[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen"

Transkript

1 [Skriv inn tekst] Innkalllliing tiill Dachshundtiinget søndag kll på Garder Kurs og Konferansesenter Garder, 2060 Gardermoen

2 SIDEREGISTER: Saksliste 3 Årsberetning 4-7 Sunnhetsutvalgets rapport 8-11 Dachshunden 12 Regnskap 12 Fastsettelse av kontingent og NDFs andel av kontingenten 12 Budsjett 12 Opprettelse eller nedleggelse av lokale klubber 12 Innmeldte saker Valg Fastsettelse av neste års RS 17 Vedlegg: Regnskap og budsjett Revisjonsberetning

3 Saksliste for Dachshundstinget 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen 5. Valg av tellekorps 6. Godkjenning av sakslisten 7. Styrets årsberetning for Sunnhetsutvalgets årsrapport for Bladet Dachshunden 10. Regnskap for Kontingent for 2015 og NDFs andel av kontingenten 12. Budsjett Opprettelse eller nedleggelse av lokale klubber 14. Innmeldte saker 15. Valg a) Valg av NDFs leder b) Valg av styremedlemmer c) Valg av to vararepresentanter d) Valg av revisor og vararevisor e) Valg av valgkomité på tre medlemmer og en vararepresentant 16. Fastsettelse av dato og sted for neste års RS-møte 3

4 7. Styrets årsberetning Styret Norske Dachshundklubbers Forbunds styre har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Bjørn G. Pettersen Cecilie A. Vardvik Anne Igsi Åge Solberg Anne Bergsengene Petter Steen Inger Marie Højdal Styret har i 2013 hatt 8 møter og behandlet 126 saker. Referater er lagt ut på forbundets hjemmeside. 2. Medlemstall Forbundet har pr , medlemmer fordelt slik: Hovedmedlem. Familiemedlem. Æresmedlem. Innbudt medlem Æresmedlemmer: Niels Brandstrup, Anne Igsi, Gerda Brandstrup, Wenja Rui og Bjørn G. Pettersen. Innbudte medlemmer: Britt Corell. Gratismedlemmer som kun får Dachshunden er 56, og er ikke med i medlemstallet. 3. Kurs, møter og konferanser Bjørn G. Pettersen og Åge Solberg har representert NDF på RS i NKK Bjørn G. Pettersen, Vera Vestbye og Wenja Rui har representert NDF på Nordisk møte i Sverige Bjørn G. Pettersen har representert NDF: - på NKK dialogmøte - i samordningsutvalget for prøver og utstillinger NKK (2 møter) - i Jakthunddivisjonen - på møte med Norsk Retrieverklubb ang. revidering av uttaksregler for NM - på NM blodspor - på NM drev 4

5 - på Nordisk Drevmesterskap i Sverige - på Rasemesterskapet 2013 på Igsi gård - på 40 års jubileum i Vest-Agder Dachshundklubb. Arild Søby (Hedmark dhk) har representert NDF i samarbeidsforum for rovdyrspørsmål. Representantskapsmøtet ble avholdt 14. april på Garder Kurs- og Konferansesenter. 14 av 15 klubber var representert. Klubbledermøtet ble avholdt 13. april på Garder Kurs- og Konferansesenter. 14 av 15 klubber var representert. Oslo og omegn dhk og Vestfold Buskerud dhk var ansvarlige for stand på DOGS4ALL. Drevdommerkonferanse ble arrangert 27. og 28. april med ca. 40 deltakere. RAS-komiteen har hatt 2 møter, ett med veterinær Kristin Aukrust i NKK. 5. Utstillinger Dachshundklubbene tilsluttet NDF har avholdt til sammen 25 utstillinger i Klubb Antall utstillinger Antall hunder Aust-Agder Bergen-Hordaland 2 85 Follo - Østfold Glåmdal og Romerike 2 95 Hedmark Nordland 1 40 Nord-Trøndelag 1 32 Nord-Vest 2 61 Oppland Oslo og omegn 2 89 Rogaland 1 43 Telemark Trøndelag 1 74 Vest-Agder 1 40 Vestfold-Buskerud Totalt Differanse

6 6. Prøver NM arrangement: Prøvegren Klubb Beste dachshund Blodspor Norsk Retrieverklubb Revestrekens Aurora (SN), eier Guro Svenningsen. avd. Trøndelag Drev Vestfold-Buskerud dhk. NJ(d)CH Gravabekkens EZ-Lita, eier Frank Andersen. Rasemester i blodspor 2013: Sveckos Pärson, eier: Astrid S. Nielsen. Prøvedeltagelsen har vært som følger: (Antall dachshunder i parentes) Klubb Blodspor Bev. blodspor Ferskspor Drev Bev. drev Hi Bev. hi Aust-Agder 50 (39) 33 (22) 11 (5) (4) 15 (12) Bergen-Hordaland 15 (11) 42 (34) Follo - Østfold 66 (?) 17 (?) 7 (?) (?) - Glåmdal og 18 (5) 30 (8) 19 (6) (?) 9 (?) Romerike Hedmark 90 (62) 31 (24) 2 (1) (22) 2 (2) Nordland 40 (18) 22 (7) 10 (1) Nord-Trøndelag - 22 (?) Nord-Vest 37 (10) 13 (6) 5 (2) Oppland 15 (3) 106 (62) 39 (11) Oslo og omegn 35 (7) 33 (?) 4 (4) Rogaland 21 (7) 31 (17) 5 (2) Telemark 12 (7) 9 (9) 8 (4) Trøndelag 29 (12) 20 (6) 8 (3) Vest-Agder 33 (17) 16 (7) 4 (2) Vestfold-Buskerud 17 (?) 48 (?) (inkl. NM) 4-0 Totalt Differanse

7 Bjørn G. Pettersen Cecilie A. Vardvik Anne Igsi (sign) (sign) (sign) Åge Solberg (sign) Anne Bergsengene (sign) Inger Marie Højdal (sign) Petter Steen (sign) 7

8 Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2013 Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Sekretær og saksbehandler alle hårlag dverg og kanin: Vera Vestby Dommermedlem eksteriør og saksbehandler strihår: Wenja Rui Dommermedlem jaktprøve og saksbehandler korthår: Anne Igsi Saksbehandler langhår: Cecilie Vardvik Valpeformidling: Bjørn Arild Knutsen Dyrlege: Frøydis Hardeng Møter, deltagelser m.m. Sunnhetsutvalget har i perioden hatt 3 møter, utover det har det vært kontakt på telefon og mail. Nordisk samarbeidsmøte ble avholdt i Hässleholm i Sverige. Dette er et viktig fora for nordisk samarbeid. Referat fra møtet er satt inn i Dachshunden. En av de store sakene som ble diskutert var Sammenligningstabellen. Denne er noe i utakt og ny utgave vil bli fremlagt i NDFs hjemmesider NDF har fra 2002 tilbudt sine medlemmer å annonsere valpekull og hannhunder på NDFs hjemmesider. Alle valpekull som nå blir innmeldt til valpeformidler, blir også lagt ut på NDFs hjemmeside. Dette er blitt et effektivt supplement til tradisjonell valpeformidling og avlsråd. Fra 2010 har NDF også hatt egne sider på finn.no med valpeformidling. Informasjons-/opplysningsarbeid Sunnhetsutvalgets viktigste oppgave er å drive informasjonsvirksomhet av betydning for avls- og oppdrettsarbeid. Foruten tradisjonelle forespørsler om avlsråd i forbindelse med parring, får vi også mange andre henvendelser fra enkeltpersoner. Ryggfotografering NKK har nå overtatt administrasjonen av resultatene. Dette er orientert om i Dachshunden, og resultatene kommer nå direkte på DogWeb. De første hundene ble lagt inn i august SU har fått styrets godkjenning til å øke tilskudd til ryggrøntging med kr 100. Dette er begrunnet med at NDF nå ikke lenger betaler Stigen for avlesning av røntgenbilder. Ny versjon av brev til eiere i riktig alder er godkjent av styret og skal sendes ut på nyåret Godkjent alder for ryggrøntging er nå 2-4 år slik at vi har samme regler som i Danmark RAS Sunnhetsutvalget har en representant i RAS-utvalget. Det skal lages en avlsstrategi for alle raser. Dette er pålagt alle raseklubber av NKK. Wenja Rui representerer Sunnhetsutvalget. Regionale møter hvor RAS og rygg er tema skal avholdes i samarbeid med styret. Dette må vente til RAS er ferdig.

9 Cord1 Brev om vedtak i SU er sendt ut til lokalklubbene. Artikkel av Kristin Prestrud kommer i Dachshunden og er lagt ut på NDFs hjemmeside. Forskning SU har fått godkjenning av styret om å bevilge støtte til et forskningsprosjekt i DK. Sammenheng mellom forkalkede skiver og skiveprolaps skal undersøkes. DGK er involvert og Merete Fredholm (med i forskningsteamet som har funnet gen på kromosom 12 assosiert med forkalkninger i rygg hos dachshunder) skal være veileder for studentene. Styret har vedtatt å godkjenne støtte, når det foreligger en godkjent plan. Valpeformidling i NDFs regi SU har anmodet styret om å kreve følgende for avertering i NDF: hunden skal ha kjent ryggstatus og K-tall skal oppgis. Økonomi Sunnhetsutvalgets utgifter fremgår av NDFs regnskap. Internasjonalt perspektiv Det er viktig at man ikke undervurderer betydningen av de personlige kontakter vi har i de Nordiske Klubbene. Det er noe som heter at "samhold gjør sterk", og det kan ha stor betydning for den dachshundpolitiske situasjon. Selv om vi ikke gjør tingene på lik måte, ligger våre holdninger til dachshunden som jakthund, til etisk forsvarlig oppdrett, tett på hverandre. Det vil styrke våre muligheter også i internasjonal sammenheng til å bli hørt og for det vi mener er riktig retning. Helse/diagnose Ryggprosjektet: Ryggprosjektet gikk inn i en ny fase i Prøvefasen er over, fra 15.august 2013 blir resultatene registrert i NKKs DogWeb, og diagnosen er offisiell - dvs gyldig i andre land. Det ble røntget 79 nye hunder i 2013 og pr er 593 hunder røntget, se info i tabellen nedenfor. I forhold til populasjonen er det fremdeles røntget få korthåret standard og strihåret standard. Det er generelt stort potensiale for å øke andelen røntgede hunder. Hårlag/størrelse 2013 Sum pr Korthår standard 8 62 Korthår dverg/kanin Strihår standard Strihår dverg/kanin Langhår standard Langhår dverg/kanin Sum HD/AD røntgen: Langhåret Kanin: 1 stk med gradering B (HD) og A (AD).

10 Strihåret Standard: 1 stk med gradering A (HD og AD). Øyelysninger: For detaljer henvises til DogWeb. Hårlag/størrelse Øyelyst Med anmerkning Korthår standard 23 1 Korthår dverg 18 2 Korthår kanin 1 Langhår standard 24 2 Langhår dverg Langhår kanin 7 1 Strihår standard 35 9 (1 med PRA) Strihår dverg 6 1 Strihår kanin Strihår standard med påvist PRA: Revestreken's Aurora 05591/07 (Revestreken's Frikk 23047/01 - Revestreken's Kringle 15422/03) Forespørsler I år er det formidlet anbefalinger til 2 tisper (en Korthår Standard og en Langhår Standard). Sunnhetsutvalget har vektlagt tispeeierens ønsker når vi har foreslått hannhunder. Valpeformidling Bjørn Arild Knutsen har fungerte som valpeformidler i I 2013 har det vært formidlet totalt 40 kull mot 35 kull i 2012, fordelt på følgende rasevarianter. Langhåret Kanin 2 Langhåret Dverg 5 Langhåret Standard 10 Strihåret Kanin 1 Strihåret Dverg 3 Strihåret Standard 13 Korthåret Kanin - Korthåret Dverg - Korthåret Standard 6 Pr. 31/ står det følgende kull inne i formidlingen (disse inngår ikke i tallene ovenfor) Langhåret Kanin - Langhåret Dverg - Langhåret Standard 2 Strihåret Kanin - Strihåret Dverg - Strihåret Standard - Korthåret Kanin - Korthåret Dverg - Korthåret Standard 1

11 Registreringer: Registreringene i perioden til er basert på data fra DogWeb Hårlag/størrelse Ant kull/importer Korthår standard 37 Korthår dverg 15 Korthår kanin 6 Langhår standard 15 Langhår dverg 68 Langhår kanin 14 Strihår standard 50 Strihår dverg 9 Strihår kanin 2 Vera Vestby Wenja Rui Anne Igsi (sign) (sign) (sign) Cecilie Vardvik Bjørn Arild Knutsen Frøydis Hardeng (sign) (sign) (sign)

12 Sak 9. Bladet Dachshunden. Medlemsbladet har kommet ut med 4 nummer i Anne Igsi har ansvaret for utformingen, leder står som ansvarlig utgiver. Sak 10. Regnskap. Vedlegg 1. Side Sak 11. Kontingent for 2015 og NDFs andel av kontingenten. Ingen forslag. Sak 12. Budsjett for Vedlegg 1. Side Sak 13. Opprettelse og nedleggelse av lokale klubber. Ingen saker. Sak 14. Innmeldte saker. 1. Fra Oslo og omegn Dachshundklubb: RS i NKK har vedtatt å fjerne krav om storcert for oppnåelse av utstillingschampionat fra NDF ber om å få innført storcert på samme vilkår som tidligere for sine raser. Det har man, så langt vi kan se, anledning til jfr. Paragraf 3-1 og 3-3 i NKKs lover. Innstilling: Styret støtter forslaget. 2. Fra Vestfold-Buskerud Dachshundklubb: NDF benytter seg av sin mulighet ref 3-1 i NKKs lover til å fremme en sak til NKKs RS 2014 om å gjeninnføre «storcert» slik at vi beholder tidligere system hvor minst ett av certifikatene må være vunnet på en utstilling arrangert av NKK eller på en utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Saken legges fram uten innstilling 3. Fra Nord-Trøndelag dachshundklubb : Krav om registreringsrestriksjon. 12

13 a) Det innføres krav om kjent ryggstatus på foreldredyrene. Dette i tillegg til de generelle reglene for registrering av valper og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. b) NDF avlsgodkjente dachshunder-krav. Ryggrøntget omskrives til ryggstatus: Fri. Alt. svak grad (K1/K2), men da må minst 50 prosent av kulsøsken ha kjent ryggstatus og ingen dårligere enn svak grad. Gjleder både tisper og hannhunder født etter c) DogWeb hjemmesiden. Alle dachshunder som blir ryggrøntget skal ha sin ryggstatus utlagt på dogweb og på NDFs hjemmeside, selv om hunden er over 3,5 år gammel. Innstilling: Styret støtter ikke forslaget. d) Fra styret: Lovendring. Paragraf 3-2 i lover for NDF : 3-2 Møte og stemmerett Alle forbundets lokalklubber har møterett og stemmerett på DHT via sine representanter. Alle medlemskap til personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter på NDFs DHT og personene er valgbare til verv i NDF. Dachshundtinget består av valgte representanter fra LK. Antall representanter fra hver LK bestemmes ut fra medlemstallet for den enkelte LK pr etter følgende: LK med medlemmer: 1 representant LK med medlemmer: 2 representanter LK med medlemmer: 3 representanter LK med flere enn 400 medlemmer gir rett til 4 representanter. Hver representant har én 1- stemme. Fullmakter kan kun benyttes av valgte LKrepresentanter og kan kun gis til valgte LK-representanter. Ingen LK-representant kan møte med mer enn én -1- fullmakt. Møte- og talerett uten stemmerett: Forbundets styre. På NDFs DHT kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. Talerett uten stemme- og forslagsrett: Redaktøren, representanter fra oppnevnt faste utvalg, sekretær, kasserer og revisor. Taleretten omfatter de sakene som disse representantene er innvolvert i. Uthevet punkt endres til: Antall representanter fra hver LK bestemmes utfra medlemstallet for den enkelte LK pr foregående år, ( ) Begrunnelse: Det innføres nå løpende medlemskap i NKK, og styret mener det er naturlig å beregne medlemstall på samme tidspunkt som regnskapet gjøres opp og årsmelding skrives. e) Fra styret: Æresmedlemskap. 13

14 Sak 15. Valg Valgkomiteens i Norske Dachshundklubber`s Forbund, innstilling til valg 2014 Leder Styremedlem/nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Johan M. Malm (ny 2 år) Cecilie Antoinette Vardvik (ikke på valg) Anne Bergsengene (gjenvalg 2 år) Lone Helle Hansen (ny 2 år) Anne Igsi (ikke på valg) Inger Marie Høydahl (gjenvalg 1 år) Torfinn Thomassen (ny 1 år) Revisor: Kjell Solli, gjenvalg Vararevisor: Kai Otto Steen, gjenvalg Alle er forespurt og har gitt uforbeholdent positivt svar. For valgkomteen Wenja Rui Kirsten Næss Torgrim Furuhaug (sign) (sign) (sign) Foreslåtte kandidater til valg Norske Dachshundklubber`s Forbund 2014 JOHAN M. MALM foreslått som leder/styremedlem Foreslått av: Nord Trøndelag Dachshundklubb Nord Vest Dachshundklubb v/nestleder Håvard Nordli Vest Agder Dachshundklubb Trøndelag Dachshundklubb ANNE MARIT OLSEN foreslått som leder Foreslått av: Jørgen Idalen Tor Atle Madsen ROGER ÅSHEIM foreslått som leder/styremedlem Foreslått av; Randi Pettersen Nordland Dachshundklubb v/leder Per Harald Jakobsen Bergen Hordaland Dachshundklubb 14

15 TORFINN THOMASSEN foreslått som styremedlem/varamedlem Foreslått av : Vest Agder Dachshundklubb Cecilie Vardvik Jørgen Idalen LONE HELLE HANSEN foreslått som styremedlem/varamedlem Foreslått av: Vest Busk Dachshundklubb Jørgen Idalen Cecilie Vardvik Anne Croff ANNE BERGSENGENE foreslått som styremedlem/varamedlem Foreslått av: Hedmark Dachshundklubb Nord Vest Dachshundklubb v/nestleder Håvard Nordli Jørgen Idalen Cecilie Vardvik Anne Croff PER HARALD JACOBSEN foreslått som styremedlem/varamedlem Foreslått av: Kjersti Grimstad Nordland Dachshundklubb v/per Harald Jacobsen INGER MARIE HØJDAHL foreslått som varamedlem Foreslått av: Anne Croff 15

16 Presentasjon av Johan Malm: Gjennom min arbeidserfaring har jeg lært og fått utviklet mange egenskaper som jeg tror vil gjøre meg egnet som ny leder av Norske dachshundklubbers forbund. Min arbeidserfaring har lært meg både ledelse og teamarbeid, samt å jobbe strukturert og systematisk. Jeg liker utfordringen med å tenke utvikling, er løsningsorientert og opptatt av å bygge gode relasjoner mellom berørte parter. I tillegg til lederutdanning, har jeg høgskolepoeng innen psykiatri, og begynner nå i mai på et lederutviklingsprogram ( ). Det tar bl.a. opp teamledelse, coaching, endringer i organisasjoner og konflikthåndtering. Jeg har gjennom utallige kilometer med dachshunden min, vært så heldig å treffe mange engasjerte dachsvenner. Det har igjen medført at jeg har fått knyttet mange fine og gode relasjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Reisen min med dachs startet så sent som i 2007, men det har på disse få årene gitt meg så mye glede, at jeg nå veldig gjerne vil gi noe tilbake! Jeg er 50 år og gift, far til 4 jenter og er i tillegg fosterfar til ei jente. Jeg jobber i dag som daglig leder for tiltaksbedriften Asvo Sirdal, i Sirdal kommune. Jeg har trenererfaring fra adeccoligaen og tippeligaen i fotball. Sitter i dag som leder av viltnemda i Kvinesdal kommune og blir av og til benyttet som meddommer i Lister tingrett. Starter til høsten med drevdommerutdannelsen for dachs. Presentasjon av Anne-Marit Olsen: F Dachs siden Eksteriørdommer for rasen siden Var med å stifte Vestfold DK. Hadde både leder- og sekretærverv der, samt ansvar for utstillinger og prøver, før vi flyttet til Telemark. Hjalp til med oppstarten i TDK, Har hatt leder- og sekretærverv i Telemark i mange år, i tillegg til ansvar for spor-, drevprøver og utstillinger. Har viltsporoppdretterpris i GULL og jaktoppdretterpris i Bronse med hi og drevpremieringer på langhår. Har vært med i avlsrådet. Har sittet i styret i ND før organisasjonsreformen, og hadde 13 år sammenhengende i styret i NDF, de siste som nestleder. Er foruten eksteriørdommer, ettersøksdommer, jaktprøvedommer for basset og harehundrasene, tidligere også drevprøvedommer for dachshunder. Er f.t. fungerende leder i NKK reg. Telemark, og leder i Vestfold Harehundklubb hvor jeg også er Æresmedlem. Har NKK's Hederstegn i SØLV. 16

17 Presentasjon av Roger Åsheim: 47 år. Kjøpte min første dachs i nov-88. Jegertorpet`s Bomm, strihår. Så ble det to til etter et par år, og så ballet det på seg. Jeg var med og startet Oppland DHK 23/3-93, og har vært i styret der stort sett siden da, flere år som leder. Ble ettersøkshunddommer i -94. Kunsthidommer i -13. Er aversjons(sau-hund dressur) instruktør siden -95. Er fylkesinstruktør i Oppland både for ettersøkshund, og aversjon. Sitter i styret NKK region Hed/Opp. Har stilt hunder på alle prøveformer, og fått 1 premie på både drev, hi, og spor. Og championater på noen av dem også. Har stilt mye på utstilling, og fått fram mange utstillingschampioner. Har, og har hatt både korthår og strihår, og alle tre størrelsevarianter. Har drevet oppdrett av dachs siden -92 under kennelnavnet Jegerbo. Presentasjon av Lone Helle Hansen: 49 år samboer og bosatt i Sande i Vestfold. Jeg har vært nestleder i VestBusk DHK i perioden 2011 til 2014 pr i dag aktiv som leder i utstillingskomiteen i VB DHK.Fikk min første langhåret dachshund for 14 år siden og har vært aktiv i lokalklubben Vestfold Buskerud DHK som medhjelper på bl.a. arrangement som utstilling, hi-og sporprøver samt sporlegger det siste tiår. Aktiv prøvedeltaker og utstiller med gode resultater på våre langhårede dachshunder. Presentasjon av Per Harald Jakobsen: Født 1954, pensjonert, mag.art. Gift, to voksne barn. Bor i dag på Fauske i Nordland. Sittet i styret for Nordland Dachshund klubb de siste 10 år, leder i 6 år. Sittet i ledelsen for brukshund klubb i 5 år. Vokst opp på småbruk, levd med dyr og hund hele livet. «Aktiv» med hund siden Oppdrett av langhåret dachs siden Har i dag et dusin hunder av rasene Cocker spaniel og Dachs. Aktiv som administrator for hundeaktiviteter (Jaktprøver, bruksprøver, lydighet, utstilling o.a.). Opptatt av etikk innen hundehold og aktiviteter. Presentasjon av Torfinn Thommassen: Torfinn Thomassen 55 år Jobber på byggevareforretning XL-Bygg Hellvik hus Søgne. Kjøpte min første dachs Kløyvfallets Elise i Meldte meg inn i VADHK hvor jeg ganske raskt kom inn i styret som varamann, har vært i styret siden. Ble etter hvert drevdommer og spordommer. Har vært med og arrangert utstilling, sporprøver, sporkurs og drevprøver i klubbens regi flere ganger. Har siden 2007 vært leder i VADHK. Sak 16. Fastsettelse av dato for Dachshundtinget

18 Vedlegg 1. Regnskap for 2013 Revisjonsberetning Budsjett

19

20

21

22

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste ÅRSMØTE 2014 Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010 Vettre, 5.mars 7.mars 2010 Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president Christer Einvik. Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21

Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Referat fra styremøte i Norsk Lundehund klubb 15. Februar 2011 på skype kl. 19-21 Til stede: Jan, Olav, Kristin, Merete og Sigrun. Hun deltok den siste timen. Forfall: Maren Gjennomgang av referatet fra17.01.

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer