Styrets årsberetning 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2006"

Transkript

1 Styrets årsberetning Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg og nettverksbygging 3. Lokallag 3.1 Bergen lokallag 4. Foreldreforening 4.1 LFTS Foreldreforening 5. Drift 5.1 Økonomiskansvar 5.2 Økonomisk Årsberetning 5.3 Internasjonalt arbeid 5.4 Deltagelse på konferanser 5.5 Nytt lokale 6. Politisk arbeid 6.1 Arbeid mot diskriminering 6.2 Støtteordninger

2 INNLEDNING Landsforeningen for transkjønnete (LFTS) skal arbeide for å bedre levekårene og livskvaliteten for mennesker med transkjønnethet, styrke den psykiske helse, slik at de fungerer i skolen, arbeide og ute i samfunnet. Vi skal arbeide for et samfunn som i større grad aksepterer mennesker med transkjønnethet. LFTS vil arbeide for et samfunn med større toleranse, aksept og mangfold. LFTS har i 2006 fortsatt med og styrket organisasjonen ved å arbeide målrettet og effektivt. Vi har en jevn mengde henvendelser fra mennesker med transkjønnethet og andre typer kjønnstematikk. Vi har fått en økning av medlemmer i forhold til Totalt har vi nå 139 medlemmer. Det er 118 ordinære og 21 støttemedlemmer. Vi har også i 2006 gjort en stor innsats både med vårt omsorgsarbeid og opplysningsarbeid. LFTS har i 2006 stort sett hatt det samme driftsmidler og prosjektmidler som i Styrearbeidet har blitt utført som frivillig innsats fra styremedlemmer. Landsforeningen for transkjønnete går inn i 2007 med store arbeidsmengder og en fortsatt stram økonomi. Vi har for 2007 fått innvilget kroner fra Barne og likestillingsdepartementet, men vi får forsatt for lite i driftstøtte fra Sosial helsedirektoratet, og vil forsette å arbeide for en forståelse for en større total driftstøtte fra regjeringen. 1. Opplysning og informasjon Vi driver et aktivt opplysningsarbeid for å endre holdninger, fjerne fordommer og skape større innsikt om mennesker med transkjønnethet. Opplysningsarbeidet er rettet mot samfunnet generelt, fagfolk i helse og sosialtjenesten, ungdom, folkevalgte, mennesker med transkjønnethet og andre med kjønnsidentitetstematikk. Vi utvikler brosjyremateriell, holder konferanser, kurs, stands, foredrag og synliggjør oss i media. Vi arbeider for at samfunnet skal bli mer tolerant og inkluderende, møte oss med likeverd og respekt slik at flere mennesker med transkjønnethet og andre som er annerledes kan stå åpent fram. Vi ser det som viktig å bidra til at samfunnet motarbeider negative holdninger til de som er annerledes og støtte og oppmuntre åpne holdninger. 1.1 Konferanser, kurs og stand Konferanser, kurs og stands er viktig for vår opplysningsvirksomhet. LFTS sammen med foreldre/familie foreningen arrangerte lørdag 13. oktober seminar for foreldre og familie på Holmenkollen Hotel. Foredragene var både faglige og basert på egenerfaring. Det ble holdt foredrag av Mikael Bjerkeli, Tone Maria Hansen, Siri Laupsa Borge, Ira Haraldsen, Esben Esther Benestad og Elsa Almås. Det var omtrent 50 personer tilstede på Holmenkollen Hotel. De fleste var foreldre, familie og mennesker i vår målgruppe. Vi har i sammen med GID klinikken på Rikshospitalet arrangert 5 kurser rundt om i Norge for helsearbeidere. Det er et samarbeidsprosjekt som er støttet av Sosial og helsedirektoratet. Lørdag 7. og tirsdag 10. oktober sto vi på stand ved stortinget i Oslo. Det var en del av markeringen av verdensdagen for psykisk helse. Vi sto sammen med en del andre organisasjoner innenfor psykisk helsefeltet.

3 1.2 Hefter og brosjyrer Vi har sammen med foreldre/familieforeningen utviklet og trykket opp brosjyren for barn og ungdom med transkjønnethet som skal sendes ut med hjelp av Shdir til helsestasjoner rundt om i Norge. Vi har også utviklet et generelt hefte med informasjon om mennesker med transkjønnethet, møte med helsetjenesten, psykisk helse og foreldre familie. Både brosjyren og hefte er støttet med midler fra sosial og helsedirektoratet. Vi har i 2006 også revidert Håndboken for transkjønnete. 1.3 Nettside og medlemsblad Vårt medlemsblad Transskript er en viktig kilde for informasjon for medlemmer, støttemedlemmer, leger, psykologer og media. I 2006 ble det gitt ut seks nummer av Transskript à 12 sider. Våre internettsider er meget viktig i forhold til informasjon, kunnskapsformidling, råd, veiledning til mennesker med transkjønnethet, helse og sosialarbeidere og samfunnet. Vår nettside bidrar også til likemannsarbeid via vårt diskusjonsforum. I løpet av 2006 fikk LFTS omtrent 2000 henvendelser via e-post og brev. Vi hadde cirka 2000 henvendelser via telefon. Vår nettside er meget viktig for opplysning og informasjon. Vårt diskusjonforum er ment å være et bidrag til likemannsarbeid. Der skal mennesker med transkjønnethet kunne gi råd og hjelpe hverandre. Det er også en del i 2006 som har fått kontakt med andre i samme situasjon via diskusjonforumet. Nettsiden er blant annet ment til å styrke nettverksbygging og opplysning for mennesker med transkjønnethet i hele Norge Informasjons og rådgivnings arbeide og media Landsforeningen for transkjønnete ser det som meget viktig å synliggjøre mennesker med transkjønnethet i media, slik at vi kan bidra til å øke kunnskap om mennesker med transkjønnethet i befolkningen. Vi har i 2006 bidratt med artikler i VG, Dagbladet, Aftenposten, Fredrikstad Blad, Fædrelandsvennen, Sunnmøreposten, Hamar Arbeiderblad, Blikk og Gaysir. Radio intervju og debatt i P4 og intervju i NRK P2. Informasjon på flere skoler i samarbeid med menneskebiblioteket. Informasjonsmøte for LLH ungdomsutvalget. Møter med mental Helse. Filmvisning under Skeive dager i Oslo. Foredrag på konferanser om kjønnsidentitet for skeiv ungdom i Hønefoss og Drammen. 2. Psykisk helse LFTS arbeider for å forbygge og rehabilitere psykiske problemer for mennesker med transkjønnethet og andre med forskjellige kjønnsidentitetstematikk. En del mennesker med transkjønnethet har problemer med angst og depresjon, og det er viktig å få hjelp med kontakt til lege og psykolog for diagnostisering og behandling. Mennesker med transkjønnethet er en risikogruppe for depresjoner og selvmord. Vi ser det som meget viktig at vi kan hjelpe med kontakt til helsevesenet, samtaleterapi og fellesskap Sosialesammenkomster Fellesskap med andre er en viktig faktor for å forbygge angst og depresjon. LFTS arrangerte i 2006 to sosiale sammenkomster der medlemmer fra hele landet hadde mulighet til å medvirke. I LFTS møtelokale i Oslo har det vært arrangert jevnlige sosiale møter. Det har også blitt arrangert jevnlige møter i Bergen lokallag.

4 2.2 Omsorg og nettverksbygging Omsorg for mennesker med transkjønnethet og andre med forskjellige typer kjønnstematikk er vårt viktigste arbeid, der trygghet og fellesskap er nøkkelord. Vi har i 2006 som i tidligere år medvirket til at en del mennesker med transkjønnethet og andre har fått kontakt med hverandre via e-post, møter, diskusjonsforum og telefon. Fortsatt kommer mange til vårt kontor for råd, veiledning og omsorg. Vår besøkelsestjeneste på Rikshospitalet er også en del av vår omsorg for mennesker med transkjønnethet. Vi arbeider kontinuerlig for å styrke vår nettverksbygging blant annet ved likemannsarbeid. Menn vi er avhengig av at mennesker i denne gruppen er villig til å hjelpe og støtte andre i samme situasjon. Styret i LFTS har ikke ressurser til dette alene. 3. Lokallag 3.1 Bergen lokallag Landsforeningen for transkjønnetes første lokallag ble dannet 11. september 2003 i Bergen. Lokallaget har vedtatt et arbeidsprogram og valgt styre og kontaktperson overfor landsstyret. Lokallaget har til september hatt månedlige møter på Eikelund. På Eikelund hadde lokallaget gratis møtelokale. Fra oktober 2006 har lokallaget hatt møtene på Nordnes bydelshus. Der må lokallaget betale leie. I tillegg har lokallaget arrangert en grillkveld/sommerfest 24. juni hjemme hos en forelder og julebord på restauranten «Naboen» 12/12. På julebordet fikk medlemmer dekket mat opp til kr. 200,- pr. person. Styret har hatt ett møte og noen konsultasjoner pr telefon, øvrige diskusjoner har blitt lagt til selve medlemsmøtene. Bergen lokallag av LFTS Støttegruppe og sosial møteplass for transkjønnete på Vestlandet Drive opplysningsarbeid Arbeide for å bedre det lokale behandlingstilbudet (for eksempel flere kompetente terapeuter, laserbehandling, etc) Fremme saker av lokal interesse overfor landsstyre Lokallaget har 9 medlemmer pr Foreldre og andre pårørende deltar også på medlemsmøtene. Det er svært positivt å ha et nært samarbeid med foreldregruppen. Lokallaget har besvart innkommende e-post fra interesserte og møtt en person i byen. Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, LLH-Hordaland, har fått nytt informasjonsmateriell til bruk for telefonvaktene sine. Leder av Bergen lokallag Stein Wolff Frydenlund hold 16. januar, 6. juni og 4. desember 2006 foredrag på kurs for nye frivillige medarbeidere i Kirkens SOS. De fikk relevant informasjonsmateriell. Det er viktig å informere om mennesker med transkjønnethet til personer som har kontakt med mennesker i krise. Stein Wollf Frydenlund var tilstede på møte om selvmordforebygging arrangert av LLH 31. januar. Det var en artikkel om medlem av lokallaget Janne Monsen i Dagbladet om å være idrettsutøver med transkjønnethet Stein Wolff Frydenlund deltok på landsstyremøte i Oslo 25. august. Stein Wolff Frydenlund har deltatt som personlig medlem i en referansegruppe opprettet av LLH Bergen og Hordaland i forbindelse med arbeid for homoplan i Bergen. Norsk Folkehjelps Ungdom i Bergen inviterte Stein til å bli utlånt som del av Menneskebiblioteket på arrangement for

5 ansatte i Gaia på Folkets Hus 22. april. 4. Foreldre/familieforening 4.1 LFTS Foreldre/familieforening Lørdag 17. september ble den første foreldreforening for transkjønnete stiftet i Norge. Det var 18 foreldre tilstede i møtelokale hos Norges Røde Kors. Dette var en historisk og en stor dag for alle som arbeider for å bedre situasjonen for mennesker med transkjønnethet i Norge. Foreldreforeningen har vedtatt et arbeidsprogram og valgt styre og kontaktperson overfor landsstyret Vedtekter: 2 FORMÅL - Foreldre/familieforeningen er en organisasjon for foreldre og familie til barn/unge med - kjønnsidentitets tematikk. Foreningen skal: - arbeide for å bedre barn og unge med transkjønnethet sine rettigheter og behandlingstilbud - være et støttende nettverk for foreldre/familie - arbeide for å styrke helsevesenets kunnskaper om barn/unge med transkjønnethet - arbeide for å bedre samfunnets kunnskaper og holdninger til mennesker med transkjønnethet. I 2006 har foreldre/familieforeningen sammen med LFTS arbeidet med å lage en informasjonsbrosjyre om barn/unge med kjønnsidentitets tematikk, og som inneholder kontaktinformasjon om Foreldre/familieforeningen, LFTS og GID-klinikken ved Rikshospitalet. Brosjyren er ferdig, og forsiden er tegnet av medlem i LFTS Peter Berg Hove. Foreldre/familieforeningen har tatt kontakt med GID-klinikken ved Rikshospitalet og fått i gang jevnlige møter der Foreldre/familieforeningen og GID kan utveksle informasjon, spørsmål og erfaringer. Det er viktig for å kunne være med på å påvirke arbeidet og utviklingen ved klinikken. Foreldre/familieforeningen har også et nært samarbeid med LFTS, og fungerer som en underavdeling av LFTS. I august 2006 ble det arrangert sommertreff i Arendal. Treffet samlet over 30 personer til en hyggelig helg hjemme hos Ivar og Lene på Tromøya. Det ble også tid til en tur til Dyreparken i Kristiansand, og søndag formiddag kom Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås for å ha frokostmøte. Ingvill Størksen, representant for styret i LFTS hadde også et innlegg. Det var en kjempefin helg der erfaringer ble utvekslet og nye vennskapsbånd knyttet. Foreldre/familieforeningen sammen med LFTS arrangerte også seminar 13. oktober på Holmenkollen hotell, der ulike temaer vedrørende transkjønnete og deres familier ble tatt opp. På kvelden ble det arrangert festmiddag. Styre i foreldreforeningen i 2006: Leder: Ivar Bollmann Pedersen Nestleder: Britt Eva Brandåstrø Styremedlem: Lene Bollmann Pedersen Styremedlem: Terje Bjerkeli Styremedlem og sekretær: Siri Laupsa Borge 5. Drift En stor del av Landsforeningen for transkjønnetes virksomhet er knyttet til driften av

6 organisasjonen. Driften av LFTS er ressurskrevende. LFTS hadde i 2006 stort sett det samme av driftsmidler som i Det er som i tidligere år takket være meget stor frivillig innsatts av samtlige styremedlemmer at LFTS har maktet å få utført så store arbeidsoppgaver også i Styret ønsker å påpeke at det er urimelig å forvente at styremedlemmer skal legge ned så store frivillige ressurser uten at rammebetingelsene blir betydelig bedre. Årsmøte har godkjent arbeidsprogram for 2006/2007 som er meget ambisiøst og ikke tilsvarer de ressurser som styret har tilgjengelig. 5.1 Økonomiskansvar Leder av LFTS har hatt det daglige økonomiske ansvaret. Regnskapet har blitt ført ansvarlig av vår nye regnskapsfører Konvent Consulting Regnskap ved autoriserte regnskapsfører Britt Søreide og av registrert revisor Bente Wilhelmsen. 5.2 Økonomisk Årsberetning

7 5.3. Internasjonalt arbeid Landsforeningen for transkjønnete har i 2006 hatt kontakt med The World Professional Association for Transgender Health (WPATH), tidligere kjent som Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, inc. LFTS har som den første brukerorganisasjon i verden, fått det ærefulle oppdraget med å arrangere WPATH Konferansen i Oslo i Vi har hatt et møte med President Stan Monstrey og hans sekretær. Det er et meget tidskrevende arbeid å arrangere verdens største faglige konferanse om kjønnsidentitet og transkjønnethet. Det medfører at vi må få hjelp av andre eksternt. Vi har derfor satt ned en lokal organisasjons komité bestående av følgende personer: Tone Maria Hansen, president LFTS Mikael Scott Bjerkeli, Vice president LFTS Ida Mellesdal, Board member LFTS Ingvill Størksen, Board member LFTS Ira Haraldsen, MD, PhD, Head of the GID - clinic team, National Hospital Asle Offerdal, Psychologist, GID - clinic team, National Hospital Ivar Bollmann-Pedersen, president of parent and family organisation LFTS Esben Esther P. Benestad, MD,sexologist NACS Dag Øystein Ensjø, president Human rights organisations Thore Langfeldt, PhD, clinic for sexuality and therapy Paulina Due-Tønnesen, MD, National Hospital Åshild Skogebø, Psychologist, clinic for sexuality and therapy Konferansen skal arrangeres på Holmenkollen Park Hotell fra onsdag 17. juni lørdag 20. juni Vi har med midler fra Barne og likestillingsdepartementet fått laget en egen nettside for konferansen Det er også link fra LFTS sin side til konferanse siden. 5.4 Deltagelse på konferanser/møter Det er viktig at LFTS er representert ved konferanser og møter, der tema er psykisk helse identitet og kjønn. LFTS var tilstede på 16 møter i Vi var tilstede på 4 forberedende møter i forbindelse med verdensdagene for psykisk helse, Vi var tilstede på idé møte i regi av Mental helse Norge sammen med brukerorganisasjoner innenfor psykisk helse feltet. Vi har hatt to møter i Helsedepartementet vedrørende støtteordninger og to møter med Sosil og helsedirektoratet. Vi har vært i to møter i Stortinget. Vi har vært i et møte med leder av LLH og leder av Skeiv ungdom. Vi har i tillegg hatt tre møter med arbeidsgruppen på Rikshospitalet og flere møter med psykologer og leger. LFTS var tilstede på to konferanser i perioden. Seminar i Shdir. om psykisk helse og Politiets konferanse om mangfold på Gardermoen 11. desember Nytt lokale LFTS fikk beskjed av Norges Røde Kors i september at de fleste organisasjoner i 3 etasje i Hausmannsgate 7 måtte flytte ut fordi de trengte lokalene selv. Vi i styret begynte å lete etter nytt egnet lokale som var større enn vårt lokale i Hausmannsgate 7. Vi tegnet kontrakt på nytt

8 lokale i storgata 39, 3 etasje som er betydelig større enn tidligere lokale. Vi flytter inn i storgata 39 i løpet av februar Lokalkostnadene blir betydelig større, menn gir oss også helt andre muligheter enn tidligere, blant annet landsdekkende sosiale sammenkomster og kurser for helsearbeidere og skoleklasser. 6. Politisk arbeid 6.1 Diskrimineringsarbeide LFTS er en av flere organisasjoner som er tilsluttet menneskerettsalliansen. Det gir en liten organisasjon som LFTS betydelig større muligheter til å synliggjøre seg å kjempe for menneskerettigheter sammen med andre organisasjoner. 6.2 Støtteordninger for mennesker med transkjønnethet Vi har siden 2001 arbeidet for at mennesker med transkjønnethet skal få så gode støtteordninger som mulig. I 2004 ble det klart at støtteordninger for brystproteser og parykk ble godkjent i Arbeids Sosialdepartementet. Dessverre har helse og omsorgsdepartementet ikke valgt å prioritere våre støtteordninger i forhold tilbudsjettet for LFTS var i to møter med statssekretær og politisk ledelse for å få avklart støtteordninger som kompresjonsvest, penisproteser, laser og elektrolysebehandling. I desember 2006 ble det fra helse og omsorgsdepartementets side gitt informasjon om at departementet mener at kompresjonsvest, penisproteser, laser og elektrolysebehandling kan gå under støtteordninger som gis på medisinsk indikasjon. Det betyr at de som er i behandling på GID klinikken kan be om rekevisjon for den støtteordning som er nødvendig og da vill lege og psykolog på GID klinikken vurdere en slik henvendelse, ut fra om det er medisinsk nødvendig. Det er nå avklart fra GID klinikken at de skal prøve ut en slik ordning for å se om Helse Øst/Sør støtter disse støtteordninger som en del av behandlingen for mennesker med transkjønnethet. ************************************************************************* Styrets sammensetning i perioden: Leder: Tone Maria Hansen Nestleder: Mikael Bjerkeli Styremedlem: Alex Sander Fossøy Styremedlem: Ingvill Størksen Styremedlem: Ida Mellesdal

Styrets Årsberetning 2005

Styrets Årsberetning 2005 Styrets Årsberetning 2005 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn

Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn Utredning av vilkår for endring av juridisk kjønn og organisering av helsetjenester for personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori Rett til rett

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert SLUTTRAPPORT En sykt god ekspert Prosjektnummer: 2009.3.0325 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Mona Drage Forord Denne sluttrapporten har til hensikt å gi en oversikt

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer