Handlingsplan for opplæring: Enhet: Økonomi- og utviklingsenheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for opplæring: Enhet: Økonomi- og utviklingsenheten"

Transkript

1 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Tyra M Saudland Miljøfyrtårnsopplæring sertifisørkurs Kurs i PLP september 2013 Inn Norge konferanse Oslo marin forsøpling Hold Norge rent

2 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Rannveig K Ramtvedt Konsekvensutredning seminar plan Oslo Sarpsborg og Halden 27. og og hjemmekontor resten av uka Sentrumskonferansen i Bergen oktober Byomforming til 8. jan. Trondheim Kurs i PLP september 2013 Inn Norge Kommuneplankonferansen 2014 Hamar februar 2014 Fagforbundet og Universitetet i Tromsø inviterer til gratis konferanse om bærekraftig by- og tettstedsutvikling februar 2014.

3 resten av uka

4 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Lisbeth Barbala Migrasjonssamling Bergen, NAFO, nettverksforum for Migrasjon, 13.og Skoleeiernettverk Bergen - Migrasjon Språkløftet i Tromsø Fylkesmannen migrasjon 29/10 Kompetanseløftet i Tromsø (migr) NyGiv konferanse nasjonal erfaringskonferanse i Oslo 27. og og avslutningskonferanse 12. og i Tromsø.. Skoleeiermøte NAFO Samling språkløftet

5 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Tone Hansen Øyen Visma Profil system kurs Ephortekurs i mai 2013 PPS brukerforum Helsekompetanse 2014 Nasjonal senter for samhandling og telemedisin Tromsø E-helsekonferanse på Hamar juni. 14 velferdsteknologikonferanse i Tromsø 16. og 17. juni 2014 Fylkesmannen i Troms Iplos temadag IPLOS Visma Konferanse norm for informasjonssikkerhet 14.og

6 ng og telemedisin Tromsø

7 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Thomas Mandelid kvalitet på nett Oslo seminar om kunnskapsdeling og nettverksbygging med fokus Opplæring i kommunikasjon. Kommunikasjonsarbeid Høst 2013 Høyskolen i Bergen

8 Kostnad: nettverksbygging med fokus på Digital fornying i kommunene.oslo

9 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: John Rørnes Beregningsutvalget innt. systemet Flyktningetjenesten Gardemoen 13. og Statistikkseminar for barnevern den , Oslo Beregningsutvalget 04. og Opplæring kommuneregnskap mandag Beregningsutvalget Opplæring i innt systemet Tromsø Opplæring pensjonsbudsjettering i Oslo 28. og Storebrand og KLP Opplæring i årsberetning Gardemoen Kommunalfinansstudium 2009/2010 Oppstart august/september Budsjett og økonomiplan Gardermoen september, Thon Hotel Oslo Airport T Nettverk for kommunal finansforvaltning, Gardermoen 26. april 06. og07 sept.2010 Oslo NKK konferanse kommuneløkonomi Budsjett og økonomikurs 2010 fra KLP - inkl hvordan påvirker premieavviket kommunens økonomi Tromsø fredag 17. september pensjonsseminar storebrand 28 og 29.9 Harstad NKK fagkonferanse, Geiranger 31. aug - 2. sept opplæring fylkesmannen kommuneøkonomi 14. og Opplæring NKK økonomi den Gardemoen Brukermøte Arena Sortland 9. mai Kommunebarometeret NKK arrangerer kurs i Kommunebarometeret på Garde Kurs i prosjektledelse, Innovasjon Norge 12. og , Harstad Pensjonsdagen på Gardermoen 5. november 2012 NKK Arena Tromsø prosjekt for kriteriebasert fordeling bl.a. for pleie og omsorg Regnskapsanalyse, Gardermoen 1. mars 2013 Brukermøte Arena Sortland Økonomiforumsmøte Fylkesmannen 25. og Selvkost Gardemoen Kommuneregnskap i Tromsø 4. og

10 Tromsø beregningsmodell innt system KS Kommuneøkonomikonferansen og 28. mai 2014 Oslo Økonomisk internkontroll Gardemoen Bruk av KOSTRA nøkkeltall Gardemoen 5. og Kurs i finansielle eiendeler og forpliktelser, Gardermoen 22. april 2014 Beregningsutvalget Trondheim Brukerutvalg Arena Tromsø Økonomiforum i Tromsø 3. til Prosjektledelse 22. og

11 en Gardemoen 13. og Storebrand og KLP ember, Thon Hotel Oslo Airport Trondheim- 17. september, Rica Nidelven Hotel i Kommunebarometeret på Gardermoen 13. juni , Harstad fordeling bl.a. for pleie og omsorg og skole.

12 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Øystein Strand Konferanse Visma ny ver. Profil 6.2 Tromsø den Regional samling Unique profil Tromsø Brukerforum for Fagsystemer september 2007 i Ålesund. Reg samling i Tromsø Profil Opplæring kommuneregnskap mandag kurs/regional samling i Unique Profil Tromsø regionale e-helseseminarer 2009 Tromsø november seminar om kunnskapsdeling og nettverksbygging med fokus på Digital forn kurset Iplos og medisinregistrering Elektronisk samhandling med legekontor Tromsø februar Brukerforum Visma Fagsystemer 2010, 6. mai 2010 Haugesund Visma Omsorg Profil - Seminar i v og Regionale samlinger- 2. juni Tromsø Prosjektledermøte for meldingsløftet i kommunene Gardemoen 19 november - instruktørkurs i Norm for Informasjonsikkerhet I Tromsø 8. Og 9 Desem IPLOS TEMADAG Fylkeshuset i Tromsø 30. november Regional samling for Visma Omsorg Profil Tromsø 6. april Arktika Konferansesenter Brukerforum for Visma Uniques brukere av økonomi og HRM i Nord-Norge 2.- og 3.m opplæring fylkesmannen kommuneøkonomi 14. og Brukerkonferanse Visma Profiloppgradering Tromsø KS i samarbeid med Helsedirektoratet arrangerer seminar og økonomiske virkemidler og Brukermøte Arena Sortland 9. mai Arena Tromsø prosjekt for kriteriebasert fordeling bl.a. for pleie og omsorg og skole. Effektiviseringsnettverk for ressurskrevende tjenester Narvik Brukermøte Arena Sortland Økonomiforumsmøte Fylkesmannen 25. og Brukerutvalg Arena Tromsø Økonomiforum i Tromsø 3. til

13 007 i Ålesund. bygging med fokus på Digital fornying i kommunene.oslo Haugesund le samlinger- 2. juni Tromsø Gardemoen nsikkerhet I Tromsø 8. Og 9 Desember april Arktika Konferansesenter i og HRM i Nord-Norge 2.- og 3.mai inar og økonomiske virkemidler og styringsdata i samhandlingsreformen. Dato 7. feb, hele dagen i Tromsø. Narvik

14 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Turid N Hanssen Opplæring kommuneregnskap mandag Barnehagekonferanse i Oslo Kurs i arbeid og avspenning, Harstad, REGELVERKSAMLING OM ØKONOMISK LIKEVERDIG BEHANDLING PÅ BA Avslutning kommuneregnskap Tromsø Kurs i MVA og vedlikehold av autoriasasjon NKK regi april på Gardemoen. Fag- og kontaktmøte på barnehagesektoren 23. april 2010, Tromsø NKKskolen Videregående kommuneregnskap, Gardermoen 1. samling 14. og 15. september 2. samling 12. og 13. oktober 3. samling 9. og 10. november samling vedrørende nytt finansieringssystem for barnehagesektoren Tromsø Tid. 3.desember 2010 Barnehagekonferansen 2011 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo 31. januar og 1. februar Konferanse tilskudd private barnehager i Tromsø opplæring fylkesmannen kommuneøkonomi 14. og Oppdateringskurs NKK oppfølging sertifisering Kommuneregnskap 2011, Gardermoen 22. og 23. november Opplæring NKK økonomi den Gardemoen Prosjektledelse HIH Høst 2012 vår 2013 ihht Opplæringsplan Brukermøte Arena Sortland 9. mai Regnskapsanalyse, Gardermoen 1. mars 2013 Selvkostkurs i oppdaterte retningslinjer på Thon Hotel Harstad 18. til Avslutning kommuneregnskap 04. og Tromsø Brukermøte Arena Sortland Økonomiforumsmøte Fylkesmannen 25. og Selvkost Gardemoen

15 Trond Haukedal Arbeidsmiljøkurs Brukerutvalg Arena Tromsø Økonomiforum i Tromsø 3. til Årsavslutning kommuneregnskap 2 dager Tromsø 10 og

16 VERDIG BEHANDLING PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 5. MAI 2009 I TROMSØ. 2010, Tromsø Harstad 18. til

17 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Birgitte Hangeland Veritas Grunnopplæring i kvalitetssystem KINS konferanse i Narvik oktober 2012 Informasjonssikkerhet Grunnkurs for personvernombud 13. og Oslo Datatilsynet Kurs personverneombud Datatilsynet 22. og Kurs i kvalitetsrevisjon UMB Ås? Kurs informasjonssikkerhet del 2, og KS arrangerer november 2013 en to-dagers samling med tema administrativ internkontroll. Gardemoen. Avspenningskurs BHT vår 2014 KINS-konferansen juni i Kristiansand kommunal informasjonssikkerhet KINS konferanse 16. og Konferanse norm for informasjonssikkerhet 14.og

18 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Tove Zakariassen Fylkesmannens regelverksamling region Sør -Troms 16. februar spesialundervis Barnehagekonferansen 2011 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo 31. januar og 1 Seminar konferanse Trondheim Dronning Mauds minne den 31.5 tom Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen torsdag 29.november Fylkesmannen kompetanseløft flerkulturelle område Tromsø Nord Norges konferanse for barnehagefolk 2014 i Tromsø 8. og 9. mai Konferanse for barnehagemyndigheter 21.mai: Minoritetsspråklige barn i barnehagen Styrerutdanning? Nasjonal oppvekstkonferanse Tromsø 6 og 7. oktober 2014

19 Kostnad: ebruar spesialundervisning Harstad ia Hotel, Oslo 31. januar og 1. februar 31.5 tom en torsdag 29.november 2012 Tromsø mråde Tromsø 8. og 9. mai språklige barn i barnehagen Oslo

20 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Ingvild Rogstad Opplæring spes. ped hjelp i barnehagen Fylkesmannen i Troms Opplæring i Barnehageloven Tromsø Barnehagekonferanse i Oslo REGELVERKSAMLING OM ØKONOMISK LIKEVERDIG BEHANDLING PÅ BAR REGELVERKSAMLING OM kommunen som barnehagemyndighet Tromsø Seminar kvalitetsmøte Kiel med styrerne februar 09 Fylkesmannens regelverksamling region Sør -Troms 16. februar spesialundervis Barnehagekonferanse 27. og Trondhjem? Fag- og kontaktmøte på barnehagesektoren april 2010, Tromsø samling vedrørende nytt finansieringssystem for barnehagesektoren Tromsø Tid. 3.desember 2010 Barnehagekonferansen 2011 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo 31. januar og 1 Konferanse tilskudd private barnehager i Tromsø Fylkesmannen i samarbeid med Universitetet i Tromsø arrangerer 17. oktober fagdag for barnehagesektoren om danning og læring i barnehagen. REGELVERKSSAMLING FOR BARNEHAGESEKTOREN Tromsø Fylkesmannen Tema: Kravet til pedagogisk bemanning i barnehagen Seminar konferanse Trondheim Dronning Mauds minne den 31.5 tom Samling om forskrift av likeverdig behandling 1.oktober på Rica Ishavshotel 2012 Avslutningsseminar Fylkesmannen Tromsø Foreldreutvalg barnehager Konferanse Oslo BREIVIKHAUGEN BARNEHAGE befaring/møte og i Oslo. Barnehageforum Fylkesmannen 31.oktober og 1. november 2013 Barnehageforum i Tromsø 6. og 7. mai Nasjonal oppvekstkonferanse Tromsø 6 og 7. oktober 2014

21 Kostnad: roms IG BEHANDLING PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 5. MAI 2009 I TROMSØ. myndighet Tromsø ebruar spesialundervisning Harstad ia Hotel, Oslo 31. januar og 1. februar

22 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Tone Skoglund konferanse i Tromsø 1 og 2 des vedr Samhandlingsreformen Helse- og omsorgslederkonferanse 29. og 30. august 2012 i Tromsø ved Fylkesmannen Kurs i prosjektledelse, Innovasjon Norge 12. og , Harstad? Kurs i Iplos temadag Prosjektopplæring Tromsø Mer opplæring i prosjektledelse Kommuneøkonomi Fra plan til handling seminar Tromsø utvikling og planlegging av framtidens Helse og omsorgstjenester Regional helse- og omsorgskonferanse 16. og 17. oktober 2013, Radisson Blu Hotell, Tromsø velferdsteknologikonferanse i Tromsø 16. og 17. juni 2014

23 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Turid Furumo skoleeierforum Tromsø

24 Kostnad:

25 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Gunn Agersborg Konferanse Fylkesmannen Samisk perspektiv i skole og bar Konferanse Den kulturelle skolesekken 14. og PALS konferanse Oslo 07. og Excel og Powerpoint Kontaktmøte nov 07 Konferanse tilpasset opplæring i Alta Opplæring prosjektledelse og samarbeid Tromsø Kurs i individuell plan HIH Opplæring i Excel Konferanse i Narvik om innvandrere kultur og psykisk helse 14. til Konferanse strategiplan for skolebibliotek Konferanse Island PISA undersøkelsen 17. og PALS konferanse Oslo Fylkesmannens regelverksamling region Sør -Troms 16. februar s Konferanse UDIR Tromsø 22. og "Bedre læringsmiljø". Skolelederforum 2011 Gardemoen 10. til 11 mars Fylkesmannen møte Fylkesmannen Svalbard 24. til Ny GIV overgangsprosjekt INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEFORSKNING (IL Opplæring Ny Giv Oslo 1. til PALS konferanse Oslo ? Den gode skoleeier i Tromsø 11. og Kurs i PLP september 2013 Inn Norge Opplæring søknad privatskole Udir Fagdag om vold/overgrep mot barn og unge Trond Haukedal Arbeidsmiljøkurs Nasjonal oppvekstkonferanse Tromsø 6 og 7. oktober 2014

26 Kostnad: isk perspektiv i skole og barnehage sett i lys av rammeplan og kunnskapsløftet. msø og psykisk helse 14. til og r -Troms 16. februar spesialundervisning Harstad dre læringsmiljø". IV overgangsprosjekt G SKOLEFORSKNING (ILS) INVITERER TIL KONFERANSE 25. OG 26. JUNI 2012 ø 6 og 7. oktober 2014

27 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Monica Larssen IKT Konferanse Bett London IKT konferanse Trondheim NKUL E-kommune 2007 i Tromsø 04. og Modul 2 (prosjektorganisering og ledelse) Videreutdanning: PK6207 Organisering og ledelse av prosjektarbeid 1. samling: oktober 2. samling: november(sykemeldt) Sted: Trondheim NKUL 07. til Skolelinuxkurs Div brukerkurs Seminar friprog Finvåg KS seminar Fri programvare - brukerkonferanse Skolelinux. Tid og sted: 1 KS seminar om tjenester på nett i Tromsø den Planlegging og in Go open til Ledelse og strategi NTNU Første samling: september 2009 Andre samling: november 2009 IST/SATS brukerseminar Strømstad Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 2009, torsdag 12. og fredag Feide-samling i Tromsø seminar om kunnskapsdeling og nettverksbygging med fokus NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring arrangeres mai 2010 ved NTNU i Trondheim. NTNU IKT skolelederkonferanse 10 og Nasjonal valgkonferanse i Drammen 12. og 13. april 2012 KONFERANSE:Harstad Barn og unges digitale hverdag, med oppmerksomhet på dataspill Digitale ferdigheter i skolen Oslo IKT opplæring Drammen Opplæring valgsystem EVA 12. og Kurs i prosjektkoordinering 20. til Oslo Kurs i Feideadministrasjon Gardemoen Nasjonal oppvekstkonferanse Tromsø 6 og 7. oktober 2014

28 Kostnad: delse av prosjektarbeid se Skolelinux. Tid og sted: 13. oktober hos Kommunenes Sentralforbund, Vika i Oslo Planlegging og innføring av elektroniske tjenester. g 2009, torsdag 12. og fredag 13. november 2009 nettverksbygging med fokus på Digital fornying i kommunene.oslo. april og 7. oktober 2014

29 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Helge Schjølberg Næringslivsdagene tom Petro 07 i Harstad høst 07 Oljemessa i Stavanger høst 07 Fair Trade konferanse i Sauda og Tromskonferanse 29. og Møte med innovasjon Norge Statoil Hydros kontakt konferanse for næringslivet Tromskonferansen i 2008, 27. og Petro og 3. september i Harstad Tromskonferansen i og Samarbeidsavtalen kommunen-innovasjon Norge og 15.april 2010 ku Norsk sentrumskonferanse 2010 i jubileumsbyen Sandnes Onsdag 15. torsdag 16. september 2010 nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel i Sauda i høst september til 1. oktober. Konferansen Etablererveileder bedre starthjelp Oslo tirsdag 16. nov sentrumskonferanse på Gjøvik september Konferansen Etablererveileder Trondheim 1og 2. november 2011 Tromskonferanse 24. og 25. nov Hospitering Innovasjon Norge tidspkt? " Tromskonferansen 2012 " - 15 og 16 november. Konferanse Oslo/Midnattsol reiselivskonferanse Prosjektet " Tore Hund og Bjarkøyætta " seminar på Island Sentrumskonferansen i Bergen oktober Petro 2013 i Harstad 28 og 29 august. Etablererveileder 2013 Innovasjon Norge Tromskonferanse og Merkur's konferanse 4.-5.mars 2014 Tromsø - småbutikker Ny rådgiver Invitasjon til Etablererveileder 2014 Sandefjord 22. og 23. oktober

30 Kostnad: slivet rge og 15.april 2010 kurs i Tromsø tarthjelp Oslo tirsdag 16. november 2010 im 1og 2. november 2011 nar på Island småbutikker rd 22. og 23. oktober

31 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: 28/29 sept: Grunnkurs - offentlige anskaffelser. kurs-%e2%80%93-offentlige-anskaffelser- 2/ 23/24 nov: Fordypningskurs - offentlige anskaffelser ningskurs-offentlige-anskaffelser/ Sturla Folkestad 25 nov: Anskaffelsesstrategi og internkontroll Kurs 12. og Off anskaffelser og kontraktrett Sandefjord. Opplæring offentlig privat samarbeid Narvik Difi innkjøp SAS innkjøpsanalyse konferanse KSI årssamling lillehammer 9. og Nordisk brukermøte for Innkjøpsanalyse juni København

32 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Hanne Thomassen Årsmøte KSUI Bodø 15. til KSI sertifiseringskurs innkjøpsfunksjon 3 samlinger april, august og no Fagsamling KSI 20. til Bodø til Tromsø + DIFI og IBX Sertifiseringskurs Gardemoen 4. og 5. mai 10 seminar om etablering av brukervalgsordninger og kjøp av pleie- og omsorgstjenester til brukere med sammensatte behov. Sted: Kommunens Hus, Haakon VII`s gate 9, 0161 Oslo (i Vika vis à vis Nationaltheatret stasjon) Tid: 16. mars kl KS oppfølgingskurs off anskaffelser Fordypningskurs off anskaffelser 19. til Kontraktsforhandlinger Mandag 20. og tirsdag 21. september, Felix Konferansesenter, Oslo. Høgskole BEDØK ved HIH desentralisert budsjettering, regnskap med mer KSI fagsamling 01. og 2. 9 Kurs 16. og Miljøringen Forurenset grunn Kontraktsforhandlinger Olso 08. og Om innkjøp og e-handel i Gardermoen den 6. desember PwC; ehandle, internkontroll, virksomhetsstyring. Uke Oslo KS Innkjøpsforum Fagsamling med Årsmøte april med Hurtigruten Midnatsol.

33 28/29 sept: Grunnkurs - offentlige anskaffelser. kurs-%e2%80%93-offentlige-anskaffelser- 2/ 23/24 nov: Fordypningskurs - offentlige anskaffelser ningskurs-offentlige-anskaffelser/ Lene Saue 25 nov: Anskaffelsesstrategi og internkontroll Kurs i prosjektledelse, Innovasjon Norge 12. og , Harstad Kurs Nima 6. til Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket Kurs Excel Visma Oslo Opplæring offentlig privat samarbeid Narvik Difi innkjøp LEAN konferanse i Bergen SAS innkjøpsanalyse konferanse KSI årssamling lillehammer 9. og Difi kurs Elektronisk handel Nordisk brukermøte for Innkjøpsanalyse juni København Leankonferanse i Stavanger sept. 14 Deltagelse og reise dekkes i sin helhet av Max. Kategoristyring i offentlige anskaffelser Harstad

34 Kostnad: amlinger april, august og nov. ø + DIFI og IBX sjettering, regnskap med mer. 10/11

35 g , Harstad

36 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Roger Rasmussen Nord-Norske Helseløsninger Samhandling - fra prat til praksis Narvik 26. og 27. november Dialogkonferanse Tromsø samhandling Boligsosial erfaringskonferanse i Nord-Norge Tromsø onsdag 15. og torsdag 16. september 2010 Den 6. og 7. september inviterer Fylkesmannen til konferanse i Tromsø om det videre arbeid med kompetanseplanlegging og rekrutteringsarbeid i kommunene Funnke seminar i Tromsø Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin inviterer til seminar om fremtidens velferdsteknologi Tromsø Program Dialogforum 2010 Harstad samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene Høringskonferanse om de nye lovforslagene i "Samhandlingsreformen Hvor: Rica Ishavshotell Tromsø Når: 7 desember 2010 helse- og omsorgslederkonferanse 9. og 10. februar 2011 Tromsdø- Tjenester på strekk? KS Nord har samhandlingsseminar 17. juni, for kommunene i Nord-Norge. IKT seminar her i Harstad onsdag 22. juni. Her er aktuelle firma som Visma og Norsk Helsenett. samhandlingsreformen og folkehelsearbeidet jmf nytt lovverk. 1. og 2. desember Tromsø Fylkesmannen PBL, denne er over to dager, 3. og 4. november Tromsø fylkesmannen KS i samarbeid med Helsedirektoratet arrangerer seminar og økonomiske virkemidler og styringsdata i samhandlingsreformen. Dato 7. feb, hele dagen i Tromsø. ROS analyse i regi av kvalitetslosen Tromsø UTSATT SEMINAR/KURS OM FOLKEHELSEPROFILER OG KOMMUNEHELSA STATISTIKKBANK 3. MAI 2012 Tromsø CIM kurs Fylkesmann Tromsø 30. og UTSATT' Helse- og omsorgslederkonferanse 29. og 30. august 2012 i Tromsø ved Fylkesmannen Kurs i prosjektledelse, Innovasjon Norge 12. og , Harstad ROS analyse Harstad KVALITETSLOSEN Dagsdeminar Fykesmannen Beredskap Regional samling for FUNNKe for å vurdere organisering og drift av meldingsovervåkning og brukerstøtte for ele-meldinger Fra plan til handling seminar Tromsø utvikling og planlegging av framtidens Helse og omsorgstjenester Master planlegging helse og omsorg 2013/ Helse og omsorg i plan. 4 ukerssamlinger i Tromsø Plankompetanse Tromsø og den reflekterende praktiker Demensseminar Tromsø 16. og ?? OMSORGSPLAN 2015/2020 og finner sted i Tromsø den 27. og 28. august 2014

37 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Åse Bremseth Excel opplæring vurderes Fagseminar Fylkesmannen i Troms 1. og 2. sept. 10 opplæring fylkesmannen kommuneøkonomi 14. og Opplæring budsjett/regnskap vurderes. Kurs Excel Trondheim 28. tom Excel videregående kurs 2010 (2007) Superbrukerkurs Arena Tromsø Brukermøte Arena Sortland Brukerutvalg Arena Tromsø Økonomiforum i Tromsø 3. til

38 4. og Kostnad:

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

Årsmelding 2014. N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet

Årsmelding 2014. N.K.S. Kløverinstitusjoner. Pådriver for kvalitet og verdighet Årsmelding 2014 N.K.S. Kløverinstitusjoner N.K.S. Kløverinstitusjoner Pådriver for kvalitet og verdighet Bergen Sanitetsforening (3 institusjoner) 1. N.K.S. Fayehagen 2. NKS Olaviken alderspsykiatriske

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Bedre undervisning og motiverende læring

Bedre undervisning og motiverende læring Videregåendekonferansen 2014 22. og 23. september 2014 Gardermoen Bedre undervisning og motiverende læring Årets konferanse gir deg nyttig kunnskap om hvordan du kan møte elevenes behov for nye ferdigheter

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2

FORORD. Anne Margrete Fletre Leder, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) NK LMS Årsrapport 2009 2 FORORD Året 2009 har vært preget av stort engasjement og mye aktivitet. Noen av hovedpunktene er at nye personer med verdifull kompetanse har blitt tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

VÅREN. nettverk karriere utvikling

VÅREN. nettverk karriere utvikling VÅREN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 14 Fora 15 Karriere

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer