Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole"

Transkript

1 Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Jannicke Karlsen Post-doktor Institutt for spesialpedagogikk, UiO Førsteamanuensis, Avdeling for lærerutdanning, HiØ

2 Bakgrunn for studien Minoritetsspråklige barn i risiko for språk-, lese- og skolefaglige vansker Høy stabilitet i barns språkferdigheter fra barnehage og gjennom skolen (Storch & Whitehurst, 2002; Melby-Lervåg et al., 2012) Begrenset med eksponering for andrespråket (Paradis, 2011) Sosioøkonomisk status (Hart & Risley, 1995; Dickinson & Tabours, 2001; Yang-Hansen, Rosèn & Gustafsson, 2011; Bakken & Elstad, 2012) Fornavn Etternavn Avdelingsnavn 2

3 Studiens fokus (Karlsen, 2014, s.3) Ordforråd Lytteforståelse Leseforståelse Narrativ produksjon SPRÅKFERDIGHETER Morsmålsferdigheter Andrespråksferdigheter Ikkeverbale evner MILJØMESSIGE FAKTORER Mors utdannelse Antall bøker hjemme Tid i barnehagen Fornavn Etternavn Avdelingsnavn 3

4 Design HØST 2010 VINTER 2011 VINTER 2012 MORSMÅL: ordforråd grammatikk NORSK: ordforråd grammatikk fon.bevissthet logolesing kognitive evner SPØRRESKJEMA TIL FORELDRE MORSMÅL: ordforråd NORSK: ordforråd logolesing avkoding lytteforståelse leseforståelse narrativ prod. MORSMÅL: ordforråd NORSK: ordforråd logolesing avkoding lytteforståelse leseforståelse BARNEHAGE 1. KLASSE 2. KLASSE

5 Vurderinger knyttet til kartlegging Hvilke ferdigheter? Hvordan? Spørreskjema Bruk av en enspråklig sammenligningsgruppe

6 Utvalg Inklusjonskriterier Morsmål: Urdu og/eller panjabi Bakgrunn: Pakistan Alder: 5 år ved studiestart Eksklusjonskriterier Kjente sensoriske vansker, utviklingsmessige vansker e.l. Urdu/panjabi Sammenligningsgruppe N Alder 63 (57-70) 63 (55-70) Gutter/jenter 32/34 106/107 Besvarte spørreskjema

7 Delstudier Karlsen, J. & Lykkenborg (2012) Språkbruksmønste i norsk-pakistanske familier. NORDAND, 7 (2). Karlsen, J., Lervåg, A. & Lyster, S. A. H (2016) Vocabulary development in Norwegian L1 and L2 Children in the Kindergarten School Transition. Journal of Child Language Karlsen, J., Geva, E. & Lyster, S. A. H. (2016). Cognitive, linguistic and contextual factors in Norwegian Second Language Learners Narrative Production. Journal of Applied Psycholingusitics Karlsen, J., Melby-Lervåg, M., Lyster, S. A. H., Hagtvet, B. & Lervåg, A. (under preparation) Predictors of Reading and Listening Comprehension Development in First- and Second Language Learners : Similarities and Differences. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Karlsen, J. & Hjetland, H (2017) Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med norsk som morsmål. Spesialpedagogikk Karlsen, J. & Rygvold, A. L. (under arbeid). Språk og leseferdigheter hos norske 2. klassinger med ulik bakgrunn Fornavn Etternavn Avdelingsnavn 7

8 To hovedfokus: Utvikling av ordforråd og leseforståelse Narrative ferdigheter

9 Utvikling av ordforråd og leseforståelse: Formål: få mer kunnskap om språk- og leseutviklingen og hvilke faktorer som påvirker den hos barn som har norsk som første- og andrespråk fra siste år i barnehagen til 2. klasse. To studier: Utvikling av ordforråd fra barnehage til 1. klasse Utvikling av leseforståelse fra 1. til 2. klasse Bakgrunn: Ordforråd er et område hvor minoritetsspråklige ofte opplever utfordringer (bredde og dybde!) Ordforråd har sammenheng med senere leseforståelse og skolefaglige ferdigheter (viktigere for minoritetsspråklige?) Viktig med kunnskap om hvilke bakgrunnsfaktorer som påvirker utvikling og vekst. Flerspråklige barns profileffekter (Oller et al., 2007) The simple view of reading (Hoover % Gough, 1990)

10 Development of vocabulary in Norwegian first and second language learners in the kindergarten school transition (Karlsen, Lyster og Lervåg, 2016) Forskningsspørsmål: Kan mors utdannelse, antall bøker hjemme, age of onset og barnets bruk av norsk forklare ordforrådsferdigheter i barnehagen? Kan mors utdannelse, antall bøker hjemme, age of onset, barnets bruk av norsk og tidligere ordforrådsferdigheter på første- og andrespråket forklare utviklingen av ordforrådsferdigheter fra barnehage til 1. klasse Resultater Ordforrådet i barnehagen predikerte den videre ordforrådsutviklingen Mors utdannelse og antall bøker hjemme predikerte ordforrådsutviklingen, og antall bøker så ut til å være en viktigere for gruppen med norsk som andrespråk. Tidspunktet for introduksjon til norsk av betydning for videre ordforrådsutvikling Ssammenheng mellom morsmålsferdigheter og ordforrådsutvikling på norsk

11 Predictors of Reading and Listening Comprehension Development in First and Second Language Learners. Similarities and Differences (Karlsen, Lyster, Hagtvet, Melby-Lervåg & Lervåg). Forskningsspørsmål: Hva karakteriserer utvikling i lese- og lytteforståelse hos barn med norsk som S1 og S2 Hvordan kan mors utdannelse, antall bøker hjemme og tidligere språkferdigheter predikere utviklingen av lese- og lytteforståelse i de to utvalgene? Resultater Likheter i utviklingen av lytte og leseforståelse barn med norsk som S1 og S2. Sammenheng mellom bakgrunnsfaktorene og språk- og leseferdighetene i 1. klasse, men ingen sammenheng med den videre utviklingen. Avkodingsferdigheter i 1. klasse predikerte mer av variasjonen i leseforståelse i 2. klasse i gruppen med minoritetsspråklige barn Ingen sammenheng med morsmålsferdigheter Mer av variasjonen i leseforståelse i 2. klasse ble forklart i den enspråklige modellen.

12 Muntlige narrativer Formål: få mer kunnskap om andrespråksnarrativene til flerspråklige norske barn i 1. klasse og hvilke faktorer som er relatert til den. To studier: Betydningen av kognitive, lingvistiske og språklige faktorer for narrativ produksjon Sammenhengen mellom narrativ produksjon og leseforståelse Bakgrunn: Et bredere mål på språk Predikerer senere språk og leseferdigheter Fortellerferdigheter er knyttet til akademisk språk

13 Produksjon av muntlige narrativer krevet blant annet: Kognitive evner som hukommelse, planlegging og forståelse for et narrativt skjema Lingvistiske ferdigheter som ordforråd og grammatisk kunnskap. Kunne skape sammenheng i historien Koherens: Historiestruktur Kohesion: Indre sammenheng i historien, antall ord og språklig kompleksitet TOBANO 2012

14 Cognitive, Linguistic and contextual factors in Norwegian second langauge learners narrative production (Karlsen, Lyster & Geva, 2016) Forskningsspørsmål: På hvilken måte kan kognitive evner, språkferdigheter og kontekstuelle faktorer i barnehagen predikerer variasjon i narrativ produksjon i 1. klasse Resultater: Kognitive evner og antall bøker hjemme predikerte ferdigheter på makronivå Grammatikkferdigheter og tid i barnehagen (i tillegg til antall bøker hjemme predikerte ferdigheter på mikronivå) Ingen sammenheng mellom morsmålsferdigheter og narrativ produksjon på andrespråket MEN vi hadde ikke kartlagt den narrative produksjonen på morsmålet Fornavn Etternavn Avdelingsnavn 14

15 Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål (Karlsen & Hjetland, 2017). Forskningsspørsmål På hvilken måte skiller sterke, middels og svake forteller seg fra hverandre? I hvilken grad kan narrativ produksjon i 1. klasse predikere leseforståelse i 2. klasse? Resultater: Sterke forteller skiller seg fra middels og svake mht til språk, i tillegg til leseforståelse i 1. og 2. klasse Narrativ produksjon i 1. klasse kan ikke forklare variasjon i utviklingen av leseforståelse i 2. klasse.

16 Oppsummering av resultater/hovedfunn Forskjeller mellom minoritetsspråklige og majoritetsspråklige barns språkferdigheter Forskjellene blir ikke mindre fra barnehagen til 2. klasse En rekke faktorer er med på å forklare minoritetsspråklige barns språkferdigheter: Sammenheng mellom eksponering og norskferdigheter Sammenheng mellom språkmiljøet hjemme og norskferdigheter Tidlige språkfedigheter predikerer videre utvikling Stort sett de samme faktorene som er viktige for utviklingen av førstespråk og andrespråk Alfabetkunnskap og avkoding læres relativt fort Sammenheng mellom ordforrådet på førstespråket i barnehagen og videre ordforrådsutvikling på andrespråket

17 Implikasjoner Legge til rette for utvikling av språkforståelsesferdigheter i skole, barnehage og hjemmet med bakgrunn i evidensbaserte tiltak Ikke undervurdere hva det krever å utvikle solide språk- og leseforståelsesferdigheter I tråd med internasjonal forskning ser det ut til at barn som lærer norsk som andrespråk lærer seg å avkode ganske problemfritt, noe som bør tas hensyn til ved mistanke om spesifikke lesevansker (med forhold om tilstrekkelig eksponering for norsk):

Minoritetsspråklige barn i Norge

Minoritetsspråklige barn i Norge Minoritetsspråklige barn i Norge Hva sier forskning om forventet språkutvikling hos minoritetsspråklige barn? Når bør vi bekymre oss og hva gjør vi da? Jannicke Karlsen 23.11.16 Fra Udir og lovverkt. Minoritetsspråklige

Detaljer

Minoritetsspråklige barns leseforståelse

Minoritetsspråklige barns leseforståelse Minoritetsspråklige barns leseforståelse Vibeke Grøver Aukrust Pedagogisk forskningsinstitutt Universitetet i Oslo Foredrag Odense 19.01.09 Oversikt over foredraget Begrepene minoritetsspråklig og majoritetsspråklig,

Detaljer

Minoritetsspråklig leseforståelse og sosioøkonomisk status

Minoritetsspråklig leseforståelse og sosioøkonomisk status Minoritetsspråklig leseforståelse og sosioøkonomisk status En empirisk studie av sammenhenger mellom sosioøkonomisk status og leseforståelse, avkoding og ordforråd hos urdutalende 3.klassinger i Oslo.

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold 26. oktober 2010 Hilde Hofslundsengen

Språklig og kulturelt mangfold 26. oktober 2010 Hilde Hofslundsengen Språklig og kulturelt mangfold 26. oktober 2010 Hilde Hofslundsengen Mine hovedpåstander Flerspråklighet er en ressurs for barnet og for barnehagen Barnehagen er en helt sentral læringsarena for språk,

Detaljer

Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole

Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole Et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk (ISP) og Statped Program 09.30-10.15 Innledning og introduksjon

Detaljer

Eksamen SPED 3400 vår 2016 utsatt

Eksamen SPED 3400 vår 2016 utsatt Eksamen vår 2016 utsatt Ingen hjelpemidler tillatt. BOKMÅL Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave 1 Redegjør for begrepet migrasjonsrelaterte lærevansker og drøft deretter relevante forebyggendetiltak

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene

BÆRUM KOMMUNE. Samtaleguide. Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål. Språksenter for barnehagene BÆRUM KOMMUNE Samtaleguide Til bruk i barnehagens foreldresamtaler, for å kartlegge barnets ferdigheter i morsmål Språksenter for barnehagene Bruk av foreldresamtale i kartlegging av barns morsmål Hvordan

Detaljer

Overføring av leseforståelsesferdigheter fra førstespråk til andrespråk hos elever med minoritetsspråklig bakgrunn

Overføring av leseforståelsesferdigheter fra førstespråk til andrespråk hos elever med minoritetsspråklig bakgrunn Overføring av leseforståelsesferdigheter fra førstespråk til andrespråk hos elever med minoritetsspråklig bakgrunn Sammenhengen mellom vokabular og leseforståelse på førstespråket og leseforståelse på

Detaljer

Samtaleguide om barnets morsmål

Samtaleguide om barnets morsmål Samtaleguide om barnets morsmål Til foreldresamtaler i barnehagen Fotograf Jannecke Jill Moursund Bruk av foreldresamtale i kartlegging av barns morsmål Når et barn lærer flere språk samtidig, vil språkene

Detaljer

MASTERGRADSOPPGAVE. Opplæringen av språklige ferdigheter på andrespråket. Mari Nyland Finne

MASTERGRADSOPPGAVE. Opplæringen av språklige ferdigheter på andrespråket. Mari Nyland Finne MASTERGRADSOPPGAVE Opplæringen av språklige ferdigheter på andrespråket Mari Nyland Finne Mastergradstudiet i spesialpedagogikk Avdeling for lærerutdanning, 2012 Sammendrag Problemstilling I denne oppgaven

Detaljer

Språkstimulering i barnehagen Asker og Bærum. Åste Mjelve Hagen, Monica Melby-Lervåg & Arne Lervåg Bærum_2017

Språkstimulering i barnehagen Asker og Bærum. Åste Mjelve Hagen, Monica Melby-Lervåg & Arne Lervåg Bærum_2017 Språkstimulering i barnehagen Asker og Bærum Åste Mjelve Hagen, Monica Melby-Lervåg & Arne Lervåg Bærum_2017 Språkforståelse Ordavkoding Leseforståelse Tunmer & Gough, 1986 Simple view of reading - Ferdigheter

Detaljer

Språk er viktig gjør det riktig!

Språk er viktig gjør det riktig! OPPVEKST Språk er viktig gjør det riktig! Råd til foreldre når barnet vokser opp med flere språk Språk er nøkkelen til venner, felleskap, skole, kunnskap og livskvalitet La barnet ditt starte tidlig med

Detaljer

Andrespråklig leseforståelse

Andrespråklig leseforståelse Andrespråklig leseforståelse En empirisk studie av betydningen av avkoding og språklige faktorer i leseforståelsen hos urdutalende 2.klassinger i Oslo Gunn Nybakken Masteroppgave ved Pedagogisk Forskningsinstitutt

Detaljer

Barn som trenger ekstra språklig støtte:

Barn som trenger ekstra språklig støtte: Barn som trenger ekstra språklig støtte: Er det mulig å bedre språkforståelsen til barn svake språkferdigheter? Arne Lervåg Universitetet i Oslo Rammeplankonferansen 2017 Å forstå språk og å bruke språket

Detaljer

Gjør rede for språkproblemer som elever med lesevansker kan ha, og drøft hvordan disse vanskene må tas hensyn til i undervisningen.

Gjør rede for språkproblemer som elever med lesevansker kan ha, og drøft hvordan disse vanskene må tas hensyn til i undervisningen. Det utdanningsvitenskapelige fakultetet Skriftlig individuell eksamen høst 2010 SPED 3010 Dato: Tirsdag 23. november 2010 Tid: 09.00 15.00 Eksamensoppgaver bokmål Velg en (1) av to (2) oppgaver. Oppgave

Detaljer

Effekten av tiltak rettet mot språkforståelse hos minoritetsspråklige barn

Effekten av tiltak rettet mot språkforståelse hos minoritetsspråklige barn Effekten av tiltak rettet mot språkforståelse hos minoritetsspråklige barn Monica Melby-Lervåg Statped 24.11.18 5 temaer 1. Leseforståelse hos tospråklige 2. Kognisjon: En tospråklig fordel? 3. Effekt

Detaljer

Leseforståelse på andrespråket

Leseforståelse på andrespråket Leseforståelse på andrespråket En empirisk studie av utviklingen i leseforståelse på mellomtrinnet blant tospråklige urdutalende elever i Oslo Ingrid Kristine Lundeby Masteroppgave i Pedagogikk Pedagogisk

Detaljer

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Språk, stimulans og læringslyst Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Disposisjon Utgangspunkt og målsetning for kunnskapsoversikten

Detaljer

Språklig utredning av fremmedspråklige

Språklig utredning av fremmedspråklige Språklig utredning av fremmedspråklige Presentasjon v/logoped Lill-May R. Henriksdatter, som en del av forelesning Utredning av fremmedspråklige, v/henriksdatter, Kiil og Sundby, den 23.10.15, ReHabUka

Detaljer

finnborg.scheving@statped.no

finnborg.scheving@statped.no finnborg.scheving@statped.no Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barnets liv, og tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnopplæringen

Detaljer

LA ORD KOMME I FOKUS

LA ORD KOMME I FOKUS LA ORD KOMME I FOKUS Stimulering av muntlige språkferdigheter i barnehage - om tidlige muntlige språkferdigheters betydning for senere leseforståelse Tuva Krog Landfald Masteroppgave i pedagogikk Pedagogisk

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. BARNETS SPRÅKHISTORIE - Et spørreskjema til bruk i foreldresamtale for å kartlegge barnets bruk av morsmål

BÆRUM KOMMUNE. BARNETS SPRÅKHISTORIE - Et spørreskjema til bruk i foreldresamtale for å kartlegge barnets bruk av morsmål BÆRUM KOMMUNE BARNETS SPRÅKHISTORIE - Et spørreskjema til bruk i foreldresamtale for å kartlegge barnets bruk av morsmål Prosjektgruppa for SPRÅK 4 Sandvika, Mai 2008 2 Bakgrunn for spørreskjemaet Barnets

Detaljer

Skriftspråkstimulering i dagtilbudet? Bente E. Hagtvet

Skriftspråkstimulering i dagtilbudet? Bente E. Hagtvet Skriftspråkstimulering i dagtilbudet? Bente E. Hagtvet Syddansk Universitets Børnesprogskonference, Sammenhængen mellem tidlig sprogtilegnelse og senere læseog skrivefærdigheder, 18. januar, 2010, Syddansk

Detaljer

Språklæring og flerspråklighet

Språklæring og flerspråklighet Språklæring og flerspråklighet Anne Dahl Institutt for språk og litteratur/flere språk til flere NTNU Språkdagskonferansen 26.09.2017 Språklæring og flerspråklighet To grunner for engelsk- og fremmedspråkslærere

Detaljer

Sammenheng mellom ordforråd og avkodingsferdigheter i teori og forskning

Sammenheng mellom ordforråd og avkodingsferdigheter i teori og forskning Sammenheng mellom ordforråd og avkodingsferdigheter i teori og forskning For å fremme en god leseutvikling hos barn, er det viktig å vite hva som ligger til grunn for gode leseferdigheter. I den tidlige

Detaljer

Å lære å lese på et andrespråk

Å lære å lese på et andrespråk Å lære å lese på et andrespråk En kvalitativ studie av leseopplæringen for minoritetsspråklige elever på andretrinn i to osloskoler Håvard Storemoen Hovedoppgave i profesjonsstudiet i pedagogikk Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

12/29/15. Leseaktiviteter gir. Språk og leseaktiviteter

12/29/15. Leseaktiviteter gir. Språk og leseaktiviteter Språk og leseaktiviteter Tr ude H oel 29.12.15 lesesent eret.no Leseaktiviteter gir nærhet og felles opplevelser språkbruk i en meningsfull sammenheng Der-og-da -språk språkforståelse og ordforråd felles

Detaljer

Narrative ferdigheter på makronivå hos flerspråklige polsk-norske og enspråklige norske barn i skolealder kartlagt med MAIN

Narrative ferdigheter på makronivå hos flerspråklige polsk-norske og enspråklige norske barn i skolealder kartlagt med MAIN Narrative ferdigheter på makronivå hos flerspråklige polsk-norske og enspråklige norske barn i skolealder kartlagt med MAIN Anne-Kari Petersen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Forsknings- og utdanningsprofil ved Institutt for spesialpedagogikk. Fakultetsstyreseminar 2. mars, 2017

Forsknings- og utdanningsprofil ved Institutt for spesialpedagogikk. Fakultetsstyreseminar 2. mars, 2017 Forsknings- og utdanningsprofil ved Institutt for spesialpedagogikk Fakultetsstyreseminar 2. mars, 2017 Noen nøkkeltall ISP har vært en del av UV siden 1990 Ca 400 studenter på laveregrad Ca 380 studenter

Detaljer

Hva er sammenheng mellom vokabular og leseprestasjoner hos minoritetsspråklige elever? Mehtab Palani

Hva er sammenheng mellom vokabular og leseprestasjoner hos minoritetsspråklige elever? Mehtab Palani Hva er sammenheng mellom vokabular og leseprestasjoner hos minoritetsspråklige elever? Mehtab Palani Masteroppgave i pedagogisk- psykologisk rådgivning Det utdanningsvitenskaplige fakultet Institutt for

Detaljer

Flerspråklige elever: Kartlegging av leseog språkrelaterte ferdigheter

Flerspråklige elever: Kartlegging av leseog språkrelaterte ferdigheter Flerspråklige elever: Kartlegging av leseog språkrelaterte ferdigheter Liv Bøyesen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring www.hio.no/nafo Faktorer som fremmer flerspråklige elevers

Detaljer

Å bedre språkforståelsen til barnehagebarn med dårlige språkferdigheter: Er det mulig?

Å bedre språkforståelsen til barnehagebarn med dårlige språkferdigheter: Er det mulig? Å bedre språkforståelsen til barnehagebarn med dårlige språkferdigheter: Er det mulig? Arne Lervåg Universitetet i Oslo Nordisk Dysleksikonferanse 2017 The ability to comprehend and use language effectively

Detaljer

Andrespråklig leseforståelse

Andrespråklig leseforståelse Andrespråklig leseforståelse I hvilken grad kan talespråklige ferdigheter og leseforståelse i førstespråket bidra til bedre andrespråklig leseforståelse hos minoritetsspråklige barn og unge? Ragna. M.

Detaljer

Hvilken betydning har morsmålsferdigheter for utviklingen av leseforståelse og dets underliggende komponenter på andrespråket?

Hvilken betydning har morsmålsferdigheter for utviklingen av leseforståelse og dets underliggende komponenter på andrespråket? NPT-2011-5.book Page 330 Thursday, September 8, 2011 9:44 AM Årgang 95 side 330 343 FAGFELLEVURDERT Monica Melby-Lervåg monica.melby-lervag@isp.uio.no Arne Lervåg a.o.lervag@ped.uio.no Hvilken betydning

Detaljer

Kjønnsforskjeller, leseforståelse og underliggende ferdigheter

Kjønnsforskjeller, leseforståelse og underliggende ferdigheter Kjønnsforskjeller, leseforståelse og underliggende ferdigheter Kristin Hoem og Jorunn A. Paulsen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for spesialpedagogikk.

Detaljer

FLERSPRÅKLIG UTVIKLING OG HOLDINGSSKAPENDE ARBEID. 11.September 2013 ALTA

FLERSPRÅKLIG UTVIKLING OG HOLDINGSSKAPENDE ARBEID. 11.September 2013 ALTA FLERSPRÅKLIG UTVIKLING OG HOLDINGSSKAPENDE ARBEID 11.September 2013 ALTA LOMAKKA BARNEHAGE I VADSØ LOMAKKA BARNEHAGE 4 avdelings barnehage med 56 plasser Lomakka barnehage åpnet i 1996 Vi har tatt imot

Detaljer

Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen. Barn og flerspråklighet i mediene. Hva er utfordringene?

Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen. Barn og flerspråklighet i mediene. Hva er utfordringene? 11.11.16 Else Ryen og Hanne Gram Simonsen Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehagen Kontakt: else.ryen@iln.uio.no, h.g.simonsen@iln.uio.no Barn og flerspråklighet i mediene Snakk

Detaljer

Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter

Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter Sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter En kvantitativ undersøkelse av sammenhengen mellom sosioøkonomisk bakgrunn og leseferdigheter på 3. trinn Therese Espegard Masteroppgave i spesialpedagogikk ved

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl

Betydning av lesing fra barnehage til universitet. Thomas Nordahl Betydning av lesing fra barnehage til universitet Thomas Nordahl 25.04.17 Starter utfordringene i barnehagen? If the race is halfway run even before children begin school, then we clearly need to examine

Detaljer

Fra barnehage til mellomtrinnet på to og flere språk Språkløftkonferanse, 6. november

Fra barnehage til mellomtrinnet på to og flere språk Språkløftkonferanse, 6. november Fra barnehage til mellomtrinnet på to og flere språk Språkløftkonferanse, 6. november 2014 ragnar.arntzen@hiof.no Disposisjon Fra barnehage til skole Kort presentasjon av spokus-prosjektet og datamaterialet

Detaljer

Minoritetsspråklige elever i første klasse - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving? Åse Kari H. Wagner og Per Henning Uppstad

Minoritetsspråklige elever i første klasse - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving? Åse Kari H. Wagner og Per Henning Uppstad Minoritetsspråklige elever i første klasse - hva må til for å komme på sporet av lesing og skriving? Åse Kari H. Wagner og Per Henning Uppstad Research group Innledning På sporet- prosjektet Mål: Hvordan

Detaljer

Oversikt. Hvor og hvordan foregår språkkartlegging i Norge? Norske erfaringer med språkvurderinger av barn: status og fremtidige utfordringer

Oversikt. Hvor og hvordan foregår språkkartlegging i Norge? Norske erfaringer med språkvurderinger av barn: status og fremtidige utfordringer Norske erfaringer med språkvurderinger av barn: status og fremtidige utfordringer Kristian E. Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo Jubilæumskonferencen

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Høringsuttalelse Krav om utdanning og norskferdigheter til ansatte i barnehage, skole og aktivitetsskole

Høringsuttalelse Krav om utdanning og norskferdigheter til ansatte i barnehage, skole og aktivitetsskole Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Vår ref: 17/167 Vår dato 30.03.17 Høringsuttalelse Krav om utdanning og norskferdigheter til ansatte i barnehage, skole og aktivitetsskole Vi viser

Detaljer

Hvordan kan vi gjøre erfaringsbaserte funn om forholdet mellom lytteforståelse og leseforståelse?

Hvordan kan vi gjøre erfaringsbaserte funn om forholdet mellom lytteforståelse og leseforståelse? Hvordan kan vi gjøre erfaringsbaserte funn om forholdet mellom lytteforståelse og leseforståelse? av Per Henning Uppstad og Oddny Judith Solheim 1. Innledning Et studium av ferdigheter i talt språk må

Detaljer

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Leseteorieri lys av minoritetsspråklige deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn Solveig-Alma Lyster (2012): Teori om lesing er spesielt

Detaljer

Minoriteter og lesing

Minoriteter og lesing Minoriteter og lesing Anna Hassanzadeh Neissi Masteroppgave ved Pedagogisk Forskningsinstitutt Utdanningsvitenskaplige Fakultet UNIVERSITETET I OSLO Våren 2013 Anna Hassanzadeh Neissi 2013 Tittel: Minoriteter

Detaljer

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Turid Helland Professor em Universitetet i Bergen Turid Helland: Tidlig og riktig innsats 1 Turid Helland: Tidlig og riktig innsats Tidlig

Detaljer

Tospråklig ordforråd i tospråklig kontekst

Tospråklig ordforråd i tospråklig kontekst Tospråklig ordforråd i tospråklig kontekst En kvantitativ studie av ordforrådet til barn som snakker norsk, urdu og panjabi Liv Therese Norberg Haga Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk

Detaljer

I rammeplanen for barnehagen står det at man skal: «oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe

I rammeplanen for barnehagen står det at man skal: «oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe I rammeplanen for barnehagen står det at man skal: «oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse

Detaljer

Oppgave 1a Gjør rede for utvikling av atferdsvansker. Drøft hvordan lærere kan støtte elever med atferdsvansker i barnehagen og skolen.

Oppgave 1a Gjør rede for utvikling av atferdsvansker. Drøft hvordan lærere kan støtte elever med atferdsvansker i barnehagen og skolen. Skriftlig individuell eksamen vår 2017 (utsatt og konte) SPED3000 Dato: 02.08.2017 Tid: 9.00-15.00 Besvar ett (1) av spørsmålene i del 1: Psykososiale vansker og personlighetsutvikling OG ett (1) av spørsmålene

Detaljer

Flerspråklige elevers leseresultater

Flerspråklige elevers leseresultater Flerspråklige elevers leseresultater Olaug Strand, Åse Kari H. Wagner og Njål Foldnes 08.12.17 readingcentre.no Mangfold og flerspråklighet i norske klasserom 2 Definisjon av enspråklige og flerspråklige

Detaljer

Språk, stimulans og læringslyst

Språk, stimulans og læringslyst Språk, stimulans og læringslyst Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring Foredrag ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, 5. mai 2011 Sabine Wollscheid, dr. phil., Forsker,

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

Effekten av språkstimulering i førskolelader på senere leseforståelse: Hva kan forskning fortelle oss?

Effekten av språkstimulering i førskolelader på senere leseforståelse: Hva kan forskning fortelle oss? Effekten av språkstimulering i førskolelader på senere leseforståelse: Hva kan forskning fortelle oss? Monica Melby -Lervåg, ph.d., postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Detaljer

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen

SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen SPRÅKMILJØ - kartlegging i barnehagen Revidert utgave høsten 2013 Bakgrunn For at barn skal utvikle språk trenger de å være i gode språkmiljøer. Forskning viser at ordforråd og begrepsforståelse er sentralt

Detaljer

PALS i barnehage Integrert tiltaksmodell for positiv læringsstøtte. Danning, omsorg, lek og læring

PALS i barnehage Integrert tiltaksmodell for positiv læringsstøtte. Danning, omsorg, lek og læring PALS i barnehage Integrert tiltaksmodell for positiv læringsstøtte. Danning, omsorg, lek og læring Ingunn Byrkjedal, Statped Vest & Anne Arnesen, Atferdssenteret St.melding 18 (2010-11) Læring og fellesskap

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2012 (2. utgave) 1 Språkkartlegging Hverken barnehageloven eller rammeplanen

Detaljer

Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing

Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing Betydningen av mors utdannelse og barnets vokabular for lesing En kvantitativ undersøkelse om norske tredjeklassingers leseferdigheter Marte Schaathun Engvoldsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Morsmålsbaserte kartleggingsverktøy

Morsmålsbaserte kartleggingsverktøy Morsmålsbaserte kartleggingsverktøy Noen utfordringer og erfaringer Manglende læringsutbytte Behov for språkpedagogisk støtte? Rett til særskilt tilrettelagt undervisning 5-1? Minoritetsbarn er over/underrepresentert

Detaljer

12.09.2009. Utvikling av kartleggingsmateriell på forskjellige morsmål. Dagens tema. Hvorfor Hva Hvordan Hva så hva nå. Fallgruber

12.09.2009. Utvikling av kartleggingsmateriell på forskjellige morsmål. Dagens tema. Hvorfor Hva Hvordan Hva så hva nå. Fallgruber Dagens tema Utvikling av kartleggingsmateriell på forskjellige morsmål Liv Bøyesen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) http://www.hio.no/nafo Hvorfor Hva Hvordan Hva så hva nå Elevteksten

Detaljer

Fra terskel til oversikt - fra B1 til B2 -

Fra terskel til oversikt - fra B1 til B2 - Fra terskel til oversikt - fra B1 til B2 - Gølin Kaurin Nilsen Doktorgradsstipendiat, IGIS Fakultet for utdanning og humaniora Universitetet i Stavanger B1/B2-prøven Nivå B2, skriftlig og muntlig, gir

Detaljer

Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige. Carola Kleemann universitetslektor i norsk UiT/Norges arktiske universitet

Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige. Carola Kleemann universitetslektor i norsk UiT/Norges arktiske universitet Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige Carola Kleemann universitetslektor i norsk UiT/Norges arktiske universitet Syntese av synteserapport Første del av foredraget på RSK-kurset var en oppsummering

Detaljer

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Høringssvar fra Dysleksi Norge

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Høringssvar fra Dysleksi Norge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Høringssvar fra Dysleksi Norge 19.01.17 Dysleksi Norge er positive til forslaget til ny rammeplan. Sammenlignet med tidligere, fremstår den nye rammeplanen

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

Det er språket som bestemmer!

Det er språket som bestemmer! Louise 3jar (red.) tr> Det er språket som bestemmer! Læring og språkutvikling i grunnskolen 3oka er oversatt av Hilde Strømsnes Q FAGBOKFORLAGET Landslaget for Norskundervisning (LNU) INNHOLD Presentasjon

Detaljer

HVORDAN STYRKE SPRÅKKUNSSKAPENE HOS ELEVER SOM HAR LAV SPRÅKKOMPETANSE Berit Grønn 1 Frogn VGS

HVORDAN STYRKE SPRÅKKUNSSKAPENE HOS ELEVER SOM HAR LAV SPRÅKKOMPETANSE Berit Grønn 1 Frogn VGS HVORDAN STYRKE SPRÅKKUNSSKAPENE HOS ELEVER SOM HAR LAV SPRÅKKOMPETANSE Berit Grønn 1 Frogn VGS Innledning Dette innlegget er basert på erfaringer jeg gjorde meg våren 2006 da jeg underviste i 1SPC i den

Detaljer

PÅ KRYSS OG TVERS MELLOM SPRÅK

PÅ KRYSS OG TVERS MELLOM SPRÅK PÅ KRYSS OG TVERS MELLOM SPRÅK Morsmålets betydning for leseforståelse på andrespråket Heidi Iren Skallist Masteroppgave i pedagogikk Pedagogisk forskningsinstitutt Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Bjarte Furnes Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Bjarte Furnes Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen Bjarte Furnes Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen 1 Aktualitet Det å lære seg å lese og skrive er av avgjørende betydning for mestring i nær sagt alle fag i skolen K06. Lesing

Detaljer

Høring om Østberg-utvalgets innstilling

Høring om Østberg-utvalgets innstilling Høringsuttalelse NOU 2010:7 Høring om Østberg-utvalgets innstilling NOU 2010:7 Mangfold og mestring Randaberg kommune Følgende kapitler blir kommentert: Kap 1 Generelle kommentarer Kap 4 Minoritetsspråklige

Detaljer

Hva gjør vi i norskfaget på GFU?

Hva gjør vi i norskfaget på GFU? Kompetanse for mangfold - også i lærerutdanningene 1 GFU-skolen 03.11.14 2 Hva gjør vi i norskfaget på GFU? 5-10 - Et flerkulturelt perspektiv Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som

Detaljer

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Førsteamanuensis Lesesenteret, Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger

Detaljer

Sammenhengen mellom mors utdanningsnivå og norske barns leseforståelse i 4. klasse

Sammenhengen mellom mors utdanningsnivå og norske barns leseforståelse i 4. klasse Sammenhengen mellom mors utdanningsnivå og norske barns leseforståelse i 4. klasse Sissel Erna Blandehoel Masteroppgave i Master i lesing og skriving i skolen Institutt for spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Internasjonalt adopterte barn og ikkeadopterte barn: Gruppeforskjeller og prediksjon av leseforståelse

Internasjonalt adopterte barn og ikkeadopterte barn: Gruppeforskjeller og prediksjon av leseforståelse Internasjonalt adopterte barn og ikkeadopterte barn: Gruppeforskjeller og prediksjon av leseforståelse Helmine Bratfoss Masteroppgave i spesialpedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt

Detaljer

Skriftlig individuell eksamen SPED 3000 vår 2016 utsatt/konte BOKMÅL. Dato: Kl Ingen hjelpemidler tillatt.

Skriftlig individuell eksamen SPED 3000 vår 2016 utsatt/konte BOKMÅL. Dato: Kl Ingen hjelpemidler tillatt. Skriftlig individuell eksamen SPED 3000 vår 2016 utsatt/konte BOKMÅL Dato: 05.08.2016 Kl. 09.00-15.00 Ingen hjelpemidler tillatt. Svar på 2 (to) av 4 (fire) oppgaver: 1a eller 1b og 2a eller 2b Redegjør

Detaljer

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE «Først i rekka» Heve kvaliteten i arbeid med språk, lesing og skriving. INNLEDNING: Språkløyper er en nasjonal strategi og et helhetlig løft som

Detaljer

Minoritetsspråklige barn om egen tospråklighet - hva kan vi lære om språk, kommunikasjon og medvirkning gjennom samtaler med barna selv?

Minoritetsspråklige barn om egen tospråklighet - hva kan vi lære om språk, kommunikasjon og medvirkning gjennom samtaler med barna selv? Minoritetsspråklige barn om egen tospråklighet - hva kan vi lære om språk, kommunikasjon og medvirkning gjennom samtaler med barna selv? Statpedkonferansen 2017 Seniorrådgiver og phd Helene Fulland «Tusen

Detaljer

Høst 2014 Hvordan lykkes med leseopplæringen for de tospråklige elevene i en liten kommune

Høst 2014 Hvordan lykkes med leseopplæringen for de tospråklige elevene i en liten kommune Høst 2014 Hvordan lykkes med leseopplæringen for de tospråklige elevene i en liten kommune Ingvild Flugsrud Universitetet i Stavanger Master i spesialpedagogikk DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE

Detaljer

LeseLOS i Halden kommune. NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande

LeseLOS i Halden kommune. NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande LeseLOS i Halden kommune NAFO-konferansen 15. mai 2012 Elin Lande Leseveileder Leseveileder ble ansatt mai 2010 Skolepolitisk plattform med satsningsområder Ansatt for å finne et felles verktøy for kartlegging

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

Språkkista App. GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13. v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum)

Språkkista App. GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13. v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum) Språkkista App GAN Aschehoug Frokostmøte 10.12.13 v/ Helle Ibsen (Språksenter for barnehagene i Bærum) Agenda Flerspråklig utvikling IKT i barnehagen Språkkista App Film Veiledningen noen eksempler Utviklingsfaser

Detaljer

Gutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen?

Gutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen? Gutt og minoritetsspråklig, en faglig ulempe i Osloskolen? En komparativ studie av skriftlige ferdigheter, holdninger, lese- og skrivepraksiser hos elever med minoritetsbakgrunn i en 6. klasse. Bakgrunn

Detaljer

Eksamen SPED 3400 vår 2016 utsatt. Eksamensoppgaver, SPED3400 vår Skriftlig individuell eksamen utsatt vår 2015 SPED 3400

Eksamen SPED 3400 vår 2016 utsatt. Eksamensoppgaver, SPED3400 vår Skriftlig individuell eksamen utsatt vår 2015 SPED 3400 Eksamen vår 2016 utsatt. Redegjør for begrepet migrasjonsrelaterte lærevansker og drøft deretter relevante forebyggendetiltak som barnehagen/skolen kan iverksette for barn som er i risiko for å utvikle

Detaljer

Ordavkoding og leseferdighet i PIRLS

Ordavkoding og leseferdighet i PIRLS Ordavkoding og leseferdighet i PIRLS Nina Nøttaasen Gabrielsen og Kjersti Lundetræ Innledning Leseferdighet er den viktigste ferdigheten elevene tilegner seg i løpet av de første skoleårene. Den er et

Detaljer

Ideer og erfaringer fra samarbeid mellom barnehage og skole i Trondheim kommune.

Ideer og erfaringer fra samarbeid mellom barnehage og skole i Trondheim kommune. Ideer og erfaringer fra samarbeid mellom barnehage og skole i Trondheim kommune. Erik Amundsen, Renate Gåsvik, prosjektledere Språkløftet og Utviklingsprosjektet i Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson

Detaljer

Barn med språklige utfordringer

Barn med språklige utfordringer Emne MUT203_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:55 Barn med språklige utfordringer Emnekode: MUT203_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Tiltak 13 Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis. Liv Bøyesen

Tiltak 13 Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis. Liv Bøyesen Tiltak 13 Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis Liv Bøyesen Kartlegging og utredning av elevens ferdigheter og behov I kartleggings- og utredningsarbeidet skal direktoratet utarbeide og prøve utmetoder

Detaljer

Norsk logopedlags vinterkonferanse 9.mars Anne Arnesen

Norsk logopedlags vinterkonferanse 9.mars Anne Arnesen Begynnende lesevansker og leseutvikling i 2.-5. trinn: Tidlig identifisering og oppfølging ved bruk av kartleggingsinstrumentet Oral Reading Fluency (ORF) Norsk logopedlags vinterkonferanse 9.mars 2017

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers møte med tekster i ulike sjangere

Minoritetsspråklige elevers møte med tekster i ulike sjangere Lesing for elever med behov for tilrettelegging ARTIKKEL SIST ENDRET: 10.09.2015 Innhold Minoritetsspråklige elevers møte med tekster i ulike sjangere - Eksempel 1. Lese dikt med innlevelse og synge sanger

Detaljer

Arbeid med dokumentasjon og kartlegging av språkferdigheter og fagkunnskaper i barnehage og skole.

Arbeid med dokumentasjon og kartlegging av språkferdigheter og fagkunnskaper i barnehage og skole. Arbeid med dokumentasjon og kartlegging av språkferdigheter og fagkunnskaper i barnehage og skole. Nina Allum, Saad Al-Egly og Agata Jetz. Bakgrunnen Språkutvikling i barnehagen Utviklingen av kartleggingsmateriellet

Detaljer

Borghild Børresen. FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger

Borghild Børresen. FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger Borghild Børresen FRA HANDLING TIL ORD Språkløftet-prosjektet i Stavanger Språklig bevissthet Våre hovedområder 1. Lytte leker 2. Regler og rim 3. Setninger og ord 4. Stavelser 5. Framlyd 6. Fonemer FRA

Detaljer

08spesialpedagogikk. årsabonnement kr 450,

08spesialpedagogikk. årsabonnement kr 450, 08spesialpedagogikk 2014 årsabonnement kr 450, 04 Systematisk arbeid med ord og begreper i en flerkulturell skole 16 Tidsbruken i PP-tenesta 30 Jeg og mamma nyfødt 42 Biologisk slektskap og utvikling av

Detaljer

Om læring, literacy og språklig bevissthet i overgangen fra barnehage til skole

Om læring, literacy og språklig bevissthet i overgangen fra barnehage til skole Om læring, literacy og språklig bevissthet i overgangen fra barnehage til skole Læring er et viktig stikkord i både barnehage og skole. Mens læring alltid har vært et hovedanliggende for skolen, har fokuset

Detaljer

Læringsmiljø prososial atferd, språk og lesing.

Læringsmiljø prososial atferd, språk og lesing. I-PALS Læringsmiljø prososial atferd, språk og lesing. En helhetlig tilnærming til tidlig oppdaging, positiv læringsstøtte og oppfølging av elevenes læringsutbytte Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen Bakgrunn

Detaljer

Artikkel i spesialpedagogikk nr. 8, 2010. Barnehagen og flerspråklige barn. Finnborg Scheving, rådgiver ved Torshov kompetansesenter

Artikkel i spesialpedagogikk nr. 8, 2010. Barnehagen og flerspråklige barn. Finnborg Scheving, rådgiver ved Torshov kompetansesenter Artikkel i spesialpedagogikk nr. 8, 2010 Barnehagen og flerspråklige barn Finnborg Scheving, rådgiver ved Torshov kompetansesenter I dagens debatt fokuseres det på barnehagen som en viktig arena for læring

Detaljer

Handlingsplan for å styrke flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen

Handlingsplan for å styrke flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen Handlingsplan for å styrke flerspråklige barns språkutvikling i barnehagen Rennesøy kommune, Oppvekst og læring Målsetting Ha tidlig fokus på flerspråklige barns språkutvikling på morsmålet og på norsk,

Detaljer

1 LESETEORI LESEFORMLER UTROLIG HVA SOM ER LESBART! Lesing = Avkoding x Forståelse

1 LESETEORI LESEFORMLER UTROLIG HVA SOM ER LESBART! Lesing = Avkoding x Forståelse 3 2 HVORDAN LEGGE FORHOLDENE TIL RETTE FOR AT ELEVENE SKAL BEDRE SINE LESEFERDIGHETER Bjørn Einar Bjørgo bjorn.einar@tempolex.no www.temolex.no UTROLIG HVA SOM ER LESBART! LESEFORMLER Lesing = Avkoding

Detaljer