OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OS /5942. Broj: OS /5942. Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove"

Transkript

1 Predmet: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove - Zahtjev za prikupljanje ponuda Postupak: Nabava usluga iz Dodatka II. B. sukladno članku 43. stavak 3. i članku 44. Zakona o javnoj nabavi OS /5942 Zagreb, ožujak 2016.

2 SADRŽAJ I. UPUTE PONUDITELJU 3 1. PODACI O NARUČITELJU 3 2. KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA IZMEĐU NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA 3 3. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO ČLANKU 13. ZAKONA 3 4. OPIS I KOLIČINA PREDMETA NABAVE 3 5. MJESTO ISPORUKE I IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE ROK I NAČIN IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE KOORDINATORI NAČIN NUÐENJA PREDMETA NABAVE RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA DOKAZI SPOSOBNOSTI JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE IZJAVA O INTEGRITETU ZAJEDNICA PONUDITELJA PODIZVODITELJI TAJNOST DOKUMENTACIJE PONUDITELJA KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE CIJENA PONUDE ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA ROK VALJANOSTI PONUDE ODREDBE O PONUDI JEZIK PONUDE ALTERNATIVNA PONUDA DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI ODLUKE O PONIŠTENJU SKLAPANJE UGOVORA UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 20 II. OBRAZAC DOKAZA O NEKAŽNJAVANJU 21 III. OBRAZAC IZJAVE O INTEGRITETU 22 IV. PONUDBENI LIST 23 V. OBRAZAC O PODIZVODITELJU 25 VI. OBRAZAC O ZAJEDNICI PONUDITELJA 26 VII. TROŠKOVNIK 27 VIII. KATEGORIZACIJA I ISPORUČIVOST 28 Sadržaj 2/29

3 I. UPUTE PONUDITELJU Hrvatska Lutrija d.o.o. (u daljem tekstu: Naručitelj) provodi postupak nabave za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 (u daljem tekstu: Zakon), a sukladno odredbama članka 43. stavak 3. i članka 44. Zakona. Predmet nabave: Usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove Vrsta ugovora o javnoj nabavi: ugovor o javnim uslugama Procijenjena vrijednost nabave: ,00 kn bez PDV Evidencijski broj nabave: 62/2016 MV Registarska oznaka i broj: MTU-11/16 Datum objave Zahtjeva na internetskoj stranici Naručitelja: CPV: PODACI O NARUČITELJU Naziv i sjedište Naručitelja: Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, Zagreb OIB: PDV identifikacijski broj: HR Broj telefona: Broj telefaksa: Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d. Radnička cesta 50, Zagreb, IBAN: HR BIC (SWIFT): PBZGHR2X. Adresa elektroničke pošte: Internetska adresa: https://www.lutrija.hr/ 2. KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA IZMEĐU NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA Sve obavijesti u svezi ovog postupka javne nabave mogu se dobiti svakog radnog dana, dostavu ponuda, od osobe za komunikaciju s gospodarskim subjektima: Danica Velić, Sektor logistike, Služba za javnu nabavu, tel: (01) , faks: (01) do roka za Objašnjenja i izmjene gospodarski subjekt može zatražiti pisanim putem i to zahtjevom dostavljenim na adresu: Hrvatska Lutrija d.o.o., Sektor logistike, Služba za javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, na telefaks broj: (01) ili na adresu elektroničke pošte: 3. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO ČLANKU 13. ZAKONA Gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju su sljedeći: Uslužni obrt MA - LU, Malešnica 12, Zagreb, OIB , RAZVOJNI FORUM ZAGREB d.o.o., Iblerov trg 9, Zagreb, OIB Predstavnici Naručitelja u ovom postupku nabave su potpisnici izjava sukladno članku 13. stavak 8. Zakona. 4. OPIS I KOLIČINA PREDMETA NABAVE Predmet nabave su usluge video produkcije, izrade TV i radio spotova, upisa i sinkronizacije na TV spotove sukladno ovom Opisu i količinama predmeta nabave, Troškovniku iz dijela VII. i Kategorizaciji i isporučivosti iz dijela VIII. ovog Zahtjeva za prikupljanje ponuda. 3/29

4 1. Snimanje i montaža tv anketa TV ankete su televizijski spotovi koji se temelje na tzv. glasu naroda (Vox populi), a svojim sadržajem na prepoznatljiv i efektan način privlače pozornost gledatelja uz informaciju o određenoj igri i/ili igrama te šalju određenu poruku. Taj TV format je specifičan za Naručitelja i kao takav marketinški prepoznatljiv, rado gledan i kvalitetno percipiran u javnosti sve u cilju održavanja marketinške prepoznatljivosti HL-a kao branda kroz odgovarajuću medijsku prisutnost radi efikasnijeg plasmana igara iz asortimana Hrvatske Lutrije te ostvarivanja komercijalnih ciljeva. Predprodukcija se odnosi na kreativnu konceptualizaciju, pripremu odgovarajućih tema i pitanja za uzimanje anketnih izjava prema uputama naručitelja i organizaciji snimanja na određenoj lokaciji. Produkcija se odnosi na snimanje slike i zvuka u 4K ili HD tehnologiji na terenu na otvorenom i zatvorenom prostoru na području cijele Hrvatske (uključuje snimatelja, ton majstora te njihovu opremu za snimanje slike i zvuka u eksterijeru i interijeru - kamera, razni objektivi, mikrofoni, audio snimač, rasvjeta, stativi, kablovi, glavno i rezervno napajanje) i osobu (novinara) koji uzima (animira) anketne izjave slučajnih prolaznika uz odgovarajući kreativno-tehnički nadzor produkcije od strane nositelja projekta (odabranog ponuditelja). Postprodukcija odnosno realizacija spotova do 30 sekundi: obrada i montaža na terenu snimljenog video i audio materijala, režija TV spotova u skladu s zadanom tematikom i aktualnim događanjima poštujući DOP, izrada telopa i upis jackpota (iznosa) za igru koja je predmet TV spotova u 2D ili 3D tehnici animacije, izrada i implementacija odgovarajuće grafičke opreme i složenih 2D ili 3D animacija za TV spotove, kolor korekcija i finalizacija slike u skladu s propisima različitih TV kuća i/ili web portala, korištenje zadane glazbene podloge te implementacija u TV spotove, spikersko čitanje zadanog teksta i/ili jackpota (iznosa) te snimanje i obrada spikera, tonska obrada i montaža zvuka, glazbe i glasa, finalni miks i mastering zvuka, glazbe i glasa za TV emitiranje, izrada oglednih wmv file-ova/ TV spotova za autorizaciju, slanje oglednog TV spota na autorizaciju putem elektronske pošte ovlaštenoj osobi od strane Naručitelja, izrada dva (2) finalna master file-a TV spotova u full HD-u, njihova konverzija u zadane video formate i odgovarajuće rezolucije te upload na servere TV kuća i/ili web portala nakon dobivene autorizacije (elektronskom poštom) od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Snimanje i montaža TV anketa podrazumijeva 9 snimanja i montaža TV spotova/anketa. Svako snimanje s montažom uključuju isporuku po dva TV spota u trajanju do 30 sekundi - ukupno 18 spotova. Snimanjem na terenu mora se osigurati dovoljna količina audiovizualnog materijala za kvalitetnu realizaciju minimalno 6 anketnih TV spotova, a koji su kao takvi neposredno povezani sa terminima TV izvlačenja odabranih igara i tempom promjena iznosa njihovih jackpotova. Od osoba koje daju izjavu posebno se treba tražiti i dokumentirati izjava da se snimka izjave može koristiti na televiziji, internetu i radiju. Odabrani ponuditelj je dužan osigurati realizaciju složenih 2D ili 3D animacija u realnom vremenu (isto kao i za realizaciju samih anketnih TV spotova, dan nakon izvlačenja do 9 sati) za potrebe odgovarajućih prigodnih mutacija temeljnog vizuala TV spota (čestitke dobitniku, božićne, uskršnje i druge prigodne grafičke opreme) poštujući vizualni identitet Naručitelja kao branda kao i vizualni identitet određene igre. Glazbena podloga podložna je određenom broju (do najviše 5 za sve igre) odgovarajućih prilagodbi tzv. remikseva (božićni, ljetni, prigodni sportski i sl.) tijekom trajanja ugovora. Snimanje i montaže te adaptacija i montaža podrazumijevaju sve potrebne dorade i prilagodbe po zahtjevu i uputi Naručitelja. 2. Adaptacija montaža tv anketa Adaptacija anketa odnosi se na postprodukciju (obradu i montažu) prije snimljenog audiovizualnog materijala naručenog kod usluge snimanja i montaže TV anketa. Postprodukcija odnosno realizacija dva TV spota do 30 sekundi: obrada i montaža prije snimljenog video i audio materijala, režija TV spotova u skladu s zadanom tematikom i aktualnim događanjima poštujući DOP, 4/29

5 izrada telopa i upis jackpota (iznosa) za igru koja je predmet TV spotova u 2D/3D tehnici animacije, izrada i implementacija odgovarajuće grafičke opreme i složenih 2D ili 3D animacija za TV spotove, kolor korekcija i finalizacija slike u skladu s propisima različitih TV kuća i/ili web portala, korištenje zadane glazbene podloge te implementacija u TV spotove, spikersko čitanje zadanog teksta i/ili jackpota (iznosa) te snimanje i obrada spikera, tonska obrada i montaža zvuka, glazbe i glasa, finalni miks i mastering zvuka, glazbe i glasa za TV emitiranje, izrada dva (2) ogledna wmv file-a TV spotova za autorizaciju, slanje oglednog TV spota na autorizaciju putem elektronske pošte ovlaštenoj osobi od strane Naručitelja, izrada dva (2) finalna master file-a TV spotova u full HD-u, njihova konverzija u zadane video formate i odgovarajuće rezolucije te upload na servere TV kuća i/ili web portala nakon dobivene autorizacije (elektronskom poštom) od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Adaptacija i montaža podrazumijeva 8 adaptacija. Jedna adaptacija uključuje jedan termin i dostavu dva TV spota u trajanju do 30 sekundi - ukupno 16 spotova. Zbog prirode, opsega i tempa realizacije, ne smije doći do zastoja naručenih adaptacija anketnih TV spotova. Odabrani ponuditelj je dužan osigurati realizaciju složenih 2D ili 3D animacija u realnom vremenu (isto kao i za realizaciju samih anketnih TV spotova, dan nakon izvlačenja do 9 sati) za potrebe odgovarajućih prigodnih mutacija temeljnog vizuala TV spota (čestitke dobitniku, božićne, uskršnje i druge prigodne grafičke opreme) poštujući vizualni identitet Naručitelja kao branda kao i vizualni identitet određene igre. Glazbena podloga podložna je određenom broju (do najviše 5 za sve igre) odgovarajućih prilagodbi tzv. remikseva (božićni, ljetni, prigodni sportski i sl.) tijekom trajanja ugovora. Snimanje i montaže te adaptacija i montaža podrazumijevaju sve potrebne dorade i prilagodbe po zahtjevu i uputi Naručitelja. 3. Usluga snimanja i montaže namjenskog tv spota Namjenski TV spot svojim sadržajem na prepoznatljiv i efektan način prezentira određene lokacije (prodajna mjesta, automat klubove, casina) i/ili događanja (eventa) Naručitelja u svrhu komuniciranja putem TV-a. Predprodukcija se odnosi na kreativnu konceptualizaciju, pripremu odgovarajućeg scenarija prema uputama naručitelja i organizaciji snimanja na određenoj lokaciji Produkcija se odnosi na snimanje slike i zvuka u 4K ili HD tehnologiji na terenu na otvorenom i zatvorenom prostoru na području cijele Hrvatske (uključuje snimatelja, ton majstora te njihovu opremu za snimanje slike i zvuka u eksterijeru i interijeru - kamera, razni objektivi, mikrofoni, audio snimač, rasvjeta, stativi, kablovi, glavno i rezervno napajanje) i fotografiranje događanja na licu mjesta (uključuje fotografa, foto aparat, razne objektive, stativ, rasvjetu) uz odgovarajući kreativno-tehnički nadzor produkcije od strane nositelja projekta (odabranog ponuditelja). Postprodukcija (video) odnosno realizacija TV spota do 30 sekundi: realizacijska ekipa (montažer, grafičar/animator, ton majstor i po potrebi spiker), obrada i montaža na terenu snimljenog video i audio materijala, režija TV spota u skladu s zadanom tematikom i aktualnim događanjima poštujući DOP, izrada i implementacija odgovarajuće grafičke opreme za TV spot, kolor korekcija i finalizacija slike za TV spot, korištenje zadane glazbene podloge te implementacija u TV spot, u slučaju potrebe spikersko čitanje zadanog teksta te snimanje i obrada spikera, tonska obrada i montaža zvuka, glazbe i glasa, finalni miks i mastering zvuka, glazbe i glasa za TV spot, izrada oglednih.mp4 file-ova za TV, izrada finalnog master file-a za TV spot u full HD-u, njihova konverzija u zadani video format u odgovarajućoj rezoluciji za TV emitiranje nakon dobivene autorizacije (elektronskom poštom) od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Usluga snimanja i montaže namjenskog TV spota podrazumijeva 7 snimanja TV spotova do 30 sekundi. U cijenu ponude su uključeni svi putni i drugi troškovi na svim lokacijama u Hrvatskoj. 5/29

6 4. Adaptacija montaža namjenskog tv spota Adaptacija TV spota, odnosi se na postprodukciju (obradu i montažu) prije snimljenog audiovizualnog materijala naručenog kod usluge snimanja i montaže TV namjenskog TV spota. Postprodukcija odnosno realizacija TV spota do 30 sekundi: obrada i montaža prije snimljenog video i audio materijala režija TV spotova u skladu s zadanom tematikom i aktualnim događanjima poštujući DOP izrada telopa i upis jackpota (iznosa) za igru koja je predmet TV spotova u 2D/3D tehnici animacije izrada i implementacija odgovarajuće grafičke opreme i složenih 2D ili 3D animacija za TV spotove kolor korekcija i finalizacija slike u skladu s propisima različitih TV kuća i/ili web portala korištenje zadane glazbene podloge te implementacija u TV spotove spikersko čitanje zadanog teksta i/ili jackpota (iznosa) te snimanje i obrada spikera tonska obrada i montaža zvuka, glazbe i glasa finalni miks i mastering zvuka, glazbe i glasa za TV emitiranje izrada ogledna wmv file-a TV spota za autorizaciju slanje oglednog TV spota na autorizaciju putem elektronske pošte ovlaštenoj osobi od strane naručitelja izrada final master file-a TV spotova u full HD-u, njihova konverzija u zadane video formate i odgovarajuće rezolucije te upload na servere TV kuća i/ili web portala nakon dobivene autorizacije (elektronskom poštom) od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Adaptacija montaža namjenskog tv spota podrazumijeva 6 adaptacija. Jedna adaptacija uključuje jedan termin i dostavu TV spota. Svaka adaptacija uključuje isporuku TV spota u trajanju do 30 sekundi. U cijenu ponude su uključeni svi putni i drugi troškovi na svim lokacijama u Hrvatskoj. 5. Usluga snimanja i montaže web reportaže Web reportaža svojim sadržajem na prepoznatljiv i efektan način prezentira određene lokacije (prodajna mjesta, automat klubove, casina) i/ili događanja (eventa) naručitelja u svrhu komuniciranja putem kanala društvenih mreža. Predprodukcija se odnosi na kreativnu konceptualizaciju, pripremu odgovarajućeg scenarija prema uputama naručitelja i organizaciji snimanja na određenoj lokaciji. Produkcija se odnosi na snimanje slike i zvuka u 4K ili HD tehnologiji na terenu na otvorenom i zatvorenom prostoru na području cijele Hrvatske (uključuje snimatelja, ton majstora te njihovu opremu za snimanje slike i zvuka u eksterijeru i interijeru - kamera, razni objektivi, mikrofoni, audio snimač, rasvjeta, stativi, kablovi, glavno i rezervno napajanje) i fotografiranje događanja na licu mjesta (uključuje fotografa, foto aparat, razne objektive, stativ, rasvjetu) uz odgovarajući kreativno-tehnički nadzor produkcije od strane nositelja projekta (odabranog ponuditelja). Postprodukcija (video) odnosno realizacija web reportaže do 90 sekundi: realizacijska ekipa (montažer, grafičar/animator, ton majstor i po potrebi spiker), obrada i montaža na terenu snimljenog video i audio materijala, režija web reportaže u skladu s zadanom tematikom i aktualnim događanjima poštujući DOP, izrada i implementacija odgovarajuće grafičke opreme za web reportaže, kolor korekcija i finalizacija slike za web reportažu, korištenje zadane glazbene podloge te implementacija u web reportažu, u slučaju potrebe spikersko čitanje zadanog teksta te snimanje i obrada spikera, tonska obrada i montaža zvuka, glazbe i glasa, finalni miks i mastering zvuka, glazbe i glasa za web reportažu, izrada oglednih.mp4 file-ova za web reportažu, izrada finalnog master file-a za web reportažu u full HD-u, njegova konverzija u zadani video format u odgovarajućoj rezoluciji za objavu na društvenim mrežama, nakon dobivene autorizacije (elektronskom poštom) od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Postprodukcija (foto) odnosno pregled i odabir snimljenih fotografija na zadanoj lokaciji za objavu na društvenim mrežama. Nakon odabira slanje fotografija ovlaštenoj osobi Naručitelja koja odlučuje koje fotografije idu u objavu na Internetu, društvenim mrežama i dr. prema potrebi. Odabrane fotografije od strane Naručitelja se obrađuju, izrezuju te konvertiraju u odgovarajući format. Usluga snimanja i montaže web reportaže podrazumijeva 4 snimanja web reportaža do 90 sekundi i fotografiranje do 40 fotografija. 6/29

7 Naručitelj će odabranom ponuditelju po stupanju na snagu ugovora dostaviti zadane materijale u formatima pogodnim za daljnju obradu: - zadani slikovni zapis biti će dostavljen u targa sekvencama (rezolucije 720x576 za TV najavu); - zadani zvučni zapis bit ce dostavljen kao kompletan audio miks (stereo wav 16 bit/48 khz za TV najavu); - zadani font biti ce dostavljen kao zaseban font kao i zadana grafička priprema koja će biti dostavljena u.psd i/ili.ai formatima. 6. Sinkronizacija i upis u TV najavu TV najava je kratka informativna forma čiji se sadržaj temelji na neposrednoj informaciji koja se može komunicirati vizualnim putem - slikom i/ili tekstom, ali i glasom (spiker). Naručitelj će odabranom ponuditelju po stupanju na snagu ugovora dostaviti zadane materijale u formatima pogodnim za daljnju obradu: - zadani slikovni zapis biti će dostavljen u targa sekvencama (rezolucije 720x576 za TV najavu); - zadani zvučni zapis bit ce dostavljen kao kompletan audio miks (stereo wav 16 bit/48 khz za TV najavu); - zadani font biti ce dostavljen kao zaseban font kao i zadana grafička priprema koja će biti dostavljena u.psd i/ili.ai formatima. Naručitelj koristi TV najave za promociju svojih igara (Loto 7/39, Loto 6/45, Eurojackpot i Tv Bingo 15 od 90 svaka igra ima svoju zasebnu TV najavu) i to se čini tekstom odnosno brojčanim prikazom iznosa (jackpota), a sliku prati vokal prema zadanom tekstu. Realizacija sinkronizacije i upisa u TV najavu: spikersko čitanje zadanog teksta za TV najavu, snimanje i obrada te odgovarajuće procesiranje snimljenog vokala za implementaciju u TV najavu, miks vokala sa zadanom glazbenom podlogom te mastering za TV prikazivanje, realizacija zadanog iznosa jackpota za određenu igru u tehnici 2D ili 3D animacije, implementacija cifre u TV najavu u vidu odgovarajućeg pozicioniranja u slici, podlaganje tona pod sliku, finalizacija TV najave u vidu realizacije master zapisa te njegovog eksportiranja u odgovarajuće formate: a) za TV emitiranje u SD 4:3 i/ili 16:9 formatu i rezolucija 720x576 i 1024x576, b) kao moguća dodatna opcija - za objavu na webu u 16:9 formatu i rezolucije 1024x576, stereo wav, 16 bit/44 khz. Sinkronizacija i upis u TV najavu podrazumijevaju 50 sinkronizacija i upisa u TV najavu. 7. Sinkronizacija i upis u kino najavu Kino najava - kratka informativna forma čiji se sadržaj temelji na neposrednoj informaciji koja se može komunicirati vizualnim putem - slikom i/ili tekstom, ali i glasom (spiker). Naručitelj će odabranom ponuditelju po stupanju na snagu ugovora dostaviti zadane materijale u formatima pogodnim za daljnju obradu: - zadani slikovni zapis biti će dostavljen u targa sekvencama (rezolucije 720x576 za TV najavu); - zadani zvučni zapis bit ce dostavljen kao kompletan audio miks (stereo wav 16 bit/48 khz za TV najavu); - zadani font biti ce dostavljen kao zaseban font kao i zadana grafička priprema koja će biti dostavljena u.psd i/ili.ai formatima. Naručitelj koristi kino najave za promociju svojih igara (Loto 7/39, Eurojackpot i Tv Bingo 15 od 90 svaka igra ima svoju zasebnu kino najavu) i to se čini tekstom odnosno brojčanim prikazom iznosa (jackpota), a sliku prati vokal koji prema zadanom tekstu. Realizacija sinkronizacije i upisa u kino najavu: spikersko čitanje zadanog teksta za kino najavu, snimanje i obrada te odgovarajuće procesiranje snimljenog vokala za implementaciju u kino najavu, miks vokala sa zadanom glazbenom podlogom te mastering za kino prikazivanje, realizacija zadanog iznosa jackpota za određenu igru u tehnici 2D ili 3D animacije, implementacija cifre u kino najavu u vidu odgovarajućeg pozicioniranja u slici, 7/29

8 podlaganje tona pod sliku, finalizacija kino najave u vidu realizacije master zapisa te njegovog eksportiranja u odgovarajuće formate: - za kino prikazivanje u tri (3) odgovarajuća formata za emitiranje u digitalnim kino dvoranama sa digitalnim serverima i projektorima u skladu s dobivenom tehničkom specifikacijom od strane kino operatera. Zadani formati i rezolucije kino najave: 1.1. Za IMAX - video: QuickTime Photo JPEG, 2048x1080, 24 fps; audio: stereo wav, 24 bit/48 khz, 1.2. Za Digital Cinemascope - video: QuickTime Photo JPEG, 2048x858, 24 fps; audio: stereo wav, 24 bit/48 khz, 1.3. Za plazme - video: MPEG2, 720x576, 25 fps; audio: stereo wav, 16 bit/44 khz. Sinkronizacija i upis u kino najavu podrazumijeva 2 sinkronizacija i upisa u kino najavu. 8. Kompleksni upis u pop up i/ili tv najavu Naručitelj će odabranom ponuditelju po stupanju na snagu ugovora dostaviti zadane materijale u formatima pogodnim za daljnju obradu: - zadani slikovni zapis biti će dostavljen u targa sekvencama (rezolucije 720x576 za TV najavu); - zadani zvučni zapis bit ce dostavljen kao kompletan audio miks (stereo wav 16 bit/48 khz za TV najavu); - zadani font biti ce dostavljen kao zaseban font kao i zadana grafička priprema koja će biti dostavljena u.psd i/ili.ai formatima. Realizacija upisa u TV najavu ili Pop up: realizacija zadanog iznosa jackpota za određenu igru u tehnici 2D ili 3D animacije, implementacija cifre u TV najavu u vidu odgovarajućeg pozicioniranja u slici, finalizacija TV najave u vidu realizacije master zapisa te njegovog eksportiranja u odgovarajuće formate, TV najava podrazumijeva dodatno podlaganje tona pod sliku; a) za TV emitiranje u SD 4:3 i/ili 16:9 formatu I rezolucija 720x576 I 1024x576, b) kao moguća dodatna opcija - za objavu na webu u 16:9 formatu i rezolucije 1024x576, stereo wav, 16 bit/44 khz. Kompleksni upis u pop up i/ili tv najavu podrazumijeva 150 upisa u TV najavu ili Pop up. 9. Kompleksni upis u kino najavu Naručitelj će odabranom ponuditelju po stupanju na snagu ugovora dostaviti zadane materijale u formatima pogodnim za daljnju obradu: - zadani slikovni zapis biti će dostavljen u targa sekvencama (rezolucije 1920x1080 za kino najavu); - zadani zvučni zapis bit ce dostavljen kao kompletan audio miks (stereo wav 24 bit/48 khz za kino najavu); - zadani font biti ce dostavljen kao zaseban font kao i zadana grafička priprema koja će biti dostavljena u.psd i/ili.ai formatima. Realizacija upisa u kino najavu: realizacija zadanog iznosa jackpota za određenu igru u tehnici 2D ili 3D animacije, implementacija cifre u kino najavu u vidu odgovarajućeg pozicioniranja u slici, podlaganje tona pod sliku, finalizacija kino najave u vidu realizacije master zapisa te njegovog eksportiranja u odgovarajuće formate: - za kino prikazivanje u tri (3) odgovarajuća formata za emitiranje u digitalnim kino dvoranama sa digitalnim serverima i projektorima u skladu s dobivenom tehničkom specifikacijom od strane kino operatera. Zadani formati i rezolucije kino najave: 1.1. Za IMAX - video: QuickTime Photo JPEG, 2048x1080, 24 fps; audio: stereo wav, 24 bit/48 khz, 1.2. Za Digital Cinemascope - video: QuickTime Photo JPEG, 2048x858, 24 fps; audio: stereo wav, 24 bit/48 khz, 1.3. Za plazme - video: MPEG2, 720x576, 25 fps; audio: stereo wav, 16 bit/44 khz. Kompleksni upis u kino najavu podrazumijeva 5 upisa u kino najavu. 10. Produkcija radijskih spotova Realizacija sinkronizacije TV spotova: spikersko čitanje zadanog teksta za radijske spotove, 8/29

9 snimanje i obrada te odgovarajuće procesiranje snimljenog vokala za implementaciju u radijske spotove, po potrebi realizacije odgovarajuće pozadinske zvučne kulise (zvučnih efekata), montaža snimljenog vokala, zadane glazbene podloge kao i eventualne pozadinske zvučne kulise (zvučnih efekata), miks zvuka, glazbe i glasa te mastering za radijsko emitiranje, dostava elektroničkim putem finaliziranog zvučnog zapisa u odgovarajućem formatu (16 bit, 44 khz, stereo wav ili high quality mp3) Službi promocije HL-a ili upload na servere radijskih postaja. Produkcija radijskih spotova podrazumijeva produkciju 7 radijskih spotova do 30 sekundi. Naručitelj će odabranom ponuditelju po stupanju na snagu ugovora dostaviti zadanu glazbenu podlogu kao audio miks (stereo wav 16 bit/44 khz). 11. Dorada sa sinkronizacijom radijskih spotova Realizacija sinkronizacije radijskih spotova: spikersko čitanje zadanog teksta za radijski spot, snimanje i obrada spikera, obrada i vremensko dinamička prilagodba zadane prije snimljene zvučne i/ili glazbene podloge iz TV upisa/najava za implementaciju u radijski spot, miks zvuka, glazbe i glasa te mastering za radijsko emitiranje. Dorada sa sinkronizacijom radijskih spotova podrazumijeva 110 dorada sa sinkronizacijom. 12. Sinkronizacija tv najava Realizacija sinkronizacije tv najava: spikersko čitanje zadanog teksta za TV najavu u vidu implementacije relevantnih podataka (npr. iznos jackpota), a koji se mjenjaju u određenom intervalu, snimanje i obrada snimljenog vokala, miks snimljenog vokala sa zadanom zvičnom i/ili glazbenom podlogom te mastering za TV emitiranje, podlaganje tona pod sliku, finalizacija sinkroniziranje TV najave u vidu realizacije master zapisa te njegovog eksportiranja u odgovorajuće formate: - za TV emitiranje u SD 4:3 i/ili 16:9 formatu, rezolucija 720x576 i 1024x576 i za objavu na webu u odgovarajućoj rezolucije za objavu na društvenim mrežama. Sinkronizacija tv najava podrazumijeva 4 sinkronizacija TV najave. 13. Produkcija pop-upa - osmišljavanje i realizacija odgovarajućeg pop-upa u skladu s tehničkim specifikacijama pojedine tv kuće - finalizacija pop-upa u vidu realizacije master zapisa te njegovog eksportiranja u zadane formate (targa i/ili mov) za TV emitiranje u SD 4:3 i/ili 16:9 formatu, rezolucija 720x576 i 1024x576 Količina: produkcija 5 pop-upova. 14. Produkcija bumpera - osmišljavanje i realizacija odgovarajućeg bumpera u skladu s tehničkim specifikacijama pojedine tv kuće - finalizacija bumpera u vidu realizacije master zapisa te njegovog eksportiranja u zadane formate (targa i/ili mov) za TV emitiranje u SD 4:3 i/ili 16:9 formatu, rezolucija 720x576 i 1024x576 Količina: produkcija 5 bumpera. 15. Usluga snimanja i montaže virala / namjenskog filma Viral svojim formatom i sadržajem na efektan način prezentira zadanu temu i/ili događaj naručitelja u svrhu komuniciranja putem kanala društvenih mreža. Predprodukcija se odnosi na kreativnu konceptualizaciju, pripremu odgovarajućeg scenarija prema uputama naručitelja i organizaciji snimanja na određenoj lokaciji. Produkcija se odnosi na snimanje slike i zvuka u HD tehnologiji sa do dvije kamere na otvorenom i zatvorenom terenu na području cijele Hrvatske (uključuje do 2 snimatelja, ton majstora te njihovu opremu za snimanje slike i zvuka u eksterijeru i interijeru - kamera, razni objektivi, mikrofoni, audio snimač, rasvjeta, stativi, kablovi, glavno i rezervno napajanje) i fotografiranje događanja na licu mjesta 9/29

10 (uključuje fotografa, foto aparat, razne objektive, stativ, rasvjetu) uz odgovarajući kreativno-tehnički nadzor produkcije od strane nositelja projekta. Produkcija (video) odnosno realizacija virala do 120 : realizacijska ekipa (montažer, grafičar/animator, ton majstor i po potrebi spiker) obrada i montaža na terenu snimljenog video i audio materijala režija virala u skladu sa zadanom tematikom i aktualnim događanjima poštujući DOP izrada i implementacija odgovarajuće grafičke opreme za viral kolor korekcija i finalizacija slike za viral korištenje zadane glazbene podloge te implementacija iste u viral u slučaju potrebe spikersko čitanje zadanog teksta te snimanje i obrada spikera tonska obrada i montaža zvuka, glazbe i glasa finalni audio miks i mastering za viral izrada oglednih.mp4 file-a za viral izrada finalnog master file-a za viral u HD rezoluciji ( P), njegova konverzija u zadani video format u odgovarajućoj rezoluciji za objavu na društvenim mrežama, nakon dobivene autorizacije (elektronskom poštom) od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Postprodukcija (foto) odnosno pregled i odabir snimljenih fotografija na zadanoj lokaciji za objavu na društvenim mrežama. Nakon odabira slanje fotografija ovlaštenoj osobi Naručitelja koja odlučuje koje fotografije idu u objavu na Internetu, društvenim mrežama i dr. prema potrebi. Odabrane fotografije od strane naručitelja se obrađuju, izrezuju te konvertiraju u odgovarajući format. Usluga snimanja i montaže virala / namjenskog filma podrazumijeva 2 snimanja do 120 sekundi i fotografiranje do 40 fotografija. U cijenu ponude su uključeni svi putni i drugi troškovi na svim lokacijama u Hrvatskoj. 16. Produkcija animiranog tv spota - jednostavna animacija Predprodukcija se odnosi na kreativnu konceptualizaciju, pripremu odgovarajućeg scenarija prema uputama naručitelja. Produkcija, odnosno realizacija animiranog tv spota do 20 sekundi; realizacijska ekipa (montažer, grafičar/animator, ton majstor i po potrebi spiker) režija animiranog tv spota u skladu s zadanom tematikom poštujući DOP finalizacija slike za animirani tv spot korištenje zadane glazbene podloge te implementacija u animirani tv spot u slučaju potrebe spikersko čitanje zadanog teksta te snimanje i obrada spikera tonska obrada i montaža zvuka, glazbe i glasa finalni audio miks i mastering za animirani TV spot izrada oglednih.mp4 file-ova za viral izrada finalnog master file-a za animirani tv spot u HD rezoluciji ( P) i njegova konverzija a) u zadani video format (mpeg) za TV emitiranje u SD 4:3 i/ili 16:9 formatu, rezolucija 720x576 i 1024x57 b) u zadani video format u odgovarajućoj rezoluciji za objavu na društvenim mrežama, nakon dobivene autorizacije (elektronskom poštom) od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Produkcija animiranog tv spota podrazumjeva 2 animirana tv spota. Zbog prirode, opsega projekta kao i tempa realizacije, ne smije doći do zastoja u isporuci naručenih anketnih i namjenskih TV spotova, radio spotova, kino spotova kao i web reportaža. Tijekom realizacije anketnih i namjenskih TV spotova, radio spotova, kino spotova kao i web reportaža, sve prilagodbe zahtijevane od strane Naručitelja moraju biti uključene u cijenu. Snimanje i obradu audiovizualnih sadržaja za anketne i namjenske TV spotove kao i web reportaže potrebno je realizirati u HD tehnologiji. Isporuka anketnih i namjenskih TV spotova, radio spotova, TV i kino najava kao i web reportaža odvija se po uputama Naručitelja i sukladno s tehničkim zahtjevima TV kuća, kino operatera i portala odnosno kanala društvenih mreža do točno zadanog roka. Potrebno je pripremiti finalizirane anketne i namjenske TV spotove, radio spotova, kino spotove kao i web reportaže za emitiranje objave u raznim formatima i rezolucijama. Glazbena podloga za anketne i namjenske TV spotove, radio spotove kao i web reportaže mora biti originalna i jedinstvena te mora biti podložna odgovarajućim izmjenama u vidu prilagodbe za određenu 10/29

11 prigodu (tzv. remiks - božićna, ljetna, progodna sportska i sl.) i kao takva ne smije se pojavljivati prije, za vrijeme ili poslije, u cijelosti ili parcijalno, u medijskim aktivnostima drugih brendova i/ili proizvoda. Sukladno članku 4. stavak 1. alineja b) Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio okvirnu količinu predmeta nabave s obzirom da se za predmet nabave zbog prirode korištenja ne može unaprijed odrediti točna količina. Stvarna nabavljena količina predmeta nabave na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupno plaćanje bez PDV na temelju sklopljenog ugovora može biti veće ili manje od vrijednosti ugovora, sukladno stvarno nabavljenim količinama, ali ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. AUTORSKO PRAVO Odabrani ponuditelj je dužan međusobni odnos između autora, koautora, autora doprinosa te nositelja srodnih prava i sebe kao autora u pogledu autorskih i srodnih prava vezanih uz predmet usluge regulirati sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (članak 51. i 52.). Odabrani ponuditelj i Naručitelj suglasno potvrđuju da Naručitelj nema nikakve obveze vezano za odnose Autora i drugih iz prethodnog stavka i eventualne naknade za korištenje njihovih autorskih djela temeljem članka 53. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013). Odabrani ponuditelj mora biti nositelj isključivog prava iskorištavanja autorskih djela koja su predmet usluge iz ovog ugovora, te ne smije osnovati daljnje pravo iskorištavanja autorskih djela koja su predmet usluge ili prepustiti ostvarivanje autorskih prava iz autorskih djela koja su predmet usluge. Naručitelj nema pravo prenošenja autorskih prava na treće osobe. Isključivo pravo iskorištavanja osobito obuhvaća imovinska prava: pravo reproduciranja (pravo umnožavanja), pravo distribucije (pravo stavljanja u promet), pravo priopćavanja autorskih djela javnosti uključujući i pravo objavljivanja, na bilo kojem mediju i u bilo kojem formatu i to kako na onima koji su danas poznati, tako i onima koji će postati poznati, te pravo prerade. Odabrani ponuditelj je dužan prilikom isporuke autorskih djela koja su predmet usluge Naručitelju dostaviti pisanu i potpisanu Izjavu autora/koautora svakog pojedinog autorskog djela koja su predmet usluge iz kojeg je razvidno da je autor/koautor autorskog djela osnovao za odabranog ponuditelja vremenski, sadržajno neograničeno isključivo pravo iskorištavanja autorskih djela koja su predmet usluge prostorno za područje Republike Hrvatske, te da prilikom korištenja autorskog djela koje je predmet usluge ne želi biti naveden (označen) kao autor djela. Odabrani ponuditelj je suglasan da Naručitelj može autorska djela koja su predmet usluge iskorištavati na način potreban za ispunjenje svrhe ovog ugovora u svim svojim izdanjima, te za izradu drugih proizvoda iz djelatnosti Naručitelja, a u svrhu oglašavanja i promidžbe i obavljanja drugih djelatnosti koje čine predmet poslovanja Naručitelja. Sve troškove reproduciranja, distribucije, priopćavanja javnosti autorskih djela koja su predmet usluge te prerade istih, snosi Naručitelj. Svi prihodi od ostvarivanja ustupljenih autorskih prava iz autorskih djela koja su predmet usluge idu u korist Naručitelja. Odabrani ponuditelj se obvezuje o svom trošku preuzeti sve eventualne zahtjeve autora i/ili trećih osoba koji bi se pojavili ili mogli pojaviti s naslova zaštite autorskih prava ili srodnih prava na autorskim djelima koja su predmet usluge i/ili autorskim djelima koja su prerađena i/ili korištena za izradu autorskih djela koja su predmet usluge, te se obvezuje nadoknaditi Naručitelju svaku štetu nastalu kao posljedica tih zahtjeva. 5. MJESTO ISPORUKE I IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE Mjesto isporuke predmeta nabave je lokacija Naručitelja na adresi: Hrvatska Lutrija d.o.o., Sektor marketinga i korporativnih komunikacija, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb. 6. ROK I NAČIN IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE Odabrani ponuditelj je obvezan predmet nabave isporučivati sukcesivno, sukladno Kategorizaciji i isporučivosti te na temelju zahtjeva Naručitelja i sukladno uputama Naručitelja. 11/29

12 Ugovor o javnoj nabavi stupa na snagu s danom potpisa obje ugovorne strane, te se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci (očekivani početak izvršenja ). Izvršenje i isporuka predmeta nabave se potvrđuje odgovarajućim dokazom o izvršenoj usluzi odnosno isporuci, ovjerenim od ovlaštenih osoba odabranog ponuditelja i Naručitelja. 7. KOORDINATORI Naručitelj i odabrani ponuditelj će odmah po sklapanju ugovora imenovati koordinatore zadužene za koordiniranje, vođenje i praćenje realizacije/izvršenja odredbi ugovora. Ugovorne strane će bez odgađanja pisanim putem razmijeniti podatke o koordinatorima, te načinu i sredstvima komunikacije. 8. NAČIN NUÐENJA PREDMETA NABAVE Dozvoljeno je nuditi isključivo cjelokupan predmet nabave, naveden u točki 4. ovog Zahtjeva za prikupljanje ponuda. 9. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA Ponuditelj mora dokazati da ne postoje razlozi isključenja iz postupka javne nabave sukladno niže navedenim uvjetima. Svi dokazi iz ove točke Dokumentacije za nadmetanje mogu se priložiti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno ovoj točki Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata, i/ili se obratiti izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ovom točkom Dokumentacije za nadmetanje. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati. U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno ovoj točki Dokumentacije za nadmetanje uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti, sukladno odredbama članka 92. Zakona. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA A. Nekažnjavanost Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave: 1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 12/29

13 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), 2. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj podtočki. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz 1. a) i b) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove podtočke utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. U slučaju podizvoditelja, okolnost iz ove podtočke utvrđuje se za sve podizvoditelje pojedinačno. Obrazac Izjave sastavni je dio ove Dokumentacije za nadmetanje. B. Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave: 1. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe), 2. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovoj podtočki. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz 1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje Potvrda porezne uprave gospodarski subjekt u ponudi dostavlja važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje niti Potvrda porezne uprave niti jednakovrijedni dokument, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove podtočke utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. U slučaju podizvoditelja, okolnost iz ove podtočke utvrđuje se za sve podizvoditelje pojedinačno. OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA C. Težak profesionalni propust Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način. Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove podtočke utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. U slučaju podizvoditelja, okolnost iz ove podtočke utvrđuje se za sve podizvoditelje pojedinačno. 10. DOKAZI SPOSOBNOSTI Ponuditelj mora dokazati postojanje sposobnosti sukladno niže određenim uvjetima sposobnosti. Svi dokazi iz ove točke Dokumentacije za nadmetanje mogu se priložiti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U slučaju postojanja sumnje 13/29

14 u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno ovoj točki Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata, i/ili se obratiti izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ovom točkom Dokumentacije za nadmetanje; ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati. U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno ovoj točki Dokumentacije za nadmetanje uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti, sukladno odredbama članka 92. Zakona. A. Izvod iz registra ili izjava gospodarskog subjekta odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela; izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave; obrazloženje: dokaz je određen u skladu s člankom 70. stavak 1. i 2. Zakona, kojim je propisano da svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta; u slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost; B. Tehnička i stručna sposobnost Popis ugovora, s navedenim najmanje jednim ugovorom o izvršenju usluga istih ili sličnih predmetu nabave, izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum izvršenja usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona, popis kao dokaz o urednom izvršenju sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednom izvršenju sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. minimalna razina sposobnosti: vrijednost jednog ugovora navedenog u popisu mora biti s ugovorenim iznosom od najmanje ,00 kn bez PDV; obrazloženje: dokaz je određen u skladu s člankom 72. stavak 5. točka 1. Zakona i člankom 9. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12). S obzirom na vrijednost predmeta nabave, Naručitelj traži dokaz da ponuditelj ima iskustvo u izvršenju usluge koja je ista ili slična predmetu nabave te da je predmet nabave izvršen u cijelosti i u roku, kao sigurnost da će i za Naručitelja biti u mogućnosti izvršiti predmet nabave na isti način. C. Obrazovne i stručne kvalifikacije obrazovne i stručne kvalifikacije pružanja usluge, a posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje predmetne usluge; - traženo se dokazuje izjavom o stečenom iskustvu, a sukladno minimalnim razinama sposobnosti kako slijedi: a) gospodarski subjekt mora raspolagati s najmanje jednim spikerom sa znanjem sinkronizacije spotova; - spiker mora imati sljedeće radno iskustvo: da je u posljednje dvije godine izvršio sinkronizaciju minimalno 50 televizijskih spotova godišnje, a koji su emitirani na nacionalnim TV kućama; b) gospodarski subjekt mora raspolagati s najmanje jednim TV montažerom sa znanjem montiranja snimljenog materijala za TV ankete, spotove i reportaže na terenu u interijeru i eksterijeru; - TV montažer mora imati sljedeće radno iskustvo: da je u posljednje dvije godine realizirao montažu za minimalno 40 različitih televizijskih igranih / dokumentarnih / reportažnih projekata 14/29

15 godišnje, a koji su emitirani na nacionalnim TV kućama; c) gospodarski subjekt mora raspolagati s najmanje jednim TV snimateljem sa znanjem snimanja TV anketa, spotova i reportaža na terenu u interijeru i eksterijeru; - TV snimatelj mora imati sljedeće radno iskustvo: da je u posljednje dvije godine realizirao snimanja za minimalno 40 različitih televizijskih igranih / dokumentarnih / reportažnih projekata godišnje, a koji su emitirani na nacionalnim TV kućama; - osobe se u izjavi navode imenom i prezimenom; - navedena minimalna razina sposobnosti se dokazuje pojedinačnim životopisom svake osobe koji treba biti u prilogu dostavljenog dokaza; životopis treba sadržavati obavezno i podatke koji se odnose na traženo stručno znanje i iskustvo na poslovima određenim ovom podtočkom Dokumentacije za nadmetanje; životopis ovjerava osoba na koju se životopis odnosi; - obrazloženje: dokaz je određen u skladu s člankom 72. stavak 5. točka 5. Zakona. S obzirom na složenost predmeta nabave, Naručitelj traži navedenu minimalnu razinu sposobnosti kako bi se osigurao da ponuditelj ima na raspolaganju osobe s praktičnim iskustvom, pouzdane i kvalitetne vokale potrebne za sinkroniziranje, stručne montažere i snimatelje sve u cilju osiguranja kvalitete prilikom izvršenja predmeta nabave. D. Tehnička i stručna sposobnost Pisana izjava ponuditelja iz koje je razvidno kojom tehničkom opremom pružatelj usluga raspolaže u svrhu izvršenja ugovora. - izjavi se prilaže popis tehničke opreme i uređaja iz kojeg mora biti razvidno da će ponuditelj u svrhu kvalitetnog izvršenja ugovora imati mogućnost snimanja, obrade i montaže slikovnih zapisa u 4K i HD rezoluciji i da će imati na raspolaganju profesionalnu opremu za audio i video produkciju i posprodukciju: odgovarajuće računalo za obradu materijala u 4K i HD rezoluciji, licencirani softveri za audio i video produkciju i postprodukciju, profesionalni referentni monitor za evaluaciju slikovnih zapisa, profesionalno audio sučelje za snimanje i AD/DA konverziju zvuka, profesionalne referentne audio monitore za audio miks i profesionalni mikrofon za snimanje spikera; - obrazloženje: dokaz je određen u skladu s člankom 72. stavak 5. točka 8. S obzirom na složenost predmeta nabave, Naručitelj traži navedenu minimalnu razinu sposobnosti kako bi se osigurao da ponuditelj ima na raspolaganju potrebnu profesionalnu opremu sve u cilju osiguranja kvalitete prilikom izvršenja predmeta nabave. 11. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve: a. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, b. dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točka 3. Zakona, c. nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. Zakona, d. odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, e. nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se s rokom važenja najkraće do godine. Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi ,00 kn Kao jamstvo za ozbiljnost ponude u ponudi se dostavlja u izvorniku neopoziva bezuvjetna bankarska garancija na poziv. Jamstvo za ozbiljnost ponude izdaje poslovna banka na nalog i za račun ponuditelja koji sudjeluje u postupku javne nabave iz ove Dokumentacije, a u korist korisnika jamstva banke Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, OIB: , IBAN: HR , Privredna banka Zagreb d.d. Kao jamstvo za ozbiljnost ponude može se dati novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dužan iznos jamstva za ozbiljnost ponude iz ove točke uplatiti na IBAN: HR , poziv na broj: 21471, opis plaćanja jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti dokaz o uplati novčanog pologa. Kao dokaz se dostavlja neovjerena preslika ili ispis provedenih naloga za plaćanje, uključujući i one izdane u elektroničkom obliku. Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano, sukladno članku 93. stavak 1. točka 1. Zakona. 15/29

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 DOKUMENTACIJA

Detaljer

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje)

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI. (Roba široke potrošnje) OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI KLASA: 333-01/15-01/02 URBROJ: 2176-41-01-15-6 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE (Roba široke potrošnje) Lipovljani, ožujak 2015.godine

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RAMOVSKA OPLATA ZA ZIDOVE, STUBOVE I TEMELJE Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/67/2017

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 12/04/ :02:10

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 12/04/ :02:10 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime "Putevi" doo u stečaju, Broj 25-S/13 Mjesto i datum Podgorica 12/04/2013

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

Poštovani poslovni partneri,

Poštovani poslovni partneri, April 2017 2 Poštovani poslovni partneri, pred vama je cenovnik proizvoda programa dekorativnih premaza robnih marki Belinka, Helios, Zvezda, Duga, Chromoden, Kemostik, kao i autoreparaturnih premaza robnih

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Neprekidne funkcije nestandardni pristup

Neprekidne funkcije nestandardni pristup nestandardni pristup Predavanje u sklopu Teorije, metodike i povijesti infinitezimalnih računa fniksic@gmail.com PMF Matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu 10. veljače 2011. Ciljevi predavanja Ciljevi

Detaljer

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012

ZAKLJUČAK o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012 Temeljem članka 4. Pravilnika o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati ("Narodne novine" RH br. 50/95) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: Dana: 11/11/ :06:30

II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke:  Dana: 11/11/ :06:30 Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkam CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice, Broj 55-S/13 Mjesto i datum Podgorica 11/11/2013 Na osnovu čl. 29 i

Detaljer

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2

Prije uporabe Sigurnost...1 Važne napomene...1. Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tablet FISKAL1... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1... 2 Izgled tableta FISKAL1... 3 Tablet FISKAL1 GO... 4 Sadržaj pakiranja

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi Likovna umjetnost, matematika i algoritmi Vlatko Čerić Sadržaj Kratak pregled povijesti veze umjetnosti i matematike Matematika i računalna tehnologija u likovnoj umjetnosti Algoritamska umjetnost Neki

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0516MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017.

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ZA GODINU. U Puli, siječanj 2017. DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA Krležina ulica 33, Tel: 052/392-448; fax: 052/392-449 IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA ZA 2016.

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT

HRVATSKI. LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT HRVATSKI LCD televizor UPUTE 0716MTH-VT-VT Poštovani korisniče, Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

OLE for Process Control

OLE for Process Control OPC OLE for Process Control OPC novi koncept sustava automatizacije Nove tehnologije pridonose progresu u automatizaciji i upravljanja u industrijskim procesima koji se iz godine u godinu ubrzava. Zahtjevi

Detaljer

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r.

KONKURSI OGLASI. Su.R.br. 105/14 Podgorica, godine Sudski savjet Predsjednik Vesna Medenica, s.r. KONKURSI I Na osnovu čl. 28, 29 i 30 Zakona o Sudskom savjetu ( Sl. list CG, br. 13/08, 39/11, 31/12 i 46/13) i čl. 29, 30, 31 i 32 Poslovnika Sudskog savjeta ( Sl. list CG, br. 57/11, 17/13 i 4/14), Sudski

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

Korisnički priručnik. Modena E501

Korisnički priručnik. Modena E501 Korisnički priručnik Modena E501 RS PORUKA OD COOLPAD Hvala na kupovini vašeg Modena E501 mobilnog telefona! Sledite jednostavna ali važna uputstva za optimalnu upotrebu vašeg novog telefona: Pre prve

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.

Bluetooth autoradio MEX-BT3800U. Uputstvo za upotrebu (1) Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. 4-158-429-31(1) Bluetooth autoradio Uputstvo za upotrebu Za isključenje demonstracionog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7. MEX-BT3800U 2009 Sony Corporation Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...

Prije uporabe... 1. Sigurnost...1 Važne napomene...1. Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1... Sadržaj Prije uporabe... 1 Sigurnost...1 Važne napomene...1 Tehničke specifikacije... 2 Sadržaj pakiranja FISKAL1 paketa...2 Tablet FISKAL1...2 Izgled tableta FISKAL1...3 Pisač... 4 Sadržaj pakiranja pisača...4

Detaljer

Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen

Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen Mobilna aplikacija Mobilna aplikacija Stopp mobbing i skolen norveška novinska agencija koja izdaje regionalni dnevni list Stavanger Aftenblad kreirala je aplikaciju od 2012. do 2013. god. i odgovorna

Detaljer

Upute za asinkrone motore i generatore

Upute za asinkrone motore i generatore Upute za asinkrone motore i generatore Sigurnosne upute AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Općenito 2. Namjena Opći prospisi o sigurnosti, posebna pravila za svako mjesto izvođenja

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY

1.5.Di skala LPWN 1.6.Di skala SKY MIKROTEHNA d.d. Zagreb, Draškovićeva 58 Poduzeće za proizvodnju proizvoda od metala plastike, gume, drva i papira Servis mjernih uređaja, vaga, utega i ostalih mjerila Servis i postavljanje grijanja i

Detaljer

PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU

PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU PRIRUČNIK O UPOTREBI SLOBODNOG SOFTVERA U UMETNIČKOM MUZIČKOM RADU Autor: Vedran Vučić 1 Sadržaj: Predgovor Zahvale Tipografske konvencije Slobodan softver nastanak i značaj Upotreba GNU/Linuxa za audio

Detaljer

TEME BROJA: Novi Pravilnik 80-a godišnjica radioamaterizma u Hrvatskoj Elektronika za mlade 12-elementna Yagi antena za 2 m Prve veze na 70 MHz

TEME BROJA: Novi Pravilnik 80-a godišnjica radioamaterizma u Hrvatskoj Elektronika za mlade 12-elementna Yagi antena za 2 m Prve veze na 70 MHz ÈASOPIS HRVATSKOGA RADIOAMATERSKOG SAVEZA godište 13. Broj 1 (103) ožujak 2004. cijena 15 kuna Aurora u Hrvatskoj TEME BROJA: Novi Pravilnik 80-a godišnjica radioamaterizma u Hrvatskoj Elektronika za mlade

Detaljer

"FITIŠ - JU" d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700

FITIŠ - JU d.o.o Centrala NK-700. Uputstvo za rukovanje. Protivpožarnom centralom serije NK-700 List:1 Uputstvo za rukovanje Protivpožarnom centralom serije NK-700 Centrala komunicira sa korisnikom pomoću svetlosne i zvučne signalizacije dok komande prima preko tastature. Tako da pre svega sledi

Detaljer

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING

VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING VEDTAK Nr. 1/2013AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. Mai 1987 FELLESKOMITEEN, Under henvisning til Konvensjonen

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Alumil je najveća grupacija za ekstruziju aluminijumskih profila u

Detaljer

ISC Bind9. Pripremio: Dinko Korunić Verzija: 1.0, ožujak Bind9 / str. 1

ISC Bind9. Pripremio: Dinko Korunić Verzija: 1.0, ožujak Bind9 / str. 1 ISC Bind9 Pripremio: Dinko Korunić Verzija: 1.0, ožujak 2002. Bind9 / str. 1 Tijekom prezentacije ako što nije jasno - pitajte! ako što nije točno - ispravite! diskusija je poželjna i produktivna ako je

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W

Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W Hladnjak / Zamrzivač Køleskab / Fryser Jääkaappi / Pakastin Kjøleskap / Fryser Kyl / Frys RCSA340K20W Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden

Detaljer

4. Grafič ke funkčije

4. Grafič ke funkčije 4. Grafič ke funkčije Svaki grafik možemo posmatrati kao prikaz numeričkih vrednosti. Poreklo ovih vrednosti, međutim, diktira način na koji se one koriste ili generišu. U vedini slučajeva, izvor podataka

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

REGULATORNI KONTNI PLAN

REGULATORNI KONTNI PLAN REGULATORNI KONTNI PLAN Klasa 0 STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI 01- Nematerijalna sredstva 010 Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0100 Dugoročna ulaganja u razvoj proizvoda (izrada i testiranje prototipova

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. V6.0 OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0716MTH-VT-VT

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0716MTH-VT-VT BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0716MTH-VT-VT Poštovani kupče, Ovaj aparat u skladu je sa važećim europskim direktivama i standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti. Europski predstavnik

Detaljer

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT

BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT BOSANSKI LCD TV UPUTSTVA 0516MTH-VT-VT Poštovani kupče, Ovaj aparat u skladu je sa važećim europskim direktivama i standardima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti. Europski predstavnik

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

Škola za dizajn, grafiku i odrţivu gradnju Matice hrvatske 11, HR Split ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2011/2012.

Škola za dizajn, grafiku i odrţivu gradnju Matice hrvatske 11, HR Split ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2011/2012. Škola za dizajn, grafiku i odrţivu gradnju Matice hrvatske 11, HR - 21000 Split ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2011/2012. TKO SMO MI? Poĉeci struĉnog obrazovanja za graċevinska zanimanja u Splitu

Detaljer

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0

Detaljer

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki

Dr. Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki BHG br 1 mart 2016 final za web 1:Layout 1 4/7/2016 2:53 PM Page 1 Godina/år XV, Broj/No 1, mart-april, 2016. Pris: 50 NOK U susret nam dolazi najdraži gost - ramazan Otvaranje džamije Ferhat - paše (Ferhadije)

Detaljer

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću

KONKURSI I OGLASI. OGLAŠAVA IMENOVANJE Predsjednika/ce Područnog organa za prekršaje u Nikšiću KONKURSI I I Na osnovu člana 81 st. 1 i 2 Zakona o prekršajima ( Službeni list RCG", br. 25/94 i 48/99), a u skladu sa Odlukom o broju sudija u Vijeću za prekršaje Crne Gore i područnim organima za prekršaje

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e -

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Klasa: 363-01/14-01/11 Ur.broj: 2196/1-06-14-1 Vinkovci, 05. lipnja 2014. godine ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - PREDMET:

Detaljer

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

POSJEDOVNI LIST. c)2p e LJ.V O O 0037/00. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Općina Lukavac Služba za urbanizam,prostorno planiranje, geodetske i imovinsko pravne poslove POSJEDOVN LST Broj: 85 Katastarska opština:

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni 2009. godine DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016

COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016 COLORMAIL Broj 01 / Studeni 2016 2015/16 Selekto d.o.o., Vida Ročića 138, 10040 Zagreb- Dubrava, Hrvatska/ e-adresa: info@selekto.hr / www.selekto.hr. Pridržavamo pravo tiskarskih grešaka, tehničkih promjena,

Detaljer

Projekt hrvatskog sektora povra

Projekt hrvatskog sektora povra Primatelj: Partner: Projekt hrvatskog sektora povra ZUHP, Zajednica udruga hrvatskih povrara Ministarstvo polj., šumarstva i vodnog gospodarstva RH Projektni Bilten br. 14/ lipanj 2005. http://www.povrce.com

Detaljer