ÅRSMELDING Bli medlem i. Bli medlem i FFP. Fysisk. NKF veg og trafikk! Norsk Kommunalteknisk Forening. innmelding kommunalteknikk.no.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Bli medlem i. Bli medlem i FFP. Fysisk. NKF veg og trafikk! Norsk Kommunalteknisk Forening. innmelding kommunalteknikk.no."

Transkript

1 ven l s g n i s s ygn e b s g r P g lan I Plan NKF led else NKF - kunn skapsdelin g fr et be ring: æ l p p t lg lkeva g trafikk Del dre safunn Årsøtet er frening en høyeste r s gan NKF led else Inneldin g: NKF ledel se NKF veg g trafikk N avn: Stilling: Virkshe t/kun Lkalavd Innelding: e: NKF veg g trafikk øtet Fagfra Adresse: ningens 5 stk e rgan NKF byggsak Pstnr/p ststed: Navn: E-pstadres se : dstyre Stilling: eer Navn: Dat: Virkshet/kune: ak N KF ha Stilling: r hele 5 fa gfra! Adresse: Un ders krift: Fagfra Virkshet/kune: N5KF stkledelse Pstnr/pststed: NKF by ggsak Adresse: NKF plan Medlesk E-pstadresse: sak ap i et NKF by av N KFs fagfr edlesk gg g ap a gi i NKF r autat end Pstnr/pststed: NKF veg g ei isk Dat: trafikk Meld deg inn via ww E-pstadresse: w eller send innelding kunalteknikkn pr pst til: Nrsk Underskrift: K Dat: unalte knisk agfr P a! Frening stb k s 1905 Vi ka 0124 Osl Medle skap K i et av NKFs fagfra ntingegir auta nt f Underskrift: tisk r 2010 elding: edleskap i NKF er kr 500, edlesk - pr år fr ap Fr vi et persnlig rks kr 2500, w k - det kan kn hetsedleskap Meld deg inn er kntinge via yt wwwk de tes inntil 4 lt un r u edlealtekni a n kkn sk nten ap e edle k Medleskap i et av NKFs fagfra gir autatisk n eller send innelding pr pst til: ik k er til et sli n edleskap i NKF k Nrsk K unaltek nisk Frening Hvedstyre NKF5byggsak edle er ng fr et bedre safunn Innelding: Pstbks 1905 Vika 0124 Osl Meld deg inn via wwwkunalteknikkn send innelding pr pst til: Kntingent fr eller 2010 er kr 500,- pr år fr et persn lig edleskap Fr virkshetsedlesk NrskKunalteknisk Frening ap er kntingenten kr 2500,- det kan knyttes inntil 4 edleer til et slik Pstbks 1905 Vika 0124 Osl edleskap alte knikkn Kntingent fr 2010 er kr isk500,- pr år fr et persnlig aut at r gi a edleskap gfr Fr virkshetsedleskap er kntingenten Fsfa K avn t kr 2500,- det kan knyttes inntil 4 edleer til et slik NKF edleskap knikkn unalte wwk via wfr tili: byggesaksnettverket, se vår nettside st å delta p pr elding F ng reni isk kn lte na 124 Osl 5 Vika 0 flketall NKF veg g trafikk! Bli edle i FFP ing nlegg a NKF byggsak! l P i ikkn Fysisk le ekn w lansa NKF ip le Bli egdg g eiend! rsnlig fr et pe ingenten utatisk 0,- pr år er knt er kr 50 leskap ed r 2010 til et slik ts er le rkshe p Fr vi yttes inntil 4 ed nn kn t ka ikk de p Bli edl e i NKF led else! Bli edle i ed nalt FruBFw liw ku k! NKF by r ÅRSMELDING 2010 Nrsk Kunalteknisk Frening

2 ÅRSMELDING Årselding NKF Nrsk Kunalteknisk Frening O freningen Nrsk Kunalteknisk Frening (NKF) er en ideell edles-rganisasjn s priært driver fridling av kunnskap innenfr de kunaltekniske fagrådene Hvedaktivitetene er infrasjn g kunnskapsfridling gjenn tidsskriftet Kunalteknikk, freningens nettsted, diskusjnsfru, faglige nettverksgrupper, kurs g seinarer i regi av fagfra g lkalavdelinger, sat gjenn utstilling g seinarer på essen Miljø & Teknikk / Kunalteknikk NKF har et fattende saarbeid ed andre rganisasjner, departeenter, direktrater g underliggende etater Visjn NKF Kunnskapsdeling fr et bedre safunn Frål NKF skal være den ledende g salende frening fr alle s arbeider innen kunaltekniske fag NKF skal ha bred tilslutning fra enkeltpersner, virksheter g freninger s arbeider innen disse fagrådene NKFs verdigrunnlag skal bygge på åpenhet g ærlighet i deling av kunnskap gjenn etiske g iljøbevisste handlinger Medleskap Både enkeltpersner, kuner, kunale-, interkunale-, g andre ffentlige g private virksheter s arbeider innen freningens fagråde kan bli edle av NKF I edlesdatabasen er det ved utgangen av 2010 registrert 2498 edleer Freningen har 948 persnlige edleer g 775 virkshetsedleer I snitt er det registrert 2 persner pr virkshetsedleskap Årsøtet er freningens høyeste rgan Alle edleer kan være representert på årsøtet ed persnlig freøte Hvedstyret har ansvar fr krdinering g drift av freningen De hadde 10 øter i 2010, g behandlet 78 saker Hvedstyret: Styreleder Ole Jhan Krg, prsjektleder/-utvikler, Cnseptr Eiend AS Nestleder Ann-May Berg, avdelingsingeniør, Vann g avløp, Trsø kune Medle Kari Myhre Helle, avdelingssjef, Plan- g bygningsavd, Nesdden kune Medle Audun Ralkva, sjefingeniør tjenesteutvikling, IVAR IKS Medle Anne Karén Birkeland, ingeniør, Møvik arkitektkntr byggetjenester Fagfra Medleer i NKFs fagfra er edleer i NKF Fagfra har str frihet gjenn egne faglige styrer Fagfra driver en fattende virkshet gjenn nettverksgrupper, kurs g seinarer NKF fagfra: NKF bygg g eiend NKF byggesak NKF ledelse NKF plansak NKF veg g trafikk Lkalavdelinger NKFs lkalavdelinger har ansvar fr lkal nettverksbygging g kurs på tvers av faglige skillelinjer Leder- g sahandlingsøtet har ppgaver innen strategi g krdinering, g består av hvedstyret, lederne fr fagfra, lkalavdelinger g sekretariatet Sekretariatet står fr den daglige driften, g har kntrlkaler i Kunenes Hus, Munkedasveien 3B, Osl Sekretariatet består av: Trbjørn Vinje, direktør - Kjersti Larsstuen, rådgiver/kntrleder - Astrid Øygard, rådgiver - Birgitte Kirkhl, rådgiver (vikar fra april) - Per Næss, rådgiver Elisabeth Leikanger, rådgiver (fra ktber) - Gunnar Jødahl, rådgiver (pensjnist fra deseber) - Sissel Ingebretsen, adinistrasjnssekretær

3

4 FDV-dagene FDV-dagene ble gjennført fr første gang i 2008 g er et saarbeid ell essestyret g tidsskriftfrlaget Skarland Press (SP) FDV-dagene ble gjennført parallelt ed VVS-dagene g Miljø & Teknikk / Kunalteknikk Utstillingsarealet var trent på sae nivå s i frrige esse NKF ledelse Leder Grethe Østby Stave enhetsleder, Fet kune Nestleder Tr Inge Guttelvik sektrsjef, Skeds kune Medleer Tre Nilsen virkshetsleder, Sarpsbrg kune Mna Aagaard-Nilsen avdelingsleder, Mlde kune Jørn Haugen kunalsjef Stange kune Varaedleer: Siri Men kunalsjef, Lillehaer kune Hgne Røishei daglig leder, Søru Kunalteknikk KF Styret har avhldt 6 styreøter i 2010 g har hatt flg åpne arrangeenter: Ny fratid ledelse uten lje g gass? Ostilling g klkt lederskap Utbyggingsavtaler i praktisk bruk (saarbeid ed NKF plansak) NKF byggesak Leder: Elisabeth Kynbråthen plan- g bygningssjef, Asker kune Nestleder: Anne Lene Helgetun veringeniør/fagleder, Mlde kune Medleer: Tr K Hegle plan- g bygningssjef, Lindås kune Elling Bllestad vering/fagleder, Ringsaker kune Ellen Grønlund prsjektleder, Trnrud eiend AS Varaedleer: Malvin Bjrøy plan- g bygningssjef Røyken kune Eilert Eilertsen bygningssjef, Rygge kune (ny) Fruet var representert ved Cnsrtiu f Eurpean Building Cntrl (CEBC) øter i Osl i ai, hvr vi gså bist BE ed arrangeentet I tillegg var det et øte i Irland i ktber Nettverksvirksheten Fruet har rganisert lag 300 kuner i 35 nettverksgrupper I hver gruppe deltar 4-14 kuner, en kunene kan ha ange saksbehandlere/ledere ed på øtene Det ble utviklet teastff til fire nettverksgruppeøter i 2010 I frbindelse ed lvendringen er det et strt etterslep på revisjn av teastff Teaene var: Infrasjnsark/veiledningsark (er enn 20 ark) Støy Universell utfring Bruksendring fritidsblig Det gjennføres 2-4 gruppeøter i året De aller fleste gruppene baserer sine øter på teastff fra fruet Teastffet inkluderer gså veiledningsateriell, PwerPint-presentasjner, frslag til rutiner sat gruppeppgaver ed frslag til svar NKF byggesak arranger en rekke kurs i løpet av året Styreedleene er i str grad fredragshldere på de kursene vi avvikler Spesielt dreier det seg : Kurs fr ansvarlig søker g innføringskurs i byggesaksbehandling Arbeidet ed revisjn av flkevalgtpplæring del II byggesaksbehandling ble igangsatt g blir ferdig før kunevalget i 2011 Fruet har bistått Statens Bygningstekniske etat (BE) if ByggSøk Målet er å ha tilgjengelig infrasjn plan- g byggesaker, sat gi frslagsstiller hjelp til utarbeidelse g innsending av planfrslag g byggesøknader ved hjelp av Internett Fruets nettverksgrupper benyttes gså fr å få kunene til å ta i bruk ByggSøk 4 Årselding NKF

5 NKF plansak Leder: Ståle Undhei fagleder reginal planlegging, Rgaland fylkeskune Medleer: Bente Fjell avdelingsdirektør, Fylkesannen i Buskerud Eva Spirdal-Jacbsen arkitekt, reginal utvikling Møre g Rsdal Tne Haer arealplanlegger, Trsø kune Hallgeir Strifeldt rådgiver, Reindrift Varaedle: Sylvia Friedrich fagleder fysisk planlegging, Lenvik kune Siw Niva Lthe kuneplanlegger, Vestvågøy kune Arbeidet ed revisjn av flkevalgtpplæring del I plan g prsess ble igangsatt g blir ferdig før kunevalget i 2011 Styret har revidert et infrasjnsateriell fr COOP Nrge frhldet til plan- g bygningslven Fruet har bistått ByggSøk ed gjennføring av et seinar ByggSøk har s ål å ha tilgjengelig infrasjn plan- g byggesaker sat gi frslagstiller hjelp til utarbeidelse g innsending av private planfrslag g byggesøknader ved hjelp av Internett Anna Auganes representerer NKF g fruet i en nasjnal referansegruppe i LIS knyttet til UU Styreedleer er fte fredragshldere på de kurs s avhldes, dette gjelder særlig innføring i plansaksbehandling NKF bygg g eiend Leder: Jan-Egil Clausen seksjnssjef, EBY, Osl kune Nestleder: Beate Neeth eiendssjef, Trsø kune Medleer: Evy Ophei renhldssjef, Ringsaker kune Jn Arne Jacbsen rådgiver, Henes kune Tr Espnes daglig leder, Tønsberg kunale eiend KF Varaedleer: Rune Grindstuen ingeniør, Vågå kune Odd Steindal enhetsleder, Lillesand kune Nettverksvirksheten Fruet har 280 kuner i 48 aktive nettverksgrupper Det er etablert nettverk i satlige av landets fylker I tillegg til 26 rdinære nettverk, ker egne grupper under følgende fagråder: Renhld, driftsledelse, prsjektledelse, bligfrvaltning, iljø g energi I tillegg ker en egen strbygruppe, s gså er representert innen iljø g energi Nettverksgruppene har egne innleide sekretærer s planlegger, gjennfører g følger pp gruppenes øter KBE - Kpetanse fr Bedre Eiendsfrvaltning KBE er et kpetanseprgra under Statens bygningstekniske etat fr eiendsfrvaltningen i kunene g fylkeskunene NKF bygg g eiend har fått tilskudd til prsjekter gså i 2010 NKF veg g trafikk Leder: Helene Vrren avdelingsingeniør, Ålesund kune Nestleder: Hans Martin Gullhaug avdelingsleder, Prsgrunn kune Medleer: Jn Frydenbrg enhetsleder, Tinn kune Bjørn Ove Lerfald frsker, Sintef/Byggfrsk, avd infrastruktur Kurt Hansen ppsynsann, Sør-Varanger kune Varaedle: Thre Aas byingeniør, Mss kune Hilde Gulbrandsen veringeniør, Statens vegvesen Nettverksvirksheten Fruets nettverksvirkshet startet i 2008 Ved slutten av 2010 er 75 kuner aktive i 8 grupper Kunevegdagene Kunevegdagene ble gjennført 4-5 ai i saarbeid ed Bergen kune Arrangeentet har gjenn flere år hatt en stadig økende ppslutning g hadde 173 deltakere g 9 utstillere Saarbeid NKF veg g trafikk har saarbeid ed g kan delta ed en representant på øtene til Vegfru fr byer g tettsteder (VBT) g er edle i Nrdisk vegfru Fruets styre har gjrt henvendelse til Vegdirektratet saarbeid ed NKF Årselding NKF 5

6 Lkalavdelingene I 2010 var det valgte styreledere i følgende avdelinger: Fylke Buskerud Rgaland Hrdaland Sør-Trøndelag Nrd-Trøndelag Styreleder Geir Henning Hansen, Asplan Viak AS Svein Håkn Høyvik, VA-sjef Stavanger kune Andre Bjørndal, Byggadinistrasjn Harald Bjørndal AS Turid P Ødegaard, Rabøll AS Arne G Kvaal, Steinkjer kune Prsjekter KBE - Kpetanse fr Bedre Eiendsfrvaltning I 2010 har NKF bygg g eiend fått tilskudd til følgende prsjekter: 1) IK-Bygg Web 2) Fridling av IK-Bygg 3) Opplæring vide - verført til IK-Bygg 4) Leverandørevaluering 5) Bygghåndbk - idler i 2009/ferdigstilt ) IK-Bygg Web I løpet av 2010 har den pprinnelige Excel-versjnen blitt løftet pp til en webbasert løsning Web-versjnen bidrar til økt brukervennlighet, ppdeling i ansvarsråder, bedre sahandling ell aktørene, bedre g er tilgjengelig brukerinf, g ange rapprteringsuligheter Web-versjnen gir gså ulighet fr saenligning ed andre kuner g nye uligheter fr registrering av data, fr eksepel via biltelefn 2) Fridling av IK-Bygg/Revisjn av IK-Bygg Midlene har vært brukt til ppstart av revisjn i 2010 saen ed Arbeidstilsynet, Brannvernfreningen, Universell utfring g KLP Det var 4 revisjnsøter i 2010 Ne av idlene har vært brukt til pplæring av nettverkssekretærene i februar 2011 Det resterende har vært brukt til å klargjøre IK-Bygg fr weblansering 4) Leverandørevaluering g -utvikling NKF bygg g eiend har ed finansiering fra KBE utviklet et skjeasett fr evaluering av leveranser til kunen Et skjea fr entreprenører, et fr arkitekt/rådgiver g et fr vare/tjenesteleveranse Difi (Direktratet fr Frvaltning g IKT), KSI, NHO, EBA, /flere har bidratt i utviklingen g i kvalitetssikring av skjeasettene Skjeaene ligger på Difis prtal fr bygg g anlegg g på wwwnkfnettn Ansvaret fr revisjn g frvaltning av skjeaene er verlatt til Difi 5) Bygghåndbk veileder fr utarbeidelse av kravspesifikasjn til det ferdige bygg Bygghåndbken freligger nå s et ferdig knsept g er under sluttredigering Resultatet skal kvalitetssikres før det blir lagt ut på wwwnkfnettn NKF plansak Revisjn av veiledningsateriell fr Cp Nrge NKF plansak reviderte en veileder fr Cp knyttet til ny plan- g bygningslv på ppdrag fr Cp Nrge Stiftelsen VA/Miljøblader Stiftelsen ble etablert i 1996 på initiativ fra NKF g Nrsk Vann VA/Miljø-bladene fikk en betydelig fødselshjelp fra Nrsk Rørsenter i de første årene Målet ed stiftelsen var å utgi nrgivende byggdetaljblader innen VA- g iljørådet Det er utarbeidet 100 VA/Miljø-blad Den nettbaserte utgaven er under utvikling Status pr : 482 abnnenter på papirutgave 447 abnnenter på elektrnisk utgave g 135 abnnenter på VA-Nr Alle abnnenter på VA-nr har autatisk abnneent på VA/Miljø-blad Bladene inngår s grunnlag i ADK undervisningen g i Nrsk Vanns al fr VA-nr NKF ppnevner halvparten av edleene i stiftelsens styre inkludert leder I 2010 har Svein Håkn Høyvik (VA-sjef i Stavanger kune) fungert s leder, g i tillegg har Asle Aasen (seniringeniør i Vann- g avløpsetaten i Bergen kune) representert NKF i styret Sekretariatet fr stiftelsen er i Nrsk Rørsenter Fru fr ffentlig service NKF har en løpende avtale ed Fru fr ffentlig service utførelse av daglig ledelse, regnskapsføring, arbeid ed de årlige serviceknferansene, sat drift av g redaksjn fr fruets nettsted wwwffentligservicen 6 Årselding NKF

7 Saarbeid ed andre rganisasjner NKF har saarbeidsavtaler ed KS g Nrsk Vann Saarbeidet ed KS Miljø & Teknikk / Kunalteknikk arrangeentet er det est fattende, g har pågått i er enn 30 år I 2008 ble essesaarbeidet utvidet til å fatte FDV-dagene NKF har gså saarbeid ed departeenter, direktrater g freninger s arbeider innen freningens fagfelt I tillegg er NKF representert i en rekke styrer, råd g utvalg Internasjnalt engasjeent NKF deltar i Nrdisk kunalteknisk saarbeidskite (NKS), i Internatinal Federatin f Municipal Engineers (IFME) g i The Cnsrtiu f Eurpean Building Cntrl CEBC Serviceknferansen g 29 ktber Clarin Htel Osl Airprt, Garderen Flerkulturell Entusiase Servicetrg Klart språk eservice Fysiske eller elektrniske tjenester? Ja, takk begge deler! Påelding: wwwffentligservicen KURS, SEMINARER, KONKURRANSER OG KVELDSPROGRAM UNDER MILJØ & TEKNIKK 2010 I REGI AV 20 g 21 ktber Lillestrø Marianne Krgness vil være knferansier under essedagene wwwfdvdagenen wwwvvsdagenen NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Driftsinntekter g driftskstnader RESULTATREGNSKAP Annnser, tidsskrift Seinarinntekter Salg knsulenttjenester Nettverksbetaling Kntingenter Tilskudd Andre driftsinntekter Su driftsinntekter Varekstnad Lønnskstnader Andre driftskstnader Ordinære avskrivninger Su driftskstnader Driftsverskudd/(underskudd) ( ) Finansinntekter g finanskstnader Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekstnader (580) (420) Annen finanskstnad (532) (901) Nett finanskstnader Årets resultat ( ) Dispnering Overført risikfnd Overført/(Belastet) annen egenkapital ( ) Su dispneringer ( ) Årselding NKF 7

8 Nrsk Kunalteknisk Frening Pstadresse: Pb 1905 Vika, 0124 Osl Besøksadresse: Munkedasveien 3B, Osl Telefn Telefax E-pst: wwwkunalteknikkn wwwnkfnettn

NKF bygg og eiendom ÅRSMØTE 2012 3. SEPTEMBER, TRONDHEIM

NKF bygg og eiendom ÅRSMØTE 2012 3. SEPTEMBER, TRONDHEIM NKF bygg og eiendom ÅRSMØTE 2012 3. SEPTEMBER, TRONDHEIM NKF BYGG OG EIENDOMS ÅRSBERETNING 2011 (INNLEDNING FRA HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING) NKF BYGG OG EIENDOMS REGNSKAP 2010/ 2011 BUDSJETT 2012 AKTIVITETSPLAN

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 1 MANDAT Det fylkeskmmunale eldrerådet skal være et rådgivende rgan fr fylkeskmmunen, g skal ha til behandling alle saker sm gjelder levekårene fr eldre

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #05/13

REFERAT STYREMØTE #05/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Stavanger, 09.09.13 REFERAT STYREMØTE #05/13 Tid/ Sted:

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

23. April, Thon Hotel Opera, Oslo

23. April, Thon Hotel Opera, Oslo ÅRSMØTE NKF BYGG OG EIENDOM 2014 23. April, Thon Hotel Opera, Oslo Årsberetning 2013 Resultatregnskap 2012 og 2013 Budsjett 2014 Aktivitetsplan 2014 Valgkomiteens innstilling Styrets innstilling til valgkomite

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sykehuset i Vestfld Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Reviderte retningslinjer og vilkår for uteservering m.m. på kommunal grunn i Bodø kommune

Reviderte retningslinjer og vilkår for uteservering m.m. på kommunal grunn i Bodø kommune Byteknikk Saksfralegg Dat Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2015 36906/2015 2014/5802 611 Saksnuer Utvalg Møtedat 15/75 Frannskapet 03.06.2015 15/62 Bystyret 18.06.2015 Reviderte retningslinjer g vilkår fr

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016)

Årsmelding 2015 for Seniornett Asker. (Sendt medlemmer for godkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) Årsmelding 2015 fr Senirnett Asker. (Sendt medlemmer fr gdkjenning på årsmøtet 17. februar 2016) 1. Freningens tilhørighet g frmål. Senirnett Asker (SnA) er en lkal frening i rganisasjnen Senirnett Nrge

Detaljer

Curriculum Vitae Personalia

Curriculum Vitae Personalia Navn Alder Sivilstatus Curriculum Vitae Persnalia Mikael Fønhus 56 år Gift, 2 vksne barn Adresse Valdresvegen 47, 2900 Fagernes Telefn 992 87 002 E-pst mikael@fnhus.net Nøkkelkvalifikasjner Strt nettverk

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver.

Lungekreftforeningen har gjennomført sitt åttende driftsår. Det har vært et spennende år med mange arbeidsoppgaver. 1. Frrd Lungekreftfreningen er en landsmfattende rganisasjn fr persner sm har eller har hatt lungekreft g deres pårørende. Freningens frmål er å gi hjelp, støtte g råd til pasienter sm har, eller har hatt

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Referat fra styremøte 27. januar 2016

Referat fra styremøte 27. januar 2016 Referat fra styremøte 27. januar 2016 Tilstede: Medlemmer: Frfall: Adm.: Odd Aksland, Siv Wiken (på skype), Bernt Reitan Jenssen i sak, Kurt Bnes, Erik Gundersen g Eirik Strand Oddmund Sylta Olv Grøtting

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2015

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2015 NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2015 NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 23. april 2014. Etter dette har styret bestått av: Styreleder Jan-Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune Nestleder Beate Németh

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2012 2015 Vedtatt på hovedstyrets møte 8. desember 2011 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo I ;'1 høsklen i sl ne: Relasjnsdataer Gruppe(r): lliib, llc, 2AA, 2AB, 2A2A, 2A ksaensppav Antall sider (inkl en består av: frsiden): Tillatte hjelpeidler: nekde: sa 145A at: 2. auqust 2004 Antall ppaver:

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sunnaas sykehus Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #02/13

REFERAT STYREMØTE #02/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 03.02.13 REFERAT STYREMØTE #02/13 Tid/ Sted:

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2014

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2014 NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2014 NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 23. april 2014. Etter dette har styret bestått av: Styreleder Jan-Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune Nestleder Beate Németh

Detaljer

Bakgrunn 08/755-7/EE 033 &13 MELDING OM POLITISK VEDTAK. Kommunestyret behandlet i møte sak 8/09.

Bakgrunn 08/755-7/EE 033 &13 MELDING OM POLITISK VEDTAK. Kommunestyret behandlet i møte sak 8/09. Vår ref. Arkivkde 08/755-7/EE 033 &13 Deres ref. Dat 16.02.2009 MELDING OM POLITISK VEDTAK SAMERETTSUTVALGETS INNSTILLING - HØRINGSUTTALELSE Kmmunestyret behandlet i møte 12.02.2009 sak 8/09. Frmannskapets

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@udir.n Vår dat: 12.4.2012 Vår referanse: SRY-møte 2 2012 Dat: 27.4.2012 Sted: SRY-sak 13-02-2012 Dkument Innstilling Representasjn i yrkespplæringsnemndene

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter - Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sykehuset Telemark Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014 Sakspapirer til årsmøtet trsdag 6.mars 2014 Saksliste årsmøtet: 0. Åpning 1. Knstituering 2. Orienteringer 3. Helse miljø g speidingens bidrag! 4. Årsmelding 2013 PAUSE 5. Regnskap 2013 6. Valg 7. Påvirkningstrg

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #07/13

REFERAT STYREMØTE #07/13 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 05.12.13 REFERAT STYREMØTE #07/13 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB

STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB STRATEGIDOKUMENT FOR NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB 2017-2019 1 Innhldsfrtegnelse: FORORD 3 ORGANISASJON 4 STRATEGIMODELL 5 VISJON: 5 VERDIER: 5 FORMÅL: 5 HOVEDMÅL: 5 RAMMEBUDSJETT FOR PERIODEN 6 HANDLINGSPLAN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004) Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder 05.10.2010 Innhld 1 Innledning... 3 2 Prinsipper... 4 3 Målgrupper... 4 4 Mål...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder Frkstseminar Frnebuprten Metdevurdering Øyvind Melien, sekretariatet fr Nye metder 1 Nye metder Nye metder - bakgrunn Varierende eller manglende praksis fr vurdering av metder ved innføring eller utfasing

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016

Albatross I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Albatrss I.L. Årsmøte Lørdag 12.mars 2016 Agenda 1. Velge 2 persner til å underskrive prtkll 2. Behandle lagets årsmelding 3. Behandle lagets regnskap i revidert stand 4. Behandle innkmne frslag 5. Fastsette

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Nordisk Plansamabeid. Hallgeir Strifeldt. Fagleder Plan Alta kommune NKF Plan & Miljø styremedlem

Nordisk Plansamabeid. Hallgeir Strifeldt. Fagleder Plan Alta kommune NKF Plan & Miljø styremedlem Nordisk Plansamabeid Hallgeir Strifeldt Fagleder Plan Alta kommune NKF Plan & Miljø styremedlem Nordisk Plansamarbeid - bakgrunn Norsk Kommunalteknisk forening har tatt initiativ å etablere en nordisk

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #06/12

REFERAT STYREMØTE #06/12 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@medfys.n Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 11.10.12 REFERAT STYREMØTE #06/12 Tid/ Sted: Trsdag

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Referat styrehelg Foreningen Arbeidshesten 14. 16. februar 2014

Referat styrehelg Foreningen Arbeidshesten 14. 16. februar 2014 Referat styrehelg Freningen Arbeidshesten 14. 16. februar 2014 Tevling NM ridning på Stav 15. juni 2014 på Stav Gjennmføres samtidig med NM fr Døl AH stiller med 1 dmmer (Stella eller Elisabeth blir frespurt)

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

NKF OG FREMTIDEN - HØRINGSDOKUMENT

NKF OG FREMTIDEN - HØRINGSDOKUMENT 1 NKF OG FREMTIDEN - HØRINGSDOKUMENT Innhold 1. Noen grunnleggende endringer 2. Visjon, foreningsidé, formål og verdigrunnlag for NKF. 3. Strategisk utgangspunkt 4. Strategiske utfordringer NKFs økonomiske

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen.

Nr. Sak Type sak Underlag 08/14 Godkjenne referat møte 12. mars 2014. Leder ønsket velkommen til møtet og redegjorde for agendaen. Dat 12.03.2014 Emne Referat møte i frnyingsstyret Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder),

Detaljer

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om Saksbehandler: Mrten Skaug Vår dat: 19.11.2015 Deres dat: Vår referanse: 2015/3473 62718/2015 Deres referanse: Universitetet i Bergen Pstbks 7800 5020 Bergen Organisasjnsnummer: 874 789 542 Tilsagnsbrev

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen.

Irene Kronkvist, Unio, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS. Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. Side 1 f 5 Tilstede frnyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Osl universitetssykehus HF (møteleder), Mrten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik

Detaljer

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo

ÅnsMøTE ToRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19.oo ASKIM IDRETTSFORENING ÅnsMøTE TRSDAG zg. MARS 2015 KL. 19. SAKLISTE 1. Gdkjenne de stemmeberettigede SKANSEHYTTA 2. Gdkjenne innkallingen, saksliste g frretningsrden 3. Velge dirigenter, sekretærer samt

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer