Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen. Møteinnkalling 5/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen. Møteinnkalling 5/08"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen Møteinnkalling 5/08 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 1. september 2008 kl eldrerådsmøte, arbeidsutvalget møter kl 13:00 Sekretariat: Signe Sandnes, tlf SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 68/08 Godkjenning av innkalling og sakskart 05/ Sak 69/08 Godkjenning av protokoll 04/ Sak 70/08 Informasjon fra administrasjonen...0 Sak 71/08 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet Sak 72/08 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter Sak 73/08 Rapport fra uanmeldte tilsyn ved Oppsalhjemmet Sak 74/08 Bruk av leverandører av hjemmehjelpstjenester i bydel Østensjø...8 Sak 75/08 Gjennomgang av bemanningsbehovet i eldresentrene, 1. halvår Sak 76/08 Overføring av driften for dagsentrene i Enebakkveien fra Bydel Østensjø til Sykehjemsetaten...14 Sak 77/08 Høring - Strategisk plan for universell utforming...18 Sak 78/08 Finansiering av eldredagen 2008 og kulturarrangement for frivillige...20 Eventuelt Bydel Østensjø Tore Janssen /s Signe Sandnes /s leder sekretær

2 Sak 68/08 Godkjenning av innkalling og sakskart 05/08 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Signe Sandnes Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART 05/08 Sak 69/08 Godkjenning av protokoll 04/08 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Signe Sandnes Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 GODKJENNING AV PROTOKOLL 04/08 Sak 70/08 Informasjon fra administrasjonen Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Signe Sandnes Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 0

3 1

4 Sak 71/ Rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Signe Sandnes Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 Omsorgskomite /08 Bydelsutvalget /08 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED OPPSALHJEMMET Bakgrunn: Vedlagt oversendes rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet den , mottatt , og sykehjemsetatens uttalelse, mottatt den Bydelsdirektøren har ingen kommentarer til rapporten. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet den , til orientering. Tove Stien /s Solveig Nyhamar /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: Tilsynsrapport , Oppsalhjemmet Sykehjemsetatens uttalelse 2

5 3

6 Sak 72/08 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Signe Sandnes Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 Omsorgskomite /08 Råd for funksjonshemmede /08 Bydelsutvalget /08 RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED ØSTENSJØ BO- OG SERVICESENTER Bakgrunn: Vedlagt oversendes rapport fra anmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter den , mottatt , og sykehjemsetatens uttalelse til rapporten, mottatt Bydelsdirektøren har ingen kommentarer til rapporten Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Østensjø bo- og servicesenter den , og sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering. Tove Stien /s Solveig Nyhamar /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: 2 Tilsynsrapport, Østensjø bo- og servicesenter den Sykehjemsetatens uttalelse 4

7 5

8 Sak 73/ Rapport fra uanmeldte tilsyn ved Oppsalhjemmet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Signe Sandnes Saksgang Møtedato Saknr Omsorgskomite /08 Bydelsutvalget /08 Eldrerådet /08 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. RAPPORT FRA UANMELDTE TILSYN VED OPPSALHJEMMET Saksframstilling: Vedlagt oversendes rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet den , mottatt , og sykehjemsetatens uttalelse til rapporten, mottatt Bydelsdirektøren har ingen kommentarer til rapporten. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Oppsalhjemmet den , og sykehjemsetatens uttalelse tas til orientering. Tove Stien /s Solveig Nyhamar /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: Tilsynsrapport , Oppsalhjemmet Sykehjemsetatens uttalelse 6

9 7

10 Sak 74/08 Østensjø Bruk av leverandører av hjemmehjelpstjenester i bydel Arkivsak: Arkivkode: 225 Saksbehandler: Else-Berit Momrak Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 Omsorgskomite /08 Råd for funksjonshemmede /08 Bydelsutvalget /08 BRUK AV LEVERANDØRER AV HJEMMEHJELPSTJENESTER I BYDEL ØSTENSJØ Bakgrunn: I Omsorgskomiteens møte ble det under sak 50/08 Status brukervalg i hjemmetjenesten, praktisk bistand, januar april 2008, fremmet og votert over tilleggsforslag fra A og SV. Dette tilleggspunktet ble også votert over i bydelsutvalget , sak 99/08: Tilleggspunkt OMK sak 50/08 og Bu sak 99/08: 3. Bydelsdirektøren bes utarbeide en redegjørelse om bruken av private hjemmehjelpsfirmaer i Bydel Østensjø til neste møte i bydelsutvalget. Redegjørelsen skal inneholde: 1. En oversikt over kostnadene med å administrere ordningen med private hjemmehjelpsfirmaer. 2. Hvilke firmaer som utfører slike tjenester for brukere i bydelen. 3. Hvor mange brukere hvert av firmaene har. 4. Alders- og kjønnsfordeling av brukere. 5. Antall førstegangsbrukere som valgte privat og kommunal hjemmehjelp i Antall brukere som hadde kommunal hjemmehjelp og som gikk over til privat i , og antall brukere som hadde privat og gikk over til kommunal hjemmehjelp. 7. Informasjonen som gis til nye og gamle brukere av hjemmehjelp om tilbudet fra kommunal hjelp og privat hjemmehjelp. Omsorgskomiteen og bydelsutvalget vedtok enstemmig tilleggspunkt Oversikt over kostnadene med å administrere ordningen med private hjemmehjelpsfirmaer Etter oppstart av ordningen i juni 2006, ble det opprettet ett årsverk konsulent ved bestillerkontoret til å administrere ordningen. Konsulenten ivaretar i dag også andre regnskapsog økonomioppgaver ved bestillerkontor 67+. Konsulenten er kontaktperson for brukere av ordningen, for de private leverandørene og for Helse- og velferdsetaten (HEV). Det er konsulenten som ivaretar inn og utmelding av brukere til de private leverandørene og månedlig rapportering til HEV i forhold til antall brukere i ordningen og hvilke firmaer som er valgt. Konsulenten har også ansvar for å følge opp og kontrollere faktureringen fra de private leverandørene. 8

11 Vedtak om tjenesten praktisk bistand hjemmehjelp fattes av de enkelte saksbehandlere, uavhengig av om bruker ønsker hjelp fra kommunal eller privat leverandør. Det er også den enkelte saksbehandler som sammen med vedtaket sender ut informasjon til bruker om ordningen, firmainformasjon inklusiv informasjon om kommunal leverandør, og betalingsordningen. Etter innføring av brukervalg er portoutgiftene økt fra kr 6,67 til kr 23,78 per utsendt vedtak på grunn av tyngre utsendinger. I løpet av 2007 ble det innvilget 1252 søknader om praktisk bistand hjemmehjelp. Av disse var det 381 førstegangsvedtak, som ble belastet med høyere porto. Brukere i tjenesten som får sitt vedtak revurdert, får informasjon/påminnelse om ordningen med private leverandører i det ordinære vedtaket. Tjenesten praktisk bistand har egenandel basert på brukers inntekt, og egenandelen er den samme om bruker velger kommunal eller privat leverandør. Det er bydelen som innkrever egenandelen uavhengig av hvem som er leverandør. Bydelen betaler vederlag til det enkelte firma i henhold til rammekontrakt. Enhetsprisene revideres årlig og reguleres ut fra lønns- og prisvekst. Fra 2007 til 2008 var prisøkningen på 4,66 %. Enhetsprisene for 2008 er: - Pris per time utført tjeneste i hjemmet kl : kr Pris per time utført tjeneste i hjemmet kl : kr Pris per time utført tjeneste helg og helligdag kr Pris per besøk: kr 55 - Pris for administrasjon per bruker per måned: kr Hvilke firmaer som utfører slike tjenester for brukere i bydelen Det er HEV som utlyser konkurransen for private leverandører og som har oppfølgingsansvar i forhold til de enkelte firmaene. Det er totalt 9 private leverandører som er godkjent av HEV. I tillegg ytes det tjenester fra bydelens egen tjeneste og den kommunale hjemmetjenesten for døve og døvblinde. I Bydel Østensjø er det 7 private leverandører. Se punkt 3 om leverandør og antall brukere i bydelen som benytter de enkelte firmaene. 3. Hvor mange brukere hvert av firmaene har Tallene er per mai 2008, da det ikke foreligger nyere opplysninger Dette skyldes omlegging av fagsystemet i bydelene som medfører at oversikter i den enkelte bydel må kvalitetssikres før offentliggjøring. Bydel/leverandør Sum Østensjø per Sum alle bydeler Bydelens egen utfører Hj.tj. for døve og 1 24 døvblinde Avlastningsteamet ASOR Carema omsorg CityMaid AS Omsorg og Helse Leverer ikke i Østensjø 248 Oslo Helse og Omsorg Prima Omsorg Attendo Care AS 6 45 Total Helseservice AS Leverer ikke i Østensjø 9

12 Sum private utførere Sum alle utførere Total vedtakstid i mai 2008 var 6414 timer. Av disse leverte private leverandører 707 timer. 4. Alders- og kjønnsfordeling av brukere Av de 133 brukerne som hadde valgt privat leverandør i mai 2008, var det 22 menn og 111 kvinner. Aldersmessig fordeler de seg fra år. Kjønn/Alder Antall Mann Kvinne Sum Antall førstegangsbrukere som valgte privat og kommunal hjemmehjelp i Av de 133 aktive brukerne med private leverandører, er 65 brukere førstegangsbrukere. 68 brukere har valgt privat leverandør etter å ha mottatt tjenesten fra kommunal leverandør. 6. Antall brukere som hadde kommunal hjemmehjelp og som gikk over til privat i , og antall brukere som hadde privat og gikk over til kommunal hjemmehjelp I løpet av 2007 og til og med mai 2008 er det kun en bruker som har hatt privat leverandør og valgt seg tilbake til kommunal leverandør. Av de aktive 133 brukere med privat leverandør, er det 68 brukere som har valgt privat leverandør etter å ha mottatt tjenesten fra kommunal leverandør. 7. Informasjonen som gis til nye og gamle brukere av hjemmehjelp om tilbudet fra kommunal hjelp og privat hjemmehjelp I løpet av den perioden ordningen har fungert har det en gang vært gjennomgang og oppdatering av informasjonsmaterialet. Dette skjedde i forbindelse med at nye leverandører ble godkjent. Alle leverandører og bydel har selv utformet sin informasjon, som finnes i en informasjonsbrosjyre. I denne ligger også generell informasjon om ordningen og hvordan bruker forholder seg ved ønske om bytte av leverandør. Se vedlegg. En vesentlig forskjell for informasjon fra privat og kommunal leverandør, er at de private leverandørene kan drive markedsføring ved å informere på eldresentre, bydelssentre og annen åpen markedsføring. Ingen kan imidlertid bringe markedsføring lenger enn til brukeres postkasser. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Omsorgskomiteen tar redegjørelse om kostnader ved ordningen brukervalg praktisk bistand til orientering. Tove Stien /s Solveig Nyhamar /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: 2 10

13 11

14 Sak 75/08 Gjennomgang av bemanningsbehovet i eldresentrene, 1. halvår 2008 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Signe Sandnes Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 Omsorgskomite /08 Bydelsutvalget /08 GJENNOMGANG AV BEMANNINGSBEHOVET I ELDRESENTRENE, 1. HALVÅR 2008 Bakgrunn: Jf budsjettvedtak 2008 har bydelsutvalget bedt om at det gjennomføres en gjennomgang av bemanningsbehovet i eldresentrene i 1. halvår Saksframstilling: Bydelen drifter tre eldresentre; Oppsal, Manglerud og Rustad eldresenter, samt gir driftstilskudd til Bøler seniorsenter som driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sentrene er geografisk godt spredt i bydelen. Eldresentrene har en stor og bredspektret aktivitet og organiserer mange frivillige. To ganger i året utarbeides det egne programmer for hvert eldresenter som sendes ut til alle personer over 62 år. Sentrene er på det laveste trinnet i omsorgstrappa, og et viktig sted for å forebygge isolasjon og ensomhet, samt forebygge behov for andre offentlige omsorgstjenester. De tilbyr kafeteria, kurs, aktivitetsgrupper, underholdning, eldreveiledning, frisør, fotpleier, turer m.m. Ved utgangen av 2007 hadde sentrene registrert til sammen 3729 brukere og 20,5 frivillige årsverk. I 2008 har sentrene til sammen 10 årsverk. Nedenfor er det satt opp en oversikt over fordeling av årsverk og registrerte brukere. Tekst Oppsal eldresenter Manglerud eldresenter Rustad eldresenter Bøler seniorsenter Fellesfunksjoner Årverk pr styrer 1 arbeidsleder/kokk 1 kjøkkenassistent 1 styrer 0,5 sekretær 1 husholdsstyrer 0,6 arbeidsleder 0,4 aktivitør 1 styrer 1 kokk 0,5 sekretær 1 oppsøkende sosionom Sum årsverk 3 årsverk 2,5 årsverk 1 årsverk 2,5 årsverk 1 årsverk Brukere pr Ca 1300 Ca 1300 Ca 400 Ca 730 Styrer for Manglerud eldresenter er også styrer for Rustad eldresenter, Bøler frivillighetssentral, leder for oppsøkende sosionom og koordineringsansvarlig for alle eldresentrene og frivillighetssentralene i bydelen. Rustad eldresenter holder kun åpent tre dager i uken, mens de øvrige har åpent hver dag. 12

15 I følge Bøler seniorsenter blir årsverkene utvidet fra , slik at de totalt vil få mellom 2,8 til 3 årsverk. Sentrene har bygget opp noe ulik praksis og tilbud, blant annet på grunn av rammebetingelser som lokalene gir, særlig når det gjelder mulighet for kafeteriadrift og aktivitetstilbud. Oppsal eldresenter har færre muligheter for lokaler til aktivitet, da disse må leies utenom. På Oppsal eldresenter og Bøler seniorsenter har en et egnet kjøkken for å kunne lage middag/varm mat. De har derfor blant annet satset på servering av varm mat. For å kunne drive kjøkkenet på Oppsal eldresenter har en derfor to ansatte som arbeider der. Dette er årsaken til at en har 0,5 årsverk mer på Oppsal- enn på Manglerud eldresenter, nettopp på grunn av kafeteriadriftens omfang som i neste omgang gir stor inntjening. Dette antas også å være bakgrunnen for økningen av stilling på Bøler seniorsenter. På Manglerud- og Rustad eldresenter satser en mer på aktivitet. På Manglerud eldresenter har man tradisjon for at det er de frivillige som står for aktivitetstilbudene, og driver disse. De har også flere lokaler på gården som kan brukes i tillegg til kafeteriaen. Ut fra kafeteriadrift, aktiviteter og antall brukere synes bemanningen riktig dimensjonert, om enn noe marginal på Manglerud eldresenter, fordi styrer også har ansvar for flere tjenestesteder, fellestjenester og koordinering av eldresentrene og frivillighetssentralen. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar gjennomgang av bemanningsbehovet i eldresentrene, 1. halvår 2008, til orientering. Tove Stien /s Solveig Nyhamar /s bydelsdirektør avdelingssjef 13

16 Sak 76/08 Overføring av driften for dagsentrene i Enebakkveien fra Bydel Østensjø til Sykehjemsetaten Arkivsak: Arkivkode: 240 Saksbehandler: Solveig Nyhamar Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 Omsorgskomite /08 Bydelsutvalget /08 OVERFØRING AV DRIFTEN FOR DAGSENTRENE I ENEBAKKVEIEN FRA BYDEL ØSTENSJØ TIL SYKEHJEMSETATEN Bakgrunn I forbindelse med opprettelse av sykehjemsetaten (SYE) vedtok bystyret at driften av dagsentervirksomhet i sykehjemmenes lokaler også skulle overføres til SYE. Der dagsentervirksomheten ikke var en del av sykehjemmets lokaler, kunne driften fortsatt beholdes av bydelene. I samme bygg som sykehjemmet i Enebakkveien (Manglerudhjemmet) er det imidlertid også omsorgsboliger og samlokaliserte boliger, samt dagsenter for utviklingshemmede. Dessuten er Manglerudhjemmet et sykehjem for demente, mens det ene store dagsenteret er et ordinært dagsenter med ca plasser, i tillegg til et dagsenter for demente med 15 plasser. Siden dagsentrene i Enebakkveien således var to av flere tjenester som bydelen driftet i bygget, ble det bestemt at bydelen fortsatt fikk beholde driftsansvaret for disse. For bydelen var det ønskelig å beholde ansvaret for dagsentrene i Enebakkveien, ikke minst fordi de opprinnelige prisene på dagsenterplassene var satt svært mye høyere enn det bydelene selv hadde driftet plassene for. Prisene ble imidlertid nedjustert i løpet av første driftsår, slik at i dag er prisen omtrent den samme, enten bydelen kjøper plass fra SYE eller drifter selv. I forbindelse med totalrehabilitering av Langerud sykehjem ble driften av sykehjemmet flyttet til henholdsvis Økern sykehjem og Ljabruhjemmet. Dagsenteret ble i denne perioden flyttet til Abildsø bo- og rehabiliteringssenter (ABR). Langerud sykehjem er nå ferdig rehabilitert og ble offisielt gjenåpnet mandag Saksframstilling Flytting av dagsenteret i Enebakkveien til Langerud sykehjem I forbindelse med rehabiliteringen av Langerud sykehjem var bydelen, som daværende drifter av sykehjemmet, en viktig pådriver i utformingen av det nye dagsenteret. Driften ved Langerud sykehjem ble gjenopptatt i midten av juni, og dagsenteret med ca. 15 brukere er tilbakeført fra ABR. 14

17 Det nye dagsenteret på Langerud er stort og lyst, lokalisert i første etasje, rett innenfor inngangspartiet. Lokalene kan deles i 3 meget store rom, og bør kunne ta i mot ca. 50 brukere. P.g.a få brukere er det i dag kun 1,75 årsverk tilknyttet senteret. Lokalene til det store dagsenteret i Enebakkveien er til sammenligning ganske nedslitt med et stort oppussingsbehov. Bydelen har, sammen med representanter fra SYE, styrer ved Langerud sykehjem, leder av Langerud dagsenter og ledelsen ved dagsenteret i Enebakkveien, foretatt en befaring av de nye dagsenterlokalene på Langerud, for å se på mulighetene for å flytte dagsenterdriften fra Enebakkveien til Langerud. Det er enighet om at lokalene på Langerud også vil ha plass til brukerne ved det store dagsenteret i Enebakkveien. Man ser videre at disse lokalene i utgangspunktet er mye bedre egnet som dagsenterlokaler. Foruten dagsenterets egne lokaler, er det en stor treningssal der, med blant annet treningskjøkken. Det må kunne forventes at også noen av dagsenterets brukere, som har behov for det, skal kunne benytte disse. Det vil alltid være slik at endringer medfører en viss uro for brukerne, ikke minst eldre brukere. Imidlertid har det de siste par årene vært gjennomført en god del endringer som har medført flytting av beboere og brukere, og en har erfart at dersom endringene gir gode løsninger, blir brukerne tilfredse med tilbudet. Ved en flytting av dagsentervirksomheten fra Enebakkveien til Langerud, er det en forutsetning at de ansatte også følger med og følgelig blir organisert i Sykehjemsetaten. Dagsenteret for demente i Enebakkveien Dagsenteret for demente er pusset opp og fungerer meget godt i de lokalene de er i, med sansehagen rett utenfor. Det synes rimelig at dersom det ene dagsenteret i Enebakkveien flytter ut og overtas av SYE, så bør også det som er for demente overtas av SYE. Spesielt med tanke på at alle plassene i sykehjemmet er skjermede plasser og at samarbeidet mellom institusjon og dagsenteret kan utvikles med henblikk på kompetansehevingstiltak etc. Det ville i så fall bety at det eneste dagsenter bydelen fortsatt vil drifte er de 15 plassene 2 ganger per uke på Rustadgløtt. Disse plassene ligger ikke i tilknytning til noe sykehjem, men er tvert i mot samlokalisert med eldresenteret på Rustad. Disse plassene beholdes derfor i bydelen. Økonomiske konsekvenser En viktig drivkraft for bydelen for å drifte dagsentrene selv etter sykehjemsreformen var som sagt de høye prisene på dagsenterplassene. I dag utgjør dette ingen forskjell lenger. Mulighet for styrking av samlokaliserte boliger med tjenester i Enebakkveien Dersom dagsenteret fraflyttes bør det vurderes hvorvidt det også i Enebakkveien kan etableres omsorgsboliger med tjenester, slik det fra før er etablert i Skøyenkroken og Utmarkveien. Det bør utredes om noen av brukerne i omsorgsboligene i Enebakkveien, i stedet for å transporteres til dagsenteret på Langerud, kan tilbys spisegruppe og aktiviteter i Enebakkveien. Lokalene etter dagsenteret vil være tomme, og det kan være mulig å benytte en mindre del av lokalene til dette formålet. Da kan tilbudet organiseres sammen med boligene i etasjen under, der det i dag er 6 omsorgsboliger med tjenester. Tilbudet må eventuelt styrkes med aktivitør, men til gjengjeld ville det ikke være kostnader til dagsenterplass for disse brukerne. Dette må imidlertid utredes noe videre. 15

18 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Sykehjemsetaten overtar driften av dagsentrene i Enebakkveien. 2. Brukerne ved det store dagsenteret i Enebakkveien får plass på det nye dagsenteret ved Langerud sykehjem. 3. Lokalene i Enebakkveien vurderes med tanke på å kunne etablere tilbud om omsorgsboliger med tjenester der. Tove Stien bydelsdirektør Solveig Nyhamar avdelingssjef 16

19 17

20 Sak 77/08 Høring - Strategisk plan for universell utforming Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Heidi Vargeid Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite /08 Omsorgskomite /08 Råd for funksjonshemmede /08 Bydelsutvalget /08 HØRING - STRATEGISK PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING Bakgrunn: Bydelen har mottatt brev fra Byrådsavdeling for byutvikling den , der de ber om en tilbakemelding fra bydeler, virksomheter og råd på forslag til Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming. Frist for uttalelse fra bydelen er Bydeler som ikke rekker å ferdigbehandle forslaget innen fristen bes ettersende uttalelse snarest mulig. Bydelsadministrasjonen har vært i kontakt med Byrådsavdeling for byutvikling og varslet om at uttalelse fra Bydel Østensjø sendes etter at den er ferdig behandlet i råd og utvalg, samt BU. Forslag til handlingsplan for universell utforming ferdigstilles i løpet av Saksframstilling: Hensikten med plan for universell utforming er å øke menneskenes mulighet for samfunnsdeltagelse. Universell utforming skal ivareta hele befolkningens rett til likestilling og likeverd, herunder bevegelseshemmede, synshemmede, orienteringshemmede, hørselshemmede, miljøhemmede, lese- og skrivehemmede, utviklingshemmede og psykisk syke. FN har vedtatt standardregler for like vilkår for mennesker med funksjonshemning. Disse standardreglene forplikter medlemslandene til å iverksette tiltak som gir funksjonshemmede denne muligheten til likeverdig samfunnsdeltagelse. Det er utarbeidet og vedtatt Handlingsplan for å fremme rettigheter og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne: Bedre livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne i Europa , der Norge har bidratt i utarbeidelsen av handlingsplanen. Det legges stor vekt på at hensyn til funksjonshemmede inkluderes i den ordinære politikken i medlemslandene. Staten, på sin side, har jobbet aktivt på dette område der det har vært utarbeidet Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne i Både staten og de mest berørte interesseorganisasjonene har gitt ut veiledningsmateriale innenfor sine respektive områder. I 1995 kom Oslo kommunes Handlingsplan for funksjonshemmede, med en siste revisjon for perioden Bystyret ønsker at det skal jobbes mer aktivt med tilgjenglighet, og det ble vedtatt at Handlingsplan for mennesker med funksjonshemninger skulle revideres og videreføres, og ba om at universell utforming ble fremmet som sak i I Oslo kommunens strategisk plan for universell utforming forstås universell utforming som utforming eller tilrettelegging av hovedløsningene i de fysiske forhold slik at virksomhetens 18

21 alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. I forslag til handlingsplan legges det syv prinsipper til grunn: - Gi lik mulighet for bruk - Være fleksibel i bruk - Være enkel og intuitiv i bruk - Gi forståelig informasjon - Ha toleranse for feil - Kreve lav fysisk anstrengelse - Ha størrelse og plass for tilgang og bruk Handlingsplanen har en visjon om at Oslo er en åpen by hvor universell utforming er en selvfølge. Forslag til plan innholder overordnete mål og tiltak i tillegg til et hovedmål: Oslo kommune skal i alt sitt virke være tilgjenglig og fremme tilgjenglighet for alle. Innbyggerne og besøkende skal oppleve byen som tilgjenglig. Planforslaget tar også for seg mål og tiltak innenfor de spesielle sektorene som samferdsel, plan, bygg og anlegg, med mer. Universell utforming omfatter ikke bare kommunens egne og leide lokaler, men omfatter også IKT utstyr og programmer, samt opplæring og innføring i universell utforming for alle ansatte. I hovedmålene fremkommer det at bydelene skal ha egne strategier og at Oslo kommunen skal ta med universell utforming i all relevant aktivitet. Dette skal være synlig og tilgjenglig for innbyggerne. Bydelene og virksomhetene skal også i størst mulig grad dra nytte av hverandres erfaringer og kompetanse. Det vektlegges også samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører. Vurdering Forslag til strategisk plan synes å være et godt redskap i arbeidet for å sikre større grad av tilgjengelighet og deltakelse på ulike samfunnsarenaer. De syv prinsippene som vektlegges, vil kunne bidra til en større grad av konkretisering av de hensyn som må tas til ulike grupper i den alminnelige samfunnsutformingen. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til forslag til Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming. Tove Stien /s Borgny Arthur /s bydelsdirektør avdelingssjef Vedlegg: Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring 19

22 Sak 78/08 Finansiering av eldredagen 2008 og kulturarrangement for frivillige Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Signe Sandnes Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /08 FINANSIERING AV ELDREDAGEN 2008 OG KULTURARRANGEMENT FOR FRIVILLIGE Bakgrunn: I forbindelse med planlegging av eldredagen 2008 har eldrerådet fattet følgende vedtak (ER sak 66/08): Eldrerådet ønsker ett felles arrangement for markering av eldredagen i år også og prøver å få leid storsalen i Oslo Misjonskirke - Fellesskapshuset på Abildsø. Følgende personer ble valgt til arrangement komité: Tore Janssen, Trygve Asmyhr, Gittan Kristiansen, og Tor Engebretsen Saksframstilling: Eldrerådet har et budsjett på kr I tillegg er det bevilget kr til kulturarrangement for frivillige ved eldresentrene og frivillighetssentralene. Det viser seg imidlertid at kostnader til eldredagen 2008 blir langt høyere enn for foregående år, pga av at utgifter til valgte lokaler og bevertning. Vedtatt møte om frivillighet skal også dekkes over eldrerådets budsjett. De fleste frivillige ved eldresentrene og frivillighetssentralen er selv pensjonister. Siden det også i år planlegges kulturinnslag på eldredagen synes det rimelig at deler av kostnadene til eldredagen også kan dekkes over nevnte kulturmidler. Det foreslås derfor at midlene fordeles slik: Aktivitet Eldrerådsmidler Kulturmidler Budsjett totalt Eldrerådet Eldredagen Kulturarrangement for frivillige Møte om frivillighet Sum Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Budsjett avsatt til eldrerådet og kulturarrangement for frivillige ved eldresentrene og frivillighetssentralene, totalt kr , fordeles som beskrevet ovenfor på følgende måte: Eldrerådet kr Eldredagen 2008 kr Kulturarrangement for frivillige ved eldresentrene og frivillighetssentralene kr Møte om frivillighet kr SUM kr

23 2. Utlegg skal dokumenteres og oversendes bydelsadministrasjonene. 3. Ubrukte midler føres tilbake til eldrerådets disposisjon. Tove Stien /s Solveig Nyhamar /s bydelsdirektør avdelingssjef 21

Trygve Asmyhr. Frances Mary Wang Tore Janssen Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Ella Rolfsen Kåre Nielsen Magne Olimb Edna Thommasen (S)

Trygve Asmyhr. Frances Mary Wang Tore Janssen Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Ella Rolfsen Kåre Nielsen Magne Olimb Edna Thommasen (S) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen Protokoll 05/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 14.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Eldrerådet Varamedlemmer oppfordres også til å møte Møtested: OBS! Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Møtested: Eldrerådet Bråta Kulturtorg, Bråtaveien 2, 3050 Mjøndalen Fellse transport fra bydelsadministrasjonen kl 12:00 etter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 06. november 2006 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Omsorgskomite NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte. Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Bølerlia 2, BU-salen NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler seniorsenter, Utmarkveien 2, 0689 Oslo Møtetid: Mandag 8. november 2004 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Møtested: Eldrerådet Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtetid: mandag 17.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsalhjemmet, Oppsalveien 28, 0686 Hovedinngangen holdes åpen fra 17:50-18:00 Møtetid: mandag 19. mars

Detaljer

Tore Janssen (SV) nestleder (au)

Tore Janssen (SV) nestleder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 12. mars 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsetsv. 6, 5.etg Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 09. september 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: Mandag 12. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23 43 85 70 Møteleder:

Detaljer

Tore Janssen Tore Janssen Trygve Asmyhr Gittan Kristiansen Frances Mary Wang Else Langaas Dag Omholt Evy Berit Johansen Willy Andresen (H)

Tore Janssen Tore Janssen Trygve Asmyhr Gittan Kristiansen Frances Mary Wang Else Langaas Dag Omholt Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 14. april 2008 kl. 14.00 Sekretariat: Signe Sandnes tlf 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/15 Møte: Omsorgskomite Møtested: Kjernehuset dagsenter, Enebakkveien 158 Inngang Byggveien Møtetid: Mandag 16. mars 2015 kl. 18.00 OBS!!

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet 3. etg. Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Marit Stakvik Jørgensen

Marit Stakvik Jørgensen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Plenumsalen, Ryensvingen 1 Møtetid: Mandag 25. april 2005 kl. 14.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Loftet, Oppsal samfunnshus 4. etg. Møtetid: Mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 14.00 Sekretariat: 906 86

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: tirsdag 06. oktober 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid 23438580/95885925

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/11 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen 1. etg. Møtetid: Mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/05 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 07. februar 2005 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 06. februar 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, 23438573

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 5. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5a/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Onsdag 07. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres også til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 12. juni 2006

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 0/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 0/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 0/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 09. november 2010 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 06. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Omsorgskomite Varamedlemmer oppfordres til å møte Møtested: Manglerudhjemmet, Enebakkveien 158, "lille"dagsenter. Gå inn via

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/0 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen Møtetid: mandag 08. november 00 kl. 4.00 Arbeidsutvalget

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. oktober 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Gro Thorup, H Tone Larssen, FrP Harinder Pal Singh, A. Else-Berit Momrak

Gro Thorup, H Tone Larssen, FrP Harinder Pal Singh, A. Else-Berit Momrak Oslo kommune Protokoll 3/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede: Forfall: Randi Vollmerhaus, A, leder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/11 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Møtetid: mandag 12. september 2011 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 13. mars 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Eldrerådet Varamedlemmer oppfordres til å møte Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Møteinnkalling 2/11 Møte: Omsorgskomite NB! Varamedlemmer oppfordres til å møte! Møtested: Bølerlia 2, BU-ingangen Møtetid: mandag 21. mars 2011 Årsmøtet for Bøler frivillighetssentral

Detaljer

Tore Janssen (AU) leder

Tore Janssen (AU) leder Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bråta kulturtorg, Nedre Eiker Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 15.00 Kl 14:30, Informasjon og omsvisning på

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler Seniorsenter, Utmarkveien 2 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Protokoll 1/11

Oslo kommune Bydel Østensjø. Protokoll 1/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Protokoll 1/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 14. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder: Tilstede: Randi Vollmerhaus, A,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø sykehjem, Løvsetdalen 2, 1188 Oslo Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 14.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/3 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia, store møterom Møtetid: Tirsdag 0. september 03 kl. 7.30 Sekretariat: Else-Berit

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 07. mai 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Møtested: Omsorgskomite Skøyenkroken 11, hjemmetjenestens lokaler, 0686 Oslo Møtetid: mandag 27. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Trygve Asmyhr (AU) fung. leder. Thore Jørgensen Kåre Nilsen Tor Engebretsen Edna Thommasen (SV)

Trygve Asmyhr (AU) fung. leder. Thore Jørgensen Kåre Nilsen Tor Engebretsen Edna Thommasen (SV) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede: Forfall: I

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg. Møtetid: tirsdag 20. mars 2012 kl. 17.30 Sekretariat: Else-Berit Momrak,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 13. juni 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff 23 43

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 0/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 0/10 Oslo kommune Møteinnkalling 0/10 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, 4. etasje Møtetid: mandag 06. september 2010 kl. 14.00 Sekretariat: Signe Sandnes, tlf. 23438587 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Møteinnkalling 7/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, 4 etg. NB! Varamedlemmer oppfordres til å møte Møtetid: mandag 09. november 2009 kl. 14.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bølerlia 2, BU-salen Møtetid: mandag 17. oktober 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 05. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Kjernehuset dagsenter, Enebakkveien 158 Møtetid: Mandag 30. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude

Detaljer

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler Seniorsenter, Utmarkveien 2 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Møtested: Råd for funksjonshemmede NB! Med forbehold! Rustad treffsenter, Rustadgrenda 1, Underetg. Møtetid: tirsdag 09. oktober

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11 Oslo kommune Møteinnkalling 1/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Ryensvingen 1, 3. etg NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: mandag 14. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 21. mars 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Protokoll 4/10 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3.etg. Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Østensjø. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Møteinnkalling 2/11 Møte: Råd for funksjonshemmede NB! Varamedlemmer oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 22. mars 2011 kl. 17.30

Detaljer

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsal treffsenter Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen 4 etg. Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsal treffsenter Ligger i Oppsal samfunnshus 2 etg, rett bak Oppsal senter. Hovedinngangen er ved

Detaljer

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo

Edna Thomassen Edna Thomassen Eli Karin Sundh Reidar Skarfoss Dag Omholt Evy Berit Johansen. Stein Mejlbo Gittan Kristiansen, vara for Stein Mejlbo Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olav Helsethsv. 6, 0694 Os Møtetid: mandag 10. september 2012 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 7/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Rustad dag og eldresenter, Rustadgrenda 1 Møtetid: mandag 09. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, Store møterom Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 09. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 07. desember 2010 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Møteinnkalling 7/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Rustad dag og eldresenter, Rustadgrenda 1 NB! Varamedlemmer oppfordres til å møte Møtetid: mandag 09.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Styrerom 3. etasje, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. mars 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Varamedlemmer oppfordres til å møte Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22.

Detaljer

Edna Thomassen, leder. Stein Mejlbo. Tor Engebretsen Avd.sjef, Jatinder Sharma, avd. RO Spesialkonsulent, Else-Berit Momrak, avd.

Edna Thomassen, leder. Stein Mejlbo. Tor Engebretsen Avd.sjef, Jatinder Sharma, avd. RO Spesialkonsulent, Else-Berit Momrak, avd. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsetsv. 6, 5.etg Møtetid: Mandag 24. mars 2014 kl. 14.00 Sekretariat: 906 86

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/07 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/07 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. oktober 2007 kl. 14.00 eldreråd Kl 13.00 arbeidsutvalg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/06 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen 1. etg Møtetid: mandag 13. mars 2006 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/04 Møte: Omsorgskomite Møtested: Manglerud eldresenter Møtetid: Onsdag 08. desember 2004 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23 43 85 70

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, 4.etg. Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/14 Møte: Råd for funksjonshemmede NB! Varamedlemmer oppfordres til å møte Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 17.30

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: tirsdag 10. november 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid 23438580/95885925

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Møterom 3. etg. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 7. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/12 Ekstraordinært møte

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/12 Ekstraordinært møte Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/12 Ekstraordinært møte Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1 3. etasje Møtetid: mandag 09. januar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2, store møterom Møtetid: Tirsdag 23. april 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 90686434

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp)

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 12. februar 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer