Den totale guiden til ditt medlemskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den totale guiden til ditt medlemskap"

Transkript

1 Den totale guiden til ditt medlemskap

2 Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske medlemsfordeler m.m. Innhold Norsk Industri... 4 Bransjer... 6 Våre oppgaver Utdanninger, kurs og konferanser Medlemsfordeler Økonomiske fordeler Kontakt oss NORSK INDUSTRI er til for medlemmene. Norsk Industri skal oppnå resultater for medlemmene. Vi jobber hver eneste dag for at det skal bli enklest mulig for deg og dine medarbeidere å bedrive god verdiskaping. Det handler om jus, tariff, næringspolitikk, skatter og avgifter. Kort sagt rammevilkår. Gode rammevilkår. Forutsigbare rammevilkår. Konkurransedyktige rammevilkår. Vi er sikre på at mer industri i Norge er svaret på våre velferdsutfordringer. Vi vet at mer industri i Norge er bra for det globale klimaet og bra for det landet vi i fellesskap har ansvaret for å forvalte fremtiden til. Vi vil ha et Norge der det lønner seg å jobbe, der ekstra innsats settes pris på, der kompetanse preger arbeidslivet. Vi jobber for at industrien skal kunne tilby attraktive arbeidsplasser for unge mennesker. Igjennom vår tette myndighetskontakt og vårt gode samarbeid med fagbevegelsen, bidrar vi til et godt og anstendig arbeidsliv i Norge. For deg som medlem er det en selvfølge at vi også tilbyr nettverksbygging, kompetanseheving og økonomiske medlemsfordeler. Det skal lønne seg for deg å være medlem av Norsk Industri. Takk for at du er med på laget. Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industri 2 3

3 Om oss Norsk Industri Norsk Industri er en medlemsorganisasjon som taler industriens sak og kjemper for best mulige rammevilkår og økt verdiskaping for sine medlemsbedrifter. Taler din sak Det er de rundt bedriftene som eier Norsk Industri, og organisasjonen er dermed industriens kraftigste talerør. Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Mange fordeler spar mer! Ved å benytte tjenester og verktøy som tilbys gjennom Norsk Industri og NHO, inkludert regionkontorene, vil du oppleve medlemskapet som nyttig. En rekke avtaler kommer medlemmene til gode. Bedrifter som benytter seg av de økonomiske medlemsfordelene opplever i tillegg store besparelser. Ikke nøl med å ta kontakt med oss som jobber i Norsk Industri. Norsk Industri: medlemsbedrifter ansatte i medlemsbedriftene Over 650 milliarder kroner i omsetning i bedriftene Over 310 milliarder kroner i eksport fra bedriftene TOMMY PEDERSEN Adm. dir. Rainpower Services As (leder i Elektro og Energi styret, Norsk industri) Industripolitikk er viktigere enn noen gang deltagelse og medlemskap i Norsk Industri åpner derfor en viktig arena som gir muligheter. Med de utfordringer konkurranseutsatt sektor har i dag, er det svært viktig å stå sammen i Norsk Industri. Norske leverandører til havbruksnæringen er ledende i verden og har ledet an i den teknologiske utviklingen innen havbruk. Norsk Industri er stolt av å representere disse. 4 5

4 Din bransje Bransjeforeninger BRANSJEFORENINGEN OLJE & GASS Bransjesjef Runar Rugtvedt Norsk Industri søker å ha oppdatert kunnskap om områder som er viktige for bedriftene. Det er derfor en rekke bransjer som er organisert i Norsk Industri. Bedrifts- og bransjeservice Mange av bransjene har egne bransjestyrer/ -foreninger, og noen har også egne nettsider. De sender ut nyhetsbrev, statistikk og rapporter. Det arrangeres en rekke kurs og andre faglige møteplasser for de enkelte bransjene. Fagutvalg Norsk Industri ønsker å ha tett og god kontakt med bedriftene gjennom engasjerte fagutvalg som jobber frem gode innspill og forslag til løsninger. Våre fagutvalg er: Arbeidsgiverpolitisk utvalg Arbeidsmedisinsk utvalg Informasjonsutvalg Infrastrukturutvalg Klima- og energipolitisk utvalg Kompetanseutvalg Miljøpolitisk utvalg Utvalg for gjenvinning MARITIM BRANSJEFORENING Bransjesjef Lars Gjørvell-Dahll Vi i bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass representerer hoveddelen av norske leverandører til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt. Vi søker å bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer, og skal dessuten skape de nødvendige faglige fora der saker av vesentlig betydning for medlemsbedriftene kan utredes og tiltak settes i verk. Vi i Maritim bransjeforening har rundt 200 medlemsbedrifter som inkluderer havbruksleverandørene. Under vår paraply finnes konsulenter, utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft. Vi arbeider for å sikre maritim industris gjennomslagskraft overfor bl.a. myndigheter og virkemiddelapparatet. Bransjen generelt skal fremstå med tyngde og troverdighet i diskusjoner om rammebetingelser og konkurranseevne. Utfordringen er å få fokus på og synliggjøre viktige saker, arbeide langsiktig og få bedre koordinering av begrensede ressurser for å realisere disse målene. BRANSJER TILKNYTTET NORSK INDUSTRI JON DANIEL NESJE Adm. dir. Wonderland AS, styreleder Norsk Industri møbel+interiør Vi har vært aktive i Norsk Industri og bransjeforeningen møbel+interiør fordi vi ser det som den beste arenaen for å fremme Wonderlands og bransjens felles interesser mot myndigheter og virkemiddelapparat. Vi opplever møteplassene, aktivitetene og medlemstilbudene som Norsk Industri har som relevante og attraktive for oss. Bergindustri Elektro og energi Elektroteknikk og automatisering Emballasje Grafisk, print/kommunikasjon Havbruksleverandører Kompositt Korrosjon, isolering, stillas Legemiddel og bioteknologi Maritim industri Møbel og interiør Olje og gass Petroleum (landanlegg) Plastindustri Påbyggerne Renseri og vaskeri Støperi Tekno Teko Treforedling 6 7

5 Din bransje KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASENTREPRENØRENES FORENING Bransjesjef Elisabeth Brask Våre bedrifters hovedmarked er innenfor tradisjonell byggevirksomhet på land samt oppdrag knyttet til vedlikehold og nybygg for olje- og gassindustrien on- og offshore. Vern av liv og verdier knytter de tre bransjene sammen. Vår grunnholdning er at tillit mellom aktørene gir økt sikkerhet, bedre resultater og bedre arbeidsmiljø. KIS er en viktig premissleverandør både innad i egne bransjer og mot tilsyn og øvrige myndigheter. I tillegg tilbyr vi møteplasser hvor medlemmene og andre treffes og kan utveksle erfaringer. BRANSJEFORENINGEN ELEKTRO OG ENERGI Bransjesjef Stein Iver-Koi Elektro og Energi er bransjeforeningen for produsenter og importører av elektroteknisk utstyr. Vi er opptatt av bransjerelaterte utfordringer og rammebetingelser knyttet til produksjon, transmisjon, distribusjon og anvendelse av elektrisk kraft, automatisering, standardiserings- og normarbeid. Bransjeforeningen deltar aktivt i flere fora, og har eget styre, flere komiteer og arbeidsutvalg som løpende behandler saker av betydning for elektroindustrien i Norge, og dens konkurransemulighet internasjonalt. Vi arbeider for å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer, og skal dessuten fremstå som et faglig forum der man drøfter og utreder saker som er vesentlige for bransjens utvikling. LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) Bransjesjef Karita Bekkemellem Vi i Legemiddelindustrien (LMI) har om lag 60 medlemmer blant norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører medisiner i Norge. Disse firmaene har totalt ansatte og står for i overkant av 80 prosent av en årlig legemiddelomsetning i Norge på snaut 20 milliarder kroner. Gjennom å jobbe for gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge, samtidig som vi bidrar til samfunnet med kunnskapsarbeidsplasser i en fremtidsrettet bransje. Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass representerer hoveddelen av norske leverandører til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt. 8 9

6 Hva vi gjør Våre oppgaver Politiske rammebetingelser Organisasjonen er opptatt av politiske rammebetingelser og industripolitiske utfordringer, økonomi, klima og miljø, energi, FoU, HMS, kompetanse og utdanning, personal/hr og juridiske problemstillinger. Tariff- og lønnsforhandlinger Våre advokater forhandler alle overenskomstene på vegne av Norsk Industris medlemmer. Vi bistår også bedriftene i tarifforhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen representerer frontfagmodellen som er toneangivende for de etterfølgende tarifforhandlingene. Vi tilbyr også kurs og rådgivning i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Vi skal hver dag jobbe for industriens beste. Vårt mål er å sikre global konkurransekraft for industrien. Eksempler på temaer vi jobber med er kronekurs eksportfinansiering samferdsel industriell skolepolitikk forskning, utvikling og innovasjon klima, energi og miljø Bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt Vårt brede nettverk og et effektivt samarbeid med organisasjoner i Norge og internasjonalt, kommer bedriftene til gode. Gratis advokatbistand i arbeidsgiverspørsmål Råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål er en av Norsk Industris hovedoppgaver. Våre advokater har bred juridisk kompetanse og bransjekunnskap. Vi bistår bl.a. i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, arbeidstid, oppfølging av arbeidstaker ved sykdom, håndtering av personalsaker, omorganisering/nedbemanning, fremgangsmåte for oppsigelse av arbeidsforhold mv. Ring gratis vakttelefon E-post: Kontraktsrettslige tjenester Norsk Industris medlemsbedrifter kan også benytte en avtale med Advokatfirmaet Haavind AS. Medlemsfordelen byr på gratis første konsultasjon, samt bistand etter rabatterte priser. Firmaet har på vegne av Norsk Industri deltatt i utformingen av viktige internasjonale kontraktsstandarder som NL- og Orgalimebetingelsene. Advokatfirmaet Haavind AS: tlf I tillegg har Norsk Industri avtale med Advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland om juridiske tjenester innen visse bransjer i leverandørindustrien. Advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland: tlf Arbeidsmiljøfondet Medlemsbedrifter kan få støtte til prosjekter som har nytteverdi for bransjer og andre medlemsbedrifter, slik at erfaringsoverføring og ny kunnskap kan komme flest mulig til gode. Se søknadsskjema og mer informasjon på. ESTHER AMB PETTERSEN HR Business Partner, Umbilicals, Aker Solutions ROGER KRISTENSEN CEO, Restech Norway AS Norsk Industri har bidratt til at jeg har kunnet utføre jobben min på en profesjonell måte! De har hjulpet meg til å utrede gode beslutningsgrunnlag for ledelsen, og gjort meg litt mer kunnskapsrik i samme slengen! Tusen takk fra en svært takknemlig og hyppig bruker av deres tjenester! Som leder av et lite firma i Nord-Norge fungerer Norsk Industri som en portal for informasjon om markeder gjennom nyheter, og konferanser hvor jeg møter kolleger fra hele min bransje med de samme mål og utfordringer. De er også en av bransjens viktigste bidragsytere mot virkemiddelapparatet på våre vegne

7 Hva vi gjør Offentlige anskaffelser Norsk Industri skal arbeide for at anbudsprosesser foregår slik at vi unngår at tilbud blir avvist på grunn av rigid formalisme. Når private og offentlige tilbydere konkurrerer, må det sikres konkurranse på like vilkår. Økodesign Økodesignforskriften er en norsk forskrift basert på Økodesigndirektivet. Den overordnede hensikten med forskriften er å senke det europeiske energiforbruket, samt å redusere klimagassutslipp. Norsk Industri påvirker utviklingen av regelverket gjennom høringer og deltakelse i europeiske foreninger. Systematisk HMS-arbeid Industrien har det laveste sykefraværet i norsk arbeidsliv. Dette skyldes systematisk HMS-arbeid og målrettet innsats fra ledelse og ansatte i Norsk Industris medlemsbedrifter. Norsk Industri har også et nytt opplæringsprogram for verneombud og AMU-medlemmer. Støtte til bedriftsutvikling Bedrifter som har tariffavtale med LO kan søke Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) om faglig eller økonomisk støtte til bedriftsutvikling. For informasjon og søknad om støtte se fellestiltak.no. JAN ARVE HAUGAN Konsernsjef i Kværner ASA og nestleder i styret, Norsk Industri, bransjeforeningen Olje & Gass Kværner er med høyt kvalifiserte ansatte en av verdens ledende leverandører av komplette offshoreplattformer. For å lykkes i hard konkurranse må vi forstå kravene i markedene, se mulighetene for effektivisering, innovasjon, og sikre at rammebetingelsene støtter opp om konkurransekraft og verdiskaping. Når både store og små aktører står sammen i Norsk Industri får vi en kraftfull stemme. Våre råd og behov blir lyttet til når samfunnet skal uforme rammer for fremtidens industri. Maritim bransjeforening har ca 200 medlemsbedrifter inkludert havbruksleverandørene. Under Maritims paraply er konsulenter, utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft

8 Økt kompetanse Utdanninger, kurs og konferanser Norsk industri lever av kompetanse i verdensklasse. Kurs, utdanning og konferanser er derfor sentrale deler av Norsk Industri sin virksomhet. UTDANNING PÅ DELTID Fagbrev på deltid Gjennom Norsk Industri kan ansatte med fem års praksis velge mellom over 30 ulike fagbrev man kan ta gjennom bedriften. Eksempler på fagbrev som tilbys: Industrimekanikerfaget Industrirørleggerfaget Produksjonsteknikkfaget Kjemiprosessfaget Automatiseringsfaget Elektrikerfaget L o g i s t i k k f a g e t Ingeniørutdanning på deltid Ved å satse på utdanning av egne fagarbeidere, får bedriftene erfarne ingeniører som kjenner virksomheten godt. Utdanningen er et samarbeid mellom Norsk Industri og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Det tilbys fire retninger: Kjemi-/prosessingeniør Maskiningeniør Elektroingeniør Bygg-/anleggsingeniør Mastergrad på deltid Norsk Industri har tatt initiativ til å opprette en erfaringsbasert mastergrad innen olje og gass ved NTNU fra høsten Detaljene for kurset blir lagt våren Se mer informasjon på Universitetet i Stavanger tilbyr nå en erfaringsbasert Master in Technology and Operations Management. Studiet retter seg spesielt til ansatte i olje- og gassnæringen, men er også relevant for andre industrisektorer. Medlemsbedrifter i Norsk Industri får her 20 prosent rabatt. Les mer om tilbudet på KURS Helse Miljø Sikkerhet Forebyggende HMS-arbeid bidrar til å unngå ulykker, skader og i verste fall tap av menneskeliv. Norsk Industri er medlemmenes viktigste samarbeidspartner når det gjelder HMS-opplæring. Et nytt og forbedret opplæringstilbud for verneombud og AMU-medlemmer er klart i Dette vil også være en ressurs for andre målgrupper i bedriftene. Industriens egne lederkurs Norsk Industris lederkurs er tilpasset industrien. Det tilbys kurs på alle nivåer, fra skiftledere (Grunnkurs Ledelse) til ledere (Lederutviklingsprogrammet Relasjonsledelse). Kursene gjennomføres i tett kontakt med bedriftene, slik at teorien kobles opp mot bedriftens egen filosofi og strategi. Våre kurs er fleksible og kan skreddersys med hensyn til innhold og lengde. Jus og arbeidsforhold Norsk Industri er oppdatert på arbeidsgiverspørsmål og har lang erfaring også med kurs innen jus og arbeidsliv. Kurs kan holdes bedriftsinternt, eller mer bredt. Elektro og automatisering Ifea er industriens egen forening for elektroteknikk og automatisering og er en bransjeforening i Norsk Industri. Ifea tilbyr sammen LEIF SOLLI LJUNG Opplæringskoordinator Eramet Norway Sauda Ove Rogne CEO & Founder, Northern Lighting Norsk Industri sine nettbaserte fagbrevkurs er oversiktlige og fine, og det er veldig bra at de ansatte kan gjennomføre kurset samtidig med at man er i full jobb. Medlemskapet i Norsk Industri gir oss tilgang til faglig spisskompetanse og er et viktig bransjemessig nettverk hvor vi møter andre bedrifter vi kan utveksle erfaringer med og lære av. Medlemsskapet gir også fordeler i form av felles eksportsatsinger og sparte kostnader på for eksempel forsikring

9 Økt kompetanse med Norsk Industri en rekke viktige kurs og konferanser. Dette inkluderer bl.a. lovpålagte kurs som FSE, NEK, maskinforskriften m.fl. Det gis også tilbud om skreddersydde kurs for den enkelte bedrift. Næringslivets skole Næringslivets skole er NHO-fellesskapets kursplattform. I Næringslivets skole får medlemsbedriftene nyte godt av Norsk Industris og NHO-fellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs uavhengig av bransje. Se naeringslivetsskole.no KONFERANSER Norsk Industri en av Norges største konferansearrangører Gjennom våre konferanser setter vi den politiske dagsorden og tilbyr medlemmene faglig påfyll. Offshore Strategikonferanse, Stavanger Dette er en veletablert konferanse og møteplass for alle tilknyttet offshoresektoren. Fokuset er på å møte venner og kollegaer i bransjen, høre deres erfaring, og teste ut egne synspunkter. Arbeidsgiver 2015, Oslo Konferansen finner sted få dager etter det sentrale lønnsoppgjøret. Her får medlemsbedriftene et felles grunnlag for bærekraftig resultat i de lokale lønnsforhandlingene. Konferansen er kun for medlemsbedrifter i Norsk Industri. Møbel+interiørkonferansen, Oslo Konferansen er møbel- og interiørbransjens største møteplass. Selv om materialer og produkter er litt forskjellige er utfordringene som både leverandør og handel står overfor de samme. Derfor er dette en viktig arena for leverandørbedrifter innenfor møbel- og interiørindustrien. GUTTORM SAND Disponent, PostNord AS Transport & Logistikk-konferansen har mange interessante foredrag og diskusjoner i et bredt fagspekter. Relasjonsbyggingen er også viktig for mitt daglige arbeid i PostNord AS. Teknobedriftenes bransjeforening består av teknologibedrifter med en stor bredde i produkter og tjenester, som flymotordeler, maskiner, elektromekaniske produkter, forsvarsmateriell, bildeler, redskapsprodusenter, metallvarer, tynnplatebedrifter, ingeniørbedrifter m.m

10 Økt kompetanse TOMAS NORVOLL Fylkesrådsleder Nordland Fylkeskommune Industrikonferansen, Oslo Denne konferansen er en av Norsk Industris viktigste møteplasser. Her møtes ledere fra våre mange industribedrifter og bransjer, samt ledende politikere fra alle partier. Helseindustrikonferansen, Oslo Konferansen er næringens suverent viktigste møteplass, og rommer faglige og politiske innspill og disku sjoner fra hele bredden av norsk helseindustri. Dette er en viktig arena for en industri som er avhengig av gode rammebetingelser og forutsigbarhet. Stillasdagene Stillasdagene arrangeres hvert år, medio september. Dette er en fagkonferanse hvor stillasentreprenører, produsenter, leverandører og kunder innen industri /offshore og bygg og anlegg er representert. Industri2015, Bodø Industri2015 er en konferanse for den kraftintensive industrien. I det ligger det at den er for alle industriinteresserte det vil si for folk som er opptatt av at verdiskaping gjennom industri finner sted i Norge. Denne konferansen var en suksess da den ble arrangert for første gang i Transport & Logistikk 2015, Gardermoen Transport & Logistikk er Nordens største konferanse for transport og logistikknæringen, og et «must» for alle som er opptatt av transport og logistikk, faglig og/eller politisk. Med over 800 deltagere er dette også det største arrangementet i regi av Norsk Industri. Verftskonferansen, Ålesund Konferansen setter fokus på den maritime bransjens utfordringer og hvilke mulighetsrom den enkelte aktør kan utnytte. Konferansen er næringens viktigste møteplass. I tillegg til å ha et faglig godt innhold, er dette en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. INDUSTRI2015 er en viktig møteplass for alle som er interessert i industriutvikling. På konferansen diskuterer vi hvorfor og hvordan vi skal videreutvikle kraftforedlende industri. Koblingen mellom energi og industri bør fortsette å bygge grønn konkurransekraft for Norge. Det er bra for nasjonal verdiskaping, det er bra for kunnskapsutvikling og innovasjon, og det er bra for det globale klimaet. Norsk Industri møbel+interiør er en bransjeforening som arbeider for å styrke konkurransekraften til medlemmene i møbel- og interiørbransjen, samt tale medlemmenes sak overfor myndighetene. Det innbefatter å bidra til å øke avsettingsmuligheter for produktene, samt å tilby et godt nettverk gjennom informasjonsutveksling, møter, seminarer og utviklingsprosjekter

11 Økt kompetanse REKRUTTERING Å bidra til å sikre rekruttering til industrien er viktig for Norsk Industri. Vi følger utviklingen av skole- og utdanningssystemet, og arbeider for å få en utvikling etter industriens behov. Yrkeslandslaget/WorldSkills Norsk Industri støtter Yrkeslandslaget. Gjennom skolekonkurranser og norgesmesterskap vises yrkesfag på en spennende og motiverende måte. Yrkes- NM, -EM og -VM bidrar til positiv oppmerksomhet. Sekretariatet til WorldSkills Norway driftes av Norsk Industri. Les mer på worldskills.no «Muligheter»-programmet «Muligheter» er et digitalt lære- og informasjonsmateriell som retter seg mot ungdom, og er en hjelp til å orientere seg mot jobb og karriere. Her er filmer, kunnskapslabyrinter, matematiske nøtter m.m. I samarbeid med Utdanningsforbundet er det utarbeidet et lærehefte tilknyttet programmet. REIDAR MJELDE Adm. dir./ceo, Brunstad AS Det er vanskelig å finne tid til politisk engasjement i en hektisk hverdag. Derfor er Norsk Industri vår representant i norsk industripolitikk, og vi har full tillit til at våre meninger blir videreformidlet på en god måte. For vår bedrift er Norsk Industri en viktig støttespiller i vår forretningsdrift. Vi har benyttet oss av ulike tjenester, og har god erfaring. Vi oppfatter rådgiverne i Norsk Industri som kompetente og serviceinnstilte. Vi er tilknyttet NHO Møre og Romsdal, som er flink til å hente ekstern hjelp fra Norsk Industri og NHO om nødvendig. Medlemskontingenten betaler seg gjennom de ulike medlemsfordelene vi har tilgang på gjennom vårt medlemskap, blant annet gratis juridisk hjelp og forsikrings- og pensjonsordningene. Brunstad AS leverer møbler til hjemmet, og opererer i en svært konkurranseutsatt næring. Vi opplever at Norsk Industri aktivt bidrar til å bedre våre rammebetingelser gjennom sin påvirkning mot politiske miljøer. Et opplæringskontor nær deg. Oversikt over opplæringskontorer industrien samarbeider med finnes på norskindustri.no

12 Mange fordeler Medlemsfordeler Det er mange fordeler ved å være medlem i Norsk Industri. Det finnes en rekke hjelpemidler medlemmene kan benytte seg av. Elektronisk varsling NHO tilbyr forhåndsvarsling via SMS og e-post slik at du slipper å tenke på frister for innrapporteringer til offentlige myndigheter. Global Product Strategy (GPS) GPS er et initiativ som er utviklet av Kjemisk Industris Internasjonale Råd (ICCA) og som bygger på industriens frivillige «Responsible Care-program» for sikker og miljøsparende produksjon og bruk av kjemikalier. Mer informasjon finnes på cefic.org. HMS Norsk Industris bidrag i HMS-arbeidet er bl.a. å dokumentere nivå og utvikling på en rekke HMS-måleparametere. Gjennom innrapportering av sykefravær, yrkesrelaterte skader m.m. kan man se utviklingen for industrien. Inkluderende.no På inkluderende.no finner du verktøy og veiledning til hjelp i ditt arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA). Leveringsbetingelser og standardkontrakter Norsk Industri tilbyr en rekke norske, nordiske og internasjonale leveringsbetingelser og standardkontrakter. PDF-filer er gratis for medlemsbedriftene. Norsk Industri formidler også ORGALIMEs betingelser. På nettsidene finnes også standardkontrakter for offshore, samt norske innkjøpsbetingelser. Lønnsstatistikk NHOs lønnsstatistikk bidrar til å gi oversikt over lønnsutviklingen i ulike yrkesgrupper. Næringslivets økonomibarometer For oversikt over forventet sysselsettingsvekst, markedssituasjon og markedsutsikter; se okonomibarometer.no Pensjon Norsk Industri har bidratt til å utvikle pensjonsportalen pensjon2011.no. Her finner du det meste av relevant informasjon knyttet til pensjon. Store deler av portalen er formet som et kurs hvor bedriftene lett kan få svar på ulike spørsmål rundt pensjon. REACH og kjemikalier Norsk Industri har en aktiv arbeidsgruppe for medlemsbedriftene der erfaringsutveksling og informasjon om REACH, datablader, klassifisering og merking, Produktregisteret, prioritetslister og substitusjon er blant temaene. Det arrangeres en årlig konferanse (Kjemikaliedagene) for medlemmene, i tillegg til en rekke workshops i samarbeid med myndighetene. Det tilbys også interaktive kurs på området. Relevante rapporter Norsk Industri gir ut rapporter av ulik art. Rapporten som ansees som den mest kjente, er den årlige konjunkturrapporten. Den kommer i månedsskiftet januar/februar og er basert på svar om medlemsbedriftenes forventninger for det kommende året. TERJE SKOGEN FMC Technologies, regional salgssjef, Norsk Kontinentalsokkel & Danmark HANNE GUDEM Financial Manager i SEW Eurodrive AS FMC Technologies har i en årrekke vært medlem i Norsk Industri, og gjennom flere perioder har jeg hatt tillitsverv i organisasjonen relatert til olje og gass. Norsk Industri jobber med aktuelle problemstillinger som angår hele bransjen, hvilket har gjort mitt engasjement både nyttig og interessant, spesielt innenfor de områder som gjelder leverandørindustrien. Pensjoner er en vesentlig kostnad som kommer våre ansatte til gode, derfor er det positivt at Storebrand stiller opp, ikke bare for ledelsen, men også for de ansatte når de lurer på noe. Mye har skjedd med pensjoner de siste årene og jeg prøver å holde meg oppdatert både på kurs og med lesestoff, men det er et komplisert tema så det er godt å vite at man har dyktige personer man kan rådføre seg med i Storebrand som har en avtale med Norsk Industri på pensjon

13 Mange fordeler Samfunnsregnskap NHOs modell for samfunnsregnskap synliggjør sammenhengen mellom verdiskaping i næringslivet og finansieringen av offentlig velferd. Se. Sjekkliste for leie av næringslokaler NHO har utarbeidet en sjekkliste og en veiledning til bruk ved leie av næringslokaler. Se. Tariffavtaler På NHOs tariffnettsted finner du tariffavtalene som Norsk Industri er del av. Basen er delt inn i to: Hovedavtaler og Overenskomster. Overenskomstene er de bransjevise avtalene som bedriften er bundet av. Med en overenskomst følger det alltid en Hovedavtale og en rekke bilag, som til sammen utgjør det totale avtaleverket for bedriften. BJØRG SANDAL Aibel AS, kommunikasjonsdirektør / SVP Communications De siste årene har vi opplevd sterk internasjonal konkurranse i leverandørmarkedet til olje- og gassindustrien. Norsk Industri gir norske aktører en stemme og er en arena til å utveksle erfaringer og jobbe sammen for å styrke konkurransekraften. Gjennom konferanser, arbeidsgrupper og rapporter utgitt av foreningen får vi også løftet fram viktige rammevilkår for bransjen. Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS) dannes av bransjeforeningene Korrosjonsentreprenørenes Forening (KEF), Isoleringsfirmaenes Forening (IFF) og Stillasentreprenørenes Forening (SEF)

14 Spar penger Økonomiske fordeler Det kan være nyttig å gå gjennom hva bedriften allerede har av avtaler, og eventuelt bytte til våre avtaler. Se nettsidene og Min Side for utfyllende informasjon. Beredskapsavtale med Sjømannskirken Bedrifter som ønsker styrket beredskap for sine ansatte på oppdrag i utlandet, kan inngå avtale med Sjømannskirken. NHOs/Norsk Industris medlemmer tilbys 20 prosent rabatt. Drivstoff og fyringsolje En avtale med Statoil Fuel & Retail gir rabatterte priser på fyringsolje. Medlemmene får også gunstig tilbud på Statoils firmakort som gir rabatt på diesel og bensin. Biler over 3,5 tonn trenger Statoil Truckkort. Rabatten gis direkte på pumpepris. Ekspress flyfrakt Norsk Industri tilbyr i samarbeid med DHL Express landets billigste og mest effektive ekspress flyfrakttjenester. Ingen av konkurrentene har et tilnærmet utbygget distribusjonsnett i Norge. Hotellavtaler Norsk Industri har forhandlet frem avtaler med en rekke hotellkjeder. Henvis til Norsk Industris avtalekoder og priser: ARP-Hansen Hotel Group Copenhagen (sju hoteller i København) Best Western First Hotels Nordic Choice Hotels Rica Hotels Scandic Hotel (egen avtale også for Belgia Scandic) The Rezidor Hotel Group Thon Hotels Kredittsjekk og inkassotjenester En avtale med Bisnode Norge og Lindorff AS omhandler kredittsjekk og inkassotjenester. NHO Forsikring Norsk Industri og NHO har lansert en ny og gunstig forsikringsordning for medlemmer: NHO Forsikring. Det omfattende volumet og vår sterke bransjekompetanse sikrer deg konkurransedyktige forsikringsvilkår som er spesielt tilpasset din bedrift. I tillegg får du tryggheten det gir å ha Norsk Industri og NHO i ryggen. Propan Flogas Norge AS overtok LPG-forretningen fra Statoil Fuel & Retail høsten De tilbyr levering av propangass med tankbil i hele Norge til både private og industrielle forbrukere. Strategisk design NHO-medlemmer tilbys bistand i strategisk bruk av design. Gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) kan bedrifter dessuten søke om støtte til å igangsette ideutviklingsprosjekter enten det dreier seg om produkt, tjenester, prosess eller nye forretningsmodeller. Se norskdesign.no for informasjon. SVERRE-MAGNE HAUGEN Managing Director, Riccovero JAN SKREFSRUD Adm. dir., Gudbrandsdalens Uldvarefabrik Riccovero er svært godt fornøyd med avtalen vi har med DHL Express gjennom Norsk Industri. Vi er i fashionbransjen med produsenter og samarbeidspartnere i flere deler av verden. Vi har ukentlig flere sendinger med vareprøver og produksjonstilbehør der tid og pris er svært viktige faktorer ved valg av transportløsning. Riccovero har hovedkontor i Olden i Sogn og Fjordane, noe som kan være krevende i forhold til logistikk. Transportløsninger og kostnader for oss som er lokalisert i distriktene er kritiske. Gjennom samarbeidsavtalen Norsk Industri har etablert med DHL Express, får vi tilgang til svært gode fraktpriser, uavhengig av vår lokasjon. Vi i Gudbrandsdalens Uldvarefabrik har gjort store investeringer og bygget om vårt fyrhus fra å benytte tungolje som energi til nå å bruke propan. Vi har benyttet oss av Norsk Industri sin rammeavtale og er meget godt fornøyd med resultatet. Besparelsene vi har oppnådd ved å konvertere til propan gjør at investeringene med å bygge om fyrhuset får en akseptabel nedbetalingstid og ikke minst sparer miljøet for store utslipp av partikler og reduserte CO 2 -/NO X -tall tall. Flogas Norge AS som er Norsk Industri sin rammeavtalepartner har ansvaret for drift og vedlikehold av propantanken

15 Spar penger Strøm En avtale om innkjøp av kraft er inngått med LOS. Profesjonell kraftforvaltning skal sikre konkurransedyktige strømpriser til bedriftene i årene som kommer. LOS er en del av Agder Energi-konsernet. Tjenestepensjon avtale med Storebrand NHO og Norsk Industri har på vegne av medlemsbedriftene inngått en avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). For bedrifter som ønsker større fleksibilitet enn det OTP gir, har Norsk Industri inngått en tilsvarende avtale med Storebrand som omfatter ytelsespensjon (YTP) og innskuddspensjon (ITP). På norskindustri.no og finner du avtalekoder, priser og mer informasjon. MEDLEMSKAP Medlemskontingenten til Norsk Industri utgjør 0,9 av utbetalt lønn. Minstekontingent: kroner. Din bedrift blir også medlem i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og vanligvis en egen bransjeforening. Kontingent til NHO er 1,05 av utbetalt lønn. Ekstra rabatt første år Bli medlem! Alle nye medlemmer i Norsk Industri får velkomstrabatt: 50 prosent ved innmelding første halvår, gratis ut året ved innmelding siste halvår. Det er også mulighet for rabatt i kontingenten til NHO. JOHN FUGLERUD Controller, Jotun AS Vi har ikke funnet noen som slår LOS Energy på strømforvaltning. IRENE BRENDEN Økonomisjef, Celsa Steel Service AS Vi benytter kredittsjekk fra Bisnode og har i tillegg konsernpålagt kredittforsikring, så vi har nesten ikke tap på fordringer, nærmest null. Støperiindustrien forvalter og utvikler strategisk viktig teknologisk kompetanse, skaper verdifulle arbeidsplasser og er en viktig del av verdikjeden i mekanisk industri

16 Kontakt oss Kontakt oss Nyhetsbrev Hver uke sender Norsk Industri elektronisk nyhetsbrev til alle medlemmene. Ta kontakt om du ikke mottar Nyhetsbrevet, eller om flere i din bedrift bør få det. Send en epost til: Du kan også motta et eget nyhetsbrev om kurs, konferanse og kompetanse. Meld deg på via nettsidene. Temabasert abonnement Norsk Industri publiserer mange saker på sine nettsider. Artiklene er delt inn i kategorier. Er det temaer du interesserer deg spesielt for og ønsker å motta artikler om, kan du motta slike i samme øyeblikk artikkelen blir publisert. Tjenesten er gratis. din egen side Min side er bedriftens egen side en utvidet del av nettsidene til Norsk Industri og NHO. Her finner du informasjon knyttet til din bedrifts medlemskap i bransjeforening, Norsk Industri og NHO. Den gir oversikt over verktøy og medlemsfordeler. Du kan levere årsoppgave og oppdatere opplysninger om bedriften. Dette er primært et verktøy for bedriftens ledelse, eller andre ledelsen ønsker skal ha tilgang. Kontaktinformasjon På Norsk Industris nettsider finnes informasjon om hver enkelt ansatt. Ta kontakt med oss om det er noe vi kan bidra med når det gjelder din virksomhet. Du er også velkommen på besøk! Besøkssenteret Alle er velkommen til Næringslivets Hus sitt besøkssenter. I et multimedierom lærer du om næringsliv og bedriftenes rolle i samfunnet. Hovedmålgruppe: Elever i videregående skole. Bestill besøk via nho.no, eller e-post Vi tar forbehold når det gjelder priser og avtaler i denne brosjyren. Redaksjonen ble avsluttet i desember Foto: Cathrine Westlie Eidal, Norcem i Brevik s. 1, Istockphoto s. 2-3, 13, 17, 19 og 25, Harald A. Pettersen, Statoil ASA s. 9, Møbelprodusent Håk s. 19, Kristian Hansen s. 21, Norsk Hydro s. 29, Møre Not s. 31. Teko Bransjeforening er norske tekstil,- konfeksjons-, fiskeredskaper og tauverks-, sko- og sportsutstyrsprodusenters talerør og rådgiver i næringspolitiske saker. Bransjeforeningen tar seg av bedriftenes fellesinteresser og tilbyr et faglig miljø blant kolleger

17 Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo Tlf norskindustri.no twitter.com/norskindustri Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

MEDLEM I NORSK INDUSTRI: DET LØNNER SEG

MEDLEM I NORSK INDUSTRI: DET LØNNER SEG MEDLEM I NORSK INDUSTRI: DET LØNNER SEG 1 INNHOLD OM NORSK INDUSTRI... 4 BRANSJEFORENINGER OG FAGUTVALG... 5 VÅRE ARBEIDSOMRÅDER... 12 TJENESTER OG VERKTØY... 14 KONFERANSER OG MØTEPLASSER... 16 KURS OG

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren.

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Gode bedrifter, godt for Norge Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. 2 Bredt spekter

Detaljer

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler!

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! Det er medlemmene som eier Norsk Industri Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! 2 Innhold I denne brosjyren presenteres et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se

Detaljer

sterkere Et fellesskap som gjør deg

sterkere Et fellesskap som gjør deg Et fellesskap som gjør deg sterkere Benytt deg av medlemsfordelene. Ta del i et bredt tilbud av kurs og konferanser! Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. Bredt spekter

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass -20.04.17 Jan Skogseth, avtroppende styreleder Norsk Industri i tall og møtesteder (I) 2 500 medlemsbedrifter, 130 000 ansatte, 20 bransjer Representerer all norsk

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Hvordan få mer ut av medlemskapet! Norsk Industri møbel + interiør - en bransjeforening i Norsk Industri

Hvordan få mer ut av medlemskapet! Norsk Industri møbel + interiør - en bransjeforening i Norsk Industri Hvordan få mer ut av medlemskapet! Norsk Industri møbel + interiør - en bransjeforening i Norsk Industri Bransjesjef Egil Sundet, es@norskindustri.no Norsk Industri møbel + interiør Norsk Industri er industriens

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

"Konkurransekraft -norsk sokkel i endring" Karriereforum. Stord, 22. mai 2017 Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft

Konkurransekraft -norsk sokkel i endring Karriereforum. Stord, 22. mai 2017 Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft "Konkurransekraft -norsk sokkel i endring" Karriereforum. Stord, 22. mai 2017 Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKrafts Råd Arbeidsutvalg (AU) Sekretariat

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

Fordeler ved å bli medlem

Fordeler ved å bli medlem Fordeler ved å bli medlem Foto: Shutterstock i Norges Bilbransjeforbund Juridisk bistand Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Advokater i NBF og NHO sitter klare til å bistå ved blant annet

Detaljer

Industriskolen. Læringsnettverkets Strategiseminar. Anita Lund Fagsjef

Industriskolen. Læringsnettverkets Strategiseminar. Anita Lund Fagsjef Industriskolen Læringsnettverkets Strategiseminar Anita Lund Fagsjef Litt om Norsk Industri Den største landsforeningen i NHO 2 000 medlemsbedrifter Mer enn 110 000 ansatte i medlemsbedriftene Omsetning

Detaljer

"Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, Ståle Tungesvik, prosjektleder

Konkurransekraft norsk sokkel i endring Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, Ståle Tungesvik, prosjektleder "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, 31.10.17 Ståle Tungesvik, prosjektleder KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKrafts Råd Arbeidsutvalg

Detaljer

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene!

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene! Bli medlem i LFH Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i LFH gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER

KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER Offshore Strategikonferansen 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Kilde: Norsk Industris Konjunkturrapport 2016 Vekst omsetning 2016 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi?

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Fokus 2014 Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn hundre år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fortsatt. Disse positive ordene skal

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanseavdelingen Norsk Industri 6. november 2007 Konkurrenter Ja! Felles interesser Ja! 2 Spørsmål / debatt

Detaljer

Nytt fra RIF. RIF Rogaland, 22. mars 2017

Nytt fra RIF. RIF Rogaland, 22. mars 2017 Nytt fra RIF RIF Rogaland, 22. mars 2017 RIFs strategiske målsetninger 1. Styrke rådgiverbransjens posisjon, kommersielle grunnlag og rammebetingelser 2. Utvikle rådgiverbransjen i Norge 3. Være den foretrukne

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Workshop merkevare og eksport 15. november 2016

Workshop merkevare og eksport 15. november 2016 Workshop merkevare og eksport 15. november 2016 15.11.2016 Dagsorden Kl 1400: Velkommen Kl 1405: Ferdigvareindustrien - Norsk Industris Stein Lier-Hansen forventninger til myndighetene Kl 1425: Innovasjon

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASENTREPRENØRENES FORENING (KIS)

ÅRSBERETNING FOR KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASENTREPRENØRENES FORENING (KIS) ÅRSBERETNING FOR KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASENTREPRENØRENES FORENING (KIS) Styrets årsberetning for sin sittende periode fra 18.juni 2015 til 25.mai 2016 i Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien. 26. mars 2015 Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien 26. mars 2015 Innhold Hva er ferdigvareindustrien? - Produkter og bransjer - Størrelse og kjennetegn - Utfordringer og behov Forslag til en nasjonal ferdigvarestrategi

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

En fagorganisasjon for samtlige funksjonærer innen Vekst- og attføringsbedrifter, og for deg som har lederoppgaver og lederansvar i bedriften

En fagorganisasjon for samtlige funksjonærer innen Vekst- og attføringsbedrifter, og for deg som har lederoppgaver og lederansvar i bedriften En fagorganisasjon for samtlige funksjonærer innen Vekst- og attføringsbedrifter, og for deg som har lederoppgaver og lederansvar i bedriften Mer enn 1100 ledere og funksjonærer i Vekst- og attføringsbedrifter

Detaljer

Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Bli medlem i Bedriftsforbundet. www.bedriftsforbundet.no

Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Bli medlem i Bedriftsforbundet. www.bedriftsforbundet.no Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Bli medlem i Bedriftsforbundet www.bedriftsforbundet.no Kort om Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.

Detaljer

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Coors agenda Tilleggsinformasjon lokale allmøter: Organisasjon Oppstart Underleverandører Punkter fra allmøte 20 januar:

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer