TEMA I JUBILEUM. Stayer-prisen I Nye vikarregler I Fra NUF til AS. Storslått feiring med duell mellom Giske og Erna 04/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA I JUBILEUM. Stayer-prisen I Nye vikarregler I Fra NUF til AS. Storslått feiring med duell mellom Giske og Erna 04/2013"

Transkript

1 04/2013 BEDRIFTSFORBUNDETS MEDLEMSMAGASIN TEMA I JUBILEUM Storslått feiring med duell mellom Giske og Erna Stayer-prisen I Nye vikarregler I Fra NUF til AS DIN BEDRIFT ER ET MAGASIN FOR MEDLEMMER AV BEDRIFTSFORBUNDET

2 INNHOLD REDAKTØREN En tøff og spennende reise Oppfordrer etablerere til å ha en ansvarforsikring Knut Wold: på møte med Giske om næringsrettet forenkling Bedriftsforbundet viktig i norsk næringsliv 20 år i teneste for dei minste bedriftene Stayer-prisen til Roma Mineralvannfabrikk Kjære medlem: La oss drømme litt inn i fremtiden Næringsliv i nordisk perspektiv Bedre forretningsmuligheter mellom Sverige og Norge Nye skatteregler for omdanning av NUF til AS Gjennomføring av EUs vikarbyrådirektiv Rød-grått stabudsjett Sommerdesignstudentene som ble gründere Husk å oppdatere HMSsystemet før nyttår! Torget Bedriftsforbundet Akersgt Oslo Telefon: Telefaks: bedriftsforbundet.no Avdelingskontor Nordre gate Trondheim Telefon: Bedriftsforbundet Forsikring Postboks 1344 Vika 0113 Oslo Telefon: Telefaks: Produksjon Utgitt: november 2012 Redaksjonen avsluttet: 14. nov. zopplag: 2800 Redaktør: Anne Bergvad Grafisk produksjon: HIBU Drammen Trykk: Allkopi Annonsering i Din Bedrift Annonsering er fra kr 0,- for medlemmer og koster fra 750,- for ikke-medlemmer. Brosjyrer Bedriftsforbundet har flere brosjyrer som retter seg mot deg som driver en mindre bedrift. Du får dem til- sendt ved å sende en e-post til EN NY EPOKE Tekst Anne Bergvad, redaktør En viktig epoke er forbi. Vi har blitt 20 år, hatt en flott feiring med festlig og matnyttig pro- gram, med høy stemning og engasjerte politikere som deltok en hel dag. Se reportasjen og bildene. Men hva nå Bedriftsforbundet? Det er nå vi kan planlegge for en ny epoke og sette oss nye mål Forbundsleder Bjørn Lars ser videre inn i de neste 20 årene og danner seg et bilde av hva vi som organisasjon ønsker oss for fremtiden. Og adm.dir. Lars Erik Sletner setter alle- rede nå agendaen for hvordan vi jobber opp mot politikerne videre og hva vi ønsker oss fra dem. Stayer-prisen er helt ny. Den setter fokus på evnen til å for- bli i et marked med sterkere og mye større konkurrenter rundt seg. Den verdsetter små foretak som har eksistert i mange år, ofte gjennom flere generasjoner. I motsetning til andre priser er denne prisen derfor unik. Vi er stolte over å ha introdusert denne prisen i Norge, der kandidatene frem- over kan være nettopp din be- drift og mange andre små og mellomstore norske bedrifter. Hvordan vil du vi skal kommunisere med deg som medlem og gi deg informasjon om vik- tige lovendringer, jus og nytt fra våre samarbeidspartnere? Hvordan følger du best med på hva vi jobber med og hva som er relevant? Og hva er dine fremtidige kommnikasjonsbehov? Det er kanskje vanskelig å svare på, men vi har nå satt i gang et prosjekt der vi involverer studenter til å foreslå nye muligheter for kommunikasjon med våre medlemmer. Disse studentene kommer fra Høgskolen i Vestfold og skal jobbe med dette som et studieprosjekt til våren. Vi stilte derfor dere noen spørsmål om hvilke ønsker våre medlemmer har i forhold til kommunikasjon. Vi fikk mange relevante svar, og ikke minst svært engasjerte tilbakemeldinger om dette temaet. Det setter vi stor pris på. I denne utgaven kan du lese mer om resultatene vi fikk fra undersøkelsen vår om med- lemskommunikasjon. Og hvis du har flere kommentarer om dette, send dem gjerne til undertegnede. Siden aksjekapitalkravet ble senket og revisjonsplikten ble tatt bort for AS, har det vært en sterk økning i nyetablerte AS. I dette nummeret skriver Bård Erlend Hansen fra Arntzen de Besche Advokat- firma AS om nye skatteregler for omdanning av NUF til AS. Vi går også gjennom de nye reglene for innleie av vikar, som gjelder fra 1. januar Hvordan berører de nye reglene deg og ditt foretak? God lesning. Og riktig God jul når den tid kommer! 2 DIN BEDRIFT 04/2012 DIN BEDRIFT 04/2012 3

3 direktørens ord forsikring En tøff og spennende reise TEKST Lars Erik Sletner, adm. dir Forsikringsmegler Terje Kristoffersen oppfordrer etablerere til å ha en Ansvarsforsikring Tekst Kurt Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BAFO Vi har lagt bak oss vårt 20 årsjubileum og jubilanten fikk en flott feiring på Saga kino i Oslo. Erna Solberg og Trond Giske startet jubileet ved å gi oss et innblikk i hva de største partiene ønsker å gjøre for næringslivet på forenklingsfronten. Vi kan konstatere at mye er ugjort. Det var fornøyelig å høre Leo Grünfeld sine analyser om hva vi kan og bør gjøre annerledes. Økt satsning på forskning i næringslivet er en forutsetning for fremtidig verdiskapning. Bård Eker, industridesigner og leder av Eker group snakket om sin forretningsfilosofi og hvordan han blant annet har bygget opp kjente merke varer som Hydrolift (båt) og Köenigsegg (bil). Det var mange bedriftsledere som spisset ørene og noterte flittig under foredraget. Det er utrolig hva man kan få til om man tror tilstrekkelig nok på eget produkt og det man driver med. Bård Eker har vist at det er mulig å oppnå dette ved hardt arbeid og ved å være tro til sin forretningsidé. «Bedriftsforbundet har ingen planer om å ta det rolig de neste 20 år!» En annen person som inspirerte oss var Katrine Bergersen Klemp fra Roma mineralvannfabrikk. De var verdige vinnere av årets Stayer-pris, som deles ut av Bedriftsforbundet til en familieeid bedrift som har gått i generasjoner. Roma Mineralvann- fabrikk er en slik bedrift som møter tøff konkurranse fra blant andre store mineralvannprodusenter. Allikevel har de klart å holde produksjonen i Norge og kan vise til en solid vekst og planer om videre ekspandering. Det er rett og slett imponerende og de fungerer som et forbilde for mange familieeide generasjonsbedrifter. Om vi kort skal oppsummere våre første 20 år, så er det ikke til å legge skjul på at det har vært en tøff men spennende reise slik mang en bedriftsleder opplever. Gjennom denne reisen har vi overbevist mange om viktigheten av at små og mellomstore bedrifter står samlet. Vi skal være stolte av det vi har oppnådd, men vi er langt i fra fornøyde. I året som kommer er det stortingsvalg og vår gjennom- slagskraft blant politikerne og arbeidslivsorganisasjonene blir enda mer viktig. Da trenger vi enda flere på laget, slik at vår stemme kan bli enda mer tydelig. Våre næringspolitiske saker skal stå høyt på dagsorden hos våre politikere, og vi gir oss ikke før vi får gjennomslag. Viktige nærings- politiske debatter forsvinner ofte i uinteressante diskusjoner om lederlønninger i store selskaper og arbeidstid i de mest pengesterke næringene. Det mange politikere glemmer, er at verdiskapningen og sysselsettingen i stor grad skjer hos de små og mellomstore. Samfunnet og velferdsstaten er avhengig av vårt bidrag, samtidig som vi er avhengig av at staten legger til rette for et levelig næringsklima. Vi krever at det må bli slutt på festtalene og bli mer handling fra politikerne. Der har vi fortsatt enn jobb å gjøre! Og som Bård Eker fortalte, skal vi fortsette å være tro mot vår egen filosofi og målsetning. I Bedriftsforbundet har vi ingen planer om å ta det rolig de neste 20 år! Forsikringsmegler Terje Kristoffersen oppfordrer alle etablerere til å ha en ansvarsforsikring. Om bedriften utsettes for brann, tyveri eller annen stor skade, risikerer den aldri å komme i gang igjen. Hvis den ikke har sikret seg med tilstrekkelig avbruddsdekning i næringslivsforsikringen. Mange typer ansvar Kristoffersen er opptatt av at bedrifter sikrer seg gjennom ansvarsforsikringer. Både når det gjelder ting som kan skje inne i bedriftens lokaler, arbeid bedriften gjør og bedriftslederens ansvar som styremedlem. Kontoransvar gjelder skader som kan skje inne i bedriftens lokaler. Det kan være noe så banalt som at en besøkende, kanskje en kunde, sklir på glatt gulv og skader seg eller at noe faller ned og skader denne. Det merkeligste kan skje inne på kontorer også, påpeker han. Styrets ansvar Bedriftsledere er gjerne også styremedlemmer i styrene i beslektet virksomhet. De må tenke på at de personlig blir trukket til ansvar for firmaets aktiviteter. Det finnes eksempler på at styret har godkjent at firmaet opptar et lån selv om firmaet kort etter måtte begjære oppbud. En bank vant fram i retten med krav om at styremedlemmene måtte stå ansvarlig for lånet på 1,5 millioner kroner som var tatt opp selv om bedriften trolig ville gå konkurs. Ansvarlig for råd Bedriften kan også bli erstatningsansvarlig om den driver rådgivningstjenester eller for eksempel gir råd om tekniske løsninger til et bygg, og det oppstår skader etterpå. Det kan være såkalte formuesskader som kan gjelde store verdier og være tunge å erstatte uten forsikring. Flere virksomheter For den som har drevet mer enn ett år og som sprer virksomheter over flere områder, anbefaler Kristoffersen en type konsernforsikring for ansvarsdekningene. For byggmestre kan det dreie seg om å bygge, som vil være det opprinnelige, men etter hvert kan også rådgivning, eiendom og drift bli egne enheter som vil bli dekket av en slik forsikring. 4 DIN BEDRIFT 04/2012 DIN BEDRIFT 04/2012 5

4 TEMA I Jubileum Topp politikere på jubileumsfesten: - Bedriftsforbundet viktig i norsk næringsliv TEKST frilansjournalist oddfrun midtbø FOTO morten brakestad Oppgjøret stod det på plakaten som reklamerte for Bedriftsforbundets 20-årsjubileum. Det ble lite oppgjør. Politikerne var skjønt enige om at det er behov for en aktør som talerør for de minste bedriftene i landet. Markeringen av jubileet til det som startet som en protestbevegelse i 1992, fant sted på Saga Kino, Oslo. Jubilanten har kommet seg forbi de turbulente tenårene, og er nå en veldreven organisasjon med ni ansatte som står til tjeneste for medlemmene. Råd til jubilanten Tilbakemeldingene fra næringsminister Trond Giske, Høyre-leder Erna Solberg og andre prominente gjester innenfor norsk næringsliv var samlet: Hold frem med å jobbe for de minste bedriftene med klare og konsise krav. Det er viktig at dere løfter opp noen få saker og står fast på dem, sa de. Jubileumsfest med rom for debatt Med frittstående politisk analytiker Aslak Bonde i rollen som konferansier fikk ikke paneldeltakerne mulighet til å snakke seg ut på viddene eller over på andre tema enn det folk i salen ville ha svar på. Paneldeltakerne: Solberg, Giske og næringslivforsker Leo Grünfeld, er personer som har kunnskap og makt til å gjøre forandringer til beste for SMB. Men da er det avgjørende at man når fram til de og det benyttet deltagerne på arrangementet. Jubileet ble dermed en viktig møteplass, noe medlemmene gir klart uttrykk for i evalueringen av dagen. Fokus på rettssikkerhet For oss som en næringspolitisk organisasjon betyr det veldig mye at topp-politikere satte av såpass mye tid, sier administrerende direktør Lars Erik Sletner. Han trekker frem det viktige budskapet til Solberg om rettssikkerheten til næringsdrivende. Mange opplever å bli mistrodd og straffet om de gjør et utilsiktet feiltrinn, som de uansett ikke har noen gevinst av. Denne holdningen må vi få endret på, sier han og legger til at han er mindre fornøyd med de vage svarene Solberg ga i forhold til arbeidsmiljøpolitikken, som IA-avtalen. Rapport om snudd sykelønn Giske viste at han har mye kunnskap om næringsliv og forenkling, men at hans departement alene ikke kan gjøre så mye. Han er i første omgang avhengig av å få med seg Finansdepartementet. Han påpekte det urovekk- ende frafallet av ungdommer i arbeidslivet, og hvor viktig det er med tilrettelegging. Jeg savnet litt mer forpliktende og mer presise formuleringer i forhold til forenkling for 10 milliarder kroner for norsk næringsliv innen utgangen av Når det gjelder formueskatten ser Giske ulempene, men sier det er avgjørende at man finner noe som veier opp for inntektstapet til staten. Vi lover å holde denne saken varm. Det gjør» 6 DIN BEDRIFT 04/2012 DIN BEDRIFT 04/2012 7

5 BRANSJER I INDUSTRI Nye HMS-regler på byggeplassen TEKST frilansjournalist oddfrun midtbø FOTO morten brakestad Denne artikkelen inneholder kun dummytekst. Administrerende direktør Lars-Erik Sletneri i interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, Bedriftsforbundet, mener kutt i arbeidsgiveravgiften vil gjøre det lønnsomt for de noe over medlemsbedriftene å ansette ungdommer som i dag er utenfor arbeidsmarkedet og på uføretrygd. - Vi ser med bekymring på at arbeidsledigheten blant unge under 24 år har steget fra cirka åtte til nær 10 prosent det siste året. I tillegg er det en klar økning i uføretrygdede, også blant gruppen under 40 år. Dette er en uheldig utvikling for den enkelte og samfunnet, sier Sletner og viser til ferske tall fra SSB som avdekket at ikke siden 2006 har flere personer i aldersgruppen år vært arbeidsledige i Norge. Hindrer ansettelser Sletner mener en målrettet reduksjon i arbeidsgiveravgiften vil være et kraftig redskap for å snu trenden. Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor er pliktige til å betale. Avgiften beregnes som en prosentandel av lønnskostnader. Den er regionalt differensiert og varierer fra null prosent i Finnmark til 14,1 prosent i sentrale strøk. - Våre medlemmer i regionene med høy arbeidsgiveravgiftssats er klare på at arbeidsgiveravgiften er et hinder både ved nyansettelser når bedriften vokser og når de skal beholde folk ved dårlige konjunkturer, sier Sletner og viser til av Sverige halverte arbeidsgiveravgiften for å møte ungdomsledighet. Fra trygd til jobb Ifølge beregninger utført av NyAnalyse vil et kutt i arbeidsgiveravgiften på 75 prosent for personer som går fra trygd til arbeid kunne gi mellom til nye jobber i løpet av ett år. En beregning utført av Finansdepartementet viser at staten ville fått et provenytap på cirka 420 milllioner kroner per år som følge av redusert arbeidsgiveravgift for de omlag personene som gikk fra arbeidsavklaringspenger til arbeid i Regjeringen bør nå gripe muligheten til å være føre var. Våre foreslått kutt i arbeidsgiveravgiften vil gjøre unge mennesker fra utenforskapet i norsk arbeidsliv mer attraktive forvåre medlemsbedrifter, hindre varig utstøting og sikre staten lavere trygdeutgifter, sier Sletner. 12 DIN BEDRIFT 04/2012 DIN BEDRIFT 04/2012 9

6 NÆRINGSLIV RØDGRÅTT STATSBUDSJETT TEKST: ANDREAS STRANDSKOG FOTO morten brakestad Denne artikkelen inneholder kun dummytekst. For små og mellomstore bedrifter er statsbudsjettet for 2013 positivt på enkelte områder, men fortsatt for lite ambisiøst og nøringsvennlig for norske bedrifter. Vi har lagt bak oss vårt 20 årsjubileum og jubilanten fikk en flott feiring på Saga kino i Oslo. Erna Solberg og Trond Giske startet jubileet ved å gi oss et innblikk i hva de største partiene ønsker å gjøre for næringslivet på forenklingsfronten. Vi kan konstatere at mye er ugjort. Det var fornøyelig å høre Leo Grünfeld sine analyser om hva vi kan og bør gjøre annerledes. Økt satsning på forskning i næringslivet er en forutsetning for fremtidig verdiskapning. Hindrer ansettelser Med frittstående politisk analytiker Aslak Bonde i rollen som konferansier fikk ikke paneldeltakerne mulighet til å snakke seg ut på viddene eller over på andre tema enn det folk i salen ville ha svar på. Paneldeltakerne: Solberg, Giske og næringslivforsker Leo Grünfeld, er personer som har kunnskap og makt til å gjøre forandringer til beste for SMB. Men da er det avgjørende at man når fram til de og det benyttet deltagerne på arrangementet. Jubileet ble dermed en viktig møteplass, noe medlemmene gir klart uttrykk for i evalueringen av dagen. - Våre medlemmer i regionene med høy arbeidsgiveravgiftssats er klare på at arbeidsgiveravgiften er et hinder både ved nyansettelser når bedriften vokser og når de skal beholde folk ved dårlige konjunkturer, sier Sletner og viser til av Sverige halverte arbeidsgiveravgiften for å møte ungdomsledighet. Fra trygd til jobb Kristoffersen er opptatt av at bedrifter sikrer seg gjennom ansvarsforsikringer. Både når det gjelder ting som kan skje inne i bedriftens lokaler, arbeid bedriften gjør og bedriftslederens ansvar som styremedlem. Kontoransvar gjelder skader som kan skje inne i bedriftens lokaler. Og dette er slutten på artikkelen. 16 DIN BEDRIFT 04/2012

7

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2010 Nils Brendemo er ansvarlig for økonomien i et energiselskap som har vokst fra 5 til 600 millioner kroner i omsetning dette første desenniet av 2000.

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer