Den totale guiden til ditt medlemskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den totale guiden til ditt medlemskap"

Transkript

1 Den totale guiden til ditt medlemskap

2 Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske medlemsfordeler m.m. Innhold Norsk Industri... 4 Bransjer... 6 Våre oppgaver Utdanninger, kurs og konferanser Medlemsfordeler Økonomiske fordeler Kontakt oss NORSK INDUSTRI er til for medlemmene. Norsk Industri skal oppnå resultater for medlemmene. Vi jobber hver eneste dag for at det skal bli enklest mulig for deg og dine medarbeidere å bedrive god verdiskaping. Det handler om jus, tariff, næringspolitikk, skatter og avgifter. Kort sagt rammevilkår. Gode rammevilkår. Forutsigbare rammevilkår. Konkurransedyktige rammevilkår. Vi er sikre på at mer industri i Norge er svaret på våre velferdsutfordringer. Vi vet at mer industri i Norge er bra for det globale klimaet og bra for det landet vi i fellesskap har ansvaret for å forvalte fremtiden til. Vi vil ha et Norge der det lønner seg å jobbe, der ekstra innsats settes pris på, der kompetanse preger arbeidslivet. Vi jobber for at industrien skal kunne tilby attraktive arbeidsplasser for unge mennesker. Igjennom vår tette myndighetskontakt og vårt gode samarbeid med fagbevegelsen, bidrar vi til et godt og anstendig arbeidsliv i Norge. For deg som medlem er det en selvfølge at vi også tilbyr nettverksbygging, kompetanseheving og økonomiske medlemsfordeler. Det skal lønne seg for deg å være medlem av Norsk Industri. Takk for at du er med på laget. Stein Lier-Hansen, adm. dir., Norsk Industri 2 3

3 Om oss Norsk Industri Norsk Industri er en medlemsorganisasjon som taler industriens sak og kjemper for best mulige rammevilkår og økt verdiskaping for sine medlemsbedrifter. Taler din sak Det er de rundt bedriftene som eier Norsk Industri, og organisasjonen er dermed industriens kraftigste talerør. Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Mange fordeler spar mer! Ved å benytte tjenester og verktøy som tilbys gjennom Norsk Industri og NHO, inkludert regionkontorene, vil du oppleve medlemskapet som nyttig. En rekke avtaler kommer medlemmene til gode. Bedrifter som benytter seg av de økonomiske medlemsfordelene opplever i tillegg store besparelser. Ikke nøl med å ta kontakt med oss som jobber i Norsk Industri. Norsk Industri: medlemsbedrifter ansatte i medlemsbedriftene Over 650 milliarder kroner i omsetning i bedriftene Over 310 milliarder kroner i eksport fra bedriftene TOMMY PEDERSEN Adm. dir. Rainpower Services As (leder i Elektro og Energi styret, Norsk industri) Industripolitikk er viktigere enn noen gang deltagelse og medlemskap i Norsk Industri åpner derfor en viktig arena som gir muligheter. Med de utfordringer konkurranseutsatt sektor har i dag, er det svært viktig å stå sammen i Norsk Industri. Norske leverandører til havbruksnæringen er ledende i verden og har ledet an i den teknologiske utviklingen innen havbruk. Norsk Industri er stolt av å representere disse. 4 5

4 Din bransje Bransjeforeninger BRANSJEFORENINGEN OLJE & GASS Bransjesjef Runar Rugtvedt Norsk Industri søker å ha oppdatert kunnskap om områder som er viktige for bedriftene. Det er derfor en rekke bransjer som er organisert i Norsk Industri. Bedrifts- og bransjeservice Mange av bransjene har egne bransjestyrer/ -foreninger, og noen har også egne nettsider. De sender ut nyhetsbrev, statistikk og rapporter. Det arrangeres en rekke kurs og andre faglige møteplasser for de enkelte bransjene. Fagutvalg Norsk Industri ønsker å ha tett og god kontakt med bedriftene gjennom engasjerte fagutvalg som jobber frem gode innspill og forslag til løsninger. Våre fagutvalg er: Arbeidsgiverpolitisk utvalg Arbeidsmedisinsk utvalg Informasjonsutvalg Infrastrukturutvalg Klima- og energipolitisk utvalg Kompetanseutvalg Miljøpolitisk utvalg Utvalg for gjenvinning MARITIM BRANSJEFORENING Bransjesjef Lars Gjørvell-Dahll Vi i bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass representerer hoveddelen av norske leverandører til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt. Vi søker å bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer, og skal dessuten skape de nødvendige faglige fora der saker av vesentlig betydning for medlemsbedriftene kan utredes og tiltak settes i verk. Vi i Maritim bransjeforening har rundt 200 medlemsbedrifter som inkluderer havbruksleverandørene. Under vår paraply finnes konsulenter, utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft. Vi arbeider for å sikre maritim industris gjennomslagskraft overfor bl.a. myndigheter og virkemiddelapparatet. Bransjen generelt skal fremstå med tyngde og troverdighet i diskusjoner om rammebetingelser og konkurranseevne. Utfordringen er å få fokus på og synliggjøre viktige saker, arbeide langsiktig og få bedre koordinering av begrensede ressurser for å realisere disse målene. BRANSJER TILKNYTTET NORSK INDUSTRI JON DANIEL NESJE Adm. dir. Wonderland AS, styreleder Norsk Industri møbel+interiør Vi har vært aktive i Norsk Industri og bransjeforeningen møbel+interiør fordi vi ser det som den beste arenaen for å fremme Wonderlands og bransjens felles interesser mot myndigheter og virkemiddelapparat. Vi opplever møteplassene, aktivitetene og medlemstilbudene som Norsk Industri har som relevante og attraktive for oss. Bergindustri Elektro og energi Elektroteknikk og automatisering Emballasje Grafisk, print/kommunikasjon Havbruksleverandører Kompositt Korrosjon, isolering, stillas Legemiddel og bioteknologi Maritim industri Møbel og interiør Olje og gass Petroleum (landanlegg) Plastindustri Påbyggerne Renseri og vaskeri Støperi Tekno Teko Treforedling 6 7

5 Din bransje KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASENTREPRENØRENES FORENING Bransjesjef Elisabeth Brask Våre bedrifters hovedmarked er innenfor tradisjonell byggevirksomhet på land samt oppdrag knyttet til vedlikehold og nybygg for olje- og gassindustrien on- og offshore. Vern av liv og verdier knytter de tre bransjene sammen. Vår grunnholdning er at tillit mellom aktørene gir økt sikkerhet, bedre resultater og bedre arbeidsmiljø. KIS er en viktig premissleverandør både innad i egne bransjer og mot tilsyn og øvrige myndigheter. I tillegg tilbyr vi møteplasser hvor medlemmene og andre treffes og kan utveksle erfaringer. BRANSJEFORENINGEN ELEKTRO OG ENERGI Bransjesjef Stein Iver-Koi Elektro og Energi er bransjeforeningen for produsenter og importører av elektroteknisk utstyr. Vi er opptatt av bransjerelaterte utfordringer og rammebetingelser knyttet til produksjon, transmisjon, distribusjon og anvendelse av elektrisk kraft, automatisering, standardiserings- og normarbeid. Bransjeforeningen deltar aktivt i flere fora, og har eget styre, flere komiteer og arbeidsutvalg som løpende behandler saker av betydning for elektroindustrien i Norge, og dens konkurransemulighet internasjonalt. Vi arbeider for å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer, og skal dessuten fremstå som et faglig forum der man drøfter og utreder saker som er vesentlige for bransjens utvikling. LEGEMIDDELINDUSTRIEN (LMI) Bransjesjef Karita Bekkemellem Vi i Legemiddelindustrien (LMI) har om lag 60 medlemmer blant norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører medisiner i Norge. Disse firmaene har totalt ansatte og står for i overkant av 80 prosent av en årlig legemiddelomsetning i Norge på snaut 20 milliarder kroner. Gjennom å jobbe for gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge, samtidig som vi bidrar til samfunnet med kunnskapsarbeidsplasser i en fremtidsrettet bransje. Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass representerer hoveddelen av norske leverandører til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt. 8 9

6 Hva vi gjør Våre oppgaver Politiske rammebetingelser Organisasjonen er opptatt av politiske rammebetingelser og industripolitiske utfordringer, økonomi, klima og miljø, energi, FoU, HMS, kompetanse og utdanning, personal/hr og juridiske problemstillinger. Tariff- og lønnsforhandlinger Våre advokater forhandler alle overenskomstene på vegne av Norsk Industris medlemmer. Vi bistår også bedriftene i tarifforhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen representerer frontfagmodellen som er toneangivende for de etterfølgende tarifforhandlingene. Vi tilbyr også kurs og rådgivning i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Vi skal hver dag jobbe for industriens beste. Vårt mål er å sikre global konkurransekraft for industrien. Eksempler på temaer vi jobber med er kronekurs eksportfinansiering samferdsel industriell skolepolitikk forskning, utvikling og innovasjon klima, energi og miljø Bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt Vårt brede nettverk og et effektivt samarbeid med organisasjoner i Norge og internasjonalt, kommer bedriftene til gode. Gratis advokatbistand i arbeidsgiverspørsmål Råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål er en av Norsk Industris hovedoppgaver. Våre advokater har bred juridisk kompetanse og bransjekunnskap. Vi bistår bl.a. i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, arbeidstid, oppfølging av arbeidstaker ved sykdom, håndtering av personalsaker, omorganisering/nedbemanning, fremgangsmåte for oppsigelse av arbeidsforhold mv. Ring gratis vakttelefon E-post: Kontraktsrettslige tjenester Norsk Industris medlemsbedrifter kan også benytte en avtale med Advokatfirmaet Haavind AS. Medlemsfordelen byr på gratis første konsultasjon, samt bistand etter rabatterte priser. Firmaet har på vegne av Norsk Industri deltatt i utformingen av viktige internasjonale kontraktsstandarder som NL- og Orgalimebetingelsene. Advokatfirmaet Haavind AS: tlf I tillegg har Norsk Industri avtale med Advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland om juridiske tjenester innen visse bransjer i leverandørindustrien. Advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland: tlf Arbeidsmiljøfondet Medlemsbedrifter kan få støtte til prosjekter som har nytteverdi for bransjer og andre medlemsbedrifter, slik at erfaringsoverføring og ny kunnskap kan komme flest mulig til gode. Se søknadsskjema og mer informasjon på. ESTHER AMB PETTERSEN HR Business Partner, Umbilicals, Aker Solutions ROGER KRISTENSEN CEO, Restech Norway AS Norsk Industri har bidratt til at jeg har kunnet utføre jobben min på en profesjonell måte! De har hjulpet meg til å utrede gode beslutningsgrunnlag for ledelsen, og gjort meg litt mer kunnskapsrik i samme slengen! Tusen takk fra en svært takknemlig og hyppig bruker av deres tjenester! Som leder av et lite firma i Nord-Norge fungerer Norsk Industri som en portal for informasjon om markeder gjennom nyheter, og konferanser hvor jeg møter kolleger fra hele min bransje med de samme mål og utfordringer. De er også en av bransjens viktigste bidragsytere mot virkemiddelapparatet på våre vegne

7 Hva vi gjør Offentlige anskaffelser Norsk Industri skal arbeide for at anbudsprosesser foregår slik at vi unngår at tilbud blir avvist på grunn av rigid formalisme. Når private og offentlige tilbydere konkurrerer, må det sikres konkurranse på like vilkår. Økodesign Økodesignforskriften er en norsk forskrift basert på Økodesigndirektivet. Den overordnede hensikten med forskriften er å senke det europeiske energiforbruket, samt å redusere klimagassutslipp. Norsk Industri påvirker utviklingen av regelverket gjennom høringer og deltakelse i europeiske foreninger. Systematisk HMS-arbeid Industrien har det laveste sykefraværet i norsk arbeidsliv. Dette skyldes systematisk HMS-arbeid og målrettet innsats fra ledelse og ansatte i Norsk Industris medlemsbedrifter. Norsk Industri har også et nytt opplæringsprogram for verneombud og AMU-medlemmer. Støtte til bedriftsutvikling Bedrifter som har tariffavtale med LO kan søke Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) om faglig eller økonomisk støtte til bedriftsutvikling. For informasjon og søknad om støtte se fellestiltak.no. JAN ARVE HAUGAN Konsernsjef i Kværner ASA og nestleder i styret, Norsk Industri, bransjeforeningen Olje & Gass Kværner er med høyt kvalifiserte ansatte en av verdens ledende leverandører av komplette offshoreplattformer. For å lykkes i hard konkurranse må vi forstå kravene i markedene, se mulighetene for effektivisering, innovasjon, og sikre at rammebetingelsene støtter opp om konkurransekraft og verdiskaping. Når både store og små aktører står sammen i Norsk Industri får vi en kraftfull stemme. Våre råd og behov blir lyttet til når samfunnet skal uforme rammer for fremtidens industri. Maritim bransjeforening har ca 200 medlemsbedrifter inkludert havbruksleverandørene. Under Maritims paraply er konsulenter, utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft

8 Økt kompetanse Utdanninger, kurs og konferanser Norsk industri lever av kompetanse i verdensklasse. Kurs, utdanning og konferanser er derfor sentrale deler av Norsk Industri sin virksomhet. UTDANNING PÅ DELTID Fagbrev på deltid Gjennom Norsk Industri kan ansatte med fem års praksis velge mellom over 30 ulike fagbrev man kan ta gjennom bedriften. Eksempler på fagbrev som tilbys: Industrimekanikerfaget Industrirørleggerfaget Produksjonsteknikkfaget Kjemiprosessfaget Automatiseringsfaget Elektrikerfaget L o g i s t i k k f a g e t Ingeniørutdanning på deltid Ved å satse på utdanning av egne fagarbeidere, får bedriftene erfarne ingeniører som kjenner virksomheten godt. Utdanningen er et samarbeid mellom Norsk Industri og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Det tilbys fire retninger: Kjemi-/prosessingeniør Maskiningeniør Elektroingeniør Bygg-/anleggsingeniør Mastergrad på deltid Norsk Industri har tatt initiativ til å opprette en erfaringsbasert mastergrad innen olje og gass ved NTNU fra høsten Detaljene for kurset blir lagt våren Se mer informasjon på Universitetet i Stavanger tilbyr nå en erfaringsbasert Master in Technology and Operations Management. Studiet retter seg spesielt til ansatte i olje- og gassnæringen, men er også relevant for andre industrisektorer. Medlemsbedrifter i Norsk Industri får her 20 prosent rabatt. Les mer om tilbudet på KURS Helse Miljø Sikkerhet Forebyggende HMS-arbeid bidrar til å unngå ulykker, skader og i verste fall tap av menneskeliv. Norsk Industri er medlemmenes viktigste samarbeidspartner når det gjelder HMS-opplæring. Et nytt og forbedret opplæringstilbud for verneombud og AMU-medlemmer er klart i Dette vil også være en ressurs for andre målgrupper i bedriftene. Industriens egne lederkurs Norsk Industris lederkurs er tilpasset industrien. Det tilbys kurs på alle nivåer, fra skiftledere (Grunnkurs Ledelse) til ledere (Lederutviklingsprogrammet Relasjonsledelse). Kursene gjennomføres i tett kontakt med bedriftene, slik at teorien kobles opp mot bedriftens egen filosofi og strategi. Våre kurs er fleksible og kan skreddersys med hensyn til innhold og lengde. Jus og arbeidsforhold Norsk Industri er oppdatert på arbeidsgiverspørsmål og har lang erfaring også med kurs innen jus og arbeidsliv. Kurs kan holdes bedriftsinternt, eller mer bredt. Elektro og automatisering Ifea er industriens egen forening for elektroteknikk og automatisering og er en bransjeforening i Norsk Industri. Ifea tilbyr sammen LEIF SOLLI LJUNG Opplæringskoordinator Eramet Norway Sauda Ove Rogne CEO & Founder, Northern Lighting Norsk Industri sine nettbaserte fagbrevkurs er oversiktlige og fine, og det er veldig bra at de ansatte kan gjennomføre kurset samtidig med at man er i full jobb. Medlemskapet i Norsk Industri gir oss tilgang til faglig spisskompetanse og er et viktig bransjemessig nettverk hvor vi møter andre bedrifter vi kan utveksle erfaringer med og lære av. Medlemsskapet gir også fordeler i form av felles eksportsatsinger og sparte kostnader på for eksempel forsikring

9 Økt kompetanse med Norsk Industri en rekke viktige kurs og konferanser. Dette inkluderer bl.a. lovpålagte kurs som FSE, NEK, maskinforskriften m.fl. Det gis også tilbud om skreddersydde kurs for den enkelte bedrift. Næringslivets skole Næringslivets skole er NHO-fellesskapets kursplattform. I Næringslivets skole får medlemsbedriftene nyte godt av Norsk Industris og NHO-fellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs uavhengig av bransje. Se naeringslivetsskole.no KONFERANSER Norsk Industri en av Norges største konferansearrangører Gjennom våre konferanser setter vi den politiske dagsorden og tilbyr medlemmene faglig påfyll. Offshore Strategikonferanse, Stavanger Dette er en veletablert konferanse og møteplass for alle tilknyttet offshoresektoren. Fokuset er på å møte venner og kollegaer i bransjen, høre deres erfaring, og teste ut egne synspunkter. Arbeidsgiver 2015, Oslo Konferansen finner sted få dager etter det sentrale lønnsoppgjøret. Her får medlemsbedriftene et felles grunnlag for bærekraftig resultat i de lokale lønnsforhandlingene. Konferansen er kun for medlemsbedrifter i Norsk Industri. Møbel+interiørkonferansen, Oslo Konferansen er møbel- og interiørbransjens største møteplass. Selv om materialer og produkter er litt forskjellige er utfordringene som både leverandør og handel står overfor de samme. Derfor er dette en viktig arena for leverandørbedrifter innenfor møbel- og interiørindustrien. GUTTORM SAND Disponent, PostNord AS Transport & Logistikk-konferansen har mange interessante foredrag og diskusjoner i et bredt fagspekter. Relasjonsbyggingen er også viktig for mitt daglige arbeid i PostNord AS. Teknobedriftenes bransjeforening består av teknologibedrifter med en stor bredde i produkter og tjenester, som flymotordeler, maskiner, elektromekaniske produkter, forsvarsmateriell, bildeler, redskapsprodusenter, metallvarer, tynnplatebedrifter, ingeniørbedrifter m.m

10 Økt kompetanse TOMAS NORVOLL Fylkesrådsleder Nordland Fylkeskommune Industrikonferansen, Oslo Denne konferansen er en av Norsk Industris viktigste møteplasser. Her møtes ledere fra våre mange industribedrifter og bransjer, samt ledende politikere fra alle partier. Helseindustrikonferansen, Oslo Konferansen er næringens suverent viktigste møteplass, og rommer faglige og politiske innspill og disku sjoner fra hele bredden av norsk helseindustri. Dette er en viktig arena for en industri som er avhengig av gode rammebetingelser og forutsigbarhet. Stillasdagene Stillasdagene arrangeres hvert år, medio september. Dette er en fagkonferanse hvor stillasentreprenører, produsenter, leverandører og kunder innen industri /offshore og bygg og anlegg er representert. Industri2015, Bodø Industri2015 er en konferanse for den kraftintensive industrien. I det ligger det at den er for alle industriinteresserte det vil si for folk som er opptatt av at verdiskaping gjennom industri finner sted i Norge. Denne konferansen var en suksess da den ble arrangert for første gang i Transport & Logistikk 2015, Gardermoen Transport & Logistikk er Nordens største konferanse for transport og logistikknæringen, og et «must» for alle som er opptatt av transport og logistikk, faglig og/eller politisk. Med over 800 deltagere er dette også det største arrangementet i regi av Norsk Industri. Verftskonferansen, Ålesund Konferansen setter fokus på den maritime bransjens utfordringer og hvilke mulighetsrom den enkelte aktør kan utnytte. Konferansen er næringens viktigste møteplass. I tillegg til å ha et faglig godt innhold, er dette en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. INDUSTRI2015 er en viktig møteplass for alle som er interessert i industriutvikling. På konferansen diskuterer vi hvorfor og hvordan vi skal videreutvikle kraftforedlende industri. Koblingen mellom energi og industri bør fortsette å bygge grønn konkurransekraft for Norge. Det er bra for nasjonal verdiskaping, det er bra for kunnskapsutvikling og innovasjon, og det er bra for det globale klimaet. Norsk Industri møbel+interiør er en bransjeforening som arbeider for å styrke konkurransekraften til medlemmene i møbel- og interiørbransjen, samt tale medlemmenes sak overfor myndighetene. Det innbefatter å bidra til å øke avsettingsmuligheter for produktene, samt å tilby et godt nettverk gjennom informasjonsutveksling, møter, seminarer og utviklingsprosjekter

11 Økt kompetanse REKRUTTERING Å bidra til å sikre rekruttering til industrien er viktig for Norsk Industri. Vi følger utviklingen av skole- og utdanningssystemet, og arbeider for å få en utvikling etter industriens behov. Yrkeslandslaget/WorldSkills Norsk Industri støtter Yrkeslandslaget. Gjennom skolekonkurranser og norgesmesterskap vises yrkesfag på en spennende og motiverende måte. Yrkes- NM, -EM og -VM bidrar til positiv oppmerksomhet. Sekretariatet til WorldSkills Norway driftes av Norsk Industri. Les mer på worldskills.no «Muligheter»-programmet «Muligheter» er et digitalt lære- og informasjonsmateriell som retter seg mot ungdom, og er en hjelp til å orientere seg mot jobb og karriere. Her er filmer, kunnskapslabyrinter, matematiske nøtter m.m. I samarbeid med Utdanningsforbundet er det utarbeidet et lærehefte tilknyttet programmet. REIDAR MJELDE Adm. dir./ceo, Brunstad AS Det er vanskelig å finne tid til politisk engasjement i en hektisk hverdag. Derfor er Norsk Industri vår representant i norsk industripolitikk, og vi har full tillit til at våre meninger blir videreformidlet på en god måte. For vår bedrift er Norsk Industri en viktig støttespiller i vår forretningsdrift. Vi har benyttet oss av ulike tjenester, og har god erfaring. Vi oppfatter rådgiverne i Norsk Industri som kompetente og serviceinnstilte. Vi er tilknyttet NHO Møre og Romsdal, som er flink til å hente ekstern hjelp fra Norsk Industri og NHO om nødvendig. Medlemskontingenten betaler seg gjennom de ulike medlemsfordelene vi har tilgang på gjennom vårt medlemskap, blant annet gratis juridisk hjelp og forsikrings- og pensjonsordningene. Brunstad AS leverer møbler til hjemmet, og opererer i en svært konkurranseutsatt næring. Vi opplever at Norsk Industri aktivt bidrar til å bedre våre rammebetingelser gjennom sin påvirkning mot politiske miljøer. Et opplæringskontor nær deg. Oversikt over opplæringskontorer industrien samarbeider med finnes på norskindustri.no

12 Mange fordeler Medlemsfordeler Det er mange fordeler ved å være medlem i Norsk Industri. Det finnes en rekke hjelpemidler medlemmene kan benytte seg av. Elektronisk varsling NHO tilbyr forhåndsvarsling via SMS og e-post slik at du slipper å tenke på frister for innrapporteringer til offentlige myndigheter. Global Product Strategy (GPS) GPS er et initiativ som er utviklet av Kjemisk Industris Internasjonale Råd (ICCA) og som bygger på industriens frivillige «Responsible Care-program» for sikker og miljøsparende produksjon og bruk av kjemikalier. Mer informasjon finnes på cefic.org. HMS Norsk Industris bidrag i HMS-arbeidet er bl.a. å dokumentere nivå og utvikling på en rekke HMS-måleparametere. Gjennom innrapportering av sykefravær, yrkesrelaterte skader m.m. kan man se utviklingen for industrien. Inkluderende.no På inkluderende.no finner du verktøy og veiledning til hjelp i ditt arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA). Leveringsbetingelser og standardkontrakter Norsk Industri tilbyr en rekke norske, nordiske og internasjonale leveringsbetingelser og standardkontrakter. PDF-filer er gratis for medlemsbedriftene. Norsk Industri formidler også ORGALIMEs betingelser. På nettsidene finnes også standardkontrakter for offshore, samt norske innkjøpsbetingelser. Lønnsstatistikk NHOs lønnsstatistikk bidrar til å gi oversikt over lønnsutviklingen i ulike yrkesgrupper. Næringslivets økonomibarometer For oversikt over forventet sysselsettingsvekst, markedssituasjon og markedsutsikter; se okonomibarometer.no Pensjon Norsk Industri har bidratt til å utvikle pensjonsportalen pensjon2011.no. Her finner du det meste av relevant informasjon knyttet til pensjon. Store deler av portalen er formet som et kurs hvor bedriftene lett kan få svar på ulike spørsmål rundt pensjon. REACH og kjemikalier Norsk Industri har en aktiv arbeidsgruppe for medlemsbedriftene der erfaringsutveksling og informasjon om REACH, datablader, klassifisering og merking, Produktregisteret, prioritetslister og substitusjon er blant temaene. Det arrangeres en årlig konferanse (Kjemikaliedagene) for medlemmene, i tillegg til en rekke workshops i samarbeid med myndighetene. Det tilbys også interaktive kurs på området. Relevante rapporter Norsk Industri gir ut rapporter av ulik art. Rapporten som ansees som den mest kjente, er den årlige konjunkturrapporten. Den kommer i månedsskiftet januar/februar og er basert på svar om medlemsbedriftenes forventninger for det kommende året. TERJE SKOGEN FMC Technologies, regional salgssjef, Norsk Kontinentalsokkel & Danmark HANNE GUDEM Financial Manager i SEW Eurodrive AS FMC Technologies har i en årrekke vært medlem i Norsk Industri, og gjennom flere perioder har jeg hatt tillitsverv i organisasjonen relatert til olje og gass. Norsk Industri jobber med aktuelle problemstillinger som angår hele bransjen, hvilket har gjort mitt engasjement både nyttig og interessant, spesielt innenfor de områder som gjelder leverandørindustrien. Pensjoner er en vesentlig kostnad som kommer våre ansatte til gode, derfor er det positivt at Storebrand stiller opp, ikke bare for ledelsen, men også for de ansatte når de lurer på noe. Mye har skjedd med pensjoner de siste årene og jeg prøver å holde meg oppdatert både på kurs og med lesestoff, men det er et komplisert tema så det er godt å vite at man har dyktige personer man kan rådføre seg med i Storebrand som har en avtale med Norsk Industri på pensjon

13 Mange fordeler Samfunnsregnskap NHOs modell for samfunnsregnskap synliggjør sammenhengen mellom verdiskaping i næringslivet og finansieringen av offentlig velferd. Se. Sjekkliste for leie av næringslokaler NHO har utarbeidet en sjekkliste og en veiledning til bruk ved leie av næringslokaler. Se. Tariffavtaler På NHOs tariffnettsted finner du tariffavtalene som Norsk Industri er del av. Basen er delt inn i to: Hovedavtaler og Overenskomster. Overenskomstene er de bransjevise avtalene som bedriften er bundet av. Med en overenskomst følger det alltid en Hovedavtale og en rekke bilag, som til sammen utgjør det totale avtaleverket for bedriften. BJØRG SANDAL Aibel AS, kommunikasjonsdirektør / SVP Communications De siste årene har vi opplevd sterk internasjonal konkurranse i leverandørmarkedet til olje- og gassindustrien. Norsk Industri gir norske aktører en stemme og er en arena til å utveksle erfaringer og jobbe sammen for å styrke konkurransekraften. Gjennom konferanser, arbeidsgrupper og rapporter utgitt av foreningen får vi også løftet fram viktige rammevilkår for bransjen. Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS) dannes av bransjeforeningene Korrosjonsentreprenørenes Forening (KEF), Isoleringsfirmaenes Forening (IFF) og Stillasentreprenørenes Forening (SEF)

14 Spar penger Økonomiske fordeler Det kan være nyttig å gå gjennom hva bedriften allerede har av avtaler, og eventuelt bytte til våre avtaler. Se nettsidene og Min Side for utfyllende informasjon. Beredskapsavtale med Sjømannskirken Bedrifter som ønsker styrket beredskap for sine ansatte på oppdrag i utlandet, kan inngå avtale med Sjømannskirken. NHOs/Norsk Industris medlemmer tilbys 20 prosent rabatt. Drivstoff og fyringsolje En avtale med Statoil Fuel & Retail gir rabatterte priser på fyringsolje. Medlemmene får også gunstig tilbud på Statoils firmakort som gir rabatt på diesel og bensin. Biler over 3,5 tonn trenger Statoil Truckkort. Rabatten gis direkte på pumpepris. Ekspress flyfrakt Norsk Industri tilbyr i samarbeid med DHL Express landets billigste og mest effektive ekspress flyfrakttjenester. Ingen av konkurrentene har et tilnærmet utbygget distribusjonsnett i Norge. Hotellavtaler Norsk Industri har forhandlet frem avtaler med en rekke hotellkjeder. Henvis til Norsk Industris avtalekoder og priser: ARP-Hansen Hotel Group Copenhagen (sju hoteller i København) Best Western First Hotels Nordic Choice Hotels Rica Hotels Scandic Hotel (egen avtale også for Belgia Scandic) The Rezidor Hotel Group Thon Hotels Kredittsjekk og inkassotjenester En avtale med Bisnode Norge og Lindorff AS omhandler kredittsjekk og inkassotjenester. NHO Forsikring Norsk Industri og NHO har lansert en ny og gunstig forsikringsordning for medlemmer: NHO Forsikring. Det omfattende volumet og vår sterke bransjekompetanse sikrer deg konkurransedyktige forsikringsvilkår som er spesielt tilpasset din bedrift. I tillegg får du tryggheten det gir å ha Norsk Industri og NHO i ryggen. Propan Flogas Norge AS overtok LPG-forretningen fra Statoil Fuel & Retail høsten De tilbyr levering av propangass med tankbil i hele Norge til både private og industrielle forbrukere. Strategisk design NHO-medlemmer tilbys bistand i strategisk bruk av design. Gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) kan bedrifter dessuten søke om støtte til å igangsette ideutviklingsprosjekter enten det dreier seg om produkt, tjenester, prosess eller nye forretningsmodeller. Se norskdesign.no for informasjon. SVERRE-MAGNE HAUGEN Managing Director, Riccovero JAN SKREFSRUD Adm. dir., Gudbrandsdalens Uldvarefabrik Riccovero er svært godt fornøyd med avtalen vi har med DHL Express gjennom Norsk Industri. Vi er i fashionbransjen med produsenter og samarbeidspartnere i flere deler av verden. Vi har ukentlig flere sendinger med vareprøver og produksjonstilbehør der tid og pris er svært viktige faktorer ved valg av transportløsning. Riccovero har hovedkontor i Olden i Sogn og Fjordane, noe som kan være krevende i forhold til logistikk. Transportløsninger og kostnader for oss som er lokalisert i distriktene er kritiske. Gjennom samarbeidsavtalen Norsk Industri har etablert med DHL Express, får vi tilgang til svært gode fraktpriser, uavhengig av vår lokasjon. Vi i Gudbrandsdalens Uldvarefabrik har gjort store investeringer og bygget om vårt fyrhus fra å benytte tungolje som energi til nå å bruke propan. Vi har benyttet oss av Norsk Industri sin rammeavtale og er meget godt fornøyd med resultatet. Besparelsene vi har oppnådd ved å konvertere til propan gjør at investeringene med å bygge om fyrhuset får en akseptabel nedbetalingstid og ikke minst sparer miljøet for store utslipp av partikler og reduserte CO 2 -/NO X -tall tall. Flogas Norge AS som er Norsk Industri sin rammeavtalepartner har ansvaret for drift og vedlikehold av propantanken

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler!

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! Det er medlemmene som eier Norsk Industri Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! 2 Innhold I denne brosjyren presenteres et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen 4 06 i Kjersti Myhre om Næringsforeningen Trond Reinertsen om Næringsforeningen Sverre Moe om Næringsforeningen TEMA: Næringsforeningen I dette nummeret svarer vi på: Hvordan jobber vi? Hvorfor være medlem?

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer