3901 PORSGRUNN. Vedlegg ^, 11^,P1 X1.1. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV FERDIG KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3901 PORSGRUNN. Vedlegg ^, 11^,P1 X1.1. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV FERDIG KATALOG"

Transkript

1 f m=, A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG ' s kså4m-h,c] pe Høgskolen i Postboks 203 ^, 11^,P1 X PORSGRUNN Deres ref: Vår ref: Dato: 04/14625 A. 44 KJKL KOPI AV FERDIG KATALOG sender med dette kopi av den ferdige katalogen for Det regionale høgskolestyret i. Med vennlig hilsen Alise Standal e.f. 1. sekretær Vedlegg Statsarkiv for Adresse: Org.nummer: Buskerud, Vestfold og Frogsvei 44, 3611 Kongsberg Telefon: Telefaks: E-post: statsarkivet.kongsberg(ii?riksarkivaren.dep.no

2 DET REGIONALE HØGSKOLESTYRET I TELEMARK

3 Det regionale høgskolestyret i INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa Møtebøker, B Kopibøker Bb Kopibøker, C Journaler og overgripende registre Ca Journaler, D Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem Da Saksarkiv - Arkivnøkkel I, Db Saksarkiv - Arkivnøkkel II, De Saksarkiv - Arkivnøkkel 111, P Personalforvaltning Pa Personalforvaltning Paa Personalforvaltning - Personalmapper - Rekke I Pab Personalforvaltning - Personalmapper - Rekke II Y Diverse Ya Diverse protokoller,

4 I Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER, Motebok Motebok Motebok Motebok Motebok

5 S Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Arkivskaper : Det regionale høgskolestyret i I Nier Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. B - KOPIBØKER Bb - KOPIBØKER, Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok

6 ti Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Arkivskaper : Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I 0026 Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok

7 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 1 C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE Ca - JOURNALER, Journal Journal Journal Journal Journal Journal Journal

8 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 1 D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM Da - SAKSARKIV - ARKIVNØKKEL I, A Arkivnøkler, diskett vedr. historikk m.m. Arkivnøkler, diskett vedr. historikk m.m B Saksarkiv ETTER ARKIVNØKKEL FRAM TIL Ark.nr Seminar om yrkesretta høgre utdanning Diverse møte Diverse møte av leiarar/sekretariatsleiarat Landskonferanse for sekretariatsleiarar/formenn Diverse møte for sekretariatsleiarar i høgskulestyra Saksarkiv Ark.nr Fylkesinformasjon Det regionale styret. Diverse Permanente nemnder og råd Utval for alternativ yrkesretta høgre utdanning (AYHU) Utval for fordeling av studieplassar Samarbeidsutvalet mellom Industriforening, LO og høgskulane i Saksarkiv Ark.nr Utval til å greie ut behovet for høgre utdanning i Manus for utgreiing om behovet utdanning i helse og sosialsektoren i mappa for: Utval for utgreiing av behovet

9 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 1 for utdanning i helse- og sosialsektoren i Saksarkiv Ark.nr mappa for: Utval for utgreiing av behovet for utdanning i helse- og sosialsektoren i. Utval for utgreiing av behovet for pratkisk-ped. utdanning i Utval for utdanning i spesialpedagogikk Saksarkiv Ark.nr Diverse fråsegner Tidsfristar for uttalelsar Faglærarutdanning Lov om disiplinærtiltak Saksarkiv Ark.nr Statsbudsjett Statsbudsjett Statsbudsjett Høgskulestyret, budsjettsaker Høgskulestyret, budsjettsaker Høgskulestyret, generelt om budsjettsaker Årsmelding/rekneskap for studentheimane ved TDH Saksarkiv Ark.nr Overførbare løyvingar til Kunngjøringar, søknader, utlysningar Utvalsmetoder ved tilsetting Tilsetting av forskingsformidlar i styresekretariatet Saksarkiv Ark.nr. 214

10 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I Permisjonar, generelt Permisjonar, TØ Permisjonar, TLH Permisjonar, TDH Saksarkiv Ark.nr / Studiereise Island Studiereise USA Studiereise USA Studiereise England Studiereiser/stipend Studiereiser/søknader/rapportar Videreutdanning i leiing Saksarkiv Ark.nr Allment om vaksenopplæring Alternativ yrkesretta høgre utdanning i (AYHU) Saksarkiv Ark.nr Langtidsplan for høgre utdanning TDH. Nye studium, studium i idrettsfag Studium i landbruksøkonomi Saksarkiv Ark.nr Nye studium. Bokhandlerstudium TDH. Nye studium, diverse studium TSH. Overføring til staten TMIH. Arbeidervern og arbeidsmiljø Regionalt planleggingsutval for høgre teknisk utdannelse i Saksarkiv

11 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Arknr Tidsrom Hyllenr. I årig ingeniørutdanning i Tilhøvet Akademiet i Rauland - høgskulestyret Saksarkiv Ark.nr Akademiet i Rauland delen: Høgre musikkutdanning i Saksarkiv Ark.nr delen: Høgre musikkutdanning i Høgre utdanning i Vest Saksarkiv Ark.nr Praktisk-pedagogisk utdanning Utdanning av bibliotekarar EDB-utdanning Utflytting av statsinstitusjonar Utdanning i andre regionar/statens lærarkurs Db - SAKSARKIV - ARKIVNØKKEL 11, Saksarkiv ARKIVNØKKEL FRA Allment om styring og organisering av høgre utdanning og forsking Administrasjonsordningar, organisasjonsutvikling Stortingsmelding nr. 37 og nr. 40, Høgskulestyret, reglement Saksarkiv Delegering av sekretariatet Delegering til Høgskolane

12 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Intern styringsordning TDH. Intern styringsordning TM FI. Intern styringsordning, Saksarkiv TMIH. Intern styringsordning, TSH. Intern styringsordning, Forskingsstiftelsar, vedtekter Oppnemning av styremedlemmer, Saksarkiv Oppnemning av styremedlemmer, Oppnemning av styremedlemmer, Oppnemning av tenestemannsrepresentantar i styret Observatørar i styret Permanente utval, forskingssektoren Permanente utval, velferdssektoren Permanente utval elles Regionalt likestillingsutval Regionalt tilsettingsråd Ad hoc-utval, oppnemning og mandat Saksarkiv Planutval helsefagutdanning Leige av lokale, TMIH Leige av idrettshall, TDH Leige av lokale, TDH Leige av lokale, TLH Om styremøte Styremøte 19.okt. 1983

13 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I Saksarkiv Styremøte 20. juni Styremøte 20. jan Styremøte 9. mars Styremøte 4. mai Styremøte 22. juni AU-saker Saksarkiv AU-saker 33/91, 34/91, 35/ AU-saker 3. okt AU-saker 6. sept AU-saker 4 juli AU-saker 21. mai AU-saker 27/ AU-saker AU-saker 8. mai AU-saker 1/ AU-saker 2-3/ AU-saker 4-5/ AU-saker 6/ AU-saker 7/ AU-saker 9-9/ Klagenemnd Klagenemnd Saksarkiv Tilsettingssaker Regionalt tilsettings- og innstillingsråd Likestilingssaker Informasjon til pressa Ymse møte Ymse møte 1986

14 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Mote sekretariatsleiar/fullmektig Saksarkiv Verksemdsplan, sekretariatet Inventar og utstyr/vedlikehald Referat frå avdelingsråd/innstillingsråd Interimstyret for sivilingeniørutdanning Saksarkiv Interimstyret for sivilingeniørutdanning Verksemdsplan, TØ Verksemdsplan, TLH Verksemdsplan, TSH forskingsråd/forskingsstiftingar i Sekretariatsleiarmøte og leiarmøte Saksarkiv Sekretariatsleiarmøte og leiarmøte Sekretariatsleiarmøte og leiarmøte Sekretariatsleiarmøte og leiarmøte Saksarkiv Sekretariatsleiar og leiarmøte Koordineringsnemnda (forsvaret) Kontaktutvalet for etterutdanning av lærarar i Det sentrale kontaktutvalet for etterutd. av lærarar Frokostklubben Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) FOU-råd for barnehagesektoren Saksarkiv Ymse møte Utval til å greie ut samarbeidsmodellar

15 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold for høgre landbruksutd. i Samarbeid med UiO og høgskulestyre på Austlandet Saksarkiv Samarbeid om høgare utdanning og forsking: Ege-utvalet Samarbeid om høgare utdanning og forsking: Møthe-utvalet Utval for organisering av høgskulesektoren i T. (Staaland-utvalet) Saksarkiv Strategisk næringsplan for Lokale og utstyr generelt Styresekretariatet, lokale Styresekretariatet, lokale Saksarkiv Styresekretariatet, forsikringar TDH, lokale Nybygg THD TLH lokale TSH lokale Saksarkiv Lokale for forskingsstiftingar og liknande Lokale for velferdsorganisasjonar Arkivteneste Bibliotekteneste Bibliotekteneste EDB-spørsmål m.v Saksarkiv Datasamarbeid Informasjon frå sekretariatet Reglar for budsjettet Reglar for revisjon Tidsrom Hyllenr. I

16 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Statsbudsjettet Ekstern fmansiering av høgre utdanning i Budsjettsaker, høgskulestyret Budsjettsaker, høgskulestyret Budsjettsaker, høgskulestyret Budsjettsaker, høgskulestyret Budsjettsaker, høgskulestyret Saksarkiv Budsjettsaker, høgsk.styret Budsjettsaker, høgsk.styret Budsjettsaker, høgsk.styret Budsjettsaker, høgsk.styret Budsjettsaker, høgsk.styret Budsjettsaker, høgsk.styret Budsjettsaker, TDH Budsjettsaker, TMIH Budsjettsaker, TLH Budsjettsaker, TSH Grunnløyving til regionale forskingsstiftingar i Saksarkiv Post Styresaker Post Styresaker Informasj onsteknologiprogrammet Saksarkiv Styrets rekneskap Styrets rekneskap Rekneskap for høgskulane Allment om personalpolitikk Saksarkiv

17 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Likestillingsspørsmål Lønnsplanar, lønnsregulativ Honorar, bistillingsgodtgjersle Rekrutteringstiltak Aldersgrenser, pensjon, sjukepengar osv Arbeidsvilkår Generelle instruksar Lønnsplassering av nye stillingar/overføring av avgjerdsmynde Lønnsplassering, styresekretariatet Lønnsplassering, høgskulane Saksarkiv Stillingsheimlar, reglar Stillingsheimlar, reglar, styresekretariatet Stillingsheimlar, reglar, høgskulane Oppdragsheimlar Bemanningsplanar, fleire institusjonar Bemanningsplanar, oversyn styresekretariatet Bemanningsplanar, DTH Bemanningsplanar, TMIH Bemanningsplanar, TLH Bemanningsplanar, TSH Kunngjeringar/fastsetjing av fagområde, reglar Kunngjeringar og arbeidsområde, einskildstillingar Saksarkiv Kunngjeringar og arbeidsområde, einskildstillingar TDH Kunngjeringar og arbeidsområde, einskildstillingar TDH Saksarkiv Kunngjeringar og einskildstillingar TØ

18 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Kunngjeringar og einskildstillingar TLH Kunngjeringar og einskildstillingar TLH Kunngjeringar og einskildstillingar TLH Saksarkiv Kunngjeringar og arbeidsområde, einskildstillingar TSH Tilsetjingsreglement/personalreglement Tilsetjingsreglement/personalreglement Saksarkiv Tilsetjingsreglement/personalreglement Tilsetjingsvilkår Oppseiing, suspensjon o.l Vurderingskriterium ved tilsetjing Utvalde styresaker med vurderingskriterium Opprykk til førsteamanuensis Saksarkiv Opprykk til førsteamanuensis Opprykk til førsteamanuensis/høgskolelektor Bergit Li Sandvik Helbjørg Roheim Saksarkiv Anne Ringstad Toril Fjeldstad Nordskog Olav Liestøl Ingeborg Engeset Henning Hanto Bjørg-Marie Klever Kirsen Gaaserud Turid Lerum Tilsetjingar i styresekretariatet

19 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I Tilsetjingar i styresekretariatet Tilsetjingar i styresekretariatet Saksarkiv Asmund Brenden, direktør Tilsetjingar, samlemappe TDH Tilsetjingar, reinhaldsbetjentar TDH Tilsetjingar, TDH Saksarkiv Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Saksarkiv Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Saksarkiv Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Saksarkiv Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TDH Tilsetjingar TMIH Tilsetjingar TMIH Saksarkiv Tilsetjingar TMIH Tilsetjingar TM1H Tilsetjingar TMIH

20 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Tilsetjingar TMIH og SiT, samlemappe Saksarkiv Tilsetjingar, sivilingeniørutdanninga i (SiT) Rektor Henrik Halvorsen, TLH Tilsetjingar, samlemappe, TLH Tilsetjingar, samlemappe, TLH Tilsetjingar, TLH Saksarkiv Tilsetjingar TLH Tilsetjingar TLH Tilsetjingar TLH Tilsetjingar/tilsetjingsbrev, TLH Saksarkiv Tilsetjingar TLH Tilsetjingar samlemappe TSH Tilsetjingar samlemappe TSH Tilsetjingar samlemappe TSH Tilsetjingar/tilsetjingsbrev TSH Saksarkiv Stipendpermisjonar, reglar Stipendpermisjonar, reglar Stipendpermisjonar, reglar Saksarkiv Stipendpermisjonar TDH, søknader, godkjenningar, rapportar Stipendpermisjonar TDH, søknader, godkjenningar, rapportar Saksarkiv Stipendpermisjonar TDH, søknader, godkjenningar, rapportar Stipendpermisjonar TDH, søknader, godkjenningar, rapportar

21 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Saksarkiv Stipendpermisjonar TMIH, søknader, godkjenningar, rapportar Stipendpermisjonar TLH, søknader, godkjenningar, rapportar Stipendpermisjonar TLH, søknader, godkjenningar, rapportar Saksarkiv Stipendpermisjonar TLH, søknader, godkjenningar, rapportar Stipendpermisjonar TLH, søknader, godkjenningar, rapportar Saksarkiv Stipendpermisjonar TSH, søknader, godkjenningar, rapportar Stipendpermisjonar TSH, søknader, godkjenningar, rapportar Studiereiser, rapport frå styresekretariatet Andre studiereiser Reisestipend TDH Reisestipend TØ Saksarkiv Reisestipend TLH Reisestipend TSH Andre permisjonar, reglar Permisjonssaker, styresekretariatet Permisjonssaker, TDH Permisjonssaker, TDH Saksarkiv Permisjonssaker TDH Permisjonssaker TMIH Permisjonssaker TLH Permisjonssaker TSH Opplæring av eigne tilsette Allment om velferdsarbeid for tilsette

22 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Saksarkiv Bedriftshelseteneste Andre spesielle velferdsarbeid Utval vedrørande velferdstiltak for studentar Velferdsarbeid for studentar generelt Saksarkiv Velferdsarbeid for studentar generelt Velferdsarbeid TMIH Saksarkiv Velferdsarbeid TDH Velferdsarbeid TLH Velferdsarbeid TSH Allment om pedagogisk utdanning og pedagogisk høgskule Allment om helsefagutdanning og vernepleiarutdanning i Konferanse for helsefaghøgskulane på Austlandet Internasjonalisering av utdanning Norgesnettet Saksarkiv Planutvalet for høgre utdanning Langtidsplan for høgre utdanning i frå 1981 og Saksarkiv Langtidsplan for Langtidsplan for Langtidsplan for Medieutdanning Undervisningsmetodar Studieplassar i Studenttal, høgskulane

23 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Saksarkiv I Studenttal TDH Studenttal TMIH Studenttal TLH Studenttal TSH Klage på opptak Allment om vurdering Vurdering av vitnemål DH Vurdering av vitnemål ing. hs Vurdering av vitnemål ped. hs Vurdering av vitnemål helsefag hs Vurdering av vitnemål andre hs Disiplinærsaker Oversyn over studietilbod i Oversyn over studietilbod TDH Oversyn over studietilbod TMIH Oversyn over studietilbod TLH Oversyn over studietilbod TSH Saksarkiv Studium i reiseliv Enkeltstudium ved TDH, heiltidsstudium Enkeltstudium ved TDH, heiltidsstudium Enkeltstudium ved TDH, heiltidsstudium Saksarkiv Enkeltstudium ved TDH, heiltidsstudium Enkeltstudium ved TDH, heiltidsstudium Utdanning i landbruksfag, samarbeid TDH - NLH-As Saksarkiv Enkeltstudium ved TMIH, heltidsstudium årig ingeniøtdanning, TMIH

24 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I årig ingeniørutdanning, TMIH Saksarkiv Sivilingeniørutdanning i Sivilingeniørutdanning i Sivilingeniørutdanning i Sivilingeniørutdanning i Sivilingeniørutdanning i Sivilingeniørutdanning i Saksarkiv Høgare utdanning, Rauland folkehøgskule og akademi Folkekulturutdanning ved TLH Rauland Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i Saksarkiv Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i T Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i T Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i T Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i T Saksarkiv Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i T Høgare utdanning i folkemusikk, dans og folkekunst i T Høgare folkemusikkutdanning i, TLH Høgare musikkutdanning i,

25 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. TLH Saksarkiv Tekstil, form og farge, TLH Spesialpedagogikk, TLH Naturfag hovudfag ved TLH Enkeltstudium ved TLH, heiltid Saksarkiv Enkeltstudium ved TLH, heiltid Enkeltstudium ved TSH, heiltid Praksisundervisning TSH Saksarkiv Desentralisert sjukepleiarutdanning i Tinn EDB-utdanning Enkeltstudium og heiltidsstudium i samarbeid mellom høgskular i T Transportfagleg utdanning i Vemepleiarutdanning i, desentralisert Saksarkiv Vemepleiarutdanning i, desentralisert Vernepleiarutdanning i, desentralisert Studieplanlegging elles Allment om VO(Vo-lova, føresegner o.a.) SOFF (Sentralorganet for fjernundervisning) Organisering av etter- og vidareutdanning Fjernundervisning Etterutdanning - internasjonalisering Saksarkiv Studieringar på høgre nivå, reglar

26 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Studieringar, saker i styret Folkeuniversitetet i, søknader/godkjennningar Musikkråd, søknader/godkjenningar Folkeuniversitetet i, søknader/godkjenningar Saksarkiv Studieringar, rapportar, oversyn Studieringar, rapportar, oversyn Studieringar, rapportar, oversyn Studieringar, andre regionar VO ved høgskulane, reglar Saksarkiv Vaksenopplæring ved TDH Vaksenopplæring ved TDH Vaksenopplæring ved TMIH Vaksenopplæring ved TLH Saksarkiv Vaksenopplæring ved TLH Vaksenopplæring ved TSH VO-kurs i samarbeid mellom høgskular i VO ved høgskular i andre regionar Saksarkiv AYHU (Alternativ yrkesretta høgare utdanning) Kurs for amerikanske lærarar m.v Nordisk folkemusikkseminar i Rauland Planlegging av enkeltkurs Vest- ressurssenter VTTV (Vest- TV) Allment om private høgskular Rauland folkehøgskule og akademi

27 r Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Saksarkiv Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) EDB-høgskolen Allment om forskingspolitikk (FOU) Nasjonale forskingspolitiske organ Saksarkiv FOU (Forsking og utviklingsarbeid) i FOU (Forsking og utviklingsarbeid) i FOU (Forsking og utviklingsarbeid) i Saksarkiv Allment om forsking FoU Organisering av regional forsking i Saksarkiv Organisering av regional forsking i Allment om finansiering av forsking Møte i Forskingsutalet/ forskingsråd Saksarkiv Det regionale forskingsutvalet for Det regionale forskingsutvalet for Det regionale forskingsutvalet for Saksarkiv Det regionale forskingsutvalet for TEL-ØK, TEL-TEK, TEL-PED TEL-ØK, TEL-TEK, TEL-PED Samarbeid med andre regionar FoU ved TSH

28 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Andre einskildprosjekt Andre forskingsinstitusjonar i Saksarkiv Originalar til utgreiingar 0076 Saksarkiv 01 Stempel 02 Arkivnøkkel Dc - SAKSARKIV - ARKIVNØKKEL III, Saksarkiv Generelle instruksar Institusjonens oppbygging Referansegruppe for omorganisering i høgskulesektoren Institusjonens oppbygging til Saksarkiv Institusjonens oppbygging Høgskulestyret, medlemmer og reglement Styremøte Styremøte Styremøte Arbeidsutvalet, oppnemning Arbeidsutvalet Saksarkiv Medlemmer av tilsetjingsrådet Tilsetjingsrådet Tilsetjingsrådet Saksarkiv Tilsetjingsrådet Tilsetjingsrådet

29 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Likestillingsutvalet Organisering av den regionale høgskulesektoren i 1992 (Staaland 1) Saksarkiv Staaland-utvalet II Fagprofilutvalet (Staaland III) Saksarkiv Datautvalet Bibliotekutvalet Administrasjonsutvalet fra april til november Saksarkiv Administrasjonsutvalet frå des Utval Borgestadklinikken Styringsgruppa for omorganisering Personal - prosjektgruppe Arkiv, bibliotek, kontoradministrasjon-prosjektgruppe Økonomi, budsjett, rekneskap - prosjektgruppe Saksarkiv Kompakt-prosjektet - styringsgruppe Valstyre for HiT Tenestemannsorganisasjonar Det sentrale kontaktutvalet for etterutdanning av lærarar (SL) Saksarkiv FoU-råd for barnehagesektoren Koordineringsnemnda (forsvaret) Kontaktutvalet UiO og høgskulestyra på Austlandet Saksarkiv Samarbeid mellom høgskulestyra på Austlandet

30 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I Kulturprosjekt Raulandsakademiet Møte ved vaksenopplæringsorganisasjonar Ymse møte og utval Saksarkiv Lands- og fellesmøte/høgskulestyra Verksemdsplan Lokale Arkiv- og kopieringstenester Postteneste Teleteneste Informasjonsverksemd generelt Møte, konferansar og lignende i samband med informasjon Kontorteknisk utstyr EDB-utstyr Saksarkiv Universitet og høgskular, nordisk samarbeid Universitet og høgskular, europeisk samarbeid Forsking, europeisk samarbeid To-sidige avtalar om utdanning (alfabetisk på land) Generelt om økonomi Stortingsproposisjon nr Saksarkiv Budsjettsaker, høgskulestyret Budsjettsaker, høgskulestyret Budsjettsaker, høgskulestyret Budsjettsaker, TDH Budsjettsaker, TMIH Budsjettsaker, TLH Budsjettsaker, TSH

31 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Saksarkiv Post Revisjon Fullmakter Søknad om tilskott - vaksenopplæring Søknad om tilskott - vaksenopplæring Søknad om tilskott - vaksenopplæring Stillingsomtale - kunngjering, søknader Saksarkiv Tilsetjingar Permisjonar Stillingsplan HiT Tilsetjingar, styresekretariatet Regulativ og tariffar Særlege tillegg Pensjon og trygd Tenestereiser Ferie Arbeidsmiljø og helsetenester. Bedriftslegeordningar Reisestipend reglar Saksarkiv Personalpolitikk Merknad: Personalmapper for folk som tidlegare vart tilsette av Det regionale høgskulestyret for, vart førte over til dei regionale høgskulane i, altså før 1. August Frå TDH har det vore ei tilbakeføring, sjå under VIP boks I - 8 i dette arkivet Intern opplæring Eksterne kurs, konferansar m.v Direktørmøte Konsulentmøte 1

32 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I Kontorpersonalmøte Stipend, studiereiser Stillingar i samband med høgare utdanning Oppdragsheimlar Saksarkiv Stillingar/tilsetjingar i høgare utdanning generelt TDH-oppretting, omdisponering, endring av stillingar TMIH-oppretting, omdisponering, endring av stillingar TLH-oppretting, omdisponering, endring av stillingar TSH-oppretting, omdisponering, endring av stillingar TDH- stillingsomtale og kunngjeringar TMIH-stillingsomtale og kunngjeringar TLH-stillingsomtale og kunngjeringar TSH -stillingsomtale og kunngjeringar TDH, tilsetjingar Saksarkiv TMIH, tilsetjingar Saksarkiv TLH, tilsetjingar TSH, tilsetjingar TDH, utdanningspermisjon TMIH, utdanningspermisjon Saksarkiv TLH, utdanningspermisjon TSH, utdanningspermisjon Lønn, regulative, tariff I høgare

33 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i k Nummer. Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 1 utdanning Saksarkiv Særlege tillegg og godtgjeringar Personalpolitikk i høgare utdanning TDH, reisestipend TMIH, reisestipend TLH, reisestipend TSH, reisestipend Allment om grunnskulen Allment om vidaregåande skule Universitetslova Lov om vaksenopplæring Saksarkiv Allment om nasjonale høgare utdanning (Noegsnettet) Allment om regional høgare utdanning Avtalar i samband med høgare utdanning Informasjonsmateriell/tiltak i høgare utdanning Bustadstiftingar TMIHJSiT Felles styringsordning Verksemdsplanar, høgskulane Studentsamskipnader SØT SINT TDH Høgskuleting TMIH Høgskuleting TLH Høgskuleråd TSH Høgskuleråd SiT Interimstyret Saksarkiv Lokale ved høgskulane, generelt

34 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i a Nummer Arkivalienes art - innhold TDH lokale TMIH lokale TLH lokale TSH lokale Samlokalisering TSH + TMIH DTH leigeavtale TØ leigeavtale TLH leigeavtale Opptak - studenttal Klager på opptak Grader. Fritak Saksarkiv Studentvelferd Klage på eksamenskarakterar Statens lånekasse Generelt om jubileum, feiring og lignende Vaksenopplæring Fjernundervisning Planlegging av kurs innan høgare utdanning Saksarkiv Oversikt over studietilbod Planlegging av studietilbod Samarbeid om studietilbod Saksarkiv Fagplanar/studieplanar Vaksenopplæring generelt Godkjenning av undervisningsopplegg, kurs, arrangørar Godkjenning av studietilbod ved høgskulane Enkelte forsøk/prosjekt Tidsrom Hyllenr. I

35 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Saksarkiv Generelt om statlege Generelt om regional forsking Forsking ved TDH Forsking ved TØ Forsking ved TLH sforsking - Bø Saksarkiv sforsking - Notodden TEL-TEK Sør-norsk økosenter Anna vedrørande forsking/samordning av norsk forskingspolitikk

36 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllene. 1 P - PERSONALFORVALTNING Pa - PERSONALFORVALTNING Paa - PERSONALFORVALTNING - PERSONALMAPPER - REKKE I 0001 Personalmapper A - G, personale som slutta før 1. august Personalmapper H - Ki, personale som slutta før 1. august Personalmapper Kj - R, personale som slutta før 1. august Personalmapper S - Å, personale som slutta før 1. august 1994 Pab - PERSONALFORVALTNING - PERSONALMAPPER - REKKE II 0001 Personalmapper A - G, personale som heldt fram i Høgskulen i etter 1. august Personalmapper H - K, personale som heldt fram i Høgskulen i etter 1. august Personalmapper L - R, personale som heldt fram i Høgskulen i etter 1. august Personalmapper S - Ø, personale som heldt fram i Høgskulen i etter 1. august 1994

37 Arkiv: Det regionale høgskolestyret i Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllerir. Y - DIVERSE Ya - DIVERSE PROTOKOLLER, Årsmeldinger Rundskriv til høgskolene i Programnotat til departementet Programnotat til departementet

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG Høgskolen i Telemark 0 7 NOV 2006 LSak nr. Reg dato ^7^-Q 5: r 1 Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.03.2016 kl. 9:00-15:20 Møtestad: Hotel Alexandra i Loen Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa - Hovedstyret L0001 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll 1908-1912 3/031/03/2 en mangler i arkivet L0002 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l A-1040 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1888-1986 Aa - Protokoller 1888-1986 Aaa - Drammen Lærerforening 1888-1916 Forhandlingsprotokoller, referentprotokoller, bestyrelsesmøter.

Detaljer

3901 PORSGRUNN. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV KATALOG

3901 PORSGRUNN. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV KATALOG m=, A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG CxAmt5$ i3 ør orc år.toj Høgskolen i Telemark Postboks 203 (^^T 3901 PORSGRUNN Deres ref: Vår ref: Dato: 01/1780 A.44 WEM/- 24.10.2002 KOPI AV KATALOG

Detaljer

STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER

STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER 0 STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER Arkivskaper: Statens skole for kostholdøkonomer A - MØTEPROTOKOLLER, 1963-1985 0001 Møteprotokoller 1A 304 3/2 Styremøteprotokoller med saksdokumenter 03.10 1963-09.06

Detaljer

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater.

FORORD. Arkivmaterialet etter Kristiansand oppgjørsnemnd består av og tar for seg krigsskadeerstatninger og tildeling av herreløse radioapparater. FORORD Midlertidig lov av 25. april 1947 bestemte at det skulle kunne gis erstatning for en lang rekke tap og skader som skyldtes 2.verdenskrig, for eksempel tap av eiendom, tapt arbeidsfortjeneste og

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

Statens lærarskole i forming 1938-1977

Statens lærarskole i forming 1938-1977 Statens lærarskole i forming 1938-1977 Administrasjon PROTOKOLLER Journaler Nr.: Tidsrom: Anmerkninger: 1 1938-1948 2 1948-1951 3 Mangler 4 1956-1958 5 1958-1959 6 1959-1960 7 1960-1961 8 1962-1964 9 1964

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 8/2016. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA. Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 8/2016. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA. Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 8/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.10.2016 kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Møtet starta med eit totimars minikurs i styrearbeid ved Kjell Standal, Elinora consulting.

MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Møtet starta med eit totimars minikurs i styrearbeid ved Kjell Standal, Elinora consulting. HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 2/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 28.01.2016 kl. 10:45:16:15 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Janne

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03.

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03. S-1001 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1914-1982 (ca.) Møtebøker for skolens tilsynsvalg, tillitsmannsrådet, tilsynsnemnd, lærerråd og planleggingsmøter. L0001 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll

Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 7/2014 Utval: Dato: Møtestad: Arkivsak: Høgskulestyret 29.10.2014 kl. 09:30-14:50 Sagafjord Hotel Sæbø 14/00446 Møtt: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Jacob

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: 17.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR IKAH 2012

ARKIVNØKKEL FOR IKAH 2012 ARKIVNØKKEL FOR IKAH 2012 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 Årsmelding og statistikk 001 Regelverk, instruks, føresegn 002 Rammekonsesjon for personregister 003 Høyringsfråsegn 004

Detaljer

Søknadsskjema Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning

Søknadsskjema Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning Søknadsskjema Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning Søknadsfrist: Barnehageeigar sender til NLA innan 1.september 2015 Mottatt dato Reg.nr. Amalie Skrams vei 3 Postboks 74 Sandviken 5812 Bergen www.nla.no

Detaljer

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO Utdanningsdagane Rektor Jørgen Amdam HVO Befolkning Framtid M&R MR UH: 21,1 % Landet: 25,9 % Volda: 31,5 % Molde: 30,2 % Ålesund: 26,9 % ARBEIDSDELING I M&R: Molde: Sjukepleie, logistikk, økonomi, samfunnsfag..

Detaljer

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c..

Side I. 4,SSy-, crcuc..c.r-c.. 01.08. 94-28.02.1998 ` _ -- v fl i nummer Arkivstykkets art - innhold 4 nf- 1 000 - Generelle instrukser og bestemmelser 003 - Universitets- og høgskolestystemet 005 - Generelle kontrollordninger 008 -

Detaljer

ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGS BERG. Vår ref: 04/17399 A. 44 ALST

ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGS BERG. Vår ref: 04/17399 A. 44 ALST ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGS BERG Høgskolen 1 Telemark Fellesadministrasjonen ^^Datr- A2 ^os yt{^, Sak^bL-r 4 C Airskr. Sak O 3 OOISy Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 PORSGRUNN Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kviknes Hotell, Balestrand Dato: 6.november 2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Liv

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL

OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 612016 OFFENTLEGMØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 10.06.2016 kl. 10:45-14:40 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 7/2016. Høgskulestyret. Møtedato: kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052

MØTEPROTOKOLL. Styremøte 7/2016. Høgskulestyret. Møtedato: kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 7/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: 08.09.2016 kl. 11:00-15:30 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 M øt t: Johann Roppen Jens Standal Groven Terje Heggem Endre

Detaljer

Ane Kristiansen Solbraa. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november 2015

Ane Kristiansen Solbraa. Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 26.november 2015 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 26.11.2015 kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmer: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar),

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2014 Rullering Framlegg frå rektor 26.02.14 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby utdannings-, forskings-

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

MØTEINNKALLING Forskingsutvalet

MØTEINNKALLING Forskingsutvalet MØTEINNKALLING Forskingsutvalet Møtedato: 26.01.2016 kl. 12:15 Møtestad: BK 220 (VIP romet) Arkivsak: 15/01148 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7

Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7 Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7 ephorte RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST Versjon 4 Dato: Desember -09 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning 2 Fordeling

Detaljer

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012

Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering och sökbarhet en förutsättning för användande av privatarkiv. Maria Press Nordiska arkivdagar i Tavastehus 2012 Registrering av privatarkiv hvorfor og hvordan? Arkivloven pålegger Riksarkivaren

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Kvalifikasjonskrav til prorektorane

Kvalifikasjonskrav til prorektorane NLA Høgskolen 06.12.13 Til Styret Frå Rektor Kvalifikasjonskrav til prorektorane I samband med utlysingsteksten til rektor, kom det opp eit ønskje om å sjå på kvalifikasjonskrava til prorektorane. Desse

Detaljer

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA K I V V E R K E T.,KSARKIVET Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I Deres ref. Vår ref. Dato 22.05.97 95/879 A. 48/443 BDN/rrl 10.07.97 AVLEVERING AV ARKIV

Detaljer

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 Åse Løkeland Rektor Høgskulen i Sogn og Fjordane gh Vi utforsker og utvikler - HSF et sted å lykkes Aktiv Kompetent Nær Landets mest fornøyde studenter Blant

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning.

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 09.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane ARKIVSAK: 2014/1272

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype:

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype: Innhald 1. Inneliing s. 2 1.2 Virkeområde 1.3 Definisjonar 2 Organisering av personaldokumentasjon 2.1 Oppbevaring av personalmapper 2.2 Tilhøvet mellom saksarkiv og personalarkiv 2.3 Tilhøvet mellom personalarkiv

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv

Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsetting, arkivbegrensning og kassasjon i saksarkiv Praktisk gjennomgang av bortsettingsrutiner Definisjon bortsetting: Bortsetting/bortsettingsarkiv: arkivmateriale som etter

Detaljer

MØTEBOK Høgskulestyret

MØTEBOK Høgskulestyret MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 04.02.2016 kl. 09:00-12:00 Sted: Quality Hotell Edvard Grieg, Bergen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: E1-062, Studiested Halden Dato: 21.11.2013 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

Møtebok frå styremøte 09/2015

Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtetid: Onsdag 04. november, kl. 09.00 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson

Detaljer

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler:finn Simensen Fagskolen Tinius Olsen Direkte tlf.: (+47) 32 86 76 28 1 av 6 Administrasjonen Vår dato: 18.01.08 Deres dato: 21.11.07 Vår ref:07/08-sifi/011 Deres

Detaljer

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 29.09.2016 kl. 9:00 11:45 Stad: Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Frå administrasjonen: Referent:

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Dato: kl. 10:00 16:30 Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 10:00 16:30 Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 09.06.2016 kl. 10:00 16:30 Sted: Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Trond Ueland, Hans Johan Breidablik, Anneli Nesteng, Åse Neraas,

Detaljer