Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD"

Transkript

1 Nr. 3 Oktober årgang Opplag Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen Utfordrer kommunene Rajko Mink leder Akershus Reiselivsråd som driver nettportalen visit.romerike.no - og han utfordrer Romerike-kommunene sterkt til å komme skikkelig på banen for mer turisme. Side 10 og 11 Framtidsvyer Innovasjon Gardermoens daglige leder Steinar Kristensen inviterer deg på konferanse 29. oktober. Side 2 og 3 TV og Jehova Letohallen Gardermoen Messeog Konferansesenter på Dal i Eidsvoll er et meget allsidig sted for små og store samlinger. I sommer fikk man 101 hotellrom. Side 8 og 9 Brosjyrer? Web? Event? Ta kontakt med Cockpit Kommunikasjon, reklame-og eventbyrået på Jessheim. Nyt godt av vår erfaring, kreativitet og punktlighet. Cockpit Kommunikasjon AS Gardermoveien 9, pb 106, 2050 Jessheim telefon: Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb punktreklame.no Lamellgardiner, rullegardiner, persienner, plisségardiner, liftgardin og panelgardin. Alt får du måltilpasset eller etter standardmål hos oss. Vi måler og monterer om ønskelig. SLETVOLD Ringvegen Jessheim - Tlf

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 Steinars spalte Gardermoen hva skjer? Fylkesdelplanen Gardermoen 2040, eller Strategisk Utviklingsplan for Gardermoen, ble vedtatt av Akershus fylkesting 14. februar i år. Som navnet indikerer, har planverket en horisont helt fram til år Fryktelig langt fram, vil mange si. Men årene går fort, og 2040 er ikke så lenge til! Mange planer må legges allerede nå, og beslutninger om tiltak tas, for å sikre at rammebetingelser for framtidig næringsutvikling og bosetting kommer på plass i tide. Bl.a. er dagens dårlige veier og mangelfulle jernbanenett et resultat av at ledende politikere i Norge over lange perioder ikke har sett framtidige behov, og derfor heller ikke prioritert investeringer i infrastruktur i landet høyt nok. Framtidsvyer på Ga Men nå lover den sittende regjering en storstilt satsing på flere 10-talls milliarder, for at Norge skal få et bedre vei- og jernbanenett i framtida. Det tar mange år før de tiltak som vedtas nå kan bli iverksatt, for ikke å si ferdigstilt! Det kreves derfor stor evne til å analysere trender, se inn i framtida og tenke langsiktig, og til å ta beslutninger alt nå for å tilrettelegge for framtidige generasjoner. Målet må være å gjenskape ånden fra Østlandskomiteen, dvs et bredt og aktivt samarbeid om en utvikling som gir effekt og ringvirkninger for hele regionen. Nettopp derfor er Strategisk Utviklingsplan for Gardermoen et svært viktig planverk, som kan bidra til at vi tilrettelegger for framtida på en bedre måte enn vi gjorde tidligere. Gardermoen 2040 slår fast at Gardermoen er av avgjørende betydning for hovedstadsområdets og Innlandets konkurranseevne, og at rammebetingelsene på Gardermoen er svært viktige for både nasjonal og regional utvikling. Vi er derfor opptatt av at Akershus fylkeskommune, som sentral myndighet og initiativtaker til utarbeidelsen av utviklingsplanen for Gardermoen, tar sitt fulle eierskap og grep om de videre prosesser, bl.a organisering av og tidsplan for det videre arbeid. Det er en stor oppgave å skulle legge til rette for en videre, sterk regional utvikling i Gardermoregionen, og samtidig også ta hensyn til det nasjonale perspektivet. Derfor vil arbeidet med den Strategiske Utviklingsplanen for Gardermoen kreve stort vidsyn. Det er også nødvendig med sammensetting av effektive arbeidsgrupper, som evner å se utviklingsbehovene i regionen i en slik større sammenheng, samtidig som de evner å tenke/handle i forhold til både kortsiktige og langsiktige behov. Målet må være å gjenskape ånden fra Østlandskomiteen, dvs et bredt og aktivt samarbeid om en utvikling som gir effekt og ringvirkninger for hele regionen. Vi har store forventninger til framtida i Gardermoregionen og er utålmodige etter å komme videre. Når skjer det noe mer med dette viktige utviklingsarbeidet? Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen Under tittelen: The future - next exit - vil Gardermokonferansen 2008 ta for seg visjoner og planer ift utviklingen framover. - Sterke regioner blir stadig viktigere for samfunnsutviklingen i Norge og i Europa, og konkurranse mellom regionene øker hele tida. Derfor blir hovedtemaet på Gardermokonferansen onsdag 29. oktober om vi klarer å stå sammen, alle vi i Gardermoregionen om denne viktige framtida, sier leder av Innovasjon Gardermoen Steinar Kristensen til IG-avisen. Sammen med sin IG-medarbeider Clara Faraasen har medlemsorganisasjonen denne gang arbeidet fram både et viktig tema og en spennende konferanseagenda ingen verken i offentlig eller privat virksomhet bør unngå å ta del i. I så fall mister de et utall viktige innspill om framtida. KJERNEREGION - Gardermoregionen utgjør utvilsomt en kjerne i det sentrale Østlandet. Dessuten er regionen helt avgjørende på flere områder for både hovedstadsområdet og det vi kaller Innlandet, fylkene rundt Mjøsa og Randsfjorden. Utviklingen har vært meget sterk siden Oslo Lufthavn ble åpnet på Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: Nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen Kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Aktivitetsplan FOR IG 2008 September Nyhetsbrev 16. Møteforum Clarion Hotel 25. Kontaktut valgsmøte Quality Hotel Oktober Nyhetsbrev Uke 40 IG-avis nr Temafrokost IG s møterom Sør-Gardermoen 29. Gardermokonferansen Radisson SAS November Nyhetsbrev Uke 48 IG-avis nr Temafrokost IG s møterom Sør- Gardermoen Desember Nyhetsbrev 12. Julelunsj

3 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 3 rdermokonferansen The Future next exit or not? Alt klart for årets store Gardermokonferanse Hva kan Allkopi levere til deg? Gardermoen 8. oktober Knapt noen region i Europa kan oppvise maken, derfor blir planlegging av framtida nå så utrolig viktig, mener Kristensen. Han mener at det vil bli vesentlig vekst også de kommende årene, selv om flytrafikken kanskje flater ut som en følge av verdenskonjunkturene denne høsten. - Vi mener det er enda viktigere å planlegge framtida sammen når vi ser at det kommer vansker i veien. Derfor vil årets konferanse dreie seg om hvilke scenarier vi skal legge til grunn for utviklingen, og ikke minst om et sterkere, regionalt samarbeid kan bidra til å sikre ei best mulig, felles I fjor ble Gardermokonferansen med meget stor deltakelse holdt i det helt nye Thon-hotellet ved Jessheim, nå er den på selve Gardermoen, hos Radisson SAS. Velkommen! framtid, sier Steinar Kristensen. STORE PLANER Gardermokonferansen 2008 holdes på Radisson SAS på selve flyplassen onsdag 29. oktober. Der vil man også ta for seg kjente og ukjente større prosjekter og planer, og man vil drøfte hva som må til for å bevare og utvikle vekstkraften i regionen. Samtidig vil man få noen til å se kritisk på Romerike utenfra. IG-avisen legger bare til ei talerrekke som kan ta pusten fra mange: Stortingsrepresentant Sverre Myrli om framtidsvisjoner for regionen, OSLutviklingen gjennom 10 år ved adm dir Nic. Nilsen, lokal og regional utvikling ved spesialrådgiver Tor Bysveen fra Akershus fylkeskommune, for ikke å glemme varaordfører fra Stavanger, Bjørg Tystad Moe, som vet hva sterkt, regionalt samarbeid kan gi. Så skal Øyvind Michelsen fra Kunnskapsbyen Lillestrøm, eiendomssjef Tore Kværner fra Ullensaker og flyplassbygdas ordfører Harald Espelund ta for seg framtida på Romerike. Om den blir sammen eller hver kommune for seg, that s the question! Punktum setter forfatter og uendelig dyktig kåsør Øyvind Thorsen under tittelen Romerike Romerike aner ikke!? Påmeldingsfristen er mandag 20. oktober - se også side 18. Trykksaker Brosjyrer Rapporter Variabel data Plakater Messevegger Roll-ups Gatebukker Bannere Fasadebekledning Byggeplass-skilt Tegningskopiering Byggetegninger Skanning Vektorisering Tekstil-trykk Klistremerker Vindusdekor Folie Grafi sk design og tilrettelegging Bøker Konvolutter Brevark Visittkort Permproduksjon Transaksjonsprint DM Prosjekthotell CD/DVD AllkopiOnline (bestilling via internett) Vi foredler og formidler ditt budskap ULLENSAKER Trenger du web-side? 5000,- Enkel web-side fra kr. 5000,- Vi designer og produserer alt fra enkle web-presentasjoner til avanserte dynamiske sider du selv kan administrere Trondheimsvn. 59, 2040 Kløfta e-post: For mer informasjon: - fra konsept og idé til ferdig produkt Allkopi Gardermoen Balder Allè 2, 2065 Gardermoen Telefon: Fax: E-post: Vidar Myhre Avdelingsleder Mobil: E-post:

4 4 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 Artikkelannonse Fibernett og bredbånd på Øvre Romerike i 2008: Når starter utbyggingen mot privatmarkedet? Som en oppfølging fra foregående artikkel om mulighetene for at Øvre Romerike kan bli et digitalt kraftsenter, har redaksjonen forespurt Digitale Gardermoen v/morten Braarud om status i bredbåndsprosessen. Morten Braarud kan bekrefte at selskapet de siste månedene har arbeidet med å sluttføre forhandlingene med utbygger og samarbeidspartner, Hafslund Telekom. KOMPLISERT - Dette er kompliserte forhandlinger hvor det er mange hensyn og behov som skal dekkes opp for lang tid fremover. Kommunene på Øvre Romerike har vært tilknyttet fibernettet i snart tre år allerede og med meget godt resultat. Avtalen ble signert i 2005 og det er helt essensielt for prosessen at kommunene fortsatt kan nyte godt av avtalen innenfor allerede avtalte rammer og betingelser. Bl.a. er det viktig for kommunene å kunne påregne langsiktighet og forutsigbarhet sier Braarud. ER OPTIMIST På spørsmålet om hva Braarud tror vil bli utfallet av sluttbehandlingen før saken får sin konklusjon sier han følgende. - Jeg er optimist fordi jeg tror politikerne nå ser hvilke muligheter dette kan innebære for Øvre Romerike uten at det forringer dagens nettordning for kommunene. Likevel er dette en politisk prosess og vi ønsker at alle involverte parter skal få anledning til å sette seg godt inn i saken forut for en beslutning. AVGJØRES SNART - Når kan vi vente en beslutning da? - Jeg kan vanskelig tenke meg at det vil ta veldig mye lenger tid nå etter snart halvannet års arbeid med saken. Jeg tror også at markedet begynner å bli utålmodig med hensyn til en endelig beslutning. - Dersom det nå går riktig vei, når tror du utbygging kan starte? - Man vil umiddelbart gå i gang med salg av kundeavtaler både innen LEDER. Digitale Gardermoen ledes av Morten Braarud. næringsliv og husholdningsmarkedet. Prinsippet vil være markedsstyrt utbygging. Det vil si, kundeavtaler først og deretter utbygging. Dette vil være utbygging av helt nytt nett basert på fiber og som krever stor innsats i form av investeringer og ressursbruk. Det er derfor meget viktig at utbygger har mest mulig trygghet for sine investeringer i form av kundeavtaler før bygging tar til. Til slutt i denne omgang påpeker Braarud at det er et krav fra oss alle at det skal være et åpent nett for alle innholdsleverandører som vil levere tjenester på nettet. Vi ønsker selskapet lykke til i det videre arbeidet og venter med spenning på resultatet av prosessen. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. INNOVASJON ADVOKATEN Gründerjuss del 11 Næringsvirksomhet med forbindelser til utlandet Litt å tenke på! Verden blir mindre og mindre. Varer og tjenester flyter fra det ene verdenshjørne til det andre. Internett gjør det mulig med kjøp og salg av datafiler med programmer, bilder og bøker elektronisk via Internett. Det er egentlig helt utrolig hvordan dette fungerer. Det er grunn til å tenke litt over noen problemstillinger som kan oppstå både for næringsdrivende og privatpersoner som opererer i denne sfæren. Ikke minst er det fornuftig å ha noen tanker hvordan mulige problemer kan forhindres eller løses. Vi starter med det tradisjonelle. Toll og avgift er greit å avklare både når man importerer og eksporterer varer. Det er ikke slik at toll og avgiftsmyndighetene til enhver tid vet hva som eksporteres og importeres og at de sender deg automatisk krav om betaling av toll og avgift. Det gjelder en temmelig ufravikelig avklarings-, informasjons- og deklarerings- plikt ovenfor toll og avgiftsmyndighetene. Du finner mye nyttig informasjon om toll- og avgiftsregler på I denne sammenheng nevnes import og eksportforbud som håndheves i forskjellig grad i forskjellige land. Når man forlater sitt kjære hjemland, så befinner man seg plutselig innenfor rammen av andre lands rettsregler. Da kan det komme mange overraskelser. Selv om mange lands regler ligner eller endog er temmelig like hjemlandets regler, så kan det oppstå ubehagelig problemstillinger. Særlig dersom noen i et annet land fremmer krav mot deg som følge av varer eller tjenester du har levert i utlandet. De fleste har vel hørt om svimlende erstatningskrav i USA. En måte å få en viss kontroll på farene er å anvende formelle kontraktstandarder som passer til rettsreglene i de aktuelle land og som begrenser eget ansvar mest mulig. Det kan være egenutviklede eller offentlig tilgjengelige kontrakts standarder. Det varierer mye hvilke land som har offentlige tilgjengelige kontrakt-standarder, så mye kan tale for å utarbeide sine egne. I formelle kontraktsstandarder er det mulig å regulere en rekke forhold som ellers vil være prisgitt lovgivningen i det enkelte land. Viktige slike punkter kan være lovvalg og valg av domstol, ansvarsbegrensninger og konsekvenser av feil, mangler og forsinkelser. Ved siden av et lands lokale rett finnes en rekke internasjonale avtaler (konvensjoner og traktater) som er viktige for internasjonal næringsvirksomhet. EU/EØS retten er særdeles viktig for næringsvirksomhet i de land som er medlemmer. Fordelen er at aktørene har et fellesskap i regler som kan gi mer forutsigbarhet. Det finnes også internasjonale rettsprinsipper som kan være aktuelle for næringsdrivende. Levering av varer og tjenester over landegrensene byr på særlige utfordringer når det gjelder gjennomføring av leveringsmåte, risikoovergang og ikke minst sikker betaling til en leverandør. Det finnes en viktig standard Incoterms som er internasjonale standarder for hvordan en levering skal gjennomføres, herunder med bestemmelse av hvor levering skal finne sted, hvem som skal bære kostnader til transport, forsikring m.v. Du har sikkert hørt om FOB, DDP, Ex Works m.v. Dette er regler som gir forutsigbarhet. Det er dog viktig at man velger riktig Incoterm da det er en rekke alternativer på skalaen fra å være leverandørvennlig på den ene side til å være kjøpervennlig på den andre. Betaling fra utenlandske kunder kan sikres på flere måter. En kontraktstandard kan eksempelvis inneholde valutaklausul, garantiordninger bestemmelser om forskuddsbetaling m.v. Det kan være fornuftig å foreta undersøkelser i forkant for å etablere en betalingsordning som er best mulig i forhold til aktuelle rettsregler både i leverandørs land og i mottaker/kjøpers land. En avklaring av innkrevingsregler og muligheter for tvangsinndrivelse av utestående krav i aktuelle land, sammen med etablering av en lokal kontakt som kan forestå eventuell innkreving av krav, kan også bokstavelig talt betale seg. Undertiden er det mennesker som er varen som flyttes over landegrensene. Da tenker jeg ikke på gammeldags slavehandel. Dersom du skal utføre oppdrag i utlandet, eller la utenlandske oppdrags-takere utføre oppdrag i Norge, er det lurt å sjekke ut skatteregler. Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan gi nødvendig informasjon. Ved slike oppdrag har både en oppdragsgiver og en oppdragstaker enten de er norske eller utenlandske opplysnings- plikt ovenfor norske skattemyndigheter. Bestemte skjema skal utfylles og sendes skatte-myndighetene. Håndteringen av slike forpliktelser kan med fordel fastsettes i formell avtale mellom partene. Det tilrådes derfor at en næringsdrivende som leverer varer og tjenester i utlandet gjør litt mer enn å ta et språkkurs og ellers med friskt mot begi seg ut i verden. Den gamle fjellvettregelen lytt til erfarne fjellfolk i betydning folk med kunnskap om internasjonale rettsregler og/eller aktuelle lokale rettsregler i andre land kan være et godt utgangspunkt for en lykkelig utenlandstur i verdensmarkedet. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post Hjemmeside Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post

5 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 5 Suksess for ny møteplass på Romerike Formålet med Møteforum Romerike er å stimulere til økt regional forretningsaktivitet og samarbeid Gjennom et samarbeid mellom Norsk Møteforum, Innovasjon Gardermoen og Lillestrøm Sportsklubb ble arrangementet Møteforum Romerike gjennomført på Clarion Hotell Oslo Airport tirsdag 16. september. Formålet med Møteforum Romerike er å stimulere til økt regional forretningsaktivitet og samarbeid, og å gi bedrifter fra hele regionen en mulighet til markere seg på en effektiv og velprøvd måte. Hele 77 bedrifter fra Romerike, Oslo og omkringliggende regioner deltok, og det ble en dag med konkret og effektiv relasjonsbygging, kjøp og salg. Opptil 20 kundemøter på en dag På Møteforum Romerike gjennomførte hver deltakende bedrift opptil 16 forhåndsbookede kjøp- og salgsmøter av 20 minutters varighet. Ca halvparten av møtene er med bedrifter som du har valgt deg ut på forhånd, mens resten er møter med bedrifter som har ønsket å treffe deg. Det er et krav at alle bedriftene stiller med beslutningstakere og nøkkelpersoner. Hensikten med møtene Målet er å avdekke felles forretningsmuligheter: Er din bedrift en potensiell leverandør til bedriften du møter? Er bedriften du møter en potensiell leverandør til deg? Er det muligheter for fremtidig samarbeid? Utveksle kontakter? Mange nye kontakter kvalitetsgaranti Det ble en hektisk, men produktiv dag på Clarion hotell for alle deltakerne. Det var tydelig at de syntes dette var en spennende måte å utvikle business på, og mange var fornøyde med å ha skaffet seg nye kontakter og nye forretningsmuligheter når dagen var omme Norsk Møteforum AS gir også en kvalitetsgaranti til deltakerne på slike møteforum. Den sier at dersom du som deltaker ikke er fornøyd med dagen får du refundert deltakeravgiften. Mer detaljer om kvalitetsgarantien står på Samarbeid gir resultater Innovasjon Gardermoen sin forreningside er at business skapes der folk møtes, og utvikles gjennom relasjoner og nettverk. IG var blant de aller første som utviklet denne typen møteforum, og i årene arrangerte vi årlig såkalte Kontaktpartneriat,som var forløperen til dagens møteforum eller speedmeetings. Skal dere bygge eller utvikle arealer? Uansett vi kan bistå med det meste av forberedelsene og alt innen: Arkitektur Byggeteknikk Prosjektadministrasjon/byggeledelse Arealplanlegging Konsekvensutredninger Taksering Materialteknologi I samme folden er vi 28 medarbeidere arkitekter, sivilingeniører, ingeniører, landskapsarkitekter, tegnere og kontorpersonell. Gjør noen enkle tastetrykk eller kom innom, dere finner oss i Gardermoen Park, / Hamar, / Elverum, / Med snart 25 år i markedet og snart 10 år sentralt på Romerike vet vi godt hva det vil si å planlegge eller bygge i IG-området! Senere har Norsk Møteforum videreutviklet og profesjonalisert konseptet møteforum, og har gjort det til en landsdekkende suksess. Det var derfor helt naturlig for oss å gå sammen med Norsk Møteforum og Lillestrøm Sportsklubb om å arrangere Møteforum Romerike, og vi satser på å fortsette samarbeidet om denne type arrangementer på Romerike. Kort informasjon om Norsk Møteforum AS: Norsk Møteforum AS er Norges ledende arrangør av møteplasser i forretningsmarkedet, og har gjennom 4 år arrangert over 65 B2B-arrangementer med nærmere 3500 bedriftskunder over hele landet. Konseptet til Norsk Møteforum AS heter Møteforum, og tilbys til det åpne bedriftsmarkedet i 14 næringsregioner i Norge. På et Møteforum gjennomfører deltakerbedriftene i snitt 16 møter a 20 minutter på 1 dag - med kvalitetsgaranti. Se forøvrig og Romerike har fått en ny møteplass med Møteforum Romerike. Ca halvparten av møtene er med bedrifter som du har valgt deg ut på forhånd, mens resten er møter med bedrifter som har ønsket å treffe deg.

6 6 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 Romerike har fått nye arbeidsp Siden stortingsvedtaket i 1992 om at Norges nye hovedflyplass skulle ligge på Gardermoen, har Romerike opplevd en nesten eventyrlig utvikling i sysselsetting med nye arbeidsplasser! Innovasjon Gardermoen har sett nærmere på alt det statistiske materialet, og kommet fram til disse forbløffende tallene. MEST PÅ ØVRE Veksten har kommet både på Øvre og Nedre Romerike, men særlig har de positive ringvirkningene av hovedflyplassen vært store på Øvre Romerike, i Gardermoregionen. Dette kommer klart fram når vi ser på utviklingen i sysselsetting i perioden , mot : For mens sysselsettingen på Nedre Romerike i den første 10-årsperioden vokste med personer, 17,8 %, var vekstkurven flat på Øvre Romerike, med et lite løft i siste del av perioden (93-96) under flyplassutbyggingen. Men i det siste tiåret har effekten av hovedflyplassen slått ut for fullt i begge områder: På Nedre Romerike har sysselsettingen økt med hele , 25,7 %, og på Øvre med , eller 64,3 % målt mot 1996! Samlet har antall sysselsatte på Romerike det siste årtiet økt fra til , dvs det er skapt over nye arbeidsplasser. HOTELLENE DOBLET! En rekke nye bedrifter har etablert seg i regionen, innenfor et bredt spekter av bransjer og næringer, men særlig innenfor transport-/spedisjon, parkering, hotell- og konferanse. Særlig har etablerings- og utbyggingstakten innenfor hotell- og konferansesektoren vært sterk; Romerike har fått doblet hotellkapasiteten siste to-tre år, og regionen har faktisk i dag den tredje største hotellkapasiteten i Norge, etter Oslo og Bergen. Det fordeler seg med ca 800 rom på Nedre Romerike, og ca rom på Øvre Romerike. Dessuten er flere nye hoteller under bygging, og hotellutvidelser er under planlegging, bl.a. for Choice Comfort hotell på Sør-Gardermoen er nå byggingen i gang, og skal stå klart 2010, mens for Skyskraper n på Jessheim er byggetillatelsen ikke klar, Det 70 meter høye hotellet ved E6 skaper politisk strid. TIDLIG VEKST Likevel er det slik at all erfaring fra nye hovedflyplasser i andre land, Arlanda Stockholm, Munchen m.fl., viser at veksten gjerne tiltar i det andre tiåret etter flyplassåpningen, dvs nå og framover. Visst har vi sett at den utviklingen alt er i full gang på aksen fra Skedsmokorset til Gardermoen: Berger/Skedsmokorset: DHL, Eek Transport, Ramberg, Sharif, Oslo Caravan, Ruuki m.fl. Kløfta: Medeco, Maxbo, Megaflis, Byggmax, Sport 1 Gruppen m.fl. Og nå flytter etableringene seg gradvis lengre nordover til Gardermoen Park med sine dekar regulert næringsområde (i dag med XXL, Igloo, Rica, Thons hoteller, Solar, Plantasjen m. fl.), og etter hvert også til området nordover/vestover for Gardermoen Park, et område på vel 2000 dekar. Ullensaker kommune er nå i ferd med å utarbeide reguleringsplan (ferdig 2009) for dette området, som vil utgjøre Norges største næringspark! Også Øvre Romerike Næringsområde (ØRN) nord for flyplassen, er nå fullt solgt, men ikke helt fullt utbygd. Det skjer om kort tid. Så selv om selv om den sterke veksten i norsk økonomi de siste årene viser tegn til avmatning, og helt sikkert også vil merkes hos oss, er utviklingen på Romerike fortsatt sterk og framtidsutsiktene gode, er oppfatningen her hos Innovasjon Gardermoen. Vi følger utviklingen videre. Dette blir meget interessant!

7 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 7 lasser siste 10-år! Veksten har kommet både på Øvre og Nedre Romerike, men særlig på Øvre Strekningen Oslo-Gardermoen er den mest attraktive etableringsplassen, men nå flytter etableringene seg nordover mot Gardermoen Park og dels også litt nord for flyplassen. Behov for overnatting eller møtelokaler? Prøv Rica Hotel Gardermoen smart møtested med gunstige priser! trivelige gjesterom Dagslys i alle møterom Koselig restaurant og bar med alle rettigheter Plass til 150 i plenum Muligheter for aktiviteter i forbindelse med oppholdet Kontakt oss i dag og be om tilbud! Telefon: eller mail: Bonuspoeng fra første overnatting med Rica Fordelsprogram eller SAS Eurobonus NEDRE ROMERIKE ØVRE ROMERIIKE

8 8 Innovasjon & Næringsliv - 03/08 Letohallen ved ny milepæl Letohallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter har utvidet til 101 hotellrom i sommer Med ny hotellfløy og til sammen 101 gjesterom har Letohallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter nådd en ny milepæl. Nå er det også blitt flere selskaps-, møte- og konferanserom. Her er det nå møterom for opptil mennesker på en gang og under samme tak. Økt hotellkapasitet gir rom for flere store kurs. -Dette er en fantastisk mulighet og utfordring, selv om vi allerede har hatt mange utfordringer, sier daglig leder Trond Ole Rynning til IG-avisen. SMÅTT OG STORT -Vi er ganske alene rundt Gardermoen om å kunne skilte med at ikke noe arrangement er for lite, og nesten ikke for stort, heller, fordi vi har så stor bredde i lokalene våre nå, kompletterer salgs- og markedssjef Tone Føleide-Sandvold. De er veldig interesserte i å få vist verden hvilke muligheter som nå ligger klare på Dal i Eidsvoll, 12 minutter med bil fra flyplassen og like inntil E6. De kan skilte med Letohallen som TV-studio da TV3 lagde serien Singing Bee der. I tidligere tider ble hallen kjent også i Europa gjennom landskamper i håndball, men i dag er det lite idrett i selve hallen. Den utøves i et stort treningsstudio under hallen. Den store hallen brukes nå mest til lukkede salgsmesser og store publikumsarrangementer som kan samle noen tusen i løpet av en helg, f eks innkjøps / fagmesser. FLERE KONFERANSER -Vi legger ikke skjul på at den betydelig økte hotellkapasiteten hos oss gir rom for flere store kurs, konferanser og messer med overnatting. Tidligere merket vi at få hotellrom kunne være en hindring for en stor arrangør som ville ha alle sine deltakere under samme tak mens de var her. Likevel er det travlere her enn noen gang, sier Rynning videre. -Hvordan det? -Den norske stat bygger ny firefelts E6 nordover på Romerike, og dette gir oss nå til tider nesten fullt hotell av veiansatte. Dessuten har Mesta leid store deler av første etasje i det nye hotellet til kontorer og møterom, og dette leieforholdet vil vare lenge. Men i helgene er de som regel reist hjem, og da er det plass til overnattende kurs- og konferansegjester. Også i midt-uke noen ganger kan vi disponere rom til andre gjester. Nylig hadde vi Utdanningsdirektoratet her med 740 mennesker i plenum på dagkonferanse, der vi hadde store og mange nok rom til å dele dem i seks arbeidsgrupper. Arrangementer på personer er ideelle for oss nå, men nesten ikke noe er for stort eller for lite lenger, sier daglig leder Trond Ola Rynning. -Som regel vil de langsveisfarende ligge over, og de som bor i regionen reise hjem på kveldene, legger han til. STOR SPREDNING En titt på arrangementslista ved Letohallen setter vesle Dal virkelig på kartet i Norge med store traktormesser, møbelmesser, dansegallaer og konserter, for ikke å nevne store religiøse møter med aktører som Evangeliesenteret (hver 1. mai) og Jehovas Vitner som har sine årskonferanser der i juli hvert år. -Vi føler oss jo litt i støpeskjeen nå, fordi hotellet gir oss så mange nye muligheter og utfordringer. Tidligere var det nok litt stillere hos oss i ukene og travelt i helgene, nå er det mye folk, mange biler og ikke minst travelt kjøkken hver eneste dag. Når opptil 200 mennesker skal spise her daglig, blir det virkelig nye tider for Letohallen, mener salgs- og markedssjef Tone Føleide-Sandvold. Vi har stor bredde i lokalene våre: Det er tilrettelagt til det meste, både forretning og fornøyelse. PRIVATEID ANLEGG Det er den lokale møbelgiganten Bohus LETO Møbler med eiendomsselskapet LETO Eiendom AS og familien Tomren som eier og satser sterkt videre på Letohallen. Den nye hotelldelen er bare første byggetrinn i en videre utvikling hvor man har planer om flere hotellfløyer, ytterligere messe- og utstillingslokaler og badeland. -Dette er planer vi ennå vet lite om, men det jeg kan si er at vi har veldig positive og engasjerte eiere som er villige til å satse videre. Letohallen er privateid, hotellet hører ikke med i noen kjede så vi føler oss både heldige og ganske unike i dagens Norge, sier Trond Ola Rynning. TV3 lagde serien Singing Bee i Letohallens TV-studio. Arrangementer på opptil personer er mulig for oss nå, men ikke noe er for stort eller for lite.

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Eidsvoll NÆRINGSNETTVERK EIDSVOLL NÆRINGSLIVSFORUM OG «EIDSVOLL NÆRINGSRÅD» Innovasjon Gardermoen Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen Mål: Økt lønnsomhet og vekst

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 14. og 15. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 Eiendomsmarkedet på Romerike hvordan en ser for seg utviklingen? I hvilken grad er gode investeringer i horisonten? Tron Harald Bjerke Konserndirektør eiendom Olav Thon Gruppen

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK 1 INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer onsdag 14. oktober Næringslivsdagen 2009. Høgskolen i Molde tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjon

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI

work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI work.11 6 VEIER TIL EN ENKLERE HVERDAg PÅ JOBB ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESuND 4.-5. MAI ELLE melle Foto: Den Norske Matfestivalen/Marius Rua VelkoMMeN Til work.11 Vi inviterer deg til seminar og messe på

Detaljer

Thon Hotel Lofoten. Verdens vakreste øyrike

Thon Hotel Lofoten. Verdens vakreste øyrike Verdens vakreste øyrike Ditt profesjonelle konferansesenter Møtekapasitet 1200 pers Ditt arrangement Fantastisk utsikt! Vakre møterom Inspirerende Store utstillingslokaler Show og bespisning Musikkopplevelser

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet

Vegdirektoratet 2014. Bedre Sikkerhet Vegdirektoratet 2014 Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST) P i lot p ro s j e k t i N a s j o n a lt p ro g r a m fo r l e v e r a n d ø ru t v i k l i n g Bedre Sikkerhet i Trafikken Innhold Bakgrunn 3 Eget

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar

Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar fremtid & konkurransekraft i Trøndelag. Hva skal til for å lykkes? Kredinor ser frem mot å ønske ledere og ansatte i trønderske bedrifter velkommen til heldags seminar 25. november kl. 10.00-16.15. Tema

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Hvor langt skal vi gå?

Hvor langt skal vi gå? Invitasjon til Landskonferanse friluftsliv Salten, 14.-15. juni 2012 Hvor langt skal vi gå? Program Torsdag 14. juni Torsdag fram til lunsj er felles med Anleggskonferansen 2012 08.00 09.00 Registrering,

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Det finnes ett kjennetegn som mange av våre medlemmer har felles: I Næringsforeningen finner du ca. 700 medlemsbedrifter som hver eneste dag

Detaljer

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011 Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 5. og 6. mai 2011 Informasjon til elever som skal delta på NM Arrangementssponsor: UEs hovedsamarbeidspartnere: Informasjon om deltakelse på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013

Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for Verdiskaping Vestfold 18. september 2013 Vestfolds plan er alles plan - lokale forhold kan dra nytte av felles satsing Sammen skal vi: Løse

Detaljer

Innlandskonferansen 2007

Innlandskonferansen 2007 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK I BARNEHAGER Innlandskonferansen 2007 Rica Hotel Hamar 11. og 12. april 2007 Arrangør: 11.april Stiftelsen Agora inviterer til Innlandskonferansen 2007 om samspillet mellom arkitektur

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Stratos Konferanse og Selskapslokaler

Stratos Konferanse og Selskapslokaler Stratos Konferanse og Selskapslokaler Et unikt konferanse og møtelokale Stratos er kjent som en av Oslos store funkisperler og et av byens mest attraktive utleielokaler. Stratos har en unik og privat beliggenhet,

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Commercial. Norwegian Pavilion! Poster. Stand

Commercial. Norwegian Pavilion! Poster. Stand Poster Stand Poster stand Deltakelse på Commercial på Offshore Europe 2015 Suksessen med paviljongene i vårt velkjente konsept fortsetter i Aberdeen 2015. vil for 6. gang organisere en fellespaviljong

Detaljer

Stadionparken. Utleie Prospekt

Stadionparken. Utleie Prospekt Stadionparken Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT BYSENTER MED SJARM Fordeling basert på omsetning 2010 -stadionparken 5% Klær, sko og reiseffekter 21% Spesialbutikker 62% Mat og drikke 7% Hus og hjem 3%

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS

«STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS «STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS KORT OM HOTELIA AS De fire partnerne er Erik Myklebust, Anders Vatne,

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Tore Olsen Pran Utviklingsdirektør, Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Fellesorganisasjon for Kunnskapsbedrifter

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Vi skal inspirere og begeistre

Vi skal inspirere og begeistre Vi skal inspirere og begeistre Kunnskap kommer til oss gjennom det miljøet vi lever i - et miljø som både farger og påvirker våre erfaringer. Kunnskap er også noe som er felles - og som deles mellom én

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer