Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre?"

Transkript

1 KS rådmannssamling 22. januar 2018 Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? Rune Haugsdal, fylkesrådmann

2 Samskape betre? Felles mål Kjenne Respektere Gjennomføre Forventing

3 Fylkeskommunen, rolle og oppgåver Hordaland fylkeskommune, hovudstrategi Regionreforma, status Budsjett 2018 Resultat frå kommuneundersøkinga > Kommunale leiarar > Rådmenn Korleis samskape betre?

4 Fylkeskommunen, rolle og oppgåver

5

6

7 Kilde: NIBR

8

9 Overordna mål for Hordaland fylkeskommune 9

10 Hovudstrategiar Hordaland fylkeskommune 10

11 Strategi struktur Samfunnsoppdrag Visjon Verdiar Overordna mål Strategi Tiltaksplanar 11

12 Regionreforma, status

13

14

15

16

17

18 Vedtak Rogaland, fylkestinget «1. Med utgangspunkt i den uavklarte situasjonen knyttet til framtidige oppgaver for det regionale, folkevalgte nivået går Rogaland fylkeskommune inn for at Rogaland består som egen region inntil videre. 2. Dersom Stortinget skulle vedta en ny oppgaveportefølje for det regionale, folkevalgte nivået som imøtekommer fylkeskommunenes forventninger og premisser nedfelt i intensjonsplanen for Vestlandsregionen, vil Rogaland fylkeskommune vurdere sin posisjon i en framtidig regionstruktur på nytt.»

19

20 Bjørnefjorden,

21

22

23

24 Intensjonsplanen, politisk organisering Regiontinget Regionutvalet Samferdsle Opplæring og idrett Næring Kultur

25 Intensjonsplanen, administrativ organisering Administrasjonssjef (Hordaland) Veg (Sogn og Fjordane) Kollektivtransport (Hordaland) Opplæring og idrett (Hordaland) Næring (Hordaland) Næring (Sogn og Fjordane) Kultur (Sogn og Fjordane) Hovudutval for samferdsle Hovudutval for opplæring og idrett Hovudutval for næring Hovudutval for kultur

26 Regionreforma, status Fellesnemda, konstituert Arbeidsutval etablert Partssamansat utval etablert Rådmennene har fått delegert mynde Rekruttering av prosjektleiar/ fylkesrådmann starta Politisk organisering, prosess starta Fylkesvåpen, prosess starta Avdelingsvise delprosjekter under etablering Ekspertutvalet, nye oppgåver?

27 Hordaland fylkeskommune, budsjett 2018

28 Gjeldsgrad samanlikna med andre fylkeskommunar

29

30 Endring frie inntekter

31 Nye miljøvenlege fylkesferjer: Grønt skifte

32

33 240 mill. kr

34 Driftsbudsjett 2018: 7,6 mrd. kr

35 Vidaregåande skular: 1,9 mrd. kr Region Tal skular Budsjett (1000) Del totalbudsjett Bergen/ Bjørnefjorden/ Vest % Hardanger/ Voss % Nordhordland/ Osterfjorden % Sunnhordland % Totalt %

36 Opplæring: Vidaregåande skular klasseoppfylling per region Region Tal klassar Tal klassar <85% Gj.sn. oppfyllingsgrad Nord % Sentrum % Sunnhordland % Sør % Vest % Voss/Hardanger % SUM

37 Tannhelse: 195 mill. kr Region Tal klinikkar Budsjett (1000) Del totalbudsjett Bergen/ Bjørnefjorden/ Vest % Hardanger/ Voss % Nordhordland/ Osterfjorden % Sunnhordland % Totalt %

38 Samferdsel: Totalt 3,3 mrd. kr Vedlikehald fylkesvegar: 523 mill. kr Båtruter: 194 mill. kr Fylkesvegferjer: 411 mill. kr Bilruter: 1,7 mrd. kr

39 Fylkesvegar, vedlikehald og sikring

40 Miljøløftet (Byvekstavtale)

41 Kollektivtransport, motstridande interesser

42 Kostnad per samband per passasjer Samband Kleppestø-Strandkaien Nordhordland Rosendal-Bergen Reksteren-Våge-Os Sunnhordland Lokalbåt Austevoll Espevær-Eidesvik Hellesøy-Hernar Brutto kostnad/ Passasjer, ca 45 kr 84 kr 248 kr 360 kr 230 kr 580 kr 222 kr 722 kr Turistrute Hardanger 227 kr

43 Tilskott kr båt og buss

44 Investeringar 2018: Samferdsel

45 Regional utvikling: 300 mill. kr ( ) Region Næringsutvikling Regionalt forskningsfond Klima og miljø Sum (i 1000) Bergen/ Bjørnfjorden/ Vest Hardanger/ Voss Nordhordland/ Osterfjorden Sunnhordland Sum

46 Investeringar og finansiering

47 Resultat frå kommuneundersøkinga: Kommunale leiarar

48 Bakgrunnsinformasjon Hovudundersøkinga (kommunale leiarar) (N=137) Rådmannsundersøkinga (N=27) Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) 0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss)

49 Kontakt med Hordaland fylkeskommune Ta utgangspunkt i dei to siste åra. Om lag kor ofte har de vore i kontakt med fagpersonar/fageiningar i Hordaland fylkeskommune innanfor dine ansvarsområde? (N=231) 40% 37% 35% 30% 28% 25% 20% 15% 13% 10% 5% 5% 6% 6% 2% 2% 0% Kvar veke Kvar månad Kvart kvartal Kvart halvår Årleg Sjeldnare Aldri Veit ikkje / ikkje sikker

50 Informasjons- og kunnskapsproduksjon i Hordaland fylkeskommune Har de nytta nokre av følgjande kjelder i dykkar arbeid dei to siste åra? (fleire svar mogleg) (N=118) Hordaland i tal 47% Analyserapportar (AUD-rapportar) Kart.ivest.no 24% 25% Statistikk.ivest.no 35% Verktøy for folkehelseoversikt i kommunane 41% Kunnskapsoversikta Folkehelsa i Hordaland % Årsmeldinga frå Hordaland fylkeskommune 24% Tilstandsrapporten for vidaregåande opplæring 6% International Newsletter 1% Nettsida til Regionalt Forskningsfond Vestlandet 10% Årsrapportar og årsmeldingar frå einingar i Hordaland fylkeskommune 14% Andre kjelder hjå Hordaland fylkeskommune (spesifiser:) 7% Ingen av desse / veit ikkje / ikkje sikker 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

51 Fagleg rådgjeving frå Hordaland fylkeskommune Vurdering av rådgjeving frå Hordaland fylkeskommune 5 4,5 4 3,5 4,5 4,5 4,1 3,7 4,0 3,6 4,5 4,6 4,3 4,3 4,7 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,3 3 2,5 2 1,5 1 Fagleg kvalitet Nytte for eiga arbeid Samla snitt for alle ansvarsområde

52 Rådgjeving 5,0 Korleis vil de vurdere den faglege kvaliteten på rådgjevinga de fekk frå Hordaland fylkeskommune? 4,5 4,4 4,2 4,4 4,4 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) (N = 43) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) (N = 43) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) (N = 30) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) (N = 31)

53 Samarbeids- og dialogmøter mellom kommunane og Hordaland fylkeskommune 5,0 Samarbeids-/dialogmøte mellom kommunane og Hordaland fylkeskommune 4,5 4,0 3,5 4,2 3,3 4,3 4,3 3,8 4,2 3,6 4,2 3,8 4,3 4,1 3,0 2,7 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlege samarbeidsmøte med Tannhelsetenesta (N=6/3) Planforum (N=32/31) Erfaringsnettverk folkehelse (N=31/25) Generelt, kor nyttig var deltakinga på følgjande samarbeidsmøte for dykkar arbeid? Møte i samband med høyring av Regional transportplan for Hordaland (RTP) (N=11/9) Dialogmøte/fagmøte innanfor kultur og idrett (N=30/25) Anna (spesifiser:) (N=19/16) I kva grad opplever de at innspela frå din kommune på følgjande samarbeidsmøte blir tatt omsyn til i arbeidet til Hordaland fylkeskommune?

54 Samarbeidsmøte 5,0 Generelt, kor nyttig var deltakinga på følgjande samarbeidsmøte for dykkar arbeid? 4,5 4,5 4,3 4,4 4,0 3,7 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) (N = 42) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) (N = 36) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) (N = 23) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) (N = 27)

55 Samarbeidsmøte 5,0 I kva grad opplever de at innspela frå din kommune på følgjande samarbeidsmøte blir tatt omsyn til i arbeidet til Hordaland fylkeskommune? 4,5 4,0 4,2 4,2 4,0 3,5 3,0 3,1 2,5 2,0 1,5 1,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) (N = 32) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) (N = 31) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) (N = 21) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) (N = 23)

56 Hordaland fylkeskommune sine tilskotsordningar God eller inngåande kjennskap til tilskotsordningane som HFK forvaltar innanfor deira ansvarsområde 100% 90% 89% 84% 89% 80% 70% 67% 64% 60% 50% 40% 47% 42% 53% 40% 30% 20% 20% 10% 0%

57 Tilskot 90% 85% Når de fekk svar på søknaden, fekk de ei god fagleg forklaring på avgjersla? 80% 76% 76% 70% 60% 58% 50% 40% 30% 28% 20% 13% 14% 21% 20% 10% 0% 2% 3% 5% Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 54) Nordhordland/Osterfjorden (N = 57) Sunnhordland (N =33) Hardanger/Voss (N = 41) Ja Nei Veit ikkje/ikkje sikker

58 Regionale planar Kor godt kjenner du til følgjande regionale planar og sektorplanar? Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel (N=45) 11% 53% 22% 13% Regional plan for folkehelse Fleire gode leveår for alle (N=49) 4% 49% 29% 18% Regional næringsplan (N=45) 2% 42% 40% 16% Regional transportplan (N=39) 8% 33% 54% 5% Regional plan for klima og energi (N=37) 5% 35% 43% 16% Regional kulturplan Premiss: kultur (N=56) 4% 34% 41% 21% Regional plan for vassregion Hordaland (N=37) 8% 22% 49% 22% Kollektivstrategi for Hordaland (N=39) 5% 13% 62% 21% Skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune (N=46) 0% 15% 35% 50% Fylkesdelplan for små vasskraftverk (N=37) 5% 8% 32% 54% Klinikkstrukturplan (tannhelse) (N=48) 2% 10% 23% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inngåande kjennskap God kjennskap Avgrensa kjennskap Ingen kjennskap

59 Regionale planar 5,0 I kva grad tek de omsyn til følgjande regionale planar i dykkar arbeid? 4,5 4,0 3,9 3,5 3,1 3,2 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (Bergen, Fusa, Os, Samnanger, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy) (N = 94) Nordhordland/Osterfjorden (Meland, Austrheim, Masfjorden, Radøy, Lindås, Fedje, Modalen, Vaksdal, Osterøy) (N = 105) Sunnhordland (Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes) (N = 39) Hardanger/Voss (Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvam, Voss) (N = 64)

60 Resultat frå kommuneundersøkinga: Rådmenn

61 For kvart punkt under, i kva grad meiner du at Hordaland fylkeskommune sine utdanningstilbod er riktig dimensjonert for kompetansebehovet i din kommune? Vidaregåande skule 4,5 4,1 4,1 4,0 3,8 3,5 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N = 6) Nordhordland/Osterfjorden (N = 8) Sunnhordland (N = 5)

62 I kva grad meiner du kommunen har høve til å påverke kollektivtilbodet i din kommune? 3,0 2,5 2,6 2,3 2,3 2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N= 6) Nordhordland/Osterfjorden (N = 8) Sunnhordland (N = 6)

63 I kva grad meiner du kommunen har høve til å påverke prioriteringane for utbetring av fylkesvegar i din kommune? 3,0 2,9 2,7 2,5 2,5 2,1 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N= 6) Nordhordland/Osterfjorden (N = 8) Sunnhordland (N = 6)

64 Rådmenn: Generelle påstandar Under er lista ei rekkje påstandar. For kvar påstand ønskjer vi at du fortel kor einig eller ueinig du er om påstanden - Hordaland fylkeskommune opptrer heilskapleg i sin kontakt med min kommune (N=25) 3,4 - Det regionale verkemiddelapparatet opptrer heilskapleg i sin kontakt med min kommune (N=25) 3,3 - Hordaland fylkeskommune styrkar samhandlinga mellom dei relevante samfunnsaktørane i fylket. (N=24) 3,2 - Hordaland fylkeskommune fremmer fylkets interesser på ein god måte. (N=24) 3,5 - Hordaland fylkeskommune er ein god samarbeidspartnar for min kommune.(n=27) 3,8 - Hordaland fylkeskommune er open for innspel frå min kommune.(n=26) 3,6 - Hordaland fylkeskommune er ein pådrivar for utvikling i min kommune. (N=25) 2,9 - Tilsette i Hordaland fylkeskommune er kompetente innan sine tenesteområde. (N=24) 4,3 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,

65 Hordaland fylkeskommune fremjar fylkets interesser på ein god måte 4,5 4,2 4,0 3,5 3,7 3,7 3,0 2,5 2,3 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N= 5) Nordhordland/Osterfjorden (N = 6) Sunnhordland (N = 6)

66 Hordaland fylkeskommune er ein god samarbeidspartnar for min kommune 5,0 4,5 4,1 4,3 4,0 3,8 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Bergen/Bjørnefjorden/Vest (N = 7) Hardanger/Voss (N= 6) Nordhordland/Osterfjorden (N = 8) Sunnhordland (N = 6)

67 Rådmenn: Kvaliteten på tenestene Kor einig eller ueinig er du påstanden om at Hordaland fylkeskommune leverer generelt tenester av høg kvalitet på følgjande område: - Vidaregåande utdanning (N=26) 3,9 - Kollektivtransport (N=27) 3,1 - Fylkesveger (N=27) 2,9 - Tannhelse (N=22) 3,5 - Statistikk- og analyse (t.d. Hordaland i tal) (N=25) 4,0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,

68 Samskape betre?

69

70 Overordna mål for Hordaland fylkeskommune 70

71 Samskape betre? Regional planstrategi Plan for attraktive senter Areal- og transportplan Kystsoneplan

72 Samskape betre? Regionale planar > Relevant - Behov > Strategisk vs detaljering > Konsekvensar lokalt > Tidsbruk, utarbeiding > Motsegn, praksis

73

74 Samskape betre? Felles mål (?) > Strategisk retning - Staten - Kommunane > Helhetsperspektiv Samhandle > Involvere, engasjere Respektere > Roller Gjennomføre > Iverksetting vedtak

75 Verdiane våre KOMPETENT OFFENSIV I DIALOG Vi nyttar kompetansen vår til å sjå heilskapen. Det vi gjer i dag skal vere målbart og kome framtidige generasjonar til gode Vi er synlege pådrivarar for utvikling og verdiskaping. Vi prioriterer og set høge mål. Vi samarbeider og er i dialog med tilsette, innbyggjarar, kommunar og andre samarbeidspartnarar. Slik fremjar vi samhandling og demokrati.

76

77

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Brukarundersøking for Hordaland fylkeskommune 2017

Brukarundersøking for Hordaland fylkeskommune 2017 Brukarundersøking for Hordaland fylkeskommune 2017 AUD-rapport nr. 06-17 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Brukarundersøking

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme Attraktive stader og attraktive regionar Barometer for planlegging Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal telemarksforsking.no Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Hardanger/Voss Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Hardanger/Voss 15.03.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Konkurransedyktige steder

Konkurransedyktige steder Konkurransedyktige steder HORDALAND EIN STRATEGI FOR ROBUST NÆRINGSUTVIKLING 2013-2017 Bergen 23. mars 2012 Knut Vareide Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Nordhordland Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Nordhordland 26.04.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1)

Detaljer

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke

Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Fylkesmannen i Hordaland Plan for OPPLÆRING i forbindelse med gjennomføring av vergemålsreformen i Hordaland fylke Dato Status Ansvarlig 16.10.2012 Godkjent Rune Fjeld/ Kari Tepstad Utvær 01.11.2012 Ajourført

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Askøy Austevoll Austrheim Fedje Fjell Fusa Granvin Kvam Lindås Masfjorden Meland Modalen Os Osterøy

Detaljer

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring.

Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring. Kulturminne og dispensasjonar - praksis og erfaring Kulturminneloven - 1 lovens formål: Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet

Detaljer

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september Regionreform status Trond Nerdal fylkesrådmann Fellesmøte 28. september Intensjonsplanen signert 15. september Innleiing Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil slå saman dei tre

Detaljer

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Fortsatt under trendvekst klare regionale forskjeller Indikator på 0,5 samsvarer

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare Nye strukturar og vegen vidare Rådmannssamling Gloppen, 12.09.2017 Anne Karin Hamre Nasjonal status 121 kommunar blir slått saman til 47 nye kommunar 354 kommunar frå 2020 74 færre kommunar enn i 2014

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Elbilar og ladestasjonar

Elbilar og ladestasjonar Elbilar og ladestasjonar Plankonferansen 2014 Klima i areal og transportplanlegging Per Hjalmar Svae, Seniorrådgjevar, miljø Hordaland fylkeskommune Elbilar i Hordaland 21,7 % elbilar av nybilsalet i Hordaland

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland

Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland Evaluering av regionalt miljøtilskot i Hordaland 1 Nasjonalt miljøprogram RMP 2 Regionalt miljøprogram RMP Regionale miljøtilskot oppstart 2004 Tre periodar: - 2005 2008-2009 2012-2013 2016 Evaluere: måloppnåing

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. fredag 3 mai kl på Kulturhuset Husnes.

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. fredag 3 mai kl på Kulturhuset Husnes. Jnr. 1114.13 Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/2708-2 Saksbehandlar: hans Inge Gloppen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 30.03.2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte

Detaljer

Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til:

Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til: Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til: kollektivtiltak, trafikksikringstiltak, gang- og sykkeltiltak og miljø- og servicetiltak Vedlegg til Investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/6750-39 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Elin Molven Wilhelmsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 12.10.2016

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Svar på spørsmål frå OPHE vedkomande tiltak for lærebedrifter.

Svar på spørsmål frå OPHE vedkomande tiltak for lærebedrifter. Skule - OPPL AVD Arkivnr: 2014/22472-2 Saksbehandlar: Kjell Helge Kleppestø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2014 Opplærings- og helseutvalet 11.11.2014 Svar på spørsmål

Detaljer

Kva er fylkeskommunen si rolle og handlingsrom i næringsutviklinga? Roller og samspel mellom fylkeskommunen og Hardangerkommunane?

Kva er fylkeskommunen si rolle og handlingsrom i næringsutviklinga? Roller og samspel mellom fylkeskommunen og Hardangerkommunane? Kva er fylkeskommunen si rolle og handlingsrom i næringsutviklinga? Roller og samspel mellom fylkeskommunen og Hardangerkommunane? Fylkesdirektør Bård Sandal Utviklingsplan for Hordaland Regional planstrategi

Detaljer

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Planlegging for berekraftig utvikling Føremålet med planlegging etter plan- og bygningslova er å

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND (SAPT) Årsmelding 2015 Årsplan 2016

SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND (SAPT) Årsmelding 2015 Årsplan 2016 SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND (SAPT) Årsmelding 2015 Årsplan 2016 Syns- og Audiopedagogisk Teneste Adresse: Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen Sentralbord: 53 03 72 50 E-post synogaudio@bergen.kommune.no

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland

Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland. www.idrett.no/hordaland Hordaland idrettskrets skal skape engasjement og være et kompetansesenter for all idrett i Hordaland www.idrett.no/hordaland Hordaland 2013 812 idrettslag landets største idrettskrets målt i antall idrettslag

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Statleg leiargruppe 3. januar 2018

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Statleg leiargruppe 3. januar 2018 Statleg leiargruppe 3. januar 2018 Kommunereforma Kommuneundersøkinga til NIVI Difi-rapport om regional stat Fylkesmannsreforma Vestlandet fylke nye kommunar Sogn og Fjordane 26 kommunar 110 266 innbyggjarar

Detaljer

Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet

Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet. Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet Utfordringer med dagens og fremtidige slammengder på Vestlandet Miljøvernsjef Kjell Kvingedal Slamløsninger for Vestlandet 25. - 26. mai 2016 1 Vi trenger en samlet strategi for Vestlandet Det blir skjerpede

Detaljer

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland

Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/4318-1 Saksbehandlar: Per Willy Mørk Karlsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015

Detaljer

SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND (SAPT) Årsmelding 2016 Årsplan 2017

SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND (SAPT) Årsmelding 2016 Årsplan 2017 SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TENESTE I HORDALAND (SAPT) Årsmelding 2016 Årsplan 2017 Syns- og Audiopedagogisk Teneste Adresse: Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen Sentralbord: 53 03 72 50 E-post synogaudio@bergen.kommune.no

Detaljer

Oversyn prosjektsøknader - søknader ført på sak 2015 / Nummer på søknad ført under sak 2015/16043 står oppført saman med tekst

Oversyn prosjektsøknader - søknader ført på sak 2015 / Nummer på søknad ført under sak 2015/16043 står oppført saman med tekst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2016 Oversyn prosjektsøknader - søknader ført på sak 2015 /16043 Nummer på søknad ført under sak 2015/16043 står oppført saman

Detaljer

Samspel mellom syklistar og bilistar.

Samspel mellom syklistar og bilistar. Bakgrunn/Mål Status - Tiltak Vegen vidare Samspel mellom syklistar og bilistar. 01.12.2014 Reidun M. Instanes, SVV, Plan og forvaltning Bergen Nasjonale mål 8 % sykkelandel. 10 20 % sykkelandel i by. Betre

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Særavtale til Tenesteavtale 6 for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info.

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. 9 1 Strand Legesenter Askøy 7 779 100,0 48,0 100,0 70,0 70,2 10 2 Jondal Legekontor Jondal 2 750 96,0 60,0 100,0 55,0 70,1 34 3 Eidfjord Legekontor Eidfjord 2 1 000 100,0 58,0 100,0 45,0 66,7 60 4 Kirsten

Detaljer

Kopi av Prosjektsøknad-2015.xls A B C D E F G H I J K L M

Kopi av Prosjektsøknad-2015.xls A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28!""! "" #""! # $" % &' % ( $ ' Kommune- Kommunereform i Sunnhordland. Nr. 12 % 200 200 struktur Kommunestruktur Nordhordland. Nr.

Detaljer

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 04-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

ELEVTALSUTVIKLINGA

ELEVTALSUTVIKLINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200810207 Arkivnr. 111 Saksh. Haukeli,Per Viken,Karl Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.12. 2008 04.12.2008. ELEVTALSUTVIKLINGA

Detaljer

? Foto: Simen Soltvedt?

? Foto: Simen Soltvedt? Foto: Simen Soltvedt Innbyggjartal Fusa 3.890 Os 19.833 Nye Bjørnefjorden kommune 23.723 Reformstatus i Hordaland Lindås, Meland og Radøy 28 567 Askøy 28 490 Fjell, Øygarden og Sund 36 747 Odda, Ullensvang

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Reformer - status Økonominettverket Kåre Træen

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Reformer - status Økonominettverket Kåre Træen Reformer - status Økonominettverket 30.05.2017 Kåre Træen Kommunereforma nasjonal status 118 kommunar blir slått saman til 46 nye kommunar 356 kommunar frå 2020 72 færre kommunar enn i 2014 Fylkesmennenes

Detaljer

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør

Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Status beredskap per 17.1.14. Mattilsynet, region Hordaland og Sogn & Fj. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Beredskap langs hele produksjonskjeden fra fjord og jord

Detaljer

Nytt inntektssystem HORDALAND

Nytt inntektssystem HORDALAND Nytt inntektssystem HORDALAND Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Bustad AUD-rapport nr. 1.2-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune 1 Offentlege transportressurser i Hordaland Oddmund Sylta/ direktør

Detaljer

OVERORDNA AVTALE OM SAMHANDLING MELLOM DET KOMMUNALE BARNEVERNET OG DET STATLEGE BARNEVERNET I REGION VEST

OVERORDNA AVTALE OM SAMHANDLING MELLOM DET KOMMUNALE BARNEVERNET OG DET STATLEGE BARNEVERNET I REGION VEST Vår referanse: 11/00625-20 Kommunene i område Fonna Arkivkode: Saksbehandler: Astrid Toft Deres referanse: Dato: 20.03.2012 Til kommunane ved ordførar, rådmann og leiar for barnevernet: Vedlagt følgjer

Detaljer

Data til Klimaplan for Hordaland

Data til Klimaplan for Hordaland Data til Klimaplan for Hordaland Klimagassutslepp, energibruk, bygningar, avfall Juli 2009 AUD- rapport nr. 8-09 1 Innleiing Denne rapporten inneheld statistikk som er innsamla og bearbeidd som ein del

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015

Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3055-25 Saksbehandlar: Marianne Ose Askvik, Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.10.2015 Den kulturelle

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Folkebiblioteka i Hordaland Status og utfordringar

Folkebiblioteka i Hordaland Status og utfordringar KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8659-1 Saksbehandlar: Kari Skibenes, Ruth Ørnholt Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016 Folkebiblioteka

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Nr. 1 / 2007 Forord Hordaland i tal har fått ny utforming! Innhaldet er bygd opp på samme måte som før, men vi håpar at den nye utforminga gjer det lettare for deg som

Detaljer

Vedlegg D2-1 TEGNINGSGRUNNLAG

Vedlegg D2-1 TEGNINGSGRUNNLAG Region vest SAMLEKONTRAKT BRUVEDLIKEHOLD HORDALAND 2011-2012 Vedlegg D2-1 TEGNINGSGRUNNLAG Oversiktskart for arbeidene Prinsippskisse skjøting av håndlist Rekkverk, prinsippskisse innfestning av K01 stålrekkverk

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Folketal og demografi Nr. 1-2011 Forord Dette nummeret av Hordaland i tal omhandlar temaet folketal og demografi. Fokuset er på utviklinga siste året, men vi prøver også

Detaljer

FDV-Årsmøte Hardanger og Sunnhordland Rosendal 21. Mars FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett

FDV-Årsmøte Hardanger og Sunnhordland Rosendal 21. Mars FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett FDV-Årsmøte Hardanger og Sunnhordland Rosendal 21. Mars 2016 FDV 2016 Overgang til FKB 4.6 Sentral FKB FDV 2017 FKB-Vegnett FDV 2016 Ajourhold ble utført fra februar 2016 til januar 2017 I forbindelse

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Digitaliseringsfylket Hordaland

Digitaliseringsfylket Hordaland NOTAT TIL DISKUSJON PÅ STRATEGIKONFERANSEN 23. JANUAR 2018 Digitaliseringsfylket Hordaland Dette notatet blir sendt alle kommunar og fylkeskommunen i Hordaland. Føremålet er å formidle ein mulegheit og

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer