[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen"

Transkript

1 [Skriv inn tekst] Innkalllliing tiill Dachshundtiinget søndag kll på Garder Kurs og Konferansesenter Garder, 2060 Gardermoen

2 SIDEREGISTER: Saksliste 3 Årsberetning 4-7 Sunnhetsutvalgets rapport 8-11 Dachshunden 12 Regnskap 12 Fastsettelse av kontingent og NDFs andel av kontingenten 12 Budsjett 12 Opprettelse eller nedleggelse av lokale klubber 12 Innmeldte saker Valg Fastsettelse av neste års RS 17 Vedlegg: Regnskap og budsjett Revisjonsberetning

3 Saksliste for Dachshundstinget 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen 5. Valg av tellekorps 6. Godkjenning av sakslisten 7. Styrets årsberetning for Sunnhetsutvalgets årsrapport for Bladet Dachshunden 10. Regnskap for Kontingent for 2015 og NDFs andel av kontingenten 12. Budsjett Opprettelse eller nedleggelse av lokale klubber 14. Innmeldte saker 15. Valg a) Valg av NDFs leder b) Valg av styremedlemmer c) Valg av to vararepresentanter d) Valg av revisor og vararevisor e) Valg av valgkomité på tre medlemmer og en vararepresentant 16. Fastsettelse av dato og sted for neste års RS-møte 3

4 7. Styrets årsberetning Styret Norske Dachshundklubbers Forbunds styre har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Bjørn G. Pettersen Cecilie A. Vardvik Anne Igsi Åge Solberg Anne Bergsengene Petter Steen Inger Marie Højdal Styret har i 2013 hatt 8 møter og behandlet 126 saker. Referater er lagt ut på forbundets hjemmeside. 2. Medlemstall Forbundet har pr , medlemmer fordelt slik: Hovedmedlem. Familiemedlem. Æresmedlem. Innbudt medlem Æresmedlemmer: Niels Brandstrup, Anne Igsi, Gerda Brandstrup, Wenja Rui og Bjørn G. Pettersen. Innbudte medlemmer: Britt Corell. Gratismedlemmer som kun får Dachshunden er 56, og er ikke med i medlemstallet. 3. Kurs, møter og konferanser Bjørn G. Pettersen og Åge Solberg har representert NDF på RS i NKK Bjørn G. Pettersen, Vera Vestbye og Wenja Rui har representert NDF på Nordisk møte i Sverige Bjørn G. Pettersen har representert NDF: - på NKK dialogmøte - i samordningsutvalget for prøver og utstillinger NKK (2 møter) - i Jakthunddivisjonen - på møte med Norsk Retrieverklubb ang. revidering av uttaksregler for NM - på NM blodspor - på NM drev 4

5 - på Nordisk Drevmesterskap i Sverige - på Rasemesterskapet 2013 på Igsi gård - på 40 års jubileum i Vest-Agder Dachshundklubb. Arild Søby (Hedmark dhk) har representert NDF i samarbeidsforum for rovdyrspørsmål. Representantskapsmøtet ble avholdt 14. april på Garder Kurs- og Konferansesenter. 14 av 15 klubber var representert. Klubbledermøtet ble avholdt 13. april på Garder Kurs- og Konferansesenter. 14 av 15 klubber var representert. Oslo og omegn dhk og Vestfold Buskerud dhk var ansvarlige for stand på DOGS4ALL. Drevdommerkonferanse ble arrangert 27. og 28. april med ca. 40 deltakere. RAS-komiteen har hatt 2 møter, ett med veterinær Kristin Aukrust i NKK. 5. Utstillinger Dachshundklubbene tilsluttet NDF har avholdt til sammen 25 utstillinger i Klubb Antall utstillinger Antall hunder Aust-Agder Bergen-Hordaland 2 85 Follo - Østfold Glåmdal og Romerike 2 95 Hedmark Nordland 1 40 Nord-Trøndelag 1 32 Nord-Vest 2 61 Oppland Oslo og omegn 2 89 Rogaland 1 43 Telemark Trøndelag 1 74 Vest-Agder 1 40 Vestfold-Buskerud Totalt Differanse

6 6. Prøver NM arrangement: Prøvegren Klubb Beste dachshund Blodspor Norsk Retrieverklubb Revestrekens Aurora (SN), eier Guro Svenningsen. avd. Trøndelag Drev Vestfold-Buskerud dhk. NJ(d)CH Gravabekkens EZ-Lita, eier Frank Andersen. Rasemester i blodspor 2013: Sveckos Pärson, eier: Astrid S. Nielsen. Prøvedeltagelsen har vært som følger: (Antall dachshunder i parentes) Klubb Blodspor Bev. blodspor Ferskspor Drev Bev. drev Hi Bev. hi Aust-Agder 50 (39) 33 (22) 11 (5) (4) 15 (12) Bergen-Hordaland 15 (11) 42 (34) Follo - Østfold 66 (?) 17 (?) 7 (?) (?) - Glåmdal og 18 (5) 30 (8) 19 (6) (?) 9 (?) Romerike Hedmark 90 (62) 31 (24) 2 (1) (22) 2 (2) Nordland 40 (18) 22 (7) 10 (1) Nord-Trøndelag - 22 (?) Nord-Vest 37 (10) 13 (6) 5 (2) Oppland 15 (3) 106 (62) 39 (11) Oslo og omegn 35 (7) 33 (?) 4 (4) Rogaland 21 (7) 31 (17) 5 (2) Telemark 12 (7) 9 (9) 8 (4) Trøndelag 29 (12) 20 (6) 8 (3) Vest-Agder 33 (17) 16 (7) 4 (2) Vestfold-Buskerud 17 (?) 48 (?) (inkl. NM) 4-0 Totalt Differanse

7 Bjørn G. Pettersen Cecilie A. Vardvik Anne Igsi (sign) (sign) (sign) Åge Solberg (sign) Anne Bergsengene (sign) Inger Marie Højdal (sign) Petter Steen (sign) 7

8 Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2013 Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Sekretær og saksbehandler alle hårlag dverg og kanin: Vera Vestby Dommermedlem eksteriør og saksbehandler strihår: Wenja Rui Dommermedlem jaktprøve og saksbehandler korthår: Anne Igsi Saksbehandler langhår: Cecilie Vardvik Valpeformidling: Bjørn Arild Knutsen Dyrlege: Frøydis Hardeng Møter, deltagelser m.m. Sunnhetsutvalget har i perioden hatt 3 møter, utover det har det vært kontakt på telefon og mail. Nordisk samarbeidsmøte ble avholdt i Hässleholm i Sverige. Dette er et viktig fora for nordisk samarbeid. Referat fra møtet er satt inn i Dachshunden. En av de store sakene som ble diskutert var Sammenligningstabellen. Denne er noe i utakt og ny utgave vil bli fremlagt i NDFs hjemmesider NDF har fra 2002 tilbudt sine medlemmer å annonsere valpekull og hannhunder på NDFs hjemmesider. Alle valpekull som nå blir innmeldt til valpeformidler, blir også lagt ut på NDFs hjemmeside. Dette er blitt et effektivt supplement til tradisjonell valpeformidling og avlsråd. Fra 2010 har NDF også hatt egne sider på finn.no med valpeformidling. Informasjons-/opplysningsarbeid Sunnhetsutvalgets viktigste oppgave er å drive informasjonsvirksomhet av betydning for avls- og oppdrettsarbeid. Foruten tradisjonelle forespørsler om avlsråd i forbindelse med parring, får vi også mange andre henvendelser fra enkeltpersoner. Ryggfotografering NKK har nå overtatt administrasjonen av resultatene. Dette er orientert om i Dachshunden, og resultatene kommer nå direkte på DogWeb. De første hundene ble lagt inn i august SU har fått styrets godkjenning til å øke tilskudd til ryggrøntging med kr 100. Dette er begrunnet med at NDF nå ikke lenger betaler Stigen for avlesning av røntgenbilder. Ny versjon av brev til eiere i riktig alder er godkjent av styret og skal sendes ut på nyåret Godkjent alder for ryggrøntging er nå 2-4 år slik at vi har samme regler som i Danmark RAS Sunnhetsutvalget har en representant i RAS-utvalget. Det skal lages en avlsstrategi for alle raser. Dette er pålagt alle raseklubber av NKK. Wenja Rui representerer Sunnhetsutvalget. Regionale møter hvor RAS og rygg er tema skal avholdes i samarbeid med styret. Dette må vente til RAS er ferdig.

9 Cord1 Brev om vedtak i SU er sendt ut til lokalklubbene. Artikkel av Kristin Prestrud kommer i Dachshunden og er lagt ut på NDFs hjemmeside. Forskning SU har fått godkjenning av styret om å bevilge støtte til et forskningsprosjekt i DK. Sammenheng mellom forkalkede skiver og skiveprolaps skal undersøkes. DGK er involvert og Merete Fredholm (med i forskningsteamet som har funnet gen på kromosom 12 assosiert med forkalkninger i rygg hos dachshunder) skal være veileder for studentene. Styret har vedtatt å godkjenne støtte, når det foreligger en godkjent plan. Valpeformidling i NDFs regi SU har anmodet styret om å kreve følgende for avertering i NDF: hunden skal ha kjent ryggstatus og K-tall skal oppgis. Økonomi Sunnhetsutvalgets utgifter fremgår av NDFs regnskap. Internasjonalt perspektiv Det er viktig at man ikke undervurderer betydningen av de personlige kontakter vi har i de Nordiske Klubbene. Det er noe som heter at "samhold gjør sterk", og det kan ha stor betydning for den dachshundpolitiske situasjon. Selv om vi ikke gjør tingene på lik måte, ligger våre holdninger til dachshunden som jakthund, til etisk forsvarlig oppdrett, tett på hverandre. Det vil styrke våre muligheter også i internasjonal sammenheng til å bli hørt og for det vi mener er riktig retning. Helse/diagnose Ryggprosjektet: Ryggprosjektet gikk inn i en ny fase i Prøvefasen er over, fra 15.august 2013 blir resultatene registrert i NKKs DogWeb, og diagnosen er offisiell - dvs gyldig i andre land. Det ble røntget 79 nye hunder i 2013 og pr er 593 hunder røntget, se info i tabellen nedenfor. I forhold til populasjonen er det fremdeles røntget få korthåret standard og strihåret standard. Det er generelt stort potensiale for å øke andelen røntgede hunder. Hårlag/størrelse 2013 Sum pr Korthår standard 8 62 Korthår dverg/kanin Strihår standard Strihår dverg/kanin Langhår standard Langhår dverg/kanin Sum HD/AD røntgen: Langhåret Kanin: 1 stk med gradering B (HD) og A (AD).

10 Strihåret Standard: 1 stk med gradering A (HD og AD). Øyelysninger: For detaljer henvises til DogWeb. Hårlag/størrelse Øyelyst Med anmerkning Korthår standard 23 1 Korthår dverg 18 2 Korthår kanin 1 Langhår standard 24 2 Langhår dverg Langhår kanin 7 1 Strihår standard 35 9 (1 med PRA) Strihår dverg 6 1 Strihår kanin Strihår standard med påvist PRA: Revestreken's Aurora 05591/07 (Revestreken's Frikk 23047/01 - Revestreken's Kringle 15422/03) Forespørsler I år er det formidlet anbefalinger til 2 tisper (en Korthår Standard og en Langhår Standard). Sunnhetsutvalget har vektlagt tispeeierens ønsker når vi har foreslått hannhunder. Valpeformidling Bjørn Arild Knutsen har fungerte som valpeformidler i I 2013 har det vært formidlet totalt 40 kull mot 35 kull i 2012, fordelt på følgende rasevarianter. Langhåret Kanin 2 Langhåret Dverg 5 Langhåret Standard 10 Strihåret Kanin 1 Strihåret Dverg 3 Strihåret Standard 13 Korthåret Kanin - Korthåret Dverg - Korthåret Standard 6 Pr. 31/ står det følgende kull inne i formidlingen (disse inngår ikke i tallene ovenfor) Langhåret Kanin - Langhåret Dverg - Langhåret Standard 2 Strihåret Kanin - Strihåret Dverg - Strihåret Standard - Korthåret Kanin - Korthåret Dverg - Korthåret Standard 1

11 Registreringer: Registreringene i perioden til er basert på data fra DogWeb Hårlag/størrelse Ant kull/importer Korthår standard 37 Korthår dverg 15 Korthår kanin 6 Langhår standard 15 Langhår dverg 68 Langhår kanin 14 Strihår standard 50 Strihår dverg 9 Strihår kanin 2 Vera Vestby Wenja Rui Anne Igsi (sign) (sign) (sign) Cecilie Vardvik Bjørn Arild Knutsen Frøydis Hardeng (sign) (sign) (sign)

12 Sak 9. Bladet Dachshunden. Medlemsbladet har kommet ut med 4 nummer i Anne Igsi har ansvaret for utformingen, leder står som ansvarlig utgiver. Sak 10. Regnskap. Vedlegg 1. Side Sak 11. Kontingent for 2015 og NDFs andel av kontingenten. Ingen forslag. Sak 12. Budsjett for Vedlegg 1. Side Sak 13. Opprettelse og nedleggelse av lokale klubber. Ingen saker. Sak 14. Innmeldte saker. 1. Fra Oslo og omegn Dachshundklubb: RS i NKK har vedtatt å fjerne krav om storcert for oppnåelse av utstillingschampionat fra NDF ber om å få innført storcert på samme vilkår som tidligere for sine raser. Det har man, så langt vi kan se, anledning til jfr. Paragraf 3-1 og 3-3 i NKKs lover. Innstilling: Styret støtter forslaget. 2. Fra Vestfold-Buskerud Dachshundklubb: NDF benytter seg av sin mulighet ref 3-1 i NKKs lover til å fremme en sak til NKKs RS 2014 om å gjeninnføre «storcert» slik at vi beholder tidligere system hvor minst ett av certifikatene må være vunnet på en utstilling arrangert av NKK eller på en utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Saken legges fram uten innstilling 3. Fra Nord-Trøndelag dachshundklubb : Krav om registreringsrestriksjon. 12

13 a) Det innføres krav om kjent ryggstatus på foreldredyrene. Dette i tillegg til de generelle reglene for registrering av valper og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. b) NDF avlsgodkjente dachshunder-krav. Ryggrøntget omskrives til ryggstatus: Fri. Alt. svak grad (K1/K2), men da må minst 50 prosent av kulsøsken ha kjent ryggstatus og ingen dårligere enn svak grad. Gjleder både tisper og hannhunder født etter c) DogWeb hjemmesiden. Alle dachshunder som blir ryggrøntget skal ha sin ryggstatus utlagt på dogweb og på NDFs hjemmeside, selv om hunden er over 3,5 år gammel. Innstilling: Styret støtter ikke forslaget. d) Fra styret: Lovendring. Paragraf 3-2 i lover for NDF : 3-2 Møte og stemmerett Alle forbundets lokalklubber har møterett og stemmerett på DHT via sine representanter. Alle medlemskap til personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter på NDFs DHT og personene er valgbare til verv i NDF. Dachshundtinget består av valgte representanter fra LK. Antall representanter fra hver LK bestemmes ut fra medlemstallet for den enkelte LK pr etter følgende: LK med medlemmer: 1 representant LK med medlemmer: 2 representanter LK med medlemmer: 3 representanter LK med flere enn 400 medlemmer gir rett til 4 representanter. Hver representant har én 1- stemme. Fullmakter kan kun benyttes av valgte LKrepresentanter og kan kun gis til valgte LK-representanter. Ingen LK-representant kan møte med mer enn én -1- fullmakt. Møte- og talerett uten stemmerett: Forbundets styre. På NDFs DHT kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. Talerett uten stemme- og forslagsrett: Redaktøren, representanter fra oppnevnt faste utvalg, sekretær, kasserer og revisor. Taleretten omfatter de sakene som disse representantene er innvolvert i. Uthevet punkt endres til: Antall representanter fra hver LK bestemmes utfra medlemstallet for den enkelte LK pr foregående år, ( ) Begrunnelse: Det innføres nå løpende medlemskap i NKK, og styret mener det er naturlig å beregne medlemstall på samme tidspunkt som regnskapet gjøres opp og årsmelding skrives. e) Fra styret: Æresmedlemskap. 13

14 Sak 15. Valg Valgkomiteens i Norske Dachshundklubber`s Forbund, innstilling til valg 2014 Leder Styremedlem/nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Johan M. Malm (ny 2 år) Cecilie Antoinette Vardvik (ikke på valg) Anne Bergsengene (gjenvalg 2 år) Lone Helle Hansen (ny 2 år) Anne Igsi (ikke på valg) Inger Marie Høydahl (gjenvalg 1 år) Torfinn Thomassen (ny 1 år) Revisor: Kjell Solli, gjenvalg Vararevisor: Kai Otto Steen, gjenvalg Alle er forespurt og har gitt uforbeholdent positivt svar. For valgkomteen Wenja Rui Kirsten Næss Torgrim Furuhaug (sign) (sign) (sign) Foreslåtte kandidater til valg Norske Dachshundklubber`s Forbund 2014 JOHAN M. MALM foreslått som leder/styremedlem Foreslått av: Nord Trøndelag Dachshundklubb Nord Vest Dachshundklubb v/nestleder Håvard Nordli Vest Agder Dachshundklubb Trøndelag Dachshundklubb ANNE MARIT OLSEN foreslått som leder Foreslått av: Jørgen Idalen Tor Atle Madsen ROGER ÅSHEIM foreslått som leder/styremedlem Foreslått av; Randi Pettersen Nordland Dachshundklubb v/leder Per Harald Jakobsen Bergen Hordaland Dachshundklubb 14

15 TORFINN THOMASSEN foreslått som styremedlem/varamedlem Foreslått av : Vest Agder Dachshundklubb Cecilie Vardvik Jørgen Idalen LONE HELLE HANSEN foreslått som styremedlem/varamedlem Foreslått av: Vest Busk Dachshundklubb Jørgen Idalen Cecilie Vardvik Anne Croff ANNE BERGSENGENE foreslått som styremedlem/varamedlem Foreslått av: Hedmark Dachshundklubb Nord Vest Dachshundklubb v/nestleder Håvard Nordli Jørgen Idalen Cecilie Vardvik Anne Croff PER HARALD JACOBSEN foreslått som styremedlem/varamedlem Foreslått av: Kjersti Grimstad Nordland Dachshundklubb v/per Harald Jacobsen INGER MARIE HØJDAHL foreslått som varamedlem Foreslått av: Anne Croff 15

16 Presentasjon av Johan Malm: Gjennom min arbeidserfaring har jeg lært og fått utviklet mange egenskaper som jeg tror vil gjøre meg egnet som ny leder av Norske dachshundklubbers forbund. Min arbeidserfaring har lært meg både ledelse og teamarbeid, samt å jobbe strukturert og systematisk. Jeg liker utfordringen med å tenke utvikling, er løsningsorientert og opptatt av å bygge gode relasjoner mellom berørte parter. I tillegg til lederutdanning, har jeg høgskolepoeng innen psykiatri, og begynner nå i mai på et lederutviklingsprogram ( ). Det tar bl.a. opp teamledelse, coaching, endringer i organisasjoner og konflikthåndtering. Jeg har gjennom utallige kilometer med dachshunden min, vært så heldig å treffe mange engasjerte dachsvenner. Det har igjen medført at jeg har fått knyttet mange fine og gode relasjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Reisen min med dachs startet så sent som i 2007, men det har på disse få årene gitt meg så mye glede, at jeg nå veldig gjerne vil gi noe tilbake! Jeg er 50 år og gift, far til 4 jenter og er i tillegg fosterfar til ei jente. Jeg jobber i dag som daglig leder for tiltaksbedriften Asvo Sirdal, i Sirdal kommune. Jeg har trenererfaring fra adeccoligaen og tippeligaen i fotball. Sitter i dag som leder av viltnemda i Kvinesdal kommune og blir av og til benyttet som meddommer i Lister tingrett. Starter til høsten med drevdommerutdannelsen for dachs. Presentasjon av Anne-Marit Olsen: F Dachs siden Eksteriørdommer for rasen siden Var med å stifte Vestfold DK. Hadde både leder- og sekretærverv der, samt ansvar for utstillinger og prøver, før vi flyttet til Telemark. Hjalp til med oppstarten i TDK, Har hatt leder- og sekretærverv i Telemark i mange år, i tillegg til ansvar for spor-, drevprøver og utstillinger. Har viltsporoppdretterpris i GULL og jaktoppdretterpris i Bronse med hi og drevpremieringer på langhår. Har vært med i avlsrådet. Har sittet i styret i ND før organisasjonsreformen, og hadde 13 år sammenhengende i styret i NDF, de siste som nestleder. Er foruten eksteriørdommer, ettersøksdommer, jaktprøvedommer for basset og harehundrasene, tidligere også drevprøvedommer for dachshunder. Er f.t. fungerende leder i NKK reg. Telemark, og leder i Vestfold Harehundklubb hvor jeg også er Æresmedlem. Har NKK's Hederstegn i SØLV. 16

17 Presentasjon av Roger Åsheim: 47 år. Kjøpte min første dachs i nov-88. Jegertorpet`s Bomm, strihår. Så ble det to til etter et par år, og så ballet det på seg. Jeg var med og startet Oppland DHK 23/3-93, og har vært i styret der stort sett siden da, flere år som leder. Ble ettersøkshunddommer i -94. Kunsthidommer i -13. Er aversjons(sau-hund dressur) instruktør siden -95. Er fylkesinstruktør i Oppland både for ettersøkshund, og aversjon. Sitter i styret NKK region Hed/Opp. Har stilt hunder på alle prøveformer, og fått 1 premie på både drev, hi, og spor. Og championater på noen av dem også. Har stilt mye på utstilling, og fått fram mange utstillingschampioner. Har, og har hatt både korthår og strihår, og alle tre størrelsevarianter. Har drevet oppdrett av dachs siden -92 under kennelnavnet Jegerbo. Presentasjon av Lone Helle Hansen: 49 år samboer og bosatt i Sande i Vestfold. Jeg har vært nestleder i VestBusk DHK i perioden 2011 til 2014 pr i dag aktiv som leder i utstillingskomiteen i VB DHK.Fikk min første langhåret dachshund for 14 år siden og har vært aktiv i lokalklubben Vestfold Buskerud DHK som medhjelper på bl.a. arrangement som utstilling, hi-og sporprøver samt sporlegger det siste tiår. Aktiv prøvedeltaker og utstiller med gode resultater på våre langhårede dachshunder. Presentasjon av Per Harald Jakobsen: Født 1954, pensjonert, mag.art. Gift, to voksne barn. Bor i dag på Fauske i Nordland. Sittet i styret for Nordland Dachshund klubb de siste 10 år, leder i 6 år. Sittet i ledelsen for brukshund klubb i 5 år. Vokst opp på småbruk, levd med dyr og hund hele livet. «Aktiv» med hund siden Oppdrett av langhåret dachs siden Har i dag et dusin hunder av rasene Cocker spaniel og Dachs. Aktiv som administrator for hundeaktiviteter (Jaktprøver, bruksprøver, lydighet, utstilling o.a.). Opptatt av etikk innen hundehold og aktiviteter. Presentasjon av Torfinn Thommassen: Torfinn Thomassen 55 år Jobber på byggevareforretning XL-Bygg Hellvik hus Søgne. Kjøpte min første dachs Kløyvfallets Elise i Meldte meg inn i VADHK hvor jeg ganske raskt kom inn i styret som varamann, har vært i styret siden. Ble etter hvert drevdommer og spordommer. Har vært med og arrangert utstilling, sporprøver, sporkurs og drevprøver i klubbens regi flere ganger. Har siden 2007 vært leder i VADHK. Sak 16. Fastsettelse av dato for Dachshundtinget

18 Vedlegg 1. Regnskap for 2013 Revisjonsberetning Budsjett

19

20

21

22

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 27.4.2014 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie

Detaljer

Referat fra representantskapsmøtet (RS) Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 14.04.2013

Referat fra representantskapsmøtet (RS) Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 14.04.2013 Referat fra representantskapsmøtet (RS) Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 14.04.2013 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder:

Detaljer

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2012

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2012 Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2012 Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Sekretær og saksbehandler alle strihår dverg og kanin: Vera Vestby Dommermedl. ekstriør og saksbehandler

Detaljer

Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund. på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12

Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund. på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12 Tilstede: Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund Fra NDF-styret: på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12 Leder: Bjørn G. Pettersen Nestleder: Petter Steen Styremedlem:

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Garder, 2060 Gardermoen

Garder, 2060 Gardermoen Garder, 2060 Gardermoen SIDEREGISTER: Saksliste 3 Styrets årsberetning 4-8 Sunnhetsutvalgets årsberetning 9-14 Utstillings- og eksteriørdommerutvalgets årsberetning Dachshunden 14-15 15 Regnskap 15 Fastsettelse

Detaljer

Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og konferansesenter 26. april 2014.

Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og konferansesenter 26. april 2014. Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og konferansesenter 26. april 2014. Til stede: Aust-Agder dachshundklubb: Eva Ager-Wick Ellingsen Bergen-Hordaland dachshundklubb: Kjersti Grimstad Follo Østfold

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Bjørn Pettersen, Petter Steen, Torgrim Furuhaug, Anne Bergsengene

Bjørn Pettersen, Petter Steen, Torgrim Furuhaug, Anne Bergsengene Referat fra klubbledermøte 21. april 2012 Tilstede: Nordland dachshundklubb: Nord Trøndelag dachshundklubb: Aust Agder dachshundklubb: Nord Vest dachshundklubb: Oppland dachshundklubb: Oslo og omegn dachshundklubb:

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste ÅRSMØTE 2014 Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Vedtatt av årsmøtet den 3. mars 2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den 1/10-2012 Kap 1. Innledende

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Referat fra klubbledermøte 13. april 2013.

Referat fra klubbledermøte 13. april 2013. Referat fra klubbledermøte 13. april 2013. Tilstede: Tor Atle Madsen, Aust-Agder DHK Kjersti Grimstad, Bergen Hordaland DHK Eva Pedersen, Follo Østfold DHK Tale R. Waage, Glåmdal og Romerike DHK/varamedlem

Detaljer

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Årsmøte 2016 VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Ons 6. april 2014 kl. 1900 Sted: Lerstad Grendahus Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN)

Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN) Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN) Årsmøtet holdes 26/11, i NKKs lokaler på Bryn, kl. 18.30. Saksliste: 1) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

Detaljer

irsfaeg Rtr_:Ig d ^-\..-- Referat fra Dachshundtinget Best Western Oslo Airport Hotell 24. aprll}olg udchshundklubbelr Valgkomiteen: Torgrim Furuhaug

irsfaeg Rtr_:Ig d ^-\..-- Referat fra Dachshundtinget Best Western Oslo Airport Hotell 24. aprll}olg udchshundklubbelr Valgkomiteen: Torgrim Furuhaug Rtr_:Ig d irsfaeg udchshundklubbelr ^-\..-- Referat fra Dachshundtinget Best Western Oslo Airport Hotell 24. aprll}olg Tilstede: Fra NDF-styret: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem:

Detaljer

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Holmlia, Oslo 16.11.2013 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 1. protokollen 2. Årsberetning a. Styret (vedlegg 5) b.

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets stiftet 10. august 1985 Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 1998 De nye endringene i lovverket trer i

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Vedtatt av årsmøtet den (x) med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Møtedato: 29. mars 2015 Sted: Hov Tidspunkt: 12.00

Møtedato: 29. mars 2015 Sted: Hov Tidspunkt: 12.00 Referat Årsmøte i Norsk laikaklubb Innkalling på facebook og i medlemsblad nr2-2014 Møteleder: Knut Arild Breda Referent: Johan Slåtsveen Møtedato: 29. mars 2015 Sted: Hov Tidspunkt: 12.00 Fremmøtte: 11

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

NDF Strategiplan - med handlingsplan

NDF Strategiplan - med handlingsplan NDF Strategiplan - med handlingsplan 2016-17 NDFs formål er å: fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet fremme mulighetene for aktivitet med hund fremme utviklingen av de raser NDF forvalter bidra til

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2010

Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2010 Årsrapport fra Sunnhetsutvalget 2010 Sunnhetsutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Sekretær og saksbehandler alle strihår dverg og kanin: Dommermedl. ekstriør og saksbehandler strihår standard:

Detaljer

Lover for. klubb. Klubbens navn er.. 2 Tilknytning er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).

Lover for. klubb. Klubbens navn er.. 2 Tilknytning er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). Lovnormal for medlemsklubber felles for forbund og klubber med raseansvar, med og uten avdelinger (heretter kalt raseklubb), samt geografisk lokaliserte hundeklubber (heretter kalt lokale hundeklubb).

Detaljer

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959

Lover. For. Vestoppland Harehundklubb. Stiftet 1959 Lover For Vestoppland Harehundklubb Stiftet 1959 Vedtatt av årsmøtet den 21.03.2013 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet Lover for Østfold Harehundklubb stiftet 15.4.1959 Vedtatt av årsmøtet den 29.3.2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF) for Norsk ennel lub den 1/10 2012 ap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Vedtatt av årsmøtet den 4.10.2009 Sist endret av årsmøtet den 4.10.2009 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er NORSK LHASA APSO KLUB Her forkortet til NLAK

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

NDF Strategiplan - med handlingsplan

NDF Strategiplan - med handlingsplan NDF Strategiplan - med handlingsplan 2016-17 Vedtatt på DHT april 2016 NDFs formål er å: fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet fremme mulighetene for aktivitet med hund fremme utviklingen av de raser

Detaljer

Mer informasjon fra NHKF

Mer informasjon fra NHKF Mer informasjon fra NHKF På nyåret har styret i FFN mottatt mer nyttig informasjon fra NHKF angående raseringenes eventuelle tilslutning til NHKF. Først fikk vi tilsendt et nytt høringsutkast til nye vedtekter

Detaljer

Referat Hovedstyremøte nr. 05/16 Onsdag 25. mai 2016, kl. 17.00 Radisson Blu Gardermoen

Referat Hovedstyremøte nr. 05/16 Onsdag 25. mai 2016, kl. 17.00 Radisson Blu Gardermoen Referat Hovedstyremøte nr. 05/16 Onsdag 25. mai 2016, kl. 17.00 Radisson Blu Gardermoen Tilstede: Leder Nestleder Styremedlemmer Tom Øystein Martinsen Dag Skarpodde Ingvild Svorkmo Espelien (deltok ikke

Detaljer

Lover1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar 1957

Lover1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar 1957 Lover1 for Norsk Breton Klubb, stiftet 25. februar 1957 2 vedtatt av generalforsamling den 19. mars 1958 med senere endringer, senest av 9. februar 2013 1 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 24. mars 2012 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Lover. Rogaland Fuglehundklubb

Lover. Rogaland Fuglehundklubb Lover for Rogaland Fuglehundklubb Oppdatert 11. desember 2011 etter NKK mal. Revidert februar 2013 etter lovmal fra FKF av Styret i RFK. Behandlet og vedtatt av klubbens årsmøte 11. mars 2013 Revidert

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer.

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer. Protokoll fra årsmøtet i Norsk Chinese Crested Klubb. Avholdt 21 Februar 2010 I Telemarkshallen, Bø i Telemark 2. Godkjenning av Innkallelsen 3. Årsberetning Vedlegg 1 Steinar Østensen Anne Kari Rudi /

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lover for Norsk Irsksetterklubb stiftet 1917

Lover for Norsk Irsksetterklubb stiftet 1917 Lover for Norsk Irsksetterklubb stiftet 1917 Vedtatt av Generalforsamlingen den 12. mai 2013 - med senere endringer av 11.05.2014 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.5.2013 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser LOVER FOR NORSK MINIATYRHUND KLUBB Lover for Norsk Miniatyrhund Klubb stiftet 14.mars 1974. Vedtatt av årsmøtet den 14.03.1974 med senere endringer, senest av 23.04.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel

Detaljer

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre E k s t r a o r d i n æ r t Å r s m ø t e 2 0 1 4, a v d. S u n n m ø r e Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre Ekstraordinært Årsmøte 2014, avd. Sunnmøre Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014 Tid: Mandag 11 august 2014

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Dato: Lørdag 25 mai Sted: Konferanserom, Budor Gjestgiveri Tid: Klokken 18.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

LOVNORMAL FOR RASEKLUBBER (raseklubber uten avdelingsstruktur)

LOVNORMAL FOR RASEKLUBBER (raseklubber uten avdelingsstruktur) LOVNORMAL FOR RASEKLUBBER (raseklubber uten avdelingsstruktur) Lover for NORSK HOVAWART KLUBB Vedtatt av generalforsamlingen 25.mai 1996, Arendal endret av generalforsamlingen, 8.juni 2002, Elverum KAPITTEL

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer