Handlingsplan for opplæring: Enhet: Økonomi- og utviklingsenheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for opplæring: Enhet: Økonomi- og utviklingsenheten"

Transkript

1 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Tyra M Saudland Miljøfyrtårnsopplæring sertifisørkurs Kurs i PLP september 2013 Inn Norge konferanse Oslo marin forsøpling Hold Norge rent

2 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Rannveig K Ramtvedt Konsekvensutredning seminar plan Oslo Sarpsborg og Halden 27. og og hjemmekontor resten av uka Sentrumskonferansen i Bergen oktober Byomforming til 8. jan. Trondheim Kurs i PLP september 2013 Inn Norge Kommuneplankonferansen 2014 Hamar februar 2014 Fagforbundet og Universitetet i Tromsø inviterer til gratis konferanse om bærekraftig by- og tettstedsutvikling februar 2014.

3 resten av uka

4 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Lisbeth Barbala Migrasjonssamling Bergen, NAFO, nettverksforum for Migrasjon, 13.og Skoleeiernettverk Bergen - Migrasjon Språkløftet i Tromsø Fylkesmannen migrasjon 29/10 Kompetanseløftet i Tromsø (migr) NyGiv konferanse nasjonal erfaringskonferanse i Oslo 27. og og avslutningskonferanse 12. og i Tromsø.. Skoleeiermøte NAFO Samling språkløftet

5 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Tone Hansen Øyen Visma Profil system kurs Ephortekurs i mai 2013 PPS brukerforum Helsekompetanse 2014 Nasjonal senter for samhandling og telemedisin Tromsø E-helsekonferanse på Hamar juni. 14 velferdsteknologikonferanse i Tromsø 16. og 17. juni 2014 Fylkesmannen i Troms Iplos temadag IPLOS Visma Konferanse norm for informasjonssikkerhet 14.og

6 ng og telemedisin Tromsø

7 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Thomas Mandelid kvalitet på nett Oslo seminar om kunnskapsdeling og nettverksbygging med fokus Opplæring i kommunikasjon. Kommunikasjonsarbeid Høst 2013 Høyskolen i Bergen

8 Kostnad: nettverksbygging med fokus på Digital fornying i kommunene.oslo

9 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: John Rørnes Beregningsutvalget innt. systemet Flyktningetjenesten Gardemoen 13. og Statistikkseminar for barnevern den , Oslo Beregningsutvalget 04. og Opplæring kommuneregnskap mandag Beregningsutvalget Opplæring i innt systemet Tromsø Opplæring pensjonsbudsjettering i Oslo 28. og Storebrand og KLP Opplæring i årsberetning Gardemoen Kommunalfinansstudium 2009/2010 Oppstart august/september Budsjett og økonomiplan Gardermoen september, Thon Hotel Oslo Airport T Nettverk for kommunal finansforvaltning, Gardermoen 26. april 06. og07 sept.2010 Oslo NKK konferanse kommuneløkonomi Budsjett og økonomikurs 2010 fra KLP - inkl hvordan påvirker premieavviket kommunens økonomi Tromsø fredag 17. september pensjonsseminar storebrand 28 og 29.9 Harstad NKK fagkonferanse, Geiranger 31. aug - 2. sept opplæring fylkesmannen kommuneøkonomi 14. og Opplæring NKK økonomi den Gardemoen Brukermøte Arena Sortland 9. mai Kommunebarometeret NKK arrangerer kurs i Kommunebarometeret på Garde Kurs i prosjektledelse, Innovasjon Norge 12. og , Harstad Pensjonsdagen på Gardermoen 5. november 2012 NKK Arena Tromsø prosjekt for kriteriebasert fordeling bl.a. for pleie og omsorg Regnskapsanalyse, Gardermoen 1. mars 2013 Brukermøte Arena Sortland Økonomiforumsmøte Fylkesmannen 25. og Selvkost Gardemoen Kommuneregnskap i Tromsø 4. og

10 Tromsø beregningsmodell innt system KS Kommuneøkonomikonferansen og 28. mai 2014 Oslo Økonomisk internkontroll Gardemoen Bruk av KOSTRA nøkkeltall Gardemoen 5. og Kurs i finansielle eiendeler og forpliktelser, Gardermoen 22. april 2014 Beregningsutvalget Trondheim Brukerutvalg Arena Tromsø Økonomiforum i Tromsø 3. til Prosjektledelse 22. og

11 en Gardemoen 13. og Storebrand og KLP ember, Thon Hotel Oslo Airport Trondheim- 17. september, Rica Nidelven Hotel i Kommunebarometeret på Gardermoen 13. juni , Harstad fordeling bl.a. for pleie og omsorg og skole.

12 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Øystein Strand Konferanse Visma ny ver. Profil 6.2 Tromsø den Regional samling Unique profil Tromsø Brukerforum for Fagsystemer september 2007 i Ålesund. Reg samling i Tromsø Profil Opplæring kommuneregnskap mandag kurs/regional samling i Unique Profil Tromsø regionale e-helseseminarer 2009 Tromsø november seminar om kunnskapsdeling og nettverksbygging med fokus på Digital forn kurset Iplos og medisinregistrering Elektronisk samhandling med legekontor Tromsø februar Brukerforum Visma Fagsystemer 2010, 6. mai 2010 Haugesund Visma Omsorg Profil - Seminar i v og Regionale samlinger- 2. juni Tromsø Prosjektledermøte for meldingsløftet i kommunene Gardemoen 19 november - instruktørkurs i Norm for Informasjonsikkerhet I Tromsø 8. Og 9 Desem IPLOS TEMADAG Fylkeshuset i Tromsø 30. november Regional samling for Visma Omsorg Profil Tromsø 6. april Arktika Konferansesenter Brukerforum for Visma Uniques brukere av økonomi og HRM i Nord-Norge 2.- og 3.m opplæring fylkesmannen kommuneøkonomi 14. og Brukerkonferanse Visma Profiloppgradering Tromsø KS i samarbeid med Helsedirektoratet arrangerer seminar og økonomiske virkemidler og Brukermøte Arena Sortland 9. mai Arena Tromsø prosjekt for kriteriebasert fordeling bl.a. for pleie og omsorg og skole. Effektiviseringsnettverk for ressurskrevende tjenester Narvik Brukermøte Arena Sortland Økonomiforumsmøte Fylkesmannen 25. og Brukerutvalg Arena Tromsø Økonomiforum i Tromsø 3. til

13 007 i Ålesund. bygging med fokus på Digital fornying i kommunene.oslo Haugesund le samlinger- 2. juni Tromsø Gardemoen nsikkerhet I Tromsø 8. Og 9 Desember april Arktika Konferansesenter i og HRM i Nord-Norge 2.- og 3.mai inar og økonomiske virkemidler og styringsdata i samhandlingsreformen. Dato 7. feb, hele dagen i Tromsø. Narvik

14 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Turid N Hanssen Opplæring kommuneregnskap mandag Barnehagekonferanse i Oslo Kurs i arbeid og avspenning, Harstad, REGELVERKSAMLING OM ØKONOMISK LIKEVERDIG BEHANDLING PÅ BA Avslutning kommuneregnskap Tromsø Kurs i MVA og vedlikehold av autoriasasjon NKK regi april på Gardemoen. Fag- og kontaktmøte på barnehagesektoren 23. april 2010, Tromsø NKKskolen Videregående kommuneregnskap, Gardermoen 1. samling 14. og 15. september 2. samling 12. og 13. oktober 3. samling 9. og 10. november samling vedrørende nytt finansieringssystem for barnehagesektoren Tromsø Tid. 3.desember 2010 Barnehagekonferansen 2011 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo 31. januar og 1. februar Konferanse tilskudd private barnehager i Tromsø opplæring fylkesmannen kommuneøkonomi 14. og Oppdateringskurs NKK oppfølging sertifisering Kommuneregnskap 2011, Gardermoen 22. og 23. november Opplæring NKK økonomi den Gardemoen Prosjektledelse HIH Høst 2012 vår 2013 ihht Opplæringsplan Brukermøte Arena Sortland 9. mai Regnskapsanalyse, Gardermoen 1. mars 2013 Selvkostkurs i oppdaterte retningslinjer på Thon Hotel Harstad 18. til Avslutning kommuneregnskap 04. og Tromsø Brukermøte Arena Sortland Økonomiforumsmøte Fylkesmannen 25. og Selvkost Gardemoen

15 Trond Haukedal Arbeidsmiljøkurs Brukerutvalg Arena Tromsø Økonomiforum i Tromsø 3. til Årsavslutning kommuneregnskap 2 dager Tromsø 10 og

16 VERDIG BEHANDLING PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 5. MAI 2009 I TROMSØ. 2010, Tromsø Harstad 18. til

17 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Birgitte Hangeland Veritas Grunnopplæring i kvalitetssystem KINS konferanse i Narvik oktober 2012 Informasjonssikkerhet Grunnkurs for personvernombud 13. og Oslo Datatilsynet Kurs personverneombud Datatilsynet 22. og Kurs i kvalitetsrevisjon UMB Ås? Kurs informasjonssikkerhet del 2, og KS arrangerer november 2013 en to-dagers samling med tema administrativ internkontroll. Gardemoen. Avspenningskurs BHT vår 2014 KINS-konferansen juni i Kristiansand kommunal informasjonssikkerhet KINS konferanse 16. og Konferanse norm for informasjonssikkerhet 14.og

18 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Tove Zakariassen Fylkesmannens regelverksamling region Sør -Troms 16. februar spesialundervis Barnehagekonferansen 2011 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo 31. januar og 1 Seminar konferanse Trondheim Dronning Mauds minne den 31.5 tom Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen torsdag 29.november Fylkesmannen kompetanseløft flerkulturelle område Tromsø Nord Norges konferanse for barnehagefolk 2014 i Tromsø 8. og 9. mai Konferanse for barnehagemyndigheter 21.mai: Minoritetsspråklige barn i barnehagen Styrerutdanning? Nasjonal oppvekstkonferanse Tromsø 6 og 7. oktober 2014

19 Kostnad: ebruar spesialundervisning Harstad ia Hotel, Oslo 31. januar og 1. februar 31.5 tom en torsdag 29.november 2012 Tromsø mråde Tromsø 8. og 9. mai språklige barn i barnehagen Oslo

20 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Ingvild Rogstad Opplæring spes. ped hjelp i barnehagen Fylkesmannen i Troms Opplæring i Barnehageloven Tromsø Barnehagekonferanse i Oslo REGELVERKSAMLING OM ØKONOMISK LIKEVERDIG BEHANDLING PÅ BAR REGELVERKSAMLING OM kommunen som barnehagemyndighet Tromsø Seminar kvalitetsmøte Kiel med styrerne februar 09 Fylkesmannens regelverksamling region Sør -Troms 16. februar spesialundervis Barnehagekonferanse 27. og Trondhjem? Fag- og kontaktmøte på barnehagesektoren april 2010, Tromsø samling vedrørende nytt finansieringssystem for barnehagesektoren Tromsø Tid. 3.desember 2010 Barnehagekonferansen 2011 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo 31. januar og 1 Konferanse tilskudd private barnehager i Tromsø Fylkesmannen i samarbeid med Universitetet i Tromsø arrangerer 17. oktober fagdag for barnehagesektoren om danning og læring i barnehagen. REGELVERKSSAMLING FOR BARNEHAGESEKTOREN Tromsø Fylkesmannen Tema: Kravet til pedagogisk bemanning i barnehagen Seminar konferanse Trondheim Dronning Mauds minne den 31.5 tom Samling om forskrift av likeverdig behandling 1.oktober på Rica Ishavshotel 2012 Avslutningsseminar Fylkesmannen Tromsø Foreldreutvalg barnehager Konferanse Oslo BREIVIKHAUGEN BARNEHAGE befaring/møte og i Oslo. Barnehageforum Fylkesmannen 31.oktober og 1. november 2013 Barnehageforum i Tromsø 6. og 7. mai Nasjonal oppvekstkonferanse Tromsø 6 og 7. oktober 2014

21 Kostnad: roms IG BEHANDLING PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 5. MAI 2009 I TROMSØ. myndighet Tromsø ebruar spesialundervisning Harstad ia Hotel, Oslo 31. januar og 1. februar

22 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Tone Skoglund konferanse i Tromsø 1 og 2 des vedr Samhandlingsreformen Helse- og omsorgslederkonferanse 29. og 30. august 2012 i Tromsø ved Fylkesmannen Kurs i prosjektledelse, Innovasjon Norge 12. og , Harstad? Kurs i Iplos temadag Prosjektopplæring Tromsø Mer opplæring i prosjektledelse Kommuneøkonomi Fra plan til handling seminar Tromsø utvikling og planlegging av framtidens Helse og omsorgstjenester Regional helse- og omsorgskonferanse 16. og 17. oktober 2013, Radisson Blu Hotell, Tromsø velferdsteknologikonferanse i Tromsø 16. og 17. juni 2014

23 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Turid Furumo skoleeierforum Tromsø

24 Kostnad:

25 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Gunn Agersborg Konferanse Fylkesmannen Samisk perspektiv i skole og bar Konferanse Den kulturelle skolesekken 14. og PALS konferanse Oslo 07. og Excel og Powerpoint Kontaktmøte nov 07 Konferanse tilpasset opplæring i Alta Opplæring prosjektledelse og samarbeid Tromsø Kurs i individuell plan HIH Opplæring i Excel Konferanse i Narvik om innvandrere kultur og psykisk helse 14. til Konferanse strategiplan for skolebibliotek Konferanse Island PISA undersøkelsen 17. og PALS konferanse Oslo Fylkesmannens regelverksamling region Sør -Troms 16. februar s Konferanse UDIR Tromsø 22. og "Bedre læringsmiljø". Skolelederforum 2011 Gardemoen 10. til 11 mars Fylkesmannen møte Fylkesmannen Svalbard 24. til Ny GIV overgangsprosjekt INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEFORSKNING (IL Opplæring Ny Giv Oslo 1. til PALS konferanse Oslo ? Den gode skoleeier i Tromsø 11. og Kurs i PLP september 2013 Inn Norge Opplæring søknad privatskole Udir Fagdag om vold/overgrep mot barn og unge Trond Haukedal Arbeidsmiljøkurs Nasjonal oppvekstkonferanse Tromsø 6 og 7. oktober 2014

26 Kostnad: isk perspektiv i skole og barnehage sett i lys av rammeplan og kunnskapsløftet. msø og psykisk helse 14. til og r -Troms 16. februar spesialundervisning Harstad dre læringsmiljø". IV overgangsprosjekt G SKOLEFORSKNING (ILS) INVITERER TIL KONFERANSE 25. OG 26. JUNI 2012 ø 6 og 7. oktober 2014

27 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Monica Larssen IKT Konferanse Bett London IKT konferanse Trondheim NKUL E-kommune 2007 i Tromsø 04. og Modul 2 (prosjektorganisering og ledelse) Videreutdanning: PK6207 Organisering og ledelse av prosjektarbeid 1. samling: oktober 2. samling: november(sykemeldt) Sted: Trondheim NKUL 07. til Skolelinuxkurs Div brukerkurs Seminar friprog Finvåg KS seminar Fri programvare - brukerkonferanse Skolelinux. Tid og sted: 1 KS seminar om tjenester på nett i Tromsø den Planlegging og in Go open til Ledelse og strategi NTNU Første samling: september 2009 Andre samling: november 2009 IST/SATS brukerseminar Strømstad Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 2009, torsdag 12. og fredag Feide-samling i Tromsø seminar om kunnskapsdeling og nettverksbygging med fokus NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring arrangeres mai 2010 ved NTNU i Trondheim. NTNU IKT skolelederkonferanse 10 og Nasjonal valgkonferanse i Drammen 12. og 13. april 2012 KONFERANSE:Harstad Barn og unges digitale hverdag, med oppmerksomhet på dataspill Digitale ferdigheter i skolen Oslo IKT opplæring Drammen Opplæring valgsystem EVA 12. og Kurs i prosjektkoordinering 20. til Oslo Kurs i Feideadministrasjon Gardemoen Nasjonal oppvekstkonferanse Tromsø 6 og 7. oktober 2014

28 Kostnad: delse av prosjektarbeid se Skolelinux. Tid og sted: 13. oktober hos Kommunenes Sentralforbund, Vika i Oslo Planlegging og innføring av elektroniske tjenester. g 2009, torsdag 12. og fredag 13. november 2009 nettverksbygging med fokus på Digital fornying i kommunene.oslo. april og 7. oktober 2014

29 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Helge Schjølberg Næringslivsdagene tom Petro 07 i Harstad høst 07 Oljemessa i Stavanger høst 07 Fair Trade konferanse i Sauda og Tromskonferanse 29. og Møte med innovasjon Norge Statoil Hydros kontakt konferanse for næringslivet Tromskonferansen i 2008, 27. og Petro og 3. september i Harstad Tromskonferansen i og Samarbeidsavtalen kommunen-innovasjon Norge og 15.april 2010 ku Norsk sentrumskonferanse 2010 i jubileumsbyen Sandnes Onsdag 15. torsdag 16. september 2010 nasjonal konferanse om Fairtrade og etisk handel i Sauda i høst september til 1. oktober. Konferansen Etablererveileder bedre starthjelp Oslo tirsdag 16. nov sentrumskonferanse på Gjøvik september Konferansen Etablererveileder Trondheim 1og 2. november 2011 Tromskonferanse 24. og 25. nov Hospitering Innovasjon Norge tidspkt? " Tromskonferansen 2012 " - 15 og 16 november. Konferanse Oslo/Midnattsol reiselivskonferanse Prosjektet " Tore Hund og Bjarkøyætta " seminar på Island Sentrumskonferansen i Bergen oktober Petro 2013 i Harstad 28 og 29 august. Etablererveileder 2013 Innovasjon Norge Tromskonferanse og Merkur's konferanse 4.-5.mars 2014 Tromsø - småbutikker Ny rådgiver Invitasjon til Etablererveileder 2014 Sandefjord 22. og 23. oktober

30 Kostnad: slivet rge og 15.april 2010 kurs i Tromsø tarthjelp Oslo tirsdag 16. november 2010 im 1og 2. november 2011 nar på Island småbutikker rd 22. og 23. oktober

31 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: 28/29 sept: Grunnkurs - offentlige anskaffelser. kurs-%e2%80%93-offentlige-anskaffelser- 2/ 23/24 nov: Fordypningskurs - offentlige anskaffelser ningskurs-offentlige-anskaffelser/ Sturla Folkestad 25 nov: Anskaffelsesstrategi og internkontroll Kurs 12. og Off anskaffelser og kontraktrett Sandefjord. Opplæring offentlig privat samarbeid Narvik Difi innkjøp SAS innkjøpsanalyse konferanse KSI årssamling lillehammer 9. og Nordisk brukermøte for Innkjøpsanalyse juni København

32 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Hanne Thomassen Årsmøte KSUI Bodø 15. til KSI sertifiseringskurs innkjøpsfunksjon 3 samlinger april, august og no Fagsamling KSI 20. til Bodø til Tromsø + DIFI og IBX Sertifiseringskurs Gardemoen 4. og 5. mai 10 seminar om etablering av brukervalgsordninger og kjøp av pleie- og omsorgstjenester til brukere med sammensatte behov. Sted: Kommunens Hus, Haakon VII`s gate 9, 0161 Oslo (i Vika vis à vis Nationaltheatret stasjon) Tid: 16. mars kl KS oppfølgingskurs off anskaffelser Fordypningskurs off anskaffelser 19. til Kontraktsforhandlinger Mandag 20. og tirsdag 21. september, Felix Konferansesenter, Oslo. Høgskole BEDØK ved HIH desentralisert budsjettering, regnskap med mer KSI fagsamling 01. og 2. 9 Kurs 16. og Miljøringen Forurenset grunn Kontraktsforhandlinger Olso 08. og Om innkjøp og e-handel i Gardermoen den 6. desember PwC; ehandle, internkontroll, virksomhetsstyring. Uke Oslo KS Innkjøpsforum Fagsamling med Årsmøte april med Hurtigruten Midnatsol.

33 28/29 sept: Grunnkurs - offentlige anskaffelser. kurs-%e2%80%93-offentlige-anskaffelser- 2/ 23/24 nov: Fordypningskurs - offentlige anskaffelser ningskurs-offentlige-anskaffelser/ Lene Saue 25 nov: Anskaffelsesstrategi og internkontroll Kurs i prosjektledelse, Innovasjon Norge 12. og , Harstad Kurs Nima 6. til Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket Kurs Excel Visma Oslo Opplæring offentlig privat samarbeid Narvik Difi innkjøp LEAN konferanse i Bergen SAS innkjøpsanalyse konferanse KSI årssamling lillehammer 9. og Difi kurs Elektronisk handel Nordisk brukermøte for Innkjøpsanalyse juni København Leankonferanse i Stavanger sept. 14 Deltagelse og reise dekkes i sin helhet av Max. Kategoristyring i offentlige anskaffelser Harstad

34 Kostnad: amlinger april, august og nov. ø + DIFI og IBX sjettering, regnskap med mer. 10/11

35 g , Harstad

36 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Kostnad: Roger Rasmussen Nord-Norske Helseløsninger Samhandling - fra prat til praksis Narvik 26. og 27. november Dialogkonferanse Tromsø samhandling Boligsosial erfaringskonferanse i Nord-Norge Tromsø onsdag 15. og torsdag 16. september 2010 Den 6. og 7. september inviterer Fylkesmannen til konferanse i Tromsø om det videre arbeid med kompetanseplanlegging og rekrutteringsarbeid i kommunene Funnke seminar i Tromsø Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin inviterer til seminar om fremtidens velferdsteknologi Tromsø Program Dialogforum 2010 Harstad samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene Høringskonferanse om de nye lovforslagene i "Samhandlingsreformen Hvor: Rica Ishavshotell Tromsø Når: 7 desember 2010 helse- og omsorgslederkonferanse 9. og 10. februar 2011 Tromsdø- Tjenester på strekk? KS Nord har samhandlingsseminar 17. juni, for kommunene i Nord-Norge. IKT seminar her i Harstad onsdag 22. juni. Her er aktuelle firma som Visma og Norsk Helsenett. samhandlingsreformen og folkehelsearbeidet jmf nytt lovverk. 1. og 2. desember Tromsø Fylkesmannen PBL, denne er over to dager, 3. og 4. november Tromsø fylkesmannen KS i samarbeid med Helsedirektoratet arrangerer seminar og økonomiske virkemidler og styringsdata i samhandlingsreformen. Dato 7. feb, hele dagen i Tromsø. ROS analyse i regi av kvalitetslosen Tromsø UTSATT SEMINAR/KURS OM FOLKEHELSEPROFILER OG KOMMUNEHELSA STATISTIKKBANK 3. MAI 2012 Tromsø CIM kurs Fylkesmann Tromsø 30. og UTSATT' Helse- og omsorgslederkonferanse 29. og 30. august 2012 i Tromsø ved Fylkesmannen Kurs i prosjektledelse, Innovasjon Norge 12. og , Harstad ROS analyse Harstad KVALITETSLOSEN Dagsdeminar Fykesmannen Beredskap Regional samling for FUNNKe for å vurdere organisering og drift av meldingsovervåkning og brukerstøtte for ele-meldinger Fra plan til handling seminar Tromsø utvikling og planlegging av framtidens Helse og omsorgstjenester Master planlegging helse og omsorg 2013/ Helse og omsorg i plan. 4 ukerssamlinger i Tromsø Plankompetanse Tromsø og den reflekterende praktiker Demensseminar Tromsø 16. og ?? OMSORGSPLAN 2015/2020 og finner sted i Tromsø den 27. og 28. august 2014

37 Navn på medarbeider: Opplæringstiltak: Ansvar: Åse Bremseth Excel opplæring vurderes Fagseminar Fylkesmannen i Troms 1. og 2. sept. 10 opplæring fylkesmannen kommuneøkonomi 14. og Opplæring budsjett/regnskap vurderes. Kurs Excel Trondheim 28. tom Excel videregående kurs 2010 (2007) Superbrukerkurs Arena Tromsø Brukermøte Arena Sortland Brukerutvalg Arena Tromsø Økonomiforum i Tromsø 3. til

38 4. og Kostnad:

KS Innkjøpsforum Årssamling Trondheim, mai 2017

KS Innkjøpsforum Årssamling Trondheim, mai 2017 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS Innkjøpsforum Årssamling Trondheim, 10. - 11. mai 2017 Foto:... Nidelven. Fotograf Jørn Adde DEN GODE INNKJØPER

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

Nytt fra KS Innkjøpsforum - og en introduksjon til kommunesammenslåing. Lin Helliesen, styreleder KSI KS Anskaffelsesseminar 23.9.

Nytt fra KS Innkjøpsforum - og en introduksjon til kommunesammenslåing. Lin Helliesen, styreleder KSI KS Anskaffelsesseminar 23.9. Nytt fra KS Innkjøpsforum - og en introduksjon til kommunesammenslåing Lin Helliesen, styreleder KSI KS Anskaffelsesseminar 23.9.2015 Hva skal KSI bidra med? Vedtekter KSI, 1 - KS Innkjøpsforums formål

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI )

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2016-2017 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Harstad kommune FELLESPROSEDYRER HARSTAD KOMMUNE

Harstad kommune FELLESPROSEDYRER HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: I.2.1-17 Side: 1 PLAN FOR INTERN KVALITETSREVISJON MAI 1. Administrasjonsenheten O.T 19. 2. Areal- og byggesaktjenesten O.T 4. 3. Flyktningetjenesten O.T 9 4. Hjemmetjenesten nord O.T 13 5. Kanebogen

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig 19.12. 09:00 19.12. 12:00 3 x 45 minutter Tromsø Alle Agressobrukere Lars Borge Rognlid 19.12. 12:30 19.12. 15:30 3 x 45 minutter Tromsø Alle Agressobrukere Lars Borge Rognlid 20.12. 09:00 20.12. 12:00

Detaljer

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, 27. september 2011 Hovedmål FUNNKe 2011-2013

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig IKT-konferanse 16.03.2017 09:00 16.03.2017 16:00 7 timer Tromsø Barnehage Barnehageansatte Radisson SAS Inger Marie Johanne barnehager - Digital Arena Barnehage (DAB) Møte for fagledere og 27.04.2016 09:00

Detaljer

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten

Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kompetanseutvikling for deg som jobber i staten Kurs og arrangement høsten 2013 Bruk Difis opplæringstilbud Difis visjon er at vi utvikler offentlig sektor. Et opplæringstiltak i Difi har som mål å føre

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Tilbud om opplæring og oppfølging i introarbeidet for kommunene i perioden 1. september til 31. desember

Tilbud om opplæring og oppfølging i introarbeidet for kommunene i perioden 1. september til 31. desember Hva skjer i høst? Tilbud om opplæring og oppfølging i introarbeidet for kommunene i perioden 1. til 31. desember Region Nord (kontaktperson IMDi Nord: Steinar Ure, sur@imdi.no, tlf. 76965759) 19. og 20.

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2016-2017 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE

KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene 2016-2017 KOMPETANSEPLAN FOR SANDEFJORDSBARNEHAGENE Kompetanse for fremtidens barnehage Innledning Basert på Kunnskapsdepartementets dokument Kompetanse

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

VERDAL KOMMUNE. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Godkjent av: Tone Haugan Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer

1. september: Nettverkssamling for prosjektledere og koordinatorer Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming, pilotfylker og ressurskommuner Samling i Kristiansand for prosjektledere, koordinatorer og nøkkelpersoner i pilotfylkene

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Riksavtalen - NHO bedrifter

Riksavtalen - NHO bedrifter Fylke Arbeidsgiver Navn Medlemmer Østfold City Hotel Fredrikstad AS - Rica City Hotel 3 Oslo/Akershus 4Service AS Avd Oksenøyveien 1 Oslo/Akershus Anker Studentboliger 1 Oslo/Akershus Bristol Hotel AS

Detaljer

Fremdriftsplan ASSS-samarbeid og rapporter 2015

Fremdriftsplan ASSS-samarbeid og rapporter 2015 Fra: Dato: 12.06. Til: Dokument nr.: 14-7056 Kopi til: Fremdriftsplan ASSS-samarbeid og rapporter Dato Aktivitet Ansvarlig Merknad 8.-9. januar Møte i Programkomiteen () + erfaringssamling økonomiprosesser,

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre

Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Godt lagspill kan gi fantastiske resultat - presentasjon av plan for elektronisk meldingsutveksling på Sunnmøre Gunn-hilde.rotvold@telemedicineconsult.com TROMSØ TELEMEDICINE CONSULT Etablert i 2011 som

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-80 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013 Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringa Sted og tid: Hotel Union Geiranger, 4.-6. november 2013 ********************************************************************************

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI )

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving Samarbeid om etisk kompetanseheving Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Hva nå? Engasjert? Overveldet? Forutsetning for å delta: Kommunen

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2015/3874 Saksbehandler: Roger Rasmussen Arkivkode: Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 17.08.2015 Utvalg for helse og omsorg 19.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Detaljer

Nyhetsbrev september 2014

Nyhetsbrev september 2014 Nyhetsbrev september 2014 KOMPETANSEPROSJEKT Vi har tidligere orientert om et kompetanseprosjekt i regi av Pro Barents som KNH deltar i. Hovedmålsetting for prosjektet er å etablere en velfungerende kunnskapsstruktur

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Søkt

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015 Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE 1. SAMARBEIDSPARTER Avtalen er inngått mellom ASSS-kommunene 1 og KS. ASSS-kommunene er den ene parten i denne samarbeidsavtalen og KS den andre parten i samarbeidsavtalen.

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling

Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet. NAFO - nettverkssamling Barnehage ett år i Utdanningsdirektoratet NAFO - nettverkssamling 18.03.2012 FULLSORTIMENTSDIREKTORAT FULLSORTIMENTSDIREKTORAT Vi bidrar til å utvikle, støtte, veilede og påvirke utdanningssektoren gjennom

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

Fra: Tina Skarheim Dato: 11.09.2015 Til: ASSS PK Dokument nr.: 15-7730 Kopi til:

Fra: Tina Skarheim Dato: 11.09.2015 Til: ASSS PK Dokument nr.: 15-7730 Kopi til: Referat Fra: Tina Skarheim Dato: 11.09.2015 Til: ASSS PK Dokument nr.: 15-7730 Kopi til: ASSS PK 9-10 september 2015 Referat Tid: 9-10 september 2015 Sted: Quality Hotel Gardermoen Til stede: Bergen kommune

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Sak 2014-30 Kommende NR-arrangementer - møteplan Siste del av topplederseminaret som NR Kompetanse arrangerer i samarbeid med Institutt for Journalistikk,

Detaljer

Evaluering av Økonomiforum Troms 3.-4. september 2014. 1. Seminaret har gitt meg ny og relevant kunnskap

Evaluering av Økonomiforum Troms 3.-4. september 2014. 1. Seminaret har gitt meg ny og relevant kunnskap Evaluering av Økonomiforum Troms 3.-4. september 2014 1. Seminaret har gitt meg ny og relevant kunnskap Vurdér spørsmål 1-7 på en skala fra 1-6 der 1 er helt uenig og 6 helt enig. 10 9 8 7 6 2 25.7% 48.6%

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

28. januar 1/2 30/6 NRK Oslo BK bev.prøve 1/2 30/11 NRK Agder BK bev.prøve 1.feb 30.april NRK Trondheim X bev ferskprøve 5 03.

28. januar 1/2 30/6 NRK Oslo BK bev.prøve 1/2 30/11 NRK Agder BK bev.prøve 1.feb 30.april NRK Trondheim X bev ferskprøve 5 03. TERMINLISTE 2018 uke Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lydigh. Agility Jakt Spor Kommentarer e-post 2.jan 23.des NRK Bergen x bev.prøve 1/1 23/12 NRK Rogaland BK bev.prøve 1/1 20/8 NRK Østfold BK bev.prøve

Detaljer

Kurs for nyregistrerte Enkeltpersonforetakeltpersonforeta

Kurs for nyregistrerte Enkeltpersonforetakeltpersonforeta Kurs for nyregistrerte Enkeltpersonforetakeltpersonforeta Dag Dato Type Sted mandag 16.01.2017 Enkeltpersonforetak Oslo onsdag 18.01.2017 Enkeltpersonforetakeltpersonforetak Tromsø onsdag 18.01.2017 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Administrasjon / økonomi / utvikling

Administrasjon / økonomi / utvikling Administrasjon / økonomi / utvikling Rådmannens internkontroll i Bodø kommune Internkontroll og beredskap i forhold til IKT-systemer i Bodø kommune Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter

Detaljer

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 28.11.12 Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:00 Tilstede Karin Friborg Berger Brynjulf Hansen Wenche Folberg Einar Pedersen Trond Brattland Bjørn Engum Tor

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

28. januar 1/2-30/6 NRK Oslo BK 1/2-30/11 NRK Agder BK 1.feb-30.april NRK Trondheim X februar

28. januar 1/2-30/6 NRK Oslo BK 1/2-30/11 NRK Agder BK 1.feb-30.april NRK Trondheim X februar TERMINLISTE 2018 uke Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lydigh. Agility Jakt Spor 2.jan - 23.des NRK Bergen x 1/1-23/12 NRK Rogaland BK 1/1-20/8 NRK Østfold BK 1 06. januar 07. januar 2 13. januar 14. januar

Detaljer

VRI samling Nydalen april Læringsarena

VRI samling Nydalen april Læringsarena VRI samling Nydalen 16.-17. april 2008 Læringsarena Hva vil vi med læringsarenaen? Åse Kaurin Vi ønsker Erfaringsutveksling og læring på tvers av prosjekter, regioner og bransjer Økt forståelse for forskningens

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Hva gjør så KiNS og KS med GDPR?

Hva gjør så KiNS og KS med GDPR? 1 Hva er KiNS Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet KiNS 2003 Over 200 kommuner/fylkeskommuner Samarbeider nært med KS, Datatilsynet, DiFi, NSM, ehelse, Senter for IKT i undervisningen. KiNS arrangerer

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Norwegian Information Security NETwork

Norwegian Information Security NETwork Norwegian Information Security NETwork Ressursnett av forskningsmiljøer innen informasjonssikkerhet www.nisnet.no S.F. Mjølsnes NISnet-seminar ved NTNU, 23. november 2009 1 Ressursnett? Nasjonale møteplasser

Detaljer

Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen. Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013

Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen. Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013 Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013 BAKGRUNN Interkommunalt helseprosjekt Setesdal høst 2009

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006 Høgskolen i Narvik onsdag 15. torsdag 16. november 2006 Tema: Fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning i forhold til nordområdene/ Barentsregionen Onsdag

Detaljer

Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede

Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede Å gi psykisk utviklingshemmede innbyggere i Kvæfjord kommune en verdig avslutning på livet, samt at de pårørende og personalet ivaretas på en god måte. Prosjekt

Detaljer

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor

Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15. 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets kontor Saksnr: 201018481-94 Saksbehandler: BITE Delarkiv: ESARK-0274 Status folkevalgtopplæring bystyre og bystyrekomiteer perioden 2011-15 Bergen bystyre 31.10.11 Introduksjonskurs for førstegangsvalgte Bystyrets

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Utviklingsprogrammet: «Inkludering av flyktninger» Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere

Utviklingsprogrammet: «Inkludering av flyktninger» Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere Utviklingsprogrammet: «Inkludering av flyktninger» Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger og innvandrere Spesialrådgiver Yngve Carlsson, KS Inkludering av flyktninger:

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Programstyret for PraksisFoU

Programstyret for PraksisFoU Programstyret for PraksisFoU Dato: 19. mars 2009 Sted: Sola Strand hotell Til stede: Marit Dahl, Gunnhild Hagesæther, Bente Lie, Svein Lorentzen, Elaine Munthe, Lars Møllerud, Jørgen Nicolaysen, Sven-Eirik

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Nettverksmøte veiledning av nyutdannede, Stord, 23.10.2017 Bakgrunn

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer