Referat. Årsmøte First Hotel Alstor 10. og 11. mars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Årsmøte 2010. First Hotel Alstor 10. og 11. mars."

Transkript

1 Referat Årsmøte 2010 First Hotel Alstor 10. og 11. mars. Leder, Geir Heddeland, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som har gått bort siden forrige årsmøte. Påminnelse om at det snart er 30 år siden Alexander Kielland ulykken. Godkjenning av delegater, møteledelse og dagsorden. Følgende ble valgt: Ordstyrer: Bisitter: Protokollfører: Redaksjonskomité: Tellekorps: Kim Stian Kolnes Asbjørn Ekse Oddbjørn Nilsen/Erling Elsebutangen Geir Terje Stengårdsbakken/Bjarne Markus Jonassen/ Jim Brandsøy Kjartan Børtveit/Eivind Håkonsen Møteorden godkjent. Dagsorden godkjent. Ved møtets begynnelse var det 39 stemmeberettigede delegater tilstede. Årsberetningen Leder gikk gjennom årsberetningen. Styret har vært godt sammensatt, og samarbeidet innen styret har fungert meget godt har vært et hektisk år. Det er umulig å gå gjennom alt og vi regner med at alle har lest gjennom årsberetningen før årsmøtet. Han minnet om at beretningen er for året Det som eventuelt har skjedd i året 2010 fram til årsmøtet er derfor ikke nevnt i årsberetningen. Nedenfor er noen av de sakene som ble omtalt i gjennomgangen av årsberetningen opplistet: Fagforeningen vår og medlemsveksten Samarbeidsmøtene OIM/TV Lønnsoppgjøret års jubileet til bedriften Samarbeid med forbund Nye plattformer Ekofisk eksponeringstudie Minus bonus Samsoving saksgang frem til nå Samarbeidet med bedriften Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent. 1

2 Regnskap 2009 Rolf Bolstad gikk gjennom budsjett og regnskapet for De valgte revisorer, Eivind Håkonsen og Espen Åmot, hadde ingen merknader til regnskapet. De var meget godt fornøyd med hvordan regnskap og budsjett var håndtert. Forvaltningen av Ekofisk-Komiteens midler blir utført på en god måte. Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent. Utvalg og klubber Nepco: Asbjørn Ekse gikk gjennom Nepco s historie. Asbjørn presenterte det nye styret i Nepco Klubben: Leder Asbjørn Ekse Styremedlem John B. Hella Styremedlem Gunnar Loe Styremedlem Helge Quidding Styremedlem Atle B. Kristiansen Ungdomsutvalget: Kim Stian Kolnes presenterte utvalgets arbeid i Han informerte at Knut Leo Strømme overtok som nestleder etter at Rolf Bolstad gikk inn som nestleder i E-K. Nattskift utvalget: Rune Kvalvik informerte om arbeidet som hadde pågått i Han presenterte også den nye folderen til utvalget. Pensjonskontakt: Paul Hinna informerte om sitt pågående arbeid. Informerte om at han har kontortid hver onsdag fra kl til kl Orientering fra Industri Energi Orientering ved Frode Alfheim. Orientering fra ConocoPhillips ledelse Geir Heddeland ønsket ledelsen velkommen til orientering og debatt. Bedriftens administrerende direktør, Steinar Våge, direktør for Ekofisk, Brage Sandstad, HMS, Dag Backe Mathisen, HR direktør, Kjell Hveding, og Per Steinar Johansen representerte bedriften på årsmøtet. Steinar Våge åpnet presentasjonen til bedriften. Deretter gikk Brage Sandstad gjennom prosjektene og planene for fremtiden. De tillitsvalgte hadde mange gode innspill og spørsmål til ledelsen. Direkte spørsmål til bedriften gikk på: Minus bonus, heis på nye plattformer, deling av stillinger, låneordninger, samarbeidsmøtene VO/OIM med mer. De fleste spørsmålene ble besvart i den etterfølgende dialog mellom bedriftens ledelse og de tillitsvalgte. 2

3 Innkomne forslag Forslag 1 A, B, C, D, E og F omhandler lønn og tariff. Styret vil i forkant av presentasjon av forslagene, gjennomgå lønnsystemets oppbygning og gjøre rede for de endringer som har blitt gjort i senere år. Forslag 1 A EldA Forslagstiller: Kjell M. Dyrset, Kristen Seim, Tor Espen Grevle Fremlegges av: Svein Tholo Regulering av lønnstigen Vi fremmer forslag om at lønnsdifferansen mellom begynnerlønn fagarbeider(s2-1) og topp fagarbeiderlønn(s1-9) reguleres til maks 15 %. Lønnsforskjellen er i dag kr pr. år topp/bunn (77 kr. pr. time). Denne forskjellen synes vi er altfor stor. Vi fremmer forslag om denne forskjellen krympes ned til rundt 15 % av topplønn S1-9. Forskjellen vil da utgjøre ca. kr i året og det synes vi er mer rettferdig. Håper dette er et forslag som Ekofisk-Komiteen finner fornuftig og vil jobbe videre med. Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme. Forslag 1 B Tor Forslagstiller: Bjørn Vigre Fremlegges av: Rune Nylund Lønnsinnplassering for kontrollromsoperatører Tor. I lønnsforhandlingene i 2009 ble det bestemt at kontrollromskoordinatorer på alle plattformene til Copno med unntak av B-11 og Tor skulle bli innplassert i en ny lønnsklasse S0. Det foreslås at Tor også endrer navn på nåværende stilling kontrollromsoperatør til kontrollromskoordinatorer og får den samme innplasseringen som ellers på feltet, da vi ikke kan se noe forskjell i de representative stillingene på Tor og ellers på feltet. Mvh: Kontrollromskoordinatorene på Tor Styrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer 3

4 Forslag 1 C Elda Forslagstiller: Krister Nyberg Fremlegges av: Svein Tholo Likestille HLO på 2/7-A med HLO på 2/4-H. Etter en del samtaler i vår med mine kolleger som er HLO er på Eko H, så har jeg blitt fortalt at alle HLO er på Eko H har gått opp en lønnsklasse, fra S3 til S2. Jeg har fått kjennskap til at det var en del punkter som dannet grunnlag for lønnshevelsen. 1: 4 stk. på dekk på Eko H. Vi hos oss er 3 mann fast, men ofte 4 mann pga. opplæring av elektriker, instrument, mekaniker etc. som skal kunne fungere på helidekket som en fullverdig medlem av helidekkets besetning ved skiftedag, sykdom osv. 2: Cargo-booking i DaWinci: Dette gjøres av radiooperatør hos oss. Om dette gjøres kun av HLO på Eko H, kjenner jeg ikke til. 3: SAR beredskap. Må gjennomgå beredskapsledelse kurs. Jeg kjenner ikke til hvor omfattende dette er i forhold til skadestedsleder kurs som er et krav hos oss på Eld A. 4: Fueling. Dette er en stor oppgave for oss som er HLO er på Eld A. Vi blir ofte brukt som fuelstasjon, når andre plattformer ikke kan levere fuel. At til en hver tid kunne levere fuel i.h.h. til prosedyrer og krav, kan ofte være en stor utfordring. På Eko H har de en ekstra mann ansatt for å utføre denne oppgaven. Oppgaven blir utført av HLO som jobber nattskift. 5: Føring av shuttlebilletter i DaWinci. Dette er en oppgave som blir utført av radiooperatør hos oss. Jeg kjenner ikke til om dette fortsatt kun gjøres av HLO på Eko H. 6: Alarmkontrollfunksjon Eko H boligkvarter. Dette er en arbeidsoppgave som jeg har blitt fortalt blir utført av HLO på natt. Det er klart at Eko H har mest trafikk av alle plattformer på Ekofisk. Men vi må huske at de har en ekstra mann på dagskift og en ekstra HLO på natt som tar seg av fuelen. Med dette mener jeg ikke at de ikke fortjener å stå i lønnsklasse S2, tvert imot syns jeg at det er veldig flott at dere i komiteen har klart å få til dette. DERE GJØR EN KJEMPEJOBB! Vi som er HLO er på Eld A har en del arbeidsoppgaver som de på Eko H ikke har. 1. Ansvar for fuel (en ekstra stilling på Eko H som tar seg av dette). 2. Mange store PM er på bl.a. brannutstyret på Eldfisk Kompleks. 3. Vaktmester i bolig. 4. Vi skal også ha alle kurser for å gå som flaggmann på Eld E, Eld FTP. 5. Mange forskjellige monteringsjobber rundt om på Eldfisk Kompleks. Med bakgrunn i ovennevnte så syns jeg at det er dypt urettferdig at de som jobber på Eko H skal stå i en høyere lønnsklasse enn oss. Jeg syns at vi på Eld A fortjener å stå i samme lønnsklasse. Dette er en sak som jeg har nevnt for min leder. Han har tatt opp dette med plattformsjefene ombord her, og alle har støttet forslaget, men de har sagt at dette må gå via dere i Ekofisk-Komiteen. Forslag til årsmøtet er som følger: VI SOM ER HLO ER PÅ ELD A FÅR LIK LØNN SOM DE SOM ER PÅ EKO H. 4

5 Styret innstilling vedtatt. Forslag 1 D Elda Forslagstiller: Øyvind Husby Fremlegges av: John Møller Lønn for ekstra sertifikater. Vi opplever at bedriften vil forskyve på folk som eks. elektrikere med gr. H-sertifikat da disse personer er en ressurs som de ønsker å bruke mest fornuftig ved å dekke opp alle skift. På land er det helt vanlig at fagfolk med eks. høyspenningsertifikat får et lønnstillegg for dette. Det foreslås at Ekofisk-Komiteen skal arbeide for å få innført et tillegg for sertifikater som kommer i tillegg til vanlig fagbrev ved neste lønnsforhandling. Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme. Forslag 1 E Tor Forslagstiller: Jan Fredheim Fremlegges av: Steinar Skjervheim Reduksjon av delingstallet. Pr. i dag er delingstallet Etter flere arbeidstidsreduksjoner de siste år, er ikke lenger årsverket offshore 1752 timer. Det foreslås derfor at Ekofisk-Komiteen arbeider for å få endret delingstallet i særavtalen til 1612 timer ved neste lønnsforhandling. Styrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 5

6 Forslag 1 F Logistikk-gruppen Forslagstiller: Hanne Larsen Fremlegges av: Thor Einar Aas Ny lønnsinnplassering admin. koord. For en tid tilbake ble stillingsbetegnelsen til admin. ass. endret til admin. Koord. for å gjenspeile at stillingen har et betydelig selvstendig ansvar, og har en utvidet funksjon innen personelladministrasjonen offshore. Vi har en multifunksjonell rolle og fungerer i praksis som rådgivende konsulenter for dem som jobber med personelltransport/innkvartering. I henhold til beredskapsplanen har vi ansvar for personellkontroll på Ekofisk Kompleks, og vi fungerer også som støttekontakt for de som bruker APRS program for personellkontroll både på Ekofisk- og Eldfiskfeltet. Vi mener tiden er inne for at denne endringen også bør gjenspeiles i innplassering i lønnsklasse. Det foreslås at Ekofisk-Komiteen skal arbeide for å heve stillingens lønnsinnplassering. Forslag 2 A Prosess-gruppen Forslagsstiller: Helge Kristiansen Fremlegges av: Helge Kristiansen Dekking av utgifter ved synskorrigering. Bedriften betaler i dag briller 2. hvert år for de som trenger det. Det er i dag gode behandlingstilbud med meget gode resultater som gjør at folk kan kvitte seg med briller etter et slikt inngrep. Forslag: Ekofisk-Komiteen skal jobbe for å få bedriften til å gi støtte til alternativ synskorrigering. Forslaget har vært behandlet på årsmøte tidligere (2007). Ekofisk-Komiteen vil fortsette å arbeide for støtteordninger til alternativ synskorrigering. Forslaget ble trekt. Forslag 2 B Logistikk-gruppen Forslagstiller: Barry Tønnesen Fremlegges av: Sindre Håland Justere utgiftsrefusjon til synskorrigering. Ved kjøp av briller til bruk offshore må en dekke alt over kr på brilleinnfatningen. Dette beløpet har stått stille i mange år. 6

7 Forslag: Ekofisk-Komiteen skal jobbe for at dette blir høynet til et akseptabelt nivå. Styret støtter forslaget. Styrets innstilling vedtatt. Forslag 3 Prosess-gruppen Forslagsstiller: Wenche Helle Fremlagges av: Helge Kristiansen Oppmerksomhet til jul. Ekofisk-Komiteen skal jobbe for å få bedriften til å gi en oppmerksomhet/gave til sine ansatte i forbindelse med Jul. Styret ser ikke at dette er en fagforeningssak og kan derfor ikke støtte forslaget. Styrets innstilling vedtatt. Forslag 4 Prosess-gruppen Forslagsstiller: Bjørn J. Skinnes Fremlegges av: Helge Kristiansen Innføring av karensdag. For å være i forkant når det gjelder kutt i sykelønnsordningene som er varslet, er det ønskelig at Ekofisk-Komiteen skal arbeide for å få innført en karensdag for å få fjernet noe av misbruket av sykelønnsordningen. Styret støtter ikke forslaget. Styrets innstilling vedtatt Forslag 5 Mekaniker-gruppen Forslagsstiller: Sigve Schwebs Fremlegges av: Rolf Lie Når ConocoPhillips ansatte sitter på Sola heliport og venter på utreise til Ekofisk og ikke kommer ut grunnet tåke, vær og andre ting skal vi ansatte etter 2 timer venting få matbonger til kr.102,-. Dette er vel og bra, men for kr.102,- er det ikke mye vi får mat for med de priser kiosken seven elleven opererer med i disse tider (en hamburger og en liten flaske brus). I tilegg har de ansatte problemer etter at avgangene er vesentlig forsinket. Det er vanskelig og komme seg ut fra ventehallen for å lufte seg og strekke på bena, her må EK styret i samarbeid med Copno ledelsen komme til enighet om at det må bli lettere 7

8 for de ansatte å gjøre dette, og at de som er ansvarlig for å gi informasjon til de ventende på heliporten gjør dette mer tydelig og klart. Forslag 5 er som følger: Øke matbongene på Sola Heliport for ConocoPhillips ansatte fra kr.102,- til minimum kr.150,- i Styret støtter forslaget. Styrets innstilling vedtatt Forslag 6 Mekanikergruppen Forslagsstiller: Sigve Schwebs Fremlegges av: Rolf Lie Ta opp med ledelsen slik at ansatte som venter mer enn 1 time på utreise til Ekofisk på Sola heliport lettere kan gå ut fra ventehallen og strekke på bena, ved større forsinkelser i flyavgangene (mer av komme/gå prinsippet). Styret støtter forslaget. Styrets innstilling vedtatt Forslag 7 Elda Forslagsstiller: Øyvind Husby Fremlegges av: John Møller Lik lønn i brannbrigaden. I dag opplever de som er i brannbrigaden en urettferdighet da røykdykkere har en lønnskompensasjon hver måned mens de som i dag er på slangelaget ikke får noen ting. Siden mannskapet på slangelag har samme utrustning som røykdykkere med flasker og maske synes derfor dette som urettferdig. Det foreslås at Ekofisk-Komiteen skal arbeide for likt tillegg for alle i brannbrigaden. Styret støtter forslaget. Styrets innstilling vedtatt. 8

9 Forslag 8 SV-Mekaniskgruppen Forslagstiller: Jim Brandsøy Fremlegges av: Jim Brandsøy Kompensasjon for shuttling. Situasjon: Man må ofte shuttle til og fra arbeidssted fordi det er mangel på sengeplasser. Dette er en ekstra belastning som det bør være en ulempekompensasjon for. Det vil føre til at belastningen blir mindre og kan føre videre til at ledere må prioritere sengeplassene annerledes. Forslag: Tillegg for hver dag man må shuttle. Dette kan gjennomføres ved at man huker av i timelisten sin hver gang/dag man har shuttlet. Dette forslaget gjelder alle Copno ansatte. Styret støtter forslaget. Styrets innstilling vedtatt Forslag 9 Prosessgruppen Forslagstiller: Helge Kristiansen Fremlegges av: Helge Kristiansen Hjemmesiden. Det foreslås å opprette et sted på hjemmesiden hvor man kan følge status på saker som er vedtatt på tidligere årsmøter. Styret støtter ikke forslaget. Vi ønsker ikke å blottlegge vår taktikk, fokusområder og våre målsettinger for motpart, konkurrerende fagforeninger og andre utenforstående. Forslaget trekt av forslagstiller Forslag 10 Tor Forslagsstiller: Bjørn Vigre Fremlegges av: Rune Nylund Matskatt. Som alle vet betaler arbeidstakere som tjener mer enn kr. offshore matskatt. Denne skatten er urimelig og urettferdig da vi ikke har noe alternativ. Arbeidstakere som tjener under kr. spiser de noe mindre enn en arbeidstaker som tjener mer? For å bli kvitt matskatten en gang for alle så foreslår jeg at vi betaler 25 kr. dagen. Dette blir mer rettferdig i tillegg kan ikke staten kreve inn matskatt, da vi betaler for maten til Copno. Pengene vi betaler for maten kan eventuelt brukes til å 9

10 heve matkvaliteten offshore i form av at de 25 kr. pr. mann blir øremerket forøkning i matbudsjettet. Styret støtter ikke forslaget. Saken ble ferdigbehandlet og avsluttet på årsmøtet Styrets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. Forslag 11 Forslagstiller: John Erik Opheim Fremlegges av: John Erik Opheim Kompetanseheving for tillitsverv. Svært mange av Ekofisk-komiteens medlemmer har hatt tillitsverv opp gjennom årene. Det være seg som tillitsvalgte, verneombud og tidsbegrensede oppgaver for foreningen i ulike sammenhenger. De fleste har vært både tillitsvalgte og verneombud. Samt at en del også har vært heltidsvalgte over en visst antall år. Det er en dessverre en kjensgjerning at slike verv ikke gir den kompetanseheving i bedriften som de rettmessig fortjener. Tillitsvalgte/verneombud tilegner seg mye kompetanse gjennom deltakelse i mange forskjellige fora innen bedriften, hovedorganisasjonene og myndigheter. Dette inkluderer blant annet å delta i mange utvalg som omfatter granskning av uønskede hendelser, risikoanalyser, samordningsdokumenter, omorganisering, effektivitetsanalyser, regelverksarbeid, prosedyrer og mye annet. En opparbeider seg et nettverk og en kjennskap til bedriften og industrien som er ganske unik. Gjennom slikt arbeid får de fleste anledning til å få innsikt i hvordan industriens irrganger og logistikk fungerer. Dette gjelder spesielt på alt som inkluderer helse, miljø og sikkerhet. Det er derfor en skuffelse å oppdage at det er ingenting i bedriften som fanger opp all denne kompetansen og forsøker å nyttiggjøre seg dette når den det gjelder velger å avslutte sitt virke som representant for kollegene. Jeg vil at Ekofisk-Komiteen kommer til en alminnelig ordning med bedriften om hvordan denne kompetansen kan visualiseres. Det være seg en protokoll med bedriften eller en annen form for avtale. Virkeligheten er dessverre slik at mange ledere synes å ha et meget forvirret syn på fagforeningsvirksomhet. Det kan synes som om enkelte av dem tror det at fagforeningsvirksomhet er synonymt med å motarbeide bedriftens virksomhet. Vi kan ikke ha det slik at tidligere tillitsvalgte er avhengig av om den lederen en tilfeldigvis støter bort i er positiv eller negativ til Ekofisk-komiteen. Til slutt vil jeg minne om rekrutteringen til tillitsverv i framtida en slik protokoll/avtale kan være den sikkerheten vi trenger for å få medlemmene til å bli mer positive til å påta seg verv i Ekofisk-Komiteen. Det er derfor meget viktig at en protokoll/avtale kommer på plass så snart som mulig. Styret støtter intensjonen i forslaget og mener Hovedavtalen ivaretar dette på en god nok måte. Styrets innstilling vedtatt mot 1 stemme. 10

11 Forslag 12 Logistikkgruppen Forslagstiller: Barry Tønnesen Fremlegges av: Åge Lima/Sindre Håland Aksjespareplan. Det er mange som sliter med hvordan aksjespareplanen skal føres på selvangivelsen. Vi forslår at Ekofisk-Komiteen skal arbeide for å få ConocoPhillips/meglerfirma til å ordne alle tall og poster og sende dette direkte til ligningskontoret. Støtter ikke forslaget. Styrets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. Budsjett 2010 Rolf Bolstad gikk gjennom budsjett for Årets budsjett vedtatt ved akklamasjon. Handlingsprogram Geir Heddeland gikk gjennom handlingsprogrammet for E-K. Nå kan vi fjerne punktet med at vi skal arbeide for enmannslugarer, problemet er løst. Protokoll opplest og godkjent. Signert av: Tore Ellefsen og Rolf Lie Leder Geir Heddeland oppsummerte årsmøtet og ønsket alle vel hjem. Referent: Frode Nirisen. 11

Referat. Årsmøte 2011. Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars.

Referat. Årsmøte 2011. Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars. Referat Årsmøte 2011 Quality Airport Hotel, Sola, 23. og 24. mars. Leder, Geir Heddeland, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. Årsmøte 2009. Quality Airport Hotel, Sola 24. og 25. mars.

Referat. Årsmøte 2009. Quality Airport Hotel, Sola 24. og 25. mars. Referat Årsmøte 2009 Quality Airport Hotel, Sola 24. og 25. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Referat Årsmøte 2013 Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars.

Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars. Referat Årsmøte 2008 Quality Airport Hotel Sola, 11. og 12. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. Årsmøte 2012. Quality Airport Hotel, Sola, 21. og 22. mars.

Referat. Årsmøte 2012. Quality Airport Hotel, Sola, 21. og 22. mars. Referat Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel, Sola, 21. og 22. mars. Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl.10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. Årsmøte Quality Airport Hotel, Sola, 11. og 12. mars

Referat. Årsmøte Quality Airport Hotel, Sola, 11. og 12. mars Referat Årsmøte 2015 Quality Airport Hotel, Sola, 11. og 12. mars Leder, Eirik Birkeland, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Referat. Årsmøte Quality Airport Hotel, Sola, 2. og 3. mars

Referat. Årsmøte Quality Airport Hotel, Sola, 2. og 3. mars Referat Årsmøte 2016 Quality Airport Hotel, Sola, 2. og 3. mars Leder, Eirik Birkeland, gikk på talerstolen og ønsket alle delegater og gjester velkommen. Eirik reflekterte over året som har gått. Store

Detaljer

Industri Energi Odfjell

Industri Energi Odfjell Dagsorden Årsmøte Odfjell Drilling Fagforening 15.mars 2016 Møtet starter kl. 10:00 Sak 1 Åpning ved leder Tor-Bjarte Jakobsen - Navneopprop - Godkjenning dagsorden - Valg av dirigent. Sak 2 - Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars.

Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars. Referat Årsmøte 2007 Hotell Residence, Sandnes, 21. og 22. mars. Leder Geir Heddeland åpnet møtet klokka 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 U33årsmøte ble gjennomført 24.februar 2017 i Stavanger, badehusgaten 37. Oppstart kl. 10:00. Delegater: Bjarne Kleivane (OWS Verksted Mongstad) Alexander Nødland

Detaljer

Referat. Årsmøte Quality Airport Hotel, Sola, 27. og 28. mars

Referat. Årsmøte Quality Airport Hotel, Sola, 27. og 28. mars Referat Årsmøte 2014 Quality Airport Hotel, Sola, 27. og 28. mars Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Rolf holdt et minneord for 2 sentrale tillitsvalgte Tor-Egil Egeland

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99.

MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99. Dato : 03.05.99 Tid : 12.00 Sted : Filmsalen i kjelleren. MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99. Til : Leder STIN Styret NSS Direktør SSIN Studentrepresentanter styret SSIN Tillitsvalgte

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE. Protokoll

HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE. Protokoll HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB ÅRSMØTE 43 Slettet: 1 Slettet:. mai 201 Protokoll 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 13 stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 3. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet.

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 22. april kl 18.00 Sted: Sinsen Menighetshus, Lørenvn. 13. ble det avholdt ordinært sameiermøte 2013 i Sameiet Lørenplatået SAK 1: a KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent Landsmøte 2008 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av deltagerne

Detaljer

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 26. mars 2014 kl 19 Sted: Backlund Hotell 27 medlemmer deltok. Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han foreslo for

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 10. juni 2011 i Alta 1. Sted: Alta ungdomsskole, Alta 2. Tid: Kl. 20.00 21.30 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, leder Rolf A. Åsheim,

Detaljer

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Velkommen ved leder Stein-Helge H Tingvoll Sak 1: Godkjenning av innkallingen Sak 2: Valg av dirigent Sak 3: Godkjenning av saksliste Sak 4: Valg av referent og tellekorps,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN SAKSLISTE 1. Opprop av delegater 2. Åpning av møtet 3. Konstituering, valg av a) Dirigenter b) Referenter

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 7. april 2016 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 19.10 16 medlemmer frammøtt Formann Einar Hansen åpnet møtet, og foreslo Carl Åke Karlsson til ordstyrer.

Detaljer

Referat. Årsmøte Quality Airport Hotel, Sola, 14. og 15. mars

Referat. Årsmøte Quality Airport Hotel, Sola, 14. og 15. mars Referat Årsmøte 2017 Quality Airport Hotel, Sola, 14. og 15. mars Leder, Eirik Birkeland, gikk på talerstolen og ønsket alle delegater og gjester velkommen. Eirik reflekterte positivt over året som har

Detaljer

Tilstede var 48 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 57 stemmeberettigede.

Tilstede var 48 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 57 stemmeberettigede. Utskrift av protokoll Korrigert utskrift, se sak 1c, 4f + vedlegg. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag den 28.4.2011 kl. 19:00. Møtested: Røykås Grendehus. Tilstede var 48

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

PROTOKOLL. Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt på Sælen oppveksttun.

PROTOKOLL. Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt på Sælen oppveksttun. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Smiberget borettslag avholdt 09.04.2013 på Sælen oppveksttun. Møtet ble åpnet av styreleder Trond Helle. Tilstede: Fra styret: Andre: Trond Helle Knut Stølås Arve

Detaljer

Datakameratene FK Gløshaugen ---------------------------------------------- Referat Generalforsamling 22. November 2009

Datakameratene FK Gløshaugen ---------------------------------------------- Referat Generalforsamling 22. November 2009 Datakameratene FK Gløshaugen ---------------------------------------------- Referat Generalforsamling 22. November 2009 1 / 8 Innholdsfortegnelse 1. Generalforsamlingen åpnes ved Jørgen Skovly...3 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Protokoll fra Å R S M Ø T E Vadsø JFF 8.februar 2017 Sted: Fossen skole, Vadsø 1. Åpning Monica åpnet møtet og ønsket alle velkommen til årsmøte. Det

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017.

Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Protokoll fra årsmøte i Salten Mikroflyklubb. Årsmøtet ble avholdt i Nordvik AS lokaler i Bodø søndag 26 mars 2017. Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer som

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB 2015

MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB 2015 MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB 2015 Sted: Meland Golfklubb, Beitingen Dato: 19.03.2015 Det var 53 medlemmer med stemmerett. Styreleder Lars Ludvik Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 I henhold til NORAKs lover skal generalforsamlingen for å være beslutningsdyktig bestå av

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTET I NORSK DUCATIFORENING DESMODROMENE 2014 Tid og sted: Rica Victoria Hotel, Rosenkrantzgate 13, Oslo, den 25, januar 2014 kl 18.00. 1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av de stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Protokoll fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Tid: Lørdag 26. juli 2014 kl 13:00-14:50 Sted: Lillebrygga Pub i Akkarvik Dagsorden i henhold til innkallingen: Konstituering inkl. Godkjenning

Detaljer

Hordaland Elghundklubb Årsmøte 2014

Hordaland Elghundklubb Årsmøte 2014 Hordaland Elghundklubb - Medlem av Norske Elghundklubbers Forbund - Samarbeidende med Norsk Kennel Klubb - http://www.hordaland-elghundklubb.no Årsmøte 2014 Uskedalen 31. januar 2015 Kl 15:00 Saksliste

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

1 Sørkedalsveien 1 S/E

1 Sørkedalsveien 1 S/E 1 Sørkedalsveien 1 S/E Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sørkedalsveien 1 S/E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB. Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2017 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 7. mai 2017 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. 1. Innkalling og dagsorden.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer