Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: Klassering: 411 RÅD/ØTV"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Protokoll frå tilsettingsutvalet - frivilligkoordinator 50% fast stilling i - D 729 Ledig stilling som frivilligkoordinator i - søknadsfrist D 729 X 2016/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Øystein Tveit Protokoll frå tilsettingsutval - kommunalsjef for skule og barnehage 100% fast stilling ved - D 748 Ledig stilling som kommunalsjef for skule og barnehage - søknadsfrist D 748 X 2017/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Øystein Tveit Øystein Tveit rbeidsavtale - sjukepleiar 40% vikariat ved Kviteseid helsesenter, legekontoret Ledig intern stilling som sjukepleiar 40% vikarstilling ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 1 av 23

2 Bygg Tre - Dialogkonferanse Prosjekt - bygging av utleigeleilegheiter - 40/18 - Husstøyl 2017/ / STD/EL L71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SMRTE HYTTER S SMRTE HYTTER S SKORVE ENTREPRENØR S NYLND TREVREFBRKK S KZO NOBEL COTNGS S BETONMST TELEMRK S BETONMST TELEMRK S BETONMST TELEMRK S NORSK MSSVTRE S BGM RKTEKTER S KLE HÅNDLFT S SNEKKERMESTER PER BJERKE S NORDN S TELEMRK BYGGENTREPRENØR S SWECO NORGE S VEST-TELEMRK NÆRNGSBYGG S BECOS S ENER-PRODKT S NÆRNGSLVETS HOVEDORGNSSJON SLV CONSLT S STD/EL Lysingstekst - leiar ved tenestekontoret i administrasjonen i helse og omsorg Ledig stilling som leiar ved tenestekontoret i administrasjonen i helse og omsorg - søknadsfrist D 779 X 2017/ / HO/OK 411 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Olav O. Kaasa HO/OK Side: 2 av 23

3 Lysingstekst - kortversjon - leiar ved tenestekontoret i administrasjonen i helse og omsorg Ledig stilling som leiar ved tenestekontoret i administrasjonen i helse og omsorg - søknadsfrist D 779 X 2017/ / HO/OK 411 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Olav O. Kaasa HO/OK Ferieplan - samfunnsutvikling og teknisk drift, reinhald Ferieplanar 2017 X 2017/ / RÅD/KL 467 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nna Vesterdal STD/VE Karin S. Lauvstad RÅD/KL Ferieplan samfunnsutvikling og teknisk drift, ute- og inneavdelinga Ferieplanar 2017 X 2017/ / RÅD/KL 467 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Olav Kjetil Greivstad STD/OGR Karin S. Lauvstad RÅD/KL Melding om yrkesskade Skademelding/legeerklæring / / KS/OTH E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NV TELEMRK KS/EPR Side: 3 av 23

4 Svar på søknad om skjenkeløyve for perioden Serverings- og skjenkeløyve Morgedal Hotell Drift S 2017/ / STD/EL 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: MORGEDL HOTELL DRFT S STD/EL Svar på brev om KOSTR-rapportering, dykkar referanse 2017/1516 KOSTR - rapportering for / / FT/LED 210 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Fylkesmannen i Telemark LK/PR K - Handsama søknad om tilskot til avløysing ved sjukdom - K - Tilskot til avløysing ved sjukdom / / LK/PR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FYLKESMNNEN TELEMRK LK/PR Sertifikat for varme arbeidar - sertifisering - Kviteseid Norsk Fagutdanning Hospiteringsavtale mellom teknisk drift og NV - X 2017/ / STD/OGR P 435 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Olav Kjetil Greivstad STD/OGR Side: 4 av 23

5 Lysingstekst - Ledig stilling som tysklærar ved Kviteseid skule - 2. gongs utlysing Ledig stilling som tysklærar ved Kviteseid skule - 2. gong utlysing - søknadsfrist D 780 N 2017/ / KS/OTH 410 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Berit Lundeberg ORD/BL Sigrun Kvamme SB/SKV Lønstilvising - miljøterapeut ferievikar ved einingfor funksjonshemma Personalmappe - - løn 2017/ / L/PNO P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSSEDL KOMMNE L/PNO nformasjon om etablering av politikontaktar i Sør-Øst politidistrikt Etablering av politikontaktar i Sør-Øst politidistrikt / / X31 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SØR-ØST POLTDSTRKT - SØNDRE BSKERD POLTDSTRKT Side: 5 av 23

6 Søknad om stilling som assistent ved Brunkeberg oppvekstsenter, skulefritidsordninga - D 774 Ledig stilling som assistent 25% fast stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter, skulefritidsordninga - søknadsfrist D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: N - tbetaling av produksjonstilskot etter manuell utrekning for søknadsomgangen /15 - Nordre Setane N - Produksjonstilskot i jordbruket - søknadsfrist /15 - Nordre Setane 2017/ /2017 LK/PR 045/015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FYLKESMNNEN TELEMRK LK/PR Svar på førespurnad om reinhald av kommunal omsorgsbustad - Lundenvegen 27 E Leigeavtale - kommunal omsorgsbustad - Lundenvegen 27 E / /2017 STD/RBR H41 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 6 av 23

7 Søknad om stilling som assistent ved Brunkeberg oppvekstsenter, skulefritidsordninga - D 774 Ledig stilling som assistent 25% fast stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter, skulefritidsordninga - søknadsfrist D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Melding om motteke søknad Ledig 100% vikarstilling som kommunelege ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tildeling av ordinære skjønnsmidler for 2018 Skjønnsmidlar / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FYLKESMNNEN TELEMRK Side: 7 av 23

8 Ny forskrift for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, privet, tette tankar mv. Ny forskrift for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, privet, tette tankar mv. - Renovest KS 2017/ /2017 STD/OGR M60 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR RENOVEST KS Spørjeundersøking om sjukefråvær Sjukefråvær / /2017 RÅD/KL 461 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/KL Norsk Gallup Reguleringen av vannscooter - oppfordring Regulering av vatnscooter / / LK/MSK P52 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/MSK NORSK ORNTOLOGSK FORENNG Side: 8 av 23

9 K - Omdisponering av areal - jordlovsbehandling - Vik øvre - 7/1 - Vraaliosen og Skreosen K - Omdisponering av areal - jordlovsbehandling - Vik øvre - 7/1 - Vraaliosen og Skreosen 2017/ /2017 LK/PR 007/001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/PR Nissedal kommune - Kviteseid kommune, nterkommunalt plankontor Tilmelding til pedagogisk psykologisk tenesta Spesialundervisning / /2017 KS/RL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: VEST-TELEMRK PEDGOGSK PSYKOLOGSK TENESTE PPT KS KS/EPR Vedtak om pålegg kring tilsyn eining for funksjonshemma Tilsyn eining for funksjonshemma 2017/ /2017 L/PNO H34 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: L/PNO RBEDSTLSYNET Vedtak om pålegg kring tilsyn Kviteseid helsesenter, psykiatri Tilsyn Kviteseid helsesenter, psykiatri 2017/ /2017 G70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RBEDSTLSYNET Side: 9 av 23

10 Søknad om stilling som assistent ved Brunkeberg oppvekstsenter, skulefritidsordninga - D 774 Ledig stilling som assistent 25% fast stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter, skulefritidsordninga - søknadsfrist D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: rbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting - ekstra beredskap før somarferien rbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting - ekstra beredskap før somarferien 2017/ /2017 SB/SKV G00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV JSTS- OG BEREDSKPSDEPRTEMENTET KNNSKPSDEPRTEMENTET BRNE- OG LKESTLLNGSDEPRTEMENTET Søknad om dekking av renovasjonsutgifter sommaren Fotballskulen i Vrådal Fotballskulen i Vrådal - refusjon av deponiavgift renovasjon / / STD/RBR M52 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/RBR B 2 Kari Straand Side: 10 av 23

11 K - Søknad om fritak frå kommunale gebyr - 36/41/2 - Hegna K - Kommunale gebyr - fritak - 36/41/2 - Hegna 2017/ /2017 STD/RBR 036/041/002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/RBR Bjørg H Kyrkjebø Staaland Svar på søknad om dekking av renovasjonsutgifter sommaren Fotballskulen i Vrådal Fotballskulen i Vrådal - refusjon av deponiavgift renovasjon / /2017 STD/RBR M52 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Kari Straand STD/RBR nnspel til rullering av kommuneplanen - varsling av planstart - forslag til planprogram - Rullering av kommuneplanen sin arealdel og samfunnsdel / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NORGES VSSDRGS- OG ENERGDREKTORT (NVE) Region Sør rbeidsnotat - kommunal omsorgsbustad - Lundenvegen 27 E Leigeavtale - kommunal omsorgsbustad - Lundenvegen 27 E - X 2017/ /2017 STD/RBR Off.l. 14 H41 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Roger Brenne STD/RBR Side: 11 av 23

12 Søknad om stilling som assistent ved Brunkeberg oppvekstsenter, skulefritidsordninga - D 774 Ledig stilling som assistent 25% fast stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter, skulefritidsordninga - søknadsfrist D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Kursbevis, spesialpedogogikk Personalmappe - - søknadar/attestar 2015/ /2017 KS/OTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/OTH Linn Hopland Skademelding Skademelding/legeerklæring / /2017 KB/EL B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KB/EL Referat frå oppstartsmøte Spesialpedagogiske tiltak / /2017 KB/EL B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KB/EL Side: 12 av 23

13 Høyringsutkast til planprogram for Regional klimaplan for Telemark Høyring - planprogram for Regional klimaplan for Telemark / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TELEMRK FYLKESKOMMNE Søknad om stilling som kommunelege ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - D 778 Ledig 100% vikarstilling som kommunelege ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B 8 K - Årsmøte og oppussing - Lintjønnvegen K - Etablering av veglag - Lintjønnvegen 2017/ /2017 STD/OGR V83 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR SKGERK KRFT S K - nnkalling til møte for etablering av veglag Lintjønnvegen K - Etablering av veglag - Lintjønnvegen 2017/ / STD/OGR V83 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR Olav Omland Side: 13 av 23

14 OBS-varsel og flaum- og jordskredvarsel for Buskerud, Vestfold, Telemark og ust-gder Flaum- og jordskredvarsel / /2017 LK/MSK X53 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/MSK TE Fylkesmannen i Telemark Tilskot til stillingar i det kommunale barnevern - Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Midlar til vidareutdanning i barnevernfagleg rettleiing / / BVS/GHE 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BVS/GHE FYLKESMNNEN TELEMRK N - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 17/26,31,34 - Nordbø N - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 17/26,31,34 - Nordbø 2017/ /2017 LK/PR 017/026 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/PR B 3 Reinart Johan Holmen N - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 17/26,31,34 - Nordbø N - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 17/26,31,34 - Nordbø 2017/ / LK/PR 017/026 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/PR B 3 Ernst Magne rnesen Side: 14 av 23

15 tbetaling av forskot på løn for juli månad Personalmappe - - løn N 2016/ /2017 KS/OTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/LN FT/LED Ellen Marie Prag KS/EPR N - Klage på vedtak om landingstillatelse N - Løyve til motorferdsel i utmark og vassdrag Kjell ril Grønås 2017/ /2017 LK/MSK K01 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/MSK Kjell rild Grønås Bestilling av hengelåser - Nøklar - Bestilling til verkstadbygget / /2017 STD/RBR Off.l vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TROVNG S STD/RBR ttest - Kviteseid skule Personalmappe - - diverse 2010/ /2017 KS/OTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Marit Gotuholt KS/OTH Side: 15 av 23

16 Spørsmål kring regulering av køyring med vatnscooter på Nisser Regulering av vatnscooter / /2017 LK/MSK P52 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/MSK Tomas Nordbø Middelthon Om organisering av fiske i Dalaåi og Sundkilen vtale om fisking i Dalaåi / / LK/MSK K61 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/MSK KVTESED JEGER- OG FSKERFORENNG Melding om skader etter flaumen Vatnskade etter flaum / / STD/OGR X53 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/OGR John Georg Straume tbetalingsbrev våren vidareutdanning for lærarar, vikarar og studieavgift Vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar / /2017 SB/SKV 433 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV TDNNNGSDREKTORTET Side: 16 av 23

17 N - Melding om registrert konsesjonsforhold - 17/26,31,34 - Nordbø m.fl. N - Eigenerklæring om konsesjonsfridom - 17/26,31,34 - Nordbø 2017/ /2017 LK/PR 017/026 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Reinart Johan Holmen Ernst Magne rnesen LK/PR Sending av stadfesting av arbeidstilhøve Personalmappe - - søknadar/attestar 2012/ /2017 RÅD/KL P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/GDE Søknad om stilling som kommunelege ved Kviteseid helsesenter,legekontoret - D 778 Ledig 100% vikarstilling som kommunelege ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE Søknad om permisjon for perioden Personalmappe - - diverse 2010/ / KS/OTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/OTH Side: 17 av 23

18 Søknad om plass i SFO f.o.m Søknad/endring/oppseiing av sfo-plass / / KS/MHO E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/MHO Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ET E 30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/ET Søknad om opptak i kulturskulen Søknad/endring/oppseiing av plass ved kulturskulen / / K/ET vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/ET Søknad om kommuenpin Søknad om kommuenpin Mandal Pinsforening 2017/ /2017 FT/GDE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FT/GDE B 2 Mandal Pinsforening Side: 18 av 23

19 Svar på søknad om kommuenpin Søknad om kommuenpin Mandal Pinsforening 2017/ /2017 FT/GDE vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mandal Pinsforening FT/GDE Lønstilvising - ferievikar inntil 100 % ved Kviteseid omsorgsenter i perioden Personalmappe - - løn 2014/ /2017 KOS/T P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSSEDL KOMMNE KOS/TOL rbeidsavtale - adjunkt 50% vikarstilling ved Brunkeberg Oppvekstsenter Personalmappe - - arbeidsavtaler 2017/ /2017 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: rbeidsavtale - lærar 60% vikarstilling ved Brunkeberg Oppvekstsenter Personalmappe - - arbeidsavtaler 2016/ /2017 P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 19 av 23

20 Oppseiing av stilling ved Brunkeberg oppvekstsenter, barnehage Personalmappe - - diverse 2015/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Svanaug Grimstvedt nnvilga søknad om permisjon for perioden Personalmappe - - diverse 2017/ / BVS/GHE P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/KL Tek ikkje i mot SFO-plassen for skuleåret Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass / /2017 KS/MHO E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/MHO Ferieplan Straumsnes oppvesktsenter, barnehage Ferieplanar 2017 X 2017/ /2017 RÅD/KL 467 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Karin S. Lauvstad RÅD/KL Side: 20 av 23

21 Ferieplan eining for funksjonshemma Ferieplanar 2017 X 2017/ /2017 RÅD/KL 467 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Pauline Gundersen Nordbø L/PNO Karin S. Lauvstad RÅD/KL Melding om motteke søknad Ledig 100% vikarstilling som kommunelege ved Kviteseid helsesenter, legekontoret - søknadsfrist D / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Ferieplan heimetenestene Ferieplanar 2017 X 2017/ /2017 RÅD/KL 467 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Karin S. Lauvstad RÅD/KL nvitasjon til deltaking i Fo-programmet Bevegelse - drift og vedlikehald for gåande og syklande Fo-programmet Bevegelse - drift og vedlikehald for gåande og syklande / /2017 STD/KJS Q21 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STD/KJS TE STTENS VEGVESEN Side: 21 av 23

22 Tilsynsrapport - branntilsyn Kviteseid skule Branntilsyn Kviteseid skule 2017/ /2017 KS/OTH M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KS/OTH NTERKOMMNLT BRNNVERNSSMRBED VEST-TELEMRK KS K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 12/36 - Sundet, Tomt 2 K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 12/36 - Sundet, Tomt / /2017 LK/PR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/PR nn ngrid Ringhus K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 1/2 eigarandel - 12/36 - Sundet, Tomt 2 K - Eigenerklæring om konsjesjonsfridom - 12/36 - Sundet, Tomt / /2017 LK/PR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LK/PR Finn Åge Hellstrand Refusjonskrav styrarsamling - Fleirspråklege barn i barnehagane Refusjonskrav styrarsamling - Fleirspråklege barn i barnehagane / /2017 SB/SKV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SB/SKV SELJORD KOMMNE Side: 22 av 23

23 Signert leigeavtale mellom NKS Telemark og - Granlivegen 74 - Solbu Leigeavtale mellom Norske Kvinners Sanitetsforening Telemark og - Granlivegen 74 - Solbu 2017/ /2017 RÅD/TSY F17 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/TSY Norske Kvinners Sanitetsforening Side: 23 av 23

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA

Dok.dato: Klassering: ***** Dok.dato: Klassering: ***** KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03.17-12.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 15.03.2017 Lønsstopp - logoped ersonalmappe - - løn 2015/844-2 3608/2016 01.06.2016 SB/ER vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA

Offentlig journal. Oversikt over vernerunder 2016/ /2016 RÅD/KLA RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10.17-15.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 16.10.2017 Oversikt over vernerunder Referatsaker 2016 - rbeidsmiljøutval 2016/1856-2 6723/2016 05.10.2016

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - søknadsfrist ID 677. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.04.16-17.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som barnevernleiar ved Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark Ledig

Detaljer

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA

Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA. Dok.dato: 06.04.2016. Klassering: 411 KHE/ERI RÅD/KLA ORD/BLU AHO/OKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04.16-24.04.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 26.04.2016 Lysingstekst - ledig stilling som fagutviklingssjukepleiar 100% fast stilling i heimetenesta Ledig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED

Dok.dato: Klassering: ***** KS/OTH FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06.17-18.06.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 20.06.2017 Fråsegn om teieplikt Utplassering - 2017/1373-1 4366/2017 KS/OTH U vs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO

Offentlig journal. Utskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass 2015/ / KS/MHO KS/MHO KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.01.17-17.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2017 tskrift frå Oppad om søknad om SFO-plass Søknad/endring/oppseiing av SFO-plass - X 2015/773-2

Detaljer

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI

Offentlig journal. K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy 2017/ / LK/PRI Kviteseid kommune LK/PRI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04.17-23.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.04.2017 K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 - Bjorøy K - Stadfesting om jordbruksdrift - 15/8 -

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** KH/HNO. Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.17-15.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.06.2017 Tenesteattest - Kviteseid helsesenter, legekontoret ersonalmappe - - diverse 2017/573-2 3102/2017

Detaljer

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA

Offentlig journal. Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/ / /2015 RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.07.17-06.07.17, Dokumenttype:,,n,x, Status: J, 07.07.2017 Tilvising skattefritt stipend - sak 2013/90-6 ersonalmappe - - utdanningsstipend 2016/1078-1

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ /

Offentlig journal. Invitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.06.17-27.06.17, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 28.06.2017 nnhold: nvitasjon til prosjekt sosial dumping - workshop kommunale innkjøparar - kort frist

Detaljer

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato:

Sakstittel: Ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene - søknadsfrist ID 732 og ID 733. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.17-12.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 16.01.2017 Lysingstekst - ledige stillingar ved Kviteseid omsorgssenter og heimetenestene Ledige stillingar

Detaljer

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ /

Offentlig journal. K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - ***** ***** ***** ***** 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.17-02.03.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.03.2017 nnhold: K - Endring av melding om delvis fråfall av pant og rådigheit - K - Delvis fråfall av

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI

Offentlig journal. Arbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene 2016/ / KHE/ERI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.01.17-22.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.01.2017 rbeidsavtale - assistent 14% vikarstilling ved heimetenestene ersonalmappe - - arbeidsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ /

Offentlig journal. Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.17-02.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.02.2017 Lønstilvising - vernepleiar 77,33% fast stilling ved heimetenesta ersonalmappe - - løn 2016/11-11

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA

Offentlig journal. Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter 2016/ /2017 KOS/UTA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.06.17-30.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.07.2017 Søknad om stilling som sjukepleiar ved Kviteseid omsorgssenter ersonalmappe - X 2016/1245-2

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS

Offentlig journal. Stadfesting av VA-praksis 2015/ /2017 STD/OGR Kviteseid kommune STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.04.17-25.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.04.2017 Stadfesting av VA-praksis ersonalmappe - - søknadar/attestar 2015/1915-2 730/2017 03.02.2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS

Dok.dato: Klassering: 614 STD/KJS. Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: M12 STD/KJS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.17-20.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 21.04.2017 Renovering og tiltak på Kviteseid skule nneklimaet på Kviteseid skule X 2016/1616-1 5867/2016

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY

Offentlig journal. Signert avtale om språkpraksis - periode / / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06.17-08.06.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 12.06.2017 Signert avtale om språkpraksis - periode 01.06.17-01.11.17 Busetting av flyktningar - 2016/801-30

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH

Offentlig journal. Innkalling til ansvarsgruppemøte / / KH/BVE Kviteseid kommune KH/TMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.17-17.10.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.10.2017 nnkalling til ansvarsgruppemøte 18.10.17 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-20

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** KS/SKV KS/SKV. Dok.dato: Klassering: 028/038 STD/RBR. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.17-19.11.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2017 Politiattest - datert 28.06.17 Personalmappe - - søknadar/attestar X 2017/1173-2 6818/2017 26.09.2017

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ /

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ferievikar inntil 100% stilling ved heimetenestene 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02.17-14.02.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.02.2017 nnhold: rbeidsavtale - ferievikar 2017 - inntil 100% stilling ved heimetenestene ersonalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH

Offentlig journal. Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule 2014/ / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.17-10.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2017 Lønsendring - assistent 50% vikarstilling ved Kviteseid skule ersonalmappe - - løn 2014/802-17

Detaljer

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.

Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok.dato: 21.01.2016. Klassering: 411 PS/BLU. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.02.16-02.02.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.02.2016 Lysingstekst - 2. gongs utlysing av flyktningkoordinator Ledig stilling som flyktningkoordinator

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH

Offentlig journal. Innkalling til møte / / KS/OTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.16-21.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 22.11.2016 nnkalling til møte 16.11.16 Møte - Samarbeidsutval (S) Kviteseid skule - 2016-2017 2016/1863-3

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA

Offentlig journal. Innkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 2013/1456-12 2569/2016 30.04.2016 KH/VBA 20.04.2016. Kviteseid kommune KH/VBA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.16-30.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 06.05.2016 nnkalling til samarbeidsmøte 12.05.16 Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1456-12 2569/2016

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.17-08.01.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 10.01.2017 Om svar i samband med søknad om permisjon for perioden 14.07.16-14.07.17 - påminning ersonalmappe

Detaljer

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato:

Sakstittel: Ledig intern stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse - søknadsfrist ID 727. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.16-05.12.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.12.2016 Lysingstekst - ledig stilling som sjukepleiar ved Kviteseid helsesenter, psykisk helse Ledig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV

Dok.dato: Klassering: G24 AHO/OKA. Dok.dato: Klassering: 411 KJ/KVE RÅD/KLA. Dok.dato: Klassering: A00 ASB/SKV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.04.17-30.04.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.05.2017 Signert avtale om kjøp av jordmortenester mellom og Seljord kommune Avtale om kjøp av jordmortenester

Detaljer

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09.

Offentlig journal. Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1409-16 5953/2015 07.03.2016 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.16-03.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 07.03.2016 Referat frå ansvarsgruppemøte 08.09.15 - Samarbeids-/ansvarsgruppemøter - - skule 2013/1409-16

Detaljer

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL

Offentlig journal. Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene 2017/ / KHE/ALU KHE/ALU KHE/TOL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.08.17-13.08.17, Dokumenttype:,U,N,, Status: J, 14.08.2017 Lysingstekst - kortversjon - ledige stillingar i heimetenestene Ledig stillingar ved heimetenestene

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA

Dok.dato: 28.04.2016. Klassering: ***** RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.16-05.05.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J, 09.05.2016 nnhold: nnvilga søknad om permisjon for perioden 27.01.16-27.01.17 ersonalmappe - - diverse

Detaljer

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR

Offentlig journal. Flyttemelding frå Kviteseid skule til ***** ***** 2016/ / KS/OTH. Kviteseid kommune KS/EPR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.06.17-23.06.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.06.2017 Flyttemelding frå Kviteseid skule til Overføring av opplysningar til ny skule utanfor kommunen

Detaljer

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12.

Sakstittel: Ledig stilling som skogbrukssjef ved Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal - søknadsfrist 30.10.15 - ID 641. Dok.dato: 01.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.16-13.03.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 17.03.2016 Signert protokoll frå tilsettingsutval - skogbrukssjef 100% stilling Ledig stilling som skogbrukssjef

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA

Dok.dato: Klassering: ***** ASB/BAA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.16-09.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.11.2016 nnhold: KoS kartlegging - hausten 2016 Kartlegging - 2016/1663-2 7393/2016 01.11.2016 BO/ABE

Detaljer

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR

Offentlig journal. K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell 2016/ / STD/RBR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.16-31.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 12.09.2016 nnhold: K - Svar på søknad om fritak frå kommunale gebyr - 39/47 - Brokefjell K - Kommunale gebyr

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE

Dok.dato: 11.04.2016. Klassering: ***** STD/AVE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.16-14.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.04.2016 Søknad om stilling som ferievikar 2016 ved teknisk drift, uteavdelinga ersonalmappe - - søknadar/attestar

Detaljer

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato:

Sakstittel: Ferievikarar Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeriet - søknadsfrist ID603 og ID604. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.04.16-06.04.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2016 Arbeidsavtale - ferievikar 2015 ved Kviteseid omsorgssenter, kjøkenet og vaskeri Ferievikarar

Detaljer

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016.

Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv- og dokumenthandtering. Dok.dato: 15.06.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.16-21.06.16, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.06.2016 nnhold: Dokument til faktaverifisering arkivleder - utkast rapport forvaltningsrevisjon arkiv-

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV

Offentlig journal. Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid 2015/ / RÅD/ØTV RÅD/ØTV RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.16-08.12.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.12.2016 Avtale om felles skatteoppkrevjar i Nissedal og Kviteseid Tillegg til avtale om felles landbrukskontor,

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE

Dok.dato: Klassering: ***** BO/HBE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.10.17-04.10.17, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.10.2017 ndividuell opplæringsplan - skuleåret 2017-2018 Spesialundervisning - 2017/772-9 6040/2017 31.08.2017

Detaljer

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU

Offentlig journal. Nytt revidert møtereglement for politiske utval / / ORD/BLU RÅD/ØTV ORD/BLU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09.17-05.09.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2017 Nytt revidert møtereglement for politiske utval - 2015 Revisjon av møtereglement for politiske

Detaljer

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding

Offentlig journal. Fullmakt som skatteoppkrevjar 2010/ /2016 FT/LED FT/LED. Skademelding Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.10.16-31.10.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.11.2016 Fullmakt som skatteoppkrevjar ersonalmappe - - diverse 2010/1402-5 5844/2016 31.08.2016 FT/LED

Detaljer

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED

Dok.dato: 02.06.2016. Klassering: V83 LK/JLI. Dok.dato: 14.06.2016. Klassering: ***** FT/LED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.06.16-23.06.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 24.06.2016 K - Svar på søknad om bygging av landbruksveg - Buskarvegen K - Løyve til bygging av landbruksveg

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV

Offentlig journal. Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Kviteseid kommune 2016/ / RÅD/ØTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.17-14.05.17, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.05.2017 Arbeidsavtale - frivilligkoordinator 50% fast stilling i Ledig stilling som frivilligkoordinator

Detaljer

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA

Offentlig journal. Stadfesting av arbeidstilhøve 2014/637-3 6514/2015 05.08.2016 13.10.2015 ASB/SKV. Kviteseid kommune RÅD/KLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.16-04.08.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 05.08.2016 Stadfesting av arbeidstilhøve ersonalmappe - - arbeidsavtaler 2014/637-3 6514/2015 13.10.2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY

Offentlig journal. Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad 2016/ / RÅD/TSY Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16-15.11.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 17.11.2016 Vedtak om deltaking i introduksjonsprogram med stønad Busetting av flyktningar - 2016/1267-7

Detaljer

Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Fylgjande faste medlemmer møtte

Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Fylgjande faste medlemmer møtte Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 17:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 19.11.2015 nnhold: Oppsigelse av 100 % stilling som hjelpepleier på Gargo sykehjem.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J, 23.07.2015 nnhold: Søknad på stilling som ingeniør 2015/11-59 2317/2015 21.07.2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Klassering: KOML/ØJ

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Klassering: KOML/ØJ Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2016, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær nnhold: Søknad - D 394 - D 394 Stillingar skule/barnehage/kulturskule

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær nnhold: Oppdatert nabovarsel, situasjonsplan mm Gnr 28 bnr 33, Odd ndregård

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 21.04.2017 Konstituering i lederstilling ersonalmappe - 2015/554-22 1846/2017

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om reduksjon av barnehagepris 2015/ / KULT/HT. Mottaker Skjervøy kommune KULT/HT

Offentlig journal. Søknad om reduksjon av barnehagepris 2015/ / KULT/HT. Mottaker Skjervøy kommune KULT/HT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 24.02.2016 nnhold: Søknad om reduksjon av barnehagepris Barnehagemappe 2015 2015/78-75 925/2016 KLT/HT O Offl 13, jfr Fvl 13,

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av personopplysninger på elever i avgangsklasser. Nordland fylkeskommune - rundskriv og informasjon 2016

Offentlig journal. Innhenting av personopplysninger på elever i avgangsklasser. Nordland fylkeskommune - rundskriv og informasjon 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.10.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 07.10.2016 nnhold: nnhenting av personopplysninger på elever i avgangsklasser Nordland fylkeskommune - rundskriv og

Detaljer

Offentlig journal. Branntilsyn - Vestheim ungdomssenter / / TEK/FSKOR

Offentlig journal. Branntilsyn - Vestheim ungdomssenter / / TEK/FSKOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 26.02.2014 Branntilsyn - Vestheim ungdomssenter - 2014 Brannsyn - Vestheim Leirsted 2008/143-7 2530/2014 19.02.2014 TEK/FSKOR

Detaljer

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok.

Sakstittel: Tilskott til prosjekt - Inkluderande møteplass mellom unge og eldre - kommunalt kompetanse og innovasjonstilskott Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.09.16-30.09.16, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 03.10.2016 Søknad om tilskott til prosjekt - nkluderande møteplass mellom unge og eldre Tilskott til prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009.

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2009 Rektormøte 14.04.2009 nvitasjon og innkaliing Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015

Dok.dato: 22.06.2015. Dok.dato: 08.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.02.2016, Dokumenttype:,, Status: J, 23.02.2016 nnhold: N - 13/4 og 12/6 - Stemtjønn tomt 121 - Ny eigarbrøk N - 12/6 - Stemtjønn - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal referat frå basisgruppe enkeltsaker 2017/ / /82 - Ferdigattest 2016/ /2018

Offentlig journal referat frå basisgruppe enkeltsaker 2017/ / /82 - Ferdigattest 2016/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 31.01.2018 nnhold: 071217 - referat frå basisgruppe enkeltsaker Ansvarsgruppemøte - 2017/221-8 9104/2017 07.12.2017

Detaljer

Offentlig journal. Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% 2016/449-32 2429/2016 07.04.2016 18.04.

Offentlig journal. Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% 2016/449-32 2429/2016 07.04.2016 18.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J, 20.04.2016 Tilbod om stilling i 60 % frå 01.08.2016, heimel 2408-40%, heimel 2411-20% D 413 - tlysing av stilling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær 07.02.2017 nnhold: søknad om fradeling/omregulering Gnr 11 Bnr 1 - Gry Cecilie

Detaljer

Offentlig journal. Svar på krav om auke av fast tilsetjing - Liv Nygård 2016/ /

Offentlig journal. Svar på krav om auke av fast tilsetjing - Liv Nygård 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 16.11.2016 Svar på krav om auke av fast tilsetjing - Liv Nygård Krav om auka fast tilsetjing 2016/1678-4 7626/2016

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 05.06.2015 TBETLNGSNMODNNG PS 2014/24 Rapporter for tilskudd t.o.m 2014.

Detaljer

Offentlig journal. Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner. Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner 2012/242-1 943/2012 05.03.2012 05.03.

Offentlig journal. Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner. Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner 2012/242-1 943/2012 05.03.2012 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner 2012/242-1

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 07.08.2017 Tilsetting av kommunelege 2017/4-52 1683/2017 07.07.2017 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Situasjonsrapport Nr. 2 (06.03.2014-12:58) Feil i telenettet 06.03.2014 2014/404-1 1623/2014

Offentlig journal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Situasjonsrapport Nr. 2 (06.03.2014-12:58) Feil i telenettet 06.03.2014 2014/404-1 1623/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Situasjonsrapport Nr. 2 (06.03.2014-12:58) Feil i telenettet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016

Offentlig journal. Søknad om refusjon av honorar 2016/199-7 2770/2016 09.05.2016 19.04.2016. Stadfesting av tilsetjingstilhøve 2015/1030-5 2792/2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2016-05.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2016 nnhold: Søknad om refusjon av honorar Oppfølgjing sjukemeldt arbeidstakar - 2016/199-7 2770/2016

Detaljer

Offentlig journal. 118/3 -Bjørn Haugen - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen / /

Offentlig journal. 118/3 -Bjørn Haugen - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.02.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 07.03.2017 118/3 -Bjørn Haugen - Svar på søknad om motorferdsel i utmark sesongen 2015-2018 Bjørn Haugen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på tilsynsrapport fra Kystlab 2016/ /2016 SBH/TE SBH/TE. Enkeltvedtak ***** ***** *****

Offentlig journal. Svar på tilsynsrapport fra Kystlab 2016/ /2016 SBH/TE SBH/TE. Enkeltvedtak ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Svar på tilsynsrapport fra Kystlab Kystlab - Tilsyn Svanviken barehage 2016/1028-2 10832/2016 25.10.2016 10 vs./mottaker: Navn:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 27.10.2017 Søknad om databriller ersonalmappe - 2016/178-9 5843/2017 SK/HS

Detaljer

Offentlig journal. Faktura vedr. felles oppgradering av Profil for Tokke, Vinje og Kviteseid 2015/ /

Offentlig journal. Faktura vedr. felles oppgradering av Profil for Tokke, Vinje og Kviteseid 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 30.04.2015 Faktura vedr. felles oppgradering av Profil for Tokke, Vinje og Kviteseid Faktura vedr. felles oppgradering

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn - møteprotokoll formannskapet Omgjøring av salgsvedtak samt omregulering av friområde 2016/ /2016

Offentlig journal. Innsyn - møteprotokoll formannskapet Omgjøring av salgsvedtak samt omregulering av friområde 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 05.02.2016 nnhold: nnsyn - møteprotokoll formannskapet 30.05.2013 Omgjøring av salgsvedtak samt omregulering av friområde

Detaljer

Offentlig journal. Riksarkivets årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for påminnelse. Riksarkivets årlige undersøkelse 2015

Offentlig journal. Riksarkivets årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for påminnelse. Riksarkivets årlige undersøkelse 2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.3.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 08.03.2016 nnhold: Riksarkivets årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 - påminnelse Riksarkivets

Detaljer

Offentlig journal. Utgreiing av kommunale tiltak etter vassforskrifta. Vassregion Møre og Romsdal - vassregionutval 2013/ /

Offentlig journal. Utgreiing av kommunale tiltak etter vassforskrifta. Vassregion Møre og Romsdal - vassregionutval 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2013, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: Utgreiing av kommunale tiltak etter vassforskrifta Vassregion Møre og Romsdal - vassregionutval

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO

Offentlig journal. Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 2015/379-51 5306/2015 KS/MHO 10.06.2016 14.08.2015. Kviteseid kommune KS/MHO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.16-07.06.16, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.06.2016 Svar på søknad om SFO-plass f.o.m. 15.08.15 Opptak skulefritidsordninga 2015-2016 for Kviteseid

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om opptak ved kulturskulen - Heimdal Tor Kristian 2017/ / Spesialpedagogisk rapport

Offentlig journal. Søknad om opptak ved kulturskulen - Heimdal Tor Kristian 2017/ / Spesialpedagogisk rapport Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført 18.09.2017 nnhold: Søknad om opptak ved kulturskulen - Heimdal Tor Kristian Søknad om opptak ved kulturskulen

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding på kommunens erklæring om retting av lovbrudd 2015/ / OPPK/ANH

Offentlig journal. Tilbakemelding på kommunens erklæring om retting av lovbrudd 2015/ / OPPK/ANH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 24.08.2016 Tilbakemelding på kommunens erklæring om retting av lovbrudd Tilsyn i barnehagene 2015/853-28 8404/2016 15.08.2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær nnhold: Søknad - D 411 - D 411 2-4 stillingar inntil 100 %(vikariat, evt. fast)

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J, 25.11.2015 nnhold: Tilsetting i 20,89 % fast stilling på Gargo sykehjem

Detaljer

Offentlig journal. Tilbod om tilsetjing i 19,25% vikariat som lærar u/godkjent utdanning ved for tida Tokke skule i tida

Offentlig journal. Tilbod om tilsetjing i 19,25% vikariat som lærar u/godkjent utdanning ved for tida Tokke skule i tida Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.03.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.03.2017 Tilbod om tilsetjing i 19,25% vikariat som lærar u/godkjent utdanning ved for tida Tokke

Detaljer

Offentlig journal. Oppfylgjing av Tokke kommune sitt høyringssvar - nærpolitireforma 2017/ /

Offentlig journal. Oppfylgjing av Tokke kommune sitt høyringssvar - nærpolitireforma 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.02.2017, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 23.02.2017 Oppfylgjing av Tokke kommune sitt høyringssvar - nærpolitireforma Oppfylgjing av nærpolitireforma

Detaljer

Offentlig journal HUSLEIGEKONTRAKT FRÅ PASIENTMAPPE - ***** ***** ***** 2007/ /2013 OOM/GMP

Offentlig journal HUSLEIGEKONTRAKT FRÅ PASIENTMAPPE - ***** ***** ***** 2007/ /2013 OOM/GMP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, HSLEEKONTRKT FRÅ 15.08.2013 PSENTMPPE - 2007/875-29 7130/2013 17.07.2013 OOM/MP Pa vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 75/16 PLMI/LIJO. Dok.dato: Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 75/16 PLMI/LIJO. Dok.dato: Klassering: ***** POLS/KAIN. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 07.06.2016 nnhold: GBnr 75/16 - om riving av nedbrent hus - Eirik Dahl GBnr 75/16 - om riving av nedbrent hus - Eirik

Detaljer

Journaldato: 13.5.2015, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær

Journaldato: 13.5.2015, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2015, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær 18.05.2015 Tilsetjingsbrev - Tilsetjing i 100 % stilling som teamleiar/spesialsjukepleiar

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** LVSK/KØ. Dok.dato: Klassering: RÅD/MM. Dok.dato: Klassering:

Dok.dato: Klassering: ***** LVSK/KØ. Dok.dato: Klassering: RÅD/MM. Dok.dato: Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 19.12.2016 rbeidsavtale midlertidig tilsetting som lærer u/godkjent utdanning LVSK ersonalmappe - 2012/684-33 12471/2016 08.12.2016

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om ordinært tilsyn - Kollen ungdomsbase 2014/ / TEK/KKVIT

Offentlig journal. Varsel om ordinært tilsyn - Kollen ungdomsbase 2014/ / TEK/KKVIT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Varsel om ordinært tilsyn - Kollen ungdomsbase Brannsyn - Kollen ungdomsbase 2014/176-2 3004/2014 27.02.2014 TEK/KKVT M71 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016

Offentlig journal. Kroppsøving 2015/ / Flyttemelding ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.08.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2016 Kroppsøving Notat - 2015/168-3 6270/2014 29.10.2014 Off.l. 5a, jf. FVL 13 nr 1 Flyttemelding Flyttemelding

Detaljer

Offentlig journal. Akseptskjema for fylkesvise tilskudd 2014. Verdensdagen for psykisk helse 2013 og 2014 2013/366-8 4527/2014 09.09.2014 04.12.

Offentlig journal. Akseptskjema for fylkesvise tilskudd 2014. Verdensdagen for psykisk helse 2013 og 2014 2013/366-8 4527/2014 09.09.2014 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 09.12.2014 Akseptskjema for fylkesvise tilskudd 2014 Verdensdagen for psykisk helse 2013 og 2014 2013/366-8 4527/2014 09.09.2014

Detaljer

Offentlig journal. Kontrollutvalget - forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2016/ /2016 RÅD/OBM

Offentlig journal. Kontrollutvalget - forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2016/ /2016 RÅD/OBM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J, Kontrollutvalget - forslag til budsjett for 2017 - kontroll og tilsyn Kontrollutvalget - forslag til budsjett for 2017 for kontroll

Detaljer

Offentlig journal. Ettersending av godkjente kopier av vitnemål og attester - søknad på stilling som psykolog 2016/ /

Offentlig journal. Ettersending av godkjente kopier av vitnemål og attester - søknad på stilling som psykolog 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J, 22.02.2016 nnhold: Ettersending av godkjente kopier av vitnemål og attester - søknad på stilling som psykolog Utlysning av fast

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan - OSO - 15.2.16. OSO Vesterålen 2016 - innkallinger og møtereferat

Offentlig journal. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan - OSO - 15.2.16. OSO Vesterålen 2016 - innkallinger og møtereferat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 23.02.2016 nnhold: Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan - OSO - 15.2.16 OSO Vesterålen 2016 - innkallinger

Detaljer

Offentlig journal. 85/1 - Rammetillatelse - Bruksendring med ombygging av driftsbygning - Ola O.K. Giæver jr. 2015/ /

Offentlig journal. 85/1 - Rammetillatelse - Bruksendring med ombygging av driftsbygning - Ola O.K. Giæver jr. 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 10.12.2015 nnhold: 85/1 - Rammetillatelse - Bruksendring med ombygging av driftsbygning - Ola O.K. Giæver jr. 85/12 - søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Valg av entreprenør Guleng III 2015/ /2015 TEK/KNF

Offentlig journal. Valg av entreprenør Guleng III 2015/ /2015 TEK/KNF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2015 Valg av entreprenør Guleng Guleng 2015/451-11 3693/2015 07.04.2015 TEK/KNF O 614 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Deling av eiendommen 57/20 i Arnøyhamn 2016/ / TEKN/EM Skjervøy kommune TEKN/EM.

Offentlig journal. Deling av eiendommen 57/20 i Arnøyhamn 2016/ / TEKN/EM Skjervøy kommune TEKN/EM. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 11.07.2016 Deling av eiendommen 57/20 i rnøyhamn deling av eiendommen gnr 57 bnr 20 i rnøyhamn 2016/144-8 3778/2016 04.07.2016

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: 09:00 15:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig Nekstad

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift Møtestad: Møterom Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 24.11.2015 Tidspunkt: 08:00 09:45 Fylgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/TH. Skjervøy kommune HO/CJ. Søknad på ferievikariat

Offentlig journal. Arbeidsbekreftelse 2015/ / HO/TH. Skjervøy kommune HO/CJ. Søknad på ferievikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 15.03.2017 nnhold: rbeidsbekreftelse Personalmappe - ***** ***** ***** 2015/549-6 1399/2017 13.03.2017 P Offl 23 ***** vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsattest 2015/ / HO/CJ. Skjervøy kommune HO/CJ. Bekreftelse 2015/ /2015

Offentlig journal. Arbeidsattest 2015/ / HO/CJ. Skjervøy kommune HO/CJ. Bekreftelse 2015/ /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J, 28.08.2015 rbeidsattest rbeidsattester - tidligere ansatte og vikarer 2015/202-17 5055/2015 400 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Klassering: ***** STOSK/HEHO. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2016, Dokumenttype:,U, Status: J, 09.09.2016 nnhold: nnkalling møte 21.10.16 levmappe 2016/534-5 11473/2016 02.09.2016 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr.

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær

Journaldato: , Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A, Arkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2016, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,, rkivdel: emne2,pers3,ma,gnr,nær 15.06.2016 nja Kvalen - overflytting i 100 % undervisningsstilling frå

Detaljer