KILL THEM ALL! SØRGESPILL. av Tore Vagn Lid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KILL THEM ALL! SØRGESPILL. av Tore Vagn Lid"

Transkript

1 KILL THEM ALL! SØRGESPILL av Tore Vagn Lid

2 KILL THEM ALL! SØRGESPILL Av Tore Vagn Lid. Kai Dikic Laila Hole Mariann Remlov Ågot Goody Dino Nilsson Tomas Sendstad Kai Remlov Laila Goody Mariann Hole Ågot Sendstad Dino Dikic Tomas Nilsson Regi Musikkarrangement / lyddesign Scenografi Scenografiassistent Maskør Kostyme Videodesign Videoassist Videoteknikk Regiassistent Assisterende lyddesign Dramaturg Produsent Tore Vagn Lid Tore Vagn Lid / Tomas Nilsson Ada Hesjevoll / Tore Vagn Lid Birgit Hove Annikka Andersen Linn Therese Michelsen Aleksander Andreassen Åsmund Bøe Klaus Kottmann Silje Underhaug Fosseli A.K. Schille Kristian Lykkeslet Strømskag Kirsti Holm-Glad Inspisient: Ida Nilsen Aune. Scenemester: Hans R. Jarn. Lysmester: Hilde Løken. Lyd: Sven Erga / Kai Priddy. Produksjonsansvarlig kostymer: Liv Tønnessen. Rekvisitør: Eva Hauge. Sufflør: Silje Underhaug Fosseli. Research: Tor Dishington Johansen, Tor Christian F. Bleikli. Lydproduksjon: Einar Thorbjørnsen. Infomasjonsansvarlig: Torbjørn Haugen. Salgsansvarlig: Ellen Lorenzen. Takk til: «Sigøynerorkesteret», Kai Schwind, Petros Kyris, gresk dramaturgiat, Margit Bratlie Selsiord, Thomas Simonsen Balmbra, Par X, Lene Teigen & Ulf Breistrand, Kyrre Bjørkås og Trine M. Lid. urpremiere 27. februar 2013 Amfiscenen KJÆre publikum! Nationaltheatret skal være et åpent, dristig, relevant og engasjerende teater. Kill them all! er en forestilling som setter søkelyset på ett av vår tids største dramaer som nå utspiller seg i Europa en hel verdensdel og et system i krise. Kill them all! tar inn over seg en del av krisen som ikke alltid får like mye oppmerksomhet i media; selvmordsbølgen som nå rir Europa, den massive arbeidsledighet blant unge, og mennesker som kastes ut av sine hjem. Regissør Tore Vagn Lid har etablert seg i Norge og Europa med en serie relevante og formsterke oppsetninger. Denne gangen har han ønsket å se enkeltmennesket i systemet og systemet i enkeltmennesket. For Nationaltheatret, som ønsker å være en offensiv deltaker i samfunnsdebatten, er det derfor både riktig og viktig å sette opp en forestilling som Kill them all!. Velkommen i teatret Hanne Tømta Forestillingen varer ca. 1 time og 50 minutter. Ingen pause.

3 Ågot Sendstad Laila Goody Dino Dikic Mariann Hole Kai Remlov Tomas Nilsson «I show in the first place that the state of men without civil society (which state may be called the state of nature) is none other than a war of all against all; and that in that war, all have a right to all things.» (T. Hobbes)

4 6 amfiscenen kill them all! Kai Remlov Tidens syndeflod I Athenernes statsforfatning forteller Aristoteles om hvordan athenerne, før demokratiet ble innført, opplevde en «lang periode med politisk strid mellom overklassen og folket». «Ikke bare var styret fullstendig oligarkisk, men de fattige, med kvinner og barn, var slaver under de rike,» skriver han. «All jord var i hendene på noen få, og hvis leien ikke ble avlevert, risikerte både jordarbeiderne selv og deres barn å bli bortført. Alle som fikk lån, måtte stille sin egen person som sikkerhet. Det massene opplevde som det tyngste og bitreste var den slavetilstand som det politiske systemet holdt dem i.» Da finanskrisen slo ut i full blomst i september 2008 framsto den som en uvirkelig, nærmest absurd og uvedkommende hendelse: Noen amerikanske finansetablissementer hadde snekret sammen og tjent milliarder på en rekke «kompliserte» finansprodukter basert på råtne lån til fattige amerikanere som aldri ville være i stand til å betjene dem. Da dette pyramidespillet nådde sin grense, kollapset det slik pyramidespill gjør, med det enkle unntaket at dette spillet truet å ta med seg hele den menneskelige sivilisasjonen i fallet eller i minste ble det framstilt slik. Men ingenting var strengt tatt annerledes etter de skjebnesvangre ukene og månedene ingenting hadde tatt fyr, eksplodert eller sunket i havet. «Det er bare en gjeng idiotiske bankfolk som har inngått idiotiske veddemål mot hverandre i fylla. Ingenting fælt har skjedd, det er ikke som om alle grisene i Sør-Amerika plutselig døde av meldugg,» sa den britiske komikeren David Mitchell på BBC. Katastrofen hadde en uhåndgripelig fiksjonell karakter: Menneskene var de samme etter finanskrakket, arbeidskraften og kunnskapen var der, i likhet med kulturen, bøkene og teknologien. Ingen umiddelbar retur til steinalderen kunne skimtes. Alt er her fortsatt, hele menneskets akkumulerte kunnskap, historie og kultur, bortsett fra at kvantiteten av denne underlige, flyktige substansen kapital truet og truer fortsatt med å senke et helt kontinent. Dette er det store paradokset som har fått utfolde seg uhemmet og med stadig større intensitet i årene som har gått siden Ingenting fysisk er ødelagt, likevel er alt annerledes, likevel synker Europa med Norge som et foreløpig unntak ned i stadig større sosial nød og oppløsning. En kollaps i en avgrenset del av finansmarkedene ble til en statlig gjeldskrise etter at det offentlige overtok de private finanskonsernenes gjeld, og så til en samfunnskrise da de private kreditorene nedgraderte betalingsevnen til de europeiske statene og skrudde opp lånekostnadene, noe som dermed tvang de europeiske statene til å kutte i budsjetter med solid støtte og press fra den hellige treenighet IMF, EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbanken. I mediene blir denne krisen til stadighet framstilt som en moralsk krise. Skylden plasseres enten hos kreditorene eller hos debitorene. Begge anklages for å ha hengitt seg uforbeholdent til et bredt spekter av dødssynder griskhet, fråtseri, hovmod, misunnelse, latskap som har satt hele «systemet», om ikke hele sivilisasjonen, i fare. Kreditorene skal, drevet av kynisk grådighet, ha pervertert den egentlig samfunnsnyttige rollen deres med god hjelp fra deres mer eller mindre korrumperte politiske venner og støttespillere. Goldman Sachs satt på begge sider av bordet i Hellas: De hjalp regjeringen pynte

5 8 amfiscenen kill them all! kill them all! amfiscenen 9 på budsjettene for å tilfredsstille kravene for å bli med i eurosonen (foran de lukkede øynene og foldede hendene til Tyskland og Frankrike, som selv ikke oppfylte alle budsjettkravene), samtidig som de gamblet mot Hellas' kredittverdighet. Bankene var too big to fail og ble kjøpt fri av sine venner og tidligere kolleger i regjeringskontorene. «Vi er alle sosialister nå» sto det på forsidene av liberalistiske magasiner etter at krisen brøt ut, men sosialismen nådde aldri folket, bare finansinstitusjonene med massive redningspakker og rentebetingelser andre juridiske personer (det vil si mennesker) bare kan drømme om (utlånsrenten i USA er fortsatt tilnærmet null prosent, mens inflasjonen er på 1,9 prosent (2012), noe som i praksis er en ren subsidiering av finanssektoren). Debitorene, borgerne, har levd over evne, hevdes det. Vi har tatt opp for store lån (hvem delte dem ut?). Vi er for late, vi jobber for lite. Vi har for gode velferdsordninger, for lav pensjonsalder, for dårlig arbeidsmoral. Politikerne har lovet for mye eller vi har krevd for mye av dem, noe som in fine vil si at demokratiet ikke er kompatibelt med moderasjonen den økonomiske fornuft uavlatelig doserer. Denne fortellingen har et enkelt budskap: For at ingenting skal forandres, må alt forandres, som den konservative fyrsten sier i Giuseppe di Lampedusas Leoparden. Ingen grunn til å bygge en Noahs ark, ingen grunn til å flykte fra den kommende syndefloden av uvirksom kapital. Alt man trenger er en gjennomgripende moralsk oppstramming og en økonomisk innstramming. «Systemet» trenger bare korrigeringer, finjusteringer, og moral, massevis av moral, på bunnen så vel som på toppen. Men hva om krisen stikker langt dypere? Hva om den strekker seg lenger tilbake, bakenfor IT-boblen, som ble til en boligboble og i dag blåser opp nye bobler (råvarer, matvarer, studielån) som forlengst har ført finansmarkedene tilbake til nivået i 2007? For verdiskapningen på finansmarkedene realiseres ikke i økt produksjon og dermed vekst i arbeidsplasser, til det er profitten i den såkalte realøkonomien for liten; den realiseres i nye finansprodukter. Katastrofen Vesten nå seiler inn i med øynene åpne og ørene lukket, presenteres, på tross av den moralske mediefortellingen, som en naturkatastrofe jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunami med årsaker som er virtuelle, usynlige og immaterielle, men like fullt er dødelig, nedbrytende og oppløsende som et datavirus med biologiske skadevirkninger. Uansett hvor immaterielle katastrofens drivkrefter er, kan den ikke forhindres, blir europeerne fortalt. Alt europeerne kan gjøre er å vise måtehold, stramme inn, holde ut, så vil den passere forbi som en tropisk storm, og alt vil vende tilbake til slik det var, før katastrofen. Men hva om krisen verken er en storm eller en tsunami, men snarere en autoimmun sykdom, der samfunnslegemets immunforsvar går amok og identifiserer sine egne organer som skadelige fremmedlegemer? For å redde finansverdiene angripes selve grunnlaget for verdisettingen, nemlig borgernes arbeid og forbruk. Samfunnet basert på solidaritet og sosial sikkerhet er i ferd med å gå i oppløsning i Hellas, i Spania, i Portugal, i Italia. Tiden skrus tilbake grekerne hogde trær i vinter for å holde kulden unna, slik besteforeldrene deres en gang gjorde. Tiggerne blir flere, giverne færre. Tilgangen til et Laila Goody verdig liv, nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, blir stadig fjernere for de stadige flere arbeidsledige som ikke lenger kan stole på en solidarisk samfunnsorden. I 2011 var bare 34 prosent av de unge i EU mellom 15 og 29 år i arbeid, det laveste tallet noensinne registrert i unionen. Samme år falt 20 prosent av unge mellom 25 og 29 år inn under kategorien NEET Not in employment, education or training. Krisen gjør en voksende andel av Europas befolking uvirksomme. Enorme menneskelige ressurser står ubrukt, mens samfunnene forvitrer. Dette får stadige flere til å erkjenne noe få tenkte på for bare få år siden, nemlig at penger (både som kapital og som kjøpekraft) ikke er annet enn en sosial relasjon, en måte å regulere fordeling av ressurser, oppgaver og posisjoner i samfunnet på, det vil si en måte å organisere og å styre mennesker på. Pengene i seg selv er ikke problemet, la oss ikke være naive på dette punktet. Problemet er den usynlige hånden, det sekulariserte forsynet, som vi ble fortalt skulle fordele og øke samfunnets ressurser til alles fordel. For dette forsynet er gjeld aldri et tema. Før demokratiet, forteller Aristoteles, reiste athenerne seg mot de rike i «voldsomme uroligheter» før Solon (ca f. Kr.), den «første folkelederen», grep inn og reformerte Athens forfatning: «Han [ga] folket frihet, både for øyeblikket og for fremtiden, ved å forby lån mot sikkerhet i skyldnerens person. Videre ga han lover, og slettet lån, både private og offentlige.» Hvem kan i dag gi europeerne en slik reell frihet? Av Remi Nilsen

6 «De personer som begår selvmord, utgjør egentlig en ørliten minoritet (...) Hver enkelt person utfører handlingen helt isolert, ingen av dem aner at det akkurat da kanskje er andre som utfører den samme handlingen. Likevel fortsetter selvmordstallene i et samfunn å være uforandret, så lenge samfunnet ikke forandrer seg.» Emile Durkheim, «Selvmordet» (1897) Foto: Aleksander Andreassen / Åsmund Bøe

7 12 amfiscenen kill them all! kill them all! amfiscenen 13 (Sørge)spillet sett ovenfra spilleregler Sørgespillet er et spill med et spill, og altså ikke noe "ekte" spill. Spørsmålet blir da: hva spiller de om og hvem spiller? Spiller musikere og skuespillere i scenerommet Brikke virkelige personer fra dagens og morgendagens Europa Trekk spilleren triller terningen, flytter brikken og mottar en oppgave Runde trekkene struktureres etter hverandre opp mot spillereglene I sørgespillet er brikkene basert på virkelige personer. Disse skjebnene inngår i et spillsystem som til sammen danner et innblikk i, eller et overblikk over, et Europa i krise. Spillets logikk og struktur blir samtidig dramaturgiens og scenografiens struktur. Spilleflaten kartet over Europa forstørres opp gjennom video og lys, og hørespill, musikk og lyd gjør spillet tredimensjonalt. Spillerne kan velge å ta på seg brikkene, ta med seg brikkene eller selv representere brikkene. Slik kan spillerne forsvare brikkene enten kroppslig (brikkenes stemmer og spillernes kropper), eller ved at spillerne overtar helt eller delvis for brikkene sine (ikke ulikt det gode advokater gjør for sine klienter). Spillerne inntar advokatoriske posisjoner, de representerer, men de tar også på seg roller og, går i dialog med originalstemmene (opptak som er anonymisert). Konflikter oppstår, stemmene sier seg ofte uenig i framstillingen, trer fram fra skyggelandskapet og truer med å bryte den anonyme tausheten. Spillerne som spiller for og med brikkene, og som prøver å orientere seg i skrevne og uskrevne regler, blir våre guider i spillet. Spillereglene avdekkes underveis; spillerne tvinges til å spille mens de prøver å forstå reglene de spiller etter ikke ulikt de menneskeskjebnene som står midt i krisene. Den som begir seg inn i spillet, støter på tilsynelatende absurditeter, kortslutninger og vilkårlige hinder, som igjen avføder nye spilleregler. Et vinner-trekk viser seg å bli et taper-trekk. For noen oppleves alt rasjonelt, logisk. For andre oppleves det som et drømspill, hvor alle veier går tilbake til start. Sett fra avstand, trer det enkle, nesten barnslige frem i alt det som en trodde var komplekst, tungt og knapt til å få grep om. Alt blir enklere, ja, lettere i spillets overflate. Massive grenser ser ut som om de var tegnet med tusj. De store finansbankene ser ut som små esker. Overblikket minner mest av alt om blikket ned på det landskapet av veier, skoger og underlige skapninger som tilsammen dannet landskapet for barndommens jakt på den forsvunne diamant. Et barnslig blikk, så absolutt, men et blikk som likefullt kunne fange inn en hel verdensdel ovenfra, som gjorde endeløse avstander ørsmå, slik at en - om en var heldig kunne gjøre reisen fra Tanger til Elfenbeinkysten unna på tre kast! Og var en enda mer heldig, så snudde en brikken med den glitrende diamanten, og trengte ikke lenger være redd for å måtte streve seg rundt Kapp Horn, stå over det ene og avgjørende kastet, eller å gå i angst for å snu brikken med bildet av en røver. BRIKKE BIO Biscaya: F Fra Syd-Vest Lærer (litteratur) Sønn (20), arbeidsledig Lidenskapelig Elvis-kjenner Eier en leilighet (6. etg) Kan se Biscaya-bukta (i godt vær) DØD: 2012 Sangeren: F Fra Syd Middelklassebakgrunn Sanger/tekstforfatter/musiker Selveier siden 2002 Bor med sin mor (87 år), pleietrengende DØD: 2012 Evighetsstudenten: F Fra Syd Middelklassebakgrunn Studert litteratur og filosofi Har lært seg norsk for å kunne lese Henrik Ibsen på originalspråket (men muntlig klinger det mer i retning svensk). DØD: 2012 Investoren: F Fra Sentrum Siv. ing. Ph.D. Tidligere senioranalytiker i et privat hedgefond, nå rådgiver for ESM Gift to ganger. To barn. DØD: 2012 Pensjonisten: F Fra Syd Arbeiderklassebakgrunn Utdannet farmasøyt Deltok i frigjøringskrigen i 1945, på kommunistenes side. Fengslet under diktatur-epoken Har en datter, journalisten «Emmy» DØD: Skuespilleren: F Fra Nord Arbeiderklassebakgrunn Statens Teaterhøgskole Arbeidet i over 30 år ved samme teaterhøgskole DØD:? Vandreren: F.? Fra Syd-Øst?? Åtte barn? Død:?

8 musikk brukt i forestillingen Per Nørgård: I ching (4. sats) Johan Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge Per Nørgård: Utdrag fra Waves György Ligeti: 1 sats av Musia Ricercata Linton Kwesi Johnsen: Command Dub King Tubby/Lee "Scratch" Perry: Jungle Dub Lee "Scratch" Perry: Set them free Alex North/Elvis Presley: "Unchained Melody" «Det finnes bare ett virkelig alvorlig filosofisk problem: selvmordet. Å avgjøre om livet er verdt å leve eller ikke, er å besvare filosofiens grunnspørsmål.» (Albert Camus) Mariann Hole Laila Goody Kai Remlov Ågot Sendstad

9 16 amfiscenen kill them all! DET NYE SELVMORDET Vi har sett en flodbølge av selvmord skylle over det sydlige Europa de seneste årene. Det burde fortelle oss noe. Vi kan ikke redusere forklaringen til rene psykologiske eller biologiske modeller. Teatret kan kanskje hjelpe oss til å se det klarere. I Rom skød en 59-årig indehaver af et byggefirma sig selv onsdag og forklarede i et afskedsbrev sin familie, at forretningen var gået ned. Selvmordet er blot det seneste i en række i landet. En 78-årige siciliansk kvinde sprang tirsdag i døden, fordi hendes pension var blevet beskåret, og tidligere på ugen hængte en mand, som lavede billedrammer, sig selv på grund af økonomiske problemer. I sidste uge satte to mænd ild til sig selv i Norditalien, også på grund af økonomien. (www.bt.dk) Da den 77 år gamle Dimitris Christoulas løftet pistolen og skjøt seg selv i hodet ved et tre utenfor det greske parlamentet i Athen, gikk det få timer før den greske innenriksministeren proklamerte den gamle mannens selvmord som først og fremst en dyp personlig tragedie. Han snakket videre om motiv, ting som kunne ligge bak og som kunne drive fram en slik fryktelig tragedie. Han nevnte mulige familiære problemer, han nevnte samvittighet. Ministerens ord lyder velkjente og forståelige, de finner gjenklang og resonans i en lang og stolt litteraturhistorie, hvor selvmordet knyttes til ensomme skjebner som finner døden som eneste utvei. Hedda Gablers tragedie og Strindbergs Frøken Julie er bare to dramatiske skjebner. Eksistensialisten Albert Camus så i Myten om Sisyfos selvmordet som «det eneste virkelige filosofiske problemet.» Men kanskje er det også et helt annet problem som eksploderer i Athen-luften denne tragiske dagen, opptakten til et helt nytt europeisk drama. En annen tragedie Før det fatale skuddet, forteller øyenvitner at den gamle mannens siste ord er et rop: «Dette er ikke et selvmord, de dreper meg!». Og på seg har han et slags avskjedsbrev som anklager et system som har fratatt enkeltmennesket siste rest av menneskelighet. Teksten er brutal og usentimental; et opprop om å kjempe mot med alle midler: Tsolakoglou-regjeringen [Quslingregjeringen] har tatt fra meg livsgrunnlaget, som var basert på en ærlig pensjon jeg har betalt inn til i 35 år uten hjelp fra staten. Og fordi min alder gjør at jeg ikke har kraft nok til å gjøre opprør (skjønt om en av mine greske landsmenn skulle gripe en Kalasjnikov, ville jeg være like bak ham), ser jeg ingen annen løsning enn å avslutte mitt liv på denne verdige måten, slik at jeg slipper å rote i søppelkasser for å overleve. Jeg tror unge mennesker uten framtid en dag kommer til å gripe til våpen og henge landsforræderne på Syntagma-plassen, slik italienerne gjorde med Mussolini i Det er bemerkelsesverdig at brevet ikke gir skinn av å være enestående, det gir ingen psykologiske begrunnelser, ingen eksistensielle kvaler. Det peker ikke innover, slik det psykologiske dramaet gjør, men utover. Det er dypt tragisk, men samtidig sosialt, eller det er kanskje nettopp det som gjør det så dypt tragisk: Selvmordet som «ikke er et selvmord», er samtidig et desperat varsel om en annet type mord, en drepende kraft som forener skuddet i Athen med en bølge Illustrasjon: Aleksander Andreassen av lignende selvmord som hjemsøker et Europa på kanten av stupet. Et vitenskapelig problem For å få øye på dette spøkelset, som akkurat nå er på vandring fra syd mot nordvest, kan en nettopp ikke som de naturalistiske dramaene, eller for den saks skyld den greske innenriksministeren kun betrakte selvmordet isolert, som en «personlig tragedie». For når selvmordsrater stiger radikalt over store deler av Europa, når unge mennesker brenner seg til døde på motorveiene, 90 år gamle ektepar hopper foran togene eller offentlig ansatte lærere kaster seg ut fra terrassene sine, er tragedien ikke lenger bare «dypt personlig»; motivet ikke lenger bare individuelt. I en slik situasjon kan plutselig nakne tall bli til dramatikk, statistikk til nådeløs poesi: utkastelser i Spania, 26 millioner arbeidsledige i Europa, 56 % arbeidsledige blant unge i Spania,

10 kill them all! amfiscenen 19 Tore Vagn Lid 40 % økning i antall selvmord i Hellas. 30 % kutt i greske pensjoner. Og når det nå skytes, brennes, knuses eller kveles, så skjer det overalt, samtidig. De nye selvmorderne forvirrer i skrivende stund psykologien og forstyrrer ikke minst biologisk orienterte forklaringsmodeller. Etter at en arbeidsledig musiker på sensommeren i fjor tok med seg sin nittiårige, og alvorlig pleietrengende mor i døden, rykket psykologer ut og snakket om genetiske disposisjoner og arvelige drivkrefter. Mulig det, men hva med alle de andre? Hvordan forklarer vi sammenfall i tid, spredningen i alder, i nasjonalitet, i kultur og kjønn? Så hva med teater? Mye tyder på at den enorme krisen som akkurat nå utspiller seg en liten flyreise unna, bare er opptakten til det som vil bli vår tids store drama. I august i år var ledigheten på 54,10 % blant spanjoler under 25 år, og den kryper nå i skrivende stund oppover mot 56 %. For en regissør er spørsmålet hvordan i all verden teatret kan nærme seg en slik krise? Det er utgangspunktet for sørgespillet Kill them all! Som inngang søkte jeg først etter et klassisk dramamateriale, men fant ingenting. Så gikk det opp for meg at det som nå skjer i Europa nettopp er en ny type drama, som kanskje også fordrer nye typer sceniske virkemidler. Der det naturalistiske dramaet ser på selvmordet som en unik historie (om det er i sofaen til Hedda Gabler, eller på kjøkkenet til Frøken Julie) så er skuddet i Athen en dråpe i bølgen av lignende tragedier. De er sluttprodukter av en krise som knytter enkeltskjebner sammen i et system av parallelle (eller samtidige) hendelser, spredt ut over en verdensdel på randen av sammenbrudd. Forsøket har gått i retning av en form som ser etter enkeltmennesket i systemet og systemet i enkeltmennesket. Det søker sammenhenger mellom isolerte tragedier, men uten å miste enkeltmennesket av syne, forsøker å forene overblikk med innblikk. Jeg har kalt formen for sørgespill, eller sosiologiske sørgespill. Dette er det andre sørgespillet-forsøket i en planlagt triologi. Det første var Straff, som gikk på jakt etter straffens og avstraffelsens vesen. På ekspedisjonen inn i sørgespillet ble grensene mellom musikere og skuespillere visket ut og erstattet av et lag med spillere. I spillet bruker de brikker, dvs. både reelle og oppdiktede menneskeskjebner i det som for mange har vist seg å bli et sørgelig spill, ofte med selvmordet som utgang. Som et slags teatrets svar på spillet «Den forsvunne diamanten» med Europa og ikke Afrika på brettet blir sørgespillet Kill them all! en oppdagelsesreise fra en utpost langt nord på spillflaten der reglene spores underveis. For ting henger jo sammen på en måte. Når noen nå hever armen for å stemme over en beslutning i Europas finanssentrum Frankfurt, hever kanskje noen pistolen for å skyte seg ut av fornedrelsen i Madrid. Og når noen fortviler over at en hel generasjon unge mennesker synes å få framtiden lagt i grus, jubles det lenger nord på spilleflaten uhemmet over at prisene stuper på ferieboliger langs rivieraen. Strukturell vold Det finnes situasjoner hvor det å løfte blikket og fokusere på tall og på sammenhenger kan være er langt mindre kynisk, langt mindre «kjølig», enn å stirre seg blind på enkeltskjebnen. Pensjonisten som skjøt seg foran det greske parlamentet, og som skrev sitt brutale avskjedsbrev, forsøkte også å advare oss mot nettopp mot å betrakte tragedien som «privat» og «unik». Dermed advarer han mot å se handlinger også de mest ekstreme som enkle uttrykk for personlige forhold og dermed gjøre seg blind for sammenhenger: Strukturell vold, kalles det når bøddelen ikke ser enkeltmennesker, og volden ikke kan lokaliseres i direkte fysiske voldshandlinger, selv om virkningen på offeret kan være minst like dramatisk. Teatret har derimot en naturlig higen mot det individuelle og det private. Slik har det vært siden vi for mer enn hundre år siden kunne titte rett inn i det Gablerske hjem. Ingenting tyder på at denne interessen for det private og det unike har blitt mindre, snarere tvert om. Det som er like sikkert er at disse nye europeiske tragediene vil komme til å presse fram helt nye drama, helt nye konflikter. Faren i å møte det nye med det gamle ligger kan hende i at vi da også kan reprodusere forestillinger som nettopp bommer på samtiden; på samtidens drama. Men faren går også hånd i hånd med dem som frem for alt ønsker å se det private i det som er felles, dyrke det unike i det som er delt, som ønsker å fremelske det enkeltstående og avsluttede i det som akkurat er i ferd med å bli en bølge av tragiske hendelser. Og for å vende tilbake til den greske ministeren: 77-åringens selvmord var først og fremst en dyp personlig tragedie, sa han. Jeg tror Margaret Thatcher, Michael Tetzschner og mange, mange andre vil være enig med ministeren. Tenk det, Hedda! Av Tore Vagn Lid

11 MEDVIRKENDE kill them all! amfiscenen 21 Kai Remlov Kai Remlov er utdannet ved Statens Teaterhøgskole og har vært ansatt ved Nationaltheatret siden Roller i utvalg, Nationaltheatret: Capulet i Romeo og Julie, Professor Turman i Geografi og kjærlighet, Jørgen Tesman i Hedda Gabler, John i Oleanna, Hjalmar Ekdal i Vildanden, Dec i Gaucho, Golaud i Pelléas og Mélisande, Far i Flammefjes, Mannen i Vinterforvaring, Hamm i Sluttspill, Gamle Ekdal i Vildanden, Willy Brandt i Demokrati, Faren i Blodbryllup, Far i Skuggar, Faren i Seks personer søker en forfatter, Al i Under åpen himmel, Ulrik Brendel i Rosmersholm, medvirkende i Hamsuns gate, Dorn i Måken, Mercutio i Romeo og Julie. Remlov spilte også Elias Rukla i enmannsforestillingen Genanse og verdighet i tre sesonger fra høsten Film og TV i utvalg: Herman, Aldri mer 13!, Thranes metode, Blodsbånd, Fox Grønland, Marias Menn, O Horten, Varg Veum, Kodenavn Hunter og Hjem til jul. Priser: Skandinavisk Nasjonalteaterpris for enmannsforestillingen Genanse og verdighet, Per Aabels ærespris i 2007 og Årets lydbokstemme i Ågot Sendstad Ågot Sendstad er utdannet ved Statens Teaterhøgskole ( ). Roller i utvalg, Nationaltheatret: Lisbeth i Erasmus Montanus, Hedvig i Vildanden, Masja i Måken, Ophelia i Hamlet, Fru Linde i Et dukkehjem, Leiemorderen i I Hired a Contract Killer, Maja Rubek i Når vi døde våkner, Kvinna i Vinter, Mette i Festen, Damen i Til Damaskus, Aurelia i Et spansk stykke, Inspisienten i Seks personer søker en forfatter, medvirket i Misantropen, Vertinnen i Salong, Anna i På bunnen, Anette i Blodig alvor, Nora Helmer i Et dukkehjem, Bestyreren i Foreldremøte, Anna Karenina i Anna Karenina, Beverly i Abigails party og fru Bastian i Folk og røvere i Kardemomme by. Film: Folk flest bor i Kina. Priser: Tildelt Per Aabels Ærespris Nominert til Heddaprisen for Salong, i kategorien beste kvinnelige hovedrolle. Laila Goody Laila Goody er utdannet ved Statens Teaterhøgskole ( ). Roller i utvalg, Nationaltheatret: Bernadette Dixon i Oppvokst i fangenskap, Dottie i Killer Joe, Thomasina Coverly i Arkadia, Helen i Krøplingen, Rebecca West i Rosmersholm, Hilde i Fruen fra havet, Olga i Flammefjes, Eleonora i Påske, tittelrollen i Maria Stuart, Gina Ekdal i Vildanden, Klytaimnestra i Ifigenia, Desdemona i Othello og Dolly i Anna Karenina. Centralteatret i Oslo: hovedrollen i Det gode mennesket fra Sezuan. Trøndelag Teater: Catherine i Bevis. Film og TV i utvalg: Den som frykter ulven, Jonny Vang, Kodenavn Hunter (NRK). Priser: Heddaprisen 2003 for Bevis, Gösta Ekmans Nordiske Minnefonds pris, Per Aabels ærespris i 2001, Radioteatrets Blå Fugl i 2002, Gullruten for beste kvinnelige skuespiller i Rosmersholm NRK i 2002 og Gammleng-prisen Mariann Hole Mariann Hole er utdannet ved Statens Teaterhøgskole ( ) og Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) Hun debuterte som Ophelia i Hamlet ved Riksteatret, og har siden blant annet spilt Sykepleieren i Barnet ved Rogaland Teater. Ansatt ved Nationaltheatret siden Roller ved Nationaltheatret: Petra Stockmann i En folkefiende, Aljosja i Brødrene Karamasov, Titania i En midtsommernattsdrøm, Nina i Måken og den kvinnelige tittelrollen i Romeo og Julie. Del av den kunstneriske ledelsen ved Torshovteatret Komilab fra høsten Der har hun spilt i Herr Kolpert Komilab nr 1, Endelig skjer det noe Komilab nr 2, Ti liv! Komilab nr 3 og De foreldreløse Komilab nr 5, Jåtåkdag komilab nr.6 og Håndtering i Spokane komilab nr.7. Diverse roller i Radioteatret. Aktuell som Vera i TV-serien Halvbroren, NRK Tomas Nilsson Tomas Nilsson er utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium. Han er kunstnerisk ansvarlig for SISU-ensemblet, og har spilt en viktig rolle for SISU siden begynnelsen av Nilsson bidrar jevnlig i andre ensembler som Oslo Sinfonietta og Opera Omnia, og har arbeidet frilans i flere symfoniorkestre i Norge og Sverige. Dino Dikic Dino Dikic er utdannet billedkunstner med bachelorgrad fra Kunst- og Designerhøgskolen i Bergen. Han jobber som utøvende kunstner med fagkompetanse innen samtidsgrafikk. Han har hatt en rekke utstillinger de siste årene. Det er første gang Dino Dikic er med i en oppsetning på Nationaltheatret. Tore Vagn Lid Tore Vagn Lid er regissør, forfatter og musiker. Han er kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. og har doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen. Lid har skrevet og regissert en rekke forestillinger innenfor og utenfor rammene av Tt-B, blant annet Fatzer (2012), Almenrausch En Radiohøring (2011), Avgjørelsen (2008), Før Soloppgang (2011) og Straff, sørgespel (2012). Han ble tatt ut som første norske regissør til Salzburger Festspieles "Junge Regisseure" i 2008, han fikk Heddapriser for Mann = Mann (2007) og Almernasuch (2007). Radioteatrets Blå fugl-pris (2011) og Bergen kommunes kunstnerpris (2012).

12 22 amfiscenen kill them all! Ågot Sendstad Laila Goody Mariann Hole Ada Hesjevoll Ada Hesjevoll har bakgrunn fra filmlinjen på Nordland Kunst- og Filmskole i Kabelvåg. Hun har studert filmteori, kunsthistorie og teatervitenskap og avsluttet våren 2012 scenografutdanning ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer. Hun har tidligere bl.a. arbeidet som rekvisitør og kostymedesigner og arbeider nå frilans som scenograf både innen teater og film. Annikka Nilsson Andersen Annikka Nilsson Andersen har maskør- og parykkmakerutdanning fra Dramaten i Stockholm, der hun arbeidet i 13 år. Deretter var hun ansatt ved Den Norske Opera i 17 år, der hun hadde ansvar for mange store ballett- og operaforestillinger. Ansatt ved Nationaltheatret siden 2004, der hun bl.a. har vært maskør for Markens grøde, Sult, Et drømspill, Brødrene Karamasov, Plastilina, Romeo og Julie, Ibsenmaskin, Trær som faller, Istialia, Minus 2, Anna Karenina, Folk og røvere i Kardemomme by og Baby. Aleksander Andreassen Aleksander Andreassen er utdannet på Kunsthøgskolen i Bergen med fotografi som fagområde. Han hadde i 2011 cinematografi på animasjonsfilmen Orfeus av Thomas Simonsen Balmbra. Andreassen hadde videodesign på teaterstykket Straff, sørgespel av Tore Vagn Lid. Linn Therese Michelsen Linn Therese Michelsen ble utdannet ved Esmod i Hun er fast ansatt ved Den Nationale Scene i Bergen, hvor hun bl.a. har hatt kostymedesign på Invasjon, Før Soloppgang og Karlsson på taket. Hun har også jobbet på Hordaland Teater, Festspillene i Bergen, TV2 og StandupNorge. Hun har tidligere jobbet med Tore Vagn Lid på forestillingene Før Soloppgang, Straff og Fatzer. Kristian Lykkeslet Strømskag Kristian Lykkeslet Strømskag er utdannet ved Universitet i Oslo med mastergrad i nordisk litteratur. Han har også studert dramaturgi ved Humboldt- universitetet i Berlin. Fra 2002 var han ansatt som dramaturg ved Teatret Vårt i Molde, og fra 2007 til 2009 ved Rogaland Teater. Han har hatt engasjement ved Det Norske Teatret, Nationaltheatret, Den Nationale Scene og Kabul Teater, Afghanistan. På Nationaltheatret har han blant annet arbeidet med produksjonene Faderen, Ad hoc, Fanny og Alexander og Anna Karenina. Lykkeslet Strømskag debuterte som dramatiker i 2006 med Havfruens sønn som var Teatret Vårt sitt bidrag til Ibsenåret. Trykk: 07 Oslo AS MILJØMERKET 07 OSLO

13 Utgitt av Nationaltheatret. Ansvarlig utgiver: Hanne Tømta. Redaktør: Torbjørn Haugen. Foto: Erik Aavatsmark. Layout: Odd-Arne Steen. Trykk: 07 Oslo AS. Opplag: 800, februar Adresse: Johanne Dybwads plass 1, Postboks 1225 Vika, 0110 Oslo. Billettbestilling: eller Kr Kr 30,

Når vi døde våkner. En dramatisk epilog.

Når vi døde våkner. En dramatisk epilog. Bakgrunnsmateriale til Når vi døde våkner. En dramatisk epilog. av Henrik Ibsen Premiere på Hovedscenen 13. september 2014 Handlingsreferat Rubek, en verdenskjent, aldrende skulptør og hans yngre kone

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Kjære Europa FESTSPILLENE I BERGEN BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE LILLE SCENE 06. 08. JUNI

Kjære Europa FESTSPILLENE I BERGEN BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE LILLE SCENE 06. 08. JUNI FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM1 KR 20 DEN NATIONALE SCENE LILLE SCENE 06. 08. JUNI Kjære Europa BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 25. MAI 0 8. J U N I 1 2 3 Kjære Europa DEN NATIONALE SCENE LILLE SCENE Mandag

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid Sally Green Half Lost Bok 3 hevnen Oversatt av Heidi Sævareid Til minne om min far Ett enkelt menneske er ved ulike aldre og under mange slags omstendigheter helt forskjellige mennesker. Tidvis er han

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Hannah Helseth SØSTRA MI

Hannah Helseth SØSTRA MI Hannah Helseth SØSTRA MI KJÆRE PUBLIKUM Som et apropos til Stemmerettsjubileet ville Riksteatret lage en helt ny teaterforestilling for og om ungdom. I stedet for å spørre en dramatiker, gikk vi til sosiolog

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Geir Gulliksen En kropp og Demoner 2014. Tekster for teater

Geir Gulliksen En kropp og Demoner 2014. Tekster for teater Geir Gulliksen En kropp og Demoner 2014 Tekster for teater Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop

Vinden hvisker... Hva er styrke? Hvordan løser vi konflikter uten vold? 3 skuespillere. 3 reisekofferter. 3 fabler av Æsop Vinden hvisker... 3 skuespillere 3 reisekofferter 3 fabler av Æsop Nordavindens oppblåste kinn mot solens hete Kronhjortens arroganse mot pinnsvinets ydmykhet Ekens majestet mot gressets bøyelighet Spennende

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015 Samtidsdramatikk 2015 Scenetekster av kathrine nedrejord mari hesjedal liv bjørgum sara li stensrud ingrid weme nilsen linda gabrielsen kari saanum martin lotherington hanne ramsdal ragnhild tronvoll Juryen

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

- en karrlerekvinne i fritt fall

- en karrlerekvinne i fritt fall - en karrlerekvinne i fritt fall av Astrid Saalbach > LINN SKÅBER, Marie Skuespiller, komiker og tekstforfatter. Utdannet ved Statens Teaterhøgskole (1994-97) og Westerdals reklameskole. Debuterte på

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006

ELLING REITAN IBSENS KVINDER GALLERI PINGVIN. 11. november 2006 ELLING REITAN GALLERI PINGVIN 11. november 2006 IBSENS KVINDER Ibsens Kvinder Mitt arbeid med Henrik Ibsen startet med en Peer Gyntutstilling og lanseringen av en Peer Gynt Suite bestående av 4 litografier.

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

FØLGE JESUS MED HODET

FØLGE JESUS MED HODET FØLGE JESUS MED HODET HVA VET VI? Jesus levde og ble verdens mest innflytelsesrike person HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet «Jesus var sannsynlig et godt menneske,

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

JenniFeR egan den SvaRTe boksen. OveRsaTT av KyRRe haugen bakke

JenniFeR egan den SvaRTe boksen. OveRsaTT av KyRRe haugen bakke JenniFeR egan den SvaRTe boksen OveRsaTT av KyRRe haugen bakke FoRLageT oktober 1 Folk ser sjelden ut slik du hadde ventet deg, selv når du har sett bilder. De første tretti sekundene sammen med et annet

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen SNAPSHOT Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative Andre versjon Skrevet av Jonas B. Ingebretsen Jonas B. Ingebretsen TehJonez@Gmail.com 91695100 BLACK SCREEN: SUPER: En film av Jonas B. Ingebretsen

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord... 11 Kapittel 1 Om Teater i klasserommet, estetiske læreprosesser og kunnskapsløftet... 13 TIK-modellens bakgrunn... 13 TIK-modellens hovedmål... 15 TIK-modellen sett i relasjon til Kunnskapsløftets

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

FILMDRAMATURGI Forelesning 9. november, Medieparken Gjesteforeleser: Eric R. Magnusson 1. årskull DMPro

FILMDRAMATURGI Forelesning 9. november, Medieparken Gjesteforeleser: Eric R. Magnusson 1. årskull DMPro FILMDRAMATURGI Forelesning 9. november, Medieparken Gjesteforeleser: Eric R. Magnusson 1. årskull DMPro INNHOLD Filmproduksjon Klassisk design Aristoteles Historien Karakterer Object of desire Undertekst

Detaljer

VILLANDEN. av Henrik Ibsen

VILLANDEN. av Henrik Ibsen VILLANDEN av Henrik Ibsen VILLANDEN Av Henrik Ibsen. Skråklig bearbeidet av Erlend Sandem. Medvirkende: Tone Danielsen, Trine Wiggen, Finn Schau, Tor Ivar Hagen, Bjørn Floberg, Kai Remlov, Mattis Herman

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

EU og arbeidstagernes rettigheter. Knut Roger Andersen Politisk rådgiver/internasjonal rådgiver NTR konferansen 19.

EU og arbeidstagernes rettigheter. Knut Roger Andersen Politisk rådgiver/internasjonal rådgiver NTR konferansen 19. EU og arbeidstagernes rettigheter Knut Roger Andersen Politisk rådgiver/internasjonal rådgiver NTR konferansen 19. juni, Falkenberg Disposisjon for innledningen; Kort bakgrunnsbilde for krisen i Europa.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling Amal Aden Min drøm om frihet En selvbiografisk fortelling 2009, 2011 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Book Partner Media, København 2011 ISBN 978-82-03-29246-0

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Bedrag av Harold Pinter Trøndelag Teater, Studioscenen Premiere 31. august 2013

Bakgrunnsmateriale til Bedrag av Harold Pinter Trøndelag Teater, Studioscenen Premiere 31. august 2013 Bakgrunnsmateriale til Bedrag av Harold Pinter Trøndelag Teater, Studioscenen Premiere 31. august 2013 Emma og Robert er tilsynelatende lykkelig gift. De har to barn og har hver i sær interessante jobber.

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 6

Glenn Ringtved Dreamteam 6 Glenn Ringtved Dreamteam 6 Fotball og kjærlighet Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

MARTYRER. Av Marius von Mayenburg. Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst. INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS

MARTYRER. Av Marius von Mayenburg. Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst. INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS MARTYRER Av Marius von Mayenburg Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS I dette heftet finner dere oppgaver til for- og etterarbeid, og ideer til samtaler

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 II TEKST MED OPPGAVER Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 Før i tiden var idealet i arbeidslivet å være lojal og utholdende. Premien var trygghet, gullklokke og god pensjon. I dag

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier.

Øye i Øye. En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye En teaterforestilling basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier. Øye i Øye Øye i Øye er en teaterforestilling for barn basert på barns tolkninger av Edvard Munchs malerier, tegninger

Detaljer

Teater Det virkelige rollespill. Et rollespill av Bjørn Tore Hansen

Teater Det virkelige rollespill. Et rollespill av Bjørn Tore Hansen Teater Det virkelige rollespill Et rollespill av Bjørn Tore Hansen Skriving og forfatterskap, sang og noter Mystikk og drama Hardt arbeid og slit Teater Det virkelige rollespill Dette rollespillet er dedikert

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne

Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Sverdet i havet Et Eventyr skrevet av Michael Sollien til rollespillet Vandrerne Overblikk Rollene blir kontaktet av borgermesteren i Skoghavn for å hjelpe dem løse en tvist med handelslauget Stålvingen.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer