KILL THEM ALL! SØRGESPILL. av Tore Vagn Lid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KILL THEM ALL! SØRGESPILL. av Tore Vagn Lid"

Transkript

1 KILL THEM ALL! SØRGESPILL av Tore Vagn Lid

2 KILL THEM ALL! SØRGESPILL Av Tore Vagn Lid. Kai Dikic Laila Hole Mariann Remlov Ågot Goody Dino Nilsson Tomas Sendstad Kai Remlov Laila Goody Mariann Hole Ågot Sendstad Dino Dikic Tomas Nilsson Regi Musikkarrangement / lyddesign Scenografi Scenografiassistent Maskør Kostyme Videodesign Videoassist Videoteknikk Regiassistent Assisterende lyddesign Dramaturg Produsent Tore Vagn Lid Tore Vagn Lid / Tomas Nilsson Ada Hesjevoll / Tore Vagn Lid Birgit Hove Annikka Andersen Linn Therese Michelsen Aleksander Andreassen Åsmund Bøe Klaus Kottmann Silje Underhaug Fosseli A.K. Schille Kristian Lykkeslet Strømskag Kirsti Holm-Glad Inspisient: Ida Nilsen Aune. Scenemester: Hans R. Jarn. Lysmester: Hilde Løken. Lyd: Sven Erga / Kai Priddy. Produksjonsansvarlig kostymer: Liv Tønnessen. Rekvisitør: Eva Hauge. Sufflør: Silje Underhaug Fosseli. Research: Tor Dishington Johansen, Tor Christian F. Bleikli. Lydproduksjon: Einar Thorbjørnsen. Infomasjonsansvarlig: Torbjørn Haugen. Salgsansvarlig: Ellen Lorenzen. Takk til: «Sigøynerorkesteret», Kai Schwind, Petros Kyris, gresk dramaturgiat, Margit Bratlie Selsiord, Thomas Simonsen Balmbra, Par X, Lene Teigen & Ulf Breistrand, Kyrre Bjørkås og Trine M. Lid. urpremiere 27. februar 2013 Amfiscenen KJÆre publikum! Nationaltheatret skal være et åpent, dristig, relevant og engasjerende teater. Kill them all! er en forestilling som setter søkelyset på ett av vår tids største dramaer som nå utspiller seg i Europa en hel verdensdel og et system i krise. Kill them all! tar inn over seg en del av krisen som ikke alltid får like mye oppmerksomhet i media; selvmordsbølgen som nå rir Europa, den massive arbeidsledighet blant unge, og mennesker som kastes ut av sine hjem. Regissør Tore Vagn Lid har etablert seg i Norge og Europa med en serie relevante og formsterke oppsetninger. Denne gangen har han ønsket å se enkeltmennesket i systemet og systemet i enkeltmennesket. For Nationaltheatret, som ønsker å være en offensiv deltaker i samfunnsdebatten, er det derfor både riktig og viktig å sette opp en forestilling som Kill them all!. Velkommen i teatret Hanne Tømta Forestillingen varer ca. 1 time og 50 minutter. Ingen pause.

3 Ågot Sendstad Laila Goody Dino Dikic Mariann Hole Kai Remlov Tomas Nilsson «I show in the first place that the state of men without civil society (which state may be called the state of nature) is none other than a war of all against all; and that in that war, all have a right to all things.» (T. Hobbes)

4 6 amfiscenen kill them all! Kai Remlov Tidens syndeflod I Athenernes statsforfatning forteller Aristoteles om hvordan athenerne, før demokratiet ble innført, opplevde en «lang periode med politisk strid mellom overklassen og folket». «Ikke bare var styret fullstendig oligarkisk, men de fattige, med kvinner og barn, var slaver under de rike,» skriver han. «All jord var i hendene på noen få, og hvis leien ikke ble avlevert, risikerte både jordarbeiderne selv og deres barn å bli bortført. Alle som fikk lån, måtte stille sin egen person som sikkerhet. Det massene opplevde som det tyngste og bitreste var den slavetilstand som det politiske systemet holdt dem i.» Da finanskrisen slo ut i full blomst i september 2008 framsto den som en uvirkelig, nærmest absurd og uvedkommende hendelse: Noen amerikanske finansetablissementer hadde snekret sammen og tjent milliarder på en rekke «kompliserte» finansprodukter basert på råtne lån til fattige amerikanere som aldri ville være i stand til å betjene dem. Da dette pyramidespillet nådde sin grense, kollapset det slik pyramidespill gjør, med det enkle unntaket at dette spillet truet å ta med seg hele den menneskelige sivilisasjonen i fallet eller i minste ble det framstilt slik. Men ingenting var strengt tatt annerledes etter de skjebnesvangre ukene og månedene ingenting hadde tatt fyr, eksplodert eller sunket i havet. «Det er bare en gjeng idiotiske bankfolk som har inngått idiotiske veddemål mot hverandre i fylla. Ingenting fælt har skjedd, det er ikke som om alle grisene i Sør-Amerika plutselig døde av meldugg,» sa den britiske komikeren David Mitchell på BBC. Katastrofen hadde en uhåndgripelig fiksjonell karakter: Menneskene var de samme etter finanskrakket, arbeidskraften og kunnskapen var der, i likhet med kulturen, bøkene og teknologien. Ingen umiddelbar retur til steinalderen kunne skimtes. Alt er her fortsatt, hele menneskets akkumulerte kunnskap, historie og kultur, bortsett fra at kvantiteten av denne underlige, flyktige substansen kapital truet og truer fortsatt med å senke et helt kontinent. Dette er det store paradokset som har fått utfolde seg uhemmet og med stadig større intensitet i årene som har gått siden Ingenting fysisk er ødelagt, likevel er alt annerledes, likevel synker Europa med Norge som et foreløpig unntak ned i stadig større sosial nød og oppløsning. En kollaps i en avgrenset del av finansmarkedene ble til en statlig gjeldskrise etter at det offentlige overtok de private finanskonsernenes gjeld, og så til en samfunnskrise da de private kreditorene nedgraderte betalingsevnen til de europeiske statene og skrudde opp lånekostnadene, noe som dermed tvang de europeiske statene til å kutte i budsjetter med solid støtte og press fra den hellige treenighet IMF, EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbanken. I mediene blir denne krisen til stadighet framstilt som en moralsk krise. Skylden plasseres enten hos kreditorene eller hos debitorene. Begge anklages for å ha hengitt seg uforbeholdent til et bredt spekter av dødssynder griskhet, fråtseri, hovmod, misunnelse, latskap som har satt hele «systemet», om ikke hele sivilisasjonen, i fare. Kreditorene skal, drevet av kynisk grådighet, ha pervertert den egentlig samfunnsnyttige rollen deres med god hjelp fra deres mer eller mindre korrumperte politiske venner og støttespillere. Goldman Sachs satt på begge sider av bordet i Hellas: De hjalp regjeringen pynte

5 8 amfiscenen kill them all! kill them all! amfiscenen 9 på budsjettene for å tilfredsstille kravene for å bli med i eurosonen (foran de lukkede øynene og foldede hendene til Tyskland og Frankrike, som selv ikke oppfylte alle budsjettkravene), samtidig som de gamblet mot Hellas' kredittverdighet. Bankene var too big to fail og ble kjøpt fri av sine venner og tidligere kolleger i regjeringskontorene. «Vi er alle sosialister nå» sto det på forsidene av liberalistiske magasiner etter at krisen brøt ut, men sosialismen nådde aldri folket, bare finansinstitusjonene med massive redningspakker og rentebetingelser andre juridiske personer (det vil si mennesker) bare kan drømme om (utlånsrenten i USA er fortsatt tilnærmet null prosent, mens inflasjonen er på 1,9 prosent (2012), noe som i praksis er en ren subsidiering av finanssektoren). Debitorene, borgerne, har levd over evne, hevdes det. Vi har tatt opp for store lån (hvem delte dem ut?). Vi er for late, vi jobber for lite. Vi har for gode velferdsordninger, for lav pensjonsalder, for dårlig arbeidsmoral. Politikerne har lovet for mye eller vi har krevd for mye av dem, noe som in fine vil si at demokratiet ikke er kompatibelt med moderasjonen den økonomiske fornuft uavlatelig doserer. Denne fortellingen har et enkelt budskap: For at ingenting skal forandres, må alt forandres, som den konservative fyrsten sier i Giuseppe di Lampedusas Leoparden. Ingen grunn til å bygge en Noahs ark, ingen grunn til å flykte fra den kommende syndefloden av uvirksom kapital. Alt man trenger er en gjennomgripende moralsk oppstramming og en økonomisk innstramming. «Systemet» trenger bare korrigeringer, finjusteringer, og moral, massevis av moral, på bunnen så vel som på toppen. Men hva om krisen stikker langt dypere? Hva om den strekker seg lenger tilbake, bakenfor IT-boblen, som ble til en boligboble og i dag blåser opp nye bobler (råvarer, matvarer, studielån) som forlengst har ført finansmarkedene tilbake til nivået i 2007? For verdiskapningen på finansmarkedene realiseres ikke i økt produksjon og dermed vekst i arbeidsplasser, til det er profitten i den såkalte realøkonomien for liten; den realiseres i nye finansprodukter. Katastrofen Vesten nå seiler inn i med øynene åpne og ørene lukket, presenteres, på tross av den moralske mediefortellingen, som en naturkatastrofe jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunami med årsaker som er virtuelle, usynlige og immaterielle, men like fullt er dødelig, nedbrytende og oppløsende som et datavirus med biologiske skadevirkninger. Uansett hvor immaterielle katastrofens drivkrefter er, kan den ikke forhindres, blir europeerne fortalt. Alt europeerne kan gjøre er å vise måtehold, stramme inn, holde ut, så vil den passere forbi som en tropisk storm, og alt vil vende tilbake til slik det var, før katastrofen. Men hva om krisen verken er en storm eller en tsunami, men snarere en autoimmun sykdom, der samfunnslegemets immunforsvar går amok og identifiserer sine egne organer som skadelige fremmedlegemer? For å redde finansverdiene angripes selve grunnlaget for verdisettingen, nemlig borgernes arbeid og forbruk. Samfunnet basert på solidaritet og sosial sikkerhet er i ferd med å gå i oppløsning i Hellas, i Spania, i Portugal, i Italia. Tiden skrus tilbake grekerne hogde trær i vinter for å holde kulden unna, slik besteforeldrene deres en gang gjorde. Tiggerne blir flere, giverne færre. Tilgangen til et Laila Goody verdig liv, nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, blir stadig fjernere for de stadige flere arbeidsledige som ikke lenger kan stole på en solidarisk samfunnsorden. I 2011 var bare 34 prosent av de unge i EU mellom 15 og 29 år i arbeid, det laveste tallet noensinne registrert i unionen. Samme år falt 20 prosent av unge mellom 25 og 29 år inn under kategorien NEET Not in employment, education or training. Krisen gjør en voksende andel av Europas befolking uvirksomme. Enorme menneskelige ressurser står ubrukt, mens samfunnene forvitrer. Dette får stadige flere til å erkjenne noe få tenkte på for bare få år siden, nemlig at penger (både som kapital og som kjøpekraft) ikke er annet enn en sosial relasjon, en måte å regulere fordeling av ressurser, oppgaver og posisjoner i samfunnet på, det vil si en måte å organisere og å styre mennesker på. Pengene i seg selv er ikke problemet, la oss ikke være naive på dette punktet. Problemet er den usynlige hånden, det sekulariserte forsynet, som vi ble fortalt skulle fordele og øke samfunnets ressurser til alles fordel. For dette forsynet er gjeld aldri et tema. Før demokratiet, forteller Aristoteles, reiste athenerne seg mot de rike i «voldsomme uroligheter» før Solon (ca f. Kr.), den «første folkelederen», grep inn og reformerte Athens forfatning: «Han [ga] folket frihet, både for øyeblikket og for fremtiden, ved å forby lån mot sikkerhet i skyldnerens person. Videre ga han lover, og slettet lån, både private og offentlige.» Hvem kan i dag gi europeerne en slik reell frihet? Av Remi Nilsen

6 «De personer som begår selvmord, utgjør egentlig en ørliten minoritet (...) Hver enkelt person utfører handlingen helt isolert, ingen av dem aner at det akkurat da kanskje er andre som utfører den samme handlingen. Likevel fortsetter selvmordstallene i et samfunn å være uforandret, så lenge samfunnet ikke forandrer seg.» Emile Durkheim, «Selvmordet» (1897) Foto: Aleksander Andreassen / Åsmund Bøe

7 12 amfiscenen kill them all! kill them all! amfiscenen 13 (Sørge)spillet sett ovenfra spilleregler Sørgespillet er et spill med et spill, og altså ikke noe "ekte" spill. Spørsmålet blir da: hva spiller de om og hvem spiller? Spiller musikere og skuespillere i scenerommet Brikke virkelige personer fra dagens og morgendagens Europa Trekk spilleren triller terningen, flytter brikken og mottar en oppgave Runde trekkene struktureres etter hverandre opp mot spillereglene I sørgespillet er brikkene basert på virkelige personer. Disse skjebnene inngår i et spillsystem som til sammen danner et innblikk i, eller et overblikk over, et Europa i krise. Spillets logikk og struktur blir samtidig dramaturgiens og scenografiens struktur. Spilleflaten kartet over Europa forstørres opp gjennom video og lys, og hørespill, musikk og lyd gjør spillet tredimensjonalt. Spillerne kan velge å ta på seg brikkene, ta med seg brikkene eller selv representere brikkene. Slik kan spillerne forsvare brikkene enten kroppslig (brikkenes stemmer og spillernes kropper), eller ved at spillerne overtar helt eller delvis for brikkene sine (ikke ulikt det gode advokater gjør for sine klienter). Spillerne inntar advokatoriske posisjoner, de representerer, men de tar også på seg roller og, går i dialog med originalstemmene (opptak som er anonymisert). Konflikter oppstår, stemmene sier seg ofte uenig i framstillingen, trer fram fra skyggelandskapet og truer med å bryte den anonyme tausheten. Spillerne som spiller for og med brikkene, og som prøver å orientere seg i skrevne og uskrevne regler, blir våre guider i spillet. Spillereglene avdekkes underveis; spillerne tvinges til å spille mens de prøver å forstå reglene de spiller etter ikke ulikt de menneskeskjebnene som står midt i krisene. Den som begir seg inn i spillet, støter på tilsynelatende absurditeter, kortslutninger og vilkårlige hinder, som igjen avføder nye spilleregler. Et vinner-trekk viser seg å bli et taper-trekk. For noen oppleves alt rasjonelt, logisk. For andre oppleves det som et drømspill, hvor alle veier går tilbake til start. Sett fra avstand, trer det enkle, nesten barnslige frem i alt det som en trodde var komplekst, tungt og knapt til å få grep om. Alt blir enklere, ja, lettere i spillets overflate. Massive grenser ser ut som om de var tegnet med tusj. De store finansbankene ser ut som små esker. Overblikket minner mest av alt om blikket ned på det landskapet av veier, skoger og underlige skapninger som tilsammen dannet landskapet for barndommens jakt på den forsvunne diamant. Et barnslig blikk, så absolutt, men et blikk som likefullt kunne fange inn en hel verdensdel ovenfra, som gjorde endeløse avstander ørsmå, slik at en - om en var heldig kunne gjøre reisen fra Tanger til Elfenbeinkysten unna på tre kast! Og var en enda mer heldig, så snudde en brikken med den glitrende diamanten, og trengte ikke lenger være redd for å måtte streve seg rundt Kapp Horn, stå over det ene og avgjørende kastet, eller å gå i angst for å snu brikken med bildet av en røver. BRIKKE BIO Biscaya: F Fra Syd-Vest Lærer (litteratur) Sønn (20), arbeidsledig Lidenskapelig Elvis-kjenner Eier en leilighet (6. etg) Kan se Biscaya-bukta (i godt vær) DØD: 2012 Sangeren: F Fra Syd Middelklassebakgrunn Sanger/tekstforfatter/musiker Selveier siden 2002 Bor med sin mor (87 år), pleietrengende DØD: 2012 Evighetsstudenten: F Fra Syd Middelklassebakgrunn Studert litteratur og filosofi Har lært seg norsk for å kunne lese Henrik Ibsen på originalspråket (men muntlig klinger det mer i retning svensk). DØD: 2012 Investoren: F Fra Sentrum Siv. ing. Ph.D. Tidligere senioranalytiker i et privat hedgefond, nå rådgiver for ESM Gift to ganger. To barn. DØD: 2012 Pensjonisten: F Fra Syd Arbeiderklassebakgrunn Utdannet farmasøyt Deltok i frigjøringskrigen i 1945, på kommunistenes side. Fengslet under diktatur-epoken Har en datter, journalisten «Emmy» DØD: Skuespilleren: F Fra Nord Arbeiderklassebakgrunn Statens Teaterhøgskole Arbeidet i over 30 år ved samme teaterhøgskole DØD:? Vandreren: F.? Fra Syd-Øst?? Åtte barn? Død:?

8 musikk brukt i forestillingen Per Nørgård: I ching (4. sats) Johan Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge Per Nørgård: Utdrag fra Waves György Ligeti: 1 sats av Musia Ricercata Linton Kwesi Johnsen: Command Dub King Tubby/Lee "Scratch" Perry: Jungle Dub Lee "Scratch" Perry: Set them free Alex North/Elvis Presley: "Unchained Melody" «Det finnes bare ett virkelig alvorlig filosofisk problem: selvmordet. Å avgjøre om livet er verdt å leve eller ikke, er å besvare filosofiens grunnspørsmål.» (Albert Camus) Mariann Hole Laila Goody Kai Remlov Ågot Sendstad

9 16 amfiscenen kill them all! DET NYE SELVMORDET Vi har sett en flodbølge av selvmord skylle over det sydlige Europa de seneste årene. Det burde fortelle oss noe. Vi kan ikke redusere forklaringen til rene psykologiske eller biologiske modeller. Teatret kan kanskje hjelpe oss til å se det klarere. I Rom skød en 59-årig indehaver af et byggefirma sig selv onsdag og forklarede i et afskedsbrev sin familie, at forretningen var gået ned. Selvmordet er blot det seneste i en række i landet. En 78-årige siciliansk kvinde sprang tirsdag i døden, fordi hendes pension var blevet beskåret, og tidligere på ugen hængte en mand, som lavede billedrammer, sig selv på grund af økonomiske problemer. I sidste uge satte to mænd ild til sig selv i Norditalien, også på grund af økonomien. (www.bt.dk) Da den 77 år gamle Dimitris Christoulas løftet pistolen og skjøt seg selv i hodet ved et tre utenfor det greske parlamentet i Athen, gikk det få timer før den greske innenriksministeren proklamerte den gamle mannens selvmord som først og fremst en dyp personlig tragedie. Han snakket videre om motiv, ting som kunne ligge bak og som kunne drive fram en slik fryktelig tragedie. Han nevnte mulige familiære problemer, han nevnte samvittighet. Ministerens ord lyder velkjente og forståelige, de finner gjenklang og resonans i en lang og stolt litteraturhistorie, hvor selvmordet knyttes til ensomme skjebner som finner døden som eneste utvei. Hedda Gablers tragedie og Strindbergs Frøken Julie er bare to dramatiske skjebner. Eksistensialisten Albert Camus så i Myten om Sisyfos selvmordet som «det eneste virkelige filosofiske problemet.» Men kanskje er det også et helt annet problem som eksploderer i Athen-luften denne tragiske dagen, opptakten til et helt nytt europeisk drama. En annen tragedie Før det fatale skuddet, forteller øyenvitner at den gamle mannens siste ord er et rop: «Dette er ikke et selvmord, de dreper meg!». Og på seg har han et slags avskjedsbrev som anklager et system som har fratatt enkeltmennesket siste rest av menneskelighet. Teksten er brutal og usentimental; et opprop om å kjempe mot med alle midler: Tsolakoglou-regjeringen [Quslingregjeringen] har tatt fra meg livsgrunnlaget, som var basert på en ærlig pensjon jeg har betalt inn til i 35 år uten hjelp fra staten. Og fordi min alder gjør at jeg ikke har kraft nok til å gjøre opprør (skjønt om en av mine greske landsmenn skulle gripe en Kalasjnikov, ville jeg være like bak ham), ser jeg ingen annen løsning enn å avslutte mitt liv på denne verdige måten, slik at jeg slipper å rote i søppelkasser for å overleve. Jeg tror unge mennesker uten framtid en dag kommer til å gripe til våpen og henge landsforræderne på Syntagma-plassen, slik italienerne gjorde med Mussolini i Det er bemerkelsesverdig at brevet ikke gir skinn av å være enestående, det gir ingen psykologiske begrunnelser, ingen eksistensielle kvaler. Det peker ikke innover, slik det psykologiske dramaet gjør, men utover. Det er dypt tragisk, men samtidig sosialt, eller det er kanskje nettopp det som gjør det så dypt tragisk: Selvmordet som «ikke er et selvmord», er samtidig et desperat varsel om en annet type mord, en drepende kraft som forener skuddet i Athen med en bølge Illustrasjon: Aleksander Andreassen av lignende selvmord som hjemsøker et Europa på kanten av stupet. Et vitenskapelig problem For å få øye på dette spøkelset, som akkurat nå er på vandring fra syd mot nordvest, kan en nettopp ikke som de naturalistiske dramaene, eller for den saks skyld den greske innenriksministeren kun betrakte selvmordet isolert, som en «personlig tragedie». For når selvmordsrater stiger radikalt over store deler av Europa, når unge mennesker brenner seg til døde på motorveiene, 90 år gamle ektepar hopper foran togene eller offentlig ansatte lærere kaster seg ut fra terrassene sine, er tragedien ikke lenger bare «dypt personlig»; motivet ikke lenger bare individuelt. I en slik situasjon kan plutselig nakne tall bli til dramatikk, statistikk til nådeløs poesi: utkastelser i Spania, 26 millioner arbeidsledige i Europa, 56 % arbeidsledige blant unge i Spania,

10 kill them all! amfiscenen 19 Tore Vagn Lid 40 % økning i antall selvmord i Hellas. 30 % kutt i greske pensjoner. Og når det nå skytes, brennes, knuses eller kveles, så skjer det overalt, samtidig. De nye selvmorderne forvirrer i skrivende stund psykologien og forstyrrer ikke minst biologisk orienterte forklaringsmodeller. Etter at en arbeidsledig musiker på sensommeren i fjor tok med seg sin nittiårige, og alvorlig pleietrengende mor i døden, rykket psykologer ut og snakket om genetiske disposisjoner og arvelige drivkrefter. Mulig det, men hva med alle de andre? Hvordan forklarer vi sammenfall i tid, spredningen i alder, i nasjonalitet, i kultur og kjønn? Så hva med teater? Mye tyder på at den enorme krisen som akkurat nå utspiller seg en liten flyreise unna, bare er opptakten til det som vil bli vår tids store drama. I august i år var ledigheten på 54,10 % blant spanjoler under 25 år, og den kryper nå i skrivende stund oppover mot 56 %. For en regissør er spørsmålet hvordan i all verden teatret kan nærme seg en slik krise? Det er utgangspunktet for sørgespillet Kill them all! Som inngang søkte jeg først etter et klassisk dramamateriale, men fant ingenting. Så gikk det opp for meg at det som nå skjer i Europa nettopp er en ny type drama, som kanskje også fordrer nye typer sceniske virkemidler. Der det naturalistiske dramaet ser på selvmordet som en unik historie (om det er i sofaen til Hedda Gabler, eller på kjøkkenet til Frøken Julie) så er skuddet i Athen en dråpe i bølgen av lignende tragedier. De er sluttprodukter av en krise som knytter enkeltskjebner sammen i et system av parallelle (eller samtidige) hendelser, spredt ut over en verdensdel på randen av sammenbrudd. Forsøket har gått i retning av en form som ser etter enkeltmennesket i systemet og systemet i enkeltmennesket. Det søker sammenhenger mellom isolerte tragedier, men uten å miste enkeltmennesket av syne, forsøker å forene overblikk med innblikk. Jeg har kalt formen for sørgespill, eller sosiologiske sørgespill. Dette er det andre sørgespillet-forsøket i en planlagt triologi. Det første var Straff, som gikk på jakt etter straffens og avstraffelsens vesen. På ekspedisjonen inn i sørgespillet ble grensene mellom musikere og skuespillere visket ut og erstattet av et lag med spillere. I spillet bruker de brikker, dvs. både reelle og oppdiktede menneskeskjebner i det som for mange har vist seg å bli et sørgelig spill, ofte med selvmordet som utgang. Som et slags teatrets svar på spillet «Den forsvunne diamanten» med Europa og ikke Afrika på brettet blir sørgespillet Kill them all! en oppdagelsesreise fra en utpost langt nord på spillflaten der reglene spores underveis. For ting henger jo sammen på en måte. Når noen nå hever armen for å stemme over en beslutning i Europas finanssentrum Frankfurt, hever kanskje noen pistolen for å skyte seg ut av fornedrelsen i Madrid. Og når noen fortviler over at en hel generasjon unge mennesker synes å få framtiden lagt i grus, jubles det lenger nord på spilleflaten uhemmet over at prisene stuper på ferieboliger langs rivieraen. Strukturell vold Det finnes situasjoner hvor det å løfte blikket og fokusere på tall og på sammenhenger kan være er langt mindre kynisk, langt mindre «kjølig», enn å stirre seg blind på enkeltskjebnen. Pensjonisten som skjøt seg foran det greske parlamentet, og som skrev sitt brutale avskjedsbrev, forsøkte også å advare oss mot nettopp mot å betrakte tragedien som «privat» og «unik». Dermed advarer han mot å se handlinger også de mest ekstreme som enkle uttrykk for personlige forhold og dermed gjøre seg blind for sammenhenger: Strukturell vold, kalles det når bøddelen ikke ser enkeltmennesker, og volden ikke kan lokaliseres i direkte fysiske voldshandlinger, selv om virkningen på offeret kan være minst like dramatisk. Teatret har derimot en naturlig higen mot det individuelle og det private. Slik har det vært siden vi for mer enn hundre år siden kunne titte rett inn i det Gablerske hjem. Ingenting tyder på at denne interessen for det private og det unike har blitt mindre, snarere tvert om. Det som er like sikkert er at disse nye europeiske tragediene vil komme til å presse fram helt nye drama, helt nye konflikter. Faren i å møte det nye med det gamle ligger kan hende i at vi da også kan reprodusere forestillinger som nettopp bommer på samtiden; på samtidens drama. Men faren går også hånd i hånd med dem som frem for alt ønsker å se det private i det som er felles, dyrke det unike i det som er delt, som ønsker å fremelske det enkeltstående og avsluttede i det som akkurat er i ferd med å bli en bølge av tragiske hendelser. Og for å vende tilbake til den greske ministeren: 77-åringens selvmord var først og fremst en dyp personlig tragedie, sa han. Jeg tror Margaret Thatcher, Michael Tetzschner og mange, mange andre vil være enig med ministeren. Tenk det, Hedda! Av Tore Vagn Lid

11 MEDVIRKENDE kill them all! amfiscenen 21 Kai Remlov Kai Remlov er utdannet ved Statens Teaterhøgskole og har vært ansatt ved Nationaltheatret siden Roller i utvalg, Nationaltheatret: Capulet i Romeo og Julie, Professor Turman i Geografi og kjærlighet, Jørgen Tesman i Hedda Gabler, John i Oleanna, Hjalmar Ekdal i Vildanden, Dec i Gaucho, Golaud i Pelléas og Mélisande, Far i Flammefjes, Mannen i Vinterforvaring, Hamm i Sluttspill, Gamle Ekdal i Vildanden, Willy Brandt i Demokrati, Faren i Blodbryllup, Far i Skuggar, Faren i Seks personer søker en forfatter, Al i Under åpen himmel, Ulrik Brendel i Rosmersholm, medvirkende i Hamsuns gate, Dorn i Måken, Mercutio i Romeo og Julie. Remlov spilte også Elias Rukla i enmannsforestillingen Genanse og verdighet i tre sesonger fra høsten Film og TV i utvalg: Herman, Aldri mer 13!, Thranes metode, Blodsbånd, Fox Grønland, Marias Menn, O Horten, Varg Veum, Kodenavn Hunter og Hjem til jul. Priser: Skandinavisk Nasjonalteaterpris for enmannsforestillingen Genanse og verdighet, Per Aabels ærespris i 2007 og Årets lydbokstemme i Ågot Sendstad Ågot Sendstad er utdannet ved Statens Teaterhøgskole ( ). Roller i utvalg, Nationaltheatret: Lisbeth i Erasmus Montanus, Hedvig i Vildanden, Masja i Måken, Ophelia i Hamlet, Fru Linde i Et dukkehjem, Leiemorderen i I Hired a Contract Killer, Maja Rubek i Når vi døde våkner, Kvinna i Vinter, Mette i Festen, Damen i Til Damaskus, Aurelia i Et spansk stykke, Inspisienten i Seks personer søker en forfatter, medvirket i Misantropen, Vertinnen i Salong, Anna i På bunnen, Anette i Blodig alvor, Nora Helmer i Et dukkehjem, Bestyreren i Foreldremøte, Anna Karenina i Anna Karenina, Beverly i Abigails party og fru Bastian i Folk og røvere i Kardemomme by. Film: Folk flest bor i Kina. Priser: Tildelt Per Aabels Ærespris Nominert til Heddaprisen for Salong, i kategorien beste kvinnelige hovedrolle. Laila Goody Laila Goody er utdannet ved Statens Teaterhøgskole ( ). Roller i utvalg, Nationaltheatret: Bernadette Dixon i Oppvokst i fangenskap, Dottie i Killer Joe, Thomasina Coverly i Arkadia, Helen i Krøplingen, Rebecca West i Rosmersholm, Hilde i Fruen fra havet, Olga i Flammefjes, Eleonora i Påske, tittelrollen i Maria Stuart, Gina Ekdal i Vildanden, Klytaimnestra i Ifigenia, Desdemona i Othello og Dolly i Anna Karenina. Centralteatret i Oslo: hovedrollen i Det gode mennesket fra Sezuan. Trøndelag Teater: Catherine i Bevis. Film og TV i utvalg: Den som frykter ulven, Jonny Vang, Kodenavn Hunter (NRK). Priser: Heddaprisen 2003 for Bevis, Gösta Ekmans Nordiske Minnefonds pris, Per Aabels ærespris i 2001, Radioteatrets Blå Fugl i 2002, Gullruten for beste kvinnelige skuespiller i Rosmersholm NRK i 2002 og Gammleng-prisen Mariann Hole Mariann Hole er utdannet ved Statens Teaterhøgskole ( ) og Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) Hun debuterte som Ophelia i Hamlet ved Riksteatret, og har siden blant annet spilt Sykepleieren i Barnet ved Rogaland Teater. Ansatt ved Nationaltheatret siden Roller ved Nationaltheatret: Petra Stockmann i En folkefiende, Aljosja i Brødrene Karamasov, Titania i En midtsommernattsdrøm, Nina i Måken og den kvinnelige tittelrollen i Romeo og Julie. Del av den kunstneriske ledelsen ved Torshovteatret Komilab fra høsten Der har hun spilt i Herr Kolpert Komilab nr 1, Endelig skjer det noe Komilab nr 2, Ti liv! Komilab nr 3 og De foreldreløse Komilab nr 5, Jåtåkdag komilab nr.6 og Håndtering i Spokane komilab nr.7. Diverse roller i Radioteatret. Aktuell som Vera i TV-serien Halvbroren, NRK Tomas Nilsson Tomas Nilsson er utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium. Han er kunstnerisk ansvarlig for SISU-ensemblet, og har spilt en viktig rolle for SISU siden begynnelsen av Nilsson bidrar jevnlig i andre ensembler som Oslo Sinfonietta og Opera Omnia, og har arbeidet frilans i flere symfoniorkestre i Norge og Sverige. Dino Dikic Dino Dikic er utdannet billedkunstner med bachelorgrad fra Kunst- og Designerhøgskolen i Bergen. Han jobber som utøvende kunstner med fagkompetanse innen samtidsgrafikk. Han har hatt en rekke utstillinger de siste årene. Det er første gang Dino Dikic er med i en oppsetning på Nationaltheatret. Tore Vagn Lid Tore Vagn Lid er regissør, forfatter og musiker. Han er kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. og har doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen. Lid har skrevet og regissert en rekke forestillinger innenfor og utenfor rammene av Tt-B, blant annet Fatzer (2012), Almenrausch En Radiohøring (2011), Avgjørelsen (2008), Før Soloppgang (2011) og Straff, sørgespel (2012). Han ble tatt ut som første norske regissør til Salzburger Festspieles "Junge Regisseure" i 2008, han fikk Heddapriser for Mann = Mann (2007) og Almernasuch (2007). Radioteatrets Blå fugl-pris (2011) og Bergen kommunes kunstnerpris (2012).

12 22 amfiscenen kill them all! Ågot Sendstad Laila Goody Mariann Hole Ada Hesjevoll Ada Hesjevoll har bakgrunn fra filmlinjen på Nordland Kunst- og Filmskole i Kabelvåg. Hun har studert filmteori, kunsthistorie og teatervitenskap og avsluttet våren 2012 scenografutdanning ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer. Hun har tidligere bl.a. arbeidet som rekvisitør og kostymedesigner og arbeider nå frilans som scenograf både innen teater og film. Annikka Nilsson Andersen Annikka Nilsson Andersen har maskør- og parykkmakerutdanning fra Dramaten i Stockholm, der hun arbeidet i 13 år. Deretter var hun ansatt ved Den Norske Opera i 17 år, der hun hadde ansvar for mange store ballett- og operaforestillinger. Ansatt ved Nationaltheatret siden 2004, der hun bl.a. har vært maskør for Markens grøde, Sult, Et drømspill, Brødrene Karamasov, Plastilina, Romeo og Julie, Ibsenmaskin, Trær som faller, Istialia, Minus 2, Anna Karenina, Folk og røvere i Kardemomme by og Baby. Aleksander Andreassen Aleksander Andreassen er utdannet på Kunsthøgskolen i Bergen med fotografi som fagområde. Han hadde i 2011 cinematografi på animasjonsfilmen Orfeus av Thomas Simonsen Balmbra. Andreassen hadde videodesign på teaterstykket Straff, sørgespel av Tore Vagn Lid. Linn Therese Michelsen Linn Therese Michelsen ble utdannet ved Esmod i Hun er fast ansatt ved Den Nationale Scene i Bergen, hvor hun bl.a. har hatt kostymedesign på Invasjon, Før Soloppgang og Karlsson på taket. Hun har også jobbet på Hordaland Teater, Festspillene i Bergen, TV2 og StandupNorge. Hun har tidligere jobbet med Tore Vagn Lid på forestillingene Før Soloppgang, Straff og Fatzer. Kristian Lykkeslet Strømskag Kristian Lykkeslet Strømskag er utdannet ved Universitet i Oslo med mastergrad i nordisk litteratur. Han har også studert dramaturgi ved Humboldt- universitetet i Berlin. Fra 2002 var han ansatt som dramaturg ved Teatret Vårt i Molde, og fra 2007 til 2009 ved Rogaland Teater. Han har hatt engasjement ved Det Norske Teatret, Nationaltheatret, Den Nationale Scene og Kabul Teater, Afghanistan. På Nationaltheatret har han blant annet arbeidet med produksjonene Faderen, Ad hoc, Fanny og Alexander og Anna Karenina. Lykkeslet Strømskag debuterte som dramatiker i 2006 med Havfruens sønn som var Teatret Vårt sitt bidrag til Ibsenåret. Trykk: 07 Oslo AS MILJØMERKET 07 OSLO

13 Utgitt av Nationaltheatret. Ansvarlig utgiver: Hanne Tømta. Redaktør: Torbjørn Haugen. Foto: Erik Aavatsmark. Layout: Odd-Arne Steen. Trykk: 07 Oslo AS. Opplag: 800, februar Adresse: Johanne Dybwads plass 1, Postboks 1225 Vika, 0110 Oslo. Billettbestilling: eller Kr Kr 30,

Når vi døde våkner. En dramatisk epilog.

Når vi døde våkner. En dramatisk epilog. Bakgrunnsmateriale til Når vi døde våkner. En dramatisk epilog. av Henrik Ibsen Premiere på Hovedscenen 13. september 2014 Handlingsreferat Rubek, en verdenskjent, aldrende skulptør og hans yngre kone

Detaljer

Deltakelse gir integrering. Kompetanse Karakteristikker. Rettferdighet. Befolkning. Debattskrift utgitt av Unge Høyres Landsforbund.

Deltakelse gir integrering. Kompetanse Karakteristikker. Rettferdighet. Befolkning. Debattskrift utgitt av Unge Høyres Landsforbund. Deltakelse gir integrering Deltakelse gir integrering Deltakelse gir integrering Befolkning Arbeidsinnvandring Flyktning Alder Ansatte Rettferdighet Tillit Kompetanse Individer Religion Kjønn Karakteristikker

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Dekningen av de fordømtes krig

Dekningen av de fordømtes krig Dekningen av de fordømtes krig Ida Bang Strand Dekningen av de fordømtes krig En oppgave om russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia Ida Bang Strand [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Ida En

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

NATTEN ER DAGENS MOR Av Lars Norén STUDIEHEFTE. Nationaltheatret våren 2015

NATTEN ER DAGENS MOR Av Lars Norén STUDIEHEFTE. Nationaltheatret våren 2015 STUDIEHEFTE Nationaltheatret våren 2015 NATTEN ER DAGENS MOR Av Lars Norén Pedagogisk opplegg for elever i videregående skole. Utarbeidet av Anne Holtan. I samarbeid med Nationaltheatret og Riksteatret.

Detaljer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Nr 4 2010 Bygartnere gjør Oslo grønnere Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Portrett: Kari Bremnes Hvis du ikke er deg selv, er du ingen www.bymisjon.no Leder Informasjonsblad

Detaljer

Og bak sitt forekom Lisboa meg tristere enn mine mørklagte byer.

Og bak sitt forekom Lisboa meg tristere enn mine mørklagte byer. BREV TIL ET GISSEL Antoine de Saint-Exupéry Dette skriftet kom først ut i New York i 1943. Ble utgitt i Paris i 1944. På norsk i En røst fra århundrets samvittighet: Et utvalg av Antoine de Saint- Exupérys

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Hvordan vinne venner ISBN 978-82-92605-66-0

Hvordan vinne venner ISBN 978-82-92605-66-0 Hvordan vinne venner ISBN 978-82-92605-66-0 Originaltittel: How to win friends and influence people, Simon & Schuster, Inc. Published by agreement with Sane Töregard Agency AB Copyright 1936 by Dale Carnegie,

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til En folkefiende av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, hovedscenen. Premiere 29. januar 2010

Bakgrunnsmateriale til En folkefiende av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, hovedscenen. Premiere 29. januar 2010 Bakgrunnsmateriale til En folkefiende av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, hovedscenen. Premiere 29. januar 2010 Om Henrik Ibsens En folkefiende Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Johan Sebastian Welhaven.

Johan Sebastian Welhaven. Der fløi en Fugl over Granehei, som synger forglemte Sange; den lokked mig bort fra slagen Vei og ind paa skyggede Gange. Jeg kom til skjulte Kilder og Kjern, hvor Elgene Tørsten slukke; men Fuglesangen

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Den greske antikken Den greske antikken strekker seg over et tidsrom på i underkant av tusen år fra cirka 800 f.kr. og frem til kristendommens gjennombrudd rundt

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20.

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20. Nr. 3/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Krisehåndtering Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20

Detaljer