Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD"

Transkript

1 Nr. 3 Oktober årgang Opplag Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen Utfordrer kommunene Rajko Mink leder Akershus Reiselivsråd som driver nettportalen visit.romerike.no - og han utfordrer Romerike-kommunene sterkt til å komme skikkelig på banen for mer turisme. Side 10 og 11 Framtidsvyer Innovasjon Gardermoens daglige leder Steinar Kristensen inviterer deg på konferanse 29. oktober. Side 2 og 3 TV og Jehova Letohallen Gardermoen Messeog Konferansesenter på Dal i Eidsvoll er et meget allsidig sted for små og store samlinger. I sommer fikk man 101 hotellrom. Side 8 og 9 Brosjyrer? Web? Event? Ta kontakt med Cockpit Kommunikasjon, reklame-og eventbyrået på Jessheim. Nyt godt av vår erfaring, kreativitet og punktlighet. Cockpit Kommunikasjon AS Gardermoveien 9, pb 106, 2050 Jessheim telefon: Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb punktreklame.no Lamellgardiner, rullegardiner, persienner, plisségardiner, liftgardin og panelgardin. Alt får du måltilpasset eller etter standardmål hos oss. Vi måler og monterer om ønskelig. SLETVOLD Ringvegen Jessheim - Tlf

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 Steinars spalte Gardermoen hva skjer? Fylkesdelplanen Gardermoen 2040, eller Strategisk Utviklingsplan for Gardermoen, ble vedtatt av Akershus fylkesting 14. februar i år. Som navnet indikerer, har planverket en horisont helt fram til år Fryktelig langt fram, vil mange si. Men årene går fort, og 2040 er ikke så lenge til! Mange planer må legges allerede nå, og beslutninger om tiltak tas, for å sikre at rammebetingelser for framtidig næringsutvikling og bosetting kommer på plass i tide. Bl.a. er dagens dårlige veier og mangelfulle jernbanenett et resultat av at ledende politikere i Norge over lange perioder ikke har sett framtidige behov, og derfor heller ikke prioritert investeringer i infrastruktur i landet høyt nok. Framtidsvyer på Ga Men nå lover den sittende regjering en storstilt satsing på flere 10-talls milliarder, for at Norge skal få et bedre vei- og jernbanenett i framtida. Det tar mange år før de tiltak som vedtas nå kan bli iverksatt, for ikke å si ferdigstilt! Det kreves derfor stor evne til å analysere trender, se inn i framtida og tenke langsiktig, og til å ta beslutninger alt nå for å tilrettelegge for framtidige generasjoner. Målet må være å gjenskape ånden fra Østlandskomiteen, dvs et bredt og aktivt samarbeid om en utvikling som gir effekt og ringvirkninger for hele regionen. Nettopp derfor er Strategisk Utviklingsplan for Gardermoen et svært viktig planverk, som kan bidra til at vi tilrettelegger for framtida på en bedre måte enn vi gjorde tidligere. Gardermoen 2040 slår fast at Gardermoen er av avgjørende betydning for hovedstadsområdets og Innlandets konkurranseevne, og at rammebetingelsene på Gardermoen er svært viktige for både nasjonal og regional utvikling. Vi er derfor opptatt av at Akershus fylkeskommune, som sentral myndighet og initiativtaker til utarbeidelsen av utviklingsplanen for Gardermoen, tar sitt fulle eierskap og grep om de videre prosesser, bl.a organisering av og tidsplan for det videre arbeid. Det er en stor oppgave å skulle legge til rette for en videre, sterk regional utvikling i Gardermoregionen, og samtidig også ta hensyn til det nasjonale perspektivet. Derfor vil arbeidet med den Strategiske Utviklingsplanen for Gardermoen kreve stort vidsyn. Det er også nødvendig med sammensetting av effektive arbeidsgrupper, som evner å se utviklingsbehovene i regionen i en slik større sammenheng, samtidig som de evner å tenke/handle i forhold til både kortsiktige og langsiktige behov. Målet må være å gjenskape ånden fra Østlandskomiteen, dvs et bredt og aktivt samarbeid om en utvikling som gir effekt og ringvirkninger for hele regionen. Vi har store forventninger til framtida i Gardermoregionen og er utålmodige etter å komme videre. Når skjer det noe mer med dette viktige utviklingsarbeidet? Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen Under tittelen: The future - next exit - vil Gardermokonferansen 2008 ta for seg visjoner og planer ift utviklingen framover. - Sterke regioner blir stadig viktigere for samfunnsutviklingen i Norge og i Europa, og konkurranse mellom regionene øker hele tida. Derfor blir hovedtemaet på Gardermokonferansen onsdag 29. oktober om vi klarer å stå sammen, alle vi i Gardermoregionen om denne viktige framtida, sier leder av Innovasjon Gardermoen Steinar Kristensen til IG-avisen. Sammen med sin IG-medarbeider Clara Faraasen har medlemsorganisasjonen denne gang arbeidet fram både et viktig tema og en spennende konferanseagenda ingen verken i offentlig eller privat virksomhet bør unngå å ta del i. I så fall mister de et utall viktige innspill om framtida. KJERNEREGION - Gardermoregionen utgjør utvilsomt en kjerne i det sentrale Østlandet. Dessuten er regionen helt avgjørende på flere områder for både hovedstadsområdet og det vi kaller Innlandet, fylkene rundt Mjøsa og Randsfjorden. Utviklingen har vært meget sterk siden Oslo Lufthavn ble åpnet på Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: Nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen Kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Aktivitetsplan FOR IG 2008 September Nyhetsbrev 16. Møteforum Clarion Hotel 25. Kontaktut valgsmøte Quality Hotel Oktober Nyhetsbrev Uke 40 IG-avis nr Temafrokost IG s møterom Sør-Gardermoen 29. Gardermokonferansen Radisson SAS November Nyhetsbrev Uke 48 IG-avis nr Temafrokost IG s møterom Sør- Gardermoen Desember Nyhetsbrev 12. Julelunsj

3 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 3 rdermokonferansen The Future next exit or not? Alt klart for årets store Gardermokonferanse Hva kan Allkopi levere til deg? Gardermoen 8. oktober Knapt noen region i Europa kan oppvise maken, derfor blir planlegging av framtida nå så utrolig viktig, mener Kristensen. Han mener at det vil bli vesentlig vekst også de kommende årene, selv om flytrafikken kanskje flater ut som en følge av verdenskonjunkturene denne høsten. - Vi mener det er enda viktigere å planlegge framtida sammen når vi ser at det kommer vansker i veien. Derfor vil årets konferanse dreie seg om hvilke scenarier vi skal legge til grunn for utviklingen, og ikke minst om et sterkere, regionalt samarbeid kan bidra til å sikre ei best mulig, felles I fjor ble Gardermokonferansen med meget stor deltakelse holdt i det helt nye Thon-hotellet ved Jessheim, nå er den på selve Gardermoen, hos Radisson SAS. Velkommen! framtid, sier Steinar Kristensen. STORE PLANER Gardermokonferansen 2008 holdes på Radisson SAS på selve flyplassen onsdag 29. oktober. Der vil man også ta for seg kjente og ukjente større prosjekter og planer, og man vil drøfte hva som må til for å bevare og utvikle vekstkraften i regionen. Samtidig vil man få noen til å se kritisk på Romerike utenfra. IG-avisen legger bare til ei talerrekke som kan ta pusten fra mange: Stortingsrepresentant Sverre Myrli om framtidsvisjoner for regionen, OSLutviklingen gjennom 10 år ved adm dir Nic. Nilsen, lokal og regional utvikling ved spesialrådgiver Tor Bysveen fra Akershus fylkeskommune, for ikke å glemme varaordfører fra Stavanger, Bjørg Tystad Moe, som vet hva sterkt, regionalt samarbeid kan gi. Så skal Øyvind Michelsen fra Kunnskapsbyen Lillestrøm, eiendomssjef Tore Kværner fra Ullensaker og flyplassbygdas ordfører Harald Espelund ta for seg framtida på Romerike. Om den blir sammen eller hver kommune for seg, that s the question! Punktum setter forfatter og uendelig dyktig kåsør Øyvind Thorsen under tittelen Romerike Romerike aner ikke!? Påmeldingsfristen er mandag 20. oktober - se også side 18. Trykksaker Brosjyrer Rapporter Variabel data Plakater Messevegger Roll-ups Gatebukker Bannere Fasadebekledning Byggeplass-skilt Tegningskopiering Byggetegninger Skanning Vektorisering Tekstil-trykk Klistremerker Vindusdekor Folie Grafi sk design og tilrettelegging Bøker Konvolutter Brevark Visittkort Permproduksjon Transaksjonsprint DM Prosjekthotell CD/DVD AllkopiOnline (bestilling via internett) Vi foredler og formidler ditt budskap ULLENSAKER Trenger du web-side? 5000,- Enkel web-side fra kr. 5000,- Vi designer og produserer alt fra enkle web-presentasjoner til avanserte dynamiske sider du selv kan administrere Trondheimsvn. 59, 2040 Kløfta e-post: For mer informasjon: - fra konsept og idé til ferdig produkt Allkopi Gardermoen Balder Allè 2, 2065 Gardermoen Telefon: Fax: E-post: Vidar Myhre Avdelingsleder Mobil: E-post:

4 4 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 Artikkelannonse Fibernett og bredbånd på Øvre Romerike i 2008: Når starter utbyggingen mot privatmarkedet? Som en oppfølging fra foregående artikkel om mulighetene for at Øvre Romerike kan bli et digitalt kraftsenter, har redaksjonen forespurt Digitale Gardermoen v/morten Braarud om status i bredbåndsprosessen. Morten Braarud kan bekrefte at selskapet de siste månedene har arbeidet med å sluttføre forhandlingene med utbygger og samarbeidspartner, Hafslund Telekom. KOMPLISERT - Dette er kompliserte forhandlinger hvor det er mange hensyn og behov som skal dekkes opp for lang tid fremover. Kommunene på Øvre Romerike har vært tilknyttet fibernettet i snart tre år allerede og med meget godt resultat. Avtalen ble signert i 2005 og det er helt essensielt for prosessen at kommunene fortsatt kan nyte godt av avtalen innenfor allerede avtalte rammer og betingelser. Bl.a. er det viktig for kommunene å kunne påregne langsiktighet og forutsigbarhet sier Braarud. ER OPTIMIST På spørsmålet om hva Braarud tror vil bli utfallet av sluttbehandlingen før saken får sin konklusjon sier han følgende. - Jeg er optimist fordi jeg tror politikerne nå ser hvilke muligheter dette kan innebære for Øvre Romerike uten at det forringer dagens nettordning for kommunene. Likevel er dette en politisk prosess og vi ønsker at alle involverte parter skal få anledning til å sette seg godt inn i saken forut for en beslutning. AVGJØRES SNART - Når kan vi vente en beslutning da? - Jeg kan vanskelig tenke meg at det vil ta veldig mye lenger tid nå etter snart halvannet års arbeid med saken. Jeg tror også at markedet begynner å bli utålmodig med hensyn til en endelig beslutning. - Dersom det nå går riktig vei, når tror du utbygging kan starte? - Man vil umiddelbart gå i gang med salg av kundeavtaler både innen LEDER. Digitale Gardermoen ledes av Morten Braarud. næringsliv og husholdningsmarkedet. Prinsippet vil være markedsstyrt utbygging. Det vil si, kundeavtaler først og deretter utbygging. Dette vil være utbygging av helt nytt nett basert på fiber og som krever stor innsats i form av investeringer og ressursbruk. Det er derfor meget viktig at utbygger har mest mulig trygghet for sine investeringer i form av kundeavtaler før bygging tar til. Til slutt i denne omgang påpeker Braarud at det er et krav fra oss alle at det skal være et åpent nett for alle innholdsleverandører som vil levere tjenester på nettet. Vi ønsker selskapet lykke til i det videre arbeidet og venter med spenning på resultatet av prosessen. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. INNOVASJON ADVOKATEN Gründerjuss del 11 Næringsvirksomhet med forbindelser til utlandet Litt å tenke på! Verden blir mindre og mindre. Varer og tjenester flyter fra det ene verdenshjørne til det andre. Internett gjør det mulig med kjøp og salg av datafiler med programmer, bilder og bøker elektronisk via Internett. Det er egentlig helt utrolig hvordan dette fungerer. Det er grunn til å tenke litt over noen problemstillinger som kan oppstå både for næringsdrivende og privatpersoner som opererer i denne sfæren. Ikke minst er det fornuftig å ha noen tanker hvordan mulige problemer kan forhindres eller løses. Vi starter med det tradisjonelle. Toll og avgift er greit å avklare både når man importerer og eksporterer varer. Det er ikke slik at toll og avgiftsmyndighetene til enhver tid vet hva som eksporteres og importeres og at de sender deg automatisk krav om betaling av toll og avgift. Det gjelder en temmelig ufravikelig avklarings-, informasjons- og deklarerings- plikt ovenfor toll og avgiftsmyndighetene. Du finner mye nyttig informasjon om toll- og avgiftsregler på I denne sammenheng nevnes import og eksportforbud som håndheves i forskjellig grad i forskjellige land. Når man forlater sitt kjære hjemland, så befinner man seg plutselig innenfor rammen av andre lands rettsregler. Da kan det komme mange overraskelser. Selv om mange lands regler ligner eller endog er temmelig like hjemlandets regler, så kan det oppstå ubehagelig problemstillinger. Særlig dersom noen i et annet land fremmer krav mot deg som følge av varer eller tjenester du har levert i utlandet. De fleste har vel hørt om svimlende erstatningskrav i USA. En måte å få en viss kontroll på farene er å anvende formelle kontraktstandarder som passer til rettsreglene i de aktuelle land og som begrenser eget ansvar mest mulig. Det kan være egenutviklede eller offentlig tilgjengelige kontrakts standarder. Det varierer mye hvilke land som har offentlige tilgjengelige kontrakt-standarder, så mye kan tale for å utarbeide sine egne. I formelle kontraktsstandarder er det mulig å regulere en rekke forhold som ellers vil være prisgitt lovgivningen i det enkelte land. Viktige slike punkter kan være lovvalg og valg av domstol, ansvarsbegrensninger og konsekvenser av feil, mangler og forsinkelser. Ved siden av et lands lokale rett finnes en rekke internasjonale avtaler (konvensjoner og traktater) som er viktige for internasjonal næringsvirksomhet. EU/EØS retten er særdeles viktig for næringsvirksomhet i de land som er medlemmer. Fordelen er at aktørene har et fellesskap i regler som kan gi mer forutsigbarhet. Det finnes også internasjonale rettsprinsipper som kan være aktuelle for næringsdrivende. Levering av varer og tjenester over landegrensene byr på særlige utfordringer når det gjelder gjennomføring av leveringsmåte, risikoovergang og ikke minst sikker betaling til en leverandør. Det finnes en viktig standard Incoterms som er internasjonale standarder for hvordan en levering skal gjennomføres, herunder med bestemmelse av hvor levering skal finne sted, hvem som skal bære kostnader til transport, forsikring m.v. Du har sikkert hørt om FOB, DDP, Ex Works m.v. Dette er regler som gir forutsigbarhet. Det er dog viktig at man velger riktig Incoterm da det er en rekke alternativer på skalaen fra å være leverandørvennlig på den ene side til å være kjøpervennlig på den andre. Betaling fra utenlandske kunder kan sikres på flere måter. En kontraktstandard kan eksempelvis inneholde valutaklausul, garantiordninger bestemmelser om forskuddsbetaling m.v. Det kan være fornuftig å foreta undersøkelser i forkant for å etablere en betalingsordning som er best mulig i forhold til aktuelle rettsregler både i leverandørs land og i mottaker/kjøpers land. En avklaring av innkrevingsregler og muligheter for tvangsinndrivelse av utestående krav i aktuelle land, sammen med etablering av en lokal kontakt som kan forestå eventuell innkreving av krav, kan også bokstavelig talt betale seg. Undertiden er det mennesker som er varen som flyttes over landegrensene. Da tenker jeg ikke på gammeldags slavehandel. Dersom du skal utføre oppdrag i utlandet, eller la utenlandske oppdrags-takere utføre oppdrag i Norge, er det lurt å sjekke ut skatteregler. Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan gi nødvendig informasjon. Ved slike oppdrag har både en oppdragsgiver og en oppdragstaker enten de er norske eller utenlandske opplysnings- plikt ovenfor norske skattemyndigheter. Bestemte skjema skal utfylles og sendes skatte-myndighetene. Håndteringen av slike forpliktelser kan med fordel fastsettes i formell avtale mellom partene. Det tilrådes derfor at en næringsdrivende som leverer varer og tjenester i utlandet gjør litt mer enn å ta et språkkurs og ellers med friskt mot begi seg ut i verden. Den gamle fjellvettregelen lytt til erfarne fjellfolk i betydning folk med kunnskap om internasjonale rettsregler og/eller aktuelle lokale rettsregler i andre land kan være et godt utgangspunkt for en lykkelig utenlandstur i verdensmarkedet. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post Hjemmeside Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post

5 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 5 Suksess for ny møteplass på Romerike Formålet med Møteforum Romerike er å stimulere til økt regional forretningsaktivitet og samarbeid Gjennom et samarbeid mellom Norsk Møteforum, Innovasjon Gardermoen og Lillestrøm Sportsklubb ble arrangementet Møteforum Romerike gjennomført på Clarion Hotell Oslo Airport tirsdag 16. september. Formålet med Møteforum Romerike er å stimulere til økt regional forretningsaktivitet og samarbeid, og å gi bedrifter fra hele regionen en mulighet til markere seg på en effektiv og velprøvd måte. Hele 77 bedrifter fra Romerike, Oslo og omkringliggende regioner deltok, og det ble en dag med konkret og effektiv relasjonsbygging, kjøp og salg. Opptil 20 kundemøter på en dag På Møteforum Romerike gjennomførte hver deltakende bedrift opptil 16 forhåndsbookede kjøp- og salgsmøter av 20 minutters varighet. Ca halvparten av møtene er med bedrifter som du har valgt deg ut på forhånd, mens resten er møter med bedrifter som har ønsket å treffe deg. Det er et krav at alle bedriftene stiller med beslutningstakere og nøkkelpersoner. Hensikten med møtene Målet er å avdekke felles forretningsmuligheter: Er din bedrift en potensiell leverandør til bedriften du møter? Er bedriften du møter en potensiell leverandør til deg? Er det muligheter for fremtidig samarbeid? Utveksle kontakter? Mange nye kontakter kvalitetsgaranti Det ble en hektisk, men produktiv dag på Clarion hotell for alle deltakerne. Det var tydelig at de syntes dette var en spennende måte å utvikle business på, og mange var fornøyde med å ha skaffet seg nye kontakter og nye forretningsmuligheter når dagen var omme Norsk Møteforum AS gir også en kvalitetsgaranti til deltakerne på slike møteforum. Den sier at dersom du som deltaker ikke er fornøyd med dagen får du refundert deltakeravgiften. Mer detaljer om kvalitetsgarantien står på Samarbeid gir resultater Innovasjon Gardermoen sin forreningside er at business skapes der folk møtes, og utvikles gjennom relasjoner og nettverk. IG var blant de aller første som utviklet denne typen møteforum, og i årene arrangerte vi årlig såkalte Kontaktpartneriat,som var forløperen til dagens møteforum eller speedmeetings. Skal dere bygge eller utvikle arealer? Uansett vi kan bistå med det meste av forberedelsene og alt innen: Arkitektur Byggeteknikk Prosjektadministrasjon/byggeledelse Arealplanlegging Konsekvensutredninger Taksering Materialteknologi I samme folden er vi 28 medarbeidere arkitekter, sivilingeniører, ingeniører, landskapsarkitekter, tegnere og kontorpersonell. Gjør noen enkle tastetrykk eller kom innom, dere finner oss i Gardermoen Park, / Hamar, / Elverum, / Med snart 25 år i markedet og snart 10 år sentralt på Romerike vet vi godt hva det vil si å planlegge eller bygge i IG-området! Senere har Norsk Møteforum videreutviklet og profesjonalisert konseptet møteforum, og har gjort det til en landsdekkende suksess. Det var derfor helt naturlig for oss å gå sammen med Norsk Møteforum og Lillestrøm Sportsklubb om å arrangere Møteforum Romerike, og vi satser på å fortsette samarbeidet om denne type arrangementer på Romerike. Kort informasjon om Norsk Møteforum AS: Norsk Møteforum AS er Norges ledende arrangør av møteplasser i forretningsmarkedet, og har gjennom 4 år arrangert over 65 B2B-arrangementer med nærmere 3500 bedriftskunder over hele landet. Konseptet til Norsk Møteforum AS heter Møteforum, og tilbys til det åpne bedriftsmarkedet i 14 næringsregioner i Norge. På et Møteforum gjennomfører deltakerbedriftene i snitt 16 møter a 20 minutter på 1 dag - med kvalitetsgaranti. Se forøvrig og Romerike har fått en ny møteplass med Møteforum Romerike. Ca halvparten av møtene er med bedrifter som du har valgt deg ut på forhånd, mens resten er møter med bedrifter som har ønsket å treffe deg.

6 6 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 Romerike har fått nye arbeidsp Siden stortingsvedtaket i 1992 om at Norges nye hovedflyplass skulle ligge på Gardermoen, har Romerike opplevd en nesten eventyrlig utvikling i sysselsetting med nye arbeidsplasser! Innovasjon Gardermoen har sett nærmere på alt det statistiske materialet, og kommet fram til disse forbløffende tallene. MEST PÅ ØVRE Veksten har kommet både på Øvre og Nedre Romerike, men særlig har de positive ringvirkningene av hovedflyplassen vært store på Øvre Romerike, i Gardermoregionen. Dette kommer klart fram når vi ser på utviklingen i sysselsetting i perioden , mot : For mens sysselsettingen på Nedre Romerike i den første 10-årsperioden vokste med personer, 17,8 %, var vekstkurven flat på Øvre Romerike, med et lite løft i siste del av perioden (93-96) under flyplassutbyggingen. Men i det siste tiåret har effekten av hovedflyplassen slått ut for fullt i begge områder: På Nedre Romerike har sysselsettingen økt med hele , 25,7 %, og på Øvre med , eller 64,3 % målt mot 1996! Samlet har antall sysselsatte på Romerike det siste årtiet økt fra til , dvs det er skapt over nye arbeidsplasser. HOTELLENE DOBLET! En rekke nye bedrifter har etablert seg i regionen, innenfor et bredt spekter av bransjer og næringer, men særlig innenfor transport-/spedisjon, parkering, hotell- og konferanse. Særlig har etablerings- og utbyggingstakten innenfor hotell- og konferansesektoren vært sterk; Romerike har fått doblet hotellkapasiteten siste to-tre år, og regionen har faktisk i dag den tredje største hotellkapasiteten i Norge, etter Oslo og Bergen. Det fordeler seg med ca 800 rom på Nedre Romerike, og ca rom på Øvre Romerike. Dessuten er flere nye hoteller under bygging, og hotellutvidelser er under planlegging, bl.a. for Choice Comfort hotell på Sør-Gardermoen er nå byggingen i gang, og skal stå klart 2010, mens for Skyskraper n på Jessheim er byggetillatelsen ikke klar, Det 70 meter høye hotellet ved E6 skaper politisk strid. TIDLIG VEKST Likevel er det slik at all erfaring fra nye hovedflyplasser i andre land, Arlanda Stockholm, Munchen m.fl., viser at veksten gjerne tiltar i det andre tiåret etter flyplassåpningen, dvs nå og framover. Visst har vi sett at den utviklingen alt er i full gang på aksen fra Skedsmokorset til Gardermoen: Berger/Skedsmokorset: DHL, Eek Transport, Ramberg, Sharif, Oslo Caravan, Ruuki m.fl. Kløfta: Medeco, Maxbo, Megaflis, Byggmax, Sport 1 Gruppen m.fl. Og nå flytter etableringene seg gradvis lengre nordover til Gardermoen Park med sine dekar regulert næringsområde (i dag med XXL, Igloo, Rica, Thons hoteller, Solar, Plantasjen m. fl.), og etter hvert også til området nordover/vestover for Gardermoen Park, et område på vel 2000 dekar. Ullensaker kommune er nå i ferd med å utarbeide reguleringsplan (ferdig 2009) for dette området, som vil utgjøre Norges største næringspark! Også Øvre Romerike Næringsområde (ØRN) nord for flyplassen, er nå fullt solgt, men ikke helt fullt utbygd. Det skjer om kort tid. Så selv om selv om den sterke veksten i norsk økonomi de siste årene viser tegn til avmatning, og helt sikkert også vil merkes hos oss, er utviklingen på Romerike fortsatt sterk og framtidsutsiktene gode, er oppfatningen her hos Innovasjon Gardermoen. Vi følger utviklingen videre. Dette blir meget interessant!

7 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 7 lasser siste 10-år! Veksten har kommet både på Øvre og Nedre Romerike, men særlig på Øvre Strekningen Oslo-Gardermoen er den mest attraktive etableringsplassen, men nå flytter etableringene seg nordover mot Gardermoen Park og dels også litt nord for flyplassen. Behov for overnatting eller møtelokaler? Prøv Rica Hotel Gardermoen smart møtested med gunstige priser! trivelige gjesterom Dagslys i alle møterom Koselig restaurant og bar med alle rettigheter Plass til 150 i plenum Muligheter for aktiviteter i forbindelse med oppholdet Kontakt oss i dag og be om tilbud! Telefon: eller mail: Bonuspoeng fra første overnatting med Rica Fordelsprogram eller SAS Eurobonus NEDRE ROMERIKE ØVRE ROMERIIKE

8 8 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 Letohallen ved ny milepæl Letohallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter har utvidet til 101 hotellrom i sommer Med ny hotellfløy og til sammen 101 gjesterom har Letohallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter nådd en ny milepæl. Nå er det også blitt flere selskaps-, møte- og konferanserom. Her er det nå møterom for opptil mennesker på en gang og under samme tak. Økt hotellkapasitet gir rom for flere store kurs. -Dette er en fantastisk mulighet og utfordring, selv om vi allerede har hatt mange utfordringer, sier daglig leder Trond Ole Rynning til IG-avisen. SMÅTT OG STORT -Vi er ganske alene rundt Gardermoen om å kunne skilte med at ikke noe arrangement er for lite, og nesten ikke for stort, heller, fordi vi har så stor bredde i lokalene våre nå, kompletterer salgs- og markedssjef Tone Føleide-Sandvold. De er veldig interesserte i å få vist verden hvilke muligheter som nå ligger klare på Dal i Eidsvoll, 12 minutter med bil fra flyplassen og like inntil E6. De kan skilte med Letohallen som TV-studio da TV3 lagde serien Singing Bee der. I tidligere tider ble hallen kjent også i Europa gjennom landskamper i håndball, men i dag er det lite idrett i selve hallen. Den utøves i et stort treningsstudio under hallen. Den store hallen brukes nå mest til lukkede salgsmesser og store publikumsarrangementer som kan samle noen tusen i løpet av en helg, f eks innkjøps / fagmesser. FLERE KONFERANSER -Vi legger ikke skjul på at den betydelig økte hotellkapasiteten hos oss gir rom for flere store kurs, konferanser og messer med overnatting. Tidligere merket vi at få hotellrom kunne være en hindring for en stor arrangør som ville ha alle sine deltakere under samme tak mens de var her. Likevel er det travlere her enn noen gang, sier Rynning videre. -Hvordan det? -Den norske stat bygger ny firefelts E6 nordover på Romerike, og dette gir oss nå til tider nesten fullt hotell av veiansatte. Dessuten har Mesta leid store deler av første etasje i det nye hotellet til kontorer og møterom, og dette leieforholdet vil vare lenge. Men i helgene er de som regel reist hjem, og da er det plass til overnattende kurs- og konferansegjester. Også i midt-uke noen ganger kan vi disponere rom til andre gjester. Nylig hadde vi Utdanningsdirektoratet her med 740 mennesker i plenum på dagkonferanse, der vi hadde store og mange nok rom til å dele dem i seks arbeidsgrupper. Arrangementer på personer er ideelle for oss nå, men nesten ikke noe er for stort eller for lite lenger, sier daglig leder Trond Ola Rynning. -Som regel vil de langsveisfarende ligge over, og de som bor i regionen reise hjem på kveldene, legger han til. STOR SPREDNING En titt på arrangementslista ved Letohallen setter vesle Dal virkelig på kartet i Norge med store traktormesser, møbelmesser, dansegallaer og konserter, for ikke å nevne store religiøse møter med aktører som Evangeliesenteret (hver 1. mai) og Jehovas Vitner som har sine årskonferanser der i juli hvert år. -Vi føler oss jo litt i støpeskjeen nå, fordi hotellet gir oss så mange nye muligheter og utfordringer. Tidligere var det nok litt stillere hos oss i ukene og travelt i helgene, nå er det mye folk, mange biler og ikke minst travelt kjøkken hver eneste dag. Når opptil 200 mennesker skal spise her daglig, blir det virkelig nye tider for Letohallen, mener salgs- og markedssjef Tone Føleide-Sandvold. Vi har stor bredde i lokalene våre: Det er tilrettelagt til det meste, både forretning og fornøyelse. PRIVATEID ANLEGG Det er den lokale møbelgiganten Bohus LETO Møbler med eiendomsselskapet LETO Eiendom AS og familien Tomren som eier og satser sterkt videre på Letohallen. Den nye hotelldelen er bare første byggetrinn i en videre utvikling hvor man har planer om flere hotellfløyer, ytterligere messe- og utstillingslokaler og badeland. -Dette er planer vi ennå vet lite om, men det jeg kan si er at vi har veldig positive og engasjerte eiere som er villige til å satse videre. Letohallen er privateid, hotellet hører ikke med i noen kjede så vi føler oss både heldige og ganske unike i dagens Norge, sier Trond Ola Rynning. TV3 lagde serien Singing Bee i Letohallens TV-studio. Arrangementer på opptil personer er mulig for oss nå, men ikke noe er for stort eller for lite.

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA HSMAI. Bygger verdi. ansikt til ansikt sidene 4 5

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA HSMAI. Bygger verdi. ansikt til ansikt sidene 4 5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA HSMAI TREND: EVENTER: ÅRETS SERVICELØFT: Det lille ekstra blir enda viktigere sidene 6 7 Paal Fure i Vizeum Bygger verdi ansikt til ansikt sidene 4 5 Anne Stødle i Telenor

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE Island Gjør forretningsreisen til et sant eventyr DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Reiseadministrasjon Spar tid og kostnader ved bruk av teknikk Dødtid på reisen Få mest ut av reisen ved

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Ser grenseløse muligheter

Ser grenseløse muligheter Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 4 2012 årgang 19 Slik skal de sammen takle veksten: Ser grenseløse muligheter Rekordvekst, tidenes muligheter og tidenes utfordringer krever samarbeid på alle nivå.

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer