Kultur for innovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur for innovasjon"

Transkript

1 Kultur for innovasjon av Anders Ertsås Innovasjon er på dagsorden hos de fleste bedrifter i dag. Det har blitt helt vesentlig å være innovativ for at bedriften skal kunne ha et bærekraftig konkurransefortrinn i markedet. Men hvordan kan man lage en kultur for innovasjon? De tre faktorene motivasjon, samarbeid og risikovilje kan bidra til å skape en slik kultur. Innledning I dag skjer forandringer raskt, særlig innenfor teknologi og IT. Det er hard konkurranse hvor mange bedrifter kjemper om de samme kundene. Bedriftene jobber på spreng med å utvikle innovative løsninger som skal tiltrekke seg kundenes oppmerksomhet, samtidig som de prøver å ligge et hestehode foran sine konkurrenter. I få industrier er dette like tydelig som i mobilindustrien, hvor det hver eneste måned lanseres en håndfull nye telefoner med nye tekniske løsninger som skal ta sin del av kaka. I disse konkurranseutsatte bransjene er det ofte noen få aktører som klarer å ha et konstant fortrinn overfor de andre aktørene, og som leder an innovasjonen. Hvordan klarer så disse bedriftene å hele tiden ligge foran konkurrentene? I sin bok The Designful Company snakker Marty Neumeier om akkurat dette. Han deler sin erfaring og forteller hvordan man igjennom kreativt samarbeid kan skape en kultur for innovasjon. Hans utgangspunkt er wicked problems, som er de problemene bedrifter finner vanskeligst å takle. I en undersøkelse utført i 2008 er det tredje vanskeligste å holde tritt med hastigheten innovasjon skjer i. Så selv om ledere og bedrifter forstår hva som er problemet, så forstår de ikke hvordan de skal løse det. Denne artikkelen tar for seg hvordan man kan løse dette problemet og skape en kultur for innovasjon i bedrifter. Med utgangspunkt i boken The Designful Company, samt annen relevant litteratur, har jeg valgt å fokusere på de tre faktorene jeg anser for å være viktigst for å skape en kultur for innovasjon: Motivasjon, samarbeid og risikovilje. Motivasjon Hvordan kan man motivere personer til å være kreative? Gir man økonomiske insentiver (belønning i form av penger) for nye kreative ideer? Kan man si til sine ansatte: Den som kommer opp med flest ideer i løpet av en time får 1000 kroner!? Daniel Pink (2009) har studert motivasjon, og noe av det han har kommet fram til er at økonomiske insentiver kun fungerer i yrker hvor arbeidet er relativt enkelt, i betydningen krever lite kognitiv kapasitet. Eksempler på dette kan være fysiske oppgaver av repetitiv art. Dersom oppgaven blir mer komplisert og krever en form for kreativitet, så fungerer derimot belønning i form av penger mot sin hensikt. Han viser også til studier hvor resultatet er at desto større den økonomiske belønningen er, desto dårligere presterer man. Hvordan kan man da gå frem for å motivere ansatte til å være kreative og skape den innovative platformen? Ifølge Pink er det første skrittet å fjerne penger som faktor for den ansatte. Det vil si å betale de ansatte nok slik at de ikke tenker på pengene, men heller tenker på hva de jobber med. Deretter er det tre faktorer som spiller inn: Å styre sin egen hverdag, å mestre noe og å finne mening i arbeidet. Selvstyring Det å styre sin egen hverdag får ansatte til å bli mer involvert i bedriften. I stedet for å tenke Hva vil bedriften ha fra meg?, så kan den ansatte tenke Hva kan jeg gjøre for bedriften?. Ett eksempel på hvordan dette er løst i bedrifter er å gi de ansatte muligheten til å bruke en andel av arbeidstiden, f.eks. 10 %, til egne prosjekter eller ideer.

2 En liknende ordning er tatt i bruk hos Tandberg: Etter at et prosjekt er ferdig får de ansatte en måned til disposisjon for egne prosjekter. I denne tiden står de fritt til å gjøre hva de vil, med hvem de vil og hvordan de vil. Denne ordningen har bidratt til å skape forbedringer i eksisterende programvare, og ikke minst en rekke nye produktideer. Hos Google operer de med 20 % av tiden til egne prosjekter hvor de ansatte kan velge å jobbe alene eller i grupper, og når de ønsker kan de presentere prosjektene sine. Flere nye løsninger har sitt utspring fra muligheten til å arbeide med egne ideer. Et konkret eksempel er google wave som ble utviklet i 20 %-tiden. Mestring Det å mestre noe og å få lov til å utvikle seg er viktig for ansatte. Det er så viktig at noen mennesker er villige til å jobbe gratis for å ha rom for dette. Linux og Wikipedia er eksempler på dette, hvor personer som er i jobb, og som er dyktige i det de gjør, bruker sin egen fritid til å jobbe med større prosjekter. I en bedrift kan man utnytte dette ønsket om utvikling og mestring ved å skape arenaer for å komme med ideer, spille ball og diskutere med de andre ansatte samt ledere. En annen fordel ved å skape disse insentivene på arbeidsplassen er man vil tiltrekke seg ny arbeidskraft. Hvem vil vel ikke være endel av noe som vil lage et ding i universet? Jobbe på et sted hvor man i tillegg har muligheten for å utvikle egne ideer og får lov til å utvikle seg? Det er ikke uten grunn at det hos Google er over hundre søkere til hver eneste stilling som blir utlyst. Dette gjør at de kan velge og vrake i potensielle ansatte og få akkurat hva de trenger. Samarbeid I en bedrift hvor målet er å skape et kreativt sterkt miljø er det å sette sammen en stab som jobber godt sammen helt avgjørende. Her er det bare de som mestrer teamarbeid som bør slippe til - primadonnaer har ikke noe her å gjøre. Det en slik stab trenger er dyktige og selvstendige folk med kvaliteter som ydmykhet og generøsitet. Lederne trenger en stor forståelse av gruppedynamikk, de må kunne plassere folk der de jobber best, og de må kunne sette sammen team med folk som jobber godt sammen. Riskovilje Det å lansere et nytt produkt er alltid en risiko. Uansett hvor mange markedsundersøkelser og beregninger du har gjort, kan du aldri være sikker på at en innovasjon blir det du håper på. Men markedsundersøkelser, beregninger og erfaring kan gjøre bedriften mer treffsikker på nylanseringer og investeringer. Frykten for å feile er ofte det største hinderet for utvikling av nye ideer. Hvis du har klart å skape enn kultur for innovasjon blant de ansatte, men bedriften ikke tør å satse på noen av ideene, da er det heller ingen gevinst å hente fra en innovativ kultur. Ikke bare det, hvis ingen av ideene blir utviklet, men faller for døve ører, da risikerer man å miste det man allerede har bygd opp, da motivasjonen vil falle og poenget med å være kreativ forsvinner. Derfor trenger man en ledelse som er villige til å ta risiko. Neumeier foreslår at det er på tide å gi design en plass i styrerommet. Han foreslår å opprette titler som CBO Chief Brand Officer eller CIO Chief Innovation Officer, og å gi denne personen en stol ved styrebordet for å få en tydeligere dialog mellom de som utfører innovasjonen og de som tar beslutningene. Denne personen skal kontrollere at bedriftens visjon og profil blir ivaretatt, samtidig som at den skal få inn argumentene for produktet som ikke baserer seg på kalkyler og tall. Det kan være argumenter som bygger på emosjonelle verdier av produktet/bedriften, som igjen bygger opp bedriftens ønskede ansikt utad. Man trenger også de som kan tro på magefølelsen og det markedet som enda ikke er tydelig. Da Stokkes Tripp Trapp-stol ble lansert i sin tid var det bare på grunn av at sjefen i Stokke hadde klokketro på at produktet kunne bli den suksessen den er i dag. Stolen ble lansert i 1972 og salget var lenge labert, men i 1974 var stolen med i et norsk tv program, og etter denne presentasjonen begynte salget å ta seg opp. I dag er det Norges mest solgte møbel gjennom tidene og den selger fortsatt svært godt.hadde ikke ledelsen trodd på I want to make a ding in the universe Steve Jobs Mening Det å ha følelsen av å jobbe med noe meningsfullt er den siste motivasjonsfaktoren Pink snakker om. Hos Skype sier de: Vårt mål er å være ødeleggende, men for å gjøre verden til et bedre sted. Steve Jobs, en av grunnleggerne av Apple, sier hans ønske er å lage et ding i universet. Dette er noe kan finne mening i, og noe man vil kunne ønske å være en del av. Hvis man klarer å formidle en slik mening til de ansatte, vil trivselsfaktoren og ønsket om å utrette noe på jobb kunne bli sterkere. at produktet hadde en plass i markedet i 1972, så hadde neppe Tripp Trapp blitt en slik suksess. Disse tre punkene motivasjon, samarbeid og risikovilje er faktorer som kan skape et godt grunnlag for innovasjon i en bedrift. Men de er langt ifra noe fasitsvar for alle bedrifter - de er heller eksempler som har vist seg å fungere for flere bedrifter.

3 Wilfa Denne produsenten av hjemmeelektronikk holder i disse tider på å gjøre store forandringer i produktsortimentet sitt, med produktutvikling av nesten alle produkter og et forsøk på å bygge en ny bedriftsidentitet. Et av nøkkelordene deres er da også innovativ. Men hvordan går de videre etter dette skippertaket? Hvis dette blir en suksess og de klarer å etablere seg som en produsent av innovative kvalitetsprodukter, så har de muligheten til å fortsette å utvikle nye produkter og lede an. Dette vil være en kjempemulighet for å investere videre og skape en innovasjonskultur i selskapet som kan bidra til en bedre produktutvikling. Jordan Jordan utvikler og produserer munnhelseprodukter, rengjøringsprodukter og maleutstyr. De har en ganske vid og god produktportefølje i alle de tre nisjene sine og kommer stadig med nye innovative løsninger og produktsatsninger. Dette er de i stand til med en svært kompetent produktutviklingsavdeling som kjenner både Jordan sin profil og markedet godt. I tillegg tar de i bruk ekstern designhjelp for å få nye ressurser og tanker inn slik at de ikke blir fanget i en intern boble. Til tross for dette ble produktet aldri noen suksess. Men det var likevel noe ledelsen og bedriften turte å satse på, og de har vilje til å fortsette utviklingen. I 2009 vant de Design Effekt -prisen fra Norsk designråd. Denne prisen blir gitt til produkter som kan vise til hva slags effekt innovasjonen har hatt på produktet. I dette tilfellet kunne Jordan vise til at med sin nye design hadde Jordan Individual økt markedsandelen til Jordan fra 63% til 70% (tall fra Norsk Designråd). Håg Hos andre har ny ledelse ført til at en bedrift som hadde bygd opp godt arbeidsmiljø, med motiverte ansatte som kunne samarbeide godt, har falt sammen og mister alle de egentlige verdiene i bedriften. Dette fordi den nye ledelsen ikke forstod hvor verdien egentlig lå. Dette skjedde hos Håg. Håg er et tradisjonsrikt norsk selskap som produserer kontorstoler. Håg har vært kjent for å ha en kultur hvor det var stor trivsel og de ansatte var dyktige og hadde et stort engasjement. De ansatte kalte seg Hågianere og følte de var en del av noe større. I tillegg hadde de en ledelse som hadde stor tro på hva de drev med, og som turte å ta risiko. I dag skal det sies at det jobbes med å bygge opp igjen den kulturen som engang var - noe vi får håpe bedriften klarer. Til slutt Vi kan se at bedrifter forstår hvor viktig innovasjon er i dagens markeder. Det å være innovativ nok er en av ledernes største bekymringer, særlig her i vesten pga. den økte konkurransen fra blant annet asiatiske land. Vi trenger dette fortrinnet i våre produkter. Men da må man gi rom for at denne innovasjonen skal oppstå. Hvis man, som Wilfa gjør innledningsvis, går inn for skippertaksforandringer, så må man kunne følge det opp med videre innovasjon. Wilfa har ansatt to personer kun for å holde kontroll på at Wilfas nye identitet blir fulgt, de har investert enda litt mer Design er vår forsikring for fremtiden Torgeir Mjør Grimsrud og skapt et eget utviklingsteam som konstant jobber med Wilfas produkter for å opprettholde dette fortrinnet de jobber så hard for å oppnå. Tidligere eier i Håg, Torgeir Mjør Grimsrud, sa: Design er vår forsikring i fremtiden. Dette mantraet bør bedrifter som Wilfa ta med seg for sin videre utvikling. Det er riktig nok ikke alle produktene som har den samme suksessen og treffer like bra. I 2007 ble Jordan GO! lansert. Dette var en reisetannbørste som ble utviklet for folk på farten som på grunn av mye småspising trengte å pusse tennene ofte. Tannbørsten var kompakt og kunne legges ned i brystlomma, og den inneholdt en hendig refill-tannkrem. Rent designmessig var den godt gjennomført. Den hadde smarte løsninger for dosering, den føltes hygienisk og kom i en hendig liten forpakning. Produktet vant til og med Merket for god design samme år. I 2007 ble Håg kjøpt opp av Ratos og havnet under en større bedriftsorganisasjon, Scandinavian Business Seating. Dette førte til ganske store omveltninger i bedriften. Holdningene fra den nye ledelsen var å få fortjeneste på oppkjøpet så raskt som mulig. Dette sammen med en global økonomisk nedgang førte til oppsigelser og nedskjæringer. Ansatte med mange års erfaring og mye kompetanse som var viktige i Hågianer-bevegelsen måtte gå. Blant de ansatte som ble igjen er hele Hågianer-bevegelsen blitt historie, og mye av den drivkraften som en gang var er nok dessverre forsvunnet.

4 Referanser Neumeier, Marty (2009).The Designful Company. Best, Kathryn (2006). Design Management; Managing design Strategy, Process and Implementation Brigitte Borja De Mozota, (2003) Design Management; Using design to build brand value and Corporate innovation Andra Graham, Bernard Weiner, (1996). Theories and principles of motivation, Handbook of educational psychology Eric von Hippel, Stefan Thomke, Mary Sonnack, (1999). Creating breakthroughs at 3M, Harward Business Review Phillip Kotler, G. Alexander Rath, (1993) Design: a powerful but neglected strategic tool, Journal of Business Strategy Pink, Daniel H. (2009). Drive.

5

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate?

Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Hva motiverer for å arbeide i et bar-miljø? Hva kan lederen gjøre for å motivere? What motivates to work in a pub? What can the boss do to motivate? Martin Olsen og Miriam S. Stenberg 12.05.2014 Bachelor

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter.

Mange har lyktes og gjort drømmen til virkelighet. Eqology byr på muligheter. Start smart Innhold Velkommen til eqology business 04 Slik går du frem 08 Navneliste 09 Prioritere 15 Topp 20 kunder 16 Topp 20 distributører 17 Booke møter 19 Skape nysgjerrighet 20 Presentere Eqology

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer