALT! Inkassoforum 2014 Velkommen Vi inviterer deg til Inkassoforum 2014. SPN er 20 år i år, og i jubileumsåret har vi ambisjon om litt ekstra på Inkassoforum. Vi gleder oss over at våre kunder kommer tilbake

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013. John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Skade/lakk-konferanse 7.mars 2013 John Fiskvik Oslo og Omegn Bilbransjeforening Paneldebatt Gjennom dagen har vi fått et godt innblikk i trender og utvikling i bilskadebransjen fra mange fagområder

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer